Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 878
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Haas, Tigran
  et al.
  KTH, Tidigare Institutioner, Infrastruktur.
  Roberts, Andrew
  Hifab International AB.
  Opportunities for Sustaining Human Settlements in a Post-Conflict War Zone: The Case of Bosnia and Herzegovina1999Inngår i: Open House International, ISSN 0168-2601, Vol. 24, nr 1, s. 54-65Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 252.
  Haghighi, Sanaz
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Det vuxna barnet: En kvalitativ studie om den vuxna individens identitetsuppleveleser kring att lämna sitt land och börja om på nytt i.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 253.
  Haghverdian, Serine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Muslimska flickors röster om slöjan: En kvalitativ intervjustudie om muslimska gymnasieflickors upplevelser av att bära slöja i Sverige2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 254.
  Haghverdian, Serine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Skiftande identitet: En kvalitativ studie om unga invandrade kvinnors upplevelser av att hantera och leva med sina föräldrars kultur och det svenska värdesystemet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 255.
  Hagman, Julia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  HUMAN RESOURCES: En studie om erfarenheter av att vara nyanställd inom HR samt yrkesidentiteten på arbetsplatsen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att vara nyanställd på en arbetsplats är inte alltid enkelt, det kan finnas stora krav och förväntningar på individen. Studien syftar främst till att beskriva, utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, HR-arbetarnas egna upplevelser och erfarenheter av att vara nyanställd, för att synliggöra om sådana erfarenheter har betydelse för hur HR arbetar med nyanställda inom HR-branschen. Studiens teoretiska och begreppsliga referensram utgår ifrån ett interaktionistiskt perspektiv kring såväl självidentitet som anställningsbarhet. Genom den hermeneutiska metoden har det utförts intervjuer i dialogform med fem olika respondenter som är anställda i HR-branschen. Resultatet presenteras i en tolkningsprocess som innehåller en preliminär, fördjupad och till sist en huvudtolkning. Det resultat som anses vara mest centralt är tillgången till olika former av stöd, som innefattar vilka krav och förväntningar respondenterna ställs inför på arbetsplatsen. Ett annat resultat visar vilka erfarenheter som har bidragit och utvecklat deras yrkesidentitet från första tiden på arbetet. Slutligen visar huvudtolkningen på hur viktigt det är att ta vara på varandras relationer och kunskaper inom HR. 

 • 256.
  Hagstrand, Simon
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Social Knowledge Exchange: How Individuals exchange and interpret information to recieve correct understanding2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 257.
  Hallengren, Anders
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria.
  Masker och riter: ordlösa språk1985Inngår i: FENIX: Tidskrift för humanism, ISSN 0280-8617, Vol. 3, nr 4, s. 129-159Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 258.
  Hallengren, Anders
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria.
  Våldet i hemmen1978Inngår i: Svensk Tidskrift, ISSN ISSN 0039-677X, nr 2, s. 67-73Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The incidence of domestic violence and child abuse in Sweden seen from a legal, historical and psychological viewpoint.

 • 259.
  Hallin, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Samuelsson, Linda
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hagaskolan, en reflekterande och medveten skola: hur organisationskulturen kan påverka ett lärarlags pedagogiska arbete och bemötande av elever2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Med ett socialpsykologiskt perspektiv och hermeneutisk ansats är syftet med denna studie att undersöka hur en skolas organisationskultur påverkar ett lärarlags pedagogiska arbete och bemötande av elever. Vi intervjuade tio pedagoger inom ett lärarlag på Hagaskolan i Varberg. Vi utförde dessutom en informationsintervju med Mats Oljelund, en av de två verksamma rektorerna på skolan. Detta för att få information dels om skolan men också om dess involvering i utvecklings- och arbetsprojektet OUR. Resultatet har vi analyserat med hjälp av Mats Alvessons bok “Organisationskultur och ledning” (2009), John Gastils teori om grupprocesser och ledarskap, Moira von Wrights (2000) begrepp relationellt respektive punktuellt perspektiv samt Hannah Arendts begrepp, Vad eller Vem (von Wright 2000). I vår analys kommer vi fram till att i och med att förändringsarbetet av den lokala organisationskulturen på Hagaskolan lett till ett öppet, medvetet och reflekterande förhållningssätt gentemot både medarbetare och elever, har detta arbete bidragit till grupprocesser vilka ”lyfter” pedagogerna och skapat goda förutsättningar för att man som pedagog skall kunna öppna upp och bjuda in eleverna till att aktivt vilja delta i lärandesituationer, se varje situation och elev som unik samt bemöta varje elev som Vem. Vårt resultat visar att Hagaskolans organisationskultur bidrar till att intervjuade pedagoger i hög utsträckning ser var situation och individ som någonting dynamiskt och unikt, vilken står inför en ständig förändring och därför inte kan behandlas på samma sätt som individer vid tidigare sammanhang eller situationer.

 • 260.
  Hallqvist, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Nya karriärval mitt i livet: omställningsprocesser och biografiska brott2015Inngår i: Karriärvägledning: en forskningsöversikt / [ed] Anders Lovén, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, s. 293-314Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 261.
  Hammargren, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Livets berg- och dalbana.: Kurt berättar om sitt liv.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att försöka få förståelse för hur en individ upplever sin livsvärld. Fokus har legat på vad som intervjupersonen har lyft fram som betydelsefullt i hans liv, vilka händelser som kan betraktas som vändpunkter i livet och vad dessa har haft för påverkan för livet efter vändpunkten. I denna uppsats finns ett försök att anta ett fenomenologiskt tankesätt, där vissa aspekter av fenomenologin har lyfts fram. Uppsatsen grundar sig på en persons livsberättelse som kommit till genom konversationsintervju. Materialet har sedan transkriberats och tolkats utifrån en sammanvävning utav det fenomenologiska- och hermeneutiska perspektivet

 • 262.
  Hamza, Hakim
  Högskolan i Halmstad.
  Är det värt att lyssna inåt?: En studie om ungdomars resonemang kring grupptryck2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna C-uppsats i socialpsykologi syftar till att undersöka hur en grupp gymnasieelever reflekterar kring sina egna och andras erfarenheter av grupptryck. Arbetet ska bidra till att få en förståelse för socialpsykologiska interaktioner som återfinns i resonemanget kring grupptryck. Arbetet grundar sig på intervjuer av fem gymnasielevers upplevelser av grupptryck och använder hermeneutiken i sin metodologi. Empirin analyseras genom tre teorier som behandlar olika perspektiv på grupptryck; beteende, existentiellt och intersubjektivt. Dessa teorier är Social Proof, Sartres Ond Tro samt Meads intersubjektivitet. Vid arbetets slutfas har jag funnit att det existerar tre influenser som gör att man kan dra till sig grupptryck och som har negativa konsekvenser. Dessa tre krafter är, för det första, en önskan om maktlöshet för att fly ångest, för det andra, en osäkerhet som baseras på att andra vet bättre och, slutligen, en överidentifikation med samhällsrollen som utelämnar den lekfulla delen av självet.

 • 263.
  Hansen, Daniel
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lindström Svanholm, Felicia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Mobbning och frihet: En kvantitativ studie om inre Locus of controls påverkan på högstadieelevers behov av att mobba2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mobbning har varit ett problem i skolor under en lång tid och det är något som är ett problem runt om i svenska skolor än idag. Kommunala skolor bygger mycket på planering och struktur, och efter ett uttalande från en amerikansk journalist som menade att man genom att öka elevers frihet och självstyre, skulle kunna påverka deras behov av att ta sig mer frihet genom att mobba andra. Idén om att frihet och mobbning kan gå hand i hand är vad som sådde det frö som senare resulterade i att denna studie växte fram.

  Denna studien, med kvantitativ ansats syftade till att undersöka hur en elevs behov av att mobba andra påverkades av den mängd frihet elever gavs i skolan, där frihet mättes i form av inre Locus of control. En enkätundersökning genomfördes med 370 elever (efter rensning av bortfall) i nionde klass på högstadieskolor runtom i Västra Götaland och Småland. Efter att datan samlats in gjordes regressionstester för att se om det fanns ett samband för att låg grad inre Locus of control påverkar en elev till att mobba i större utsträckning än elever med hög grad av inre Locus of control. På grund av att tidigare forskning visat att det finns könsskillnader för mobbning gjordes även samma test för pojkar och flickor som separata grupper. Testerna visade enbart ett väldigt svagt samband i gruppen flickor medan övriga analyser inte visade på något signifikant samband varken för pojkar, eller pojkar och flickor gemensamt. Sammanfattningsvis betyder det att Locus of control inte är rätt verktyg för att kunna förutspå mobbning, även om det fanns en signifikans för flickor så förklarade den bara 6% av variansen

 • 264.
  Hansson, Kjell
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Johansson, Per
  Drott-Englen, Gun
  Benderix, Ylva
  Lund University, Sweden.
  Funktionell familjeterapi i barnpsykiatrisk praxis: Om behandling av ungdomskriminalitet utanför universitetsforskningen2004Inngår i: Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis, ISSN 0029-1463, Vol. 56, nr 4, s. 304-320Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article describes the results from a cooperative model project treating delinquents and their families with Functional Family Therapy (FFT). The treatment has taken place within a frame of cooperation between social welfare, child psychiatry and a drugtreatment unit. The results from the treatment group are compaired with treatment as usual. The FFT-group showed increased familyfunction and fewer psychiatric symtoms after treatment. Both patents and youths showed higer optimism and valued the treatment high. The results are smilar to earler university based research with the same metod.

 • 265.
  Hassler, Sven
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  A Coherence of Identities or an Identity of Coherence?: A Review of the Recent Discussion on Well-Being, Social Identities and Integration in a Multicultural Context2015Inngår i: Building Barriers and Bridges: Interculturalism in the 21st Century / [ed] Gourlay, Jonathan & Strohschen,Gabriele, Inter-Disciplinary Press, 2015, 1, s. 11-19Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A principal element in the process of integration is identity. The ability of immigrants to integrate the cultural identity of their country of origin and the cultural identity of their new country to form a coherent self-concept has been found to be positively related to various forms of psychological well-being. But there is a lack of consensus among researchers regarding the optimal integrated identity structure. While supporters of the acculturative approach argue that a strong identification to both the original and the new groups maximizes well-being,others insist more on the importance of maintaining a coherent identity, regardless of the strength of identification and regardless of the number of social identities.As most researchers in the health oriented debate on identity have focused on abicultural context, knowledge of the identity structure that promotes well-being in a multicultural surrounding is limited. The identity politics dominating mainstream multicultural discourses are theoretically grounded on the idea that humans have essential, unchanging cores that are fully formed and integrated. Within this paradigm, groups are identified by characteristics that are understood as inherently distinctive. Therefore in order to understand the process by which social identities become integrated into a concept of self an intercultural approach of the understanding of social identities and well-being is suggested. The aim of this chapter is to review the debate on the concept of coherence in relation to identity and well-being in a multicultural context and to investigate whether identity based coherence is challenged or promoted by an intercultural approach of understanding.

 • 266.
  Hazy, James K.
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. Adelphi University, New York, NY, United States .
  Boyatzis, R. E.
  Case Western Reserve University, Cleveland, OH, United States .
  Emotional contagion and proto-organizing in human interaction dynamics2015Inngår i: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 6, nr JUN, artikkel-id 806Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper combines the complexity notions of phase transitions and tipping points with recent advances in cognitive neuroscience to propose a general theory of human proto-organizing. It takes as a premise that a necessary prerequisite for organizing, or "proto-organizing," occurs through emotional contagion in subpopulations of human interaction dynamics in complex ecosystems. Emotional contagion is posited to engender emotional understanding and identification with others, a social process that acts as a mechanism that enables (or precludes) cooperative responses to opportunities and risks. Propositions are offered and further research is suggested. 

 • 267.
  Hederstedt, Sebastian
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Nya sociala regler i offentliga rum när mobilanvändning involveras under ett grupparbete: En etnografisk studie om mobilens inverkan på arbetesgrupper2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har riktat sin uppmärksamhet på smarttelefoner. Syftet med denna studie är att belysa mobilens påverkan på arbetsgruppers uppmärksamhet och fokus samt på deras känsloupplevelser under ett grupparbete. De frågeställningar som är relevanta för att uppnå syftet är: Hur uppfattas mobiltelefonanvändning av studenter gällande uppmärksamhet och fokus?  Hur uppfattas mobiltelefonanvändning bland deltagare under ett grupparbete? I vilket syfte används mobilen under ett grupparbete? 

  Genom ett etnografiskt tillvägagångsätt analyseras mobiltelefonteknikens påverkan för det sociala samspelet mellan studenter i grupparbeten. Studien utfördes på två stora universitet i Sverige. Under etnografin observerades gruppmedlemmarnas beteende kring mobilen under grupparbete. Dessutom intervjuades studenter om vilken påverkan mobilen har för deras samspel med grupparbetesmedelemmarna. Den insamlade empirin analyserades utifrån teorier om interaktionsritualer, emotioner samt splittring av uppmärksamhet. Resultatet visar att det finns strategier och regler för hur individer som befinner sig i ett gruppsammanhang kan använda mobilen på ett sådant sätt som är ansett att vara socialt acceptabelt/icke acceptabelt av närvarande gruppmedlemmar under ett grupptillfälle. Om mobilen inte hanteras rätt förekommer negativa sanktioner såsom en irriterad blick, tillsägelse eller utfrysning. Om mobilanvändandet å andra sidan utförs på ett korrekt sätt kan det ge ökad positiv stämning under grupparbetet. 

 • 268.
  Hedman, Anders
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  En vinnare på jobbet?: Om idrottserfarenheter i arbetslivet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar diskutera om idrottare socialiserats in i en specifik kultur som de sedan kan ta med sig även efter idrottskarriären. Vad kan alla de timmar de lagt ner I träningshallar, på fotbollsplaner och I gym ge dem för fördelar även efter karriären? Genom att intervjua tre tidigare idrottare har jag försökt få en bild av vad de utvecklat och förbättrat under sina idrottsår samt hur de kan dra nytta av dessa erfarenheter i det övriga arbetslivet. Flera egenskaper som utvecklats inom idrottsvärlden återkommer i diskussionen med de olika idrottarna och kan därför beskrivas som resultatet av min uppsats. Jag har beskrivit dessa egenskaper, hur de nyttjas I både idrotts- och arbetslivet och sedan vänt mig till teoretiker för att styrka mitt resultat.

  Bland de egenskaper som återkommer finns vinnarmentalitet, självkänsla och lagsammanhållning men också negativa aspekter som för tidig utslagning och mobbning. Många av de egenskaper som utvecklas inom idrotten är positiva men inte alla och övergången för idrottare, från idrottens grabbiga jargong till arbetslivets professionella dito, kan ibland vara snårig och svår.

  Jag avslutar uppsatsen med att nämna några förslag på vägar att fortsätta forska och hoppas att denna uppsats inte är den sista som tittar på relationer och likheter mellan idrottsvärlden och arbetsmarknaden i övrigt. Det finns tydliga kopplingar mellan de båda fälten och det vore synd att inte utnyttja all den tid som idrottare i vårt land lagt ner på att utvecklas till vinnare och lagspelare. För dessa behövs överallt. 

 • 269.
  Heidgren, Christina
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Bedömningarna som motiverade psykiatrisk tvångsvård av barn och ungdomar2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna uppsats var att granska hur bedömningen av psykiatrisk tvångsvård av barn och ungdomar i Sverige, motiverades under året 2002-07-01 - 2003-06-30. Genom en kvalitativ ansats har en textinnehållsanalys av journaler genomförts, i syftet att bidra till att ge en överblickbar beskrivning av materialet. Uppsatsen grundar sig på journaler som tidigare insamlats från chefsöverläkare vid samtliga barn- och ungdomspsykiatrikliniker i Sverige, vilket resulterade i 142 patienter och 159 vårdtillfällen som journalfördes. Patienterna utgjordes av barn och ungdomar i åldrarna 10-18 år. Motiveringarna till tvångsvården analyserades därefter utifrån sex stycken, redan befintliga etiska kategorier. Resultaten av uppsatsen visar att motiveringen av psykiatrisk tvångsvården oftast förekommer i form av multimotiveringar och att det är sällan som det förekommer motargumentationer i bedömningen till beslut. Vanligt förekommande är istället att så kallade övertalningsargument används, i syftet att klargöra att det inte finns någon alternativ vård till den psykiatriska tvångsvården.

 • 270.
  Helin, Marie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Hammarlund, Katarina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  ”Någonstans i mitten”: En diskurspsykologisk och intersektionell studie av unga ”invandrartjejers” identitetsskapande.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att se vad situationen att positioneras som “andra generationens invandrare” har för inverkan på identitetsskapandet hos unga kvinnor. Vi använder oss av ett diskurspsykologiskt och intersektionellt angreppssätt där vi vill synliggöra de identiteter, det vill säga de subjektspositioner de unga kvinnorna intar, tillskrivs och erbjuds i interaktionen. Med detta vill vi nå en ökad förståelse för och kunskap om vilka konsekvenser, möjligheter och/eller begränsningar denna position har för den enskilda individen. Vi ämnar synliggöra de processer som samverkar och påverkar de unga tjejernas identiteter. Det vi funnit är att det genom ett aktivt skillnadsskapande hos respondenterna konstrueras ett delat samhälle där en tolkningsrepertoar kring “vi” och “dem” används aktivt. Detta diskursiva sammanhang gör vissa subjektspositioner möjliga och andra omöjliga. De mest framträdande subjektspositionerna som framkommer av vår analys är “den stolta invandraren”, “den problemtyngda invandrartjejen” och den dubbla positionen som “svensk” och “icke-svensk”.

 • 271.
  Hellberg, Emma
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  NÄR FÖRÖVAREN ÄR EN KVINNA: Våld i nära relationer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en litteraturstudie och diskursanalys kring våld i nära relationer där kvinnanär förövaren och mannen offret. Frågor som uppsatsen behandlar är huruvida kvinnor ochmän är lika benägna att begå partnerrelaterat våld eller inte, samt varför mäns våld motkvinnor är mer uppmärksammat än kvinnors våld mot män. Syftet med uppsatsen är att belysakvinnors våld mot män och inte att ta bort fokus från mäns våld mot kvinnor.Uppsatsen går igenom såväl litteratur och rapporter som hur olika organisationer ochmyndigheter ställer sig till våld i nära relationer. Resultatet analyseras och diskuteras ur ettsocialkonstruktivistiskt perspektiv, med teorier och begrepp som det ideala offret och denideala förövaren, genus och makt.Det jag har kunnat påvisa med studien är att våld i nära relationer är någonting både kvinnoroch män faller offer för i ett heterosexuellt förhållande. Män och kvinnor är således likabenägna att begå partnerrelaterat våld. Kvinnors våld mot män uppmärksammas dock inte allsi lika stor utsträckning som mäns våld mot kvinnor, vilket bland annat har att göra med attanmälningsbenägenheten bland utsatta män i princip är obefintlig. Män anmäler sällan pågrund av skamkänslor och rädslan över att förlora sin maskulinitet. Vidare förekommer enavsaknad av forskning, insatser och stöd för män som blivit utsatta för partnerrelaterat våld.

 • 272.
  Hellgren, Therése
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Cybernetmobbning: Mobbning på en ny arena2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 273.
  Hellmark, Emma
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media.
  Hundra som mig: En studie i formandet av organisationsidentitet hos konsulter i bemanningsbranschen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Begreppet organisationsidentitet har vuxit i popularitet, både som teori för forskare och som strategi för företagsledning. Samtidigt ser vi en trend på den svenska arbetsmarknaden där det blir allt vanligare att hyra in arbetskraft istället för att anställa direkt i organisationen. Men vad händer med organisationsidentiteten när de anställda är tillfälligt där och dessutom har en dubbel organisationstillhörighet, både till konsultföretag och till kundföretag?

  Den här studien riktar in sig på konsulternas upplevelser av organisationsidentitet. Syftet är att bidra med kunskap till det teoretiska begreppet organisationsidentitet som tidigare inte har inkluderat tillfälliga medlemmar i en organisation, som till exempel konsulter i bemanningsbranschen. Detta kan förhoppningsvis ge uppslag och väcka intresse för vidare forskning på ämnet.

  Fem intervjuer med konsulter genomfördes för att undersöka deras upplevelser av rollen samt relationen till både konsult- och kundföretag. Resultatet analyserades i relation till social identity approach och forskning om organisationsidentitet.

  Slutsatsen blev att alla fem respondenter upplevde en svag identifikation med sina arbetsgivarorganisationer till följd av tillfällighet och en känsla av utbytbarhet. Respondenternas egna reflektioner av vad de tyckte var viktigt för att kunna identifiera sig kretsade nästan uteslutande kring ett behov av att bli sedd av arbetsgivarna, till exempel genom att få uppskattning, stimulans, möjlighet till att utvecklas och samhörighet med kollegor. Dock menade respondenterna att detta inte är något de förväntar sig ska uppfyllas i rollen som konsulter. Istället uppgav alla att de strävade efter en fast tillsvidareanställning där organisationsidentitet skulle spela större roll.

 • 274.
  Hellsten, Lisa
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Holmén Larsson, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Mixing business with pleasure?": Unga medarbetares upplevelser av after work2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  After work – ett svenskt begrepp på ett populärt fenomen bland dagens arbetsplatser som innebär att medarbetare fortsätter att umgås efter arbetstid över exempelvis en öl. Något som kan leda till att vänskapsrelationer formas och att privatlivet allt mer sipprar in i den professionella världen. Då forskning har påvisat att djupare relationer mellan medarbetare kan få positiva följder för organisationen i sig är detta något som ofta uppmuntras av organisationer. Dock kan det råda en osäkerhet kring vilket förhållningssätt som medarbetarna ska ha till varandra under denna vardagligare umgängesform, där alkohol dessutom är inblandat. Ska de spela rollen som kollega eller som vän? Ovissheten gällande vilken roll man ska inta i en situation leder också till att förväntningarna upplevs som oklara och svåra att leva upp till. Denna studie syftar till att undersöka om unga medarbetare upplever att after work har en betydelse för relationerna på arbetsplatsen. Frågeställningarna som studien utgår från är om after works har någon betydelse för gemenskapen, vilka faktorer som spelar roll vid formandet av relationer på en after work samt hur medarbetare uppfattar gränsen mellan yrkesperson och privatperson i förhållande till after work. Medarbetarnas upplevelser har studerats i relation till Goffmans teori om definitionen av situationen, team, intrycksstyrning samt bakre och främre regioner, Hochschilds emotionsteori om känslohantering och känsloregler samt Nippert-Engs teori om gränsdragningar mellan arbetsliv och privatliv. Tio stycken intervjuer med medarbetare mellan 20-30 år har analyserats utifrån en fenomenologisk ansats. Resultatet har visat att gemenskapen som formas under en after work har en dubbelsidig inverkan på relationerna. Vissa knyter starkare band medan andra kan känna en press att medverka för att inte hamna utanför. Det har uppmärksammats att den privata rollen allt mer inskränker på yrkesrollen, något som visat sig vara positivt då medarbetarna skapar närmare relationer till varandra men även problematiskt då vissa hellre vill hålla isär de olika sociala rollerna. Det har även framkommit att alkoholen är en central faktor vid formandet av relationer under en after work.

 • 275.
  Hellstrand, Erica
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Snäll makt: En fallstudie om ledarskap på två studentnationer2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 276.
  Hemphälä, Jens
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  An Empirical Test of the Importance of Knowledge Exchange for new Service Development in Swedish Pharmacies.2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 277.
  Hemphälä, Jens
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Feedback and Sustainable Competitive Advantage2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 278.
  Hemphälä, Jens
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  The Influence of Internal Channels of Communication on Incremental and Radical Innovation in Swedish PharmaciesInngår i: Creativity and Innovation Management, ISSN 0963-1690, E-ISSN 1467-8691Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 279.
  Hendry, Gillian
  et al.
  University of Strathclyde , Glasgow, UK.
  Wiggins, Sally
  University of Strathclyde , Glasgow, UK.
  Anderson, Tony
  University of Strathclyde , Glasgow, UK.
  “Anyway, back to the point”: A discursive psychological approach to topic shift in group work interaction2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 280.
  Hendry, Gillian
  et al.
  University of Strathclyde, Glasgow, UK.
  Wiggins, Sally
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Anderson, Tony
  University of Strathclyde, Glasgow, UK.
  Are you still with us?: Managing group togetherness and mobile phone use in PBL tutorials2016Inngår i: Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, ISSN 1541-5015, Vol. 10, nr 2Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  As mobile phone technology becomes more advanced, so too does its presence in everyday life. Research has shown, for instance, that students are using their mobile phones in classroom settings, a practice that holds both potential advantages and disadvantages. In group work, these interactions may have consequences for group dynamics in that orienting to a mobile phone can display a shift in an individual’s attention to the group. The current essay details a research project conducted on problem-based learning (PBL) tutorials in the United Kingdom in which student groups were video-recorded as they worked. A discursive psychological analysis focused on instances of interaction in which a group member picked up his or her mobile phone in the middle of a working session and how the accountability for the phone use was managed by either the phone user or a fellow group member. In understanding more about the microprocesses that take place in such environments, we are better positioned to support students’ learning and socialization as they progress through college.

 • 281.
  Hendry, Gillian
  et al.
  University of Strathclyde , Glasgow, UK.
  Wiggins, Sally
  University of Strathclyde , Glasgow, UK.
  Anderson, Tony
  University of Strathclyde , Glasgow, UK.
  Constructing cohesion through laughter2014Inngår i: Proceedings from the 9th GRASP conference, Linköping University, May 2014 / [ed] Robert Thornberg; Tomas Jungert, Linköping University Electronic Press, 2014, Vol. 001, s. 1-16Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  One of the most consistently studied constructs within group dynamics literature is that of cohesiveness; the extent to which individuals within a group feel connected. Members of strongly cohesive groups are more inclined to participate and stay with the group, and past research has reported that laughter has the ability to enhance cohesion between individuals, although there is limited work showing exactly how this happens. Twenty two students comprising eight groups from two UK universities were video-recorded as they partook in group work, with the resultant sixty four hours of video data being analysed using discursive psychology centring on episodes of laughter in interaction. As ‘sticking together’ is a defining feature of cohesiveness, the analysis focused on instances in which a group member did the opposite of this by group-deprecating; revealing a weakness about the group, with findings showing that cohesion is constructed through the acceptance of and expansion upon the disparagement.

 • 282.
  Hendry, Gillian
  et al.
  University of Strathclyde, Glasgow, UK.
  Wiggins, Sally
  University of Strathclyde, Glasgow, UK.
  Anderson, Tony
  University of Strathclyde , Glasgow, UK.
  Constructing knowledge through talk: Unpacking the dynamics of group interaction in problem-based learning2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 283.
  Hendry, Gillian
  et al.
  University of Strathclyde , Glasgow, UK.
  Wiggins, Sally
  University of Strathclyde, Glasgow, UK.
  Anderson, Tony
  University of Strathclyde, Glasgow, UK.
  “That’s me being stupid”: Using discursive psychology to analyse self-deprecating humour as a means of constructing group cohesion in problem-based learning2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 284.
  Hendry, Gillian
  et al.
  School of Psychological Sciences and Health, University of Strathclyde, UK.
  Wiggins, Sally
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. School of Psychological Sciences and Health, University of Strathclyde, UK.
  Anderson, Tony
  School of Psychological Sciences and Health, University of Strathclyde, UK.
  The discursive construction of group cohesion in problem-based learning (PBL) tutorials2016Inngår i: Psychology Learning and Teaching, ISSN 1475-7257, Vol. 15, nr 2, s. 180-194Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research has shown that educators may be reluctant to implement group work in their teaching due to concerns about students partaking in off-task behaviours. However, such off-task interactions have been shown to promote motivation, trust, and rapport-building. This paper details a study in which student groups were video recorded as they engaged in problem-based learning tutorials, with the aim of examining the social interaction within such settings. Eighty-five hours of data were collected from nine groups, with discursive psychology being used to analyse how group cohesion is constructed through off-topic talk such as gossiping and teasing. Two case studies are detailed in which we demonstrate how cohesion is established through a process of collective action against the ‘other’: highlighting the differences between ‘us’ and ‘them’, and how this can impact on group dynamics. There is often a discrepancy between self-reported and observed behaviour in groups and so the more we know about what actually happens in such environments, the better placed we are to support student learning. The paper concludes with recommendations on how analyses of social interaction and the management of psychological issues in problem-based learning tutorials can inform the use of problem-based learning as a teaching and learning approach.

 • 285.
  Hendry, Gillian
  et al.
  University of Strathclyde, Glasgow, UK.
  Wiggins, Sally
  University of Strathclyde, Glasgow, UK.
  Anderson, Tony
  University of Strathclyde , Glasgow, UK.
  “Who does she think she is, eh?” Using discursive psychology to demonstrate the collaborative nature of teasing, and how it can enhance cohesion in student groups.2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 286.
  Hendry, Gillian
  et al.
  University of Strathclyde, Glasgow, UK.
  Wiggins, Sally
  University of Strathclyde, Glasgow, UK.
  Anderson, Tony
  University of Strathclyde, Glasgow, UK.
  “You decide ‘cause you’re the Chair”: Using discursive psychology to show how students ‘do’ group decision making2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 287.
  Henningsson, Marie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Diakoners strategier för att hantera det diakonala arbetets utmaningar i möten och samtal med människor.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Diakoner i sitt ämbete är kallade till att arbeta utifrån en kristen kontext med att stödja utsatta människor utifrån ett diakonalt förhållningssätt som ett komplement till välfärdssystemet. Att få ta del av och bära människors socialt utsatta livsberättelser och problem kan bli psykiskt känslomässigt belastande. För att diakoner ska kunna förhålla sig till spänningen mellan yrkesroll och ett autentiskt själv i arbetet som de på många sätt identifierar sig med använder de sig av olika profana återhämtningsstrategier, även tron på Gud används som ett aktivt redskap för att arbetet ska kännas hanterligt.

  Med avstamp i Erving Goffmans teorier om ramar, fasad och team samt kompletterande känslobegrepp av Arlie Russel Hochschild och Emma Engdahls teori om autencitet undersöker studien hur diakoner hanterar det själavårdande arbetets utmaningar och vad deras tro har för betydelse i deras arbete som människors medvandrare i ett samhälle där nöden upplevs som stor. Studien närmar sig fenomenet genom sex kvalitativa intervjuer med församlingsdiakoner anställda i Stockholms stift. Studien visar att det finns många olika faktorer som gör att de orkar arbeta vidare och känner balans i förhållande till sitt arbete. Arbetskollegor och handledning kan hjälpa dem att sätta gränser i sitt arbete. Att bli bekräftade och få utlopp för sin kallelse är av betydelse för att känna ork att arbeta vidare. I deras tro på Gud fungerar bönen som ett redskap för avlastning och sinnesro.

 • 288.
  Henriksson, Per
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Levin, Lena
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Willstrand, Tania
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Peters, Björn
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Challenging situations, self-reported driving habits and capacity among older drivers (70+) in Sweden: a questionnaire study2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of the survey study in Sweden was to investigate health issues, driving habits and use of a car. The researchers were also interested in which traffic situations were judged as difficult or dangerous, avoidance strategies adopted for such situations, type of car used, equipment (ADAS systems) and its frequency of use. Respondents were asked to report any accidents in the previous two years, and to self-estimate their cognitive functioning and driving ability. Target population: Persons born in 1941 or earlier (aged 70 years or more in the year 2011), living in the county of Västra Götaland in Sweden, holder of a driving licence for category B, passenger car and still driving. This resulted in a target group comprising 1,362 active drivers. The overall picture of an older driver emerging from this study is one who enjoys car driving, uses the car often and is not particularly occupied by thoughts about stopping driving. Possible bias in this picture of older drivers may be due to the fact that those most interested in car driving were also those most interested in the study and thus in answering the questionnaire. There are several “truths” about older drivers reported in the literature that are questionable in the light of the present study. It is sometimes said that older people drive old cars, but this phenomenon is not supported by the questionnaire data in our study. The changes in driving behaviour often attributed to ageing drivers, e.g. driving more slowly, less frequently and over shorter distances, are applicable in the case of about one-third of the drivers in the present study. Analyses of this study confirm that health status is not the only reason someone stops driving; being less confident/apprehensive in the context of car driving may result in driving cessation. Findings indicate that preventive action, such as retraining sessions or developing driver assistance systems, will have to be taken into account if the risk associated with certain situations is to be reduced.

 • 289.
  Henriksson, Sarah
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Rydhög, Klara
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  "Mobilen - En extra kompis": En kvalitativ studie av mobilanvändning bland högstadieelever2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte har varit att undersöka vilken roll mobilen spelar i en grupp ungdomars liv och då framförallt i skolan. Vi har intervjuat åtta elever på en högstadieskola samt utfört observationer för att få en så klar bild som möjligt av deras förhållande till mobilanvändning. Tidigare forskning har visat att mobilens roll har kommit att bli större och viktigare och den sociala interaktionen som tidigare i större utsträckning skett ansikte mot ansikte är nu mer benägen att ske genom mobilen. Mobilens inverkan på individ och samhället har både positiva och negativa effekter, vilket undersöks i uppsatsen. De frågeställningar som behandlas rör hur eleverna upplever dagens mobilanvändning, hur de använder sina mobiler och hur detta påverkar den sociala interaktionen. Även huruvida eleverna har ett behov av att vara anträffbara samt hur de känner av mobilens påverkan? Uppsatsens sociologiska analys görs med hjälp av teman som behandlar konsumtion, modernitet, tid och rum, social interaktion genom mobilen och nätverkssamhället. Resultatet visar att mobilen spelar en stor roll i ungdomarnas liv och att den sociala interaktionen till viss del begränsas av mobilen. Eleverna upplever att de ständigt måste kunna vara anträffbara och uppdaterade och kan känna sig illa till mods när mobilen inte finns tillgänglig.

 • 290.
  Henriksson, Signe
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Att göra upp med kärleken: Självuppfattningar och kärlekssyner under och efter en heterosexuell kärleksrelation i tre populärmusiktexter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 291. Hepburn, Alexa
  et al.
  Wiggins, Sally
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Developments in discursive psychology2014Inngår i: Qualitative research in psychology: Five Volume Set / [ed] Gough, B., London: Sage Publications, 2014Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 292.
  Herrlin, Sofia
  Karlstads universitet.
  "What does not destroy me, makes me stronger": En kvalitativ studie av hur en enstastående mamma beskriver sin kamp för sin dotter2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 293.
  Hillberg, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Svensson, Jessica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Den empatiska kommunikationen: En socialpsykologisk studie om huruvida en utbildning i den empatiska kommunikationsmodellen NVC påverkar en individs sociala interaktioner under och efter avslutad utbildning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka huruvida individer som väljer att utbilda sig i en kommunikationsmodell upplever förändring i interaktion med andra människor efter avslutad utbildning. Studien är kvalitativ och grundar sig på en hermeneutisk forskningsansats vilket innebär att vi har tolkat några individers upplevelser av sin utbildning i Nonviolent Communication (NVC), både före, under och efter utbildningen. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med en man och åtta kvinnor. Åldern på respondenterna har varierat och de har arbetat eller arbetar inom olika sociala yrken.

  I tolkningen av det empiriska materialet spelar Randall Collins begrepp interaktionsritualer en viktig roll i tydningen av utbildningstillfällets betydelse för respondenterna. Moira Von Wrights tolkning av George Herbert Meads olika begrepp är vår andra huvudteori, och den blir relevant i förhållande till den perspektivväxling som många av respondenterna beskriver att de upplevt efter utbildningen. Von Wright beskriver två möjliga perspektiv människor betraktar varandra på i interaktion, ett punktuellt och ett relationellt perspektiv. Arlie Hochschilds begrepp emotionellt arbete är relevant eftersom NVC som modell handlar om att förstå känslornas betydelse. Ulla Holms tankar om empatins två riktningar fyller även dessa en viktig funktion i uppsatsen eftersom vi tolkar det som att respondenterna pendlar mellan den känslomässiga empatin och den intellektuella empatin och att båda behövs. I uppsatsen finns en sammanfattning av intervjuerna med respondenterna, där de beskriver hur de har formats och påverkats av sina upplevelser under och efter sin utbildning i NVC.

  Det har även framkommit att respondenternas intentioner är att leva upp till ett relationellt förhållningssätt och att möta andra individer som ett vem, vilket är Von Wrights begrepp, och att denna förmåga ökat efter utbildningen. Men det har även visat sig att det finns omständigheter som styr respondenterna mot ett punktuellt perspektiv och i interaktion möter andra som Von Wrights begrepp ett vad. Dock finns det en medvetenhet hos respondenterna när förflyttningen mellan att möta och se andra som ett vem till ett vad eller tvärtom sker.

 • 294.
  Hillgren, Åsa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Melin, Marika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Personalchefers upplevelse av den egna psykosociala arbetsmiljön2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur personalchefer upplever sin egna psykosociala arbetsmiljö, vad det gäller arbetstillfredsställelse (motivation och kommunikation), arbetsrelaterad stress och ledarskap. En kvalitativ studie genomfördes med sju semistrukturerade intervjuer och utifrån ett grundläggande tematiskt tillvägagångsätt analyserades det insamlade materialet. Sammanfattningsvis indikerade resultaten att personalcheferna upplevde sin psykosociala arbetsmiljö som god, trots höga krav och perioder av stress.  Kontakten och arbetet med människor visades ha en stor betydelse för personalchefernas arbetstillfredsställelse. Resultatet visade också att chefserfarenheten gav goda förutsättningar för stresshantering och ledarskap.

 • 295.
  Hillström, Victor
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Asplund, Kristian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Resursutbyten inom äldreomsorg: Interaktionen vårdgivare-vårdtagare utifrån social resursteori2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Allteftersom livslängden ökar i Sveriges demografiska struktur höjs andelen äldre i befolkningen vilket skapar en ökad efterfrågan av äldreomsorg. För att möta denna efterfrågan krävs ny kunskap, förändringar och förbättringar om hur vi i framtiden kan garantera våra äldre god vårdkvalitet. Genom att använda en mixed-methods design bestående utav datainsamling från kvalitativa och kvantitativa observationer är denna studies syfte att undersöka och beskriva interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på social resursteori och en modell för interpersonellt resursutbyte. Studiens primära forskningsfråga är att undersöka vilka interpersonella resurser som utbyts mellan vårdgivare och vårdtagare. Studiens resultat rapporterar att ett brett spektrum av resurser utbyts mellan aktörerna och analysen presenterar två komplimenterande teoretiska dimensioner i vilka olika typer av resursutbyten sker, en socialt orienterad dimension och en uppgiftsorienterad dimension. Denna begreppsbildning möjliggör för en bättre förståelse av de befintliga resursutbyten som utgör interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare då olika resursutbyten kräver olika förutsättningar eller förkunskaper. De kvantitativa resultaten gav stöd till denna teoretiska utveckling som visar att utbyte av socialt orienterade och uppgiftsorienterade resurser inte skedde samtidigt. Slutaktligen kan analysen i denna studie ge vårdgivare, institutioner och organisationer en bättre förståelse för villkoren de olika resursutbytena kräver. Att säkerställa kontinuiteten mellan vårdtagare och vårdgivare möjliggör för långsiktiga och kultiverade relationer, vilket gör socio-dimensionella utbyten mer sannolikare. Social resursteori är potentiellt användbar för att förstå interaktionen mellan vårdgivare och vårtagare i vårdsammanhang.

 • 296.
  Hjertson, Frida
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Efter första slaget: En litteraturstudie av hur ett antal forskare diskuterar våld mot kvinnor2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 297.
  Hjorter, Hugo
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Persson, Pär
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  När konflikter läggs på chefens axlar: En socialpsykologisk studie om chefers upplevelse av konflikter i arbetslivet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Konflikter är en del av att människor interagerar i sociala sammanhang. I arbetslivet är konflikter ett fenomen som får allt mer uppmärksamhet. Det är något som berör individer såväl som organisationer. När konflikter uppstår i arbetslivet är det ofta chefer som förväntas hantera dem. Hur chefer framställer sig inför medarbetarna vid konfliktsituationer inverkar på den sociala interaktionen vid konflikter mellan medarbetare.  Den här studien har undersökt hur chefer skapar mening i förhållande till konflikter i arbetslivet utifrån chefsrollen med en fenomenologisk ansatts. De teoretiska utgångspunkterna som studien har utgått från grundar sig i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och utgår i från Hochschilds (2003) emotionsteori och Goffmans (2014) teori om roll, fasad samt bakre och främre regioner. Tio kvalitativa intervjuer genomfördes med chefer inom privat och kommunal verksamhet för att belysa deras upplevelse av konflikter i arbetslivet. Resultatet visar att konflikter upplevdes som en naturlig del av arbetslivet, chefer ofta får en central roll vid konflikter. I dessa situationer finns det förväntningar på dem att hantera konflikter, från medarbetare men också från organisationen de företräder. Detta gjorde att chefer vid arbetet med konflikter ofta åsidosatte den egna personliga emotionerna för att uppfylla dessa förväntningar. Förväntningarna inverkade på hur chefer presenterade sig och interagerade med medarbetarna. Detta för att de egna emotionerna inte skulle bli ett hinder för att företräda intressena för den organisation i vilken de arbetade. Konflikter i arbetslivet upplevdes som problematiskt och emotionellt för såväl medarbetare som chefer. 

 • 298.
  Hjorth, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Sjöfartshögskolan, SJÖ.
  Complexity and Ambivalence in Ship Safety Inspection: The view of Swedish Port state control officers2015Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Despite an extensive system of Port state controls (PSC) on ships, inspection loopholes in European control functions have been reported. Furthermore, risk factors associated with fatigue, stress and a poorly developed safety culture on board ships have been identified in earlier research. These combined risk factors may pose a serious threat to maritime safety.

  With this as a point of departure, this thesis aims to investigate the perceived work situation for Swedish inspectors from an inspector’s point of view concerning professional challenges, status and identity for inspectors and the perceived quality of Paris MoU inspection system and the Swedish inspection organization.

  In this study, the activities of Swedish PSC inspectors are viewed as a profession and the inspectors are viewed as bureaucrats. One of the principals for bureaucracy is that its servants should exercise their authority according to the common good, be autonomous, rational, reliable and responsible. The results indicate that organizational and management reforms have put the PSC bureaucrat under pressure to become more market oriented. Due to the responsibilities inherent in the profession of inspector within the complex structure of shipping, these organizational and management reforms conflict with the PSC inspector’s autonomy and professional role.

  Inspectors perceive that their expertise and integrity are vital for the success of their work. They also consider the high degree of control that the Swedish inspection organization exercises on the inspectors’ work as limiting to their autonomy and ability to make professional decisions. Some level of control may fulfil a need of support from the Swedish inspection organization, but too much control hampers the professional self-sufficiency and freedom of action. The inspectors in this study reveal considerable ambivalence towards the quality and complexity of ship safety inspections carried out in Sweden and within the Paris MoU system.

 • 299.
  Hollanti Ohlsson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sandberg, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "Att sitta i samma båt": En fenomenologisk studie om socialt stöd i en självhjälpsgrupp för ångest2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och individer med ångestsyndrom står för en stor del av den ökningen. Det finns en stor risk att människor med ångest upplever stigmatisering. Svenska ÅngestSyndromSällskapet (ÅSS) är en förening som riktar sig till individer med ångest och de erbjuder bland annat självhjälpsgrupper till sina medlemmar. Denna kvalitativa, fenomenologiska studie syftade till att undersöka hur det sociala stöd som ges i en sådan självhjälpsgrupp upplevs av de som medverkar. Med socialt stöd och social identitet som teoretiska utgångspunkter intervjuades elva respondenter, som alla var med i självhjälpsgrupper runt om i Sverige, angående tillhörighet till gruppen och det stöd de upplevde sig få av den. I analysen av insamlad data utkristalliserades följande fyra teman: Att sitta i samma båt, Att få vara en del av, Att få bli sedd och Att hjälpa andra. Resultatet visade tydligt att samtliga respondenter upplevde att de identifierade sig med självhjälpsgruppen och att de fick stöd av den. Slutsatsen blir att självhjälpsgrupper har en positiv inverkan på individer med ångest och att det stöd de upplever hjälper dem att hantera sin ångest.

 • 300.
  Holmberg, Elin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Klemenjak, Stefani Febe
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Jag tar ledningen direkt: - En diskurspsykologisk studie om språkliga konstruktioner av kön i barnlitteratur2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera språkliga konstruktioner av kön i tio barnböcker publicerade de senaste fem åren. Som teoretiskt ramverk har vi utgått ifrån socialkonstruktionismen som diskursanalysen vilar på. Därtill har vi valt att utgå från ett genusperspektiv med en samling teoretiska begrepp som kan kopplas till detta. Vi har använt Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och Judith Butlers teori om performativitet. Metoden vi valt att använda oss av är diskurspsykologi och vi har använt de analytiska begreppen subjektsposition, tolkningsrepertoar, faktakonstruktion och kategorisering för att studera vårt material. I resultatet kom vi fram till sex olika teman som innefattat tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. Det första temat handlar om att pojkar konstrueras som rationella i relation till känslosamma flickor som behöver korrigeras. Det andra temat handlar om hur omhändertagande attribueras som feminint genusattribut. Det tredje temat belyser hur risktagande beteende konstrueras som maskulint genusattribut. Tema fyra visar hur män och pojkar konstrueras som handlingskraftiga medan flickor och kvinnor illustreras som passiva och beroende. Vårt femte tema handlar om hur könstillhörighet påverkar självförtroendet hos en karaktär och slutligen beskriver vi i det sjätte temat normbrytandets svårigheter. Sammanfattningsvis har vi sett tydliga exempel på traditionella könsdikotomier.

3456789 251 - 300 of 878
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf