Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 799
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Henriksson, Per
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Levin, Lena
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Willstrand, Tania
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Peters, Björn
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Challenging situations, self-reported driving habits and capacity among older drivers (70+) in Sweden: a questionnaire study2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of the survey study in Sweden was to investigate health issues, driving habits and use of a car. The researchers were also interested in which traffic situations were judged as difficult or dangerous, avoidance strategies adopted for such situations, type of car used, equipment (ADAS systems) and its frequency of use. Respondents were asked to report any accidents in the previous two years, and to self-estimate their cognitive functioning and driving ability. Target population: Persons born in 1941 or earlier (aged 70 years or more in the year 2011), living in the county of Västra Götaland in Sweden, holder of a driving licence for category B, passenger car and still driving. This resulted in a target group comprising 1,362 active drivers. The overall picture of an older driver emerging from this study is one who enjoys car driving, uses the car often and is not particularly occupied by thoughts about stopping driving. Possible bias in this picture of older drivers may be due to the fact that those most interested in car driving were also those most interested in the study and thus in answering the questionnaire. There are several “truths” about older drivers reported in the literature that are questionable in the light of the present study. It is sometimes said that older people drive old cars, but this phenomenon is not supported by the questionnaire data in our study. The changes in driving behaviour often attributed to ageing drivers, e.g. driving more slowly, less frequently and over shorter distances, are applicable in the case of about one-third of the drivers in the present study. Analyses of this study confirm that health status is not the only reason someone stops driving; being less confident/apprehensive in the context of car driving may result in driving cessation. Findings indicate that preventive action, such as retraining sessions or developing driver assistance systems, will have to be taken into account if the risk associated with certain situations is to be reduced.

 • 252.
  Henriksson, Sarah
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Rydhög, Klara
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  "Mobilen - En extra kompis": En kvalitativ studie av mobilanvändning bland högstadieelever2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte har varit att undersöka vilken roll mobilen spelar i en grupp ungdomars liv och då framförallt i skolan. Vi har intervjuat åtta elever på en högstadieskola samt utfört observationer för att få en så klar bild som möjligt av deras förhållande till mobilanvändning. Tidigare forskning har visat att mobilens roll har kommit att bli större och viktigare och den sociala interaktionen som tidigare i större utsträckning skett ansikte mot ansikte är nu mer benägen att ske genom mobilen. Mobilens inverkan på individ och samhället har både positiva och negativa effekter, vilket undersöks i uppsatsen. De frågeställningar som behandlas rör hur eleverna upplever dagens mobilanvändning, hur de använder sina mobiler och hur detta påverkar den sociala interaktionen. Även huruvida eleverna har ett behov av att vara anträffbara samt hur de känner av mobilens påverkan? Uppsatsens sociologiska analys görs med hjälp av teman som behandlar konsumtion, modernitet, tid och rum, social interaktion genom mobilen och nätverkssamhället. Resultatet visar att mobilen spelar en stor roll i ungdomarnas liv och att den sociala interaktionen till viss del begränsas av mobilen. Eleverna upplever att de ständigt måste kunna vara anträffbara och uppdaterade och kan känna sig illa till mods när mobilen inte finns tillgänglig.

 • 253.
  Henriksson, Signe
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Att göra upp med kärleken: Självuppfattningar och kärlekssyner under och efter en heterosexuell kärleksrelation i tre populärmusiktexter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 254. Hepburn, Alexa
  et al.
  Wiggins, Sally
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Developments in discursive psychology2014Inngår i: Qualitative research in psychology: Five Volume Set / [ed] Gough, B., London: Sage Publications, 2014Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 255.
  Herrlin, Sofia
  Karlstads universitet.
  "What does not destroy me, makes me stronger": En kvalitativ studie av hur en enstastående mamma beskriver sin kamp för sin dotter2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 256.
  Hillberg, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Svensson, Jessica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Den empatiska kommunikationen: En socialpsykologisk studie om huruvida en utbildning i den empatiska kommunikationsmodellen NVC påverkar en individs sociala interaktioner under och efter avslutad utbildning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka huruvida individer som väljer att utbilda sig i en kommunikationsmodell upplever förändring i interaktion med andra människor efter avslutad utbildning. Studien är kvalitativ och grundar sig på en hermeneutisk forskningsansats vilket innebär att vi har tolkat några individers upplevelser av sin utbildning i Nonviolent Communication (NVC), både före, under och efter utbildningen. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med en man och åtta kvinnor. Åldern på respondenterna har varierat och de har arbetat eller arbetar inom olika sociala yrken.

  I tolkningen av det empiriska materialet spelar Randall Collins begrepp interaktionsritualer en viktig roll i tydningen av utbildningstillfällets betydelse för respondenterna. Moira Von Wrights tolkning av George Herbert Meads olika begrepp är vår andra huvudteori, och den blir relevant i förhållande till den perspektivväxling som många av respondenterna beskriver att de upplevt efter utbildningen. Von Wright beskriver två möjliga perspektiv människor betraktar varandra på i interaktion, ett punktuellt och ett relationellt perspektiv. Arlie Hochschilds begrepp emotionellt arbete är relevant eftersom NVC som modell handlar om att förstå känslornas betydelse. Ulla Holms tankar om empatins två riktningar fyller även dessa en viktig funktion i uppsatsen eftersom vi tolkar det som att respondenterna pendlar mellan den känslomässiga empatin och den intellektuella empatin och att båda behövs. I uppsatsen finns en sammanfattning av intervjuerna med respondenterna, där de beskriver hur de har formats och påverkats av sina upplevelser under och efter sin utbildning i NVC.

  Det har även framkommit att respondenternas intentioner är att leva upp till ett relationellt förhållningssätt och att möta andra individer som ett vem, vilket är Von Wrights begrepp, och att denna förmåga ökat efter utbildningen. Men det har även visat sig att det finns omständigheter som styr respondenterna mot ett punktuellt perspektiv och i interaktion möter andra som Von Wrights begrepp ett vad. Dock finns det en medvetenhet hos respondenterna när förflyttningen mellan att möta och se andra som ett vem till ett vad eller tvärtom sker.

 • 257.
  Hillgren, Åsa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Melin, Marika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Personalchefers upplevelse av den egna psykosociala arbetsmiljön2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur personalchefer upplever sin egna psykosociala arbetsmiljö, vad det gäller arbetstillfredsställelse (motivation och kommunikation), arbetsrelaterad stress och ledarskap. En kvalitativ studie genomfördes med sju semistrukturerade intervjuer och utifrån ett grundläggande tematiskt tillvägagångsätt analyserades det insamlade materialet. Sammanfattningsvis indikerade resultaten att personalcheferna upplevde sin psykosociala arbetsmiljö som god, trots höga krav och perioder av stress.  Kontakten och arbetet med människor visades ha en stor betydelse för personalchefernas arbetstillfredsställelse. Resultatet visade också att chefserfarenheten gav goda förutsättningar för stresshantering och ledarskap.

 • 258.
  Hillström, Victor
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Asplund, Kristian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Resursutbyten inom äldreomsorg: Interaktionen vårdgivare-vårdtagare utifrån social resursteori2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Allteftersom livslängden ökar i Sveriges demografiska struktur höjs andelen äldre i befolkningen vilket skapar en ökad efterfrågan av äldreomsorg. För att möta denna efterfrågan krävs ny kunskap, förändringar och förbättringar om hur vi i framtiden kan garantera våra äldre god vårdkvalitet. Genom att använda en mixed-methods design bestående utav datainsamling från kvalitativa och kvantitativa observationer är denna studies syfte att undersöka och beskriva interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på social resursteori och en modell för interpersonellt resursutbyte. Studiens primära forskningsfråga är att undersöka vilka interpersonella resurser som utbyts mellan vårdgivare och vårdtagare. Studiens resultat rapporterar att ett brett spektrum av resurser utbyts mellan aktörerna och analysen presenterar två komplimenterande teoretiska dimensioner i vilka olika typer av resursutbyten sker, en socialt orienterad dimension och en uppgiftsorienterad dimension. Denna begreppsbildning möjliggör för en bättre förståelse av de befintliga resursutbyten som utgör interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare då olika resursutbyten kräver olika förutsättningar eller förkunskaper. De kvantitativa resultaten gav stöd till denna teoretiska utveckling som visar att utbyte av socialt orienterade och uppgiftsorienterade resurser inte skedde samtidigt. Slutaktligen kan analysen i denna studie ge vårdgivare, institutioner och organisationer en bättre förståelse för villkoren de olika resursutbytena kräver. Att säkerställa kontinuiteten mellan vårdtagare och vårdgivare möjliggör för långsiktiga och kultiverade relationer, vilket gör socio-dimensionella utbyten mer sannolikare. Social resursteori är potentiellt användbar för att förstå interaktionen mellan vårdgivare och vårtagare i vårdsammanhang.

 • 259.
  Hjertson, Frida
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Efter första slaget: En litteraturstudie av hur ett antal forskare diskuterar våld mot kvinnor2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 260.
  Hjorter, Hugo
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Persson, Pär
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  När konflikter läggs på chefens axlar: En socialpsykologisk studie om chefers upplevelse av konflikter i arbetslivet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Konflikter är en del av att människor interagerar i sociala sammanhang. I arbetslivet är konflikter ett fenomen som får allt mer uppmärksamhet. Det är något som berör individer såväl som organisationer. När konflikter uppstår i arbetslivet är det ofta chefer som förväntas hantera dem. Hur chefer framställer sig inför medarbetarna vid konfliktsituationer inverkar på den sociala interaktionen vid konflikter mellan medarbetare.  Den här studien har undersökt hur chefer skapar mening i förhållande till konflikter i arbetslivet utifrån chefsrollen med en fenomenologisk ansatts. De teoretiska utgångspunkterna som studien har utgått från grundar sig i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och utgår i från Hochschilds (2003) emotionsteori och Goffmans (2014) teori om roll, fasad samt bakre och främre regioner. Tio kvalitativa intervjuer genomfördes med chefer inom privat och kommunal verksamhet för att belysa deras upplevelse av konflikter i arbetslivet. Resultatet visar att konflikter upplevdes som en naturlig del av arbetslivet, chefer ofta får en central roll vid konflikter. I dessa situationer finns det förväntningar på dem att hantera konflikter, från medarbetare men också från organisationen de företräder. Detta gjorde att chefer vid arbetet med konflikter ofta åsidosatte den egna personliga emotionerna för att uppfylla dessa förväntningar. Förväntningarna inverkade på hur chefer presenterade sig och interagerade med medarbetarna. Detta för att de egna emotionerna inte skulle bli ett hinder för att företräda intressena för den organisation i vilken de arbetade. Konflikter i arbetslivet upplevdes som problematiskt och emotionellt för såväl medarbetare som chefer. 

 • 261.
  Hjorth, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Sjöfartshögskolan, SJÖ.
  Complexity and Ambivalence in Ship Safety Inspection: The view of Swedish Port state control officers2015Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Despite an extensive system of Port state controls (PSC) on ships, inspection loopholes in European control functions have been reported. Furthermore, risk factors associated with fatigue, stress and a poorly developed safety culture on board ships have been identified in earlier research. These combined risk factors may pose a serious threat to maritime safety.

  With this as a point of departure, this thesis aims to investigate the perceived work situation for Swedish inspectors from an inspector’s point of view concerning professional challenges, status and identity for inspectors and the perceived quality of Paris MoU inspection system and the Swedish inspection organization.

  In this study, the activities of Swedish PSC inspectors are viewed as a profession and the inspectors are viewed as bureaucrats. One of the principals for bureaucracy is that its servants should exercise their authority according to the common good, be autonomous, rational, reliable and responsible. The results indicate that organizational and management reforms have put the PSC bureaucrat under pressure to become more market oriented. Due to the responsibilities inherent in the profession of inspector within the complex structure of shipping, these organizational and management reforms conflict with the PSC inspector’s autonomy and professional role.

  Inspectors perceive that their expertise and integrity are vital for the success of their work. They also consider the high degree of control that the Swedish inspection organization exercises on the inspectors’ work as limiting to their autonomy and ability to make professional decisions. Some level of control may fulfil a need of support from the Swedish inspection organization, but too much control hampers the professional self-sufficiency and freedom of action. The inspectors in this study reveal considerable ambivalence towards the quality and complexity of ship safety inspections carried out in Sweden and within the Paris MoU system.

 • 262.
  Hollanti Ohlsson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sandberg, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "Att sitta i samma båt": En fenomenologisk studie om socialt stöd i en självhjälpsgrupp för ångest2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och individer med ångestsyndrom står för en stor del av den ökningen. Det finns en stor risk att människor med ångest upplever stigmatisering. Svenska ÅngestSyndromSällskapet (ÅSS) är en förening som riktar sig till individer med ångest och de erbjuder bland annat självhjälpsgrupper till sina medlemmar. Denna kvalitativa, fenomenologiska studie syftade till att undersöka hur det sociala stöd som ges i en sådan självhjälpsgrupp upplevs av de som medverkar. Med socialt stöd och social identitet som teoretiska utgångspunkter intervjuades elva respondenter, som alla var med i självhjälpsgrupper runt om i Sverige, angående tillhörighet till gruppen och det stöd de upplevde sig få av den. I analysen av insamlad data utkristalliserades följande fyra teman: Att sitta i samma båt, Att få vara en del av, Att få bli sedd och Att hjälpa andra. Resultatet visade tydligt att samtliga respondenter upplevde att de identifierade sig med självhjälpsgruppen och att de fick stöd av den. Slutsatsen blir att självhjälpsgrupper har en positiv inverkan på individer med ångest och att det stöd de upplever hjälper dem att hantera sin ångest.

 • 263.
  Holmberg, Elin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Klemenjak, Stefani Febe
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Jag tar ledningen direkt: - En diskurspsykologisk studie om språkliga konstruktioner av kön i barnlitteratur2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera språkliga konstruktioner av kön i tio barnböcker publicerade de senaste fem åren. Som teoretiskt ramverk har vi utgått ifrån socialkonstruktionismen som diskursanalysen vilar på. Därtill har vi valt att utgå från ett genusperspektiv med en samling teoretiska begrepp som kan kopplas till detta. Vi har använt Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och Judith Butlers teori om performativitet. Metoden vi valt att använda oss av är diskurspsykologi och vi har använt de analytiska begreppen subjektsposition, tolkningsrepertoar, faktakonstruktion och kategorisering för att studera vårt material. I resultatet kom vi fram till sex olika teman som innefattat tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. Det första temat handlar om att pojkar konstrueras som rationella i relation till känslosamma flickor som behöver korrigeras. Det andra temat handlar om hur omhändertagande attribueras som feminint genusattribut. Det tredje temat belyser hur risktagande beteende konstrueras som maskulint genusattribut. Tema fyra visar hur män och pojkar konstrueras som handlingskraftiga medan flickor och kvinnor illustreras som passiva och beroende. Vårt femte tema handlar om hur könstillhörighet påverkar självförtroendet hos en karaktär och slutligen beskriver vi i det sjätte temat normbrytandets svårigheter. Sammanfattningsvis har vi sett tydliga exempel på traditionella könsdikotomier.

 • 264.
  Holmberg, Elin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Klemenjak, Stefani Febe
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  ”Jag tar ledningen direkt”: En diskurspsykologisk studie om språkliga konstruktioner av kön i barnlitteratur2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera språkliga konstruktioner av kön i tio barnböcker publicerade de senaste fem åren. Som teoretiskt ramverk har vi utgått ifrån socialkonstruktionismen som diskursanalysen vilar på. Därtill har vi valt att utgå från ett genusperspektiv med en samling teoretiska begrepp som kan kopplas till detta. Vi har använt Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och Judith Butlers teori om performativitet. Metoden vi valt att använda oss av är diskurspsykologi och vi har använt de analytiska begreppen subjektsposition, tolkningsrepertoar, faktakonstruktion och kategorisering för att studera vårt material. I resultatet kom vi fram till sex olika teman som innefattat tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. Det första temat handlar om att pojkar konstrueras som rationella i relation till känslosamma flickor som behöver korrigeras. Det andra temat handlar om hur omhändertagande attribueras som feminint genusattribut. Det tredje temat belyser hur risktagande beteende konstrueras som maskulint genusattribut. Tema fyra visar hur män och pojkar konstrueras som handlingskraftiga medan flickor och kvinnor illustreras som passiva och beroende. Vårt femte tema handlar om hur könstillhörighet påverkar självförtroendet hos en karaktär och slutligen beskriver vi i det sjätte temat normbrytandets svårigheter. Sammanfattningsvis har vi sett tydliga exempel på traditionella könsdikotomier.   

 • 265.
  Holmbom, Marie
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att få ett riktigt jobb: En studie om att nå anställning på den reguljära arbetsmarknaden utifrån arbetstagares med funktionsnedsättning, arbetskonsulenters och arbetsgivares perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Många människor lever med en funktionsnedsättning som upplevs inverka negativt på arbetsförmågan. Arbete ses som ett medel för att uppnå normalisering. Personer med lindrig utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd (LSS personkrets 1) kan många gånger ha svårare att få ett arbete än personer med andra funktionsnedsättningar. Den här studien intresserar sig för vilka erfarenheter dessa personer kan ha i försöken att uppnå  en anställning samt hur ett arbetssätt för att stötta dessa personer till anställning skulle kunna utformas. Detta görs genom intervjuer med fyra deltagare från företaget Misa AB (en daglig verksamhet med arbetslivsinriktning), samt deras arbetskonsulenter och arbetsgivare. En hermeneutisk ansats används som metodologisk utgångspunkt med ambitionen att nå en så djup förståelse för de här människornas upplevelser som möjligt. Till hjälp för att försöka lyfta resultatet till en högre abstraktionsnivå används teorier kring Känsla Av Sammanhang (Antonovsky 2005), disciplinering och stigma (Foucault 2003, Goffman 1972) samt teorier kring den nya ”kunskapsekonomin” av Giddens (2007). I forskningsöversikten framkommer bland annat att det finns olika synsätt på funktionsnedsättning, det medicinska synsättet som lägger ansvaret på individen att anpassa sig, och det sociala som ser en funktionsnedsättning som relationell och som något som skapas av hinder i omgivningen. De huvudsakliga resultaten i den här studien visar att ett individualiserat stöd är viktigt för möjligheten att uppnå anställning. Personen behöver vara involverad i sin egen process och arbetet bör matchas mot personens intressen och kompetens. Att eftersöka meningsfullhet i arbetet utgör en tydlig framgångsfaktor. Även hanterbarhet och begriplighet har påverkan på möjligheten att få en anställning. Resultaten visar att personerna emellanåt upplever sig stigmatiserade och emellanåt kan bli utsatta för diskriminering. I analysen framkommer att det stöd en person kan få av sin arbetskonsulent och sin arbetsgivare har tydliga kopplingar till disciplinering, vilket kan bidra till en stigmatisering. En arbetskonsulent på ett företag som exempelvis Misa kan riskera att bidra till stigmatisering och bör vara medveten om verksamhetens disciplinerande och stigmatiserande verkan för att kunna utforma ett adekvat stöd. Resultaten visar bland annat att utbildning om funktionsnedsättning för olika instanser i samhället anses vara en viktig insats för att komma tillrätta med fördomar och öppna upp arbetsmarknaden för personer med lindrig utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd. Slutligen framkommer att företagens ekonomi samt samhällsekonomin har en grundläggande betydelse för möjligheten att uppnå anställning. Socialförsäkringssystemet kan skapa en inlåsningseffekt som hämmar anställning, då denna utgör en tryggad ekonomi för individen. Om personen inte känner sig helt säker på att denne klarar av ett arbete, kan det innebära att anställningserbjudanden avböjs till förmån för att fortsätta att försörja sig genom ersättningar från försäkringskassan. 

 • 266.
  Hope, Kristen
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för freds- och konfliktforskning.
  Noxious Fumes of Nationalism2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study is an investigation into the psychosociological causes of ethnic war through the lens of contact theory. Using group identity salience, perceptions of inequality, perception of threat and negative outgroup attitudes (NOAs) including prejudice and nationalism, this study introduces a supra-theory called the negative contact spiral to explain a gap in contact theory, namely the rare but powerful negative effects of intergroup contact.  The study predicts that salience of ethnic identity leads to NOAs, both directly and via either perception of outgroups as threat or via perception of intergroup inequalities, but finds weak and mixed support for all predictions.    A comparative case study of Yugoslavia from 1978-1982 and from 1987-1991 was used. Strongest support shows that a perception of inequalities leads to NOAs, and unexpectedly, strong support was also found for perception of inequality leading to perception of threat and for perception of threat for one group to lead to perception of threat for another.  Support for the predictions of the negative contact spiral in general are weak and mixed.  Further study is recommended to parse out the actual relationships between the variables studied in the spiral. 

 • 267.
  Hoppe, Margarete
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Perceived Social Support of Children with Severe Chronic Physical Health Conditions: A Systematic Literature Review2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 268.
  Hossenfelder, Sabine
  Stockholms universitet, Nordiska institutet för teoretisk fysik (Nordita).
  How to Save the World2016Inngår i: How Should Humanity Steer the Future? / [ed] Anthony Aguirre, Brendan Foster, Zeeya Merali, Springer, 2016, 5-14 s.Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  If you knew how humanity should steer the future, what difference would it make? The major challenge that humanity faces today is not that we lack ideas for what to do, as I am sure this essay contest will document. No, the major challenge, the mother of all problems, is to convert these ideas into courses of action. We fail to act in the face of global problems because we do not have an intuitive grasp on the consequences of collective human behavior, are prone to cognitive biases, and easily overwhelmed by data. We are also lazy and if intuition fails us, inertia takes over. Howmany people will read these brilliant essays? For the individual, evaluating possible courses of action to address interrelated problems in highly connected social, economic and ecological networks is presently too costly. The necessary information may exist, even be accessible, but it is too expensive in terms of time and energy. To steer the future, information about our dynamical and multi-layered networks has to become cheap and almost effortless to use. Only then, when we can make informed decisions by feeling rather than thinking, will we be able to act and respond to the challenges we face.

 • 269.
  Hovberg, Sophie
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  de Boer, Daniel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Att framställa sig som anställningsbar: En kvalitativ intervjustudie om hur högskoleutbildade individer går tillväga för att marknadsföra sig under en anställningsintervju2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie är en kandidatuppsats i ämnet socialpsykologi, och är författad vid Uppsala universitet våren 2016. Syftet med studien var att undersöka och skapa en djupare förståelse för hur personer som nyligen tagit en högskoleexamen upplever, samt reflekterar kring, situationen av en anställningsintervju och de faktorer som påverkar en eventuell anställning och hur de väljer att marknadsföra sig under anställningsintervjuer. Detta genom deras egen presentation av situationen. Mot bakgrund av syftet är de frågeställningar som står i fokus: (1) vilka faktorer kan de urskilja såsom viktiga för att få anställning, (2) hur upplever personerna innebörden av deras utbildning i sammanhanget av en anställningsintervju, samt (3) hur ser de på sin anställningsbarhet och vilka strategier används för att framställa sig som anställningsbar. Genom en fenomenologisk ansats har empirin, som samlades in genom tio intervjuer, tolkats med hjälp av hermeneutiska tolkningsverktyg och sedan analyserats utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv, kommodifieringen som presenterad av Kopytoff, samt Baumans teori om individens marknadsföring. För att få anställning valde intervjupersonerna att lyfta fram aspekter från sin utbildning, tidigare erfarenheter, samt belysa de personliga egenskaper och ideal som upplevdes som önskvärda att framställa vid anställningsintervjuer. Såväl privatlivet som individens utseende och klädsel angavs vara centrala faktorer i framställningen, men ej avgörande i valet av rekryt. Den rollgestaltning som rekryten presenterar genom sin framställning förväntas vidare överensstämma med såväl arbetsmarknadens och rekryterarens förväntningar, som individens faktiska kompetens. Utbildningen upplevdes medföra mer tydligt definierade rollförväntningar på individen. Slutligen bör innehållet i individens framställning och marknadsföring utgöra ett marknadsvärde för rekryteraren vid anställningsintervjun. Studien bidrar till forskningsfältet genom att presentera ett innehåll utifrån individens egen upplevelse, tankar och erfarenhet.

 • 270.
  Hugelius, Karin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. Karlskoga Hospital, Orebro County Council, Karlskoga, Sweden.
  Adolfsson, Annsofie
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Gifford, Mervyn
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Örtenwall, Per
  Sahlgrenska Akademin, Gothenburg University, Gothenburg, Sweden.
  Facebook Enables Disaster Research Studies: The Use of Social Media to Recruit Participants in a Post-Disaster Setting2017Inngår i: PLOS Currents, ISSN 2157-3999, E-ISSN 2157-3999, Vol. 9, ecurrents.dis.f4a444e1f182776bdf567893761f86b8Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Disaster research entails several methodological challenges, given the context of a disaster. This article aims to describe and evaluate the use of Facebook as a tool to recruit participants for a self-selected Internet sample using a web-based survey in a post-disaster setting in the Philippines after the Haiyan typhoon hit parts of the country in November 2013.

  METHOD: An invitation to a web-based survey about health was posted on several Facebook pages during a ten-day period.

  RESULTS: In total, 443 individuals who had survived the Haiyan typhoon participated in the study. The demographics of the study sample were similar to the general demographics in the Philippines, considering gender, age distribution and level of education.

  DISCUSSION: The study showed that the use of social media to recruit participants for disaster research could limit several of the practical and ethical challenges connected to disaster research. However, the method demands access to the Internet and requires several strategic considerations, particularly concerning non-probability sample biases and generalization as well as an active approach from the researcher.

 • 271.
  Hult, Emmie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den finsk-romska kvinnan i majoritetssamhället: En kvalitativ studie om de finsk-romska traditionerna ur ett förändringsperspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 272.
  Hult, Göran
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Rebel by birth, biker by choice: Fyra motorcykelförares berättelser om bakomliggande drivkrafter ur ett socialpsykologiskt perspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 273.
  Hultman, Helena
  Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  "Jag gjorde det dom betala för": En narrativ berättelse om en kvinnas liv och vägen ut ur prostitution och missbruk2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  This study aims to find out what happens with the roles that are seemingly left behind. Are there roles that are harder or easier to exercise? Available roles with us through life and affect our future decisions or we switched completely away from them and create new roles based on the situations we find ourselves in at the moment? The aim is also to see how the relationship looks like between closed roles and new roles in life. To try to find this out, I have used the narrative method. The study is based largely on Goffman's theories of roles, behind and above the front- and back stage. It seems to change roles and adapt to the new situations is relatively simple for this particular respondent, despite the severity of roles. However, when it relates to roles that have the responsibility makes adapting more difficult.

 • 274.
  Hultman, Jesper
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Karlsson, Joakim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Inre kontrollfokus – påverkar det upplevelserna av möjlighet till återhämtning och delaktighet?: En kvantitativ socialpsykologisk studie, av psykosocial arbetsmiljö för kommunalanställda2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i det moderna arbetslivet och de krav som detta medför på dagens medarbetare har den aktuella studien valt att inrikta sig på den psykosociala arbetsmiljön. Studien utgår ifrån Julian Rotters teori om locus of control. Syftet med studien är att undersöka hur inre och yttre kontrollfokus påverkar upplevelserna av möjligheten till återhämtning och delaktighet. Studien är kvantitativ, och har genomförts på uppdrag av en medelstor kommun i Västsverige. Webbaserad enkät har använts. Resultatet visar att inre kontrollfokus har en signifikant positiv påverkan på både den upplevda möjligheten till återhämtning och den upplevda delaktigheten. Inre kontrollfokus är dessutom av större betydelse för den upplevda möjligheten till återhämtning och den upplevda delaktigheten hos medarbetarna i kommunen, jämfört med de som är chefer med budget- och/eller personalansvar. Således anses inre kontrollfokus kunna påverka den psykosociala arbetsmiljön i positiv riktning.

 • 275.
  Hussein, Jill
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Persson, Helen
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Offer för delaktighet, ansvar, rättigheter och omsorg?: En diskurspsykologisk studie om det våldsutsatta barnets konstruktion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera den språkliga konstruktionen av det våldsutsatta barnet utifrån SOU-rapporter (statens offentliga utredningar). Som teoretiska och metodologiska utgångspunkter har vi utgått ifrån socialkonstruktionism och diskurspsykologi. Därtill har vi integrerat feministisk teoribildning med betoning på genus. Som metod har vi utifrån diskurspsykologi valt att använda Edleys analysmodell bestående av tolkningsrepertoar subjektsposition samt ideologiska dilemman. I vårt resultat kom vi fram till fem olika tolkningsrepertoarer innefattande två subjektspositioner vardera. Första tolkningsrepertoaren belyser barnet som offer i form av brottsoffer och omyndig. Vår andra tolkningsrepertoar behandlar delaktighetens svårigheter gällande det aktivt deltagande barnet och det passivt deltagande barnet. Tredje tolkningsrepertoaren uppmärksammar barnet i förhållande till rättigheter där vi lyfter barnet som ägare av rättigheter samt barnet som underordnad rättigheter. Tolkningsrepertoar fyra ser till barnet relaterat till ansvar utifrån det ansvarstagande barnet och barnet under vuxnas ansvar. Den femte tolkningsrepertoaren skildrar barnet i relation till omsorg där vi i vårt material kunnat utläsa den omsorgsfulla mammans barn samt den våldsutövande pappans barn. Sammanfattningsvis har vi utläst den komplexitet som råder gällande det våldsutsatta barnets delaktighet i relation till omsorg och rättigheter.

 • 276.
  Hwang, Philip
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Framing Childhood: Century of the Child2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 277.
  Hydén, Lars-Christer
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen Åldrande och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Forsblad, Mattias
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen Åldrande och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Collaborative Remembering in Dementia: A Focus on Joint Activities2017Inngår i: Collaborative Remembering: Theories, Research, and Applications / [ed] Michelle L. Meade, Celia B. Harris, Penny Van Bergen, John Sutton, and Amanda J. Barnier, Oxford University Press, 2017, 436-455 s.Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this chapter we consider collaborative remembering and joint activates in everyday life in the case of people living with dementia.

  First, we review past research of practices that scaffolds the participation of persons with dementia in everyday chores under different stages of dementia diseases. We do so by suggesting three analytical types of scaffolding: when the scaffolding practices (i) frame the activity, (ii) guide actions, or (iii) are part of repair activities. Second, we review two aspects of collaborative remembering that are especially important in the case of dementia: training of scaffolding practices, and the sustaining and presentation of identities through collaborative storytelling. Finally, theoretical and methodological tendencies of the research field are summarized and future research needs are formulated.

 • 278.
  Hyvönen, Ulf
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Om barns fadersbild1993Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe and to interpret how fathers are concieved by their children. Various aspects of the male parent and the relationship between the child and his or her father are beeing investigated from the childs point of view. Forming an understanding of the fathers significance from the childs perspective is of particular importance for the study. This perspective is being formulated from a position that looks upon the childs socialization and the identityshaping processes as primarily a matter of "what children do with what is done to children".The empirical data in the study was obtained by interviewing one hundred children, seven and ten year old girls and boys, partly from Umeå and partly from some small villages a few swedish miles away from the town. The semistructured interviews were made with children from five different schools and from eighteen different school-classes.Data show that a vast majority describe a fairly close relationship to a father with clearly anti-patriarchal characteristics. The middle-class father is seen as a more family-oriented parent, more equal to his spouse than the working-class father who is more likely of beeing described in traditional terms. Some gender-related patterns are shown that concerns different orientations towards the father. While the boys tend to view their fathers in direct relation to themselves - him and me - the girls are more likely to describe their male parents as familyfathers and from a perspective that sees him as a partner to the mother.From the characterization the children made of their fathers from the family-drawings, four different cateogories, representing various perspectives on the father, were identified: The Positive, the Ambigous, the Disappointed and the Neutral.The symbolic interactionism, based on the works of George H. Mead, is argued to be a fruitful theoretical framework for understanding the socializationprocess in which the childs concepts of its father are being shaped. From a perspective on the cultural modernization and its impacts on parenting and the relationship between fathers and children, it is also claimed that there are reasons to beleive that the tendencies of release from a traditional determination not only put new burdons on parents and children in modern society, but also provide a widening of possibilities and a powerful potential for forming more "normalized", non-authoritarian and non-oppressive, interaction-based relations betweenchildren and their fathers.

 • 279.
  Hägglund, Simon
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Haavisto, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Brutna outtalade löften - orsak till lägre känsla av sammanhang?: En socialpsykologisk studie om hur brutna outtalade löften påverkar medarbetares upplevda välmående2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag definieras samhället av stark individualism där medarbetare förväntas ansvara för planering och genomförande av arbetsuppgifter. När arbetsgivare bryter mot outtalade löften och åtaganden begås ett så kallat brott mot psykologiska kontrakt (kontraktsbrott) och kan resultera i att medarbetare upplever vantrivsel och ilska. Gränsen mellan privat- och arbetsliv har i allt större utsträckning suddats ut och bidrar också bland annat till ökad psykisk ohälsa. Samhällsförändringen ställer således krav på relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det kan därför bli nödvändigt att, genom det salutogena begreppet känsla av sammanhang, kartlägga individers hälsofrämjande resurser i en arbetsrelaterad kontext. Syftet med studien var att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka huruvida kontraktsbrott påverkar medarbetares upplevda känsla av sammanhang. Data erhölls genom tillämpning av elektroniska enkäter som tilldelades medarbetare inom handikappomsorgen i Falköpings kommun. Studiens resultat påvisade inga samband (p > 0,05), dock visade dataanalysen förväntad negativ riktning mellan majoriteten av studiens variabler och innebar att högre upplevelse av kontraktsbrott genererade lägre upplevelse av känsla av sammanhang. Studien presenterar även en diskussion kring begränsningar beträffande genomförande och eventuella orsaker till ouppnådda resultat.

 • 280.
  Hässelbäck, Ronja
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Lika inför lag?: Könsskillnadens roll i det vardagliga dömandet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jämställdhet är en stor debatt och denna undersökning gjordes för att se om en gärningsmans kön kunde vara av betydelse i hur människor dömer. Tidigare forskning visade på skillnader mellan könen och attityder kring förbrytare. Deltagarna bestod utav 237, varav 92 kvinnor, läste en av fyra olika versioner utav en vinjett där gärningsmannens kön och brottsbakgrund varierades. Deltagarna skattade vad som ansågs vara ett passande straff samt attityder kring gärningsmannen. Det fanns skillnader mellan om gärningsmannen var tidigare straffad eller inte inom den kriminella stämpeln, och korrelationer mellan empati och aggressivitet, lämpligt straff och kriminalitet stämpeln, samt mellan lämpligt straff, aggressivitet och kriminalitet stämpeln. Sammanfattningsvis visade resultaten skillnader mellan förbrytare. En kvinnlig återfallsförbrytare ansågs mer som en kriminell och mer aggressiv, än vad en manlig återfallsförbrytare gjorde. Även om män och kvinnor hade liknande attityder kring kriminella så verkade den kvinnliga könsrollen vara utav betydelse om hon var kriminell.

 • 281.
  Höglund, Annelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Larsson, Evelina
  Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Socialt Spelande: Etik och moral i onlinespel utifrån spelarnas egna upplevelser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I ett samhälle där datorspelare anses vistas i en högst amoralisk miljö, vill vi med den här studien granska hur etik och moral ter sig i den virtuella världen via ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Genom kvalitativa intervjuer har elva spelare av onlinespel fått redogöra för sin egen upplevelse av den interaktion de genomgår dagligen. Med hjälp av utförliga teorier kring etik och moral, symbolisk interaktionism och spelkultur har studien ett brett teoretiskt underlag som appliceras i en hermeneutisk analys. Resultatet visar att etik och moral existerar i onlinespel, samtidigt som amoraliteten. Det verkar röra sig om två olika kulturer. Studien lägger sin fokus på den förstnämnda och beskriver både vad fenomenet består i, och hur det ter sig. Essensen handlar om den sociala aspekten, det vi kan kalla för socialitet. Vi fann essensen utifrån fem teman, som alla rör grupp, socialitet och samspel. Slutsatsen visar att det finns en moralisk spelkultur och en amoralisk, baserat på graden av socialitet och inlevelse. Den moraliska spelkulturen skapas och återskapas utifrån spelarnas meningsskapande, sociala behov och den virtuella världens flexibilitet.

   

  Nyckelbegrepp: Etik, Moral, Onlinespel, Spelkultur, Symbolisk interaktionism.

 • 282.
  Ida, Bengtsson
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ida, Bondesson
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Legalisering eller inte: en kvalitativ intervjustudie om ungdomars attityder inför en möjlig legalisering av cannabis i Sverige2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse kring ungdomars attityder och deras upplevda livsvärld inför en möjlig legalisering av cannabis i Sverige. För att besvara syftet formulerade vi en frågeställning: Vilka tidigare kunskaper och erfarenheter formar ungdomarnas attityder till droger och hur ser deras attityder ut gentemot cannabis idag? Detta undersökte vi genom kvalitativa intervjuer med ungdomar mellan 15-20 år på ett kulturhus i en mellanstor stad i södra Sverige. Vi ville undersöka vad det är som påverkar ungdomarna i deras formande av attityder gentemot cannabis och en legalisering av cannabis i Sverige samt hur dessa attityder ser ut idag. För att få en så djup förståelse för individernas upplevda livsvärld som möjligt genomförde vi enskilda intervjuer med tio ungdomar som alla har olika erfarenheter och kunskaper. Resultatet visade att det finns en stor bristfällig kunskap när det kommer till droger i allmänhet samt att denna kunskap saknas både i skolan men också i hemmet. Det framkom också att många av ungdomarna någon gång hade provat cannabis eller befunnit sig i kretsar där ett brukande av cannabis pågick. Detta visade sig senare vara en stor bidragande faktor till deras attityder gentemot cannabis och en legalisering av cannabis i Sverige. Med hjälp av Festingers teori om kognitiv dissonans visade analysen att den kognitiva dissonansen var en bidragande faktor till deras attityder. Utifrån Scheffs teori om hänsynsemotionssystemet, med fokus på sociala band, skam och stolthet, bidrog tryggheten och otryggheten hos informanterna till deras attityder. Den otillräckliga kunskapen, tryggheten och otryggheten bildade tillsammans grunden för ungdomarnas attityder inför en möjlig legalisering av cannabis i Sverige. Utifrån Mead fanns det brister i rollövertagandet i formandet av deras attityder.

 • 283.
  Ingman, Vendela
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Touray, Ida
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Betald för att hjälpa: En problematiserande studie av dikotoma förståelser av motivation inom den ideella sektorn2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den ideella sektorn är byggd på ideellt engagemang och volontärer som jobbar utan ersättning. Inom dessa organisationer finns det dock ofta avlönade nyckelpersoner som innehar en ledande position. Om det är lönen eller att hjälpa stödsökande människor som motiverar ledarna är ännu inte utforskat. I tidigare forskning görs i regel en dikotom uppdelning av inre och yttre motivationsfaktorer. I förhållande till denna uppdelning kan ledarnas lön ses som något som ger dem extern motivation men samtidigt arbetar de tillsammans med oavlönade människor – ofta med det explicita syftet att skapa en bättre värld – vilket brukar kopplas till intern motivation. Med bakgrund av denna dubbelhet i ledarnas roll syftar denna uppsats till att problematisera den dikotoma uppdelningen i förhållande till motivation genom att undersöka hur ledarna förhåller sig till motivation. Urvalet består av tio kvinnliga ledare inom ideella organisationer som alla är avlönade för sitt arbete. Med hjälp kvalitativa intervjuer och en hermeneutisk tolkningsgrund har syftet besvarats, och sedan analyserats i en fördjupad analys utifrån begrepp om emotioners betydelse i arbete samt organisationsteori. Studiens resultat visar att det finns ett dilemma mellan frihet och ansvar som ledarna förhåller sig till. Ledarna är starkt motiverade av att göra gott, men drivkraften möjliggörs av den ekonomiska ersättningen och båda har således betydelse för motivationen. Ytterligare ett fynd är att motivationen kan ha negativa konsekvenser. Resultatet visar att dikotomier som intern och extern motivation, egoism och altruism, inte på ett rättvisande sätt speglar den sociala verkligheten för dessa ledare. Snarare smälter olika motivationsaspekter samman: studiens slutsats är att ledarna motiveras av frihet som medför ansvar och att denna motivation är långt mer komplicerad än vad som föreslås i uppdelningen inre och yttre. 

 • 284.
  Ingvarsdotter, K
  et al.
  Malmö University.
  Persson, K.
  Malmö University.
  Hjärthag, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Östman, M.a
  Malmö University.
  How Professionals View Multifamily Psychoeducation: A Qualitative Study2016Inngår i: Psychiatric quarterly, ISSN 0033-2720, E-ISSN 1573-6709, Vol. 87, nr 2, 1-13 s.Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Severe mental illness causes suffering for the patient as well as the patient’s immediate family. The Swedish National Board of Health and Welfare has recommended the implementation of multifamily psychoeducation in order to assist patient and family in the recovery process. The aim of this study was to determine how introducing multifamily psychoeducation in Sweden has been viewed by professionals. Semi-structured interviews were conducted with 11 service providers, who were involved in evaluating multifamily psychoeducation. Our main findings fell under the headings of defensive culture and unsuitable model. Resistance to introducing the new intervention was found on multiple levels. The model proposed was considered too rigid for both the target group and the organizations because it could not be adjusted to the needs of patients, families, or facilitators. Despite good evidence for the effectiveness of the intervention, there were difficulties introducing the multifamily psychoeducation model in clinical practice. The feasibility of an intervention needs to be evaluated before adopting it as a national guideline.

 • 285.
  Ingvarsson, Jessica
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Konflikthantering: En studie med fokus kring barns konflikter och förskollärarens kvalitéer ur ett barns perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien inriktar sig på att undersöka förskollärarens kvalitéer i en konfliktsituation utifrån ett barns perspektiv. Förskollärarens kvalitéer syftar i denna studie till roller, egenskaper samt uppgifter. Barns perspektiv innebär enligt Trondman (2011) att barnen ska ha rätt att ha det bra i nuet. Det vill säga att kunna tänka fritt, tala med egen röst samt bli lyssnad på. Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide (2013) anger att barns perspektiv representerar barnens egna erfarenheter, förståelse och uppfattningar av deras egna livsvärldar. Einarsdóttir, (2005a) anger att förvånansvärt få försök har gjorts på att undersöka vad barn anser om förskolans verksamhet. Dora W. Chen m.fl. (2001) och Nilsson (2015) anger att konflikter förekommer frekvent mellan barn i en barngrupp. Att då undersöka konflikter och förskollärarens kvalitéer ur barns perspektiv blir således en intressant kombination. I denna studie syftar begreppet konflikt till både positiva och negativa interaktioner mellan barn där det finns motsättningar i åsikter eller handlingar. Resultatet av denna studie visar att förskolläraren bär på olika ansvar så som omsorg och fostran, rättvisa, tillit till barnens egen förmåga samt att vara en närvarande pedagog. Ett annat tema som framkom var barns perspektiv om konflikter där känslor och outtalade regler har en roll i hanteringen av konflikter. Dessa i sin 1tur har betydelse för förskollärarens kvalitéer då för det första känslor har en stor roll i hur mottagliga barnen blir för en lösning eller hantering på konflikten. För det andra spelar det normativa och kulturella så som regler in i förståelsen av barnens livsvärld och på så vis påverkar det förskollärarens förhållningssätt.

 • 286.
  Isaksson, Tobias
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Karlsson, William
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Kommunikation- Ledarens verktyg i skapandet av en organisationskultur2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie inom grundad teori synliggör hur en formell ledare vid en organisation arbetar för att få olika individer att arbeta mot samma mål. Vi har till största delen använt oss av intervjuer för att samla in data om hur denne arbetar för att skapa ett gemensamt narrativ, och en delad historia. Att som ledare kunna kommunicera med olika typer av individer har visat sig vara mycket viktigt för att skapa en gemenskap. Det är denna gemenskap som möjliggör organisationskulturen som tillsammans skapas, och upprätthålls av alla medlemmar. I denna kultur måste hela tiden värderingar och normer förhandlas för att fungera i den kontext de råder i. För att möjliggöra en organisationskultur som fungerar och där medlemmarna känner en tillhörighet, har fokus sökt sig till ledarens förmåga att kommunicera och arbeta för målet och med de anställda. Kommunikation som begrepp har lämnats stort utrymme i denna studie då samtliga informanter under intervjuerna påvisat detta som primärt och utgöra den mest betydande faktorn i skapandet och upprätthållandet av en organisationskultur.

   

  I denna studie har vi valt att inte intressera oss för kultur såsom etniska kulturer och könsbundna kulturer, istället har vi valt att undersöka hur en ledare arbetar för att nå en färdig produkt i form av en fungerande organisationskultur. För att ta reda på hur detta går till har vi valt att studera två olika branscher, nämligen entreprenadbranschen och livsmedelsbranschen.

 • 287.
  Iversen, Clara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Action and experience recognition: Rethinking intersubjectivity with ’understanding claims’ in risk assessment interviews2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 288.
  Iversen, Clara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Believability: Epistemic stance in interviews with abused children2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 289.
  Iversen, Clara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Empathic moments in interviews with abused children2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 290.
  Iversen, Clara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Förövaren som moraliskt subjekt: Om skuld och ansvar i polisförhör med män misstänkta för sexualbrott mot barn2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 291.
  Iversen, Clara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hitting ontological rock bottom: Discursive psychology's respecification of the realism/relativism debate2015Inngår i: Discursive Psychology: Classic and Contemporary Issues / [ed] Elizabeth Stokoe & Cristian Tileaga, London: Routledge, 2015Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 292.
  Iversen, Clara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "I don't know if I should believe him": Knowledge and believability in interviews with children2014Inngår i: British Journal of Social Psychology, ISSN 0144-6665, E-ISSN 2044-8309, Vol. 53, nr 2, 367-386 s.Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Social psychologists interested in social interaction have, in recent years, addressed the ways that people negotiate 'who is entitled to know what' across a variety of conversational settings. Using recordings of interviews conducted as a part of a Swedish national evaluation of interventions for abused children, the current article examines how children navigate knowledge and its moral implications. The analysis focuses on a particular question ('What do you believe [the perpetrator] thinks about what he has done'), which draws on the psychological concept of mentalization: the cognitive ability to picture others' mental states based on their behaviour. The findings suggest that the concept of mentalization fails to account for the moral properties of knowing someone's thoughts: The perpetrator, most often the child's father, must be believable - recognized as both credible and knowable - for the children to claim access to his thoughts. The interviewees used contrastive constructions in claims of (no) access to their fathers' thoughts as they simultaneously contested idiomatic knowledge that undermined their claims. The article contributes to recent developments in discursive social psychology concerning how subjectivity, in particular, epistemic stance, is managed in institutional interaction, and continues the discursive psychological project of respecifying concepts such as mentalization.

 • 293.
  Iversen, Clara
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Making Questions and Answers Work: Negotiating Participation in Interview Interaction2013Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The current thesis explores conditions for participation in interview interaction. Drawing on the ethnomethodological idea that knowledge is central to participation in social situations, it examines how interview participants navigate knowledge and competence claims and the institutional and moral implications of these claims. The data consists of, in total, 97 audio-recorded interviews conducted as part of a national Swedish evaluation of support interventions for children exposed to violence. In three studies, I use discursive psychology and conversation analysis to explicate how interview participants in interaction (1) contribute to and negotiate institutional constraints and (2) manage rights and responsibilities related to knowledge.

  The findings of study I and study II show that child interviewees actively cooperate with as well as resist the constraints of interview questions. However, the children’s opportunities for participation in this institutional context are limited by two factors: (1) recordability; that is, the focus on generating recordable responses and (2) problematic assumptions underpinning questions and the interpretation of interview answers. Apart from restricting children’s rights to formulate their experiences, these factors can lead interviewers to miss opportunities to gain important information. Also related to institutional constraints, study III shows how the ideal of model consistency is prioritized over service-user participation. Thus, the three studies show how different practices relevant to institutional agendas may hinder participation.

  Moreover, the findings contribute to an understanding of how issues of knowledge are managed in the interviews. Study II suggests the importance of the concept of believability to refer to people’s rights and responsibilities to draw conclusions about others’ thoughts. And the findings of study III demonstrate how, in evaluation interviews with social workers, children’s access to their own thoughts and feelings are based on a notion of predetermined participation; that is, constructed as contingent on wanting what the institutional setting offers. Thus, child service users’ low epistemic status, compared to the social workers, trumps their epistemic access to their own minds. These conclusions, about recordability, believability, and predetermined participation, are based on interaction with or about children. However, I argue that the findings relate to interviewees and service users in general. By demonstrating the structuring power of interactive practices, the thesis extends our understanding of conditions for participation in the institutional setting of social research interviews.

   

 • 294.
  Iversen, Clara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Making Questions and Answers Work: Negotiating Participation in Interview Interaction2013Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The current thesis explores conditions for participation in interview interaction. Drawing on the ethnomethodological idea that knowledge is central to participation in social situations, it examines how interview participants navigate knowledge and competence claims and the institutional and moral implications of these claims. The data consists of, in total, 97 audio-recorded interviews conducted as part of a national Swedish evaluation of support interventions for children exposed to violence. In three studies, I use discursive psychology and conversation analysis to explicate how interview participants in interaction (1) contribute to and negotiate institutional constraints and (2) manage rights and responsibilities related to knowledge.

  The findings of study I and study II show that child interviewees actively cooperate with as well as resist the constraints of interview questions. However, the children’s opportunities for participation in this institutional context are limited by two factors: (1) recordability; that is, the focus on generating recordable responses and (2) problematic assumptions underpinning questions and the interpretation of interview answers. Apart from restricting children’s rights to formulate their experiences, these factors can lead interviewers to miss opportunities to gain important information. Also related to institutional constraints, study III shows how the ideal of model consistency is prioritized over service-user participation. Thus, the three studies show how different practices relevant to institutional agendas may hinder participation.

  Moreover, the findings contribute to an understanding of how issues of knowledge are managed in the interviews. Study II suggests the importance of the concept of believability to refer to people’s rights and responsibilities to draw conclusions about others’ thoughts. And the findings of study III demonstrate how, in evaluation interviews with social workers, children’s access to their own thoughts and feelings are based on a notion of predetermined participation; that is, constructed as contingent on wanting what the institutional setting offers. Thus, child service users’ low epistemic status, compared to the social workers, trumps their epistemic access to their own minds. These conclusions, about recordability, believability, and predetermined participation, are based on interaction with or about children. However, I argue that the findings relate to interviewees and service users in general. By demonstrating the structuring power of interactive practices, the thesis extends our understanding of conditions for participation in the institutional setting of social research interviews.

   

 • 295.
  Iversen, Clara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Now or never: Smoking cessation discussions in the face of serious illness2017Inngår i: Sociology of Health and Illness, ISSN 0141-9889, E-ISSN 1467-9566, Vol. 39, nr 8Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 296.
  Iversen, Clara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  ’Really’ as an Epistemic Resource: Children’s use of ’truth-words’ in interviews about beliefs and evidence2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 297.
  Iversen, Clara
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Broström, Anders
  Ulander, Martin
  Balancing task-focus and relationship building: Asking sleepy patients about traffic risk in treatment initiation consultations2017Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 298.
  Iversen, Clara
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Broström, Anders
  Ulander, Martin
  Traffic risk work with sleepy patients: from rationality to practice2017Inngår i: Health, Risk and Society, ISSN 1369-8575, E-ISSN 1469-8331Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 299.
  Iversen, Clara
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Lindström, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lingvistik och filologi.
  No time like the present?: Talking smoke cessation with older patients2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 300.
  Iversen, Clara
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Simonen, Mika
  University of Helsinki.
  Skovberg Sorensen, Randi
  University of Copenhagen.
  Normalizing actions in interviews2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
3456789 251 - 300 of 799
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf