Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 12753
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Alm, Karl
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Damgaard, Jens
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  En dubbel utsatthet: En kvalitativ studie om invandrarföräldrar som har barn med funktionsnedsättningar och personlig assistans2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka upplevelser av hur situationen för invandrarföräldrar med funktionsnedsatta barn som har personlig assistans ser ut i Sverige. Studien undersöker även hur det svenska hjälpsystemet upplevs genom att belysa aspekter som synen på funktionsnedsättningar, mötet med myndigheter samt konsekvenser av personlig assistans och assistansbolagens roll. Studien har genomförts genom en kvalitativ metod där intervjuer har gjorts med föräldrar, handläggare och assistansbolagsföreträdare där fokus legat på informanternas upplevelser. Resultatet har genom en intersektionell analys samt begreppen exkludering och inkludering visat att invandrare kan ha svårare att tillvarata sina medborgerliga rättigheter på grund av bristande kunskap om det svenska hjälpsystemet samt bristande språkkunskaper. Studien visar även att det kan innebära en dubbel utsatthet att vara invandrare i kombination med att ha ett eller flera funktionsnedsatta barn, då det kan förstärka varandra och leda till en än mer komplex situation. Resultatet tyder på att det svenska systemet kring personlig assistans är komplicerat. Det kan hjälpa invandrare att ta tillvara sina rättigheter, men kan även riskera att exkludera dem från samhället, exempelvis på grund av anhöriganställningar som kan leda till exkludering från den reguljära arbetsmarknaden.

 • 252.
  Alm, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Alsaid, Madelein
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Anhörigvårdare i ett mångkulturellt samhälle: om vuxna barn och deras äldre hjälpbehövande föräldrar med invandrarbakgrund2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka situationen för vuxna barn och deras upplevelser av att ge daglig omsorg till sina äldre hjälpbehövande föräldrar med invandrarbakgrund. Fokus för undersökningen var de vuxna barnens motiv för att bli anhörigvårdare och deras förklaringar till att föräldrarna inte utnyttjar hjälp från den offentliga äldreomsorgen, som hemtjänst eller äldreboende. Fem halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med vuxna barn som vårdar sina föräldrar genomfördes. De teoretiska utgångspunkterna som valdes för att förstå den informella omsorgens sociala verklighet på ett djupare plan, var symbolisk interaktionism med begrepp somI och Me, språkliga signifikanta symboler och signifikanta andra,utbytesteori och slutligen social exklusion kopplat till länkade problem. Resultat visar att de vuxna barnen som vårdar sina föräldrar ansåg att det var deras plikt att hjälpa en förälder som tidigare i livet tagit hand om dem. De beskrev relationen på ett positivt sätt, men omsorgsgivandet beskrevs som tungt och tidskrävande. Dessa uppgifter var ibland svåra att kombinera med förvärvsarbete för den som ger omsorg till sin förälder. Betydelsefulla faktorer för de vuxna barnens val att bli anhörigvårdare visade sig vara mellanmänskliga relationer, kultur och språk - språket både som ett praktiskt hinder och en del av kulturen. Slutsatser var att anledningar bakom att inte ta emot offentlig äldreomsorg var en kombination av de vuxna barnens önskan att bevara sin kultur och deras föräldrars hjälplöshet när de inte kunde uttrycka sina behov på sitt eget språk.

 • 253.
  Alm, Päivi
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Empowerment ur brukarnas perspektiv: En kvalitativ studie gjord på Basta2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka och förklara brukarnas uppfattning om och erfarenheter av det mångfacetterade fenomenet empowerment. Då empowerment ofta definieras av andra än dem som praktiserar det låter den här studien brukarna komma till tals. Studien är genomförd på en enhet inom Basta gruppen, ett socialt företag som arbetar med rehabilitering och integration av människor med missbruksproblem tillbaka till samhället utifrån en tanke om empowerment. Sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes. Studien kan anses ha en abduktiv ansats vilket innebär att målet inte var att komma fram till en ny teori utan ambitionen var att hitta nya infallsvinklar på ett redan etablerat fenomen. Mitt resultat visar att betydelsen av att känna till begreppet empowerment eller egenmakt är obefintlig i förhållande till individens empowermentprocess. De empowermentprocesser som bevittnats i intervjuerna ger en bild av hur brukarna parallellt med det dagliga arbetet på Basta visar på medvetna och omedvetna komplicerade strategier, uppfinningsrikedom och självinsikter som avlöser varandra då det gäller att orientera sig i den kontext de befinner sig i. Relationen till utomstående ”vanliga” människor ansågs ha stor betydelse medan relationen till organisationen eller till placerande myndighet inte uppmärksammades i samma utsträckning. Respondenternas berättelser kunde förklaras och sättas i ett större sammanhang med Jo Rowlands (1997) teori om tre dimensioner av empowerment. Inom det sociala arbetets praktik finns det möjligheter att ytterligare öka tron på individen och dennes förmåga och kapacitet att av egen kraft med professionens hjälp ta sig ur sin situation. Denna hjälp av professionen skulle också gynnas av att undersöka vilken betydelse brukarens bakgrund har för vilket rehabiliteringsalternativ hen erbjuds eller väljer.

 • 254.
  Alm, Thor
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Golshani, Payam
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Socialt arbete, stöd och matchning: Upplevelser från ungdomar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på om den arbetsmarknadspolitiska åtgärden stöd ochmatchning har bidragit till att lösa deltagarnas arbetslöshetssituation samt på vilka sätt debidragit till att lösa situationen och försöka undersöka om det har och isåfall på vilket sätt detpåverkat de arbetslösa ungdomarna. Studien syftar också på att undersöka vilken hjälp de harfått av åtgärden. Studien är en kvalitativ studie, eftersom det är den typ av studie som bästpassar vårt forskningssyfte. Vi har intervjuat sju ungdomar som är inskrivna påarbetsförmedlingen och har deltagit i en särskild arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den specifikaarbetsmarknadspolitiken vi valt att studera är stöd och matchning (stöd och matchning).Ungdomarna är mellan 18-25 år och har deltagit i stöd- och matchning. Ungdomarna valdesslumpmässigt och intervjun var halvstrukturerad med öppna frågor för att kunna hitta ettframträdande tema i sina berättelser. Arbetslöshet bland ungdomar är ett socialt problem.Arbetsmarknadspolitiska insatser som för närvarande finns tillgängliga görs för att hjälpa dearbetslösa och att ta itu med arbetslösheten.

 • 255.
  Almberg, Tilde
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Gustafsson, Frida
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  På ungdomars uppdrag: En kvalitativ studie om kuratorers tankar om och erfarenheter av möten med ungdomar2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how counselors who work at youth clinics relate to the question of the integrity of adolescents who are under 18 years old in relation to the parents rights to information. The study was based on semi-structured interviews with eight counselors from youth clinics in the StockholmCounty. We have analyzed our empirical material by categorizing the statements from the counselors and by using two different theories. The first one is a consequential ethics theory and the second one is a cognitive theory. These two theories have helped us to understand the thoughts and actions of the counselors. The results show that the counselors try to protect the integrity of the adolescents and that they only consider breaking that trust if they are concerned about the young persons physical or mental health. Often it is only in these situations, when the counselor might have to report to the social services, that the parents are given right to receive information. This indicates that the counselors have a strong belief in letting the adolescents keep their integrity and this ethical dilemma is only present in situations where the counselor is concerned for the adolescent.

 • 256. Almborg, Ann-Helene
  et al.
  Welmer, Anna-Karin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för forskning om äldre och åldrande (ARC), (tills m KI).
  Use of the international classification of functioning, disability and health (ICF) in social services for elderly in Sweden2012Inngår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 34, nr 11, s. 959-964Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  ABSTRACT To examine the content of health information in acts of social services of elderly people in relation to the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) and to describe the health information in the different parts of the acts according to the ICF. Health information of 25 acts from four municipalities was analysed and the concepts were linked to ICF codes, using the established coding rules. The health information consisted of 372 concepts, which were linked to 122 specific ICF codes. The concepts in the acts were mostly linked to the ICF component Activities and Participation, except for the current functioning concepts where the ICF component Body functions was the most frequent. The 3rd level was most frequent in Activities and Participation and in Environmental factors, and the 2nd level was most frequent in Body functions. The ICF covers the concepts and terms contained in the acts to a large extent. Furthermore, the results show that the ICF codes differ in the different parts of the acts. The ICF provides a coherent and structured documentation, which contributes to a legally secure assessment of assistance. The selection of ICF codes can be used in development of "code sets" for social services for elderly.

 • 257.
  Almerud, Amanda
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  Att bryta en kriminell livsstil: En kvalitativ undersökning av KRIS-medlemmars erfarenheter av att bryta med kriminalitet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 258.
  Almgren, Jesper
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Bergenbrandt Hoffman, Patrik
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  "Stor skillnad på He-man och Barbie" - En kvalitativ studie om hur behandlingspersonal återskapar genusföreställningar i behandlingsarbetet2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 259.
  Almgren, Moa
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kriv, Perdaod
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Skolpersonals arbete med Friendsprogrammet En programteoretisk analys 2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studien syftar till att undersöka hur skolpersonal, på en utvald skola, implementerar och i praktiken förhåller sig till Friendsprogrammet, för att ta del av detta tillämpades en kvalitativ ansats. Empirin samlades in med hjälp av två semistrukturerade gruppintervjuer som genomfördes på en grundskola i en liten kommun. Sekundärempiri har inhämtats från Friendsorganisationen samt från Skolverket. Med hjälp av en programteoretisk analys jämfördes Friendsprogrammets och skolans insatser samt arbetssätt för att identifiera skillnader och likheter dem emellan. Empirin visade att skolan inte hade implementerat alla delar av Friendsprogrammet. Skälen till detta är flera, dels kan det bero på bristande förutsättningar för en hela-skolan-ansats, men det kan också hs grundat sig i att skolan har kontextuella villkor som programmet inte har identifierat tidigare. Andra antaganden som kan ha förorsakat implementeringsproblematiken är att personalen hade svårt att upprätthålla entusiasmen kring användandet och implementeringen av programmet efter den intensiva starten. Dessa slutsatser kan leda till en utveckling av Friendsprogrammet, vilket kan resultera i att antalet barn som utsätts för mobbning reduceras.

 • 260. Almgren, S
  et al.
  Rantakeisu, U
  Starrin, Bengt
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  Vi måste visa att vi inte är rasister - En studie av Vålbergsskolan med utgångspunkt i Vålbergshändelserna1996Rapport (Fagfellevurdert)
 • 261.
  Almgård, Annelie
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Broadhall, Elin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Thyselius, Nils
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  När kvantitet blir kvalitet: En sammanställning och utvärdering av det kvalitetsinriktade datamaterialet vid socialtjänstens vuxenenhet i Umeå2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att studera hur ingången till socialtjänstens arbete med vuxna kan se ut i en svensk kommun samt hur karaktäristiska, så som ålder, kön och ansöknings- eller anmälningsorsak, hos ärenden och målgruppen förändras över tid.Metoden som användes var kvantitativ, en så kallad fallstudie, och materialet som studien grundades på är data insamlad vid socialtjänstens vuxenenhet i Umeå. Dessa bestod av utskrivna Excel-ark som fyllts i av enhetschefen för hand och materialet täcker två tolvmånadersperioder (juli 2006 - juli 2007, juli 2010 - juni 2011).

  Resultatet visade att den vanligaste ålderskategorin för båda perioderna är 21-25 år med en medelålder för kvinnor på 39 år och män 37,5 år den första perioden (2006/2007). För den senare perioden (2010/2011) var medelåldern 39,5 för kvinnor och 38,6 för män. Männen utgjorde en större del av klientgruppen båda perioderna, och den vanligaste förekommande aktualiseringsorsaken för båda könen och perioderna var alkohol (lika vanligt förekommande som narkotika för män 2006/2007). Ärenden blev i hög utsträckning fördelade till ansvarig socialsekreterare samma vecka som ärendet inkommit till enheten. Den längsta tiden innan ett ärende fördelades var år (2006/2007). Ärenden blev i hög utsträckning fördelade till ansvarig socialsekreterare samma vecka som ärendet inkommit till enheten. Den längsta tiden innan ett ärende fördelades var år 2006/2007 144 dagar och år 2010/2011 127 dagar. Resultatet presenteras i tabeller och diagram.

 • 262.
  Almkrona, Ebba
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Björkman, Josefine
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Den moderna mobbningen: Nätmobbning bland ungdomar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse om professionellas upplevelser av nätmobbning bland ungdomar 14-16 år. För att besvara syftet har sex halvstrukturerade intervjuer genomförts med professionella som arbetar i nära kontakt med ungdomar inom skolväsendet och socialt arbete. För att analysera resultatet har symbolisk interaktionism använts samt begreppen attityder och normer. Resultatet påvisade att ungdomar som utsätts för nätmobbning kan uppvisa depressiva symtom, självskadebeteende samt, i vissa fall, har självmordsförsök utförts. En bidragande faktor till varför nätmobbning förekommer i den utsträckning som det gör är att ungdomar kan vara anonyma på internet. Anonymiteten bidrar till att ungdomar kan vara elaka mot varandra utan att ta ansvar för sitt handlande. Genom att informera och upplysa ungdomar om följderna av att utsätta någon för nätmobbning ansågs vara det effektivaste verktyget för att förebygga att nätmobbning förekommer enligt intervjupersonerna. 

 • 263.
  Almlöf, Jeanette
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Pertot, Anne
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Hur socialarbetare kan hjälpa ungdomar ut ur depression: en kvalitativ studie ur ett socialarbetarperspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att öka kunskapen och förståelsen kring det sociala arbetet med deprimerade ungdomar. Detta genom att ta reda på vad socialarbetare anser vilka faktorer som påverkar ungdomar i åldern 13-19 år att hitta ut ur sin depression. Syftet var även att belysa likheter och skillnader i socialarbetarnas arbetsmetoder med deprimerade ungdomar. För att uppfylla detta syfte ställdes följande frågor: Vilka metoder använder de intervjuade socialarbetarna i arbetet med tonåringar som har depression? Hur hjälper socialarbetaren ungdomen att komma ur sin depression? På vilket sätt finns det likheter och skillnader i socialarbetarnas arbetssätt med deprimerade ungdomar? Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med socialarbetare utifrån en temainriktad intervjuguide. Resultaten analyserades utifrån ett kognitivt, systemteoretiskt och nätverks perspektiv. Resultaten i studien visar att det är flera olika faktorer som påverkar ungdomen att komma ur sin depression. Dessa är att socialarbetaren skapar god kontakt och ger uppmärksamhet till ungdomen och att föräldrarna får stöd och hjälp att samspela med den deprimerade ungdomen. Socialarbetarna använder olika arbetsmetoder för att uppnå detta.

 • 264.
  Almlöw, Eija
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Johansson, Jonatan
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Begränsningsåtgärder inom äldreomsrogen, ett nödvändigt ont?: Professionellas reflektioner om äldre individers rätt till självbestämmande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to get the professional care-givers comprehension and awareness of constraining acts towards elder individuals within a nursing home. On what basis these acts are justified by the care-givers according to law. The professional’s approach towards the usages of constraining acts on an individual level but also in the role of the inter-professional team. This purpose is achieved through a qualitative research method with semi-structured interviews. The result from the interviews has been thematically analyzed and linked to Foucault’s ideas of normalization power and previous research. Our research shows that there is a complexity in the usage of constraining acts from professional care-givers in respect of the Elders autonomy. This complexity is based on that the acts within the constraining spectra doesn´t cover the Elders right to self-determination within the context. The results reveal that the care-givers within the inter-professional team use their professionalism to create alternate strategies to avoid or limit the usage of constraining acts within the nursing home.  In our analysis based on Foucault’s ideas on normalization and power the alternate strategies from caregivers can be viewed as a productive exercise of power. This because the ideas are based on the terms from the caregiver who is in control. Constraining acts are viewed by the professional care-givers as dark necessity in that sense that the acts lacked a legal basis and simultaneously were necessary to address the inevitable issue. The lack of legal basis causes the professionals to end up in ethical dilemmas where the results of the acts doesn´t always end up so well. In the usage of constraining acts the professional strives to act according to what is believed to be in the Elders best interest and to preserve the individual’s self-determination as far as possible.

 • 265.
  Almquist, Ylva B.
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för folkhälsovetenskap.
  Jackisch, Josephine
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för folkhälsovetenskap.
  Forsman, Hilma
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Gauffin, Karl
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för folkhälsovetenskap.
  Vinnerljung, Bo
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Hjern, Anders
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för folkhälsovetenskap.
  Brännström, Lars
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  A decade lost: does educational success mitigate the increased risks of premature death among children with experience of out-of-home care?2018Inngår i: Journal of Epidemiology and Community Health, ISSN 0143-005X, E-ISSN 1470-2738, Vol. 72, nr 11, s. 997-1002Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Past research has consistently identified children with experience of out-of-home care (OHC) as a high-risk group for premature mortality. While many have argued that educational success is a key factor in reducing these individuals’ excessive death risks, the empirical evidence has hitherto been limited. The aim of the current study was therefore to examine the potentially mitigating role of educational success for the association between OHC experience and premature mortality.

  Methods: Drawing on a Stockholm cohort born in 1953 (n=15,117), we analysed the associations between placement in OHC (ages 0-12), school performance (ages 13, 16, and 19), and premature all-cause mortality (ages 20-56) by means of Cox and Laplace regression analysis.

  Results: The Cox regression models confirmed the increased risk of premature mortality among individuals with OHC experience. Unadjusted Laplace regression models showed that these children died more than a decade, based on median survival time, before their majority population peers. However, among individuals who performed well at school, i.e. scored above-average marks at age 16 (grade 9) and age 19 (grade 12), respectively, the risks of premature mortality did not significantly differ between the two groups.

  Conclusion: Educational success seems to mitigate the increased risks of premature death among children with experience of OHC.

 • 266.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Almqvist, Lena
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  To make oneself heard - children's perceptions of empowerment in the Swedish preschool context2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Recently, there has been a developing interest concerning children’s voices in for example decision-making and planning within different educational contexts, such as the preschool. Although children’s rights are emphasized, it is not clear how these rights are expressed in children’s everyday life. Further, children from a minority ethnic group risk marginalization in relation to other children as well as to significant adults and the society as a whole. The aim of this study was to analyze children’s perceptions of empowerment in a preschool context in a gender and ethnicity perspective. Data, collected in 2010, comprised of 25 children at 4 different preschools (aged 4-6, 13 girls, 7 children with other ethnicity than Swedish). Two different methods were used: (1) a group interview with 5-8 children at a time, using a puppet interview technique, playing different scenarios involving the children as co-actors, and (2) a photo walk where children took photos of their indoor and outdoor environment. The photos were used as stimulated recall in individual interviews with the children to let them express their empowerment in the everyday life at preschool. Children’s perceptions were in part related to environmental prerequisites such as the social and physical context of the preschool as well as more distal factors such as resources and values on the macro level. Therefore, to highlight the preschool as an influential micro environment in children’s exercising of empowerment, the interview analysis was based on an ecological systems perspective.The intersectional perspective was used to emphasize possible differences in the children’s perceptions of empowerment due to gender and ethnicity. The results indicate that children perceive the preschool teacher as an uncontested authority. In the preschool environment with least resources and most ethnic diversity among the children, there seem to be a tendency that children perceive the teachers as even stronger authorities, than in the more affluent preschool environments. The peer relations are, however, more complex and questioned by the children. If children have internalized parts of the social context, like rules, seem to vary due to their own experience of consequences of such rules. A salient prerequisite for empowerment is to increase children’s opportunities to understand and be understood. Therefore, preschool teachers need to elaborate on children’s experiences.

 • 267.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Dahlgren, Lars
  Umeå University.
  Swedish fathers' motives for parental leave take-up in different scenarios2013Inngår i: Women, Men and Children in families: Private Troubles and Public Issues / [ed] Eriikka Oinonen, Katja Repo, Tampere: Tampere University Press , 2013, 1, s. 91-112Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 268.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Lassinantti, Kitty
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Social Work Practices for Young People with Complex Needs: An Integrative Review2018Inngår i: Child and Adolescent Social Work Journal, ISSN 0738-0151, E-ISSN 1573-2797, Vol. 35, nr 3, s. 207-219Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this integrative review is to investigate research of social work practices for adolescents and young adults with complex needs. The research questions are: What are the major themes in studies of practices for young people with complex needs? How do studies suggest that complex needs can be met in ways that are beneficial for young people? A young person with complex needs is in this review defined as an adolescent or young adult who, due to mental ill-health in combination with different types of social vulnerabilities, is receiving assistance from multiple welfare services. Searches were conducted in seven databases. These searches resulted in a sample of 1677 records, published 2007-2016, which in the screening process were reduced to 24 publications, all peer-reviewed articles. The participants in the studies in the articles consisted of young people, parents and professionals from mainly Anglo-Saxon countries. The articles were analyzed with qualitative summative content analysis. Three empirically generated themes were found in studies of work practices targeting young people with complex needs: collaboration-, relationship- and empowerment-oriented practices. In conclusion, the practices contain a wide variety of features, but with the joint aim of acknowledging young people's needs. The results can be used by practitioners and policymakers to further the development of services for youth with mental ill-health and social vulnerabilities, who use multiple welfare services.

 • 269.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Lassinantti, Kitty
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Young people with complex needs meet complex organizations: an interview study with Swedish professionals about sustainable work practices2018Inngår i: Community, Work and Family, ISSN 1366-8803, E-ISSN 1469-3615, Vol. 21, nr 5, s. 620-635Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper concerns preconditions for the well-being of young people with mental ill-health combined with social vulnerabilities, also referred to as youth with complex needs. Research questions are: What barriers to sustainable work practices for young people labelled as having complex needs do professionals encounter? What do professionals identify as possible ways to overcome these barriers? Sustainable work practices are reflected in three themes: empowerment, relationships and collaboration. The findings are based on semi-structured interviews with 24 professionals, 3 men and 21 women, working in psychiatric care and the social services in two Swedish municipalities in 2016 and 2017. Major barriers are lack of continuity and co-ordination in staff and support, and fragmentation of work practices. As a consequence of the increased specialization of human service organizations, young people have to interact with many different professionals which could cause disparate interventions. Possible ways mentioned to overcome these barriers are supported through good interactional skills, using keyworkers as well therapeutic alliances, wrap-around services and case management. Complexity is linked to organizations and work practices rather than to young people. An often dysfunctional service delivery system in organizations with rigid boundaries may also affect professionals’ aim for sustainable support. © 2018, © 2018 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group

 • 270.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sandberg, Anette
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Dahlgren, Lars
  Sociologiska institutionen, Umeå universitet.
  Papporna och motiven: Den svenska föräldraledigheten i ett geografiskt perspektiv2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syftet var att undersöka attityder, beteendemönster och erfarenheter hos föräldra­par i två län, när det gäller uttag av föräldrapenning. I de ingående länen har Västerbotten det högsta och Skåne det lägsta uttaget av föräldra­penning bland fäder. Två kommuner med högt och lågt föräldra­penning­uttag bland fäder studerades i respektive län, Umeå och Lycksele samt Lund och Tomelilla. Metodologin var inspirerad av grounded theory. Data omfattade 32 intervjuer med fäder och mödrar, 20 intervjuer med nyckel­personer inom Försäkrings­kassan, mödra­vården, kommunen och företag samt statistik över kommun­ernas befolknings- och näringslivs­struktur. Inter­vjuerna genomfördes under 2008. Resultaten visar ett tydligare mönster av mer traditionell arbets­delning av hushålls­sysslorna bland Skåne- jämfört med Väster­bottens­paren. Samma mönster gäller även vid jämförelse mellan kommun­erna med lågt respektive högt uttag. En mer positiv attityd till föräldra­försäkringen finns i kommunerna med högt föräldrapenninguttag bland fäder jämfört med de med lågt uttag. En för­klaring kan vara att förändringar tenderar att uppträda först i heterogena miljöer med en relativt ung och välutbildad befolkning där olika norm­system konkurrerar med varandra, vilket gäller Umeå och Lund. I Väster­­botten har Försäkrings­kassan, landstinget och företag haft kampanjer för män under 1990-talet vilket sannolikt har bidragit positivt till fäders uttag. Fäder i de bägge länen uttrycker positiva upplevelser av att ha varit för­äldra­­lediga. Ett dominerande intryck är att arbetsgivarna har en tillåtande attityd till fäders önskan om att vara föräldralediga.

 • 271.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sandberg, Anette
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Dahlgren, Lars
  Sociologiska institutionen, Umeå universitet.
  Parental Leave in Sweden: Motives, Experiences, and Gender Equality amongst Parents2011Inngår i: Fathering. A journal of theory, research, and practice about men as fathers, ISSN 1537-6680, Vol. 9, nr 2, s. 189-206Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 272.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sandberg, Anette
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Dahlgren, Lars
  Sociologiska institutionen, Umeå universitet.
  Parental leave in Sweden: Motives, perceptions and gender equality among parents2010Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This paper investigated Swedish parents’ motives for, experiences of and gender equality in relation to paid parental leave. The purpose was to explore similarities and differences in attitudes and experiences between parents in the two regions in Sweden with the largest difference in paid parental leave use among fathers. Data were drawn from interviews completed in 2008 with 16 heterosexual couples with a child born 2005 or 2006. The semi-structured interviews were analyzed according to grounded theory. In terms of experiences of the leave, a positive similarity in the study was that the couples described that they got to know the child better. Some negative similarities were that they felt they were alone and restricted. Primarily, the fathers in the northern part, focused on the lack of male networks. A traditional division of labor was a stronger pattern among couples in the southern region compared with the couples in the northern region. Tendencies are indicated towards an increased child-orientation, which could be connected with a change in hegemonic masculinity. In conclusion, the differences discovered between the four communities may to a great extent be depending on a cultural lag. This implied that change in values tend to take place first in social environments with multiple heterogeneous actors.

 • 273.
  Almqvist, Anna-Lena
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sandberg, Anette
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Dhalgren, Lars
  Sociologiska institutionen, Umeå universitet.
  Parental leave in Sweden: Motives, experiences and gender equality among parents – focusing fathers2010Inngår i: ISA 2010, XVII World Congress of Sociology, Gothenburg, Sweden, July 11-17, 2010, s. 22-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose was to explore similarities and differences in motives, experiences and gender equality between parents in two municipalities (one smaller than the other) in each of the two counties in Sweden with the largest difference in paid parental leave use among fathers. Data were drawn from interviews in 2008 with 16 heterosexual couples with a child born 2005 or 2006. The semi-structured interviews were analyzed inspired by grounded theory. A positive similarity was that couples experienced that they got to know the child better. Negative similarities were that mothers and fathers occasionally felt alone and restricted, fathers emphasized lack of male networks. Traditional division of household labor is a stronger pattern among couples in the southern county compared with couples in the northern county. Tendencies are towards increased child-orientation among fathers, which could connect to change in hegemonic masculinity, not necessarily related to increased gender equality in household labor. Differences may depend on that changes in values tend to first occur in heterogeneous social environments, such as the larger municipalities. In the northern county, extensive campaigns have been held during the 1990s to encourage men’s use of paid parental leave, which may have contributed to regional difference.

 • 274.
  Almqvist, Annika
  et al.
  FoU Välfärd/Region Gävleborg.
  Linblad, Inger
  Högskolan Gävle.
  Samverkan om barn och ungdomar med komplex problematik: Utvärdering av projektet SAX i samarbete mellan Högskolan i Gävle och FoU Välfärd/Region Gävleborg2016Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 275.
  Almqvist, Josefin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Nilsson, Angelica
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  En handlingsplan kan vara skillnaden mellan liv och död: Socialsekreterares beskrivningar av arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how the social services work with honor-related violence and oppression, and how action plans are implemented into the work. Honor-related violence and oppression is a relatively new problem in Sweden and for a long time, the social services have lacked strategies for how the problem should be handled. Evaluations of the social services have shown that several municipalities in Sweden lack specific action plans against honor-related violence and oppression, as well as routines and guidelines for their work in this area. This study is based on qualitative interviews with five professional social workers from different municipalities. Through the interviews, each social worker’s view on the work of honor-related violence and oppression and the importance of the action plan have been highlighted. The results showed that the social workers described their work in a similar way but their view on the importance of an action plan differed. Based on the results of the study, our conclusion was that action plans can be a solid ground that creates a unified structure for the social services, and are therefore important in the work against honor-related violence and oppression. 

 • 276.
  Almqvist, Karolina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Karlsson, Pernilla
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Det ska va gôtt å leva: En studie om betydelsen av att delta i en framtidsverkstad2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 277.
  Almqvist, Kjerstin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg2013Inngår i: Ett hem att växa i - familjehemmets bok: Grundutbildning för jour- och familjehem, Stockholm: Socialstyrelsen , 2013, 1, s. 39-48Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 278.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Department of Social and Psychological Studies, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Källström, Åsa
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Appell, Petra
  Department of Social and Psychological Studies, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Anderzen-Carlsson, Agneta
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. Region Örebro län. Faculty of Health, Science, and Technology, Department of Health Sciences, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Mothers’ opinions on being asked about exposure to intimate partner violence in child healthcare centres in Sweden2018Inngår i: Journal of Child Health Care, ISSN 1367-4935, E-ISSN 1741-2889, Vol. 22, nr 2, s. 228-237Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Intimate partner violence (IPV) constitutes a hidden health risk for exposed mothers and children. In Sweden, screening for IPV in healthcare has only been routine during pregnancy, despite an increase in IPV following childbirth. The arguments against routine questions postpartum have concerned a lack of evidence of beneficial effects as well as fear of stigmatizing women or placing abused women at further risk. Increased understanding of women’s attitudes to routine questions may allay these fears. In this study, 198 mothers in 12 child healthcare centres (CHCs) filled in a short questionnaire about their exposure and received information on IPV at a regular baby check-up visit. The mothers’ lifetime prevalence of exposure to IPV was 16%. One hundred and twenty-eight mothers participated in a telephone interview, giving their opinion on the screening experience. The intervention was well-received by most of the mothers who reported that questions and information on IPV are essential for parents, considering the health risks for children, and that the CHC is a natural arena for this. Necessary prerequisites were that questioning be routine to avoid stigmatizing and be offered in privacy without the partner being present.

 • 279.
  Almqvist, Kjerstin
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi.
  Starrin, Bengt
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier.
  Bergh, Daniel
  Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier. Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa.
  Psykisk ohälsa2005Rapport (Fagfellevurdert)
 • 280.
  Almqvist, Lena
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Patterns of engagement in young children with and without developmental delay2006Inngår i: Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, ISSN 1741-1122, E-ISSN 1741-1130, Vol. 3, nr 1, s. 65-75Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to identify patterns of process characteristics capturing the essence of children's experiences in their natural environment and their possible association with health and well-being operationalized as engagement for young children with and without developmental delay. Data were gathered from 1035 children between 1 and 3 years in community-based preschools. Teachers and parents responded to questionnaires concerning interaction, activity, and engagement, as well as demographic and biopsychosocial information. A cluster analysis was conducted to find homogenous patterns related to engagement. Five distinct patterns were identified, all related to different levels of engagement. Several factors, within both the child and the environment, were associated with high levels of engagement. Interaction skills and availability of activities appear to be strong predictors of high-level engagement, regardless whether or not the child has been identified as developmentally delayed.

 • 281.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Granlund, Mats
  Mälardalens högskola.
  Participation in school environment of children and youth with disabilities: a person-oriented approach2005Inngår i: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 46, nr 3, s. 305-314Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigated patterns of interrelated positive subject and environmental factors related to participation in school activities of pupils with different kinds of disabilities. Questionnaires concerning participation were collected from 472 pupils with disabilities and their teachers, parents and special education consultants. A person-oriented approach with the aim to identify patterns of variables related to a high degree of participation of pupils with disabilities was used. Cluster-groups were formed based on scores for individual subjects on factors identified as important for participation. Groups with a high degree of participation were characterized by high scores in autonomy and perceived interaction with peers and teachers and an internal locus of control. Type and degree of disability did not predict cluster group membership. A conclusion is that the outcome participation is better predicted by patterns of interrelated positive subject and environmental factors than by type of disability or any other single factor.

 • 282.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Hellnäs, Petra
  Stefansson, Maria
  Granlund, Mats
  Mälardalens högskola.
  'I can play!': Young children's perceptions of health2006Inngår i: Pediatric Rehabilitation, ISSN 1363-8491, E-ISSN 1464-5270, Vol. 9, nr 3, s. 275-284Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Health is today viewed as a multi-dimensional concept partly conceptualized independent from not being ill. The aim of this study was to gain knowledge of how young children perceive health. Interviews were conducted with 68 children (4–5 years), within their pre-school setting, with the help of a semi-structured interview guide. A multi-dimensional perspective represented by the health dimensions of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) was used in a manifest deductive content analysis. The children's statements were categorized and placed under one of the four health dimensions, body, activity, participation and environment. A latent content analysis was applied to identify underlying themes in the manifest categories. The results revealed that young children perceive health as a multi-dimensional construct, largely related to being engaged, i.e. to be able to perform wanted activities and participate in a supportive every-day context. This implies that improvements of child engagement should be emphasized in health promotion and to a greater extent be the central focus of health interventions for young children.

 • 283.
  Almqvist, Therése
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Pohlman, Mari
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Strategier för en gräsrotsbyråkrat: en intervjustudie av biståndshandläggning i äldreomsorgen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In our paper we chose to study care management in the old age care. According to the law for the social services the needs of elderly should govern the assistance they are granted. But research has shown that municipal guidelines govern the assistance and that the elderly have to adjust their needs to them. Thus there is a discrepancy between law and practice. The aim of this study was to understand how care managers relate to municipal guidelines, laws and the requests of elderly when the application for assistance is established. We wanted to understand what strategies they use to deal with situations when the aforementioned factors are not consistent. The theoretical approaches we chose were Lipsky’s theory of street-level bureaucrats. The method we used was qualitative and consisted of six informal interviews made with care managers in the municipality of Växjö, Sweden. Based on our interviews we identified eight different themes: the availability of resources, directing conversations and the use of routines, legitimize decisions, legitimize through the possibility of entering an appeal, legitimize through constructing the client, the adaptation of the objectives to the possibilities to perform them, diminishing their capability and professionalism. Our conclusion was that the requests of elderly did govern their assistance, as long as they coincided with the municipal guidelines. If the requests fell outside the guidelines it often required medical or social reasons for granting them. The municipal guidelines were never abandoned to create a uniquely designed assistance.

 • 284.
  Almström, Erik
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Flyktingbarn i den svenska skolan: En kvalitativ studie om hur flyktingbarn uppfattar skolan som möjliggörare att bli en del av det svenska samhället2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 285.
  Almén, Anna
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Boman Hultberg, Christina
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Socionomprogrammet på distans, en utvärdering2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 286.
  Almén Papastavrou, Philip
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Medborgarlön: En argumentationsanalys av debatten i ETC och Dagens Arena2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Många drabbas idag av brister och nedskärning i socialförsäkringssystemet ochglobaliseringen har skapat nya klyftor. Medborgarlön, även kallat basinkomst, skulle kunnavara en välfärdsreform som adresserar detta. Studien syftar till att undersöka vilka argumentsom förs fram i debatten om medborgarlön. För att besvara studiens syfte och frågeställningargenomfördes argumentationsanalys på fem artiklar från två tidskrifter, ETC och DagensArena, som profilerar sig som radikala och progressiva. Dessa artiklar tar upp många viktigaåsikter och belyser både meningsskiljaktigheterna och gemensamma premisser som råderkring ett potentiellt införande av medborgarlön. Argumenten ställer sig positiva till utjämningav samhällets resurser och ett behovsbaserat välfärdssystem, men det spås att klyftorna ochexkludering från samhället kommer att öka i och med medborgarlön.

 • 287.
  Almér Tegström, Jenny
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Hedenljung, Rebecca
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Vi är varandras arbetsmiljö: En kvalitativ studie av hur enhetschefer för hemtjänstverksamhet arbetar med social och organisatorisk arbetsmiljö.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats handlar om enhetschefers upplevelse av sina medarbetares sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Studien syftar till att belysa och kartlägga hur enhetschefter inom hemtjänstverksamheten i en mellanstor kommun definierar, upplever och arbetar med sina medarbetares sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Detta genom att undersöka och beskriva vad enhetscheferna själva ser som förutsättningar för en god arbetsmiljö, men även att kunna belysa vilka aspekter som kan försvåra arbetsmiljö arbetet.

  Studien har en induktiv ansats och ett kvalitativt tillvägagångssätt och genomförs genom fallstudier. Fyra stycken enhetschefer inom hemtjänstverksamhetetn i en mellanstor kommun intervjuades genom semistrukturerade intervjuer för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Genom en innehållsanalys härleddes resultat ur intervjuerna vilket i sin tur ställdes i relation till Karaskes & Theorells (1990) krav, kontroll och stöd modell.

  Slutsatserna som presenteras belyser enhetschefernas inverkan på medarbetarnas arbetsmiljö, där ses vikten av att enhetscheferna verkar som ett gott socialt stöd genom att se och bekräfta sina medarbetare i en verksamhet där arbetssituationen kan vara pressad.

 • 288.
  Alnervik, Josefin
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Wahlström, Charlotte
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Tyresömodellen: representanter för de juridiska, sociala och politiska systemen yttrar sig om en arbetsmetod för påföljden ungdomstjänst2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 289.
  Alriksson, Moa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Larsson, Ellen
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Hedersrelaterat våld och förtryck: en kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av utslussning från skyddat boende2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to understand how social workers deal with honour-related violence, with special focus on the processing from sheltered housing. Our qualitative interviews with social workers that work with this kind of problems show that there are both obstacles and opportunities in the processing from sheltered housing. On the negative side are the loneliness, the shame and the guilt that the girls may experience when they need to leave their families. The social services can both be an obstacles and an opportunity. When the girls need to create a new life in a new city they have a lot of opportunities and in the same time it is hard to get to know new friends when you don´t know the city or have much money. The culture in Sweden and the Swedish norms are governing in an unproblematic way according to the social workers. They also think the girls need to deal with two different macro systems, the culture that the family comes from and the culture in Sweden. To help the girls in this situation requires much energy, time and labour. The professionals think these girls are dreaming about a normal life, but the girls must learn to protect themselves for the rest of their lives. This means that they never will be able to tell anyone the whole story of their background.

 • 290.
  Alsayfi, Anes
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Shaly, Shano
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Det systematiska utförandet av omplacering av ensamkommande barn: En kvalitativ intervjuanalys2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ensamkommande barn och ungdomar har under senaste åren varit en väldigt aktuell samtdiskuterad målgrupp. Det har varit en fråga som uppmärksammats och påverkat samhället.Ytterligare en fråga som på senaste året lyfts och uppmärksammats är omplaceringar av dessaungdomar och vilka motiv som föreligger. Syftet med denna studie var att ta upp frågan kringden systematiska hanteringen av dessa ensamkommande flyktingbarn samt vilka motiv somligger bakom dessa omplaceringar utifrån ett myndighetsperspektiv. Studien utgår ifrån enkvalitativ metod där empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer som gjordes påen chef och fyra socialsekreterare i Stockholm och Jämtlands län genom ett målinriktat urval.De teoretiska perspektiven som valdes för att analysera empirin är organisationsteori samtprofessionsteori. Resultatet visar på vilka motiv som kan ligga bakom omplaceringar somgrundar sig på skäl såsom barnets bästa, ekonomiska faktorer, tillstånd som saknas för boendeeller krav från IVO som inte uppfylls. Resultatet visar även att hanteringen samt bemötandetav de ensamkommande barnen inte sköttes på korrekt vis och detta på grund av resursbristenefter den ökade migrationen vilket i sin tur drabbade dessa ungdomar som fick omplaceras ettflertal gånger.

 • 291.
  Alsin, Johan
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Kaufeldt Lönn, Pia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  "Motsatsen till relativism... stavas absolutism": En kritisk diskursanalys av LVM i svensk nyhetspress2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study have been to examine how lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall [LVM] (involuntary treatment for addicts) is constructed in Swedish news press and what discourses are being produced regarding LVM and involuntary treatment. Out of the 195 articles that fit the search criteria, extending a period of ten years, 36 were selected and analyzed, using a critical discourse analysis according to the three-dimensional model proposed by Fairclough. The theoretical perspective derives from the hypothesis of social constructionism. This study shows that LVM is subject to a silent assumption of an economic constraints discourse that´s being produced in news press, regarding the shortage of funds in public sector. In turn, this discourse also exhibits close relationship with the greater addiction discourse, which deems drug- and alcohol abuse as sickness, or disease. Furthermore, a set of minor discourses are identified, that to some degree stems from the economic constraints discourse. The media depiction presents an ongoing medicalization process that in social practice results in a higher death rate among drug abusers. The notion that medicinal treatment of addiction is more cost effective than LVM, nonetheless spurs society in adding evermore medicinal treatment of addicts.

 • 292.
  Alstram, Kristina
  et al.
  University of Gothenburg.
  Forkby, Torbjörn
  University of Gothenburg.
  Lektion i drömstyrning: utvärdering av skolprogrammet Star for Life2018 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Star for Life är ett främjandeprogram avsett för högstadiet som syftar till att hjälpa ungdomar att sätta upp mål för sig själva och som bland annat innehåller färdighetsträning i motivation, studieteknik och uthållighet. Eleverna följer programmet från det att de börjar i årskurs sju, tills de går ut årskurs nio. Passen leds av lärare men bygger i stor utsträckning på elevernas interaktion. Programmets konkreta övningar inriktas mot att hjälpa till med konkreta tekniker och metoder med vilkas hjälp man kan tillvara den egna mentala kraften. Programmet avser också att stödja eleverna till reflektion över ambitioner och/eller uppsatta mål – är de rimliga, hur kan man hålla motivationen levande för sig själv och vad gör man om man inte omedelbart lyckas? Har då de deltagande eleverna nytta av den svenska versionen av programmet och i så fall, hur märker man det? Vilken slags nytta är det fråga om? Vad är det för slags problem som programmet tänks lösa och med hjälp av vilka tekniker? Hur iscensätts programmet i praktiken och vad tycker eleverna om det? Dessa frågor har legat till grund för den utvärdering som Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet gjort mellan åren 2014 och 2017. Utvärderingen startade våren 2014 och avslutades hösten 2017 och den inbegriper fyra interventionsskolor (skolor som använder sig av programmet) samt två kontrollskolor i kommunerna Ale, Partille och Söderköping. Utvärderingen har följande tre fokusområden: effekter av programmet, innehåll och arbetsmetoder inom programmet samt i viss utsträckning implementering. 

 • 293.
  Al-Suhalili, Meys
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Askerlind, Sandra
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Socionomens rehabiliteringsarbete inom den rättspsykiatriska vården2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 294.
  Alsén, David
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Den dolda ytan: En kvalitativ studie om myndighetsutövande personals strategier i arbetet med vuxna missbrukare2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka synsätt och strategier i arbetet med vuxna missbrukare hos myndighetsutövande personal inom socialtjänsten. Bakgrunden till studien är att det finns ett inneboende dilemma med att som myndighetsutövande personal, dels arbeta som en representant för en myndighet med ramar som begränsar och dels arbeta i direktkontakt med medborgarna som ska ha hjälp. Studien genomfördes med en kvalitativ metod, med intervjuer, där fem myndighetsutövande personal i tre olika kommuner i södra Sverige intervjuades. Som teoretisk utgångspunkt för att analysera empirin har Michael Lipskys teoretiska begrepp street-level bureaucrats använts. Studiens resultat stämmer i stort överens med vad den tidigare forskningen säger inom området och de teoretiska begrepp som har använts. Huvudslutsatsen i studien är att myndighetsutövande personal som jobbar med missbruk använder sig av i huvudsakligen två olika synsätt och strategier som beror på klientens grad av missbruksproblem. När en klient anses ha lättare missbruksproblematik hänvisas de till kommunens egna öppenvård. När en klient har tyngre missbruksproblematik används en rad olika insatser som framförallt beror på olika klientegenskaper.

 • 295.
  Altemark, Linda
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Jansson, Anette
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Ungdomar i socialt arbete: En kvalitativ textanalys av hur ungdomar beskrivs i tidskrifter tillhörande det sociala arbetet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ungdomsbegreppet får olika innebörd beroende på vem som använder det och i vilken situation det används. Då vi anser att språket bestämmer hur vi tänker om olika fenomen anser vi att det är viktigt att reda ut hur det inom socialt arbete talas om de ungdomar de arbetar med.

  Det ursprungliga syftet med studien var att redogöra för de innebörder av ungdomsbegreppet som lyfts fram i utvecklingspsykologiska och sociologiska verk samt vilken relevans det har för det sociala arbetet med ungdomar. Ytterligare ett syfte har under studiens gång utkristalliserats, att urskilja de centrala teman som återfinns i diskursen kring ungdomar i artiklarna från det sociala arbetets fält.

  Våra teoretiska utgångspunkter tas i de biologiska, utvecklingspsykologiska och sociala definitioner av ungdomsbegreppet som vi skapat utifrån tidigare forskning. De biologiska definitionerna utgörs av den fysiska utveckling som sker under puberteten. De utvecklingspsykologiska definitionerna utgörs av de utvecklingsfaser adolescenten genomgår. De sociala definitionerna utgår från individen i olika sociala sammanhang.

  Våra resultat visar att de teoretiska resonemangen inte kommer fram men att de finns under ytan, att det finns ett eklektiskt tänkande och arbetssätt. Resultaten visar också på mönster av motsatspar. Dessa är normalisering kontra marginalisering, integrering kontra segregering och slutligen diskuteras insatserna för ungdomar utifrån frivillighet kontra tvång.

 • 296.
  Alterot, Alexander
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Toivainen, Mattias
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Alkoholbruk hos ungdomar i årskurs 8 och 9: Påverkan genom influenser från föräldrar och vänner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Alkoholbruk hos ungdomar i årskurs 8 och 9 - Påverkande influenser från föräldrar och vänner

  Ungdomars alkoholbruk är globalt sett en stor fråga inom socialt arbete. Forskningen på området är under ständig utveckling och har gått från att historiskt enbart sett till relationen mellan föräldrar och ungdom till ett helhetsperspektiv där ungdomen ses som en individ med aktiva val samt att han eller hon påverkas av de sammanhang ungdomen rör sig i. Syftet med denna studie var att i en svensk kontext belysa sambandet mellan ungdomars alkoholbruk, föräldrars förhållningssätt till detta och ungdomars vänners alkoholbruk utifrån ett perspektiv på de influenser ungdomen får från sina olika relationer samt hur ungdomens alkoholbruk påverkas när dessa är i linje alternativt i konflikt med varandra. Den aktuella studien har fått sitt material från forskningsprogrammet Longitudinal Research on Development in Adolescence (LoRDIA), vilket har finansierats av FORTE, Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas, Stiftelsen Säfstaholm, Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond och Forum region Jönköping. Kvantitativ data insamlad av LoRDIA från 1 324 ungdomar i årskurs 8 och 9 har analyserats. För att utröna hur ungdomars alkoholbruk påverkas av influenser från föräldrar och vänner har datan analyserat med Pearson’s korrelationsanalys, t-test, Welch’s ANOVA-test och Dunnet’s T3 Post-hoc-test. Resultaten visade att positivt samband föreligger mellan ungdomars egna alkoholbruk och influenser på detta från föräldrar och vänner vilket går i linje med tidigare forskning. Aktuell studies huvudfynd var att olika influenser har varierande stark inverkan på ungdomars egna alkoholbruk beroende på hur den andra gruppens influenser ser ut, vilket pekar på en ytterligare komplexitet. Aktuell studie tillför en vidare helhetsbild av hur ungdomar påverkas i sitt eget alkoholbruk av omgivande influenser.

 • 297.
  Altun, Lydia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Tiari Paulus, Nancy
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Fängslad i kulturens seder: - En kvalitativ studie om unga assyriska/syrianska kvinnors subjektiva upplevelser av en hederskultur2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studiens syfte är att undersöka om och i vilken utsträckning assyriska/syrianska kvinnor

  upplever sin kultur som en hederskultur. En kvalitativ metod har genomförts och sex

  intervjuer med en semistrukturerad utformning utfördes. Intervjuerna genomfördes med

  assyriska/syrianska kvinnor mellan 19-28 år gamla som är bosatta i Sverige. Dessa kvalitativa

  intervjuer tog cirka 45 minuter och fokus låg på att dels undersöka ryktets betydelse och

  eventuella konsekvenser som det kan medföra, men också eventuella skillnader som

  uppkommer mellan de olika könen i den assyriska/syrianska kulturen. Resultaten visar att

  ryktesspridning har en stor betydelse och är ett vardagligt fenomen. Det är vanligast att ryktet

  uppfattas ha en negativ klang inom den assyriska/syrianska kulturen. De konsekvenser som

  ett rykte kan medföra skulle kunna vara utfrysning, skambeläggning, kontroll, undandragen

  kärlek, fysisk- och psykisk misshandel. Detta för att individen inte bara förstör sin egen heder,

  utan även hela kollektivets heder. Kvinnorna möter krav och begränsningar dagligen i den

  assyriska/syrianska kulturen och dessa skiljer sig mellan de olika könen, vilket innebär att

  kvinnans handlingsutrymme är betydligt mer begränsad än mannens.

 • 298.
  Altun, Natalin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Jakobsson, Lenita
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Attitydskillnader till homosexualitet: En kvantitativ enkätundersökning bland Norrköpings gymnasieelever i årskurs 1-32013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vilka attityder gymnasieeleverna i Norrköpings kommun har till homosexualitet, om attityderna till homosexuella män skiljer sig från attityderna till homosexuella kvinnor, samt om attityderna skiljer sig mellan könen. Studien bygger på en enkätundersökning av 208 stycken gymnasieelever i årskurs 1-3 och stickprovet valdes genom klusterurval. Den teoretiska utgångspunken är Anthony Giddens förklaring av Robert Connells genusordning samt en strukturfunktionalistisk förklaring av avvikande beteende. Enkäten konstruerades och analyserades med utgångspunkt i Likert-skalan vilket är ett väletablerat och populärt mätinstrument för attitydundersökningar. Genom att Likert-skalan är en summationsskala erhöll varje respondent en totalpoäng som i sin tur blev en kvantifierad indikator för dess attityd.Resultatet i studien visar att respondenterna har en generellt positiv inställning till homosexualitet. Dock visar studien att attityderna skiljer sig gällande homosexuella män och homosexuella kvinnor, där attityden till homosexuella män är mer negativ. Detta resultat förklaras genom att homosexuella män i genusordningen är motsatsen till idealtypen ”hegemonisk manlighet” samt att mäns handlingar värderas högre än kvinnors, vilket i sin tur kan leda till att attityderna är mer negativa till homosexuella män än till homosexuella kvinnor.

  Resultatet i studien visar vidare att de manliga respondenterna var mer negativa till homosexualitet jämfört med de kvinnliga respondenterna, men även mer negativt inställda till homosexuella män jämfört med homosexuella kvinnor. Detta resultat kopplas samman med genusordningen och förklaras genom det motsatsförhållande som finns mellan heterosexuella män och homosexuella män. För de kvinnliga respondenterna visar resultatet att det inte föreligger någon stor skillnad mellan attityderna till homosexuella män och homosexuella kvinnor. Detta förklaras genom att heterosexuella kvinnor, homosexuella kvinnor och homosexuella män är i underordnad position till den hegemoniska manligheten.

 • 299.
  Alukíc, Kanita
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Causevíc, Belma
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Våga prata genus Socionomstudenters erfarenheter av kön och genus på utbildningen och socialtjänsten2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vilka förutsättningar socionomutbildningen ger studenter att utveckla ett kritiskt perspektiv på kön och genus. Detta görs genom att undersöka socionomstudenternas upplevelser av kön och genus på utbildningen men även på socialtjänsten. För att uppnå syftet med studien har två fokusgruppsintervjuer genomförts med socionomstudenter som har eller har haft verksamhetsförlagd utbildning på socialtjänsten samt en enskild intervju med läraren med ansvar för kursutvecklingsfrågor inom socionomprogrammet. Det har även inhämtats empiri i form av kursplaner, kursutvärderingar samt en självvärdering av socionomprogrammet för Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

  Av studiens resultat framgår det att de intervjuade studenterna anser att genusperspektivet berörs till viss del, men att de önskar mer kunskap kring kön och genus i syfte att känna sig mer trygga inför deras framtida arbete. Samtidigt menar både de intervjuade studenterna och läraren att socionomutbildningen är en generalistutbildning. Kunskapsnivån samt omfattning av genus kan däremot påverkas av studenternas egna erfarenheter och intresse av ämnet. Något som visat sig vara av betydelse är vikten av reflektion och att det är ett verktyg som skapar och utvecklar kunskaper. Detta urskiljs i både studenternas utsagor om deras kunskaper samt det faktum att socionomprogrammet ständigt arbetar med för att utveckla programmet inom områden som exempelvis genus. Det vill säga att reflektion och diskussion är ett sätt att få nya eller fördjupade kunskaper om genus, och därmed bör alla våga prata om genus.

 • 300.
  Alvant, Carin
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Avledandets strategier: Omsorgspersonals erfarenhet och upplevelse av att begränsa personer med demenssjukdom i deras självbestämmanderätt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka erfarenheten och upplevelsen hos omsorgspersonal som arbetar på särskilda boenden för personer över 65 år med demenssjukdom av att begränsa de boende i deras självbestämmanderätt. Vidare ingick det i syftet att öka förståelsen genom att synliggöra vad som kan motivera beslut vilka leder till handlingar som innebär att demenssjukas självbestämmanderätt begränsas. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och det empiriska materialet är baserat på semistrukturerade intervjuer med sju omsorgspersonal som arbetade på olika boenden med inriktning mot demenssjukdomar. Resultatet visar att begränsningarna av de demenssjuka sker med hänvisning till skyddsaspekter och bristande resurser. Omsorgspersonalen beskrev hur de använde avledande strategier i situationer där de begränsade de demenssjuka personerna. Med hjälp av handlingsteori analyserades resultatet och visade att de avledande strategierna är den handling som intentionen att skydda den demenssjuke leder fram till. Vidare beskrivs de faktorer som ligger bakom intentionen. En diskussion förs om korrelationen mellan mikro- och makronivå; hur omsorgspersonalens handlingar påverkas av makronivån men även hur handlingarna påverkar densamma.

3456789 251 - 300 of 12753
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf