Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 3255
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251. Berggren, Björn
  et al.
  Wall, Maria
  Widén, Joakim
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik.
  Karlsson, Björn
  Att definiera nollenergibyggnader: En internationell angelägenhet2012Inngår i: Bygg & teknik, nr 2, s. 21-23Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 252.
  Berggren, Filip
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Österlund, Robin
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Hur ansvariga vid vägarbeten ser på sin uppgift kopplat till säkerhet och framkomlighet2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In 1997, the Swedish parliament adopted a decision on Vision Zero (nollvision) in the road 

  and transport system. Vision Zero means that no one should be killed or seriously injured in 

  traffic accidents in the road transport system (Prop. 2003/04: 160). For the Transport 

  Administration in Sweden (Trafikverket), this means increased demands on security and 

  signage at road work sites around the country. This in turn means increased demands on the 

  contractors that carry out road work for the Transport Administration. The Transport 

  Administration wants a better understanding how entrepreneurs in various operational areas in 

  the Eastern Region perceive their role as responsible for safety and accessibility on roadwork 

  sites and to better understand the problems that can occur when signage is inadequate. In this 

  report, governing documents for the operating entrepreneurs have been studied, in addition, 

  searches of literature in various transport databases have been made. Interviews have been 

  made with the operating entrepreneurs who have had the opportunity to highlight their views 

  on roadwork. The results of the study are a compilation of things the contractors put emphasis 

  on. Among other things, several of them want to separate service equipment 

  (trafikanordningar) from the procurement because it is possible to win offers with a lower bid 

  amount, depending on how signage is made and safety is ensured. Many contractors also call 

  for more clarification from the Transport Administration, and say that it is often unclear what 

  the relevant directives are. Hopefully, this report will help increase the Transport 

  Administration’s understanding of the roadwork performed by contractors and help them 

  towards Vision Zero.  

   

  Keywords 

  vägarbete, trafikanordning, utmärkning, nollvision, trafikanordningsplan, konkurrenssättning, 

  skyltning, framkomlighet 

 • 253.
  Berggren, Oscar
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  COMSOL Multiphysics - Ett energitekniskt analysverktyg vid numerisk simulering av köldbryggor och analys av fukt i konstruktionesdetaljer2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Berggren, O. (2014) COMSOL Multiphysics – Ett energitekniskt analysverktyg vid numerisk simulering av köldbryggor och analys av fukt i konstruktionsdetaljer. Examensuppsats i ämnet energiteknik. Institutionen för tillämpad elektronik och fysik vid Umeå Universitet.

  Konsultföretaget Tyréns har vid sitt kontor i Umeå önskat att utvärdera tillämpningen av programvaran COMSOL Multiphysics. Arbetet bestod av att på nytt simulera och analysera en energiteknisk problemställning, som sedan tidigare ska ha genomförts vid Tyréns.

  Det valda projektet kallas i detta arbete för referensprojektet och är en del av projekteringen av kulturhuset Väven i Umeå. I referensprojektet behandlas analyserna av köldbryggor och fuktkondensation för flertalet konstruktionsdetaljer, där en av analyserna valdes ut för vidare utvärdering i detta arbete.

  Målet med utvärderingen var att undersöka om resultaten från arbetet var jämförbara med referensprojektets resultat. I detta ingick det även en presentation av en översiktlig kostnadskalkyl för programvaran COMSOL Multiphysics.

  Resultaten från analysen av köldbryggan och kondensationen av fukt i konstruktionsdetaljen var i jämförelse med resultaten från referensprojektet något förhöjda, i snitt 20 %.

  Det genomförda arbetet påvisar att det är möjligt att återskapa de tidigare utförda simuleringarna från referensprojektet i enlighet med det krav och standarder som ställs. De erhållna resultaten är, trots en viss skillnad, jämförbara med de från referensprojektet och är giltiga för att användas vid en verklig projektering.

  Det slutsatser som kan dras utifrån de erhållna resultaten är att utfall av kondens kan undvikas och att den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, , indikerar att entrétorgets energiprestanda ej kommer att nå upp till kraven i BBR. Detta trots att -värdet kan antas uppfylla kraven.

  Då simuleringarna har utförts utan problem i COMSOL Multiphysics och tillgodosett detta arbete med giltiga resultat, anses programvaran vara ett lämpligt simuleringsverktyg hos Tyréns. Kostnaden är dock för en flytande licens av Flixo, i jämförelse till COMSOL Multiphysics mycket lägre. COMSOL Multiphysics är vid utredningstillfället drygt fyra gånger så kostsamt. Fördelen med COMSOL Multiphysics är dock att det kan behandla flera olika typer av fysikaliska problemställningar i en-, två- och tredimensioner med endast grundprogrammet. För att användningen av COMSOL Multiphysics ska vara ekonomisk försvarbart, krävs det att programvaran också används vid tillämpningar utöver simuleringar kring köldbryggor och kondensation av fukt.

 • 254.
  Bergkvist, Johanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Strandberg, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  En pedagogisk byggnad för hållbar utveckling: Utformning av en programhandling för ett kretsloppshus med fokus på social och ekologisk hållbarhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadens

  invånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017

  godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli en

  föregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. Arbetet med programhandlingen innebar bland annat att

  undersöka den bakgrund och de förutsättningar som fanns för ett uppförande av byggnaden.

  I kommunens planprogram beskrivs byggnaden ha en pedagogisk funktion i stadsdelen och i Borlänge; en

  plats med fokus på praktisk demonstration och utbildning av elever och boende i kretsloppsfrågor för energi,

  vatten och avfall/material i en fattbar och intresseväckande skala. Kretsloppshuset planeras att uppföras i

  anslutning till en ny skola årkurs 6-9 för samverkan i detta syfte.

  Kommunens tanke är att kretsloppshuset ska fungera som ett nav i stadsdelen, men också att byggnaden ska

  bli ett besöksmål och sätta Borlänge på kartan vad gäller hållbart byggande. Ett hållbart byggande innefattar

  bland annat resurshushållning, minimerad energianvändning och förnybara energikällor, men också att

  resurser som energi, avfall och vatten cirkulerar i kretslopp. Teori har inhämtats ur litteratur som fokuserat

  på hur vi ska bygga våra hus och städer om vi vill vara med och skapa ett hållbart samhälle.

  En del av syftet med detta examensarbete var att undersöka hur man på ett pedagogiskt vis kan sprida

  information om miljö- och kretsloppsfrågor. Examensarbetet teoretiska del fokuserar därför delvis på

  utvalda delar av pedagogik som inhämtats från tidigare forskning inom barn och ungdomars lärande för

  hållbar utveckling, eftersom att studier visar att det är viktigt att barn lär sig tidigt om dessa frågor.

  Utbildning för hållbar utveckling är en viktig förutsättning för att nå de hållbarhetsmål som FN tagit fram till

  2030.

  Kommande generationer måste lära sig ett hållbart levnadssätt redan från start samtidigt som den

  befintliga befolkningen drastiskt måste förändra sin livsstil.

  För att samla empiri gjordes intervjuer med personer som är eller har varit inblandade i planeringsarbetet

  med den nya stadsdelen. Det visade sig att det funnits eldsjälar som tidigt introducerat idén om

  kretsloppshuset, men att det i nuläget inte får någon större prioritet bland det pågående arbetet med ny skola

  och bostäder.

  Att involvera brukarna i ett tidigt skede ger bättre förutsättningar för att nå ett resultat som är effektivt och

  tillfredställande för alla parter. Teori gällande designdialoger har därför studerats, för att visa på vikten av en

  god dialog för att snabbt identifiera behov och utveckla idéer i designarbetet.

  Resultatet av examensarbetet, funktionsprogrammet, kan ses som ett förslag på konceptuell nivå med

  funktioner och uttryck som kan tillämpas på en byggnad av detta slag, och en inspiration till fortsatt arbete.

  I funktionsprogrammet gestaltar våra tolkningar hur kretsloppshuset skulle uppfylla de önskemål och

  funktioner som efterfrågas i planprogrammet, för att i största möjliga mån kunna vara till nytta i kommunens

  kommande arbete med byggnaden.

  Slutsatser som togs är att rena föregångare till Jakobsgårdarnas Kretsloppshus som koncept saknas. Trots ett

  stort antal inspirationskällor ur olika aspekter hittades inget exempel som förenar alla de aspekter som vi har

  ambitionen att utveckla i den aktuella byggnaden.

  Kretsloppshuset som koncept kan bli en viktig pusselbit

  för att hantera hållbarhetsfrågor i en stadsdel eller en hel stad. Ett vidare arbete krävs dock för att undersöka

  hur byggnaden ska komma att drivas och förvaltas, och en mer omfattande undersökning av vilka tekniska

  lösningar som ska appliceras. Vidare arbete krävs också för att optimera byggnaden för den framtida platsen,

  och hur stora ytor som är lämpliga.

  Det finns ett stort intresse för byggnaden från diverse aktörer i Borlänge, men för att idén om

  kretsloppshuset ska kunna förverkligas krävs en eller flera personer axlar det engagemang för projektet som

  fanns när planprogrammet upprättades.

 • 255.
  Bergkvist, Martin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Cyklisters situation på 2+1-vägar2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this report the situation for cyclists on 2+1-roads is analysed and studied. These

  roads are often the old 13-meter roads that have been changed into 2+1 to increase

  the security. Two road sections outside Motala in Sweden has been deep studied

  and analysed. The different parts in the planning process show how the progress

  goes. To begin with the change should be within the old 13 meters but after the

  pilot study was circulated for comments the result became a broadening to 13,75

  and 14,00 meters. These new broadth gave a wider roadside and a safer situation

  for cyclists.

  The reconstruction outside Motala is an unusual solution since broadthening of

  the road area rarely is done. The biggest reason to this broadthening is probably

  the cycle races Vätternrundan and Tjejvättern and all the practice that takes place

  before these events. The township of Motala wants to promote cycling in their

  municipality. This whish where probably an important factor during the

  commenting period.

  The rapport also analyses different control documents used in the planning

  process. These are VGU (Vägar och Gator Utformning) and Inriktningsdokument

  för 13-metersvägar inom Vägverket Region Sydöst.

 • 256.
  Berglin, Mathias
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggnadsteknik.
  Konstruktion av villa med grönt tak2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 257.
  Berglund, Gabriella
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Utveckling av fastighet i Uppsala innerstad: Förslagshandlingar till flerbostadshus för studenter2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 258.
  Berglund, Johan
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Projekterings- och granskningsförbättringar: Identifiering av brister och förbättringsförslag för dessa i projekterings- och granskningsprocessen av arkitekthandlingar2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fastec Sverige AB har specialiserat sig på totalentreprenader av idrottshallar, industribyggnader och kommersiella byggnader. Överlappet mellan projektering och produktion i totalentreprenader gör processen känslig för fel och brister i bygghandlingar. Därför vill Fastec utreda sina brister i projekterings- och granskningsprocessen av arkitekthandlingar och se vad som kan förbättras. Syftet med arbetet är således att identifiera eventuella brister och komma med organisationsanpassade förlagsrutiner och förbättringsförslag för dessa, för att effektivisera processerna inom projekteringen och minska felen i de handlingar som lämnar den.

  För identifieringen av eventuella brister har tre projekt genomgått granskning, de har varit projekterade av interna och externa A-projektörer och ledda av projekteringsledare hos Fastec i Skellefteå. Handlingar som legat till grund för och lämnat projekteringen har granskats, så även avvikelserapporter från arbetsplatserna. Intervjusamtal och diskussioner med medverkande inom projekten samt övriga erfarna och kunniga medarbetare ur organisationen har genomförts. Även tidigare projekts erfarenhetsåterföringsprotokoll och allmänna brister i projekteringsarbetet har diskuterats i intervjusamtalen.

  De resulterande mest frekvent förekommande bristerna som identifierats är dels avtalet och valet av externa konsulter, brister i målbilden som projekteringen skall arbeta efter. Dvs. vad produktionen förväntar sig av bygghandlingarna. Bestyckningen av dörrar med tillhörande uppställningsritningar och användandet av för många väggtyper. Ytterligare det låga nyttjandet av kapaciteten i de ritnings- och granskningsprogram organisationen har till sitt förfogande. Till sist en väldigt låg frekvensen av feedback och avvikelserapportering från arbetsplatserna inom projekten.

  Förslagsrutinerna och förbättringsförslagen som bygger på de identifierade bristerna och som detta arbete kommit fram till som mest frekvent är: att förändra är att tidigt i projekteringsprocessen tillsammans med övriga deltagare inom projekten på Fastec, speciellt produktionen, skapa en klar målbild för vilken detaljnivå som förväntas av bygghandlingarna. Rationalisera projekteringen med funktionsbeskrivningar till dörrleverantörer som får genomföra bestyckningen, samt utnyttja mer av kapaciteten i de CAD- och granskningsprogram man har till sitt förfogande inom organisationen än vad som görs idag.

 • 259.
  Berglund, Johan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Malmberg, Kenneth
  Inneklimatet på ett kontor: Undersökning av inneklimatet vån. G4 stadshuset samt kontor på Ånghammargatan2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This report describes an investigation of the indoor climate in two different workspaces. Since we a big part of our lives are staying indoors in artificial environments, and more particularly in our workplaces, we think it would be interesting to do this investigation.

   

  The technical solutions for air treatment systems began with simple natural systems without fans and where the thermal rise of the air applied. In modern time is technical air treating systems used to take care of the fresh air supply. This type of units can supply filtered air with the right temperature to the building.

   

  Well-functioning ventilation is essential to bring clean fresh air to the room and effectively remove impurities without sound- or draught problems. The indoor climate is relevant for the output capacity. Ability to work is influenced by a few degrees difference. Even the mental capacity is affected by this. Indoor climate with good comfort create the conditions for effective activities.

   

  People experience current indoor climate in various ways. In a workplace, some find it too warm while others complain that it is too cold. While odors from perfumes and pollutants may be perceived as very disturbing for example, allergies and children, while others are not affected at all.

   

  The office in City Hall is located on the 4th floor of the central Västerås. Surroundings consist of a large city park, a big car park and the city center. The second office is in a big one floored building, about 10 kilometers outside the city, with close links to a heavily busy road and a large parking place.

   

  At the sampling and measurement of the different spaces we used three different instruments. A sound meter, a carbon dioxide meter and a comfort meter which measures, operating temperature, humidity and air velocity. All measurements were made during an hour interval with at least one person in the room. We first measured the noise level and concentrations of carbon dioxide in the room, and after that we started comfort meter and collected the questionnaire responses.

   

   

  The result from all measurements is consistent with the questionnaire responses. In the office space that are perceived as dry, cold or warm we measured almost the same results. The experience of a space feels dry line with reality. When cold outdoor air is heated to around 19 degrees it becomes dry, which is normal for the cold seasons.

 • 260.
  Bergqvist, Michaela
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Byggregler för flerbostadshus: en studie av konsekvenser och möjligheter att skapa kvalitativa bostäder genom riktad problemlösning i byggprocessen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 hpOppgave
  Abstract [en]

  The National Board of Housing, Building and Planning have been conducting housing needs assessments since 1995 (Boverket 2015). The latest assessment was conducted in 2015 and showed that 71,000 homes will need to be built annually by 2020. To be able to contribute to building more homes, Willhem AB is carrying out a project called ”Så bygger vi för alla”. As part of the work, this thesis will examine the building rules and how they can contribute to innovation. The purpose of this thesis is to investigate which rules, laws and norms we have to keep to in Sweden regarding housing construction. The aim of the work is to investigate whether the regulatory framework can create creativity amongst the players in the market.

  This thesis is limited to examining which laws, government policies and eventual municipal requirements that exist in Sweden. Therefore, industry rules, such as the AMA, and contracting regulations, such as AB and ABT, will not be taken into consideration. The survey is also limited to newly built multifamily houses only. Finally, the reference objects that are studied in the thesis will be in Sweden and be limited to being either construction-technical or plan-based innovative and have been recently executed.

  This thesis is based on the existing regulations and theories from previous studies. The data collected for this survey will be studied from a qualitative point of view. The survey aims to investigate a number of reference objects more thoroughly and conduct interviews with key people involved in the project, which means a qualitative approach is best suited.

  In 1987, Sweden received a new building legislation according to Örnhall (2017), which has resulted in a transition from specification requirements to functional requirements in order to increase the liberty in housing production. However, according to Örnhall (2017 the new legislation has contributed to a wider picture of the regulatory framework. The National Board of Housing, Building and Planning is the authority that has the overall responsibility for community planning, urban development, construction and housing (Nordstrand 2008). The most important laws and government policies that the social planning sector primarily have to obey are the Planning and Building Act (PBL), the Planning and Building Regulation (PBF) as well as and the Swedish National Board of Housing, Building and Planning (BBR) (Örnhall, Swedish Construction Service 2017a). The Planning and Building Act (SFS 2010:900), PBL, regulates the planning for land and water whilst the responsibility for maintaining the regulations lies with the municipalities. The purpose of PBL is to promote social development for long-term, equal, social and environmental sustainable development for today’s society and future generations (SFS 2010: 900). When creating new homes, special consideration should be given to long term use of the home (Boverket 2016).

  At the interview stage, six areas emerged that were considered to be particularly problematic or interesting for the development of innovative and cheap housing. These areas were; accessibility, municipal requirements, rules, advice and interpretations, energy, innovation and development, and the ability to build for everyone. I perceived the accessibility aspect as very complex. Several interviewees argue that the accessibility requirements entail an increased cost for new builds, in one case it was even expressed that today’s availability requirements means the housing becomes less accessible to a larger group. The rules for creating an inclusive society also emerged at the interview stage while another recurring opinion is the renewal of the legislation.

  Several interviewees stated that they consider the regulations to be outdated and need to be updated according to today’s society. Based on this, I found The National Board of Housing, Building and Planning requirements contradictory whilst providing support for innovation, many requirements inhibits the development of housing. Therefore, extensive research should be carried out on how people in Sweden want to live today; thereafter the regulations can be updated according to today’s needs.

  In one way or another, all reference objects have been at the forefront when it comes to housing development. A common factor for the various reference objects is that a major problem was identified in all projects, which led to a product or solution being developed. They show that there is not one solution to the problem, but that different solutions can be found to achieve the same goal: better housing for more people.

 • 261.
  Bergstedt, Gustav
  et al.
  KTH, Tidigare Institutioner, Byggnader och installationer.
  Wiberg, Magnus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggnadsteknik.
  Effektiv betong för småhusproduktion: Betong med högt luftinnehåll för platta på mark1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 262.
  Bergsten, Mathias
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Behovsstyrdventilation för en befintlig kontorsfastighet: )  En LCC-jämförelse mellan DCV och CAV2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Demand controlled ventilation has in this study been investigated in a life cycle cost (LCC) - perspective for an existing office property. The goal was to examine whether a complementary of the existing constant air volume (CAV)-system to a demand controlled ventilation (DCV) -system is profitable.

  This project has been executed on behalf of Fastpartner AB. The studied property is an office building of floor area 6000                          in Stockholm, Sweden.

  Two different types of DCV systems were analyzed: C controlled ventilation and C with temperature controlled ventilation. The software IDA ICE was used in order to examine the energy consumption for district heating, district cooling and electricity for the air handling unit.

  The building has been modelled as accuracy as possible in order to represent the real building. In order to see the effect of various loading rate, simulations with three different occupancy levels for CAV and the DCV-systems was made. The occupancy levels represented organizations with high, low and medium occupancy. In the end nine simulations was made.

  The net present value method was used for each system in the LCC analyses. Costs for installation, purchase and maintenance have been taken into account. The results from the study showed that both of the DCV-systems gives a lower LCC than the existing CAV- system. The most profitable DCV-system is C with temperature- controlled ventilation, that presents a theoretical cost saving up to 250 000 kr.

  The variation of occupancy levels didn’t affect the outcome of LCC for C and temperature controlled ventilation, however C controlled ventilation showed a significant difference depending on low versus high occupancy level. Low occupancy level results in a higher cost saving.

  The fans for the air handling unit had the largest energy saving based on energy sector. Where a reduction up to 75 % can be achieved for C controlled ventilation at low occupancy level.

 • 263.
  Bergsten, Susan
  Luleå tekniska universitet.
  Industrialised building systems: vertical extension of existing buildings by use of light gauge steel framing systems and 4D CAD tools2005Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Genom införandet av den nya lagen om tre dimensionell fastighetsbildning i januari 2004 har möjligheterna för påbyggnad av befintliga byggnader ökat. Behovet av centralt belägna bostäder är idag stort i storstadsområdena. För att möta den efterfrågan och bibehålla en hållbar stadsutveckling kan lokaler med attraktiva lägen utnyttjas mer effektivt genom om-, till- eller påbyggnader. I detta forskningsprojekt har byggsystemet lättbyggnad med stål med särskild fokus på påbyggnader i kombination med industriellt byggande och 4D modellering studerats. Vidare har lättbyggnad med avseende på stålets utförbarhet för industriella produktionsmetoder utforskats. I två projekt, där lättbyggnadssystemet använts, har de använda industriella produktionsmetoderna studerats. Forskningsprojektet har också undersökt fem påbyggnadsprojekt. Problem uppkomna under produktionen relaterade till påbyggnadsprocessen har beaktas och de industriella byggmetoder som har använts i påbyggnadsprojekten har studerats. För att öka nyttan för inblandade parter har forskningsprojektet vidare haft syftet att utvärdera moderna projekteringshjälpmedel för informationshantering, såsom 3D CAD och 4D CAD. Inom ramen för projektet har 4D CADs möjligheter för att förenkla och förbättra denna process iakttagits. De industriella byggsystemen och produktionsmetoderna i de undersökta projekten var koncentrerade till fältfabrikproduktion snarare än helhetslösningar för hela leverantörskedjan och värdekedjan för byggprocessen. Många uppkomna problem under produktionstiden hade inte sin grund i själva byggsystemet och dess möjligheter för industriell produktion utan till hur man implementerade de förändrade krav som ett industriellt byggande medför. Lättbyggnad med stål har med sin lätta egenvikt samt smala toleranser stora möjligheter för industriella produktionsmetoder. Många av de upptäckta problemen i fallstudierna är relaterade till avsaknad av kunskap för planering och utförande av industriella produktionsmetoder samt bristande koordination mellan projektering och produktion på byggarbetsplatsen. Här har 4D CAD stora möjligheter att förenkla integreringen av projektering och produktion men också byggarbetsplaneringen. Med tanke på att vid påbyggnader är byggarbetsplatsen en av de viktigaste restriktionerna, måste byggarbetsplatsens aktiviteter beaktas. Logistikplaneringen på, till och från byggarbetsplatsen i alla de undersökta projekten kunde ha utförts mer koordinerat och därmed hade materialhanteringen till och från arbetsplatsen men även på byggarbetsplatsen effektiviserats mer.

 • 264.
  Bergström, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur, Arkitekturens historia och teori.
  Marcus, Lars
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur, Stadsbyggnad.
  Koch, Daniel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  KI Arkitektur och kunskapsmiljö: Tävlingen/Etableringen/Förnyelsen2010 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Universitet och högskolor förknippas liksom många andra institutioner och verksamheter i vårt samhälle i så hög grad med sina byggnader att verksamheter och byggnader kan vara svåra att skilja från varandra. Det vi kan ana är att människor alltid använt byggandet för att etablera och upprätthålla både samhälleliga funktioner och mer vardagliga seder och bruk. Aktiviteter som lyckas etablera sig i byggd form blir en naturlig och stödjande del av vår fysiska verklighet, medan aktiviteter som inte blir manifesterade kan få svårare att överleva. I vår samtid, som präglas av en ständigt pågående förändring, kan etablerade lösningar också stå i vägen för ny utveckling och hindra oss från att se hur bebyggelsen skulle kunna utformas på ett annorlunda sätt.

  Mot denna bakgrund utgör KI – Karolinska Institutet – ett intressant exempel på samspelet mellan medvetet utformad bebyggelse och kvalificerad verksamhet. Karolinska Institutet är sedan lång tid tillbaka en av landets mest kreativa kunskapsmiljöer. Institutets bebyggelse har tillkommit under en längre tidsperiod och karakteriseras av höga ambitioner, där olika idéer om kunskapsproduktionens villkor har styrt såväl den övergripande planeringen som de enskilda byggnadernas utformning. Genom att tydliggöra dessa idéer och samtidigt undersöka hur det byggda resultatet fungerar, hoppas vi kunna bidra inte bara till en förståelse för Karolinska Institutets utveckling utan också till en mer generell kunskap om relationen mellan arkitektur och kunskapsmiljö.

   

 • 265.
  Bergström, Gustav
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Åkeson, Axel
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Sveriges första flerbostadshus med plusenergiteknik: Köldbryggors inverkan på energianvändningen, en jämförelse mellan plusenergiteknik och konventionellt byggande2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 266.
  Bergström, Helena
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Tilläggsisolering av småhus ur ett klimatpåverkansperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi lever i en tid med klimatförändringar till följd av människans levnadssätt. Energiutvinning ger påverkan på klimatet genom växthusgaser, då främst genom koldioxid. Riksdagen har beslutat att Sverige ska minska energianvändningen i bostäder och lokaler med 20 % fram till år 2020 och med 50 % till år 2050 (Statens Energimyndighet, 2007). Det finns flera sätt att minska energianvändningen för bostäder, att minska transmissionsförlusterna genom klimatskalet är det mest vedertagna. Ett sätt att minska dessa transmissionsförluster är att tilläggsisolera fasaden.

  I denna studie har klimatpåverkan till följd av en tilläggsisolering satts i relation till de minskade emissionerna på grund av reducerat värmebehov. Studie är gjord på sju olika uppvärmningssätt och sex olika tjocklekar på isoleringen. För det beräknade värmebehoven gjordes en jämförelse mellan fyra olika städer i Sverige med olika klimat, en stad i varje klimatzon enligt Boverkets byggregler (BBR). 

  Resultatet visar variationer mellan klimatzonerna, tjocklek på tilläggsisoleringen och uppvärmningssätten. Studeras istället primär energianvändning i det olika fallen skiljer det sig en del från emissioner av växthusgaser. Slutsatsen är att sett över hela isoleringens livstid är det mest klimatsmarta valet att tilläggsisolera. Detta oavsett klimatzon, tjocklek på tilläggsisoleringen och uppvärmningssätt (av de i studien granskade).

 • 267.
  Bergström, Louise
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggnadsteknik.
  Uttorkning av betongbjälklag: En utmaning och en möjlighet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Betong har länge varit det mest använda byggnadsmaterialet. Dess goda beständighet, formbarhet och hållfasthet har gjort att den till ett av våra viktigaste byggnadsmaterial. Uttorkningen av betongbjälklagen är en del av ett projekts kritiska linje eftersom det inte är möjligt att applicera golvbeläggningen innan detta moment är utfört.

  JM inledde 2016 ett pilotprojekt där man istället för utfackningsväggar prövade att använda prefabricerade betongytterväggar, vilket förkortar produktionsledtiden och gör att huset blir tätare. I samband med detta väcktes frågan om hur de prefabricerade betongväggarna påverkade uttorkningen av betongen.

  Detta examensarbete syftar till att undersöka hur JM arbetar med uttorkningen av betongbjälklag och att utreda vad JM kan göra för att undvika att betonguttorkning blir ett problem för byggarbetsplatserna.

  För att ta reda på hur JM arbetar med uttorkning av betongbjälklag intervjuades platschefer och arbetsledare. Intervjuerna visade att platsledningen upplever att betonguttorkningen utgör ett problem i vartannat till vart tredje projekt och att det skulle behöva fokuseras betydligt mer på den. De visade även att de som arbetar med betongen har god kunskap om uttorkning av betong och eventuella åtgärdsmetoder om torkningen går för långsamt. Hur betonguttorkningen hanteras beror dock till stor del på platsledningens erfarenhet.

  När ett projekt påbörjas görs en fuktdimensionering av BetongIndustri som visar vilken betongkvalitet som krävs för att betongen ska hinna torka till den önskade relativa fuktigheten under utsatt tid. Den visar även om det finns en risk att det uppstår problem någonstans. Det finns dock flera moment som kan leda till att det senare uppstår problem, t.ex. simuleras inte nederbörd på ett verklighetstroget sätt i beräkningsprogrammet, det är problematiskt att olika definitioner används och frånvaro av tydliga riktlinjer kring ventilation ökar risken för att det missas eller startas för sent.

  En mätning utfördes även av den relativa fuktigheten i ett torkande bjälklag på projektet Berghus 3 i Liljeholmen i Stockholm. Mätningarna visade att betongen i princip inte torkar alls innan huset är tätt och värmen slagits på. Mätningarna visade även att torkklimatet i byggnaden endast under en kort period befinner sig inom det intervall som uttorkningen beräknats för.

  Det finns åtgärder för att motverka problem med torkningen uppstår. Genom att undvika nederbörd och stående vatten på bjälklagen får betongen bättre förutsättningar och kan torka snabbare. För att säkerställa att omgivningen uppfyller det som krävs för att betongen ska torka ut behöver torkklimatet kontrolleras och det behövs även en beredskap för hur torkinsatser ska ske vid för långsam torkning.

 • 268.
  Bergström, Markus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Lindeman, Nils
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Dimensionering av Arena Tingvallahallarna: Ny arena i anslutning till de befintliga Tingvallahallarna2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under höstterminen 2014 har en kurs kallad Examensarbete, BYGC14, bedrivits av författarna till denna rapport. Kursen har getts på Karlstads Universitet och bygger på att studenterna själva väljer ett problem som ska lösas. Då kursen är för byggnadsingenjörer skall problemet givetvis behandla ett problem inom byggbranschen. I det här arbetet har vi valt att konstruera och utforma en ny arena som är tänkt att ligga i anslutning till dagens Tingvallahallar. I dagsläget använder sig Karlstad IBF av den största arenan i Tingvallahallarna men då de har som mål att kliva upp till högsta serien kommer kraven på arenan att höjas, något som nuvarande arena inte kan leva upp till.Då arenan främst utformas för innebandy har information om vilka krav Svenska Innebandyförbundet ställer på arenor i högsta serien hämtats in. Dessa tillsammans med krav från BBR har legat till grund för utformningen av arenan. Syftet med arbetet har varit att ta fram ett förslag som kan ligga till grund för framtida diskussioner om hur arenasituationen i Karlstad kan lösas.Målet med arbetet har varit att utforma och göra beräkningar för konstruktionen. Beräkningarna har gjorts för hand och enligt Eurokoderna. Dimensionering har gjorts i stål och använt ungefär samma byggteknik som finns i nuvarande hallar för att få den nya byggnaden att smälta samman med den befintliga byggnationen.Arenan har utformats med hänsyn till befintlig byggnation för att arkitektoniskt smälta in i området. Den uppfyller också kraven som BBR och SIBF ställer för arenor samtidigt som den har anpassats efter krav och önskemål från kommunen. Utrymning har lösts med brandtrappor där speciella avsatser gör att även funktionshindrade på ett säkert sätt kan utrymma via dessa. För att funktionshindrade på enkelt sätt ska ta sig upp på plan två finns också en hiss. Arbetet anses ha nått de satta målen med avseende på utformning och konstruktionsberäkningar för stommen.

 • 269. Bergström, Max
  Industrialised timber frame housing: managing customisation, change, and information2004Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis is to develop an increased understanding of industrialised timber frame housing (timber frame housing construction fully or partially conducted in a controlled environment utilising industrial processes and machinery). Of specific interest is how industrialised timber frame housing companies manage customisation, change, and information. Three single case studies (at a medium-sized industrialised timber frame housing company), one multiple-case study, and one survey were conducted. The first single case study investigates how production can benefit from integrating a customer-oriented design and production. The second single case study illustrates the shift towards an enterprise resource planning (ERP) approach through a change process. The third single case study describes the ERP system implementation. The multiple-case study investigates the prospects and pitfalls among four small and medium-sized industrialised timber frame housing companies that manufacture complex products utilising advanced prefabrication. The survey, conducted among the vast majority of industrialised timber frame housing companies in Sweden, presents the industry structure and investigates the benefits and disadvantages of ERP. The results demonstrate that matching customer requirements and an industrialised building system is facilitated through product and process development. Other findings suggest that ERP can meet the needs of industrialised timber frame housing, promote an organisation to be re- engineered through comprehensive change, and act as a driver for a more efficient internal and external supply chain. However, a lack of history regarding information technology (IT) systems for production processes and the timing of the system selection in the overall ERP adoption are both critical for the ERP system implementation outcome. With no previous history of IT systems for production processes, an ERP system implementation is a big step even if it is carefully conducted. Industrialised timber frame housing has increased in popularity on the market over the last years. An important reason for this is the increased customer focus. However, blind customer focus leads to poor utilisation of resources. By balancing customer orientation with internal efficiency, achieving an effective construction process seems possible. Communication between different actors in the construction process, finding a reasonable level of customer focus, and capacity limitations are current problem areas with the potential for improvement. Possible ways of improving the construction process are an increased integration between actors, a gradual increase in IT support, and finding the balance between project and process orientation. The survey demonstrates low ERP usage in industrialised timber frame housing with a low degree of strategic importance, while there are operational and managerial benefits. The results also show the potential of the ERP approach for industrialised timber frame housing, while its use is favoured by an increased maturity in IT. The overall results show that customer orientation, change, and information management are important ingredients in industrialised timber frame housing. Customer orientation can act as a driver for change and for improved information management. Changes in business processes are needed to facilitate customisation and information management. Information management has a key role in the entire construction process to facilitate customisation, while the need of efficient information management can act as a driver for change.

 • 270. Bergström, Max
  et al.
  Stehn, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Benefits and disadvantages of ERP in industrialised timber frame housing in Sweden2005Inngår i: Construction Management and Economics, ISSN 0144-6193, E-ISSN 1466-433X, Vol. 23, nr 8, s. 831-838Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Industrialised timber frame housing is successful in the Swedish market for one-family housing. In the manufacturing industry, methods and software systems such as enterprise resource planning (ERP) are widespread, demonstrating significant benefits. A survey of the majority of industrialised timber frame housing companies in Sweden demonstrates low ERP use with a low degree of strategic importance, but with operational and managerial benefits. The ERP approach has potential for industrialised housing and its use is favoured by an increased maturity in IT.

 • 271. Bergström, Max
  et al.
  Stehn, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Ett effektivt stombyggande i trä2005Inngår i: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, nr 5, s. 42-44, 46Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Industriellt trähusbyggande i Sverige.

 • 272. Bergström, Max
  et al.
  Stehn, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Integrated design and production of multi-storey timber frame houses: production effects caused by customer-oriented design2002Inngår i: International Journal of Production Economics, ISSN 0925-5273, E-ISSN 1873-7579, Vol. 77, nr 3, s. 259-269Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper presents the results from an ongoing R and D project aiming for an industrialised development of a multi-storey timber frame house system. The development was conducted systematically using methods from concurrent engineering (CE) focusing on the customer satisfaction and production-design problems/possibilities. A Swedish SME building company was investigated from the viewpoint of customer orientation, production and design of multi-storey timber frame houses. The company uses industrial fabrication of volumes. The aim was to analyse how the production can benefit from an integration of a customer-oriented design and production. First, a model based on the QFD method is proposed on how requirements from customers, i.e., tenants, can be taken into account in the design process and how CE can be adapted to a SME design process. Second, a preliminary model is proposed considering disturbances and relative cost effects on the production due to changes in the design solutions. The presented model aims to predict the total cost for a customer affected design on the used building system to forecast the costs for the main contractor and building owner for a similar integrated design in the future. All observations are based on case studies of the design process and the industrialised production of a three-storey timber frame house with three different floor designs.

 • 273. Bergström, Max
  et al.
  Stehn, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Manufacturing resource planning in industrialized timber frame house construction in Sweden2003Inngår i: Construction economics and organization: proceedings of the 3rd Nordic Conference on Construction Economics and Organization, 24-24 April 2003, Lund, Sweden / [ed] Bengt Hansson; Anne Landin, Lund: Lund Institute of Technology , 2003, s. 81-90Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 274. Bergström, Max
  et al.
  Stehn, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Matching industrialised timber frame housing needs and enterprise resource planning: a change process2005Inngår i: International Journal of Production Economics, ISSN 0925-5273, E-ISSN 1873-7579, Vol. 97, nr 2, s. 172-184Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The potential for improvements in industrialised housing through the adoption of concepts like enterprise resource planning (ERP) from the manufacturing industry, as applied to small and medium-sized enterprises, is evaluated in this paper. Four single, consecutive case studies were performed at a Swedish medium-sized industrialised housing company. The findings suggest that ERP can meet industrialised housing needs as well as promote an organisation to be re-engineered through comprehensive change and act as a driver for a more efficient internal and external supply chain.

 • 275.
  Bergviken, Christian
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Johansson, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Prefabricerade nära nollenergihus: Fallstudie om energieffektivisering av konventionella byggnader2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 276.
  Berkowicz, Kasper
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Undersökning av byggprodukter och material för Svanenmärkt byggnad2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svanen är Nordens officiella miljömärkningssystem, där många olika produkter kancertifieras. Detta arbete är en del av processen för byggföretaget GBJ Bygg att uppnåSvanenmärkning av ett av sina typhus. I arbetet utförs en energiberäkning på husetför att undersöka om huset klarar Svanens energikrav. Vidare undersöks en rad olikabyggprodukter och -material och jämförs mot Svanens krav. Syftet med arbetet är att skapa en lista med produkter och material som GBJ kan använda vid byggnation av ett Svanenmärkt hus, samt att ge förslag på eventuella ändringar som behöver göras för att huset ska klara Svanens energikrav. Energiberäkningen gjordes med hjälp av datorprogrammet VIP Energy, i samråd med en energisakkunnig ingenjör, medan undersökningen av produkterna främst gjordes via insamling av information från olika hemsidor och dokument hämtade fråninternet, samt kommunikation med tillverkarna. Resultaten visar att ändringar krävs för att huset skall uppfylla energikravet. Av 81 undersökta produkt anses 58 kunna godkännas för användning vid byggnation av en Svanenmärkt byggnad.

 • 277.
  Bernander, Frida
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Lindhé, Kajsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Brandkrav, branddimensionering och brandskydd för trätakstolar: Ur ett konstruktörsperspektiv2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study contains a compilation and a clarification of the rules and requirements that can be applied to trusses and roof structures in consideration to fire. The different steps to decide the fire resistance of a truss or a roof construction is not that distinct and has to be combined with experience and subjective assessment. In case of fire the load combination for accidental load is used and in comparison with the ultimate limit state, the loads are reduced. Two different methods have been presented to determined the strength of construction timber, when exposed to fire. Both methods showed that construction timber, with a width of 45 mm, had a strength that correlate to a fire resistance of zero minutes. To improve the fire resistance of a roof construction different methods to protect the element has been presented. The most efficient ways to protect the construction is with gypsum boards and rockwool but for lower requirements wood covering can also be used. Fire retardant treatment (FTR) and fire protecting paint are also presented but are not applicable on wood trusses due to that FTR decreases the strength and fire protecting paint needs larger dimensions. In order to illustrate the different steps that are used when determining fire requirements of roof structures, two fictitious examples is presented. 

 • 278.
  Berndtson, Magnus
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Andersson Frohm, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik.
  Den nya branschstandarden ByggaF: Hur fungerar den i produktionen?2013Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 279.
  Berndtsson, Hanna
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Olsson, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Brukarmedverkan i partneringprocessen: Ett praktiskt processverktyg för att effektivisera byggprocessen2013Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Partnering är ett samverkansarbete mellan olika aktörer i ett byggprojekt där alla strävar mot gemensamma mål, vilket bidrar till ett mer hållbart byggande. Metoden härstammar från USA och har börjat implementeras allt mer i den svenska byggbranschen. ByggDialog är ett företag som arbetar enbart med partnering och strävar efter att förändra arbetssättet i dagens byggbransch. Kundens behov och önskemål sätts alltid i fokus, men för att skapa ett bättre samarbete bör kunden dela ByggDialogs värderingar. Resultatet av ett bra partneringarbete ger ett team som har en öppen dialog och arbetar mot samma mål. Trots att ByggDialog eftersträvar tät kontakt med brukare i alla projekt blir det av olika skäl inte alltid så. Syftet med rapporten var att stärka brukarmedverkan i partneringprocessen där målet var att hitta förbättringar på de brister som påvisats, samt alternativt skapa ett praktiskt processverktyg för att effektivisera byggprocessen.

  För att få en insyn i hela processen på kort tid har studien haft tillgång till tre referensprojekt, Mariebergsskolan, Sannerudsskolan och Dejeskolan som är i olika skeden i byggprocessen. Metodvalet arbetades fram utifrån en litteraturundersökning där observation och intervju visade sig vara det lämpligaste valet för studiens ämne. Studien använde sig av två observationsscheman, ett för information och ett för beteende samt en intervjumall enligt trattmodell. Intervjuerna blev den största informationsskällan till de brister som behövde förbättras. Intervjuer har gjorts med nyckelpersoner från beställare, brukare och entreprenör som har upplevts viktiga för studien. Respondenternas svar på intervjufrågorna gav resultat som la grunden till de brister som identifierades och som senare arbetades vidare med i analysen. Analysen gav förbättringar på de upptäckta brister som senare blev funktioner.

  Funktionerna är uppdelade från A-F, där de ska implementeras i en nuvarande process. Funktionerna kan vara en ny funktion eller en förbättring av ett redan befintligt arbetssätt. De övergripande förbättringarna ligger i förstudien och tidigt skede där arbetet ska engagera och motivera brukarna samt att en arbetsgrupp ska skapas för att hitta ”rätt funktion på rätt plats” i byggprocessen. Teamroller har visat sig vara mycket viktiga för att funktionerna ska kunna tillämpas som ger en bättre förståelse och ett motiverat och engagerat team. En bättre förståelse för vad resultatet kommer att ge, både till brukarna och deras organisation bidrar till en social utveckling. Finns det en bra kommunikation så är det lättare att undvika felbyggnationer vilket betyder mindre materialspill som främjar den miljömässiga aspekten. Genom att involvera brukarna i den öppna budgeten är det lättare att ”rätt” saker prioriteras för att hitta den bästa ekonomiska lösningen.

  Slutsats som kan dras för att stärka brukarmedverkan och effektivisera partneringarbetet är att det krävs en egen process, som ska implementeras i partneringprocessen med olika funktioner för att sträva efter den ideala processen. Funktionerna inriktar sig till både beställare, brukare och entreprenör, men där entreprenörens största uppgift är att vägleda och ge riktlinjer för att uppnå ett optimalt resultat.

 • 280.
  Berner, Isabella
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Nilsson, Johanna
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  ARBETSLEDARROLLEN - UR ARBETSLEDARNAS PERSPEKTIV2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This bachelor thesis is intended to point out differences within the supervisors’ role and contribute in making the role more attractive. At present the information about how the supervisors’ perspective varies on the supervisors’ role and the introduction to it depending on work experience and education is unknown. Further it was investigated why the supervisors’ role is seen as an entrance to the building industry and how to develop the role to encourage the supervisors to stay longer within it.

  In the collection of data we have been interviewing supervisors and studying literature. In total we have interviewed 14 supervisors in the region of Jönköping and the result of the literature study has subsequently been used to substantiate the outcome of the interviews. The selection of interviewees was partly based on the supervisors’ work experience and educational level but consideration regarding sex and age was also taken.

  The result showed that the supervisors experience their role as a diverse, social and coordinating role and the main work involves staking, preparation for upcoming activities, answering questions and solving problems that occur. Furthermore it appeared that the supervisors’ role varies in work tasks as well as what is considered positive, negative and difficult. Moreover varies the role in the vision of the leadership and the experience of response from co-workers. Although it also appeared that the variations may not always depend on work experience and education level but also on the supervisors’ personality. The supervisors, who have experience from being craftsmen, were considered to have several advantages, for example concerning practical understanding, detecting inaccuracies and delays and that they more easily get accepted by the co-workers.

  The result indicated that the supervisors are experiencing their first months in the role differently depending on work experience and educational level. Most of them also believe that there are opportunities for improvement concerning the introduction period. The supervisors who have experience from being craftsmen felt prepared for the role to a greater extent than those supervisors who have an engineering degree. It were primarily those with an engineering degree who feel the need of a mentor but the majority of the supervisors reckons that if mentorship is to be used the mentor should be working at the same place as the supervisor.

  In addition, it was shown that the supervisors enjoy their role but the supervisors who have an engineering degree see the role as more attractive than those with a background as craftsmen. Possible enhancements mentioned were improved wage development, increasingly greater responsibility, better economic planning and more variation in the types of projects and tasks.

  The conclusions drawn were that the supervisors’ role varies in the aspect of the role itself and of the experience from the introduction period as well as that there are certain requests for mentorship and that there are opportunities to introduce changes which may make sure that the supervisors remain longer in their role.

 • 281.
  Berntsson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Lager, Sandra
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Energieffektiviseringsstödet till kommuner: Utfall & framtidsutsikter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: Environmental and climate issues are constantly on the agenda. At the climatechange conference in Paris, it was decided that the global average temperature shouldnot increase more than 2°C. This means that the energy consumption must be reduced.With the EU's 2020 targets as a basis, national goals have been set, which means thatSweden will achieve a 20 %increase of the energy efficiency by 2020. The public sectorshould act as a role model, therefore the Swedish Energy Agency was handing out asubsidy between 2010 and 2014 as a contribution to local governments for improvingenergy efficiency in its own organization. The goal of this study is to analyze how theenergy efficiency subsidy has helped municipalities in their work to reduce the energyuse in its real estate, and what remains to do to reach the 2020 target.Method: To reach the goal both a qualitative and quantitative study has been made.The data collection methods was interviews, a document analysis and a literaturereview. A case study has been made together with Herrljunga municipality.Findings: The energy efficiency subsidy has several positive effects. The energy usehas been reduced by 8% between 2009 and 2014 for the whole country and the casestudy object has been reduced by 12%. This can be refer to that the municipality hasprioritized the issue of energy higher. Other positive effects include improved indoorclimate and user behavior and that they have better control over energy consumption.The energy work is proceeding in many municipalities after the subsidy, the work willbe financed with own funds. To achieve the goal they should continue the work thatthey began but also complete it with other actions. This may be, for example: replaceheating- and ventilation systems, train the user group and renovate energy smart.Implications: The study shows that the subsidy has provided a push to energy issuesin the municipalities, the subsidy has resulted in a decreased energy use. After thesubsidy stopped many municipalities continued to work when they have seen thebenefits. The study also shows that it is possible for Sweden's municipalities to achievea reduction of energy use by 20% by 2020 in their real estates. To reach this Swedishmunicipalities needs to continue to work actively with energy issues and make newenergy efficiency measures.Limitations: This study has been limited to the municipality's own real estates. Theresult of the study is not valid for all the municipalities that received the subsidy asindependent but it provides an overview of the outcome of the municipalities together. Every municipality can learn from this report.

 • 282.
  Bertilson, Anton
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  The quality of quality controls. A study of the controlls for certifying building according to Miljöbyggnad.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Miljöbyggnadscertifieringarna har ökat markant sen systemet lanserades och allt fler byggnader uppförs i Sverige idag med stort miljöfokus. Men hur bra är kvalitetskontrollerna som ska säkerställa att byggnaden uppfyller certifieringskraven? Denna rapport syftar att svara på hur noggrant kvalitetskontrollerna för certifiering av Miljöbyggnad utförs samt hur bra dessa kontroller är på att säkerställa certifieringen ur ett kvalitetsperspektiv. För att svara på syftet så undersöks och kartläggs det vilka kvalitetskontroller som gjorts på referensobjektet framtidens US i Linköping. Efter att kvalitetskontrollerna kartlagts så har de utvärderas och fått ett betyg efter utvärderingsparametrar som tagits fram i samarbete med energiexpert, kvalitetssamordnare och miljösamordnare. Alla olika typer av kontrollers betyg har lett till ett samlat indikatorbetyg som återspeglar hur bra kontrollerna kring varje indikatorn är på att säkerställa kvalitén på certifieringen. Resultatet ger en spridd bild över hur bra kontrollerna är på att säkerställa kvalitén på certifieringen. Det förekommer höga felmarginaler i kontrollerna och detta leder till ett sämre betyg. Generellt så har indikatorbetygen varit väldigt bra när det gäller att säkerställa kvalitén på certifieringen.

 • 283.
  Beskov, Björn
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggnadsteknik.
  Förbättrad informationshantering genom ett utvecklat rumsfunktionsprogram2010Independent thesis Basic level (professional degree), 30 poäng / 45 hpOppgave
 • 284.
  Bezdrob, Samir
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Dahl, Arvid
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Den ekonomiska lönsamheten för solvärme i Sverige2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The sun is an endless energy source and the heat it produces can be used to heatup our homes. This technology is relatively old and was introduced in the late70-s. There are two kinds of solar collectors that are most frequently used todayand these are plain solar collectors and vacuum solar collectors. The plain solarcollectors are the once that are used the most but the vacuum solar collectorshave increased more as a percentage the last couple of years.The biggest question asked regarding an investment in solar heating is if theplant is economically profitable. This question has no direct answer because itis dependent on a couple of prerequisites. These prerequisites are for examplewhich the existing heating system is used for the house, the accumulator tankbeing used and the houses orientation to mention a few.An investment in solar heating can be considered if the existing heating systemis either oil heating or direct electrical heating. The ground for this is that theprices for these fuels have increased a great deal in the last couple of years andbecause of that solar heating can be competitive. On the contrary, if you havean existing system that is either wood heating, pellets or long-distance heatingthe investment in solar collectors would not in most cases be profitable. Otherreasons could be current here like the environmental winnings. The sun is aclean and “free” heating method and this has been the reason why some peoplehave decided to invest in it. The energy that is produced by the solar collectorsis free and the economical calculation is based on the investment cost, whichoften is expensive, spread over the life-span of the system.There have been state funds to apply for over the years. These have caused theinvestment cost to sink for the plants ant the interest to increase. There are acouple of state funds to apply for and these can not be combined. The one mostcommonly used is SFS 2000:287 – förordning om statligt bidrag tillinvesteringar I solvärme that was introduced in the year 2000 and concernedsolar heating. This is a contribution that is bound to the yearly heat exchangethe plant can produce and it can, at most, give 7 500 Swedish crowns in funds.This regulation was replaced in the year 2008 by the regulation SFS 2008:1247– Förordning om stöd för investeringar I solvärme that is a similar edict wherethe difference lies in the calculation process for the amount of the funds that aregiven for the plant. As in the earlier regulation the maximum amount of thecontribution is 7 500 Swedish crowns per household.A new state fund contribution is proposed where the changes are to increase thecontribution to 3,90 kr per kWh with a maximum amount of 12 000 kr perhouse. The contribution will not include bigger projects and will extend over aperiod of 4 years with a total budget of 160 000 000 kr.

 • 285.
  Bhalla, Suresh
  et al.
  Indian Institute of Technology, New Delhi.
  Vittal, Panduranga A.
  Indian Institute of Technology, New Delhi.
  Veljkovic, Milan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Piezo-impedance transducers for residual fatigue life assessment of bolted steel joints2012Inngår i: Structural Health Monitoring, ISSN 1475-9217, E-ISSN 1741-3168, Vol. 11, nr 6, s. 733-750Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article presents a new approach for fatigue life assessment of bolted steel joints using the equivalent stiffness determined by surface-bonded piezo-impedance transducers. The piezo transducers acquire electromechanical admittance signatures comprising the conductance (real part) and the susceptance (imaginary part), from which the equivalent system parameters of the joint are identified. The equivalent stiffness, one of the identified parameters, is experimentally found to be related to the residual stiffness of the joint and is correlated with the remaining life of the component in terms of the cycles of loading that can be further sustained by the joint. Through tests on three prototype steel joints, empirical equations are derived to relate the residual fatigue life to the loss of equivalent identified stiffness. The most promising feature of the proposed approach is that it employs the admittance signature of the surface-bonded piezo transducers directly, thereby circumventing the determination of the in situ stiffness of the joint.

 • 286.
  Bhattacharjee, Shimantika
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Lidelöw, Sofia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Schade, Jutta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Performance evaluation of a passive house in sub-arctic climate2018Inngår i: 9th International Cold Climate Conference, Kiruna, Sweden. March 12-15, 2018: Sustainable New and Renovated Buildings in Cold Climate, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  As the operational energy use in buildings contributes highly to the total energy used and greenhouse gases emitted in the cold climate regions of Europe, buildings which are more energy-efficient and less carbon-intensive during operation are key to meet sustainability objectives in these regions. Yet, research shows that the practice of passive or low-energy buildings in the sub-arctic climate of northern Sweden is comparatively less than in the southern region. Moreover, previous studies did not explicitly examine the performance of low energy buildings in sub-arctic climate in relation to established building energy efficiency standards. Consequently, knowledge regarding the energy performance of low-energy buildings in such climate is limited. Therefore, the aim is to evaluate the performance, in terms of indoor temperature and energy use for heating, domestic hot water and electricity of a new-built passive house titled “Sjunde Huset” in the sub-arctic town of Kiruna. It is Sweden’s northernmost house designed to fulfil the Swedish passive-house criteria of a maximum heat loss factor of 17 W/m2 and a maximum annual energy use of 63 kWh/m2. The implemented passive design strategies include a highly insulated, compact and airtight building envelope with a vestibule, mechanical ventilation with heat recovery and renewable energy production through photovoltaic solar cells. The house is connected to district heating and is equipped with energy-efficient appliances to allow low occupant energy use. Ongoing performance evaluation is based on building simulation and measurements of energy and temperature in different zones of the building. Energy performance deviations between occupied and non-occupied zones are explored through internal heat gain evaluations. The indoor temperature is also evaluated to assess the temperature variations throughout the year. The ongoing research further evaluate a comparative simulated and measured energy analysis of heating, hot water and electricity based on both the international passive house standard and the Swedish passive house criteria “Feby 12”.

 • 287.
  Bildsten, Louise
  et al.
  Industrial Marketing, Department of Management and Engineering, Linköping Institute of Technology.
  Björnfot, Anders
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Sandberg, Erik
  Logistics Management, Department of Management and Engineering, Linköping Institute of Technology.
  Value-driven purshasing of kitchen cabinets in industrialized housing2011Inngår i: Journal of Financial Management of Property and Construction, ISSN 1363-2175, Vol. 16, nr 1, s. 73-83Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to hypothesize that value-driven purchasing of customized kitchen cabinets is more profitable than market-driven purchasing in industrialised housing construction. The hypothesis is examined through a case study of kitchen carpentry at one of the Sweden's largest producers of industrialised prefabricated multi-storey housing. By comparing characteristics of market- vs value-driven purchasing, this paper aims to further clarify the benefits and drawbacks of these two strategies. Design/methodology/approach – By comparing characteristics of market- vs value-driven purchasing, a theoretical framework is proposed that clarifies the benefits and drawbacks of the two strategies. An explorative case study of kitchen carpentry at a house manufacturer illustrates purchasing of kitchen cabinets in the industrialised housing industry in relation to the proposed framework. Findings – The case study results indicate that, from a value perspective, a long-term relationship with a dedicated local smaller supplier is a preferable choice over a short-term relationship with a low-price mass producer. Research limitations/implications – This is a single case study that should be verified by further empirical work of a test delivery from the local sub-system manufacturer. Such a study would provide more insights into this area of work and make it possible to thoroughly evaluate potential risks. The indicative results in this paper can be made conclusive through quantification of the proposed lean purchasing characteristics. Originality/value – A comparison of value- and market-driven purchasing is carried out in theory and applied to a real case study that brings new perspectives to purchasing. In this way, the paper proposes alternative purchasing strategies to the construction industry

 • 288.
  Bildsten, Louise
  et al.
  Linköping University.
  Björnfot, Anders
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Sandberg, Erik
  Linköping University.
  Value-driven vs. market-driven purchasing of kitchen cabinets2010Inngår i: Proceedings IGLC-18: 18th Conference of the International Group for Lean Construction / [ed] Ken Walsh; Thais Alves, Haifa: Technion-Israel Institute of Technology , 2010, s. 202-211Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In economic and management literature, the relationship between supplier and buyer can be more or less intimate. It can vary from market-driven with a constant change of suppliers to a value-driven relationship with one sole supplier. Purchasing strategies of construction companies have often been described as short-sighted, where price is the most considered aspect. Recent lean management literature promote value-driven purchasing, since it provides benefits such as just-in-time delivery, zero defects and customized products through close technical collaboration. This article hypothesises that value-driven purchasing of customized kitchen cabinets is more profitable than market-driven purchasing in industrialized housing construction. The hypothesis is examined through a case study of kitchen carpentry at one of Sweden‘s largest producers of industrialized prefabricated multi-storey housing. By comparing characteristics of market-driven vs. value-driven purchasing, this article aims to further clarify the benefits and drawbacks of these two strategies. At the case company, kitchens are ordered cabinet-by-cabinet and then installed inside the factory. The company is considering the possibility of a long-term relationship with a smaller local supplier that can deliver a new kind of innovative kitchen cabinet solution that is prefabricated. If the local supplier can meet the expectations of just-in-time delivery, zero defects and a product -tailor-made‖ for the housing company, there is much to gain.

 • 289.
  Bildsten, Louise
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Erikshammar, Jarkko
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Haller, Martin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Värdeflödesanalys hjälper företag att korta ledtider, minska lager och ta bort slöseri2010Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Forskning vid Luleå tekniska universitet har visat på att Värdeflödesanalys (VFA) kan hjälpa företag att korta ledtider, minska lager och reducera slöseri genom att hitta en gemensam bild över företagets processer och fokusera mer på kundbehovet. En utvecklad arbetsmodell lyfter fram vikten av planering, ha rätt team och följa upp resultatet.

 • 290.
  Billberg, Peter
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap.
  Form pressure generated by self-compacting concrete: influence of thixotropy and structural behaviour at rest2006Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Self-compacting concrete (SCC) offers rational and fast casting process since it merely has to be poured, or pumped, into the formwork without any compaction work needed. But this can be at the cost of high form pressure. However, reported results show that SCC can act thixotropically, i.e., build up a structure at rest, and this can reduce the form pressure considerably. Thus, in order to utilise the favourable possibilities to increase effectiveness without risking form collapses, the need arises for deeper and broader understanding of the mechanisms behind this thixotropic behaviour.

  Methodologies have been developed for the characterisation and measurement of the structural build-up at rest, both for the fluid (micro mortar) phase and the concrete itself. Hypotheses state that thixotropic mechanisms originate within the colloidal domain and, thus, motivate studies on the fluid phase comprising this domain. The stress-strain methodology is based on the hypothesis stating that the magnitude of the structure is represented by the maximum elastic stress the fresh material can withstand before the structure breaks. An instrumented steel tube is used to simulate various casting heights and rates.

  Results show that both micro mortar and SCC are thixotropic and this behaviour is influenced by every measure taken influencing the interparticle colloidal forces. The time-dependent structural build-up of SCC is a function of an irreversible structure (slump-loss) and a reversible, thixotropic structure.

  There is apparently a threshold value of the structural build-up necessary to reach before obtaining any significant form pressure reduction. Housing SCC´s, with W/C = 0.58, show low degree of structural build-up and pressure decrease while civil engineering SCC´s can show the opposite, but this often at the cost of slump-loss.

  Recommendations are presented and for the nearest future, suggesting a conservatism regarding design of formwork systems when SCC is used. If the behaviour of a SCC is known it should be used to optimise the formwork. If not, calculating with hydrostatic pressure should be done or the knowledge missing should be gained by using this methodology. A third option is given and this is to monitor the form pressure in real time using sensors.

 • 291.
  Billgren, Annette
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för bygg- och energiteknik (BE).
  Kvarteret Allön 4: Gammalt och nytt i en spännande kombination2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kristianstads bakgator bestod fram till en bit in på 1900-talet av låg bebyggelse i ett och två plan. Idag finns endast fem bevarade envåningshus kvar inom stadskärnan. Ett av dessa hus har nu under en längre tid fått stå tomt och förfalla medan ett rivningshot inväntas.

  Diskussionerna om vad man ska göra med kvarteret har pågått i snart 20 år, utan att man lyckats nå någon lösning, situationen är minst sagt låst.

  Detta arbete lägger fram nya idéer och förslag på hur huset och kvarteret som det ligger i skulle kunna utvecklas, förslaget som ser till de olika parternas önskemål och som skulle kunna vara en lösning för både huset, staden och fastighetsägaren.

   

 • 292.
  Billing, Rasmus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Ett vätternära åldrande2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbetes syfte är att upprätta ett byggnadsförslag för tre flerbostadshus på en strandnära tomt i Vättersnäs i Jönköping. Rapporten omfattar utredning, skisser, färdiga systemhandlingar samt presentationsmaterial.

  Bakgrund: Uppslaget till examensarbetet kom efter samtal med Benny Hunemark på kommunens plankontor. Där jag fick information om att en person vid namn Leif Larsson startat en ”intresseförening” med mål att genomdriva byggnation av +55 boende på en strandnära tomt i Vättersnäs. Kommunen har här lagt en detaljplan som förespråkar 3 stycken punkthus i 3 våningar vardera. Det fanns från kommunens sida intresse att utreda alternativet med +55 boende i delar av projektet eftersom behovet av boendeformen förväntas öka inom kommunen. Genomförande: Efter att ha studerat flera redan byggda +55 boenden och där noterat fördelar och nackdelar i dessa projekt och efter att ha tagit del av det skriftliga material som finns utgivet om denna problemställning började jag ”ideskissa” på ett planförslag. Därefter har jag i samråd med och efter invändningar av min kontaktperson på kommunen Benny Hunemark, ovan nämnda Leif Larson, Kaj Granath handledare på skolan, arkitekterna SAR/MSA Tomas Hansen och SAR/MSA Joachim Billing omarbetat förslaget i flera etapper för att slutligen nå det resultat som här presenteras och kommer överlämnas till beställaren.

  Resultat: Det slutliga förslaget ”Ett Vätternära åldrande” är genomgående projekterat efter de förhöjda funktionsmått som förespråkas i kommunens nyutgivna publikation ”Bättre för alla”. Detta med anledning av att alla lägenheter i projektet skall vara möjliga att bo kvar i med hög boendekomfort, trots den nedsatta rörelse och orienteringsförmåga som kan komma med stigande ålder. Förslaget förespråkar dock i sitt grundutförande bara att det nodligaste huset speciellt avsätts för boendeformen +55 boende.

  Diskussion: Förslaget har efter färdigställande jämförts med kommunens upprättade illustrationskarta över området och diskuterats med de under projektet inblandade parterna.

 • 293.
  Billmark, André
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Delreparationer av våtrum ur ett hållbart perspektiv2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Varje år anmäls det uppskattningsvis 80 000 vattenskador i fastigheter till en kostnad på nära fem miljarder kronor för de svenska försäkringbolagen. Folksam som är ett av de största försäkringsbolagen i Sverige står för cirka 26 % av de svenska villaförsäkringarna och beställer byggreparationer för uppskattningsvis 800 miljoner kronor årligen till dessa fastigheter. Som beställare av arbeten på 800 miljoner kronor finns det möjligheter att ställa krav på byggbranschen, vilket även görs.Det är inte bara Folksam som ställer krav, försäkringsbolagen sammarbetar ofta för att hjälpa till att effektivisera byggbranschen. I nuläget fokuserar försäkringsbolagen på hållbarhet, de sammarbetar med olika branschorganisationer för att möjliggöra delreparationer i våtutrymmen. Detta är något som tidigare inte varit möjligt då det inte funnits anvisningar till hur detta ska genomgöras och materialtillverkare har inte haft monteringsanvisningar för detta, delreparationer kan därför inte utföras på ett fack-mannamässigt sätt. Då det inte utförs fackmannamässigt följs inte de branschregler som idag finns i Sverige, behöriga företag utför enbart arbeten som följer branschreglerna de är certifierade inom. Exempel kan de vara certifierade inom Byggkeramikrådets branschregeler eller Säkra våtrumAv de 800 miljoner kronor som Folksam betalar ut i byggskador finns det ett mörkertal på en kostnad av skador som egentligen inte ska ersättas. Genom att öka försäkringstagares kunskaper angående fördelarna med delreparationer ska mörkertalet minskas. Det är inte bara utgifterna på 800 miljoner som kan minskas utan även en minskning av den negativa miljöbelastningen och den ohälsa som finns hos fastighetsbrukare. Uppskattningsvis kan upp till 90 % av materialet i ett våtrum sparas genom att utföra en delreparation. Utförandetiden och kostnaden av delreparationer kan minska till 1/5 genom att undvika heltäckande reparationer. Minskad utförandetid minskar perioden som de boende inte kan bruka våtrummet. Skadan åtgärdas i ett tidigt skede vilket bidrar till att motverka de boendes ohälsa som kan uppstå till följd av mögel eller liknande.Fastighetsägaren kan ta till sig denna information och se värdet i att kunna utföra delreparationer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.Genom djupgående studier ska information som ökar fastigetsägarnas vetskap om de framtida möjligheterna med delreparationer, samt för- och nackdelar med dessa metoder.

 • 294.
  Binak, Burbuqe
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Olsson, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  ARBETSMILJÖ OCH TILLGÄNGLIGHET I BOSTÄDER: Arbetsmiljö för personal inom hemtjänst i relation till svensk bostadsplanering2015Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tack vare tekniska och medicinska framsteg kan idag mycket av den vård som ges på sjukhus och vårdinrättningar tillgodoses i det egna hemmet. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta en fördel eftersom vård i hemmet är betydligt billigare än en likvärdig behandling med sängplats på sjukhus. Allt eftersom vårdtyngden ökar i hemmen har det visat sig att belastningsskadorna hos den personal som utför arbetet ökat. Omvårdnadspersonal inom hemtjänsten är nu den yrkesgrupp som står för flest arbetsskador i Sverige. Orsaken är att dagens bostäder inte är anpassade för vård av svårt sjuka och funktionsnedsatta i hemmen. Utrymmesbrist leder till att personalen inte kan ta hjälp av lyfthjälpmedel eller använda sig av intränad lyftteknik vid personförflyttning. Störst risk för skada föreligger i sovrum, på toaletter och i badrum eftersom merparten av förflyttningen sker där. För att hindra detta måste dagens och framtida bostäder byggas med generösare tillgänglighetskrav. Kostnaderna för den utökade tillgängligheten bör finansieras genom subventioner. Genom att bygga bostäder som säkerställer en god arbetsmiljö för omsorgspersonalen kommer samhällets kostnader för sjukskrivningar och förtidig utslagning från arbetsmarknaden att minska.I detta arbete undersöks skillnaderna mellan 1 ordinärtboende, 3 Seniorboenden och 1 trygghetsboende och med hjälp av plananalyser och enkätundersökningar vill vi visa att det finns brister i tillgänglighet fastän de är handikappsanpassade.

 • 295. Birchall, Sarah
  et al.
  Gustafsson, Marcus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik. KTH.
  Wallis, Ian
  Dipasquale, Chiara
  Bellini, Alessandro
  Fedrizzi, Roberto
  Survery and simulation of energy use in the European building stock2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  the work towards increased energy efficiency. In order to plan and perform effective energy renovation of the buildings, it is necessary to have adequate information on the current status of the buildings in terms of architectural features and energy needs. Unfortunately, the official statistics do not include all of the needed information for the whole building stock.

   

  This paper aims to fill the gaps in the statistics by gathering data from studies, projects and national energy agencies, and by calibrating TRNSYS models against the existing data to complete missing energy demand data, for countries with similar climate, through simulation. The survey was limited to residential and office buildings in the EU member states (before July 2013). This work was carried out as part of the EU FP7 project iNSPiRe.

   

  The building stock survey revealed over 70% of the residential and office floor area is concentrated in the six most populated countries. The total energy consumption in the residential sector is 14 times that of the office sector. In the residential sector, single family houses represent 60% of the heated floor area, albeit with different share in the different countries, indicating that retrofit solutions cannot be focused only on multi-family houses.

   

  The simulation results indicate that residential buildings in central and southern European countries are not always heated to 20 °C, but are kept at a lower temperature during at least part of the day. Improving the energy performance of these houses through renovation could allow the occupants to increase the room temperature and improve their thermal comfort, even though the potential for energy savings would then be reduced.

 • 296.
  Birchall, Sarah
  et al.
  BSRIA.
  Gustafsson, Marcus
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Strömnings- och klimatteknik. Högskolan Dalarna, Sweden.
  Wallis, Ian
  BSRIA.
  Dipasquale, Chiara
  EURAC.
  Bellini, Alessandro
  EURAC.
  Fedrizzi, Roberto
  EURAC.
  Survey and simulation of energy use in the European building stock2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Buildings account for around 40% of the final energy consumption in Europe and are central in the work towards increased energy efficiency. In order to plan and perform effective energy renovation of the buildings, it is necessary to have adequate information on the current status of the buildings in terms of architectural features and energy needs. Unfortunately, the official statistics do not include all of the needed information for the whole building stock.

   

  This paper aims to fill the gaps in the statistics by gathering data from studies, projects and national energy agencies, and by calibrating TRNSYS models against the existing data to complete missing energy demand data, for countries with similar climate, through simulation. The survey was limited to residential and office buildings in the EU member states (before July 2013). This work was carried out as part of the EU FP7 project iNSPiRe.

   

  The building stock survey revealed over 70% of the residential and office floor area is concentrated in the six most populated countries. The total energy consumption in the residential sector is 14 times that of the office sector. In the residential sector, single family houses represent 60% of the heated floor area, albeit with different share in the different countries, indicating that retrofit solutions cannot be focused only on multi-family houses.

   

  The simulation results indicate that residential buildings in central and southern European countries are not always heated to 20 °C, but are kept at a lower temperature during at least part of the day. Improving the energy performance of these houses through renovation could allow the occupants to increase the room temperature and improve their thermal comfort, even though the potential for energy savings would then be reduced.

 • 297.
  Bjurman, Jonny
  et al.
  Department of Conservation, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Leijonhufvud, Gustaf
  Högskolan på Gotland, Institutionen för kultur, energi och miljö.
  An analysis of microclimate differences leading to sporadic mould growth in Skokloster Castle, an unheated historic building2012Inngår i: Energy Efficiency in Historic Buildings: Postprints from the Conference : Visby, February 9–11, 2011, Gotland University Press, 2012, s. 236-244Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Mould growth has repeatedly occurred in Skokloster Castle over the years. Visible mould was also found during a survey in September 2010. Mould has been found sporadically on walls, books and tapestries and behind paintings and within furniture in parts of the castle. Work is presented on the attempted correlation of incidence of mould growth and indoor climate recorded mainly during one year, from July 2008 to August 2009. The indoor climate is influenced to a high extent by the outdoor climate but is clearly improved by the influence of the building envelope. The absolute humidity is almost the same in the whole castle. Temperature differences between rooms are therefore decisive for the recorded differences in RH. Recorded RH differences could partly explain the location of mould growth. The results are discussed in relation to current models describing the critical levels of RH, temperature and substrates supporting mould growth.

 • 298.
  Bjurström, Henrik
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Rydén, Nils
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Non-contact rolling surface wave measurements on asphalt concrete2019Inngår i: International Journal on Road Materials and Pavement Design, ISSN 1468-0629, E-ISSN 2164-7402, Vol. 20, nr 2, s. 334-346Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Rolling surface wave measurements on a single, thin asphalt concrete (AC) layer are presented to investigate their use in rapid nondestructive field tests. An array of 47 micro-electro-mechanical sensor (MEMS) microphones is mounted on a trailer together with an automated impact source. Multichannel recordings from single impacts are obtained at 80 equally spaced array positions as the trailer moves at a constant speed. The complete battery-powered data acquisition system enables large-scale testing of newly built pavements. Multiple sets of test results show good repeatability for the assessed shear wave velocity and demonstrate the strong temperature dependency of AC. The presented results indicate a possible application for quality assurance of AC using rolling surface wave measurements.

 • 299.
  Björk, Evelina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Fast, Kim
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Effektivisering av energianvändningen i en förskola2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This rapport contains an examination of the energy consumption of a kindergarten, which areas that have the largest impact on the energy consumption and what can be done to reduce those areas in ways that are relatively easy and profitable. It is also analyzed if it is possible to reduce the energy consumption from today’s consumption to a consumption that fulfils the demands placed on low energy houses by FEBY.

  The focus has been on reducing the energy consumption of the areas ventilation, heating system and hot water system, since those seemed to be the easiest ones to affect and since the building is quite recently built.

  There are different kinds of ventilation systems, at the moment the building have a CAV-system, which means that the ventilation is too high during large parts of the day. There are different ways to manage the ventilation system, for example presence detection, humidity sensors, CO2 sensors, temperature sensors and season adjustment. Many of those are in the end dependent on CO2 sensors to guarantee a good indoor climate, therefore the focus have been placed on this system.  

  The building is heated through district heating which is relatively easy to connect to a couple of sun panels to contribute to the heating system and hot water system. There are different ways of connecting district heating with solar panels and those are described, as well as the cost and the repayment time. A comparison with a building with an electric heating system has been made as well.

  It is important to get solutions that are profitable, that the repayment time isn’t too long. Solar cells and wind turbines are examined as well, but the repayment time for solar cells are too long at the moment. The repayment time for solar cells varies between 42 - 75 years, while the expected lifetime is 25 years. Concerning ventilation, a reduced ventilation of 10, 20, 30, 40 and 50 % have been examined. With only reduced ventilation the demands on low energy houses could not be matched, but it was possible in two cases with the use of solar panels. The usage of a wind turbine meant that the ventilation had to be reduced even less to match the demands on low energy houses. The repayment times for the solar panels and the wind turbine are both around 14 years. 

 • 300.
  Björk, Folke
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggnadsteknik.
  Angående utlovade effekter av bestrykning med Termoskydd2011Inngår i: Bygg & teknik, ISSN 0281-658X, nr 5, s. 54-55Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
3456789 251 - 300 of 3255
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf