Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 1120
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Ekdahl, Anna-Lena
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
  Elevers skilda sätt att erfara talmönster - en studie av elever i årskurs 3 och 42012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Matematiken handlar i mångt och mycket om att lösa problem och se mönster. Talmönster är en viktig del inom algebran och aritmetiken och är det fenomen som jag i denna studie vill undersöka elevers uppfattningar av. Syftet med föreliggande kvalitativa studie är att skapa kunskap om elevers skilda sätt att erfara talmönster, såväl talföljder som visuella talmönster. Därutöver syftar studien till att identifiera kritiska aspekter utifrån de skilda sätt som talmönstren erfars av eleverna.

  Nio elever i årskurs 3 och 4 har intervjuats utifrån ett antal talmönster. Fenomenografin och variationsteorin utgör studiens teoretiska utgångspunkter och har använts för att analysera materialet. I analysen har förutom likheter och skillnader mellan sätten att erfara, innehållet i elevutsagorna analyserats utifrån erfarandets referentiella och strukturella aspekt.

  Resultatet av den fenomenografiska analysen har utmynnat i följande sex beskrivningskategorier:

  Jämn förflyttning, Konstant eller icke-konstant skillnad, Kombination av delar, Relation mellan vissa delar, Olika del- och helhetsstrukturer och Utöver angiven helhet. I analysen har de aspekter som eleverna fokuserat på varit vägledande för att skilja kategorierna åt och identifiera sex kritiska aspekter. En av dessa kritiska aspekter handlar om att urskilja att förhållandet mellan delarna i mönstret kan se olika ut. En annan kritisk aspekt är fråga om att kunna urskilja delarnas inbördes relation, relationernas förhållande till helheten och den icke angivna helheten. En tredje innebär att delarna behöver urskiljas samtidigt som helheten. Inte nödvändigtvis samtliga delar, men tillräckligt många för att se en regelbundenhet.

  Studiens resultat har gett didaktiska implikationer om vad eleverna i en undervisningssituation behöver ges möjlighet att urskilja för att utveckla ett mer innehållsrikt och differentierat sätt att erfara talmönster.

  Resultatet diskuteras utifrån tidigare internationella undersökningar. Det förs även en diskussion om vad studiens resultat kan tillföra och de didaktiska implikationer resultatet ger.

 • 252.
  Ekman, Izabelle
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Södersten, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Barnlitteratur i matematikundervisningen, vad händer då?: En intervju- och observationsstudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna empiriska studie undersöker hur integreringen av barnlitteratur i matematikundervisningen kan underlätta för elever att ta till sig matematiskt innehåll och främja deras lärande. Studien undersöker dessutom hur användningen av barnlitteratur kan få eleverna att bli motiverade till ämnet matematik. Den empiriska studien bygger vidare på litteraturstudien Kan barnlitteratur, sånger, rim och ramsor vara matematik (Södersten & Ekman, 2019). Fyra undersökningar har gjorts, där matematiklektioner har planerats i samråd med klasslärare och sedan genomförts. Metoderna som använts i studien har varit observation, intervju, enkät samt analys av elevsvar. Resultatet visar bland annat på att integreringen av barnlitteratur i matematikundervisningen kan ge eleverna ett realistiskt och meningsfullt sammanhang för matematiken och att det kan främja elevernas lärande. Integreringen av barnlitteratur kan också göra att elever får en känsla av kompetens, social meningsfullhet och självbestämmande vilket i sin tur kan påverka motivationen.

 • 253.
  Ekman, Izabelle
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA). 1993.
  Söderstén, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Kan barnlitteratur, sånger, rim och ramsor vara matematik?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie undersöker om barnlitteratur, sånger, rim och ramsor kan integreras i matematikundervisningen för att främja lärandet för elever i matematiksvårigheter. Studien undersöker vidare om barnlitteratur, sånger, rim och ramsor kan ses som medierande redskap och i så fall hur. Blir undervisningen konkret om eleverna till exempel lär sig multiplikation genom en sång eller om de lär sig geometriska former med hjälp av en berättelse? Studien undersöker också om barnlitteratur, sånger, rim och ramsor kan hjälpa elever att förstå matematiken enklare om de får den i ett sammanhang och då får något konkret att koppla matematiken till. Slutligen undersöker studien hur lärare kan använda sig av barnlitteratur, sånger, rim och ramsor konkret i matematikundervisningen samt vilka för- och nackdelar det kan ha.

 • 254.
  Ekström, Erik
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen, Analys och sannolikhetsteori.
  Glover, Kristoffer
  Univ Technol Sydney, POB 123, Broadway, NSW 2007, Australia..
  Leniec, Marta
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen, Analys och sannolikhetsteori.
  Dynkin Games With Heterogeneous Beliefs2017Inngår i: Journal of Applied Probability, ISSN 0021-9002, E-ISSN 1475-6072, Vol. 54, nr 1, s. 236-251Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We study zero-sum optimal stopping games (Dynkin games) between two players who disagree about the underlying model. In a Markovian setting, a verification result is established showing that if a pair of functions can be found that satisfies some natural conditions, then a Nash equilibrium of stopping times is obtained, with the given functions as the corresponding value functions. In general, however, there is no uniqueness of Nash equilibria, and different equilibria give rise to different value functions. As an example, we provide a thorough study of the game version of the American call option under heterogeneous beliefs. Finally, we also study equilibria in randomized stopping times.

 • 255.
  Ekström, Erik
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen.
  Lu, Bing
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen.
  Short-time implied volatility in exponential Lévy models2015Inngår i: International Journal of Theoretical and Applied Finance, ISSN 0219-0249, Vol. 18, nr 4, artikkel-id 1550025Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  We show that a necessary and sufficient condition for the explosion of implied volatility near expiry in exponential Levy models is the existence of jumps towards the strike price in the underlying process. When such jumps do not exist, the implied volatility converges to the volatility of the Gaussian component of the underlying Levy process as the time to maturity tends to zero.Those results are proved by comparing  the short-time asymptotics of the Black-Scholes price to the explicit formulas for upper or lower bounds of option prices in exponential Levy models.

 • 256.
  Ekström, Gustaf
  et al.
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Emanuelsson, Jakob
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Gymnasieelevers matematiska svårigheter vid hantering och lösning av andragradsekvationer: En systematisk litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie är en systematisk litteraturstudie som syftar till att undersöka vilka matematiska svårigheter elever på gymnasiet har med andragradsekvationer. I aktuell forskning identifieras olika svårigheter som elever har med ämnet och struktureras i olika kategorier som presenteras i resultatet. Studien resultat visar att elever har flera olika algebraiska brister när de ska hantera andragradsekvationer vilket medför att de gör flera enkla fel. Exempelvis har elever svårt med vad en obekant är och vet inte vad en ekvation är. Elever har även stora svårigheter med förståelsen av andragradsekvationer. Elever kan ofta inte definiera vad en andragradsekvation är utan blandar ofta ihop det med en förstagradsekvation. I studien framgår även att många elever endast ser området andragradsekvationer som en rad formler och symboler som de ska lära sig utantill utan något sammanhang. Elever tenderar även att endast använda sig av en lösningsmetod när de ska lösa andragradsekvationer och väljer därmed inte alltid den lämpligaste metoden. Dessutom har elever svårt att lösa andragradsekvationer som inte är skriva på standardform. Dessa svårigheter beror antagligen på flera faktorer och det behövs mer forskning inom området. Orsakerna till svårigheterna eleverna har är dock inget som berörs i denna studie. Studien ger en inblick i vilka svårigheter elever har kring ämnet och ger förhoppningsvis lärare stöd vid utformning av undervisning om andragradsekvationer. 

 • 257.
  Ekström, Lukas
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
  Estimating fuel consumption using regression and machine learning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis focuses on investigating the usage of statistical models for estimating fuel consumption of heavy duty vehicles. Several statistical models are assessed, along with machine learning using artificial neural networks.

  Data recorded by sensors on board trucks in the EU describe the operational usage of the vehicle. The usage of this data for estimating the fuel consumption is assessed, and several variables originating from the operational data is modelled and tested as possible input parameters.

  The estimation model for real world fuel consumption uses 8 parameters describing the operational usage of the vehicles, and 8 parameters describing the vehicles themselves. The operational parameters describe the average speed, topography, variation of speed, idling, and more. This model has an average relative error of 5.75%, with a prediction error less than 11.14% for 95% of all tested vehicles.

  When only vehicle parameters are considered, it is possible to make predictions with an average relative error of 9.30%, with a prediction error less than 19.50% for 95% of all tested vehicles.

  Furthermore, a computer software called Vehicle Energy Consumption Calculation tool(VECTO) must be used to simulate the fuel consumption for all heavy duty vehicles, according to legislation by the EU. Running VECTO is a slow process, and this thesis also investigates how well statistical models can be used to quickly estimate the VECTO fuel consumption. The model estimates VECTO fuel consumption with an average relative error of 0.32%and with a prediction error less than 0.65% for 95% of all tested vehicles

 • 258.
  Eldstål, Linda
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Fröberg, Camilla
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Matte med attityd: Hur påverkar lärarnas attityd och undervisningsmetod elevernas inställning till matematik?2008Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att söka samband mellan lärares inställning och undervisningsmetoder och elevernas inställning till ämnet matematik. Vi använde oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder i vår undersökning. Vi genomförde en enkätundersökning bland elever i år tre och år fyra vid två olika skolor samt intervjuade deras lärare.

   

  Resultatet av undersökningen visade att där läraren inte är bekväm i ämnet utan bara använder sig av matematikboken i undervisningen, tycker inte eleverna att matematik är särskilt roligt. Däremot i de klasser där läraren inser vikten av en varierande matematikundervisning och ett varierat arbetssätt, tycker eleverna att matematik är roligt. Detta visar att det är viktigt att variera undervisningen och behålla en pedagogisk professionalism där man förbiser sina egna åsikter för elevernas bästa.

 • 259.
  Elebring, Viktoria
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Laborativ matematik: ett sätt att väcka nyfikenhet och lust att lära?2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar arbetet av laborativ matematik för grundskolans senare år. Enligt läroplanen och kursplanen är undervisningens syfte att utveckla elevers kunskaper om matematikens användning både i vardagliga situationer och inom andra ämnesområden. Undervisningen ska även bidra till att elever kan reflektera över matematikens användning i vardagslivet. Många elever är idag omotiverade, uttråkade och har tappat lusten för att lära, vilket kan bero på att lärobokstyrd undervisning domineras i grundskolans senare år. Studien är ett konsumtionsinriktat arbete med litteraturstudie som metod. Databaserna som användes var Academic Search Primer och ERIC. Resultatet visade att om laborativt material används i undervisningen bidrar det till att arbetssättet varieras. Då får eleverna större möjlighet att arbeta tillsammans i grupp, diskutera matematiska begrepp och idéer och uttrycka sitt matematiska tänkande. Syftet med laborativ matematik är att hjälpa eleverna att koppla samman det konkreta materialet med abstrakta begrepp, där läraren har en avgörande roll. Det laborativa materialet i sig hjälper inte eleverna till en ökad förståelse, utan det krävs god planering och reflektion över arbetet för att syftet ska uppnås. Elevers lust och motivation hänger ihop med elevers förståelse för matematik. På detta sett kan laborativ matematik bidra till att elevers intresse för ämnet ökar.

 • 260.
  Elias, Bashar
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen, Algebra och geometri.
  Framväxten av den islamiska algebraiska lösningsmetoden för ekvationer, från 800-talet till 1200-talet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 261.
  Ellingsen, Ingela
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematikdidaktik (MD).
  Korridorprat och bokade möten: en studie om samverkan mellan matematiklärare, speciallärare och specialpedagog på tre gymnasieskolor2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie är baserad på Danermarks (2000) definition av samverkan. Studien fokuserar på hur samverkan sker mellan ämnes- och speciallärare i matematik samt specialpedagoger i kurs 1a och 1b i matematik på gymnasiet. Syftet var att ta reda på huruvida samverkan sker, vad informanterna gör när de samverkar, vilka de samverkar om samt varför de samverkar. Intervjuer genomfördes med tre ämneslärare, två speciallärare och en specialpedagog på tre olika gymnasieskolor. Resultaten visar på organisatorisk samverkan i form av snabba möten i korridoren men även bokade möten och pekar på skillnader i specialpedaogens och speciallärarnas sätt att utforma stödet till eleverna. Samverkan kan även ske utifrån extra genomgång, muntliga prov och konkret material. Behov av samverkan kring elver som läser Ma1c har ökat. Anledningen till att samverkan sker är möjlighet till mindre grupper, öka elevers självförtroende och förståelse för matematik samt ge mer tid i olika former. Slutsatsen är att samverkan ger möjligheter.

 • 262.
  Ellqvist, Emelie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Är pengar fortfarande användbart som konkret material?: En studie om elevers användning av pengar som konkret material för att lösa matematiska uppgifter inom addition och subtraktion.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en studie som undersöker hur elever i årskurs 1 löser aritmetiska uppgifter med konkret material som tiobasmaterial eller pengar, samt utan konkret material. I studien har klasslärarna intervjuats för att ta reda på elevernas undervisningsbakgrund som rör bland annat elevernas bekantskap med konkret material. Därefter har observationer genomförts där elevgrupper har löst uppgifter inom addition och subtraktion, både inom och utom det talområde eleverna är vana vid. Två elevgrupper har använt pengar som konkret material, två elevgrupper har använt tiobasmaterial och två elevgrupper har varit utan konkret material, men de har haft tillgång till papper och penna. Utifrån dessa observationer har det visats sig att det konkreta materialet tenderar till att eleverna samtalar mer kring uppgiften, eftersom i elevgrupperna utan konkret material löser de uppgifterna enskilt i tystnad. Det visade sig även att eleverna som använde pengar som konkret material lättare fastnade i materialet och använde sig inte av inlärda algoritmer i samma utsträckning som de andra elevgrupperna gjorde. Vid vissa tillfällen fastnade eleverna med pengar som konkret material i att diskutera vilken valör de skulle visa ett tal med, samt att de fick problem att växla till lämpliga valörer. Slutsatsen för studien är att pengar kan vara användbart som konkret material, men främst för att visa på en vardagsanknytning. Det behövs samtal i undervisningen kring hur pengarna kan användas som verktyg, samt för val av lämpliga valörer och växlingar mellan valörer.

 • 263.
  Elmkvist, Gillis
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Vill dagens elever kommunicera matematik med varandra via sociala medier? : En undersökning om chattens potential för matematisk kommunikation.2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler eleverna har tillgång till egna bärbara dator i gymnasieskolan. I skolan där undersökningen genomfördes fick eleverna inte ta med sig sin dator på matematiklektionerna. Här använde eleverna endast boken och miniräknare. Eleverna som deltar går andra året på gymnasiets Teknikprogram och läser MaD. Eleverna är uppväxta med datorspel och internet.

  Syfte: Undersökningen handlar om möjligheter och svårigheter med att införa ett chattprogram på matematiklektionerna. Hur vida chatten kan stödja kommunikation i termer av dess potential att stimulera eleverna till att kommunicera matematik och reflektera över sina egna, men även över andras strategier och lösningar. Det ingick även att undersöka hur eleverna upplever själva chattprogrammet ”TodaysMeet”, som verktyg.  

  Resultatet: Studien visar att chattens främsta egenskap var att skapa tystnad och fokus på en enskild fråga, när en gemensam dator används. Därmed skapade chatten en förutsättning för en pedagogisk diskussion i klassrummet. Elevernas upplevelse av att använda ”TodaysMeet” var att det var krångligt, onödigt och opersonligt. I samband med införandet av chatten, framkom fem kritiska aspekter: användarvänlighet, behovet, digital identitet, gruppdynamik och chattens mervärde. Det finns även en antydan till ett samband mellan elever som känner eller inte känner sig övervakade, vad det gäller att hålla på med annat på datorn. Detta kan även tolkas som att eleverna behöver lära sig att samarbeta via sociala medier.

 • 264.
  Elvung, Ellen
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Petersson, Matilda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Digitala verktyg i matematikundervisningen - medel eller mål?: En kvalitativ studie med fokus på hur matematiklärare på gymnasiet använder och motiverar digitala verktyg i undervisningen i samband med digitaliseringen i ämnet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idén till denna studie uppkom i samband med den förändring i styrdokumenten gällande digitalisering av ämnet Matematik som trädde i kraft 2017. Syftet med studien är att undersöka hur lärare använder och motiverar användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen, samt i vilken utsträckning de har förändrat sin undervisning i samband med digitaliseringen av läroplanen. Fem gymnasielärare i matematik deltog i semi-strukturerade intervjuer och fyra matematiklektioner observerades strukturellt. Resultatet visar att lärare använder digitala verktyg både som ett medel för att ge eleverna matematisk kunskap, men också som ett mål för att eleverna ska lära sig de digitala verktygen. Lärarna motiverar användningen av digitala verktyg med att det sparar tid, förenklar representationer av olika koncept, och att de i vissa fall underlättar undervisningen. Lärarna menar också att digitala verktyg kan bidra med att införa nya metoder för lärande, att de förbereder eleverna för nationella prov och för ett liv i det digitala samhället. Lärarna gjorde små eller inga ändringar i sin undervisningspraktik i samband med förändringen i läroplanen, och i de fallet en förändring skedde hade läraren ”öppnat upp” för utökad användning av digitala verktyg.

 • 265.
  Emtander, Eric
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Matematiska institutionen.
  Chordal and Complete Structures in Combinatorics and Commutative Algebra2010Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis is divided into two parts. The first part is concerned with the commutative algebra of certain combinatorial structures arising from uniform hypergraphs. The main focus lies on two particular classes of hypergraphs called chordal hypergraphs and complete hypergraphs, respectively. Both these classes arise naturally as generalizations of the corresponding well known classes of simple graphs. The classes of chordal and complete hypergraphs are introduced and studied in Chapter 2 and Chapter 3 respectively. Chapter 4, that is the content of \cite{E5}, answers a question posed at the P.R.A.G.MAT.I.C. summer school held in Catania, Italy, in 2008. In Chapter 5 we study hypergraph analogues of line graphs and cycle graphs. Chapter 6 is concerned with a connectedness notion for hypergraphs and in Chapter 7 we study a weak version of shellability.The second part is concerned with affine monoids and their monoid rings. Chapter 8 provide a combinatorial study of a class of positive affine monoids that behaves in some sense like numerical monoids. Chapter 9 is devoted to the class of numerical monoids of maximal embedding dimension. A combinatorial description of the graded Betti numbers of the corresponding monoid rings in terms of the minimal generators of the monoids is provided. Chapter 10 is concerned with monomial subrings generated by edge sets of complete hypergraphs.

 • 266.
  Engberg, Lovisa
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Analys och optimering av godsflöden i Linköpings city2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Expanderande städer resulterar i ökande behov av godstransporter och för att behålla en fungerande godsdistribution kan åtgärder behöva vidtas. Trafikstockning och försämrad stadsmiljö är negativa effekter som kan förknippas med en dåligt fungerande godsdistribution. Citylogistik handlar om att kontrollera och optimera godstransporter i urbana områden (city) så att negativa effekter minimeras.

  Olika typer av citylogistiska åtgärder och koncept har identifierats. Till dem hör till exempel samdistribution, reglering av godstransporter och avancerade IT-system. Inom ramen för projektet SAMLIC, som startades i Linköping 2004, genomfördes pilotförsöket PILOT med det övergripande syftet att utvärdera ekonomisk potential med samdistribution i Linköpings city. Under PILOT omsattes ett samdistributionskoncept i praktiken. En databas med information om godsdistributionen under försöket upprättades för senare analys.

  Syftet med detta examensarbete har varit att formulera matematiska modeller över godsdistributionen i ett medelstort city, som kan ge underlag för utvärdering av citylogistiska koncept och i synnerhet samdistributionskoncept.

  De matematiska modeller som tagits fram är optimeringsmodeller för ruttplanering och metoder för att lösa optimeringsmodellerna har implementerats. För att utvärdera modellerna och metoderna har en fallstudie av Linköpings city gjorts, med datamaterial från PILOT.

  Modellerna ger möjlighet till effektiva analyser och jämförelser av citylogistiska koncept. Fallstudien visar dessutom att optimering av godsdistributionen i city innebär god förbättringspotential vilket ger ytterligare motiv till att använda modeller som verktyg.

 • 267.
  Engman, Josefin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Ellingsen Göransson, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM.
  Begreppsförståelsens inverkan på lösningsförmågan i matematik: - en jämförelse mellan elever i årskurs 3 och årskurs 52012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka elevernas förståelse för några utvalda matematiska begrepp och kartlägga vilka begrepp somvållar störst svårigheter i lösandet av matematikuppgifter. Rapportens syfte var även att ta reda på hur lärarna arbetar för att utveckla elevernas begreppsbildning.

  Studien var av jämförande art och utgick från ett elevtest som genomfördes i årskurs 3 och 5 där vissa utvalda matematiska begrepp testades. Testresultaten följdes upp av intervjuer med elever och klasslärare. Resultatet visar att det för eleverna sker en utveckling, gällande begreppsbildningen, från skolår 3 till skolår 5. Det begrepp som vållar störst svårigheter för eleverna är är lika med, vilket testresultat och intervjuer bekräftar.

 • 268.
  Engström, Christian
  Lund University, Sweden.
  Bounds on effective anisotropic material parameters2005Inngår i: ICEAA 2005 - 9th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications and EESC 2005 - 11th European Electromagnetic Structures Conference / [ed] V. Jandhyala, D. Gope, and S. Chakraborty, 2005, s. 745-748Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A new method to estimate the micro-structural parameters of anisotropic two-phase composite material is derived. The parameters are estimated using information from measurements or from numerical experiments. The method is used to derive new bounds on the effective tensor that incorporates information from measurements of a related parameter. These new bounds are called cross-property bounds.

 • 269.
  Engström, Christian
  Lund University, Sweden.
  Inverse bounds and bulk properties of complex-valued two-component composites2006Inngår i: SIAM Journal on Applied Mathematics, ISSN 0036-1399, E-ISSN 1095-712X, Vol. 67, nr 1, s. 194-213Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The bulk properties of composites are known to depend strongly on the microstructure. This dependence can be quantified in terms of a representation introduced by D. Bergman, which factorizes the geometry dependence from the contrast. Based on this analytic representation of the effective permittivity, we present a general scheme to estimate the microstructural parameters such as the volume fraction and the anisotropy of two‐component composites. The estimates are given as bounds, that is, the largest parameter region which is compatible with the available information. Thus, more information produces better estimates on the microstructural parameters. The method, which uses complex‐valued measurements of bulk properties of the composite, is illustrated by numerical examples.

 • 270.
  Engström, Christian
  Karlsruhe Institut of Technology, Germany .
  Inverse bounds of two-component composites2007Inngår i: SIAM Journal on Applied Mathematics, ISSN 0036-1399, E-ISSN 1095-712X, Vol. 68, nr 3, s. 666-679Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A  method is presented for estimating microstructural parameters from permittivity measurements of two-component composites. This structural information is described by a particular positive measure in the Stieltjes integral representation of the effective permittivity. The dependence on the geometrical structure can be reduced to the problem of calculating the moments of the measure. We present a method that uses measurement data at a set of distinct frequencies or temperatures to calculate bounds on several moments. These inverse bounds are improved when the volume fraction is known or the material is isotropic. Composites with known geometrical structure illustrate the method.

 • 271.
  Engström, Christian
  ETH Zurich, Switzerland.
  On a method to reduce uncertainties in bulk property measurements of two-component composites2010Inngår i: IEEE transactions on microwave theory and techniques, ISSN 0018-9480, E-ISSN 1557-9670, Vol. 58, nr 2, s. 434-439Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  For two-component composites, we address the inverse problem of estimating the structural parameters and decrease measurement errors in bulk property measurements. A measurement of the effective permittivity at one frequency gives microstructural information about the composite that is used in cross-property bounds to estimate the effective permittivity at other frequencies. We use this information and inverse bounds on microstructural parameters to tighten error bars on permittivity measurements at microwave frequencies. The method can be used in the design of random and periodic composite materials for a large variety of applications. We apply the method to a composite material used in radar applications.

 • 272.
  Engström, Christian
  ETH Zurich, Switzerland.
  On the spectrum of a holomorphic operator-valued function with applications to absorptive photonic crystals2010Inngår i: Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, ISSN 0218-2025, Vol. 20, nr 8, s. 1319-1341Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We study electromagnetic wave propagation in a periodic and frequency dependent material characterized by a space- and frequency-dependent complex-valued permittivity. The spectral parameter relates to the time-frequency, leading to spectral analysis of a holomorphic operator-valued function. We apply the Floquet transform and show for a fixed quasi-momentum that the resulting family of spectral problems has a spectrum consisting of at most countably many isolated eigenvalues of finite multiplicity. These eigenvalues depend continuously on the quasi-momentum and no nonzero real eigenvalue exists when the material is absorptive. Moreover, we reformulate the special case of a rational operator-valued function in terms of a polynomial operator pencil and study two-component dispersive and absorptive crystals in detail.

 • 273.
  Engström, Christian
  et al.
  ETH Zurich, Switzerland; Karlsruhe University, Germany.
  Hafner, Christian
  ETH Zurich, Switzerland.
  Schmidt, Kersten
  University of Bonn, Germany.
  Computations of lossy Bloch waves in two-dimensional photonic crystals2009Inngår i: Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, ISSN 1546-1955, E-ISSN 1546-1963, Vol. 6, nr 3, s. 775-783Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this article we compute lossy Bloch waves in two-dimensional photonic crystals with dispersion and material loss. For given frequencies these waves are determined from non-linear eigenvalue problems in the wave vector. We applied two numerical methods to a demanding test case, a photonic crystal with embedded quantum dots that exhibits very strong and anamolous dispersion. The first method is based on the formulation with periodic boundary conditions leading to a quadratic eigenvalue problem. We discretize this problem by the finite element method (FEM), first of quadratic order and, second, of higher orders using curved cells (p-FEM). Second, we use the multiple-multipole method (MMP) with artificial sources and compute extrema in the field response determining the eigenvalues. Both MMP and FEM provide robust solutions for the investigated dispersive and lossy photonic crystal, and can approximate the Bloch waves to a high accuracy. Moreover, the MMP method and p-FEM show low computational effort for very accurate solutions.

 • 274.
  Engström, Christian
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Kristensson, Gerhard
  Lund University, Sweden.
  Sjöberg, Daniel
  Lund University, Sweden.
  Wall, David
  University of Canterbury, New Zealand.
  Wellander, Niklas
  University of California, USA;FOISwedish Defence Research Agency, Sweden.
  Homogenization of the Maxwell equations using Floquet-Bloch decomposition2003Inngår i: Mathematical and numerical waves 2003: aspect of wave propagation / [ed] Gary C. Cohen, Erkki Heikkola, Patrick Joly, Pekka Neittaanmäki, Springer, 2003, s. 412-416Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Using Bloch waves to represent the full solution of the Maxwell equations inperiodic media, we study the limit process where the material's period becomes much smaller than the wavelenght. it is seen that effective material parameters can be extracted and explicity represented in terms of the non-vanishing Bloch waves, providing an alternative means of homogenization.

 • 275.
  Engström, Christian
  et al.
  ETH Zurich, Switzerland.
  Richter, Markus
  On the spectrum of an operator pencil with applications to wave propagation in periodic and frequency dependent materials2009Inngår i: SIAM Journal on Applied Mathematics, ISSN 0036-1399, E-ISSN 1095-712X, Vol. 70, nr 1, s. 231-247Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We study wave propagation in periodic and frequency dependent materials when the medium in a frequency interval is characterized by a real-valued permittivity. The spectral parameter relates to the quasi momentum, which leads to spectral analysis of a quadratic operator pencil where frequency is a parameter. We show that the underlying operator has a discrete spectrum, where the eigenvalues are symmetrically placed with respect to the real and imaginary axis. Moreover, we discretize the operator pencil with finite elements and use a Krylov space method to compute eigenvalues of the resulting large sparse matrix pencil.

 • 276.
  Engström, Christian
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Sjöberg, Daniel
  Numerical methods for homogenization of Maxwell's equations2004Inngår i: URSI 2004 International Symposium on Electromagnetic Theory, Pisa University Press , 2004, s. 987-989Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  When the wavelength is much larger than the typical scale of the microstructure in a material, it is possible to define effective or homogenized material coefficients. Two numerical methods for the determination of the homogenized coefficients are compared. Numerical examples, where extreme properties of the effective material are achieved in the two dimensional case, are presented.

 • 277.
  Engström, Erik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik.
  Hemmiljöns påverkan på elevernas motivation i matematik2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningar har visat att elevers motivation påverkar deras prestation i olika ämnen. Därför handlar det här självständiga arbetet om elevers motivation i matematik och hur elevernas hemmiljö påverkar deras motivation i matematik. Syftet med det här självständiga arbetet är att undersöka elevernas hemmiljös påverkan på deras motivation i matematik genom att svara på huvudfrågeställningen: Vilka faktorer i hemmiljön påverkar elevernas motivation i matematik?. Det gjordes genom att det genomfördes en enkätstudie på 50 elever i årskurs 5 på en skola i mellersta Sverige. I enkäten fick eleverna svara på flera påståenden och på en 7-gradig skala svar hur mycket de höll med påståendet. Elevernas svar på olika påståenden jämfördes sedan med hjälp av sambandsdiagram för att se om det fanns några korrelationer mellan svaren på de olika påståendena. Det visade sig att det fanns samband mellan elevernas hemmiljö och deras motivation i matematik, bland annat påverkade föräldrars åsikter och inställningar till matematik elevernas åsikter och inställningar till matematik. Det kom även fram att eleverna främst motiveras av att de tycker det är viktigt att lära sig så mycket matematik som möjligt och inte för att de tycker om att räkna matematik. Det visade sig också att förekomsten av flera positiva faktorer i elevernas hemmiljö påverkad deras motivation i matematik positivt.

 • 278. Engström, Klara
  et al.
  Krusell, Natalie
  Språk + matematik = sant?: En litteraturöversikt om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i matematikundervisningen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens skola blir mer och mer mångkulturell. Det ställer krav på lärare och undervisning att möta alla elevers språk- och kunskapsnivåer i alla ämnen, inklusive matematikämnet. Syftet med studien är att uppmärksamma språkets betydelse i matematikundervisningen genom att beskriva olika arbetssätt där språket främjas i undervisningen. Den nationella och internationella forskningen som granskats i den här litteraturöversikten framhåller vikten av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i matematikundervisningen. Artiklar har sökts från olika söktjänster och genomgått ett urval med bestämda kriterier. Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i matematiken präglas av många tillfällen till interaktion och elevdelaktighet. Viktigt är också de olika sätt lärare kan använda för att på olika sätt stötta elever samt deras planering för kognitivt utmanade uppgifter, vilket framgår av studiens resultat. Även att arbeta med matematiska texter, begrepp och understryka språkets betydelse och syfte i undervisningen visar sig vara gynnsamt för elevers lärande och utveckling. Vidare diskuteras även studiens relevans för lärare i matematikämnet samt huruvida ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ställs i kontrast till styrdokumenten.

 • 279. Enqvist, Per
  Spectrum estimation by interpolation of covariances and cepstrum parameters in an exponential class of spectral densities2006Inngår i: PROCEEDINGS OF THE 45TH IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL, VOLS 1-14, 2006, s. 799-804Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Given output data of a stationary stochastic process estimates of the covariances and cepstrum parameters can be obtained. Methods of moments have been applied to these parameters for designing ARMA processes, and it has been shown that these two sets of parameters in fact form local coordinates for the set of ARMA processes, but that some combinations of cepstrum parameters and covariances cannot be matched exactly within this class of processes. Therefore, another class of processes is considered in this paper in order to be able to match any combination of covariances and cepstrum parameters. The main result is that a process with spectral density of the form phi(z) = exp {Sigma(m)(k=0) p(k)(z(k) + z(-k))}/Sigma(n)(k=0) q(k)(z(k) + z(-k))/2 can always match given covariances and cepstrum parameters. This is proven using a fixed-point argument, and a non-linear least-squares problem is proposed for determining a solution.

 • 280.
  Enterfeldt, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap.
  Specialundervisning i matematik2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 281.
  Epstein, Melker
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik.
  Matematiska samtal på Youtube: Olika matematikdiskurser i Youtubevideor och deraskommentarsfält2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Allt fler människor använder sig av Youtube och andra öppna internetmiljöer för att lära sig matematik. Enligt tidigare studier finns det en stor spridning när det gäller bostadsort och ålder bland deltagarna i dessa miljöer. Min undersökning visar att ett urval om 10 Youtubevideor om ekvationslösning och deras kommentarsfält också kännetecknas av en stor spridning av matematikdiskurser bland deltagarna. En studie av 85 dialoger i kommentarsfälten visar att i omkring hälften av dialogerna uttrycker sig olika deltagare på sätt som kännetecknar olika matematikdiskurser, medan i den andra hälften alla deltagare uttrycker sig på sätt som kännetecknar samma matematikdiskurs. De förra dialogerna slutar mer sällan med att deltagarna upplever förståelse, medan lärandet i de senare dialogerna begränsas av vad som går att uttrycka inom ramen för den rådande diskursen. Genom att utveckla begrepp och kategorier för att beskriva matematikdiskurserna lägger studien grunden för fortsatt forskning, både kvalitativa med intervjuer av deltagare och kvantitativa med större material.

 • 282.
  Ericson, Martina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Mengel, Lisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Allt i en och samma bok?: Förstå, förklara och formulera dina matematiska förmågor.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 240 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport var att undersöka hur vanligt förekommande läromedel i Jönköping och Kronobergs län synliggör de matematiska förmågorna. Samt om och hur läromedel behöver kompletteras med annat material för att ge eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor. Genom att utveckla ett ramverk baserat på den litteratur som låg till grund för Lgr 11, analyserades tre matematikläromedel utifrån de matematiska förmågorna. Utöver analysen genomfördes två intervjuer med erfarna och verksamma matematiklärare. Resultatet av läromedelsanalyserna presenteras delvis i diagram och tabell där procentsatserna för varje förmåga redovisas för varje läromedel och dess kapitel. Därutöver visas exempel på uppgifter som synliggör en specifik förmåga. Forskningsfråga två besvaras med resultatet av intervjuerna som återges i text och med citat. Slutsatsen av studien är att samtliga matematiska förmågor synliggörs i de läromedel som analyserats, dock med olika spridning på hur stor plats de får i läromedlet. Lärare anser att de måste komplettera sin undervisning med annat material för att samtliga förmågor ska få tillräckligt mycket fokus och eleverna ges möjlighet att utveckla dem.

 • 283.
  Ericsson, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Sjunga och dansa matematik: En kartläggning över lärares användning av sång, rytm och dans i deras matematikundervisning i årskurserna F-3.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här är en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning som undersöker om lärare i årskurserna F-3 använder sig av estetiska lärprocesser integrerat i sin matematikundervisning och i så fall hur de har arbetat med det. Detta undersöks med bakgrund av att läroboken är dominerande i matematikundervisningen och elever ska få en undervisning som är varierande, motiverande och som väcker en nyfikenhet. Matematikundervisningen ska också ha inslag av estetiska uttrycksformer. Tidigare forskning har visat att ett arbete med matematik integrerat med musik eller dans kan gynna eleverna i deras matematikinlärning. Matematiken återfinns i både musik och dans. Undersökningen grundar sig också i ett transdisciplinärt perspektiv där ett lärande utvecklas när elever får arbeta med kroppen och tänkandet samtidigt och där den matematiska diskursen blandas med andra diskurser, som musikens och idrottens diskurser. Det är 56 lärare som har deltagit och resultatet visar att det görs en viss integration av sång/rytm i undervisningen av taluppfattningen och talmönster av en större del av de deltagande, däremot inte alltid en medveten integration. Några gjorde det som ett roligt inslag för att eleverna tyckte det var roligt, medan några gjorde det för en varierad undervisning med ett matematiskt innehåll som syfte. Däremot är det färre som gör en integration av dans i matematikundervisningen. Det visade sig även att de flesta som inte har gjort en medveten integration är obehöriga i ämnena musik och idrott där sång och dans ingår.

 • 284.
  Eriksson, Helena
  et al.
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Dalarna University, Sweden.
  Sumpter, Lovisa
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
  Fractions and algebraic reasoning2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 285.
  Eriksson, Jennifer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik. Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Grundskollärares uppfattning av formativ bedömning i matematik.: En kvalitativ studie.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur grundskollärare uppfattar och arbetar med formativ bedömning i sin matematikundervisning. Forskare pratar om att formativ bedömning bidrar till att utveckla elevernas möjligheter till att lära, utvecklas samt ta eget ansvar över sina egna studier.

  Studiens område är valt utifrån mitt egna intresse för formativ bedömning i matematik. Samt för att undersöka hur lärare uppfattar och använder sig av formativ bedömning i matematik.

  Resultatet redovisas genom fem intervjuer och en enkätundersökning där 21 lärare deltog. Intervjuerna transkriberades från ljudfil till text. Resultatet i studien är att lärare upplever både för- och nackdelar med formativ bedömning. Samtliga lärare är eniga om är att formativ bedömning bidrar till att utveckla elevernas matematiska förmågor. Dock upplever lärarna att formativ bedömning i matematik är tidskrävande och ställer krav på dem på organisation- och institutionsnivå.

  För att analysera resultatet används både ett sociokulturellt perspektiv samt kognitivistiskt. Återkommande termer i studien är återkoppling, sociala interaktioner, metakognition och ansvarstagande.

  Slutsatsen är att lärare behöver mer kunskap om formativ bedömning för att kunna tillämpa det i undervisningen på ett fungerande sätt. Det kommer också att krävas att eleverna tar ansvar över sina egna studier för att lära sig och utvecklas.

 • 286.
  Eriksson, Kimmo
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Autism-spectrum traits predict humor styles in the general population2013Inngår i: Humor: An International Journal of Humor Research, ISSN 0933-1719, E-ISSN 1613-3722, Vol. 26, nr 3, s. 461-475Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Previous research shows that individuals with Asperger syndrome or high-functioning autism tend to have impaired processing of humor and laugh at things that are not commonly found funny. Here the relationship between humor styles and the broader autism phenotype was investigated in a sample of the general population. The autism-spectrum quotient (AQ) and the humor styles questionnaire (HSQ) were administered to six hundred US participants recruited through an Internet-based service. On the whole, high scores on AQ were negatively related to positive humor styles and unrelated to negative humor styles. However, AQ subscales representing different autism-spectrum traits exhibited different patterns. In particular, the factor "poor mind-reading" was associated with higher scores on negative humor styles and the factor "attention to detail" was associated with higher scores on all humor styles, suggesting a more nuanced picture of the relationship between autism-spectrum traits and humor.

 • 287.
  Eriksson, Kimmo
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Comment on “The Evolution of Cultural Complexity: Not by the Treadmill Alone” by Andersson & Read2016Inngår i: Current Anthropology, ISSN 0011-3204, E-ISSN 1537-5382, Vol. 57, s. 275-276Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  At the end of their thoughtful target article, Andersson and Read conclude that formal models of cultural evolution are “useful but must be kept in perspective.” As a mathematician with a great interest in social science, I have some experience of working with such models. Based on this experience, I very much agree with the “but” part of the above conclusion. I see a clear tendency in the cultural evolution literature to put too much trust in the value of formal models.

 • 288.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Andersson, P. A.
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Strimling, P.
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  When is it appropriate to reprimand a norm violation?: The roles of anger, behavioral consequences, violation severity, and social distance2017Inngår i: Judgment and decision making, ISSN 1930-2975, E-ISSN 1930-2975, Vol. 12, nr 4, s. 396-407Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Experiments on economic games typically fail to find positive reputational effects of using peer punishment of selfish behavior in social dilemmas. Theorists had expected positive reputational effects because of the potentially beneficial consequences that punishment may have on norm violators’ behavior. Going beyond the game-theoretic paradigm, we used vignettes to study how various social factors influence approval ratings of a peer who reprimands a violator of a group-beneficial norm. We found that ratings declined when punishers showed anger, and this effect was mediated by perceived aggressiveness. Thus the same emotions that motivate peer punishers may make them come across as aggressive, to the detriment of their reputation. However, the negative effect of showing anger disappeared when the norm violation was sufficiently severe. Ratings of punishers were also influenced by social distance, such that it is less appropriate for a stranger than a friend to reprimand a violator. In sum, peer punisher ratings were very high for a friend reprimanding a severe norm violation, but particularly poor for a stranger showing anger at a mild norm violation. We found no effect on ratings of whether the reprimand had the beneficial consequence of changing the violator’s behavior. Our findings provide insight into how peer punishers can avoid negative reputational effects. They also point to the importance of going beyond economic games when studying peer punishment. 

 • 289.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Coultas, Julie C.
  Stockholm University.
  Corpses, maggots, poodles and rats: Emotional selection operating in three phases of cultural transmission of urban legends2014Inngår i: Journal of Cognition and Culture, ISSN 1567-7095, E-ISSN 1568-5373, Vol. 14, nr 1-2, s. 1-26Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In one conception of cultural evolution, the evolutionary success of cultural units that are transmitted from individual to individual is determined by forces of cultural selection. Here we argue that it is helpful to distinguish between several distinct phases of the transmission process in which cultural selection can operate, such as a choose-toreceive phase, an encode-and-retrieve phase, and a choose-to-transmit phase. Here we focus on emotional selection in cultural transmission of urban legends, which has previously been shown to operate in the choose-to-transmit phase. In a series of experiments we studied serial transmission of stories based on urban legends manipulated to be either high or low on disgusting content. Results supported emotional selection operating in all three phases of cultural transmission. Thus, the prevalence of disgusting urban legends in North America may be explained by emotional selection through a multitude of pathways. 

 • 290.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Funcke, Alexander
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Humble Self-Enhancement: Religiosity and the Better-Than-Average Effect2014Inngår i: Social Psychology and Personality Science, ISSN 1948-5506, E-ISSN 1948-5514, Vol. 5, nr 1, s. 76-83Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Prior research has linked religiosity to certain forms of self-enhancement. We extend this literature by three studies linking religiosity to the well-established better-than-average effect (BAE). First, a reanalysis of self-judgments of desirable characteristics in 15 nations showed that the BAE was stronger in more religious countries, even taking into account gross domestic product, interdependence, and economic inequality. Second, in two online surveys totaling 1,000 Americans, the BAE was stronger among more religious individuals. Several observations indicated that this relation was due to individuals self-stereotyping with respect to their religious in-groups. In particular, the relation was restricted to characteristics on the warmth dimension, consistent with the religious stereotype, and the average religious in-group member tended to be judged even more favorably than self. The latter phenomenon, which we term humble self-enhancement, is consistent with other studies linking stronger religiosity to greater favoritism of the religious in-group and greater derogation of religious out-groups. 

 • 291.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Gavel, Hillevi
  Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Berglund, Lasse
  Jonsson, Mikael
  Tal och Rum: NT kurs AB2007Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 292.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Gavel, Hillevi
  Mälardalens högskola, Institutionen för matematik och fysik. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Berglund, Lasse
  Jonsson, Mikael
  Tal och Rum: S kurs A2007Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 293.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Jansson, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Stockholm, Sweden; SIMSEG, Institute for Analytical Sociology, Linköping University, Sweden.
  Procedural priming of a numerical cognitive illusion2016Inngår i: Judgment and decision making, ISSN 1930-2975, E-ISSN 1930-2975, Vol. 11, nr 3, s. 205-212Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A strategy activated in one task may be transferred to subsequent tasks and prevent activation of other strategies that would otherwise come to mind, a mechanism referred to as procedural priming. In a novel application of procedural priming we show that it can make or break cognitive illusions. Our test case is the 1/k illusion, which is based on the same unwarranted mathematical shortcut as the MPG illusion and the time-saving bias. The task is to estimate distances between values of fractions on the form 1/k. Most people given this task intuitively base their estimates on the distances between the denominators (i.e., the reciprocals of the fractions), which may yield very poor estimations of the true distances between the fractions. As expected, the tendency to fall for this illusion is related to cognitive style (Study 1). In order to apply procedural priming we constructed versions of the task in which the illusion is weak, in the sense that most people do not fall for it anymore. We then gave participants both “strong illusion” and “weak illusion” versions of the task (Studies 2 and 3). Participants who first did the task in the weak illusion version would often persist with the correct strategy even in the strong illusion version, thus breaking the otherwise strong illusion in the latter task. Conversely, participants who took the strong illusion version first would then often fall for the illusion even in the weak illusion version, thus strengthening the otherwise weak illusion in the latter task.

 • 294.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Kazemi, A.
  University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Törnblom, K.
  ETH Zurich, Zurich, Switzerland.
  A New Look at Individual Differences in Perceptions of Unfairness: The Theory of Maximally Unfair Allocations in Multiparty Situations2015Inngår i: Social Justice Research, ISSN 0885-7466, E-ISSN 1573-6725, Vol. 28, nr 4, s. 401-414Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Previous research has demonstrated that unfairness judgments of resource allocations become more complex when there are more than two recipients. In order to explain some of this complexity, we propose a set of psychological mechanisms that may underlie four different choices of maximally unfair resource allocations (MUA): Self-Single-Loser, Self-One-Loser-of-Many, Self-Single-Winner, and Self-One-Winner-of-Many. From this psychological theory, several predictions are derived and tested in vignette studies involving a total of 708 participants recruited online using MTurk. As predicted by our theory, (1) choices of MUA where there is a single loser were much more common when the allocated resource was of negative rather than positive valence, and (2) the amount of egoistic bias individuals exhibited when judging the unfairness in receiving a small rather than a large share in a non-extreme multi-party allocation was predicted by their choices of MUA. These findings suggest that an individual’s choice of MUA reveals some generally relevant principles of how unfairness is perceived in multi-party allocations. This opens up new lines of inquiry, especially regarding research on social dilemmas and social value orientation.

 • 295.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Lindskog, Marcus
  Uppsala universitet, Sweden.
  Encoding of Numerical Information in Memory: Magnitude or Nominal?2017Inngår i: Journal of Numerical Cognition, ISSN 2363-8761, Vol. 3, nr 1, s. 58-76Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In studies of long-term memory of multi-digit numbers the leading digit tends to be recalled correctly more often than less significant digits, which has been interpreted as evidence for an analog magnitude encoding of the numbers. However, upon closer examination of data from one of these studies we found that the distribution of recall errors does not fit a model based on analog encoding. Rather, the data suggested an alternative hypothesis that each digit of a number is encoded separately in long-term memory, and that encoding of one or more digits sometimes fails due to insufficient attention in which case they are simply guessed when recall is requested, with no regard for the presented value. To test this hypothesis of nominal encoding with value-independent mistakes, we conducted two studies with a total of 1,080 adults who were asked to recall a single piece of numerical information that had been presented in a story they had read earlier. The information was a three-digit number, manipulated between subjects with respect to its value (between 193 and 975), format (Arabic digits or words), and what it counted (baseball caps or grains of sand). Results were consistent with our hypothesis. Further, the leading digit was recalled correctly more often than less significant digits when the number was presented in Arabic digits but not when the number was presented in words; our interpretation of this finding is that the latter format does not focus readers’ attention on the leading digit.

 • 296.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik. Stockholm University, Sweden.
  Pontus, Strimling
  Stockholm University, Sweden.
  Injunctive Versus Functional Inferences From Descriptive Norms: Comment on Gelfand and Harrington2015Inngår i: Journal of Cross-Cultural Psychology, ISSN 0022-0221, E-ISSN 1552-5422, Vol. 46, nr 10, s. 1330-1332Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 297.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.
  Simpson, B.
  University of South Carolina, Columbia, SC, United States .
  Poverty Prefers Company2014Inngår i: Social Psychology and Personality Science, ISSN 1948-5506, E-ISSN 1948-5514, Vol. 5, nr 3, s. 319-325Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In three web-based experiments, we show that both actual poverty and experimentally induced (imagined) poverty create a preference for greater inequality. Study 1, a cross-national comparison between Americans and Swedes, showed that respondents who were actually poor and those who were experimentally induced to imagine that they were poor tended to express a heightened preference for greater inequality, and for a higher proportion of poor citizens. Study 2 replicated the effects using different procedures. Study 3 showed that imagining oneself being poor increases preferences for a greater proportion of poor people, but imagining oneself being rich does not increase preferences for a greater proportion of rich people. This poverty prefers company effect might affect support for policies aiming at reducing the number of poor people.

 • 298.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Vartanova, Irina
  Institutet för framtidsstudier.
  Strimling, Pontus
  Institutet för framtidsstudier.
  Simpson, Brent
  University of South Carolina, USA.
  Generosity Pays: Selfish People Have Fewer Children and Earn Less MoneyInngår i: Journal of Personality and Social Psychology, ISSN 0022-3514, E-ISSN 1939-1315Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Does selfishness pay in the long term? Previous research has indicated that being otherish rather than selfish has positive consequences for psychological well-being, physical health, and relationships. Here we instead examine the consequences for individuals’ income and number of children, as these are the currencies that matter most in theories that emphasize the power of self-interest, namely economics and evolutionary thinking. Drawing on both cross-sectional (Studies 1 and 2) and panel data (Studies 3 and 4), we find that otherish individuals tend to have more children and higher income than selfish individuals. An additional survey (Study 5) of lay beliefs about how self-interest impacts income and fertility gives an indication of why selfish people persist in their behaviour even though it leads to poorer outcomes: people generally expect selfish individuals to have higher incomes. Our findings have implications for lay decisions about the allocation of scarce resources, as well as for economic and evolutionary theories of human behavior.

 • 299.
  Eriksson, Maja
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen.
  Matematikens historia i gymnasieskolan: En analys av läroböcker för matematik 1b2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 300.
  Eriksson, Olle
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik och statistik.
  Modeling Information Transfer in High-Density Crowds2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
3456789 251 - 300 of 1120
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf