Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 763
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Håkansson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Petersson, Linus
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Inkomstskatteeffekter vid verksamhet i joint ventures: Med fokus på FoU-samarbeten2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rättsläget vad gäller beskattningen av FoU-samarbeten i enkla bolag synes i vissa avseenden

  vara oklart. Trots detta har inkomstskatterättsliga implikationer av FoU-samarbeten

  mellan företag inte behandlats i någon större utsträckning i doktrinen. Tyngdpunkten i

  denna uppsats ligger på den resultatfördelning och de förmögenhetsöverföringar som kan

  uppstå i samband med FoU-samarbeten och de tänkbara inkomstskatterättsliga effekter

  som de för med sig. Vid en belysning av dessa transaktioner har vi funnit att det finns ett

  behov av klargöranden för hur dessa skall behandlas inkomstskatterättsligt.

  Utifrån vår studie framgår det att samarbetsavtalet får en avgörande betydelse för beskattningen

  i enkla bolag. Den rådande uppfattningen synes alltså vara att ett bolagsavtal kan ha

  skatterättslig verkan avseende inkomstfördelningen utan att en äganderättsförändring behöver

  ske. Det torde dock krävas, som lyfts fram i doktrinen, att fördelningen kan anses

  vara företagsekonomiskt motiverad och inte endast betingad av skatteskäl. Exakt var denna

  gräns går är dock inte helt klart. Vad gäller förmögenhetsöverföringar inom ramen för ett

  samarbete torde det i vissa fall kunna bli aktuellt med uttagsbeskattning.

  I vår jämförelse med andra former av samverkan har vi funnit att det föreligger skillnader

  avseende periodiseringen av inkomster och utgifter, vilket innebär att det kan finnas inkomstskatträttsliga

  incitament till att bedriva FoU-verksamhet i ett enkelt bolag framför

  andra former av samverkan.

 • 252.
  Ingelmark, Oscar
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Beskattning av carried interest i riskkapitalbolag2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom riskkapitalfonder är det vanligt med olika former av vinstdelningssystem.Under senare år har en problematik uppdagats vad gäller beskattningen av dendel av vinstdelningen som uppkommer vid avyttring av portföljbolag sombrukar kallas carried interest. Fokus vid diskussionen har främst varit i vilketinkomstslag ersättningen i form av carried interest beskattningsmässigt ska tasupp, antingen som inkomst av tjänst eller som inkomst av kapital. Skatteverketär av uppfattningen att carried interest är prestationsbaserat och att inkomstensåledes ska tas upp och beskattas som inkomst av tjänst hos de personer somutfört arbete som skapat mervärde i portföljbolagen. Andra är av åsikten attcarried interest, som hänför sig till avkastning på kapital, ska beskattas som enkapitalinkomst.Syftet med uppsatsen är att reda ut på vilka grunder beskattningen kan ske i deolika inkomstslagen. Frågan regleras inte uttryckligt i lag utan har i ställetöverlämnats till rättstillämpningen. I ett första steg att klargöra rättslägetbeslutade skattenämnden, som första instans, i två fall vilka båda överklagatstill Förvaltningsrätten. Författarens uppfattning är att Skattverket inte hartillräckligt stark grund för sina yrkanden att beskatta carried interest på annatsätt än som inkomst av kapital. Det finns inget stöd i lag att omklassificera enkapitalinkomst till inkomstslaget tjänst och skatt får inte utgå godtyckligt.Avslutningsvis kan konstateras att rättsläget angående beskattningen av carriedinterest framstår som högst oklart. Innan de aktuella fallen avgörs i Högstaförvaltningsdomstolen eller det införs ny tillfredställande lagstiftning är detsvårt att spekulera i hur carried interest kommer att beskattas i framtiden ochden känsla av rättsosäkerhet som spridit sig på riskkapitalmarknaden kommermed stor sannolikhet bestå.

 • 253.
  Ingelmark, Oscar
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Bundenhet till skiljeklausul vid singularsuccession2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to clarify the grounds upon which an arbitration clause may be binding in the new relationship between the parties after a transfer of rights and/or obligations. The issue is not regulated by law but instead it has been left to the Supreme Court to regulate. In the Emja-case the Swedish Supreme Court left guidance on the issue. The Supreme Court stated that a third party purchaser of a right where the contract includes an arbitration clause shall be bound by the clause. The arbitration clause is only binding to the remaining part of the initial agreement if no special circumstances exist. The binding effect was justified by the reason that a situation where the purchaser but not the remaining part should be bound to the clause was not sought after and the principle through the 27 § of the Swedish debt instruments act.

 • 254.
  Inwinkl, Petra
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Anzeigepflichtige Tatbestände, Befreiungen und Meldepflichten nach § 121a BAO2008Inngår i: Der Wirtschaftstreuhänder, nr 4, s. 24-Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 255.
  Inwinkl, Petra
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Das Modell der Abschaffung der österreichischen Erbschafts- und Schenkungssteuer2008Inngår i: Recht der Internationalen Wirtschaft, ISSN 0340-7926, Vol. 54, nr 12, s. 855-864Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [de]

  Österreich hat mit 1. 8. 2008 die Erbschafts- und Schenkungssteuer abgeschafft. Bis zu diesem Zeitpunkt unterlagen Erbschaften und Schenkungen, ähnlich der deutschen Rechtslage, dem Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz (ErbStG). Als Reaktion auf den Wegfall der Erbschaftssteuer hat der deutsche Gesetzgeber nachfolgend das Erbschaftsdoppelbesteuerungsabkommen mit Österreich aufgekündigt. Allerdings hat Österreich alternative Mechanismen vorgesehen. Vor allem für Stiftungen haben sich einschneidende Änderungen ergeben. Es wurden neue einzelgesetzliche Regelungen - wie das Stiftungseingangssteuergesetz (StiftEG) und die Meldeverpflichtung bei Schenkungen und Zweckzuwendungen unter Lebenden - erlassen sowie einkommensteuerrechtliche und grunderwerbsteuerrechtliche Adaptierungen vorgenommen. Die wesentlichsten Konzeptionen dieser Adaptierungen werden im Rahmen des vorliegenden Beitrages dargestellt.

 • 256.
  Inwinkl, Petra
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Das österreichische Recht grenzüberschreitender Verschmelzungen: Im Verschmelzungsplan anzudenkende Varianten und Verbote2008Inngår i: Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, ISSN 2078-1059, nr 11, s. 69-77Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 257.
  Inwinkl, Petra
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Die Spaltung im Liquidationsstadium – Kommentierung der Entscheidung des OLG Wien 11.10.2007, 28 R 112/07 g2008Inngår i: Der Gesellschafter – Zeitschrift für Gesellschafts- und Unternehmensrecht, ISSN 0250-6440, Vol. 82, nr 3Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 258.
  Inwinkl, Petra
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Europe’s problem of corporate governance, boards, remunerationand capital requirements in financial institutions2011Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 259.
  Inwinkl, Petra
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Internationale Rechnungslegungsstandards im Wandel der EU-Rechtsetzungsverfahren2006Inngår i: Recht der Internationalen Wirtschaft, ISSN 0340-7926, Vol. 52, nr 11, s. 807-812Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [de]

  In ihrer jüngsten Entscheidung vom 14. 7. 2006 hat die Europäische Kommission eine Prüfgruppe für Standardübernahmeempfehlungen institutionalisiert, die als EU-rechtliche Infrastruktur in den Entscheidungsprozess der Übernahme internationaler Rechnungslegungsstandards einzubinden ist. Die Entscheidung gibt Anlass, sich diesem aktuellen Themengebiet zu widmen und die für die Praxis entscheidende Frage zu stellen, ob das geltende Rechtsetzungsverfahren internationaler Rechnungslegungsstandards durch diesen Beschluss eine Veränderung erfährt.

 • 260.
  Inwinkl, Petra
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Maßnahmen gegen die Finanzmarktkrise – Österreich2009Inngår i: Recht der Internationalen Wirtschaft, ISSN 0340-7926, Vol. 55, nr 1, s. 60-65Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 261.
  Inwinkl, Petra
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Probleme der Einreichungs- und Veröffentlichungspflicht von Unternehmen nach dem SpaltG2004Inngår i: Der Gesellschafter – Zeitschrift für Gesellschafts- und Unternehmensrecht, ISSN 0250-6440, Vol. 52, nr 11, s. 116-120Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 262.
  Inwinkl, Petra
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Rechtsetzung internationaler Rechnungslegungsstandards: Das neue Regelungsverfahren und die Prüfgruppe der EU-Kommission2006Inngår i: Der Wirtschaftstreuhänder, nr 6, s. 31-35Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 263.
  Inwinkl, Petra
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Schenkung und Zweckzuwendung unter Lebenden2008Inngår i: Steuer und Wirtschaftskartei, ISSN 1025-8078, Vol. 82, nr 25, s. 681-686Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 264.
  Inwinkl, Petra
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Vermögensbewertung – Angaben bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen2008Inngår i: Der Gesellschafter – Zeitschrift für Gesellschafts- und Unternehmensrecht, ISSN 0250-6440, Vol. 82, nr 25, s. 681-686Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 265.
  Inwinkl, Petra
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Kortebusch, Dennis
  Universität Paderborn.
  Schneider, Georg
  Universität Paderborn.
  Das allgemeine Zustands-Grenzpreismodell zur Bewertung von Unternehmen bei beidseitigen Agency-Konflikten2009Inngår i: BFuP. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, ISSN 0340-5370, Vol. 61, nr 4, s. 403-421Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 266.
  Inwinkl, Petra
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Kortebusch, Dennis
  Schneider, Georg
  Die Abschlussprüferrichtlinie: Umsetzung in deutsches Recht2008Inngår i: Der Konzern – Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Bilanzrecht und Rechnungslegung der verbundenen Unternehmen, ISSN 1611-2296, nr 4, s. 215-225Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 267.
  Inwinkl, Petra
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Kortebusch, Dennis
  Schneider, Georg
  Die Abschlussprüferrichtlinie und die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers im deutsch/österreichischen Vergleich2009Inngår i: Zeitschrift für internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung, Vol. 9, nr 2, s. 127-133Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [de]

  Der Beitrag betrachtet die neuen Bestimmungen zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, welche die Umsetzung der Abschlussprüferrichtlinie betreffen. Eingang fanden diese neuen Regelungen im österreichischen Recht im Rahmen des Unternehmensrechtsänderungsgesetzes (URÄG), das am 01.06.2008 in Kraft trat. Zentraler Bestandteil dieser neuen Rechtslage ist dabei vor allem die Frage, wie Österreich – im Vergleich zum deutschen Gesetzgeber – die Richtlinienbestimmungen über die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers umgesetzt hat. Darüber hinaus werden in dem Beitrag auch die Internationalen Prüfungsstandards (ISA), die Neuregelungen zum Bestätigungsvermerk sowie die Behandlung von Unternehmen von öffentlichem Interesse nach österreichischem Recht untersucht.

 • 268.
  Inwinkl, Petra
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Schneider, Georg
  Fusionsstrategien: Die Umsetzung der IntVRiL ins österreichische Recht2007Inngår i: Der Konzern – Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Bilanzrecht und Rechnungslegung der verbundenen Unternehmen, ISSN 1611-2296, nr 11, s. 705-716Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 269.
  Inwinkl, Petra
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Schneider, Georg
  Fusionsverbote nach der Internationalen Verschmelzungsrichtlinie 2005/56/EG und dem österreichischen EU-VerschG2008Inngår i: Recht der Internationalen Wirtschaft, ISSN 0340-7926, Vol. 54, nr 1, s. 4-12Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [de]

  Eines der aktuellsten Themengebiete des europäischen Gesellschaftsrechts betrifft die Frage der Umsetzung der Internationalen Verschmelzungsrichtlinie (Richtlinie 2005/56/EG) in das nationale Recht eines jeden Mitgliedstaates. Deutschland war dabei eines der ersten Länder, welches diesen Vorgang mit dem 2. UmwGÄndG vollzogen hat. Österreich folgte mit der Verabschiedung eines eigenen EU-Verschmelzungsgesetzes (EU-VerschG) nunmehr nach. Allerdings hat weder der europarechtliche noch der österreichische Gesetzgeber jene Verschmelzungsvorgänge konkretisiert, die von der Anwendung der beiden Rechtsgebiete ausgeschlossen sind. Dieser für die Praxis zentralen Frage, nämlich der Ermittlung der sich ergebenden Fusionsverbote für grenzüberschreitende Verschmelzungsvarianten, geht der vorliegende Beitrag für die österreichische Rechtslage nach.

 • 270.
  Inwinkl, Petra
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Schneider, Georg
  University of Paderborn, Germany.
  Überblick über das neue Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung2009Inngår i: Die Wirtschaftsprüfung, Vol. 62, nr 19, s. 289-295Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 271.
  Iresjö, Dan
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Besiktningsklausuler vid fastighetsköp: är lagstiftningen i behov av förändring2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I arbetet behandlas besiktningsklausuler vid fastighetsköp, vilka kan medtagas av parterna i köpehandlingen och som ger köparen rätt att genomföra besiktning av fastigheten efter köpet. Klausulen kan vidare föreskriva att köparen äger rätt att frånträda köpet eller rätt till prisavdrag för fel som upptäcks vid besiktningen. En klausul av det senare slaget kan utformas med eller utan en tröskel som anger att vissa fel måste föreligga för att klausulen ska kunna göras gällande.

  Besiktningsklausulen regleras inte uttryckligen i lagstiftningen och dess omnämnande i övriga rättskällor är sällsynta. Vidare har besiktningsklausuler med trösklar visat sig vara svåra att utforma vilket inte sällan orsakat tolkningssvårigheter för parterna.

  I arbetet utreds de lege lata avseende de olika typerna av besiktningsklausuler och det konstateras att besiktningsklausuler som stadgar om prisavdrag är tillåtna enligt 4 kap. 1 § jordabalken och besiktningsklausuler av återgångskaraktär enligt 3-4 §§.

  I arbetes analys konstateras inledningsvis att tillåtandet av besiktningsklausuler delvis motarbetar ändamålet med formkravet rörande fastighetsköp. Vidare konstateras att lagstiftningen avseende besiktningsklausuler av återgångskaraktär i viss utsträckning har en låg rättssäkerhet och rättseffektivitet, vilket medför höga kostnader för såväl parterna som samhället. Med anledning av detta diskuteras några förslag till lagändringar där det mest lämpliga anses vara införandet av ett andra stycke i 4 kap. 3 § jordabalken som gör besiktningsklausuler föremål för ett antal kriterier. Då det finns indikationer på att användandet av bristfälliga besiktningsklausuler håller på att minska konkluderas dock att någon lagändring inte bör vidtas i dagsläget, utan att det först bör utredas om dessa indikationer stämmer och om det i så fall rör sig om en tillfällig nedgång eller ej.

 • 272.
  Iresjö, Dan
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Kollektiva stridsåtgärder inom EU: ett arbete om konflikten mellan friheten att tillhandahålla tjänster och rättigheten att vidta kollektiva stridsåtgärder2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet berör konflikten mellan rättigheten att vidta kollektiva stridsåtgärder och EU-rättens regler om friheten att tillhandahålla tjänster. EU-domstolen har i Lavaldomen underkänt Sveriges implementering av utstationeringsdirektivet, som innehåller bestämmelser om minimikrav som en medlemsstat måste garantera utstationerade arbetstagare. Domstolens tolkning av utstationeringsdirektivet har kritiserats och menats leda till social dumpning, då domstolen bestämmer att de garanterade villkoren inte bara utgör minimikrav utan även maximikrav. En stridsåtgärd får således inte vidtas i syfte att åstadkomma kollektivavtalsförhandlingar för villkor som är mer förmånliga än de som garanteras enligt direktivet.

  I analysen konstateras först att EU-domstolen har underordnat arbetsrätten utan något ordentligt lagstöd för detta och att avvägningen därför tycks vara motiverad av rättspolitiska skäl snarare än juridiska. Detta, enligt mig, olyckliga rättsläget kvarstår än idag trots Lissabonfördragets ikraftträdande. Förändringarna för arbetsrätten i fördraget är små och Monti-II-förordningen tycks bekräfta min uppfattning att dessa inte innebär någon reell förändring av rättsläget. Förordningen, som anger att områdena ska samspela med varandra, framstår som uddlös och är enligt mig närmast en kodifiering av Lavaldomen. Kompetensen att göra avvägningar mellan områdena kommer även fortsättningsvis att hamna hos EU-domstolen. Enligt mig bör förordningen revideras och tydligt deklarera att rättigheten till kollektiva stridsåtgärder måste förbli oinskränkt även gentemot friheten att tillhandahålla tjänster. Åtminstone skulle förordningen kunna fastställa tydliga riktlinjer för hur avvägningar mellan områdena ska ske, vilket minskar domstolens handlingsutrymme.

 • 273.
  Isaksson, Malin
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Skatterättens betydelse vid generationsskifte av skogsbruksfastigheter2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Idag står över 200 000 privata skogsägare i Sverige inför ett kommande generationsskifte. Istället för att göra skiftesprocessen till en naturlig del av skogsfastighetens livscykel, visar statistik gällande de privata ägarnas medelålder att många väljer att skjuta det, förr eller senare oundvikliga generationsskiftet, på framtiden. För att garantera ett lyckat resultat av ett ägarskifte gällande skogsbruksfastigheter bör vikten av att inleda generationsskiftet i god tid uppmärksammas.

  I uppsatsen behandlas det aktuella rättsläget gällande generationsskiften av skogsfastigheter som bedrivs som enskild näringsverksamhet, och särskild hänsyn tas till de skatterättsliga konsekvenser som uppstår vid de olika skiftesmetoderna arv, testamente, gåva och köp. På grund av de ekonomiska värdena inblandade i generationsskiften av skogsbruksfastigheter, är de skatterättsliga bestämmelserna vid processen av mycket stor betydelse vid skiftesplaneringen.

  Ett generationsskifte kan ske genom benefika fång – arv, testamente och gåva – eller oneröst, det vill säga genom ett köp. Vilken metod som skall användas skiljer sig ofta helt beroende på omständigheterna hänförliga till skiftet och de inblandade parterna. Sker ingen planering innan den äldre generationens frånfälle, övergår fastigheten genom legalt arv. Ett sådant oplanerat skifte medför inte bara arvsrättsliga problem men kan på grund av kontinuitetsprincipen, som innebär att överlåtarens skattemässiga situation överförs med fastigheten, också orsaka skattemässigt negativa effekter för övertagaren. Liknande konsekvenser uppstår även vid ett planerat generationsskifte genom gåva, där de skattemässiga påföljderna kan bli än allvarligare för övertagaren om vederlag för gåvan erlagts. Trots detta är gåva ett populärt generationsskiftesalternativ, mycket beroende på den låga skuldsättningen som krävs och möjligheterna att föra in villkor i gåvobrevet.

  Det skiftesalternativ som kan anses mest fördelaktigt för generationsskiften av skogsbruksfastigheter är en försäljning av fastigheten. Gränsdragningen mellan gåva och köp görs med hjälp av huvudsaklighetsprincipen, vilket i vissa fall vara problematiskt. Genomförs ett ägarskifte genom köp kan känslomässiga och relationsrelaterade problem till större utsträckning undvikas. Även om ett sådant generationsskifte medför de största ekonomiskt negativa konsekvenserna för parterna vid skiftestidpunkten, kompenseras detta genom de långsiktiga skattemässiga fördelar för näringsverksamheten som köpet medför.

 • 274.
  Jahani, Aida
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Samma rätt oavsett ålder?: En studie om åldersdiskrimineringsområdet i svensk rätt2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The prevention of age discrimination in Sweden did not have any solvent grounds until directive 2000/78/EG was implemented into Swedish law. Today age discrimination has been banned for just over two years. This ground of discrimination has, compared to other existing grounds of discrimination in Swedish law, a lot more opportunities to make exceptions from. Given the fact that the exemption rules are vague, it is difficult to determine whether the protection against age discrimination is in fact a protection at all. The purpose of this essay is to describe what the law regarding age discrimination means. Is the protection against age discrimination appropriate or are the prohibitions against age discrimination deficient? Both Swedish and EU-law applies in this essay, since the Swedish Discrimination Act has been influenced by EU-law.

  From the prohibition of age discrimination there are a few exemptions which are permissible under Swedish and EU-law. There are three possibilities to make exemptions to the age discrimination ban in Swedish law, one of which can be made in individual contracts and collective agreements as regards the right to pension- survivor - or invalidity benefits. The other two exemptions are more general and vague and therefore do not provide much guidance. Consequently, the main question is whether or not the Swedish Discrimination Act provides a protection with no actual effect, since the preparatory works mention situations where exceptions to the prohibition of age discrimination are considered to be permitted.

  In 2001 a mandatory rule came into force in the Employment Protection Act (LAS) which gave employees the right, to remain in their post until the month in which he or she reaches the age of 67. The issue however occurs after the employer has reached this age and whether or not this rule constitutes a direct discrimination by law.

 • 275.
  Jakobsen, Mikael
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Vederbörliga justeringar vid internprissättningsfrågor: Analys av om gällande rätt är tillfredställande för lösning av tvister som uppkommer till följd av justeringar av internprissättningar2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Today adjustments on the pricing of internal transactions between multinational enterprises can lead to economic double taxation for the involved companies. This circumstance will result in an obstacle for private enterprising on the international market. Rules regarding corresponding adjustments and the mutual agreement procedure, that is used to eliminate economic double taxation, are today not sufficient tools to achieve this purpose. Consequently, changes regarding these rules should be implemented.

  The main reason for why economic double taxation is not put right is the competent authorities’ inability to reach a suitable solution for the dispute. This is essentially because the lack of time limit for the procedure and the lack of obligation for the authorities to reach a solution on the issue. These weaknesses should be attended to, if the procedure shall have a larger effect in the future.

  Since it is not appropriate to introduce cogent rules for the competent authorities to solve the dispute between themselves other alternatives should be considered, as international arbitration procedure and an international tax court. Although an international tax court probably would be the most effective alternative in order to eliminate economic double taxation, the situation in the area of international taxation requires that the alternative concerning an international arbitration procedure initially should be considered.

 • 276.
  Janossy, Axel
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Återbetalning av kapitaltillskott: Återbetalningsformerna och kompletteringar för ytterligare säkerhet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Capital accession to a company, without subscription of shares, is exercised when a company is facing a forced liquidation, or when the company wants to obtain capital by a less regulated process than conventional methods of raising capital. The main reason for raising capital in this way is that the accession does not add to a company’s liability in the balance sheet, therefore creating a surplus in the balance sheet. Thus, avoiding a forced liquidation caused by a share capital deficit below the required amount for going concern. However, the contributor of a capital accession of this kind, almost certainly wants reimbursement for his deed when not receiving shares. This can be achieved by a range of agreements between the contributor and the shareholders.

  The question is what arrangements can be done to constitute a sufficient security for the contributor. And further, in which way can these be combined?

  The answer depends on many factors, amongst others, whether there is a possibility to alter the Articles of Association, the shareholders’ financial solidity, and if the risk with pledging of shares is accepted. Ultimately, the decision is an agreement between the contributor and the shareholders, upon the conditions in the given situation. Therefore, there cannot be a single solution to every situation.

 • 277.
  Jansizian, George
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Hästar som handelsobjekt: Frågan om den höga process-frekvensen i hästmål är förankrad i utformningen av felbegreppet i KöpL och KköpL, samt om denna utformning är lämpad för att identifiera fel i häst?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hästar är ett speciellt handelsobjekt som konstant förändras på in- och utsidan av olika anledningar, vilket kan föranleda komplikationer mellan avtalsparter. De kan inneha fel i sin anatomi som inte direkt inverkar på hästens funktionsduglighet, men också ådra sig beteendestörningar samt röntgenförändringar som är svåra att kartlägga bakåt i tiden. Sådana ”fel i häst” inverkar på riskens övergång och lämpligheten kring felbestämmelserna i KöpL och KköpL för att identifiera ”fel i vara”. Det blir som mest komplicerat när tvisterna omfattas av KköpL eftersom fel som uppenbarar sig inom de första sex månaderna ska anses ha förelegat vid köpets ingående. Mätningar och analyser visar att det föreligger en hög processfrekvens inom hästmål som dessutom kan relateras till just utformningen av KöpL och KköpL. För tillfället åligger det köpare och säljare att utforma ”kliniska” standardavtal för att parterna ska kunna utläsa huruvida fel i häst föreligger och undvika tvist. Är standardavtalet eller bilagorna bristande löper tvisten en stor sannolikhet att leda till domstol där ärendet blir en fråga om vilken part som kan föra bäst bevisning om fel föreligger i varan eller inte. Effekten av felbestämmelsernas utformning i KöpL och KköpL har bidragit till att domstolarna genomfört inkonsekventa bedömningar kring huruvida fel i vara föreligger. Trots att det existerar en hel del standardavtal som kan komplettera KöpL och KköpL åligger det parterna (lekmän) en väldigt tung börda att upprätta komplicerade och tekniska avtal för att undvika eller friskriva sig från vissa bestämmelser eller förhållanden. En reglering av standardavtal på nationell nivå där avtalen måste uppfylla en särskild minimi standard skulle kunna skapa en bättre förutsägbarhet för både parter, ombud och domstolen. Processfrekvensen kan troligtvis med hjälp av dessa små förändringar minskas på lång sikt.

 • 278.
  Jansizian, George
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Medhjälpare till brott mot URL?: Vem och när anses man vara medhjälpare?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Internettjänsten The Pirate Bay fälldes av Svea hovrätt den 26 november 2010 för medhjälp till brott mot URL med motiveringen att denna tjänst främjat fildelning av upphovsrättsligt skyddat material utan upphovsmännens samtycke. Bestämmelsen i 23 kap 4 § 2 st. BrB lyder, ”ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall ådömas inte bara den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd. Detsamma skall gälla beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning, för vilken fängelse är föreskrivet.” I dagsläget finns ett flertal tjänster av liknande karaktär såsom söktjänsten Google och videotjänsten Youtube. Dessa har inte prövats av svensk rätt men åtnjuter skydd av E-handelslagen trots att de i praktiken kan anses fungera som The Pirate Bay. Skillnaden är att dessa aktivt handlar för att förebygga förekomsten av upphovsrättsligt skyddat material utan upphovsmännens samtycke. Trots detta förekommer en betydande mängd upphovsrättsligt skyddat material som med stor sannolikhet inte gjorts tillgängligt för allmänheten med upphovsmännens samtycke. Dessa aktörer kan teoretiskt sätt upprätta en policy mot spridning av olovligt material som är tillräcklig för att väga upp den skadan som tillförs upphovsmännen, på så sätt åtnjuter de titeln informationssamhällets tjänst, de vill säga samhällsnyttan väger över den tillförda skadan enligt E-handelslagen. Hovrättens deldom i Pirate Bay-målet är nu en milstolpe för dessa aktörer avseende tolkningen av medhjälpsbegreppet i BrB, men det är ändock av vikt att HD samt EU-domstolen klargör den diffusa gränsen mellan definitionen informationssamhällets tjänst och tolkningen av ordalydelsen i 23 kap 4 § 2 st. BrB (medhjälpsbegreppet).

 • 279.
  Jansson, Adam
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Swedish Arbitration Act: Should it be able to determine multi-party arbitration?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 280.
  Jansson, Camilla
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Spärreglerna för underskottsavdrag: Uppnår reglerna sitt syfte?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 281.
  Jansson, Henrik
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Proposition 2009/10:194 Koncernavdrag i vissa fall: En analys av de föreslagna reglernas förenlighet med gällande EU-rätt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 282.
  Jansson, Marica
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Oharmoniserad familjerätt i EU: Problematik och lämpliga förändringar ur medborgarnas perspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The EU guarantees the free movement of persons. The citizens of the EU Member States have the right to move freely without barriers within the EU borders and this result in an integration of the peoples in Europe. The integration result in several international family relationships. It is not unusual in the present situation that families have international relations. For example, spouses in a married couple may have different nationality. The international family law in Europe is applicable in case of a cross-border family dispute.

  The international family law consists of specific common rules on jurisdiction and rules on recognition and enforcement of judgments. There is no substantive family law or conflict-of-law rules in the international family law in the present situation. National law regulates the substantive law and the conflict-of-law rules. Since all Member States applies its own substantive family law, and the fact that national family law rules may differ in many cases, the absence of a common substantive family law in the EU cause issues in international family law. The differences in the substantive family laws affect citizens negatively in case of one Member State imposes less favorable legal effects compared to the internal law of another Member State. The national conflict-of-law rules apply since the international family law does not include any conflict-of-law rules. The conflict-of-law rules identifies the applicable national substantive law which gives rise to the problems in cross-border disputes. The international family law has no substantive solution to the cross-border disputes. The issues in international family law are that EU citizens are not necessarily treated the same way in all Member States even if the circumstances in a family law situation are identical. Legal uncertainty, risk of discrimination on grounds of nationality and possible obstacles to the free movement of people in the EU are examples of how citizens are affected by the divergences in international family law in the EU.

  A harmonisation of substantive family law is required to meet the citizens' rights under similar conditions in all Member States. However, the EU should not strive for common conflict-of-law rules since these rules only specify the substantive law. Differences in judicial practice arise in the substantive family law. A harmonised substantive law in the EU is required to avoid such differences. A harmonisation of these rules is complex due to the differences in national law. For example, the differences in the substantive law give rise to difficulties to harmonise the substantive rules by means of regulations. An appropriate solution for the harmonisation of substantive law is to let the Court of Justice of the European Union and the literature achieve a harmonised international family in Europe in due time.

 • 283.
  Jansson, Marica
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Unharmonised Transfer Pricing Documentation Requirements: Is the Principle of Legal Certainty Sustained for Mulinational Corporations?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 284.
  Jarlros, Petra
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Jämkning av skadestånd och ansvarsförsäkringar2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Damages have four main functions: reparation, placing of the costs, distribution of the losses and prevention. The rules about damages evolved before liability insurance had the extension it has today, 97 % of the Swedish populations is covered by liability insurance, since it is included in the comprehensive household insurance. Liability insurance should be looked at in the light of the damage rules, but the rules about damages are adapted to the insurance possibilities.

  The Law of damages contains, though the general adjustment article 6:2, the adjustment article 2:4 about children and the adjustment article 2:5 about the mentally ill, a possibility to adjust a non reasonable damage claim. If the liability insurance covers the damages no adjustment is made. Even when the adjustment articles are being used the damages is a heavy burden for the person who is liable for the damages. The liability insurance contains exemptions for damages caused by criminal actions amongst other things and therefore there is still a need for the adjustment articles. It is voluntary to have liability insurance for private individuals. The severity of the consequences for the person liable for the damages leads to that is should be involuntary, at least for children.

  This year a change was made to the Law of damages and the legal guardian of children is now, not only responsible for damages causes when they are negligent, but also in some situations absolute liable. The ground for the change is to clarify the legal guardian’s responsibilities and decrease delinquency. The change is an unjust divergence from damage principles and will not fulfill its purpose.

 • 285.
  Jensen, Lotte
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Platsen för tillhandahållandet av kunskapstjänster: Mervärdesbeskattning vid gränsöverskridande handel med tjänster2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Företag vars produkt utgörs av kunskap är en bransch med stark tillväxt, som spelar en allt större roll i dagens internationella handel. Eftersom marknaden inom Europeiska Unionen, (EU), skall fungera som en inre marknad med fri rörlighet, är mervärdesskattelagstiftningen inom EU till stor del harmoniserad, genom ett flertal direktiv, varav det centrala är rådets sjätte direktiv.

  Platsen för tillhandahållandet är det främsta instrumentet inom mervärdes-skatterätten för att undvika att en gränsöverskridande tjänst dubbel- eller icke-beskattas, eftersom det avgör vilken stat som har rätt att mervärdesbeskatta tjänsten. Huvudsyftet i denna uppsats är att utreda och analysera vad som utgör platsen för tillhandahållandet av kunskapstjänster, enligt artikel 9 i sjätte direktivet, och ett delsyfte är att undersöka i vilka situationer tillämpningen av artikeln kan resultera i att en transaktion dubbelbeskattas, icke-beskattas eller på annat sätt snedvrider konkurrensen. Med kunskapstjänster avses framför-allt tjänster utförda av konsulter, konsultbyråer, ingenjörer, jurister och revisorer.

  Platsen för tillhandahållandet kan avgöras antingen genom att tjänsten beskattas där leverantören är etablerad, enligt ursprungslandsprincipen eller genom att tjänsten beskattas där den konsumeras, enligt destinationslandsprincipen. I sjätte direktivet används en kombination av principerna. Huvudprincipen i artikel 9.1 i sjätte direktivet är baserad på ursprungs-landsprincipen, men i artikel 9.2 finns ett flertal undantag från huvudregeln, där tjänsten istället anses tillhandahållen där den konsumeras. Att destinationslandsprincipen tillämpas kan innebära att tjänsten exempelvis anses tillhandahållen där kunden är etablerad eller där tjänsten fysiskt utförs. Avgörande för vilken regel kunskapstjänsten omfattas av är hur den klassificeras. I uppsatsen framkommer att det föreligger tolknings- och gränsdragningsproblem, emellan de olika reglerna i artikel 9 i sjätte direktivet, samt att medlemsstaterna inte tolkar direktivet enhetligt. En oenhetlig tolkning kan leda till att en kunskapstjänst, vid handel mellan två medlemsstater, blir dubbelbeskattad eller icke-beskattad. En oenhetlig tolkning av begreppen fast driftställe och skattskyldig i artikel 9 kan också få samma konsekvenser, eftersom tolkningen av begreppen kan vara avgörande för platsen för tillhandahål-landet.

  När det gäller handel mellan ett EU-land och tredje land kan också icke-beskattning och dubbelbeskattning uppkomma. I ett sådant fall är orsaken dock inte en oenhetlig tolkning av sjätte direktivet. Om dubbel- eller icke-beskattning uppkommer är istället beroende av om det tredje landet mervärdesbeskattar tjänsten eller inte. Om ursprungslandsprincipen eller destinationslandsprincipen används för att avgöra platsen för tillhandahållandet i artikel 9 påverkar dock om en situation av dubbel- eller icke-beskattning kan uppkomma.

  Om en tjänst dubbelbeskattas eller icke-beskattas resulterar detta i snedvridning av konkurrensen, eftersom liknande tjänster beskattas olika. En snedvridning av konkurrensen kan också uppkomma genom att tjänsten beskattas med olika skattesatser. Om ursprungsprin-cipen tillämpas beläggs tjänsten med den skattesats, som finns där leverantören är etablerad. Skattesatserna inom EU inte är harmoniserade, vilket kan resultera i att samma typ av tjänst beläggs med olika skattesatser, beroende av var leverantören är etablerad. Om istället destinationslandsprincipen tillämpas, beläggs tjänsten med den skattesats som finns där kunden är etablerad. Det innebär att tjänsten påförs samma skattesats, oavsett i vilket land leverantören är etablerad. Vid valet av princip måste dock även hänsyn tas till andra kriterier, såsom vilken administration principen kräver och hur enkel den är att tillämpa.

  Kommissionen har lagt fram två lagförslagsändringar rörande platsen för tillhandahållandet av tjänster, som syftar till att bättre anpassa reglerna till dagens handel. Det utgör därför ett andra delsyfte att analysera vilken påverkan dessa har, i jämförelse med de nuvarande reglerna, på platsen för tillhandahållandet av kunskapstjänster. Om reglerna införs kommer de i princip inte att förändra platsen för tillhandahållandet av kunskapstjänster till icke-skattskyldiga. Vid tillhandahållanden till skattskyldiga kommer dock de nya reglerna ha en påverkan på platsen för tillhandahållandet av kunskapstjänster.

 • 286.
  Jeppsson, Linn
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Har Sverige behov av en ny bolagsform? Fyller SPE-bolaget Sveriges behov?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 287.
  Jeremejev, Jimmie
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  En utredning av Rom I-förordningens artikel 4.1(h)2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Article 4.1(h) in the Rome I regulation establishes which law that will be applicable on contracts concerning financial instruments concluded in multilateral systems. The main problem is that most contracts concluded within these systems have standard clauses which contain a clause on the applicable law. If this is the case, Article 3.1 in the Rome I Regulation is applicable instead. This problem makes it difficult to find a need for article 4.1(h) if it will only be applicable in exceptional cases. However, the legal position on this matter is still unclear since the Rome I Regulation has just been put into force. It is therefore important that future case law, in a clear and precise way, determines how article 4.1(h) shall be used in order for it to be properly used within the sphere of international private law.

 • 288.
  Jern Bruhn, Elin
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  67-årsregeln i LAS: Strider regeln mot EU-rätten?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  67-årsregeln återfinns i 32 a § LAS och innebär att en arbetstagare har rätt att behålla sin anställning fram till 67 års ålder. Efter 67 års ålder är det arbetsgivaren som avgör om arbetstagaren får behålla sin anställning eller om anställningen avslutas.

  Regeln blev uppmärksammad genom ett fall från tingsrätten som genom överklagande hamnat hos AD. En anställd, vars anställning upphörde vid 67 års ålder, ansåg att regeln utgjorde åldersdiskriminering enligt arbetslivsdirektivet. AD ansåg att de frågor som tingsrätten hänsköt till EU-domstolen var relevanta och att frågan om 67-årsregeln strider mot EU-rätten kvarstår.

  För att avgöra om 67-årsregeln är förenlig med EU-rätten måste arbetslivsdirektivet vara tillämpligt. Arbetslivsdirektivet är tillämpligt om regeln rör exempelvis anställningens längd. 67-årsregeln är förenlig med EU-rätten om syftet med regeln är berättigat och om medlen för att uppnå syftet är lämpliga och nödvändiga. Syftet är berättigat om det exempelvis främjar sysselsättningen och arbetsmarknaden. Regeln ska även använts oberoende av sociala och demografiska förhållanden och oavsett hur arbetsmarknaden har sett ut. Medlen är lämpliga och nödvändiga om regeln inte tvingar en arbetsgivare att ersätta en äldre arbetstagare med en yngre, inte resulterar i obligatorisk pensionsavgång, inte resulterar i att arbetstagaren förlorar sitt diskrimineringsskydd, gör skillnad på avslutande och upphörande och slutligen beaktar den ekonomiska situationen som uppstår efter anställningens avslutande.

 • 289.
  Jern Bruhn, Elin
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Röjande av företagshemligheter: Vilka skador kan uppkomma och vem bär ansvaret?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dag finns ett stort antal konsultföretag som bygger hela sin näringsverksamhet på att sälja tjänster. Ett problem som kan uppstå är om en arbetstagare på konsultföretaget röjer en kunds företagshemligheter.

  För att lösa problemet måste en utredning om vad ett anställningsavtal ska innehålla, lojalitetspliktens betydelse, vad som är en företagshemlighet, vem som bär ansvaret för röjande av företagshemligheter och skadeståndslagen med principalansvaret redas ut. I anställningsavtalet kan en arbetsgivare skriva in klausuler om ytterligare lojalitet än den som uppstår då två parter ingår avtal.

  En företagshemlighet är all information som en näringsidkare håller hemlig som kan orsaka skada för näringsidkaren om den röjs. Det är enbart den som röjer företagshemligheten som bär ansvaret och ska dömas för brott enligt lagen om företagshemligheter.

  När en skada har skett uppkommer ett ersättningsanspråk. Om en arbetstagare vållar en skada i tjänsten ska arbetsgivaren ersätta skadan enligt principalansvaret. Skadeståndet kan flyttas över till arbetstagaren om rekvisiten för det uppfylls.

  Den skada som uppkommer för kunden är en ren förmögenhetsskada och det är arbetsgivaren som, enligt principalansvaret, ska stå för ersättningen till den skadedrabbade kunden. Den som bär ansvaret för själva skadan är arbetstagaren.

  Arbetsgivaren kan dock, i anställningsavtalet, friskriva sig mot skador som arbetstagaren vållar en medkontrahent till arbetsgivaren. Villkoret i anställningsavtalet måste stadga att arbetstagaren blir ersättningsskyldig gentemot arbetsgivaren.

 • 290.
  Joelsson, Malin
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Ansvaret för tillämpningen av vissa familjerättsliga skyddsregler: Om gränsen mellan opartiskhet och etisk plikt som jurist2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Working as a lawyer demands not only legal skills, but also ethical ones due to the involvement with humans. The area of ethics is far from as regulated as the area of law is. The reasons for this are both historical – as the area of ethics is, in comparison with the practice of law, a relatively new area, especially combined with the traditional work of lawyers – and technical, since ethics is an area that seems difficult to regulate due to its adopting skills. Ethics looks different depending on which work area it addresses; who you ask; and in what situation it shall be enlightened. This essay’s purpose is to investigate where the border is between impartiality and ethical duty for a practising lawyer. In order to investigate this, two questions are raised:

  - To what extent can a lawyer give information about certain rules of protection before he is perceived as partial?- How much information about certain rules of protection, in favour of one part, can a lawyer withhold before passing the ethical duty?

  In order to answer the questions, the current law is established through the recognized sources of law. Ethical guidelines are studied through available materials, for example the ethical rules of the Swedish Bar and Law Association (SLBA). Limitations in the essay are made to only cover ethics within the work of a practising lawyer, and not ethics as its own subject. In order to concretize the difficulties, situations are used, when certain rules of protection within family law are applicable, especially in the situation of division of property.

  Lawyers’ work is regulated by law, 8’ ch. RB, together with codes of conduct drawn by the SLBA. In addition there is EU-legislation that provides fundamental frames for lawyers. Jurists (non-members of SLBA) are lacking regulation for their profession. For their legitimacy they should apply the rules for lawyers, especially the core values of loyalty, information and truth. In accordance with those core values, the ethical duties towards clients and counter parts are rather extensive. This calls for a lawyer or a jurist to inform about rules of protection in most cases, and they cannot withhold such information without risking violation of the ethical code of conduct.

 • 291.
  Johansson, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Kall, Jessica
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Beskattning av bostäder: Hur påverkar de nya beskattningsreglerna den skattskyldige sett utifrån skatterättsliga principer och utifrån de krav som skall ställas på en god skattelagstiftning?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Reglerna för bostadsbeskattning genomgick flera förändringar den 1 januari 2008, vilka kommer att tillämpas vid 2009 års taxering. Före reglernas ikraftträdande förekom intensiva diskussioner kring deras framtida utformning. Debatten som föregick förändringarna fokuserade inte sällan på den statliga fastighetsskatten på bostäder och dess vara eller inte vara.

  Den huvudsakliga förändringen bestod i att den tidigare gällande statliga fastighetsskatten på bostäder avskaffades till förmån för den nu gällande kommunala fastighetsavgiften. Den statliga fastighetsskatten var baserad på bostadens taxeringsvärde och utgjorde en procent av detta värde avseende privatbostadsfastigheter och 0,4 procent av värdet gällande privatbostadsrätter. I och med förändringen infördes istället en förutbestämd avgift till ett årligt belopp om 6 000 SEK vad avser privatbostadsfastigheter och 1 200 SEK avseende privatbostadsrätter. Innebörden härav är att taxeringsvärdet inte längre utgör beräkningsgrund för avgiftens storlek. Värdet har dock fortfarande kvar en del av sin relevans vad gäller avgiftens storlek, då avgiften maximalt får utgöra 0,75 procent av bostadens taxeringsvärde vad avser privatbostadsfastigheter och högst 0,4 procent avseende privatbostadsrätter. Införandet av den kommunala fastighetsavgiften innebär dessutom att de medel som avgiften inbringar numera skall tillfalla landets kommuner.

  Som ett led i finansieringen av det statliga skattebortfall, som införandet av den kommunala fastighetsavgiften således innebar, ändrades uppskovsreglerna vid avyttring av bostad. Ändringarna innebar dels att en beloppsgräns avseende uppskovsbeloppets maximala storlek infördes, dels att uppskovsbeloppet kom att räntebeläggas genom att en årlig schablonintäkt på 1,67 procent av uppskovsbeloppet skall tas upp i inkomstslaget kapital vid varje deklarationstillfälle. Vidare ändrades uppskovsreglerna för benefika överlåtelser och dessutom förändrades beräkningssättet för uppskovsbeloppets maximala storlek vid förvärv av billigare ersättningsbostad. Som ett ytterligare led i ovan nämnda finansiering höjdes kapitalvinstbeskattningen vid avyttring av bostad från 20 procent till 22 procent.

  De nya reglerna kommer som tidigare har angivits att tillämpas första gången vid 2009 års taxering, vilket medför att det finns ett behov av att utreda hur de nya beskattningsreglerna kan tänkas påverka den skattskyldige. Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera de nya reglernas påverkan på den skattskyldige, utifrån en jämförelse med de tidigare gällande reglerna, vilket skall ske med utgångspunkt i skatterättsliga principer och i de krav som skall ställas på en god skattelagstiftning.

  Vår slutsats är att införandet av den kommunala fastighetsavgiften kan anses mer förenlig med neutralitetsprincipen i den aspekten att en förutbestämd avgift inte påverkar den skattskyldiges handlingsalternativ i lika stor utsträckning som den statliga fastighetsskatten, baserad på skenande taxeringsvärden, gjorde. Vi anser dock inte att avgiften är mer förenlig med skatteförmågeprincipen då den fortfarande tar sikte på objektet och inte på subjektet, vilket är en förutsättning för att en förenlighet med denna princip skall anses föreligga. Inte heller anser vi att avgiften är mer förenlig med intresseprincipen, då en direkt motprestation fortfarande inte erhålles vid erläggande av avgiften. Vi anser dessutom att avgiften är mindre förenlig med likhetsprincipen eftersom den nu införda begränsningsregeln inte kan sägas behandla lika fall lika, då enbart pensionärer över 65 år och skattskyldiga i behov av aktivitets- och sjukersättning får ta del av denna möjlighet till skattereduktion.

  Vår slutsats är vidare att de nya uppskovsreglerna i betydligt större utsträckning står i konflikt med såväl neutralitetsprincipen som legalitetsprincipen. De nya reglerna påverkar i allra högsta grad den skattskyldiges handlingsalternativ och kan leda till inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. Inte heller kan den nu införda räntebeläggningen anses förenlig med legalitetsprincipen och dess innebörd om att skatt inte får uttagas utan stöd i lag, vilket föranleder att räntebeläggningen kan anses stå i strid med retroaktivitetsförbudet. Den höjda kapitalvinstbeskattningen anser vi dock förenlig med legalitetsprincipen, då någon retroaktiv beskattning inte kan sägas föreligga eftersom den skattskyldige endast erhåller uppskov med kapitalvinsten och således inte med en på förhand fastställd skatt.

  Vårt förslag till reglernas framtida utformning är att låta den kommunala fastighetsavgiften istället baseras på bostadens anskaffningsvärde, där beskattning skall ske utifrån fastslagna intervaller och belopp baserade på just anskaffningsvärdet. Vi föreslår vidare att en successiv beskattning införs vid avyttring av bostad, vilket innebär ett avskaffande av det nu gällande uppskovssystemet.

 • 292.
  Johansson, Eva
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Begränsning av inomobligatoriskt skadestånd: Adekvansläran, direkta och indirekta skador samt förutsebarhetsformeln - tre sidor av samma mynt?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Principen om fullt skadestånd utgör utgångspunkten vad gäller beräkning av skadestånd som uppkommer med anledning av kontraktsbrott. Ett skadestånds omfattning begränsas dock på olika sätt genom olika skadeståndsbegränsande metoder.

  Några skadeståndsbegränsande metoder som gäller enligt dispositiv rätt är adekvansläran, köplagens indelning av skador i direkta och indirekta sådana samt förutsebarhetsformeln i United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna 1980. Syftet med den här uppsatsen är att analysera vilken eller vilka av de nämnda skadeståndsbegränsande metoderna som bäst kan anses motsvara målen med att skadeståndsskyldighet för parter i kommersiella köpeavtal över huvud taget begränsas.

  Den av Jan Hellner anförda målanalysen används för att identifiera de i rättskällorna nedlagda ultimära målen, annorlunda uttryckt syftena eller anledningarna, med att skadeståndsskyldighet ska begränsas. De identifierade ultimära målen utgörs av ett mål om att uppnå en ekonomiskt effektiv riskfördelning, ett mål om att åstadkomma jämställdhet mellan avtalsparter samt ett mål om att eftersträva största möjliga rättssäkerhet.

  Den av de analyserade skadeståndsbegränsande metoderna som bäst motsvarar de identifierade ultimära målen är förutsebarhetformeln. Att förutsebarhetsformeln är den metod som bäst motsvarar de ultimära målen har i grund och botten att göra med att metoden är den av de analyserade metoderna som begränsar en avtalsparts skadeståndsskyldighet i störst omfattning.

 • 293.
  Johansson, Eva
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Selective distribution systems in practice: Consequences of and justifications for selective distribution together with effects of the new Block Exemption Regulation2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  On 1 June 2010, a new Block Exemption Regulation (BER) and new Guidelines that affect the practical use of selective distribution systems enter into force. The BER exempts vertical agreements, such as selective distribution agreements, from the prohibition of Article 101 (1) TFEU. It is significant for individual market players to obtain knowledge of what impact the new BER and the new Guidelines have for the practical use of selective distribution systems.

  The Commission has amended the new BER and the new Guidelines in the light of the development the last decade. Two main changes are noticed that affect the content of the new legislative documents. Firstly, it is established that many distributors have obtained larger market shares. Secondly, it is stated that Internet sales have increased largely. The basic principles of the new versions of the BER and the Guidelines are identical with the former versions but the present changes are although noticeable for companies and their selective distribution systems.

  The new BER contains a new market share rule that is more restrictive than the corresponding rule in the former BER. However, the new market share rule is not an expression of a less tolerant approach towards selective distribution systems; rather an amendment necessary due to the development of distributors’ market shares.

  The growth of distribution in the Internet the last ten years is reflected in the new Guidelines. The Commission’s approach towards the Internet as a distribution method seems in general to be positive. It is noticeable that the Commission wants that parties of selective distribution agreements shall be able to benefit from all the positive effects of online sales at the same time as the Commission tries to preserve the positive effects of selective distribution.

  This thesis describes and examines the practical use of selective distribution systems. Different reasons for companies to use selective distribution systems and effects of the new BER and Guidelines are in particular examined.

 • 294.
  Johansson, Jessica
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Procurement after the entry of the Lisbon Treaty: Will social economical market have an impact on procurment?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  As of 1 December 2009 the Treaty of Lisbon came into force. The Treaty brings along several changes for the physical structure of the EU. There are no changes aimed directly towards procurement, however the Treaty of Lisbon might prove to include changes of major impact. Article 3 (3) NEU includes a change to how the inner market shall be achieved. The Treaty text has gone from an inner market based on competition to include a “social economic market”, however there is no indication of what this means from a procurement perspective. The inner market and procurement had difficulties already before the entry of the Lisbon Treaty. There was arguments as regards to how fair a state could intervene trough public procurement to achieve positive social effects. The CJEU has persistently held that the inner market shall be built by the help of the inner market and competition. The Commission has during the last years started to express a different opinion than the CJEU with regards to low value procurements. The legislators has also shown a great interest for the SME’s and ensured more leeway for these companies to receive help form the member states. The ECJ has however made it difficult to support further than the actual startup phase of an SME. The European Parliament is critical to the Commissions work with regards to measures supporting the member states and ignoring the CJEU. The EU Parliament fears the consequences a more protectionist approach might have on the development of a free inner market and express concern for the legal uncertainty developed trough the lack of attention to the procurement market when introducing the “social market economy” with the Treaty of Lisbon.

  The EU Parliament and the CJEU might have to adjust their opinion on competition within the inner market towards the Commissions opinion. The thesis does however conclude that an inclusion of the de minis principle in the test for equality of suppliers might be all that will be done to clarify this legal uncertainty.

 • 295.
  Johansson, Kim
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  35a kap IL: I förhållande till etableringsfriheten inom EU2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Regeringsrätten fastslog, genom ett antal rättsfall avkunnade i mars 2009, att de svenska koncernbidragsreglerna inte till fullo var förenliga med etableringsfriheten inom EU. Detta eftersom det sedan Europeiska Unionens Domstols (EUD) avgörande i målet C-446/03 Marks & Spencer har stått klart att det inte är förenligt med etableringsfriheten att neka avdrag i de fall där det utländska dotterbolagets förluster är slutliga och det inte finns någon möjlighet att förlusterna skulle kunna komma att beaktas i dotterbolagets hemviststat. Med anledning av Regeringsrättens avgöranden inleddes ett lagstiftningsarbete med syfte att tillgodose etableringsfriheten vid gränsöverskridande förlustutjämningssituationer vilket utmynnade i 35a kapitlet inkomstskattelagen (1999:1229). Kapitlet har dock kritiserats för att det i flertalet situationer är mycket svårt att åtnjuta avdragsrätt då flera kriterier måste vara uppfyllda samt att avdragsrätten är beloppsbegränsad. Uppsatsens syfte är att analysera ifall 35a kapitlet inkomstskattelagen (1999:1229) medger tillräckligt långtgående möjligheter för moderbolag att tillgodoräkna sig förluster i utländska dotterbolag för att reglerna inte kommer anses strida mot etableringsfriheten vid en eventuell prövning av EUD.

  De krav för avdragsrätt som kapitlet uppställer har var och en analyserats genom en restriktionsanalys eftersom EUD vanligtvis gör en restriktionsanalys i de fall då det är ursprungsstatens lagstiftning som uppställer ett hinder mot att utöva etableringsfriheten. Slutsatsen av dessa restriktionsanalyser visar att det finns flera situationer där kapitlet uppställer alltför restriktiva möjligheter till gränsöverskridande förlustutjämning för att EUD skulle anse reglerna vara förenliga med etableringsfriheten inom EU.

   

 • 296.
  Johansson, Maria
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Skattetillägget och rättssäkerheten: Har Europadomstolens dom i målet Janosevic mot Sverige 2002 lett till förbättrad rättssäkerhet på skatteområdet?2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In 1972 the regulations on tax surcharge were introduced. In the new system the sur-charge are imposed by the Tax Authority (skatteverket) and not the Court. Since 1995 the European Convention on Human Rights constitute law in Sweden, which means that Sweden is forced to guarantee its citizens the human rights in the Convention. Article 6 in the Convention states that everyone, in the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, is entitled to a fair hea-ring within reasonable time. The Article also expresses the right for anyone charged with a criminal offence to be presumed innocent until proved guilty according to law (the presumtion of innocence). Article 4 in the seventh amendment states that nobo-dy may be tried or punished again (the principle of ne bis in idem). Another impor-tant principle when enterpreting the Convention is the principle of proportionality, which means that measures should be proportionate in relation to the legal aim.

  In 1985 the question of the tax surcharge and its compatibility with the rights in the European Convention arose for the first time, when the Swedish citizen Max von Sydow complained to the European Commission that his right to a fair trial had been infringed. However, the court never gave a decision due to settlement out of court. In 2002 the European Court of Human Rights stated in Janosevic v. Sweden and Västberga Taxi AB and Vulic v. Sweden, that the regulations on tax surcharge had in-fringed the complainants’ right to access to court and to a fair trial within reasonable time. In consequence, some changes were done in order to make the regulations on tax surcharge conform to the requirements in the Convention.

  An analyze is made to investigate whether the changes have improved the situation or if Sweden still is on the verge of infringement of the Convention. My analyses re-veals that the changes only led to marginal improvements. The areas where Sweden could still be in breach of the Convention are the length of the proceedings in the matter of tax surcharge, the lack of subjective elements and the situation where tax surcharge sometimes are imposed when a criminal penalty is simultaniously applied.

 • 297.
  Johansson, Richard
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Intrångsundersökning: företagshemligheters vän eller fiende?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Intrångsundersökningsreglerna används av rättighetsinnehavare av immateriella rättigheter för att eftersöka information eller handlingar hos en misstänkt intrångsgörare i jakt på bevis för intrångets existens. Om det finns risk för att informationen till exempel kan komma att undanröjas av den misstänkta intrångsgöraren, vilket ofta torde vara fallet, får en intrångsundersökning beviljas utan dennes hörande.

  Vid en intrångsundersökning finns det en risk att överskottsinformation kommer sökanden tillhanda. Denna överskottsinformation kan i vissa fall utgöra motpartens företagshemligheter. Vid skyndsamma situationer kan därför rättssäkerheten för företagshemlighet ifrågasättas.

  Denna risk har i praktiken visat sig vara påtaglig, främst vid situationer utan motpartens hörande. Beviskravet har varit enkelt att nå upp till och domstolarnas bedömningar i de enskilda fallen ineffektiva. Ett utökat skydd behövs därför för företagshemligheter. En ändring av beviskravet torde inte anses rimlig. En möjlig lösning är att istället ge domstolarna mer ledning i hur deras bedömningar ska göras, men detta riskerar att leda till komplexa, detaljstyrda situationer som motverkar intrångsundersökningens syfte.

  Intrångsundersökning saknar motsvarighet vid angrepp mot företagshemligheter. Sökanden har i praxis dock kunnat göra gällande att dennes företagshemligheter omfattas av ett immaterialrättsligt skydd och sedan använda bevisningen från intrångsundersökningen för att bevisa ett angrepp på sina företagshemligheter. På så vis har sökanden tillåtits kringgå det faktum att någon bevissäkringsåtgärd inte finns i lagen om skydd för företagshemligheter.

  Det tycks således finnas brister i lagstiftningen som leder till sämre förutsebarhet och rättssäkerhet vid angrepp mot företagshemligheter och ett behov av att åtgärda detta. En bevissäkringsåtgärd borde därför införas för sådana situationer.

 • 298.
  Johansson, Richard
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Upphovsrättsintrång på Internet: Intrång genom tjänst som är uppkopplad från tredje land2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Harmoniseringen av upphovsrättsskyddet inom den europeiska unionen har lett till ändringar i nationell rätt av flera medlemsstater. Vissa länder har som effekt av olika direktiv infört bestämmelser som gör det möjligt för domstol att ålägga internetleverantörer att blockera sina kunders tillgång till tjänster eller webbsidor som används för att begå upphovsrättsintrång. I Sverige tar detta sin form genom vitesförbud.

  Hovrätten har i mål nr Ö 10146-09 och i mål nr Ö 7131-09 vid vite ålagt internetleverantörer att sluta tillhandahålla internetuppkoppling för tjänster som används för att begå upphovsrättsintrång.

  Det torde vara lagenligt att genom föreläggande om vitesförbud även ålägga internetleverantörer att neka sina användare tillträde till en sådan tjänst. Detta torde vara fallet även om tjänsten i fråga är belägen i ett tredje land. Ett sådant föreläggande kan inte anses strida mot censurförbudet, även om tjänsten skulle vara grundlagsskyddad. Föreläggandet bör inte anses inskränka friheten att sprida och ta emot uppgifter, åtminstone inte om tjänsten i huvudsak används till att begå upphovsrättsintrång. Inte heller kan föreläggandet anses strida mot det unionsrättsligt stadgade förbudet mot en allmän övervakningsskyldighet.

  Möjligheten att vända sig mot en internetleverantör i ett tredje land med ett föreläggande om vitesförbud enligt svensk rätt torde vara förhållandevis liten och på det stora lönlös.

 • 299.
  Johansson, Sandra
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Paketering av fastigheter: När betraktas andelen som en skattepliktig lagertillgång?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 300.
  Johnsson, Christian
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Revidering av dispensregeln från budplikt?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  When anyone acquires control over a listed company the mandatory bid rule is triggered. This means that the person who acquires the control has to make an offer to buy the remaining shares in the company. The purpose of the rule is to protect the minority shareholders from the buyers. This rule has been considered to be burdensome and thus it is followed by an exemption rule which under some special circumstances may make the mandatory bid rule void. The purpose of this thesis is to analyze if the exemptions given by the Swedish securities council (in Swedish Aktiemarknadsnämnden) are in accordance with the purpose of the mandatory bid rule and if a review of these rules are needed.

  To answer the purpose, the Swedish securities councils statements has been analyzed, to determinate if the exemptions are in accordance with the purpose of the mandatory bid rule. The result of the analysis is that the rules need to be changed because exemptions from the mandatory bid rule are given to arbitrary in Sweden.

3456789 251 - 300 of 763
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf