Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 70568
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Abrahamsson, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Locked in or true love: Branding among banks: A qualitative study of technologies, brand equity, switching barriers, choice criteria and future strategies in the context of retail banking2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to increase the knowledge about technology based services affection of the ability of retail banks to build customer based brand equity among students.

  Design/methodology/approach – A conceptual model has been developed from theories regarding customer based brand equity, switching barriers and choice criteria. Based on this conceptual model, seven in depth interviews including several brand elicitation techniques were conducted.

  Findings – The findings show that students perceive the target banks to be rather similar, especially regarding technologies. In addition, the students are satisfied with their bank, however; the technology based services have difficulties in creating true customer based brand equity. Behind this difficulties are the special character of financial service combined with the student role. Together, these results suggest that the banks need to do something besides the actual services in order to build customer based brand equity and keep the customers for a long term relationship. These strategies must be developed and implemented carefully in order to keep the current image of credibility.

  Research limitations/implications – The paper has not included comprehensive eliciting techniques and this must be taken into account when reflecting about unconscious brand associations. 

  Practical implications – The findings include good insights and advices that bank managers can use to create meaningful differentiations in the future and attract and keep students as customers for a long time. 

  Originality/value - The paper combines customer based brand equity with switching barriers, which give valuable insights to both banks and researchers. Moreover, the time period of the study related to the technological innovation provides the brand equity research in the financial sector with updated knowledge.

 • 252.
  Abrahamsson, David
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Norberg, Nathalie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Från kontanter och människor till kort och bankomater: En studie om hur avskaffandet av manuell kontanthantering påverkar bankernas tjänstekvalité2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige förändras allt mer mot ett kontantlöst samhälle och det kontanta betalningsalternativet har försvunnit på bussar, parkeringsautomater och offentliga toaletter. Anmärkningsvärt är att förändringen även nått banksektorn, en sektor starkt förknippad med kontanter. Kunderna hos dessa banker blir därmed tvungna att använda Self Service Technologies (SST:s) i form av automater för att uträtta sina kontantärenden. Samtidigt som bankkundernas valmöjlighet minskar så går Handelsbanken  mot strömmen och fortsätter erbjuda manuell kontanthantering på sina kontor.

   

  En undersökning gjord av Svenskt Kvalitetsindex visade att bankernas kundnöjdhet (tjänstekvalité) har försämrats på grund av förändringen. För att mäta tjänstekvalitén hos de olika tjänsterna kan man dela upp dessa i mindre beståndsdelar, dimensioner, vilka är olika för SST:s och traditionella tjänster. Vår promblematisering ledde därmed till följande frågeställning:

   

  Vilka dimensioner i tjänstekvalitén, sett utifrån SST- och traditionella tjänster, ger förklaringar till bankernas försämrade tjänstekvalité?

   

  Huvudsyftet med studien var främst att kartlägga vilka dimensioner som förklarar bankernas försämrade tjänstekvalité. Utifrån detta ville vi även bidra med praktiska råd till bankerna för att förbättra tjänsterna och således förbättra kundernas upplevda tjänstekvalité. Dessutom ville vi studera om det finns skillnader mellan äldre och yngre kunder angående deras åskter kring de två olika kontanthanteringstjänsterna. Vi ville även kartlägga skillnader mellan kundernas ålder, teknologiska mognadsgrad och behov av mänsklig interaktion.

   

  Studien genomfördes genom en enkätundersökning på bankkunder i ålder 18-85 år bosatta i  Umeå kommun. Studien använde sig av ett kvoturval bestående av tre kvoter:  åldersgrupp 18-35, åldersgrupp 36-59 och åldersgrupp 60-85. Insamlat material sammanställdes i en importance-performance analys och användes vid hypotesprövningar.

   

  Vår studie visade att dimensionerna säkerhet och användarvänlighet för SST:s kan förklara bankernas försämrade tjänstekvalité. Främst uppfattar de äldre kunderna att uttagsautomaternas säkerhet är bristfällig. Samtidigt kan detta även förklaras av att kundernas valmöjligheter minskat och att vissa kunder blivit så nöjda med tjänsten manuell kontanthantering att de blir missnöjda i och med förändringen.

   

  Vår förhoppning är att bankerna skall använda de praktiska råden och där igenom förbättra tjänstekvalitén. Vårt teoretiska bidrag är främst att ge en ökad kunskap rörande SST:s dimensioner och skillnader i åldergrupperna.

 • 253.
  Abrahamsson, Emilia
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Pang, Jenny
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Applicerbarheten i Modigliani och Millers teorem 50 år senare: en empirisk studie av svenska och amerikanska företag2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att testa Modigliani och Millers teorem i praktiken, samt undersöka om svenska och amerikanska företags val av kapitalstruktur har någon påverkan på deras företagsvärde och avkastning på eget kapital.

  Uppsatsen har använt sig av en kvantitativ ansats där regressionsanalys och hypotesprövning har utförts för att mäta sambandet mellan variablerna.

  Franco Modigliani och Merton Millers teorem om kapitalstruktur visade att valet av finansiering har betydelse för ett företags värde. Ett företag finansierat med skulder blir på grund av skattereduktioner högre värderat än ett obelånat företag.  

  Svenska företag visar ett relativt starkt samband mellan skuldsättningsgrad och P/BV till skillnad från de amerikanska där det inte förekommer ett samband. Både de svenska och amerikanska företagen visade ett klart samband mellan skuldsättningsgraden och avkastning på eget kapital, samt ett samband mellan företagsvärde och avkastning på eget kapital.

   

 • 254.
  Abrahamsson, Erik
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Widfeldt, Jesper
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Aktiekapitalets funktioner: En studie av kapitalkravets funktioner utifrån åtta entreprenörers synvinklar2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem

  Aktiekapitalets nivå har sedan dess införande slitits mellan att uppfylla de funktioner som myndigheterna ämnar uppnå med ett kapitalkrav och att nivån inte ska utgöra ett ekonomiskt hinder för de entreprenörer som önskar använda aktiebolagsformen. Den ekonomiska utvecklingen, där större fokus har hamnat på småföretagande och entreprenörskap, har inneburit att funktionerna av aktiekapitalet har kommit att ifrågasättas. I dagsläget förs en debatt om huruvida kapitalkravet innebär ett hinder för nyetableringen av aktiebolag i Sverige. Detta resulterade i att regeringen år 2007 tillsatte en utredning för att undersöka möjligheten att sänka kapitalkravet. Myndigheternas syn på aktiekapitalets funktioner har inte ändrats under de senaste 35 åren, men hur uppfattar dagens moderna företagare, entreprenören, dessa funktioner? Frånvaron av entreprenörernas tankar i debatten gör att mycket lite kan sägas om hur väl dagens aktiekapital uppfyller sina tilltänkta funktioner.

  Forskningsfråga

  Stämmer entreprenörernas bild av aktiekapitalets funktioner överens med myndigheternas syn på dess funktioner?

  Syfte

  Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur entreprenörerna, utifrån deras egna verksamheter, har uppfattat myndigheternas tilltänkta funktioner med aktiekapitalet vid dagens nivå på kapitalkravet. Som bisyfte ämna författarna även undersöka om den föreslagna sänkningen av kapitalkravet ligger i linje med entreprenörernas syn på aktiekapitalets funktioner.

  Metod

  Studiens ansats är kvalitativ med ett deduktivt angreppssätt där en komparativ design har använts. Urvalet av respondenter har bestått av åtta stycken entreprenörer verksamma i konsultbranschen, med anknytning till Teknikbyn Science Park Västerås. Dataunderlaget har samlats in genom personliga semistrukturerade intervjuer.

  Slutsatser

  Utifrån undersökningen i denna uppsats kan författarna dra slutsatsen att det både finns en enighet och en skillnad i myndigheternas och entreprenörernas syn på aktiekapitalets funktioner vid dagens nivå på kapitalkravet. Utifrån studien kan slutsatsen dras att myndigheternas huvudargument, i dagsläget, för att behålla kapitalkravet är dess funktion som seriositetsspärr. Förslaget om en sänkning av kapitalkravet inte ligger i linje med entreprenörernas syn på denna funktion. Övriga argument för ett kapitalkrav uppfattas i dagsläget som antingen omoderna eller bristfälliga av de medverkande entreprenörerna vilket medför att en sänkning av aktiekapitalet inte skulle påverka några av dessa funktioner.

 • 255.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Englund, Hans
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Gerdin, Jonas
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  On the (re)construction of numbers and operational reality: A study of face-to-face interactions2016In: Qualitative Research in Accounting & Management/Emerald, ISSN 1176-6093, E-ISSN 1758-7654, Vol. 13, no 2, p. 159-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: This paper aims to examine the mobilization of management accounting (MA) numbers and metrics in social interactions. The purpose is to develop a model of how and why managers perceive and mobilize (new) MA numbers/metrics in a changing way over time in situated face-to-face interactions.

  Design/methodology/approach: An observation-based qualitative field study of a change project in a large manufacturing company is used as the basis for our analysis.

  Findings: The empirical study shows that MA numbers and metrics are essential when semi-distant managers strive to solve problems and achieve radical improvement targets, but that the ways in which existing and new metrics are perceived and mobilized during face-to-face interactions change over time. The study provides both a detailed account of the emergent nature of the transformation process and a number of mechanisms as to why managers (inter-)act the way they do to produce such change.

  Originality/value: The paper problematizes the generally held view that MA numbers and metrics primarily work as a structuring device in face-to-face interactions, and also, how the processes are constituted through which MA is transformed into such a structuring device. The paper also adds new insights to our understandings of why managers (inter-)act the way they do to produce MA change.

 • 256.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Englund, Hans
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Gerdin, Jonas
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Organizational identity and management accounting change2011In: Accounting, Auditing & Accountability Journal, ISSN 1368-0668, E-ISSN 1758-4205, Vol. 24, no 3, p. 345-376Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – This paper aims to examine how and why management accounting practices are linked to an organization's identity and identity discrepancies.

  Design/methodology/approach – A qualitative field study of a one-year change project in a large manufacturing company is used as the basis for the analysis.

  Findings – The empirical study reveals how discrepancies between organizational members' perceived identity and their construed external (and desired future) image both influence and are influenced by emergent accounting practices. Empirical evidence suggests such a reciprocal relationship between accounting and identity, since accounting practices are an important means of (de)legitimizing an organization's current self-perception.

  Research limitations/implications – The uncovered reciprocal relationship between management accounting practices and organizational identity (discrepancies) have implications for a broader literature, including the works on how different forms of control interact as a “control package” and the discourse on potential sources of organizational identity change.

  Originality/value – Although it has previously been suggested that management accounting may be an important means for, as well as an outcome of, processes of identity (re)constructions in organizations, this study suggests a more complex interplay than has previously been noted in the literature. Specifically, it was found that organizational identity may for a considerable time work as a highly influential and largely unquestioned categorical imperative, signifying the boundaries of appropriate organizational action. At times, however, accounting practices may spark (re)constructions of identity discrepancies through: providing identity-inconsistent evidence; and using (new) measures in a “feed-forward” manner to explore possible ways to close such perceived discrepancies.

 • 257.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Department of Business, Economics, Statistics and Informatics.
  Gerdin, Jonas
  Örebro University, Department of Business, Economics, Statistics and Informatics.
  Exploiting institutional contradictions: the role of management accounting in continuous improvement implementation2006In: Qualitative Research in Accounting & Management/Emerald, ISSN 1176-6093, E-ISSN 1758-7654, Vol. 3, no 2, p. 126-144Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: Based on an institutional perspective, this study explores the role of management accounting (MA) in promoting or impeding changes in the employees’ conceptions of shopfloor worker responsibility in a company trying to implement a Continuous Improvement (CI) working practice.

  Methodology/approach: We use an ethnographically inspired research method where weekly CI meetings in two workgroups were observed over a period of eight months and in-depth interviews with managers and operators were conducted regularly.

  Findings: The study reveals that active and skilful exploiters of inconsistencies within social arrangements may use MA as one important way of transforming a traditional vertical view of worker responsibility into a more horizontally-oriented view by: creating collective reflection and reasoned analysis of the limits of the present order; and, by visualizing and justifying an alternative model(s) of social behaviour. However, the study also shows that MA may contribute to the reinforcement of a vertical view by the use of group-level measures strictly as a one-way performance monitoring device.

  Research limitations/implications: Arguably, it is worthwhile to explore the existence of ‘institutional heterogeneity’ because our study highlights that ‘contradictions’ between social orders may not only nurture institutional stability, but may also be a necessary (although not sufficient) condition for institutional change.

 • 258.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Helin, Sven
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Continuous Improvement-work under Ambiguity: the role of Management Accounting Control2000Conference paper (Refereed)
 • 259.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Helin, Sven
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Hur kan ekonomistyrningen stödja eller hindra ett kontinuerligt och systematiskt förändringsarbete?1999Conference paper (Refereed)
 • 260.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Helin, Sven
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  'It's the singer not the song'- how Management Accounting Influence Problem Solving Activities on Shop Floor Level: a Case Study2001Conference paper (Refereed)
 • 261.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Swedish Business School at Örebro University.
  Helin, Sven
  Örebro University, Swedish Business School at Örebro University.
  Problemlösningsarbete på låg organisatorisk nivå: två studier om implementering respektive konkretisering av idéer om kundorderstyrd tillverkning2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 262.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Helin, Sven
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Problemlösningsarbete på låg organisatorisk nivå: Två studier om implementering respektive konkretisering av idéer om kundorderstyrd tillverkning2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The two studies reported in this thesis are about problem solving at a low organisational level in an organisational unit in a Swedish manufacturing company, which has adopted ideas of World Class Manufacturing. In the first study, we analyse, from an organisational learning perspective, the implementation of the well-known concept Continuous Improvement at shop-floor level and how management accounting may facilitate or impede improvement work. A case study was conducted in two workgroups in one production unit for about seven months. In one of the groups, management accounting facilitated improvement work with high organisational scope and, in the other group, impeded the organisational scope. Our conclusion is that management accounting may facilitate a high organisational scope by supporting the leadership style, stressing co-operation, dialog and participation, or, by the way the manager uses management accounting, make boundaries distinct between groups of employees and between departments, and therefore impede improvements with high organisational scope. In the second study, we analyse, from a rule-based behavioural perspective, how ideas of World Class Manufacturing are institutionalised in cross-functional problem solving at a low organisational level. A case study was carried out in two cross-functional weekly group meetings for about nine months. Problems raised and solutions decided followed a repeated pattern. The actors draw on instrumental rules, which can be described as technical as well as economic. We concluded that ideas of World Class Manufacturing were institutionalised as different variants of World Class Manufacturing in the different functions at a low organisational level. At the meetings, contradictory instrumental rules were activated by the functions and treated according to interaction rules. Two overall patterns of action, articulated the two main interaction rules guiding actors in how to treat contradictory ideas of World Class Manufacturing.

 • 263.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Johansson, Tobias
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Ekonomiska ansvarsenheter2013In: Perspektiv på ekonomistyrning / [ed] Erik Jannesson, Matti Skoog, Stockholm: Liber, 2013, 1, p. 14-35Chapter in book (Other academic)
 • 264.
  Abrahamsson, Hanna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Larsson, Louise
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Media - makt att sätta företags agenda?: En kvantitativ studie om medias makt att påverka företags hållbarhetsredovisningar2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction Lately, there has been a significant increase in sustainability related issues in media, while companies increasingly are reporting on sustainability. Media has a central role in today's society, and sustainability is emerging as one of the most contemporary issues in the business industry. Studies with a combination of media and sustainability are a fruitful field for future research.

  Purpose The aim of this study is to explain the relationship between medias sustainability exposure of companies and these companies' establishment and extent of a sustainability report.

  Method This quantitative study is pursued through a deductive approach in which the hypotheses are formulated with a background in existing theories. A cross-sectional design is used to measure the presence and the variation of a given phenomena at a certain time. Secondary data is used as the empirical basis. The study focuses on companies listed at Nasdaq Stockholm.

  Conclusion The results of this study indicate that medias' sustainability exposure of companies affects companies' establishment and extent of a sustainability report. Size, industry, profitability and number of subsidiaries are also significant factors. We have found that media is a primary factor in explaining why companies choose to report on sustainability issues. For every news story about a given company in a sustainability context – the likelihood of that company establishing a sustainability report is increased by 2,491. This study also proves that increased media exposure leads to a more extensive sustainability reporting.

 • 265.
  Abrahamsson, Ida
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tornberg, Markus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Styrning i skolvärlden: En komparativ studie med fokus på rektorns förutsättnngar i kommunal skola respektive friskola2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is intended to investigate the prerequisites for the principals to perform their work and whether they differ between schools. This has been investigated by studying the underlying management structure and the management instrument and how they have shaped the prerequisites for the principals. The study is based on interviews with princi- pals and a quality director from both public school and private school. The study shows that the management instruments goals, communication, mandate and decision as well as support functions, and to some extent the management structure, shapes the prerequisites for the principals. These management instrument have also been looked into more thor- oughly, in order to see how well they work to create the right conditions for the principals in the public school and private school. From the results that was obtained from this study, we could see that the management instruments don’t work optimally in order to give the right prerequisites for the principals. Mainly have the results shown that the principals in the private school have better perquisites than the principals working in the public school.

 • 266.
  Abrahamsson, Isak
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Karlsson, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Värdeinvestering – en hållbar strategi för överavkastning?: Ett test av investeringsstrategin F_SCORE på värdeaktier med hög book-to-market kvot2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The main aim is to test if Piotroskis F_SCORE applied on stocks with high book-to- market ratio outperforms the market portfolio and therefore determine the level of market efficiency. The secondary aim is to provide knowledge to business executives about the relevance of a book-to-market policy.

  Method

  This study is a quantitative research which assumes a positivistic research philosophy with a deductive approach. Several regression analyses have been used to confirm the statistical significance of the different estimated parameters. The empirical results give answers to two hypotheses based on the aim of this research. The empirical data have been collected from Thomson Reuter Datastream, compiled in Excel and analyzed with the statistical software Stata.

  Result & Conclusions

  The empirical results of this study show that the value portfolio has a higher return than the market index. The risk-adjusted return for the value portfolio is higher compared to the market portfolio. This indicates that the higher return of the value portfolio is not due to a higher risk. By the results of this study there is not possible to determine whether the market is fully efficient or not. It is only possible to exclude the strong and semi-strong form of market efficiency.

  Suggestions for future research

  For future studies, we suggest further research about the weak form of market efficiency. Using historical data to determine future return, as Contrarian model, is one suggestion to reach further evidence of market (in)efficiency. Since F_SCORE assumes a normal distribution and because of the poor performance of the low F_SCORE firms another suggestion is short-sell these stocks to see if the return ca be increased. This empirical field needs further research about which factors that causes the higher return for these stocks. The small firm effect, liquidity and behavioral finance are just a few anomalies that may have a relationship with excess return.

  Contribution of the thesis

  The investment strategy in this research shows a higher excess return compared to the market index as well as a higher risk-adjusted return over the given period. This is not only a contribution to investors but also in a theoretical field due to the efficient market hypothesis. F_SCORE have a normal distribution curve where the stocks with F_SCORE of 5 or higher generally have a higher mean return. Another contribution is the relevance of book to market ratio as a useful strategy for valuating companies. The practical contribution gives business executives better understanding about the relevance of a book-to-market policy when attracting investors. 

 • 267.
  Abrahamsson, Jan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Beyond Going Global: Essays on business development of International New Ventures past early internationalization2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The notion of International New Ventures, or INVs, emerged in academia in the early-to-mid 1990s and generally refers to entrepreneurial firms that tend to internationalize very early in their life-cycle, and whose expansion into foreign markets occurs much more quickly than predicted by earlier theories of the incremental internationalization process. Previous literature proposes effective networking with market partners and, more recently, internationally viable business model among key distinguishing features of INVs that allow for such early and rapid entry into international markets. Nevertheless, little is yet known regarding how these younger firms develop over time and how they could sustain international growth. With the purpose of filling this gap, this doctoral dissertation scrutinizes business models and business model innovation of INVs beyond their early internationalization, with a particular emphasis on INVs’ external relationships configurations.

   

  The dissertation consists of four self-contained essays that represent a methodological mixture of qualitative and quantitative approaches and incorporate longitudinal case studies, surveys and register-based data encompassing nine years of Swedish INVs’ development. The findings highlight the importance of the business model as an initial market entry tool, and of business model innovation as a potential growth vehicle over time. Findings also display that INVs work with a broader range of external partners compared to other firms for innovative purposes, and that INVs have different business model innovation patterns compared to other types of internationalized firms. Moreover, INVs focus more heavily on value capture innovations in their business models as they mature and seek to obtain a more centralized position in their industry ecosystem by re-configuring the parameters of existing external relationships or developing new ones.

   

  Overall, this dissertation contributes to the international entrepreneurship and business model literature by explicating how maturing INVs need to operate under different business model configurations as compared to emerging INVs, as the original business model might lack scalability after a certain point in time. Furthermore, the dissertation suggests how INVs can pursue a dynamic business model approach and utilize dynamic capabilities to design business models that put the focal firm more in control of the surrounding ecosystem, and reduce constraints that can limit the value capturing potential and thus the growth and development of INVs.

 • 268.
  Abrahamsson, Jan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  The Dynamic Relationships of INVs and its Business Model Implications2014Conference paper (Refereed)
 • 269.
  Abrahamsson, Jan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  The Dynamic Relationships of INVs and their Business Model ImplicationsManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Addressing International New Venture development over time and acknowledging INVs’ high degree of reliance on external relationships coupled with limited business model control, this study explores the interplay of INVs’ reconfiguration of relationship patterns and business model innovation over time. The study builds upon longitudinal case studies of three Swedish INVs beyond early internationalization stage, conducted over a period of four years. The results indicate that maturing INVs strive towards eco-system centrality to increase business model control and to capture more value from their business model portfolio. This study also suggests that coopetitive business model configurations could impair growth of maturing INVs and that engaging with new external partners could yield a more dynamic business model portfolio and expand INV’s international presence

 • 270.
  Abrahamsson, Jan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Boter, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Vanyushyn, Vladimir
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Business model innovation of International New Ventures: an empirical study in a Swedish context2018In: Journal of International Entrepreneurship, ISSN 1570-7385, E-ISSN 1573-7349Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Business model innovation (BMI) is receiving increased academic attention as a tool for gaining new or retaining existing firms' competitive advantages. This paper investigates value delivery and value capture dimensions of BMI utilized by international new ventures (INVs) and shows how this category of firms differs from other internationalized firms in Sweden. Our findings indicate that INVs tend to innovate value delivery and value capture dimensions in the form of sales channels and logistical methods more frequently than other internationalized firms and reconfigure their external relationships more intensively as well. By utilizing longitudinal data, we show that these aspects continue to differentiate INVs and constitute a unique characteristic of INVs over time. Hence, this study enhances the academic debate on business models of INVs as well as on their long-term development past early internationalization efforts. From a managerial perspective, the study highlights where to focus BMI initiatives for sustained international presence and growth.

 • 271.
  Abrahamsson, Jan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Boter, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Vanyushyn, Vladimir
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Continuing corporate growth and inter-organizational collaboration of international new ventures in Sweden2015In: Innovation and entrepreneurship in the global economy: knowledge, technology and internationalization / [ed] Charlie Karlsson, Urban Gråsjö and Sofie Wixe, Edward Elgar Publishing , 2015, p. 89-116Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study we examine the scope and pattern of innovation cooperation of international new ventures (INVs) of different age, size and formation type. Using longitudinal micro-matched database and Swedish Community Innovation Survey results for the years 1998–2009, we show that INVs are more likely to be involved in international cooperation than other firms, and that INVs are also more likely to have a broader scope of international partnerships in terms of number of partners and geographic location of these partners. We further show how age of a firm that originated as an INV and its formation type – greenfield, spin-off or merger – affect patterns of international cooperation for innovation.

 • 272.
  Abrahamsson, Jan Tony
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Boter, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Vanyushyn, Vladimir
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Continuing corporate growth andinter-organizational collaboration of international new ventures in Sweden2013Conference paper (Refereed)
 • 273.
  Abrahamsson, Jan Tony
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Boter, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Vladimir, Vanyushyn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Organizational practices and dynamic capabilities of international new ventures: Evidence from Sweden 2000-20092013Conference paper (Refereed)
 • 274.
  Abrahamsson, Jan
  et al.
  Stamford International University, Bangkok.
  Vanyushyn, Vladimir
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Boter, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Organizational Innovativeness of International New Ventures: Evidence from Swedish Firms2017In: European Journal of International Management, ISSN 1751-6757, E-ISSN 1751-6765Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper scrutinizes how and for what purposeinternational new ventures (INVs), of various formation types and at different developmentstages, innovate organizational structures and routines in comparison to otherinternationally active firms in Sweden. We show that INVs place more emphasison reorganizing their external relationships and primarily aim theirreorganization efforts at furthering their ability to enhance innovativeoutput. Coupled with the fact that INV report higher rate of new-to-marketinnovations than other internationalized firms, we conclude that INVs retaintheir innovative focus over time and, irrespective of their formation type,continuously advance their networking capabilities. We propose that dynamicinnovation-advancing relational capability as a characteristic that is uniqueto the INVs as a group of firms.

 • 275.
  Abrahamsson, Jenny
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Dahlström, Andreas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Essentiella förändringar av revisionsberättelsen?: En kvantitativ studie som undersöker attityder till de kommande förändringarna i revisionsberättelsen.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under en längre tid har diskussioner förts huruvida en förändring behövs inom revisionsbranschen med ändring av revisorns arbetsuppgifter och den tillhörande revisionsberättelsen. Dessa diskussioner har lett till förändringar i form av förordningar från EU samt att förändringar i ISA standarder från IFAC har utformats gällande bland annat revisionsberättelsen. Dessa kommer främst påverka börsnoterade företag genom den nya ISA standarden 701 gällande ”Key Audit Matters” men även onoterade företag kommer påverkas genom tillägg i övriga ISAs. Förändringarna på internationell nivå har stått som grund för FARs förändringar av svenska lagar och rekommendationer för hur revisionsberättelsen ska utformas samt vilken information den skall förmedla till företagets intressenter. Dessa förändringar är vad vi i denna studie kommer att undersöka.

  Vi undersöker huruvida förändringarna kommer leda till en bättre revisionsberättelse, både enligt revisorer och intressenter till det granskade företaget, närmare bestämt företagsrådgivare anställd på bank och investeringsrådgivare, samt om dessa förändringar antas leda till ett minskat förväntningsgap i revisionsbranschen som helhet. Studien utförs med en kvantitativ metod genom en enkätundersökning som sänds ut till urvalet med frågor om respondenternas åsikter kring förändringarna i revisionsberättelsen som snart träder i kraft samt frågor med syfte att utreda huruvida förändringarna antas minska förväntningsgapet. Totalt erhölls 54 fullständigt besvarade enkäter från revisorer samt 57 fullständigt besvarade enkäter från rådgivare. Dessa svar kopplas sedan med utvalda teorier i form av agentteorin och förväntningsgapet samt med tidigare studier inom området.

  Studiens problemformulering lyder; Anser revisorer samt företags- och investeringsrådgivare att de kommande förändringarna i revisionsberättelsen genererar ett ökat informationsvärde samt minskar förväntningsgapet? Resultatet studien gav visade att både revisorer och rådgivare anser att förändringarna i revisionsberättelsen är positiva och kommer att leda till ett ökat informationsinnehåll i berättelsen. Vi kunde även utläsa att längden på respondenternas arbetslivserfarenhet var den främst förklarande variabeln till attityder mot förändringarna med ett resultat som visade att revisorer med kortare arbetslivserfarenhet och rådgivare med längre arbetslivserfarenhet såg mer positivt på förändringarna. Indikationer erhölls även på att förväntningsgapet antas minskas i framtiden i och med förändringarna i revisionsberättelsen då rådgivares förväntningar på revisorer idag överstiger dess faktiska arbetsuppgiften men att förändringarna revisionsberättelsen genomgår får intressenters förväntningar att närma sig vad revisorns faktiska arbetsuppgift är. 

 • 276.
  Abrahamsson, Jens
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Lindblom, Niclas
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Product Placement: A study about Swedes attitude towards product placements in Movies and TV-shows2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Marketers have always been looking for alternative ways to reach the target population with their messages. One approach that has grown the last decades is product placement that has become a large arena for companies to involve in their marketing communication. It has been shown that people tend to dislike traditional advertisement such as commercial brakes in TV and tries to avoid it by switching channel. Since product placement is a type of advertisement that is embedded in a movie or TV-show and cannot be zapped away without missing the story of the movie or TV-show, it is a good opportunity to reach out with a company’s message.

  Several studies have been done in the field of mapping the attitudes towards product placement but no research has been done with the Swedish audience in focus. Therefore the purpose of this thesis is: “…to investigate what attitudes the Swedish audience has towards product placements in Movies and TV-shows”, which will lead to a greater knowledge for Swedish marketing managers about the attitudes towards product placement in Sweden.

  This thesis is a quantitative study with a descriptive single cross-sectional design. The data was retrieved through a questionnaire online. The sample frame was generation Y which is people that are between the ages 18-35.

  The study showed that the general attitude towards product placement is positive for the Swedish audience. When it comes to the different dimensions of product placement; visual-only, audio-only and a combination audio-visual it is shown that the visual placements is seen as the most positive way to place a product in a movie or a TV-show. It could also be seen several similarities with previous studies that prominent placement has a lower attitude while a subtle placements has a more positive attitude.

 • 277. Abrahamsson, Lena
  et al.
  Bengtsson, Lars
  Gremyr, Ida
  Kowalkowski, Christian
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial Marketing and Industrial Economics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Lindahl, Marcus
  Nilsson, Anders
  Rehn, Alf
  Segerstedt, Anders
  Säfsten, Kristina
  Öhman, Peter
  Industriell ekonomi och organisering2016Book (Refereed)
 • 278.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Bengtsson, Lars
  Lunds tekniska högskola, LTH.
  Gremyr, Ida
  Chalmers University of Technology.
  Kowalkowski, Christian
  Linköpings universitet.
  Nilsson, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Rehn, Alf
  Åbo Akademi.
  Segerstedt, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Säfsten, Kristina
  Högskolan i Jönköping.
  Öhman, Peter
  Mittuniversitetet.
  Industriell ekonomi och organisering: IE2016Book (Refereed)
 • 279.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Luleå Tekniska Universitet.
  Karlsson, Jan Ch.
  Karlstads Universitet.
  Tengblad, Stefan
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Tankar om arbetslivet2015Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 280.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Tsehaye, Isau
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Åkesson, Anna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Vilket val gör företag gällande periodiseringsfonder?: En undersökning om vilka faktorer som påvekar beslutet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:

  Det finns olika valmöjligheter inom redovisning. Vilket val man gör styrs av vilket resultat man önskar visa. Det har just införts en ny lag som innebär att juridiska personer skall ta upp en schablonintäkt för sina periodiseringsfonder och vi bestämde oss för att undersöka vilka val företagen gjort och vilken betydelse olika faktorer har när de ska välja att sätta av till periodiseringsfonder eller ej.

  Vi valde ett deduktivt angreppssätt och de vetenskapliga teorier vi främst utgick ifrån var agentteorin och Positive Accounting Theory (PAT). Vi valde att undersöka om följande faktorer kan ha samband med vilka beslut man tar när det gäller periodiseringsfonderna: bonus till ledningen, företagens skuldsättningsgrad, storlek, bransch och ägarstruktur.

  Vi ställde samman en hypotes för varje faktor och i de fall vår ursprungliga rådata var kontinuerligt kvantitativ testade vi dessa hypoteser med hjälp av så kallade t-tester. I andra fall gjorde vi korstabeller med χ2-test.

  Från PAT är det endast skuldsättningsgraden som påvisar ett svagt samband. Signifikansnivån på de andra två faktorerna, bonus och storlek, var för höga för att visa ett samband och vi falsifierade därmed dessa. Att det inte föreligger något samband kan bero på att vårt urval är för litet eller att teorin inte är direkt applicerbar på svensk företagskultur. Av de två sista faktorerna vi testade var det bara ägarstrukturen som visade ett samband.

 • 281.
  Abrahamsson, Louise
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Blom Haraldsson, Elina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Rörelsekapitalshantering i svenska SME-företag: Hur kundfordringar påverkar ett företags tillväxt och lönsamhet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Companies which are active on the market are in need of capital to finance their operations. In cases where external funding is not possible, the alternative is to see what is available within the company. Working capital binds large quantities of capital and consists of accounts receivable, accounts payable, inventory, and liquid assets. The management of these may result in the company having access to more liquid assets which can lead to increased profit and greater competitiveness. The aim of the study is to gain an understanding and investigate the effect of two performance variables by companies effectively use of trade receivables in Swedish small and medium-sized wholesale enterprises. The study focuses on studying the performance variables profit and growth. A company's age and size is also checked against these performance variables. To meet the aim, collection and analysis of 2675 corporate accounts has been made. The results show that profitability and growth are both affected positively by the use of accounts receivable in the working capital. This result proves that the management of working capital and value creation is important when working capital is considered to be the core of a business.

 • 282. Abrahamsson, Louise
  et al.
  Dufva, Malin
  Management of the Potential Challenges in the Consolidation Phase: A Case Study of a Scandinavian Company2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this thesis is to explore how to manage the potential challenges organizations may face in the consolidation phase, and in order to achieve this, potential challenges need to be identified.

  Methodology: The research has been performed through an abductive case study method to the subject of change management. The empirical data was gathered from semistructured interviews conducted at an international company, Company X, primarily from the electronic commerce department. The authors used a thematic analysis inspired by Boyatzis (1998) when analyzing the data.

  Research Limitation: Due to the limited amount of time, the research is limited to only embrace the consolidation phase of an organizational change process. The case study includes 10 interviews from one organization, which will limit the research. The authors apply anonymity due to the company's desire; however, it is also done in order to protect the respondents from any possible harm that might derive from this study (Waldorf,2006).

  Theoretical Perspective: Literature covering different but highly related areas of change management, and its relation to the consolidation phase constitutes the theoretical foundation of the thesis.

  Results: The authors identified four potential challenges when consolidating change; communication, prioritize consolidation, policies and employee involvement.

  Conclusion: In order for organizations to successfully manage the four identified challenges they have to increase the flow of communication, prioritize the consolidation phase, and thereby also allocate resources, which enables the employees to consolidate changes, set up clear policies for the consolidation phase and involve the employees within all levels, in order to increase the employee motivation.

 • 283.
  Abrahamsson, Louise
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Tover, Sofie
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Hållbarhetsredovisning: En undersökning av hur lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) påverkar stora företag2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  From the fiscal year of 2017 and onwards, large companies in Sweden will be obligated by

  law to publish a sustainability report. Amendment (2016:947) to the Annual Account Act

  (1995:1554) is based upon an EU directive, which aims to create transparency and openness

  among companies. The amendment will affect about 1600 Swedish companies and aims to

  make companies more transparent and thus consider how their businesses affect the world.

  Scandals and crises from all over the world are contributing to the increasing demands and

  expectations on companies taking responsibilities for their actions. The sustainability reports

  aims not only to help companies operate a more sustainable business, but also to

  communicate their sustainable progress to stakeholders. Sustainability is a current issue and

  poses major challenges for companies, at which the amendment aims to respond. Hence the

  research question is: how does the amendment (2016:947) to the Annual Account Act

  (1995:1554) affect the sustainability reporting of large companies? To answer the research

  question we have assumed a qualitative method with inductive approach. An empirical study

  has been conducted with both visit and telephone interviews with six respondents responsible

  for the sustainability reporting on six different companies affected by the amendment. An

  additional three interviews have been conducted with auditors working with advisory and

  review of sustainability reports. The study shows that the largest companies are unlikely to be

  affected by the amendment due to the fact that they are already producing a detailed

  sustainability report. The smaller of the companies concerned and the companies that are

  unlisted will probably need to either develop the existing report or start up a sustainability

  report from scratch. When establishing a sustainability report, companies experience

  problems regarding validation and assurance of the published information. The study shows

  that auditing would be effective in response to this challenge, but auditing is not statutory for

  the sustainability report. As external demands and expectations are increasing, the

  implementation of sustainability in the businesses of companies is growing in importance.

  The study shows that since more companies are obligated to produce a sustainability report,

  the sustainable activities of the company will evolve, which ultimately leads to a more

  sustainable development.

 • 284.
  Abrahamsson, Ludvig
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Försäljning av statliga bolag. En jämförande studie av inställning till statligt ägande under två perioder.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks hur inställningen till statligt ägande förändrats från början av 1990-talet till mitten av 2000-talet. Genom att undersöka den borgerliga regeringens proposition om minskat statligt ägande från 1991/92 med den borgerliga regeringens proposition om minskat statligt ägande från 2006/07 skapas en förståelse om hur de båda förslagen liknar varandra och hur de skiljer sig åt. Till de båda propositionerna lägger oppositionspartierna fram sina åsikter i motioner. Motionerna undersöks och bidrar till att skapa en bredare förståelse för den ekonomiska och politiska förändring som analyseras.

  För att sätta undersökningen i en historisk kontext presenteras en historisk bakgrund. I den historiska bakgrunden diskuteras Sveriges ekonomiska och politiska förändring under 1980-talet fram till alliansregeringens tillträde 2006. Fokus ligger här på de nya ekonomiska idéer som växer fram och hur dessa idéer påverkar det politiska klimatet.

  Genomgånge av de två olika förslagen som undersökningen bygger på visar att det finns likheter men också vissa skillnader mellan de båda förslagen. Regeringen 1991/92 vill sälja av statliga företag för att skapa en mer dynamisk och effektiv marknad. Regeringen 2006/07 vill sälja av statliga företag för att skapa en mer dynamisk och effektiv marknad för att på så sätt skapa fler jobb och bryta utanförskapet.

  Resultatet av undersökningen visar att det finns skillnader i hur de två undersökta regeringarna förhåller sig till statligt ägande. De har olika mål med att sälja ut statliga bolag, den övergripande visionen är annorlunda. Anledningen till detta kan bero på flera olika faktorer. Beroende på hur resultatet tolkas i relation till den historiska kontexten kan flera olika förklaringar konstateras.

 • 285.
  Abrahamsson, Marie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Andersson, Jenniann
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Gapet mellan företag och konsument: CSR-kommunikation hos klädföretag2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim of the thesis: The aim of this thesis is to describe and gain a deeper understanding of how companies use communication as a tool to overcome the gap between the company and the consumer. The aim is also to clarify some of the factors contributing to this gap.Method:  This thesis has been made from a qualitative approach with quantitative influences. The qualitative primary data collection was gathered through six in-depth interviews with companies in Gothenburg either selling organic and fair-trade produced clothes or marketing towards sustainable consumption. The quantitative part consists of a consumer questionnaire given to 100 women in the inner city of Gothenburg.  Frame of references: Related researches within the field of the subject are presented in the beginning of this chapter. Further theories presented are the consumer’s awareness and the consumer´s responsiveness to CSR. The consumer buying process connects the consumer to the company and how the company reacts and communicates.    Conclusions: The consumer lack adequate information to consume organic and fair-trade clothes. Social Entrepreneurs can help them overcome the issue, but needs to improve their CSR-communication. The gap between the company and the consumer can be describes by factors like supply, labeling, preconceptions, buying behavior and marketing.Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Organic and Fair-trade clothes, Social entrepreneur.

 • 286.
  Abrahamsson, Martin Otto
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Lavesson, Peter
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Tranan - upplevelseekonomi i liten skala2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 287.
  Abrahamsson, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Affärsmodeller för citylogistik & samordnad varudistribution: Handbok för kommuner och privata aktörer2017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den här handboken är resultatet av forskningsprojektet ”Affärsmodeller för citylogistik” som har finansierats av Vinnova och genomförts av forskare på Linköpings Universitet vid avdelningen Logistik- & Kvalitetsutveckling under perioden 2015 – 2017. Projektet är en direkt uppföljning av Färdplan Citylogistik – Godstransporter i urbana miljöer som visade att citylogistik och samordnad varudistribution behövs för att kunna driva utvecklingen mot mer hållbara och attraktiva städer med emissionsfria godstransporter. Den här boken presenterar en modell som syftar till att hjälpa kommuner och företag att komma igång med citylogistik och samordnad varudistribution – En affärsmodell som också fungerar som ett beslutsunderlag. Projektet grundar sig också i Forsknings- och innovationsagenda för framtidens logistik, där citylogistik lyfts fram som ett av de viktigaste utvecklingsområdena inom logistikområdet i framtiden.

 • 288.
  Abrahamsson, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  The Role of Logistics in Corporate Strategy2010In: Dimensionen der Logistik / [ed] in Schönberger, R., & Elbert, R., Heidelberg: Gabler Research , 2010, p. 533-552Chapter in book (Other academic)
  Abstract [de]

  Funktionen, Institutionen und Handlungsebenen beschreiben die drei Dimensionen des von Professor Dr. Dr. h.c. Hans-Christian Pfohl geschaffenen Logistikwürfels. Anlässlich seiner Emeritierung beleuchten Wissenschaftler und Praktiker in 75 Fachbeiträgen die Logistik mit all ihren Facetten und aktuellen Entwicklungen und geben Anregungen für die zukünftige Forschung und Praxis.

 • 289.
  Abrahamsson, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  The Role of Logistics in Corporate Strategy2008In: Northern lights in logistics & supply chain management / [ed] Stentoft, Halldorsson, Jahre, Spens, Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 2008, 1, p. 49-66Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  "Northern Lights in Logistics & Supply Chain Management" portrays the past, present and future research of the subject in the Nordic countries. The NOFOMA conference - a network of Nordic researchers within the field of Logistics and Supply Chain Management - has been a focal point in the contribution to the continuous improvement and further development of Nordic research. The network has also opened up for interaction with fellow researchers from other countries. There are sixteen chapters in the book that in its own way colours the Nordic rainbow of research within Logistics and Supply Chain Management. The chapters are structured in four themes: 1) Origins and strategic aspects; 2) Research approaches in the Nordic countries; 3) Advancement of distribution strategies and; 4) Emerging application areas of logistics and SCM. The chapters provide an understanding and, perhaps more importantly, consciousness for scholars that are part of this research environment: Where are we now, what have we been influenced by, and in what area are we able to provide positive impact? The aim of the book is also to contribute to increased visibility to fellow international scholars within Logistics and Supply Chain Management.

 • 290.
  Abrahamsson, Mats
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Christopher, Martin
  Cranfield School of Management, Cranfield, Bedford, UK.
  Stensson, Bo-Inge
  SKF, Sverige.
  Mastering Supply Chain Management in an era of uncertainty at SKF2015In: Global Business and Organizational Excellence: a review of research & best practices, ISSN 1932-2054, Vol. 34, no 6, p. 6-17Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  To stay ahead in an increasingly competitive business environment, organizations need agile supply chain systems that are holistically designed and managed. The experiences of SKF, a Swedish multinational firm, point to the benefits of reengineering upstream capabilities to create value downstream. To foster the flexibility, responsiveness, and other dynamic capabilities needed to manage increased supply chain complexity, the company established programs to involve its suppliers in the value creation process, making them an extension of the organization’s resource base. The overall objective has been to migrate from a business model based on economies of scale in operations to one that exploits both economies of scope and economies of integration. As a result of its efforts to create a more agile and cost-efficient supply chain, the company has been able to decrease supply risks while improving its value creation process and responsiveness to new customer demands and advancing its sustainability and social responsibility initiatives. 

 • 291.
  Abrahamsson, Mats
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Karlöf, Stefan
  Sonat, Sverige.
  Det dynamiska företaget: om följsamhet och flödesorienterade affärsmodeller2011 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Dagens osäkra affärsklimat betraktas av många som ett problem och en risk som måste hanteras. I den här boken vänder författarna på perspektivet och betraktar osäkerheten som en möjlighet till framgång - om företaget har tillräcklig dynamisk förmåga. Den dynamiska förmågan innebär att företaget snabbt kan förändra sin marknadsstrategi och sin dagliga verksamhet. Det kräver en tydlig och flödesorienterad affärsmodell med en effektiv och följsam kedja från leverantör till slutkund. Denna bok presenterar en modell för hur företaget kan uppnå en sådan dynamisk effektivitet och diskuterar hur man kan omsätta den i praktisk handling. Boken vänder sig till chefer och ledningsgrupper i företag som vill utvecklas i takt med omvärldens krav och därmed få bäst förutsättningar att överleva och växa i det krävande affärsklimatet - survival of the fittest!

 • 292.
  Abrahamsson, Mats
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Malmgren, Mike
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Andersson, Dan
  Chalmers.
  Inside the Core: Managing risks in Business Critical Outsourcing2011In: Proceedings of the 20th Annual IPSERA Conference, Vision 20/20 – Preparing Today for Tomorrow’s Challenges / [ed] F. Rozemeijer, M. Wetzels, L. Quintens, 2011, p. 1092-1101Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Organizations are increasingly outsourcing business critical activities, which increases the risk of substantial negative impact on the financial and strategic business performance. The aim of this paper is to show how outsourcer and supplier seek to mitigate the risks during the negotiations and the ongoing operations of the outsourced activities. The conclusion is that risk mitigating dimensions are directional and operates at different organizational levels, and secondly, that the dimension operates sequentially as a means to mitigate performance and relational risks. It is also concluded that goodwill trust and a cooperative stance have substantial impact on the success of the outsourcing.

 • 293.
  Abrahamsson, Mats
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Malmgren, Mike
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Andersson, Dan
  Chalmers.
  Managing risk in complex and business critical outsourcing of services2011In: Proceedings of 18th International Annual Conference of the European Operations Management Association. EurOMA, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Over the past two decades the phenomenon of outsourcing of resources and activities has emerged as an important trend in a wide range of organizations and many companies are today outsourcing complex and business critical resources and activities. This increase in business criticality also increases the risk of substantial and negative impact on the financial and strategic performance. The proposition is that business critical outsourcing is approached with a joint risk perspective and that an understanding of the decision process is essential for success. Further, it is important to view outsourcing as an ongoing process with a number of key stages.

 • 294.
  Abrahamsson, Mats
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Rehme, Jakob
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial Marketing and Industrial Economics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Sandberg, Erik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Olsson, Olle
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  The role of purchasing groups in retail logistics2012In: Nordic Retail Research: Emerging Diversity / [ed] Johan Hagberg, Ulrika Holmberg, Malin Sundström, Lars Walter, Göteborg: Bokförlaget BAS , 2012, 1, p. 155-172Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This book aims to provide an illustration of the diversity that characterises contemporary Nordic research in the field of retail. The book draws on a large variety of methods, describes a variety of retail sectors and covers a large number of retail phenomena. The book is suitable for researchers, graduate students and professionals who want to learn more about contemporary retailing research

 • 295.
  Abrahamsson, Mats
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Sandberg, Erik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Rehme, Jakob
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial Marketing and Industrial Economics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Logistik i svensk handel: Ett projekt finansierat av Handelns Utvecklingsråd2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten sammanfattar ett forskningsprojekt, Logistik i svensk handel, som har pågått under perioden juli 2009 t.o.m. februari 2011 och som är finansierat av Handelns Utvecklingsråd.

  En utgångspunkt och hypotes för projektet var att det finns avgörande branschmässiga skillnader i sättet att arbeta med logistikfrågor. En hypotes som har testats mot empirin, vilket har lett till slutsatsen att logistiken endast i begränsad omfattning är branschspecifik och att branschtillhörighet inte är den avgörande faktorn för hur logistiken utformas för handelsföretag. En viktigare faktor, är hur butikerna drivs visavi centrala enheter, hur integrationen ser ut mellan logistikstrategi och inköps- respektive marknadsstrategi, samt hur systemgränserna för logistiken definieras.

  Genom hela arbetet har vi jämfört den logistikbild vi har sett med en ”ideal bild”, i form av logistiken i internationell ”mega-retailing”, vilket idag representerar ”best practice” inom logistik och där logistiken är en integrerad del av företagens affärsmodell och ett direkt stöd för företagets lönsamhet och tillväxt. Den jämförelsen visar att det är mycket stora skillnader i logistikkompetens och mognad mellan olika företag och att logistik inom många handelsföretag fortfarande är ett område med stor förbättringspotential.

  Förutom den här rapporten har projektet genererat en lång rad akademiska artiklar som är publicerade i journaler och/eller har presenterats på konferenser och seminarier. Vi har varit i kontakt med ett stort antal, kollegor, företag och forskare i Sverige och andra länder för att samla material. Ett stort tack till alla de som har bidragit med material till projektet.

  Ett speciellt tack till Andreas Hedlund på Handelns Utvecklingsråd, som förutom finansiellt stöd har backat upp projektet med seminarier arrangerade av Handelns utvecklingsråd.

  Linköping i Maj 2011

  Mats Abrahamsson   Jakob Rehme   Erik Sandberg

 • 296.
  Abrahamsson, Mats
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Stahre, Fredrik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Huge-Brodin, Maria
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Rehme, Jakob
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial Marketing and Industrial Economics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Andersson, Dan
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Logistics Changes and Challenges in Swedish Food Supply Chains2008In: Nofoma 2008, 2008Conference paper (Refereed)
 • 297.
  Abrahamsson, Nathalie
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Altun, Sultan
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Kundlojalitet En studie om hur en fysisk telefonbutik kan bevara och stärka kundlojalitet 2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 298.
  Abrahamsson, Nathalie
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Celik, Evelin
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Mati, Mikaela
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Motstånd och bristande engagemang vid en organisationsförändring2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 299.
  Abrahamsson, Nils-Filip
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Att blogga om hus: En studie om hur mäklare använder sociala medier2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a study about how realtors or estate agents market their services in social media. Social media is an upcoming channel in marketing and is becoming more important every day. The user generated content on internet is a new way of communication where companies don’t have to be considered as soulless, if companies use it correctly. This study investigates estate agents efforts to market their services in these channels and how they do it. The study has interviewed four different realtors, marketing executives and a communication office. The motivation for the study is that realtors tend to market their services like they always have but with a consistently changing market, so should their marketing do. The method has been interviews and interpretation of data with the knowledge of my university studies. The results of the study has shown that realtors today are aware of a new channels, such as facebook and twitter, but do not know how to use it and are learning by doing. A conclusion is that in a near future, customers will see a lot more marketing in these channels from these consignors.

 • 300.
  Abrahamsson, Nina
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Mora, Richard
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Högutbildade ekonomistudenters minskade intresse för eget företagande: En studie av Företagsekonomistudenter på Södertörns Högskola2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  To benefit the economic growth of a country, it is important for the inhabitants to make the decision to become business owners. Sweden today, apart from the rest of Europe, is facing a growing problem. The numbers of companies are growing, but the numbers of company owners are not. As a result of this, the employment is not able to develop under the same conditions, when the opportunities of employment decrease. Research shows, that the interest for owning a company among the Swedish youth has increased. However, it has not increased amongst the young and highly educated people. During a time where the numbers of college educated people are increasing and to that, the long-term educational programs are becoming more common, this becomes a serious problem for the future of Sweden. Among the young and highly educated there are the business graduates, which in theory are considered to possess the knowledge it takes to become the company owners of the future.

  The aim with this thesis is to, with a quantitative study, analyze the entrepreneurial propensity among highly educated business students. To fulfil the aim we will investigate five different variables; gender, family background, ethnical background, knowledge and experience and experienced risk. To collect this information we are searching for both quantitative and qualitative information.

  The implemented survey of 77 highly educated business students at Södertörns University College shows that the entrepreneurial propensity amongst the students is low. A difference can be seen between the students that are positive and the students that are negative to starting their own business. Amongst the students that are positive one can see that the propensity is higher in the variables of knowledge and experience and experienced risk. Furthermore, the results of the survey research show that family background and ethnical background have the least relevance to the entrepreneurial propensity.

  The conclusion explains the underlying factors that show that the reason why highly educated business students choose to become an employee rather then starting their own business is their low entrepreneurial propensity. What affects the students low entrepreneurial propensity and therefore their choice not to start their own business is the lack of knowledge in the area, both theoretical and practical. A larger practical knowledge leads to a decrease in the experienced risk relating to starting a business, which is the second important factor to why students choose employment rather than a business of their own.

3456789 251 - 300 of 70568
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf