Change search
Refine search result
345678 251 - 300 of 372
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Lindblom, Annika
  et al.
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Åström, Ulrika
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Fysisk beröring och kommunikation och mellan lärare och elev1999Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete har varit att undersöka vad god kommunikation kan innebära för positivt lärande samt beröringens betydelse för kommunikationen sett ur ett lärarperspektiv. Vi har arbetat utifrån frågorna:

  - Vad är god kommunikation?

  - Vad innebär god kommunikation för elevers lärande?

  - Arbetar lärare medvetet med fysisk kontakt för att förbättra kommunikationen med elever?

  Metoden har bestått av en triangulering, där den teoretiska bakgrunden har varit ett stöd vid utförandet av observationer och intervjuer. Observationerna har genomförts i klasser där vi har observerat lärares sätt att kommunicera med elever. I anslutning till observationerna har vi intervjuat läraren om hennes syn på kommunikation, närhet och beröring.

  Vi har kommit fram till att god kommunikation beror på hur budskapet framförs av sändaren, men större betydelse har mottagarens sätt att lyssna, uppfatta icke-verbala signaler samt sändarens och mottagarens engagemang. Vi har också funnit att lärare använder fysisk kontakt för att förstärka kommunikationen mellan dem och eleverna. Eftersom att vi kommunicerar mer med icke-verbala signaler som är både medvetna och omedvetna mynnar diskussionen ut i frågan om kommunikationen i framtiden kommer att försämras om vi inte är fysiskt närvarande med den vi kommunicerar.

 • 252.
  Lindblom-Yttergård, Ulrika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Lindström, Isabell
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Omvårdnadsstrategier kan Lindra Postoperativ Smärta: Sjuksköterskans erfarenheter: - En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Postoperativ smärta är ett vanligt fenomen efter en operation och sjuksköterskan strävar genom sitt omvårdnadsarbete att minska postoperativ smärta och onödigt lidande hos patienterna. Det är viktigt att sjuksköterskan väljer rätt omvårdnadsstrategier till den individuella patienten för att stödja denne till adaption av situationen, vilket kan förstås genom Calista Roys adaptionsmodell. Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnadsstrategier för att lindra smärta hos postoperativa patienter på sjukhus. En litteraturöversikt baserad på 13 vetenskapliga artiklar varav två var av mixad design och elva av kvalitativ design. I resultatet belystes sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnadsstrategier som de använde sig av i vården av postoperativ smärta. Vikten av en god kommunikation med patienten, att involvera patienten i sin egen vård, att distrahera patienten från smärtupplevelsen och att tillåta familjens närvaro. Vidare belystes att sjuksköterskor hade kunskapen av att positionera patienten, att stödja en tidig mobilisering, avslappning och beröring, möjliggöra patientens vila och sömn samt att avlasta och stimulering av nociceptorer. Slutsatsen var att då omvårdnadstrategier visats lindra postoperativ smärta ska de individuellt anpassas och användas i vården lika fast och självklart som läkemedelsanvändningen.

 • 253.
  Lindfeldt, Karin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Taszarek, Teresa
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Icke-verbal kommunikation i sjuksköterskans omvårdnadsarbete1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Människor påverkar varandra genom olika typer av budskap, de kommunicerar. Icke-verbal kommunikation är en del av kommunikationen som har stor betydelse i relationen mellan människor, särskilt i relation mellan sjuksköterska- patient. I denna litteraturstudie granskades 22 vetenskapliga publikationer. Syftet var att beskriva betydelsen av ögonkontakt, lyssnande, beröring samt empati i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. I resultatet framkom att ögonkontakt, lyssnande och beröring är de delar av icke-verbal kommuikation som är mest uppskattade av patienten. Om sjuksköterskan kan fånga upp patientens icke-verbala signaler samt är medveten om sina egna, uppstår det en relation som är positiv för omvårdnadsarbetet. Författarna anser att det behövs en bättre utbildning i kommunikation för sjuksöterskor, som betonar vikten av den icke-verbala kommunikationens betydelse i omvårdnadsarbetet.
 • 254.
  Lindman, Emelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Zirari, Rondek
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Krasniqi, Albana
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Sinnesmarknadsföring : Butikers chans att skapa en upplevelse2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbete, Marknadsförinsgprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Kurskod 2FE07E , VT 2010

  Författare: Albana Krasniqi, Emelie Lindman och Rondek Zirari.

  Handledare: Krister Jönsson

  Examinator: Frederic Bill

  Titel: Sinnesmarknadsföring – butikers chans att skapa en upplevelse.

  Forskningsfråga: Hur arbetar butiker medvetet med att stimulera de fem mänskliga sinnena för att skapa en upplevelse?

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera hur detaljhandelsbutiker arbetar med att skapa sinnesupplevelser i deras butiksmiljö.

  Metod: Uppsatsen är en flerfallsstudie gjord på fyra olika butiker. Det är en kvalitativ studie där både observationer och semi-strukturerade intervjuer har genomförts.

  Slutsatser: De verktyg som används är utställningar utanför butik och i skyltfönstren, färger, belysning, personalens bemötande, bakgrundsmusik, produkt och komplement dofter, smakprover, känsel via beröring och atmosfär. Alla dessa ovanstående faktorer bidrar till sinnesupplevelser på differentierade sätt beroende på hur de tillämpas och hur många sinnen som interagerar. Till vilken utsträckning dessa används och hur pass kreativa butikerna är i implementeringen blir resultaten olika. Butikernas koncept, vad de ska förmedla, vilka känslor de vill frambringa är det som resulterar i hur deras sinnestrategi utformas för att skapa en sinnesupplevelse. Det som kan konstateras är att butikerna arbetar med att tilltala minst tre av människans sinnen.

   

  Nyckelord: Sinnesmarknadsföring, upplevelsemarknadsföring, upplevelserummet, butikskommunikation, butiksatmosfär.

 • 255.
  Lindquist, Cecilia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Beröra, att vidröra eller störa?1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Att uppleva fysisk beröring är ett fundamentalt behov som utvecklas redan i fosterstadiet och kvarstår livet ut. inom sjukvården är beröring en integrerad del av den dagliga omvårdnaden. Genom att använda beröring medvetet, som kompletterande behandlingsmetod, kan patienterna uppleva såväl fysiologiska som psykologiska förbättringar av sin hälsa. Resultatet visar även att både sjuksköterskor och patienter ibland kan misstolka eller uppleva obehag i samband med beröring. Syftet med studien var att undersöka vilka effekter av beröring som fanns beskrivna i litteraturen, vilka faktorer som påverkade sjuksköterskors beröringsmönster, samt om beröring kan medföra några negativa konsekvenser. Forskning visar att det finns många olika former av beröring och för att underlätta för fortsatt forskning inom Sverige vore översättning och analys av begrepp önskvärd.
 • 256.
  Lindqvist, Ida
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Thorild Kautto, Pernilla
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Beröring: En litteraturstudie om den så kallade icke nödvändiga beröringen i omvårdnaden av äldre personer2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Touch is vital throughout life. People between 66 and 100 years are the ones that receive the least touch. Touch is a form of non-verbal communication that can mediate contact and security. Since older people’s ability to communicate decreases the non-necessary touch, that is, touch that is not related to nursing tasks, becomes a natural way to communicate. Purpose: To highlight non-necessary touch in the care of elderly people. Method: A literature review was conducted based on nine scientific articles. Result: The analysis resulted in the categories non-necessary touch in the encounter between caregivers and elderly care receivers, elderly care receivers' experiences of and attitudes towards non-necessary touch and caregivers' experiences of and attitudes towards non-necessary touch. Conclusion: As a nurse it is important to be aware of how the non-necessary touch can be experienced since the experience can be both positive and negative.

 • 257.
  Lindstedt, Sofia
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture.
  Konst att beröra: Om olika metoder för att tillgängliggöra konstutställningar för synskadade2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The topic of this essay is how art exhibitions can be made available for - and conveyed to – a visually impaired audience. Two visual impairment-displays and one available museum will be analyzed in this essay. They will be shown during the time period 2006 – 2007 and focus on exhibitions in Sweden.

  Complex of problems that arises when art exhibitions are to be conveyed for those without eyesight is how you choose what can be conveyed and how this shall be conveyed. The art exhibitions in this study are using text, story telling and the sense of touch as methods to make the works of art available. The analyze shows that the work of art as a whole can not be accessible to a visually impaired audience by these methods, and that is why museums sometimes choose certain parts of the art work to represent the whole work of art.

 • 258.
  Lindén, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Loos, Elin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  När kommunikationen inte räcker till: verbal och ickeverbal kommunikation mellan patient med afasi och sjuksköterska2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aphasia can affect both the ability to speak and the comprehension of language and is therefore a challenge for nurses. According to the law of healthcare, the nurse should set up possibilities where the patient is personally involved in their care and in communication. The purpose of this literature study was to enlighten factors that affect verbal and nonverbal communication between the patients with aphasia after a stroke and the nurse. This paper is designed as a literature study, where the articles of the result have been taken from the databases Cinahl and PubMed. Five categories were created which were divided in factors effecting verbal and non verbal communication: support, environment, relations, body language and touch. Nonverbal communication is the foundation of the nursing of a patient with aphasia. To facilitate the communication with a patient with aphasia there are different methods to use. These methods include speaking clear and slow, being at the same height as the patient, keeping eye contact, asking one question at a time and observing the patients reactions on what is mediated, through their body language. The physical contact between patient and medical staff is considered to create solidarity and is a way to communicate. This also makes the patient feel like the staff is present. A patient with aphasia is believed to require support and comfort and by showing interest the patient is encouraged to feel confidence and hope. This can help the patient to see possibilities and a brighter future. Knowledge about the importance of communication is required by the nurse to give the patient with aphasia proper care and to be treated with respect. This can be achieved by educating the staff that works with patients with aphasia. More studies are asked for from the patient’s perspective of communication with the nurse and the patient with aphasia after stroke.

 • 259.
  Ljessnoj, Helena
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Edvardsson, Bo
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Daghemspersonals åsikter om normalt och onormalt sexuellt beteende hos femåringar1996Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Fifteen interview were made with daycare personnel from different daycare centres in a Swedish town. The results suggest that personal opinions and attitudes to sexuality are influencing what is considered normal or abnormal.  

 • 260.
  Ljungdahl, Petter
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Taktilitet i Virtual Reality, vän eller fiende?: En kvalitativ studie om sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli i Virtual Reality2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks sambandet mellan visuella och taktila stimuli i Virtual Reality

  med avstamp i frågeställningarna: Hur stor roll spelar sambandet mellan visuella stimuli

  och taktila stimuli i en Virtual Reality-installation? Hur förändras deltagarens

  inlevelsekänsla när detta samband ändras? Hur förändras deltagarens rumsuppfattning

  när detta samband ändras? För att besvara frågeställningarna skapades två olika

  versioner av en interaktiv VR-installation utefter metoden forskning genom design. En

  av versionerna hade korrekt samband mellan visuella stimuli och taktila stimuli, det vill

  säga att deltagaren fysiskt kunde röra vid det denne såg med hjälp av fysiska objekt som

  var placerade i samma rum som installationen upplevdes i. Den andra versionen hade

  felaktigt samband mellan visuella stimuli och taktila stimuli, vilket innebar att de

  fysiska objekten hade flyttats en aning i Virtual Reality-installationen så att de ej

  speglade objekten i verkligheten. Det vill säga att informationen deltagaren avläste vid

  beröring ej stämde överens med informationen deltagaren avläste med synen. Därefter

  fick fyra deltagare testa dessa installationer och svara på frågor i en öppen intervjuform.

  Resultatet kopplades tydligt till Csíkszentmihályis flow-teori; när sambandet mellan

  dessa stimuli ej var korrekt så förändrades deltagarnas rumsuppfattning vilket bidrog till

  att de kände en lägre inlevelsekänsla. Möjligheten att kunna vidröra de fysiska objekten

  i sig ansågs dock som mer inlevelserikt än ifall möjligheten ej funnits där. Det ses även

  som styrkan med denna studie; att resultatet tydligt speglade de valda teorierna.

  Svagheten med studien var att resultatet enbart grundas på data från intervjuer med fyra

  deltagare, då flera ej hanns med inom tidsramen för studien.

 • 261.
  Lundberg, Andrea
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Fysisk beröring - en grundsten i barns utveckling?: En kvalitativ studie om förskollärares inställning till fysisk beröring i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få veta mer om förskollärares inställning till fysisk beröring som ett pedagogiskt verktyg. Då beröring i olika former har varit ett aktuellt ämne under den senaste tiden i form av ”#metoo”, ”Stopp! Min Kropp!” och ”Förskolebrevet”, fann jag det intressant att få veta mer om vad förskollärare tänker kring beröring i förskolan. Två frågeställningar utformades för att uppnå syftet, dessa var: På vilket sätt beskriver förskollärarna att de använder beröring gentemot barnen? Hur förhåller förskollärarna sig till fysisk beröring som ett pedagogiskt verktyg? För att få svar på frågeställningarna använde jag mig av en kvalitativ metod där fyra yrkesverksamma förskollärare intervjuades med semistrukturerade intervjuer. En fenomenografisk ansats användes som teoretiskt ramverk för analys och tolkning av intervjusvaren. Resultatet visade att alla förskollärarna ansåg att fysisk beröring är viktigt för människan. Alla fyra använde sig av beröring gentemot barnen och beskrev olika syften med denna. Under intervjuerna framkom det även att förskollärarna kunde se en förändring i synen på och användandet av beröring under de senaste åren, och detta främst med avseende på pedagogens könstillhörighet.

 • 262. Lundbäck, Linda
  et al.
  Saers, Rafael
  Vilken påverkan har kroppslig beröring hos personer med kronisk eller svår sjukdom: en systematisk litteraturöversikt2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 263.
  Lundgren, Caroline
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Oliv, Samuel
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences. 1924.
  Manliga sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters upplevelser av intim omvårdnad av kvinnliga patienter.: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagen samhälle förknippas sjuksköterskeyrket med feminina egenskaper och yrket är starkt kvinnodominerat. Den ojämna könsfördelningen inom yrkeskategorin kan förstås utifrån samhällets stereotypa uppfattning av kön, som skapas utifrån idéer, handlingar och föreställningar som tilldelas kvinnor och män. Sjuksköterskans huvudsakliga uppgift är omvårdnad och denna skall utföras utifrån vetenskap och beprövad metod och styras utifrån ett etiskt förhållningsätt. Den intima omvårdnaden inbegriper fysisk beröring av patientens intima kroppsdelar. Intim beröring kan vara problematisk för manliga sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter då den kan sexualiseras eller missuppfattas.

  Syfte: Att belysa manliga sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters upplevelser av intim omvårdnad på kvinnliga patienter.

  Metod: Författarna har genomfört en litteraturöversikt för att skaffa sig en övergripande bild över det valda omvårdnadsområdet. Totalt nio stycken artiklar har används från databaserna CINAHL samt Nursing & Allied Health Database.

  Resultat: Resultatet presenteras i två huvudteman och två underteman. I det första huvudtemat emotionella barriärer och rädslor vid intim omvårdnad framgår det att de manliga sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna upplevde rädslor för sexuella anklagelser vid intim omvårdnad av kvinnliga patienter. I det andra huvudtemat skapandet av strategier visar resultatet att de manliga sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna skapade strategier och förhållningsätt för att underlätta de intima omvårdnadssituationerna.

  Diskussion: I diskussionen diskuterade författarna resultatet utifrån tre delar. Dessa delar berör samhällets stereotypa bild av den manliga sjuksköterskan, de kvinnliga patienternas bild av intim omvårdnad samt bristen på utbildning.

 • 264.
  Lundin, Anette
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Rättfärdigade prioriteringar - en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation aims at contributing to social scientific knowledge about prevailing prioritizations in eldercare practice by looking at an economic and a caring logic, and how these logics are overlapping, contradictory or come in conflict with each other. A more concrete aim is to understand how the personnel describe their work with or for balance between the logics and their justifications prioritizations made in the care of older persons. The research question is: How do personnel and care unit manager at a public nursing home understand and handle the two logics that govern care work for facilitating wellbeing of the residents. The aim and research question led to three sub-aims: 1) to analyze the personnel’s experiences of and meaning making about the care work they carry out, 2) to illuminate and problematize the two logics above, and 3) to analyze how the personnel justify their prioritizations in prevailing context, and how their accountability have an effect on their professional identities.

  Empirical material was gathered through 13 individual interviews with care personnel and their care unit manager at a public nursing home in Sweden. These interviews were complemented by a group interview. The material was analyzed by the use of three methods: phenomenology (Paper I and II), reflexive analysis (Paper III), and a positioning analysis (Paper IV). Paper I found that the personnel understands the residents’ well-being as being characterized by feeling of being existentially touched. This essence is constituted by feeling freedom of choice, pleasure, and closeness to someone or something. In Paper II, the work for facilitating this kind of wellbeing was characterized by three ambiguities: (i) freedom of choice for the older persons vs. institutional constraints, (ii) the residents' need for activation vs. wanting not to be activated, and (iii) the residents' need for routine vs. the eldercarers' not being able to know what the residents need. Paper III showed that the care unit manager created a hybrid of the two logics (economy is care and vice versa) and that the personnel oppose this hybrid. The opposition is shaped as the personnel divides their work in care and “those other things”. These findings showed how interaction between the logics expresses itself in practice and that it is the personnel who has to handle contradictions between the logics in their everyday care work. The positioning analysis in Paper IV had three levels. The first level showed how the carers align with their peers and that they find the organizational frame, within which they have agency, changed due to increased workload. This change led to an order of priorities. The second level showed that the carers relate to three aspects when making accounts: the care itself, the older persons, and the media. The third level showed that the carers share a view of administration, cleaning, serving meals, and filling up supplies, as not being parts of caring.

  The dissertation’s theoretical framework focused on theories on logics, accountability, and professional identity. The conclusion is that both logics are needed in order to facilitate the well-being of the older persons. The relationships between the two logics are not always clear and if their contradictions are not illuminated, there is a risk for a care practice that does not facilitate the well-being of their residents. An important theoretical contribution is that logics of activities should be understood vertically (form political, through management, and down to the level of practice) instead of horizontally. The practical implications emphasize the importance of supporting the personnel’s professional identity on the one hand, and discussing the logics on the other. By understanding differences between definitions on management-level and practice level, a homogeneity can be reached.

 • 265.
  Lundqvist, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Liza
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Vårdande beröring på en intensivvårdsavdelning: en kvalitativ intervjustudie med intensivvårdspersonal2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Beröring har betydelse inom vården där patientenställs inför ett akut omhändertagande inom intensivsjukvård. Ett holistisktomhändertagande där vårdpersonalen med respekt och medkänsla berör patient ochnärstående kan skapa en trygghet, minska förekomsten av stress ochlindra lidande. Beröring kan uppfattas negativt om den ges på ettfelaktigt sätt. Syfte: Att beskriva vårdpersonalens upplevelse avden vårdande beröringens betydelse på en intensivvårdsavdelning. Metod: Kvalitativintervjustudie med vårdpersonal från en intensivvårdsavdelning i södra Sverige. Data analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultat: Vårdandeberöring sker naturligt inom intensivvården och det är viktigtatt hitta rätt förutsättningar för att skapa beröring, då det finns barriärerav olika slag att ta hänsyn till och förebygga. Intensivvårdspersonal uppleveratt vårdande beröring både kan vara positiv och negativ och är därförinkännande genom ett professionellt förhållningssätt i mötet med patient ochnärstående. Beröring kan ge intensivvårdspersonal en bättre kontakt medpatienter och närstående, men ocksåinge trygghet och tröst. Slutsats: Vårdandeberöring ses dels som en nödvändig beröring i samband med vårdinsatser, delssom emotionell beröring med syftet att öka patientens och deras närståendesvälbefinnande. Emotionell beröring ökarvårdpersonalens välbefinnandedå de känner att de kan använda beröring som ett redskap och stöd i vårdandetav sina patienter.

 • 266.
  Lång, Hannah
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Johansson, Lina
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Att förstå fysisk beröring ur ett intersektionellt perspektiv: En analys av intersektionella faktorer i forskning om fysisk beröring i idrott- och hälsaundervisning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fysisk beröring i idrottskontexter har tidigare setts som något självklart och naturligt men ses idag som ett riskabelt beteende. Forskning visar att fysisk beröring är bra för barn och ungas inlärning, men trots detta finns det en rädsla hos lärare inför att använda fysisk beröring i undervisningen. Forskning visar alltså att fysisk beröring mellan lärare och elev är komplext, för att förstå denna komplexitet ytterligare tar studien sin utgångspunkt i hur fysisk beröring kan förstås ur ett intersektionellt perspektiv. Syftet är således att undersöka vilka maktrelationer som skapas genom fysisk beröring mellan lärare och elev genom att göra en intersektionell läsning av forskning om fysisk beröring. Studien har tagit inspiration från Eriksson Barajas, Forsberg och Wengströms (2013) metod systematisk litteratursökning. Vi har systematiskt sökt litteratur, valt ut artiklar som vi granskat genom en intersektionell läsning och fokuserat på att identifiera de intersektionella faktorerna kön, ålder, etnicitet, sexualitet, klass och funktionsvariation. Studiens huvudsakliga resultat visar att fysisk beröring mellan lärare och elev påverkas av de intersektionella faktorerna kön, kultur och ålder. Resultatet visar även att sexualiseringen av kroppen är en viktig del i att förstå hur faktorerna påverkar fysisk beröring mellan lärare och elev. Studiens slutsats är således att flera olika maktdimensioner mellan lärare och elever spelar stor roll för att förstå relationen mellan fysisk beröring och undervisning. Det behövs således fler intersektionella empiriska studier för att förstå den fysiska beröringens hela komplexitet då det tar sig till uttryck på olika vis för olika människor.

 • 267.
  Löfstaf, Carina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Norgren Mökjas, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Patienters upplevelser samt effekter av mjuk massage som omvårdnadsåtgärd- en litteraturöversikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Beröring är nödvändig för hälsan och välmående. Beröringssinnet är det sinne som utvecklas först och som lämnar kroppen sist i livet. Mjuk massage är en etablerad metod inom delar av sjukvården sedan början av 1990-talet. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters upplevelser och effekter av mjuk massage. Metod: Studien är en litteraturöversikt baserad på fem kvalitativa och elva kvantitativa artiklar. Resultat: Resultatet visade att mjuk massage upplevdes som en stunds avkoppling där patienterna drömde sig bort till en tidlös plats. De negativa tankarna försvann och de kände ett inre lugn. Patienterna kände sig bekräftade och självförtroendet ökade. Symtom som smärta och ångest minskade, sömnkvaliteten och rörligheten förbättrades. Diskussion: Trots att effekten av mjuk massage inte sitter i så länge är det en positiv upplevelse för patienten. Avslappning är en stor effekt som ger följdeffekter och påverkar andra delar av kroppen positivt. Många patienter behöver flera behandlingar för att det ska ha någon effekt. Det har påvisats att tidsbrist kan vara en orsak till att mjuk massage inte används. Slutsats: Resultatet visar att mjuk massage ger positiva effekter under den period massagebehandlingen pågår och även under en viss tid efteråt.

 • 268.
  Løvendahl Sørensen, Alice
  Nordic Council of Ministers, Nordic School of Public Health NHV.
  Oplevelse af sammenhæng hos bærere af Meticillin Resistente Staphylococcus aureus(MRSA): Et kvalitativt studie.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Background: More and more citizens are carrying MRSA. Consequently, they mustcope with the knowledge of being a potential health risk for their families and close relations. For society,the carrierembodiesa reservoir and a risk of spreading resistant bacteriafrom the community into hospitals, resulting in problems with the treatment of patients in intensive and acute care wards.

  Purpose: This qualitative study aimed to deepenknowledge of the impactof MRSAon the Sense of Coherenceand Healthfor carriers living at home.

  Method: Thisqualitative study used Grounded Theory to analyze interviews with twelve carriers and four relatives.

  Results: The carriers describedthe experience of colonization with MRSA as a strange,unclear,and confusing state between sickness and wellness. The studyidentifiesacore category(i.e., “Inadequate information”)that causes emotional reactions among carriers and family members, including anxiety, insecurity, confusion, inadequate compliance, worries aboutthe future,and stigmatization. Increased stress negatively influences carriers’ and family members’sense of coherence. This was especially true infemale carriers and relatives who work in health and social carebecause they risk becominga health risk to their patients or clients.

  Conclusion: Thisstudy reveals inadequacy in the Primary Health Care System regarding the quality of information provided to MRSA-carriers and their relatives. Such inadequacynegatively affects carriers’Sense of Coherenceand health. Lack of knowledge in the network and local area can stigmatize MRSA carriers, making them susceptible tosevere bullying

 • 269.
  Magnusson, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sennow, Ulrika
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ångest hos svårt fysiskt sjuka patienter och deras anhöriga1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Ångest är en del av sjuksköterskans vardag. Ångest kan drabba alla speciellt i samband med fölust eller hot om förlust, exempelvis vid diagnos på svår sjukdom. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera hur ångest yttrar sig hos svårt fysiskt sjuka patienter och deras anhöriga, hur interaktionen mellan patientens och de anhörigas ångest påverkar patienten, samt hur sjuksköterskan bedömer och åtgärdar ångest. Resultatet av litteraturstudien visar att ångest är ett naturligt fenomen, en varningssignal på att något är fel. Ångest är något mångdimensionellt och kan ge uttryck både fysiskt, psykiskt, beteendemässigt och verbalt. Det har visat sig att sjuksköterskor har en tendens till att överskatta ångest, speciellt vid låga nivåer.Detta anses bland annat bero på att sjuksköterskan bedömer patienten utifrån sig själv, i den sjukes situation samt att hon/han har mer kunskap om sjukdomen än patienten. Detta innebär att sjuksköterskan bland annat är mer medveten om allvaret och komplikationer med sjukdomen. Familjen är en helhet, om en del blir sjuk påverkas alla. Det måste ges omvårdnad till hela familjen. Anhöriga kan överföra ångest till patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan arbetar tillsammans med familjen för att komma tillrätta med detta problem. Sjuksköterskan ska hjälpa till att identifiera och optimera familjens copingmönster. Ur resultatet framkom vidare fyra huvudgrupper av interventioner för att minska ångest. Dessa var stöd, undervisning, musik/avslappning samt beröring/therapeutic touch. Samtliga interventioner visade sig i olika studier reducera ångestnivåer hos patienter. Ett förslag till fortsatt klinisk forskning är, vidare utveckling och utvärdering av VAS-skalan för bedömning av ångest, på svenska vårdavdelningar.
 • 270.
  Mahmoud, Diyari
  KTH, School of Technology and Health (STH), Medical Engineering, Computer and Electronic Engineering.
  Elmiljö och potentialutjämning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Potentialskillnader mellan elektriskt utsatta delar och andra åtkomliga ledande delar i byggnaden eller anläggningar kan orsaka livsfarliga elektriska urladdningar (strömgenomgångar) vid beröring. Potentialskillnader orsakar även problem för elektriska apparater att fungera tillfredsställande i sin omgivning. Syftet med studien var att undersöka och identifiera uppkomsten till potentialskillnader samt de olika tolkningskonflikter som finns vid förbyggandet av problemen. Dagens elmiljöproblem beror till stor del på den snabba teknikutvecklingen av elektroniken vi använder. För att lösa en stor del ut detta problem utför man potentialutjämning. Resultatet av denna studie visar att skyddsutjämning ska utföras i alla anläggningar. Det skyddar mot elchock i byggnader och industriella anläggningar. Funktionsutjämning upprätthåller utrustningens funktionssäkerhet i industriella anläggningar och är inte ett krav. Den skiljer sig beroende på nivå av känslig miljö. Denna studie utfördes som examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan för Ramböll Sverige AB. Tolkningarna har gjorts utifrån Elinstallationsreglerna, SEK Handbok 413 samt SEK Handbok 449.

 • 271.
  Malmborg, Camilla
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Patienters upplevelse av beröring i omvården2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 272. Marklund, Veronica
  et al.
  Sjögren, Sara
  Kompismassage i förskolan: ett verktyg för att utveckla barns sociala kompetens?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 273.
  Martinsson, Charlotte
  et al.
  University West, Department of Nursing.
  Rönnerhag, Maria
  University West, Department of Nursing.
  Medveten beröring: ett sätt att nå kropp och själ i omvårdnaden av patienter med cancersjukdom2002Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 274.
  Marunga, Andrea
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Kvalificerad sexuell handling: med samlag som jämförelsenorm2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Brottet våldtäkt består i att någon genom tvång eller utnyttjande företar en sexuell handling. Alla sexuella handlingar utgör dock inte våldtäkt, utan handlingen måste vara av en viss allvarlighetsgrad. De sexuella handlingar som faller under bestämmelsen om våldtäkt benämns ibland kvalificerade. Andra sexuella handlingar, som exempelvis de som rubriceras som sexuellt tvång, kallas således icke kvalificerade. En sexuell handling är kvalificerad om den med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Med samlag avses här endast heterosexuella vaginala samlag. Denna uppsats behandlar gränsdragningen mellan kvalificerade och icke kvalificerade sexuella handlingar.

  Genom en analys av förarbeten och domar har kunnat dras vissa slutsatser om vilka sexuella handlingar som kan anses jämförliga med samlag. De handlingar som säkrast kan sägas jämförliga är orala samlag utförda på män och anala samlag. Införande av fingrar eller annat i kvinnas underliv ses också vanligtvis som jämförligt med samlag. Orala samlag utförda på kvinnor torde i de flesta fall vara jämförligt med samlag, men i denna del visar sig praxis något spretig och vissa oklarheter råder. En fråga som inte blivit prövad av prejudicerande instans är om fall där det inte förekommit någon fysisk beröring mellan gärningsman och offer (exempelvis vid övergrepp via webbkamera) kan ses som kvalificerade sexuella handlingar. Det är också oklart om och i så fall när onani åt annan kan utgöra en kvalificerad sexuell handling. Tillsammans med detta har undersökts vilka omständigheter som kan påverka bedömningen och här har också resultatet varit en aning skiftande. Det torde dock vara så att bara de omständigheter som direkt påverkar den sexuella kränkningen – och inte kränkningen till följd av brottet i dess helhet – får vägas in då domstolen avgör om handlingen är kvalificerad.

  Utöver det rent rättsliga har uppsatsen också en genusvetenskaplig ansats där det undersökts hur föreställningar om kön och sexualitet påverkar bedömningen av kränkningen. Med hjälp av en diskursanalytisk metod har vissa mönster kunnat urskiljas i de genomgångna domarna. Här kan bland annat konstateras att den manliga sexualiteten fått tjäna som utgångspunkt då sexuella övergrepp definieras. Vidare går det se att den sexuella integriteten i huvudsak kopplats till kroppens insida. Detta får till följd att penetrerande övergrepp i regel bedöms som mest allvarliga medan exempelvis utnyttjande av det manliga könsorganet tenderar att ses som mindre allvarligt.

 • 275.
  Mattisson Chue, Elise
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Industrial Design.
  Modulära dofter: Ett tillfälle för personer med synnedsättningar och deras familj och nära att samlas runt för att utforska doft.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våra fem sinnen hörsel, syn, doft, smak och känsel är sinnen som vi använder varje dag för att ta del av information, läsa av och kommunicera med vår omgivning. För personer med synnedsättningar kan kommunikation med omgivningen upplevas begränsad, eftersom de visuella förmågorna är nedsatta och vårt samhälle fäster oerhört stor vikt vid just dessa uppfattningsförmågor.

  Att ha någon form av synnedsättning kan försvåra uppfattningen av vår omgivning, eftersom det blir svårare att ta in information om vad som händer runt omkring. Däremot kan andra förmågor som känsel och beröring utvecklas alldeles utmärkt, dessa kallas taktila förmågor. Det finns flera taktila verktyg och metoder idag som gör att personer med synnedsättningar har möjlighet att öva upp självständighet och ta sig fram obehindrat.

  Samtidigt måste personer med synnedsättningar koncentrera sig mycket för att läsa av information från omvärlden. För personen i fråga kan detta ta mycket energi och stundvis kännas frustrerande och en konsekvens av detta kan vara att personen i värsta fall isolerar sig från omvärlden.

  Luktsinnet är ett fantastiskt instrument som de flesta av oss bär med oss hela tiden men som inte ges lika mycket utrymme som andra sinnen, som exempelvis de visuella och det auditiva. Genom mitt examensarbete vill jag belysa luktsinnets betydelse och emotionella värde i våra liv, samt utveckla ett designförslag där det visuella och auditiva inte är nödvändiga för att ta del av mitt möte. 

 • 276.
  Mattsson, Linda
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Jark, Ida
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Berörd av beröring: Effekter och användning av beröring på demenssjuka personer - En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva olika former av beröring samt dess effekt för personer med sjukdomen demens. Sökningarna har gjorts i databaserna Pubmed, Cinahl och sökmotorn ELIN@du.se med sökorden: massage, dementia, nursing, home, touch, older, patients, therapeutic touch, care och therapy. Artiklarna var utförda mellan år 2000 till 2009 och var kvalitativa och kvantitativa och utgjorde urvalet. För att värdera de utvalda artiklarna användes granskningsmallar. Resultat visade att beröring gav positiva effekter på stress och agiterat beteende såsom skrikbeteende och fysiskt upprört beteende. Beröringen bidrog till att patienterna slappnade av fick lättare att somna. Beröringen minskade oro, depression och nedstämdhet och bidrog till en högre grad av välmående. Beröringen gav däremot ingen effekt på fysiskt aggressivt beteende. Användning av beröring förstärkte relationen mellan vårdare och patient. Beröringen ska ges med full uppmärksamhet till patienten. Patienten ska kunna avbryta beröringen om den upplevs som obehaglig. Slutsatsen som uppsatsförfattarna drog var att beröring gav positiva effekter, oberoende var på kroppen beröringen gavs samt vilken sorts beröring som gavs. Beröringen ska även ske tillsammans med en god kommunikation med den dementa personen för att uppnå bäst resultat.

 • 277.
  Mattsson, Nora
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Pihl, Ellinor
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Vuxna patienters erfarenheter av vårdande beröring inom somatisk vård på sjukhus2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Touch plays an important role throughout the life of humans. It can be used to comfort, to support and to soothe. It can reinforce what is being said and done. During illness a patient can experience a lack of touch, which can be detrimental to a person's health. Caring touch can then play a significant role.

  Aim: The aim of this study was to describe adult patients' experiences of caring touch in somatic hospital care. Method: A method to contribute to evidence-based nursing with ground in analysis of qualitative research was performed to get a better understanding of patients' experiences of caring touch. An analysis of eight qualitative articles was carried out. The analysis resulted in five main themes and sixteen subthemes.

  Results: The main themes were; I am important, my experience of the performance, my feelings, help with my pain and the body starts to function again. The patients' experiences of caring touch show that it is often popular and has positive effects for the patient.

  Conclusion: Caring touch can give the patient a feeling of being important, that she or he has a value as a human being. If performed with sensitivity and respect the outcome can be beneficial to the patient. The patient's emotions may be positively influenced and a sense of well-being may arise. Personal concerns can be put aside for a moment.

 • 278.
  Midsäter, Alexandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Norén Holthuis, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Olika sätt att underlätta kommunikationen vid expressiv afasi till följd av en stroke.: En systematisk litteraturstudie.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke drabbar 30000 personer årligen och cirka 12000 får afasi till följd av stroke. Vid afasi blir den verbala kommunikationen bristfällig. Detta kan leda till försvårad kommunikationsmöjlighet mellan patienten och sjuksköterskan.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa olika sätt att underlätta kommunikationen i vårdsituationer för patienter som har drabbats av expressiv afasi till följd av en stroke.

  Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar, där sökningar gjordes i Cinahl, PubMed och PsycINFO. Artiklarna var etiskt granskade och kvalitetsgranskades utifrån en modifierad granskningsmall av Forsberg & Wengström (2008). Analysen gjordes utifrån Lundman och Hällgren- Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i tre teman; kontaktskapande, trygghet och språkrehabilitering. I temat kontaktskapande framkom det att beröring, kroppsspråk, avsätta tid, och accepterande inställning var av stor vikt. I temat trygghet visade sig uppmuntran, stärka självkänsla, utveckla förtroende vara av betydelse, och i temat språkrehabilitering framkom att melodisk sång, rytmiskt tal samt familjens delaktighet i träningen.

  Slutsats: Studien visar på flera olika sätt att skapa en god kommunikation och förståelse mellan patient och sjuksköterska. På grund av afasin kan det vara svårt att få reda på patientens vilja och det gäller att ge patienten tid att kommunicera så att vården inte bedrivs mot patientens vilja, med risk att skapa ett onödigt lidande. Det är av stor vikt att sjuksköterskan kan hjälpa patienten med rehabiliteringen och hitta sätt som underlättar patientens kommunikationsförmåga.

 • 279.
  Miller, André
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Industrial Design.
  Digital Beröring: Utforskande av en haptik handkontroll2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 280.
  Morelius, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Beröringens inverkan på vårdtagare och vårdgivare inom omvårdnaden2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 281.
  Muse, Asha
  et al.
  The Swedish Red Cross University College.
  Meyer, Elisabeth
  The Swedish Red Cross University College.
  Vårdrelationen inom psykiatrisk vård2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The caring/nursing-relationship is the founding of psychiatric care and it should enhance the patients’ integrity and identity. The caring/nursing-relationship is based on respect, which includes that the nurse sees the patient as a fellow human being and creates a sense of togetherness. Research within psychiatric care indicates that there are difficulties in the caring/nursing-relationship between nurse and patient, which raises the question of how the caring/nursing-relationship is expressed within psychiatric nursing.

  Purpose: The purpose of this study is to describe how the nurse can create caring/nursing-relationships with patients within psychiatric care and which barriers the nurse encounters in that process.

  Method: This is a study based on qualitative studies. The analysis of the eleven scientific articles was conducted through content analysis.

  Results: The study resulted in three categories: Presence, Engagement and Control. Presence can create relations, give comfort and support, demonstrate respect and be a strategy to gather information about the patient. Engagement involved creative caring by the nurse and taking time. Control was carried out through power. Barriers were found in all of the categories; Attitudes, lack of support, touch, lack of time and power.

  Conclusion: The nurse in psychiatric care has an ambition and a drive to ensure a good caring/nursing-relationship with patients. It was revealed the nurse face external and internal barriers in order to create and/or maintain a relationship with the patient.

  Clinical significance: This study directs to nurses and soon-to-be nurses in psychiatric care and could be used by nurses in reflection/supervision of their work which could benefit both patients and nurses.

 • 282. Mähler, Erika
  Massage och beröring i skolan2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is that I want to learn more about massage for children and how to introduce massage in school. I want to see if children who get massage become more calm and more concentrated. I also want to see if children touch eachother more kindly even at other occasions than during the massage. I have introduced massage in two groups in year 1 in an small city. To get answers to my framing of the questions I have adopted inquiries to the children and their parents, I have done interwies with the teachers and own observations. I have also read literature about massage and tactile stimulation. It was far to short time for me to see any results on the children but during our times of massage it was often calm and quiet. Keywords: calmness in the classroom, friendmassage, massage in school, tactile stimulation.

 • 283. Nabavi, Hamed
  Aspekter på omvårdnad av invandrare - litteraturstudie2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva aspekter på omvårdnaden av invandrare. Metoden som har använts är en litteraturstudie och artiklarna som granskats har bearbetas kvalitativt. Det svenska samhället idag består av människor från olika kulturer och det uppstår många kulturmöten, inte minst i sjukvården. Det har framkommit att problem kan uppstå i omvårdnaden av patienter med invandrar bakgrund, på grund av kommunikation, identifikation och olika kulturell bakgrund. I resultatet åskådliggjordes att kulturella aspekter är betydande i bemötande och omhändertagande av individer från annan kultur, såväl patient som anhöriga. De olika omvårdnadsaspekterna är: livsstil och värderingar, beröring, kommunikation, sorg och att visa känslor- gråt, familjen och smärtbeteende och smärtbedömning. Sjuksköterskans medvetande av kulturella aspekter såväl i förståelse av och i attityden till patienten, i de direkta vårdrutinerna exempelvis i vårdplaneringen, förbättrar vårdprocessen. En sådan kunskap kan givetvis utvecklas. Men behovet av att detta integreras i vårdutbildningarna betonas.

 • 284.
  Nilsson, Anders G.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Information Systems and Project Management.
  Underhåll av större värmekraftverk inom Vattenfall: Fem delrapporter1975Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  PFU är ett Projekt För utveckling av administrativa rutiner för Underhåll av större värmekraftverk inom kraftföretaget Vattenfall. ISAC skall på samarbetsbasis under ett skede deltaga i PFU-gruppens arbete genom att bidraga med metodmässiga synpunkter på de informationssystem som skall tagas fram. Samarbetsprojektet PFU4-ISAC avser det fjärde delprojektet inom PFU som berör de datorbaserade administrativa informationssystemen för underhåll av större värmekraftverk. Erfarenheter från användning av ISAC-metoden i PFU-projektet dokumenteras i fem delrapporter med följande syften:  Delrapport 1: (Report TRITA-IBADB-4040S)

  som dokumenterar vissa intressanta drag i den styrning som idag återfinns inom Vattenfalls totala underhållssystem för produktionsanläggningar.  Delrapport 2: (Report TRITA-IBADB-4041S)

  som redovisar ett förslag till framtida underhållsstyrning som skall bilda underlag för att specificera olika informationssystem för underhåll. I anslutning härtill redogörs för vissa transformationer inom metodområde 1 och mellan metodområdena 1 och 2.  Delrapport 3: (Report TRITA-IBADB-4054S)

  som redovisar en översiktlig informationsanalys med därtill hörande beskrivning av sambanden mellan olika administrativa informationssystem, vilka har beröring med underhåll. I samband med detta redogörs för vilka beskrivningshjälpmedel som tillämpats vid den grova informationsanalysen, dvs

  - Strukturbeskrivningar i form av OSB-grafer

  - Komponentanalys i form av specialutformade blanketter

  - Egenskapsbeskrivningar i form av OSB-tabeller

  Vidare redogörs för en ansats till övergång från OSB till IA.  Delrapport 4: (Report TRITA-IBADB-4072S)

  som redovisar en översiktlig informationsanalys med därtill hörande kartläggningar av:

  - delsystem inom PFU4

  - delsystem i PFU4:s berörda omgivning

  - nödvändigt underlag för senare datateknisk utformning, t.ex. identifieringsbegrepp och klassificeringar.  Delrapport 5: (Report TRITA-IBADB-4073S)

  som redovisar erfarenheter av de bedrivna projektarbetet under den översiktliga informationsanalysen. Vidare görs en uvärdering av Vattenfallstillämpningen utifrån vad den hittills gett ISAC i utbyte

 • 285.
  Nilsson, Elin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Facing dementia as a we: Investigating couples’ challenges and communicative strategies for managing dementia2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  We live longer than ever before, which means that we also live longer with disorders such as those connected with dementia. Most people diagnosed with dementia live in ordinary housing for a long time, relying on their social network for support, mainly involving spouses or adult children. There is limited research on how families and couples manage daily life with dementia, and social workers may only have knowledge and skills at a general level about older people with the condition.

  The aim of this thesis is to investigate how couples manage dementia-related challenges, as well as whether and how these challenges and ways of managing relate to aspects of couples’ we-ness. This aim has been specified in terms of research questions which involve the couples’ communicative management of dementia-related challenges, and how they approach and talk about sensitive topics connected with dementia. An additional question involves how the couples relate to and use their we-ness in managing dementia. Multimodal conversation analytic theory and methodology has been adopted to study sequences from 15 video-recorded joint interviews involving couples where one of the partners had a diagnosis of dementia.

  The articles demonstrate how the spouses managed dementia jointly, and how they used their common ground as a couple as an important resource for telling stories and remembering. When the spouses without dementia approached sensitive topics related to dementia, they made use of strategies such as mitigating talk, or touching the partner with dementia as they spoke. The spouses without dementia approached the issue of the future carefully, whereas the spouses with dementia were more direct in the way they talked about the future. A final finding involves the spouses without dementia using strategies such as giving clues or prompting to help their partner with dementia remember. However, this was seldom successful, and may even have had face-threatening effects. Taken together, the different aspects of this thesis emphasise the challenges faced by the couples and the communicative strategies they used, as well as the abilities and agency which surfaced during a micro-level analysis of their interaction. The results are further discussed in the light of implications for social work education, practice and theory, largely highlighting the importance of adopting a couplesensitive approach in which relational and interactional aspects are emphasised.

 • 286.
  Nilsson, Johanna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Peltoniemi, Tove
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Patienters upplevelser av vården vid höftfraktur: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The average age of suffering a hip fracture is 80 years, and the

  causes are falls tendency and osteoporosis. The majority of those who suffer from

  a hip fracture are female. To suffer a hip fracture could mean great suffering, it is

  often very painful, both at the time of the injury, but also during the hospital stay.

  Aim: To describe patients' experiences of care at hip fracture.

  Method: This study was conducted as a literature review, in which ten articles

  were included. The databases used in this study was Cinahl, Psycinfo, PubMed and

  Web of Science.

  Results: The results were based on ten articles, which were of qualitative and

  quantitative methods. The patients' experiences of care at hip fracture resulted in

  three categories: communication and information, treatment and safety and pain

  and pain relief. The patients wanted to be involved and receive ongoing

  information regarding their care. When patients experienced themselves as

  vulnerable the touch from the nursing staff created a sense of security. Pain relief

  was important for patients to feel the well-being and not have pain.

  Conclusion: Patients' experiences of information, security, treatment, pain and

  pain relief are all affected by communication. It is important for nurses to identify

  each patient's individual circumstances and needs in order to be able to adapt the

  information, communication and self-care to meet each patient's needs.

 • 287.
  Nilsson, Johanna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rosenqvist, Karin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Beröring/Taktil stimulering - en studie om dess effekter på barnen i förskolan ur pedagogernas perspektiv 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete är att skaffa oss kunskap om beröring/taktil stimulering och dess användning ute i förskolan. Vi vill ta reda på hur pedagogerna upplever att barnen påverkas av beröring/taktil stimulering. Beröring/taktil stimulering är livsviktigt för människan och bidrar till en trygg miljö, harmoni och ökad inlärning. I litteraturgenomgången betonas det att beröring/taktil stimulering är viktigt för barns utveckling. Beröring/taktil stimulering måste ske helt på barnens villkor och inte påtvingas. Den empiriska delen bygger på intervjuer med förskollärare som aktivt arbetar med beröring/taktil stimulering i verksamheten. Genom vår undersökning kom vi fram till att beröring/taktil stimulering skapar lugna och harmoniska barn.

 • 288.
  Nilsson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Persson, Christian
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Bemötande av patient i akut situation2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Hur sjuksköterskan bemöter patienten i en akut situation har en stor betydelse för patienten. Det kan vara svårt för sjuksköterskan att veta hur ett gott bemötande ska vara. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskan bör bemöta patient i en akut situation. Litteraturstudien bestod av analys av 18 vetenskapliga publikationer. Efter analys av artiklarna framkom det två kategorier och dessa var: Verbalt och icke-verbalt bemötande. Resultatet visade att sjuksköterskan använde sig av stöttning, tydlig information, medvetet val av tonfall och ordval, en närhet med ögonkontakt och beröring och medvetenhet om sin egen attityd. Författarna anser att det behövs mer klinisk utbildning då det krävs erfarenhet för att ha ett gott bemötande. Författarna anser även att det behövs fortsatt forskning i detta ämne då det även i framtiden kommer att vara aktuellt.
 • 289.
  Nilsson, Linda-Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Trygg, Pia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jag är rädd!: Patienters rädsla inom omvårdnaden.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  All nursing situations can create fear and how strong the fear is perceived and how it is expressed, is individual and depends on the patients' previous experiences through life. The work was conducted as a literature study which 13 scientific papers were the basis for the results. The study's purpose was to highlight what fear can be in nursing. Patients could experience several different kinds of fears such as fear of disease suffering and death, fear of disease and treatment or fear of being discredited or become dependent on others. Support and information seen by patients as important in reducing fear and sense of security, but equally important was small gestures like getting a glass of water, a friendly smile or touch. Nurses have an important task to capture patients' fears and information to relieve it. To support patients are scientific models to limit suffering of patients in the form of fear. It is important to further research on fear expression, and to integrate knowledge into clinical care and in nursing programs at the undergraduate and specialist levels.

 • 290.
  Nilsson, Liv-Bente
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Stegarås, Charlotte
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskors upplevelser som mottagare och givare av taktil massage: en kvalitativ intervjustudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 291.
  Nilsson Lundin, Malin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Stenberg, Jeanette
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskans erfarenhet av fysisk beröring i omvårdnaden: en litteraturstudie2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 292.
  Nilsson, Pia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Stenström, Jennie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Patienters upplevelser av beröring inom cancer- och palliativ omvårdnad2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Beröring är ett universellt sätt att kommunicera på och ett

  naturligt och medfött beteende. Beröring inom omvårdnad

  innehåller fysiska, emotionella, sociala och spirituella

  dimensioner, vilket kan ses som ett holistiskt synsätt. Syftet

  med studien var att belysa patienters upplevelser av beröring

  inom canceromvårdnad och palliativ omvårdnad. Studien

  genomfördes som en litteraturstudie där 11 artiklar

  analyserades. Resultatet visade att beröring huvudsakligen

  ledde till ökat välbefinnande och förbättrad livskvalitet.

  Patienter upplevde att de kände sig bekräftade som en hel

  människa och inte enbart som en sjuk kroppsdel. Beröring

  upplevdes som smärtlindrande och ansågs vara ett bra

  komplement till läkemedelsbehandling. Beröring minskade

  stressnivån hos patienterna, massagen användes för att

  minska ångest och oro. Studien visade även att fysiologiska

  funktioner såsom puls, blodtryck och andningsfrekvens sjönk

  efter beröring. Beröring ledde även till förbättrade

  sömnvanor. Negativa känslor såsom oro över att bli berörd av

  en främling, samt rädsla över att beröringen skulle orsaka

  skada upplevdes även av patienterna. Beröring är en stor del

  av omvårdnadsarbetet inom cancer- och palliativ omvårdnad.

  Begränsad forskning är gjord på beröringens betydelse för

  cancer- och palliativa patienter, därför vore det önskvärt med

  mer forskning.

 • 293. Nilsson, Therése
  et al.
  Nyström, Ingela
  Vuxna patienters upplevelse av kroppslig beröring: en litteraturstudie2004Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 294. Nilsson, Ulrika
  Massage i förskolan2003Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta fördjupningsarbete har jag valt att fördjupa mig i massage på förskolan. Varför jag valde detta område beror på att jag uppmärksammat olika studier som beskriver massagens positiva effekter på barngrupperna. I vår livsstil så anser jag att vi förlorat mycket av den vardagliga beröringen som vi alla behöver för att må bra. Utifrån det är min preciserade frågeställning "Hur kan pedagogerna använda massage i förskolan"?. Som blivande förskollärare vill jag skaffa mig kunskaper om hur jag kan stimulera barnen till mer beröring. Rapporten bygger på en kvalitativ undersökning, bestående av fyra intervjuer och två ostrukturerade observationer. Alla som jag intervjuat är förskollärare och de arbetat på två olika förskolor där massage finns i verksamheten. Den ena förskolan har använts sig av massage i tio år och den andra förskolan startade upp massageaktiviteterna för fem månader sedan. Resultatet av min undersökning visar på att barngrupperna blivit lugnare sedan pedagogerna infört massage i verksamheten och alla på förskolorna berör varandra mer även i de vardagliga aktiviteterna som förekommer där. De två förskolorna använde sig av två olika massageaktiviteter men pedagogerna säger att det viktigaste är att införa massage på schemat inte så mycket om hur pedagogerna lägger upp verksamheten. Hur verksamheten ser ut bör barngruppen få påverka till viss del tillsammans med de vuxna för att på det sättet stimulera till ökad beröring emellan varandra. Jag kommer i resultatdelen beskriva de två förskolornas olika massageaktivitet och vad pedagogerna bör tänka på innan de startar massagen på förskolan.

 • 295.
  Norberg, Henrik
  et al.
  The Swedish Red Cross University College.
  Elvås, Katarina
  The Swedish Red Cross University College.
  Närvaro i den vårdande relationen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe what is required for presence in the caring relationship, based on caregivers and care receivers experience. To look at what gives a presence that touch, gives an interaction and soothes suffering. Twelve scientific articles with qualitative methodology approaches were analyzed, with the aim to describe the content from this paper´s point of view. The content analysis resulted in four categories: Seeing the whole person, Spiritual and physical touch, The path to connection and The assets of the caregiver. The result shows that confirmation of the care receiver, caregivers attitude, physical and mental presence and communication is essential for how people experienced presence. Presence can create an interface that takes place between caregivers and care receivers in the caring relationship. In order to meet, time, physical and mental presence is required. Touch affects humans and thus caring. To look at the invisible that is happening in the light of presence, can provide insight to caregivers, which can be used in daily nursing care, in meetings with the care receivers. 

 • 296.
  Nordberg, Terese
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Beröring: en litteraturstudie1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Beröring är ett närhetssinne och ett medfött behov hos människan. Vidrörande är en intim handling som innebär ett intrång i den personliga sfären. Vid sjukdom finns en mindre tolerans mot intrång samtidigt som det är svårare för individen att försvara sig. Beröring i form av ordlös kommunikation används i en växelverkan mellan sjuksköterska och patient. Med utgångspunkt från Rogers teori i kombination med den Kinesiska läkekonstens metaforer kan sjuksköterskot och sjukgymnaster använda sig av Therapeutic Touch (TT). TT är utvecklat av Kunz och Krieger under 1970-talet. Det används mycket som en del i omvårdnaden av sjuksköterskan i andra länder. Syftet med litteraturstudien var att kartlägga effekter på välbefinnandet då beröring använts i omvårdnaden. metoden som används är litteraturstudie. En av de tydligaste effekterna beröringen har, är den smärtlindrande effekten. Beröringen leder även till lindring av känslomässiga trauman som sorg, rädsla eller chock. Andra effekter är ett stabliliserat blodtryck och ett förbättrat immunförsvar. Beröringens effekter kan ses ur fysiska-, psykiska-, existentiella- och mellanmänskliga perspektiv. Kostnaderna för beröring är ringa dessutom saknar beröringen biverkningar då den utförs med respekt för patienten. En av förutsättningarna för att kunna främja välbefinnandet hos patientens med hjälp av beröring är att skapa tid. Vidare forskning inom området beröring är av största vikt för att komma patienter även i Sverige tillgodo.
 • 297.
  Nordström, Sofie
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Valdemar, Sanna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Taktil massage i det palliativa vårdandet: en litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

   Taktil massage är ingen djupgående massage, den verkar främst genom beröring på huden. Genom beröringen frisläpps hormon i kroppen som bidrar till att människan känner välbehag. Beröringens betydelse är viktig för att stärka vårdrelationer, lindra lidande och på så sätt få patienterna att känna välbefinnande. I palliativ vård uppstår ofta beröringsbrist, det är då viktigt som vårdpersonal att veta betydelsen av beröring. Syftet med studien är att belysa upplevelsen av taktil massage som ett komplement i det palliativa vårdandet. Metoden utgick från kvalitativ ansats och genomfördes som en litteraturstudie utifrån sex artiklar. Artiklarnas kvalitet granskades utifrån en kvalitativ granskningsmall och analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Resultatet visade att taktil massage i palliativ vård skapade osynliga band mellan vårdare och patient. Taktil massage lindrade oro, dödsångest och rädsla för vad som komma skall. Patienterna kände känslan av att vara i nuet, ett existentiellt andrum. Kroppsliga symtom minskade så som smärta, sömnproblem, förstoppning, hjärtklappning och skakningar. Resultatet av litteraturstudien är informativ för all vårdpersonal eftersom taktil massage kan användas på alla patienter som så önskar. Taktil massage bidrar till ett nytt redskap för vårdandet som inbringar goda effekter.   

   

   

   

   

 • 298.
  Nylén, Lina
  et al.
  The Swedish Red Cross University College.
  Dahlin, Madelaine
  The Swedish Red Cross University College.
  Taktil massage: en upplevelse av att känna sig utvald och speciell2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: To achieve peace and serenity touch has been a natural part in the care of sick since a long time ago but in modern time this has been lost. During this last 30 years a method of soft touch massage has progressed as a treatment in care called tactile massage. It is a soft embraced massage and it doesn't include deep tissue, the purpose of the massage is to ease and give serenity. Aim: the aim of this study was to describe patients experience and effects of tactile massage from without the literature. Method: This is a literature study based on nine qualitative articles. Result: The result showed mainly positive effects, a feeling of being special and chosen, improved sleep, reduced pain and an opportunity to relax and to rest was a few effects that the study showed. Conclusion: This literature review show that tactile massage is seen mostly welcomed by patients and their relatives, regardless of diagnosis, care or accommodation form. Tactile massage is an easy way to increase wellbeing and to confirm the bond between patient and care giver. More research is necessary on specific patient groups to increase comprehension and to strengthen the evidence based on the knowledge on tactile massage as a nursing intervention. 

 • 299.
  Nyström, Johanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Pettersson, Erika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Det känns som att flyga på moln!: - ett arbete om massage i skolan2005Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vårt examensarbete har vi valt att titta närmare på hur eleverna mår efter att de har haft massage i skolan. Vidare var vi intresserade av att undersöka vilka positiva respektive negativa aspekterna som lärarna ansåg att massagen förde med sig. Vi har även tittat närmare på hur man som lärare kan introducera massage i skolan på ett bra sätt. I vårt arbete har vi använt oss av både kvantitativa och kvalitativa metoder genom att vi har delat ut enkäter samt gjort intervjuer. Enkäterna har vi delat ut till 50 elever i grundskolan som har erfarenhet av massage och frågat hur deras kroppar mår efter massagen. Genom intervjuer har vi tagit reda på hur lärarna ser på de positiva och negativa aspekterna av massage i skolan. I vår bakgrund har vi hittat fördelar och nackdelar med massage genom att fördjupa oss i böcker och vetenskapliga artiklar. De slutsatser vi har dragit är att majoriteten av eleverna upplever inslaget av massage positivt. De båda lärarna ansåg även att massage är något positivt som gynnar både individ och grupp. Fördelarna anser vi vara många och nackdelarna få.

 • 300.
  Olausson, Angelika
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Kjellberg, Sara
  University of Borås, School of Health Science.
  Sömn på sjukhus: Faktorer som påverkar sömnen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sömn är en viktig del av människans liv, den är viktig för att människan skall uppleva hälsa och välbefinnande. Att bli inlagd på sjukhus är en stor omställning vilket innebär ny, ovan miljö och andra rutiner än de som råder hemmavid vilket kan påverka sömnen. Trots att sömn är betydelsefull är det svårt att finna vårdvetenskapliga artiklar inom ämnet. Syftet med studien är att beskriva vilka faktorer som påverkar vuxna och äldres nattsömn på sjukhus och äldreboende. Resultatet baseras på en litteraturöversikt där 19 stycken kvantitativa artiklar har analyserats och faktorer som påverkar vuxna och äldres nattsömn tagits fram. De faktorer som framkom var oro och bekymmer, smärta/smärtfrihet, ljud, ljus, sömnrutiner, bekvämlighet och fysisk beröring. Resultatet visar att sjusköterskan har en viktig roll för att främja patientens nattsömn. I diskussionen tas olika omvårdnadsåtgärder upp som sjuksköterskan kan tillämpa för att främja nattsömnen.

345678 251 - 300 of 372
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf