Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 941
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Düsing, Stefan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att vara ett paket - en kvalitativ studie om tre personers upplevelser av stigmatisering i samband med att få och att ha en psykiatrisk diagnos2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa tre personers egna upplevelser av stigmatisering i samband med att få och att ha en psykiatrisk diagnos. Studien byggde på tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer med en man och två kvinnor. Intervjupersonerna hade en psykiatrisk diagnos. Fokus på studien är riktad mot deras upplevelser av stigmatisering i samband med att få sin diagnos, i kontakter med familj, vänner och andra som de möter i det dagliga livet, i kontakt med psykiatrin samt om denna stigmatisering påverkat deras självbild. Resultatet visade att olika typer av upplevd stigmatisering förekom hos samtliga intervjupersoner. Den upplevda stigmatiseringen var mest framträdande i kontakter med vänner och andra som de möter i det dagliga livet samt i kontakten med psykiatrin. I vissa sammanhang upplevde sig intervjupersonerna som avvikande i förhållande till omgivningen. Intervjupersonernas självkänsla har påverkats negativt eller inte alls av stigmatiseringen som de upplevde. Slutsatsen är att även om intervjupersonerna placerats i avgränsade diagnoskategorier och upplevt stigmatisering från omgivningen har de inte reducerats till sina diagnoser utan alla är aktiva subjekt och har inte accepterat en passiv sjukroll.

 • 252.
  Edfalk, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Förebyggande arbete inom familjecentralen: besökarnas upplevelse av stöd och socialt arbete på öppna förskolan.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att barns psykiska och sociala utveckling påverkas starkt avtidiga upplevelser i livet. För att främja en god utveckling bör insatser därmed sättas in redantidigt. Utifrån denna kunskap arbetar familjecentralen med att stärka barnfamiljers tillgångtill kända skyddsfaktorer. Den förebyggande socialtjänstens deltagande i verksamheten bliremellertid ofta ifrågasatt, inte minst av socialtjänstens egen organisation. I denna studieundersöks småbarnföräldrars inställning till familjecentralens socionom samt hur deupplever det förebyggande arbete som bedrivs på öppna förskolan. Det är en kvantitativstudie i form av en enkätundersökning bland föräldrar med barn mellan 0-6 år, som besöktnågon av kommunens sex familjecentraler. Resultatet visar att inställningen till socionomenär både neutral och positiv. Föräldrarna upplever att de får stöd såsom uppmuntran ochtrygghet på öppna förskolan. De som däremot inte upplever möjligheten att be om stöd ochhjälp är mer angelägna om att en socionom behövs inom familjecentralens verksamhet.

 • 253.
  Egestål, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Värdet bakom våldtäkten: En diskursanalys av fyra rättsfall2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This paper seeks to explore how victims of crime and defendants are portrayed in sexual assault cases. Lately, more and more voices have been raised in appal against values demonstrated in court decisions and we’ve seen the implementation of a new sexual assault legislation in attempt to increase people’s sexual integrity. Yet, at the same time, there is still a tremendously low amount of reported sexual assaults that go to trial and even fewer result in conviction. This paper is not an attempt to scrutinize the legal system, but to draw attention to what values are portrayed in sexual assault cases. The purpose is to examine the court decisions under consideration to see if and what values are portrayed.

  My paper can in no way allow generalization; it is merely a small sample of reality. The data consists of four court decisions from Östersund’s Tingsrätt; two of them resulting in conviction and two of them in dismissal. The data was collected systematically and undergoes a discourse analysis; hence it is a qualitative study.

  The result of the analysis is that although somewhat subtle, the court decisions do indeed portray stereotypical gender roles, particularly regarding victims’ prior sexual history, women’s room to manoeuvre and their given life conditions

 • 254.
  Egonsdotter, Gunilla
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Borell, Klas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Computer Based Simulations in Social Work Education: A Progress Report from a Project on Assessments of Children in Risk2012In: INTED2012: INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE, IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMENT , 2012, p. 3100-3105Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the major challenges involved in social work education is how to create realistic environments in which students can practice necessary skills without risking the welfare of clients. Different types of simulations, such as case-based learning and role-play, have been used for many years to enable students to gain a deeper understanding of the processes and challenges involved in professional social work. However, the possibility of using computer-based simulations has not yet been explored in any depth. This study will present an on-going project that aims to create a computer based simulation through which students can gain a more realistic understanding of social workers' assessments of families and children at risk. ICT applications are often employed in this type of assessment today. In spite of attempts to use these methods to achieve a better structure and organization of family and child assessments, European research indicates that large discrepancies remain between assessments made by different social workers. The aim of our development project for social work training is to create a computer based simulation that will give students greater understanding of the assessment process and the tools available, as well as encouraging them to make a critical appraisal of the different phases of an assessment.

 • 255.
  Ek- Westerlund, Johanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Svärd, Emily
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hur uppfattar sig människor med HIV/AIDS sig bli bemötta av professionella som de kommer i kontakt med på grund av deras sjukdom?2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  HIV/AIDS har kommit att bli ett av dem mest allvarligaste folkhälsoproblemen i världen. Även i Sverige har det skett en ökning av HIV viruset. Internationell forskning visar att personer som lever med HIV/AIDS utsätts för stigmatisering från allmänheten men även från professionella där diskriminering och skuldbeläggning är förekommande fenomen. I Sverige saknas enhetlig rapportering om hur människor som lever med HIV/AIDS blir bemötta av professionella. I och med avsaknaden av svensk forskning på området har syftet med denna studie blivit att undersöka skillnaderna på hur människor som lever med HIV/AIDS blir bemötta av professionella inom sjukvården samt på stödorganisationen Noaks Ark. Teorier som stigmatisering och attribution ligger till grund för att förklara varför det ser ut som det gör medan teorier om livskvalité används för att förklara hur professionellas bemötande kan påverka människors livskvalité. Undersökningsmetoden är kvantitativ och till grund för undersökningen ligger en tvärsnittsstudie där enkäter har besvarats av människor som lever med HIV/AIDS och är aktuella för samtal på Noaks Ark. Utifrån resultaten av undersökningen kan det utläsas att majoriteten av de tillfrågade har blivit bemötta på ett positivt sätt av professionella som jobbar på Noaks Ark. Uppfattningar om bemötandet från professionella inom sjukvården skiljer sig, där färre anser sig blivit bemötta på ett positivt sätt jämfört med Noaks Ark. Några av de tillfrågade har undvikt att söka vård på grund av negativa upplevelser från tidigare besök och vissa upplever att professionella någon gång har fått dem att känna skuld för sin sjukdom. Urvalet för denna studie är inte representativt för populationen. Av den anledningen bör uppsatsen ses som en förstudie. Förhoppningen är att en utvidgad studie kommer att kunna göras i framtiden och då kunna genomföras på ett generaliserbart sätt.

 • 256.
  Ekeberg, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Även om jag älskar min kropp så hatar ju fortfarande alla andra den”: En kvalitativ studie om tjocka kroppspositiva kvinnors erfarenheter av att ta plats på Instagram2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vara tjock förknippas bland annat med att vara korkad, lat, självisk och misslyckad. Om man ständigt får höra att man är avvikande, fel eller sjuk kan livet påverkas negativt. Den icke-normsmala kroppen har förutom fördomar också lidit av bristande representation i media och på sociala nätverk online. På senare år har motreaktioner mot hämmande kroppsnormer uppstått i rörelser som kroppspositivismen. Syftet med denna studie är att med ett feministiskt perspektiv få fördjupad kunskap kring hur tjocka kroppspositiva kvinnor använder Instagram som plattform för att lyfta den tjocka kroppen och vilka reaktioner de möts av. Resultatet bygger på sex semi-strukturerade intervjuer, som analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Objektifieringsteori, queerteori och tidigare forskning har legat till grund för analys och tolkning av materialet. Av resultatet framgår att kvinnorna med hjälp av Instagram lyckats förändra sin negativa kroppssyn och sitt självhat. Genom Instagram har kvinnorna funnit likasinnade, gemenskap och empowerment. Trots negativa reaktioner och kommentarer har kvinnornas livskvalité förbättrats sedan de blev aktivt kroppspositiva på Instagram och deras konton kan ses som en feministisk handling i att ta plats och bryta normer.

 • 257.
  Eklann, Nora
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work. Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Snorrik skitsnygg och mitt i karriären": - en diskursanalytisk studie om hur några gymnasietjejer samtalar kring den amerikanska realityserien The Hills2009Independent thesis Basic level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Normer och ideal har sitt ursprung i kulturell kontext. Medier har idag en stor plats i vår kultur, därför är de av betydelse även för hur normer och ideal skapas och upprätthålls. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en grupp gymnasietjejer i samtal konstituerar kön, klass, etnicitet, sexualitet och ideal kring utseende och livsstil. Fokusgruppen bestod av sex tjejer som läser andra året på gymnasiet. Centrum för diskussionen  var den amerikanska realityserien The Hills. Teoretiska förhållningssätt i uppsatsen utgår från intersektionalitetsbegrepp och forskning kring normer och ideal. Metoden är diskursanalys, som jag använt mig av genom att välja ett antal citat ur fokusgruppsintervjun som ger uttryck för olika diskurser, som mestadels håller sig inom de valda teoretiska ramarna. I resultatet framgår att min fokusgrupp normaliserar heterosexualitet, vithet och den heterosexuella familjen och andrafierar The Hills-tjejerna, USA och andra gäng i sin gymnasieskola. Det kom även fram att tjejerna i min fokusgrupp påverkas av ideal angående att vara onyttig men ändå smal, samt att det ses som bättre att åka iväg efter studenten än att stanna kvar. Det fanns en samstämmighet bland tjejerna under diskussionen, som kan ses som uttryck för hur viktigt det var att hålla sig inom det som ansågs vara ”det normala” i gruppen.

   

 • 258.
  Eklund, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Eriksson, Melanie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tolkning av rekvisitet ”Annat socialt nedbrytande beteende” i § 3 LVU2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med uppsatsen är att ge en bättre förståelse av vad som menas med begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende” i § 3 LVU och visa eventuella skillnader i hur lagstiftningen, domstolar och socialtjänsten använder detta begrepp. Vi har undersökt hur begreppsdefinitionen har utvecklats genom lagstiftningsprocessen och hur den återspeglas i förarbeten, juridisk litteratur, prejudikat och praxis. Uppsatsen är skriven utifrån en juridisk metod. Vi genomförde åtta semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare i Hälsingland och en länsrättsdomare för att ta reda på hur dessa använder begreppet. Vi har gjort en sammanställning av olika problembeteenden som ungdomar kan uppvisa och diskuterat om dessa är socialt nedbrytande beteende i lagens mening. I lagstiftningen är definitionen av rekvisitet diffus och generell, detta innebär problem för socialsekreterare att använda rekvisitet. Socialsekreterarna är inte vana och tillräckligt utbildade att använda begreppet vilket kan leda till en mindre rättssäker prövning för den enskilde.

 • 259.
  Ekoholm, Rebecka
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ekholm, Mariana
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Det ger ju nagot”-vårdpersonalens tankar kring insatsen terapihund på ett äldreboende2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 260.
  Elfvén, Helena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sörman, Barbro
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Utökad frigång = utökad arbetsbelastning?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING: Vi vill med detta arbete förklara utvecklingen av intensivövervakning med elektronisk kontroll och vad det innebär för frivårdspersonal.

  I Sverige infördes år 1994 möjligheten att avtjäna ett kortare fängelsestraff med så kallad fotboja i hemmet, IÖV. Denna åtgärd permanentades år 1999. År 2001 utvidgades åtgärden till att innefatta möjligheten att avverka den sista delen av ett längre fängelsestraff med fotboja, IÖV-utsluss. Anledningen till denna utvidgning var att stärka frigivningsförberedelserna då övergången från anstalt till frihet är en kritisk period med ökad risk för återfall i kriminalitet. Åtgärden har under åren utvärderats flertalet gånger och visat sig vara återfallspreventiv. Med detta som bakgrund tillsatte regeringen år 2002 en kommitté med uppdrag att utveckla en modernare kriminalvårdslag. Den nya kriminalvårdslagen har sin betoning på individuella bedömningar och flexibla åtgärder utan att fängelsestraffet ska urholkas, rättssäkerheten och samhällsskyddet undermineras. Åtgärden IÖV-utsluss ersattes i och med den nya lagändringen 1 januari, 2007 av utökad frigång. Lagändringen innebär att klienter dömda till längre än sex månaders fängelse kan ansöka om utökad frigång den sista delen av straffet. Vår uppfattning inför detta arbete var att arbetsbelastningen för frivårdspersonal skulle ha ökat markant i och med lagändringen. Vår frågeställning blev därför om frivårdspersonal upplevt förändringar i arbetssituationen när det gäller utslussningsåtgärden utökad frigång och om de anser att det är framtidens kriminalvård. Vår studie är explorativ och vårt empiriska material har vi samlat in genom strukturerade intervjuer med ett frivårdskontor i en småstad och tre storstadskontor. Vi har analyserat resultaten utifrån tidigare forskning och material framtaget av Justitiedepartementet. Den slutsats vi gör är att den personalgrupp vi haft kontakt med är övervägande positivt inställd till den nya kriminalvårdslagen och den nya utslussningsåtgärden utökad frigång. En individualiserad kriminalvård är human, rehabiliterande och återfallspreventiv.

 • 261.
  Eliassi, Barzoo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  A stranger in my homeland: The politics of belonging among young people with Kurdish backgrounds in Sweden2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation examines how young people with Kurdish backgrounds form their identity in Sweden with regards to processes of inclusion and exclusion. It also sheds light on the ways these young people deal with ethnic discrimination and racism. Further, the study outlines the importance of these social processes for the discipline of social work and the ways social workers can work with disadvantaged and marginalized groups and endorse their struggle for social justice and full equal citizenship beyond racist and discriminatory practices. The empirical analysis is built on interviews with 28 young men and women with Kurdish backgrounds in Sweden. Postcolonial theory, belonging and identity formation constitute the central conceptual framework of this study.

  The young people referred to different sites in which they experienced ethnic discrimination and stigmatization. These experiences involved the labor market, mass media, housing segregation, legal system and school system. The interviewees also referred to the roles of ‘ordinary’ Swedes in obstructing their participation in the Swedish society through exclusionary discourses relating to Swedish identity. The interviewees’ life situation in Sweden, sense of ethnic discrimination as well as disputes over identity making with other young people with Middle-Eastern background are among the most important reasons for fostering strong Kurdish nationalist sentiments, issues that are related to the ways they can exercise their citizenship rights in Sweden and how they deal with exclusionary practices in their everyday life. The study shows that the interviewees respond to and resist ethnic discrimination in a variety of ways including interpersonal debates and discussions, changing their names to Swedish names, strengthening differences between the self and the other, violence, silence and deliberately ignoring racism. They also challenged and spoke out against the gendered racism that they were subjected to in their daily lives due to the paternalist discourse of ”honor-killing”.

  The research participants had been denied an equal place within the boundary of Swedishness partly due to a racist postcolonial discourse that valued whiteness highly. Paradoxically, some interviewees reproduced the same discourse through choosing to use it against black people, Africans, newly-arrived Kurdish immigrants (”imports”), ”Gypsies” and Islam in order to claim a modern Kurdish identity as near to whiteness as possible. This indicates the multiple dimensions of racism. Those who are subjected to racism and ethnic discrimination can be discriminatory and reproduce the racist discourse. Despite unequal power relations, both dominant and minoritized subjects are all marked by the postcolonial condition in structuring subjectivities, belonging and identification.

 • 262.
  Eliassi, Barzoo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten2006In: Den segregerade integrationen: om sammanhållning och dess hinder, Stockholm: Fritzes, 2006, p. 251-294Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln ingår i en antologi inom ramen för maktutredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. Artikelns syfte var att belysa de föreställningar som vissa socialarbetare hade om klienter med invandrarbakgrund och vilka metoder man använder för att bekämpa den institutionella diskrimineringen inom socialtjänsten.

 • 263.
  Eliassi, Barzoo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kurdish Youth: between social inclusion and exclusion in Sweden2006Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mitt föredrag handlade om unga kurder i Sverige och deras samhälleliga position. Dessutom berörde jag synligheten av unga kurder i offentliga sammanhang som har fått visa att kalla det för det nya "kurdspåret". Mer än annan etnisk grupp, så har kurderna börjat ta plats i det offentliga rummet i varierande politiska konstellationer. Konferensen ägde rum i Irakiska Kurdistan mellan 5-13 september 2006.

 • 264.
  Eliassi, Barzoo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ojämlikhetens landskap och väster-ländska fantasier om räddningsuppdrag i världen2010In: Röster om internationalisering / [ed] Magnus Ottelid, Östersund: Mittuniversitetet. Institutionen för socialt arbete , 2010, p. 44-59Chapter in book (Other academic)
 • 265.
  Eliassi, Barzoo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Why do they kill "their" women? "Honour-killing" and Swedish maintstream mass media2006Conference paper (Other scientific)
  Abstract [sv]

  Jag presenterade ett paper vid en internationell konferens i paris om den kurdiska diasporans integration inom EU. Konferensen ägde rum mellan den 23-26 februari 2006.

 • 266.
  Eliasson, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialt arbete och sociala medier: En narrativ studie om det sociala arbetets utmaningar i en föränderlig värld2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien uppmärksammar komplexiteten i relationen mellan socialt arbete och sociala medier, med fokus på narrativ kring socioekonomiska strukturer och dess konstruktion. ”Fattigbloggen” som personligt, offentligt och politiskt debattforum tjänstgjorde som exempel på ett i svensk kontext försök till omarbetning av existerande synsätt, vars dialog lade grunden för uppsatsens analytiska resonemang angående välfärdspolitikens hantering av strukturell ojämlikhet. Valet att använda tematiskt inriktad narrativ metod resulterade i slutsatsen att genomslag av sanningar som språkligt konstruerade fenomen underlättas av mediemiljöns möjlighet att nå ett vidsträckt upptagningsområde. Berättelser om kollisionen mellan organisation och allmänhet kunde därmed betraktas som tillräckligt inflytelserika för att etablera det dominerande sättet att se på socialtjänsten; ett faktum som tydliggjorde nödvändigheten med ökad mediemedvetenhet inom socialt arbete. Även maktstrukturer uppenbarades när dialogen speglade den ena aktörens expertposition och den andres underkastelse gentemot ett system som förväntats bistå med hjälp att återuppbygga människovärde och självförtroende.

 • 267.
  Elnerud, Lis
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Engström, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ungdomar och sexuellt relaterade risker på internet - En litteraturöversikt2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här artikeln undersöker det aktuella kunskapsläget gällande ungdomars sexuella riskbeteenden på internet. Det är en litteraturöversikt som samlar bland annat fynd om risker som ungdomar möter online. Vi undersöker även vad forskning på området har kommit fram till avseende skydd och förebyggande åtgärder. Resultaten visar på att det är ett problem som ofta har överdrivits, gällande dess utbredning och graden av fara i det som en del ungdomar företar sig när de använder internet. Samtidigt tyder resultaten på att det, detta till trots, är ett problem att ta på allvar och att både forskning, professionella, föräldrar m fl. har ett viktigt uppdrag och ansvar i att följa utvecklingen på området och bidra med mer kunskap. Studien visar att det saknas en ansenlig del kvalitativ forskning och att svensk forskning i dagsläget har oerhört blygsamma bidrag att komma med på detta område.

 • 268.
  Eng, Angelica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Åstrand, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Det känns som om jag skriver för dom och inte för klienten”: En uppsats om förhållanden mellan socialsekreterare och socialnämnd2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att barn och unga får möjligheten att växa upp under trygga och för deras utveckling goda förhållanden. Denna uppsats har som syfte att undersöka socialsekreterares uppfattning om hur det är att arbeta under en socialnämnd samt att se hur nämndens arbete fungerar enligt de lagar som berör barnets bästa. Inom detta område har forskning varit begränsat. Den existerande forskningen visar att socialsekreterare ofta lämnar sina jobb när de inte trivs inom organisationen och att man inom organisationen inte tar hänsyn till deras mående och arbetsbelastning. Forskare tog även upp att arbetet mer och mer ägnas till att fylla byråkratiska uppgifter och regler, än klientens behov.

  Syftet med det här arbetet är även att få reda på hur socialsekreterare tänker kring det faktum att de arbetar under en granskande och beslutande nämnd samt hur de uppfattar att nämnden anammar, förstår och beslutar enligt barnperspektivet. Som metod användes kvalitativa halvstrukturerade djupintervjuer vilka först skickades ut via e-post till fyra socialsekreterare inom en kommun. Den enhet som har hand om barn- och familjeärenden valdes ut och intervjufrågorna via e-post följdes sedan upp med telefonintervjuer. Resultatet visade sig stödja tidigare forskning i området. Socialsekreterarna berättade att mycket av deras arbete gick till att skriva utredningarna som nämnden ville ha dem. Nämnden ansågs lägga sig i deras arbete, överskriva befogenheter och ge onödig kritik på utredning. Föreslagna insatser kunde även avslås på grund av att de ansågs vara för dyra. Det som var överraskande var hur mycket nämnden i denna kommun lade sig i socialsekreterarnas arbete, socialsekreterarna upplevde sig inte betrodda. Eftersom bara en kommun valdes ut så kan inte denna uppsats slutsatser generaliseras. Studien är värd att följas upp med ytterligare undersökningar med större underlag.

 • 269.
  Engberg, Marielle
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mikaelsson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ståhlberg, Ingrid
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kasam i skolan: En kvantitativ studie av gymnasieungdomars upplevelse av skolan.2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:

  Denna studie syftade till att kvantitativt undersöka känslan av sammanhang utifrån ett salutogent perspektiv och med en fenomenologisk ansats. Detta gjordes via enkäter bland ett antal gymnasieelever. Inriktningen var mot skolmiljön, de sociala relationerna och studierna i skolan. Avsikten var att göra en deskriptiv undersökning. Litteraturstudier genomfördes främst via databaser, med granskning av vetenskapliga artiklar och rapporter för att undersöka tidigare forskning. Även andra organisationers och institutioners hemsidor användes vid sökning. Resultatet analyserades och presenterades med hjälp av dataprogrammet Microsoft Excel och visade att det över lag fanns en hög känsla av sammanhang hos eleverna inom avsnitten skolmiljö och sociala relationer, dock med en signifikant skillnad när det gällde området studier. Vidare fanns även könsskillnader gällande de beskrivna områdena. Av detta drogs slutsatsen att respondenterna sade sig besitta en relativt hög känsla av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.

 • 270.
  Engh, Maja
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Karlgård, Åsa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Två sidor av samma mynt:: En argumentationsanalys av böneutropsdebatten i Sverige utifrån etiska riktlinjer2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The social work practice consists of various ethical decisions that might create a controversy. The different basic values that the social worker assumes, has consequences for the people the social worker consults. Hence the importance of the ethical guidelines designed for social work. However, there is an underlying risk that these guidelines will result in a conflict. Ethical dilemmas may not only arise in the direct contact with the client. Social workers will also have to make some decisions contrary to their ethical guidelines; particularly in relation to the prevailing laws and society's general perceptions. Ethical aspects reach its absolute climax, when different groups are claiming their rights in the society. In this article, we review arguments based on the social worker's ethical guidelines and normative theories to highlight the conflicts that can arise between different interest groups and values. There is an essential hazard that some groups' rights are being discriminated in ethical decisions, in society and within the social work practice. To illustrate how different ethical positions can occur and how the basic values can result in conflicts; we will examine the political and public debate regarding the mosque in Fittja, Sweden, concerning public muezzin.

 • 271.
  Engholm, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Det är så mycket man ska göra nu för tiden: En studie om Kommunikationsteknologins betydelse för några gymnasieungdomars upplevelse av stress2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning har visat på samband mellan användning av Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT) och stress. Gällande stress bland ungdomar är detta ett fenomen som i allt större utsträckning kan skönjas. Ungdomar tar ofta tekniken för given och de har i allmänhet stor användarvana. Informations- och Kommunikationsteknologi har allt mer integrerats i deras vardagsliv och antalet användare bland ungdomar ökar årligen. I den här uppsatsen genomfördes kvalitativa intervjuer med några gymnasieungdomar, två killar och två tjejer från både praktiska och teoretiska gymnasieprogram, i syfte att undersöka om användningen av kommunikationsteknologi har betydelse för upplevelsen av stress hos gymnasieungdomar. Resultatet visar på samband mellan användande av Informations- och Kommunikationsteknologi och olika upplevelser av stress. Det visar även på att användningen av olika kommunikationstekniker bland ungdomarna som intervjuats i denna studie, skiljer sig en aning i förhållande till andra tidigare studiers forskningsresultat.

 • 272.
  Englund, Stina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Norling, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Behandling av personer med samsjuklighet; Ett brukarperspektiv2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 273.
  Engqvist, Therese
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Berg, Karolina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Känsla av sammanhang - hur mår ungdomarna?: En undersökning av Känsla av sammanhang hos arbetssökande ungdomar i Östersund2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 274.
  Engqvist, Ulf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  A follow up study of former child and adolescent psychiatric patients´psychiatric care in adulthood2011In: European psychiatry, ISSN 0924-9338, E-ISSN 1778-3585, Vol. 26, no Suppl 1, p. FC27-03-Article in journal (Refereed)
 • 275.
  Engqvist, Ulf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Alkohol hos ungdomar och risk för suicid: Svenska Lärkaresällskapets Riksstämma, sektionssymposium2007Conference paper (Other scientific)
 • 276.
  Engqvist, Ulf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Barnpsykiatrins och vuxenpsykiatrins syn på varandras kunskaper och verksamhet.2000In: Socialmedicinsk tidskrift, ISSN 0037-833X, no 4, p. 344-352Article in journal (Other scientific)
  Abstract [sv]

  Övergripande kunskaper kring gränsområdet och samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatrin och allmänpsykiatrin saknas nästan helt trots att de två disciplinerna har funnits parallellt under nästan hela 1900-talet. Brister i samarbetet har uppmärksammats i de statliga utredningar som under 1990-talet presenterades om den psykiatriska och den barn- och ungdomspsykiatriska vården. Undersökningen är en beskrivning av kunskaper/värderingar om varandra vid jämförelse av personalgrupper inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Målet är att beskriva vad som krävs för att utveckla samarbetet för äldre tonåringar/unga vuxna i åldrarna 16-25 år. Jämförelsen av personalgruppernas kunskaper/värderingar om varandra gjordes genom en enkätundersökning. Då liknande undersökningar ej har återfunnits vid litteratursökning kan denna enkätstudie ses som en �första förberedande� studie eller av pilotkaraktär. Till denna valdes sex personalgrupper med gemensam utbildning ut. . Resultaten tyder på att det inom vuxenpsykiatrisk verksamhet finns brister när det gäller barn- och ungdoms kunskap i allmänhet och att det finns skillnader i syn- och arbetssätt mellan disciplinerna. Grundutbildningen inom vårdyrkena borde förbättras både vad gäller barn- och ungdomspsykiatri och i vidareutbildningen bör kunskaper om varandras områden ingå. Organisationen inom sjukhuset ansågs utgöra ett hinder för samarbete. Övergången för patienter från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin sågs som ett problem av båda personalgrupperna. Det fanns intresse för samarbete kring ungdomsgruppen med en vilja att närma sig varandra utifrån denna grupps behov.

 • 277.
  Engqvist, Ulf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Child psychiatric patients in adulthood: Psychiatric services use, mortality, and criminality.: Promoting Psychiatric Care, 27th Congress of the Nordic Psychiatric Association, Reykjavik2003Conference paper (Other scientific)
 • 278.
  Engqvist, Ulf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Effektivare vård och nöjd personal då barnpsykiatrisk vård blev öppen1998In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, Vol. 96, no 9, p. 1021-1022Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Beskrivning av organisationsförändring från traditionell barnpsykiatrisk skutenvård med miljöterapeutisk inriktning till öppenvård med systemisk inriktning. Intevjuer med personal 3 år efter förändringen Personalen är nöjdare med detta sätt att arbeta och vården kunde bedrivas på ett effektivare sätt

 • 279.
  Engqvist, Ulf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Har Ellen Key och barnperspektivet glömts bort helt och hållet?2009In: Psykisk Hälsa, ISSN 0033-3212, no 3-4, p. 55-63Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 280.
  Engqvist, Ulf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hur går det för barn- och ungdomspsykiatrins patienter?2009In: Psykisk Hälsa, ISSN 0033-3212, no 2, p. 53-58Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna artikel bygger på Ulf Engqvists avhandling, som kan ses som ett steg i processen att bättre leva upp till bland annat psykiatrireformens intentioner kring barns och vuxnas psykiska hälsa. Det krävs ett bättre samarbete mellan de psykiatriska kunskapsområdena, psykiatriska verksamheter och andra myndigheter som påverkar den psykiska hälsan i det svenska samhället. Dessa förbättringar i hälso- och sjukvården som organisation och att alltid hålla patinternas bästa för ögonen kan förbättra prognosen för barn i riskzonen

 • 281.
  Engqvist, Ulf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mood disorders in childhood and adolescence and their outcome in adulthood2012In: Clinical, Research and Treatment Approaches to Affective Disorders / [ed] Prof. Dr. Mário Francisco P. Juruena, IN-TECH, 2012Chapter in book (Other academic)
 • 282.
  Engqvist, Ulf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Om samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri: Personalens kompetens och patienternas behov2002Licentiate thesis, monograph (Other scientific)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen behandlar gränsområdet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Syfte: att beskriva hur det går för barn- och ungdomspsykiatrins patienter, vilken den patientgrupp är som blir gemensam för de båda disciplinerna och vad som krävs för att utveckla samarbetet för äldre tonåringar/unga vuxna i åldrarna 16-25 år. Metod: Journal och registerstudie. Enkätundersökning riktad till personalgrupperna inom de två psykiatriska disciplinerna. Resultat: 25 patienter, 1,8 procent avled, majoriteten på grund av självmord. Drygt var 4:e tidigare BUP-patient och nästan dubbelt så många kvinnor som män (1,7:1), har sökt vuxenpsykiatrisk kontakt efter den barn- och ungdomspsykiatriska vården. En tredjedel av de tidigare BUP-patienterna var kända i kriminalregistret. Elva personer, 0,8 procent hade utvecklat så allvarligt missbruk att LVM-vård hade skett. Resultaten av enkätundersökningen tyder på att det inom vuxenpsykiatrisk verksamhet finns brister när det gäller barn- och ungdoms kunskap i allmänhet och att det finns skillnader i syn- och arbetssätt mellan disciplinerna. Övergången för patienter från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin sågs som ett problem av båda personalgrupperna.

 • 283.
  Engqvist, Ulf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Psychoses in a Child and Adolescent Psychiatric Population and their Outcome in Adulthood2012In: Psychosis: Causes, Diagnosis and Treatment, Nova Science Publishers, Inc., 2012, p. 79-112Chapter in book (Other academic)
 • 284.
  Engqvist, Ulf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Suicides, psychotic disorders and criminality among former child and adolescent psychiatric patients followed into adulthood2009Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim was to provide information about child and adolescent psychiatric (CAP) patients and their outcome as adults: Were their difficulties in childhood due to mental illness, disablement and/or behaviour disorders? What happened to them as adults? Who were the patients in need of psychiatric care (GenP) in adulthood that had not had previous contact with CAP? Did this group differ from the former CAP group? Methods: Paper I-III: 1,400 CAP patients admitted 1975-1990 to inpatient or outpatient CAP care in Jämtland County, Sweden were followed until 2003. Paper IV: A sample of 167 GenP patients not treated in CAP was compared to GenP patients with a history of CAP care. Hospital records at CAP were reassessed according to a study specific protocol. Outcome was measured in relation to register data on mortality, suicides, psychiatric/somatic care, and criminal convictions. CAP records were examined for those treated for psychosis either at CAP and or in GenP. Results: Every third CAP patient has later received GenP care. They constituted a small part of the GenP patients in the same age-groups. The CAP patients showed an elevated rate of early death. Two of the 19 who later committed suicide had been initially admitted because of attempted suicide. Every third CAP patient had a criminal record. Over the past 50 years, the percentage of Swedish boys admitted to CAP care and later registered as criminals seems to have doubled while the corresponding percentage for girls has increased almost seven times. Behavioural disorders as a reason for CAP care were the most substantial risk factor for later criminality. Sixty-two former CAP patients (4.4%) received a psychosis diagnosis during the observation time 48 of them within the Schizophrenia categories and 14 with Psychotic Mood Disorder. Mean age at first onset was 21.4 years. Changes in behaviour, including social isolation, refusal to go to school, loneliness and odd behaviour in general were the initial signs and symptoms most frequently observed prior or upon admission to CAP-care. The GenP patients with and without a previous history in CAP care had similar problems as adults. Both groups had a larger need of somatic hospital inpatient-care before the age of 18 years when compared to the general population. More than a third of the treatment occasions occurred in paediatric care. Conclusions: Psychosocial risk factors and social maladjustment in childhood seem to be the most important predictors of early death, including suicide. The increased risk of later criminality is hypothetically the result of rising alcohol consumption in Sweden, the comorbid use of illegal drugs, and changes in the organization of child social welfare work, the school system, and CAP methods that has occurred since 1970. Patients with onset of schizophrenia before 13-17 years of age showed typical symptoms upon admission to CAP care; while late-onset psychosis among former CAP could not be predicted from information gathered during CAP care. There is a group of patients treated in paediatrics and in CAP during childhood and adolescence before becoming later patients in GenP. These patients can most likely be identified during childhood if a closer collaboration is developed between paediatrics and CAP services. Hypothetically, the need of GenP care as adults in the larger group of GenP patients without a previous CAP history may develop from accumulated stressful life-events.

 • 285.
  Engqvist, Ulf
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Rydelius, P-A
  Barn och ungdomar inom BUP - Hur går det för dem?2005In: Psykisk hälsa, ISSN 0033-3212, Vol. 4, p. 39-44Article in journal (Other scientific)
 • 286.
  Engqvist, Ulf
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Rydelius, P-A
  Child and adolescent psychiatric patients and later criminality2004In: Facilitating Pathways: Care, Treatment and Prevention in Child and Adolescent Mental Health: Proceedings. 16th International Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry, Berlin, Berlin: Springer , 2004Conference paper (Other scientific)
 • 287.
  Engqvist, Ulf
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Rydelius, P-A
  Karolinska University Hospital.
  Death and suicide among former child and adolescent psychiatric patients2006In: BMC Psychiatry, ISSN 1471-244X, E-ISSN 1471-244X, Vol. 6, article id 51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Increased mortality rates among previous child and adolescent psychiatry (CAP) patients have been found in Scandinavian studies up to the 1980s. The suicide risk in this group has been estimated to be almost five times higher than expected. This article addresses two questions: Do Swedish CAP patients continue to risk premature death and what kind of information related to psychiatric symptoms and/or behavior problems can predict later suicide? METHODS: Hospital files, Sweden's census databases (including immigration and emigration) and administrative databases (including the Swedish Hospital Discharge register and the Persons Convicted of Offences register), and the Cause of Death register were examined to determine the mortality rate in a group of 1,400 former CAP inpatients and outpatients over a period of 12-33 years. Observed and expected numbers of deceased were calculated with the prospective method and the standardized mortality ratio (SMR) method. The relative risk or the risk ratio (RR) is presented with 95% confidence intervals (CIs). Significance level tests were made using two-by-two tables and chi-square tests. The Cox proportional-hazards regression model was used for survival analysis. RESULTS: Twenty-four males and 14 females died. Compared with the general population, the standardized mortality ratio in this group of CAP patients was significantly higher in both sexes. Behavioral problems, school problems, and co-morbid alcohol or drug abuse and criminality (including alcohol-related crimes) were found to be important predictors. Thirty-two deaths were attributed to suicide, intoxication, drug overdose, or accident; one patient died of an alcohol abuse-related disorder, and five patients died of natural causes. Suicide was the most common cause of death, but only 2 of these 19 cases were initially admitted for attempted suicide. CONCLUSION: We suggest that suicide and death prevention among CAP patients may not be a psychiatric issue per se but a future function of society's juvenile social-welfare investments and juvenile-delinquency prevention programs.

 • 288.
  Engqvist, Ulf
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Rydelius, P-A
  Mortality among former child and adolescent psychiatric patients.2004In: Facilitating Pathways: Care, Treatment and Prevention in Child and Adolescent Mental Health, 16th International Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry, Berlin, 2004Conference paper (Other scientific)
 • 289.
  Engqvist, Ulf
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Rydelius, P-A
  Which child and adolescent psychiatric patients need psychiatric care as adults?: Trauma and recovery, Care of Children by 21st Century Clinicians, 14th International Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry, Stockholm1998Conference paper (Other scientific)
 • 290.
  Engqvist, Ulf
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Rydelius, PA
  Young adult and middle-aged psychiatric patients - a comparison of those with and without a history as recipients of child and adolescent psychiatric care.Manuscript (Other academic)
 • 291.
  Engqvist, Ulf
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Rydelius, Per-Anders
  Child and adolescent psychiatric patients and later criminality2007In: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 7, no 147, p. 221-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Sweden has an extensive child and adolescent psychiatric (CAP) research tradition in which longitudinal methods are used to study juvenile delinquency. Up to the 1980s, results from descriptions and follow-ups of cohorts of CAP patients showed that children´s behavioural disturbances or disorders and school problems, together with dysfunctional family situations, were the main reasons for families, children, and youth to seek help from CAP units. Such factors were also related to registered criminality and registered alcohol and drug abuse in former CAP patients as adults. This study investigated the risk for patients treated 1975-1990 to be registered as criminals until the end of 2003. Methods A regional sample of 1,400 former CAP patients, whose treatment occurred between 1975 and 1990, was followed to 2003, using database-record links to the Register of Persons Convicted of Offences at the National Council for Crime Prevention (NCCP). Results Every third CAP patient treated between 1975 and 1990 (every second man and every fifth woman) had entered the Register of Persons Convicted of Offences during the observation period, which is a significantly higher rate than the general population. Conclusions Results were compared to published results for CAP patients who were treated between 1953 and 1955 and followed over 20 years. Compared to the group of CAP patients from the 1950s, the results indicate that the risk for boys to enter the register for criminality has doubled and for girls, the risk seems to have increased sevenfold. The reasons for this change are discussed. Although hypothetical and perhaps speculative this higher risk of later criminality may be the result of lack of social control due to (1) rising consumption of alcohol, (2) changes in organisation of child social welfare work, (3) the school system, and (4) CAP methods that were implemented since 1970.

 • 292.
  Engqvist, Ulf
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Rydelius, Per-Anders
  Hur går det för barn- och ungdomspsykiatrins patienter? : Samverkan krävs mellan pediatrik, barn- och vuxenpsykiatri2000In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, Vol. 97, no 23, p. 2856-2861Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under 1990-talet har både den vuxenpsykiatriska och den barn- och ungdomspsykiatriska vården varit föremål för statliga utredningar. Psykiatrireformen som avsåg den vuxenpsykiatriska verksamheten medförde bl.a. ett ökat primärkommunalt ansvar för psykiskt sjuka. När motsvarande utredning kring den barn- och ungdomspsykiatriska vården presenterades 1998, betonades både behovet av förbättrat samarbete mellan vuxen- och barn- och ungdomspsykiatri samt mellan den barn- och ungdomspsykiatriska vården och kommunernas socialtjänst. I en studie vid Östersunds sjukhus genomförd inom ramen för forskarutbildningen vid Karolinska Institutet i Stockholm har barnpsykiatriska patienter beskrivits med särskild hänsyn tagen till samarbetet både med vuxenpsykiatrin och socialtjänsten. Här presenteras data om 1 420 tidigare barn- och ungdomspsykiatriska patienter och deras framtida situation. Observationstiderna varierar mellan 5-20 år och intresset har fokuserats på BUP-patienternas framtida behov av vuxenpsykiatriska hjälpinsatser, deras självmordsrisk och kriminalitetsutveckling. Nästan 2 % har avlidit under observationstiden, huvudsakligen på grund av självmord. Fler än var fjärde patient har sökt kontakt med vuxenpsykiatrin, medan drygt var tredje har kommit i kontakt med kriminalvården. Emellertid utgör de tidigare BUP patienterna bara en mindre del (8 procent) av de aktuella åldersgrupperna inom vuxenpsykiatrin. Resultaten aktualiserar därför frågan om barnpsykiatrins samarbete med barnsjukvården. Kanske måste detta utvidgas än mer, om målet är att tidigt identifiera barn som utvecklar egna psykiatriska besvär och om effektiva preventiva åtgärder ska kunna utvecklas.

 • 293.
  Engqvist, Ulf
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Rydelius, Per-Anders
  Karolinska Institutet, institutionen för kvinnors och barns hälsa.
  The occurrence and nature of early signs of schizophrenia and psychotic mood disorders among former child and adolescent psychiatric patients followed into adulthood2008In: Child and Adolescent Mental Health, ISSN 1475-357X, E-ISSN 1475-3588, Vol. 2, no 1, p. 30-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  This investigation was designed to characterize psychotic disorders among patients originally treated as in- and outpatients by child and adolescent psychiatric services and subsequently followed-up into mid-adulthood. The age at the first onset on symptoms, possible changes in diagnoses, early signs noted prior to or upon admission to child and adolescent psychiatric care and possible differences between patients with early- and later- onset disorder were of particular interest.

  Methods

  The study population consisted of patients (285 in- and 1115 outpatients) born between 1957 and 1976 and admitted to and treated by child and adolescent psychiatric care units in Jämtland County, Sweden, between 1975 and 1990. The status of their mental health was monitored until 2003 using official registries and hospital records. Diagnoses based on the ICD-8 and -9 systems, which were used in Sweden from 1968-1997, converted to diagnoses according to ICD-10, which has been in use since 1997. The Comprehensive Assessment of at Risk Mental States was employed to assess the information concerning psychopathology provided by the hospital records.

  Results

  By the end of the follow-up period 62 former child and adolescent psychiatric patients (36 females and 26 males), 4.4% of the entire study group, had received an ICD-10 diagnosis of "F20-29: Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders" (48) and/or "F30-39: Psychotic mood disorders" (14). One-third (21) of these individuals were given their initial diagnosis of psychosis in connection with child and adolescent psychiatric care. Two of these 21 were not treated later for this disorder in general (adult) psychiatric care whereas the remaining 19 individuals were diagnosed for the same type of disorder as adults. The other 41 patients were diagnosed as psychotic only in connection with general (adult) psychiatric care. The mean age at the time of first onset of symptoms was 21.4 years (SD 6.4) and corresponding median age was 18. Behavioural changes and positive symptoms were the most frequent signs associated with a diagnosis of "F20-F29: Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders" made during child and adolescent psychiatric care. In cases where a specific psychopathology developed later on the initial admission to child and adolescent psychiatry involved unspecified psychopathology.

  Conclusions

  In summary, it appears that psychotic disorders are relatively uncommon among patients admitted to child and adolescent psychiatric care in Sweden. However, individuals experiencing early onset of disorders categorized as "F20-29: Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders" may already exhibit typical symptoms upon admission to child and adolescent psychiatric care of the age of 13-17; whereas late-onset disorders it appear not be associated with any obvious signs or symptoms years before the disorder has developed fully. Finally, certain cases of psychotic disorder during adolescence seem to have been episodic.

   

 • 294.
  Enlöf, Jakob
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nevander, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hur används KBT på HVB-hem för unga lagöverträdare?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kognitiv beteendeterapi har på senare år fått allt större spridning i socialt och psykologiskt behandlingsarbete i Sverige. Det finns idag en uppsjö av KBT-baserade program som riktar sig till olika målgrupper, och en sådan målgrupp är kriminella killar i ungdomsåren. Många behandlingshem som riktar sig till denna målgrupp säger sig använda KBT. I vår studie undersöker vi hur fyra olika hem för vård eller boende (HVB) använder dessa metoder. För den teoretiska referensramen har vi sammanfattat olika studier, främst metaanalyser, som med stor samstämmighet beskriver olika riktlinjer för hur KBT bör praktiseras med denna målgrupp för att bli en effektiv behandlingsmetod. Det finns framförallt tre principer som enligt ett flertal metaanalyser kännetecknar de mest effektiva behandlingarna, nämligen riskprincipen, behovsprincipen och responsivitetsprincipen. Utifrån dessa forskningsresultat har vi utformat frågor som kan svara på hur HVB-hemmens behandlingsmodeller förhåller sig till de riktlinjer som forskarna konstaterat. Halvstrukturerade intervjuer har genomförts med föreståndare för de olika HVB-hemmen. I analysen finner vi att behandlingshemmen använder KBT-baserade metoder på olika sätt och enligt vår tolkning anpassar inget av de fyra HVB-hemmen behandlingen efter riktlinjerna för effektiv behandling i någon högre utsträckning. Enligt den forskning som vi tagit del av så är personalens utbildning helt avgörande för hur effektiv behandlingen blir. Utbildningsnivån på de behandlingshem som omfattas av studien uppfyller inte den nivå som enligt ett flertal forskare är erforderlig för att kunna bedriva ändamålsenlig behandling. I diskussionen frågar vi oss bland annat hur viktig metoden egentligen är för behandlingens resultat.

 • 295.
  Enmark, Linn
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Eriksson, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ungdomar på institution: en studie om ungdomars syn på behandlingshemmet och dess vård2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utifrån tidigare institutionsplacerade ungdomars erfarenheter ta reda på hur de upplever tiden på behandlingshemmet, om behandlingen upplevts varit till hjälp och vad den enligt ungdomarna själva haft för inverkan i deras liv efter utskrivning. För att besvara syftet och frågeställningarna har vi använt av oss kvalitativ metod och genomfört fyra kvalitativa intervjuer med ungdomar som varit placerade på någon form av institution. Vi har utifrån tidigare forskning i ämnet analyserat intervjuerna. Ungdomarna hade generellt en positiv syn på placeringen, behandlingshemmet och dess personal. De ställde sig dock kritiska till uppföljningen från socialtjänsten och eftervården efter utskrivning. Även det faktum att bli placerad med andra ungdomar som ungdomarna tidigare inte haft en relation till medförde en negativ syn på placeringen och kunde även bidra till en negativ smittoeffekt. Resultatet från behandlingen har varit positivt för två av intervjupersonerna medan två ungdomar återgått till sitt gamla mönster.

 • 296.
  Eriksson, Alexandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ungas inställning till alkohol: En jämförelse av två unga flickors berättelser2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enöppen inställning till alkoholkonsumtion under ungdomsåren kan varaproblematiskt då forskning visar på att konsumtionen kan ha ett samband medalkoholproblematik i vuxen ålder, ungdomar i dag har en väldigt positivinställning till alkohol och det ses ibland inte som ett problem att drickaalkohol. Det är därför viktigt att forskning fokuseras kring ungdomarsidentitetsskapande och behov av grupptillhörighet då alkoholen ofta har ettstarkt symbolvärde i dessa processer. Alkoholen som symboliskt hjälpmedel kandock innebära något positivt. Ungdomar skapar grupper, gemenskap och får nyamöjligheter med alkoholens hjälp. Syftet med denna studie var att jämföra ungaindividers berättelser kring alkohol. I studien jämförs och studeras tvåflickors berättelser kring hur alkoholen som ett symboliskt hjälpmedel spelarin i deras liv. Studien utgår från en kvalitativ ansats ochdatainsamlingstekniken är semistrukturerade intervjuer. Resultatet visadetydligt att alkohol har olika betydelse för olika individer även om mängden avden stora gruppen ungdomar har samma mönster kring konsumtionen av alkohol.

 • 297.
  Eriksson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Engagemangets mångsidiga ansikte: - om frivilligt socialt arbete i ett ideellt kontra offentligt perspektiv2009Student thesis
 • 298.
  Eriksson, Carina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bruce, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Från oro till anmälan av barn som far illa2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var med denna studie att undersöka skolkuratorernas anmälningsbenägenhet till socialtjänsten, när misstanke finns att barn far illa. Som utgångspunkt användes Socialstyrelsens handbok om anmälningsskyldighet, samt studier avseende kuratorers anmälningsbenägenhet inom skolverksamheter i Australien och USA. Därefter gjordes intervjuer med fem yrkesverksamma skolkuratorer från fem olika skolor. Intervjuerna belyste deras resonemang kring anmälningsbenägenheten, och vilka faktorer som påverkade dem i sina bedömningar vid en anmälan. I stort sätt gör alla skolkuratorer anmälningar. Det finns en klar medvetenhet om anmälningsskyldigheten, och kunskaper om att genomföra en anmälan. De har även bra kunskaper om det övergripande begreppet ”barn som far illa”. Den individuella psykologiska faktorn har stor betydelse för tre av dem, när det handlar om att de avstår från att göra en anmälan. Samtliga anser dock att vid misstanke om att barn far illa ska detta anmälas. Enligt Brottsförebyggande rådet kan det fortfarande finnas ett stort mörkertal, när det gäller anmälningar om att barn far illa och det är viktigt att anmälningsskyldigheten efterlevs genom att det är en bra förebyggande metod.

 • 299.
  Eriksson, Denise
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Viklund, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialsekreterares upplevelse av relevant kunskap och trygghet i beslutsfattandet inom området barn och familj: - en kvantitativ studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhällets ökade krav på att socialtjänstens arbete skall utföras via evidensbaserade metoder medför att det förekommer områdesspecifik vidareutbildning för socialsekreterarna. Syftet med studien är att få en bild av hur socialsekreterare inom socialtjänstens arbete med barn och familj upplever sin kunskap i förhållande till sina arbetsuppgifter, samt om de känner sig trygga i det dagliga arbetet och de beslut de tar. Vidare undersöks vilka vidareutbildningar eller kompetenshöjande insatser som erhållits och när detta senast skedde. Metoden är kvantitativ analys med webbenkät. Resultatet visar att majoriteten vidareutbildat sig de senaste två åren och att de allra flesta önskar mer vidareutbildning. Socialt arbete är komplext och sociala problem förändras vilket gör att det alltid behövs ny kunskap.

 • 300.
  Eriksson, Ida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lundholm, Madeleine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Öppenvårdsteamet - Brukares röster om en verksamhet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att skildra brukares egna upplevelser av och tankar om Öppenvårdsteamet i Hudiksvalls kommun. Verksamheten vänder sig till vuxna missbrukare och syftar till att stödja, störa och motivera dem. Målet med Öppenvårdsteamet är att finnas tillgänglig när andra verksamheter inte är det, genom stöd och råd hjälpa brukarna till att skapa en meningsfull fritid utan alkohol och droger samt att de i slutändan skall få en så stabil grund att stå på att de blir självgående. Arbetet är förlagt till kvällar och helger och ska ses som ett komplement till andra insatser. En kvalitativ metod har legat till grund för brukarundersökningen. Intervjufrågorna var färdigformulerade utan fasta svarsalternativ och totalt genomfördes fem intervjuer. Det insamlade materialet tolkades med hjälp av teoretiska synsätt och begreppsförklaringar så som delaktighet, stöd och motivation, omgestaltning, känsla av sammanhang samt behandlarens roll. En slutsats är att upplevelsen av att finnas i ett sammanhang där någon lyssnar och ger stöd är betydelsefullt för brukarna. Även behandlarens roll och förhållningssätt är viktigt i rehabiliteringsprocessen. Tolkningen av empirin har visat att kombinationen stöd och kontroll är komplex, något man bör vara medveten om i en verksamhet som Öppenvårdsteamet.

3456789 251 - 300 of 941
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf