Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 1448
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Beach, Dennis
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Öhrn, Elisabet
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Öhrn, Elisabet (Editor)
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Beach, Dennis (Editor)
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Young people's influence and democratic education: Introduction2011In: Young people's influence and democratic education: Ethnographic studies in upper-secondary schools, Tufnell Press , 2011, p. 1-12Chapter in book (Refereed)
 • 252.
  Begovic, Ajla
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  de Oliviera, Paula
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Schürer, Maria
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Learning by Talking: Comprehending and Analysing the Pupils’ Thoughts and Experiences about Speaking English for Second Language Acquisition2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to find out the pupils’ thoughts and experiences about speaking English for second language acquisition in upper secondary school. We want to establish that oral communication is an important factor towards fulfilling the criteria to strive for in developing the pupils’ knowledge and skills in language learning according to the Curriculum for Compulsory School System (Skolverket, 2006) and the Syllabus for the English Subject (Skolverket, 2001). The background presents theoretical approaches in second language acquisition, such as Vygostskij’s, Piaget’s and Krashen’s theories of language acquisition. Communicative competence, affective factors, strategies and speech-codes used in the learning process have also been briefly described in this study. The methods used for collecting data were observations and interviews, with a qualitative survey and hermeneutic approach in focus. The research took place in three different schools in a municipality in southwest of Sweden. For the observations, there were 71 pupils participating in this study and 37 pupils wanted to collaborate for the interviews. No teacher or school workers were involved or participated in the observations or interviews. We wanted to keep the pupils’ point of view about how they use verbal language skills in English to gain knowledge about the target language.

 • 253.
  Bendroth Karlsson, Marie
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Pictures of Spring: Aesthetic Learning and Pedagogical Dilemmas in Visual Arts2011In: Educational Encounters: Nordic Studies in Early Childhood Didactics. International Perspectives on Early Childhood Education and Development 4. / [ed] Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson, Springer Verlag , 2011, p. 85-104Chapter in book (Refereed)
 • 254.
  Bengtsson, Anders K. H.
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Holfve Sabel, Mary-Anne
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Applications of eigenvector centrality to small social networksManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  This article investigates conceptual and methodological questions that may arise in applying eigenvector centrality to small social networks such as school classes. The focus on small networks brings out surprising and subtle properties related to the interpretation of the measure. We investigate examples where the weighted adjacency matrix of the underlying social network quantifies inter-individual preferences of whom to work with or play with. We show that mathematical operations such as transposition and symmetrization of the weighted adjacency matrix enhances the power of the measure. It is demonstrated that it is not sufficient to work with the original weight matrix. By working with a symmetrized or a semi-symmetrized or a transposed weight matrix different characteristics of the social interaction are revealed. The method chosen depends on the purpose of the investigation. Identifying isolated or popular individuals in the network are also facilitated using these operations.

 • 255.
  Bengtsson, Fanny
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Gillström, Jessika
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Upptäck och utforska matematik med Cajsa cirkel: Ett utvecklingsarbete för förskolan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund I bakgrunden har litteratur och tidigare forskning tagits upp som handlar om matematik i förskolan. Vi belyser matematik utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv. Det finns kopplingar till både den gamla läroplanen (Utbildningsdepartementet 1998) och den reviderade läroplanen (Skolverket 2010). Syfte Vårt syfte är att undersöka på vilka olika sätt barn visar förståelse för matematik utifrån geometri, taluppfattning och sortering. I vår undersökning har vi valt att skapa tre kriterier för att tydliggöra vårt syfte. Kriterierna vi använt oss av är att skapa ett varierat matematiskt material som går att utveckla. Materialet utgår också från läroplanen (Skolverket 2010). Metod Vi har valt att genomföra observationer med 16 barn i åldrarna tre till fem år ifrån två avdelningar. Det har genomförts 20 observationer och dessa har tagit mellan fem och femton minuter. Det har skapats ett material för att besvara vårt syfte, vi har samlat matematiska aktiviteter ifrån VFU- perioder som vi sedan omarbetat och utvecklat. Det vi observerar är barns olika förståelser utifrån vårt matematiska material. Resultat Efter vår undersökning kan vi tydligt se att barn visar förståelse på olika sätt för matematik. Inom resultatet har vi valt att använda oss av beskrivningskategorierna; barns uppfattningar om sagan, geometri, taluppfattning och sortering för att förklara hur barn visar förståelse för matematik inom dessa områden.

 • 256.
  Bengtsson, Jenni
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Dahlin, Åsa
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hemström Carling, Marie
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Vi gör det tillsammans- en studie om vårdnadshavares påverkan i förskolan och pedagogers upplevelser kring detta2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Då det står i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) att det skall finnas ett samarbete mellan hem och förskola. Samarbetet har utvecklats över tid och idag vill föräldrarna vara med att påverka vissa aspekter i verksamheten. Detta samarbete påverkar vår yrkesroll och i allra högsta grad barnen på förskolan. SYFTE: Att undersöka vårdnadshavares vilja att påverka i förskolan kontra pedagogers upplevelser gällande detta. METOD: Undersökningen bygger på enkäter till pedagoger och föräldrar från tre olika förskolor. Det lämnades ut 36 stycken enkäter till pedagoger och 26 kom tillbaka besvarade. Till föräldrarna lämnade vi ut 85 och fick tillbaka 32 ifyllda. RESULTAT: Enkätstudien visar att föräldrar vill vara med och påverka vissa delar av verksamheten mer än andra. Samma situationer som föräldrar vill påverka är också de områden pedagoger upplever att föräldrar visat intresse av att påverka. De områden flest föräldrar vill påverka är vardagsnära situationer såsom vila, mat och barnens säkerhet. Den pedagogiska verksamheten menar de flesta föräldrar är pedagogernas uppgift att planera för.

 • 257.
  Bengtsson, Malin
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  "Det är skillnad på att läsa och på att förstå." En studie om hur lärare beskriver sin undervisning i läsförståelse.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Läsning är viktigt, inte bara i skolan utan också i övriga samhället och det är något vi använder oss av varje dag. Men det är skillnad på att koda av orden och förstå vad man läser. Läsförståelse är något av det viktigaste skolan lär ut (Herrlin & Lundberg, 2005). Jag har valt ämnet för att få kunskaper och insikter om läsförståelse. SYFTE: Syftet med studien är att undersöka hur åtta lärare i år 1-6 beskriver sin undervisning med läsförståelse. METOD: Den valda metoden är en kvalitativ intervjustudie. RESULTAT: Lärarna i studien är eniga om att läsförståelse definieras genom att den som läser förstår texten, på olika nivåer. Läsförståelse är viktigt för livet och för elevernas framtida skolgång. Arbetet sker främst genom att eleverna får svara på frågor om en text, muntligt eller skriftligt. Läsförståelse ses som en del av alla ämnen.

 • 258.
  Bergbom, Annika
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Karjalainen, Anita
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Lennartsson, Susanne
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  ”Matematik kan vara magisk, rolig och spännande” En studie om hur pedagoger upplever att deras inställning påverkar föreskolebarnens intresse för matematik.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Den forskning som presenteras i denna studie visar att barns fortsatta matematiska intresse grundläggs redan i förskolan. Även forskning om pedagogens förhållningssätt och förmågan att ta barns perspektiv beskrivs samt vikten av att utnyttja leken och vardagssituationer för matematiska möten. SYFTE: Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagogerna upplever att deras kunskap och inställning till matematik påverkar förskolebarnens intresse för matematik, samt hur pedagogerna synliggör den. METOD: Vi har använt oss av kvalitativ metod. De två undersökningsmetoder vi använt oss av i studien är self-report och observation, detta för att undersöka pedagogernas inställning till matematik och hur de synliggör den i förskolan. Vårt urval består av tjugo self-report och tre self-report som har koppling till tre observationer. RESULTAT: Resultatet i studien visar att pedagogens inställning och kunskap är betydelsefullt för hur barnen upplever matematiken. När pedagogerna har en positiv inställning till matematiken och tar till vara på vardagstillfällen för att synliggöra den finns det många tillfällen att skapa roliga och meningsfulla lärsituationer.

 • 259.
  Bergendahl, Louise
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Carlbom, Linda
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Den reviderade läroplanen ska genomsyra vardagen på förskolan. En studie utifrån verksamma förskollärares syn på Lpfö98 reviderad 20102011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Här presenteras en kort sammanfattning om förskolans framväxt. Vidare presenteras förskolans första läroplan Lpfö98 (1998) för att sedan beskriva bakgrundsfakta kring den omarbetning som gjorts och som bidragit till att förskolan den 1 juli 2011 får en reviderad läroplan. Syfte Syftet med undersökningen är att studera implementeringen av den reviderade läroplanen för förskolan utifrån hur den enskilde förskolläraren ser på, förstår och tolkar Lpfö98 reviderad (2010). Vidare vill vi undersöka vad förskolläraren tror att den reviderade läroplanen kommer innebära för dennes vardagsarbete och verksamhet. Metod För att kunna undersöka vårt syfte har vi utgått från den kvalitativa metoden self report som forskningsverktyg. Self report innebär att respondenterna skriftligen besvarar en eller flera frågeställningar. Urvalet i denna undersökning är 12 verksamma förskollärare från en mindre kommun i Västra Götalands län. Resultat Resultatet visar att förskollärare ser den reviderade läroplanen för förskolan som mer tydlig och preciserad. Riklinjerna som beskriver förskollärarens enskilda ansvar är det område som förskollärarna beskriver som den största skillnaden. Vilken betydelse den kommer få för vardagsarbete och verksamhet är förskollärarna än så länge delvis ovissa om.

 • 260.
  Berggard, Erik
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Andersson, Malin Jeanette
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Johansson, Katharina
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Här är jag, jag vill leka men jag vet inte riktigt hur: En studie om pedagogers och barns uppfattningar kring lek och samspel2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Här ger vi läsaren en introduktion genom en återblick i hur pedagogens roll inom förskolan har utvecklats genom historien. Vi förklarar även begreppen lek och samspel. Sedan lyfter vi in senare forskning kring uppfattningar av barns lek, samspel och pedagogers roll i lek. Här tar vi även in vad som kan påverka att det blir svårt att samspela i lek och hur pedagoger arbetar med det. SYFTE: Vårt huvudsyfte är att undersöka pedagogers uppfattningar om barn som har svårt att samspela med andra barn i lek. Men som underordnat syfte har vi även att undersöka barns uppfattningar av samspel och lek. METOD: Kvalitativ metod med inspiration av fenomenografi. Vi intervjuade 12 pedagoger och 15 barn mellan tre till sex år om deras uppfattningar. Undersökningen utfördes på 4 olika förskolor. RESULTAT: Pedagogerna har en tydlig uppfattning kring barn som har svårt att samspela i lek. De har en medvetenhet i arbetet när de vill hjälpa barnen till samspel och lek. Det framkom också att barnen och pedagogerna uppfattar leken olika. Barnen uttrycker att lek är en mer konkret aktivitet som de utför tillsammans med kamrater eller enskilt. Pedagogerna ser på leken som en social och lärande aktivitet där barnens kunskaper om hur man leker och personliga egenskaper påverkar lekens innehåll.

 • 261.
  Berggren, Sofia
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ekstorm, Linda
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hansson, Sandra
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Inte bara barnpassning: en kvantitativ studie om föräldrars syn på förskolan och dess läroplan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: En förutsättning för att barnet skall få ut så mycket som möjligt av sin förskoletid är att det finns ett fungerande samarbete mellan hem och förskola. I vår bakgrund redogörs det för litteratur som till största del handlar om samarbete mellan hem och förskola. I läroplanen står det att föräldrar skall ges möjlighet att bli insatta i förskolans verksamhet. Vad har förskolan för roll i föräldrars liv och vad tycker de att den är till för? Ges det möjlighet för föräldrarna att bli insatta i läroplanen? Vet föräldrar att det handlar om så mycket mer än bara barnpassning? SYFTE: Hur ser föräldrar på förskolans roll och dess uppdrag både för sig själva och i samhället? METOD: Undersökningen baseras på enkäter som lämnades ut till föräldrarna på tre olika förskoleavdelningar. Vi lämnade ut 100 stycken enkäter och fick tillbaka 57 stycken besvarade. Enkäten vände sig till varje enskild förälder, alltså inte föräldrapar. RESULTAT: Vårt Resultat belyses genom tre olika rubriker: Förskolans roll i samhället och i förälderns liv, De viktigaste begreppen att arbeta med på förskolan och Kunskap om och tillgång till läroplanen. Föräldrarna anser främst att förskolans uppdrag är barnpassning samt att det begrepp som föräldrar ansåg vara viktigast att arbeta med var 3 demokrati. Dessutom fann vi att det går som pedagog att nå ut med läroplanen (Lpfö98) till föräldrar men att detta inte är givet på de tre avdelningar vi undersökt. Resultatet redovisas utifrån föräldrars olika erfarenheter av förskola samt utefter förskoleavdelningarna.

 • 262.
  Berglund Udéhn, Julia
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hagberg, Therese
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  ”I glädje föds kreativitet”: Fyra pedagogers uppfattningar av Tragetonstrategin2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Efter att ha kommit i kontakt med Tragetonstrategin under vår utbildning, blev vi intresserade av att undersöka strategin närmare. I vår bakgrund presenterar vi bland annat olika läs- och skrivinlärningsmetoder så som Bornholmsmodellen, Läsning på Talets Grund (LTG), Writing To Read (WTR) och Tragetonstrategin. Enligt Malmgren (1996) finns det framförallt två olika perspektiv på läs- och skrivinlärning; formalismen och funktionalismen. Inom formalismen är arbetssättet syntetiskt, dvs. man utgår ifrån delarna för att steg för steg närma sig en helhet. Lundbergs (2004) syn på läs- och skrivinlärning är ett bra exempel på ett syntetiskt synsätt, då han menar att de olika delarna i läsutvecklingen måste tränas separat, eftersom en elev kan visa god utveckling i några delar och sämre utveckling i andra. Inom funktionalismen däremot, arbetar man utifrån en analytisk metod där eleven bygger upp sin förståelse utifrån en helhet. Tragetonstrategin är en typisk funktionalistisk strategi, där man låter eleverna producera texter redan innan de kan skriva på riktigt. Trageton (2005) hävdar att man tar till sig kunskap som en del av ett större sammanhang och genom att låta eleverna laborera med skriftspråket på datorn kommer de efter hand att upptäcka språkets olika beståndsdelar. SYFTE: Syftet med vår undersökning är att undersöka hur fyra pedagoger uppfattar att elevers tidiga läs- och skrivutveckling påverkas av Tragetonstrategin. Vi utgick ifrån frågeställningar som berör hur pedagogerna uppfattar Tragetonstrategin, vilka för och nackdelar som finns, samt om de upplever att elevers läs- och skrivlust har förändrats efter införandet av Tragetonstrategin. METOD: Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med intervju som metodiskt redskap. Vi lät oss inspireras av delar av en fenomenografisk ansats eftersom vi var intresserade av att undersöka pedagogers uppfattningar och upplevda erfarenheter av elevers tidiga läs- och skrivutveckling i förhållande till Tragetonstrategin. I metodavsnittet redogör vi för vårt genomförande och vårt urval, samt presenterar studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Vi lyfter även de etiska regler som är relevanta för vår undersökning. RESULTAT: Resultatet av vår undersökning presenteras i tre huvudkategorier, nämligen lusten att lära i samspel med andra, pedagogens roll, och möjliga hinder. Resultatet visar att Tragetonstrategin erbjuder många möjligheter till läs- och skrivutveckling och att lusten att läsa och skriva har ökat väsentligt i arbetet med strategin. Fördelar som ökat samarbete elever emellan, givande samtal om textproducerande, ökat självförtroende hos eleverna, fördjupat textinnehåll och framförallt en ökad lust till läsning och skrivning, lyfts av samtliga respondenter. De nackdelar som framkommit i vår studie handlar främst om tekniska aspekter, både med avseende på pedagogens bristande kunskap om datorer och på datortekniska problem såsom skrivare som inte skriver ut och texter som inte sparas.

 • 263.
  Bergman, Ellinor
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Knutsson, Lisa
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Skoglund, Mia
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Förtroendets betydelse: En uppsats om coachning mot anställningsbarhet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning I december 2008 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att anställa och utbilda interna jobbcoacher. Coachernas huvudmål skulle vara att coacha arbetssökande individer mot ett arbete. Men eftersom en förutsättning för att en arbetssökande ska kunna ta ett arbete är att den är anställningsbar, så väcktes för oss intresset att undersöka vad anställningsbarhet innebär ur jobbcoachernas perspektiv. Samtidigt har frågan kring hur jobbcoacherna kan coacha på ett förtroendefullt sätt aktualiserats då det under hösten 2009 lagts fram stark kritik mot regeringens satsning på Arbetsförmedlingens jobbcoacher i media. Kritiken har främst riktats mot hur jobbcoacherna ska kunna coacha folk till arbete då lågkonjunktur råder, med brist på arbetstillfällen som följd. Det är svårt att tänka sig hur man som jobbcoach ska kunna skapa förtroende hos sina arbetssökande om man inte säkert kan se till att de mot slutet av coachningen får en anställning. Syftet med denna studie är därför att undersöka vilka betydelser som jobbcoacher tillskriver sitt arbete och sina möjligheter att, på ett förtroendefullt sätt, coacha de arbetssökande mot anställningsbarhet. Undersökningen är utförd med en kvalitativ metod genom individuella semistrukturerade intervjuer. De intervjuade personerna är nio stycken interna jobbcoacher anställda på Arbetsförmedlingar i Västra Götalands län. De viktigaste slutsatserna av studien visar att jobbcoacherna till störst del tillämpar ett förståelsebaserat synsätt på anställningsbarhet och att den innebörd som respondenterna främst lägger i uppdraget att coacha de arbetssökande är att göra dem medvetna om hur de blir mer anställningsbara. Det framkommer även att jobbcoacherna ser positivt på sina möjligheter att coacha de arbetssökande på ett förtroendefullt sätt då de ser fler organisatoriska förutsättningar än hinder för förtroendeskapande. Slutligen har vi även kommit fram till att jobbcoacherna främst använder tre olika strategier för att skapa förtroende till de arbetssökande. Strategierna är förtroendeskapande genom tillit som rationellt val, förtroende genom relationsbaserad tillit samt överbryggande strategier där coacherna genom att skapa goda relationer med potentiella arbetsgivare skaffar sig viktiga resurser för att utföra sitt uppdrag på ett bra och effektivt sätt.

 • 264.
  Bergman, Frida
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Engström, Michaela
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Pettersson, Pauline
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Attraktiv eller Passé: Hur ålder påverkar en individs anställningsbarhet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har genomfört en kvalitativ studie där syftet var att undersöka hur ålder relateras till och påverkar en individs anställningsbarhet utifrån två undersökningsgruppers perspektiv. Vi har genomfört intervjuer med åtta respondenter där hälften av respondenterna var äldre arbetstagare och resterande var representanter från fack, rekrytering och intresseorganisation. Studien har utgått från ett hermeneutiskt förhållningssätt där teorikärnan bestått av Foucaults teorier om diskurs och makt. Dessa begrepp har vi sedan relaterat till teorier om ålderism, anställningsbarhet och kunskapsekonomi. Fördomar om äldre arbetstagare är idag kanske den mest accepterade formen av fördomar och kan i arbetslivet innebära att en individ vid en viss ålder begränsas eller tas ifrån rätten till arbete. Studiens resultat innefattar att en individ måste vara flexibel, anpassningsbar, socialt kompetent och villig att ständigt utvecklas för att vara anställningsbar på dagens arbetsmarknad. Resultatet visar också att det existerar tydliga fördomar gällande äldre arbetstagare som anses ha svårt att anpassa sig, har inlärningssvårigheter och är obenägna för utveckling och förändring. En högre ålder anses vara en nackdel då man söker nytt arbete eller gällande utveckling på arbetsplatsen och det framkommer att det är en uttalad sanning som tas för givet av samhället, även inkluderat de äldre arbetstagarna själva. Detta upprätthåller det faktum att äldre arbetstagare missgynnas i arbetslivet. Slutligen diskuterar vi vårt resultat i förhållande till våra teorier och resonerar kring begreppen normalisering, styrning och uteslutning som vi anser ger en förståelse för hur diskurser upprätthålls och påverkar den äldre arbetstagarens möjligheter i arbetslivet.

 • 265.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  A Reflection on Oscar Wilde's Intentions a Hundred Years Later1997Conference paper (Other academic)
 • 266.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  A Revised Reading of Mary Hays' Philosophical Novel 'Memoirs of Emma Courtney' (1796): Enlarging the Canon of the Mary Wollstonecraft Literary-Philosophical Circle2011Book (Other academic)
 • 267.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  'A thing Ugly and Petticoated': Coleridge and the radical discourse of Mary Hays2002Conference paper (Other academic)
 • 268.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Boråsaktuella Kung Lear: Shakespeares starkaste pjäs1991In: Borås Tidning, ISSN 1103-9132Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 269.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  'Brutes, Bridles and Chains': On the Debatable Domain of Slavery in the Writings of Hays, Hamilton and Wollstonecraft2005Conference paper (Other academic)
 • 270.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Creating herself 'a victim to enthusiasm of feeling': Mary Hays's Simulated Suppression of Romanticism in Memoirs of Emma Courtney2001Conference paper (Other academic)
 • 271.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Den Bakåtvända Tidspilen: om återfärden till det förflutna i modern brittisk litteratur1994In: Från Runor till Modesty Blaise, Humanistdag-boken, Göteborgs Universitet, ISSN 1100-1313, Vol. 7, p. 19-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 272.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Det kom ett paket från morfar2009In: Besläktade själar. Läsupplevelser av Anne på Grönkulla, BTJ Förlag , 2009, p. 108-110Chapter in book (Other academic)
 • 273.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Emancipated lions in the den: William Godwin and the other Mary2007Conference paper (Refereed)
 • 274.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  “Equipped by a set of fine and moving observations”: On the translation of Mary Hays's Memoirs of Emma Courtney into French2013Conference paper (Refereed)
 • 275.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  "I am neither a philosopher nor a heroine": Mary Hays Fictionalisation of the Conflict between Reasoand Romance2003Conference paper (Other academic)
 • 276.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Jane Austen: Bilden av en kvinna1997In: Borås Tidning, ISSN 1103-9132Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 277.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Lessing: provocerande och fascinerande2007In: Borås Tidning, ISSN 1103-9132Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 278.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Marcel Proust: Plats för varandet1999In: Borås Tidning, ISSN 1103-9132Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 279.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Mary Hays and Madame de Genlis: Philosophies of Passion and Restraint2005In: One-Day Conference on Literary Migrations, University of Warwick, UKArticle in journal (Refereed)
 • 280.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Parody and Proliferation: Mary Hays and and the Female Philosophers2003Conference paper (Other academic)
 • 281.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Review of Daisy Hay (2010): Young Romantics: The Shelleys, Byron and Other Tangled Lives2011In: Moderna Språk, ISSN 2000-3560, E-ISSN 2000-3560, Vol. 105, no 2, p. 122-123Article, book review (Other academic)
  Abstract [en]

  At regular intervals the dramatic lives of Shelley and Byron and their literary circle have attracted new biographical interest. Lately, the focus has tended to be on the female members of the circle such as in Miranda Seymour’s Mary Shelley (2000) and Janet Todd’s Death and the Maidens: Fanny Wollstonecraft and the Shelley Circle (2007). As a new addition to this field, Daisy Hay, has produced an inspiring composite work entitled Young Romantics: The Shelleys, Byron and Other Tangled Lives (2010), that embraces both men and women. The book is an important and refreshing contribution to an established area of scholarship, and broadens the spectrum of study by including several names that are not usually mentioned in connection to the centre of the Shelley-Byron affiliation.

 • 282.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Review of D.J.Taylor, After the War: the Novel and English Society1994In: Moderna Språk, ISSN 0026-8577, Vol. 88, no 2, p. 224-225Article, book review (Other academic)
 • 283.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Review of Maryse Condé, La Migration de Coeurs1996In: Moderna Språk, ISSN 0026-8577, Vol. 90, no 2, p. 230-231Article, book review (Other academic)
 • 284.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Sheelagh and the Recuperative Power of Phonetics2013In: Language, Football and All That Jazz. A Festschrift for Sölve Ohlander / [ed] Gunnar Bergh, Rhonwen Bowen, Mats Mobärg, University of Gothenburg , 2013, p. 55-61Chapter in book (Refereed)
 • 285.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  'Solitary enthusiasm' and 'Fastidious Delicacy': Conflicts of Desire in Mary Hays's Emma Courtney2004Conference paper (Refereed)
 • 286.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Substituting the Son for the Daughter:Mary Hays's Inverted Didacticism in Memoirs of Emma Courtney2004Conference paper (Other academic)
 • 287.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Sylvia Plath och Ted Hughes: Ett mytiskt par2000In: Borås Tidning, ISSN 1103-9132Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 288.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Tearful Werther or Sound Companionship:The Love-Letters of Mary Hays as a Circulation of Pre-Romantic Ideas2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  During the decades that preceded the height of the Romantic age, innovative ideas were spreading across Europe, foreshadowing changes to come. Many of the ideas that were in circulation resonated powerfully in writings beyond the realm of published works. As contemporary letters issued from the personal sphere give evidence of, literary ideals had a direct influence over the life of individuals. This paper explores the letters of Mary Hays as an expression of the mêlée of conflicting ideals that the reading public of the late 1770s had to adjust themselves to. Before she became a writer, Mary Hays had been separated from her fiancé John Eccles for two years due to family difficulties, and established a clandestine correspondence with him in order to maintain contact. Together they imitated the immensely popular mode of epistolary writing; as a young couple sharing a passion for reading they invigorated their written dialogue by appropriating many literary expressions and characterisations. With the pervasive allusions to writers such as Alexander Pope, James Stephens, Frances Brooke, and Wolfgang Goethe, their correspondence offers a suggestive insight into the contrasting standpoints that characterised an era of transition later to be defined as “Pre-Romantic”.

 • 289.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Teater norr om polcirkeln1992In: Borås Tidning, ISSN 1103-9132Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 290.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  The Deconstructed Arrow of Time: Returning to the Past in Modern British Fiction1994In: Moderna Språk, ISSN 0026-8577, Vol. 88, no 2, p. 223-224Article, book review (Other academic)
 • 291.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Paul, Ronald
  The Reason and Romance Dichotomy: The Crack in the Mid-Atlantic Symbiosis of Henry James's The Golden Bowl2008In: Gothenburg Studies in English, ISSN 0072-503X, no 94, p. 23-28Article in journal (Refereed)
 • 292.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  The Reason and Romance Dichotomy: The Crack in the Mid-Atlantic Symbiosis of Henry James's The Golden Bowl2005In: The 5th Symbiosis Biennial Conference , School of English at the Aristotle University of Thessaloniki, GreeceArticle in journal (Refereed)
 • 293.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Olinder, Birgitta
  Uncovering the sacred and mysterious veil: Mary Hays's use of Monological Epistolarity in Memoirs of Emma Courtney2003In: Proceedings from the 8th Nordic Conference in in English Studies, p. 187-192Article in journal (Refereed)
 • 294.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Viktorianismen åter aktuell i modern brittisk litteratur1994In: Borås Tidning, ISSN 1103-9132Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 295.
  Bergmann, Helena
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Årets bok: Romeo and Juliet1999In: Borås Tidning, ISSN 1103-9132Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 296.
  Bergmann, Helena
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hays, Mary
  Scholarly annotations to section on “Abbassa”2013In: Female Biography; or, Memoirs of Illustrious and Celebrated Women, of All Ages and Countries (1803). Chawton House Library Series: Women’s Memoirs; Memoirs of Women Writers Part II / [ed] Gina Luria Walker, London: Pickering & Chatto , 2013, p. 23-27Chapter in book (Refereed)
 • 297.
  Bergmann, Helena
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hays, Mary
  Scholarly annotations to section on “Anne Baynard”2013In: Female Biography; or, Memoirs of Illustrious and Celebrated Women, of All Ages and Countries (1803). Chawton House Library Series: Women’s Memoirs; Memoirs of Women Writers Part II / [ed] Gina Luria Walker, London: Pickering & Chatto , 2013, p. 237-239Chapter in book (Refereed)
 • 298.
  Bergmann, Helena
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hays, Mary
  Scholarly annotations to section on “Carolina, Wife to George II”2013In: Female Biography; or, Memoirs of Illustrious and Celebrated Women, of All Ages and Countries (1803). Chawton House Library Series: Women’s Memoirs; Women Writers Part II / [ed] Gina Luria Walker, London: Pickering & Chatto , 2013, p. 146-151Chapter in book (Refereed)
 • 299.
  Bergmann, Helena
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hays, Mary
  Scholarly annotations to section on “Frances d’Amboise: Duchess of Brittany”2013In: Female Biography; or, Memoirs of Illustrious and Celebrated Women, of All Ages and Countries (1803). Chawton House Library Series: Women’s Memoirs; Memoirs of Women Writers Part II / [ed] Gina Luria Walker, London: Pickering & Chatto , 2013, p. 113-115Chapter in book (Refereed)
 • 300.
  Bergmann, Helena
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hays, Mary
  Scholarly annotations to section on “Madame de Maintenon”2013In: Female Biography; or, Memoirs of Illustrious and Celebrated Women, of All Ages and Countries (1803). Chawton House Library Series: Women’s Memoirs; Memoirs of Women Writers Part II / [ed] Gina Luria Walker, London: Pickering & Chatto , 2013, p. 318-458Chapter in book (Refereed)
3456789 251 - 300 of 1448
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf