Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 992
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Forsberg, Mimmi
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Jakten på popsoundet: konsten att utveckla sound utifrån sångideal2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det kan finnas många svårigheter med att hitta ord för vad man vill lära sig när det gäller något man ännu inte har kunskap om. Studiens syfte är att undersöka hur en sångare kan arbeta med rösten utifrån ett givet sångideal och hur det i sin tur kan påverka det individuella soundet. I denna rapport syftar sound på den sångteknik sångare medvetet eller omedvetet väljer att använda vid sång av olika slag.

  Studien genomfördes genom sångteknisk analys av en vald låt, Halo, tillsammans med ett valt sångideal, Beyoncé. Analysen fokuserades kring ansatser och frasslut samt begrepp från två valda sångtekniker, Estill Voice Training System och Complete Vocal Technique. Till studien finns även klingande material i form av två inspelningar av låten som gjordes för att tydliggöra eventuella skillnader av röstanvändning. Den ena genomfördes innan undersökningen påbörjades utan sångtekniska ramar och den andra inspelningen genomfördes efter att undersökningen var slutförd och skulle återspegla liknande sångteknik som sångidealet.

  Resultatet visar att det finns många positiva effekter av att ha sångliga förebilder men att det också förutsätter ett sunt förhållningssätt till att öva upp vissa förmågor. En del av att nå sina mål kan vara att få handledning och hjälp för att komma vidare. 

  Då rösten är ett organiskt och dynamiskt instrument kan det användas därefter med dess ytterligheter. Till detta krävs ibland ett mod att våga utveckla dessa färdigheter och att gå utanför hur man är van vid att sjunga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Forsberg, Mimmi
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Motivera mig!: Förebilders betydelse för motivation att lära2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa frågan om betydelsen av förebilder för sångares motivation att lära i sångundervisning. Fokus för studien har varit att undersöka på vilka sätt förebilder kan skapa motivation på ett meningsfullt sätt åt sångelevers lärande samt på vilka sätt jag, som forskande lärare, med stöd av aktionsforskning kan utvecklas på ett meningsfullt sätt som pedagog. Då aktionsforskning utgår ifrån vad som sker i olika situationer, har undersökningen bearbetats ur det vetenskapsfilosofiska perspektivet pragmatism. Undersökningen genomfördes genom sånglektioner med två elever som hade varsin sångförebild de ville arbeta utifrån. Eleverna förde parallellt med lektionerna en loggbok över deras lärandeprocess och det gjorde även jag, som undervisande lärare. Elevernas loggböcker användes sedan som underlag för den fortsatta lektionsplaneringen och analyserades efter att undersökningen var slutförd. Analysen av elevernas loggböcker visade olika teman av vikt för elevernas motivation att lära. Dessa teman presenteras i resultatkapitlet och är självförtroende, trygghet, erfarenheter och att skapa mening för sitt lärande. Genom pragmatism, som vetenskapsfilosofiskt perspektiv, har undersökningen lyft betydelsen av elevernas erfarenheter och meningsskapande för deras lärande. Diskussionskapitlet tar upp hur lärare kan arbeta för att möta elevers individuella behov, hur elev och lärare kan fungera som resurser för varandra för att främja lärande samt hur dialogen mellan lärare och elev kan användas som ett redskap i undervisningen för att skapa medvetenhet, mål och nytta för lärandet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Forsgren, Sanna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Klassiskt, jazz och lärande: jämförelser mellan två musikgenrer inom pianoundervisning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta självständiga arbete har jag undersökt hur pianopedagoger som undervisar i den klassiska genren och i jazzgenren förändrar sin undervisning beroende på vilken genre elevenspelar i. Målet var att se vilka likheter och skillnader som finns i undervisningen samt att fåkunskap om hur jag som pianist och pedagog kan dra nytta av en sådan jämförande studie. Syftet med undersökningen var att hitta konkreta jämförelsepunkter mellan genrerna samturskilja hur pianopedagoger såg på undervisningen beroende på genre. Men även att som klassisk pianist få en inblick i jazzens tekniska värld och se om de två olika genrerna kanske inte är så olika i grunden. Målet är att kunna identifiera några delar där den klassiska genren och jazzgenren möts i pianoundervisning för att förbättra mitt eget pianospel men även i min roll som pianopedagog samt att kunna hjälpa andra i min position.

  Ett antal moment kopplade till pianoundervisning samt några specifika moment och övningar valdes ut. Fyra pianopedagoger som samtliga undervisar på minst gymnasienivå i både klassiskt och jazzpiano och har både musikalisk och pedagogisk utbildning från högre lärosäten, valdes ut som intervjupersoner och epostkontakter. Undersökningen visade att pedagogernas undervisningssätt inte ändrades nämnvärt mellan genrerna; vissa delar betonas mer men förhållningssättet är detsamma. Störst var skillnaden i jämförelsen av skalor i respektive genre, dels i hur övningen ska genomföras och dess syfte i respektive genre. Att notbaserad- och gehörsbaserad undervisning kan gå hand i hand framkom i mitt arbete trots att arbetet visar att notbaserad undervisning används lite mer vid klassiskt spel och gehörsbaserad vid jazzundervisning.

  Download full text (pdf)
  Klassiskt, jazz och lärande
 • 254.
  Forsgren, Sanna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Pianoundervisning - grupp eller enskilt?: Hur pianopedagoger förändrar sina didaktiska val beroende på undervisningsform2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on a comparison between how piano teachers change their didactics depending on the teaching method, particularly individual teaching or group teaching. Three piano teachers have been interviewed and six observations have been conducted. One where the teacher taught an individual student and one where the teacher taught a group. The study has been conducted with the sociocultural perspective as overarching theory with elements of Lev. S. Vygotsky’s thoughts about cooperative learning and the Zone of Proximal Development, and with hermeneutics as a method of analysis. Focus was maintained on the tools the teachers use during the lessons and how the cooperative learning is visual during the lessons. Some tools and methods were selected as particularly relevant. These where the three learning styles as tools. That is, visual, auditory and kinesthetic learning. In addition, singing as a tool were chosen as well as the Dalcroze-method. These were chosen because of their continuous presence during my education at the Royal College of Music in Stockholm and their recognition withing the particular scientific field.

  The results are presented in two parts. The interviews show that the teachers claims to not change their didactics depending on the teaching method, that is individual or group lessons. This is partly contradicted by the result from the observations. The most significant and striking differences is between the teacher’s thoughts about using singing as a tool and how they actually uses it. The study shows that the teacher’s didactic choices largely depend on their own preferences in combinations with the particular needs and abilities of the student. The number of methods and tools used during the group lessons are greater than the ones used during the individual lessons. This could be caused by the fact that the teachers need considerate every students preferences in learning during a group lesson whereas the teacher can concentrate on just one student during a individual lesson.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 255.
  Forslund, Britta
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Gemensam upplevelse en förutsättning: föräldrars konstnärliga upplevelse av kultur skapat för den allra yngsta publiken2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån ett konstnärligt perspektiv, beskriva nyblivna föräldrars upplevelse och känsla av delaktighet när de tillsammans med sitt barn uppsöker kultur utformat för de allra minsta individerna, upp till 2-års ålder.

  Fem halvstrukturerade kvalitativa intervjuer på omkring en timme vardera, genomfördes med fem pappor som alla besökt ett flertal olika kulturaktiviteter tillsammans med sitt lilla barn. De ombads, i rollen som kulturkonsument snarare än i rollen som förälder, att beskriva sin konstnärliga upplevelse och känsla av delaktighet, som de erfarit i dessa kulturella sammanhang. Intervjuerna analyserades och tolkades utifrån en hermeneutisk forskningsansats.

  En slutsats som kan dras av studien är att föräldern ofta blir positivt berörd känslomässigt och får en konstnärlig upplevelse av att gå på barnkultur riktat till den allra minsta individen. Detta kräver dock vissa förutsättningar. Den grundläggande förutsättningen är den gemensamma upplevelsen, som infinner sig när konsten förmår inspirera och engagera både barnet och sin förälder i ett ömsesidigt konstnärligt möte. Detta fenomen uttryckte alla papporna som eftersträvansvärt, men värderades i olika grad beroende på deras förväntningar och behov av barnkultur samt på vilken roll som pappan antog i dessa sammanhang.

  Denna rapport kan bidra med underlag till utformandet av en modell som konstnärer skulle kunna arbeta utifrån om de har intentionen att skapa konst som kan nå fram till både den allra yngsta och den äldre publiken, i ett ömsesidigt möte på lika villkor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Forslund, Emanuel
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Ledarskap i musik och idrott: Skillnader och likheter i ledning och utveckling av grupper2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Scientific studies show that good leadership is a key factor for group- and individual development. Studies have also shown that the contrary can curb talented individuals and/or cause stagnation, or even cause groups to halt their progression. This essay studies how leaders in musical and athletic environments look on their own leadership. In interviews, the leaders reflect upon experienced issues related to their profession, their views on difficulties in their leading role, as well as individual, and group development. This study also includes two observations, one in each field of profession. The answers in the interviews have been compared in order to identify possible differences and/or similarities between the two different career fields . The comparison also serve as a background for a discussion on wether the two different leader professions can learn from each other. The study shows that the stereotype portrait of the screaming hockey coach isn’t entirely accurate when to describe the leaders who coach young hockey players in Sweden. The study also shows that the leaders in choral singing has a very strong position and often single-handedly pilots their groups against put up targets.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Forslund, Emanuel
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Mannes Musik: en pedagogisk plattform på internet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna projektrapport sammanställs arbetet med att skapa webbplatsen www.mannesmusik.com. Resultatet är tänkt att bli en hemsida som riktar sig till elever i högstadiet. Syftet med projektet var att skapa en pedagogisk plattform för musik på internet. Webbplatsen innehåller grundläggande förklaringar för gitarr, piano och bas. Ett annat mål var att skapa en digital materialbank för egna kompskisser, noter och körarrangemang på webbplatsen.

  I arbetet med att jobba fram hemsidan har vissa digitala program använts. Hemsidan har producerats i publiceringsprogrammet Wordpress. I rapporten beskrivs processen med att arbeta i detta program som till stor del bygger på färdiga mallar. Ett annat program som använts är Paintbrush vilket är ett ritprogram som brukats för att skapa enkla och tydliga kompskisser med ackordtabeller för de olika instrumenten.

  Obligatorisk och fri vald litteratur (se litteraturlista) ligger till grund för en mer allmän pedagogisk och konstnärlig diskussion av projektet men också som musiker och musiklärare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Forsman, Andreas
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  App app app!: iPad och appar – komplement eller konkurrent till traditionella musikinstrument inom grundskolans musikundervisning?2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The technical development in society moves faster and faster, a statement no one question nowadays. The development within computer and IT-area affects us all regardless of age. Computers are a natural tool and the concept of digital tools is included in several different subjects in elementary school program. This examination aims to illuminate the role of the iPad in elementary school music education. I have interviewed three individuals to get an answer to the question if an iPad with custom applications can be used as music instrument in education or even replace conventional music instruments. The individuals I have interviewed are: one representative from national agency for education (Skolverket), one principal from elementary school and one music teacher from elementary school. These qualitative interviews are the foundation of the empirical studies in this examination. The answers from this interview have been analyzed via a hermeneutic perspective, which have led to further questions and answers in this matter. The result clearly illustrates that iPads and applications have a given role as a tool in music education but can not be described as a music instrument. Nevertheless, all individuals interviewed underlines that the answer can be different in the future. This is a clear sign of how fast technology develops.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Forsman, Anna Birgitta
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Instrumentalundevisning i mellanstadiet: En intervjuundersökning om tre musiklärares tolkningar och förverkligande av klassrumsmusicerande på mellanstadiet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to gain insight into the ways music teachers interpret the curriculum for musical education, which methods they employ, and the boundary conditions that influence the instrumental education. Through three semi structured qualitative interviews, this study has been able to identify the most important conditions that influence the possibilities of success in middle school instrumental education. Group size in particular was found to be a variable with profound effect on how the education is structured. Large student groups decrease the quality of the education and diminish the possibilities for individual contact with the students, and for this reason smaller groups are preferred in instrumental education. The availability of instruments and of practice rooms are also important determinants for how the education can be implemented. It was also found that the structure and content of the musical education is created independently by the teacher. Swedish schools do not have a universally used text book for instrumental education, rather the teacher herself chooses the repertoire and the teaching method according to her own frames of reference.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Forsmo, Katrin
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Empatins betydelse i konstnärliga terapier: en intervjustudie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate the importance of empathy in different artistic therapies. A hermeneutic approach is used in both the method and the analytical reading. The foundation for the analysis has been three interviewers with three therapists. The concept of empathy is described throw a development- psychological perspective and a psychodynamic perspective. Five summarize themes where found from the interviews. 1 The empathic purpose. 2 The therapist as a good example. 3 Artistic creativity. 4 Intersubjectivity. 5 Process of change. In the discussion the empathy-concept is being studied. How it is being used. And a need of describing intersubjective processes which is a prerequisite for empathy. The basic intersubjective interaction has a close relation to the artistic interactionforms which the therapists are using practically and theoretically.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Frida, Lif
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikteori i sångundervisning: "Det har jag ingen lust med"2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa intervjustudie undersöks på vilket sätt musikteori integreras i sångundervisning på gymnasieskolan, samt om det finns en önskan om förändring. För att få en överblick över hur musikteori används och uppfattas i sångundervisning har frågeställningar kring instudering och motivation diskuterats. Tidigare forskning och litteratur som presenteras i studien visar att sångare bör ha grundläggande kunskaper i musikteori och något ackordsinstrument. Det visar även att en integrering mellan musikteori ioch sångundervisning kan vara fördelaktig. Deltagarna har bestått utav två lärare och två elever jämt fördelat över genrerna klassisk musik och Contemporary Commercial Music. Alla fyra intervjuer har skett online på grund av rådande pandemi (Covid-19). Datan har analyserats genom kategorisering med inspiration från hermeneutiskt teori. Resultatet av studien visar att notläsning och gehör är framstående musikteoretiska moment i sångundervisning. Intervjusvaren visar också att det finns delade uppfattningar om huruvida mer integrering, utöver notläsning och gehör, mellan musikteori och sångundervisning ska ske. Delvis kopplat till genre, men även till vilken annan undervisning som redan bedrivs på skolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Frida, Lif
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Julia, Winbäck
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Studera starkt: En fenomenografisk studie om en intervention i positiv psykologi2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to contribute with knowledge about how pupils and teachers perceive and talk about motivation and well-being, in relation to positive psychology. We have chosen to examine high school pupils’ and teachers’ perceptions of the intervention course Study with Strength. We have used a qualitative method to investigate the topic and we have conducted semi-structured interviews with three pupils who participated in the course and four teachers who taught the course Study with Strength. The interviews have been transcribed and analyzed based on a phenomenographic research approach. The results show that a good relationship between pupil and teacher has a positive impact on the pupils’ motivation to study the course Study with Strength. The pupils’ motivation was negatively affected by several factors related to the course structure. The course Study with Strength has contributed to a common language between teacher and pupil, which has benefited pupils’ well-being. Well-being can be seen as both physical and mental well-being and has a central part in lessons and the structure of music education on the school where the course Study with Strength was being taught. However, well-being is not used as a central concept in teaching at the school. This study shows that a course in positive psychology can be beneficial for high school pupils’ well-being. The study also shows which elements and frameworks contribute to pupils feeling motivated to study a course in positive psychology.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Fridlund, Ida
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Vilka redskap har du?: En enkätundersökning om musiklärares förutsättningar och praktik av anpassningar och stöd för elever med NPF2019Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån att själv jobbat som musiklärare och därigenom fått se de utmaningar en musikundervisningssituation kan innebära för elever med Neuropsykiatriska funktionshinder (härefter förkortat NPF, och innefattande till exempel ADHD och autism) väcktes mitt intresse att undersöka detta. Min ambition har varit att a) undersöka musiklärares förutsättningar för att undervisa elever med NPF, b) undersöka vad musiklärare använder för stöd och anpassningar i relation till elever med NPF. Då min avsikt varit att få en bred bild av detta område valde jag att göra en enkätundersökning riktad till samtliga grundskolelärare i musik i Linköpings kommun. Uppsatsen är skriven med och enkäten analyserad utifrån den sociokulturella teorin. Resultatet visar att de flesta musiklärare i studien anger att de använder stöd och anpassningar för att få musikundervisningen att fungera för elever med NPF. En majoritet anger dock också att de tror musikundervisning upplevs som mer utmanande för elever med NPF än mer teoretiskt orienterade ämnen. Endast en liten andel menar att de fått med sig kunskaper inom området från sin grundutbildning, samtidigt som många anger att de har möjlighet att få stöd och hjälp på sin arbetsplats, till exempel från specialpedagog. Undersökningen visar att det finns många olika typer av stöd musiklärare använder sig av. Några av de vanligaste har att göra med att skapa rutiner och kontinuitet både inom undervisningen och mellan olika ämnen, samt att på olika sätt skapa ordning i rummet, till exempel vad gäller instrument. Att ge elever möjlighet till paus eller alternativt arbete omnämns också som ett vanligt sätt att anpassa musikundervisningen.

  Download full text (pdf)
  Vilka redskap har du?
 • 264.
  Fritz, Ellinor
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musik-lärare eller Musik-lärare?: hur några musiklärare ser på sin yrkesroll2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Musik-lärare eller musik-lärare? Hur några musiklärare ser på sin yrkesroll skildrar yrkessocialisationen inom musikläraryrket idag. Syftet är att ta reda på vilka motiv som kan ligga till grund att välja musikläraryrket och vilken kompetens som anses viktig i rollen som musiklärare. Därför har jag frågat några musiklärare hur de ser på sitt yrkesval, sin yrkesroll samt hur de ser på relationen mellan att vara musiklärare och musiker. Metoden har varit att genomföra kvalitativa, halvstrukturerade djupintervjuer vilket utgör det empiriska materialet i detta arbete. Med en abduktiv ansats som vetenskaplig metod har jag låtit min empiri samspela med tidigare forskning, där jag utgått från framförallt Christer Bouijs studier om musiklärare. Med hjälp utav Boujis tankar om olika lärarkategorier samt den franske kultursociologen Pierre Bourdieus utbildningssociologiska begrepp habitus, status och kulturellt kapital har jag analyserat min empiri. Resultatet visar att konflikter kan finnas i relationen mellan musiklärarrollen och musikerrollen. Det som studeras och diskuteras är orsaken till konflikten samt hur musiklärarna i studien löser en eventuell konflikt mellan sina två yrkesroller.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 265.
  Fritzson, Linus
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Hårdrockstrummor: En analys av olika årtiondens spelstilistiska drag2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats riktar fokus mot att ringa in de inlärningsmetoder som kan ha använts för att mynna ut i de speciella spelsätt som anammades av hårdrockstrummisar på 1970- och 1980- talet. Två trummisar har valts ut för att representera de två årtiondena, John Bonham och Vinny Appice. Arbetet berör de två termerna formellt och informellt lärande. Även plankning och transkription diskuteras då detta utgör en stor del av metoden för att nå någon form av tes. De två utvalda trummisarnas spel har transkriberats i såväl kompsituation som solosituation för att sedan jämföras med utvald slagverkslitteratur. Detta arbetet mynnar ut i resultatet att för att erhålla de spelstilistiska drag som återfinns i dessa årtionden bör gråzonen mellan formellt och informellt lärande omfamnas snarare än att de båda sätts i kontrast till varandra.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 266.
  Frostenson, Cecilia
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Learning study i kulturskolan?: Kompetensutveckling i den egna praktiken2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study Learning study has been carried out as a model for skills development focusing teaching and learning processes for music teachers within the Community School of Arts. The model rests on variation theory to improve teaching and learning. The design of a Learning study consists of three video filmed lessons interwoven with continious monitoring and planning through collagiate dialogues. Work with Learning study starts from the choice of a certain aspect of knowledge, the learning object, and the identification of several critical aspects based on the pupil's current level of understanding. In the teaching situation, the teacher provides variation patterns to support the pupil’s learning.. The design of the model in this study is modified with a view to a better fit with the subject of music, and the context of teaching in the School of Arts.

  Starting from the cultural-psychological perspective on learning and a phenomenographic inspired method, this study aims to describe the participating teachers’ learning through their Learning study. The teachers have experienced a development of knowledge in themselves as well as in their pupils. They have assimilated a language for reflecting on the process of teaching. Reflected experience has made the didactic interaction in the teaching process visible. The collegiate dialogue has contributed to the development of more variation in the tools used for teaching. Learning study is therefore found be a useful tool in the development of music teaching in the context of Community School of Arts when enough time, continuity and a qualified coach are provided. 

  Download full text (pdf)
  CeFr Masteruppsats_klar
 • 267. Frostenson Lööv, Cecilia Charlotta
  et al.
  Huovinen, Erkki
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Verktygsrelaterad flexibilitet som undervisningskompetens: En fallstudie av tre multiinstrumentala musiklärare2021In: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, no 2, p. 182-206Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the current debate concerning the Swedish Schools of Music and Performing Arts (SMPAs) the concept of flexibility is frequently used. Here it mostly describes the necessity to take students’ requests and needs into account in teacher education and the institutions’ ability to adapt to changing demands for artistic activities among children and adolescents. In contrast to this view, this study examines flexibility as a central competency of the teaching profession and particularly in a curriculum-free environment such as the SMPAs. Resting on the assumption that teachers with a large toolkit have a certain advantage in practising flexibility, the study is based on interviews with three multi-instrumentalists, all of them experienced music teachers in SMPAs. The analysis suggests three forms of flexibility that are related to the teachers’ use of instrumental tools, each of them emerging in particular kinds of teaching activities: problem-solving flexibility in instrument-related counseling, method flexibility in ensemble leadership, and role flexibility in group music-making. The findings are discussed in relation to ideals of teacher specialization and versatility, and the notion of tool-based flexibility is distinguished from improvisation as a teaching skill.

 • 268.
  Frykholm, Johannes
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Konstgjord andning: Fjärrundervisning i musikteori under pandemin2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under covid-19-pandemin gick Sveriges gymnasieskolor över till fjärrundervisning. Detta innebar bland annat förändrade förutsättningar för undervisningen i många ämnen, inte minst musik. Musikteori är en central del i musikundervisningen på gymnasiet och ett särskilt fokus i denna uppsats. Syftet med uppsatsen var därför att öka kunskapen om fjärrundervisning av musikteoriämnet på gymnasiet. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv och med fokus på lärande och medierande verktyg undersöktes fjärrundervisningens betydelse för ämnet under pandemin. Kvalitativa intervjuer med gymnasielärare visade att övergången till fjärrundervisningen påverkat både undervisningen och elevers lärande. Viktiga verktyg i musiksalen saknades i många elevers hem. Videosamtalens tidsfördröjning samt begränsade sikt fick konsekvenser för hur lärare läser av elevers respons och anpassar undervisningen så att alla elever kan hänga med och förstå. Detta mynnade ut i en diskussion där vikten av att musikteori måste vara praktiskt musikaliskt förankrad framlyftes. Dock måste det praktiska inte betyda gemensamt musikspel utan även att aktivt diskutera i grupp kring musik och teori samt att skapa musik med digitala hjälpmedel. 

  Download full text (pdf)
  Frykholm_Johannes_konstgjord_andning
 • 269.
  Frykholm, Johannes
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Levande spelmusik: Att bearbeta arrangemang på TV-spelsmusik utifrån musikers upplevelser och återkoppling2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  TV-spelsmusik och arrangering är något som brinner starkt för mig. Dock kan det finnas bristande intresse för TV-spelsmusik bland professionella musiker. För att öka musikers engagemang när de ska framföra levande TV-spelsmusik, och för att bredda mina arrangeringskunskaper, har jag bearbetat två av mina skrivna arrangemang med hjälp av musikerna själva. Musikerna som deltog i arbetet har fått bidra med egna upplevelser om sina instrument och med återkoppling på deras instrumentstämmor i mina arrangemang. Med detta underlag bearbetades arrangemangen för att sedan repeteras i orkester och till sist framföras på en konsert. Framförandet har utvärderats mot bearbetningarna för att se hur strategierna fungerar i praktiken. Om inte denna bearbetningsstrategi är användbar i framtiden så kommer i alla fall resultatet jag fått från detta projekt vara till nytta. Lärdomen jag fått från genomförandet, och framförallt från musikernas återkoppling och upplevelser, kommer kunna hjälpa all min framtida arrangering och mitt framtida yrkesliv som arrangeringslärare.

  Download full text (pdf)
  Frykholm_levande_spelmusik
 • 270.
  Fröderberg, Rasmus
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Harmonilära - en performativ konst med teoretisk täckmantel: Hur upplever klassiska musiker en mer praktiskt inriktad undervisning i harmonilära?2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This degree project is based on a curiosity about practical exercises and supplements to the typically theory-oriented music theory education. Contemporary research encourages a more practical approach to teaching, as much of the music theory taught today lacks pedagogical meaning. Musicians often learn more about music theory, but very little about how to apply their knowledge. The researchers' solution to this problem is to reintroduce the so-called partimento tradition, which is an old tradition where students learn and explore harmony in a practical way through playing and improvisation. However, this solution would require a major revision of the entire curriculum and a restructuring at an international level. Therefore, I have chosen to design and conduct a collection of practical exercises based on this old tradition, which can serve as a supplement to today's theoretical education. These exercises are carried out together with participants in the study and combined with various interview elements to understand how classical musicians approach this issue. The results indicate that there are shortcomings in the high-school course in music theory, such as the teaching often lacking important elements like ear training and more practical exercises. It also appears that there is a lack of communication between high schools and music colleges and that many students feel unprepared for the entrance exams. The participants express a positive attitude towards the aforementioned practical exercises and claim that they can work well as a complement to the education. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 271.
  Fugazza, Lorenzo
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Methods to support guitarists to recover from injuries and/or maintain health2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Musicians tend to suffer from a broad range of problematics related to their playing, from muscle/tendon injuries, to joint injuries, nerve compression disorders and central nervous system disorders. The purpose of this essay was therefore to explore methods used for health and wellbeing of guitarists. The research question was: Which actions are described to support guitarists to recover from injuries and/or maintain health? A qualitative approach was used to collect and analyse the data that were acquired through in-depth interviews and analysis of annotations of musicians who have been patients or were at the time of the interview been following a rehabilitation program in those centres. The analysis of the data produced eight common actions used by both the institutes. The result showed that there is a common ground between the two schools which could be a start for the development of further treatment strategies.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 272.
  Gabrielyan, Tsovinar
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Från ambitioner till pianoteknik: Pianolärarnas ambitioner i arbetet med handställning och spelteknink i Sverige och Armenien2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Pianoundervisningen i kultur- och musikskolan formas i hög grad av pianolärarna. Syftet med föreliggande studie är att bidra med mer kunskap i skillnaden mellan två kultur- och musikskolsystem genom att jämföra pianolärarnas beskrivning av handställning och spelteknik i arbetet med nybörjarelever. Denna studie undersöker vilken undervisningsmetod som används i Sverige och Armenien avseende arbetet med nybörjarelever vad gäller handställning och speltekniska övningar. Semistrukturerade intervjuer, där informanterna fick diskutera kring ett antal frågeställningar angående sina metodiska val vid arbetet med nybörjarelever, analyserades kvalitativt. Resultatet visar att arbetet med handställning och speltekniska övningar med nybörjarelever är varierande. Arbetet med handställning och speltekniska övningar tycks vara utgångspunkt för pianolärarna i Armenien. Det vill säga att pianolärarna använder skalor och små etyder som speltekniska övningar. Pianolärarna i Sverige som deltog i studien prioriterade i stället andra moment, exempelvis elevens kreativitet och inflytande. Det visar sig att det finns skillnader i enskild pianoundervisning i dessa två länder utifrån intervjumaterialet som togs fram i studien. Detta gör att undervisningsmetoder är växlande från fall till fall. Det vill säga att informanterna har olika arbetsmetoder rörande handställning och speltekniska övningar. Däremot har de liknande metoder i arbetet med ergonomi. Pianolärarnas ambitioner verkar vara anslutna skolsystemets krav och målsättningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Gagnestam, Linda
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Schüldt, Hanna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Den levande musikens kraft: en kvalitativ studie av ett projekt med levande musik till sjukgymnastik på en allmängeriatrisk vårdavdelning2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 274.
  Gamez, Kristina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musik i film: Hur musik används för att beskriva prinsess-karaktärer i animerade Disney-filmer2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I läroplanen för gymnasieskolan framgår det att undervisningen bör utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter och intressen. Film och media har idag blivit ett av ungdomars största intressen vilket gör att de får sina flesta musikaliska upplevelser från media. Narrativ mediemusik påverkar åskådaren på ett omedvetet plan och behöver därav analyseras aktivt. Musik i samspel med rörlig bild kan få publiken att tolka rollfigurers karaktärsdrag i film på olika sätt.

  Syftet med den här studien är att få djupare kunskap om hur musik och andra uttrycksmedel används för att beskriva en karaktär i en animerad film. Tidigare forskning visar att liksom i samhället har synen på kvinnans roll ändrats i Disneys animerade filmer. Arbetet fokuserar på tre scener från Disneys animerade filmer där en prinsessa är en huvudkaraktär. De analyserade karaktärer är Snövit från filmen Snow White and the Seven Dwarfs (1937), Mulan från filmen Mulan (1998) och Merida från filmen Brave (2012). Analysen görs med hjälp av Chions (1994) analysmetod som består av masking, narrativanalys och jämförelseanalys. Resultatet visar på att det är ett samspel mellan olika faktorer som skapar en uppfattning om karaktären. Studien resulterar i åtta faktorer som påverkar åskådarens upplevelse av prinsessorna: kroppsspråk/utseende, sång/tal, Mickey-Mousing, musik i relation till sången, puls och tempo, dynamik, andra ljud samt kamerans perspektiv. Slutligen diskuteras hur filmmusik praktiskt kan appliceras i musikundervisning i förhållande till gymnasiets läroplaner för musikämnen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 275.
  Gamez, Kristina
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Rytmläsning i instrumentalundervisning2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker jag hur rytmläsning och rytmnotation gestaltar sig för instrumentlärare. För att nå studiens syfte gjordes kvalitativa intervjuer med lärare i olika instrument: två pianolärare, två gitarrlärare, en blåsinstrumentlärare och en slagverkslärare. Resultatet visar att instrumentlärarna använder kroppen, rösten och rytmkort som hjälpmedel för att träna på rytmläsning med nybörjarelever. När det handlar om elever på en mer avancerad nivå utrycker lärarna att rytmerna lärs ut på gehör. Nedskrivning av rytm var inte något som lärarna lade stor vikt på i. I diskussionen analyseras resultatet ur ett sociokulturellt perspektiv där informanternas svar och val av metoder diskuteras i förhållande till ålder, instrument och sammanhang de undervisar i.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Gawell, Ludvig
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Risfelt, Ida-Maria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Ta pulsen på pulsen: En studie om vuxna individers pulsuppfattning2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att bidra med mer kunskap kring vuxna individers uppfattning av puls. Detta genom att jämföra två olika grupper, en grupp med vuxna individer som studerar eller har studerat musik på eftergymnasial nivå, och en grupp med vuxna individer som inte gör eller har gjort det. I studien ingår en strukturerad och icke-deltagande observation samt en semistrukturerad enkät om deltagarnas musikaliska bakgrund i form av utbildning och intresse. Föreliggande uppsats ämnar i första hand att förklara vad puls faktiskt är, vad den har för funktion inom musik, samt att se hur vuxna individer uppfattar och simulerar denna. Studiens resultat visade att samtliga respondenter någon gång under studiens genomförande hade förmågan att simulera en puls som motsvarade vår teoretiska tolkning utifrån ett klingande musikexempel. Dock kunde man se tydliga skillnader mellan grupperna. Hos de musikutbildade på eftergymnasial nivå fanns det en större precision i utförandet av den givna uppgiften och större tendens att dela upp pulsen i underdelningar. Studien indikerar att alla vuxna individer kan identifiera en puls när de lyssnar på musik, samt att de i olika utsträckning också kan simulera den med sitt kroppsspråk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 277.
  Gellin, Henrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Hur förhåller sig musiklärare till timing och flyt?2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  2011 antogs en ny läroplan för den svenska grundskolan. Den nya läroplanen syftade bland annat till att med sin nya utformning i kombination med utökade betygssteg och övriga reformer ge ökad tydlighet för lärare, elever och föräldrar. Alla skolämnen fick en kursplan indelad i; Centralt innehåll, Kursplan och Kunskapskrav. Musikämnets centrala innehåll säger att elever i grundskolan bland annat ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i sång, melodispel och ackompanjemangsspel i ensemblespel i olika genrer. I kunskapskraven står att bland annat förmågorna timing och flyt ska bedömas.

  Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur verksamma musiklärare i grundskolan tolkar och tillämpar begreppen timing och flyt. Lärarnas intervjusvar kommer att jämföras med varandra men också att ställas mot intervjusvar från två informanter som deltagit i utformningen av det bedömningsstöd som publicerades 2012. Lärarnas svar kommer också att ställas mot intervjusvaren från en informant som deltagit i skapandet av kursplanen i musik. Detta för att undersöka hur den undervisande verkligheten förhåller sig till implementeringen av begreppen.

  Uppsatsens resultat visar att lärarsvaren innehåller generella likheter och skillnader på detaljnivå i definitionerna av timing och flyt. Mängden skillnader kan utmana likvärdigheten i behandlingen av begreppen timing och flyt i både undervisning och bedömning bland de fem lärarinformanterna. Svarens spridning är i linje med de uppfattningar om begreppen timing och flyt som informanten som arbetat med kursplanen ger uttryck för. Detta eftersom begreppen också i implementeringsfasen behandlats som vida och öppna för tolkning. Det finns också stöd för många av lärarnas definitioner av timing och flyt i Skolverkets bedömningsstöd, även fast få lärare uppger att de använt sig av det.

 • 278.
  Gerhardsson, Caroline
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  MVG - för vem? Lärares syn på möjligheten att ge höga betyg i musik2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  2009_39_Gerhardsson.pdf
 • 279.
  Ghaab, Nadja
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education. Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Kvinnor inom musikproduktion: En studie om fyra kvinnors upplevelse i musikproduktionsbranschen2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Musikproduktion kan framställas som en inte lika jämställd del av musikbranschen. Även om det finns många kvinnor som är framgångsrika som artister så är de flesta upphovspersoner till hitlåtar män. Statistik från helt nya studier visar också tydligt att det är få kvinnor som når kommersiella framgångar som musikproducenter i musikbranschen. Dessutom verkar intresset för att studera musikproduktion vara svagt hos kvinnor. Därför undersöks i den här studien, med kvalitativa intervjuer som metod, vilka erfarenheter som fyra svenska yrkesverksamma kvinnor inom musikproduktion har med fokus på frågor om varför musikbranschen är ojämlik. Under dessa intervjuer uppkom många olika förklaringar till varför musikindustrin ser ut så som den gör och flera av dem kan kopplas till relevant genusteori, såsom frågan om hur genus konstrueras i musikproduktionssammanhang. Resultatet pekar på att det behövs fler kvinnliga förebilder som musikproducenter och att unga kvinnor engageras tidigt inom musikproduktion. Detta skulle leda till att musikbranschen förändras och ger plats åt fler kvinnor samtidigt som detta också skulle kunna leda till att fler kvinnor vill söka sig till såväl utbildning i musikproduktion som till musikbranschen som musikproducenter.

  Download full text (pdf)
  Kvinnor inom musikproduktion - Nadja Ghaab
 • 280.
  Ghaab, Nadja
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education. Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Synen på independent i gymnasial musikundervisning2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Digitization has changed large parts of the music industry by enabling music creators to make and release music independently with new software, services, and tools. This has made me interested in how upper secondary schools have kept up with the digitization and knowledge of today’s music industry. Independent in a musical context means that you are responsible for all parts of your music career. Three working teachers in Stockholm County have been interviewed and the result shows their perspective on independent in upper secondary school. The work has used a qualitative methodology, and collected material has been analysed based on a phenomenological perspective. The result describes the teachers' divided approach to the high school curriculum and its central subject concerning independent. According to the interviewed teachers, the development of the internet and digitization independent already is embedded in high school students. The result also shows that collaboration is the essence of independent where the opportunity for collaboration is the purpose. Reality-based teaching means that the students understand the content of the music industry's demands and are prepared when they embark on their music careers. Reality-based tasks and collaboration creates tools to be independent. 

  Download full text (pdf)
  Synen på independent i gymnasial musikundervisning. Nadja Ghaab
 • 281.
  Ghabayen, Lena
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Genom lärarens ögon: En kvalitativ studie om fysisk aktivitet och dess påverkan på musikundervisning2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Physical exercise has long proved beneficial for many different abilities, including school performance. Research has been done to explore the relationship between physical exercise and theoretical subjects such as mathematics, however, research on the impact of physical exercise on music education and music performance is limited. The purpose of this study was to investigate the relationship between physical activity and music education. Through in-depth interviews with three music teachers, all from different school forms, music teachers’ perceptions of the relationship between physical activity and musical performance and development were examined. The analysis of the interview material focused on the theme’s motivation, concentration, ergonomics and learning. Relatively consistent, the informants expressed that physical activity has a positive effect on students' development in music. However, variations also emerged regarding different types of physical activity and different stages of development.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 282.
  Ghabayen, Lena
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Spelkondition: Instrumentalövning i samband med låg- respektive högintensiv träning2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är väl känt att fysisk träning har positiva effekter på både hjärna och kropp. Den fysiska och mentala hälsan har bevisligen förbättrats i relation till träning, det människan dock inte visste förrän sent 1990-tal var att människan kunde, med hjälp av träning, producera nya hjärnceller vilket har varit en viktig beståndsdel i vidare forskning om hjärnan och dess inlärningsprocess. I följande studie är en undersöks av musikalisk övning i samband med låg- respektive högintensiv träning. Studien genomfördes med mig själv som försöksperson under två veckors träning med en veckas vila emellan. Träningen registrerades med pulsband. Vecka 1 bestod av lågintensiv träning och vecka 2 av högintensiv träning. Träningspassen utfördes under fyra dagar av sju och för att göra undersökningen så jämn som möjligt valdes samma tider under båda veckorna. Efter varje träningspass följde 30 minuters övning på huvudinstrumentet violin. För varje repeterades ett nytt stycke. Resultatet visar att träningen både förbättrat inlärningen och det musikaliska utförandet. I ett framtida forskningsprojekt skulle det vara intressant att undersöka ifall samma upplägg över längre tid skulle resultera i markant ökad förbättring av övningsresultaten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 283.
  Gisslén, Thom
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Kontrollerade gitarrlärare: Hur de förhåller sig till styrdokument och kunskapskrav på gymnasieskolans estetiska program2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om att få en förståelse för hur gitarrlärare på gymnasiet förhåller sig till styrdokument och kunskapskrav samt vad de anser skillnaden är mellan den aktuella och den tidigare läroplanen. Arbetet börjar med att presentera en historisk översikt av de tre senaste läroplansreformerna för gymnasieskolan i Sverige, deras påverkan på musiklärare och internationell forskning kring musikundervisning. Vidare beskrivs hermeneutik ur ett epistemologisk och en historisk utgångspunkt.

  Kvalitativa intervjuer har genomförts med fyra olika gitarrlärare på tre olika skolor i Stockholmsområdet och hermeneutik har använts som analysmetod. Resultaten visar att informanterna anser kursplanen i Instrument eller Sång är hjälpfull för att det ger en ram och riktning till undervisningen, särskilt det centrala innehållet, men de anser att den är vag i sina beskrivningar och att den är svårtolkad. De menar att det viktiga är att möta eleven där den är i sin kunskapsutveckling och att anpassa undervisningen efter elevens behov och intresse, snarare än att anpassa den efter kursplanen.

  Informanterna är mer negativt än positivt inställda till kunskapskraven, främst för de anser att kunskapskriterierna är för vagt beskrivna och att tolkningarna kan skilja sig från skola till skola och vissa efterfrågar mer konkreta exempel. Det visar sig även att ingen tycker att förändringen till den senaste läroplanen egentligen förändrade något på det stora hela när det kommer till hur de bedriver sin undervisning. Den största skillnaden är den nya fokuseringen på kunskapskraven och att kursplanen blev mer detaljerad men samtidigt svårare att tolka. I den avslutande delen diskuteras resultaten i förhållande till varandra och till tidigare forskning. 

  Download full text (pdf)
  Thom Gisslén - Kontrollerade gitarrlärare
 • 284.
  Gontevas, Maria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Sångvibrato: En teknik av betydelse i sångundervisning?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När det gäller sångvibrato har lite forskning tidigare gjorts i ämnet, och när det gäller sångundervisning har jag i min egen erfarenhet aldrig haft någon sånglärare som talat om vibrato. Även bland tillfrågade sångkollegor, är det mycket sällsynt att de fått jobba med vibrato då de fått sångundervisning. Både på gymnasienivå och högskolenivå. Syftet var därför att ta reda på hur sånglärare arbetar med vibrato i sin sångundervisning. I den här uppsatsen har jag från ett kulturpsykolologiskt perspektiv och genom kvalitativa intervjuer undersökt huruvida sånglärare på gymnasium med estetiska program arbetar med vibrato och variation av vibrato med sina elever. Studiens forskningsfråga är: Vilka kulturella meningar ser några sånglärare med vibrato i sångundervisning? Resultaten varierade. Någon svarade att det inte var aktuellt i dennes undervisning, medan någon i sällsynta fall arbetade med vibratots vara eller icke vara i en sång. Överlag var vibratots mening dock inte något som prioriterades i sångundervisningen hos någon av de intervjuade sånglärarna. Resultatet visar att medvetenheten om vibratots mening och effekter på sången, oavsett genre, behöver väckas hos sånglärare.

  Download full text (pdf)
  Maria Gontevas
 • 285.
  Grafö, Nils
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Hur arbetar violinlärare på musikhögskola med ergonomi?2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Being a violinist implies great demands on any individual since the profession brings considerable risks of work-related illnesses or injuries. This essay investigates how violin teachers in music colleges in Sweden are working in order to prevent work-related injury and illness among violin students and if this happens due to the teacher’s own initiative or if the college is working with a certain methodology. The study utilizes a hermeneutic method in order to interpret qualitative interviews with violin teachers at music colleges. The results show a personal commitment among the interviewed teachers when it comes to teaching ergonomics in instrumental teaching, but it is up to each teacher to decide the extent and depth of the ergonomic knowledge that is being passed on to the students. Depending on the violin teacher, there may be considerable differences in the ergonomic focus of the violin teaching. This means that violin students do not receive the same chances with regards to avoiding work-related illnesses or injuries.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 286.
  Granberg, Alfred
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Svenska folkvisor. Analys av visan "Ena tåcka däka vill jag ha san"2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  2008_84_Granberg.pdf
 • 287.
  Groop, Patrik
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Sandblom, Maria
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Musikgrytan2005Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 288.
  Grönroos, Mattias
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Lärarprofession och undervisningsskicklighet i ensembleundervisning: en intervjustudie med musiklärare och gymnasieelever på estetiska programmets musikinriktning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att kartlägga lärarprofession och undervisningsskicklighet som tre musiklärare använder i gymnasieskolans ensembleundervisning. I uppsatsen djupintervjuas tre ensemblepedagoger som undervisar på estetiska gymnasiet och tre elever om hur de tycker att en väl genomförd och lärorik ensemblelektion bör vara, och hur den ter sig ur de båda perspektiven. Pedagogerna har olika musikutbildning, yrkeserfarenhet och tillvägagångssätt i sitt sätt att undervisa. Eleverna som intervjuades går samtliga i årskurs 3 på det estetiska programmet med musikinriktning. Intervjuerna spelades in under ett längre möte var och en för sig. Studiens resultat indikerar att det är väldigt viktigt att få alla elever delaktiga och att de känner att de kan bidra med någonting under ensemblelektionerna. Att eleverna själva får ta ansvar och att de var och en får utmaning på den nivå de befinner sig. Flexibilitet, engagemang, och spelglädje är centrala begrepp i resultaten.

 • 289.
  Gullö, Jan Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Gardemar, Hans
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Learning from the past: The Denniz PoP Model on Madonna's Future2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Mirac 2019

  Musikkonferens på DAVA vid Högskolan Dalarna i Falun 

  20–21 november 2019

  Vad är livemusik idag och vart är den på väg?

  Learning from the past: The Denniz PoP Model on Madonna’s Future

   J-O Gullö, David Thyrén & Hans Gardemar

  I projektet Searching for Sophia in Music Production Education forskar ett team vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm kring formella och informella lärandeprocesser i musikproduktion inom högre musikutbildning. I en delstudie (Gullö & Thyrén, 2019) har en teoretisk modell baserad på musikproducenten Denniz PoP utarbetats i kontextualisering med relevanta teoretiska begrepp som kreativitet, innovation, motivation och entreprenörskap i kombination med ett omfattande empiriskt källmaterial. I föreliggande studie testas och utvärderas modellen genom att appliceras på Madonnas poplåt Future, som under stor uppståndelse framfördes live under Eurovision Song Contest i Tel Aviv i Israel i maj 2019. Låten som skapat viss kontrovers bland annat beroende på liveproduktionen släpptes 2019 inom ramen för projektet Madame X. Studiens resultat påvisar att Madonnas Future involverar arbetsmetoder och stildrag influerade av Denniz PoP:s musikproduktion och låten uppfyller flera av modellens sju steg. 

 • 290.
  Gullö, Jan-Olof
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Desktop Music Production. En ny kurs på Söderstörns högskola?2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 291.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Gardemar, Hans
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Gislason Ferrari, Eleonore
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Schyborger, Peter
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Pop(ulär)musik nu och för hundra år sedan: likheter och skillnader mellan Max Martin och Irving Berlin2020Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på kärnegenskaper hos två mycket framgångsrika upphovspersoner inom populärmusik: Irving Berlin (1888-1989) och Martin Sandberg (1971-), också känd som Max Martin. Även om det naturligtvis finns stora skillnader i det omgivande samhället och den kultur där Berlin var och Sandberg är aktiv, finns ändå uppenbara likheter mellan de båda. I denna delstudie, som ingår i projektet Searching for Sophia in Music Production, presenterar vi en kunskapskritisk analys av två intervjuer; en med Irving Berlin och en med Martin Sandberg. Intervjun med Berlin genomfördes av Frank Ward O'Malley (1875-1932) och var ursprungligen publicerad i "The American Magazine", Volym 90, oktober 1920, där Berlin presenterade "Nine Rules for Writing Popular Songs". Intervjun med Martin Sandberg genomförde vi själva i november 2019 där vi, bland annat, bad honom bedöma en musikproduktions- och låtskrivarmodell som vi själva tagit fram baserad på strategier som användes av Dag Volle (1963– 1998), även känd som Denniz PoP. Vi har i tidigare delstudier utvecklat denna modell och Volle är mycket intressant som studieobjekt eftersom han, trots att han saknade formell musikutbildning, var en mycket framgångsrik svensk musikproducent och även lade grunden till att utveckla nya innovativa musikproduktionsmetoder som flera av hans medarbetare, där ibland Martin Sandberg, har fortsatt att använda och utveckla vidare. I analysen jämförs Berlins reflektioner kring sin egen modell ”Nine Rules for Writing Popular Songs” och Sandbergs reflektioner över vår egen Denniz PoP-modell. Undersökningsresultaten visar på stora likheter, men också vissa tydliga skillnader, mellan vilka aspekter som Berlin och Sandberg betonar som viktiga för hur upphovspersoner kan eller bör agera för att kunna skapa musik som lever upp till egna konstnärliga mål och även når stor popularitet. Erfarenheter från denna studie bör därför kunna bidra med värdefull kunskap till artister, musiker, musikproducenter och andra verksamma, som till exempel studenter, inom pop(ulär)musikproduktion.

 • 292.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Gardemar, Hans
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Holgersson, Per-Henrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Westman, Bo
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production. Royal College of Music in Stockholm, Department of Folk Music. Royal College of Music in Stockholm, Department of Jazz.
  Towards a stronger focus on entrepreneurial skills in future higher education in music2019In: INTED2019 Proceedings, Valencia: IATED , 2019, p. 9639-9646Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The profound changes, in recent years, in Swedish design and cultural industries are the backdrop tothis research project. Such changes includes the music industry where digitalization and online musicdistribution as well as new music production methods has led to that production traditions as well asthe competences among the professionals in are challenged. Many Swedish design-intensivecompanies have been internationally successful for several years. And the international success of bigcompanies in the music industry, like Spotify, as well as smaller companies, like Cheiron andMaratone and individuals like Max Martin and Shellback, has resulted in a growing interest amongstudents in higher education to study music in combination with design and new media technology.Therefore, the aim of this study is to analyze the motives that exist among young people who chooseto study music in combination with design and new media technology and to compare such motiveswith perceptions among leading music industry professionals. The collected data are analyzed in atheoretical perspective including learning theories as well as entrepreneurial theory. The study isexpected to lead to new knowledge that is valuable in developing future education in music incombination with design and new media technology. The empirical data consists of qualitativeinterviews with industry professionals and focus group interviews with students in higher education inmusic. In addition, the collected data also include analyses of selected music industry magazines andjournals 1988-2018 as well as analyses of several curricula for higher education in music productionand music related to new media. The results firstly indicate that there is a clear discrepancy betweenthe content in the analyzed educational programs and what the students value as important. Secondly,there are also differences between what successful music industry representatives highlight asvaluable and what is offered in the courses and study programs included in the analysis. One clearsuch difference is that entrepreneurial skills are valued much higher by the interviewed music industryrepresentatives compared with what has been offered in the courses included in the analysis. A keyconclusion is that expanding entrepreneurial aspects in future curricula, in order to strengthen practicalas well as theoretical entrepreneurial skills, should reasonably lead to increased employability forfuture students.

 • 293.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Gardemar, Hans
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Artists, Musicians and Music Producers: Similarities and Differences?2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  For many years, the Swedish music export has been very successful. Previous research shows that the Swedish music export strongly has contributed to an increased interest among students to study popular music and musicproduction in Swedish higher education. In this study we have a hypothesis, built on observations made in higher education in music, that many of the students who apply to higher education in music often have ambitions to make it as artists rather than becoming musicians. Another assumption is that many of the students who apply to music producer programs in higher education mainly want to study music production in order to learn how record their own songs and create their own repertoire. Therefore they can show limited interest in producing others. Our ongoing study, moreover, clearly indicates that relatively little of the content in higher music education programs is focused on developing talents to full-fledged artists, very little of the musician programs and hardly at all in in the music production courses. It is thus possible to identify a gap between what is offered and what probably many students would need based on their overall aspirational goals. In order to create new knowledge about these issues and with the aim of contributing to the development of higher education in music, in this project we gather diverse data through interviews with key players in the Swedish music industry: artists, musicians and music producers. An important purpose is to identify core characteristics and important differences between these professions. Observation studies are also included in this project. In this paper we present selected results of the study focusing on some of the specific challenges that we have identified in the higher music education concerning the above-described goal conflict. We here especially focus on possible differences and similarities between music producers, musicians and artists regardless of whether it is about music performed live or produced for phonograms or the equivalent. Furthermore, we address and discuss the problem that programs and courses in higher education not always offer what the students want. In this paper we also present a model of music production. The model is based on results from the study andmay be useful in higher education for music producers as well as for musicians and future artists.

 • 294.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Holgersson, Per-HenrikRoyal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Adessi, Anna Rita
  University of Bologna.
  Backman Bister,, Anna
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Bjerstedt, Sven
  Malmö Academy of Music, Lund University.
  Ericsson, Claes
  Halmstad University.
  Lindgren, Monica
  University of Gothenburg.
  Ferm, Cecilia
  Luleå University of Technology.
  Folkestad, Göran
  Malmö Academy of Music, Lund University.
  Frisk, Henrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Composition and Conducting.
  Grabraek Nielsen, Siw
  Norwegian Academy of Music.
  Dyndahl, Petter
  Hedmark University College.
  Hagerman, Frans
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Heikinheimo, Tapani
  Metropolia University of Applied Sciences.
  Houmann, Anna
  Malmö Academy of Music, Lund University.
  Saether, Eva
  Malmö Academy of Music, Lund University.
  Johansen, Geir
  Norwegian Academy of Music, Norway.
  Johansson,, Karin
  Malmö Academy of Music, Lund University.
  Johansson, Sören
  Dalarna University,.
  Juvas Liljas, Marianne
  Dalarna University,.
  Lonnert, Lia
  Malmö Academy of Music, Lund University.
  Nilsson, Bo
  Kristianstad University,.
  Olsson, Bengt
  University of Gothenburg.
  Persson, Mikaelc
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Sandberg Jurström, Ragnhild
  Ingesund School of Music, Karlstad University.
  Sandberg,, Ralf
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Stålhammar, Börje
  Örebro University.
  Söderman, Johan
  Malmö University.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Uddholm, Mats
  University College of Northern Denmark,.
  Varkøy, Øivind
  orwegian Academy of Music & Örebro University.
  Väkevä, Lauri
  Sibelius Academy University of the Arts Helsinki.
  Westerlund, Heidi
  Sibelius Academy University of the Arts Helsinki.
  Juntunen,, Marja-Leena
  Sibelius Academy University of the Arts Helsinki.
  Knowledge formation in and through music: Festschrift in honor of Cecilia K. Hultberg 20152015Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Knowledge formation in and through music: Festschrift in honor of Cecilia K. Hultberg 2015
 • 295.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Holgersson, Per-HenrikRoyal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Knowledge formation in and through music: Festschrift in honor to Cecilia K. Hultberg 20152015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Begrepp som energi, gott författarskap, idérikedom och entreprenörskapsätter säkert igång många tankar hos läsaren av denna text. Beroende på vemsom läser begreppen och i vilken situation läsaren befinner sig kanbegreppen komma att förstås på olika sätt. Det finns ett stråk av en kulturpsykologiskansats i det nyss skrivna. Och om läsaren har lite av sammahumor som oss, blir begreppet stråk av en kulturpsykologisk ansats, endansant liten musikalisk twist!De inledande begreppen i stycket ovan, är några begrepp som vi tyckerkan passa in på vår professor Cecilia K. Hultberg. Sedan hösten 1996 harCecilia varit ämnesföreträdare för ämnet musikpedagogik vid Kungl.Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Det har hänt mycket under de år somhon har varit här vid KMH. Cecilia har varit framgångsrik med att få medeltill forskningsprojekt och inte enbart inom ämnesområdet musikpedagogikutan hon har även tilldelats forskningsmedel för konstnärlig forskning.Hennes forskningsprojekt har varit viktiga bidrag till forskningsfältet ochäven inneburit möjlighet till finansiering av doktorander, vilket har varitmycket värdefullt för KMH som lärosäte. Under sin tid vid KMH har Ceciliaså här långt följt sju doktorander hela eller delar av utbildningstiden fram tilldisputation. Och ytterligare några doktorander kommer hon med störstasannolikhet att handleda som Professora Emerita.Under Cecilias tid vid KMH har forskarutbildningen i musikpedagogikutvecklats, mastersprogrammet i musikpedagogik har startats, forskarskolani samverkan med flera andra lärosäten har genomförts och dessutom hararbetet med examensansökan för ämneslärarprogrammet i musik genomförtsoch fått sitt godkännande. Utöver detta har hon visat stort engagemang iskolans nämnd för utbildning vid sidan av alla internationella konferenspresentationeroch vetenskapliga publikationer. Detta vittnar omengagemang, idérikedom och energi.Vi som arbetat nära Cecilia känner väl hennes skicklighet i att skriva ochuttrycka sig, en mycket viktig kvalitet hos en forskare. Hon har generöstdelat med sig av sin kunskap gällande skrivandets konst och detta har inteminst kommit doktoranderna vid KMH till del. I detta förord har vi tagit upp några begrepp för kort beskriva vårprofessor, men det är naturligtvis en ofullständig beskrivning och dessutomen helt omöjlig uppgift att kortfattat beskriva en så färgstark och mångfacetteradperson som Cecilia. Vi är därför utomordentligt glada över att såmånga kollegor och vänner valt att skriva artiklar till denna Festschrift. Detär 28 artiklar av 34 författare som dels på olika sätt bidrar till att ge flerbilder av Cecilia och dels lyfter fram betydelse som hennes forskning har föross som individer och som forskarkollektiv.Vi vill som redaktörer tacka alla författare som bidragit med texter tilldenna Festschrift. Det har varit mycket inspirerande att få arbeta med erallesamman. Vi vill även passa på att uttrycka vårt tack till Cecilia K.Hultberg och önska en god och spännande framtid med fortsatt forskning,kanske vandringsturer i bergen för att studera flora, många goda stunder avmusik och eget musicerande.

  Stockholm, Kungl. Musikhögskolan, 31 augusti, 2015

  Jan-Olof Gullö och Per-Henrik Holgersson

 • 296.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Holgersson, Per-Henrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  The complexity of formal and informal learning in art and in music production2016Conference paper (Refereed)
 • 297.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Holgersson, Per-Henrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Florén, Thomas
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Thyrén, David
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Johansson, Sören
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education. Högskolan Dalarna.
  Gardemar, Hans
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  50 years of ”Smoke on the Water” in Music Education2022In: Nordic Network for Research in Music Education 2022 Conference - Book of Abstracts: 5–7 April, 2022, Jyväskylä: University of Jyväskylä , 2022Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The song "Smoke on the Water" was recorded by the British rock group Deep Purple and first released in 1972. The song had a global reach and contributed to Deep Purple's success and fandom. Smoke on the Water is also relevant to music education. The basic guitar riff in the song is easy to learn and has attracted many, especially boys and young men, to play guitar. And even today, 50 years later, it is common for pupils to know this riff and gladly show it to their teachers when they start taking music lessons. The purpose of the research project is therefore to analyse, problematize, and describe how and why Smoke on the Water has been important and how the song has contributed to music education and to get young people interested in guitar playing. The study finds its theoretical ground in the American psychologist Jerome Bruner’s nine tenets, all highly relevant to research in music education, complemented by other theories in pedagogy, economics, sociology, musicology, and gender studies. The empirical design includes interviews with music teachers, music leaders, music students and musicians in different countries as well as interviews with some original members of Deep Purple. The analysis confirms that it is a very well-known riff and that students in higher music education, still today, in general know the song Smoke on the Water well. Many also state that they have played the song in ensembles of various kinds. Many have also sung it. But despite this, most of the participating students in higher music education were ignorant to the lyrics, also among the singers who stated that they had performed the song. These findings are empirically surprising and leads to new questions and in-depth analyses. Why are the lyrics, for the students, clearly subordinate to the musical content? This, despite that previous research clearly shows that the lyrics, for many average listeners, can be just as, or even more, important as the music itself. Is this an example of an unspoken hierarchical value system in higher music education? These results indicate a field of tension, regarding what is important in a musical performance and in a piece of music, like Smoke on the Water, between those who perform and those who listen. The example above shows how this study can be used to clear the smoke and visualize areas with development potential within higher music education. 

 • 298.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Holgersson, Per-Henrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Lindeborg, Ronny
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Drömmar om musik : En studie om musiklärarstudenters syn på framtiden i relation till sin utbildning2018In: NNMPF 2018: Methodological encounters in connection – multi-, trans-, and interdisciplinary research , Hurdal: NNMPF , 2018Conference paper (Refereed)
 • 299.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Holgersson, Per-Henrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Lindetorp, Hans
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Ramström, Johan
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Interaktiv musik som utmanar upphovsrättsliga ideal och konventioner om komposition2016Conference paper (Refereed)
 • 300.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  Holgersson, Per-Henrik
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  Schyborger, Peter
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music and Media Production.
  A Progress Assessment Model for Music Students2024In: AEC PJP 2024 / [ed] Beatriz Laborda, Bryssel, 2024, Vol. 1Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  AEC Pop and Jazz Platform 2024 (Odense, Denmark)  

  We have observed that many students enrolled in higher music education programs lack the necessary skills to work independently, which often leads to difficulties in completing larger artistic projects. Moreover, they face challenges in assessing their own work and making independent, high-quality artistic choices. The objective of this project is to assist struggling students, enhancing their abilities and confidence. Degree projects in Swedish higher music education include independent artistic music projects that are designed following the same guidelines as any other higher education courses. These courses have clearly defined learning outcomes, which are developed with extensive work to ensure that both students and teachers can easily comprehend them. It is also crucial for examiners to understand the intended learning outcomes and how they will be evaluated. Therefore, the learning outcomes must be carefully selected to ensure they are relevant, clear, examinable, and realistic. This means that the set of learning outcomes must be achievable for the students. Moreover, these outcomes should serve as a basis for the planning, follow-up, and quality assurance of teaching. Our project approach is designed to prioritise the needs of students and provide them with clear and specific learning outcomes that empower them to evaluate their own progress confidently. We have developed a4-step model for students to assess their progress in independent projects. The model highlights the importance of effective communication, practical knowledge application, critical reflection, and performance evaluation as essential skills for student success. While we focus on music production education in our study, these methods can also be applied to other subjects in higher education. In our presentation, we will discuss this model and its implications for students completing their degree projects. We would like to invite you to join us in this conversation.

3456789 251 - 300 of 992
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf