Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 5883
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251. Andersson, Robert
  Kriminalpolitiken, det öppna samhället och styrande av territorium2007In: Viljan att styra: Individ, samhälle och välfärdens styrningspraktiker / [ed] Kerstin Svensson & Sophia Löfgren, Lund: Studentlitteratur AB, 2007, p. 105-132Chapter in book (Other academic)
 • 252.
  Andersson, Robert
  Stockholms universitet.
  Superfängelset och den obotliges återkomst2005In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 483-497Article in journal (Other academic)
 • 253.
  Andersson, Robert
  Linnaeus University, Police officer programme.
  Tryggare kan ingen vara: en svensk kriminalpolitik för 2000-talet2010In: Den ifrågasatte medborgaren: Om utsatta gruppers relation till välfärdssystemet / [ed] Lalander, Philip, Nilsson, Roddy & Hjort, Torbjörn, Växjö: Linnéuniversitetet , 2010, p. 141-163Chapter in book (Other academic)
 • 254.
  Andersson, Robert
  et al.
  Växjö University, Police officer programme.
  Nilsson, Roddy
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Svensk kriminalpolitik2009 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här boken beskriver och analyserar den svenska kriminalpolitikens utveckling från en institutionsbaserad och straffbetonad kriminalpolitik i statens regi, över välfärdsstatens sociala ingenjörskonst, till dagens ”nya” kriminalpolitik med växande betoning på kontroll och risktänkande. Straffen har fått en renässans, samtidigt som brottsoffren får stor uppmärksamhet. Författarna diskuterar även statens roll och vad EUmedlemskapet inneburit för svensk kriminalpolitik.

 • 255.
  Andersson, Sabina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Lokalsamlingen - biblioteksresurs i samverkan?2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 256.
  Andersson, Sara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Lagen om pliktleverans. En jämförande studie av den danska respektive den svenska pliktleveransen2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 257.
  Andersson, Sara
  et al.
  Örebro University, School of Hospitality, Culinary Arts & Meal Science.
  Berggren, Johanna
  Dodik, Ivana
  Boström, Sabina
  Revenue Management och Customer Relationship Management: Samarbeten och konflikter som uppstår när de ska locka till sig gäster2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 258.
  Andersson, Sara
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Berthelius, Maria
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  You can take the souvenir out of the destination but you can’t take the destination out of the souvenir: En kvalitativ studie av åttiotalisters syn på souveniren2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De symboler som en gång upplevdes som autentiska har blivit globaliserade och den traditionella souvenirens autenticitet ifrågasätts därför i dagens samhälle. Det finns således skäl till att diskutera hur giltiga de existerande definitionerna av souveniren verkligen är bland dagens och morgondagens resenärer – åttiotalisterna.Syftet med denna uppsats var att undersöka souvenirens mening och innebörd bland åttiotalister.Med en kvalitativ metod genomfördes, med hjälp av snöbollstekniken, tio enskilda djupintervjuer med personer födda mellan 1982 och 1985. Dessa intervjuer tolkades från en hermeneutisk ansats. Åttiotalisters syn på souveniren överrensstämmer inte med de existerande definitionerna. Istället för att se en souvenir som ett föremål med uppenbar och synlig koppling till platsen har den emotionella aspekten blivit viktigare. Begreppet souvenir har gått från att vara konkret till abstrakt. Det visar sig att det inte är föremålet i sig som är viktigt utan vilken betydelse individen ger föremålet.  Därmed kan vilket föremål som helst bli en souvenir. Utifrån åttiotalisters syn på souveniren har en ny definition skapats.

   

 • 259.
  Andersson, Sarah
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography.
  Hur stor "plats" får platsen ta när hotell marknadsför sig online?: En innehållsanalysav platsens vikt i online-markandsföring av fem hotell i Umeå.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 260.
  Andersson, Sarah Malm
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Den virtuella mötesplatsen: En studie om ungdomars identitetsskapande på Lunarstorm2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera hur ungdomar använder sig av Lunarstorm som en del av sin vardag, och hur de med hjälp av detta community skapar en egen identitet. Uppsatsens frågeställning är: Vilken roll spelar Lunarstorm i ungdomars identitetsskapande? Uppsatsens tidigare forskning är indelad i personers livsstil och kapital, socialisation och identitet. Under identitet presenteras Katarina Skantze Mansnerús D-uppsats ”Identitet - stora tänkares tankar om skapandet av en identitet”. Då min uppsats handlar om ungdomar, identitetsskapande och Lunarstorm har jag valt att framföra det som Mansnerús lyfter fram hos Manuel Castells. I uppsatsens teoretiska perspektiv sammanförs relevanta teorier för studiens ungdomsforskningsfält, där utgångspunkterna är Stier, Rogers och Goffmans sociologi. Stier talar om hur identiteten formas, Rogers om själv och idealsjälv och Goffman belyser den främre och bakre regionen. I teoretiskt perspektiv finns även ett avsnitt om anonymitet. Anonymiteten är den del av Internet som ger ungdomar utrymme att experimentera med olika roller och identiteter. Metodiskt utgår studien från en kvalitativ inriktning i form av observation. Att jag valt att endast göra observation på Lunarstorm är att det är den webbcommunityn som är störst och därmed mest publik, det vill säga att den är öppen för allmänheten. Min roll som observatör är det Bryman benämner fullständig observatör. Ett krypin innehåller en presentation, gästbok, blogg, vänner, klubbar, quiz, kollage, prylar och status. Jag valde att observera tre av dessa funktioner, nämligen presentationen, bloggen och kollagen. De här tre funktionerna innehåller information om hur ungdomar beskriver sig själva och hur de uppför sig på Internet. Presentationen, bloggen och kollagen rör därmed ungdomarnas identitet och sociala relationer. Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval, det vill säga jag valde de bloggar som visades för tillfället i bloggscenen. Bloggscenen är en funktion som visar de senaste bloggarna som medlemmarna har skrivit. Resultatet och analysen visar att kategorier såsom vänner och fest, kärlek, självporträtt, skola, svek/otrohet, semester och visdomsord ansågs vara betydelsefulla. Vänner är den viktigaste komponenten i ungdomars identitetsskapande. Undermedvetet kan även tydas att ungdomar strävar efter nya kontakter med människor som de inte hade träffat i verkliga livet. Interaktionen blir i detta fall den del av den identitet som ungdomar skapar.

 • 261.
  Andersson Schwarz, Jonas
  Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies.
  Hur flöden moduleras: vad som hamnar på agendan i sociala medier2015In: Digital Politik: Sociala medier, deltagande och engagemang / [ed] Eric Carlsson, Bo Nilsson, Simon Lindgren, Göteborg: Daidalos, 2015, p. 39-66Chapter in book (Refereed)
 • 262.
  Andersson, Stefan
  et al.
  Uppsala University, University Library.
  Eriksson, Leif
  Uppsala University, University Administration.
  Kinger, Maria
  Lakomaa, Eeva
  Rekommendationer: Nationellt format för publiceringsdatabaser2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid ett antal lärosäten i Sverige har lokala system för att redovisa det egna lärosätets vetenskapliga publicering (publiceringsdatabaser) redan tagits i drift eller håller på att utvecklas. Uppgifterna i dessa system ligger i de flesta fall till grund för den redovisning av vetenskaplig publicering som Utbildningsdepartementet numera efterfrågar. För detta ändamål, och för eventuellt andra jämförande studier, är det viktigt att data anges på ett enhetligt sätt. Detta är även förutsättningen för att ett informationsutbyte vid exempelvis en gemensam exponering av svensk vetenskaplig publicering skall kunna möjliggöras.

  Därför har representanter för en del av dessa lärosäten fått i uppdrag att inom delprojekt 1 (DP 1) inom Samordning av den svenska högskolans elektroniska publicering (SVEP) utarbeta ett förslag till gemensamma riktlinjer för dessa publiceringsdatabaser.

  Dessa riktlinjer syftar till att ange vilka uppgifter som minst ska vara med vid beskrivningen av en publikation samt till att få en enhetlig klassificering vad gäller publikationstyp och ämnesområde.

  Förslag till utökningar av minimiformatet ges också under de olika elementen i beskrivingsformatet. Dessa utökningar motsvarar i princip en fullständig beskrivningsnivå.

 • 263.
  Andersson, Therése
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  "Så länge jag är glad, liksom": En kvalitativ studie om människors upplevelser av den egna sexualiteten2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”Så länge jag är glad, liksom” är en kvalitativ studie av människors sätt att se på sin egen – och i viss mån även andras – sexualitet. Genom intervjuer med människor med olika sexuell läggning, lyfter den fram de egna erfarenheterna av att vara hetero-, homo- eller bisexuell i Sverige idag. Intervjuerna analyseras och tolkas med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och belyser på så sätt ett antal centrala kategorier. Dessa fokuserar på frågor kring sexualitetens orsaker och vad som anses naturligt samt sexualitet som en del av identiteten.

 • 264.
  Andersson, Thorsten
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Margarete Andersson-Schmitts tryckta skrifter 1959–20062006Book (Other academic)
  Abstract [en]

  This bibliography records the published works of Margarete Andersson-Schmitt, a former librarian at Uppsala University Library. Key themes in her writings are editions and studies of medieval texts and cataloguing of medieval manuscripts. Special attention should be drawn to the catalogue Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala, 1–8 (1988–95), prepared in collaboration with Håkan Hallberg and Monica Hedlund.

 • 265.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Statistics.
  Golovlev, Jegor
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Statistics.
  Prediktion av bruttoregionalprodukt: Prognosmodellering som förkortar tiden mellan officiella siffror och prognos2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet har utforskat möjligheten och precisionen av BRP-prediktion för tre statistiska metoder; linjär regression, regressionsträd och modellträd. För modellutvärdering har testfelsskattning erhållen genom korsvalidering och en jämförelse mot Statistiska Centralbyråns (SCB) prognos av BRP används. Resultatet visar att regressionsträd inte lämpar sig för BRP-prediktion, medan de andra två lyckas med rimlig felmarginal. Procentuell avvikelse för metoden som ligger närmast SCB:s prognos har 0,3 i genomsnitt och standardavvikelse 3,0.

 • 266. Andersson, Tommy D.
  et al.
  Mossberg, Lena
  Örebro University, School of Hospitality, Culinary Arts & Meal Science.
  The dining experience: do restaurants satisfy customer needs?2004In: Food Service Technology, ISSN 1471-5732, E-ISSN 1471-5740, Vol. 4, no 4, p. 171-177Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This is an exploratory paper where the main idea is to develop an analysis of dining as a multidimensional experience. In order to assess the relative importance of various aspects of restaurant services, customers were asked to estimate their willingness to pay for six aspects of the dining experience: food, service, fine cuisine, restaurant interior, good company and other customers. Customers were asked to evaluate an ideal restaurant experience as well as their latest restaurant experience. Thus the actual evaluation could be compared with an ideal value to explore where restaurants have opportunities to enhance customers’ restaurant experiences. Results clearly indicate that social needs are important for customers at evening restaurants whereas physiological needs dominate for customers at lunch restaurants.

 • 267.
  Andersson, Vibeke
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Wik, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Man eller kvinna - Låt myter om förövaren försvinna: En diskursanalytisk studie av hur personer som begått sexualbrott mot barn framställs i svenska dagstidningar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to identify the dominating discourse in Swedish newspapers concerning perpetrators who committed sexual offence against children. The study is based on the idea that the media representation play a significant role to the public opinion and awareness of the perpetrators. The study is based upon a selection of 103 articles published between January 2003 and November 2013, taken from four of the biggest daily newspapers in Sweden; Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen and Svenska Dagbladet. The methodological and theoretical approach in the study has been the one of discourse analysis through which one dominating discourse along with two subsidiary discourses could be identified. The discourse considered to be dominating is the one who presents the perpetrators through the discrepancy between the actions committed and the description of the perpetrator. The description focusing on profession, family status, statements from people in the perpetrators surroundings and professional opinions. A general way on how perpetrators are presented was identified, which derived in the conclusion that the perpetrator often not is unknown to the victim. The perpetrator could also be someone close that appear to be trusted and well thought of by individuals and also by society. The two subsidiary discourses that were identified focused on the gender perspective and showed that there are a small discrepancy between how male and female perpetrators are presented in the newspapers.

 • 268.
  Andersson, Wiktor
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Styrketräning inom svensk juniorishockey: En kvalitativ studie i sex J18-elit klubbar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utifrån en kvalitativ metod dels undersöka hur den praktiska fysträningen, med fokus på styrketräning bedrivs i sex ishockeylag hemmahörandes i J18-Elit. Parallellt utvärderas och presenteras även Svenska Ishockeyförbundets formella dokument gällande styrketräning. Den insamlade datan från tränarna, Svenska Ishockeyförbundets dokument och presenterad forskning i det aktuella ämnet ska sedermera ställas mot varandra och antingen bekräfta varandra och ge en samlad bild, eller visa på en skild syn gällande den praktiska styrketräningen för manliga ishockeyspelare i åldern 16 till 18 år (J-18). Utöver hur den praktiska styrketräningen bedrivs ska uppsatsen även undersöka i vilken utsträckning en specifik styrketränings-metod och tränarens utbildningsbakgrund eventuellt påverkar det aktuella lagets tabellplacering och framgång i ett eventuellt slutspel. Datan inhämtas genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med varje enskilt lags tränare som ansvarar för fysträningen. Svenska Ishockeyförbundets dokument har inhämtats både från offentliga hemsidor med tillgängligt material för allmänheten, och genom dokument som för gemene man kan köpas eller fås genom olika tränarutbildningar i Svenska ishockeyförbundets regi. Utifrån datan kunde ingen specifik styrketränings-metod eller specifik utbildningsbakgrund likställas med en hög tabellplacering. Den övergripande bild som framstår är att ishockeyn är för komplex ur ett fysiologiskt perspektiv för att kunna prioritera och likställa en specifik styrketränings-metod för sportslig framgång.

 • 269.
  Andersson, Åsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Beckman, Anita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  ”Jag skulle så jätte, jätte, jättegärna vilja ha ett fast jobb att gå till”: Om att vara ung och arbetslös i Västervik2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The centre of Child and Youth Studies at University West works strategically with other regional research environments and institutions that study children, youths and young adults. The goal of our research centre is to spread knowledge about the social conditions under which children and young people live, thereby strengthening their position in society. Collaboration with external research environments is one of the ways that our research domain works to reach that goal. Partnerships are formed through a model that strives to create good conditions for both our research and that of our partners. This model is grounded in a dialogue between research partners who work together to select areas of interest and formulate hypotheses. These research projects are financed equally by the university and our partners. The following report is the result of one of  these research partnerships.Advanced industrial society has been replaced by a society based upon knowledge and information where industrial work/manufacturing becomes less common. Västervik is one of the small towns in Sweden whose main industries have closed down or severely decreased their workforce during the last few decades of great structural change. The groups in the job market that have been most affected by these changes are young men and women, something which is evident in the high unemployment rates among the young population. The purpose of this study was to investigate young people’s own experiences and thoughts regarding their own situation as jobseekers in the municipality of Västervik. How do they see themselves and the situation they find themselves in? The narratives were collected in the form of 18 in-depth interviews with young men and women between the ages of 19-25, all them registered at the job center in Västervik. In the report different aspects of their situation are discussed, such as: the young people’s relation to their hometown, their thoughts on the meaning and value of work, the role of education, the economic, social and emotional consequences of unemployment, and their experiences of taking part in various programs for unemployed. The narratives we have encountered can be seen as having some general validity in the sense that many of their experiences are probably shared by other unemployed young people in other locations in Sweden, but Västervik is also a specific town with a specific history and specific conditions.The young men and women have an ambivalent relationship to their hometown. On the one hand they want to start a life in the same location, but on the other, the future there is seen as very uncertain. Many of those interviewed would like to have the kind of industrial jobs that their parents have and grandparents experienced, but which are nowadays less and less common. The norm of a fulltime job is strong among the young men and women – something which strengthens the image of the evident dissonance between their seemingly traditional dreams and intentions and the structures of possibilities the municipality and community suggest for them. Connected to this are the ways the young people must relate to the postindustrial demands of employability – which means the ability to enterprise and market oneself on a competitive market. These demands presuppose abilities that are more likely to be socialized and practiced in certain social environments rather than in others, and the majority of the young men and women interviewed have a background in aworking class environment where these values and approaches are far from selfevident.The socioeconomic marginalization that these young people experienceresults in much curtailed possibilities for a period of youthful experimentation aswell as for an expected adulthood. Being unemployed means one has difficulty ingaining the status of an adult, but due to economic shortages, there are also limits to how much they can take part in this experimental lifestyle that characterizes youth. The young men and women’s situation can thereby be seen as a grey zone; they are neither young nor adults in the normative sense. In some of the narratives the young people express critical thoughts with regard to the social conditions that their difficult situation can be related to. By extension, expressing these thoughts and stating their opinion can be strengthening and mobilizing for them, both as individuals and as a group. Insights may be gained about unemployment as a shared experience rather than as a personal failure

 • 270.
  Anderstedt, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Stark, Lisa
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Pedagogers uppfattningar av bemötande gentemot elever i svårigheter2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Skolan har idag svårt att uppfylla sitt uppdrag gentemot alla elever vilket är att utformaundervisningen så den tillgodoser alla elevers behov. Uppfyllandet av uppdraget brister främst närdet att få elever i svårigheter att utveckla sina kunskaper. Det ställs höga krav på elevernasprestationer och kunskaper i skolans ämnen, vilka de har svårt att nå upp till. Detta innebär attlärarna måste ta hänsyn till elevernas unika inlärningsstil samt deras olikheter och utifrån demskapa en varierad undervisning där alla elever ges möjlighet att utvecklas. Varför elever hamnar isvårigheter har varit omdiskuterat och vissa menar att det är miljön som brister medan andrapåstår att det är eleven själv som brister.Syftet med vårt examensarbete är att undersöka pedagogers uppfattningar av hur de börbemöta och tillgodose elever i svårigheters behov. Undersökningen utgår från tre fiktivafallbeskrivningar som representerar elever i olika typer av svårigheter. Inspirationen tillundersökningen växte fram under lärarutbildningen då vi läste specialiseringenSpecialpedagogik. Vi har i undersökningen inspirerats av den fenomenografiska ansatsenvilken syftar till att undersöka individers uppfattning av samma fenomen. Resultatet haruppkommit genom sju kvalitativa intervjuer med pedagoger verksamma i grundskolanstidigare åldrar. I fenomenografisk anda har vi utifrån resultatet kunnat urskilja likheter ochskillnader i pedagogernas syn på hur de ska bemöta och tillgodose elever i svårigheter ochderas behov. Genom resultatet har vi sedan funnit beskrivningskategorier tilllitteraturgenomgången, resultatredovisningen och analysen vilka är självkänsla, socialasvårigheter matematiksvårigheter och koncentrationssvårigheter. Vidare framkom det iresultatet att föräldrakontakt och skolmiljöns utformning är väsentliga faktorer när det gällerpedagogers bemötande. Undersökningen visar på att den framtagna forskningen ochpedagogerna är överens om att det är viktigt att se till helheten för att tillgodose elever isvårigheters behov och det första steget att undanröja svårigheter är att stärka elevernassjälvkänsla. Det visade sig även att en gemensam uppfattning var att alla i elevens omgivningoch eleven själv har ett gemensamt ansvar för att på bästa möjliga sätt underlätta och hjälpa.

 • 271.
  Andersén, Thomas
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture.
  Nilsson, Jenny
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture.
  En helt vanlig kille?: En diskursteoretisk analys av representation av maskulinitet i böcker om manlig identitet riktade mot unga killar2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines how masculinity and male identity are portrayed in five different self-help books about male identity aimed at young men.

  Discourse theory was the method used to examine which different masculinities were present in the books, and to uncover the relations between these masculinities. Furthermore, the concepts of change presented in the books and the authors' way of conveying relations of power and submission between genders have also been subject to analysis.

  In nearly all of the books there is some kind of conflict present between a traditional masculinity, commonly described as macho, and a more modern masculinity. Exactly what is at stake and which side holds the dominant position differs greatly between the books. Perhaps the most obvious common ground between the books is that the male sexuality is described as very strong and more or less determinatory for the male identity in all of the books.

 • 272.
  Anderzén Domingues, Isabel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Nöjd, Pernilla
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Volunteer Tourism: Who does it benefit?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Although altruism is known to be a typical volunteer-trait, our respondents were motivated more or less by self-interest as well, adding to the discussion regarding whether altruism or self-interest is the main motivator for volunteer tourists. Second, the outcome of the volunteer experience is not necessarily as dependent on the motives as it is on what the volunteer makes of it. Something we believe needs further research in literature concerning volunteer tourists. Third, the rewards mainly derived from the free time and the relationships developed between volunteers, and the costs mainly from the projects due to social distance. However, the rewards were generally perceived as greater than the costs considering the total experience, implying that the free time during volunteer experiences is of greater importance than what can be understood from current literature. Forth, the low level of commitment among volunteers leads us to question if it should be considered as a form of pro-poor tourism. Fifth, communication is of great importance in order to achieve cultural interaction, a vital component of volunteer tourism and finally, we found that volunteer tourism can indeed be beneficial, as long as organizations focus on the “right kind” of projects.

 • 273.
  Anderzén, Sölve
  Umeå University, Faculty of Arts, Religious Studies.
  Lappmarken i litteraturen: valda studier inom ett forskningsprojekt1989Report (Other academic)
 • 274.
  Anderzén-Carlsson, Agneta
  et al.
  Örebro University, Department of Clinical Medicine.
  Kihlgren, Mona
  Skeppner, Gunnar
  Sörlie, Venke
  How physicians and nurses handle fear in children with cancer2007In: Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, ISSN 0882-5963, E-ISSN 1532-8449, Vol. 22, no 1, p. 71-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous research on fear in children with cancer has often focused on interventions to alleviate fear related to medical procedures and less on how to meet the challenges related to existential fear. This study aimed to describe how experienced nurses and physicians handle fear in children with cancer. Ten nurses and physicians with more than 10 years of experience in child oncology from a university hospital in Sweden were interviewed, and a qualitative content analysis was performed on the data. Nurses' and physicians' handling of fear encompasses commitment and closeness and yet also a distancing from fear and its expressions

 • 275.
  Anderzén-Carlsson, Agneta
  et al.
  Örebro University, Department of Clinical Medicine.
  Kihlgren, Mona
  Svantesson, Mia
  Örebro University, Department of Clinical Medicine.
  Sörlie, Venke
  Children's fear as experienced by the parents of children with cancer2007In: Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, ISSN 0882-5963, E-ISSN 1532-8449, Vol. 22, no 3, p. 233-244Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is known that children with cancer experience and express fear, but little is found in the literature about how the parents experience their child's fear. This study aimed to highlight the parents' lived experience and understanding of their child's fear. Focus group interviews with 15 parents were performed. Data were analyzed through a phenomenological hermeneutic method. Fear in children with cancer is described by the parents as a multidimensional phenomenon, which is somehow difficult to identify. It appears in contrast to the absence of fear. The comprehensive understanding of the results reveals that the parents experience their children's fear as both a suffering and an ethical demand for the parents to answer.

 • 276.
  Andrén, Madeleine
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  I sanningens ögonblick: berättelser om hur frontlinepersonal levererar service2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Titel: I sanningens ögonblick: berättelser om hur frontlinepersonal levererar service.

   

  Bakgrund: Service definieras som något som levereras men resulterar inte i ägande av något. Service levereras av frontlinepersonal till turister. Frontlinepersonalen har betydelse för hur servicen levereras. Jag har inte funnit någon detaljerad inventering vad serviceleveranser innehåller. Däremot finns det teorier som berättar hur företagsledningar ska leda personalen som levererar service. Det finns också teorier som ska skapa förväntningar till turister. Till följd av att jag saknar en detaljerad redogörelse av vad serviceleveranser innehåller vill jag söka svar på denna fråga.

   

  Syfte: Syftet är att redogöra innehållet i serviceleveranser.

   

  Metod: Jag har använt mig av en induktiv ansats för att tolka serviceleveranser. Jag har valt att intervjua frontlinepersonal på turismföretag eftersom jag tror att de kan besvara min fråga vad serviceleveranser innehåller då de levererar service till turister. Under undersökningens gång har jag fått göra flera val som har påverkat min studie, bland annat urval, tolkning av det empiriska materialet och etiska aspekter i min undersökning.

   

  Resultat: Utifrån studiens empiriska material framgår det att innehållet i serviceleveranser utformas av manualer eller fingertoppskänsla. Intervjupersonerna motiverar också att den första serviceleveransen har betydelse. Den första serviceleveransen är sanningens ögonblick och under denna situation bör frontlinepersonalen besvara turisternas förväntningar. Tillgänglighet beskrivs även som ett innehåll i serviceleveranser. Det innebär att personalen tillgängliggör verksamheten för turister. Slutligen framställs hantering av klagomål och missnöjda turister som ett innehåll i serviceleveranser.

   

  Slutsats: I den här uppsatsen har jag sökt svaret på vad något i definitionen av service är. Något är alltså innehållet i serviceleveranser. Innehållet i serviceleveranser varierar från leverans till leverans. Dock har jag genom intervjuer sammanställt fyra huvudinnehåll. Innehållen i serviceleveranser är manual eller fingertoppskänsla, den första serviceleveransen, klagomål och tillgänglighet.

 • 277.
  Andrén, Madeleine
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  I sanningens ögonblick: Berättelser om hur frontlinepersonal levererar service2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: I sanningens ögonblick: berättelser om hur frontlinepersonal levererar service.

   

  Bakgrund: Service definieras som något som levereras men resulterar inte i ägande av något. Service levereras av frontlinepersonal till turister. Frontlinepersonalen har betydelse för hur servicen levereras. Jag har inte funnit någon detaljerad inventering vad serviceleveranser innehåller. Däremot finns det teorier som berättar hur företagsledningar ska leda personalen som levererar service. Det finns också teorier som ska skapa förväntningar till turister. Till följd av att jag saknar en detaljerad redogörelse av vad serviceleveranser innehåller vill jag söka svar på denna fråga.

   

  Syfte: Syftet är att redogöra innehållet i serviceleveranser.

   

  Metod: Jag har använt mig av en induktiv ansats för att tolka serviceleveranser. Jag har valt att intervjua frontlinepersonal på turismföretag eftersom jag tror att de kan besvara min fråga vad serviceleveranser innehåller då de levererar service till turister. Under undersökningens gång har jag fått göra flera val som har påverkat min studie, bland annat urval, tolkning av det empiriska materialet och etiska aspekter i min undersökning.

   

  Resultat: Utifrån studiens empiriska material framgår det att innehållet i serviceleveranser utformas av manualer eller fingertoppskänsla. Intervjupersonerna motiverar också att den första serviceleveransen har betydelse. Den första serviceleveransen är sanningens ögonblick och under denna situation bör frontlinepersonalen besvara turisternas förväntningar. Tillgänglighet beskrivs även som ett innehåll i serviceleveranser. Det innebär att personalen tillgängliggör verksamheten för turister. Slutligen framställs hantering av klagomål och missnöjda turister som ett innehåll i serviceleveranser.

   

  Slutsats: I den här uppsatsen har jag sökt svaret på vad något i definitionen av service är. Något är alltså innehållet i serviceleveranser. Innehållet i serviceleveranser varierar från leverans till leverans. Dock har jag genom intervjuer sammanställt fyra huvudinnehåll. Innehållen i serviceleveranser är manual eller fingertoppskänsla, den första serviceleveransen, klagomål och tillgänglighet.

 • 278.
  Anglemark, Linnea
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Bibliotekssystem på webben: en utvärdering av fem integrerade bibliotekssystem utifrån deras webbaserade produktinformation1998Student thesis
 • 279.
  Ankargren, Sebastian
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Statistics.
  Lyhagen, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Statistics.
  Estimating a VECM for a Small Open Economy2019In: Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  In economic theory, the term small open economy refers to an economy that is too small to influence the surrounding world. The surrounding world can, for this reason, be seen as exogenous relative to the economy of this small open economy. The main contribution of this paper is the proposal of how to estimate a vector error correction model with exogeneity restrictions on the long-run parameters, the adjustment parameters as well as on the short-run dynamic parameters between small open economies and the surrounding world. A Monte Carlo simulation study of impulse responses shows that the proposed method is considerably more efficient compared to models that fully or partially ignore the restrictions implied by the small open economy property. Using two Swedish macroeconomic datasets, we find that there are, for some variables, large differences in impulse responses between our proposed method incorporating the restrictions and models using no or partial restrictions. As the small open economy property is in many situations uncontroversial, our method enables the incorporation of indisputable economic theory into the econometric estimation of the model.

 • 280.
  Ankre, Rosemarie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Etour.
  Accessibility in a world of islands and islets: Knowledge of the Visitors and Second Home Owners in the Blekinge Archipelago, Sweden2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Swedish coastal areas the geography matters for tourism. Islands offer something special in comparison to massive land because one has to travel by boat or airplane to reach the destination. The detachment from the mainland gives an important physical and psychological aspect to the visit. However, accessibility is a crucial question in the archipelagos. Since the landscape consists of islands, it is necessary to either have access to a private boat or to public transportation. Physical accessibility refers to the ability of people to reach destinations, where the landscape together with infrastructure creates possibilities but also difficulties.

   

  The Swedish coastal areas and archipelagos attract many visitors, which create an interest in developing tourism and outdoor recreation. At the same time, these areas consist of valuable nature, culture and considerable bird and animal life. The Blekinge archipelago, Sweden, is a Candidate for becoming a biosphere reserve in the MAB-programme. Biosphere reserves are model areas with the purpose to conserve nature, biodiversity and culture. At the same time, the social and economic development through local support should be promoted. In a biosphere reserve, zoning is an important part but the inhomogeneous landscape of an archipelago makes zoning complicated. The sometimes unclear borders because of the geography and nature, the variation of accessibility, the possibility of different activities, the blurred boundaries of rural and urban living, and the mental perceptions of what an archipelago is, makes it complicated to plan and balance tourism and outdoor recreation with conservation.

   

  To understand if and how tourism and outdoor recreation are affected by zoning of a biosphere reserve, knowledge of the visitors and second homeowners is important. In relation to development of tourism and outdoor recreation, the challenge of applying zoning to a biosphere reserve in such a landscape an archipelago represents will be discussed in this study. Also, the purpose of this study is to analyse the visitors and second home owners’ views of accessibility in an archipelago. In the autumn of 2007, a questionnaire survey directed to visitors and second home owners in the Blekinge archipelago was conducted.

   

 • 281.
  Ankre, Rosemarie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Terrängkörningens påverkan på friluftsliv: En litteraturstudie av motoriserade aktiviteter kopplat till friluftsliv2019Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Syftet med den här litteraturstudien är att ur ett nationellt - men även internationellt - perspektiv kartlägga vad som tidigare studerats gällande terrängkörningens påverkan på friluftsliv. Detta gäller de friluftslivsutövare som använder terrängfordon samt andra friluftsutövare. Främst beskrivs studier om snöskoteråkning, även om studier om andra motordrivna terrängfordon inkluderas. Litteraturstudien omfattar både positiva och negativa aspekter.

   

  Denna litteraturstudie - av Rosemarie Ankre vid Mittuniversitetet/ETOUR - har finansierats av Naturvårdsverket och genomfördes som en del i myndighetens regeringsuppdrag att göra en sammantagen analys för terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv. Detta är kopplat till regeringens utredning av Terrängkörningslagen 2019.

   

 • 282.
  Ankre, Rosemarie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Tourism in the Archipelago of Luleå in Northern Sweden2003Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  As traditional land use such as agriculture and fishing, has diminished in coastal areas, tourism is considered as a lucrative industry. This paper is an introduction of the research project Planning strategies and tourism development in a coastal area. A study of the archipelago of Luleå. The project’s aim is to study the planning of the area for a sustainable tourism development. Except for a description of the PhD project, this paper will account for a questionnaire that will be conducted in the autumn of 2003. The questionnaire will be addressed to people visiting the archipelago of Luleå in the summer of 2003, during the period May-September. Since planning strategies are connected with tourists’ activities and their desire for experiences, the questionnaire’s main purpose is to investigate the tourists’ characteristics, activities, motives for visiting, valuations and their connection to the area. The future results of the questionnaire will be put in relation to the archipelago’s tourism development and planning strategies for sustainable tourism.

   

 • 283.
  Ankre, Rosemarie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  “Tourism, not toursim!” Teaching the art of reading and writing at university level2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The language is central to all learning in higher education, such as analytical independence, critical thinking and theoretical understanding. Many university students no longer master the language tools required, according to numerous representatives of the university world. The issue of students’ knowledge of the Swedish language is a topic of discussion on the higher education agenda. Apart from poor spelling and grammar, students’ problems with analyses and deeper understanding are worrying. However, more support in scientific thinking and writing in education may help to overcome language problems. Another important issue for language development is reading skills – for both studies and/or pleasure. To integrate academic writing and exercises in all teaching at the undergraduate level is undeniably one means for improvement. University studies include important social and academic codes that might be difficult to understand, especially for students from non-academic homes. By developing reading and writing skills, students will also overcome different barriers.

  In the bachelor programme: Tourism and destination development, at Mid Sweden University, the students’ academic writing and reading is of particular interest. In this paper, the possibilities of improvements of the students’ academic writing with concrete examples from our tourism programme is discussed, but also highlight the challenges teachers face and the need of central support from the university. Using concrete examples (e.g. examinations and exercises), the discussion will further expand on issues regarding the language’s significance for the individual and society.

 • 284.
  Ankre, Rosemarie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Turskidåkare vs. snöskoteråkare: en högljudd konflikt? En studie om buller och tystnad i Jämtlandsfjällen2015Conference paper (Other academic)
 • 285.
  Ankre, Rosemarie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Ioannides, Dimitri
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Kronenberg, Kai
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Opportunities and Challenges for Accessibility to Outdoor Recreation in an Urban Environment: A Case Study of Östersund, Sweden2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Practically all Swedes enjoy being out in nature and engaging in outdoor recreation activities. An important reason behind this is that they benefit from the Swedish Public Right of Access (Allemansrätten). Outdoor recreation is highlighted as a major contributor to good health, leads to a higher level of understanding of nature in an urban society, and can function as a means of integration and sustainable development. However, society and our constant search for new experiences are changing as does the practice of outdoor recreation.

  It is of interest to identify how different users participate in outdoor recreation and use nature. Previous studies show that outdoor recreation often is conducted close to where we live. Planning and management, along with information, are vital components leading to the accessibility and development of outdoor recreation. Accessibility for outdoor recreation relate to both physical and socio-economic conditions. Today, outdoor recreation for urban dwellers is highly dependent on access to natural areas close to cities, yet open spaces are increasingly under threat due to urban growth and development density. The Public Right of Access places new demands on future planning and management, for example in order to prevent conflicts with private landowners as there may be increased pressure on specific natural areas.

  The above issues are analyzed from the results of an online survey conducted in autumn 2016. The survey was sent to 3,000 randomly selected residents in Östersund, Sweden (response rate 32%). Additionally, municipal planning documents are examined. The results show that the respondents do not consider that access to nature is constrained. Rather they feel they lack the time to make full use of this accessibility. They also express a need for more information about nature areas. The results also show that those with higher education and higher income value outdoor recreation higher, but that they also have less time.

 • 286.
  Ankre, Rosemarie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Kronenberg, Kai
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Ioannides, Dimitri
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Möjligheter och utmaningar för tillgänglighet till friluftsliv och naturupplevelser: En fallstudie om Östersunds kommun2017Report (Other academic)
 • 287. Anna Maria, Jönsson
  et al.
  Strömbäck, Jesper
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  TV-journalistik i konkurrensens tid. Nyhets- och samhällsprogram i svensk TV 1990-20042007Book (Other academic)
 • 288.
  Annelie, Neuwirth
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Jenny, Nemes
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Dialog och delaktighet: en studie om balanserad stryrning i praktiken och dess påverkan på verksamheters lärande och utveckling2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur en balanserad styrning i praktiken påverkar verksamheters lärande och utveckling, samt hur en balanserad styrning i praktiken påverkar verksamheters förutsättningar att bli en lärande organisation. Balanserad styrning är en svensköversatt modell av balanced scorecard, en amerikansk styrform. Det teoretiska perspektivet i studien är miljöpedagogik och lärande organisation. Studien bygger på en hermeneutisk tolkande ansats, vilket syftar till att här skapa förståelse för hur en balanserad styrning fungerar i praktiken avseende lärande och utveckling samt hur den skapar förutsättningar för att bli en lärande organisation. Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod, respondenter från två kommuner har intervjuats, och i varje kommun har en enhetschef och två medarbetare intervjuats. Resultatet visar att dialog och delaktighet i en balanserad styrning påverkar såväl lärande och utveckling samt verksamheters förutsättning att bli en lärande organisation. En balanserad styrning skapar struktur och tydlighet i verksamheten, där chefen har en betydande roll.

 • 289.
  Annemark, Eva-Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Bibliotek, information och demokrati. En jämförande studie av bibliotekssektorerna i dåvarande Tjeckoslovakien respektive dagens Kuba2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 290.
  Anschütz, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Cooperation of INGOs in times of humanitarian crises.: A case study from Rwanda.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is looking at the cooperation between international NGOs within one particular humanitarian crisis, namely the genocide and following refugee crisis in Rwanda 1994. While researching the topic of NGO cooperation, it became clear that plenty research about NGO cooperation can be found whereas very little research exists concerning the cooperation of INGOs. Hence, the relevance to research this topic further stems from the assumption that cooperation is an important tool to organize humanitarian work more efficiently and should, therefore, be improved. The work at hand is a desk study and tries to answer whether cooperation exists and how it is pursued. A theoretical framework was created by combining a model of functions that civil society should fulfil with an inter-organizational knowledge sharing approach in order to elaborate on those questions. The used method is the case study approach. The history of Rwanda in 1994 was used as a setting for the study because it is one particularly well-researched topic and provides a good entry point to explore the field of INGO cooperation with other INGOs. In conclusion, the results show that cooperation exists and is pursued in different sectors. Successful cooperation does, however, always require the willingness to reduce competition and find compromises. The extent to which INGOs are doing so varies. In the future, more organizational documentation is needed to truly explore this topic in-depth. It should also be noted that serious problems were met in finding good sources of information from the INGOs involved in this study and that they did not actively reply to requests of supplying further information.

 • 291.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Epilog2018In: Svensk gruvpolitik i omvandling: Aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten, Gidlunds förlag, 2018, p. 233-239Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den svenska gruvpolitiken under 2000-talet kan i stora drag sammanfattas som präglad av ett pånyttfött intresse från statligt håll för framförallt de exploateringsmässiga förutsättningarna för gruvindustrin, och en social mobilisering på lokal såväl som nationell nivå mot den förda politiken. Denna utveckling har ägt rum i kontexten av en internationell så kallad »boom and bust« – konjunkturuppgång-följt av nedgång – vilken på avgörande vis har bestämt förutsättningarna för det statliga intresset för gruvindustrin liksom för lokala intressegruppers förhoppningar och farhågor gällande gruvindustriell expansion. Sådana konjunkturcykler är en naturlig del av all form av gruvverksamhet. Det kan därför finnas anledning att från dagens utsiktspunkt, med ett visst retrospektivt avstånd till den turbulenta tiden kring Northland Resources konkurs och vid en tid då världsmarknadspriser såväl som produktionssiffror verkar ha börjat klättra uppåt igen, ställa oss frågan vilka lärdomar vi har möjlighet att dra av just denna boom och bust.

 • 292.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kritiken av 2013 års mineralstrategi och framväxten av ett alternativ2018In: Svensk gruvpolitik i omvandling: aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, p. 55-74Chapter in book (Other academic)
 • 293.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mellan hopp och förtvivlan: om förväntningar på gruvetablering ovanför polcirkeln2018In: Svensk gruvpolitik i omvandling: aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Siomon Haikola och Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, p. 151-173Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel försöker vi förklara hur förhoppningar, idéer och löften tillsammans skapade stora förväntningar på ett gruvprojekt i Pajala, ett demografiskt och ekonomiskt stagnerande samhälle ovanför polcirkeln, något som ledde till etableringen av en gruva som lades ned efter bara två års produktion. Syftet är att skapa en förståelse av hur de centrala aktörernas förväntningshorisonter formades av specifika intressen i förening med historiska föreställningar knutna till platsen. Särskilt intresse ägnas åt att analysera hur dessa förväntningar under en period förenades i en för de berörda aktörerna gemensam förväntningshorisont som drev projektet framåt. Vi visar också hur den gemensamma förväntningshorisonten upplöstes efter en likviditetskris i bolaget, vilket blottlade de avsevärda skillnaderna mellan de berörda aktörernas ståndpunkter, i samband med att de olika aktörerna återvände till sina utgångspositioner. Med andra ord undersöker kapitlet hur förväntningshorisonter formas kring storskalig, långsiktig och råvarubaserad industriproduktion i avfolkningsbygder, inom ramen för en ekonomi som i övrigt är inriktad på kortsiktig ekonomisk tillväxt, globala kapitalflöden och konsumtion.

 • 294.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Statlig reglering av gruvverksamhet i en post-fordistisk ekonomi: lokal utsatthet i hierarkins skugga2018In: Svensk gruvpolitik i omvandling: aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, p. 175-200Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 1900-talet försåg Norrland den svenska staten med råvaror som lade grunden för Sveriges utveckling till välfärdssamhälle. Den svenska ekonomin har dock efterhand alltmer inriktats på att skapa ekonomiska värden på andra sätt än genom råvaruutvinning och varuproduktion. Sverige har med andra ord omvandlats till det som ofta benämns som en post-fordistisk ekonomi,460 vilket ger upphov till frågor om vilket socialt ansvar staten ska ta på sig för platser som fortfarande är beroende av tung industri och varuproduktion för att upprätthålla sin lokala ekonomi och sysselsättning. Samtidigt har emellertid betydelsen av svensk gruvindustri understrukits i EUs råvaruinitiativ från 2008. Där bedöms självförsörjningen av råvaror inom EU som avgörande för framtiden.461 Sverige står för omkring 91 % av Europas järnmalmsproduktion och är en inom EU ledande producent av en rad andra strategiskt viktiga metaller.462 Den svenska regeringen har också i linje med EUs råvaruinitiativ understrukit sina ambitioner att skapa incitament för en intensifierad gruvverksamhet i landet.463 Som ett svar på såväl EUs initiativ som den parlamentariska oppositionens krav på reformering av gruvpolitiken lanserade alliansregeringen 2013 en Mineralstrategi, som syftade till att stödja och stimulera gruvverksamheten i landet, huvudsakligen genom nyliberalt färgad avreglering och undanröjande av potentiella hinder för gruvetableringar.464 Relationen mellan den svenska staten och lokalsamhällen som är beroende av utvinning och produktion av mineraler präglas således av utvecklingstendenser som kan antas motverka varandra, vilket gör dessa lokalsamhällens roll i statens industripolitik som helhet mycket oviss.

 • 295.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haikola, Simon
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wallsten, Björn
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ojnarekonflikten och miljöfrågans återpolitisering2018In: Svensk gruvpolitik i omvandling: Aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, p. 75-99Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Historiskt sett så kan relationen mellan det liberalt kapitalistiska systemet och miljön beskrivas som en dubbel rörelse mellan ett kontinuerligt ökande resursuttag och statens ökade befogenheter att administrera miljöförstörande verksamheter.148 En viktig faktor för ett förbättrat skydd av miljön har parallellt med den liberala kapitalismens framväxt varit allmänhetens miljömedvetenhet, som har satt press på staten att införa miljömässigt motiverade regleringar. Givet hur ett nyliberalt beslutsfattande ofta verkar avpolitiserande, dvs. det strävar efter samstämmighet mellan grupper och en ökad grad av formalisering av sakfrågorna, har det blivit allt svårare för civilsamhället att påverka politiken. Detta beror också på att miljölagstiftningen anpassas för att gynna det privata kapitalets intressen, samtidigt som besluten ofta förläggs till teknokratiska processer i vilka ansvaret för miljön blir diffust.149 Trots detta utmanas avpolitiseringen av kontinuerliga försök till återpolitisering. Kraven höjs på att ansvar utkrävs av de politiker vars beslut påverkar livsbetingelserna för lokalsamhällen och deras omgivningar, och på att andra intressen än dem som gynnas och skyddas av ett avpolitiserat beslutsfattande också beaktas och tillåts påverka den politiska dagordningen....

 • 296.
  Antarorova, Marijana
  Linköping University, Department of Management and Engineering.
  The Radical Right-Wing Populist Party and the Role of Discourse: Case study: the Austrian Freedom Party (FPÖ)2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis deals with the phenomenon of the Radical Right-Wing Populist Party in Western democracies. Why the RRP party has been chosen as the main actor of this study is its anti-democratic practice of producing xenophobia, racism and racial discrimination. Therefore the questions of interest arose: first which opportunity structures enabled the emergence of RRP parties, and second what was the role of their discourse, as a major tool of the RRP parties, especially in producing racism and discrimination in institutional terms. Moreover the study relies on different discourse analytical approaches to racism, as theory and as a method; as well as on other theoretical approaches which explain the rise of RRP parties and their impact.Different opportunity structures led to their rise and success, which shows that the national context needs to be taken into account. Regarding the discourse, the study shows that due to its hegemonic role to shape and influence the discursive and non-discursive practices, the accomplishment of the goals of the RRP parties was guaranteed. However the study also shows that their discourse should be placed within the national context. Therefore deriving a common formula for the role of their anti-immigrant discourse in making an impact is not possible.The case study of the Austrian Freedom Party FPÖ shows that the use of their anti-immigrant discourse contributed to their electoral success, was very well accepted in the party-system and led to a change of the wider national political discursive practice. In addition, it made an impact on the non-discursive practice, which resulted in adoption of anti-immigrant policies, and furthermore strengthened institutional discrimination.

 • 297.
  Antman, Benjamin
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Technology and Aesthetics.
  Cybernetic Social Space: A Theoretical Comparison of Mediating Spaces in Digital Culture2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This essay does a theoretical comparison of the intricate social production in digital and real spaces, proposing a model for the non-technical exploration of the social production of spaces relating to human digital technology. The ‘social space’ proposed by Henri Lefebvre (1974) - responsible for producing material space - and the holistic model of ‘cybernetic space’ proposed by Ananda Mitra and Rae Lynn Schwartz (2001) - responsible for supporting the production of real and digital spaces - are argued as collaboratively producing cybernetic social spaces, serving as the definition of a unified model for the production of spaces in contemporary society. The digital spaces are argued as being a similar analogue to classical ‘social space’. Two native cybernetic spaces are presented and discussed, argued as being responsible for the transitive production of digital and real spaces as they survey and situate the production of cybernetic social space. Finally, two case studies exemplifying the aesthetics and politics of cybernetic space are presented, analyzed and discussed in accordance with the proposed model of cybernetic social space.

 • 298.
  Antonson, Hans
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Jacobsen, Jens Kr. Steen
  Niska, Anna
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Berglund, Carl Magnus
  Swedish National Road and Transport Research Institute.
  Turistvägar och näringsutveckling: trafikantupplevelser och planeringskriterier2007Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  VTI and the Norwegian Institute of Transport Economics (TØI) have at the request of the Swedish Road Administration carried out a research and development project concerning tourist routes in Sweden. The project was done in two parts, one literature study with examples of how other countries work with tourist routes and one field study about the opinions of visitors and business operators along two Swedish tourist routes (the present publication). The two tourist routes which have been studied are Tourist Route Gränna-Ödeshög-Rök in the Counties of Jönköping and Östergötland, and Tourist Route Kullaberg in the County of Skåne. The study of the experiences of the business operators, the visitors' willingness to pay and a deepened analysis of the landscape was only done along the Gränna route. As for the experiences of the visitors the data for the two Swedish tourist routes have been compared with similar data from a Norwegian tourist route, Tourist Route Sognefjell.

 • 299.
  Antonsson, Anette
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  SAMSPEL OCH LÄSFÖRSTÅELSE- Lärares upplevelser av samspel med lässvaga elever.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of my research was to develop new knowledge about teachers' experiences of interaction between teachers and students with weak reading comprehension and how these teachers feel that the phenomenon of interaction is expressed in a school context. A focus-group interview with four teachers who have been employed between 4-25 years have been conducted with a hermeneutic research approach as a basis for understanding teachers' perceptions of the phenomenon of interaction. The results suggest that the interaction and communication is an important part of the work. In the communication and interaction results show that concepts such as dialogue, development , understanding and rhetoric are tools that teachers work with in order to develop a better reading comprehension for students.

 • 300.
  Antonsson, Katariina
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Johansson, Hanna
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Torbjörnsson, Josefin
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Vulkankullar och fängelseträd: En kvalitativ studie om barns beskrivningar kring förskolans utemiljö2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån barns beskrivningar presentera hur förskolegården inspirerar till lek, lärande och fantasi. De frågeställningar som valts är:

  • Vilka aktiviteter utövas på förskolegården?

  • Hur främjar förskolegården till lek, lärande och fantasi?

  I studien har vi valt att ha Vygotskij som förgrundsgestalt eftersom hans idéläror tar upp mycket kring lek , lärande och fantasi. För att få frågorna besvarade gjordes gruppintervjuer med barn på två förskolor.Vi gick även en rundvandring på förskolegårdarna tillsammans med barnen, då även observationer utfördes. Barnen beskrev och visade vad de lekte på de olika platserna på gården.

  I resultatet framgår det att på förskolegårdarna utövades det många fantasifulla lekar så som bageri-, brandmans- och djurparkslekar. Något annat som framkom utifrån barnens utsagor var att det förekom regel- och konstruktionslekar. Lek, lärande och fantasi var en stor del av barnens aktiviteter på förskolorna. Leken främjas genom förskolegårdarnas mångfald och variationsrika miljö genom att de olika platserna talar om för barnen vad de kan leka där. Barnen reflekterade kring sitt eget lärande där fokus låg på det sociala samspelet. Fantasin visades i barnens handlingar och berättelser där uttryck som vulkankulle och fängelseträd nämndes.

3456789 251 - 300 of 5883
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf