Change search
Refine search result
482483484485486487488 24201 - 24250 of 1192756
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 24201.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Arnesson, Kerstin
  Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Jogmark, Marina
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Utvärdering av mångfaldsutbildningen och mångfaldskonsulenternas genomförande av rådslag inom ramen för projekt Nyckelkrafter2005Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport är en utvärdering av utbildningsdelen inom projekt Nyckelkrafter. Projektet bedrivs inom Equalprogrammet, vars övergripande mål är ett arbetsliv utan diskriminering och ojämlikhet, präglat av mångfald.

 • 24202.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Arnesson, Kerstin
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Jogmark, Marina
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Utvärdering av mångfaldsutbildningen och mångfaldskonsulenternas genomförande av rådslag inom ramen för projektet Nyckelkrafter2005Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport är en utvärdering av utbildningsdelen inom projekt Nyckelkrafter. Projektet bedrivs inom Equalprogrammet, vars övergripande mål är ett arbetsliv utan diskriminering och ojämlikhet, präglat av mångfald.

 • 24203.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Arnesson, Kerstin
  Blekinge Institute of Technology.
  Olsson, Ann-Katrin
  Karlskrona kommun.
  Bengtsson, Anna
  Karlskrona kommun.
  Lupp: Från Karlskrona till Pretoria2011Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 24204.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Elmqvist, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hörberg, Ulrica
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Nursing students’ and lecturers’ experiences of learning at a university-based nursing student–run health clinic2019In: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article aims to describe the phenomenon of learning at a university-based nursing student–run health clinic, as experienced by student nurses and lecturers. The study is based on a reflective lifeworld research approach founded on continental philosophy. Eight group interviews were conducted with 38 student nurses and 5 lecturers. The data were explored and analysed for meaning. The results show that learning is supported by a permissive learning environment that builds on both individual and common learning as well as equal relationships within the student group, in relation to the visitors at the health clinic and, to a certain extent, in relation to the lecturers. The most significant finding is that reflective, development-oriented learning takes place when the students, supported by each other and their lecturers, reflect on how to relate to problems and situations. A situation-based learning approach is thus shown to create the prerequisites for lecturers being nearby, reflective dialogue partners but also supervisors in situations where the students ask for support and guidance.

 • 24205.
  Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Kerstin, Arnesson
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Kartläggning av chefers vardag i Karlskrona kommuns samlade verksamheter2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Bakgrund: En generell bild som ges av flera förvaltningar inom Karlskrona kommun är att arbetssituationen för många chefer, särskilt på mellannivå, är ohållbar. Denna bild har förstärkts av organisationens medarbetarundersökning 2013, men också av den genomgång av ledningsstrukturen vid Barn- och ungdomsförvaltningen, som utfördes 2014 av Ernst & Young Q1. Mot denna bakgrund har en kartläggning av kommunens samlade verksamheter initierats. Enligt projektplanen förväntas denna resultera i en tydlig beskrivning av innehållet i chefers vardag avseende ”arbetsuppgifter, beslutsunderlag och glädjeämnen samt ett förslag på åtgärder för att uppnå ett önskat läge avseende hållbara beslut, god arbetsmiljö, upplev arbetsglädje och hållbart ledarskap”.

 • 24206.
  Albinsson, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Niklasson, Sara
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Skolsituation och lärande2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle och detta märks inte minst i dagens skola där

  ungdomar med olika kuiturella bakgrunder möts utifrån olika förutsättningar. Alla elever i

  dagens svenska skola lever i en vardag fylld med massor av påverkan ifrån olika kulturer och

  ifrån olika människor. Skolan är också en del utav det mångkuiturella samhället där elever

  dagligen med olika kulturella bakgrunder möts och samspelar med varandra. Alla elever i

  skolan matas hela tiden med intryck av olika slag och påverkan från olika håll i omgivningen,

  till exempel från lärare, kamrater och föräldrar. Med denna studie vill vi belysa hur elever

  med invandrarbakgrund i den svenska skolan ser på sin skolsituation och sitt lärande. Som

  blivande lärare är det viktigt att kunna tillgodose alla elever utifrån den enskilda individen och

  det är av stor väsentlighet att bidra med ett lärande. Ett lärande som är givande för alla elever

  då även elever med invandrarbakgrund är en stor del av den svenska skolan. Att kunna

  tillgodose alla elever på bästa möjliga sätt är för oss den stora utmaningen i läraryrket. Viktigt

  är att kunna vara flexibel och uppmärksam, detta är för läraren en del utav läraryrkets

  profession. Bakgrunden och valet av inriktning, där vi sätter eleven med invandrarbakgrund i

  fokus är på grund av att vi som blivande lärare har stött på och uppmärksammat problem ute i

  den svenska skolan genom exempelvis våra VFU perioder men även erfarenheter från vår

  egen skolgång. Vi kälmer att problemen som vi stött på ute i skolorna måste lyftas fram för att

  kunna få en verklig bild av hur det egentligen ser ut, det vill säga om den svenska skolan har

  problem med att kunna tillgodose alla elever utifrån bästa möjliga förmåga oavsett kuiturell

  bakgrund. I denna studie vill vi söka svar om hur elever med invandrarbakgrund i den svenska

  skolan ser på den egna skolsituationen. Vi utgår från elevemas egna upplevelser och tankar

  för att finna svar om det är en verklig bild som vi har stött på, vill säga om vårt antagande går

  att generalisera över lag i den svenska skolan. De didaktiska implikationer vi har utgått ifrån i

  vår studie är att vi anser det vara av stor pedagogisk relevans att uppmärksamma de problem

  som vi stött på för att underlätta för alla elever i den mångkuiturella skolan. Vi anser att skolan är en plats där alla elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas efter egna förutsättningar, den ska inte hämma och hindra den personliga utvecklingen hos eleverna vilken den idag utifrån vår synvinkel till viss del tyvärr gör. Vårt intresse ligger då här att

  undersöka om det är den kulturella bakgrunden som på något sätt kan ligga till bakgrund för

  de eventuella svårigheterna. I studien har vi valt att utgå utifrån två olika nivåer där den första

  nivån belyser teorier om elevernas allmänna skolsituation där vi anser att begrepp som kultur,

  och identitet är kopplade till hur eleven ser sig själv vara en del av skolan. Den andra nivån

  behandlar elevens lärande och hur/om dessa ovannämnda begrepp kan vara påverkbara i

  själva lärandet.

 • 24207.
  Albinsson, Hannes
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Bengtsson, Emil
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  Survey data visualization in a web environment2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Briteback Explore is a service provided by the company Briteback. The service provides a survey tool to its users that allows access to results through the downloading of a comma-separated values (CSV) -file. What was built was a visualization model that provides the survey tool’s users with a graphical representation of the data directly through the service. Providing an overview of the survey results that lessens the amount of information overload perceived by the user while giving the data a structure. A survey based off of the System Usability Scale (SUS) evaluation method was then performed to display to what degree users found the new feature usable. Results showed a satisfactory high score on the SUS adjective rating scale.

 • 24208.
  Albinsson, Håkan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svensson, Per-Olof
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lindab P-CAD1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Lindab P-CAD 1999-06-01 We are two students, which are in the final year of our education as BS computer system engineering at Halmstad University Sweden. We have done our final project Lindab P-CAD (10p) at Linadab IT Center. Lindab is a Danish company, but are located in Grevie (Båstad Sweden). Purpose for Lindab P-CAD: Development of a graphic representation to applicability for Lindab Profile products. During the project we have work with MFC (Microsoftâ Foundation Class Library) and a graphic interface called TG-CAD 6.09, which is a CAD-kernel that you can implement in your MFC application.
 • 24209.
  Albinsson, Jennie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Att vara kvinnlig mellanchef inom offentlig sektor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie är att undersöka vilka möjligheter och hinder i form av sociala strukturer och stöd respektive inre faktorer i form av upplevd kompetens och självkänsla kvinnliga mellanchefer inom offentlig sektor menar har bidragit till deras möjlighet att göra karriär. Teorier och tidigare forskning jag använt mig av är från Yvonne Hirdman, Britt – inger Keisu och Sophia Ivarsson samt Maarit Johnson. För att kunna genomföra denna studie har jag använt mig av kvalitativ metod i form av en intervjustudie. Jag har intervjuat fem kvinnliga mellanchefer inom den offentlig sektor. Intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av innehållsanalys där fyra teman har skapats. Det sammanställda resultatet analyserades och kopplades därefter till teoretiska inslag. Resultatet visade att sociala strukturer och stöd från omgivningen var avgörande yttre möjligheter för kvinnorna till deras karriär. Den offentliga sektorn ger möjligheter för kvinnor som vill göra karriär. Några egenskaper som resultatet visade var meriterande hos kvinnorna var att de var drivna, målmedvetna och ansvarstagande i deras yrkesroll vilket kan ses som en förklaring till varför kvinnorna har avancerat uppåt i hierarkin. Ett annat resultat visade att genom utmaningar i jobbet som resulterade i en bredare kompetens så stärkte kvinnorna både den kompetensbaserade självkänslan och det som kan benämnas som den yttre självkänslan i form av att de kände sig säkra på sina prestationer. Detta är något som också kan förklara varför kvinnorna lyckats göra karriär inom organisationen.

 • 24210.
  Albinsson, Jenny
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Internal Migration in Östergötland2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 24211.
  Albinsson, Johanna
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Koro, Johanna
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Självskada (NSSI) och externaliserade problem2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt att självskadebeteende är ett internaliserat problem är syftet med studien att i en ungdomspopulation undersöka om självskadebeteende även är länkat till externaliserade problem. Vi undersöker även om självskadebeteende hänger samman med att i olika miljöer utsättas och utsätta andra för negativa beteenden. Studien använder redan insamlade data i forskningsprojekt kallat - “Sju Skolor”: Center for Developmental Research (CDR). Data samlades in från 1478 högstadieelever. I studien fann vi samband mellan självskadebeteende (NSSI) och utåtagerande problem (kriminalitet, drickande, etc.). Vi fann också att ungdomar med självskadebeteende utmärks av att de i sina vardagsmiljöer både är utsatta för negativa beteenden från andra och utsätter andra för negativa beteenden. Detta är en viktig upptäckt när det kommer till att behandla och förebygga självskadebeteende (NSSI) hos unga.

 • 24212.
  Albinsson, Johanna
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nilsson, Katarina
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Musik som pedagogisk resurs i förskolans tidigare år2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur verksamma förskolepedagoger ser på sitt arbete med musik i förskolan. Vidare undersöks hur pedagogerna tänker sig att barn lär genom musik, samt hur de använder musik som pedagogisk resurs i den dagliga verksamheten. Undersökningen bygger på åtta intervjuer med pedagoger som arbetar, eller har arbetet, med åldersgruppen 1-3 år. Studiens resultat visar att pedagogernas syn på den egna musikaliska kompetens har stor betydelse för hur de använder och upplever musik som en pedagogisk resurs i förskolan. 

 • 24213.
  Albinsson, John
  et al.
  Lund University.
  Brorsson, Sofia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine.
  Lindgren, Finn
  Lund University.
  Rydén Ahlgren, Åsa
  Lund University.
  Cinthio, Magnus
  Lund University.
  Combined use of Iteration, Quadratic Interpolation and an Extra Kernel for high-resolution 2D particle tracking: a first evaluation2010In: 2010 ieee international ultrasonics symposium, New York: IEEE Press, 2010, p. 2000-2003Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A novel 2D particle tracking method, that uses 1) iteration, 2) fast quadratic sub-pixel estimation (with only 28 multiplications per movement), and 3) a previous kernel, has been evaluated and compared with a full-search block-matching method. The comparison with high-frequency ultrasound data (40 MHz) was conducted in silico and on phantoms, which comprised lateral, diagonal, and ellipsoidal movement patterns with speeds of 0–15 mm/s. The mean tracking error was reduced by 68% in silico and 71% for the phantom measurements. When only sub-pixel estimation was used, the decrease in the tracking error was 61% in silico and 57% for the phantom measurements. As well as decreasing the tracking error, the new method only used 70% of the computational time needed by the full-search block-matching method. With a fast method having good tracking ability for high-frequency ultrasound data, we now have a tool to better investigate tissue movements and its dynamic functionality.

 • 24214.
  Albinsson, John
  et al.
  Lunds universitet.
  Brorsson, Sofia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  Ryden-Ahlgren, Åsa
  Lunds universitet.
  Cinthio, Magnus
  Lunds universitet.
  Improved tracking performance of lagrangian block-matching methodologies using block expansion in the time domain: in silico, phantom and in vivo evaluations2014In: Ultrasound in Medicine and Biology, ISSN 0301-5629, E-ISSN 1879-291X, Vol. 40, no 10, p. 2508-2520Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to evaluate tracking performance when an extra reference block is added to a basic block-matching method, where the two reference blocks originate from two consecutive ultrasound frames. The use of an extra reference block was evaluated for two putative benefits: (i) an increase in tracking performance while maintaining the size of the reference blocks, evaluated using in silico and phantom cine loops; (ii) a reduction in the size of the reference blocks while maintaining the tracking performance, evaluated using in vivo cine loops of the common carotid artery where the longitudinal movement of the wall was estimated. The results indicated that tracking accuracy improved (mean - 48%, p<0.005 [in silico]; mean - 43%, p<0.01 [phantom]), and there was a reduction in size of the reference blocks while maintaining tracking performance (mean - 19%, p<0.01 [in vivo]). This novel method will facilitate further exploration of the longitudinal movement of the arterial wall. 

 • 24215.
  Albinsson, John
  et al.
  Lund Univ, Dept Biomed Engn, S-22100 Lund, Sweden..
  Brorsson, Sofia
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  Rydén Ahlgren, Åsa
  Lund Univ, Dept Clin Sci, Clin Physiol & Nucl Med Unit, Malmo, Sweden..
  Cinthio, Magnus
  Lund Univ, Dept Biomed Engn, S-22100 Lund, Sweden..
  Improved tracking performance of lagrangian block-matching methodologies using block expansion in the time domain: In silico, phantom and invivo evaluations2014In: Ultrasound in Medicine and Biology, ISSN 0301-5629, E-ISSN 1879-291X, Vol. 40, no 10, p. 2508-2520Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to evaluate tracking performance when an extra reference block is added to a basic block-matching method, where the two reference blocks originate from two consecutive ultrasound frames. The use of an extra reference block was evaluated for two putative benefits: (i) an increase in tracking performance while maintaining the size of the reference blocks, evaluated using in silico and phantom cine loops; (ii) a reduction in the size of the reference blocks while maintaining the tracking performance, evaluated using in vivo cine loops of the common carotid artery where the longitudinal movement of the wall was estimated. The results indicated that tracking accuracy improved (mean - 48%, p<0.005 [in silico]; mean - 43%, p<0.01 [phantom]), and there was a reduction in size of the reference blocks while maintaining tracking performance (mean - 19%, p<0.01 [in vivo]). This novel method will facilitate further exploration of the longitudinal movement of the arterial wall. (C) 2014 World Federation for Ultrasound in Medicine & Biology.

 • 24216.
  Albinsson, Julia
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Faktorer som påverkar skuldkvoten hos de svenska hushållen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay investigates the determinants of the Swedish debt ratio for the period 1996-2016. The model that this project is built around is made by Meng et al (2011) where the dependent variable is debt ratio for swedish households and the explanatory variables are GDP, real interest rate, HPI (House Price Index), number of new constructed houses, unemployment ratio and change in inflation. This essay uses cointegration test and Error Correction Model to investigate the short run and long run determinants of the Swedish household debt ratio. The final result after an Error correction model shows that HPI, GDP and unemployment are the variables that affects the debt ratio for Swedish households the most.

 • 24217.
  Albinsson, Katrin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sundin, Jeanette
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Familjens upplevelse att leva med barn som har diabetes.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 24218.
  Albinsson Kittang, Erik
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Janegren, Andreas
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser av och inställningar till närståendes närvaro vid HLR på vuxna2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 24219.
  Albinsson, Kristoffer
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Energianvändning på Volvo Lastvagnar Tuve2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Volvo Trucks is the second largest manufacturer of heavy trucks, with factories in several countries and with around 21 000 employees. At the plant in Tuve, trucks have been built since 1982 and the activity mainly consists of producing side members and to assemble and packing kits of trucks.

  In 2005, the factory in Tuve launched the ambition to be the first carbon dioxide neutral vehicle factory in the world. This will be implemented by streamlining and investing in renewable energy.

  The aim of this degree thesis is to map the usage of energy within production, and also to prepare a method to measure key figures (use of energy per produced unit). The purpose with the thesis is to make it possible to measure and analyze performed energy saving measurements, and to identify areas within production where there is potential to save energy. The report also considers proposals for energy saving measurements in both production and in the factory in general.

  It appears that the assembly of trucks represented a tiny part of the total usage of energy in the factory, while the process of side member production and application of rust protection used the most energy.

  The thesis gives proposals for four methods to key figures measurements. These are connected only to the assembly part of the factory, and the difference between the methods depends on the way of measure the heat consumption.

  Key words

  Use of energy, mapping/survey, key figures, streamlining use of energy

 • 24220. Albinsson, L.
  et al.
  Ansell, Ricky
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Molecular genetics . Linköping University, The Institute of Technology.
  Drotz, Weine
  Swedish National Laboratory of Forensic Sciences, Linköping.
  Single DNA analysis approach of crime scene samples2009In: Book of Abstracts, 2009, p. 142-Conference paper (Refereed)
 • 24221.
  Albinsson, L.
  et al.
  Swedish National Forensic Centre - NFC, Linköping, Sweden.
  Hedman, J.
  Swedish National Forensic Centre - NFC, Linköping, Sweden.
  Ansell, Ricky
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Biology. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Swedish National Forensic Centre - NFC, Linköping, Sweden.
  Mixed DNA profiles from single-donors2015In: Abstract book, 7th European Academy of Forensic Science, EAFS, Prag, Tjeckien, 2015, 2015, p. 538-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Mosaicism and chimerism in individuals can complicate the interpretation and even lead to misinterpretation of DNA profiles in forensic casework. If a person has different DNA profiles in different tissue types, i.e. a true chimaera, wrongful exclusions can be made. Additionally, mixed chimaeras can have DNA profiles that may be mistaken for mixtures. We have set-up automatic DNA databasing processes to handle atypical single-donor DNA profiles, i.e. profiles having one or several “extra” alleles.

  Studying all reference samples analysed at NFC from 2006 until spring 2014, 2‰ of the samples showed atypical DNA profiles. To be able to set routines for handling these DNA profiles, each one was manually searched in CODIS with adjusted settings, to evaluate the frequency of false-positive hits. To tag these profiles in LIMS a new result status was implemented. Additionally, all such DNA profiles must be confirmed by analysing at least two discrete samples. In LIMS, the results are manually recorded to compose of all alleles from the samples from a suspect, i.e. containing most possible genetic information. LIMS automatically categorises the atypical DNA profiles with a special CODIS index, called “Multi-allelic offender”. The first time an atypical profile is searched, the matches are manually investigated. If a match is false, its disposition will be set to “no match” to prevent this from occurring in future searches. Automatic searches will then be performed in every day routine with moderate stringency, allowing the atypical DNA profile to match either a genotype or a mixture. If the match is true, a match-report will be created and sent to the police from the LIMS.

   

 • 24222.
  Albinsson, L.
  et al.
  Swedish National Laboratory of Forensic Science, Linköping.
  Hedman, J.
  Swedish National Laboratory of Forensic Science, Linköping.
  Ansell, Ricky
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Molecular genetics . Linköping University, The Institute of Technology.
  Verification of alleles by using peak height thresholds and quality control of STR profiling kits2011In: Forensic Science International: Genetics, Supplement Series, ISSN 1875-1768, Vol. 3, no 1, p. e251-e252Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the autumn of 2010 SKL performed in-house validation of PowerPlex ESX 16 System (Promega). As the validation showed that very low amounts of DNA (∼10 pg) may provide correct allele callings (peaks above 50 rfu), we investigated the linear range, i.e., the interval of DNA amounts where a profile is well balanced and does not contain drop-outs and/or drop-ins. The linear range as indicated by our results is approximately from 0.5 ng (manufacturer's recommendation) to 2.0 ng of DNA. As minute DNA amounts may be detected using the kit, extra care needs to be taken not to report a contaminant allele as a part of the correct profile. A way to verify the correctness of a single donor profile in routine analysis, without using duplicate analysis, is to use conservative peak height thresholds. We determine STR marker specific peak height thresholds for each new lot of DNA profiling kits, based on the results from three different tests: heterozygote balance, signal intensity and repeatability, and PCR inhibitor tolerance. The tests also serve to verify the quality of the kit lot. Generally, the peak height thresholds vary between 200 and 250 rfu for heterozygote alleles, with doubled values used for homozygotes.

 • 24223.
  Albinsson, L.
  et al.
  Swedish National Laboratory of Forensic Science (SKL), Linköping, Sweden.
  Hedman, J.
  Swedish National Laboratory of Forensic Science (SKL), Linköping, Sweden.
  Ansell, Ricky
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Molecular genetics . Linköping University, The Institute of Technology.
  Verification of alleles by using peak height thresholds and quality control of STR profiling kits2011In: Book of Abstracts, 2011, p. 134-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the autumn of 2010 SKL performed in-house validation of PowerPlex ESX 16 System (Promega). As the validationshowed that very low amounts of DNA (< 10 pg) may provide correct allele callings (peaks above 50 rfu),we investigated the linear range, i.e., the interval of DNA amounts where a profile is well balanced and doesnot contain drop-outs and/or drop-ins. The linear range as indicated by our results is approximately from 0.5ng (manufacturer’s recommendation) to 2.0 ng of DNA. Profiles generated by less than 0.5 ng contained intralocus imbalances and/or drop-outs. Above 2.0 ng “bleed through” occurs due to overload of template-DNA.A way to verify the correctness of a profile, without knowing anything about the condition of the template-DNA, is to use peak height thresholds adjusted to each marker and batch of kits used. SKL performs a qualitycontrol and adjust thresholds for each batch of kits. Three main tests are performed; detection limit, inhibitortolerance and signal repeatability. The detection limit is examined to identify at which concentration intralocus imbalances and drop-outs start to increase. The ability to overcome inhibition is checked by analysingvarying amounts of blood extracted with Chelex. Finally a set of replicates of control DNA is amplified (0.5 ngtemplate-DNA) to calculate the mean peak height and standard deviation at each locus. Generally, the peakheight thresholds vary between 200 and 250 rfu for heterozygote peaks. To verify allelic peaks below the setpeak height thresholds, SKL uses consensus analysis.

 • 24224.
  Albinsson, L.
  et al.
  Östergötlands Läns Landsting, Local Health Care Services in the East of Östergötland, Centre of Competence in Palliative Care.
  Strang, P.
  Karolinska Institutet, FoUU, Stockholms Sjukhem, Stockholm, Sweden.
  Staff opinions about the leadership and organisation of municipal dementia care2002In: Health & Social Care in the Community, ISSN 0966-0410, E-ISSN 1365-2524, Vol. 10, no 5, p. 313-322Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study describes the opinions of experienced staff providing direct care to patients with dementia in municipal units in Sweden. The focus is mainly on leadership and other organisational factors. A purposeful sample of 31 staff members employed in municipal dementia care in both urban and rural areas in mid-Sweden were selected. Data were collected within a qualitative paradigm using semi-structured interviews which were tape-recorded and analysed using a modified phenomenographical approach. The nearly unanimous opinions of the interviewees indicated that there was a great lack of daily leadership in the units. Thus, few units had clearly formulated goals and few had regular care planning for their residents. Poorly developed teamwork was reported in the care of people with dementia especially regarding doctors, whose visits to the unit were too infrequent and too short, and did not include a direct exchange of information with other staff. In addition, little or no staff education and guidance/supervision was provided on a regular basis. In conclusion, without any unreasonable increase in cost, measures such as introducing clear leadership at the care unit level, concentrating on multi-professional teamwork, and providing education and guidance/supervision to the staff would probably result in better care for patients with dementia and their families.

 • 24225.
  Albinsson, Lars
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  A Palliative Approach to Dementia Care: Leadership and organisation, existential issues and family support2002Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The main purpose of this thesis was to apply the WHO and NHS palliative care approach to dementia care.

  Thirty-one staff-members in mid-Sweden (studies I and II) and 20 next-of- kin (study IV) were interviewed. In study III, 316 staff-members from dementia care and 121 staff-members from palliative cancer care responded to a questionnaire about family support. The interviews were tape-recorded and analysed with a qualitative phenomenographic (I and II) and a hermeneutic approach (IV). The questionnaires (III) were analysed using qualitative and quantitative content analysis.

  The staff-members stated almost unanimously that daily leadership was lacking, and consequently clear goal formulations and care planning were rare (I). Proper teamwork between the doctor and the staff who worked on a daily basis with the patients was absent (I). With respect to existential issues, education and staff discussions were lacking (II). The staff were at a loss concerning how to deal with these issues. Nevertheless, these issues are central to family-members who have to deal with an existential crisis (IV). Important questions emerged about obligation and guilt, faithfulness, responsibility, and paying back what you once received. Existential isolation could be identified e.g. in the reversal of roles experienced as "being a parent to your parent" and in the burden of "visiting a living dead person".

  There were no routines for bereavement visits. The type of support suggested for dementia family members is partly similar to support in palliative cancer care, but it also differs in other respects such as feelings of guilt because the early signs of the disease are misunderstood, the need for respite because of the long trajectory of dementia diseases, and the occurrence of anticipatory grief because in the late phase family members can no longer make any contact at all with the patient (III).

  A palliative approach can improve the quality of life for the dementia patient and for the family. It can be used as a basis for a clear goal formulation. Some of the suggestions listed in this thesis for improving the quality of care are more a reflection of the need for a change in attitudes rather than the need for substantial budget increases.

 • 24226.
  Albinsson, Lars
  University of Borås, School of Business and IT.
  Citizens´ services: Nordic and Baltic research needs2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  What are the key issues in citizen-centric service development that research should address? People engaged in the development of services for citizens, both public and private, in six countries – Iceland, Sweden, Lithuania, Norway, Estonia and Latvia – have participated in half-day workshops during 2008-2009 to discuss the challenges research projects should take on, which output is needed and how to conduct them in order to better help service developers. This work has been a key part of the project “Citizens’ services – Turning Public Private outside in”. In general, the situation in the six countries is very similar and key findings include: • The need to improve cross- and inter-organizational service development. There are too many “silos”. • The need to better engage citizens in service design, to increase the use and effectiveness of services. • The need for more collaborative research projects with researchers, and public and private service developers in an action-oriented and experimental mode.

 • 24227.
  Albinsson, Lars
  University of Borås, School of Business and IT.
  Det som inte går att ta på2010In: Intangible Artifacts - Handbok för samhällsutvecklare, Vol. 1, no 1, p. 4-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Introduktion till området design av "intangible artifacts"

 • 24228.
  Albinsson, Lars
  University of Borås, School of Business and IT.
  Framtidens stad formas med hjälp av berättelser2010In: Intangible Artifacts - Handbok för samhällsutvecklare, Vol. 1, no 1, p. 6-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Beskrivning av co-design processen för att flytta Malmberget i projekt Nya Gällivare

 • 24229.
  Albinsson, Lars
  University of Borås, School of Business and IT.
  Från City-Move Interdesign till Nya Gällivare2009In: Om att flytta en stad, SVID , 2009, p. 77-79Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Beskriving av starten av projekt Nya Gällivare, som skall planera Gällivare och Malmberget för gruvans expansion in i samhället

 • 24230.
  Albinsson, Lars
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Curtin, Gregory
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Wall, Maria
  Creating and Sustaining Successful Knowledge Management in Purposeful Communities2007Conference paper (Refereed)
 • 24231.
  Albinsson, Lars
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Curtin, Gregory
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Wall, Maria
  Creating and sustaining successful knowledge management in purposeful communities: summary of key experiences from pioneers2008In: Systems research and behavioral science, ISSN 1092-7026, E-ISSN 1099-1743, Vol. 25, no 5, p. 615-626Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on research organized as a number of workshops, case studies and interviews with experienced practitioners as well as academics, we present in this report the most important findings on how to create and sustain successful knowledge management in a community environment. The cases, workshops and interviews deal specifically with the Microsoft Solutions Sharing Network (SSN) program, but the findings, conclusions and preliminary recommendations can be applied more generally to the development of any knowledge management community. A key conclusion is that the bulk of efforts toward creating successful knowledge management communities focus oil less technical, or softer aspects like leadership, culture, social settings and value of participation. However, these are essential, but not sufficient, ingredients for success. Technical issues, issues regarding development and customization of the tools used to facilitate knowledge management (for example, the SSN web portal), and emerging legal issues surrounding the sharing of intellectual property UP) may be perceived as somewhat less important to the participants, but are nevertheless key factors in the long term success of these communities. It is also concluded that the foundation for successful collaboration is primarily laid in the initial phases of community development. A community must make a positive impression oil its participants from the very beginning because most people will not give it a second chance. In this report we have highlighted three important areas to consider when establishing portals for knowledge management: Leadership, Purpose and Process/Infrastructure. A leadership with high credibility in the subject is needed to lead the participants in the right direction, manage the cultural processes and to make sure that relevant content can be found. Initially it is the content that brings people to a specific community. Thus, there has to be some common purpose that not only needs to be in congruence with the professional role of the participants but also be inspiring for them as well. Additionally, the community should have some sort of process that the participants can understand and suits the way they would like to interact. Face-to-face meetings and networking activities create trust which is important to get the process started. Language, IT platform, support and rules governing the contribution, creation and sharing of 'knowledge' for the community are other concerns that need to be considered within the process. Copyright (c) 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

 • 24232.
  Albinsson, Lars
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Curtin, Gregory
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Wall, Maria
  The community Triangle- Success factors for leading Purposeful communities2007Conference paper (Refereed)
 • 24233.
  Albinsson, Lars
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Co-Design: An approach to border crossing, Network broadband Innovation2008Report (Other academic)
 • 24234.
  Albinsson, Lars
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Lind, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Towards a Co-Design Approach for Open Innovation2008Conference paper (Other academic)
 • 24235.
  Albinsson, Lars
  et al.
  Högskolan i Borås.
  Forsgren, Olov
  Högskolan i Borås.
  Lind, Mikael
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Informatics.
  Towards a Co-Design Approach for Open Innovation2008In: Designed for Co-designers workshop, Participatory Design Conference 2008 (PDC 2008), School of Informatics, Indiana University, Bloomington, U.S.A, 2008Conference paper (Other academic)
 • 24236.
  Albinsson, Lars
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Lind, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Co-Design: An approach to border crossing, Network Innovation2007In: Expanding the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies. Volume 4, Part 1. / [ed] Paul Cunningham, Miriam Cunningham, IOS Press , 2007, p. 977-983Chapter in book (Other academic)
 • 24237.
  Albinsson, Lars
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Lind, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ozan, Håkan
  Turning the Internet Around: e-Me: The Students Ideal e-Service2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Today students, as many other groups of citizens, are offered, indeed required to use, a rapidly increasing number of e-Services. They range from school and course sites to interactions with authorities as well as companies offering student discounts. This paper reports on a pioneering project in Sweden with a radical approach to this, namely to issue the student with a electronic assistant, an e-Me, that schools, authorities and companies are required to address when interacting with the student. A larger number of students and partners, universities, companies and authorities, have been engaged in the design of such an e-Me. It might be thought of as turning the internet around – rather than having students keep track of sites, they will have to come to the students and interact with them in the way specified by them.

 • 24238.
  Albinsson, Lars
  et al.
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Strang, Peter
  A Palliative Approach to Existential Issues and Death in End-Stage Dementia Care2002In: J of Palliative Care, Vol. 18, p. 168-Article in journal (Refereed)
 • 24239.
  Albinsson, Lars
  et al.
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Strang, Peter
  Differences in supporting families of dementia patients and cancer patients - A palliative perspective2002In: Palliative medicineArticle in journal (Refereed)
 • 24240.
  Albinsson, Lars
  et al.
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Strang, Peter
  Existential concers of families of late-stage dementia patients - questions of freedom, choice, isolation, death and meaning2002In: Journal of Palliative MedicineArticle in journal (Refereed)
 • 24241.
  Albinsson, Linda
  et al.
  Biologienheten SKL.
  Hedman, Johannes
  Biologienheten SKL.
  Ansell, Ricky
  Biologienheten SKL.
  SKL byter DNA-kit2011In: Kriminalteknik, no 1, p. 4-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 24242.
  Albinsson, Linda
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Magnusson, Rebecca
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Belöningssystemets effekt på personalens trivsel och gemenskap: En fallstudie inom en säljorganisation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today's globalization has framed the market and increased the competition among com-panies. Investing in the staff has therefore become more important to maintain the com-pany on the market. With a reward system the company can motivate their employees to perform better. A reward system can be mixed, which means that it consists of group- and individual rewards and goals, and financial- and non-financial rewards. We already know that people are motivated by different factors, that is why it is interesting to study how different kinds of rewards can affect the employees comfort and companionship.

  The purpose of this study is to increase the understanding on how a mixed reward system influence the employees' companionship and their individual well-being in a sales organ-ization. To fulfill this purpose a theoretical framework has been filled with what a reward system is and how it appears in a sales organization, and primarily what the advantages and disadvantages are of using the different types of rewards. A review about work mo-tivation, job satisfaction and companionship has also been presented.

  The study has been qualitative where interviews have been conducted on a company with a well-developed reward system. We received a wide comprehension of what the sellers thought about the reward system and how it affected their companionship and their indi-vidual well-being. This has been represented in the empirical part to therefore discuss theories and empirics in the analysis part.

  We have increased the understanding that group goals and group rewards improve the companionship, but at the same time individual rewards are required to support the per-sonal development despite that these promote competition among sellers. The financial rewards are used in the short-run but it is important to give sellers something substantial for their work effort. While the non-financial rewards needed to praise, encourage and strengthen the individual satisfaction both in the short- and long-run.

 • 24243.
  Albinsson, Linda
  et al.
  Swedish National Laboratory of Forensic Science (SKL), Linköping, Sweden.
  Norén, Lina
  Swedish National Laboratory of Forensic Science (SKL), Linköping, Sweden.
  Hedell, Ronny
  Swedish National Laboratory of Forensic Science (SKL), Linköping, Sweden.
  Ansell, Ricky
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Molecular genetics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Swedish population data and concordance for the kits PowerPlexÒ ESX 16 System, PowerPlexÒ ESI 16 System, AmpFlSTRÒ NGMTM, AmpFlSTRÒ SGM PlusTM and Investigator ESSplex2011In: Forensic Science International: Genetics, ISSN 1872-4973, E-ISSN 1878-0326, Vol. 5, no 3, p. e89-e92Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The European Standard Set of loci (ESS) has been extended with five additional short tandem repeat (STR) loci following the recommendations of the European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) and the European DNA Profiling Group (EDNAP) to increase the number of loci routinely used by the European forensic community. Subsequently, a new extended Swedish population database, based on 425 individuals, has been assembled using the new STR multiplex kits commercially available.

  Allele frequencies and statistical parameters of forensic interest for 15 autosomal STR loci (D3S1358, TH01, D21S11, D18S51, D10S1248, D1S1656, D2S1338, D16S539, D22S1045, vWA, D8S1179, FGA, D2S441, D12S391 and D19S433) were obtained from the analysis of the PowerPlex® ESX 16 System kit (Promega Corporation, USA). According to the data no evidence of deviations from Hardy–Weinberg equilibrium was found. The observed heterozygosity varies between 0.755 (TH01) and 0.892 (D1S1656). The power of discrimination was smallest for D22S1045 (0.869) and largest for D1S1656 (0.982) while the power of exclusion was smallest for TH01 (0.518) and largest for D1S1656 (0.778).

  A concordance study was performed on the five amplification systems: PowerPlex® ESX 16 System, PowerPlex® ESI 16 System (Promega Corporation, USA), AmpFlSTR® NGM™, AmpFlSTR® SGM Plus™ (Applied Biosystems, USA) and Investigator ESSplex (Qiagen, Germany) to reveal null alleles and other divergences between the kits. For the 425 DNA profiles included, AmpFlSTR® NGM™ revealed two null alleles, AmpFlSTR® SGM Plus™ revealed one, and Investigator ESSplex revealed a micro-variant, while the rest of the alleles showed full concordance between the kits tested.

 • 24244. Albinsson, Liselott
  SMS - samhällets arbetsgivare möter skolans tidigare år2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att titta närmre på mötet mellan samhällets arbetsgivare och skolans tidigare år. Främst för att undersöka om de är redo för ett samarbete. Jag har valt att undersöka tidigare forskning samt att genomföra kvalitativa intervjuer i den empiriska undersökningen. I forskningsöversikten kan man läsa om uppfostring, olika kunskaper och utbildningar samt andra aspekter som på olika sätt påverkar och understryker vikten av ett samarbete. Denna tidigare forskning betonar också vikten av att varje individ väljer kunskaper och uppgifter som intresserar, vilket i sin tur kan avgöra framtida anställningsmöjligheter, och på så sätt även det livslånga lärandet. Representanterna för samhällets arbetsgivare som deltagit i den empiriska undersökningen, vill gärna ta del av ett samarbete med skolans tidigare år. De anser att det samarbete som finns idag bör utvecklas och förändras, och att detta är viktigt för deras framtida personalrekrytering, samt för att vidga och öppna upp skolans kunskapsvärld. Alla önskar att eleverna i den framtida skolan ska få ta del av t.ex. mer betoning av värderingsfrågor, bredare affärskunskaper, mer teknik för att öka intresset för framför allt tjejer, olika prova-på-saker samt att ha roligt. De hinder eller problem som informanterna kan se med ett samarbete med skolans tidigare år, är bl.a. olika säkerhetsaspekter, sekretesslag samt saknad av samordnare. Resultatet visar att både tidigare forskning och arbetsgivare i samhället förstår vikten av ett samarbete mellan samhällets arbetsgivare och skolans tidigare år. De anser att detta är viktigt för det livslånga lärandet, för att utveckla förståelse för varför man ska lära, samt för framtidens möjligheter till personalrekrytering eller entreprenörskap, vilket i sin tur bäddar för tillväxt och därmed vår framtida välfärd. En viss negativ tilltro för de yngre elevernas kunskaper samt allmänt synsätt på dagens ungdomar, är dock hinder som bör överbyggas för att nå ett så bra samarbete som möjligt för alla parter. Nyckelord: samverkan skolans tidigare år – samhälle - arbetsliv, framtidens personal.

 • 24245.
  Albinsson, Louise
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Sahlsten, Jessica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Personlighetstest vid rekrytering: En kvalitativ studie ur ett arbetsperspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Personality tests for recruitment context is a common selection method for companies. In the recruitment process personality test are used as a tool to find the right person for the right place. The purpose of this qualitative study is to find examples of how this is used as a selection method in the recruitment of managers and the function tests have been in the recruitment process. To achieve the aim and answer the questions semi-structured interviews were carried out, to illustrate the respondents' perceptions, sensations and experiences on personality tests in recruitment. This was studied from two angles, namely with HR and store managers at ICA Special. The respondents interviewed were two women from ICA Specials HR department and four store managers, a man and three women from ICA Maxi stores. Respondents were aged from 35-60 years. Interview guides were divided into two parts, one interview guide for HR and one interview guide for store managers. The interview material was analyzed based on a thematic analysis. In the result, it was seen that a personality test has the function of a complement to discern candidates, to verify what the hiring manager sees, hears and feels during the process, but also as a self-reflection of the store managers who have performed the test. Moreover, it emerged in the results that the feedback of the candidate's profile is considered one of the most significant steps in the recruitment process and that respondents felt this should be related to the candidate in the form of a call. Finally, HR uses the communicative competence in the feedback of the candidate's profile as they relate to the profile, to get the candidate to gain a better understanding of their profile content.

 • 24246.
  Albinsson, Malin
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Åtgärder efter nationella prov för skolår 3 i matematik: Ett undervisningsförsök2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to study how to support students who have not achieved the objectives for grade 3 in mathematics. This was done using a teaching experiment with students in grade 4 who have failed the target in grade 3. The research tools were literature searches, mentoring, diary entries, interviews, analysis of student responses from the primary sample, and photographs of critical moments of the teaching.

  The teaching experiment was made at an elementary school outside a major city in Sweden. Out of 49 students 17 needed to be given extra support in one or more milestones from national tests grade 3. The paper reports one of the targets, which is written algorithms, where nine students participated in 15 lessons á 30 minutes. All nine participating students enhanced to fulfill their objectives and passed the level approved in the fractional G "Written algorithms". The average changed from 5 to 12 correct out of 14 possible after the teaching experiment. The students worked in a small temporary group linked to the present case by virtue of a special teacher who used formative assessment.

  The students chose to use the arrangement as written calculation method instead of using intermediaries in the sub sample.

 • 24247.
  Albinsson, Malin
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Torstensson, Uljanna
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Wessberg, My
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  E-handel i förändring: Hur etableringen av fysisk butik förändrat ekonomistyrningen i clicks to bricks-företag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Lately, more attention has been drawn to the benefits of physical stores, particularly now with an increased competition on the web. This has led companies to go from only selling online to also complement the e-commerce by establishing physical stores; clicks to bricks. When companies change their strategy, they also have to adapt their MCS.

  Purpose: The purpose of this study is to contribute knowledge by finding patterns in how the MCS has changed companies going from clicks to bricks.

  Methodology: Two companies that’ve gone from clicks to bricks have been the basis for this study. To clarify our issue, semi-structured interviews were conducted with each company.

  Conclusion: Companies that’ve gone from clicks to bricks have experienced both internal and external changes that resulted in an increased need for formal controls, where budget and short-term planning have been particularly prominent. The MCS has been more open to be able to quickly handle sudden changes as they occur. Some controls in the MCS, such as the business culture, hasn’t from this study's findings been affected. In other controls elements have been added; physical stores' requires other measurements, among others. Also some MCS controls are now used for other purposes than before clicks to bricks.

   

  Key words: clicks to bricks, management control systems, contingency, MCS as a package

 • 24248.
  Albinsson, Maria
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  "Nu läser vi bara": En studie om lärares användning av litteratur och läsprojekt i grundskolans senare år2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur lärare använder sig av läsprojekt och litteratur i sin undervisning i grundskolans senare år. Frågeställningarna som är utgångspunkt för studien är:-Hur argumenterar lärare för användningen av litteratur i grundskolans senare år?-Vilka likheter eller skillnader mellan lärares användning av litteratur och läsprojekt finns i olika skolor?-Vilken effekt har läsprojekten, enligt lärarna, haft på eleverna?

  Undersökningen innefattar 3 stycken intervjuer gjorda med fyra lärare och en bibliotekarie på skolor i Jönköpings kommun. Lärarna har svarat på frågor rörande arbetsmetoder, målbeskrivning, litteraturval och effekter rörande de läsprojekt de arbetat med. Alla lärare arbetar på liknande sätt med litteraturen i sina läsprojekt och har mål som liknar varandra. Det som mest skiljer sig åt mellan lärarna är bakgrunden till att de startat läsprojekt. Det finns olika faktorer som påverkat lärarna till att starta projekten. En av lärarna hade startat sitt projekt på grund av att hennes elever hade dåligt självförtroende och dåliga resultat i svenskan. En annan för att hon tyckte det skulle vara kul att samarbeta med någon med ett litteraturintresse. En skola hade sedan en längre tid haft läsprojektet som ett stående moment i undervisningen. Studien visar att effekterna av läsprojekten var något lärarna inte reflekterat närmare över. En av lärarna hade dock sett en skillnad i elevernas beteende och självförtroende i klassrummet. Effekterna av ett läsprojekt är dock något som kan vara svårt att mäta.

 • 24249.
  Albinsson, Marie
  Karlstad University, Faculty of Arts and Education.
  Särskilt stöd i förskolan: En studie om verksamma pedagogers syn på särskilt stöd2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Särskilt stöd i är en viktig del i förskolans verksamhet då den ska möta alla barn som har olika behov och förutsättningar. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad särskilt stöd i förskolan innebär. Mina frågeställningar handlar om vad pedagogerna anser vara särskilt stöd och vilka som är i behov av det. För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med fem verksamma pedagoger i förskolan.  I litteraturgenomgången ges en teoretisk bakgrund av mitt valda problemområde samt vad forskningen säger om särskilt stöd. Resultatet av min undersökning visar att särskilt stöd i förskolan kan se ut på olika sätt. Arbetet med särskilt stöd innehåller flera delar men de intervjuade pedagogerna poängterar att det viktiga är att man som pedagog tar tag i de svårigheter som uppstår i förskolan. Det är viktigt att man kontinuerligt förändrar verksamheten utefter de som vistas i den.

 • 24250.
  Albinsson, Mattias
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Andersson, Linus
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Department of Computer Science and Engineering.
  Improving Quality of Experience through Performance Optimization of Server-Client Communication2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In software engineering it is important to consider how a potential user experiences the system during usage. No software user will have a satisfying experience if they perceive the system as slow, unresponsive, unstable or hiding information. Additionally, if the system restricts the users to only having a limited set of actions, their experience will further degrade. In order to evaluate the effect these issues have on a user‟s perceived experience, a measure called Quality of Experience is applied.

  In this work the foremost objective was to improve how a user experienced a system suffering from the previously mentioned issues, when searching for large amounts of data. To achieve this objective the system was evaluated to identify the issues present and which issues were affecting the user perceived Quality of Experience the most. The evaluated system was a warehouse management system developed and maintained by Aptean AB‟s office in Hässleholm, Sweden. The system consisted of multiple clients and a server, sending data over a network. Evaluation of the system was in form of a case study analyzing its performance, together with a survey performed by Aptean staff to gain knowledge of how the system was experienced when searching for large amounts of data. From the results, three issues impacting Quality of Experience the most were identified: (1) interaction; limited set of actions during a search, (2) transparency; limited representation of search progress and received data, (3) execution time; search completion taking long time.

  After the system was analyzed, hypothesized technological solutions were implemented to resolve the identified issues. The first solution divided the data into multiple partitions, the second decreased data size sent over the network by applying compression and the third was a combination of the two technologies. Following the implementations, a final set of measurements together with the same survey was performed to compare the solutions based on their performance and improvement gained in perceived Quality of Experience.

  The most significant improvement in perceived Quality of Experience was achieved by the data partitioning solution. While the combination of solutions offered a slight further improvement, it was primarily thanks to data partitioning, making that technology a more suitable solution for the identified issues compared to compression which only slightly improved perceived Quality of Experience. When the data was partitioned, updates were sent more frequently and allowed the user not only a larger set of actions during a search but also improved the information available in the client regarding search progress and received data. While data partitioning did not improve the execution time it offered the user a first set of data quickly, not forcing the user to idly wait, making the user experience the system as fast. The results indicated that to increase the user‟s perceived Quality of Experience for systems with server-client communication, data partitioning offered several opportunities for improvement.

482483484485486487488 24201 - 24250 of 1192756
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf