Change search
Refine search result
434445464748 2251 - 2300 of 2356
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2251.
  Åkerlund, Håkan
  Luleå tekniska universitet.
  Dränerad deponering av anrikningssand med hjälp av sildammar: en litteraturstudie2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Mining generates two different types of wastes; a coarse-grained material called waste rock and a fine-grained material called tailings. The most common way of dispose tailings is by mixing it with water and dispose it in a tailings dam. Tailings are settled in the dammed water and redundant water is led back, to be reused in the refining process. Though tailings dams are widely used, they have some drawbacks connected to the dammed water. A method is to be developed where the tailings are disposed in a pond surrounded by seepage dams. Deposit with the use of seepage dams makes it possible to dispose tailings under drained conditions. This also makes it possible to dispose tailings on heights.The task of a seepage dam is to filter solid particles in the slurry and drain water away. This report will compile experiences and knowledge from several deposit methods. In addition, the aim I also to find and identify factors that influence the particle deposition, the filter and drainage capacity of the seepage dams and finally to find out how these factors are connected to each other.

 • 2252.
  Åkerlund, Håkan
  Luleå tekniska universitet.
  Dränerande sildammar för deponering av anrikningssand2005Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid gruvbrytning genereras bland annat ett finmalet gråbergsavfall, anrikningssand. Den vanligaste deponeringsmetoden för anrikningssand är att den tillsammans med vatten pumpas eller leds till en gruvdamm. Där deponeras anrikningssanden genom sedimentation. Trots att det är den vanligaste deponeringsmetoden är den behäftad med svagheter. Det uppdämda vattnet i gruvdammen kan ge upphov till incidenter och i olyckliga fall till allvarliga haverier. Ett sätt att minska riskerna och att öka stabiliteten, är att deponeringen sker under dränerade förhållanden. Detta kan åstadkommas med hjälp av sildammar. För att studera funktion och lämplig uppbyggnad av sildammar har ett anta fält- och laboratorieförsök genomförts. Grovkornigt gråbergsavfall, kallat sovringsgråberg, användes när sildammarna byggdes. Sildammarnas uppgift var att hindra flödet av anrikningssand genom filtrering och samtidigt tillåta dränering av inpumpat vatten. Syftet med denna licentiatuppsats har varit att hitta en lämplig design för sildammar. Efter en inledande litteraturstudie byggdes testanläggningar, både som rännförsök och i pilotskala. I testanläggningarna testades olika sildammar genom att dess filtrerande och dränerande förmåga undersöktes. Testerna föregicks av laboratorieförsök där sildammsmaterialens hydrauliska konduktivitet undersöktes. Testerna visar att vid valet av lämpligt material för sildammar, kan filterkriteria användas tillsammans med bedömningar av materialets hydrauliska konduktivitet. Finns inte lämpligt sovringsgråberg att tillgå, kan geotextiler användas som filter i en sildamm. Sildammarnas filtrerande förmåga beräknades som verkningsgrader, vilka låg mellan 34 - 100 % beroende på sildammarnas design. Sildammarnas dränerande förmåga beräknades i det deponerade materialet med hjälp av uppmätta och beräknade porvattentryck. Porvattentrycken sjönk mellan 60 - 100 % under testperioden. Testerna visar att det deponerade materialets egenskaper påverkas av den inpumpade mängden av vatten och anrikningssand samt av sildammarnas funktion. Där sildammens filtrerande förmåga var hög, tog det längre tid innan det deponerade materialet dränerades. Vidare påverkas sildammarnas funktion av det deponerade materialets egenskaper. Vid deponeringen skedde en partikelsegregering, då de tyngsta partiklarna sedimenterade närmast inloppsröret medan lättare partiklar transporterades längre innan de sedimenterade. Denna segregation påverkar sildammens dränerande funktion negativt. Sildammen kan inte filtrera enbart de finkornigaste partiklarna samtidigt som sildammen skall dränera det inpumpade vattnet. Ju mer omfattande partikelsegregationen är och ju bättre sildammen kan hindra de finkornigaste partiklarna, desto större kommer sättningarna i det sedimenterade materialet bli nära sildammen. Detta kan försvåra dränering av ytvattnet. Testerna genomfördes sommartid. Framtida undersökningar bör koncentreras på att anpassa metoden även för vinterförhållanden. Vidare bör materialprover tas för att få en bättre uppskattning av partikelsegregationen. Målet är att kunna beräkna deponins optimala storlek. Slutligen bör ytterligare fältförsök genomföras där anrikningssanden deponeras i våningar. Vid dessa försök bör det deponerade materialets dräneringsförmåga ytterligare utredas tillsammans med undersökningar av eventuella erosionsproblem i underliggande sildammar från dränerat vattnet.

 • 2253.
  Åkerlund, Håkan
  Luleå tekniska universitet.
  Tailings disposal with the use of seepage dams2004In: Proceedings: NGM 2004. XIV Nordic Geotechnical Meeting, Linköping: Svenska geotekniska föreningen , 2004, p. G 63-Conference paper (Other academic)
 • 2254.
  Åkerlund, Håkan
  Luleå tekniska universitet.
  Utformning av sildammar för dränerade deponering av anrikningssand: tester i pilotskala vid LKABs anläggning i Malmberget2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In mining production, the refining process usually generates two different kinds of wastes; tailings and waste rock. Tailings and water from the refining process are pumped or conducted from the refining plant and usually disposed in a tailings dam, containing dammed water and tailings. Though this disposal method is widely used, it has some disadvantages. Most of them are related to the dammed water. To reduce the risks, tailings can be disposed under drained conditions with the use of seepage dams. The purpose of a seepage dam will be to stop the flow of tailing and at the same time drain the water away. An advantage with this method is the possibility to dispose the tailings on heights. This provides landscaping possibilities. If waste rock can be used when seepage dams are constructed the method will be economical beneficial. The aim of this work was to optimize the design of seepage dams. In order to do this a pilot plant was built, containing 4 cells with 4 different seepage dams. The seepage dams where constructed with waste rock. The total flow of tailings and water from the refining process was pumped into the test plant. During operation, the filtration and drainage capacity were measured. In a parallel study, the possibility to dispose tailings direct into waste rock also was tested.The filtration capacities were evaluated with two different methods and coefficients of efficiency were calculated. The coefficients varied between 34 - 100 % depending on the design of the seepage dams. An analysis of the sensitivity of the coefficient of efficiency shows that it will be best calculated based on a comparison between in pumped and disposed volume of tailings. The analysis also shows that the grain density is the parameter having the biggest influence on the calculated coefficient. With one exception, the drainage capacity was high in all cells.The disposal test shows, great variations of the pumped water and tailings. The flow velocity influences the deposition of tailings and the capacity of the seepage dams. In order to reduce this influence, the size of the cells is an important factor. In order to find material for the seepage dam, filter criteria was applied. Hydraulic conductivity of the material in the seepage dam had to be supplemented to find the best material. It is possible to dispose tailings by the use of seepage dams. The possibility to dispose tailings directly into the big heads of waste rock seems to be limited.

 • 2255.
  Åkerlund, Håkan
  et al.
  Sweco AB.
  Knutsson, Sven
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  The use of seepage dams in mine waste disposal2001In: Securing the Future - International Conference on Mining and Environment, Proceedings: June 25th -July 1st 2001, Skellefteå, Sweden, Stockholm: Swedish Mining Association , 2001, p. 1-9Conference paper (Refereed)
 • 2256. Åkesson, Maria
  et al.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Carlsson, Christel
  Swedish Geotechnical Institute.
  Sparrenbom, Charlotte J
  Kreuger, Jenny
  Modelling pesticide transport in a shallow groundwater catchment using tritium and helium-3 data2014In: Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927, E-ISSN 1872-9134, Vol. 50, p. 231-239Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using tritium and helium-3 data for calibration, a 2-D transport model was set up to explain the occurrence of bentazone, dichlorprop, glyphosate, isoproturon, MCPA and metamitron in a small groundwater catchment in southern Sweden. The model was parameterised with site-specific degradation and sorption data to enable transport simulations. Local climatological data and a 21-year record of agricultural pesticide use within the study area were used as boundary conditions. Model output was evaluated against a 7-year long pesticide monitoring data-series from two monitoring wells within the study area. The model successfully predicts observed breakthrough of bentazone, dichlorprop, isoproturon and MCPA. However, it fails to simulate observed occurrences of glyphosate and metamitron. Glyphosate and metamitron exhibit relatively high sorption potential, and their occurrence is suggested to be the result of non-equilibrium preferential flow paths which the model cannot reproduce due the conceptualisation of the system as homogenous and isotropic. The results indicate a promising methodological approach applicable to groundwater contamination risk assessment, and demonstrate the potential for transport model calibration by means of tritium and helium-3 data. Main constraints of the study relate to the relatively simple system conceptualisation, indicating a need for further consideration of physical and chemical heterogeneity.

 • 2257. Åkesson, Maria
  et al.
  Göransson, Gunnel
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Larson, Magnus
  Skred kan sprida miljögift2011In: Miljöforkning, no 6, p. 1-6Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Skred, ras och erosion förekommer längs våra svenska kustområden, sjöar och vattendrag. I samband med sådana naturfenomen kan miljögifter från förorenad mark spridas. Forskning vid Statens geotekniska institut, SGI, och Lunds tekniska högskola, LTH, visar att detta kan utgöra en miljörisk.

 • 2258. Åkesson, Maria
  et al.
  Sparrenbom, Charlotte J
  Christel, Carlsson
  Swedish Geotechnical Institute.
  Kreuger, Jenny
  Statistical screening for descriptive parameters for pesticide occurrence in a shallow groundwater catchment2013In: Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694, E-ISSN 1879-2707, Vol. 477, p. 165-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We have assessed the ability of a range of pesticide, site and climate parameters to discriminate between detected and non-detected pesticides as observed by long-term monitoring data of pesticide use and groundwater occurrence in a small catchment in southern Sweden. Of seventeen investigated parameters, six demonstrated such an ability: dosage applied, the Henry's Law Constant (HLC), the octanol–water partitioning coefficient (log Pow), the amount of precipitation the week before application, the amount of precipitation the month after application, and the substance degradation potential (DT50). The apparent influence of the investigated parameters on pesticide occurrence in groundwater, and their apparent suitability as descriptive parameters in terms of assessment of related risks, is accordingly discussed.

 • 2259. Åstedt, B
  et al.
  Holm, G
  Geotekniska bärförmågans tidsberoende tillväxt hos friktionspålar. Stötvågsmätning på hejarsondstänger1995Report (Other academic)
 • 2260.
  Åström, Christoffer
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Underlättande protokoll för datahantering inom geoteknik2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 2261. Öberg, M
  et al.
  Norén, L
  Wiberg, B
  Geoteknisk sektorsportal - nationell datainfrastruktur för tillgång till geotekniska undersökningar. Förstudie2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Behov och nytta av en geoteknisk sektorsportal; (2) Geoteknisk sektorsportal; (3) Geotekniska undersökningsresultat; (4) Redovisning av geotekniska undersökningsområden - data på översiktlig nivå; (5) Redovisning av geotekniska undersökningar - data på detaljerad nivå; (6) Slutsatser och förslag till etablering av geoteknisk sektorsportal; (7) Ordlista

 • 2262.
  Öberg, Mats
  Swedish Geotechnical Institute.
  GIS i skredriskanalyser - Göta älvuppdraget2011In: Samhällsbyggaren, ISSN 2000-2408, no 1, p. 40-44Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Göta älvuppdraget är GIS-intensivt och geografiska informationssystem är en förutsättning för att systematiskt lagra, analysera och presentera alla de data som ingår i en sådan omfattande utredning - terrängmodeller, jordartgeologi, borrningar, riskområden med mera.

 • 2263. Öberg, Mats
  GIS-verktyg och bearbetning av drönardata för generering av markprofil och överslagsberäkning av markstabilitet för riskminskande åtgärder: Stöd till räddningstjänsten i akuta ras- och skredsituationer2019Report (Other academic)
 • 2264. Ödman, Svante
  et al.
  Levitan, Herbert
  Robinson, Peter J
  Michel, Mary Ellen
  Ask, Per
  Linköping University, Department of Biomedical Engineering, Physiological Measurements. Linköping University, The Institute of Technology.
  Rapoport, Santley I
  Peripheral nerve as an osmometer: role of endoneurial capillaries in frog sciatic nerve.1987In: American Journal of Physiology, ISSN 0002-9513, E-ISSN 2163-5773, Vol. 252, no 3 Pt 1, p. C335-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The sciatic nerve of the frog was perfused in vivo with isotonic Ringer solution followed by Ringer made hypertonic by addition of sucrose or of NaCl. Nerve diameter and endoneurial hydrostatic pressure fell during hypertonic Ringer perfusion. Using a model that describes the elastic and osmotic properties of the nerve, sigma sLp, the product of the osmotic reflection coefficient at endoneurial capillaries for s equals sucrose or NaCl (which approximates 1), and of capillary hydraulic conductivity, was found to equal 73 X 10(-13) cm3 X s-1 X dyn-1. The nerve is elastic. It has a compliance K of 3.7 X 10(-5) cm2 X mmHg-1, corresponding to a modulus of elasticity E of the perineurium equal to 1.2 X 10(6) dyn X cm-2. The results indicate that the nerve behaves as an osmometer during vascular perfusion, due to the low permeability of endoneurial capillaries to small solutes such as NaCl and sucrose. A low capillary hydraulic conductivity limits bulk water flow between blood and nerve, and a low compliance limits nerve swelling and edema.

 • 2265.
  Agenda 2030. Avrapportering 2017 hur myndighetens verksamhet bidragit till målen och delmålen2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (I) Målen i Agenda 2030 som SGI stödjer; (II) Delmålen SGI:s verksamheter stödjer; (1) Bakgrund; (2) SGI:s bidrag till målen som följs upp 2017; (3) SGI:s bidrag till mål 17; (4) SGI:s bidrag till målen som följs upp 2018 eller 2019; (5) Framtida inverkan; (6) Konkreta exempel på verksamheter

 • 2266.
  Att planera och förvalta kustområden. Klimatanpassning i praktiken. Kustmöte 2011, Helsingborg 18 - 19 oktober, 20112011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Narvalo, W: Så hanterar vi stigande havsnivåer i Helsingborg; (2) Niklasson, B: Marint underhåll av kajer och strandskoning inom Helsingborgs hamn; (3) Widarsson

 • 2267.
  Bidrag till Nordiska Geoteknikermötet i Göteborg den 5-7 september 19681968Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  6 artiklar: (1) Flodin, N: Nordiskt geotekniskt samarbete och nordiska geoteknikermöten; (2) Lindskog, G: Några resultat av belastningsförsök på lerterräng speciellt med avseende på sekundär konsolidering; (3) Hansbo, S, Bennermark, H, Kihlblom, U: Sättningar vid grundläggning med plattor på moränlera i Lund; (4) Wager, O: Stabilitetsförbättrande spontkonstruktion för bankfyllningar; (5) Lindskog, G, Bergdahl, U: Grundvattenproblem i Stockholms city; (6) Broms, B: Aktuell svensk geoteknisk forskning

 • 2268.
  Bra borrat - bättre byggt1950Report (Other academic)
 • 2269. Berggren, B (Editor)
  Berglund, C (Editor)
  Concerted Action on forecasting, prevention and Reduction of Landslide Avalanche Risks (CALAR). Contract No. ENV4-CT97-0551. Final report + Appendices.2000Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Reader's guide to this report; (2) The Vienna declaration - living with natural hazards; (3) The CALAR project; (4) State of practice - regional reports; (5) Future R & D needs, conclusions and recommendations; Appendices - presented in a separate volume: (A1) Regional reports (input to the Innsbruck meeting); (A2) Reports from Innsbruck expert meeting March 1999; (A3) Report from the Vienna conference - Living with natural hazards, January 2000; (A4) References

 • 2270.
  Contribution to the congress of the International Society of Rock Mechanics, 1, Lisbon, 19661967Report (Other academic)
  Abstract [en]

  2 papers: (1) Broms, B: Note on strength properties of rock; (2) Broms, B: Tensile strength of rock materials

 • 2271.
  Contributions to the 3rd Budapest conference on soil mechanics and foundation engineering, Budapest 19681969Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Broms, B: Swedish tie-back systems for sheet pile walls; (2) Broms, B, Bennermark, H: Stability of cohesive soils behind vertical openings in sheet pile walls. Analysis of a recent failure

 • 2272.
  Contributions to the geotechnical conference on shear strength properties of natural soils and rocks, Oslo, 19671968Report (Other academic)
  Abstract [en]

  3 papers: (1) Brink, R: Effective angle of friction for a normally consolidated clay; (2) Karlsson, R, Pusch, R: Shear strength parameters and microstructure characteristics of a quick clay of extremely high water content; (3) Karlsson, R, Viberg, L: Ratio c/p' in relation to liquid limit and plasticity index, with special reference to swedish clays

 • 2273.
  Contributions to the international conference on soil mechanics and foundation engineering, 5, Paris, 1961. Part 11961Report (Other academic)
  Abstract [en]

  4 papers: (1) Kallstenius, T, Bergau, W: Research on the texture of granular masses; (2) Odenstad, S: Relationship between apparent angle of friction - with effective stresses as parameters - in drained and in consolidated-undrained triaxial tests on saturated clay. Normally- consolidated clay; (3) Kallstenius, T: Development of two modern continuous sounding methods; (4) Kallstenius, T, Bergau, W: In situ determination of horizontal ground movements

 • 2274.
  Contributions to the Seventh International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Mexico 19691971Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Fellenius, B, Broms, B: Negative skin friction for long piles driven in clay. With discussions; (2) Fellenius, B: Negative skin friction on piles in clay - a literature survey; (3) Bernell, L, Scherman, KA: Nuclear radiation in construction control of earth and rockfill dams; (4) Broms, B: Stability of natural slopes and embankment foundations. (Göta River Valley); (5) Broms, B, Forssblad: Vibratory compaction of cohesionless soils

 • 2275.
  Djupstabilisering av sulfidjord i två vägprojekt2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta projekt var att från de två aktuella vägprojekten med stabilisering av sulfidjord sammanställa och analysera utförda laboratorieförsök på stabiliserade prover och fältförsök på KC-pelare med avseende på effekten av olika kombinationer av bindemedel. Syftet har vidare varit att baserat på de erfarenheter som finns skapa underlag till praktiska rekommendationer som avser laboratorieförsök och fältförsök och tillhörande kombinationer av bindemedel vid stabilisering av sulfidjord.

 • 2276.
  Erosion problems from different aspects1964Report (Other academic)
  Abstract [en]

  4 articles: (1) Kjellman, W: Unorthodox thoughts on filter criteria; (2) Hedar, PA: Filters as protection against erosion; (3) Andersson, S: Stability of armour layer of uniform stones in running water; (4) Söderblom, R: Some laboratory experiments on the dispersion and erosion of clay materials

 • 2277.
  Flygbildstolkning som hjälpmedel vid översiktliga grundundersökningar1969Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  2 artiklar: 1) Kihlblom, U, Viberg, L, Heiner, A: Flygbildstolkning för jordartsbestämning vid samhällsplanering 1-2; (2) Kihlblom, U: Identifiering av berg och bedömning av jorddjup med hjälp av flygbilder

 • 2278.
  Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Ansvar och finansiering2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Inledning; (2) Ansvar för förorenade områden; (3) Att utreda och utkräva ansvar; (4) Olika sätt att bedriva verksamhet; (5) Ideella föreningar; (6) Ekonomiska föreningar; (7) Styrelser i ideella och ekonomiska föreningar; (8) Samfälligheter (Lantmäteriet, 2017); (9) Aktiebolag (Bolagsverket, 2017); (10) Fastighetsägare (markägare); (11) Finansiering av undersökningar och åtgärder; (12) Rättsfall om föreningars ansvar

 • 2279.
  Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Inventering, undersökning, riskbedömning och åtgärd2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Inledning; (2) Branschhistorik; (3) Föroreningsproblematik; (4) Undersökningar; (5) Bedömning; (6) Åtgärder; Bilaga: (1) Checklista för undersökningssteg 1

 • 2280.
  Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov 2018. Spridning från förorenade områden och belastning på recipienter2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattningsvis visar enkätsvaren att ökad forskning och kunskapsspridning efterfrågas dels generellt inom förorenade områden och dels även mer specifikt inom årets fokusområde spridning och belastning från förorenade områden.

 • 2281.
  Föroreningsproblematik vid gamla handelsträdgårdar - råd vid miljötekniska undersökningar2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Miljötekniska undersökningar från cirka 100 olika objekt har genererat data och underlag som legat till grund för denna publikation. Oftast förekommande organiska ämnen i jord är DDT och dess nedbrytningsprodukter, kvintozen/pentakloranilin, aldrin/dieldrin och hexaklorbensen. Riskbilden vid gamla handelsträdgårdar har i denna rapport sammanfattats i två konceptuella modeller beroende på vilken markanvändning som avses. Publikationen ger stöd vid utformning av miljötekniska undersökningar och vid bedömning av föroreningssituationen.

 • 2282.
  Förstärkt mikrobiell självrening av klorerade lösningsmedel2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Åtskilliga områden i Sverige bedöms vara förorenade med klorerade lösningsmedel som är toxiska för människa och miljö. I begreppet klorerade lösningsmedel ingår bland annat klorerade etener, till exempel perkloreten och trikloreten. Dessa är starkt förknippade med förorening från kemtvättar samt mekaniska industrier. Föroreningarna går att bryta ned med mikrobiella metoder men för att resultatet ska bli lyckat krävs goda mikrobiella och kemiska kunskaper. Vid många svenska saneringar av akvifärer som förorenats av kemtvättar har man använt sig av biostimulering, som är en typ av förstärkt mikrobiell självrening. Biostimulering innebär att man genom tillsats in situ av kolkälla stimulerar den naturliga nedbrytningen. En kompletterande teknik är bioaugmentation varvid man tillsätter speciellt utvalda mikroorganismer. Bioaugmentation är en etablerad teknik i till exempel USA, men har hittills bara använts vid enstaka förorenade objekt i Sverige. Denna publikation förklarar varför det ibland krävs en kombination av biostimulering och bioaugmentation för att saneringen ska bli lyckad. I publikationen beskrivs hur man undersöker om det finns behov av att kombinera metoderna samt hur de båda åtgärdsmetoderna kan utföras i full skala. Publikationen baseras på omfattande studier av främst utländsk litteratur, listade i en separat Bilaga. Textinnehållet i publikationen exemplifieras delvis med diagram vars underliggande data är hämtade från erfarenheter erhållna i ett projekt utfört i pilotskala, i en kloretenförorenad akvifär vid Alingsås tvätteri.

 • 2283. Rydell, B (Editor)
  Geo 2000. Geoteknisk forskardag 14 november 2000 i Göteborg.2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  19 presentationer; 4 sessioner: (1) Restproduktanvändning; (2) Grundläggning och förstärkning; (3) Undersökningsmetodik och materialegenskaper; (4) Dimensionering och riskvärdering

 • 2284.
  Geo'99. Geotekniska forskardagar, Stockholm, 2-3 december 19992000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Geotekniska FoU-behov; Sessioner: (1) Materialegenskaper och beräkningsmodeller; (2) Grundläggning och jordförstärkning; (3) Stabilitet; (4) Geofysik och geodynamik; (5) Miljögeoteknik, tjäle och markvärme

 • 2285.
  Geokalkyl 2.0. Metodbeskrivning och implementering2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Uppdrag och bakgrund; (2) Nytta och användning av systemet; (3) Arbetsprocessen; (4) Metodbeskrivning - mappstruktur; (5) Metodbeskrivning - utförande; (6) Tolka och utvärdera resultatet; (7) Faktorer som påverkar geokalkylen; (8) Exempel och implementering; Bilagor: (1) Ingående poster i kostnadsberäkning; (2) Omvandlingstabell, jordarter respektive geotekniska terrängklasser

 • 2286.
  Geokalkylsystem med hållbarhetskriterier. Komplettering och implementering av Geokalkyl enligt regeringsuppdrag2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Beskrivning av uppdraget; (2) Geokalkyl i korthet; (3) Hänsyn till klimatpåverkan från grundläggningsåtgärder; (4) Hänsyn till schaktmassors användbarhet; (5) Utbildningspaket; (6) Utvecklingsbehov och möjligheter

 • 2287.
  Geotekniken i samhällsbyggandet. SGI 10 år i Linköping. Föredrag vid temadag den 22 oktober 1985 i Linköping1986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  14 föredrag: (1) Andersson, G: Linköping - en gränslös mötesplats; (2) Hartlén, J: SGI:s roll vid planering och byggande; (3) Hellman, L: Geotekniken i stadsförnyelsen; (4) Holm, G: Pålgrundläggning; (5) Holm, G: Avancerade beräkningsmetoder; (6) Stål, T: SGI:s verksamhet inom skredriskområden – en samhällsnyttig insats; (7) Bergdahl, U: Räddningstjänst i praktiken - stabilisering av älvslänter i Munkedal. Skredvarningssystem; (8) Stigler, B: Rådgivning i skredfrågor till länsstyrelserna; (9) Ekström, A, Eriksson, L: Jordförstarkning; (10) Lundgren, T: Energigeoteknik och miljögeoteknik; (11) Lundin, SE: Energi och geoteknik - teknikläge och forskningsbehov; (12) Viberg, L: Planering och naturresursplanering; (13) Wernersson, KE: SGI:s styrelseordförande ser på institutet; (14) Rydell, B: En översikt över verksamheten

 • 2288. Ottosson, E (Editor)
  Geotekniska fältundersökningar. Metoder, erfarenheter, FoU-behov.1982Report (Other academic)
 • 2289. Lindgren, J (Editor)
  Geotekniska informationscentraler i Norden - DGI, NGI, VTT, SGI.1989Report (Other academic)
 • 2290.
  Hav och land i samspel - att planera och bygga i strandnära områden. Kustmöte 2008, Trelleborg den 22 oktober2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Hav och land i samspel; (2) Planerings- och beslutsunderlag för kustområden; (3) Ny teknik och kunskap

 • 2291.
  Havet - hot och möjligheter? Klimatanpassning i strandnära områden. Kustmöte 2010, Färjestaden 29-30 september2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Bergström, S: Vad händer med havsnivån i Sverige?; (2) Narvelo, W: Hur hanterar vi stigande hav i planeringen?; (3) Rydell, B: Hållbara stränder i ett förändrat klimat; (4) Lindahl, M: Skydd mot översvämning i Mörbylånga; (5) Folkeson, H: Kommer Falsterbonäset att finnas kvar?; (6) Åkesson, M: Helhetslösningar för klimatsäkra kustsamhällen; (7) Hågeryd, AC, Wiman, S, Törnqvist, O: Kusten sedd från ett satellitperspektiv; (8) Wikström, S: Kartering av undervattensmiljö; (9) Corneliusson Linde, L, Byheden, T: Klimatanpassning på regional nivå; (10) Kylefors, L: Våtmarker i klimatanpassningen; (11) Rydell, B: SGI samordning stranderosion; (12) Witt, C: KIMO Baltic Sea - ett samverkansprojekt om kustskydd; (13) Wennerberg, D: SAMBAH - var finns tumlarna och varför; (14) Alm, E: På gång i Erosionsskadecentrum

 • 2292.
  Hotet från havet - hur kan vi hantera högre havsnivåer? Klimatanpassning i strandnära områden. Kustmöte 2009, Åhus 17-18 november2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (I) Hotet från havet - hur kan vi hantera högre havsnivåer: (1) Kabat, P: The threat of climate change; (2) Bergström, S: Vad händer med havsnivån i Sverige?; (3) Rydell, B, Svensson, C: Hållbar utveckling av strandnära områden; (4) Johansson, B: Skydd av Malmö mot översvämning; (5) Klimatanpassning på regional nivå - Stina Westlin, Länsstyrelsen Skåne; (6) Klimatanpassning och fysisk planering - Martin Karlsson, Boverket; (7) Svensson, Å: Att hantera naturolyckor - en fråga om samverkan; (II) Att skydda kustområden mot erosion och översvämning: (8) Kabat, P: Coastal protection in the Netherlands; (9) Sörensen, P: Hur arbetar vi med klimatanpassning och skydd av kuster i Danmark?; (10) Larsson, M: Strandfodring - ett effektivt sätt att skydda kuster mot erosion och översvämning; (11) Dahlman, M: Skydd mot erosion och översvämning genom strandfodring i Åhus; (12) Falk, M: Göteborgs kommun i förändrat klimat; (13) Ohlsson, L: Hur påverkas marinbiologiska värden av klimatförändringarna?; (14) Rydell, B: Skredförutsättningar i Göta älvdalen - klimatanpassning; (15) Ohlsson, M: KIMO International and KIMO Baltic Sea; (16) Rydell, B: SGI samordningsansvar – stranderosion; (17) Alm, E: Erosionsskadecentrum, aktiviteter 2009

 • 2293.
  Hållbar utveckling av strandnära områden. Planering och byggande i teori och praktik. Kustmöte 2012, Falsterbo 9 - 10 oktober2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Ljungman, LI: Välkommen till Falsterbo och Vellinge; (2) Karlsson, ÅB: Så arbetar SGI med hållbar utveckling i förändrat klimat; (I) Tema: Kustplanering i praktiken: (3) Folkeson, H: Så hanterar vi stigande hav i planeringen. Skydd av Skanör och Falsterbo mot erosion och översvämning; (4) Mulder, J: Coastal policy in the Netherlands. History, background and socio-economic characteristics; (5) Birgander, M: Förvaltningsplan och policy för stränder. Praktikfall - Ängelholm; (6) Borell Lövstedt, C: Erosion, kustskydd och vattenkvalitet. Praktikfall - Landskrona; (7) Lerman, P: Frågor och svar om kustplanering. Intro: Integrerad kustförvaltning; (II) Tema: Skydd och klimatanpassning av strandnära områden: (8) Nilsson, C: Klimatanpassning - en gemensam europeisk utmaning; (9) Mulder, J: The Sand Motor - an example of integrated sediment management for sustainable coastal development; (10) Blied, L, Åström, S, Rydell, B: Klimatförändringar ökar erosionen i vattendrag. Konsekvenser och risker för skred i Göta älvdalen; Planeringsunderlag: (11) Lindeberg, G: Hur använda Ny nationell höjdmodell vid kustplanering?; (12) Öberg, M: Geoteknisk sektorsportal - svar på frågor om geo-undersökningar; (13) Malmberg-Persson, K: Användaranpassad geologisk information – Projekt Skånestrand; (14) Hågeryd, AC: SGI:s skred- och erosionsdatabas - innehåll och nytta; Senaste nytt om naturolyckor: (15) Hanson, H: Strandfodring i Ystad - ett år senare; (16) Nisser-Larsson, M: Nationella plattformen – naturolyckor; (17) Ohlsson, M: Erosionsskadecentrum

 • 2294. Rydell, B (Editor)
  Danielsson, P (Editor)
  Hållbar utveckling av strandnära områden. Risker och möjligheter i kustplanering. Kustmöte 2013, Ystad 24-25 oktober.2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (I) Tema 1: Risk och sårbarhet i kustområden: (1) Cooper, A: Determining coastal vulnerability. Multi-scale Coastal Vulnerability index developed for Northern Ireland; (2) Danielsson, P: Sårbarhet för strandnära områden. Nationell kartering med erosionsindex; (3) Morf, A: Klimatanpassning i Ystads kommun. Riskuppfattning och hanteringsberedskap; (II) Tema 2: Kustplanering – praktikfall: (1) Nyberg, J: Marin kartering längs Skånes kust. Projket skånestrand, katering av marina områden; (2) Borell, C: Erosion och kustskydd i Kävlinge kommun. Praktikfall; (3) Rydell, B: SGI 10 år som samordnare av stranderosion; (III) Tema 3: Planeringsunderlag: (1) Cooper, A: Coastal development in the British Isles. Contemporary approaches and issues in coastal development in the British Isles; (2) Askman, P: Multifunktionell kustplanering. Ett regionalt utvecklingsperspektiv; (3) Lindeberg, G: Användning av satellitbilder och Nationell höjdmodell; (4) Wikström, S: Laserskanning och flygbilder för kartering av kustzonen; (5) Alm, E: Vad kan vi tillåta med hänsyn till naturen? Tillståndsfrågor vid kustskydd; (6) Swenson, D: Coastal municipality master plan template; (7) Hanson, H: En exposé över skånska kustproblem; (IV) Senaste nytt: (1) Danielsson, P: På gång på SGI; (2) Nisser-Larsson, M: Nationella plattformen - naturolyckor; (3) Larson, M: På gång på LTH; (4) Sjöström, Å: Liten klimatuppdatering

 • 2295.
  Hållbart markbyggande - en handlingsplan i ett föränderligt klimat2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Handlingsplanen är ett initiativ för ökat samarbete och bygger på de behov som framkommit i dialoger med omkring 200 intressenter från drygt 70 organisationer från bransch, offentlig förvaltning och akademi som gett sin syn på vad som behöver göras. Handlingsplanens syfte är att ge en grund för konkreta åtgärder, fortsatt dialog och samarbete inom markbyggnadssektorn: kommuner, regioner och landsting, länsstyrelser, bygg- och anläggningsbranschen och berörda nationella myndigheter samt lärosäten och forskningsinstitut. Handlingsplanen belyser vad som behöver göras, hur det kan göras och vem som kan ta initiativ till att olika åtgärder genomförs för att åstadkomma ett hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Åtgärderna och hur de kan genomföras är formulerade utifrån inkomna förslag och behov uttryckta av handlingsplanens intressenter. Handlingsplanens utformning tar särskilt stöd i SGI:s instruktion om att vara pådrivande och ha en samordnande roll inom sitt verksamhetsområde.

 • 2296.
  In-situ capping of contaminated sediments. Method overview2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Capping in-place (in-situ) is an internationally accepted technology for remediating contaminated sediments. It involves placing capmaterial overtop the sediment surface to create a new bottom and to meet certain performance objectives. Capping offers advantages and limitations compared to other remediation technologies, like dredging or natural recovery.

 • 2297.
  Jordtryck mot grundmurar1970Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  1) Rehnman, SE, Broms, B: Jordtryck mot murar av lecablock; (2) Broms, B: Beräkning av jordtryck mot källarväggar

 • 2298.
  Jordtryck vid friktionsmaterial1967Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  4 artiklar: (1) Broms, B, Ingelson, I: Resultat från mätning av jordtryck mot brolandfäste; (2) Broms, B: Jordtryck mot oeftergivliga konstruktioner; (3) Broms, B: Metod för beräkning av sambandet mellan jordtryck och deformation hos främst stödmurar och förankringsplattor i friktionsjord; (4) Broms, B: Beräkning av stolpfundament

 • 2299.
  Kalkpelare1987Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  3 artiklar: (1) Holm, G, Tränk, R, Ekström, A: Kalkpelare med gips som tillsatsmedel; (2) Holm, G, Åhnberg, H: Användning av kalk-flygaska vid djupstabilisering av jord; (3) Åhnberg, H, Holm, G: Om inverkan av härdningstemperaturen på skjuvhållfastheten hos kalk- och cementstabiliserad jord

 • 2300.
  Kartunderlag om ras, skred och erosion2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Vad är ras, skred och erosion?; (2) Hur kan underlagen användas?; (3) Hur ska man välja underlag?; (4) Råd för användning och tolkning av underlagen; (5) Ansvarsområden för myndigheter som tar fram kartunderlag om ras, skred och erosion; (6) Bilagor: (a) Länkar; (b) Ordlista till vägledningen; (c) Underlag i kartvisningstjänsten; (d) Produktblad.

434445464748 2251 - 2300 of 2356
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf