Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 2959
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Bergholtz, Maria
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Ekenberg, Love
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Hansson, Karin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Snygg, Joakim
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Framework for evaluating tools used in edemocracy: transparency, autonomy, consensus and pluralism2014Ingår i: DSV Writers Hut 2014: proceedings  August 21-22, 2014, Åkersberga, Sweden, Stockholm: Stockholm University, 2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The concept of e-democracy has been around for a while. However, the intercontextual understanding of this is still immature which complicates interdisciplinarity and communication with a diversity of stakeholders, resulting in a weak participation and implementation of e-services. This is even more emphasized in an international setting, not the least in the context of various European Union initiatives regarding e-service provision. To increase the participation in the context, e-democracy services can be utilized for strengthening individual capabilities as well as political processes. The effective design of such processes requires tools to support decision-making, collaboration, and collaborative decision-making, voting engagement and involvement in the democratic process. This article presents an evaluation framework suitable for tools for e-democracy aiming at forming a constructive base for implementing an efficient support for enabling an increased participation in vital democratic processes.

 • 202.
  Bergholtz, Maria
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Eriksson, Owen
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Towards a Sociomaterial Ontology2013Ingår i: Advanced Information Systems Engineering Workshops: CAiSE 2013 International Workshops. Proceedings / [ed] Xavier Franch, Pnina Soffer, Springer Berlin/Heidelberg, 2013, 341-348 s.Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The management of social phenomena in conceptual modelling requires a novel understanding of the notion of representation. In particular, the principles for the existence and identification of objects need to be reconsidered. To do this, the paper draws on the current ontological discourse in information systems engineering and proposes a sociomaterial ontology for supporting conceptual modeling. The ontology shows how organisational entities are grounded in physical ones and how they can be understood in terms of deontic notions like privileges, duties and powers. The sociomaterial ontology is able to assist designers in creating understandable and robust conceptual models.

 • 203.
  Bergholtz, Maria
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Jayawera, Prasad
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Wohed, Petia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  A pattern and dependency based approach to the design of process models2004Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]
  In this paper an approach for building process models for e-commerce is proposed. It is based on the assumption that the process modeling task can be methodologically supported by a designers assistant. Such a foundation provides justifications, expressible in business terms, for design decisions made in process modeling, thereby facilitating communication between systems designers and business users. Two techniques are utilized in the designers assistant, namely process patterns and action dependencies. A process pattern is a generic template for a set of interrelated activities between two agents, while an action dependency expresses a sequential relationship between two activities.
 • 204.
  Bergholtz, Maria
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Andersson, Birger
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Towards a model of services based on co-creation, abstraction and restriction2011Ingår i: International Conference on Conceptual Modeling (ER) 2011, Brussels: Springer , 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The term service is today defined and used in a multitude of ways, and there is no usage characteristic that is common for all of these ways. As a consequence natural language terms used for describing services are ambiguous and often confusing. The lack of a common agreed upon definition of the term makes it difficult to understand and classify services as well as distinguish them from non-service concepts. In this paper, we do not propose a new definition of service but a model of services that helps in analysing the concept. The model is based on three perspectives: service as a means for co-creation of value, service as a means for abstraction, and service as a means for providing restricted access to resources.

 • 205.
  Bergman, Maria Elena
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Fors, Uno
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Lärplattor och Appar i Förskolan har kommit för att stanna men för vadå?: En studie om appar med inriktning på matematik och språk i Upplandsbro och Vaxholms kommuner2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Studien är ett projekt som startade 2013 i Upplandsbro och Vaxholms kommuner. Studien handlade om lärplattor(surfplattor, iPads) i förskolan och hur pedagoger kan arbeta i grupper med introduktionen av apparinom kunskapsområden matematik och språkutveckling. Forskningen finansierades delvis av kommunerna.Syftet med projektet var att beskriva och förstå hur arbete med lärplattor kan förändra förutsättningar för lärandei förskolan.En första huvudfråga formulerades och löd: Hur påverkas barns intresse och kunskapsutveckling när de arbetarmed hjälp av lärplattor inom områdena matematik och språkutveckling i förskolan. Fokus ligger i hur devuxna organiserar och genomför arbetet med yngre barn i ovan nämnda områden. Fokus inte riktas mot enskildabarn, utan om hur pedagogerna ser på detta hjälpmedel.Studien använde sig av flera datainsamlingsmetoder, enkäter, forskningscirklar, intervjuer med barn och personalenfilmade sekvenser när lärplattan användes i några utvalda grupper. Den första enkäten var avsedd attgöra en lägesbeskrivning av de två valda temana innan lärplattor skulle användas. Frågorna i den första enkätenfokuserade på vilket sätt personalen arbetade med de två nämnda ämnesområden. Den andra enkäten togupp frågor kring apparnas innehåll och vad personalen trodde barnen hade lärt sig under den tid de arbetademed lärplattorna samt frågor kring kvalitetsarbetet. Grupperna som deltog i projektet var mycket heterogenaoch arbetade med lärplattor på olika sätt och det är därför svårt att uttala sig om huruvida och på vilket sättbarns lärande har påverkats.Resultatet av projektet visar att personalen och barnen har lärt sig att hantera IKT i den dagliga verksamhetenoch att en viss kunskapslyft kring språk och matematik har kunnat skönjas. Barnen har lärt sig att snabbthantera apparna, det har visat sig att barnens kollaborativa lärande ökade, att apparna har stimulerat barnsmatematiska och språkliga utveckling då barnen har lärt sig nya begrepp och nya färdigheter.Andra aspekter med beröring på lärande, t.ex. turtagning och kollaboration (dvs barnen hjälpte varandra attlösa de problem som de mötte i samband med användning av de olika apparna) kunde också påvisas. Vidareframgick det att såväl barn som personal som inte hade svenska som modersmål visade förbättringar i uttaletav det svenska språket genom imitation. Vad gäller små barn lärde sig touchtekniken, lägga pussel, härmaljud och även att hjälpa varandra. Anmärkningsvärt var att barn som hade behov av särskilt stöd och stimulanspåverkades positivt av lärplattans övningar, enligt personal från en avdelning talade ett barn med autismsyndromför första gången och en annan blev lugnare och mer koncentrerad av att se bilder och filmsamt lyssna på musik.Apparnas innehåll - trots många inslag av mekaniskt lärande (lärande utan reflektion) - visade positiva effekterpå hela verksamheten. Delar av personalen som var teknikpessimister ändrade uppfattning under projektetsgång och de som redan arbetade IKT-inriktat utvidgade användningen av apparna. Denna utvidgadeverksamhet stimulerade till matematik och språkövningar med inslag av kreativt material. Fördelarna medintroduktionen av lärplatta överträffade nackdelarna några exempel var; lättare att arbeta med Pedagogiskdokumentation, dokumentera verksamheten och gå tillbaks till olika händelser. Surfplattan var lätt att ta medsig i samband med utflykter, lättillgänglig, samarbete underlättades, barnen interagerade och den sociala kontaktenökade.Nackdelarna som kunde identifieras var att lärplattan inte kan erbjuda barnen tredimensionella upplevelser,det observerades ett bläddrande utan mål, det går inte att producera tal, imitation och enkla belöningar resulterari mekaniskt inlärning och överdrivet bläddrande kan hämna sociala relationer vilket blir en paradox dåbarnet samtidigt kunde öka sitt kollaborativa arbete.!2Vidare togs det upp som nackdel att ledningen på förskolorna inte gav pedagogerna tillräckligt med tid attdelta samt att den tekniska supporten inte alltid fanns tillhands. Underhållet av tekniken var inte optimal,personalen önskade få bättre villkor vad gäller den pedagogiska utmaningen med Pedagogisk Dokumentationoch tidsfaktorn är problem som ofta togs upp vid forskningscirklarna.Personalen som deltog arbetade med många organisatoriska problem visade entusiasm och intresse för attlära sig och tillsammans med barnen utforskade och upptäckte ämnesområdena på ett meningsfullt sätt.Sammantaget var kunskapen kring apparnas innehåll å ena sida mekaniskt och å andra sidan visade sig meningsfullt.Denna paradox handlar kanske mer om vad man vill att barnen skall lära och den intressekonfliktensom råder kring ”skolifiering” av förskolan. Vad och varför skall barnen lära sig matematik och språk i enslags undervisande form? På vilket sätt bör den kunskap barnen tillgodogör sig vara meningsfull?Kanske handlar dessa paradoxer om kvalitet i lärandet av matematik och språk anpassad till förskolans praktik.Att apparna är uppbyggda utifrån en kvantitativ och behavioristisk syn på kunskap med belöning, stimulusoch respons som har varit ovant i förskolans värld behöver inte i sig innebära en nackdel - det är upprepandesom har bidragit till att barnen har lärt att hantera apparna. Barnen lärde sig att hantera dessa två områdenoch med lärplattan som tekniskt verktyg gick lärande snabbt, effektivt, barnen samarbetade och interagerademed varandra.Frågor som skulle vara intressanta att lära sig mer om i framtida studier inkluderar: Är detta ett kvalitativtbättre lärande? Lär sig barnen bättre utan införande av lärplattan? Och vad är framtidens lärande för förskolebarn?Det behövs givetvis en annan typ av forskning över tid för att utröna hur och på vilket sätt dessa apparutvecklar barns lärande och i synnerhet småbarnslärandet.

 • 206. Berndorfer, Stefan
  et al.
  Henriksson, Aron
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Automated Diagnosis Coding with Combined Text Representations2017Ingår i: Studies in Health Technology and Informatics, ISSN 0926-9630, E-ISSN 1879-8365, Vol. 235, 201-2015 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Automated diagnosis coding can be provided efficiently by learning predictive models from historical data; however, discriminating between thousands of codes while allowing a variable number of codes to be assigned is extremely difficult. Here, we explore various text representations and classification models for assigning ICD-9 codes to discharge summaries in MIMIC-III. It is shown that the relative effectiveness of the investigated representations depends on the frequency of the diagnosis code under consideration and that the best performance is obtained by combining models built using different representations.

 • 207. Bertels, Koen
  et al.
  Jacques, Jean-Marie
  Boman, Magnus
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Risk and crises management in complex systems2005Ingår i: Micro, meso, macro: addressing complex systems couplings / [ed] Hans Liljenstörm, Uno Svedin, New Jersey: World Scientific, 2005, 305-316 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 208. Berzisa, Solvita
  et al.
  Bravos, George
  Cardona Gonzalez, Tania
  Czubayko, Ulrich
  Espana, Sergio
  Grabis, Janis
  Henkel, Martin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Jokste, Lauma
  Kampars, Janis
  Koc, Hasan
  Kuhr, Jan-Christian
  Llorca, Carlos
  Loucopoulos, Pericles
  Juanes Pascual, Raul
  Pastor, Oscar
  Sandkuhl, Kurt
  Simic, Hrvoje
  Stirna, Janis
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Girome Valverde, Francisco
  Zdravkovic, Jelena
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Capability Driven Development: An Approach to Designing Digital Enterprises2015Ingår i: Business & Information Systems Engineering, ISSN 1867-0202, Vol. 57, nr 1, 15-25 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The need for organizations to operate in changing environments is addressed by proposing an approach that integrates organizational development with information system (IS) development taking into account changes in the application context of the solution. This is referred to as Capability Driven Development (CDD). A meta-model representing business and IS designs consisting of goals, key performance indicators, capabilities, context and capability delivery patterns, is being proposed. The use of themeta-model is validated in three industrial case studies as part of an ongoing collaboration project, whereas one case is presented in the paper. Issues related to the use of the CDD approach, namely, CDD methodology and tool support are also discussed.

 • 209. Bichard, John
  et al.
  Waern, Annika
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap. Kommunikation och kognition. Mobile Life.
  Pervasive Play, Immersion and Story: Designing Interference2008Ingår i: International Conference on Digital Interactive Media in Entertainment and Arts, 2008Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 210.
  Bider, Ilia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Adequacy of business process modelling approaches2010Ingår i: Handbook of research on complex dynamic process management: techniques for adaptability in turbulent environments / [ed] Minhong Wang, Zhaohao Sun, Hershey, PA: Business Science Reference , 2010Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 211.
  Bider, Ilia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  AGILE RESEARCH IN INFORMATION SYSTEMS FIELD: ANALYSIS FROM KNOWLEDGE TRANSFORMATION PERSPECTIVE2015Ingår i: IS 2015, IADIS Press , 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Due to the relative success of agile methods in software development, the idea of having agile processes started to be tested in other areas, for example, agile business process development. This trend already reached the research community and there have appeared some materials that suggest using agility in research projects. Analysis of these suggestions, however, shows that they do not go beyond finding superficial analogy between the concepts of the software development and research projects. The paper presents a deeper analysis of the concept of agile research in Information Systems (IS) based on the analysis of the research projects from the knowledge transformation perspective. As a basis for analysis, the SECI model of Nonaka is used. Based on this analysis, several suggestions are made on how to conduct agile research in IS, e.g. prioritize relevance over vigor, test early for a practical purpose, use own experience and reflections, etc. It is also shown that some research types, like action research and design science, are more suitable for conducting agile research than others. The paper also gives analysis of risks of non-agile research, and presents an example where they are revealed.

 • 212.
  Bider, Ilia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Analysis of Agile Software Development from the Knowledge Transformation Perspective2014Ingår i: Perspectives in business informatics research: 13th International Conference, BIR 2014, Lund, Sweden, September 22-24, 2014. Proceedings / [ed] Björn Johansson, Berlin: Springer, 2014, 143-157 s.Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  While the Agile Software Development (ASD) has been successfully promoted in the last 15 years, there is no agreement on how to determine whether a particular project is agile or not. Some practitioners consider agility as strict usage of a specific methodology, e.g. SCRUM, others consider agility as adhering to Agile Manifesto. The lack of common view on ASD prevents creating common guidelines on when the usage of ASD is appropriate. This paper presents a model of ASD that helps to differentiate it from the traditional, phase-based development, and more strictly defines the area of its applicability. The model has been built based on the knowledge transformation perspective, as the author considers it to be the most differentiating perspective when comparing ASD to traditional software development. For building the model, the ideas from SECI model of Nonaka have been exploited. The results, in the form of requirements to be fulfilled for successful employment of ASD, are demonstrated through analysis of completed ASD projects.

 • 213.
  Bider, Ilia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Analyzing communication capabilities of CM/ACM systems with the help of Language/Action perspective2015Ingår i: Thriving on Adaptability: best practices for knowledge workers, Lighthouse Point: Future Strategies Inc. , 2015Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 214.
  Bider, Ilia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Can the systems perspective help in attaining success in software engineering projects? Inquiry into the area of applicability for agile software development2015Ingår i: Software Engineering in the Systems Context: addressing frontiers, practice and education. / [ed] Ivar Jacobson, Harold "Bud" Lawson, London: College Publications, 2015, nr 1Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The paper is devoted to finding out whether employing the systems perspective can help in converting the tacit knowledge of expert software engineers into an explicit form to be transferred to novices and non-technical stakeholders of the software projects. It suggests a simple framework, dubbed SPC, that is based on distinguishing three interconnected systems involved in a software development projects: the software itself (S), the software project (P), and the context in which the software is or to be deployed (C). The usefulness of the framework is demonstrated on using SPC for determining the area of applicability of the agile software development. This is accomplished by building models of traditional and agile software development projects and analyzing the properties of these models. The models are built based on the knowledge transformation perspective, as the author considers it to be the most differentiating perspective between the agile and traditional software development. For building the models, the ideas from SECI model of Nonaka have been used. In addition, the paper presents some ideas on how the SPC framework can be used for analyzing other issues related to software development.

 • 215.
  Bider, Ilia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Functional Decomposition of a Socio-Technical System: What is Missing?2015Ingår i: STPIS 2015, CEUR Workshop Proceedings , 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper discusses the needs of new expressive means for modeling a socio-technical system as consisting of functional components that are connected to each-other through the output-input relationships. The discussion is based on an example of depicting so-called feedback connections between the functional components of a system. The need to introduce a feedback connection arises when two connected components are heavily dependent on the intellectual activity of people who man the components. In such a situation, there is a risk that the output from one component could be misinterpreted by the component which takes it as an input. Using a simplified example of a software development project, the paper introduces the notion of a feedback connection and discusses the ways it could be realized in a socio-technical system.

 • 216.
  Bider, Ilia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  In Search for a Good Theory: Commuting between Research and Practice in Business Process Domain2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Kurt Lewin’s statement “There is nothing more practical than a good theory” says not so much about what is good for practice, but rather what it means to have a good theory. There exist a number of competing theories in the business process domain. The current paper is devoted to one of those that lie outside the mainstream direction. The purpose of the paper is not to present the theory as such, but to present the stages of how it was developed with the aim of becoming a “good” theory from the practical point of view. The paper is written as an experience report and goes through different stages of the development where research efforts where intermixed with practical tests. The theory in question is the state-oriented view on business processes. The basic idea of this theory lies in application of the general principles of the theory of dynamic systems to the business domain. The main direction for practical application of theoretical results is the development of IT-support for loosely structured business processes. Besides giving the history of the related research and practical efforts, the paper discusses the lessons learned that can be of interest for the development of other theoretical models/views in the business process domain.

 • 217.
  Bider, Ilia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Is People-Structure-Tasks-Technology Matrix Outdated?2017Ingår i: STPIS 2017, Stewart Kowalski, Peter Bednar, Ilia Bider , 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 218.
  Bider, Ilia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Towards a Non-workflow Theory of Business Processes2013Ingår i: Business Process Management Workshops: BPM 2012 International Workshops, Revised Papers / [ed] Marcello La Rosa, Pnina Soffer, Springer Berlin/Heidelberg, 2013, 1-2 s.Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The keynote overviews the efforts of a group of researchers and practitioners to build and test a theory of business processes (BP) that could be of use for building non-workflow based business processes support (BPS) systems. The background for these efforts lies in two scientific disciplines outside the domain of Business Process Management, namely: Systems Thinking and Mathematical System Theory.

 • 219.
  Bider, Ilia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Towards Process Improvement for Case Management: An Outline Based on Viable System Model and an Example of Organizing Scientific Events2016Ingår i: Business Process Management Workshops: BPM 2015, 13th International Workshops, Innsbruck, Austria, August 31 – September 3, 2015, Revised Papers / [ed] Manfred Reichert, Hajo A. Reijers, Springer, 2016, 96-107 s.Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There are a number of methods for business process improvement that are used in practice and investigated in theory, such as Lean or Six Sigma. Most of these methods are activity based and they are aimed at optimizing the activities flow, and/or the usage of resources in the process. These methods suit well the workflow-based processes and thinking, but they are not easily adaptable to Case/Adaptive Case Management (CM/ACM) processes, the goal of improvement for which is improving the overall result from the knowledge workers cooperative work. Another distinctive feature of CM/ACM is that the process is guided not through which flow of activities to use in certain situations, but through a set of templates to use in these situations. This paper outlines a possible method of improving CM/ACM processes based on the Viable System Model (VSM). Though the usage of VSM for process improvement has been reported in the literature, it was not specifically applied to CM/ACM processes. The outline is based on the analysis of the process of organizing a series of scientific events, such as the AdaptiveCM workshop.

 • 220.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Andersson, Birger
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap. Informationssystem.
  Building and Exploiting a Business Process Model for Lobbying: Experience Report2007Ingår i: Communications of the IIMA, Vol. 7. No 3, 2007, pp. 1-14Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 221.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Bellinger, Gene
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Balancing Agility with Stability: Systemic View on Business Processes2013Ingår i: Beyond Alignment: Applying Systems Thinking in Architecting Enterprises / [ed] John Gotze, Anders Jensen-Waud, College Publications, 2013, 413-438 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  On the first glance, the concept of enterprise/business agility and business process management (BPM) seems to be in conflict. Enterprise/business agility means the an enterprise’s ability to react on changes in the surrounding business world as well as discover new opportunities constantly appearing in the market for launching new products and services. BPM is, normally, considered as a tool for achieving high efficiency through standardization, specialization, and automation. By taking a systemic view on business processes this paper shows that BPM can serve as a way of achieving agility rather than being a barrier to it. The presented systemic view on business processes is based on an enterprise model consisting of three layerstypes of components: an assets, a sensors and a business process instances layer. These components of this model can be recursively decomposed, which allows for different levels of details when modeling an enterprise. The paper shows how the Assets-Sensors-Processes three-layered model can be used for finding new ways of achieving enterprise/business agility, e.g., through cross-manning of business processes. It also discusses changes that need to be introduced in the contemporary theory and practice of BPM in order to make BPM a tool for achieving agility as well as the role that Systems Thinking should play in achieving this goal.

 • 222.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Bellinger, Gene
  SystemWiki.Org, , .
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Modeling an Agile Enterprise: Reconciling Systems and Process Thinking2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Selection of an enterprise modeling paradigm depends on the practical task the modeling project is trying to achieve. For example, modeling in the frame of Enterprise Architecture paradigm is, usually, aimed at alignment of the enterprise components, such as mission, vision, business processes, services and IT systems. Modeling in the frame of Business Process Management is aimed at process improvement/optimization, and modeling in the Systems Thinking paradigm is aimed at getting a holistic view on the dynamic behavior of the enterprise. This paper suggests a new approach to enterprise modeling that combine these approaches in order to reveal and improve enterprise agility. It is based on the systemic view of business processes, and it presents an enterprise as a three-layered model consisting of assets, sensors and business process instances. Elements of this model can be recursively decomposed, which allows for different levels of details when modeling an enterprise.

 • 223.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Gaaloul, KhaledKrogstie, JohnN/A, , .Nurcan, SelminN/A, , .Proper, Henderik A.Schmidt, RainerHTW-Aalen, , .Soffer, Pnina
  Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling: 15th International Conference, BPMDS 2014, 19th International Conference, EMMSAD 2014, Held at CAiSE 2014, Thessaloniki, Greece, June 16-17, 2014. Proceedings2014Proceedings (redaktörskap) (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 224.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Halpin, TerryKrogstie, JohnNurcan, SelminProper, ErikSchmidt, RainerSoffer, PninaWrycza, Stanislaw
  Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling: 13th International Conference, BPMDS 2012, 17th International Conference, EMMSAD 2012, and 5th EuroSymposium, held at CAiSE 2012, Gdańsk, Poland, June 25-26, 20122012Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 225.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Henkel, Martin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Kowalski, Stewart
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Reuse of Simulated Cases in Teaching Enterprise Modelling2015Ingår i: Advances in Conceptual Modeling: ER 2015 Workshops AHA, CMS, EMoV, MoBID, MORE-BI, MReBA, QMMQ, and SCME, Stockholm, Sweden, October 19-22, 2015, Proceedings / [ed] Manfred A.Jeusfeld, Kamalakar Karlapalem, Springer, 2015, 337-346 s.Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Case-based teaching/learning is widely used in Information Systems (IS) education in general, and in teaching/learning modeling, in particular. A case presents to the students a real or imaginary business situation asking them to build a model of it, or showing how such model can be built. In situations where a business case is presented in a text form, reusing it as is, or with modification in the same or a different course does not constitute much of a problem. However, using textual description for presenting cases has drawbacks on its own, as it does not help the students to acquire the skills of dissecting analyzing and analyzing the reality when building a model. The latter can be better achieved when a case is presented in a multimedia form, e.g. recorded interviews, website of a company, etc. As the previous works of the same authors show, such case presentations gives the students better understanding of the essence of modeling, which is appreciated by the students. The dark side of the multimedia presentation is that such a case presentation requires more time to build compared to using a textual form, and it is not easy to change it. This paper is a preliminary inquiry into the problem of reusing of cases presented with the help of multimedia. It presents a conceptual model of the domain aimed at discussing the potential of reuse of the whole case or its parts, and concludes with considerations on reusability that need to be covered when building multimedia presentations of cases.

 • 226.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Henkel, Martin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Kowalski, Stewart
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Simulating apprenticeship using multimedia in higher education: A case from the information systems field2015Ingår i: Interactive Technology and Smart Education, ISSN 1741-5659, E-ISSN 1758-8510, Vol. 12, nr 2, 137-154 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – This paper aims to report on a project aimed at using simulation for improving the quality of teaching and learning modeling skills. More specifically, the project goal was to facilitate the students to acquire skills of building models of organizational structure and behavior through analysis of internal and external documents, and interviews with employees and management. An important skill that practitioners in the information systems field need to possess is the skill of modeling information systems. The main problem with acquiring modeling skills is to learn how to extract knowledge from the unstructured reality of business life. Design/methodology/approach – To achieve the goal, a solution was introduced in the form of a computerized environment utilizing multimedia to simulate a case of an apprenticeship situation. The paper gives an overview of the problem that the solution addresses, presents the solution and reports on the trial completed in a first-year undergraduate course at Stockholm University. Findings – The results of the trial indicate that using rich multimedia along with a case-based learning approach did improve the overall performance of the students. It was also shown that both students’ and the teachers’ attitudes toward the solution were positive. Originality/value – The solution presented in this paper, using computer simulation in teaching/learning by focusing on an apprenticeship situation, can be reused by other university teachers, especially in the Information Systems discipline. This solution can thus be used in teaching, system design, requirements engineering, business analysis and other courses typical for information systems.

 • 227.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Henkel, Martin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Kowalski, Stewart
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap. Gjøvik University College, Norway.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Teaching Enterprise Modeling Based on Multi-media Simulation: A Pragmatic Approach2015Ingår i: E-Technologies: 6th International Conference, MCETECH 2015, Montréal, QC, Canada, May 12-15, 2015, Proceedings / [ed] Morad Benyoucef, Michael Weiss, Hafedh Mili, Springer, 2015, 239-254 s.Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper addresses the problem of how university students can acquire enterprise modeling skills so that they can build high quality models of organizational structure and behavior in practical settings after their graduation. The best way of learning such skills is apprenticeship where the students follow a modeling master in a real business case. However, in a university classroom setting this is difficult to arrange, if even possible. Therefore, the paper suggests the use of a computer-based simulation as a good approximation to apprenticeship. Moreover, it suggests a pragmatic, low-cost approach making the idea accessible even for courses with a low budget. A business case is simulated by providing the students with multi-media information sources that are usually used by system or business analysts when building models. The sources consist of recorded interviews with the stakeholders, a web-site of the enterprise under investigation, internal protocols from management meetings, results of twitter search on the company name, etc. The paper presents practical guidelines on how to build such simulation based on a trial successfully completed at the Department of Computer and System Sciences at Stockholm University.

 • 228.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Henkel, Martin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Kowalski, Stewart
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Technology Enhanced Learning of Modeling Skills in the Field of Information Systems2015Ingår i: IADIS international conference on information systems, 2015 / [ed] Miguel Baptista Nunes, Pedro Isaías and Philip Powell, IADIS Press, 2015, 121-128 s.Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper reports on a project aimed at using simulation for improving the quality of teaching and learning in the field of Information Systems. More specifically, the project goal was facilitating the students to acquire skills of building models of organizational structure and behavior through analysis of internal and external documents, and interviewing employees and management. The solution tested in the project was a computerized environment utilizing multi-media to simulate a business case. The paper gives an overview of the problem that the solution addresses, presents the solution, and reports on a trial completed in a first year undergraduate course at Stockholm University. The results of the trial indicate that using rich multi-media along with a case based learning approach did improve the overall performance of the students. It was also shown that both students’ and the teachers’ attitude toward the solution was positive.

 • 229.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Henning, Otto
  Modeling a Global Software Development Project as a Complex Socio-Technical System to Facilitate Risk Management and Improve the Project Structure2015Ingår i: Conference on Global Software Engineering (ICGSE), 2015 IEEE 10th International conference,13-16 july, 2015: 2015 IEEE 10th International Conference on Global Software Engineering, Ciudad Real, 13-16 july, 2015, IEEE Computer Society, 2015, 1-12 s.Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Any global software development project needs to deal with distances -- geographical, cultural, time zone, etc. -- between the groups of developers engaged in the project. To successfully manage the risks caused by such distances, there is a need to explicate and present the distances in a form suitable for manual or semi-automatic analysis, the goal of which is to detect potential risks and find ways of mitigating them. The paper presents a technique of modeling a global software development project suitable for such analysis. The project is modeled as a complex socio-technical system that consists of functional components connected with each other through output-input relationships. The components do not coincide with the organizational units of the project and can be distributed through the geographical and organizational landscape of the project. The modeling technique helps to explicate and represent various kinds of distances between the functional components to determine which of them constitute risk factors. The technique was developed during two case studies, of which the second is used for presenting and demonstrating the new modeling technique in the paper.

 • 230.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap. IbisSoft AB, Stockholm, Sweden.
  Jalali, Amin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Agile business process development: why, how and when — applying Nonaka’s theory of knowledge transformation to business process development2016Ingår i: Information Systems and E-Business Management, ISSN 1617-9846, E-ISSN 1617-9854, Vol. 14, nr 4, 693-731 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The traditional way of business process development is via creating a detailed model of a business process in question, acquiring an IT-system to support it, and then implementing it in the organizational practice. Acquiring a system can be done via designing and manufacturing it by the business itself, or via commissioning it to somebody else. Alternatively, a generic system can be bought and configured according to the business process model created. The traditional approach has a number of risks that become visible only during the latest phase of introducing the system in the organizational practice, e.g., when it becomes clear that the system does not fit the business and/or people who work in it. These risks could be mitigated by using an agile approach to the development of business processes. In agile approach: (a) the phases of process modeling, IT-system design, and manufacturing are merged into one, and (b) instead of using one big cycle, a series of smaller development cycles is used. The paper discusses what is needed to implement the agile approach, and in which business situations the agile approach is the most appropriate. Examples of tools to support agile development are presented and analyzed. The results presented in the paper have been achieved based on the knowledge transformation perspective along the lines suggested by Nonaka in SECI model. The modification of this model has been used to understand the risks and requirements connected to a particular process development strategy.

 • 231.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Jalali, Amin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Limiting Variety by Standardizing and Controlling Knowledge Intensive Processes: Case Study and Reflection on Experience2016Ingår i: 2016 IEEE 20th International Enterprise Distributed Object Computing Workshop (EDOCW): Proceedings / [ed] Remco Dijkman, Luís Ferreira Pires, Stefanie Rinderle-Ma, IEEE Computer Society, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper studies the effects of applying process improvement principles to knowledge-intensive processes, which are typical for being supported by Adaptive Case Management systems. The study is being completed by investigating a process of conducting a small-scale research project that results in BS or MS thesis being defended and graded. The research is a mixture of the case study at the department with which both authors are affiliated and reflections on own experience as active participants of the process. The preliminary results show that the improvement principles applied in the project have helped to smoothen the process and improve its outcome in terms of producing defendable theses that satisfy the requirements set by the relevant authority. However, it seems they might not positively affect other outcomes, like the size and quality of research contribution.

 • 232.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Jalali, Amin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Ohlsson, Jens
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Adaptive Case Management as a Process of Construction of and Movement in a State Space2013Ingår i: On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Workshops: Proceedings / [ed] Yan Tang Demey, Hervé Panetto, Springer Berlin/Heidelberg, 2013, 155-165 s.Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Despite having a number of years of experience, adaptive case management (ACM) still does not have a theory that would differentiate it from other paradigms of business process management and support. The known attempts to formalize Case Management do not seem to help much in creating an approach that could be useful in practice. This paper suggests an approach to building such a theory based on generalization of what is used in practice on one hand and the state-oriented view on business processes on the other. In practice, ACM systems use a number of ready-made templates that are picked up and filled as necessary for the case. State-oriented view considers a process instance/case as a point moving in a specially constructed state space. This paper suggests considering a case template as a definition of a sub-space and piking different template on the fly as constructing the state space along with moving in it when filling the template. The result is similar to what in control-flow based theories are considered as a state space with variable numbers of dimensions. Beside suggestions to building a theory, the paper demonstrates the usage of the theory on an example.

 • 233.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Jalali, Amin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Söderström, David
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Creating Self-Managed Cross-Professional Teams with Metaphoric Business Process Support Systems2015Ingår i: International Conference on Business Process Modeling, Development, and Support (BPMDS), Springer Publishing Company , 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The typical values that can be obtained by employing a business process support (BPS) system are optimization, compliance to rules and regulations, leanness, etc. These are obtained by introducing a kind of “conveyor belt” in business processes. While these values can be important for some processes at some phases of the enterprise development, they can be counter-productive for other processes and other phases. This idea paper investigates a possibility of obtaining completely different value from a BPS system, namely it serving as a means of creating self-managed/self-directed cross-professional teams of process participants. The paper suggests using visualized folk and fairy tales and interactive game technology as a basis for building BPS systems that can bring this value. The discussion is done based on the example of representing a consultative sales process using a treasure hunting plot.

 • 234.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  A strategy for merging social software with business process support2011Ingår i: Business Process Management Workshops, BPM 2010, Springer , 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Contemporary social software and business process support systems utilize different architectural principals. While social software employs the idea of shared spaces for communication/collaboration, most of the contemporary business process support systems employ a workflow engine to coordinate the work of people engaged in the given business process. There are two alternatives when developing a system that provides business process support enhanced with properties of social software. One alternative is to create a mixed shared spaces/workflow architecture. The other alternative is to find a way of both type of systems using the same architectural principle, either shared spaces, or workflow, before trying to merge the two types of systems into one. The paper explores the second alternative, namely, first, moving business process support to the shared spaces architecture, and then adding features typical for social software. The paper discusses the role of shared spaces in business process support systems, sets requirements on their structure and usage, and outlines potential benefits of using shared spaces from the business point of view. Then, the paper shows how the requirements set on the structure and usage of the shared spaces can be implemented in practice, and how typical features such as blogs/forums found in social

 • 235.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Design science research as movement between individual and generic situation-problem-solution spaces2012Ingår i: Lecture Notes in Information Systems and Organisation, Berlin/Heidelberg: Springer , 2012, 35-61 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Design science is an emerging research paradigm in the Information Systems area. A design science project typically includes the activities of problem analysis, requirements definition, artifact development, and evaluation. These activities are not to be seen as sequential but can be carried out in any order. The purpose of this paper is to propose a conceptualization and formalization of design science research that show the possible ways in which a design science project can be carried out. The proposal is based on the state oriented view on business processes and suggests that design science research can be viewed as movements in a space of situations, problems and solutions.

 • 236.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Do workflow-based systems satisfy the demands of the agile enterprise of the future?2013Ingår i: Business Process Management Workshops: BPM 2012 International Workshops. Revised Papers / [ed] Marcello La Rosa, Pnina Soffer, Springer Berlin/Heidelberg, 2013, 59-64 s.Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Workflow-based systems dominate the theory and practice of Business Process Management (BPM) leaving little space to other directions, including Adaptive Case Management. While there are reasons for such dominance in today's enterprise environment, it is time the BPM community studied this dominance in the light of the requirements of the enterprises of the future. This paper analyzes whether workflow-based systems will be able to satisfy business needs in the future based on the assumption that the essential property of the enterprise of the future is agility. The paper identifies properties that a business process should possess in order to be suitable for employing a workflow-based system to support it. Then, it analyzes whether these properties are compatible with the needs of the enterprise of the future and shows why workflow-based systems may become obsolete in the future.

 • 237.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Justifying ACM: why we need a paradigm shift in BPM2014Ingår i: Empowering knowledge workers: new ways to leverage case management / [ed] Layna Fischer, Lighthouse Point: Future Strategies Incorporated , 2014Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 238.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Using Empirical Knowledge and Studies in the Frame of Design Science Research2013Ingår i: Design Science at the Intersection of Physical and Virtual Design: The 8th International Conference, DESRIST 2013. Proceedings / [ed] Jan vom Brocke, Riitta Hekkala, Sudha Ram, Matti Rossi, Springer Berlin/Heidelberg, 2013, 463-470 s.Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The focus of this research in progress is relationships between Design Science Research (DSR) on one hand, and Empirical Research (ER) on the other. More specifically, it is devoted to investigating which tasks included in a DSR project should/could require conducting ER studies or using already existing ER knowledge. The paper presents a methodology for enumerating DSR tasks and gives examples of logical analysis of some of them to determine requirements or usability of ER studies or ER-related knowledge for completing these tasks. The enumeration of DSR tasks is done by considering possible trajectories of DSR projects in a specially constructed state space. The latter consists of two subspaces; one is the space of specific situations, problems and solutions, the other – of generic situations, problems and solutions. The first subspace represents test cases used for validating DSR hypotheses that the second subspace represents. In the terms of this space, DSR is considered to be a way of generating and testing hypotheses for future adoption. The project trajectory is identified via movements within and between subspaces. Examples of such movements are: generalization of a specific situation/problem, designing a generic solution, evaluating the results of implementing a solution in a specific situation.

 • 239.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik A
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  In Search of the Holy Grail: Integrating social software with BPM Experience report2010Ingår i: Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling: / [ed] Ilia Bider, Berlin: Springer Verlag , 2010, 1-13 s.Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The paper is devoted to finding a view on business processes that helps to introduce into business process support systems a notion of shared spaces widely used in social software. The paper presents and analyses the experience of the authors from a number of development projects aimed at building business process support systems. The authors define a role that shared spaces can play in business process support and set some requirements on the shared space structure based on this role. They then analyze their projects in order to show how these requirements can be met and describe what practical results have been achieved in each project.

 • 240.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johansson, Lena
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Design Science in Action: Developing a Framework for Introducing IT Systems into Operational Practice2012Ingår i: Proceedings of the International Conference on Information Systems, ICIS 2012 / [ed] Joey, F. George, Association for Information Systems, 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper presents an example of using design science research for solving a problem arising from local practice. The problem concerns adoption of new technology. The paper aims to integrate existing approaches and theories of technology acceptance and change management in a framework useful for practical purposes. It is based on the idea that the successful introduction of an IT system requires a number of conditions to be satisfied as well as means for bringing about the satisfaction of these conditions. The level of satisfaction of the conditions can be measured by a set of parameters, such as the level of strategic, tactical and operational understanding of the system by the users. Means include various types of actions, tools and strategies. The introduction process is steered via periodically measuring the parameters, and applying means that help to change the level of satisfaction of the conditions.

 • 241.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap. IbisSoft AB, Stockholm, Sweden.
  Karapantelakis, Athanasios
  Khadka, Nirjal
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Building a High-Level Process Model for Soliciting Requirements on Software Tools to Support Software Development: Experience Report2013Ingår i: PoEM Short Papers: Short Paper Proceedings of the 6th IFIP WG 8.1 Working Conference on the Practice of Enterprise Modeling (PoEM 2013) / [ed] Janis Grabis, Marite Kirikova, Jelena Zdravkovic, Janis Stirna, 2013, 70-82 s.Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Use of software tools to support business processes is both a possibility and necessity for both large and small enterprises of today. Given the variety of tools on the market, the question of how to choose the right tools for the process in question or analyze the suitability of the tools already employed arises. The paper presents an experience report of using a high-level business process model for analyzing software tools suitability at a large ICT organization that recently transitioned to scrum-based project methodology of software development. The paper gives overview of the modeling method used, describes the organizational context, presents a model built, and discusses preliminary findings based on the analysis of the model.

 • 242.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap. IbisSoft AB, Stockholm, Sweden .
  Kowalski, Stewart
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  A Framework for Synchronizing Human Behavior, Processes and Support Systems Using a Socio-technical Approach2014Ingår i: Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling: Proceedings, Springer Berlin/Heidelberg, 2014, 109-123 s.Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper suggests a framework for achieving alignment between a process and its external and internal environment. The framework consists of two components. The first component concerns alignment between the process and its external environment - business environment in which the process functions or is to function. The second component concerns alignment between the process and its internal environment the most important part of which are people participating in the process. The second component, which is in the focus of the paper, is based on the socio-technical view on information systems. The framework is aimed to move the focus of business process reengineering/ improvement from local optimization through the use of technology to the needs of satisfying business goals, and fostering human capital that is needed to achieve them.

 • 243.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Nurcan, Selmin
  Schmidt, Rainer
  Soffer, Pnina
  Preface: BPMDS 20142014Ingår i: BPMDS 2014, Springer , 2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 244.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Olsson, Sofia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Stray lamb - misalignment in a socio-technical structure of an enterprise when transitioning to intelligent products2016Ingår i: STPIS 2016: Socio-Technical Perspective in IS Development: Proceedings of the 2nd International Workshop on Socio-Technical Perspective in IS Development co-located with 28th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE 2016) / [ed] Stewart Kowalski, Peter M. Bednar, Ilia Bider, 2016, 25-38 s.Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Products from traditional engineering companies, such as cars and refrigerators, are evolving to become intelligent via combining hardware, software, sensors, and connectivity/networks. In such products, the importance of software increases exponential. Therefore, new software development units are emerging. This may cause misalignment between the traditional parts of the engineering companies and the new emerging software development units. The misalignment concerns both the technical part of the socio-technical structure of the companies, i.e. a conflict between different project management methodologies in the units, and the social part, i.e. the power roles of different unis and coordination between them. Viable System Model (VSM) has been applied to study the nature of misalignment in one such company, a large car manufacturer. This paper reports on the experience obtained during this study. With the help of VSM, misalignment was identified and diagnosed as a “stray lamb” – a pathological archetype related to a new and important unit of the company not being properly incorporated into the rest of the system.

 • 245.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Challenges in Assessing Parameters of a Socio-Technical System2017Ingår i: STPIS 2017, Stewart Kowalski, Peter Bednar, Ilia Bider , 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 246.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap. IbisSoft AB, Stockholm, Sweden.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Design science in action: developing a modeling technique for eliciting requirements on business process management (BPM) tools2015Ingår i: Software and Systems Modeling, ISSN 1619-1366, E-ISSN 1619-1374, Vol. 14, nr 3, 1159-1188 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Selecting a suitable business process management (BPM) tool to build a business process support system for a particular business process is difficult. There are a number of BPM tools on the market that are available as systems to install locally and as services in the cloud. These tools are based on different BPM paradigms (e.g., workflow or case management) and provide different capabilities (e.g., enforcement of the control flow, shared spaces, or a collaborative environment). This makes it difficult for an organization to select a tool that would fit the business processes at hand. The paper suggests a solution for this problem. The core of the solution is a modeling technique for business processes for eliciting their requirements for a suitable BPM tool. It produces a high-level, business process model, called a “step-relationship” model that depicts the essential characteristics of a process in a paradigm-independent way. The solution presented in this paper has been developed based on the paradigm of design science research, and the paper discusses the research project from the design science perspective. The solution has been applied in two case studies in order to demonstrate its feasibility.

 • 247.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap. Informationssystem.
  Effects from introduction of business process support systems and how they can be measured2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 248.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Preparing for the era of cloud computing: Towards a framework for selecting business process support services2012Ingår i: Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling: 13th International Conference, BPMDS 2012, 17th International Conference, EMMSAD 2012, and 5th EuroSymposium, held at CAiSE 2012, Gdańsk, Poland, June 25-26, 2012. Proceedings, Springer Berlin/Heidelberg, 2012, 16-30 s.Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The shift to the cloud computing creates new opportunities for the IT usage in business. New standard and customizable services that do not require high initial investment allow business people to choose services to support their business activities without involving technicians. Business process solutions providers are already moving their products to the cloud offering them as services. The question arises of how a business person, e.g. a department manager, can decide on which service suits best his/her needs. The paper investigates this issue in respect to the services that provide fully customizable operational support to business processes. The paper suggests a practical framework for defining requirements based on characteristics of the process to be supported by the service. The framework determines the needs of such capabilities as process flow support, shared spaces, team collaboration, etc., based on the high-level analysis of a process in question. The framework is aimed at serving as a basis for designing a practical methodology for selecting business process support services.

 • 249.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Reviving Language/Action Perspective in the Era of Social Software: Research in Progress2012Ingår i: Emerging Topics in the Practice of Enterprise Modeling: 5th IFIP WG 8.1Working Conference, PoEM 2012 / [ed] Kurt Sandkuhl, Ulf Seigerroth, Janis Stirna, 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Language/Action perspective (LAP) was introduced by Flores and Winograd and their associates in the 1980th. This perspective, which is based on the speech act theory, has been originally suggested as guidelines for designing information systems. Though LAP had some success in designing commercial systems, it had never become widespread as a basis for systems design. This paper suggests reviving LAP, however, not as a tool for system design, but as a tool for analysis of communication models of systems designed on some other principles than LAP. The paper is focused on modern systems of social software type in which communication is based on the usage of shared spaces. The paper is a research in progress report that presents the main ideas, a research plan, and preliminary results achieved in its first two steps: (1) testing LAP for analysis of one system with shared spaces architecture, and (2) classification of atomic communication acts typical for business processes. The long term goal of the research is to create practical recommendations for choosing an appropriate communication model for particular business needs.

 • 250.
  Bider, Ilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik A
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Evaluating adequacy of business process modelling approaches2009Ingår i: Handbook of research on complex dynamic process management: techniques for adaptability in turbulent environments / [ed] Minhong Wang and Zhaohao Sun, Hershey, PA: IGI Global, 2009Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
2345678 201 - 250 av 2959
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf