Digitala Vetenskapliga Arkivet

Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 763
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Günes, Cigdem
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  SE-bolag; igår, idag och imorgon: En utredning om den geografiska spridningen av bolagen inom EU och faktorer som är drivande vid val av stat för etablering.2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Efter 30 år av diskussioner och förhandlingar lyckades ministrarna inom Europeiska unionens råd, också kallad ministerrådet, rösta igenom en förordning som kom att reglera en ny företagsform, SE-bolag. Den ursprungliga tanken med en att ha en gemensam bolagsform var att den skulle lyda under gemensamma EU-regler. Ambitionen kom att bli overklig då harmoniseringen inom EU inte hade tagit den form som krävdes för att förverkliga detta, vilket den fortfarande inte har gjort. I stället lämnades kompletterande bestämmelser åt medlemsstaterna för att behandla SE-bolag som nationella publika aktiebolag

  Samtidigt som SE-bolagens stadga utvecklades så gjorde också bestämmelserna om arbetstagarinflytande det. Det publicerades ett direktiv gällande arbetstagarinflytandet som blev implementerat i flertalet medlemsstater.

  Utvecklingen har idag kommit så långt att det finns 510 etablerade SE-bolag inom EU. Majoriteten av dessa bolag finns etablerade i Tjeckien och Tyskland. Det finns många drivande faktorer som har orsakat den ojämna fördelningen av bolagens etablering. Dessa faktorer påverkas inte minst av medlemsstaternas ekonomier.

  Den europeiska statusen, implementeringen av arbetstagarinflytande och skatterättsliga bestämmelser är bara ett par av de befintliga faktorerna som är avgörande för SE-bolag vid val av stat för etablering.

  Dessutom har det under de senaste åren utvecklats en ny trend inom SE-bolagen, nämligen SE-dotterbolag, även kallad SE-skalbolag, som är inaktiva men redo för försäljning till potentiella köpare. Anledningen till denna trend har delvis blivit utredd i uppsatsen och resultatet blir att det enligt doktrin finns två anledningar till utvecklingen, nämligen bestämmelserna om arbetstagarinflytandet men också det långa registreringsförfarandet för ett SE-bolag.

  Uppsatsen kommer att behandla SE-bolagen syfte, etablering och utveckling, en avslutande diskussion kommer att föras kring SE-bolagens framtid.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 202.
  Günes, Cigdem
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Är avgiftsbestämmelserna i Järnvägslagstiftningen konkurrensneutrala?2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Konkurrensneutralitet är ett begrepp som inte finns förklarat i lag eller förarbeten. Begreppet används i Järnvägslagens (JL) avgiftsbestämmelser. Avgifter som tas ut för nyttjande av järnvägsinfrastruktur ska enligt bestämmelserna i 6 kap 14§ vara konkurrensneutrala. Förutom att hitta en förklaring på begreppet diskuterar uppsatsen om begreppet används på ett korrekt sätt eller inte. Persotrafiksmarknaden liberaliserades 2010, då blev SJ av med sitt monopol om att trafikera svenska järnvägar för persontrafik. Sedan dess har nya aktörer kommit in på marknaden, dock har SJ fortfarande en väldigt stark ställning. Konkurrensneutralitet har bedömts utifrån ett konkurrensrättsligt perspektiv, vidare har ekonomiska aspekter tagits in för att öka förståelsen om marknadens uppbyggnad. Syftet med uppsatsen är att förklara begreppet konkurrensneutralitet och sedan avgöra om bestämmelserna i 6 kap 14§ och 7 kap 3§ JL är konkurrensneutrala eller inte. Vägen fram till verkställande av syftet har bestått i att granska EU lagstiftning, lagar, nya och gamla förarbeten till både JL och Konkurrenslagen och policy dokument från kommissionen. I direktiv 2001/14/EC säger bestämmelserna att avgifterna ska vara "lika och icke-diskriminerande", frågan är huruvida "konkurrensneutral" kan vara en översättning av "lika" i detta fall. För att underlätta för läsaren har ett tillämpningsfall skapats för att beskriva hur gällande rätt ser ut och vilken situation bestämmelser med oklara begrepp kan leda till. Analysen diskuterar dels begreppet som sådant utifrån resultatet men också hur viktigt det är att ta hänsyn till hur en viss marknad ser ut, speciellt om denna marknad är obalanserad från början.

 • 203.
  Haag, Gustaf
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Currency Transaction Tax and the European Union: An analysis on the conformity between the EU treaties and the concept of a Currency Transaction Tax2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Never before in history has the amount of international trade been higher or more efficient than it is today. The fastest growing type of trade is the speculative currency trading, searching for instant profit based only on the anticipation of the variations in currency exchange rates. When currency speculation becomes an influential part of the capital flows it becomes harmful and creates instability of currency systems. Exchange rates starts to fluctuate due to the will and anticipation of speculators rather than the economic health of the country associated with the currency. This has led to recurring currency crises all over the world and an increased interest in regulatory mechanisms.

  One of the most discussed mechanisms proposed to handle this harmful evolution of the foreign exchange markets is the Currency Transaction Tax (CTT). The CTT stipulates a low tax (0.1 per cent) on all currency transaction to curb the incitement of short-term speculation based on a large amount of smaller transactions.

  The purpose of this thesis is to examine whether an implementation of a CTT is compatible with the EU treaties. This purpose consists of two research questions; whether the CTT is in conformity with the substantive law of the EU, more precisely the free movements of capital, and if the CTT is in conformity with the Economic and Monetary Union (EMU) and the exclusive power of the European System of Central Banks (ESCB) over monetary policy.

  Since this thesis aims to identify if the CTT is in conformity with existing legislation, the traditional doctrinal method is used for identifying and analysing potential difficulties with the CTT and to interpret these provisions in the light of ECJ case law and literature.

  The thesis concludes that the CTT is in conformity with the EU treaties. It does however require the full cooperation of the ESCB and ECB to achieve the objectives; to create a more stable currency market. The CTT is ready to implement.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 204.
  Haag, Kajsa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  Almlöf, Hanna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO). Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap. Linköping University.
  Baù, Massimo
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  Disentangling ownership transfer2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 205.
  Hallbäck, Camilla
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Gustafsson, Sara
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  The Global Effect of the Glaxo Case: The Increase of Transfer Pricing Conflicts between the OECD and the US2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna magisteruppsats jämför OECD:s rekommendationer gällande internprissättning med de amerikanska internprissättningsreglerna. I uppsatsen fokuserar författarna på internprissättningsproblematiken gällande immateriella tillgångar i läkemedelbranschen, med särskilt fokus på den typ av immateriella tillgångar som uppstår genom försäljning och marknadsföring (marketing intangibles). USA använder sig av områden där rättsläget är osäkert för att öka sina skatteintäkter. För att illustrera detta beskrivs och analyseras Glaxo-fallet. USA visar på så sätt lite hänsyn till ett av OECD:s viktigaste mål; att skapa en universellt harmoniserad tolkning och tillämpning av internprissättning för att motverka dubbelbeskattning och öka möjligheten för multinationella företag att förutse och planera sin skatt. Syftet med denna magisteruppsats är att förklara och analysera varför den amerikanska skattemyndigheten (IRS) valde en ny inställning till marketing intangibles i Glaxo-fallet, utvärdera den globala effekten av Glaxo-fallet och diskutera hur liknande situationer bör hanteras i framtiden.

  OECD är det mest lämpliga instrumentet för att skapa en internationell konsensus på internprissättningsområdet. Eftersom internprissättning av transaktioner som involverar immateriella tillgångar och särskilt marketing intangibles utgör ett osäkert område med endast lite vägledning från OECD finns det stort utrymme för länder att skapa egna regler och rättspraxis på området. När länder som USA tar saken i egna händer och skapar sina egna regler inom internprissättning tenderar de att sätta sina egna intressen i första rummet. Konsekvensen blir en internationell internprissättningsmiljö där konkurrensen om de multinationella företagens vinster är stor, vilket skadar den internationella handeln och investeringsviljan hos företag. Det är just detta som skett i Glaxo-fallet.

  Resultatet av Glaxo-fallet blev en ny inställning till hanteringen av denna typ av transaktioner, något som USA länge eftersökt för att lösa problemet med en minskande skattebas. Den nya amerikanska inställningen får konsekvenser för alla multinationella företag med företag i intressegemenskap i USA och distributörer utanför USA. USA sänder nu ut en signal att värdet av en produkt inte styrs utav de år av forskning och utveckling som krävdes för att skapa ett patent av det brittiska moderbolaget i Glaxo-fallet. Istället är det de immateriella tillgångar som uppkommer av försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter som tillför en produkt det egentliga värdet. I Glaxo-fallet innebar detta att en majoritet av vinsten av försäljningen av läkemedlet Zantac skulle hänföras till det amerikanska dotterbolaget och därmed beskattas i USA. Inställningen innebär att distributörer utanför USA kan komma att påverkas genom att värdet de tillfört genom forskning och utveckling eller andra viktiga funktioner kan bli mindre betydelsefullt än värdet som tillförs av marknadsföring. Läkemedelsbranschen är beroende av immateriella tillgångar för att kunna fungera och forskning och utveckling är den mest betydelsefulla värdeskapande funktionen inom industrin. Företag i läkemedelsbranschen är dessutom mycket benägna att hamna i blickfånget för internprissättningsrevisioner. Om den nya amerikanska inställningen vinner mark är det mycket troligt att konsekvenserna blir allvarliga både för läkemedelsindustrin och för samhället i stort.

  I denna magisteruppsats har författarna antagit tre huvudsakliga slutsatser med rekommendationer. Den första är att OECD:s medlemsländer måste respektera principen om en neutral inställning till internprissättning. Som en andra slutsats kan sägas att skattemyndigheter måste beakta de affärsmässiga skälen till de transaktioner som företas av multinationella företag och förstå multinationella företags behov av förutsebarhet beträffande beskattning. Slutligen ligger ett internationellt samarbete i alla länders intresse och en internationell konsensus gällande tolkning och tillämpning av internprissättning skapar balans och motverkar dubbelbeskattning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 206.
  Hammarstrand, David
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Skatterättslig genomsyn: tillämplig eller inte2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att förhindra att skattskyldiga utnyttjar lagstiftningen på ett sätt som lagstiftaren inte avsett används stopp- och speciallagstiftning. Då detta förfarande alltid ligger  steget efter, lagstiftades det om en generalklausul mot skatteflykt.

  Legalitetsprincipen kommer även till uttryck inom skatterätten, ingen skatt utan lag. Detta upprätthåller rättsäkerheten och leder till att skattskyldiga kan förutse de skatterättsliga konsekvenserna av olika rättshandlingar.

  Generalklausulen har ansetts vara svår att tillämpa vilket lett till att det genom praxis framkommit principer om genomsyn. Skatteverket verkar vara av den uppfattningen att det finns en skatterättslig genomsynsmetod. Denna metod förbiser de civilrättsligt giltiga avtalen och ser till den ekonomiska innebörden och beskattar förfarandet därefter. Att se till avtals verkliga innebörd är något som är vanligt förekommande på det civilrättsliga området. Det brukar sägas att skatterätten bygger på civilrättsliga grunder, det är därför anmärkningsvärt att, som Skatteverket gör, åsidosätta eller omkaraktärisera civilrättsliga avtal. Det förefaller snarare vara så att de ekonomiska konsekvenserna är en direkt följd av de civilrättsliga, vilket leder till att en skatterättslig genomsyn inte är tillämplig.

  Under de senaste åren har det kommit flera avgöranden som säger att en skatterättslig genomsyn inte kan tillämpas. Trots detta fortsätter Skatteverket att tillämpa principen. Även om Regeringsrätten har sin ställning klar verkar det som om det behövs flera, tydliga, domar för att Skatteverket ska inse att det inte längre går att genomföra en skatterättslig genomsyn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 207.
  Hansen, Ida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Lin, Viktoria
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  China - The new Corporate Income Tax Law and its effect on Transfer Pricing: and in particular the issue of documentation requirements2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  China has had a remarkable development since the late 1970s, when the Chinese government started opening up its internal market for the outside world. The Chinese legislation and the legal system itself have been developing rapidly to adapt to the new economic environment, however not without complications. Many uncertainties still remain.

  Under the old income tax regime, corporations on the Chinese market were taxed under two different systems, one for domestic enterprises and one for foreign invested enterprises and foreign enterprises. With the new Corporate Income Tax Law, these two systems were merged and new concepts introduced. The new income tax law includes important articles that affect the transfer pricing regime in China. The OECD’s transfer pricing regulations have served as a model when China first started to regulate their transfer pricing, there are consequently similarities between the two.

  Multinational corporations consider the issue of transfer pricing as the most important issue in their international taxation. It is important both from the aspect of being the most effective way to maximize the world profit of the corporation and also in the aspect that an adjustment due to inaccuracies in the corporation’s transfer prices can be expensive. The Chinese transfer pricing system is considered to be young in comparison with other jurisdictions, for example the United States. The Chinese government and its tax authorities have in recent years put a lot of effort in improving the transfer pricing system and its execution. Due to the amount of loss in tax revenue that is believed to be due to transfer pricing measures, the issue is considered to be of outmost importance.

  The requirement on transfer pricing documentation has been an important issue for MNCs on the Chinese market, especially now when there is an interest levy on adjustments made through an audit. Since the current regulation on documentation is still quite vague, it constitutes an uncertainty for both taxpayers and tax authorities. However, an issuing of a clearer regulation on documentation requirements have long been anticipated but not yet released, although clarifying measures have been taken through the Corporate Income Tax Law and newly issued circulars during 2007.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 208.
  Hansson, Malin
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Väsentlig anknytning: Betydelsen av bostad och väsentligt inflytande i näringsverksamhet för individens skattemässiga status2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  In Sweden a person is either unlimited or limited liable to tax. It is important to define this status since the consequence of being unlimited liable to tax according to chapter 3 § 8 Swedish income tax law (1999:1229) is imposed tax on every revenue from Sweden and overseas. When deciding the fiscal status Sweden uses the principle of domicile which makes the home of the taxable person important.

  Despite domilication in another country a person can be considered to have such bonds to Sweden that they still should be unlimited liable to tax here. During the development of the Swedish communal tax law (1928:370) the term essential linkage was introduced. There are numerous factors which can affect this assessment but in case-law some factors have been considered more important than others. Amongst these are residence which is adopted for year-round use and practice business operations here or being economical engaged here by having assets that, directly or indirectly, gives the beneficiary a vital influence in business operations.

  Concerning residences there are clear guidelines. By the inquiry of case-law in recent years you can draw the conclusion that permanent residences which are retained after migration always leads to essential linkage while secondary residences never does so.

  Regarding economical commitment the actual influence over a business operation is of importance for the assessment. A shareholding of ten percent does not lead to essential influence. An upper limit which directly leads to essential influence is not established. The opinion considering the relation between essential influence and prime linkage has prior to a decision made by the Swedish taxation committee been that one leads to the other. This is now uncertain.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 209.
  Hansson, Tanja
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Nilsson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Friskrivningsklausuler i kommersiella standardavtal: En detaljstudie angående harmoniseringen av avtalsrätten inom EU2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  During the later half of the 20th century standard form contracts began to be used more frequently in contract situations. This trend has been consistent and in today’s world numerous commercial parties employ such contracts in their business transactions. The reasons for the extended use of standard form contracts are the benefits that can be obtained for the parties such as time efficiency, effectiveness and price advantages. Standardised contracts often regulate certain issues of the contract for example the way of delivery, remedies and complaints. The definition of such contracts is corresponding in Sweden and England as contracts containing in advance standardised terms with an aim to be used similarly in contract situations with most clients or customers.

  As the usage of standard form contracts increased, the number of unfair contract terms also enhanced. Therefore, the legislative powers in Sweden and England realised that the rules concerning the freedom of contract had to be restricted and governed. As a result, the legislative powers introduced an open control device through statutory control. This was done in Sweden in 1976 with the enforcement of Section 36 of the Contracts Act, and in England the year after when UCTA came into force. The statutory control in both Sweden and England makes it possible to appraise the fairness of exemption clauses. The statutory control is not identical in the two states. UCTA only concerns exclusion clauses and limitation clauses regarding contract terms and non-contractual notices. In Sweden, on the other hand, there is a general doctrine of unfairness and Section 36 of the Contracts Act can set aside all kinds of agreements.

  The statutory control is complemented by indirect means of controlling the content of a contract through non statutory methods. The non statutory methods are concerned with the incorporation, interpretation and construction of clauses in a contract. To be valid and for a party to be able to rely on a term it must have been incorporated into the contract. The rules concerning the interpretation of standard form contracts and exclusion clauses are also of great importance. In both states the approach held is that the statutory control should be used preferably over the indirect control means, though the indirect means still has a prominent role in England through common law. Both England and Sweden agree on that the weaker party in a contract situation is in a greater need of protection by the rules of law in unfair contract situations. However unfairness can only arise if the superior party has wrongfully used the exclusion clause.

  Our study shows the differences between Swedish and English contract law that can result in difficulties in the harmonisation process. These differences concern the test of reasonableness of exemption clauses, the doctrine of good faith, the legal effects and to what extent the indirect means of control should be applied. The Swedish test of reasonableness may include all relevant circumstances irrespective of the time of their occurrence, before or after the entry of the contract. The courts in England are limited to circumstances that have occurred before the closure of the contract. Section 36 of the Swedish Contracts Act includes a general rule of unfairness applicable to all kinds of contract terms. The rule of unfairness in the UCTA on the other hand, is only applicable to exemption clauses and indemnity clauses and there is no general rule of unfairness in English contract law. Instead the courts rely on indirect means of control, which therefore is of greater importance in English contract law. Finally, adjustments of unfair exemption clauses has a significant role in Swedish contract law, in contrast to English contract law where any adjustment is regarded as an intrusion of the freedom of contract.

  To endorse one of the most important aims of the EU; a well working inner market, discussions commenced in 2001. The discussions concerned the harmonisation of the contract law within the union. The questions that arose were whether or not it was possible at all to form a European common contract law and if so, what the effects would be. An action plan was developed by the Commission and today both the EU Parliament and the Council are positive in regard to the continuing work with a reference frame. The Commission aims to pass the reference frame in 2009. Since the EU member states are diverse and have different legal systems a harmonisation of the contract law could cause difficulties. There are differences concerning legal traditions and legal values, hence the legal expertise in Europe is divided in the harmonisation question.

  The following study aims to analyse the existing rules of law in Sweden and England representing two diverse legal systems existing in Europe; civil law and common law. The focus of this study regards the control of exclusion clauses in standard form contracts in both legal systems. The comparison will then be used to analyse the fundamental question if the harmonisation of contract law in the EU is feasible. Specific areas within the contract law have already been harmonised, which shows a possibility to coordinate common law and civil law. Directive 93/13/EEC on Unfair Terms in Consumer Contracts is one example of harmonised contract law in the EU and the principles in PECL is another example which shows that it is possible to coordinate common law and civil law. A harmonisation of the contract law will probably promote the commerce within the union and be the next step towards one of the most prominent goals of the EU, namely a well functioning common market. However, our study shows that the differences between national legislation and the differences between the legal traditions within the EU are not insignificant and a harmonisation will probably not be enforced without difficulties.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 210.
  Hartmann, Christoffer
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Ränteavdragsbegränsningar2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 211.
  Hasaj, Elvira
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Identitetskravet och passkravet: En rättsfallsanalys kring målen UM 8296-09 och UM 1014-092011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Identitetskravet och passkravet - En rättsfallsanalys kring målen UM 8296-09 och UM 1014-09
 • 212.
  Hasanbegovic, Jasmina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Attribution of Profits to Dependent Agent Permanent Establishments: The dual taxpayer approach versus the single taxpayer approach2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Business profits constitute the main part of income derived through international business and these profits are only to be taxed in the home state of the enterprise. However, if the enterprise conducts business in a host state through a PE, the profits attributable to the PE are taxable in the host state. Article 7 of the OECD Model Tax determines the profits attributable to the PE.

  Nevertheless, Member States have interpreted Article 7 of the OECD Model Tax Convention in various ways. In order to provide consensus the OECD adopted an authorised OECD approach for attributing profits to PEs.

  The first part of the purpose of this thesis is to study the Swedish approach for attributing profits to dependent agent PEs in relation to the authorised OECD approach. An enterprise from the home state can be considered to have a dependent agent PE in the host state if it conducts business in the host state through a dependent agent located therein. This is provided that the agent has the authority to conclude contracts in the name of the enterprise and exercises this authority regularly.

  Under the authorised OECD approach for profit attribution to dependent agent PEs it is possible to allocate profits to the PE in excess of the arm’s length remuneration paid to the dependent agent. Thereby, the OECD has adopted the dual taxpayer approach as the authorised OECD approach.

  According to the author’s opinion the Swedish perspective regarding profit attribution to dependent agent PEs differs from the authorised OECD approach as the dual taxpayer approach so far has not been applied in Sweden. Furthermore, it differs as the attribution of capital to PEs is not allowed according to case law and as far as the recognition of internal dealings is concerned.

  When the OECD adopted the dual taxpayer approach as the authorised OECD approach another method was available; the single taxpayer approach. In line with this approach no further profits in excess of the arm’s length remuneration to the dependent agent can be attributed to the dependent agent PE. However, the single taxpayer approach was rejected as the authorised OECD approach, which has lead to disagreement within the international tax community.

  Therefore, the second part of the purpose of this thesis is to study to what extent the authorised OECD approach is sustained. This is done by analysing reactions to the single and dual taxpayer approach among business and academic circles.

  The author believes that reactions against the dual taxpayer approach mainly arise in situations when an enterprise in the host state gives rise to a dependent agent PE. Therefore, the authorised OECD approach should have recognised that different types of dependent agent PEs might arise and the approach is only sustained to the extent that a person belonging to the foreign enterprise leads to the existence of a dependent agent PE.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 213.
  He, You-Fin
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  The concept of controlled foreign company and its complience with the EU-law: Does the Swedish chapter 39a Income Tax Act constitute a breach on freedom of establishment?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

   

  Establishment in foreign countries can be achieved through a subsidiary company or a permanent establishment. Profit of a subsidiary company is normally taxed in accordance with the law of the country of where it is established, since a subsidiary company constitutes a separate legal entity. A permanent establishment on the other hand is not a separate legal entity, therefore profit in a permanent establishment is usually added on to the company’s total profit and taxed in accordance with the law of the country of where the company is established.

  Establishing business activities in foreign countries do normally not create problems, unless the business is carried on in a low tax jurisdiction. If that is the case, unlimited opportunities are created for companies to circumvent domestic taxation by transferring profit to the low tax jurisdiction, which in turn decreases the domestic tax base. In Sweden this kind of circumvention is precluded by chapter 39a ITA, in the meaning that a shareholder in a foreign company can be tax liable of low taxed profit in a foreign. The question that arises is whether chapter 39a ITA infringes on freedom of establishment.

  The outcome in the analysis is that there is a likeliness that chapter 39a ITA constitutes a restriction on the freedom of establishment. The escape provided in article 52 TFEU cannot justify the measure. Nor is it likely that the measure can be justified by the rule of reason. In the light of the assessment done in the analysis, it can be concluded that the chapter 39a ITA is applied in a non-discriminatory manner, satisfies a mandatory requirement (prevention of tax avoidance) and is regarded as appropriate in securing the achievement of the objectives. But there is a potential risk that measure will fail in the proportionality test.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Heidbrink, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Avtals uppkomst: Dags att se bortom avtalslagen2007Ingår i: Svensk juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 8, s. 673-708Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The article reviews and criticises the opinions of three Nordic writers - Kurt Grönfors, Bert Lehrberg, and Fredrik Stang - as to how, and on what principles, contracts come into being. On the basis of this criticism, a research programme is proposed, aiming at establishing what other mechanisms apart from the offer-and-acceptance model of the Contracts Act is applied by Swedish courts as regards the conclusion of contracts.

 • 215.
  Heidbrink, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Det allmännas vårdplikt vid custodia2010Ingår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 4, s. 321-343Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I artikeln undersöks det allmännas ansvar för enskild egendom som detallmänna har om hand (ansvar för custodia). Det konstateras att myndigheterinte har något strikt, utan endast ett culpaansvar med omvänd bevisbörda(presumtions- eller exculpationsansvar). Innehållet i culpaansvaretfastställs med ledning av den omhändertagna egendomens egenskaper.

 • 216.
  Heidbrink, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  En europeisk avtalsrätt?: En lägesbeskrivning avseende den europeiska debatten2007Ingår i: IUR-Information, Vol. 1Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  This article reviews the debate about, and efforts concerning, a harmonisation of European contract law as of January 2007. It criticises the main thrust of the attempt, and is skeptical about the project's chances of success.

 • 217.
  Heidbrink, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Erika P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden. En civilrättslig studie av förutsättningarna för ansvar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan avtalsmässigt obundna parter (ak.avh.), Iustus förlag, Uppsala 2007, 494 s.2007Ingår i: Juridisk tidskrift, ISSN 1100-7761, nr 4, s. 962-Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Book review of a doctoral thesis submitted at, and accepted by, Uppsala University.

 • 218.
  Heidbrink, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Henriette Nazarian: Lojalitetsplikt i kontraktsforhold2008Ingår i: Tidsskrift for rettsvitenskap, ISSN 0040-7143, E-ISSN 1504-3096, Vol. 121, nr 4-5, s. 662-671Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Recension av Henriette Nazarians avhandling

 • 219.
  Heidbrink, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  NJA 2010 s. 467: Släggan istället för stämjärnet2011Ingår i: Utblick och inblick: Vänbok till Claes Sandgren / [ed] Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström & Jan Rosén, Uppsala: Iustus förlag, 2011, 1, s. 261-272Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kritisk rättspolitisk granskning av NJA 2010 s. 467

 • 220.
  Heidbrink, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Omhändertagande av annans egendom: ett avtalsgrundande rättsfaktum?2008Ingår i: Svensk juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 1, s. 57-Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras det förvånansvärt komplicerade spörsmålet hur man skall kunna avgöra frågan i vad mån omhändertagande av annans egendom är ett avtalsgrundande rättsfaktum. Några rättsfall analyseras djupare och slutsatsen dras att omhändertagande av annans egendom — vare sig det sker för transport eller för något annat syfte — med stor sannolikhet inte utgör något avtalsgrundande rättsfaktum, utan snarare ett rättsfaktum sui generis som uppvisar likheter med den engelska rättens bailment.

 • 221.
  Heidbrink, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  'Reasonableness' i kommersiella förhållanden under engelsk rätt: En varningsflagga avseende långtgående friskrivningsklausuler2006Ingår i: IUR-Information, Vol. 8Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  This article analyzes Balmoral v. Borealis in the High Court of England, and draws the conclusion that one must be very careful in drafting exemption clauses, as sweeping such clauses will not be upheld by English courts.

 • 222.
  Heidbrink, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Review of Adrian A.S. Zuckerman, Civil Procedure, LexisNexis UK, London 20032004Ingår i: Juridisk tidskrift, ISSN 1100-7761, nr 4, s. 942-Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Reviews A.S. Zuckerman's book Civil Procedure.

 • 223.
  Heidbrink, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Transporträttslig preskription för en produktskada? Det beror på...2008Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kommentar till rättsfallet NJA 2007 s. 879

 • 224.
  Heidbrink, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Utgångspunkten för ansvar för annans lösöre (custodia) i straff- och skadeståndsrätten2009Ingår i: Tidsskrift for rettsvitenskap, ISSN 0040-7143, E-ISSN 1504-3096, Vol. 122, nr 4-5, s. 577-310Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 225.
  Helgee, Maria
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Gränsdragningen mellan förhindra skatteflykt och förhindra förlust av skatteintäker: Två separata rättfärdigandegrunder med samma innebörd?2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Inom den direkta beskattningens område har medlemstaterna i den Europeiska Unionen till stor del behållit sin behörighet men ska likväl beakta EU-rätten vid utövandet av denna behörighet. EU-rätten har dock fått ett allt större inflytande på den direkta beskattningens område genom bestämmelserna om den fria rörligheten och etableringsfriheten som till viss del begränsar medlemsstaternas behörighet. Medlemsstaterna måste rättfärdiga en nationell bestämmelse som är i konflikt med etableringsfriheten för att få tillämpa den och ofta åberopas den principiellt accepterade rättfärdigandegrunden förhindra skatteflykt. Det är dock inte ovanligt att nationella bestämmelser anses oförenliga med etableringsfriheten om de syftar till att förhindra förlust av skatteintäkter. Att förhindra förlust av skatteintäkter är inte en accepterad rättfärdigandegrund då den anses vara grundad på rent ekonomiska intressen och således inte utgör ett tvingande hänsyn till allmänintresset. En medlemsstat vars nationella bestämmelse ämnar förhindra skatteflykt åsyftar dock högst sannolikt att indirekt förhindra att de skatteintäkter hänförbara till medlemsstaten går förlorade vilket tyder på att även denna rättfärdigandegrund kan anses grundad i ett ekonomiskt intresse från medlemstaterna. Frågan uppkommer därför om det finns en tydlig gränsdragning mellan dessa två rättfärdigandegrunder. Innebörden av förhindra förlust av skatteintäkter måste anses inrymmas i medlemsstaternas ändamål med att söka förhindra skatteflykt. Dessa två rättfärdigandegrunder har således samma syfte och därför kan uppdelningen av dessa inte anses helt självklar. Gränsdragningen mellan dessa rättfärdigandegrunder anses således inte tillräckligt tydlig för att kunna hävda att förutsebarhet de facto föreligger för medlemsstaterna vid tillämpningen av respektive rättfärdigandegrund.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 226.
  Hellbom, Fredrik
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Genomförandet av bemanningsdirektivet 2008/104/EG: En problematisk implementering för Sverige?2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Användandet av uthyrd arbetskraft från bemanningsföretag har ökat avsevärt de senaste decennierna. EU:s bemanningsdirektiv 2008/104/EG har tillkommit med anledning av att arbetsvillkoren och den rättsliga regleringen med avseende på bemanningsarbete idag skiljer sig kraftigt bland EU:s medlemsstater. Bemanningsdirektivet har ett tudelat syfte, dels syftar det till att förbättra arbetsvillkoren för bemanningsanställda genom införandet av en likabehandlingsprincip av bemanningsanställda. Därtill syftar direktivet till att skapa större acceptans och undanrö-ja hinder för bemanningsföretagen.

  Inom EU:s medlemsstater finns en rad olika arbetsmarknadsmodeller representerande. Den svenska och nordiska modellen karaktäriseras av minimalt med statlig reglering, och en hög grad av reglering genom kollektivavtal som förhandlas fram och sluts mellan arbetsmarknadens parter. Den kontinentala modellen som kan sägas var den härskande inom övriga EU och så även för EU:s reglering, bygger på reglering genom lag och en lagfäst möjlighet till att allmängiltigförklara (utsträcka) vissa kollektivavtal. Vilket innebär att arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal, tvingas tillämpa ett visst avtal. För Sveriges del uppkommer ett potentiellt problem i genomförandet av bemanningsdirektivet, då det följer av äldre rättspraxis från EU-domstolen att vår svenska typ av kollektivavtal inte är ett fullgott sätt att implementera EU-direktiv.

  Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utreda om och hur det går att genomföra bemanningsdirektivet inom den svenska modellen, och samtidigt leva upp till de krav som följer av EU-rätten. Enligt min bedömning kommer det krävas att en bakomliggande lagstiftning införs, som garanterar direktivets skydd för samtliga arbetstagare. Den nödvändiga lagstiftningen kan dock utformas på ett sätt som inte undergräver den svenska modellen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 227.
  Henriksson, Frida
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Upprepade interna aktieöverlåtelser vid generationsskiften av fåmansföretag: En tolkning av skatteflyktslagen2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kvalificerade aktier i fåmansföretag skall enligt bestämmelserna i 57 kapitlet IL beskattas i både inkomstslaget kapital och tjänst. Genom att genomföra en upprepad intern aktieöverlåtelse kan en företagsägare avkvalificera sina aktier och beskattas enligt reglerna om kapital. I RÅ 2009 ref. 31 anses att ett förfarande med upprepade interna aktieöverlåtelser utgör skatteflykt vilket väcker frågan om när ett generationsskifte av ett fåmansföretag genom upprepad intern aktieöverlåtelse anses vara skatteflykt.

  Generalklausulen i skatteflyktslagen består av fyra rekvisit. Samtliga rekvisit måste vara uppfyllda för att lagen skall vara tillämplig. Den avgörande faktorn i bedömningen av när ett förfarande med upprepade interna aktieöverlåtelser vid generationsskiften av fåmansföretag anses vara skatteflykt är om aktierna är kvalificerade efter förfarandet eller inte. Om aktierna blir kvalificerade trots att generationsskiftet genomförts med upprepade interna aktieöverlåtelser är skatteflyktslagens första rekvisit inte tillämpligt och eftersom det krävs att samtliga fyra rekvisit är uppfyllda för att lagen skall bli tillämplig utgör förfarandet inte skatteflykt. Om aktierna däremot inte blir kvalificerade har företagsägaren uppnått en skatteförmån som gör att skatteflyktslagens första rekvisit är uppfyllt och skatteflyktslagen kan bli tillämplig.

  Skatteflyktslagen är således tillämplig i de fall där företagsägaren genomfört ett generationsskifte genom upprepade interna aktieöverlåtelser och andelarna inte längre är kvalificerade. Vidare krävs det att företagsägaren medverkat i rättshandlingarna, direkt eller indirekt, att företagsägaren haft för avsikt att erhålla en skatteförmån och att en beskattning på grundval av förfarandet strider mot de särskilda beskattningsreglerna i 57 kapitlet IL.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 228.
  Heyati, Farshid
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Kugic, Robert
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Cohesion of the national tax system: An analysis from a legal certainty perspective2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Direct taxation is an area which has not been harmonized entirely within the European Community. Nevertheless, the ECJ has in its case law stated that even though direct taxation falls within the competence of the Member States, they may not exercise that competence by breaching EC law. At the same time the EC Treaty provides certain exceptions in the form of justifications for national measures resulting in such breach of EC Law. The justification grounds provided by the EC Treaty are, however, limited and general and not suitable for justifying tax measures. That is why the rule of reason has played such an important role within the area of direct taxation. The rule of reason made it possible to in-voke justification grounds that were not expressly mentioned in the EC Treaty. Since the list of justifying grounds, not provided by the EC Treaty, is open-ended, Member States have been invoking several different justifying grounds which were suitable for tax measures. One of those justification grounds which has been used the most is the preservation of the cohesion of the national tax system.

  The first time the cohesion of a national tax system was brought forward as a justifying reason for a restrictive measure was in the Bachmann case. There the ECJ held that the Belgian legislation could be justified on the ground of the cohesion of the national tax system. However, the ECJ has been applying the cohesion justification very restrictively and never accepted it as a valid justification ground after the Bachmann case. What the ECJ has done in subsequent cases is to develop the meaning of the principle and adding new criteria which must be fulfilled in order for the cohesion justification to be successfully invoked. However, during this course the ECJ has been very unclear and inconsistent, harming legal certainty, which taxpayers are supposed to expect. Even in the doctrine, authors have been questioning the validity of the cohesion justification due to the ECJ’s reluctance to accept it again. In connection with recent case law concerning cross-border dividend taxation, voices have been heard, demanding the ECJ to address the cohesion justification once more in order to set out clear boundaries for its application and to disperse the current legal uncer-tainty regarding the matter. As a consequence the aim of this paper is to analyze the appli-cation of the cohesion justification to cross-border dividend situations from a legal certainty perspective. As becomes clear from analyzing recent cross-border dividend cases, the ECJ seems to have departed from earlier established criteria and a new line of thought seems to direct the development towards the introduction and application of new criteria.

  Conclusively, we have found that the application of the cohesion justification by the ECJ has been very inconsistent and that this inconsistency has led to a considerable degree of legal uncertainty, making it difficult to predict the outcomes of future cases. Therefore, we conclude that the ECJ should take the opportunity, which has presented itself in recent cases concerning cross-border dividend taxation, to clarify the cohesion justification and set out clear definitions for how to apply it.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 229.
  Hietala, Sanna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Ränteavdrag: En analys av förslag till effektivare ränteavdragsbegränsningar2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Huvudregeln inom svensk skatterätt är att ränteutgifter ska dras av inom inkomstslaget nä- ringsverksamhet. För ett antal år sedan uppmärksammade Skatteverket ett förfarande där internationella koncernbolag utnyttjade den fria avdragsrätten i ett skatteplanerings hänse- ende. Höga vinster i svenska bolag flyttades genom höga räntor på interna lån till bolag i lågbeskattade länder. Efter ledande praxis visade det sig att möjligheten till att angripa för- farandet genom lag saknades och Skatteverkets kartläggning visade att ränteavdrag av skat- teplaneringsskäl utnyttjades i hög utsträckning, uppmärksammades behovet av lagstiftning på området. I syfte att förhindra förfarandet, som givits smeknamnet räntesnurror, infördes lagstiftning gällande ränteavdragsbegränsningar år 2009.

  Skatteverkets fortsatta kartläggningar tyder på att det trots införandet av lagstiftningen finns betydande möjligheter för bolag att undgå bolagsbeskattning i Sverige. Lagens ut- formning har oönskade effekter, den är oförutsebar och miljardtals kronor försvinner från den svenska skattebasen årligen. I mars 2012 lade finansdepartementet fram ett förslag till effektivare ränteavdragsbegränsningar. Syftet med denna uppsats är att analysera lagförsla- get i finansdepartementets nya promemoria gällande effektivare ränteavdragsbegränsningar utifrån ändamålet om att förhindra skatteplanering jämfört med dagens lagstiftning. Efter en granskning av förslaget och den kritik det bemött jämfört med dagens lagstiftning fram- kommer att förslaget bättre uppfyller statens mål om att förhindra skatteplanering. Ur ett bolagsperspektiv förefaller förslaget dock utöka oförutsebarheten och vara något väl om- fattande.

  Slutsatsen är att förslaget bättre uppfyller målet om att förhindra skatteplanering genom ränteavdrag men att det bör bearbetas för att inte missgynna näringslivet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 230.
  Hilling, Axel
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Income taxation of derivatives and other financial instruments - economic substance versus legal form: A study focusing on Swedish non-financial companies2007Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this book is to examine the Swedish income tax treatment of derivatives, to ascertain the extent to which this treatment provides tax arbitrage opportunities, and to present possible solution that may prevent existing arbitrage opportunities. This study establishes that there are two types of financial instruments that constitute the greatest challenges regarding tax arbitrage opportunities in the Swedish income tax system: hybrid financial instruments and synthetic instruments. These instruments challenge the Swedish income tax system because their legal form is not always in accordance with their economic substance. Accordingly, to prevent tax arbitrage opportunities related to derivatives and other financial instruments in the long run, it is necessary to draft relevant income tax provisions in a way that better mirrors the economic substance of these instruments. As a benchmark for such provisions, the international accounting standard IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement is presented and evaluated.

  The topic and findings are of interest to academics and are highly relevant to practitioners and government officials in the area of income taxation. Although the focus is the Swedish income tax system, the material in this book has application to other countries as well.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 231.
  Hilton, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Karlsson, Lena
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Gröna generationsskiften: Särskilt om samäganderätt och mjuka frågor2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Within the near future Sweden will be facing a large number of successions of ownership  within the agriculture and forestry sector, which is why it is important to acknowledge the question of alternatives for transfer of ownership. The purpose of this thesis is therefore to analyze the existing law as well as the various options for how to transfer the ownership concerning succession of ownership within family-owned agriculture and forestry businesses. This thesis pays particular attention to the complexity of problems that refer to joint ownerships and the great importance of the emotional questions that arise when a succession of ownership is being implemented.

  A succession of ownership can be planned as well as unplanned. When implemented through inheritance the transfer to the younger generation is unplanned. There are several effects of an unplanned succession of ownership and these effects can be harmful for the company as well as the family. If planned preparations can be made then the process can be facilitated by the involvement of the complete family. A planned succession is carried out through purchase, gift or testament. The implementation is a lengthy process and consideration must be taken not only to the economic and legal aspects but also the emotional. A succession can lead to jealousy and arising disputes within the family during and after the succession if the emotional questions are neglected.

  Approximately a third of all agricultural and forestry businesses are owned by more than one person in a joint ownership. Joint ownership can arise through various different reasons such as unplanned, through inheritance or testament, or planned, through purchase or gift. Numerous problems could arise through joint ownership, for example, where there are several joint owners, there could be several different perceptions on how to manage the property. There is the possibility to apply for trusteeship for the property by a legal guardian, however, it is not suitable for every constellation. Agriculture and forestry businesses are often owned as a joint ownership despite the fact that only one of the joint owners conducts and lives on the estate. These problems illustrate that joint ownership is not recommended, and when planning the succession of property, it is always important to be aware of the negative implications of joint ownership.

  It is hard to define an emotional question and there is no unequivocal answer to what such a question implies. The importance of these questions during a succession of ownership should not be belittled since they can determine the outcome of the succession. The emotional questions have a great impact on the succession as a whole and involve everyone. The importance of these questions has attracted more attention during the previous years but there is still a lack of investigations within this area and it is therefore important to highlight their existence.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 232.
  Hjern, Benny
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap. Statsvetenskap.
  Policy-analysis, organisation och organisering: Report 2000:1, Working Papers in Transport, Communication and Tourism2000Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 233.
  Hoang, Quang
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Fast driftställe enligt OECD:s modellavtal i ljuset av elektronisk handel2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine whether the concept of permanent establishment, as defined in Article 5 of the OECD Model Tax Convention on Income and Capital, is applicable to electronic commerce and if so whether the current definition is able to appropriately deal with the challenges of electronic commerce.

  In 2003, the OECD added a new section to the Commentary on the Model Tax Convention on Article 5. The new section is a clarification on the application of the permanent establishment definition in electronic commerce.

  The current definition of permanent establishment in the Model Tax Convention relies on the physical presence of a foreign corporation as the threshold for source taxation. While the current definition, prima facie, might be applicable on electronic commerce, the highly mobile nature of electronic commerce might affect the current revenue distribution equilibrium between states.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 234.
  Hodzic, Melina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Fast driftställe enligt intern rätt och OECD:s modellavtal: Betydelsen av en ändring i kommentaren till modellavtalet för intern rätt2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 235.
  Holmkvist, Martina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Om lagstiftarens passivitet kan rättfärdiga genomförandet av dubbla interna aktieöverlåtelser2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dubbel intern aktieöverlåtelse genomförs för att ägaren ska undkomma beskattning enligt fåmansföretagsreglerna. Enligt fåmansföretagsreglerna ska kapitalvinst på kvalificerade andelar beskattas till viss del till 20 procent och resterande del till 57 procent. En andel är kvalificerad om delägaren har varit verksam i betydande omfattning i fåmansföretaget under beskattningsåret eller under något av de fem föregående beskattningsåren. Genom att ägaren bildar minst två nya bolag är dennes andelar inte kvalificerade, varken i bolaget eller i ett direkt eller indirekt ägt bolag. Att delägarens aktier är okvalificerade innebär att kapitalvinsten ska tas upp till fem sjättedelar i inkomstslaget kapital, vilket innebär en beskattning om 25 procent. Genom RÅ 2009 ref. 31 anses dubbel intern aktieöverlåtelse utgöra skatteflykt men intern aktieöverlåtelse betraktas fortfarande som ett skatteplaneringsförfarande.

  Intern aktieöverlåtelse innebär att ett nytt bolag bildas och ägaren kan efter en karenstid på fem år likvidera bolagen och beskatta den upparbetade kapitalvinsten till 25 procent då aktierna inte längre är kvalificerade. Beskattningsresultatet blir således detsamma för ägaren vid en intern aktieöverlåtelse och vid en dubbel intern aktieöverlåtelse. Skillnaden är att den dubbla interna aktieöverlåtelsen kan genomföras direkt och ägaren behöver sålunda inte invänta femårskarensen.

  Regeringsrätten har tidigare inte tillämpat skatteflyktslagen trots att förfaranden stridit mot lagstiftningens syfte då lagstiftaren har haft insikt om förfarandena men inte ingripit för att hindra dessa. RÅ 2009 ref. 31 behandlade som ovan nämnts en dubbel intern aktieöverlåtelse. I rättsfallet bortsåg Regeringsrätten från tidigare praxis kring att lagstiftarens passivitet medför att skatteflyktslagen inte ska tillämpas. Därför är uppsatsens huvudsyfte att utreda om lagstiftarens passivitet kan användas som argument vid avgörandet av om skatteflyktslagen ska tillämpas på förfarandet dubbel intern aktieöverlåtelse. Uppsatsens delsyfte är att utreda huruvida intern aktieöverlåtelse kan betraktas som ett skatteflyktsförfarande.

  Enligt min mening strider förvisso dubbel intern aktieöverlåtelse mot fåmansföretagsreglerna då dessa syftar till att arbetsinkomst inte ska kunna omvandlas till lägre beskattad kapitalinkomst. Vidare medför förfarandet en väsentlig skatteförmån och skatteförmånen får anses ha utgjort det övervägande skälet till förfarandet. Sålunda instämmer jag med Regeringsrättens ställningstagande i RÅ 2009 ref. 31. Dock anser jag att lagstiftarens passivitet kan rättfärdiga genomförandet av dubbla interna aktieöverlåtelser eftersom lagstiftaren var medveten om förfarandet men trots detta faktum inte gjorde någonting för att stoppa möjligheten till genomförande. På denna grund anser jag därför att dubbel intern aktieöverlåtelse inte utgör skatteflykt.  

   

  Vidare anser jag att även intern aktieöverlåtelse strider mot fåmansföretagsreglernas syfte då arbetsinkomst även i detta förfarande omvandlas till kapitalinkomst. Därtill utgör den uppnådda skatteförmånen det övervägande skälet då den skattskyldige inte annars hade väntat på femårskarensen. Slutligen har den skattskyldige även medverkat i förfarandet. På denna grund anser jag att alla rekvisit i 2 § skatteflyktslagen är tillämpliga varför även intern aktieöverlåtelse bör utgöra ett skatteflyktsförfarande. Emellertid är jag av åsikten att passiviteten hos lagstiftaren att inte återinföra stopplagstiftning gör att skatteflyktslagen inte kan tillämpas på förfarandet. Alternativt argument är att det enligt förarbeten till skatteflyktslagen uttalas att transaktioner som har företagsekonomiska motiv inte ska tillämpas av skatteflyktslagen. Jag anser att den skattskyldige har lättare att bevisa företagsekonomiska motiv för en intern aktieöverlåtelse då den skattskyldige faktiskt väntar på femårskarensen. Oavsett vilket argument som används är jag av uppfattningen att intern aktieöverlåtelse inte utgör skatteflykt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 236.
  Hoshmand, Omar
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Sekretessavtal: Kan ett sekretessavtal i kommersiella förhållanden som gäller för all evig tid jämkas med stöd av 36 § avtalslagen?2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  When a company is part of an agreement there is a risk that one of the collaborators pursues similar business and takes up competition with the partner or chooses to reveal information about their partner to other parties. To avoid this, companies establish a confidentiality agreement that prohibits the parties to reveal any information. Confidentiality agreements that are eternal have become more common in Swedish contract law in commercial relations. As a result, disputes between collaborators have occurred regarding the unreasonable length and validity of the agreement at a later stage.

  When a confidentiality agreement is considered to be unreasonable, 36 § of the Swedish contract law (AvtL) can be applicable. The paragraph deals with the legitimacy and the opportunities of re-adjustment of the unreasonable contract. The question is, can a confidentiality agreement that is eternally valid in commercial relations be modified with the support of 36 § AvtL?

  Pacta sunt servanda is an important principle in Swedish contract law and the confidentiality agreement is no exception. Hence, the duty of fulfilling a contractual obligation is important. The 36 § of AvtL can be applied when an obligation can be considered to be unreasonable. Confidentiality agreements in commercial relations that are eternal can be seen as unreasonable if a partner is inferior or if later occurred relations changes the meaning of an agreement.

  If information is considered to be an industrial secret it should be classified according to Act on the Protection of Business Secrets (FHL). However, when the information is not any longer regarded as an industrial secret, it can be unreasonable to have a eternal confidentiality agreement. An example of this can be a patent that expires after a certain period of time. Hence the confidentiality agreement should be able to modify, with the support of 36 § AvtL.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 237.
  Hult, Daniel
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Fjärrvärmelagens disposivitet i förhållande till näringsidkare2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Lagstiftaren har ansett att den rådande situationen på fjärrvärmemarknaden inte är godtagbar av den anledningen att det ansetts att fjärrvärmeföretagen generellt sett intar en allt för dominerande ställning gentemot sina kunder. För att motverka detta och i syfte att öka förtroendet för fjärrvärmebranschen antogs fjärrvärmelag (2008:263) (fjärrvärmelagen) som trädde i kraft den 1 juli 2008.

  Syfte med det här arbetet har varit att undersöka om de civilrättsliga bestämmelserna i fjärrvärmelagen är tvingande i avtalsförhållanden mellan fjärrvärmeföretag och näringsidkande fjärrvärmekunder. Varken fjärrvärmelagen i sig eller dess förarbeten ger något direkt och otvetydigt svar på frågan och av den anledningen har en djupare analys av frågan varit nödvändig.

  Genom att sätta bestämmelserna i relation till fjärrvärmelagens överordnade syfte har framkommit att de är dispositiva i avtalsrelationer mellan fjärrvärmeföretag och näringsidkande fjärrvärmekunder. Detta konstaterande gäller dock endast bestämmelsernas formella status. När bestämmelsernas reella effekter har analyserats har det visat sig att bestämmelsernas dispositiva karaktär inskränks på olika sätt.

  Tillsynsmyndigheten som instiftats i samband med att fjärrvärmelagen trädde i kraft har bland annat till uppgift att tillse att lagens civilrättsliga bestämmelser följs. Denna uppgift har visat sig motverka de civilrättsliga bestämmelsernas dispositiva karaktär.

  Vidare har påvisats att bestämmelserna kan – men inte måste – få tvingande karaktär genom de generella avtalsrättsliga och marknadsrättsliga avtalslagarna. Detta ger anledning till att benämna bestämmelserna så som halvtvingande, snarare än dispositiva.

  Min övergripande slutsats är att fjärrvärmelagens utformning och effekter avseende de civilrättsliga bestämmelserna har skapat ett osäkert rättsläge både för fjärrvärmeföretagen och de näringsidkande fjärrvärmekunderna – något som går stick i stäv med lagens överordnade syfte. Mitt förslag till alternativ lösning är att fjärrvärmekunderna –framför allt de näringsidkande kunderna – organiserar sig på motsvarande vis som fjärrvärmeföretagen är organiserade genom Svensk Fjärrvärme AB. Dessa båda organisationer skulle ha möjlighet att utforma egna branschavtal sig emellan av karaktären agreed documents. Sådana gemensamt utformade avtal skulle enligt mig ha goda chanser att accepteras av både fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder som skäliga och balanserade med effekten att förtroendet för fjärrvärmebranschen skulle stärkas utan statligt ingripande genom lagstiftning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 238.
  Hult, Daniel
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Hyra av lös sak i kommersiella avtalsförhållanden: Behövs en ny lagstiftning2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna magisteruppsats har varit att undersöka både teoretiskt och praktiskt om det föreligger något behov i Sverige att lagstifta på området hyra av lös sak i kommersiella avtalsförhållanden. Den rättsdogmatiska metoden har tillämpats och gällande rätt har jämförts med det förslag till gemensam europeisk civillagstiftning som publicerats i början av år 2008. Vidare har olika hyresavtal granskats och djupintervjuer har genomförts med utvalda personer från yrken med relation till hyra av lös sak. Till sist har Hellnerns modell för lagstiftning inom förmögenhetsrätten tillämpats för att avgöra om det föreligger ett behov att lagstifta. Slutsatsen är att inget av ny lagstiftning finns men att alternativa lösningar vore önskvärda. De alternativa lösningar som diskuterats är ett nationellt standardavtal eller upprättandet av en checklista för för att underlätta kontraktsskrivandet för avtalsparterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 239.
  Hultgren, Maria
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Out of scope: En analys av avdragsrätt för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet utifrån EG-domstolens praxis2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I EG-domstolen avgjordes nyligen ett mål mellan Skatteverket och SKF AB. Domen har föranlett skrivandet av uppsatsen då EG-domstolens resonemang kring avdragsrätt för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet förefaller intressant. Under senare år har flera liknande mål avgjorts, där EG-domstolen använder begreppet out of scope. Begreppet åsyftar de kostnader som faller utanför avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Uppsatsen syftar således till att göra en analys av avdragsrätt för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet utifrån praxis.

  Blandad verksamhet innebär att ett företag bedriver såväl mervärdesskattepliktig som ej mervärdesskattepliktig verksamhet. Att en verksamhet utgör blandad verksamhet kan exempelvis föranledas av att ett företag, som i övrigt bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet, yrkar undantag från skatteplikt under åberopande av undantag för finansiella tjänster enligt art. 135 mervärdesskattedirektivet eller 8 kap. 9-10 §§ Mervärdesskattelagen.  Bestämmelsen om avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet benämns proportionellt avdrag och återfinns i art. 173 mervärdesskattedirektivet och 8 kap. 13 § Mervärdesskattelagen.

  Av en analys av EG-domstolens praxis drar författaren slutsatsen att EG-domstolen är konsekvent i bedömningen av om en transaktion är avdragsgill eller out of scope. Senare praxis strider inte mot tidigare praxis, utan innebär snarare ett förtydligande. Vad avser hur det ska avgöras om en transaktion är out of scope, är författarens slutsats att om avdragsrätt inte strider mot neutralitetsprincipen ska avdrag medges i den mån transaktionen syftar till att fortlöpande vinna intäkter. EG-domstolens praxis ska således tolkas så att i bedömningen av om en transaktion har koppling till den ekonomiska verksamheten, ska syftet med ifrågavarande transaktion beaktas.

  Av en analys av svensk praxis drar författaren slutsatsen att svensk praxis är förenlig med EG-domstolens praxis. Regeringsrättens avgöranden är i linje med EG-domstolens tolkning av avdragsrätt för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet. Regeringsrätten anför att för att avgöra om en transaktion har samband med en ekonomisk verksamhet ska syftet med transaktionen beaktas. Syftet ska vara att fortlöpande vinna intäkter, det vill säga ett vinstsyfte ska föreligga. Regeringsrätten förefaller förvisso vara mer restriktiv än EG-domstolen, men målet mellan Skatteverket mot SKF AB är ännu inte avgjort i Regeringsrätten. Beroende på hur Regeringsrätten dömer i målet kan det öppna möjligheter för företag att begära omprövning.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 240.
  Humphreys, Edward
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  Albert Moran with Justin Malbon: Understanding the Global TV Format2007Ingår i: Journal of Media Business Studies, ISSN 1652-2354, Vol. 4, nr 1, s. 71-73Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Book Review of 'Understanding the Global TV Format' by Albert Moran with Justin Malbon (Bristol, Intellect 2006) (ISBN 1-84150-132-8)

 • 241.
  Humphreys, Edward
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC). Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  In Person2008Ingår i: Journal of Intellectual Property Law & Practice, ISSN 1747-1532, Vol. 3, nr 8, s. 533-533Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 242.
  Humphreys, Edward
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  International Copyright and Intellectual Property Law: Challenges for Media Content Producers2008Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The interaction between national and international laws, and the realities of contemporary global trade in media content in a predominantly digital environment, raise challenges, uncertainties and opportunities for media companies. When it comes to licensing, protecting and enforcing copyright and other intellectual property rights, media companies and their advisers need to understand and make use of not only national but international legal rules.

  The chapters in this book offer a variety of perspectives on the relevance of international copyright and other intellectual property regimes to media businesses. What do these international rules mean in reality, how are they taken into account in national systems, what challenges do they pose, what sort of future development are we likely to see, and what are the implications of all this for media businesses seeking to benefit from their content production in the international arena?

  The book is comprised of papers and edited transcripts of talks delivered at a symposium of the same name which took place in Stockholm, Sweden in October 2007 and which gathered together speakers from across Europe representing legal practice, academia, policy-making and media content production and distribution.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 243.
  Humphreys, Edward
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC). Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  International copyright and the TV format industry2008Ingår i: International Copyright and Intellectual Property Law: Challenges for Media Content Producers, Jönköping: Jönköping International Business School , 2008, s. 71-91Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper examines the limited, but growing, body of case law in various jurisdictions which has examined the question of copyright protection for TV formats. Two broad approaches can be identified on the part of the courts involved: (1) to try to draw analogies or parallels between TV formats and plays or scripted dramas; or (2) to examine the nature of the TV format on its own merits, in terms of its original and identifiable structure and fixed elements. The first approach makes it very difficult to find copyright protection; the second has borne fruit in some of the cases. One possible reason for these divergent approaches may derive from the way in which the definition in the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886 of copyright ‘works’ has been implemented into national legislation. Where the national legislation defines a copyright work as one of a limited list of categories, the courts have been forced to take the ‘dramatic work’-analogy approach: in other words, to try to shoe-horn TV formats into a particular pre-defined box. On the other hand, where national copyright acts have more faithfully followed the Berne Convention illustrative list, there seems to be less of an intellectual challenge in finding possible copyright protection. This paper examines whether there are patterns that can be followed and, without moving into the subsequent issue of copyright infringement, the implications for TV format producers and distributors at the licensing stage.

 • 244.
  Humphreys, Edward
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  International Copyright and the TV Format Industry2008Ingår i: IUR-Information, Vol. 2007, nr 8, s. 4-12Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This article examines the limited, but growing, body of case law in various jurisdictions which has addressed the question of copyright protection for TV formats. Two broad approaches can be identified on the part of the courts involved: (1) to try to draw analogies or parallels between TV formats and plays or scripted dramas; or (2) to examine the nature of the TV format on its own merits, in terms of its original and identifiable structure and fixed elements. The first approach makes it very difficult to find copyright protection; the second has borne fruit in some of the cases. One possible reason for these divergent approaches may derive from the way in which the definition in the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886 of copyright ‘works’ has been implemented into national legislation. Where the national legislation defines a copyright work as one of a limited list of categories, the courts have been forced to take the ‘dramatic work’-analogy approach: in other words, to try to shoe-horn TV formats into a particular pre-defined box. On the other hand, where national copyright acts have more faithfully followed the Berne Convention illustrative list, there seems to be less of an intellectual challenge in finding potential subsistence of copyright. This article looks to see whether there are patterns in the international treatment, concluding with a discussion of the Scandinavian position, as well as some commercial implications for TV format producers and distributors at the licensing stage. This article is only concerned with subsistence of copyright, and does not address infringement in any detail.

 • 245.
  Humphreys, Edward
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  Mr Chips says goodbye to reversionary interest2004Ingår i: World Copyright Law Report, nr June 14 2004Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  This article reviews the English case of Novello and Company Ltd v Keith Prowse Music Publishing Company Ltd (2004), the first case to consider the issue of how copyright in reversionary interests, which could not be assigned during the author's lifetime under the 1911 Copyright Act, may be assigned under later laws.

 • 246.
  Humphreys, Edward
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  Protection for television show formats: a review of the position under English copyright law2006Ingår i: IUR-Information, nr 1, s. 4-12Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This article surveys the scope of protection for television programme formats under English intellectual property law. It discusses what is meant by a 'TV format' and the growth in this phenomenon, and looks at the requirements for being a copyright work under English law and the circumstances in which such a work will be infringed, concluding that the law in this area is at best uncertain.

 • 247.
  Hägerström, Emma
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Skyddet för möbeldesign: mönsterrätt, upphovsrätt och gemenskapsformgivning2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Möbeldesign, d.v.s. en möbels utseende, är betydelsefullt av flera anledningar. Det är därför vanligt förekommande med s.k. efterbildning. Hur mycket en formgivare får inspireras av föregångare och därmed hur rättsligt skyddad en möbel är mot efterbildning har argumenterats vara ett av immaterialrättens mest svårlösta problem. Uppsatsen utreder vilket skydd en möbel ges mot efterbildning genom upphovsrätten, mönsterrätten och gemenskapsformgivningen. Dessutom undersöks om dagens rättsliga skydd är anpassat till möbeldesignföretagens behov.

  För att kunna utreda vilket rättsligt skydd en möbel har mot efterbildningar måste först utredas vilka möbler som är ”skyddsbara”. Avgörande för mönsterrätten och gemenskapsformgivningen är huruvida möbeln anses som ny och särpräglad. Avgörande för upphovsrätten är verkshöjd, vilket innebär att möbeln ska ha en utseendemässig distans från föregångarna. Det får anses att det är svårare för en möbel att uppnå verkshöjd än vad det är för samma möbel att anses som ny och särpräglad. Bedömningen av skyddsbarhet är idag inte den viktiga utan istället är bedömningen av skyddsomfånget som är den viktiga.

  Bedömningen av skyddsomfånget är direkt avgörande för vilket skydd en möbel ges mot efterbildningar. Skyddsomfånget skiljer sig från möbel till möbel och från skydd till skydd. Den oregistrerade gemenskapsformgivningen ger endast skydd mot direkta efterbildningar. Mönsterrätten och den registrerade gemenskapsformgivningen kräver dock inte att det är fråga om direkta efterbildningar. Rättsligt skydd ges gentemot alla andra möbler som inte ger en kunnig användare ett skiljaktigt helhetsintryck. Upphovsrätten kan ge skydd mot möbler som ger ett påfallande likt helhetsintryck. Det är svårt att bestämma en möbels rättsliga skyddsomfång.

  Bedömningarna är komplexa och en avvägning måste göras mellan å ena sidan formgivarens skyddsbehov, å andra sidan samhällets intresse av effektiv konkurrens och produktutveckling. Detta får anses som immaterialrättens största svårighet. Möbeldesignföretagens önskemål om att förenkla skyddet, är därför svårt att tillgodose. Om en förenkling sker kan de avvägningar som måste göras bli felaktiga, vilket inte kan anses lämpligt. Möbeldesignföretagens andra önskemål, att möbler ges ett brett skydd, kan dock vara möjligt att tillfredsställa. Om kravet på verkshöjd skärps kan upphovsrätten ge möbeldesign ett bredare skyddsomfång.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 248.
  Häggman, Jessica
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Avdragsbegränsningsreglernas utformning: En analys av tioprocentsregeln utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 249.
  Härnborg, Sandra
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Garantier kontra due diligence vid företagsförvärv: Särskilt om säljarens och köparens ansvar2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Av störst vikt vid en företagsförvärvsprocess är huruvida säljaren och köparen reglerar sina ansvarsområden och bestämmer gränser för riskövergången i köpeavtalet. Ur rättsäkerhetssynpunkt är det essentiellt att kunna förutsäga och identifiera riskerna redan vid avtalsslutet. Det ligger ofta i parternas intresse att så långt som möjligt reglera förutsättningarna redan vid ingående och utformning av ett köpeavtal.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka samspelet och följden av att säljaren inför garantiutfästelser i ett köpeavtal kontra resultatet av att köparen faktiskt genomför en due diligence-undersökning innan ett köpeavtal kommer till stånd. Detta genomförs med utgångspunkt i diskussionen kring riskfördelning mellan avtalsparterna, köplagens regler om säljarens upplysningsplikt, köparens undersökningsplikt och den allmänna lojalitetsplikten som åligger avtalsparter.

  Utgångspunkten vid formuleringen av avtal mellan parterna anses vara det köprättsliga felbegreppet med dess utgångspunkt i köparens befogade förväntningar på det överlåtna objektet. En genomförd due diligence och införande av garantier i köpeavtal kan innebära att riskövergången regleras och de befogade förväntningarna preciseras vilket leder till förutsägbarhet och säkerhet för parterna att kunna förutse eventuella framtida risker. Det föreslås att due diligence görs till en absolut undersökningsplikt eftersom det skulle kunna minska antalet framtida tvister mellan avtalsparter. Due diligence utgör ett förebyggande sätt att identifiera och kvantifiera risk. Garantin är däremot ett reaktivt sätt att försöka allokera risk. Det konstateras att det inte föreligger någon konkurrens mellan due diligence och garantier i fråga om uppdelning av risksfärer. Dessa kompletterar varandra då de verkar på olika stadier i förvärvsprocessen och har olika utgångspunkter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 250.
  Håkansson, Emmy
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Fördelning av ankomst- och avgångstider på flygplatser i Europeiska Unionen: Reglering av andrahandshandel - nu och i framtiden2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att start- och landningsrutiner ska fungera på en flygplats krävs en organiserad fördel- ning av ankomst- och avgångstider. Hur dessa ska fördelas på flygplatser i Europeiska un- ionen regleras i nuläget av Europaparlamentet och rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemen- samma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser. Att bli tilldelad en bra ankomst- och avgångstid är centralt för flygbolagen. På grund av detta finns ett in- tresse bland flygbolagen att byta och överföra tilldelade tider mellan sig, en form av andra- handsmarknad. Huruvida sådana förfaranden är tillåtna eller ej regleras inte speciellt utför- ligt i förordningen, något som leder till ett oklart rättsläge. Som ett led i att klargöra union- ens förhållningssätt till nämnda andrahandsmarknad har ett förslag på en lagändring lagts fram av kommissionen, det så kallade flygplatspaketet. I flygplatspaketet föreslås en uttrycklig tillåtelse av andrahandsmarknaden.

  Uppsatsen diskuterar de konsekvenser som den nuvarande formuleringen av förordningen bidrar till samt vad de ursprungliga förslaget från kommissionen skulle kunna bidra med. Men också vilka konsekvenser flygplatspaketet skulle kunna komma att innebära. Frågan som uppstår är vilket lösning som innebär minst nackdelar i förhållande till mest fördelar. Uppsatsens slutsats är att flygplatspaketet innebär en frihet som öppnar upp för möjlighet- en till missbruk. Förordningens nuvarande formulering är otydlig, vilket även det öppnar upp för möjligheten till missbruk. Det förslag på formulering som lades fram av kommiss- ionen från början, innan den nuvarande formuleringen antogs, förefaller som den mest lämpade formuleringen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
2345678 201 - 250 av 763
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf