Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 29661
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Adler, Madeleine
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Hugosson, Elin
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Att vårda både barn och vuxna på en gemensam akutmottagning: - En fenomenografisk studie 2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 202.
  Adler, Malin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.
  Askeröd, Therese
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn och deras föräldrar inom hälso- och sjukvården2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Möten mellan sjuksköterska och barn återfinns inom de flesta verksamheter, eftersom barn är en stor patientgrupp inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskans kunskap och erfarenhet har avgörande betydelse för hur dessa möten avlöper. Det är av stor vikt att barns möten med sjuksköterskan blir en positiv erfarenhet, eftersom en negativ händelse kan få livslånga konsekvenser genom att barnet undviker hälso- och sjukvården under resten av sitt liv. Följden av ett negativt möte kan också bli att barnets kommande möten kräver mer resurser, såsom fler och längre möten och mer personal, resurser som annars kan vara till nytta för fler barn. Sjuksköterskan bör individanpassa mötet utifrån barnets individuella utvecklingsnivå och involvera barnet och familjen, som kan bestå av flera medlemmar. Detta kan göras genom att sjuksköterskan avsätter tillräckligt med tid, befinner sig på barnets nivå och anpassar kommunikationen, kanske med lek. Ett gynnsamt läge uppstår då för att familjen skall känna sig och vara delaktiga i vården, och en trygg och tillitsfull relation skapas för alla inblandade. Undersökningar och behandlingar underlättas när sjuksköterskan och familjen samarbetar. Hur mötet avlöper beror till stor del på sjuksköterskans kunskaper och erfarenheter. Kunskap är grunden för sjuksköterskans yrke och en sjuksköterska blir aldrig fullärd utan behöver söka ny kunskap hela tiden. Ett primärt sätt för sjuksköterskan att göra det, är med reflektion. Reflektion kan ske enskilt, med kollegor och andra yrkesgrupper. Vid reflektion ökar sjuksköterskans kunskap genom att hen tar del av någon annans erfarenhet och reviderar den och gör den till egen ny kunskap. Författarna anser att de resultat som framkommit kan användas som verktyg vid möten mellan sjuksköterskor, barn och deras föräldrar.

 • 203.
  Adler, Marina
  et al.
  Sophiahemmet Högskola.
  Puumala, Catherine
  Sophiahemmet Högskola.
  Föräldrars uppfattning om vilken information som är betydelsefull vid det första besöket på en neonatalenhet inför en prematur förlossning2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 204.
  Adler, Åsa
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Karhunen, Jennifer
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Interaktion mellan sjuksköterska och familj med en kritiskt sjuk förälder: sjuksköterskans stöd till barnet i familjen2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 205.
  Adlers, Ann-Cathrine
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Att verka som lots - Ett sätt för barnmorskan att främja normal förlossning2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trots att majoriteten av alla graviditeter bedöms normala, ses en ökad frekvens av interventioner under förlossningsförloppet, där kejsarsnitt utan medicinsk indikation utgör en del. En orsak kan vara att vården av kvinnor med okomplicerad graviditet, bedrivs på samma nivå som en komplicerad graviditet. För både kvinnan och barnet kan ett kejsarsnitt leda till ökad risk för hälsoproblem. I barnmorskans ansvarsområde ingår att självständigt handlägga vården vid normal, okomplicerad graviditet och förlossning. Barnmorskan har i sitt arbete även möjlighet att verka för att främja kvinnors hälsa. Syftet med studien var att öka förståelsen för hur förlossningsbarnmorskor främjar den normala förlossningsprocessen. En icke deltagande observationsstudie, av sammanlagt fyra barnmorskor i verksamhet på förlossningsavdelning, genomfördes vid två sjukhus. Grounded Theory användes som metod för datainsamling och analys. Som resultat framkom kärnkategorin att verka som lots samt fyra underkategorier. Primärt skapar och förankrar barnmorskan en relation med kvinnan. Genom förlossningens olika faser bedömer, underlättar och bekräftar barnmorskan förlossningsförloppet individuellt efter kvinnans behov. Kategorierna formar tillsammans en modell som beskriver vad barnmorskan utför; i verbal och i tyst kommunikation och i att agera eller att avstå från att agera, för att främja en normal förlossning. Behov finns av fortsatt forskning kring vad i barnmorskans handläggning av förlossningsprocessen som gynnar den normala förlossningen. Det är även väsentligt med forskning på organisationsnivå då det inverkar på hur barnmorskan främjar den normala förlossningen.

 • 206.
  Adlitzer, Helena
  Sophiahemmet Högskola.
  Att leva med implanterbar insulinpump vid typ 1-diabetes2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 207.
  Adman, Erika
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Lund, Li
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Metabola syndromet: Hur kan individer med metabolt syndrom motiveras till förändring av ohälsosam livsstil genom egenvård?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 208.
  Adman, Heléne
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Wursé, Linn
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Möjligheter och hinder i sjuksköterskans omvårdnad av patienter med svårläkta sår2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 209.
  Adogoy, Wegahta
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Zemichael, Saliem
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Vårdpersonalens erfarenheter av att vårda kvinnor som genomgått könsstympning: En litteraturöversikt2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Kvinnlig könsstympning innebär en partiell eller total borttagning av de yttre kvinnliga könsorganen av icke medicinska skäl. Könsstympning är koncentrerad till 30 länder i Afrika, Mellanöstern samt Asien. Mer än 200 miljoner av de kvinnor och flickor som lever idag har genomgått könsstympning. Det finns många kulturella anledningar till varför kvinnor könsstympas. Det varierar från kultur till kultur. Vissa gör det för att kvinnan ska bli ren, vacker och betraktas som en moralisk kvinna som hennes familj kan vara stolt att senare lämna över till en annan familj för giftemål. Det finns fyra olika typer av ingrepp som alla kan leda till komplikationer. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa vårdpersonalens erfarenheter av att vårda kvinnor som genomgått könsstympning. Metod: Metoden har varit litteraturöversikt grundad på sex kvalitativa artiklar, sju kvantitativa artiklar och två artiklar med kombination av båda metoderna. Artiklarna har hämtats från tre olika databaser; Pub med, Cinahl och Academic Search. Resultat: Två huvudkategorier: komplexiteten i omvårdnaden vid mötet med främmande kulturer samt behov av kunskap och utbildning. Vårdpersonal ansåg att de har brist på kunskap. Mötet med kvinnor som genomgått könsstympning och deras familjer var komplicerad. Delvis beror detta på språkproblem delvis på kulturella skillnader. Diskussion: Både vårdpersonal och patienter kände sig säkra när vårdpersonalen var välutbildat och hade god kunskap. Resultatet har diskuterats utifrån Chios (2008) omvårdnads-teori "the theory of cultural marginality". Slutsats: Genom att införa formell utbildning, både teoretisk och praktisk tryggheten öka hos vårdpersonalen och det påverkar vården positivt. De kvinnor som genomgått könsstympning kommer även träffa annan vårdpersonal än barnmorskor. Därför anser författarna att det behövs mer forskning om sjuksköterskors och annan vårdpersonals erfarenheter av att vårda dessa kvinnor.

 • 210.
  Adolfsson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Axelsson, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevelser av deras sexualitet efter genomgången mastektomi: En litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige diagnostiseras 9400 kvinnor av bröstcancer varje år och högre ålder är en betydande riskfaktor. Bröstcancer diagnostiseras med trippeldiagnostik; mammografi, palpation och cytologi. Behandlingen av bröstcancer utgörs av kirurgi, strålnings-, hormon- och cytostatikabehandling. Människan erfar och upplever, vilket också är anknutet till omgivningen och andra individer. Den sexuella hälsan är komplex och är relaterad till kvinnors kroppsuppfattning. God kroppsbild ger ökat välbefinnande och sexuell hälsa. Omvårdnaden av kvinnors sexuella hälsa utförs av sjuksköterskan som ska ge stöd och information till kvinnor. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva kvinnors upplevelser av sin sexualitet efter genomgången mastektomi. Metod: Vald metod var att beskriva kvinnors upplevelser av sin sexuella hälsa efter mastektomi genom att analysera kvalitativa artiklar ur ett patientperspektiv i en litteraturstudie. Resultat: Resultatet visar att kvinnor som genomgått mastektomi drabbas av lägre självförtroende relaterad till försämrad kroppsbild. Kvinnorna upplever också sexuella problem så som vaginal torrhet, minskad sexlust och svårighet att uppnå orgasm. Kvinnorna upplever att stöd från partner och sjukvården är väsentligt för bättre upplevd sexuell hälsa, men att stöd och information är bristande från sjukvården. Slutsats: Kvinnor som genomgår mastektomi behöver ökat stöd från sjukvården för att uppleva delaktighet och trygghet i sin vård och vardag.

 • 211.
  Adolfsson, Anne Li
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Herke, Malin
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Vårdprofessioners erfarenheter, stöd och användning av ett kvalitetsregister inom demensvården-: vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Persons with dementia diseases are today a large group that will increase significantly over the next few years. Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) are very common and can cause major suffering. For dementia care professionals, persons with dementia suffering from BPSD may induce stress in the caregiving situation. With proper training and support, this stress may be reduced. In the BPSD register, the dementia care professionals may get information, advice and help suggesting non-pharmacological interventions that can help the person with dementia. Aim: The aim of the study was to investigate caregivers opportunities and experiences in implementing BPSD registration and follow up of non-pharmacological interventions in the caregiving situation within residential care for dementia. Furthermore, the aim was to compare if the dementia caregivers experience had significance for the experienced value of BPSD registration in Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. Method: A quantitative survey was conducted on residential care for dementia, N=5. The study- specific questionnaire covered possibility for BPSD- registration and interventions, considered value of BPSD estimation, and if non-pharmacological interventions are performed followed up, and considered to reduce BPSD. The results are presented using tables and diagrams. Kruskal Wallis test was used to compare variables between subgroups with varying working experience. Result: Most dementia caregivers considered that they had possibility to conduct BPSD registration 50% (n=28). They expressed 88% (n=49) that the non-pharmacological interventions that were initiated and performed decreased BPSD. Further they experienced BPSD follows up being important, 100% (n=56). There were no statistically significant differences between number of professional years and the compared variables (p-values ranged 0,266-0,981). Conclusion:The study found that dementia care professionals considered having possibilities to perform BPSD estimation, non-pharmacological interventions and follow- up. BPSD registration was experienced to be a helping tool for the dementia providers; and the length of the working experience had no significant relation to how they graded the value of the BPSD estimation.

 • 212.
  Adolfsson, Annsofie
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  A conceptual model of miscarriage for use in clinical practice and research2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 213. Adolfsson, Annsofie
  A description of a Swedish midwifery work environment in an assistance project in West africa]1992Ingår i: Jordemodern, ISSN 0021-7468, Vol. 105, nr 1-2, s. 20-23Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 214. Adolfsson, Annsofie
  Applying Heidegger's interpretive phenomenology to women's miscarriage experience2010Ingår i: Psychology Research and Behavior Management, ISSN 1179-1578, E-ISSN 1179-1578, Vol. 3, s. 75-79Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Much has been written about measuring the feelings and impressions of women regarding their experience of miscarriage. According to the existential philosopher Heidegger life experiences such as the experience of a woman having a miscarriage can be interpreted and explained only in the context of the totality of the women's experiences in the past, the present, and the future. Thirteen in-depth interviews with women about their experiences of miscarriage were interpreted with respect to Heidegger's "Being and Time". By using his interpretive phenomenology the essence of the miscarriage experience was explored and defined. The women's feelings and impressions were influenced by past experiences of miscarriage, pregnancy, and births. Present conditions in the women's lives contributing to the experience include their relationships, working situation, and living conditions. Each woman's future prospects and hopes have been structurally altered with regard to their aspirations for their terminated pregnancy. The impact of miscarriage in a woman's life was found to be more important than caregiver providers and society have previously attributed to in terms of scale. The results of the interviews reveal that the women believed that only women who had experienced their own miscarriages were able to fully understand this complex womanly experience and its effects on the woman who had miscarried.

 • 215. Adolfsson, Annsofie
  Barnmorskans avancerade kliniska omvårdnad vid gynekologisk öppenvårdsmottagning2011Ingår i: Avancerad klinisk sjuksköterska: avancerad klinisk omvårdnad i teori och praxis / [ed] Lisbeth Fagerström, Lund: Studentlitteratur AB, 2011, 1, s. 355-376Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 216.
  Adolfsson, Annsofie
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Confronting the inevitable: a conceptual model of miscarriage for use in clinical practice and research2010Ingår i: , 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 217.
  Adolfsson, Annsofie
  School of Life Sciences, University of Skövde, Skövde, Sweden; Department of Obstetrics and Gynecology, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  Meta-analysis to obtain a scale of psychological reaction after perinatal loss: focus on miscarriage2011Ingår i: Psychology Research and Behavior Management, ISSN 1179-1578, E-ISSN 1179-1578, Vol. 4, s. 29-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Pregnancy has different meanings to different women depending upon their circumstances. A number of qualitative studies have described the experience of miscarriage by women who had desired to carry their pregnancy to full term. The aim of this meta-analysis was to identify a scale of psychological reaction to miscarriage. Meta-analysis is a quantitative approach for reviewing articles from scientific journals through statistical analysis of findings from individual studies. In this review, a meta-analytic method was used to identify and analyze psychological reactions in women who have suffered a miscarriage. Different reactions to stress associated with the period following miscarriage were identified. The depression reaction had the highest average, weighted, unbiased estimate of effect (d(+) = 0.99) and was frequently associated with the experience of perinatal loss. Psychiatric morbidity was found after miscarriage in 27% of cases by a diagnostic interview ten days after miscarriage. The grief reaction had a medium d(+) of 0.56 in the studies included. However, grief after miscarriage differed from other types of grief after perinatal loss because the parents had no focus for their grief. The guilt is greater after miscarriage than after other types of perinatal loss. Measurement of the stress reaction and anxiety reaction seems to be difficult in the included studies, as evidenced by a low d(+) (0.17 and 0.16, respectively). It has been recommended that grief after perinatal loss be measured by an adapted instrument called the Perinatal Grief Scale Short Version.

 • 218. Adolfsson, Annsofie
  Miscarriage: women’s experience and its cumulative incidence2006Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Many women experience miscarriage every year. Every fourth woman who has given birth reports that she has previous experience of miscarriage. In a study of all women in the Swedish Medical Birth Register 1983-2003, we found that the number of cases of self reported miscarriage had increased in Sweden during this 21 year period. This increase can be explained by the introduction of sensitive pregnancy tests around 1990, as well as an increase in the mean age of the mothers, by approximately 3 years, during the observation period. The risk of miscarriage is 13% with the first child. With subsequent pregnancies, the risk of miscarriage is 8%, 6% and 4% with the second, third and fourth child, respectively.

  Thirteen of these women who had suffered a recent miscarriage were interviewed four months later, and their feelings of guilt and emptiness were explored. Their experience was that they wanted their questions to be answered, and that they wanted others to treat them as the mothers to be that they felt themselves to be. They also experienced the need for time to grieve their loss.

  Measurement of grief by means of the Perinatal Grief Scale (PGS) is used in research but has also been proposed for clinical use. We have translated this psychological instrument to Swedish, back-translated and tested it in a small pilot study. In a randomized controlled study, women with early miscarriage were allocated, either to a structured visit (study group) or a regular visit (control group) to a midwife. The structured visit was conducted according to the Swanson caring theory. We could conclude that the structured visit had no significant effect on grief compared to the regular visit, as measured using the PGS. However, women with the sub-diagnosis missed abortion have significantly more grief four months after early miscarriage, regardless of visit type.

  We also performed a content analysis of the tape-recorded structured follow-up visit. The code-key used was Bonanno and Kaltman’s general grief categorization. Women’s expression of grief after miscarriage was found to be very similar to the grief experienced following the death of a relative. Furthermore, the grief was found to be independent of number of children, women’s age, or earlier experience of miscarriage.

  Conclusions: Every fourth woman who gives birth reports that she has also experienced early miscarriage. The experience of these women is that they have suffered a substantial loss and their reaction is grief similar to that experienced following the death of a relative.

 • 219.
  Adolfsson, Annsofie
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Missfall2006Ingår i: , 2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 220. Adolfsson, Annsofie
  Women's well-being improves after missed miscarriage with more active support and application of Swanson's caring theory2011Ingår i: Psychology Research and Behavior Management, ISSN 1179-1578, E-ISSN 1179-1578, Vol. 4, s. 1-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The purpose of this study was to provide better organization and more efficient use of resources within the health care system in order to identify women with nonviable pregnancy earlier in their gestation terms and also to identify those women who experience severe grief reaction after the miscarriage. The proposed solution is to offer an appointment with a gynecologist during regular office hours after consultation with the patient's midwife to women experiencing symptoms and who are concerned with the viability of their pregnancy. Unnecessary contact with the emergency room by the patients would be reduced as a result of this improvement in organization. The aim of the study was to give the women experiencing missed miscarriage an increased sense of well-being by applying Swanson's Caring Theory to their recovery, in addition to the better organization and more efficient use of resources.

  METHOD: Both the original study from 2002 to 2003 and the later study from 2004 to 2005 applied Swanson's Caring Theory in the follow-up care management of the women, but only the later study was influenced by the changes made in the health care system. In the past, diagnosis of missed miscarriage was delayed because women experiencing minor symptoms were not highly prioritized in the health care system. More active support was introduced in order to get the proper information to the patient throughout the health care system. The size of the original study database was n = 43, compared with the later study database, which was n = 56. All of the women answered the Perinatal Grief Scale (PGS) questions twice, 1 month and 4 months after their diagnosis. Some additional questions about their circumstances unrelated to the PGS were also mailed to the women 4 months after their diagnosis.

  RESULTS: As a result of the more active support, women felt that they received professional care when they needed it most. The patients were satisfied that they were treated as if they were suffering from normal grief. The group score above the limits for deep grief 4 months after diagnosis was significantly lowered. The chances of receiving their diagnosis at an appointment during office hours increased (odds ratio 3.38). Sick leave time of more than a week was reduced from 44% in the original study to 22% in the later study.

 • 221.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Berterö, Carina
  Hälsohögskolan i Jönköping, Sweden.
  Heidegger’s interpretive phenomenology given the understanding that experience from the past affecting the present and the future in women who had miscarried2005Ingår i: , 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 222.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Berterö, Carina
  Hälsohögskolan i Jönköping, Jönköping, Sweden.
  Sorgen vid missfall, kvalitativ innehållsanalys av strukturerat samtal med barnmorska2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 223.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital, Skövde, Sweden; Department of Molecular and Clinical Medicine, Faculty of Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Berterö, Carina
  Division of Nursing Science, Department of Medicine and Care, Faculty of Health Science, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Larsson, Per-Göran
  Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital, Skövde, Sweden; Department of Molecular and Clinical Medicine, Faculty of Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Effect of a structured follow-up visit to a midwife on women with early miscarriage: a randomized study2006Ingår i: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, ISSN 0001-6349, E-ISSN 1600-0412, Vol. 85, nr 3, s. 330-335Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Women's grief after miscarriage is substantial and important. Women who experience early miscarriage do not constitute a homogenous group. The aim of this study is to measure whether a structured follow-up visit to a midwife (group 1) at 21-28 days after early miscarriage could reduce the women's grief, measured using the perinatal grief scale Swedish short version (PGS) after a further 3 months (i.e. 4 months after the miscarriage), compared to a regular follow-up visit to a midwife (group 2).

  Methods: We performed an open randomized study of women who experienced early miscarriage (n = 88). The midwife's attitude in group 1 came from Swanson science theory of midwifery. In group 2, the women were offered only the ordinary type of consultation at a regular visit. A questionnaire with the PGS was used in both groups. Four months after the miscarriage, a second questionnaire with the same perinatal grief scale was sent by post.

  Results: There was a 30% greater reduction in grief in group 1 than that in group 2, when comparing the first and second measurements (not significant). The biggest differences were in the subscales active grief and difficulty in coping. Women with the subdiagnosis missed abortions had, as a group, significantly higher PGS scores at both visits, especially in active grief and difficulty in coping, regardless of the type of follow-up visit.

  Conclusions: A structured follow-up visit did not, in comparison with a regular follow-up visit, imply any significant reduction in grief as measured using the PGS scale. However, the subgroup missed abortion had more extensive grief than the other women with miscarriage. Structured follow-up visits are not imperative for all women with early miscarriage.

 • 224.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Berterö, Carina
  Hälsohögskolan i Jönköping, Sweden.
  Larsson, Per-Göran
  Skaraborgssjukhus Skövde, Sweden.
  Effekten av strukturerat återbesök till barnmorska för kvinnor med tidiga missfall: en randomiserad studie2004Ingår i: , 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 225.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Berterö, Carina
  Hälsohögskolan i Jönköping, Sweden.
  Larsson, Per-Göran
  Skaraborgssjukhus Skövde, Sweden.
  Missfall, cumulativ incidence och kvinnors upplevelser2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 226.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Berterö, Carina
  Hälsohögskolan i Jönköping, Jönköping, Sweden.
  Larsson, Per-Göran
  Skaraborgs sjukhus, Skövde, Sweden.
  The effect of structured second visit to midwifes in women with early miscarriage: a randomized study2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 227.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Berterö, Carina
  Hälsohögskolan i Jönköping, Sweden.
  Larsson, Per-Göran
  Skaraborgs sjukhus Skövde, Sweden.
  The effect of structured second visit to midwifes in women with early miscarriage: a randomized study2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 228.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Finnerup Andresen, Janne
  Örebro Läns Landsting, Örebro, Sweden.
  Brattström Edgren, Kristin
  Örebro Läns Landsting, Örebro, Sweden.
  Why obese women feel better about their "big" condition when they are pregnant: a qualitative study performed in Sweden2013Ingår i: Open Journal of Obstetrics and Gynecology, ISSN 2160-8792, E-ISSN 2160-8806, Vol. 3, s. 544-552Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Overweight and obesity as measured by the body mass index (BMI) is an increasing problem worldwide according to the World Health Organization (WHO) [1]. Women having a body mass index greater than or equal to30 kg/m2 are considered to be obese and they run a greater risk of complications when they are pregnant. Complications such as high blood pressure, gestational diabetes, risk of intrauterine fetal death and slower delivery when giving birth to the baby are risks that can affect the well being of the woman and the child. According to the study on the women, the midwife’s most important role when meeting with the pregnant obese woman is to inform them about potential risks during pregnancy. The midwife must withhold judgment. For many women living with obesity means that they are not seen as the person they actually are. Obese women feel that they do not conform to the societal ideal of an attractive woman because of their size and because of other people’s prejudices regarding their obesity. When an obese woman becomes pregnant they may feel more comfortable with their standing in society because there is a happy explanation for the size of their abdomen. They experience that they are happy and proud about their stomach and this gives them a sense of relief and belonging.

 • 229.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Granevik, Karin
  Primärvården Skaraborg, Skövde, Sverige.
  Paulsson, Kerstin
  Primärvården Skaraborg, Skövde, Sverige.
  The reasons why women do not participate in the papsmear screening and testing program in Sweden2012Ingår i: Advances in Sexual Medicine, ISSN 2164-5191, Vol. 2, s. 31-37Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cervical cancer is the second most common type of cancer among women worldwide. In Sweden cervical cancer is the fifteenth most common cancer among women and accounts for 1.9 percent of all female cancers. The Swedish Pap smear screening program is enabling early detection of cell changes in order that treatment may be administered to pre- vent the development of cancerous cells. There are approximately four hundred and fifty cases of cervical cancer de-tected each year in Sweden and of these cases, approximately seventy five percent occur in women who do not partici-pate in the screening and testing program. The purpose of this study was to illustrate and examine the reasons why women did not participate in the program even though they had received a notice that they had an appointment for a Pap smear test. In the study fourteen women from a district in the west of Sweden were interviewed. In order to analyse the interviews a qualitative content analysis according to Lundman and Graneheim was used. The analysis resulted in the development of three categories which were identified as communication, treatment and subterfuge (reasons or excuses for not participating). The theme of the study was the professional treatment of the women’s conditions. In the inter-views the women emphasize the importance of professional treatment that is administered with respectful and sympa-thetic care throughout the whole healthcare system regardless of where and when the visit was conducted. Efficient or-ganization and clear communication would minimize the inconvenience for the women during their visit.

 • 230.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. University College of Southeast Norway, Tonsberg, Norway.
  Hagander, Anna
  University College, Skövde, Sweden.
  Mahjoubipour, Farzane
  University College, Skövde, Sweden.
  Larsson, Per-Göran
  Department of Obstetrics and Gynaecology, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden; University of Linköping, Linköping, Sweden.
  How Vaginal Infections Impact Women's Everyday Life: Women's Lived Experiences of Bacterial Vaginosis and Recurrent Vulvovaginal Candidiasis2017Ingår i: Advances in Sexual Medicine, ISSN 2164-5205, Vol. 7, nr 1, s. 1-19Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Reoccurring symptoms and persistent problems that continue post treatment can becharacteristic of the vaginal infections Bacterial Vaginosis (BV) and recurrent vulvovaginalcandidiasis (RVVC). The purpose of this study was to describe women’s lifeexperiences in managing the symptoms of bacterial vaginosis and Candida. Sixteenwomen were recruited and participated in an interview study when they contacted aSwedish gynecology clinic with vaginal complaints that ranged from and includedabnormal discharge, irritation itching along with serious malodor. An interpretivephenomenological approach was used with an individual interview to get a more intimateunderstanding of the women experiencing these problems. The finding of thisstudy shows that managing the recurrent symptoms of the infections remains to be achallenge for women as it has a clearly negative impact on the quality of their lives.Four themes developed: frustration and mood disorders, intimacy changes in the relationship,exposure, hope and relief. The women had high hopes of eliminating thesymptoms within the six-month study period. The treatment program, with itswell-developed guidelines and continuity of care within the context of the studygreatly improved the quality of life of these women. Women had feelings of frustrationand anxiety when nothing could cure their problem while they had also a greathope to get rid of the symptoms with a long striking treatment. Well-developedguidelines and continuity of care can help these women to have an improved qualityof life.

 • 231.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Hogström, Lars
  Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital, Skövde, Sweden.
  Johansson, Marianne
  Department of Obstetrics and Gynecology, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Janson, Per Olof
  Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Berg, Marie
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Francis, Jynfiaf
  Department of Obstetrics and Gynecology, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Sogn, Jan
  Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital, Uddevalla, Sweden.
  Hellström, Anna-Lena
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Livskvalitet bland par i Sverige efter adoption, efter IVF och efter spontan befruktning och förlossning2011Ingår i: Svenska barnmorskeförbundet 300 år. Stockholm Abstrakt bok, 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 232.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  School of Life Sciences, University of Skövde, Skövde, Sweden; Department of Obstetrics and Gynaecology, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  Jansson, Malin
  School of Life Sciences, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Prototype for Internet support of pregnant women and mothers with type 1 diabetes: focus group testing2012Ingår i: Psychology Research and Behavior Management, ISSN 1179-1578, E-ISSN 1179-1578, Vol. 5, s. 97-103Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The aim of this study was to pilot test a prototype website called MODIAB-web designed to support pregnant women and mothers with type 1 diabetes.

  METHOD: A focus group was undertaken and the results were analyzed using qualitative content analysis.

  RESULTS: Eight subthemes were identified, comprising "blood glucose versus insulin," "application for smart phones," "the time aspect," "interface and technology," "forum," "direct link to the diabetes midwife," "ask the expert," and "lack of contact information." These subthemes were condensed into two main themes. The first theme was "easily understood interface, but in need of a more blood-glucose focused orientation" and the second theme was "forum for interaction with both equals and experts."

  CONCLUSION: The women in this study had positive impressions of several of the MODIAB-web functions, including a forum for pregnant mothers with type 1 diabetes and the possibility of being able to put their blood glucose levels into a diagram which could be sent directly to the diabetes midwife. Access to articles and information via the "fact" tab and the ability to ask questions of experts were also significantly helpful to women in the focus group. Pregnant women and mothers with type 1 diabetes can gain support from such a Web-based self-help system.

 • 233.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Johansson, Cecilia
  Nilsson, Emma
  Swedish women's emotional experience of the first trimester in a new pregnancy after one or more miscarriages: a qualitative interview study2012Ingår i: Advances in Sexual Medicine, ISSN 2164-5191, Vol. 2, nr 3, s. 38-45Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to evaluate how Swedish women describe their emotional state of being during the eighth week through the eleventh week after they have become pregnant again after suffering a previous miscarriage. Method: A qualitative content analysis with an inductive approach has been used to analyze fourteen interviews that served as the data base for this study. The content analysis resulted in the development of five categories which evolved into one primary theme. Findings: The five categories identified were Worry and preoccupation; Distance; managing their feelings; Mourning what is lost; Guarded happiness and expectations. These categories were compiled into a main theme, “Worry consumes a lot of energy, but on the other side lies happiness”. This theme focused on whether the women could feel any happiness about being pregnant again despite their concerns with the previous miscarriage. Conclusions: The emotional states of the women when they get pregnant again are typically characterized by anxiety, worry and concerns about their current pregnancy. The women have a tendency to distance themselves emotionally from their pregnancy but also strive to find the joy of being pregnant again. During the new pregnancy they find themselves in need of support from their family and friends as well as in need of support from the healthcare system.

 • 234.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Jordmorfag, Innen
  Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleievitenskap – Vestfold, University College of Southeast, Kongsberg, Norway.
  The EKC-Model Provides Empathy, Knowledge and Care for Women that Encounter Health issues During the Reproductive Life2016Ingår i: International Journal of Gynecology & Clinical Practices, ISSN 2394-4986, Vol. 3, artikel-id 121Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The EKC model (Empathy, Knowledge and Care) provides the necessary empathy, knowledge andcare for the women who encounter health issues during their reproductive life. This approach to caring requires that healthcare workers are knowledgeable in order to confirm that a patient has suffered a miscarriage or a IUFD (Intra-uterine fetus death). Through understanding and training in the EKC model the healthcare professional increases their ability to be sympathetic and empathetic to a patient’s needs. The workers get training in sexual and reproductive health in order to intimately understand how they affect the lives of individuals and their families.                                                                            l

  Sexual and reproductive health is a cross-sectional science that includes medicine, psychology, sociology and the caring sciences. Some of the more commonly experienced issues are in the areas of spontaneous abortion, miscarriages, invitrofertilization and adoption. Issues such as sexual abuse and violence towards women is another issue that is treatable with the EKC model. Pregnant women with diabetes type 1 fall under “maternity and diabetes” issues.

  Intimate knowledge about how the grieving process works is essential to be able to provide the necessary support to the patient. It is possible that the support will give them the courage and motivation to try and conceive again. One key aspect of the EKC model is to provide open and clear communication between the healthcare personnel and the patient, whether that communication is done face-to-face or otherwise. The structured EKC conversation provides a viable tool to help healthcare professionals assist their patients in coming to terms and resolving their loss.

 • 235.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  School of Life Sciences, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Larsson, Per-Göran
  School of Life Sciences, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Applicability of general grief theory to Swedish women's experience after early miscarriage, with factor analysis of Bonanno's taxonomy, using the Perinatal Grief Scale2010Ingår i: Upsala Journal of Medical Sciences, ISSN 0300-9734, E-ISSN 2000-1967, Vol. 115, nr 3, s. 201-209Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Grief is a normal phenomenon but showing great variation depending on cultural and personal features. Bonanno and Kaltman have nonetheless proposed five aspects of normal grief. The aim of this study was to investigate if women with miscarriage experience normal grief.

  MATERIAL AND METHODS: Content analyses of 25 transcribed conversations with women 4 weeks after their early miscarriages were classified depending on the meaning-bearing units according to Bonanno and Kaltman's categories. In the factor analyses, these categories were compared with the Perinatal Grief Scale and women's age, number of children and number of miscarriages, and gestational weeks.

  RESULTS: Women with miscarriage fulfill the criteria for having normal grief according to Bonanno and Kaltman. All of the 25 women had meaning-bearing units that were classified as cognitive disorganization, dysphoria, and health deficits, whereas disrupted social and occupational functioning and positive aspects of bereavement were represented in 22 of 25 women. From the factor analysis, there are no differences in the expression of the intensity of the grief, irrespective of whether or not the women were primiparous, younger, or had suffered a first miscarriage.

  CONCLUSION: Women's experience of grief after miscarriage is similar to general grief after death. After her loss, the woman must have the possibility of expressing and working through her grief before she can finish her pregnancy emotionally. The care-giver must facilitate this process and accept that the intensity of the grief is not dependent on the woman's age, or her number of earlier miscarriages.

 • 236.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Larsson, Per-Göran
  Skaraborgs sjukhus, Skövde, Sweden.
  Kvinnors sorg efter missfall kan minska med ändrade vårdrutiner2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 237. Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Larsson, Per-Göran
  Translation of the short version of the Perinatal Grief Scale into Swedish2006Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 20, nr 3, s. 269-273Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Women's emotions and grief after miscarriage are influenced not only by the context in which the miscarriage occurred but also by their past experience, the circumstances around the miscarriage and their future prospects. Their emotions therefore express a specific form of grief. Normally the time needed to work through the loss varies. A number of different scales, measuring women's emotions and grief after miscarriage have been published. One instrument that measures the specific grief, such as the grief after miscarriage is the Perinatal Grief Scale (PGS) that was designed to measure grief after perinatal loss and has good reliability and validity.

  AIMS: The purpose of this study was to translate the PGS into Swedish and to use the translation in a small pilot study.

  MATERIAL AND METHOD: The original short version of the PGS was first translated from English into Swedish and then back-translated into English, using different translators. During translation and back-translation, not only the linguistic and grammatical aspects were considered but also cultural differences. The Likert 5-point and a 10-point scale were tested in a pilot study where 12 volunteers anonymously answered the PGS twice. The intra-personal correlations were compared and analysed with weighted kappa-coefficient.

  FINDINGS: In all, five different versions were tested before the final Swedish version was established. The weighted kappa-coefficient for the volunteers was 0.58, which is regarded as representing good reproducibility.

  CONCLUSION: The PGS was translated successfully into Swedish and could be used in a Swedish population. As this work is rather time-consuming we therefore wish to publish the Swedish version so that it may be used by other researchers.

 • 238.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Larsson, Per-Göran
  Skaraborgssjukhus Skövde, Sweden.
  Berterö, Carina
  Hälsohögskolan i Jönköping, Sweden.
  Missfall: kvinnans upplevelser2004Ingår i: , 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 239.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Larsson, Per-Göran
  Skaraborgs Sjukhus Skövde.
  Berterö, Carina
  Hälsohögskolan i Jönköping, Sverige.
  Swansons omvårdnadsteori tillämpad vid samtal med barnmorska efter tidiga missfall2005Ingår i: Konferens Reproduktiv Hälsa, Svenska Barnmorskeförbundet, 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 240.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Larsson, Per-Göran
  Örebro universitet, Institutionen för läkarutbildning.
  Wijma, Barbro
  Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet.
  Berterö, Carina
  Department of Medical and Health Sciences, Linköpings universitet.
  Guilt and emptiness: women's experiences of miscarriage2004Ingår i: Health Care for Women International, ISSN 0739-9332, E-ISSN 1096-4665, Vol. 25, nr 6, s. 543-560Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Women who lose an early pregnancy are shocked when they are first given the information that they have miscarried. Later they feel guilt and emptiness. Heideggerian interpretive phenomenology has been used with 13 women from southwest Sweden to uncover their lived experience of miscarriage. Women plan their future with a child during early pregnancy. When miscarriage occurs it is not a gore, an embryo, or a fetus they lose, it is their child. They feel that they are the cause of the miscarriage through something they have done, eaten, or thought. They feel abandonment and they grieve for their profound loss; they are actually in bereavement.

 • 241.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Lindén, Karolina
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden; Centre for Person-Centred Care (GPCC), University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Sparud Lundin, Carina
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden; Centre for Person-Centred Care (GPCC), University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Larsson, Per-Göran
  Department of Obstetrics and Gynecology, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  Berg, Marie
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden; Centre for Person-Centred Care (GPCC), University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  A web-based support for pregnant women and new mothers with type 1 diabetes mellitus in Sweden (MODIAB-Web): study protocol for arandomized controlled trial2014Ingår i: Trials, ISSN 1745-6215, E-ISSN 1745-6215, Vol. 15, s. 513-Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background: Women with type 1 diabetes face particular demands in their lives in relation to childbearing. During pregnancy, in order to optimize the probability of giving birth to a healthy child, their blood glucose levels need to be as normal as possible. After childbirth, they experience a 'double stress': in addition to the ordinary challenges they face as new mothers, they also need to focus on getting their blood glucose levels normal. To improve self-management of diabetes and overall well-being in women with type 1 diabetes, a person-centered web-based support was designed to be tested in a randomized controlled trial (RCT) to be used during pregnancy and early motherhood. This protocol outlines the design of this RCT, which will evaluate the effectiveness of the specially designed web-based support for mothers with type 1 diabetes in Sweden.

  Methods: The study is designed as an RCT. The web support consists of three parts: 1) evidence-based information, 2) a self-care diary, and 3) communication with peers. The primary outcome is general well-being evaluated with the Well-Being Questionnaire short version (W-BQ12) and diabetes management evaluated with the Diabetes Empowerment Scale, short version (SWE-DES). Women attending six hospital-based antenatal care centers in Sweden are invited to participate. The inclusion period is November 2011 to late 2014. The allocation of participants to web support (intervention group) and to usual care (control group) is equal (1:1). In total, 68 participants in each group will be needed to reach a statistical power of 80% with significance level 0.05.

  Discussion: The web support is expected to strengthen the women's personal capacity and autonomy during pregnancy, breastfeeding, and early motherhood, leading to optimal well-being and diabetes management.

 • 242.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Renström, Ragna
  Skaraborgssjukhus Skövde, sweden.
  Kvalitetshandbok, gynmottagningen, KSS1998Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 243.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital Skövde, Skövde, Sweden; School of Life Sciences, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Tullander-Tjörnstrand, Karin
  Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital Skövde, Skövde, Sweden.
  Larsson, Per-Göran
  Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital Skövde, Skövde, Sweden; School of Life Sciences, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Decreased need for emergency services after changing management for suspected miscarriage2011Ingår i: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, ISSN 0001-6349, E-ISSN 1600-0412, Vol. 90, nr 8, s. 921-923Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We investigated the effect of a changed routine to identify women with a nonviable pregnancy, in order to utilize health care resources more efficiently during office hours rather than relying on emergency care services. From hospital register data about where and when women with miscarriages were treated, there was a significant trend during a nine-year period for miscarriages to be more rarely diagnosed (p-value<0.001) in the emergency ward after office hours. The proportion of miscarriages that were diagnosed and handled at the emergency ward decreased from 31% in 2001 to 17% in 2009. Furthermore, the number of women showing up with bleeding at the emergency ward, but who also had a normal viable pregnancy, declined during the same period (p-value<0.01). Women with suspected miscarriage benefit from structured information and standardized management and can effectively be scheduled for day-time assessment including ultrasound with a concomitant reduced need for emergency services.

 • 244.
  Adolfsson Blomqvist, Josefin
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Strömsén, Emmy
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
  Vårdpersonals erfarenheter av patienter med demenssjukdom som vårdas palliativt: En litteraturöversikt2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många äldre personer drabbas av olika former av demenssjukdomar. Om personerna inte drabbas av annan dödlig sjukdom kommer demenssjukdomen i sig slutligen leda till döden. Palliativ vård är ofta förknippat med cancer- och hjärt- och kärlsjukdomar men allt mer börjar den palliativa vården introduceras även för patienter med demenssjukdom. Då demens ofta leder till kommunikationssvårigheter uppstår det problem i att ge en god personcentrerad vård i livets slutskede.

  Syfte: Syftet var att belysa vårdpersonals erfarenheter i det palliativa vårdandet av patienter med demenssjukdom inom äldreomsorgen.

  Metod: En litteraturöversikt har genomförts utifrån sökningar på databaserna CINAHL complete, Pubmed och Ageline. De utvalda artiklarna bestod av åtta kvalitativa studier och två tvärsnittsstudier. Analysen genomfördes utifrån Fribergs analysmetod.

  Resultat: I resultatet beskrivs Tillämpning av palliativ vård för patienter med demenssjukdom, vårdpersonalens upplevelse av symtomlindring, vikten av god kommunikation och hinder och möjligheter för god palliativ vård. Det framkom att det kunde upplevas svårare att bedöma när en patient med demenssjukdom är i behov av palliativ vård än vid andra sjukdomstillstånd. Detta resulterade även i att vårdrelationen mellan patient och vårdpersonal var av stor betydelse för igenkänning av symtom. Vårdpersonal upplevde att det fanns brister i det emotionella stödet efter att ha vårdat en patient med demenssjukdom palliativt.

  Diskussion: I metoddiskussionen diskuteras metodens fördelar och nackdelar, valet av artiklar och varför vissa begränsningar har utförts. I resultatdiskussionen diskuteras det framkomna resultatet i relation till den teoretiska utgångspunkten De 6 s:n. Kopplingar till personcentrerad vård belyses i resultatdiskussionen.

 • 245.
  Adolfsson, Christoffer
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Tomaszewski, Maciej
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ambulanspersonalens erfarenheter av att utföra triage vid massolycksfall En deskriptiv litteraturstudie på systematisk grund2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 246.
  Adolfsson, Emma
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Cornelius, Jenny
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
  Sjuksköterskans reaktioner och bearbetning av traumatiska händelser uppkomna i arbetet2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskornas arbetsvardag bestod av att ofta möta lidande och död hos sina patienter. De behövde i sitt arbete strategier för att hantera sina psykiska och känslomässiga reaktioner. Syftet med arbetet var att undersöka sjuksköterskans reaktioner och bearbetningsmetoder av traumatiska händelser uppkomna i arbetet. Metoden var litteraturstudie. Artiklarna analyserades enligt Evidence Based Nursing (EBN) gjord av Flemming (1998). Resultatet visade att sjuksköterskor reagerade på olika sätt och använde sig av varierande bearbetningsmetoder. Slutsatsen blev att bearbetningsmetoder efterfrågades och var väldigt viktigt för att undvika konsekvenser för sin hälsa.

 • 247.
  Adolfsson, Frida
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Holmén, Elin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Stressorer i vårdmiljön och dess inverkan på sjuksköterskans omvårdnad2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problem: Yrken inom Hälso- och sjukvården är högt fysiskt och framför allt psykiskt påfrestande arbeten där tidspress och arbetstempo fortsätter att öka. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa stressorer som kan påverka sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Metod: Studien var en litteraturstudie, 17 artiklar (3 kvali- tativa och 14 kvantitativa) och en avhandling som svarade mot studiens syfte har granskats och analyserats. Resultat och konklusion: Många faktorer och orsaker till nutidens ohälsa kan sökas i arbetsmiljön och dess alltmer ökade krav på individen. Varje individ är unik och påverkas därmed olika av samma situationer. Upplevelsen och hur varje person hanterar en situation är beroende av hela dennes livsvärld och vilka faktorer som finns där. Att människan inte mår bra av långvarig stress, oberoende av situation, framkommer tydligt. De faktorer som anses bidra till försämrad vårdkvalitet är bland annat tidsbrist, hög arbetsbelastning, personalbrist, bristande arbetsmiljö och omorganisationer. Dessa faktorer tillsammans och även var för sig, gör att sjuksköterskor upplever stress och missnöjdhet med sitt arbete, vilket kan påverka patienternas omvårdnad och dess kvalitet. Implikation: Vidare forskning bör fokusera på hur sjuksköterskan kan påverka de faktorer som leder till stress samt försämrad arbetsmiljö och vårdkvalitet.

 • 248.
  Adolfsson, Frida
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Viding, Mathilda
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjuksköterskors attityder i mötet med patienter med psykisk ohälsa: En litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan ökar i samhället och allt fler sjuksköterskor möter patienter med psykisk ohälsa oavsett inom vilken vårdform de arbetar. Samsjukligheten mellan psykisk och somatisk sjukdom gör att allt fler patienter med psykisk ohälsa behöver vård på somatiska avdelningar. Olika former av attityder förekommer i mötet med patienterna med psykisk ohälsa. De negativa attityderna kan leda till att patienterna inte alltid får den omvårdnad de behöver och riskerar därför att utveckla ytterligare ett lidande. Vårt syfte är därför att undersöka sjuksköterskors attityder i mötet med patienter med psykisk ohälsa inom olika vårdformer och se varför de förekommer. Studien gjordes genom att studera tio artiklar i form av en litteraturöversikt. Tre huvudteman identifierades i resultatet, vilka var rädsla, organisation och erfarenheter. Studien identifierade att sjuksköterskor var i behov av mer kunskap och utbildning inom psykisk ohälsa för att kunna ge bättre vård till denna patientgrupp. Negativa attityder berodde framförallt på okunskap kring ämnet. Den kunskap sjuksköterskan bär med sig från grundutbildningen uppfattades som otillräcklig. En mer omfattande utbildning kring psykisk ohälsa kan få stigmatiseringen till denna patientgrupp att minska. Genom att ge bättre vård till patienter med psykisk ohälsa kan patienterna undvika långa vårdtider och tillfrisknandet främjas.

 • 249.
  Adolfsson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Philipsson, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Faktorer som kan påverka sjuksköterskans följsamhet till basala hygienrutiner2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vårdskada som är mest frekvent förekommande inom slutenvården. Detta drabbar inte bara den enskilda patienten utan skapar även stora kostnader och påfrestningar på organisations- och samhällsnivå. Sjuksköterskors tillämpning och följsamhet till evidensbaserade riktlinjer angående basala hygienrutiner är det mest effektiva sättet att förhindra uppkomst av VRI. Att undersöka vilka faktorer som påverkar följsamheten till basala hygienrutiner är av stor vikt, detta för att sjuksköterskor ska kunna öka sin teoretiska samt praktiska kunskap angående det preventiva arbete och på så vis utföra en säkrare patientvård.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att identifiera och beskriva faktorer som kan påverka sjuksköterskans följsamhet till basala hygienrutiner i arbetet med att förhindra vårdrelaterade infektioner samt att beskriva datainsamlingsmetoderna i de inkluderade vetenskapliga artiklarna.

  Metod: En beskrivande litteraturstudie med resultat från tolv stycken vetenskapliga artiklar. Litteratursökningen utfördes i databaserna PubMed och Cinahl.

  Huvudresultat: Litteraturstudien visade att det var flera olika faktorer som bidrog till sjuksköterskors följsamhet till de evidensbaserade riktlinjerna angående basala hygienrutiner. Sjuksköterskors tillgänglighet till hygienprodukter visade sig vara en primär orsak. Bristande kunskap, tidsbrist samt hög arbetsbelastning var ytterligare orsaker till att rutiner kring basala hygienrutiner inte utfördes korrekt. Bra kollegor, god kommunikation och en trygg arbetsplats var däremot faktorer som påverkade det preventiva arbetet positivt. Enkäter, observationer och kombinerade datainsamlingsmetoder användes i de inkluderade vetenskapliga artiklarna.

  Slutsatser: Det framkommer ett flertal faktorer som ses påverka sjuksköterskors följsamhet till riktlinjer gällande basala hygienrutiner. Genom att skapa en medvetenhet hos sjuksköterskor angående dessa faktorer ges möjlighet att förbättra det preventiva arbetet mot VRI.

 • 250.
  Adolfsson, Josefin
  et al.
  Röda Korsets Högskola.
  Lindström, Jeanette
  Röda Korsets Högskola.
  Postoperativa halsbesvär efter larynxmask: en jämförande pilotstudie2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Litteraturen beskriver larynxmask som ett skonsamt alternativ till intubation med endotrakealtub. Tidigare studier visar dock att det inte är ovanligt med halsbesvär postoperativt, i form av halsont och/eller heshet. Syftet med studien var att undersöka förekomst och karaktär av halsbesvär postoperativt efter användning av två olika larynxmasker. Författarna genomförde en pilotstudie där nitton vuxna patienter, både män och kvinnor, som erhållit Pro-Breathe® eller I-gel® larynxmask under anestesin ingick. Patienterna intervjuades 60 minuter respektive 24 timmar efter uttagandet av larynxmasken. Intervjun bestod av två slutna frågor om halsont och heshet samt en öppen fråga om hur det kändes i halsen. Den öppna frågan visade att andra typer av halsbesvär förekommer, bland annat irritabilitet, svårigheter att svälja, torrhet och svullnadskänsla. Pilotstudiens metod lämpade sig att använda och svarade mot studiens syfte. Resultatet visade att olika typer av halsbesvär var vanligt postoperativt. Åtta av tio patienter som haft Pro-Breathe® samt sju av nio patienter som haft I-gel® hade någon typ av halsbesvär.

2345678 201 - 250 av 29661
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf