Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 7869
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Alm, Håkan
  et al.
  University of Borås, , .
  Forsgren, Olov
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Torbjörn, Johansson
  Umeå University, , .
  Göbel, Hannes
  University of Borås, , .
  X-services - eXtended avatar-services with integrated human – driven knowledge management – a new service galaxy2011Ingår i: eChallenges e-2011, Florens, Italy, 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 202. Alm, Håkan
  et al.
  Janecek, Paul
  Forsgren, Olov
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Co-design Research and Business Development: Case of Scandinavian Airlines (SAS)2014Ingår i: Systemic Practice and Action Research, ISSN 1094-429X, E-ISSN 1573-9295, Vol. 27, nr 5, s. 465-483Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper is presenting a case study of Scandinavian Airlines Systems (SAS) showing how improvements of service quality aspects with Avatars can be managed with a Co-design research approach. The Co-design practices are carried out in different fields of studies. Some of the key advocates of Co-design originate from business. In this study the four steps of Co-design approach is applied. From the first step of Co-design, through interviews, log analysis and a channel survey, findings show that the failed dialogues with Avatar Eva are mainly concerned with five factors: interactivity; dialogue capability; consistency; knowledge; and synonyms. In the second step, carrying out customer workshops, we suggested ten ideal scenarios for Avatar Eva to perform better. In the third step, SAS decision makers decided to implement the first three scenarios: Eva's synonyms; knowledge and Eva's consistency. In the fourth step, another channel survey was carried out as well as a new log analysis to know the impact of the redevelopment above three scenarios. An important result of the study was that the company adopted a continuous use of Co-design as an approach of continuous improvement of the service quality performed by the Avatar Eva. It also opens a new set of questions framing the relation and transformation between Co-design as a research approach for knowledge creation and Co-design as a method for innovation and service quality improvements. The study presents an Extended Co-design Model, which illustrates how the Co-design inspires staff to use it for other functions within and without the SAS.

 • 203.
  Alm, Håkan
  et al.
  Högskolan i Borås.
  Lind, Mikael
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Salomonson, Nicklas
  Högskolan i Borås.
  Metod för utveckling av medborgarkontakter i Marks kommun2008Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

   

  Att säkerställa kvalitet i den service som en kommun erbjuder sina medborgare är en komplicerad uppgift. Olika analysinstrument och arbetsformer behöver tillämpas för att säkerställa tillräckligt tydligt medborgarfokus. I detta arbete har en metod utvecklats för att analysera kvalitet i det elektroniska servicemötet. Denna metod bygger på att betrakta organisationens ambitioner och de instrument som tillhandahålls för medborgarna i kontrast till den livssituation som medborgaren befinner sig i. Olika analysinstrument har tillämpats där resultaten pekar på att de tjänster som Marks kommun idag tillhandahåller för elektronisk kontakt inte i tillräckligt grad motsvarar medborgarnas förväntningar. I och med att arbetet i detta inledningsskede bara fokuserat på den elektroniska kontakten så är nästa steg att 1) bredda analysen till att också innefatta övriga sätt att ha kontakt med medborgaren och 2) studera samspelet mellan olika kontaktsätt samt 3) analysera processer och intern koordination hos Marks kommun för att säkerställa kvalitet i kontaktverksamheten.

   

 • 204.
  Alm, Håkan
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Lind, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Salomonson, Nicklas
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Brems, Mikael
  Guth, Kerstin
  Karlsson, Pia
  Sundhäll, Ralf
  Metod för utveckling av medborgarkontakter i Marks kommun2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 205.
  Alm, Ia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Lundström, Nicole
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Hur platt kan det vara?: En studie om seniorers förståelse av skeumorfism och platt design inom e-hälsa2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitaliseringens framfart skapar problem för seniorer som har svårt att hänga med i den moderna teknikens utveckling. Samtidigt har Sveriges regering satt som mål att år 2025 ha digitaliserat hälsovården. I samband med trenden att använda sig av platt design i digitala plattformar försvåras seniorers situation ytterligare och kan ha en negativ effekt i hänseende att utöka den digitala klyftan.

  Tidigare forskning visar att den platta designens formspråk är svårare att förstå än den traditionella, skeumorfa design som tidigare använts, då platt design saknar affordanser. Detta examensarbete har haft för avsikt att undersöka huruvida platt design är svårare för seniorer att förstå jämfört med traditionell, skeumorf design, samt se hur designprincipen affordans skulle kunna avhjälpa problemet med förståelsen av platt design.

  Examensarbetet har vägletts av frågeställningen: Hur påverkas seniorers förståelse av platt design i jämförelse med traditionell design i kontexten av webbplatser och vilken betydelse har affordans för att stödja deras förståelse? För att besvara frågeställningen har en kvantitativ enkätundersökning samt en kvalitativ observationsstudie utförts i syfte att utreda frågeställningens variabler utifrån tidigare teorier. Resultatet visar att affordans inte tycks ha någon betydelse för hur seniorer förstår ett designgränssnitt. Däremot syns indikationer för att designprinciper som visuella ledtrådar, eller signifiers, är av stor vikt att ta hänsyn till vid framtagande av design för en senior målgrupp. 

 • 206.
  Alm, Klas Håkan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Mobile Payments: A Game Changer?2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 207.
  Almayali, Rafaa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media.
  Improving Learning Results through LMS2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 208.
  Almberg, Wah-Sui
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Modelling Epidemic Influenza: A Novel Approach2012Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Modellering av dynamiska förlopp i socio-biologiska komplexa system är långt ifrån trivialt. Behovet av fördjupad förståelse av sådana förlopp är många gånger stort. Vi har presenterat ett oortodoxt förslag på hur spridning av influensa i mänsklig population kan beskrivas och simuleras. Traditionellt använder man sig i huvudsak av två typer av modeller. Den ena bygger på matematiska strukturer där dynamiken beskrivs av kontinuerliga differentialförlopp mellan ett fåtal grovt uppdelade sektioner av populationen. Den andra bygger på diskreta förlopp inom visualiserade kontaktnätverk där varje enskild individ i populationen är representerad. Båda dessa metoder har styrkor såväl som svagheter. Bland svagheterna kan man framförallt lyfta fram svårigheterna med att förklara de flesta av influensans observerade epidemiologiska karaktärsdrag. Ett flertal idéer har framlagts för att förklara dessa anomalier. Bland dessa finns en hypotes som trots sin enkelhet skulle kunna förklara en majoritet av de epidemiologiska karaktärsdragen. Problemet med denna hypotes är dock att man inte kunnat hitta empiriska belägg för den. Vi tror att man kan nå närmare en lösning genom att omtolka signifikansen hos denna hypotes och den epidemiologiska karaktäristikan inom ramen för en annorlunda naturvetenskaplig ontologi. Denna omtolkning visar på en informationsbaserad såväl som fysiskt baserad verklighet. Vi menar då inte det traditionella informationsbegreppet som Claude Shannons teoretiserande bygger på, utan David Bohms `aktiva information', där informationen utgör en objektiv aktiv del av naturen, något som existerar oberoende av ett vetande medvetande eller en observatör. Bohm har gett den aktiva informationen en formell struktur i hans teori om det han kallar för `the implicate order'. Tillsammans med Basil Hiley visade han även att kvantmekaniken kan tolkas på ett sådant sätt att aktiv information utgör en fundamental aspekt av teorin, och att den därigenom även förenklas. Baserat på observationer som gjorts och våra resonemang har vi pekat på att en förståelse av epidemiologiska förlopp kanske kan nås genom att använda ett teoretiskt ramverk grundat på aktiv information. I en planerad kommande doktorsavhandling avser vi att presentera en matematisk modell som ytterligare kan underbygga vår hypotes.

 • 209.
  Almberg, Wah-Sui
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Boman, Magnus
  An Ontological Quantum Mechanics Model of Influenza2010Ingår i: ERCIM News, ISSN 0926-4981, nr 82, s. 42-43Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Seasonal flu has prevailed in the temperate zones for 400 years without adequate scientific explanation. We suggest a novel approach to modelling influenza building on the ideas and theories of David Bohm.

 • 210.
  Almberg, Wah-Sui
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Kjellin, Harald
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Reusing examples of general patterns for indexing and communicating knowledge2010Ingår i: Proceedings of the IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings 2010: part of the IADIS MULTI CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS 2010 / [ed] Gunilla Bradley, IADIS Press , 2010, s. 115-121Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Analogies can be used in most areas of human communication to highlight points of special interest. The creation of specific, specialised patterns, examples, or analogies for facilitating communication is resource consuming. We therefore hypothesize that there are universal patterns that can be used and reused more economically, compared to specialised patterns, for indexing and communicating knowledge. We have conducted empirical tests with altogether 204 students that each one was given 20 minutes to solve problems from six different scientific areas. The results of our tests show clearly an improvement of their problem solving skill when universal patterns were employed as cognitive aids. The average result of the test group that used universal patterns was 81 per cent higher than that of the control group.

 • 211.
  Almberg, Wah-Sui
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Kjellin, Harald
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Reusing Patterns for Indexing and Communicating Knowledge and Insight2011Ingår i: International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications, Vol. 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Analogies can be used in most areas of human communication to highlight points of special interest. The creation of specific, specialised patterns, examples, or analogies for facilitating communication is resource-consuming. We therefore hypothesize that there are universal patterns that can be used and reused more economically, compared to specialised patterns, for indexing and communicating knowledge. We have conducted empirical tests with altogether 204 students, each one of whom was given 20 minutes to solve problems from six different scientific areas. The results of our tests show clearly an improvement of their problem solving skill when universal patterns were employed as cognitive aids. The average result of the test group that used universal patterns was 81 per cent higher than that of the control group.

 • 212. Almeida, Juliana
  et al.
  Martins da Silva, Margarida
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för systemteknik. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Reglerteknik.
  Wigren, Torbjörn
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för systemteknik. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Reglerteknik.
  Mendonça, Teresa
  Contributions to the initialization of online identification algorithms for anæsthesia: the NeuroMuscular Blockade case study2010Ingår i: Proc. 18th Mediterranean Conference on Control and Automation, Piscataway, NJ: IEEE , 2010, s. 1341-1346Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 213.
  Almgren, Jens
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Moqvist, Marcus
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Wallmark, Magnus
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Recept på bra kakhantering - Hur webbutvecklare kan optimera nyttan av kakor2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 214.
  Almquist, David
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hed, Magnus
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Jidsjö, Håkan
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Modulariseringsmomentet i Method for Method Configuration: En kvalitativ studie om möjligheten för utomstående aktörer att använda modulariseringsmomentet i Method for Method Configuration2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 215.
  Almåsen, Patrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Elektronisk handel: med fokusering på värdekedjan1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  På bara ett par år har elektronisk handel potential att radikalt förändra de ekonomiska och sociala förhållanden i samhället. Internets snabba tillväxt kopplar samman individer och organisationer till ett stort globalt nätverk som representerar enorma möjligheter. Det talas om ett nätverkssamhälle och en nätverksekonomi.

  Elektronisk handel driver företag mot att bedriva affärer på ett fundamentalt nytt sätt. Behovet av att dela information i realtid ökar tillsammans med förändringarna i värdekedjan.

  Syftet med studien är att kartlägga elektronisk handel i allmänhet. Studien fokuseras på hur elektronisk handel används för att länka samman företag, stora som små, från råmaterial till konsumenten. Arbetet belyser hinder och krav i samband med elektronisk handel och det sätt de hanteras på.

  Företagen i undersökningen visar ingen tydlig strävan mot att uppnå en totalt integrerad värdekedja. Grundliga affärsprocesser flyttas mot Internet för att utnyttja nätverkets fördelar. Främst används EDI och online-tjänster som Internetbutiker för elektronisk handel.

 • 216. Almén, Örjan
  et al.
  Malmén, Emma
  Framgångsfaktorer och fallgropar vid implementation av webbhandel: - En fallstudie av fyra företag i Värmland2012Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  E-handeln ökar stadigt enligt flera gjorda undersökningar, och fler och fler företag ansluter sig till elektronisk handel och framförallt webbhandel. Att införa e-handel kan ge många positiva effekter på företag genom en ökad kundkrets, minskade kostnader för lagerhållning och administrativt arbete. Vi har valt att undersöka olika faktorer som kan påverka en lyckad Implementation av e-handel, och detta har gjorts dels genom att söka i litteratur och artiklar samt att vi genomfört en fallstudie på fyra olika företag i Värmland. Vår studie bygger på en teoretisk och en empirisk del och vi har funnit flera framgångsfaktorer och fallgropar, som kan påverka implementationen av e-handel. Vi har genom fallstudierna identifierat att tre av de fyra företagen redan innan implementationen av webbhandel haft en befintlig kundkrets, vilket de ansåg vara en framgångsfaktor, något som vi däremot inte funnit i teorin. Det finns också tydliga fördelar med ett färdigintegrerat affärssystem, men som vi heller inte identifierat i de studerade källorna. En av de identifierade fallgroparna är att om kommunikationen med sin systemleverantör är undermålig kan det leda till längre utvecklingstid och missförstånd.

 • 217.
  Al-Najjar, Hamid
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Institutionen för teknik och design.
  Underhålls påverkan i företags lönsamhet och konkurrens: Maintenance impact om company´s profitability and competitiveness2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att visa hur viktigt och nödvändigt det är med att underhålla företagens maskiner och utrustningar, därför att det har stor påverkan på företagens lönsamhet och konkurrens och det skedde genom att analysera företagens produktions process, lista ut haverier och avbrott, hitta orsakerna som ligger bakom det, konvertera det till pengar och försöka lösa problemen genom att hitta den mesta lämpligaste underhåll strategi baserande på ekonomi och kvalitet. Enligt analysen som utfördes genom studiet, kapacitet verifiering data insamlingen som företaget gjorde under en slumpmässig arbetsdag skift och ett tekniskt fel lisat på eventuella avbrott och haverier. Det visade sig att det finns vissa stopp tider som har samband med management, operation, och logistik, men uppgiften är mer fokuserad på de tekniska problemen som har samband med underhåll. I resultatet ser man vilka tekniska och mekaniska problem som brukar angripa maskinerna, orsakerna som ligger bakom de, hur mycket det kostar företaget för varje maskin när den är ur funktionen, samt några förslag på eventuella lösningar och rekommendationer baserande på ekonomi och kvalitet.

 • 218. Alonso, Hugo
  et al.
  Mendonça, Teresa
  Lemos, João M.
  Wigren, Torbjörn
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för systemteknik. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Reglerteknik.
  A simple model for the identification of drug effects2009Ingår i: Proc. 6th International Symposium on Intelligent Signal Processing, Piscataway, NJ: IEEE , 2009, s. 269-273Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 219. Alonso, O.a
  et al.
  Kamps, J.b
  Karlgren, Jussi
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Teoretisk datalogi, TCS.
  Seventh workshop on exploiting semantic annotations in information retrieval (ESAIR’14)2014Ingår i: CIKM 2014 - Proceedings of the 2014 ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Association for Computing Machinery (ACM), 2014, s. 2094-2095Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is an increasing amount of structure on the Web as a result of modern Web languages, user tagging and annotation, emerging robust NLP tools, and an ever growing volume of linked data. These meaningful, semantic, annotations hold the promise to significantly enhance information access, by enhancing the depth of analysis of today’s systems. The goal of the ESAIR’14 workshop remains to advance the general research agenda on this core problem, with an explicit focus on one of the most challenging aspects to address in the coming years. The main remaining challenge is on the user’s side-the potential of rich document annotations can only be realized if matched by more articulate queries exploiting these powerful retrieval cues-and a more dynamic approach is emerging by exploiting new forms of query autosuggest. How can the query suggestion paradigm be used to encourage searcher to articulate longer queries, with concepts and relations linking their statement of request to existing semantic models? How do entity results and social network data in "graph search" change the classic division between searchers and information and lead to extreme personalization-are you the query? How to leverage transaction logs and recommendation, and how adaptive should we make the system? What are the privacy ramifications and the UX aspects-how to not creep out users?

 • 220.
  Alpsten, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Säkerhetsrevision av informationssystem: Vilka aspekter bör beaktas?2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Information och data har i en allt större utsträckning blivit en resurs som organisationer är beroende av och grundar sin verksamhet på. Precis som andra värdefulla resurser så måste också denna skyddas mot obehörigas åtkomst. Detta examensarbete handlar om systemförvaltning och arbetet med att revidera säkerheten i ett datorsystem. Eftersom denna typ av revision är en väsentlig del av arbetet med att upprätthålla säkerheten i ett system, är det följaktligen viktigt att känna till hur en säkerhetsrevision genomförs. I resultatet presenteras ett antal olika aspekter och delområden som bör granskas vid en revision av säkerheten hos datorer i ett datorsystem. Resultatet visar även att det är svårt att finna någon enskild modell eller standard som täcker samtliga aspekter som bör undersökas vid en säkerhetsrevision

 • 221.
  Altin, Anton
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  Bremstedt Pedersen, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik.
  En policy är bara så bra som personens förmåga att efterleva den: Ett arbete om informationssäkerhetspolicys och hur de följs på arbetsplatsen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag används nya applikationer flitigt bland företag för att spara pengar och effektivisera arbetet. Fördelarna är många, men det kräver också att man på arbetsplatsen implementerar olika typer av regler för dessa applikationer så att företagets information inte hamnar i fel händer. Rapportens syfte är att undersöka hur anställda ställer sig till informationssäkerhetspolicys för att kunna svara på om det är dålig policys eller den mänskliga faktorn som ligger bakom säkerhetsincidenter på företag. Tidigare studier har visat att mer än 50% av intrång som sker idag är på grund av interna säkerhetsincidenter. Hur kan företag använda sig av policys för att förhindra att något sådant sker? Hur kan dessa företag motivera sina anställda att följa policyn? I denna uppsats konstaterar vi genom att intervjua anställda på ett företag att hur bra en policy än är, så kan den inte vara effektiv om de anställda inte har kunskap eller motivation att hantera den ordentligt.

 • 222.
  Altmeyer, S.
  et al.
  University of Luxembourg.
  Lisper, Björn
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Inbyggda system.
  Maiza, C.
  Université Grenoble Alpes, Verimag, France.
  Reineke, J.
  Saarland University, Germany.
  Rochange, C.
  University of Toulouse, France.
  WCET and mixed-criticality: What does confidence in WCET estimations depend upon?2015Ingår i: OpenAccess Series in Informatics, 2015, s. 65-74Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Mixed-criticality systems integrate components of different criticality. Different criticality levels require different levels of confidence in the correct behavior of a component. One aspect of correctness is timing. Confidence in worst-case execution time (WCET) estimates depends on the process by which they have been obtained. A somewhat naive view is that static WCET analyses determines safe bounds in which we can have absolute confidence, while measurement-based approaches are inherently unreliable. In this paper, we refine this view by exploring sources of doubt in the correctness of both static and measurement-based WCET analysis.

 • 223.
  Altner, Björn
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Kriterier och utvärdering av verktyg för datamigration2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom migrationsprojekt innebär migration av data stor risk för misslyckande då det är vanligt att underskatta vikten av datamigration genom att inte planera tillräckligt för hur data ska migreras mellan system. Den vanligaste orsaken till att datamigrationer misslyckas är på grund av otillräcklig validering av data. Så vad man bör tänka på vid migration av data för att försöka minimera risken kan vara till stor hjälp.

  Det finns metodsteg för att se till att kunskap dokumenteras för framtida migrationer samt steg för att utföra datamigrationer och vanliga fallgropar att undvika (Barkaway, 2009). Utifrån dessa steg och den teori som jag har samlat in så har jag skapat intervjufrågor som resulterar i kriterier som verktygen kan prövas emot.

  I denna studie har jag valt att utvärdera två verktyg. Jag intervjuade fyra IT-konsulter som har erfarenhet av migrationsprojekt för att få svar på vilka kriterier verktyg bör uppfylla för att vara av intresse för konsulter.

  Dessa verktyg är:

  1. SQL-Server Integrated Services: En tjänst från Microsoft inom .Net-miljön för datamigration och Business Intelligence.

  2. Talend Open Studio for Data Integration: En produkt från Talend som är gjord i java, är open-source och används för datamigrationer.

  Resultatet visar att Talend uppfyller fler framtagna kriterierna än SSIS och bör vara det verktyg som väljs att användas.

 • 224.
  Alvestig, Carl
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Informatik.
  Jägerud, Filip
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Informatik.
  Man måste brinna för att bli utbränd: En kvalitativ studie om orsaker till stress samt dess påverkan på IT-projektledare och IT-projekt2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stress är ett växande problem i dagens samhälle. Anställda drabbas av utmattningssyndromoch tvingas sjukskriva sig under längre perioder vilket medför kostnader både för samhälletoch arbetsgivaren. Vissa yrkesgrupper är mer utsatta för stress än andra. Inom IT-branschensker utvecklingen väldigt snabbt vilket innebär att de anställda ständigt måste hålla siguppdaterade för att inte hamna efter. En projektledare har ett stort ansvar på sina axlar att ledaprojekt med i vårt fall uppemot 50 projektmedlemmar, detta kan vara ännu fler i störreorganisationer. Projekt av denna typ kan även omfatta stora budgetar och när ett sådantprojekt misslyckas får det stora konsekvenser. Där dessa två områden överlappar kan detonekligen uppstå stressande situationer.Vi har i denna uppsats undersökt vilka specifika situationer som stressar projektledare inomIT-projekt, hur de påverkas av denna stress samt vad det har för påverkan på projekten somde driver. Syftet med detta är att kunna förebygga stress i fortsättningen samt att visa på attdetta är ett utbrett problem inom den här branschen. Då kan det underlätta för projektledareatt söka hjälp ifall de vet att de inte är ensamma om problemet.För att undersöka detta så har vi utfört totalt fem stycken kvalitativa intervjuer uppdelade påtvå olika organisationer. En kommunal och en privat, vi gör dock inte någon djuparejämförelse angående just den aspekten då vårt urvalsområde är för smalt. Intervjuerna varsemistrukturerade för att tillåta följdfrågor och utfördes i enlighet med den dramaturgiskamodellen. Samtliga respondenter har stor erfarenhet av projektledning inom IT-branschenoch majoriteten jobbar idag som projektledare. Denna empiri analyseras sedan tillsammansmed tidigare forskning både inom stress samt projektområdet.Vårt resultat visar att samtliga projektledare känner av stress och att stressen går i vågor. Detfinns perioder då exempelvis ett oförutsett problem uppstår där stressnivån kan bliproblematisk. En respondent berättar om en projektledarkollega som blivit utbränd och därvår respondent fick ta över projektet. Men ingen av våra respondenter såg stressen som enanledning till ett karriärbyte. De uttryckte alla att de trivs bra och har tänkt fortsätta inombranschen. En av de viktigaste metoderna för att motverka stress som vi uppmärksammade äratt prioritera sina arbetsuppgifter och utföra dem i en logisk ordning istället för att ta sig anallting på en gång. Vi upptäckte även att smartphones bidrar med stress bland projektledarnadå de alltid har jobbet i fickan och på så sätt har svårt att slappna av och släppa jobbet påfritiden.

 • 225.
  Alwazae, Meshari
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Template-driven Documentation of Best Practices2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Knowledge Management has become a key instrument for identifying, creating and sharing organizational knowledge assets. An attractive means for sharing knowledge is Best Practices (BPs), which are proven as well as efficient and effective solutions to recurring problems. BPs can offer significant benefits, including improved performance, reduced re-work and cost savings. However, it is challenging to share and use BP Documents (BPDs) in organizations, which is the overall problem addressed in this thesis. More precisely, the thesis focuses on two sub-problems: 1) The difficulty of finding and selecting appropriate BPs in large collections of BPs impedes the use of BPs, and 2) The low quality of BPDs impedes the use of BPs. Related to these problems, the thesis addresses two sub-goals. The first one is to design a BP Annotation Template for supporting the identification and selection of BPs in BP repositories. The template can be used for organizing and indexing the contents of BPDs independent of domain. The second sub-goal is to design a BP Document Template for supporting the creation, use and evaluation of BP documentation. The BP Document Template offers a structure for describing BPs in a detailed and systematic way.

   

  The research methodology applied is design science, which is the scientific study and creation of artifacts as they are developed and used by people with the goal of solving practical problems. The first artifact, the BP Annotation Template, has been designed and developed based on a literature study and evaluated using expert interviews. The second artifact, the BP Document Template, has been designed and developed based on a literature study using grounded theory as well as on interviews with KM experts. The BP Document Template has been evaluated using expert interviews and demonstrated by being applied in three real-life cases. By basing the two artifacts on literature studies, the two artifacts consolidate, integrate and extend previous work on BP documentation.

   

  The evaluations indicate that the BP Annotation Template provides a strong foundation for identifying and selecting BPs, independent of domain, and that the BP Document Template can support the structuring of BP documents so that they become complete, uniform and easy-to-use. An identified drawback of the two artifacts is the need for extensive resources for implementing and applying them since they may be complex and time-consuming to use. The artifacts are expected to support BP designers as well as BP managers and BP users.

 • 226.
  Alwazae, Meshari
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Kjellin, Harald
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  A synthesized classification system for best practices2014Ingår i: Vine: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, ISSN 0305-5728, E-ISSN 1474-1032, Vol. 44, nr 2, s. 249-266Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The aim of the study is to propose a classification system for best practices (BPs). The system is intended for organizations that are interested in indexing, storing and retrieving large quantities of BPs. Design/methodology/approach – An extensive literature survey to identify relevant articles by searching e-resource databases, including international journals and conferences related to the use of BP was conducted. A content analysis was conducted on selected articles to identify how BPs can be indexed. Findings – The authors are concerned with identifying what BP frameworks exist in literature and how BPs can be classified based on the features of these BP frameworks. Subsequently, they reviewed the identified frameworks within the literature and built a BP classification system. This classification system consists of a number of features, referred to as variables, where each variable is associated with a set of possible values. Originality/value – The proposed BP classification system is intended to provide a guideline for recognizing general characteristics for all BPs in any domain or organization to aid stakeholders in classifying BPs.

 • 227.
  Alwazae, Meshari M. S.
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Evaluation of a Classification System for Best Practices2015Ingår i: Proceedings of the 48th Annual Hawaii International Conference on System Sciences: 5–8 January 2015 Kauai, Hawaii / [ed] Tung X. Bui, Ralph H. Sprague, Jr., IEEE Computer Society, 2015, s. 3702-3711Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The practical problem addressed in this paper is that it can be problematic to find appropriate best practices (BPs) in a large collection of BPs, covering many different domains, within an organizational database. Our goal was to propose a classification system of BP documentation to facilitate effective use and retrieval of BPs documents in such a large collection of BPs, independent of any domains. We have designed such a domain independent classification system and evaluated it with practitioners and academic experts. We found that all the BP characteristics and labeled values in the proposed classification system were recognized and applied by practitioners as well as academic experts. However, it turned out that some of the characteristics were particularly useful. These characteristics were: implementation area, level of formalization, completeness of description, Balanced Scorecard perspectives, and management process.

 • 228.
  Alwazae, Meshari M. S.
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Kjellin, Harald
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  An empirical investigation of how best practices can be created: A case study from Saudi Arabia2012Ingår i: Advances in Business-Related Scientific Research Conference (ABSRC): Proceedings OLBIA 2012, 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper investigates the identifying of best practices in Saudi Arabia. We adopted an established theoretical framework that is used as a basis for developing questions for the study. In Saudi Arabia, there are efforts for sharing best practices that can be viewed a positive step forward. Interviews were held with selected informants at a number of large companies. The results from the interviews that analyzed and the analysis showed that organizations are not acquainted with the formal BP framework. They linked identification of BP to documented practices, to communities of knowledge, or to specific publications. We suggested that a BP team can obtain some direction toward evaluating and sharing candidate best practice. Hence, we propose that a contribution of best practices from an online network of best practices is a recommended most useful approach for supporting the collaboration between promoting the sharing of knowledge between business enterprises.

 • 229.
  Alwazae, Meshari M. S.
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Kjellin, Harald
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Creating Best Practices in Saudi Arabia2013Ingår i: Advances in Business Related Scientific Research Journal (ABSRJ), ISSN 1855-931X, Vol. 4, nr 2, s. 113-125Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper investigates identification of best practices (BPs) in Saudi Arabia. We adopted an established theoretical framework as a basis for developing questions and conducting the study. Interviews were held with selected informants at a number of large organizations. The analysis of interview results showed that organizations are not acquainted with the formal BP framework. They linked identification of BP to documented practices, to communities of knowledge, or to specific publications. However, Saudi Arabia's attempts at sharing BPs can be viewed as a positive step forward. We suggested that a BP team is needed to obtain some direction toward evaluating and sharing BP. Our study revealed the need for having a clear working template for creation and documentation procedures of BP. Also, we suggested that a contribution from an online network of BPs is a recommended, and most useful, approach for supporting the collaboration between business enterprises in terms of sharing BP.

 • 230.
  Alwazae, Meshari M. S.
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Kjellin, Harald
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Quality Measures for Documentation of Best Practices2014Ingår i: 2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) / [ed] Sprague, R. H., IEEE Computer Society, 2014, s. 3410-3419Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research has identified a set of factors that may impact the success of implementing a best practice (BP). One such factor is to properly document the BP. Without a high quality documentation of BPs it might be difficult to understand and implement BPs within an organization. Therefore, we propose a set of quality measures (QMs) for BPs categorized in the form of a template, aimed at supporting the quality enhancement of documented BPs. The proposed template can be applied during the design of BPs in order to support the construction of high quality documentation of BPs, but can also be applied during the evaluation of already designed BPs. A tentative template was designed based on both a literature review and our own experiences in the area of Knowledge Management. We evaluated the tentative template by presenting it to practitioners and academic experts in the area of BP. Based on their evaluation we refined the model in an iterative approach, adjusting the QMs after each practitioners’ and academic experts’ input until we reached a final template. In this paper, we present the final template of QMs, and demonstrate its feasibility by applying it to existing BPs from a real- life organization. The research methodology applied was design science research.

 • 231.
  Alwazae, Meshari
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Applying a Template for Best Practice Documentation2015Ingår i: Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509, E-ISSN 1877-0509, Vol. 72, s. 252-260Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Knowledge Management has become a key instrument for creating, identifying and sharing knowledge assets in organizations. Best Practice (BP) is a useful means for organizations to improve knowledge sharing. However, low quality of BP documentations can hinder a successful implementation of BPs, since practitioners may not be able to correctly and efficiently use them, or even trust them. In this paper, a BP Document Template (BPDT) for high quality documentation is presented. The final BPDT is a result of the combination of two templates, the first one created based on interviews with knowledge management experts and the second one based on a literature review using grounded theory. The final BPDT has been applied in three real-life organizations for demonstrating its benefits, drawbacks, completeness, ease of use, and whether it also supports both the design of BPs and the evaluation of already designed BPs. The demonstration showed promising results but also some drawbacks. The identified drawbacks can be used as input for future research.

 • 232.
  Alwazae, Meshari
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Johannesson, Paul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Template-driven Best Practice DocumentationIngår i: Journal of Information & Knowledge Management, ISSN 0219-6492, E-ISSN 1793-6926Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Knowledge Management has become a key instrument for identifying, creating and sharing organizational knowledge assets. An attractive means for sharing knowledge is Best Practices (BPs), which are proven as well as efficient and effective solutions to recurring problems. BPs can offer significant benefits, including improved performance, reduced re-work and cost savings. However, the implementation of BPs raises several challenges, one of which is that the low quality of BP documentation can impede the use of BPs. One way to address this challenge is by supporting designers in structuring BP documents so that they become complete, uniform and easy-to-use. This support can take the form of a BP Document Template that prescribes the structure of BP documents by defining relevant attributes for describing BPs. This paper proposes a comprehensive and practical BP Document Template for supporting the creation, use and evaluation of BP documents. The design of this template is an example of design science research including requirements elicitation, artifact development, demonstration, and evaluation. The development is based on a combination of expert interviews and a literature study using Grounded Theory, while the demonstration applies the proposed template in three real-life cases, and the evaluation is based on expert interviews. The proposed BP Document Template consolidates, integrates and extends previous work on BP documentation. It thereby offers an effective tool for BP designers, managers, and users that can support them in the design, evaluation and application of BPs.

 • 233.
  Alwazae, Meshari
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Perjons, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Kjellin, Harald
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Verifying the Usefulness of a Classification System of Best Practices2013Ingår i: Proceedings of the International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval and the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing / [ed] Ana Fred ; Kecheng Liu ; Joaquim Filipe, SciTePress, 2013, s. 405-412Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Transfer of best practices (BPs) within an organization can significantly enhance knowledge transfer. However, in order to manage a large number of BPs within an organization, there need to be some structure for how to classify the BPs. In this paper, we present a best practice (BP) system for classifying BPs and evaluate how easy the system is to use for classifying best practices. The research approach applied was design science, which is characterized by designing an artifact in this case a BP classification system, and evaluating it. The evaluation was carried out by asking Master’s students to collect two BPs from organizations and subsequently having them classify the BPs according to the BP classification system. They were also asked to motivate their choices during their act of classification. The results of the evaluation are promising: the BP system could be used for classifying BPs since students utilized all possible values of the BP system during the act of classification. Also, it was easy for the students to justify their classifications, which might be interpreted as an ease of using the BP classification system.

 • 234.
  Amadori, Kristian
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  On Aircraft Conceptual Design: A Framework for Knowledge Based Engineering and Design Optimization2008Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis presents a design framework where analytical tools are linked together and operated from an efficient system level interface. The application field is aircraft conceptual design. Particular attention has been paid to CAD system integration and design optimization.

  Aircraft design is an inherently multidisciplinary process. The goal is to search for the design that, in the best of possible ways, fulfills the requirements. It is therefore desirable to be able to effectively investigate and analyze solutions from a variety of points of view, weighting together the results and gathering a general figure of merit. At the same time, increasing competition on a global market forces to shorten the design process and to reduce costs. Thus a system that allows a tight and efficient integration of different disciplines and improving data flow and storage plays a key role.

  Integrating a CAD system to the framework is of central relevance. The geometrical model includes most of the information; specific data, required to carry out particular analysis, can be extracted from it. This is possible adopting parametric associative models that are controlled from a spreadsheet user interface. Strategies for building CAD models with a very high degree of flexibility are presented. Not only the external shape can be changed, but also the internal structure can be completely modified. Structural elements can be added or removed, and their position and shaping changed.

  In this work the design of an Unmanned Aerial Vehicle is used as test case for comparing three different optimization algorithms. The presented framework is also used for automatically design Micro Aerial Vehicles, starting from a short list of requirements and ending with a physical prototype produced by a rapid prototyping machine.

 • 235.
  Amarasinghage, Kevin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Implementation av gamification i digitala system: Vilka framgångsfaktorer är viktigast för en lyckad implementation?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gamification (spelifiering på svenska) innebär att implementera spelmekanismer och speltänk i olika aktiviteter som inte är spel. Det här för att öka engagemanget och motivera användarna till att fortsätta använda den aktiviteten. Begreppet gamification har funnits sedan år 2010 men företeelsen att använda speltänket i icke-spel har funnits i århundranden. Experter anser att det kommer vara ett högt antal företag som implementerar gamification under de närmaste åren och ett antal av dessa experter beskriver att de flesta gamifierade applikationer misslyckas att uppnå affärsmålen.Syftet med uppsatsen är att identifiera och analysera ett antal framgångsfaktorer som är viktiga för att uppnå en lyckad implementation av gamification. Det här kan bidra till att fler företag lyckas med implementationen av gamification i olika applikationer och/eller webbsidor. Litteraturstudien bearbetas till övervägande del av böcker och vetenskapliga artiklar. Studien metod bygger på en kvalitativ inriktad insamling av empiri där valet av intervjuform är den semistrukturerade intervjuformen. Då ett flertal av företagen som kontaktades inte har haft tid blev det sammanlagt fyra intervjuer, där tre av intervjuerna var med olika företag och en intervju med en doktorand. Studien behandlar olika perspektiv från leverantörs- som kund-/användarperspektivet och forskarens perspektiv. Det här resulterade i en diskussion om gamification, implementationen, effekterna av gamification samt vad framgångsrik implementation är. Vilket resulterade i fem stycken framgångsfaktorer som framställs i slutsatsen. De viktigaste framgångsfaktorerna som tas fram är att ha tydliga affärsmål, målgrupp/spelartyp, motivation och engagemang, spelmekanismer och att applikationen/webbsidan är rolig.

 • 236.
  Amcoff Nyström, Christina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för data- och systemvetenskap.
  Asproth, Viveca
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för data- och systemvetenskap.
  Virtual Teams - Support for Technical Communication2013Ingår i: Journal of Organizational Transformation and Social Change, ISSN 1477-9633, Vol. 10, nr 1, s. 87-103Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To work together in virtual teams has increasingly become a natural change

  in how organizations work. Due to demands from the environment,

  organizations have had to transform from traditional ways of working to

  becoming more flexible and adaptive. The aim of this article is to identify

  obstacles, problems, and presumptions in order to enable the virtual team to

  be successful. A project — The TIC-project — is described, and results from

  a study concerning collaboration and networking among companies within

  Technical Communication are presented. Results show that, to a great

  extent, experiences from networking are lacking. Furthermore, trust must be

  embedded in the teams, meaning that personal meetings must precede

  virtual meetings. Most interviewees declared a wish to collaborate despite

  being competitors. Finally, questions and topics for further research are

  presented.

 • 237. Ames, Morgan G.
  et al.
  Brown, Barry
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Fels, Sidney S.
  Lindtner, Silvia
  Rosner, Daniela K.
  Vertegaal, Roel
  10 Years of alt. chi: Reflections and Outlook2015Ingår i: Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, Association for Computing Machinery (ACM), 2015, s. 839-839Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To commemorate the tenth anniversary of alt.chi, two of this year's alt.chi chairs, Ames and Lindtner, will moderate a panel with chairs from previous years to reflect on the legacy of alt.chi in the broader CHI community and discuss where the track should be headed in the future. We intend the panel to be highly interactive, incorporating the audience in discussion and debate. We encourage those with thoughts on alt.chi as well as those who want to learn more about the track, to attend and actively participate. The following questions will start the discussion: 1. What is the role of alt.chi in the CHI community, and how has it shifted across the last decade? 2. What alt.chi research papers or themes have been particularly influential or provocative? 3. What is the state of critical discourse and reflection in alt.chi? Has alt.chi been a successful venue for such work? Should it be? 4. Where is alt.chi headed, what is missing, and how could it change?

 • 238.
  Amin, Khizer
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för tillämpad signalbehandling.
  Minhas, Mehmood ul haq
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för tillämpad signalbehandling.
  Facebook Blocket with Unsupervised Learning2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Internet has become a valuable channel for both business-to- consumer and business-to-business e-commerce. It has changed the way for many companies to manage the business. Every day, more and more companies are making their presence on Internet. Web sites are launched for online shopping as web shops or on-line stores are a popular means of goods distribution. The number of items sold through the internet has sprung up significantly in the past few years. Moreover, it has become a choice for customers to do shopping at their ease. Thus, the aim of this thesis is to design and implement a consumer to consumer application for Facebook, which is one of the largest social networking website. The application allows Facebook users to use their regular profile (on Facebook) to buy and sell goods or services through Facebook. As we already mentioned, there are many web shops such as eBay, Amazon, and applications like blocket on Facebook. However, none of them is directly interacting with the Facebook users, and all of them are using their own platform. Users may use the web shop link from their Facebook profile and will be redirected to web shop. On the other hand, most of the applications in Facebook use notification method to introduce themselves or they push their application on the Facebook pages. This application provides an opportunity to Facebook users to interact directly with other users and use the Facebook platform as a selling/buying point. The application is developed by using a modular approach. Initially a Python web framework, i.e., Django is used and association rule learning is applied for the classification of users’ advertisments. Apriori algorithm generates the rules, which are stored as separate text file. The rule file is further used to classify advertisements and is updated regularly.

 • 239.
  Amiri, Javad Mohammadian
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Padmanabhuni, Venkata Vinod Kumar
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  A Comprehensive Evaluation of Conversion Approaches for Different Function Points2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Context: Software cost and effort estimation are important activities for planning and estimation of software projects. One major player for cost and effort estimation is functional size of software which can be measured in variety of methods. Having several methods for measuring one entity, converting outputs of these methods becomes important. Objectives: In this study we investigate different techniques that have been proposed for conversion between different Functional Size Measurement (FSM) techniques. We addressed conceptual similarities and differences between methods, empirical approaches proposed for conversion, evaluation of the proposed approaches and improvement opportunities that are available for current approaches. Finally, we proposed a new conversion model based on accumulated data. Methods: We conducted a systematic literature review for investigating the similarities and differences between FSM methods and proposed approaches for conversion. We also identified some improvement opportunities for the current conversion approaches. Sources for articles were IEEE Xplore, Engineering Village, Science Direct, ISI, and Scopus. We also performed snowball sampling to decrease chance of missing any relevant papers. We also evaluated the existing models for conversion after merging the data from publicly available datasets. By bringing suggestions for improvement, we developed a new model and then validated it. Results: Conceptual similarities and differences between methods are presented along with all methods and models that exist for conversion between different FSM methods. We also came with three major contributions for existing empirical methods; for one existing method (piecewise linear regression) we used a systematic and rigorous way of finding discontinuity point. We also evaluated several existing models to test their reliability based on a merged dataset, and finally we accumulated all data from literature in order to find the nature of relation between IFPUG and COSMIC using LOESS regression technique. Conclusions: We concluded that many concepts used by different FSM methods are common which enable conversion. In addition statistical results show that the proposed approach to enhance piecewise linear regression model slightly increases model’s test results. Even this small improvement can affect projects’ cost largely. Results of evaluation of models show that it is not possible to say which method can predict unseen data better than others and it depends on the concerns of practitioner that which model should be used. And finally accumulated data confirms that empirical relation between IFPUG and COSMIC is not linear and can be presented by two separate lines better than other models. Also we noted that unlike COSMIC manual’s claim that discontinuity point should be around 200 FP, in merged dataset discontinuity point is around 300 to 400. Finally we proposed a new conversion approach using systematic approach and piecewise linear regression. By testing on new data, this model shows improvement in MMRE and Pred(25).

 • 240.
  Amnell, Mathias
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE).
  Öhman, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE).
  Samband mellan motivationsfaktorer för UGC: Vad motiverar en användare att skapa innehåll på internet?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  User Generated Content (UGC) blir allt vanligare på webben och flera av de mest besökta hemsidorna på internet är till stor del baserade på innehåll skapat av dess användare. Varje dag redigeras exempelvis över 120,000 artiklar på Wikipedia av dess hängivna användare som i snitt spenderar över 8 timmar i veckan på att skapa nytt eller redigera existerande material. Att motivera användare att bidra med innehåll på detta sätt blir allt viktigare. För att kunna göra detta krävs en förståelse för vad som motiverar användarna att bidra.

  Uppsatsen tar sin utgångspunkt från detta och vi studerar vilka motivationsfaktorer som ligger till grund för att användare skapar UGC samt om det finns några samband mellan dessa motivationsfaktorer. En litteraturstudie över tidigare forskning inom området genomförs och resulterar i 15 motivationsfaktorer kategoriserade i fyra kategorier. Dessa presenteras i en matris som strukturerar upp motivationsfaktorerna i de olika kategorierna. Matrisen med de 15 motivationsfaktorerna ligger som teoretisk grund för en kvantitativ enkätundersökning ämnad att se i vilken grad användare motiverats av olika motivationsfaktorer för skapandet av UGC. Genom enkätundersökningen etableras en förståelse för hur stor andel av respondenterna som motiverats av de olika motivationsfaktorerna. Resultatet från undersökningen används för att studera sambanden mellan motivationsfaktorerna. Detta leder fram till en korrelationstabell som presenterar alla signifikanta samband mellan faktorer samt en motivationsmatris som kan fungera som ett stöd för att förstå och diskutera kring motivationsfaktorer för UGC och dess kategoriseringar. Studiens resultat kan hjälpa utvecklare att ge stöd för flera motivationsfaktorer i tjänster baserade på UGC. Den motivationsmatris och det resultat som presenteras kan även vara utgångspunkt för framtida forskning.

 • 241.
  Amorim, Joni A.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Yano, Edgar T.
  Department of Computer Science, Instituto Tecnologico de Aeronautica, São José dos Campos, Brazil.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Andler, Sten F.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Gustavsson, Per M.
  Combitech, SAAB Group, Skövde.
  Awareness and training: Identification of relevant security skills and competencies2014Ingår i: Engineering Education in a Technology-Dependent World: Book of Abstracts / [ed] Claudio da Rocha Brito, Melany M. Ciampi, Guimarães: INTERTECH , 2014, , s. 57s. 37-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to identify needed skills and competencies for privacy and security, we propose a systematic process that maps privacy and security threats to related controls that are required to prevent, detect or remove such threats. This work suggests how to apply the process, while discussing how games and simulations can be used both to develop the desired behavior and to monitor the current competency level.

 • 242.
  Ampem, Daniel Kwame Baidoo
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Helping Out Refugees: the Way Forward Stakeholders' Activities for Newcomers in Trollhättan2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study used the qualitative research approach to investigate stakeholders' activities, stakeholders' opinions on technology, stakeholders' opinions on newcomers and problems of stakeholders in Trollhättan. Interest was on provided activities of the stakeholders'. With the actor network theory (ANT) framework, the study addressed the problem of newcomers to know about stakeholders' activities in Trollhättan. Semi structured in-depth interviews were conducted on seven stakeholders in Trollhättan municipality. A private company, Trollhättan Municipality Employment Office, the Red Cross, a university and three non-profit organizations. Data were analyzed based on summative content analyses. The study revealed that stakeholders arrange varied types of initiatives but it was hard for refugees that were placed in Trollhättan, especially newly arrived in Trollhättan to get access to the initiatives. The study concluded that reaching out to newly arrived newcomers is a major problem for stakeholders in Trollhättan.

 • 243.
  An, Nan
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Protect Data Privacy in E-Healthcare in Sweden2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Sweden healthcare adopted much ICT (information and communication technology). It is a highly information intensive place. This thesis gives a brief description of the background of healthcare in Sweden and ICT adoption in healthcare, introduces an Information system security model, describes the technology and law about data privacy and carries out a case through questionnaire and interview.

 • 244.
  An, Ping
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  An investigation of the use of software development environments in the industry2004Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Software engineering tools are being used in the industry in order to improve the productivity and the quality of the software development process. The properties of those tools are being perceived to be unsatisfactory. For example, researchers have found that some problems are due to deficient integration among the tools. Furthermore, a continuing problem is that there is a gap between the IT education and real demand of tool-skills form IT industry. Consequently, knowledge is needed of the properties of software development tools as well an understanding of demanded tool-skill from the industry.

  The purpose of this study is to survey commercial software development environment (SDEs) that are used today in professional software engineering and discuss their advantages adn disadvantages. A secondary goal of the study is to identify the actual requirements from the industry on the IT-education.

  A questionnaire was sent out to 90 software developers and IT managers of 30 IT companies in Sweden. The results of the survey show that IT companies, for most part, use SDEs from commercial software vendors. Respondents report that common problems of the SDEs are the following: bad integration among the tools, problems to trace software artifacts in the different phases of the programming cycle, and deficient support for version control and system configuration. Furthermore, some tools are difficult to use which results in a time-consuming development process.

  We conclude that future software development environments need to provide better support for integration, automation, and configuration management. Regarding the required tool-skills, we believe that the IT education would gain from including commercial tools that cover the whole software product lifecycle in the curriculum.

 • 245.
  Anderhag, Per
  et al.
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
  Selander, Staffan
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Eva, Svärdemo-Åberg
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Interaktivitet och hypertextualitet: om digital konmmunikation och digitala läromedel2015Ingår i: Utm@ningar och e-frestelser: IT och skolans lärkultur / [ed] Roger Säljö, Jonas Linderoth, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, 2. uppl., nr 2Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 246.
  Anders, Christian
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  How to improve citizen participation in a municipal context with blockchain-based ICT2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The master thesis focuses on citizen participation and how to support it with the application of ICT. Due to its recent publicity, blockchain and its features have been investigated and were related to the citizen participation domain. A qualitative research study has been conducted to explore the perceptions of citizens relating to blockchain. Based on those findings suggestions for improvement of citizen participation were provided.

  More specifically, a focus group interview has been conducted in the Swedish municipality of Växjö. Probes have been used to encourage the participants to follow unexpected thoughts to provide creative answers and to start a dialogue between the group and the researcher. The gathered data from the focus group interview was then analyzed with an iterative coding process. This process yielded a list of seven concepts which bundle the following aspects mentioned by the participants in the group interview: Accessibility, Flexibility and Responsiveness, Trust, Accountability vs Privacy, Adaption, Representation, and Collaboration. The concepts are referring to the use of blockchain in the context of citizen participation. They have been discussed later on, based on the contextual framework built on the topics ICT, blockchain, citizen participation, and soft systems methodology. A literature review was conducted to build this framework.

  The discussion summarizes how the citizens perceive blockchain and how it can support their participation within a municipality context. The perceptions include concerns relating to privacy, hopes of improved information infrastructures with open data formats, as well as that blockchain could modernize democracy. The forms of blockchain systems which could support citizen participation comprise aspects such as that it could lead to transparent and traceable investment flows for participative planning and controlling, as well as that it could help to identify bad players when collaborating with each other. In the last parts, issues of citizen empowerment are discussed as a result of the previous parts of the discussion about citizens' perceptions and the forms blockchain could have for them.

  This research aims to contribute to current research on citizen participation supported by ICT. It means to promote developments towards higher degrees of citizen power, by providing citizens' views on blockchain and the forms of participation it could support.

 • 247.
  Andersdotter, Karolina
  Department of Digital Humanities, King's College London.
  A Single-Minded Market for Digital Assets?: Copyright clearance of orphan works in the digitisation ecosystem2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This dissertation assesses the Swedish and the United Kingdom (UK) legislative frameworks for cross-border copyright clearance of orphan works in mass-digitisation schemes. By reviewing relevant copyright frameworks and practices around the world, interviewing Swedish and British experts in the field of libraries and copyright, and discussing the national solutions applied in Sweden and the UK, conclusions are drawn to form a roadmap for future policy work in the area.

  The findings are that even though copyright clearance systems for orphan works work well in their national context, they wouldn’t be transferable to a cross-border context due to the different legal and societal traditions in the EU Member States. Solutions for cross-border access could be a general copyright law exception (which is a time-consuming process and therefore less usable in practice in the next 5-10 years), create and build on rightsholder registers with increased collaboration with CMOs, changed management of digital collections (e.g. only digitising orphan works that are in the public domain), or work towards soft legislative solutions (such as an MoU).

 • 248.
  Anderson, Karen
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för arkiv- och datavetenskap.
  Archival Education2015Ingår i: Encyclopedia of Archival Science / [ed] Luciana Duranti, Patricia C. Franks, Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2015, s. 42-46Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of this Encyclopedia is to present the various and evolving interpretations and perspectives on archival concepts, principles and practices.It is designed to aggregate the views of contemporary, well-established and highky regarded archival scholars and professionals and those of new and aspiring scholars and professionals into one, comprehensive work describing past achievements and leading the archival field toward the future.

 • 249.
  Anderson, Karen
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för arkiv- och datavetenskap.
  Building trust and confidence through sustainable information systems research: Towards a common future2015Ingår i: INFuture 2015: e-Institutions - Openness, Accessibility, and Preservation / [ed] Karen Anderson, Luciana Duranti, Rafal Jaworski, Hrvoje Stancic, Sanja Seljan, Vladimir Mateljan, Zagreb: Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb , 2015, s. 9-18Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The Information Systems research group at Mid Sweden University is the result of four separate groups, spread across three disciplines, artificially thrown together because we didn’t seem to fit into other developed research groups. What we were seen to have in common was ‘information’. The disciplines are: Archives and Information Science, Business Management and Organization, and Informatics.

  Shortly after this uncertain start, the University launched a demanding internal process for Assessment of Research and Coproduction (ARC13) over the previous five years. We didn’t have that much past together, so we set out to build ourselves a future, exploring our common interests as we gathered data for the evaluation. We pooled our research, hired a facilitator to help with a SWOT analysis, built trust within the group and achieved a remarkably good report from the external assessors. Participation in the multidisciplinary InterPARES Trust in Digital Records in an Increasingly Networked World Project has been an inspiring factor in the Archives and Information Science contribution to our new collaboration. Our Information Systems research group now focuses on five research challenges: Information value, quality, accessibility, sustainability and trustworthiness.  Now we are having fun exploring the possibilities, confident that our InfoSys research group has its own sustainable future.

 • 250.
  Anderson, Karen
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för arkiv- och datavetenskap.
  e-Institutions: Openness, Accessibility, and Preservation2015Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
2345678 201 - 250 av 7869
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf