Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 823
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Fredrikson, Anna
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Redig, Emmy
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den bloggande tweengenerationen: En socialpsykologisk fallstudie om en tweenflickas identitetskonstruktion i den virtuella världen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Ungdomstiden börjar i dagens moderna samhälle allt tidigare och den nya generationen tweens som i och med medias utveckling vuxit fram, blir allt större till antalet. De sociala mediernas uppsving har lett till att det idag befinner sig många individer under 12 år i den virtuella världen. Detta faktum är ett aktuellt ämne bland många vuxna och oron kring denna samhällsutveckling visar sig genom ämnets framträdande i de pågående samhällsdebatterna. Det har även lett till att många vuxna enligt tidigare forskning ställer sig frågande till den nya ungdomskulturen. Ett av fallstudiens främsta syfte är således att göra en svensk tweenflickas röst hörd i denna pågående samhällsdebatt som hon själv utgör en del av kärnan i. Eftersom det är i den virtuella världen som mycket av den sociala interaktionen idag sker har denna fallstudie intagit ett socialpsykologiskt perspektiv med teorier som bland annat berör modernitet, ungdomskultur, den virtuella världen och identitet. Denna fallstudie syftar således till att genom en diskurspsykologisk ansats se till en ung svensk tweenflickas identitetskonstruktion på det sociala mediefenomenet blogg. Analysen har utgått från flickans subjektivt och språkligt uttryckta verklighet som går att finna på hennes personliga blogg. Genom att lyfta fram de mest framträdande diskurserna som existerar på en tweenblogg har vi lyckats urskilja de ämnesområden som visar på uppstådda motstridigheter i flickans identitetsskapande. Genom de uppstådda diskurserna är det även tydligt att en bloggande tweenflicka visar tecken på multipla identiteter. Flickans identitet är utspridd och förändras ständigt över det sociala och relationsmässiga fältet som en blogg utgör.

 • 202.
  Frick, Mia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hur kan man förstå varandra bättre?: En illustrativ studie av kommunikationsprocesserna kring en sårande handling från ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 203.
  Fuentes Muller, Alejandra
  Konstfack, Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV), Grafisk design & illustration.
  On top of the mountain: The ascendant path of success2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

     An analogy between the social idea of success and the concept: on top of the mountain, using as an interactive and participative method, the activity of climbing mountains. What is success? Why do we climb the mountain? Is there enough space at the top? I try to answer these questions, by sharing thoughts and experiences with other mountain climbers, aiming to find an alternative to values like conquest, dominance, competition, independence and painful sacrifice. Do I have to play the hero to go to the top?These values reproduce a hierarchical structure that is deeply rooted in the patriarchal society, starting with our visual conceptualization of the bottom and the top, ideas on status and an oppressive one-way relationship with nature and other human nature. The final result is a short Film, which aims to reproduce a feeling that has to do with sisterhood, togetherness, care, reciprocity, equality, and gratefulness; based on the utopic idea of interdependence and thinking the top as a transitional space.

 • 204.
  Funcke, Alexander
  et al.
  University of Pennsylvania, United States .
  Franke, Ulrik
  Swedish Institute of Computer Science, Sweden.
  Partial participation towards collective action: To stifle or instigate2016Inngår i: Rationality and Society, ISSN 1043-4631, E-ISSN 1461-7358, Vol. 28, nr 4, s. 453-467Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In this paper we extend the Granovetter threshold model with partial participation towards a collective action. That is, agents may partake by conducting an action that is less costly than the ultimate collective action, but costly enough to signal a commitment to the cause. We show that it is not just the exact distribution of thresholds, but also the distribution of available actions that determines whether a collective action will be achieved. We suggest and prove propositions for how both an inventive activist and a dictator may strategically change the signaling value of existing actions, or introduce new ones, in order to either instigate or stifle collective action. Applying the theory to revolutions, we argue that new technology can play a role beyond that of communication and synchronization, viz. that of adding modes of partial, less arduous, participation.

 • 205.
  Furberg, Sofia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sahlén, Mathilda
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Högskolestudenters upplevda stress: Har känsla av sammanhang, kön och delaktighet betydelse?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stress är i dagens samhälle ett vanligt förekommande fenomen inom många domäner där individer på olika vis drabbas. Högskolestuderande är en av grupperna. Tidigare forskning visar att olika faktorer bidrar till stress och att stress kan leda till allvarliga konsekvenser för individer. Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som relaterar till högskolestudenters upplevda stress. Till grund för studien låg fem frågeställningar. En enkätundersökning genomfördes för att besvara frågeställningarna. Enkäten bestod av en demografisk del, Antonovskys KASAM-formulär och Cohens perceived stress scale. Respondenterna var 302 studerande vid en högskola i Mellansverige, varav 205 kvinnor och 96 män. Databearbetning skedde med korrelationer, t-test, variansanalys och regressionsanalys. Resultatet mynnade ut i slutsatsen att högskolestudenternas KASAM och könstillhörighet relaterar till upplevd stress, men att delaktighet inte relaterar till upplevd stress. Förslag för framtida forskning inom ämnet ges.

 • 206.
  Fürst, Henrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Handling Rejection as Failure: Aspiring Writers Getting the Rejection Slip2016Inngår i: Valuation Studies, ISSN 2001-5992, Vol. 4, nr 2, s. 153-176Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Included in the definition of being an aspiring person is the risk of failure. Aspiring fiction writers are no exception. This article shows that the role of aspiring fiction writer involves managing three issues: the hope of being published, rejection by a publisher, and the perception of the rejection as a failure. Drawing on 47 interviews with fiction writers who have attempted to become first-time writers, the analysis shows that aspiring writers’ responses to rejection are related to accepting and dismissing responsibility for having failed and admitting or dismissing the rejection as a perceived failure. Based on these findings, the article presents procedures associated with four main approaches to dealing with failure: conceding, excusing, justifying, and refusing. This conceptual framework for understanding failure contributes to a theoretical understanding of evaluation and valuation processes and their consequences and to empirical studies of rejection as career failure; it also systematizes and extends Goffman's work on cooling out strategies.

 • 207.
  Gafurova, Dildora
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Arbetsprokrastinering: Har personlighetsfaktorer och arbetstillfredställelse någon betydelse?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Prokrastinering är en komplex process där både affektiva, kognitiva och beteendemässiga komponenter involveras. Prokrastinering är ett känt fenomen i arbetslivet.  Prevalensen är hög bland anställda, därför har fokus på fenomenet legat på just den populationen. Syfte är undersöka om det finns ett samband mellan prokrastinering och personlighetsfaktorer, samt prokrastinering och arbetstillfredsställelse hos anställda i Sverige. Deltagare var 98 anställda.  Deltagarna besvarade en enkät som bestod av Big Five Markers (BFM) skala, Pure procrastination scale (PPS) skala samt Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). Materialet analyserades med hjälp av Pearsson korrelationer och regressionsanalyser. Studien visade på att Neuroticism och Samvetsgrannhet har samband med prokrastinering, däremot Extraversion, Vänlighet samt Öppenhet inte hade något samband med prokrastinering. Arbetstillfredsställelse, kön och ålder visade ingen samband med prokrastinering. Slutsatsen är att bristen på självdisciplin leder till prokrastinering vilket orsakar stress och depression. Framtida forskning skulle vara intressant att undersöka om det finns ett samband mellan prokrastinering, bransch samt yrkeskategori. 

 • 208.
  Galic, Sanja
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Lundgren Eriksson, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ungdomsarbetslös: En studie om ungdomars attityder gentemot handläggaren som representant för Arbetsförmedlingen som organisation2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien har genomförts för att undersöka hur attityder kan påverkas av den sociala interaktionen som uppstår i mötet, mellan den arbetssökande ungdomen och handläggaren på Arbetsförmedlingen. Studien har genomförts kvantitativt med hjälp av elektroniska enkäter som vi har publicerat på Facebook, och länkat i ett mail till samtliga studenter på högskolan i Skövde. Målgruppen på våra respondenter var mellan 19-23 år och med kravet om att de skall eller har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen. Syftet med studien är att undersöka bland annat hur handläggarens engagemang påverkade den arbetssökande individen till att aktivt söka arbete efter det första besöket på Arbetsförmedlingen. Exempel på andra variabler vi har valt att studera är om handläggarens ålder och tillgänglighet påverkar den arbetssökandes inställning till denne, respektive engagemang till att aktivt fortsätta söka arbete. Teorierna vi valt att utgå ifrån har varit attributionsteorin, kognitiv teori och social identitet. Resultatet visade på ett signifikant samband, som innebar att handläggarens engagemang påverkar den arbetssökandes fortsatte engagemang till att söka arbete. Även handläggarens ålder och tillgänglighet hade signifikanta samband och påverkade därför den arbetssökande ungdomens inställning gentemot denne, samt engagemang till att aktivt fortsätta söka arbete. Tidigare forskning har bland annat visat att interaktionen mellan handläggaren och den arbetssökande ungdomen är av vikt. Vi har kommit fram till att det bemötandet ungdomen får av handläggaren är av betydande art i fråga om attityder gentemot hur de betraktar Arbetsförmedlingen som organisation.

 • 209.
  Garcia, Danilo
  et al.
  Blekinge Center of Competence, Blekinge County Council, Karlskrona, Sweden Network for Empowerment and Well-Being, Lyckeby, Sweden Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden; 4Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy, Gothenburg, Sweden; Department of Psychology, Lund University, Lund, Sweden.
  Persson, Björn N.
  Network for Empowerment and Well-Being, Lyckeby, Sweden; Department of Cognitive Neuroscience and Philosophy, University of Skövde, Sweden.
  Kajonius, Petri
  Network for Empowerment and Well-Being, Lyckeby, Sweden; Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden; 7Department of Social Psychology, University of Skövde, Sweden.
  Item Response Analysis of the Short Dark Triad QuestionnaireInngår i: ICPS 2017International Convention of Psychological Science, Vienna, Austria, 23 - 25 March 2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We used Item Response Theory to analyze item functionality in the Short Dark Triad Questionnaire.The responses were less reliable when θ was less than 0, while most reliable when θ was 0-3. The onedeviation from this pattern was narcissism, which showed stable reliability coefficients between -2and 3.Supporting summaryBackground: Character is defined as individuals’ goals and values or what people make ofthemselves intentionally. In this context, Dark Triad Theory suggests that malevolent human charactercomprises: Machiavellianism, psychopathy, and narcissism. These three dark traits are often measuredusing single long instruments for each one of the traits. Nevertheless, there is a necessity of short andvalid personality measures in psychological research. We aimed to expand the understanding of oneof the most popular short Dark Triad measures, namely the Short Dark Triad Questionnaire, usingItem Response Theory to analyze item functionality.Method: Participants (N = 1,487, nmales = 608, nfemales = 879) were recruited from Amazon’sMechanical Turk. Mean age was 33.28, SD = 11.66. They received $0.50 as compensation forparticipating and only residents of the US were allowed to accept participation.Results: We ran three separate unidimensional models, one for each of the dark character traits. Scaleinformation curves revealed that the items deliver most information when θ levels are approximatelybetween 0 and 3. Importantly, the information by the Machiavellianism items, and thus alsoreliability, substantially declines when θ is approximately 2. Reversed items tended to get the lowestalphas, with 4 out of 5 reversed items being in the bottom 7 items. Psychopathy and Machiavellianismitems had both highest and lowest alphas, whereas the narcissism items were more clustered in themiddle. At the highest scale-step (b4), the items with the lowest discriminatory ability also showedmore extreme difficulty, above 3 SD. The same trend could be seen at the lower end (b1). The itemswith the lowest discriminatory ability were more extreme, sometimes below 3 SD. Psychopathy items2 and 7 and Machiavellianism items 1 and 4 stood out as weak items. These four items also had thelowest a-parameter estimates, further confirming their relatively weak characteristics. The betas formost of the psychopathy items imply that the items function the best for people above the mean ontrait psychopathy, whereas both Machiavellianism and narcissism betas were more evenly distributed.Conclusion: The Short Dark Triad is less reliable for low levels (i.e., when θ is less than 0) on thelatent trait, especially for psychopathy. The reliability is highest when θ is between 0 and 3. The onedeviation from this pattern is narcissism, which shows stable reliability coefficients (approximately.80) between -2 and 3 θ.

 • 210.
  Gelin, Daniel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Brinna, brann, brunnit: En socialpsykologisk studie av utbrändhet och dess eftersläckningsarbete2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 211.
  Gellerskog, Eva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Arbetstillfredställelse- vilka faktorer påverkar?: En kvantitativ undersökning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 212.
  Gellerskog, Eva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Stress i arbetslivet- Vilka faktorer påverkar?: En kvantitativ undersökning2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 213. Gidlund, Joakim
  Anonyma internetkulturer: En studie av ”lurkers” upplevelser2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Internet består idag av flertalet forum som var och en kan karaktäriseras som en

  internetkultur. Dessa forum inriktar sig till att antingen anonymisera sina användare för att

  utnyttja yttrandefrihetens maximala potential, eller icke-anonymitet där användare kan

  kopplas till personliga uppgifter tillgängliga till de som vistas på forumet. Allt fler svenskar

  väljer anonymiseringstjänster på grund av de digitala övervakningslagarna som har trätt i kraft

  under 2000-talet. Syftet: syftet med studien är explorativt, det vill säga att ta reda på hur så

  kallade lurkers, åskådare, uppfattar anonymitet på internet. Metod: för att samla empiri

  genomfördes kvalitativa intervjuer med sex stycken så kallade lurkers. Den empiriska datan

  analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: de analyserade intervjuerna visar att

  internetkultur omfattar begreppet anonymitet. Anonymiteten utgörs av två kategorier (i.)

  beteende och (ii.) interaktion. Resultatet visar att internetkulturer utgörs av olika barriärer som

  bestämmer vad som är tillåtet genom regler och normer. Anonymt beteende beskriver hur

  man individuellt behandlar eller presenterar sig själv för andra, och anonym interaktion

  beskriver det samspel som skapas mellan två eller flera användare. Samt genom att ansluta sig

  till en anonym internetkultur få uttrycka sina äkta åsikter utan konsekvens. Analys: resultatet

  analyserades övergripande med hjälp av utvecklade dramaturgiska begrepp.

 • 214.
  Gisslén Söderström, Anna-Karin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Närvaro, förtroende och feedback": En kvalitativ undersökning om utbrända arbetstagares relation till sin chef2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 215.
  Good, Hillevi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Upplevelser av att vara hästflicka: En socialpsykologisk studie av hästflickors identiteter2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 216.
  Gordon-Finlayson, Alastair
  et al.
  Teeside University, Middlesbrough, Storbritannien.
  Sullivan, Cath
  University of Central Lancashire, Preston, UK.
  Becker, Sue
  Teeside University, Middlesbrough, Storbritannien.
  Wiggins, Sally
  University of Strathclyde, Glasgow, UK.
  Qualitative undergraduate dissertation supervision in psychology: Current practice, needs and support for supervisors2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 217.
  Gottfridsson, Sofie
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Holmström, Sara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  På jakt efter en identitet: Identitetsskapande i samband med backpackingresor2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Drömmen om att resa utanför det egna landets gränser och upptäcka andra länder och kulturer blir allt vanligare och möjliggörs i och med allt billigare flygbiljetter. I och med detta har även backpackingresor tenderat att öka de senaste decennierna och har även kommit att bli något av ett socialt fenomen i Sverige. Uppsatsen berör fenomenet backpacking och vad en backpackingresa har för betydelse för identitetsskapandet hos den enskilde individen. Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida en backpackingresa motsvaras av en inre resa hos individen. Backpacking är sedan tidigare utforskat inom andra discipliner och uppsatsen önskar bidra till forskningsområdet med ett socialpsykologiskt perspektiv. Valda teorier utgår från den symboliska interaktionismen och innefattar Meads teorier om samspelet mellan individ och samhälle i den sociala handlingen samt Giddens teorier om identitetsskapande i det globala samhället. Det empiriska materialet består av åtta intervjuer med unga svenska backpackers. Resultatet från studien visar att informanternas identitet förändrats genom resan samt att de genomförde resan vid en brytpunkt i deras liv. Vidare belyser resultatet att resan används i syfte att skapa en berättelse om sig själv och att den även kan användas som en statusmarkör för omgivningen.

 • 218. Granér, Rolf
  Arbetsgruppen: Den professionella gruppens psykologi1991Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Arbetslivet har blivit alltmer gruppinriktat. Samtidigt präglas många arbetsgrupper av samarbetssvårigheter. För att tillvarata en arbetsgrupps resurser och för att förebygga och bearbeta olika konflikter är kunskap i gruppsykologi ett viktigt hjälpmedel.

  Denna bok innehåller en grundlig genomgång av olika gruppsykologiska teorier med direkt tillämpning i arbetslivet.

  Boken riktar sig till studerande i yrkesinriktade högskoleutbildningar, arbetsledare, personalutvecklare och chefer samt till medarbetare i professionella grupper.

 • 219. Granér, Rolf
  Personalgruppens psykologi1994Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I denna bok ges en översikt över de socialpsykologiska processer som kännetecknar en personalgrupp. Enkelt och lättillgängligt presenteras teorier och begrepp som kan fungera som redskap för att förstå arbetslagets och samarbetets psykologiska villkor. Teori varvas med praktiska övningar och resonemang kring hur samarbetsproblem och konflikter kan förebyggas och bearbetas.Boken innehåller bl.a. avsnitt om konstruktiva och destruktiva grupprocesser, möjligheter och hinder i kommunikation,ledarskapets villkor och fallgropar, arbetslag i kris och förändring samt konflikt och konfliktbearbetning.

  Boken är avsedd för grundläggande universitets- och högskoleutbildning samt för personalutbildning inom myndigheter och organisationer.

 • 220. Granér, Rolf
  Personalgruppens psykologi: Lärarhandledning1995Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna bok är avsedd som ett hjälpmedel för de lärare och handledare som använder boken Personalgruppens psykologi (Studentlitteratur 1994). Författaren ger en översikt över innehållet i huvudbokens olika kapitel och går igenom de avsnitt som kan erbjuda svårigheter. Vidare ges förslag på repetitions-och diskussionsfrågor till varje kapitel. Författaren presenterar också övningar utöver dem som beskrivs i huvudboken samt ger kommenterade förslag till fortsatt läsning.

 • 221.
  Gullberg, Sofia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den apoteksanställdes dilemma: En studie om apotekspersonals emotionella arbete2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 222.
  Gustafsson, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att bemöta en sverigedemokrat: En studie om hur individen bakom rösten på sverigedemokraterna upplever sig bli bemött.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att tolka och förstå hur individen som väljer att rösta påsverigedemokraterna upplever att hen behandlas av sin omgivning till följd av sin politiskaröst. I den tidigare forskningen lyfter jag upp att sverigedemokraterna på politisk nivåbetraktats som något annorlunda. Vidare lyfter jag upp forskning som har gjorts kringavvikande och stigmatisering, hur detta sker och hur det påverkar individen i sitt vardagligaliv. Arbetet tolkas med hjälp av Goffmans tanke kring stigmatisering och Beckers tankarkring avvikande. I arbetet utgår jag från ett hermeneutiskt förhållningsätt, för att fånga inindividernas upplevelse av fenomenet. Studien grundar sig på fem intervjuer med individersom skulle rösta på sverigedemokraterna om det var val idag. I arbetets resultatdel lyfts upphur de som intervjuas upplever att de blir bemötta, och vidare hur det finns ett stigma kring attvara sverigedemokrat på många håll, och att det även lett till negativa handlingar motindividen. Studien visar även att det finns anledning att inte vara öppen med sin politiska rösti en del sammanhang, då risken att misskrediteras är för stor. Upplevelsen av hur man bemötssom sverigedemokrat tycks dock vara mångtydig och situationsberoende.

 • 223.
  Gustafsson, Nina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Vem hör hemma i arbetslivet?: Praktik som åtgärd för att underlätta personer med intellektuella funktionsnedsättningars inträde på arbetsmarknaden.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study investigates a Swedish educational project aimed to incorporate young people with intellectual disabilities into the labor market through internship. This qualitative interview study was conducted with six of the project student’s internship supervisors. The purpose of this study is thus to examine the motives behind the decision to take on a trainee from the program at the workplace. In addition, the study also aims to examine whether and how dif-ferent factors of the workplace affect the trainee’s opportunities for social inclusion in the workplace. Finally, the study seeks to investigate if the contact with the trainee influences the supervisor’s attitude towards people with intellectual disabilities and what might have an im-pact on that process. A theoretical framework, which includes Gordon Allport's "Contact hy-pothesis" and Max Weber's "Ideal types of social action", has been used to analyze the results. Study results show that the method of internship may lead to improved attitudes toward peo-ple with intellectual disabilities. An important part of this process proved to be that the work-place tasks were performed together with other employees and meant that the trainees had the opportunity to challenge their colleagues' perceptions of them.

 • 224.
  Haag, Nicole
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Nord, Astrid
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Jämställdhet handlar om att dela lika?": Debatten om föräldraförsäkringen i svensk dagspress2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föräldraförsäkringen är ett omdebatterat och aktuellt ämne, ett nytt reformförslag antogs så sent som i november 2015. Debatten kan ses som ett explicit uttryck där åsikter kring jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet diskuteras. Den här studien har, genom att analysera debattartiklar, undersökt vad det råder enade respektive skilda meningar om i debatten om föräldraförsäkringen. Dessutom har studien avsett att besvara frågan hur genus konstrueras i debatten. Tidigare forskning visar att jämställdhet är ett ämne som studerats av många olika forskare. Resultaten från dessa studier visar att arbetslivet idag inte är jämställt utan att kvinnor och män har olika förväntningar på sig. Det visar också på att jämställdhetsarbete är något omdiskuterat och delvis problematiskt. Uppsatsens teoretiska ramverk utgår ifrån genusteori av Hirdman och diskursteori av Laclau och Mouffe. Med hjälp av begrepp från diskursteorin analyserades debattartiklar från fyra rikstäckande dagstidningar, detta för att synliggöra det förgivettagna och motstridiga i debatten om föräldraförsäkringen och konstruktioner av genus. Från analysen kunde två hegemoniska diskurser identifieras; jämställdhetsdiskursen och förändringsdiskursen. Dessa två övergripande teman innehöll även motstridigheter då avseende kampen om definitionen av jämställdhet samt de omdebatterade reformförslagen. Vidare kunde studien också visa att kvinnor och män konstruerades på olika sätt i debatten. Det en kunde se var att kvinnor konstruerades generellt i relation till männen. Genom en reformerad föräldraförsäkring skulle kvinnan kunna bli lite mer som mannen eller lite mindre som dagens kvinna – en lite manligare kvinna helt enkelt. Männen däremot stod inte i relation till den kvinnliga konstruktionen utan konstruerades helt fristående.

 • 225.
  Haas, Linda
  et al.
  Indiana University-Indianapolis, Indianapolis, IN 46202, USA.
  Hwang, Philip
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  “It's About Time!”: Company Support for Fathers' Entitlement to Reduced Work Hours in Sweden2016Inngår i: Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, ISSN 1072-4745, E-ISSN 1468-2893, Vol. 23, nr 1, s. 142-167Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Fifteen nations offer fathers the right to reduce work hours to care for children. Incorporating a gender perspective, this study uses a mixed-methods approach to examine the implementation of this policy in the first nation to offer it, Sweden. It investigates whether the institutional and cultural environment exerts pressure on companies to facilitate fathers' hours reduction, companies' levels of support for fathers' use of this entitlement and correlates of company support. The persistence of the “male model of work” appears to be an important barrier to implementation of a policy that offers promise in offering fathers time to care.

 • 226.
  Haas, Tigran
  KTH, Tidigare Institutioner, Infrastruktur.
  Ethnic Conflict and the Right to Return of Limbo Disaporas: Multifaceted Reflections on the Case of BiH2004Inngår i: Migration and Ethnic Studies (Migracijske i Etnicke Teme), ISSN 1133-2546, Vol. 20, nr 1, s. 29-51Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper examines the phenomenon of refugees and resettled persons in the process of forcedmigrations in the aftermath of man-made disasters. Although some of the ideas presented here couldhave wider application, the focus is on post-conflict zones within the former Yugoslavia, namely BiH.The paper uses the questions of ethnicity and nationalism within resettlement, dislocation and immigrationas a backdrop, into which the issue of globalization is also briefly reflected. The intention hereis not to cover a wide range of pressing topics, but simply to relate a number of issues arising in contemporarylarge-scale forced migrations to a resurgence of cultural specificity and ethnicized nationalismas counterpoints to globalization. The paper introduces the concept of “limbo diasporas” in the caseof Bosnian refugees in Sweden through reflection and linkage with the aforementioned concepts. Thepaper ends with some recommendations and open questions on social rehabilitation and ethnic healingas well as some general conclusions.

 • 227.
  Haas, Tigran
  et al.
  KTH, Tidigare Institutioner, Infrastruktur.
  Roberts, Andrew
  Hifab International AB.
  Opportunities for Sustaining Human Settlements in a Post-Conflict War Zone: The Case of Bosnia and Herzegovina1999Inngår i: Open House International, ISSN 0168-2601, Vol. 24, nr 1, s. 54-65Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 228.
  Haghighi, Sanaz
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Det vuxna barnet: En kvalitativ studie om den vuxna individens identitetsuppleveleser kring att lämna sitt land och börja om på nytt i.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 229.
  Haghverdian, Serine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Muslimska flickors röster om slöjan: En kvalitativ intervjustudie om muslimska gymnasieflickors upplevelser av att bära slöja i Sverige2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 230.
  Haghverdian, Serine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Skiftande identitet: En kvalitativ studie om unga invandrade kvinnors upplevelser av att hantera och leva med sina föräldrars kultur och det svenska värdesystemet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 231.
  Hagman, Julia
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  HUMAN RESOURCES: En studie om erfarenheter av att vara nyanställd inom HR samt yrkesidentiteten på arbetsplatsen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att vara nyanställd på en arbetsplats är inte alltid enkelt, det kan finnas stora krav och förväntningar på individen. Studien syftar främst till att beskriva, utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, HR-arbetarnas egna upplevelser och erfarenheter av att vara nyanställd, för att synliggöra om sådana erfarenheter har betydelse för hur HR arbetar med nyanställda inom HR-branschen. Studiens teoretiska och begreppsliga referensram utgår ifrån ett interaktionistiskt perspektiv kring såväl självidentitet som anställningsbarhet. Genom den hermeneutiska metoden har det utförts intervjuer i dialogform med fem olika respondenter som är anställda i HR-branschen. Resultatet presenteras i en tolkningsprocess som innehåller en preliminär, fördjupad och till sist en huvudtolkning. Det resultat som anses vara mest centralt är tillgången till olika former av stöd, som innefattar vilka krav och förväntningar respondenterna ställs inför på arbetsplatsen. Ett annat resultat visar vilka erfarenheter som har bidragit och utvecklat deras yrkesidentitet från första tiden på arbetet. Slutligen visar huvudtolkningen på hur viktigt det är att ta vara på varandras relationer och kunskaper inom HR. 

 • 232.
  Hagstrand, Simon
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Social Knowledge Exchange: How Individuals exchange and interpret information to recieve correct understanding2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 233.
  Hallengren, Anders
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria.
  Masker och riter: ordlösa språk1985Inngår i: FENIX: Tidskrift för humanism, ISSN 0280-8617, Vol. 3, nr 4, s. 129-159Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 234.
  Hallengren, Anders
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria.
  Våldet i hemmen1978Inngår i: Svensk Tidskrift, ISSN ISSN 0039-677X, nr 2, s. 67-73Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The incidence of domestic violence and child abuse in Sweden seen from a legal, historical and psychological viewpoint.

 • 235.
  Hallin, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Samuelsson, Linda
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hagaskolan, en reflekterande och medveten skola: hur organisationskulturen kan påverka ett lärarlags pedagogiska arbete och bemötande av elever2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Med ett socialpsykologiskt perspektiv och hermeneutisk ansats är syftet med denna studie att undersöka hur en skolas organisationskultur påverkar ett lärarlags pedagogiska arbete och bemötande av elever. Vi intervjuade tio pedagoger inom ett lärarlag på Hagaskolan i Varberg. Vi utförde dessutom en informationsintervju med Mats Oljelund, en av de två verksamma rektorerna på skolan. Detta för att få information dels om skolan men också om dess involvering i utvecklings- och arbetsprojektet OUR. Resultatet har vi analyserat med hjälp av Mats Alvessons bok “Organisationskultur och ledning” (2009), John Gastils teori om grupprocesser och ledarskap, Moira von Wrights (2000) begrepp relationellt respektive punktuellt perspektiv samt Hannah Arendts begrepp, Vad eller Vem (von Wright 2000). I vår analys kommer vi fram till att i och med att förändringsarbetet av den lokala organisationskulturen på Hagaskolan lett till ett öppet, medvetet och reflekterande förhållningssätt gentemot både medarbetare och elever, har detta arbete bidragit till grupprocesser vilka ”lyfter” pedagogerna och skapat goda förutsättningar för att man som pedagog skall kunna öppna upp och bjuda in eleverna till att aktivt vilja delta i lärandesituationer, se varje situation och elev som unik samt bemöta varje elev som Vem. Vårt resultat visar att Hagaskolans organisationskultur bidrar till att intervjuade pedagoger i hög utsträckning ser var situation och individ som någonting dynamiskt och unikt, vilken står inför en ständig förändring och därför inte kan behandlas på samma sätt som individer vid tidigare sammanhang eller situationer.

 • 236.
  Hallqvist, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Nya karriärval mitt i livet: omställningsprocesser och biografiska brott2015Inngår i: Karriärvägledning: en forskningsöversikt / [ed] Anders Lovén, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, s. 293-314Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 237.
  Hammargren, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Livets berg- och dalbana.: Kurt berättar om sitt liv.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att försöka få förståelse för hur en individ upplever sin livsvärld. Fokus har legat på vad som intervjupersonen har lyft fram som betydelsefullt i hans liv, vilka händelser som kan betraktas som vändpunkter i livet och vad dessa har haft för påverkan för livet efter vändpunkten. I denna uppsats finns ett försök att anta ett fenomenologiskt tankesätt, där vissa aspekter av fenomenologin har lyfts fram. Uppsatsen grundar sig på en persons livsberättelse som kommit till genom konversationsintervju. Materialet har sedan transkriberats och tolkats utifrån en sammanvävning utav det fenomenologiska- och hermeneutiska perspektivet

 • 238.
  Hamza, Hakim
  Högskolan i Halmstad.
  Är det värt att lyssna inåt?: En studie om ungdomars resonemang kring grupptryck2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna C-uppsats i socialpsykologi syftar till att undersöka hur en grupp gymnasieelever reflekterar kring sina egna och andras erfarenheter av grupptryck. Arbetet ska bidra till att få en förståelse för socialpsykologiska interaktioner som återfinns i resonemanget kring grupptryck. Arbetet grundar sig på intervjuer av fem gymnasielevers upplevelser av grupptryck och använder hermeneutiken i sin metodologi. Empirin analyseras genom tre teorier som behandlar olika perspektiv på grupptryck; beteende, existentiellt och intersubjektivt. Dessa teorier är Social Proof, Sartres Ond Tro samt Meads intersubjektivitet. Vid arbetets slutfas har jag funnit att det existerar tre influenser som gör att man kan dra till sig grupptryck och som har negativa konsekvenser. Dessa tre krafter är, för det första, en önskan om maktlöshet för att fly ångest, för det andra, en osäkerhet som baseras på att andra vet bättre och, slutligen, en överidentifikation med samhällsrollen som utelämnar den lekfulla delen av självet.

 • 239.
  Hansson, Kjell
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Johansson, Per
  Drott-Englen, Gun
  Benderix, Ylva
  Lund University, Sweden.
  Funktionell familjeterapi i barnpsykiatrisk praxis: Om behandling av ungdomskriminalitet utanför universitetsforskningen2004Inngår i: Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis, ISSN 0029-1463, Vol. 56, nr 4, s. 304-320Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article describes the results from a cooperative model project treating delinquents and their families with Functional Family Therapy (FFT). The treatment has taken place within a frame of cooperation between social welfare, child psychiatry and a drugtreatment unit. The results from the treatment group are compaired with treatment as usual. The FFT-group showed increased familyfunction and fewer psychiatric symtoms after treatment. Both patents and youths showed higer optimism and valued the treatment high. The results are smilar to earler university based research with the same metod.

 • 240.
  Hassler, Sven
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  A Coherence of Identities or an Identity of Coherence?: A Review of the Recent Discussion on Well-Being, Social Identities and Integration in a Multicultural Context2015Inngår i: Building Barriers and Bridges: Interculturalism in the 21st Century / [ed] Gourlay, Jonathan & Strohschen,Gabriele, Inter-Disciplinary Press, 2015, 1, s. 11-19Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A principal element in the process of integration is identity. The ability of immigrants to integrate the cultural identity of their country of origin and the cultural identity of their new country to form a coherent self-concept has been found to be positively related to various forms of psychological well-being. But there is a lack of consensus among researchers regarding the optimal integrated identity structure. While supporters of the acculturative approach argue that a strong identification to both the original and the new groups maximizes well-being,others insist more on the importance of maintaining a coherent identity, regardless of the strength of identification and regardless of the number of social identities.As most researchers in the health oriented debate on identity have focused on abicultural context, knowledge of the identity structure that promotes well-being in a multicultural surrounding is limited. The identity politics dominating mainstream multicultural discourses are theoretically grounded on the idea that humans have essential, unchanging cores that are fully formed and integrated. Within this paradigm, groups are identified by characteristics that are understood as inherently distinctive. Therefore in order to understand the process by which social identities become integrated into a concept of self an intercultural approach of the understanding of social identities and well-being is suggested. The aim of this chapter is to review the debate on the concept of coherence in relation to identity and well-being in a multicultural context and to investigate whether identity based coherence is challenged or promoted by an intercultural approach of understanding.

 • 241.
  Hazy, James K.
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering. Adelphi University, New York, NY, United States .
  Boyatzis, R. E.
  Case Western Reserve University, Cleveland, OH, United States .
  Emotional contagion and proto-organizing in human interaction dynamics2015Inngår i: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 6, nr JUN, artikkel-id 806Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper combines the complexity notions of phase transitions and tipping points with recent advances in cognitive neuroscience to propose a general theory of human proto-organizing. It takes as a premise that a necessary prerequisite for organizing, or "proto-organizing," occurs through emotional contagion in subpopulations of human interaction dynamics in complex ecosystems. Emotional contagion is posited to engender emotional understanding and identification with others, a social process that acts as a mechanism that enables (or precludes) cooperative responses to opportunities and risks. Propositions are offered and further research is suggested. 

 • 242.
  Hederstedt, Sebastian
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Nya sociala regler i offentliga rum när mobilanvändning involveras under ett grupparbete: En etnografisk studie om mobilens inverkan på arbetesgrupper2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har riktat sin uppmärksamhet på smarttelefoner. Syftet med denna studie är att belysa mobilens påverkan på arbetsgruppers uppmärksamhet och fokus samt på deras känsloupplevelser under ett grupparbete. De frågeställningar som är relevanta för att uppnå syftet är: Hur uppfattas mobiltelefonanvändning av studenter gällande uppmärksamhet och fokus?  Hur uppfattas mobiltelefonanvändning bland deltagare under ett grupparbete? I vilket syfte används mobilen under ett grupparbete? 

  Genom ett etnografiskt tillvägagångsätt analyseras mobiltelefonteknikens påverkan för det sociala samspelet mellan studenter i grupparbeten. Studien utfördes på två stora universitet i Sverige. Under etnografin observerades gruppmedlemmarnas beteende kring mobilen under grupparbete. Dessutom intervjuades studenter om vilken påverkan mobilen har för deras samspel med grupparbetesmedelemmarna. Den insamlade empirin analyserades utifrån teorier om interaktionsritualer, emotioner samt splittring av uppmärksamhet. Resultatet visar att det finns strategier och regler för hur individer som befinner sig i ett gruppsammanhang kan använda mobilen på ett sådant sätt som är ansett att vara socialt acceptabelt/icke acceptabelt av närvarande gruppmedlemmar under ett grupptillfälle. Om mobilen inte hanteras rätt förekommer negativa sanktioner såsom en irriterad blick, tillsägelse eller utfrysning. Om mobilanvändandet å andra sidan utförs på ett korrekt sätt kan det ge ökad positiv stämning under grupparbetet. 

 • 243.
  Hedman, Anders
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  En vinnare på jobbet?: Om idrottserfarenheter i arbetslivet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar diskutera om idrottare socialiserats in i en specifik kultur som de sedan kan ta med sig även efter idrottskarriären. Vad kan alla de timmar de lagt ner I träningshallar, på fotbollsplaner och I gym ge dem för fördelar även efter karriären? Genom att intervjua tre tidigare idrottare har jag försökt få en bild av vad de utvecklat och förbättrat under sina idrottsår samt hur de kan dra nytta av dessa erfarenheter i det övriga arbetslivet. Flera egenskaper som utvecklats inom idrottsvärlden återkommer i diskussionen med de olika idrottarna och kan därför beskrivas som resultatet av min uppsats. Jag har beskrivit dessa egenskaper, hur de nyttjas I både idrotts- och arbetslivet och sedan vänt mig till teoretiker för att styrka mitt resultat.

  Bland de egenskaper som återkommer finns vinnarmentalitet, självkänsla och lagsammanhållning men också negativa aspekter som för tidig utslagning och mobbning. Många av de egenskaper som utvecklas inom idrotten är positiva men inte alla och övergången för idrottare, från idrottens grabbiga jargong till arbetslivets professionella dito, kan ibland vara snårig och svår.

  Jag avslutar uppsatsen med att nämna några förslag på vägar att fortsätta forska och hoppas att denna uppsats inte är den sista som tittar på relationer och likheter mellan idrottsvärlden och arbetsmarknaden i övrigt. Det finns tydliga kopplingar mellan de båda fälten och det vore synd att inte utnyttja all den tid som idrottare i vårt land lagt ner på att utvecklas till vinnare och lagspelare. För dessa behövs överallt. 

 • 244.
  Heidgren, Christina
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Bedömningarna som motiverade psykiatrisk tvångsvård av barn och ungdomar2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna uppsats var att granska hur bedömningen av psykiatrisk tvångsvård av barn och ungdomar i Sverige, motiverades under året 2002-07-01 - 2003-06-30. Genom en kvalitativ ansats har en textinnehållsanalys av journaler genomförts, i syftet att bidra till att ge en överblickbar beskrivning av materialet. Uppsatsen grundar sig på journaler som tidigare insamlats från chefsöverläkare vid samtliga barn- och ungdomspsykiatrikliniker i Sverige, vilket resulterade i 142 patienter och 159 vårdtillfällen som journalfördes. Patienterna utgjordes av barn och ungdomar i åldrarna 10-18 år. Motiveringarna till tvångsvården analyserades därefter utifrån sex stycken, redan befintliga etiska kategorier. Resultaten av uppsatsen visar att motiveringen av psykiatrisk tvångsvården oftast förekommer i form av multimotiveringar och att det är sällan som det förekommer motargumentationer i bedömningen till beslut. Vanligt förekommande är istället att så kallade övertalningsargument används, i syftet att klargöra att det inte finns någon alternativ vård till den psykiatriska tvångsvården.

 • 245.
  Helin, Marie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Hammarlund, Katarina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  ”Någonstans i mitten”: En diskurspsykologisk och intersektionell studie av unga ”invandrartjejers” identitetsskapande.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att se vad situationen att positioneras som “andra generationens invandrare” har för inverkan på identitetsskapandet hos unga kvinnor. Vi använder oss av ett diskurspsykologiskt och intersektionellt angreppssätt där vi vill synliggöra de identiteter, det vill säga de subjektspositioner de unga kvinnorna intar, tillskrivs och erbjuds i interaktionen. Med detta vill vi nå en ökad förståelse för och kunskap om vilka konsekvenser, möjligheter och/eller begränsningar denna position har för den enskilda individen. Vi ämnar synliggöra de processer som samverkar och påverkar de unga tjejernas identiteter. Det vi funnit är att det genom ett aktivt skillnadsskapande hos respondenterna konstrueras ett delat samhälle där en tolkningsrepertoar kring “vi” och “dem” används aktivt. Detta diskursiva sammanhang gör vissa subjektspositioner möjliga och andra omöjliga. De mest framträdande subjektspositionerna som framkommer av vår analys är “den stolta invandraren”, “den problemtyngda invandrartjejen” och den dubbla positionen som “svensk” och “icke-svensk”.

 • 246.
  Hellberg, Emma
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  NÄR FÖRÖVAREN ÄR EN KVINNA: Våld i nära relationer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en litteraturstudie och diskursanalys kring våld i nära relationer där kvinnanär förövaren och mannen offret. Frågor som uppsatsen behandlar är huruvida kvinnor ochmän är lika benägna att begå partnerrelaterat våld eller inte, samt varför mäns våld motkvinnor är mer uppmärksammat än kvinnors våld mot män. Syftet med uppsatsen är att belysakvinnors våld mot män och inte att ta bort fokus från mäns våld mot kvinnor.Uppsatsen går igenom såväl litteratur och rapporter som hur olika organisationer ochmyndigheter ställer sig till våld i nära relationer. Resultatet analyseras och diskuteras ur ettsocialkonstruktivistiskt perspektiv, med teorier och begrepp som det ideala offret och denideala förövaren, genus och makt.Det jag har kunnat påvisa med studien är att våld i nära relationer är någonting både kvinnoroch män faller offer för i ett heterosexuellt förhållande. Män och kvinnor är således likabenägna att begå partnerrelaterat våld. Kvinnors våld mot män uppmärksammas dock inte allsi lika stor utsträckning som mäns våld mot kvinnor, vilket bland annat har att göra med attanmälningsbenägenheten bland utsatta män i princip är obefintlig. Män anmäler sällan pågrund av skamkänslor och rädslan över att förlora sin maskulinitet. Vidare förekommer enavsaknad av forskning, insatser och stöd för män som blivit utsatta för partnerrelaterat våld.

 • 247.
  Hellgren, Therése
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Cybernetmobbning: Mobbning på en ny arena2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 248.
  Hellmark, Emma
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media.
  Hundra som mig: En studie i formandet av organisationsidentitet hos konsulter i bemanningsbranschen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Begreppet organisationsidentitet har vuxit i popularitet, både som teori för forskare och som strategi för företagsledning. Samtidigt ser vi en trend på den svenska arbetsmarknaden där det blir allt vanligare att hyra in arbetskraft istället för att anställa direkt i organisationen. Men vad händer med organisationsidentiteten när de anställda är tillfälligt där och dessutom har en dubbel organisationstillhörighet, både till konsultföretag och till kundföretag?

  Den här studien riktar in sig på konsulternas upplevelser av organisationsidentitet. Syftet är att bidra med kunskap till det teoretiska begreppet organisationsidentitet som tidigare inte har inkluderat tillfälliga medlemmar i en organisation, som till exempel konsulter i bemanningsbranschen. Detta kan förhoppningsvis ge uppslag och väcka intresse för vidare forskning på ämnet.

  Fem intervjuer med konsulter genomfördes för att undersöka deras upplevelser av rollen samt relationen till både konsult- och kundföretag. Resultatet analyserades i relation till social identity approach och forskning om organisationsidentitet.

  Slutsatsen blev att alla fem respondenter upplevde en svag identifikation med sina arbetsgivarorganisationer till följd av tillfällighet och en känsla av utbytbarhet. Respondenternas egna reflektioner av vad de tyckte var viktigt för att kunna identifiera sig kretsade nästan uteslutande kring ett behov av att bli sedd av arbetsgivarna, till exempel genom att få uppskattning, stimulans, möjlighet till att utvecklas och samhörighet med kollegor. Dock menade respondenterna att detta inte är något de förväntar sig ska uppfyllas i rollen som konsulter. Istället uppgav alla att de strävade efter en fast tillsvidareanställning där organisationsidentitet skulle spela större roll.

 • 249.
  Hellsten, Lisa
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Holmén Larsson, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Mixing business with pleasure?": Unga medarbetares upplevelser av after work2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  After work – ett svenskt begrepp på ett populärt fenomen bland dagens arbetsplatser som innebär att medarbetare fortsätter att umgås efter arbetstid över exempelvis en öl. Något som kan leda till att vänskapsrelationer formas och att privatlivet allt mer sipprar in i den professionella världen. Då forskning har påvisat att djupare relationer mellan medarbetare kan få positiva följder för organisationen i sig är detta något som ofta uppmuntras av organisationer. Dock kan det råda en osäkerhet kring vilket förhållningssätt som medarbetarna ska ha till varandra under denna vardagligare umgängesform, där alkohol dessutom är inblandat. Ska de spela rollen som kollega eller som vän? Ovissheten gällande vilken roll man ska inta i en situation leder också till att förväntningarna upplevs som oklara och svåra att leva upp till. Denna studie syftar till att undersöka om unga medarbetare upplever att after work har en betydelse för relationerna på arbetsplatsen. Frågeställningarna som studien utgår från är om after works har någon betydelse för gemenskapen, vilka faktorer som spelar roll vid formandet av relationer på en after work samt hur medarbetare uppfattar gränsen mellan yrkesperson och privatperson i förhållande till after work. Medarbetarnas upplevelser har studerats i relation till Goffmans teori om definitionen av situationen, team, intrycksstyrning samt bakre och främre regioner, Hochschilds emotionsteori om känslohantering och känsloregler samt Nippert-Engs teori om gränsdragningar mellan arbetsliv och privatliv. Tio stycken intervjuer med medarbetare mellan 20-30 år har analyserats utifrån en fenomenologisk ansats. Resultatet har visat att gemenskapen som formas under en after work har en dubbelsidig inverkan på relationerna. Vissa knyter starkare band medan andra kan känna en press att medverka för att inte hamna utanför. Det har uppmärksammats att den privata rollen allt mer inskränker på yrkesrollen, något som visat sig vara positivt då medarbetarna skapar närmare relationer till varandra men även problematiskt då vissa hellre vill hålla isär de olika sociala rollerna. Det har även framkommit att alkoholen är en central faktor vid formandet av relationer under en after work.

 • 250.
  Hellstrand, Erica
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Snäll makt: En fallstudie om ledarskap på två studentnationer2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
2345678 201 - 250 of 823
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf