Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 878
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Ertzgaard, Oskar
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen. Uppsala Universitet.
  Hammarström, Teodor
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen. Uppsala Universitet.
  Social kompetens - Hur viktigt kan det vara?: En kvantitativ studie på förändringen av sociala kompetenskrav i platsannonser 1989-20132014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Globaliseringens effekter är ett fokusområde för forskning kring ekonomi, samhälle och kultur i vår samtid. En effekt är en förändrad syn på individen och individens roll i samhället som har lett till att flexibilitet har blivit en viktig egenskap hos människor. Förväntningarna och kraven på individer i arbetslivet kanske kan återspegla det samhälle som globaliseringen tycks skapa: ett samhälle som kräver flexibilitet, effektivitet och initiativförmåga. Flera hävdar att social kompetens är av stor vikt för att organisationer skall fungera, dagens globaliserade och individualiserade samhälle till trots. Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning sociala kompetenskrav har efterfrågats i platsannonser samt att utreda hur en sådan eventuell förändring kan relateras till det teoretiska ramverk som bygger på globaliseringen, den nya individualismen och arbetslivet.

  Studiens data samlades in genom en kvantitativ innehållsanalys där mikrofilmer med exemplar från Dagens Nyheter studerades. Platsannonserna hämtades in från vart fjärde år under en 25 års period, 1989-2013, där tio platsannonser valdes ut varje månad. När insamlade data analyserades undersöktes det om det gick att se en förändring i frekvens på efterfrågan av sociala kompetenskrav, hur viktig förekomsten har varit i relation till andra kompetenskrav samt vad det finns för variation i förekomsten av sociala kompetenskrav.

  Utifrån studiens resultat går det inte att dra några slutsatser kring huruvida det finns en förändring av sociala kompetenskrav eller ej under perioden 1989-2013 då de samband som återfanns inte var signifikanta. Den varians bland de sociala kompetenskravens som återfanns tyder på att det finns vissa sociala kompetenskrav som efterfrågas i kombination med varandra i platsannonser. Sociala kompetenskrav har under de 25 år som studerats varit ungefär lika viktigt i förhållande till andra kompetenskrav. Studiens resultat kan varken styrka eller falsifiera den bild av vad som eftertraktas i arbetslivet som presenteras i den tidigare forskningen och i studiens teoretiska ram.

 • 202.
  Evans, Bianca
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Humlehagen, Johanna
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Performativt chefskap: Kvinnor i den manligt präglade chefspositionen 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en hermeneutisk studie som undersöker kvinnliga chefers upplevelser av sitt yrkesidentitetsskapande i den manligt präglade chefspositionen. Den hermeneutiska ansatsen har hjälpt oss att nå en djupare förståelse kring detta. Förståelse nås genom djupgående intervjuer med kvinnor i chefspositioner som fokuserat på deras upplevelser i chefspositionen. För att nå förståelse på en högre abstraktionsnivå har vi använt performativitetsteorin, som beskriver hur människor genom handlingar gör kön. Till hjälp i studien har vi har använt oss av litteratur, tidigare forskning och informanternas berättelser för att få en bredare bild av fenomenet. Vi vill med denna studie främja kvinnligt chefskap, vilket kan bidra till ett mer jämställt näringsliv. Det finns en kunskapslucka kring hur kvinnor i chefsposition skapar sin yrkesidentitet som vi avser att fylla.

  Studiens resultat visar att kvinnorna skapar sin yrkesidentitet genom att balansera de förväntningar som finns på dem som kvinnor och som chefer. För att kvinnorna inte ska tappa sin respekt som chefer eller sitt godkännande som kvinnor av omgivningen. Denna balans innebär en performativ handling, de gör sin kvinnlighet i förhållande till chefspositionen. Samtidigt gör de chefskap på ett nytt icke traditionellt sätt. Det som skiljer resultatet med tidigare forskningen är dess unika sätt att tolka resultatet genom performativitetsteorin, samt upptäckten av denna balans mellan kvinnlighet och chefspositionen.

 • 203.
  Fagberg, Jennie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Karlsson, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Våld och förtryck i hederns namn: om skolkuratorers kunskap och erfarenhet till ungdomar som utsätts för fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to explore high school and collage school counselors knowledge and experience of honour related violence and repression. Our study is based on a qualitative method with interviews. The main question in our study is to examine the school counselors education in how to provide support to the exposed adolescents.

  We have conducted six interviews with school counselors in the southern Sweden. We have used a semi structured interview technique with questionnaires that have been a support to us during the interviews. The results of our study showed that some of our respondents knew that they had limited education and knowledge in honour related violence and also that they wanted more experience about the problemarea. Other respondents said that they had experience enough about the problemar ea. The results also show that the respondents believe that there is more honour related problems in the adolescents families than what the counselors find out about, and that some of the respondents didn´t even know in wich way they could provide help to theese students.

 • 204.
  Falk, Ann-Sofie
  et al.
  Karlstads universitet.
  Skantz, Jennie
  Karlstads universitet.
  Kuratorers professionaliseringsprocess inom hälso- och sjukvård: En studie om kuratorers erfarenheter av psykosocialt arbete inom det medicinska fältet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 205.
  Falkenström, Erica
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Vad vill du - egentligen? Om mål och mening i livet2017 (oppl. 2)Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 206.
  Falkhäll, Terese
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Att leva med ADHD: Med fokus på identitet, tillhörighet och stigma.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa och undersöka hur individer med diagnosen ADHD upplever att det är att leva med ADHD och hur de upplever att deras funktionsnedsättning har påverkat deras identitet och tillhörighet till omgivningen och om tidpunkten för diagnostiseringen har påverkat deras identitet och upplevelser av tillhörighet. Jag vill även undersöka hur vanligt förekommande det är att dessa individer med ADHD någonsin har upplevt sig bli stigmatiserade av samhället på grund av sin diagnos. Jag har genom att utföra halvstrukturerade livsvärldsintervjuer försökt att få svar på dessa frågor och med hjälp av socialpsykologiska teorier så som Vanessa Mays teori om tillhörighet, Erving Goffmans teori om Stigma och Jonas Stiers och Anthony Giddens perspektiv på identitetsteorin och även med hjälp av ett antal vetenskapliga artiklar analyserat mitt insamlade empiriska material. De individer som jag har intervjuat bor i olika delar av Sverige utan någon relation till varandra, varav två av dessa intervjuer utfördes genom video-chattprogrammet Skype på grund av avståndet mellan oss. Alla respondenter är vuxna individer i åldrarna 24-60 och de hade många erfarenheter av att leva med funktionsnedsättningen ADHD. I resultatet av arbetet kan jag urskilja tydliga tecken av att dessa respondenter har upplevt att deras diagnos har påverkat deras identitet och tillhörighet till omgivningen och att på grund av att de fick sina diagnoser i vuxen ålder kan ha påverkats både negativt och positivt av dessa erfarenheter. De har även alla upplevt ett utanförskap på grund av sin funktionsnedsättning och sin diagnos, vilket kan tolkas som att de har varit stigmatiserade.

 • 207.
  Farjam, Mike
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Nikolaychuk, Olexandr
  Friedrich Schiller Univ, Germany.
  Bravo, Giangiacomo
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Does risk communication really decrease cooperation in climate change mitigation?2018Inngår i: Climatic Change, ISSN 0165-0009, E-ISSN 1573-1480, Vol. 149, nr 2, s. 147-158Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Effective communication of risks involved in the climate change discussion is crucial and despite ambitious protection policies, the possibility of irreversible consequences actually occurring can only be diminished but never ruled out completely. We present a laboratory experiment that studies how residual risk of failure of climate change policies affects willingness to contribute to such policies. Despite prevailing views on people's risk aversion, we found that contributions were higher at least in the final part of treatments including a residual risk. We interpret this as the product of a psychological process where residual risk puts participants into an "alarm mode," keeping their contributions high. We discuss the broad practical implications this might have on the real-world communication of climate change.

 • 208.
  Fetiu, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för vårdvetenskap på grundnivå.
  Akkaya, Aylin Linda
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för vårdvetenskap på grundnivå.
  "Människor mår bäst av att känna betydelse i något": En kvalitativ studie om personliga strategier yrkesverksamma inom Rättspsykiatrin använder sig av för att främja välbefinnande.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background:

  Research tells us that mental illness, stress, exhaustion and burnout have become more noticed among staff in psychiatry especially among staff in forensic psychiatry. Lack of knowledge, social support and motivation are some of the factors that affect staff in a negative way. Satisfaction and respect among colleagues are things that instead brings joy and strength at work.

  Aim:

  The aim of this study was to examine the personal strategies professionals in forensic psychiatry uses to promote and preserve their well-being.

  Method:

  A qualitative approach was chosen and six professionals were interviewed with semi-structured interviews. The transcribed texts were analyzed using qualitative content analysis.

  Results:

  The results of the interviews resulted in three themes: the experience of security and confidence at work, the art of seeing a difficulty as a challenge and well-being of different dimensions. The themes in turn resulted in six subthemes: security and confidence, sense of security, the network's importance to the well-being, self-motivation and personal strategies, meaningfulness in work and leisure and well-being factors characterized by.

  Conclusion:

  Personal strategies professionals in forensic psychiatry uses are the strategies that come with the experience. Colleagues, leadership, work environment, life outside work are some of the important factors that professionals feel provides energy to work in the best possible way. Family and friends are important for the professionals well-being and at work the security and confidence to the colleagues are important.

 • 209.
  Fjällid, Johanna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Hermansson, Jenny
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Drömmar i en föränderlig värld: En kvalitativ studie om sju ungdomars tankar om framtiden2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 210.
  Fleur, Alexandra
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Holmström, Nina
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "Det händer inte mig...": - En hermeneutisk studie om mödrars sorg efter ett förlorat barn2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka mödrars upplevelse av sorg efter att ha förlorat ett barn genom dödsfall och vilken funktion bloggen utgör i sörjande människors vardag. Studien har utgångspunkt i socialpsykologin och studien är genomförd med den hermeneutiska metodansatsen. Vi har använt oss av ett målinriktat urval och bloggtexter som materialtyp. Vår empiri utgörs av åtta mödrars självbiografiska bloggar, där de skriver om sorgen efter deras avlidna barn. Vi har valt att stärka vår studie med tidigare forskning relaterat till syftet och ett teoretiskt ramverk för att förankra resultatet i socialpsykologiska teorier. De teorier som utgör det teoretiska ramverket i den här studien är KASAM, copingteori och socialt stöd. Resultatet som studien genererade var totalt sex teman; stödets betydelse, familjen, professionella aktörer, upplevda emotioner, existentiella tankar och bloggens betydelse. I vårt diskussionsavsnitt har vi inkluderat alla de tankar och reflektioner som studien har genererat. Vi har funnit att sorgen är förenad med flertalet behov. Bland annat behovet av att få uttrycka sin sorg och att sätta ord på sina tankar och känslor. Studien har kommit fram till att bloggen utgör en värdefull funktion i sorgbearbetningen. Vårt resultat har visat att behovet av stöd från omgivningen är stort hos de sörjande mödrarna. Vår studie har även visat att det finns flera aspekter gällande forskningsområdet där det bör bedrivas mer forskning, exempelvis är bloggens betydelse i sorgearbetet tämligen outforskad. 

 • 211.
  Flinkfeldt, Marie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Legitimacy Work: Managing Sick Leave Legitimacy in Interaction2016Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis studies how sick leave legitimacy is managed in interaction and develops an empirically driven conceptualization of ‘legitimacy work’. The thesis applies an ethnomethodological framework that draws on conversation analysis, discursive psychology, and membership categorization analysis. Naturally occurring interaction is examined in two settings: (1) multi-party meetings at the Swedish Social Insurance Agency, in which participants assess and discuss the ‘status’ of the sick leave and plan for work rehabilitation; (2) peer-based online text-in-interaction in a Swedish forum thread that gathers people on sick leave.

  The thesis shows how mental states, activities and alternative categories function as resources for legitimacy work. However, such invocations are no straight-forward matter, but impose additional contingencies. It is thus crucial how they are invoked. By detailed analyses of the interaction, with attention to aspects such as lexicality and delivery, the thesis identifies a range of discursive features that manage sick leave legitimacy. Deployed resources are also subtle enough to be deniable as legitimacy work, that is, they also manage the risk of an utterance being seen as invested or biased.

  While legitimate sick leave is a core concern for Swedish policy-making, administration, and public debate on sick leave, previous research has for the most part been explanatory in orientation, minding legitimacy rather than studying it in its own right. By providing detailed knowledge about the legitimacy work that people on long-term sick leave do as part of both institutional and mundane encounters, the thesis contributes not only new empirical knowledge, but a new kind of empirical knowledge, shedding light on how the complexities of sick leave play out in real-life situations.

  Traditional sociological approaches have to a significant extent treated legitimacy as an entity with beginnings and ends that in more or less direct ways relate to external norms and cognitive states, or that focus on institutions, authority or government. By contrast, the herein emerging concept ‘legitimacy work’ understands legitimacy as a locally contingent practicality – a collaborative categorially oriented accomplishment that is integral to the interactional situation.

 • 212.
  Fork, Susanna
  Uppsala universitet, Sverige.
  Självets positioner: lidande och konflikt som föreställningssystem1996Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 213.
  Fors, Filip
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Brülde, Bengt
  Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet.
  Varför arbetslösa mår sämre2012Inngår i: I framtidens skugga / [ed] Lennart Weibull, Henrik Oscarsson & Annika Bergström, Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet , 2012, 56, s. 247-260Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 214.
  Fors, Filip
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kulin, Joakim
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Bringing Affect Back In: Measuring and Comparing Subjective Well-being across Countries2016Inngår i: Social Indicators Research, ISSN 0303-8300, E-ISSN 1573-0921, Vol. 127, nr 1, s. 323-339Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In recent years, researchers and policymakers have paid increasing attention to cross-country comparisons of subjective well-being. Whereas classical theories of quality of life emphasize the central role of affective well-being (i.e., whether a person feels good or bad), previous comparative studies have focused almost exclusively on life satisfaction (i.e., cognitive evaluations of life). This study brings affect into the comparative study of subjective well-being, constructing a new measurement instrument that captures both the affective and cognitive dimensions of subjective well-being. Using European Social Survey data and multi-group confirmatory factor analysis, we estimate latent country means for the two dimensions and compare country rankings across the two measures. The results reveal important differences in country rankings depending on whether one focuses on affective well-being or life satisfaction. We identify crucial differences among top-ranking countries and, perhaps even more importantly, considerable differences in rankings among more moderately ranking countries. In a second step, we compare and evaluate the single-item measures commonly used in previous research with the results based on our new measures. We conclude by discussing our results in relation to previous studies, and in terms of their possible implications for future research and for policymakers bent on improving national levels of subjective well-being. 

 • 215.
  Forsberg, Camilla
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Rosenbaum, Laura
  Georgia State University.
  Smith, Jennifer
  Georgia State University.
  Varjas, Kristen
  Georgia State University.
  Meyers, Joel
  Georgia State University.
  Jungert, Tomas
  Lunds universitet.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  A cross-cultural study on students' reasons for defending or not defending as a bystander to bullying2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 216.
  Forsberg, Camilla
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Samuelsson, Marcus
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Bystanders to bullying: Fourth- to seventh-grade students' perspectives on their reactions2014Inngår i: Research Papers in Education, ISSN 0267-1522, E-ISSN 1470-1146, Vol. 29, nr 5, s. 557-576Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim with the present study was to investigate bystander actions in bullying situations as well as reasons behind these actions as they are articulated by Swedish students from fourth to seventh grade. Forty-three semi-structured individual interviews were conducted with students. Qualitative analysis of data was performed by methods from grounded theory. The analysis of the student voices of being a bystander in bullying reveals a complexity in which different definition-of-situation processes are evoked (a) relations (friends and social hierarchy), (b) defining seriousness, (c) victim’s contribution to the situation, (d) social roles and intervention responsibilities, and (e) distressing emotions. There are often conflicted motives in how to act as a bystander, which could evoke moral distress among the students. Our analysis is unique in that it introduces the concept of moral distress as a process that has to be considered in order to better understand bystander actions among children The findings also indicate bystander reactions that could be associated with moral disengagement, such as not perceiving a moral obligation to intervene if the victim is defined as a non-friend (‘none of my business’), protecting the friendship with the bully, and blaming the victim.

 • 217.
  Forsberg, Camilla
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  The social ordering of belonging: Students’ perspectives on bullying2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 218.
  Forsberg, Camilla
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Samuelsson, Marcus
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Fourth- to seventh grade students' perspectives on bystander roles and bullying situations2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 219.
  Forsberg, Camilla
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Wood, Laura
  Georgia State University, Atlanta, GA, USA.
  Smith, Jennifer
  Georgia State University, Atlanta, GA, USA.
  Varjas, Kristen
  Georgia State University, Atlanta, GA, USA.
  Meyers, Joel
  Georgia State University, Atlanta, GA, USA.
  Jungert, Tomas
  Lunds universitet, Lund, Sweden.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Students’ views of factors affecting their bystander behaviors in response to school bullying: a cross-collaborative conceptual qualitative analysis2018Inngår i: Research Papers in Education, ISSN 0267-1522, E-ISSN 1470-1146, Vol. 33, nr 1, s. 127-142Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to focus on how students articulate and discuss what factors influence students’ decisions to defend or not defend victims when witnessing bullying. In this unique qualitative cross-collaborative study, where two research teams collected interviews from two cultural contexts, eighty-nine students with an age-range from 9 to 14 years old participated. Participants included 43 Swedish students and 46 US students (50 girls, 39 boys). The interviews were analysed through a collaborative qualitative analysis aimed at constructing shared concepts of our data as a whole. The results revealed five broad factors among the students when they reasoned about how they act as a bystander in bullying situations: (a) informed awareness, (b) bystander expectations, (c) personal feelings, (d) behavioural seriousness, and (e) sense of responsibility. The results indicated that each of these considerations could make the students more or less likely to defend as well as to defend in a certain way. According to these five broad factors, students seemed to adjust their bystander acts, which suggests that students’ bystander acts vary depending on situational factors that influence bystanders’ interpretations of bullying and decision-making about how to respond to observed bullying.

 • 220.
  Forsberg, Stella
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Wejéus, Stina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Mellanchefen med Janusansiktet: En socialpsykologisk fallstudie om upplevelsen av rollen som mellanchef och den känslomässiga hanteringen av rollen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att genom semistrukturerade intervjuer med mellanchefer, öka förståelsen för rollen som mellanchef på ett stort multinationellt företag inom flygbranschen. Intresset har legat i att förstå vilka relationer som är viktiga för mellanchefen samt studera olika förväntningars betydelse för den känslomässiga hanteringen av rollen. För att förstå mellanchefsrollen på detta företag har teorier om roller, interaktion och emotioner använts. Resultatet visar på att mellanchefsrollen utgör en komplex roll som är skapad av den struktur som företaget är uppbyggt efter. Mellanchefen är utsatt för förvirring i rollen då denne tar uppgifter som inte direkt tillhör rollen men som kanske tillhör under- eller överordnade. Anledningen till att personen gör detta är oklara och outtalade förväntningar som finns på rollen och som gör rollen förvirrande och suddig. Resultatet visar även på att känslor som uppstår i rollen och i relationer hanteras på olika sätt och en stark, proaktiv personlighet är viktigt för att klara av och trivas i rollen. Konsekvensen av dessa relationer och förväntningar leder enligt denna studie till en oklar roll som leder till dubbelhet och stress. Dubbelheten och den komplicerade rollbeskrivningen beskrivs här med metaforen Janusansiktet och denna bild definierar mellanchefspositionen på det studerade företaget. För att personen i mellanchefsrollen inte ska utsättas för stress eller sämre mående, krävs det enligt resultaten från denna studie främst två saker: 1: Goda relationer och kommunikation med både under och överordnade och 2: Klara och tydliga förväntningar från dessa båda läger. Resultatet visar att trots att det finns negativa aspekter av att vara mellanchef finns det en tillit till chefer och anställda samt att man i rollen i de flesta fall har lätt att uttrycka sina känslor.

 • 221.
  Franzén, Tintin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Sahlberg, Johan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Ledarskap, svåra samtal: En studie om chefers uppfattning om svåra samtal kopplat mot utbildning och erfarenhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka vad Luftstridsskolans chefer upplever som det svåra i samband med ett svårt samtal. Vi kommer även att undersöka hur deras utbildning och erfarenhet påverkar hanterandet av svåra samtal. I denna studie har vi valt att belysa det svåra samtalet mellan chef och medarbetare, detta utifrån chefens perspektiv, med hjälp av enkät och intervjuer.   Svåra samtal är en del av chefers vardag och genomförs av chefer på alla nivåer i olika former. Redan från gruppchefsnivå förväntas chefer tillämpa det utvecklande ledarskapet enligt Försvarsmaktens ledarskapsmodell. I ledarstilen eftersträvas bland annat personlig omtanke i form av att ge stöd och feedback.   Vad som upplevs vara det svåra i samband med ett svårt samtal beror på flera aspekter, såsom vilken erfarenhet man har, vilket mått av empati man besitter och vilken personlig relation man har till medarbetaren.   Det som övergripande upplevs som svårt är oron för hur medarbetaren reagerar på negativ feedback och dennes känslomässiga reaktioner i samband med detta. Även oro för att budskapet inte skall nå fram på grund av bristande självinsikt hos medarbetaren är en gemensam nämnare för de flesta cheferna i studien. Dessa oroskänslor upplevs oftast starkare inför samtalet än under själva genomförandet.  Utbildning kan underlätta själva genomförandet av ett samtal i form av samtalsmetodik och utbildning av delgivning av feedback. Utbildning minskar dock inte det obehag som kan upplevas inför ett svårt samtal. Obehaget grundar sig till stor del på oro för hur motparten kommer att reagera på negativ feedback eller kritik. Denna oro blir inte mindre oavsett utbildning, men kan lindras genom personlig reflektion och tillvaratagande av erfarenhet genom liknande genomförda samtal eller situationer.  

 • 222.
  Fredman, Peter
  et al.
  Miun, Etour.
  Boman, Mattias
  SLU.
  Lundmark, Linda
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Svensson, Bo
  Lindberg, Kreg
  Friluftslivet i Samhällsekonomin: betydande belopp i både marknadsprissatta och icke-marknadsprissatta nyttigheter2014Inngår i: Friluftsliv i förändring: studier från svenska upplevelselandskap / [ed] Peter Fredman, Marie Stenseke, Klas Sandell, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2014, s. 167-181Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 223.
  Fredrikson, Anna
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Redig, Emmy
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den bloggande tweengenerationen: En socialpsykologisk fallstudie om en tweenflickas identitetskonstruktion i den virtuella världen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Ungdomstiden börjar i dagens moderna samhälle allt tidigare och den nya generationen tweens som i och med medias utveckling vuxit fram, blir allt större till antalet. De sociala mediernas uppsving har lett till att det idag befinner sig många individer under 12 år i den virtuella världen. Detta faktum är ett aktuellt ämne bland många vuxna och oron kring denna samhällsutveckling visar sig genom ämnets framträdande i de pågående samhällsdebatterna. Det har även lett till att många vuxna enligt tidigare forskning ställer sig frågande till den nya ungdomskulturen. Ett av fallstudiens främsta syfte är således att göra en svensk tweenflickas röst hörd i denna pågående samhällsdebatt som hon själv utgör en del av kärnan i. Eftersom det är i den virtuella världen som mycket av den sociala interaktionen idag sker har denna fallstudie intagit ett socialpsykologiskt perspektiv med teorier som bland annat berör modernitet, ungdomskultur, den virtuella världen och identitet. Denna fallstudie syftar således till att genom en diskurspsykologisk ansats se till en ung svensk tweenflickas identitetskonstruktion på det sociala mediefenomenet blogg. Analysen har utgått från flickans subjektivt och språkligt uttryckta verklighet som går att finna på hennes personliga blogg. Genom att lyfta fram de mest framträdande diskurserna som existerar på en tweenblogg har vi lyckats urskilja de ämnesområden som visar på uppstådda motstridigheter i flickans identitetsskapande. Genom de uppstådda diskurserna är det även tydligt att en bloggande tweenflicka visar tecken på multipla identiteter. Flickans identitet är utspridd och förändras ständigt över det sociala och relationsmässiga fältet som en blogg utgör.

 • 224.
  Frick, Mia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hur kan man förstå varandra bättre?: En illustrativ studie av kommunikationsprocesserna kring en sårande handling från ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 225.
  Fuentes Muller, Alejandra
  Konstfack, Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV), Grafisk design & illustration.
  On top of the mountain: The ascendant path of success2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

     An analogy between the social idea of success and the concept: on top of the mountain, using as an interactive and participative method, the activity of climbing mountains. What is success? Why do we climb the mountain? Is there enough space at the top? I try to answer these questions, by sharing thoughts and experiences with other mountain climbers, aiming to find an alternative to values like conquest, dominance, competition, independence and painful sacrifice. Do I have to play the hero to go to the top?These values reproduce a hierarchical structure that is deeply rooted in the patriarchal society, starting with our visual conceptualization of the bottom and the top, ideas on status and an oppressive one-way relationship with nature and other human nature. The final result is a short Film, which aims to reproduce a feeling that has to do with sisterhood, togetherness, care, reciprocity, equality, and gratefulness; based on the utopic idea of interdependence and thinking the top as a transitional space.

 • 226.
  Funcke, Alexander
  et al.
  University of Pennsylvania, United States .
  Franke, Ulrik
  Swedish Institute of Computer Science, Sweden.
  Partial participation towards collective action: To stifle or instigate2016Inngår i: Rationality and Society, ISSN 1043-4631, E-ISSN 1461-7358, Vol. 28, nr 4, s. 453-467Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In this paper we extend the Granovetter threshold model with partial participation towards a collective action. That is, agents may partake by conducting an action that is less costly than the ultimate collective action, but costly enough to signal a commitment to the cause. We show that it is not just the exact distribution of thresholds, but also the distribution of available actions that determines whether a collective action will be achieved. We suggest and prove propositions for how both an inventive activist and a dictator may strategically change the signaling value of existing actions, or introduce new ones, in order to either instigate or stifle collective action. Applying the theory to revolutions, we argue that new technology can play a role beyond that of communication and synchronization, viz. that of adding modes of partial, less arduous, participation.

 • 227.
  Furberg, Sofia
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Sahlén, Mathilda
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Högskolestudenters upplevda stress: Har känsla av sammanhang, kön och delaktighet betydelse?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stress är i dagens samhälle ett vanligt förekommande fenomen inom många domäner där individer på olika vis drabbas. Högskolestuderande är en av grupperna. Tidigare forskning visar att olika faktorer bidrar till stress och att stress kan leda till allvarliga konsekvenser för individer. Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som relaterar till högskolestudenters upplevda stress. Till grund för studien låg fem frågeställningar. En enkätundersökning genomfördes för att besvara frågeställningarna. Enkäten bestod av en demografisk del, Antonovskys KASAM-formulär och Cohens perceived stress scale. Respondenterna var 302 studerande vid en högskola i Mellansverige, varav 205 kvinnor och 96 män. Databearbetning skedde med korrelationer, t-test, variansanalys och regressionsanalys. Resultatet mynnade ut i slutsatsen att högskolestudenternas KASAM och könstillhörighet relaterar till upplevd stress, men att delaktighet inte relaterar till upplevd stress. Förslag för framtida forskning inom ämnet ges.

 • 228.
  Fürst, Henrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Handling Rejection as Failure: Aspiring Writers Getting the Rejection Slip2016Inngår i: Valuation Studies, ISSN 2001-5992, Vol. 4, nr 2, s. 153-176Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Included in the definition of being an aspiring person is the risk of failure. Aspiring fiction writers are no exception. This article shows that the role of aspiring fiction writer involves managing three issues: the hope of being published, rejection by a publisher, and the perception of the rejection as a failure. Drawing on 47 interviews with fiction writers who have attempted to become first-time writers, the analysis shows that aspiring writers’ responses to rejection are related to accepting and dismissing responsibility for having failed and admitting or dismissing the rejection as a perceived failure. Based on these findings, the article presents procedures associated with four main approaches to dealing with failure: conceding, excusing, justifying, and refusing. This conceptual framework for understanding failure contributes to a theoretical understanding of evaluation and valuation processes and their consequences and to empirical studies of rejection as career failure; it also systematizes and extends Goffman's work on cooling out strategies.

 • 229.
  Gafurova, Dildora
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Arbetsprokrastinering: Har personlighetsfaktorer och arbetstillfredställelse någon betydelse?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Prokrastinering är en komplex process där både affektiva, kognitiva och beteendemässiga komponenter involveras. Prokrastinering är ett känt fenomen i arbetslivet.  Prevalensen är hög bland anställda, därför har fokus på fenomenet legat på just den populationen. Syfte är undersöka om det finns ett samband mellan prokrastinering och personlighetsfaktorer, samt prokrastinering och arbetstillfredsställelse hos anställda i Sverige. Deltagare var 98 anställda.  Deltagarna besvarade en enkät som bestod av Big Five Markers (BFM) skala, Pure procrastination scale (PPS) skala samt Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). Materialet analyserades med hjälp av Pearsson korrelationer och regressionsanalyser. Studien visade på att Neuroticism och Samvetsgrannhet har samband med prokrastinering, däremot Extraversion, Vänlighet samt Öppenhet inte hade något samband med prokrastinering. Arbetstillfredsställelse, kön och ålder visade ingen samband med prokrastinering. Slutsatsen är att bristen på självdisciplin leder till prokrastinering vilket orsakar stress och depression. Framtida forskning skulle vara intressant att undersöka om det finns ett samband mellan prokrastinering, bransch samt yrkeskategori. 

 • 230.
  Galic, Sanja
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Lundgren Eriksson, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ungdomsarbetslös: En studie om ungdomars attityder gentemot handläggaren som representant för Arbetsförmedlingen som organisation2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien har genomförts för att undersöka hur attityder kan påverkas av den sociala interaktionen som uppstår i mötet, mellan den arbetssökande ungdomen och handläggaren på Arbetsförmedlingen. Studien har genomförts kvantitativt med hjälp av elektroniska enkäter som vi har publicerat på Facebook, och länkat i ett mail till samtliga studenter på högskolan i Skövde. Målgruppen på våra respondenter var mellan 19-23 år och med kravet om att de skall eller har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen. Syftet med studien är att undersöka bland annat hur handläggarens engagemang påverkade den arbetssökande individen till att aktivt söka arbete efter det första besöket på Arbetsförmedlingen. Exempel på andra variabler vi har valt att studera är om handläggarens ålder och tillgänglighet påverkar den arbetssökandes inställning till denne, respektive engagemang till att aktivt fortsätta söka arbete. Teorierna vi valt att utgå ifrån har varit attributionsteorin, kognitiv teori och social identitet. Resultatet visade på ett signifikant samband, som innebar att handläggarens engagemang påverkar den arbetssökandes fortsatte engagemang till att söka arbete. Även handläggarens ålder och tillgänglighet hade signifikanta samband och påverkade därför den arbetssökande ungdomens inställning gentemot denne, samt engagemang till att aktivt fortsätta söka arbete. Tidigare forskning har bland annat visat att interaktionen mellan handläggaren och den arbetssökande ungdomen är av vikt. Vi har kommit fram till att det bemötandet ungdomen får av handläggaren är av betydande art i fråga om attityder gentemot hur de betraktar Arbetsförmedlingen som organisation.

 • 231.
  Garcia, Danilo
  et al.
  Blekinge Center of Competence, Blekinge County Council, Karlskrona, Sweden Network for Empowerment and Well-Being, Lyckeby, Sweden Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden; 4Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy, Gothenburg, Sweden; Department of Psychology, Lund University, Lund, Sweden.
  Persson, Björn N.
  Network for Empowerment and Well-Being, Lyckeby, Sweden; Department of Cognitive Neuroscience and Philosophy, University of Skövde, Sweden.
  Kajonius, Petri
  Network for Empowerment and Well-Being, Lyckeby, Sweden; Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden; 7Department of Social Psychology, University of Skövde, Sweden.
  Item Response Analysis of the Short Dark Triad QuestionnaireInngår i: ICPS 2017International Convention of Psychological Science, Vienna, Austria, 23 - 25 March 2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We used Item Response Theory to analyze item functionality in the Short Dark Triad Questionnaire.The responses were less reliable when θ was less than 0, while most reliable when θ was 0-3. The onedeviation from this pattern was narcissism, which showed stable reliability coefficients between -2and 3.Supporting summaryBackground: Character is defined as individuals’ goals and values or what people make ofthemselves intentionally. In this context, Dark Triad Theory suggests that malevolent human charactercomprises: Machiavellianism, psychopathy, and narcissism. These three dark traits are often measuredusing single long instruments for each one of the traits. Nevertheless, there is a necessity of short andvalid personality measures in psychological research. We aimed to expand the understanding of oneof the most popular short Dark Triad measures, namely the Short Dark Triad Questionnaire, usingItem Response Theory to analyze item functionality.Method: Participants (N = 1,487, nmales = 608, nfemales = 879) were recruited from Amazon’sMechanical Turk. Mean age was 33.28, SD = 11.66. They received $0.50 as compensation forparticipating and only residents of the US were allowed to accept participation.Results: We ran three separate unidimensional models, one for each of the dark character traits. Scaleinformation curves revealed that the items deliver most information when θ levels are approximatelybetween 0 and 3. Importantly, the information by the Machiavellianism items, and thus alsoreliability, substantially declines when θ is approximately 2. Reversed items tended to get the lowestalphas, with 4 out of 5 reversed items being in the bottom 7 items. Psychopathy and Machiavellianismitems had both highest and lowest alphas, whereas the narcissism items were more clustered in themiddle. At the highest scale-step (b4), the items with the lowest discriminatory ability also showedmore extreme difficulty, above 3 SD. The same trend could be seen at the lower end (b1). The itemswith the lowest discriminatory ability were more extreme, sometimes below 3 SD. Psychopathy items2 and 7 and Machiavellianism items 1 and 4 stood out as weak items. These four items also had thelowest a-parameter estimates, further confirming their relatively weak characteristics. The betas formost of the psychopathy items imply that the items function the best for people above the mean ontrait psychopathy, whereas both Machiavellianism and narcissism betas were more evenly distributed.Conclusion: The Short Dark Triad is less reliable for low levels (i.e., when θ is less than 0) on thelatent trait, especially for psychopathy. The reliability is highest when θ is between 0 and 3. The onedeviation from this pattern is narcissism, which shows stable reliability coefficients (approximately.80) between -2 and 3 θ.

 • 232.
  Gelin, Daniel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Brinna, brann, brunnit: En socialpsykologisk studie av utbrändhet och dess eftersläckningsarbete2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 233.
  Gellerskog, Eva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Arbetstillfredställelse- vilka faktorer påverkar?: En kvantitativ undersökning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 234.
  Gellerskog, Eva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Stress i arbetslivet- Vilka faktorer påverkar?: En kvantitativ undersökning2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 235. Gidlund, Joakim
  Anonyma internetkulturer: En studie av ”lurkers” upplevelser2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Internet består idag av flertalet forum som var och en kan karaktäriseras som en

  internetkultur. Dessa forum inriktar sig till att antingen anonymisera sina användare för att

  utnyttja yttrandefrihetens maximala potential, eller icke-anonymitet där användare kan

  kopplas till personliga uppgifter tillgängliga till de som vistas på forumet. Allt fler svenskar

  väljer anonymiseringstjänster på grund av de digitala övervakningslagarna som har trätt i kraft

  under 2000-talet. Syftet: syftet med studien är explorativt, det vill säga att ta reda på hur så

  kallade lurkers, åskådare, uppfattar anonymitet på internet. Metod: för att samla empiri

  genomfördes kvalitativa intervjuer med sex stycken så kallade lurkers. Den empiriska datan

  analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: de analyserade intervjuerna visar att

  internetkultur omfattar begreppet anonymitet. Anonymiteten utgörs av två kategorier (i.)

  beteende och (ii.) interaktion. Resultatet visar att internetkulturer utgörs av olika barriärer som

  bestämmer vad som är tillåtet genom regler och normer. Anonymt beteende beskriver hur

  man individuellt behandlar eller presenterar sig själv för andra, och anonym interaktion

  beskriver det samspel som skapas mellan två eller flera användare. Samt genom att ansluta sig

  till en anonym internetkultur få uttrycka sina äkta åsikter utan konsekvens. Analys: resultatet

  analyserades övergripande med hjälp av utvecklade dramaturgiska begrepp.

 • 236.
  Gisslén Söderström, Anna-Karin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Närvaro, förtroende och feedback": En kvalitativ undersökning om utbrända arbetstagares relation till sin chef2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 237.
  Good, Hillevi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Upplevelser av att vara hästflicka: En socialpsykologisk studie av hästflickors identiteter2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 238.
  Gordon-Finlayson, Alastair
  et al.
  Teeside University, Middlesbrough, Storbritannien.
  Sullivan, Cath
  University of Central Lancashire, Preston, UK.
  Becker, Sue
  Teeside University, Middlesbrough, Storbritannien.
  Wiggins, Sally
  University of Strathclyde, Glasgow, UK.
  Qualitative undergraduate dissertation supervision in psychology: Current practice, needs and support for supervisors2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 239.
  Gottfridsson, Sofie
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Holmström, Sara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  På jakt efter en identitet: Identitetsskapande i samband med backpackingresor2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Drömmen om att resa utanför det egna landets gränser och upptäcka andra länder och kulturer blir allt vanligare och möjliggörs i och med allt billigare flygbiljetter. I och med detta har även backpackingresor tenderat att öka de senaste decennierna och har även kommit att bli något av ett socialt fenomen i Sverige. Uppsatsen berör fenomenet backpacking och vad en backpackingresa har för betydelse för identitetsskapandet hos den enskilde individen. Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida en backpackingresa motsvaras av en inre resa hos individen. Backpacking är sedan tidigare utforskat inom andra discipliner och uppsatsen önskar bidra till forskningsområdet med ett socialpsykologiskt perspektiv. Valda teorier utgår från den symboliska interaktionismen och innefattar Meads teorier om samspelet mellan individ och samhälle i den sociala handlingen samt Giddens teorier om identitetsskapande i det globala samhället. Det empiriska materialet består av åtta intervjuer med unga svenska backpackers. Resultatet från studien visar att informanternas identitet förändrats genom resan samt att de genomförde resan vid en brytpunkt i deras liv. Vidare belyser resultatet att resan används i syfte att skapa en berättelse om sig själv och att den även kan användas som en statusmarkör för omgivningen.

 • 240. Granér, Rolf
  Arbetsgruppen: Den professionella gruppens psykologi1991Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Arbetslivet har blivit alltmer gruppinriktat. Samtidigt präglas många arbetsgrupper av samarbetssvårigheter. För att tillvarata en arbetsgrupps resurser och för att förebygga och bearbeta olika konflikter är kunskap i gruppsykologi ett viktigt hjälpmedel.

  Denna bok innehåller en grundlig genomgång av olika gruppsykologiska teorier med direkt tillämpning i arbetslivet.

  Boken riktar sig till studerande i yrkesinriktade högskoleutbildningar, arbetsledare, personalutvecklare och chefer samt till medarbetare i professionella grupper.

 • 241. Granér, Rolf
  Personalgruppens psykologi1994Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I denna bok ges en översikt över de socialpsykologiska processer som kännetecknar en personalgrupp. Enkelt och lättillgängligt presenteras teorier och begrepp som kan fungera som redskap för att förstå arbetslagets och samarbetets psykologiska villkor. Teori varvas med praktiska övningar och resonemang kring hur samarbetsproblem och konflikter kan förebyggas och bearbetas.Boken innehåller bl.a. avsnitt om konstruktiva och destruktiva grupprocesser, möjligheter och hinder i kommunikation,ledarskapets villkor och fallgropar, arbetslag i kris och förändring samt konflikt och konfliktbearbetning.

  Boken är avsedd för grundläggande universitets- och högskoleutbildning samt för personalutbildning inom myndigheter och organisationer.

 • 242. Granér, Rolf
  Personalgruppens psykologi: Lärarhandledning1995Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna bok är avsedd som ett hjälpmedel för de lärare och handledare som använder boken Personalgruppens psykologi (Studentlitteratur 1994). Författaren ger en översikt över innehållet i huvudbokens olika kapitel och går igenom de avsnitt som kan erbjuda svårigheter. Vidare ges förslag på repetitions-och diskussionsfrågor till varje kapitel. Författaren presenterar också övningar utöver dem som beskrivs i huvudboken samt ger kommenterade förslag till fortsatt läsning.

 • 243.
  Gullberg, Sofia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den apoteksanställdes dilemma: En studie om apotekspersonals emotionella arbete2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 244.
  Gustafsson, Anders
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Fombelle, Paul
  NorthEastern University.
  Witell, Lars
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för företagsekonomi.
  Kristensson, Per
  Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Avdelningen för psykologi. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Centrum för tjänsteforskning.
  Unlearning Innovation and Learning Service Innovation!2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 245.
  Gustafsson, Fredrik
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Att bemöta en sverigedemokrat: En studie om hur individen bakom rösten på sverigedemokraterna upplever sig bli bemött.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att tolka och förstå hur individen som väljer att rösta påsverigedemokraterna upplever att hen behandlas av sin omgivning till följd av sin politiskaröst. I den tidigare forskningen lyfter jag upp att sverigedemokraterna på politisk nivåbetraktats som något annorlunda. Vidare lyfter jag upp forskning som har gjorts kringavvikande och stigmatisering, hur detta sker och hur det påverkar individen i sitt vardagligaliv. Arbetet tolkas med hjälp av Goffmans tanke kring stigmatisering och Beckers tankarkring avvikande. I arbetet utgår jag från ett hermeneutiskt förhållningsätt, för att fånga inindividernas upplevelse av fenomenet. Studien grundar sig på fem intervjuer med individersom skulle rösta på sverigedemokraterna om det var val idag. I arbetets resultatdel lyfts upphur de som intervjuas upplever att de blir bemötta, och vidare hur det finns ett stigma kring attvara sverigedemokrat på många håll, och att det även lett till negativa handlingar motindividen. Studien visar även att det finns anledning att inte vara öppen med sin politiska rösti en del sammanhang, då risken att misskrediteras är för stor. Upplevelsen av hur man bemötssom sverigedemokrat tycks dock vara mångtydig och situationsberoende.

 • 246.
  Gustafsson, Nina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Vem hör hemma i arbetslivet?: Praktik som åtgärd för att underlätta personer med intellektuella funktionsnedsättningars inträde på arbetsmarknaden.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study investigates a Swedish educational project aimed to incorporate young people with intellectual disabilities into the labor market through internship. This qualitative interview study was conducted with six of the project student’s internship supervisors. The purpose of this study is thus to examine the motives behind the decision to take on a trainee from the program at the workplace. In addition, the study also aims to examine whether and how dif-ferent factors of the workplace affect the trainee’s opportunities for social inclusion in the workplace. Finally, the study seeks to investigate if the contact with the trainee influences the supervisor’s attitude towards people with intellectual disabilities and what might have an im-pact on that process. A theoretical framework, which includes Gordon Allport's "Contact hy-pothesis" and Max Weber's "Ideal types of social action", has been used to analyze the results. Study results show that the method of internship may lead to improved attitudes toward peo-ple with intellectual disabilities. An important part of this process proved to be that the work-place tasks were performed together with other employees and meant that the trainees had the opportunity to challenge their colleagues' perceptions of them.

 • 247.
  Haag, Nicole
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Nord, Astrid
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Jämställdhet handlar om att dela lika?": Debatten om föräldraförsäkringen i svensk dagspress2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föräldraförsäkringen är ett omdebatterat och aktuellt ämne, ett nytt reformförslag antogs så sent som i november 2015. Debatten kan ses som ett explicit uttryck där åsikter kring jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet diskuteras. Den här studien har, genom att analysera debattartiklar, undersökt vad det råder enade respektive skilda meningar om i debatten om föräldraförsäkringen. Dessutom har studien avsett att besvara frågan hur genus konstrueras i debatten. Tidigare forskning visar att jämställdhet är ett ämne som studerats av många olika forskare. Resultaten från dessa studier visar att arbetslivet idag inte är jämställt utan att kvinnor och män har olika förväntningar på sig. Det visar också på att jämställdhetsarbete är något omdiskuterat och delvis problematiskt. Uppsatsens teoretiska ramverk utgår ifrån genusteori av Hirdman och diskursteori av Laclau och Mouffe. Med hjälp av begrepp från diskursteorin analyserades debattartiklar från fyra rikstäckande dagstidningar, detta för att synliggöra det förgivettagna och motstridiga i debatten om föräldraförsäkringen och konstruktioner av genus. Från analysen kunde två hegemoniska diskurser identifieras; jämställdhetsdiskursen och förändringsdiskursen. Dessa två övergripande teman innehöll även motstridigheter då avseende kampen om definitionen av jämställdhet samt de omdebatterade reformförslagen. Vidare kunde studien också visa att kvinnor och män konstruerades på olika sätt i debatten. Det en kunde se var att kvinnor konstruerades generellt i relation till männen. Genom en reformerad föräldraförsäkring skulle kvinnan kunna bli lite mer som mannen eller lite mindre som dagens kvinna – en lite manligare kvinna helt enkelt. Männen däremot stod inte i relation till den kvinnliga konstruktionen utan konstruerades helt fristående.

 • 248.
  Haage, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Holmberg, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Konflikter på arbetsplatsen: En kvantitativ studie om relationen mellan upplevd känsla av sammanhang, stress och konflikter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Upphovet till syftet bakom denna undersökning är bristen på tidigare forskning kring känsla av sammanhang kopplat till konflikter. Studiens syfte är att undersöka relationen mellan en individs upplevda känsla av sammanhang och två perspektiv av konflikter med stress som en medierande variabel. Konflikter kan ses från många perspektiv. Fokus i denna studien är konfliktupplevelse och konflikthantering. Respondenterna (n = 201) består av personal inom vård och omsorg i den offentliga sektorn. Enkäter delades ut för att mäta personalens upplevda känsla av sammanhang, stressnivå, konfliktupplevelse samt konflikthantering. Resultatet av regressionsanalyserna visade på signifikanta (p <.05) positiva samband. En individ som upplever en hög grad av känsla av sammanhang har en positivare upplevelse av konflikter och en bättre konflikthantering. Relationen mellan variablerna analyserades med stiganalyser som visade signifikanta resultat (p  <.05) och att den medierande effekten av stress ligger från 11.4 procent till 25.0 procent. Detta indikerar att stress inte är det största problemet när det kommer till konflikter på arbetsplatser, utan att det är personalens känsla av sammanhang som behöver höjas för att få en bättre arbetsmiljö.

 • 249.
  Haas, Linda
  et al.
  Indiana University-Indianapolis, Indianapolis, IN 46202, USA.
  Hwang, Philip
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  “It's About Time!”: Company Support for Fathers' Entitlement to Reduced Work Hours in Sweden2016Inngår i: Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, ISSN 1072-4745, E-ISSN 1468-2893, Vol. 23, nr 1, s. 142-167Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Fifteen nations offer fathers the right to reduce work hours to care for children. Incorporating a gender perspective, this study uses a mixed-methods approach to examine the implementation of this policy in the first nation to offer it, Sweden. It investigates whether the institutional and cultural environment exerts pressure on companies to facilitate fathers' hours reduction, companies' levels of support for fathers' use of this entitlement and correlates of company support. The persistence of the “male model of work” appears to be an important barrier to implementation of a policy that offers promise in offering fathers time to care.

 • 250.
  Haas, Tigran
  KTH, Tidigare Institutioner, Infrastruktur.
  Ethnic Conflict and the Right to Return of Limbo Disaporas: Multifaceted Reflections on the Case of BiH2004Inngår i: Migration and Ethnic Studies (Migracijske i Etnicke Teme), ISSN 1133-2546, Vol. 20, nr 1, s. 29-51Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper examines the phenomenon of refugees and resettled persons in the process of forcedmigrations in the aftermath of man-made disasters. Although some of the ideas presented here couldhave wider application, the focus is on post-conflict zones within the former Yugoslavia, namely BiH.The paper uses the questions of ethnicity and nationalism within resettlement, dislocation and immigrationas a backdrop, into which the issue of globalization is also briefly reflected. The intention hereis not to cover a wide range of pressing topics, but simply to relate a number of issues arising in contemporarylarge-scale forced migrations to a resurgence of cultural specificity and ethnicized nationalismas counterpoints to globalization. The paper introduces the concept of “limbo diasporas” in the caseof Bosnian refugees in Sweden through reflection and linkage with the aforementioned concepts. Thepaper ends with some recommendations and open questions on social rehabilitation and ethnic healingas well as some general conclusions.

2345678 201 - 250 of 878
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf