Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 8633
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Andersson, Andersson
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Islamofobi: En undersökning av muslimska kvinnors upplevelser av utsatthet för islamofobi2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En kvalitativintervjuforskning har utfört där tolv muslimska kvinnors utsatthet för kränkande behandling och diskriminering står i fokus. Dessa muslimska kvinnor, från Västergötland och Småland i åldrarna 20-50 år, har intervjuats med syfte att få insyn i om och i så fall hur de upplever islamofobi i sin vardag. Frågorna som ställts lyfter fram hur de uppfattar sin utsatthet för kränkande behandling och diskriminering utifrån att de identifierar sig som muslimer som bär slöja. Alla kvinnor bär idag slöja och frågor kring när slöjan blev en del av deras klädsel har ställts samt varför de valt att bära den. Frågorna kring slöjan har ställts i syfte att lyfta fram skillnader i allmänhetens bemötande av kvinnorna före de bar slöja samt efter att slöjan blev en del av deras vardagliga klädsel. Vid intervjuerna har grundfrågorna varit dem samma, men följdfrågorna har varierat vid de olika intervjuerna beroende på vilka svar kvinnorna givit kring deras erfarenheter och upplevelser.

  Det som framkommit under intervjuerna är att samtliga kvinnor har utsatts för kränkande behandling och merparten av kvinnorna utsätts dagligen, men diskriminering är inte ett lika vanligt förekommande fenomen, endast två av informanterna har blivit utsatta för diskriminering p.ga. det faktum att de bär slöja.

  De kränkningar som förekommer handlar framförallt om, etniska svenskar i olika åldrar, som kallar kvinnorna terrorist, IS älskare, att de talar om att kvinnorna borde åka hem igen eller att det vore bra om Sverige Demokraterna vinner.

 • 202.
  Andersson, Andreas
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för konstnärliga studier.
  Tre musikinstrument - En röst: En självstudie om omställningsprocesser mellan träblåsinstrument2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tre musikinstrument – En röst. En studie om omställningsprocessen mellan ett träblåsinstrument till ett annat. Detta område omfattar tvärflöjt- oboe- och altsaxofonspel. Arbetet bygger på observationer av en sex veckor lång instuderingsprocess, sett i relation till ett urval av tidigare forskning och högskoleuppsatser inom området. Studien har i syfte att utforska omställningsprocessen när jag byter från det ena blåsinstrumentet till det andra. Detta för att ge en djupare inblick i en multiinstrumentalists vardag och belysa de fenomen som ligger till grund för spelet för respektive instrument och som sedan tas med i omställningsprocessen. Denna kvalitativa studie utgår från ett livsvärldsperspektiv och metod är loggboksskrivande samt videodokumentation. Resultatet bärs upp av två teman: Inre röst och instrumentbyte-muskelbyte som står för mentala respektive fysiska handlingar. Efter resultatet följer en diskussion som sätts i förhållande till litteratur och tidigare forskning inom området. Arbetet avslutas med tankar om dess betydelse samt möjligheter till framtida forskning.   

 • 203.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  De, dem och dom: Vilka är dom som vill slopa de och dem?: En granskning av dom-debatten i svensk media och pronomenens användarstatistik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som har förekommit i debatten om de, dem och dom under de senaste tre åren i Sveriges sex största dagstidningar (Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan, detta enligt Tidningsutgivarna [TU]). Argumenten hämtas från artiklar via artikelsökverktyget Retriever. I syfte att finna artiklar beträffande dom-debatten testades flertalet olika söksträngar i sökverktygets sökfält. Till sist resulterade söksträngarna och fraserna ”de och dem”, ”de/dem” och ”dom-debatten i flest träffar. Utifrån ett antal urvalskriterier återstod totalt 26 artiklar. Under motsvarande tidsperiod undersöks även vilket av dessa pronomen som används mest i skrift: talspråksformen dom eller skriftspråksformerna de och dem, med hjälp av Språkbankens konkordansverktyg Korp. Detta för att kunna se ett samband mellan argumenten som förekommer i dagens debatt och det faktiska bruket. Vidare jämförs också resultaten med Språkrådets rekommendation beträffande dessa pronomen. Resultaten i den här studien redovisar alltså temperaturen på debatten i media och pronomenens statistiska användning, som sedan leder till slutsatser om det rådande de/dem/dom-klimatet. Undersökningen visar att de och dem enligt statistik används mer frekvent än dom i skrift. Det kan också konstateras att det förekommer fler argument som stöder ett fortsatt bruk av de och dem i media under de senaste tre åren jämfört med argument som stöder en dom-reform i media under motsvarande period.

 • 204.
  Andersson, Anna
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Är det riktigt att grammatik är viktigt?: En studie om läromedels argument till att läsa grammatik och elevers inställning till dessa argument2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som förs, i tre populära läromedel i gymnasieskolans grammatikundervisning, till att läsa grammatik. Undersökningen genomförs i form av en komparativ läromedelsanalys av tre vanligt förekommande läromedel som behandlar grammatik, baserat på 20 lärares autentiska val av läromedel. Genom dessa läromedel sker en sammanställning av deras argument till att läsa grammatik. Vidare består studien också av en enkätundersökning som har till syfte att granska elevers inställning till dessa argument, samt deras uppfattning om grammatikens relevans och nytta i skolans undervisning. Genom enkätundersökningen får eleverna redogöra för om de tycker att läromedlens argument till att läsa grammatik är legitima. Att kombinera en undersökning om vilka argument som förs i populära läromedel till att läsa grammatik och en undersökning av elevers inställning till dessa argument, redovisar alltså om elever uppfattar läromedlens argument till att läsa grammatik som berättigade – på så vis kan vi veta om argumenten håller enligt eleverna. Det är högst relevant att undersöka hur populära läromedel motiverar till att läsa grammatik, eftersom tidigare forskning visar att grammatikundervisningen tampas med stora problem, som bland annat elevernas förmåga att förstå grammatikens relevans och nytta i samband med skolan. Studiens resultat visar på att majoriteten av eleverna faktiskt anser att grammatik är viktigt – men också att de tycker att grammatik är tråkigt. Vidare visar även studien att majoriteten av eleverna anser att nio av de elva argumenten faktiskt är legitima. Studien visar också att majoriteten av eleverna, efter att ha tagit del av argumenten, tyckte att grammatik var viktigt redan innan de fick ta del av läroböckernas argument och drygt en tredjedel svarade även att argumenten har fått dem att inse att grammatik är viktigt.

 • 205.
  Andersson, Anna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Berggren, Jeanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
  Barn i socio-emotionella svårigheter2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för pedagogers förhållningssätt i mötet med barn i socio-emotionella svårigheter. Studien undersöker vilken betydelse pedagogerna anser att barns socio-emotionella utvecklingen har samt vilka strategier de använder för att möta och underlätta för barn i socio-emotionella svårigheter. Vi använder en kvalitativ metod för att besvara våra forskningsfrågor samt intervju som datainsamlingsmetod.

  Resultatet i studien visar att informanterna som deltagit uttrycker ett liknande förhållningssätt och bemötande i mötet med barn i socio-emotionella svårigheter. Likaså använder de snarlika strategier för att främja och underlätta för dessa barn. Deras utgångspunkt är att varje enskilt barn ska mötas utifrån sina egna behov och förutsättningar. Informanterna placerar inte heller svårigheterna hos det enskilda barnet, utan istället är det verksamheten som måste anpassas och förändras. 

 • 206.
  Andersson, Annika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Second language acquisition in children and adults: ERP studies of phonological awareness, semantics, and syntax2017Inngår i: Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC) Colloquium 2017, 2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Whereas behavioral studies of L2 acquisition in children are abundant little is known about second language (L2) processing in development neurocognitively. Indeed, neurocognitive studies of L2 processing typically are limited to adults with several years of exposure, who may use general cognitive mechanisms to compensate for any difficulties in L2 processing. Research on bilingual adults suggests that age of acquisition (AoA) and proficiency have different effects on different aspects of L2 processing. In addition to AoA and proficiency, neurocognitive studies have also reported on crosslinguistic influence (CLI) in morphosyntactic L2 processing. These studies typically report that learners display nativelike L2-processing when structures are similar to that of their own native language.

  I will present studies where we recorded event-related brain potentials (ERPs) in order to index processing of phonological awareness (Rhyming effect: RE), semantics (N400), and syntax (LAN, P600) in bilingual and monolingual children 6-8 years of age. In addition, I will present a study of CLI effects of processing of L2-syntax. Even though behaviorally, bilingual children with an average AoA of 4 years had lower English proficiency than monolingual children, proficiency predicted similar differences in ERPs across groups. However, other differences in the ERPs waveforms were related to AoA rather than proficiency. These differences were restricted to phonological awareness and syntax. Adults with similar L2-Swedish proficiency differed in their processing depending on if their first language had similar syntax (verb second, German learners) or not (English learners).

  The results from the studies that will be presented suggest early acquisition is important for processing of rhyming and for more automatic syntactic processing while proficiency is important for semantics and for controlled aspects of syntactic processing in children and that CLI can affect syntactic processing in late adult learners of a language.

 • 207.
  Andersson, Annika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Snabbast eller bäst?2017Inngår i: Förskoletidningen, ISSN 0348-0364, nr 4, s. 27-29Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Vuxna lär sig andraspråk snabbast medan barn blir bäst. Detta gäller speciellt språkljud men också grammatik och meningsbyggnad.

 • 208.
  Andersson, Annika
  Lund University.
  Standing avocados, or when ratings of sentences and brain processing tells different stories2017Inngår i: LU Humanities Lab 10 years 2017: A celebratory symposium October 19, 2017 : How Lund University Humanities Lab has changed research, Lund: Lund University , 2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 209.
  Andersson, Antonia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Teaching English to newly arrived immigrant pupils: A qualitative case study about teachers' experiences at a Swedish secondary school2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This qualitative case study examines teachers’ perspectives on receiving and teaching newly arrived immigrant pupils. Previous research and the Swedish National Agency for Education have shown that immigrant pupils have a tendency to fail their education, and some researchers also implied that these children fail their English education. The aim of this essay has been to investigate how English teachers at a secondary school in southern Sweden deal with the growing number of newly arrived immigrants in their classes. The collected data is based on qualitative semi-structured interviews with three teachers at a secondary school in Sweden. The results indicate that the teachers considered that it was challenging to receive and teach newly arrived immigrant pupils. They do not have enough information on how they should incorporate these children into subject planning and ongoing pedagogical initiatives. Moreover, the data also show that the participants expressed the fact that the pupils often had a low level of English proficiency, and that they occasionally did not obtain a grade in English. The pupils’ low English level connected with their ongoing Swedish acquisition made it difficult for the teachers to adapt their teaching. The Results also implied that many newly arrived pupils used English as a communication language, which may have a positive impact on their learning. 

 • 210. Andersson, Axel
  et al.
  Wahlberg, Malin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier.
  In the Wake of a Postwar Adventure: Myth and Media Technologies in the Making of Kon-Tiki2017Inngår i: Small country, long journeys: Norwegian expedition films / [ed] Eirik Frisvold Hanssen, Maria Fosheim Lund, Oslo: Nasjonalbiblioteket , 2017, s. 178-211Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Kon-Tiki stands out as the most internationally successful and popular documentary ever produced by the Scandinavian film industry. Its box office success and 1951 Academy Award ensured this spectacular and risky sea crossing, a reenactment of a prehistoric voyage, would be seen around the world. In 1947, Thor Heyerdahl and five crewmembers covered the 8000 kilometres of ocean between Peru and a Polynesian island on a balsa raft that was constructed almost entirely without the benefit of modern tools, ropes, or nails. Heyerdahl undertook this voyage to prove his theory that prehistoric white people, who had initiated the great civilizations of the Americas, had sailed on to Polynesia. Basing his theory on pseudoscientific studies on “race” developed by writers like Arthur de Gobineau in the 19th century and further elaborated by the eugenicist movement of the early 20th, Heyerdahl proposed a constitutive link between whiteness and civilization. To bolster his argument, he interwove it with idiosyncratic interpretations of myths from the Americas and Polynesia. The Kon-Tiki project was designed to explore “non-western myths”, but the supposed verification provided by the expedition was based on colonial preconceptions, which were themselves expressions of racist and mythical assumptions of whiteness. The project also provided a new narrative that enshrined the event, including the word “Kon-Tiki”, in popular post-war culture.

  In this chapter, we argue that the Kon-Tiki as a historical expedition and a film deserves renewed attention beyond merely Norwegian film history. Most importantly, it reveals a transnational production history that in compelling ways yields new insights into the expedition film as media culture, screen event, and intercultural narrative in the post-war era. In the following chapter, we propose a critical reassessment of the Kon-Tiki to illuminate some historiographic aspects of myth and myth-making, and to look more closely at the international interests, transnational influences, and media technologies involved in how Heyerdahl created this narrative.

 • 211.
  Andersson Burnett, Linda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  The ‘Lapland Giantess’ in Britain: Reading Concurrences in a Victorian Ethnographic Exhibition2017Inngår i: Concurrent Imaginaries, Postcolonial Worlds: Toward Revised Histories / [ed] Diana Brydon, Peter Forsgren, Gunlög Fur, Brill Academic Publishers, 2017, s. 123-143Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 212.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Siniaalto, Paulina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Kommunikation i den svenska skolans engelskundervisning: En studie om klassrumskommunikation i 5 klasser i åk 1-32017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant forskning analysera förekomsten av olika verbala kommunikationsstrategier i några lärares engelskundervisning i 5 utvalda klasser i Sverige, bl.a. för att kunna bidra med fakta som kan inspirera lärare att utveckla sin egen undervisning. Metoden som använts består dels av observationer av engelsklektioner och dels av intervjuer med de undervisande lärarna och har genererat data av kvalitativ och kvantitativ karaktär. Inspirationen till de aspekter av kommunikation som har observerats är hämtad från den så-kallade SETT-modellen som kan hjälpa lärare att själva utveckla sin undervisning genom att den synliggör de interaktionsprocesser som pågår i klassrummet (Walsh, 2013). Resultatet visar att lärarna främst använde sig av det svenska språket i engelskundervisningen och att slutna frågor var den vanligaste förekommande interakturen, dvs. lärarnas sätt att kommunicera med elever, av de totalt 17 interakturstyper som undersökts. Dessutom visar resultatet att lärarna hade en god inställning till att undervisa i ämnet samtidigt som att undervisningen medför vissa utmaningar för dem. Slutligen belyser studien hur SETT-modellen ytterligare kan utvecklas, anpassas och användas i den svenska skolan och dess engelskundervisning. 

 • 213.
  Andersson, Christoph
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Många svenskar i Stasis arkiv2017Inngår i: Scoop - tidskriften för grävande journalistik, ISSN 1652-2591, nr 1, s. 114-129Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Olof Palme, Ingvar Kamprad och Kjell-Albin Abramsson. Det är några av de många svenskar som finns i Stasis arkiv. En lärare och en grupp studenter från Södertörns högskola åkte till Berlin för att lära sig gräva i tio mil Stasiakter

 • 214.
  Andersson, Christoph
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Terrorcellen som fick hjälp av polisen2017Inngår i: Expo, ISSN 1400-9846, Vol. 22, nr 3, s. 36-47Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  De tre nazisterna misstänks ligga bakom 14 bankrån, två bombattentat och tio mord. I ett hus någonstans i Mellansverige berättar en före detta tysk polisinformatör om hur allt hade kunnat stoppas innan det började

 • 215.
  Andersson, Christoph
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Förster, Andreas
  Nazisten som teg: Drömmen om att skapa högerextrema terrorceller i Tyskland och Sverige2017 (oppl. 3000)Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Beate Zschäpe, 38, sitter i en domstol i München och tiger, iklädd en mörk businessdress och med håret utslaget. Det har hon gjort sedan 2013, åtalad för delaktighet i tio mord, flera bankrån och två bombattentat, begångna mellan 1999 och 2011. Här skulle också hennes kumpaner Uwe Mundlos och Uwe Böhnhardt ha suttit, men både hade dött under mystiska omständigheter 2011.

  Trion gick under namnet NSU, Nationalsozialisticher Untergrund. Målet var att bli en brun motsvarighet till RAF, Röda arméfraktionen, med Lasermannen John Ausonius som inspirationskälla. Men också svenska NRA, Nationella revolutionära armén Tony Olsson, Jackie Arklöv, Andreas Axelsson och andra militanta högerextremister i Sverige.

  Det här är berättelsen om trion och ett bakomliggande högerextremt nätverk, med förgreningar till Norden. Likaså om hur det indirekt stöddes av den tyska säkerhetspolisens Författningsskydd. Beate Zschäpe har goda skäl att tiga, men vill samtidigt gärna berätta om alla sina år i terrorcellen. Frågan är om hon ska våga ta bladet från munnen.

 • 216.
  Andersson, Daniel
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Bruket av kristnandet: Relationen mellan framställningar av kristnandet i Sverige i forskning kontra gymnasiets läroböcker under 1900-talet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 217.
  Andersson, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Measuring Gaia: Sociotechnical Systems as Planetary Phenomena2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 218.
  Andersson, Daniel
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Många krokar i långdansen. Finlandssvenska ordspråk och talesätt. Red. Carola Ekrem. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 812.) 672 s. Helsingfors 2017. ISSN 0039-6842, ISBN 978-951-583-361-7.2017Inngår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, Vol. 140, s. 241-242Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 219.
  Andersson, Daniel
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Ordspråk som kulturhistoriskt källmaterial: en diskussion med exempel från Västerbotten och Österbotten2017Inngår i: Språkmöten i Västerbotten och Österbotten / [ed] Lars-Erik Edlund & Marianne Nordman, Vasa/Umeå: Svensk-Österbottniska Samfundet /Kungl. Skytteanska Samfundet , 2017, s. 102-112Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 220.
  Andersson, Daniel
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Ortnamnens funktioner i flerspråkiga områden2017Inngår i: Mellannorrland i centrum: språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman / [ed] Lars-Erik Edlund & Elzbieta Strzelecka, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet , 2017, s. 131-142Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 221.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Language and Place in Northern Spaces: Editorial2017Inngår i: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 11, nr 1, s. 7-9Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 222.
  Andersson Edén, Therese
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  The Shakespearean Stahr: Using Genette’s Theory of Intertextuality to Compare The Last Tycoon to Shakespeare’s Tragedies2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay uses Gerard Genette’s theory of intertextuality – in particular, architextuality - in order to establish the connection between Shakespearean tragedies and F. Scott Fitzgerald’s last novel, The Last Tycoon. The essay relies mainly on known Shakespeare critic A.C Bradley and the categories he uses in order to establish what makes a Shakespearean tragedy a Shakespearean tragedy. This framework will then be used to further elaborate upon the architextual connection between Shakespeare and Fitzgerald. The essay also compares the characters from The Last Tycoon directly to characters from Shakespeare’s tragedies in order to further show the intertextual connections. For example, Fitzgerald's main character Monroe Stahr is compared to Julius Caesar, from Shakespeare's play of the same name, while the antagonist Mr Brady is compared to both Cassius from the previously mentioned Julius Caesar, as well as Iago from Othello

 • 223.
  Andersson Ehn, Anna-Lena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  "Vad betyder zombie jag vet inte": Andraspråkselevers epistemiska positioneringar i samtal 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur andraspråkstalare gör lärande genom tal-i-interaktion. Frågorna som ställts är hur talarna gör för att orientera sig mot en gemensam förståelse och hur lärandet blir synligt genom talarnas agerande. Studiens teoretiska utgångspunkt är epistemisk positionering, där talarna positionerar sig som vetande (k+), eller ovetande (k-). Materialet i studien består av en videoinspelning av ett samtal mellan två andraspråkstalare när de spelar ett pedagogiskt datorspel. De försöker tillsammans komma fram till betydelsen av ordet zombie som förekommer i spelet. Samtalet har transkriberats och analyserats enligt CA-metoden. Varje samtalstur, alltså den tiden den ena talaren har ordet har studerats utifrån om talaren positionerat sig som vetande eller ovetande i fråga om ordet zombie. Resultatet visar hur deltagarna på olika sätt, även genom till exempel gester visar om de är vetande eller ovetande. Den ena deltagaren framhärdar som vetande av ordet zombie trots att den andre gång på gång ifrågasätter om förklaringen stämmer. Först när den deltagare som positionerat sig som vetande av ordet zombie också positionerar sig som ovetande gör deltagarna lärande

 • 224.
  Andersson, Elena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Buddhismens olika ansikten: Gymnasieelevers föreställningar om buddhism2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In Sweden and in the West, interest in Buddhism has increased and many have a more positive view of Buddhism than other religions. Other studies have been able to discern this positive view of Buddhism, but I have not yet found a study that has examined how students view Buddhism.At secondary school, Religionskunskap 1 is a compulsory course that all-school students read regardless of program, and thus all studentshave been taught about Buddhism.In this thesis, I try to find out how secondary school students who recently took the course view Buddhism and how well the orientalist mindset and postcolonial perspective appear in the students ́ statements.Students from three upper secondary schools participated in the survey and at each interview 5 -6 students were interviewed. The result showed that the students had a very positiveimageof Buddhism.The view of religion, prayer and ruleswas not as good and therefore the students had difficulty defining Buddhism as a religion. Two imagesappeared clearly and the first was that Buddhism is a kind of philosophy of life and the other that it is a religion but without a god and that it is a good religion.The students meant thatBuddhismcan be definiteas areligion because there is a founder, Buddha, belief in some supernatural powers like "samsara" and "nirvana", but somestudents object by saying that a religion must have some kind of God, and they understand that Buddhism doesn’t have a God. In the conversation about Buddhism, it is clear that the students are talking about a form of Buddhism. The leek's rites are notmentioned. The only ritual associated with Buddhism is meditation seen as a tool for reaching the "truth" or nirvana. There are monks, the Dalai Lama and the Buddha who can represent the Buddhists, the laymen, on the other hand, get little place in student conversations.The conclusion that can be drawn from the results is that the students' view of Buddhism is largely in line with the image found in previous research. The result that was extra interesting was that the students questioned Buddhism as a religion, something that seems to be public perceptions both within the academy and the public.

 • 225.
  Andersson, Elin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  "Man ska inte ropa hej förrän man trillat ner i ån": en studie om hur ett ordspråk kan varieras2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här studien har ordspråket Man ska inte ropa hej förrän man är över bäcken undersökts, med syfte att ta reda på hur ordspråket varieras och när eventuella variationer började komma in i språket. Metoden i studien har bestått av sökningar i språkkorpusar, med material från bland annat sociala medier, tidningstexter och finlandssvenska texter. Resultatet av studien visade att variationer av ordspråket är vanliga. Den vanligaste variationen av ordspråket är av typen Man ska inte ropa hej än/ännu/för tidigt. Det första belägget för en varierad form av ordspråket publicerades på 1890-talet.

 • 226.
  Andersson, Ellen
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen.
  Harry Potters Passionsberättelse.: En strukturell jämförelse mellan passionsberättelserna i Markus, Lukas och Harry Potter.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 227.
  Andersson, Emelie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen.
  Den kvinnliga förebilden under 1800-talet: Kvinnoideal i tre svenska tidningar från år 1858–18992017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to inspect female ideals during the end of nineteenth-century in Sweden to get a greater understanding of the values that was recognized during the time. To accomplice this I will scrutinize three newspapers with different political standings and compare their descriptions of archetypal women.

  The three newspapers are the conservative Dalpilen, The more liberal Norrköpingskuriren and the feministic Idun. Dalpilen and Norrköpingskuriren will describe the two political sides of Sweden that was present at the time while Idun will represent the female thought of the ideals of their own gender as Idun was a newspaper for women and often written by women.

  I have utilized among other Conell and his masculinity theory and Yvonne Hirdmans Gender contract theory to get a better understanding for the century I have chosen to study and to get guidance for the material. Both these theories build on a society with strict gender roles which are applied to the nineteenth-century along with explanation in how archetypes are built up and what can affect them. This was something that I needed to keep in mind as a progressed through my study.

  The questions I have asked is what ideals are there in the newspapers and which qualities did they focus on. Are there a difference between the female ideals they describe? and if so, why are they different? The result of the study show that all three of the newspapers favors the mother as an ideal. Women was supposed to be a perfect mother and all the qualities for the ideal of women was to make them into an impeccable caretaker. This was the ultimate form of female. The difference between the newspapers lies in their flexibility in the qualities of that ideal.

  For example, the conservative Dalpilen thought that a woman should be a housewife and just focus on raising the children. That makes an ultimate mother. Norrköpingskuriren focused more on the working class and where the option to stay at home and raise chi

  ldren wasn’t always an option. As such, they preferred if the women stopped working when they got married but didn’t seem to demand that the wife should stay home. Idun on the other hand argued that working doesn’t really influence the female’s ability to raise her children and as such won’t remove their "femininity" as they said.

 • 228.
  Andersson, Emelie
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Känslor realiserade i vargdebattens språk?: Textanalyser av åtta debattinlägg för och mot vargjakt2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vargdebatten talar sitt tydliga språk och delar upp människor; vissa är för vargjakt och andra är mot vargjakt. Denna undersökning studerade vad språket de olika sidorna av debatten verkligen realiserar genom att utföra textanalyser på debattinlägg. Undersökningen utfördes genom en bakgrundskontroll av skribenterna (noterade vad skribenten signerade sitt inlägg med), vilka röster som hörs genom inlägget (även en analys av värdeord och talarattityd ingick här), vilken modalitet inläggen uttrycker (interpersonell analys), vilka processer som finns (ideationell analys, och här ingick även ergativitetsanalys), och till sist även en analys av känsloord och fackord. Detta blev en för stor studie men sammanfattningsvis kan sägas att alla debattinlägg som ingick i denna analys var dialogiska och lät flera personers röster höras. Förespråkarsidan visade flest prov på talarattityd och använde bl.a. det som ett redskap för att hävda sin rätt att uttala sig i frågan. Det var även förespråkarsidan som visade sig vara mer dominant/hård, bl.a. eftersom skribenterna ofta belägger andra med förpliktelse och uppvisar färre prov på villighet. Varg framställs oftast som jägare i båda sidors debattinlägg och båda sidorna spelar betydligt mer på fakta än känslor för att övertyga.

 • 229.
  Andersson, Emma
  Örebro universitet, Musikhögskolan.
  Skriver man om en skog i en skog?: En kvalitativ studie om hur en låtskrivares kreativitet påverkas av olika ljudmiljöer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 230. Andersson, Fredrik
  Historia i klausur: Historieskrivning inom skånska nunnekloster2017Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 231. Andersson, Fredrik
  Historia i klausur: Historieskrivning inom skånska nunnekloster2017Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 232.
  Andersson, Frida
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik.
  Försköning genom mode: En studie av porträtt från sekelskiftet 19002017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker utifrån arkiv- och litteraturstudier hur avbildandet av kvinnor och män från de övre samhällsklasserna tog uttryck i porträtt från sekelskiftet 1900, med fokus på mode, konsumtion och iscensättning av en identitet utifrån de vid sekelskiftet rådande könsrollerna. Huvudmaterialet består av fyra porträtt som avbildar kvinnor och fyra porträtt som avbildar män målade av konstnärerna John Singer Sargent, Giovanni Boldini, Anders Zorn och Julius Kronberg mellan åren 1895 och 1903. Uppsatsen tar en utgångpunkt i de teorier om skådespelare, publik och scen som presenteras av Erving Goffman (1959), Lou Taylors teorier om modemagasin samt Shearer Wests teorier om porträttkonsten.

  Resultatet av undersökningen visar att porträtt från sekelskiftet 1900 som avbildar kvinnor från de övre samhällsklasserna inte alltid visar ett förskönat utseende hos kvinnorna. Hur kvinnor väljer att avbildas är individuellt, men det verkar finnas en koppling mellan bristen av ett förskönat utseende och en egen ekonomi. Där de kvinnor som har en egen ekonomi utöver sin makes inte porträtteras med ett riktigt lika förskönat utseende. 

 • 233.
  Andersson, Frida
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Racialist Nightmares: The Lovecraftian Fear of the Other2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 234.
  Andersson, Greger
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Introduction2017Inngår i: Studies in Isaiah: History, Theology, and Reception / [ed] Greger Andersson, Tommy Wasserman, David Willgren, London: Bloomsbury T&T Clark , 2017, s. xv-xxiiKapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 235.
  Andersson, Greger
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Örebro Teologiska Högskola, Örebro, Sveden.
  Spjuth, Roland
  Örebro Teologiska Högskola, Örebro, Sveden.
  Wenell, Fredrik
  Örebro Teologiska Högskola, Örebro, Sveden.
  Unga i karismatiska och evangelikala kyrkor resonerar om sin tro2017Inngår i: Scandinavian journal for leadership & theology, E-ISSN 1894-7875, nr 4, s. 1-22Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The subject that is examined in this article is how young Christians in Swedish Charismatic and Evangelical churches talk about their faith. The study takes its point of departure in Charles Taylors suggestion that both believers and non-believers in the Western world live in a “secular age” and that this affects the conditions for religious beliefs. Taylors reasoning as well as some American and Swedish studies about young believers are presented in the first part of the article. The main part consist of a presentation of two focus group interviews with young adults. In a final section the interviews are discussed in relation to earlier research. The authors argue that the interviewees emphasize the personal and the authentic, and that it is vital to have “a relation with Jesus”. They refer to, and long for, charismatic experiences butare also searching for a mature faith and an acceptance of “ups and downs” in their spiritual life. Although they shy traditional expressions and admit that they find certain dogmas difficult to understand,their belief offers them a certain “wholeness” in life. They are unhappy about the stereotypes about Christians they encounter in society but want to share their beliefs through testimony and a loving life style. Ethics, in the form of love and tolerance rather than rules, is very important. However, this is a problem not least in relation to issues about homosexuality. Finally, the au-thors note, that the church, or groups within the church, are salient for these Christians.

 • 236.
  Andersson, Greger
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Wasserman, TommyÖrebro School of Theology, Örebro, Sweden.Willgren, DavidLund University, Lund, Sweden.
  Studies in Isaiah: History, Theology, and Reception2017Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The Book of Isaiah is considered one of the greatest prophetic works in the Hebrew Bible/Old Testament. The complex history of the book's composition, over several time periods, can often perplex and enthrall. The editors to this volume encourage readers to engage deeply with the text in order to get a grasp of the traces and signs within it that can be seen to point to the book's process of composition and ongoing reinterpretation over time. The contributions discuss suggested segments of composition and levels of interpretation, both within the book of Isaiah and its history of reception. The book is divided into two sections: in the first part certain motifs that have come to Isaiah from a distant past are traced through to their origins. Arguments for a suggested 'Josianic edition' are carefully evaluated, and the relationship between the second part of Isaiah and the Book of Psalms is discussed, as are the motifs of election and the themes of Zion theology and the temple. The second part of the book focuses on the history of reception and looks at Paul's use of the book of Isaiah, and how the book is used, and perhaps misused in a contemporary setting in the growing churches in Africa. With a range of international specialists, including Hugh Williamson, Tommy Wasserman, and Knut Holter, this is an excellent resource for scholars seeking to understand Isaiah in a greater depth. - See more at: http://www.bloomsbury.com/uk/studies-in-isaiah-9780567667182/#sthash.wv4ZJYpg.dpuf

 • 237.
  Andersson, Helen
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen, Tros- och livsåskådningsvetenskap, Etik.
  'My little wild fever-struck brother': Human and animal subjectivity in Hélène Cixous' Algeria2017Inngår i: International Journal of Philosophy and Theology, ISSN 2169-2327, E-ISSN 2169-2335, Vol. 78, nr 4-5, s. 456-468Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article examines the place of human and animal subjectivityin two autobiographically informed texts by Hélène Cixous. It takesher view on the word ‘human’ and the figure of Fips, the dog ofthe Cixous family, as a point of departure. By thinking through thisfigure, I argue, Cixous analyses the dehumanizing logic of colonialismand anti-Semitism in Algeria and develops her own responseto such kinds of political evils, arguing for human relationality andanimal corporeality. The article shows that Cixous’ meeting withFips creates a stigma that, belatedly, breaks through the barrierbetween herself and the dog; the reopening of the wound takesplace in a poetical writing that reveals an intense ‘animal humanity’formed by communal suffering, finiteness, and love. The lessonCixous learns from the memory of Fips the dog is how to become‘better human’. This becoming is also an assault on the falsehumanism of the colonial project and on racialized social exlusion.

 • 238.
  Andersson, Helen
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen, Tros- och livsåskådningsvetenskap, Etik.
  Traces of a Half-Forgotten Dog: Suffering and Animal Humanity in Hélène Cixous' Algerian Scenes2017Inngår i: Literature & Theology, ISSN 0269-1205, E-ISSN 1477-4623, Vol. 31, nr 4, s. 420-431Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Hélène Cixous’ engagement with animals is a significant but neglected aspect of her work. In this article I trace one specific character among her animals, Fips, a dog she had when she was living in Algiers during the late 1940s. By reflecting on this figure, I outline the way the dehumanising logic of colonialism and anti-Semitism are critiqued by Cixous. I lift up her themes of relationality and corporeality as constructive for animal studies. Taking the work of Jacques Derrida as a starting point, the article shows how Cixous’ primal encounter with Fips produces a wound that, belatedly, ruptures the barriers between herself and this dog; its dehiscence reveals Fips’ ‘profound animal humanity’ generated by shared suffering, finitude, and love. The lesson Cixous learns from revivifying the memory of this dog is, I suggest, how to become more human. The ‘humanity’ of the dog is the capacity to see and indeed love outside preconceived ideas: ‘Perhaps the irony is that we are never more human than when we are dogs.’ Becoming more human is an assault on the borders of racialised exclusion and a challenge to the false humanism of the colonial project.

 • 239. Andersson, Henrik
  et al.
  Öhman, May-Britt
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Var dag en kamp för skogssamisk framtid: Ett (drygt) år med Henrik Andersson,renskötare i Gällivare skogssameby2017Inngår i: Uppsala mitt i Sápmi – Sábme – Saepmie II.: En supradisciplinär antologi härrörande från vårsymposium organiserat av Uppsam –Föreningen for samiskrelaterad forskning i Uppsala, Uppsala universitet, 28–29 april 2014 / [ed] May-Britt Öhman, Cecilia Hedlund, Gunilla Larsson, Uppsala: Uppsam - föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala , 2017, s. 51-62Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Every day struggles for Forest Sámi futures: A year with Henrik Andersson, reindeer herder in GällivareForest Sámi villageAt the UPPSAM spring symposium 2014 Henrik Andersson, reindeer herder in Gällivare Forest Sámi village(sameby), participated and presented along with film maker Petri Storlöpare the documentary “The LastGeneration?”. The film follows Henrik during a year 2012–2013, when he decided to live according to oldertradition. Henrik Andersson is besides working for the maintaining of Forest Sámi tradition and handicraftalso a frequent writer on Facebook and he is actively pursuing different issues of importance for the preservationof Sámi lands and waters for current reindeer herding and for future generations. May-Britt Öhmanhas with the approval of Henrik selected among his many Facebook updates over a year, starting fromJuly 7, 2014 until September 4, 2015. [facebook.com/henrik.andersson.982] The content in the updates isall from every day reflections, happy moments, to critique against the destructive exploitations of Sámi landsand waters. One recurrent theme is the struggle to safeguard reindeer grazing, calving and migration landsagainst wind power exploitations, at the moment pursued by the company Vasavind and also the state powercompany Vattenfall, on the lands of Gällivare forest Sámi village. The updates are most of the time written oncellphone and some smaller editing has been made for enhanced legibility. However, most of the text is thesame version as is available on Henrik’s open Facebook wall. The updates follows Facebook chronology,meaning that the latest are the first.

 • 240.
  Andersson, Isabel
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Designhögskolan vid Umeå universitet.
  Our body body as an expressive tool2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Humans were made to move. Many hours in front of a screen leads to stiff bodies and a diminished bodily awareness. The aim of this project was to explore how technology can serve to increase our body awareness and adapt to our physical conditions in everyday life with focus on office spaces.

  The study is explorative with a user-centered approach and a focus on embodied prototyping, where the user is a subject of design. Data was collected with recordings, interviews, and workshops. Reflexion-on-action, prototyping and iterations lead to the final outcome.

  The final concept is a wearable that encourage people to move and stretch out more often and spontaneously throughout the day. It does so by vibration patterns along your spine and shoulders.

  The idea of this concepts is to make people move often and regularly during the day; to react spontaneously to a reminder from the body, mediated by the vibrations. The system is thought to be self-awarding; if it feels good to stretch out, to extend the arms, to move – then you will want to do it again.

 • 241.
  Andersson, Jakob
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lingvistik och filologi.
  In Memoriam Åke W. Sjöberg (1924–2014)2017Inngår i: Orientalia Suecana, ISSN 0078-6578, E-ISSN 2001-7324, Vol. 62, s. 1-7Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Memorial article over renowned Swedish Orientalist with specialization in Assyriology and Sumerology, Åke Waldemar Sjöberg, 1924–2014. Born in Sala, Sweden, educated in Uppsala and Heidelberg, active as professor and researcher in Chicago and Philadelphia. Editor of the Pennsylvania Sumerian Dictionary.

 • 242.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Palmgren, Marianne
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Visionary Expectations and Novice Designers: Prototyping in Design Education2017Inngår i: Design and Technology Education: An International Journal, ISSN 1360-1431, E-ISSN 2040-8633, Vol. 22, nr 1, s. 1-16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In information design education, we strive to find methods that provide students with opportunities to explore different ways of learning and designing. We seek to support development of contextual competences that will be helpful in navigating an unknown future of design in society. A challenge in today's design education is to formulate and use methods that support design students in developing competencies in the space between basic form training and context-rich training. The aim of this study was to evaluate prototyping exercises in design education where the focus was in that in-between space. The study is based on 33 prototyping workshops done between 2008 and 2015 and involving 160 students and two design teachers. Four different approaches to prototyping exercises are described, examined and evaluated: "spatial prototyping," "multi-material prototyping," "physical prototyping," and a mix between the latter two, "physical multi-material prototyping." The results show that the prototyping exercises did support the learning of diverse competencies in the in-between space of basic form training and context training. However, the exercises were also counterproductive and met with different kinds of resistance. The results of the study invite to a dialogue on how different prototyping techniques can stimulate learning in relation to future design competences.

 • 243.
  Andersson, Jennifer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Kreativitet i text och bild: En studie om gestaltning av kreativitet I Sven Nordqvists bilderbok Pettson får julbesök2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur kreativitet gestaltas i Sven Nordqvists bilderbok Pettson får julbesök. Hur text och bild samspelar med varandra i bilderboken, och hur kreativitet gestaltas i detta samspel. Men även en diskussion om bilderboken kan stimulera barns kreativitet. I uppsatsen används kreativitetsteori och teorier kring bilderboken som term varvat med intermedial teori. Metoden är intermedial. Analysen utgår från de här fyra kriterier för kreativitet; problemlösning, fantasi, originalitet och divergent tänkande. De här fyra kriterierna var de som jag kom fram till i teorin att de utgör kärnan av vad kreativitet innebär. Analysen visar även att alla de här fyra kriterierna av kreativitet finns gestaltat i Pettson får julbesök, och på flertal ställen så går dessa in i varandra och finns därmed representerade i samma scen. Kreativiteten gestaltas både i text och bild, ibland i båda och i vissa fall i ett av dessa medier. Jag kom även fram till att en bilderbok som Pettson får julbesök kan stimulera barns kreativitet, på grund av minneslagring som bidrar till nya idéer.

   

 • 244.
  Andersson, Jennifer
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Historia.
  Lokalhistoria i grundskolan: En systematisk litteraturstudie om historielärares intention och arbetssätt med lokalhistorisk undervisning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett att historieundervisningen präglas av en kronologisk framställning och jag har därför sällan sett lärare i grundskolan använda sig av lokalhistoria och lokalsamhället. Som blivande historielärare i årskurs 4–6 anser jag det betydelsefullt att jag genom denna studie utvecklar kunskap om hur och varför lokalhistoria kan bedrivas i historieundervisning. Syftet med studien är att undersöka vad forskningslitteraturen skriver om grundskolelärares användning och hantering av fenomenet lokalhistoria i historieundervisningen. En systematisk litteraturstudie har genomförts för att besvara studiens frågeställning. Studien metod har inneburit att systematiskt söka och sammanställa tidigare forskningslitteratur relevant till studiens ämnesområde.

  Studiens resultat visar att lokalhistoria främst används av lärare i historieundervisningen på grund av fyra olika syften. Det mest centrala syftet fyller dock en identitetsskapande funktion eftersom att lokalhistoria kan användas som ett medel och mål för att ge eleverna förutsättning att orientera och identifiera sig i det rådande samhället. Studiens resultat visar att lokalhistorisk undervisning oftast karaktäriseras som ett tematiserande arbete. Lokalhistoria är därför sällan regelbundna inslag i historieundervisningen. Studiens resultat visar att lokalhistoria kan ha betydelse för elevernas historiemedvetande eftersom att elevernas historiemedvetande kan aktiveras vid mötesplatser där den "lilla" historien förenas med den "stora" historien. Dock är det inte den lokalhistoriska kunskapen i sig som aktiverar elevernas historiemedvetande utan elevernas egna erfarenheter, insikter och förståelse för lokalhistorien.

 • 245.
  Andersson, Jenny
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur.
  Undervisning i läsförståelsestrategier och genrer i de lägre årskurserna: Hur explicit är och bör den vara?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar undervisning i läsförståelsestrategier och genrekunskap. Studien utgår från forskning som visar att undervisning i dessa områden är av stor vikt för elevernas utveckling av läsförståelse. Läsförståelse i sig är grunden för framtida kunskapsinhämtning och vidare studier. Studien har som syfte att undersöka hur lärare i förskoleklass t.o.m. årskurs 3 arbetar explicit med läsförståelsestrategier och genrekunskap. Undersökningen bygger på en webbaserad enkätstudie till samtliga lärare för gällande årskurser i ämnena svenska, matematik, SO och NO/Teknik. Studien begränsar sig till att undersöka en kommun i södra Sverige. Resultaten är samstämmiga på så sätt att övervägande antal tillfrågade lärare anser sig undervisa explicit i läsförståelsestrategier. Något färre anser sig undervisa explicit i genrekunskap. Svaren visar även att undervisning förekommer i mindre omfång i denna kommun än vad som är önskvärt enligt forskningen i både läsförståelsestrategier och genrekunskap.

 • 246.
  Andersson, Jesper
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Den skånska ängsarealens förändring under perioden 1865-1920: en häradsvis undersökning med utgångspunkt i jordbruksstatistiken2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jordbruksomvandlingen i Sverige under 1700- och 1800-talen förde med sig stora förändringar. Skiftenas genomförande med hopslagning av ägostycken möjliggjorde nu att allt mer mark kunde läggas under plogen och vallodling introducerades i allt större skala i åkerns växtföljd. Något som medförde ängarnas minskade betydelse för produktion av vinterfoder till djuren. Studien grundar sig därmed i att kartlägga ängens betydelse för Skåne under perioden 1865-1920, i ett led att förstå de faktorer och processer som kan ha påverkat jordbruksomvandlingen och ängarnas försvinnande. Utifrån jordbruksstatistiken har andelen äng jämförts i förhållande till åkern vilket har givit ängens relativa andel och förändring för de skånska häraderna över perioden. Andelen äng har genom en komparativ metod därmed kunnat jämföras med förutsättningar från bygdeindelning och Skånes jordarter. Resultatet visar att andelen äng i förhållande till åkern under perioden förhåller sig på låga nivåer. Dock har Norra Åsbo, Västra och Östra Göinge en betydligt större andel äng än övriga härader. Den låga andelen äng i förhållande till åker tyder på att nya odlingstekniska lösningar införts. Metoder som rimligen inte var lämpliga för Norra Åsbo, Västra och Östra Göinge.  

 • 247.
  Andersson, Joakim
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Bilder som informationsbärare: En jämförande studie av bilder i arkiv2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis examines how images are used and evaluated in a Swedish archival context. Images as of today are very common in society. They are nearly everywhere, particularly in our phones and computers. Therefore the written word is slowly losing it's sovereignty as a carrier of information. With this background the study examines if the images role also have changed in an archival setting.

  The following work is a qualitative research study that examines three Swedish archives: the Regional State Archive in Uppsala, Swedish Labour Movement's Archives and Library in Stockholm and the Centre for Business History in Stockholm. Furthermore the study examines how the institutions organize images and how they make them accessible for the public. It also examines what role the image play as a carrier of information in the archive. In more general terms the study also investigates what function the image can have for people in society. The comparison of the archival institutions is a methodological foundation for this study. Semi- structured interviews were conducted with archivists from the three institutions and works as the main source. For the analysis this study uses document theory and a few concepts derived from Terry Cook's archival theory, namely evidence, memory, identity and community.

  In terms with the previous research made on the subject this study comes to the result that images have different terms for archiving than other materials, most specifically papers documents. The examined archival institutions are today using the same tools for organizing images as they use for other documents. This can have negative effects on the ability the image has as a carrier of information. In the long run this could cause the image to become a marginalized part of the archive as a whole.

  The conclusion this mater's thesis presents is that the image has a potential as a source of information. Especially for groups that aren't previously represented in the archive through traditional paper documents. The image may therefore contribute to the archival pluralism and diversity, as long as the images are treated with the terms they demand as an archival document.

  This is a two years master's thesis in Archival Science. 

 • 248.
  Andersson, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Arkivet- en resurs för skolan?: En arkivpedagogisk studie utifrån arkivens samarbete med skolan.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis focuses on the cooperation of the archive and the school. The theoretical framework is socio-cultural perspective. The main method used is qualitative interviews with employees at the archives. I have studied three different archives which, in cooperation with the school, conduct archival education. In addition to the interviews I have participated in two observations. The research found that there was a great interest in the school to participate in the archive's educational work. Factors such as stress for the teachers and too few archive educational resources adversely affect the archive education mission. The views look different, but the goal is to present archives to the students and provide a positive experience. The fact that archives are to be regarded as an obvious place of visit, was the democratic right of citizens, and that information is being discussed what the archives want to convey to archive education. The archival material used by the archives has a clear link with the curricula and places great emphasis on teaching source criticism.

 • 249.
  Andersson, Jonas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Ronja Rövardotter: En komparativ analys av Astrid Lindgrens bok Ronja Rövardotter och Goro Miyazakis animerade tv-serie Sanzoku no musume Ronya2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jonas Andersson (2017). Ronja Rövardotter – En komparativ analys av Astrid Lindgrens bok Ronja Rövardotter och Goro Miyazakis animerade tv-serie Sanzoku no Musume Ronya.Självständigt arbete, svenska, inriktning årskurs f-3, avancerad nivå, 15 högskolepoäng, institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.Den här uppsatsen är en komparativ studie med narrativa inslag vilken behandlar boken Ronja Rövardotter skriven av Astrid Lindgren och den animerade tv-serien Sanzoku no Musume Ronya skapad av Goro Miyazaki. Syftet med uppsatsen är att undersöka skillnader och likheter mellan boken och tv-serien, med fokus på framställningen av fyra karaktärer, samt att jämföra berättelsen som helhet i de två olika medierna. Utöver detta kommer även en diskussion om hur vida boken och tv-serien har någon didaktisk potential för undervisningen i årskurserna f-3. Studiens resultat visar att karaktärerna behåller sina egenskaper och personligheter i adaptionen, dock förändras de utseendemässigt. Även berättelsen som helhet förblir densamma. De ändringar som skett anses vara till fördel när berättelsen byter medium. Studien visar även att både boken och tv-serien kan på ett gott sätt användas i undervisningen för att eleverna ska ges möjlighet att uppnå delar av det centrala innehållet i läroplanen.

 • 250.
  Andersson, Jonatan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  "De får inga böcker skrivna om sig": En komparativ analys av och didaktisk diskussion om arbetarlitteraturens teman i svensk samtidsprosa2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
2345678 201 - 250 of 8633
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf