Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 1103
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Dahl, Sonja
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för humaniora.
  Till Folk-undervisningens befrämjande2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 202.
  Dahlbeck, Andrea
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  När gamla lagar och nya teknologier möts: En diskussion om den illegala nedladdningen av musik idag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Research shows that almost 30 per cent men and 20 per cent women at the age of 16-24 inSweden download music on a regular basis instead of buying records. Thanks to moderntechnologies teenagers of today have become used to downloading music illegally from theInternet. Even though legal alternatives, such as Spotify, have become popular, the behaviorof illegal download of music still persists. What do record companies do to prevent thisphenomenon and why do they go to such length to stop this widespread movement? Thequestion is, why is illegal download of music a problem – and for whom?To investigate this I’ve read books about the subject, analyzed web pages of alternative recordcompanies and interviewed a drummer in a local band. As a conclusion I discuss the pros andcons of free download of music in Sweden.

 • 203.
  Dahlberg, Mattias
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Grove Houses2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Is it possible to create new architecture in an area with a strict architectural costume without making a pastiche or turning your back against the existing architecture? The village of Flängan in Bergslagen is quintessential Swedish countryside. When moving along the gravelled main road, one can not help but notice the homogenous architectural character of the village - two story wooden houses with gable roofs, red-painted facades and white corners. 

  The project aims to create new architecture in such an area without being bound by the traditional formal rules of the existing houses, which is often copied to create new “contextual architecture”. 

 • 204.
  Dahlgren, Erika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  "Mannen säger det han vet; kvinnan säger det som behagar": En studie av manligt och kvinnligt språk i Strindbergs sorgespel Fröken Julie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka språkliga drag som kan tillskrivas manliga respektive kvinnliga rollfigurer i August Strindbergs drama Fröken Julie. Vidare är syftet att undersöka om det finns några skillnader vad gäller talutrymme och känslosamhet mellan kvinnor och män i dramadialogen. Metoden består av en kvalitativ samtalsanalys med inriktning på stilanalys, samt en kvantitativ undersökning av talutrymme och känslosamhet. Resultatet visar en stor mängd generaliserande drag som kan identifieras som könsbundna samt att mannens talutrymme är större än kvinnornas. Undersökningen visar också att graden av känslosamhet i dramat inte enbart är könsbundet. Slutsatserna visar att mäns och kvinnors sätt att agera språkligt förändrats över tid och att det inte bara är könstillhörighet som styr talet eftersom klasskillnader et cetera också har en stor inverkan.

 • 205.
  Dahlgren, Jenny
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk.
  Nominalisering: en studie i nominalisering hos elevtexter i svenska 1 och svenska som andraspråk 12014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 206.
  Dahlin, Veronica
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk, Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska (FUMS).
  "OCH SEN LAGADE EN FINT SNÖGUBBE": En jämförande studie av inlärare i svenska som andraspråk och deras grammatiska kompetens på SFI-nivåerna B, C och D2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om nio andraspråkselevers grammatiska kompetens i användningen av adjektivkongruens i attributiv och predikativ ställning samt spetsställning.  Eleverna läser på nivåerna B, C och D inom svensk undervisning för invandrare på vuxenutbildningen (SFI), och dessa elever har gemensamma lektioner ibland. Syftet är också att jämföra dessa gruppers grammatiska kompetens utifrån processbarhetsteorin, som är en vedertagen teori över andraspråksinlärning. Processbarhetsteorin säger i stora drag att svenska lärs in i fem bestämda grammatiska steg vilka kommer i en bestämd ordning, och att dessa steg inte kan hoppas över. Det undersökta materialet har skrivits av informanterna utifrån en bildserie på åtta bilder, som har analyserats i en slags performansanalys som baseras på processbarhetsteorin.

       Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan grupperna inom de undersökta strukturerna, och resultatet pekar också mot att det finns stora skillnader inom grupperna. Den grupp som läser på C-nivå är den grupp som har kommit längst i användningen av alla de grammatiska strukturerna.  Den grupp som läser på B- nivå är den grupp som har lägst resultat.

 • 207.
  Dahlkild, Martina
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier. karlstadsuniversitet.
  Metoden Tecken som Alternativ ochKompletterande Kommunikation iförskolan: En studie om förskollärares erfarenheter av att använda TAKK i samlingar somstöd till barns semantiska språkutveckling.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning var att lyfta fram hur förskollärare förhåller sig till användandet av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, som komplement till talet i samlingssituationer. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer, dessa har gjorts med fyra pedagoger, två som arbetar på yngrebarnsavdelning och två som arbetar på äldrebarnsavdelning.Sammanfattningsvis visar undersökningen att användningen av TAKK skiljer sig åt i många avseenden, inte enbart mellan yngre och äldrebarnsavdelningarna utan även förskollärare sinsemellan, men att det även finns många gemensamma tankar och erfarenheter hos respondenterna. Något som de har gemensamt är att alla fyra är positivt inställda till användandet av TAKK och de anser att det är ett roligt och utmanande arbetssätt. Det har framkommit under intervjuerna att TAKK anses av respondenterna vara är ett bra sätt att stimulera kommunikationen hos alla barn på deras avdelningar, och inte enbart de barn som har någon form av språkstörning. Något som skiljer dem åt är erfarenheten av TAKK och även mängden av tillfällen då TAKK används i samlingarna.

 • 208.
  Dahlström, Fredrika
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Spanska.
  Manuel Puig - ¿El Andy Warhol de la literatura?: Una mirada crítica a El beso de la mujer araña enfocada en las características del arte pop2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 209.
  Dal Cero, Luca
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Proper Names: a Verbal Dispute: An investigation of the concept of reference2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The present paper sets out to investigate whether the contrast between Description theories of reference and Direct Reference theories constitutes what Chalmers calls “a broad verbal dispute” on the concept of reference.      I begin by describing Chalmers’ “method of elimination” concerning verbal disputes, according to which, in order to find out whether a dispute is verbal or whether it expresses a substantial disagreement on matters of fact, the key concept involved is barred and substituted by two new concepts defined according to the frameworks of the respective theories.   I limit the domain of my enquiry to proper names. I outline the version of Descriptivism advanced by Searle and the version of Direct Reference pictured by Kripke. The definition found for the Descriptive framework consists in reference being the thing that best fits a set of descriptions commonly known and associated with a proper name. In turn, the definition found for the Direct Reference framework consists in reference being the thing once baptized with the proper name used.   In order to concretely explicitate a substantial difference between the definitions of reference within the two framework, I use Dagfinn Føllesdal's general definition of reference, according to which reference is the thing that is talked about when a proper name is used. The Descriptive framework is consistent with Føllesdal's definition, while in Kripke's framework reference cannot be determined in terms of the thing that is talked about. I conclude that the role reference is asked to play differs distinctly within the two frameworks.   As a last step, I investigate whether the concept of reference of the Description Theory and the concept of reference of the Direct Reference Theory are acceptable respectively for the theorist of the opposing field. Statements are constructed in which the two terms expressing reference according to each framework are used and on which both frameworks can agree concerning their truth value.   The fact that the concept of reference in the two fields are substantially different and at the same time that they can be accepted by the opposing field points towards the conclusion that the dispute between the Descriptive theory and the Direct Reference theory can be understood, in Chalmers' terms, as broadly verbal.

 • 210.
  Damgren, Rebecca
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Henriksson, Julie
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013).
  Önskvärda egenskaper hos fastighetsmäklaren som skapar värde för kunden: en intervjustudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Missnöjdhet i relationen mellan säljare och kund är ett problem som idag

  infinner sig inom framförallt fastighetsmäklarbranschen. Kunderna menar på

  att fastighetsmäklare inte uppfyller deras behov och förväntningar. Det är

  angeläget att kundens behov uppfylls vilket medför kundnöjdhet, mervärde för

  kunden och skapar ett förtroende gentemot säljaren. Syftet med denna studie

  är att beskriva vilka egenskaper som efterfrågas hos fastighetsmäklare samt

  skapa förståelse för vad som skapar värde för kunden. Teorin beskriver de

  teorier som är kopplade till vårt empiriska underlag, baserat på våra

  forskningsfrågor. Där det förtydligas vad som skapar värde för kunden, vad

  som kan påverka den upplevda servicekvaliteten samt vilka bakomliggande

  faktorer som kan finnas vid valet av fastighetsmäklare. Studien har genomförts

  av kvalitativ metod med induktiv ansats och datainsamlingen insamlades

  genom intervjuer av semistrukturerad karaktär. Totala antalet intervjuer som

  genomfördes var 30 stycken, hälften från en småstad, Hagfors, och resterande

  hälft från en storstad, Göteborg. I metoden beskrivs även studiens urval och

  begränsningar. Resultat från intervjuerna sammanställs i vår empiri, där

  respondenternas åsikter redovisas i både text och diagram för att göra det extra

  tydligt. Därefter följer en analys som sammankopplar vår teori med vårt

  empiriska underlag. Avslutningsvis följer en slutsats som förtydligar vad som

  framkommit i studien, som besvarar vårt syfte och forskningsfrågor. I studiens

  slutsats framkommer att det är angeläget att fastighetsmäklaren uppfyller

  kundens behov och förväntningar, vilket skapar värde och servicekvalitet för

  kunden. Samt att fastighetsmäklaren inger förtroende, vilket är den viktigaste

  egenskapen för kunden. Därefter diskuteras studiens trovärdighet och vidare

  forskning föreslås samt slutdiskussion.

 • 211.
  Danersund, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Organisering av det specialpedagogiska stödet: ett speciallärarperspektiv2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

   

  The purpose of this study is to describe the organization of special education support and to determine how differences in the organization affect how the special education teachers experience their work.

   

  The research method used was qualitative interviews with five special education teachers interviewed from five different Swedish districts. The underlying theoretical approach was organization theory. Results have been interpreted using instrumental-, cultural- and myth perspective.

   

  The results show that special education support is organized in many different ways and that the special education teachers feel a certain ambiguity in their assignments. For some of the special education teachers their time is mostly take up with improvement and preemptive work whereas others mainly focus on traditional special education. The results also show that the number of pupils per special education teacher differs remarkably.

   

  The school management had little significance in how the organization of the support was formed, that responsibility was often delegated to the special education teachers. The vital factors deciding how the support was formed were the school culture, traditions and the expectations of the colleagues. The study also shows that the special education teachers who work in a team are more satisfied than those who work alone. 

   

 • 212.
  Danesh, Pedram
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  The Student Habitat: "a small and interactive community where students can live, interact and socialize."2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  I’ve chosen a subject that's close to my heart, as a student who has experiences the need of a change in the traditional student living.I've focused my theses on finding the key ingredients for improving an individuals time as a student. In a time when students are struggling to find accommodation that fulfills the need of being close to university, close to social places, adequate size and affordable. This is close to impossible! This is not just a problem in Stockholm but an international dilemma.

  The heart of my thesis is, how can we create clever ways of student accommodation with emphasis on community and a more sustainable way of living?

  Only when we start embracing change and by breaking out of our traditional individual living, can we then start to realise and recognise the benefits of working, studying and living together. My key answer to the problem is "The student habitat”- a small and interactive community where students can live, interact and socialize.

  By implementing an academic community that's integrated in our living space, can we then form an added value and acceptance in small size accommodation. Smaller living area, but a greater social interacting platform. This solution would result in improved relation with other students, improved teamwork, better integration with students from a variety of socioeconomic backgrounds, improved academic achievement and better motivation.

 • 213.
  Danielsson, Fredrik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Samskolan i Filipstad: Ett synliggörande av elevernas genuskontrakt 1909-19272014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 214.
  Danielsson, Julia
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  En studie om en kvinnlig författares plats i det kulturproducerande fältet – exemplet Elin Wägner.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine where a female writer who lived during the early 1900s could be positioned in the cultural producing field. To do this I will use an example of a female writer, Elin Wägner, and by using Pierre Bourdieu’s cultural political and sociological theories.

                 In my examination I have studied biographical writings about Elin Wägner and one of her own early works. I have chosen to define my examination to the short time of the writer’s life that adjoin to the work by her that I have selected.

                        The result I got when I had studied the writer and her work was that Elin Wägner can be positioned in the middle of the cultural producing field because she worked as a journalist at the same time as she wrote this novel and she became a symbol and a champion to the subject of her writing – namely women’s suffrage.

 • 215.
  Danielsson, Sara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk.
  Läsförståelse på nationella provet: Vilken läsförståelse krävs för att uppnå betyget E i årskurs 9 jämfört med betyget G?2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 216.
  Dankis, Sofia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.
  Subtitling the Internet: An investigation into subtitles for dynamic media2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis will examine interlingual subtitles for online media. The research takes place within the descriptive translation studies paradigm. The source material consists of subtitles for a selection of webcasts found on the video sharing platform YouTube. The analysis will examine how the original dialogue has been translated as well as the form that the subtitles are presented in. An analysis of norm governed subtitles for television programs that follow established subtitling norms will also be made for comparison. Online media and broadcast media are divided into a dynamic and static category respectively in order to treat webcasts as an individual form of media. Dynamic media is defined as digital media created for the Internet, and static media is defined as media created for televised broadcasts. The results do not include qualitative assessments but have shown that subtitles for webcasts do not follow subtitling norms and display a wide range of unconventional approaches. The determining factor that illustrates the nature of webcast subtitles is attributed the diverse group of people writing them. 

 • 217.
  Dannberg, Agneta
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Vi vet vad vi ska göra för att stötta våra elever: En intervjustudie med lärare på en grundskola i Nya Zeeland.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 60 poäng / 90 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out  how teachers describe their implementation of special education in a primary school in New Zealand.

   

  The method used is interviews, using semi-structured questions and follow-up questions. Six teachers have been interviewed individually. Additionally, two Special Education Need teachers of the school, who are also Head teachers, and their Headmaster were interviewed.

  The teachers describe how they, using the Kiwi Method, adapt the level of the task for the students to keep them in the Zone of Proximal Development. The students are encouraged to cooperate. There are uncomplicated aids in the classroom to support the students in their quest for reading and writing strategies. The teacher supports the students by modelling. The school screen all six-year-olds, using what is called The Six Years Net, to find out where the pupils are in their reading and writing development. Pupils who do not reach the exepted level are offered support intervention.

  The program used in New Zealand is called Reading Recovery, and is designed by Marie M. Clay. The method of the program is that a specially trained teacher teach one pupil at the time, using a strict modus operandi. This school does no longer use the Reading Recovery method in the traditional way. The teachers´ explanation for this is that they believe that students learn in interaction with each other. Therefor they do not work one to one with an adult, but rather in a small group, consisting of several pupils where they can learn together.

  The teachers interviewed experience that they use special educational measures in the classroom as well as there being a clear special needs program for the students requiring more intervention. Through eight students welfare conferences a year, teachers, special needs teachers and school leaders design individual plans for the students that require more support than can be given in the classroom. The teachers cooperate and the measures are adapted to the individual needs of each pupil.

 • 218.
  David, Jonas Alexander
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Den komplexa språksituationen hos en flerspråkig talare: En fallstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka och kartlägga den komplexa språksituationen och - användningen hos en flerspråkig person. Den undersökta personen kallas för Frida. Hon hade redan i ung ålder lärt sig mer än två språk och har sedermera varit i kontakt med sju språk på en signifikant kunskapsnivå. Denna studie ville knyta an till de teorier och modeller som har presenterats i den modernare forskningen kring andra- och tredjespråksinlärning. Undersökningen baserades enbart på Fridas självredogörelser enligt tre kriterier; hennes språkbiografiska bakgrund, språkfärdigheten och hennes attityder gentemot sin egen språksituation och språk i allmänhet. Dessa kriterier undersöktes med hjälp av kvalitativa intervjuer och självbedömningsmallar. Resultaten bekräftade antaganden om att Fridas språkanvändning och –situation idag påverkas av ett komplext samspel mellan ett flertal multifaktorella komponenter som uppstår i en flerspråkig kontext. Kartläggningen av Fridas språkbiografiska bakgrund, hennes språkanvändning och hennes attityder gentemot språken samt medvetenhet har gett inblick i hur de underliggande mekanismerna inom flerspråkighet verkar.

 • 219.
  Davila Norelius, Sofie
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier, Avdelningen för spanska.
  La Iglesia Católica y el Papa Francisco: Un análisis del papel de la mujer, la homosexualidad y los abusos sexuales infantiles.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [es]

  El 13 de marzo de 2013 Jorge Bergoglio, ahora Papa Francisco, fue elegido sucesor del Papa Benedicto XVI. Desde su inicio como Papa, Francisco ha planteado algunos cambios dentro de la Iglesia, tales como un nuevo énfasis, incluido el mejoramiento de las mujeres en la organización de la Iglesia, la resistencia a la marginación de los homosexuales, la obligación de ayudar a los pobres y los necesitados, pero también ha hecho un esfuerzo para mejorar el diálogo entre personas de diferentes orígenes religiosos. Dado esto y porque es un tema muy actual, el objetivo de esta tesis es analizar cómo el papel de la mujer, la homosexualidad y los abusos sexuales infantiles son acogidos por el nuevo Papa Francisco, pero al mismo tiempo cómo esto afecta la doctrina social de la Iglesia Católica. Las preguntas de investigación de esta tesis han sido: ¿Qué propuestas ha introducido el nuevo Papa Francisco dentro de la Iglesia Católica respecto al papel de las mujeres, la homosexualidad y los abusos sexuales infantiles? y ¿Qué efectos tendrán estas propuestas del Papa Francisco, si no son acogidas también dentro de la doctrina social de la Iglesia Católica? En esta tesis se usa un método cualitativo llamado el Análisis Crítico del Discurso, para poder analizar y debatir los artículos de los periódicos españoles: El País y ABC y los periódicos argentinos: La Nación y Página12 que tratan del tema de esta investigación. Las teorías que se usan para analizar la información recogida son entre ellas, la teoría de Socio- Construccionismo explicado por la autora Vivian Burr (2003) y la teoría de la sexualidad desde las perspectivas feministas de Mala Htun (2003), Marcela Lagarde (2012), Mara Viveros Vigoya (2012) y Marta Lamas (1993, 2003). Algunas conclusiones son, que el Papa quiere hacer todo para que la mujer tenga un papel más importante dentro de la Iglesia y que los homosexuales no deben ser juzgados y sobre los abusos sexuales infantiles El Papa Francisco quiere que la Iglesia católica "actúe con decisión" para erradicar los abusos sexuales a menores por parte de los sacerdotes y que asegure que los culpables sean juzgados. Pero los efectos que tendrán las propuestas del Papa Francisco dentro de la doctrina social de la Iglesia Católica, no tendrá ninguna influencia si el clero no las acoge.Palabras claves: El Papa Francisco, el papel de la mujer, la homosexualidad, los abusos sexuales infantiles, la doctrina social de la Iglesia Católica. 

 • 220.
  De Carlo, Mariana
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier.
  Fascist Urban Planning and Racial Discrimination in Asmara:1935-39: A discourse analysis on the historical dynamics that led to the new Fascist urban planning of Asmara2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 221.
  Deurell, Sara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Konstmueum i Uppsala2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Projeket har kommit ur platsens befintliga byggnad Katalinhuset och den historiska utveckling av tillägg och avdrag som har lämnat sina spår och avtryck på platsen. Ingången och utgångspunkten i projektet har varit godsmagasinet katalinhuset, och att genom nya riktningar och funktioner låta platsen transformeras och samtidigt lämna kvar spår av det förflutna.

   

  Konstmuséet som en offentlig byggnad och utställningsplats kan ses både som en öppen inrättning och en del av stadsrummet, och som ett rum som skärmar av omgivningen och skapar en isolerad värld för konsten. De två delarna uttrycks i en uppdelning mellan utställningshallen och entréhallen. Delarna skiljer sig från varandra dels i intryck och upplevelse och dels i närhet till omvärlden. Utställningsdelen är nedtonad, underordnad och låter konsten ta plats medan det i entréhallen är rummet som kommer till uttryck, skillnader i det visuella såväl som i sinnesupplevelser som ljud, ljus och temperatur. 

  Genom att vrida byggnaden uppstår två nya platser längsmed byggnadens längdfasader. Där uppstår en torgyta och en park som också kan stärka konstmuséets plats i staden med direkt koppling till det publika. 

  Katalinhuset som idag ligger på platsen inrymmer en restaurang och bar, ett café samt två butiker. Tomten som i övrigt består av en parkeringsplats är framförallt en passage mellan tågstationen och den norra delen av Uppsala. Den har förutsättningar både att vara en naturlig knutpunkt och en mer undangömd och stilla plats, och längsmed byggnaden genom torgstråket och parkytan, vill jag se båda dessa delar koncentreras. 

  I mina tankar kring vad ett konstmuseum är har jag delat upp det i två delar, dels konstmuseet som offentlig byggnad och en del av stadsrummet, och dels ett utställningsrum. I projektet har det inneburit två olika sorters rum med olika egenskaper. 

  Konsthallen som offentlig byggnad och ett rum i staden har varit en viktig del i projektet och jag har velat skapa nya rum på platsen även utanför byggnaden. Det är rum som tillhör både staden och byggnaden och blir ett sätt att låta konsthallen närma sig staden.

  Under arbetet har jag utgått från både platsen och den befintliga byggnaden. I början av arbetet var det inte självklart för mig huruvida jag skulle riva, behålla eller bygga om Katalinhuset. Att då istället gjöra en förändring i taget efter hur det påverkar byggnaden och platsen har i slutändan resulterat i en ny byggnad som kommit ur den gamla. Det har också varit en metod och ett arbetssätt som har låtit mig komma närmare en kontext och en helhet av platsen.

 • 222.
  Djukic, Aleksandar
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Jugoslavien : - En gång i tiden fanns det ett brödrask2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 223.
  Dolk, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Gren, Inger
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Förekomsten och betydelsen av högläsning: När, var och hur sker högläsning i förskolan och i hemmet? Vilka föreställningar om högläsningens betydelse finns i dagens debatt och forskning?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur ofta, hur länge och när pedagoger i förskolan och vårdnadshavare i hemmen ägnar sig åt högläsning, samt vid vilka situationer man läser för barnen. För att få svar på våra frågor har vi gjort en undersökning med hjälp av enkäter. Undersökningen har genomförts på två förskolor där totalt 42 vårdnadshavare och 25 pedagoger valde att delta. Av svaren framgår det att 70 % av vårdnadshavarna läser flera gånger i veckan eller oftare och 25 % läser sällan. Av pedagogerna läser 70 % flera gånger i veckan, några varje dag och några mer sällan. De flesta vårdnadshavare och pedagoger läser i 15 minuter. Några läser längre och några kortare tider. I undersökningen redovisas om utbildningsnivån hos såväl vårdnadshavare som pedagoger innebär skillnader i läsvanor samt när, var och hur läsningen sker.  Utifrån svaren framkom det att läsningen används för att barnen ska bli lugna, ofta i samband med när de ska vila eller sova.

   

  Vi har också studerat vilka föreställningar som finns i dagens debatt och forskning om högläsningens betydelse för barns utveckling. Undersökningar påvisar att det är viktigt med tidig språkstimulering för barn och att det bör ägnas mer tid åt högläsning tillsammans med barnen.

   

  Vår undersökning visar att det är få vårdnadshavare som läser dagligen för sitt barn. Eftersom vårdnadshavaren läser mer sällan för sina barn anser vi att det är viktigt att pedagogerna tar sig tid till att läsa för barnen på förskolan dagligen, trots att det kan vara stressigt och att de har allt större barngrupper. Det är bra att pedagogerna förklarar för vårdnadshavaren hur viktigt det är med högläsning i hemmet, då det gynnar barnens språkliga utveckling. Ytterligare ett skäl till att man bör avsätta mer tid för högläsning är att det också är en viktig social process. Barnen tränar sig att sitta tillsammans i grupp och att lyssna på pedagogen. Högläsning är även ett bra sätt att få alla barnen involverade i diskussioner. Barnen utvecklar också språket eftersom man samtalar om boken både under tiden man läser och efter man läst. 

 • 224.
  Dolve, John
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk.
  Svenska gymnasieelevers användning av partikelverb: Svenska och svenska som andraspråk i jämförelse2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Partikelverb är semantiskt och syntaktiskt komplexa och är något andraspråksinlärare lärsig behärska sent i andraspråksutvecklingen. Syftet med studien är att undersöka hur oftaelever som läser svenska som andraspråk på gymnasiet använder partikelverb i skrivenproduktion i jämförelse med elever som läser svenska. Analysmetoden bygger på ett antal kriterier som utarbetats med stöd från tidigare forskning. Materialet för studien utgörs av 12 elevtexter som hämtats ur det nationella provet från 2012 i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 på gymnasiet. Resultatet visade inga stora skillnader mellan informantgrupperna, vilket inte överensstämmer med tidigare forskning. Slutsatsen är att avancerade andraspråksinlärare har uppnått sådan nivå i andraspråket att stora skillnader i användning av partikelverb endast kan ses i mer omfattande studier.

 • 225.
  Dwomoh, Nana Kwabena
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  Women as Other: Hemingway's portrayal of females in To Have and Have Not2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay explores Hemingway’s depiction of women in the novel To Have and Have Not. In To Have and Have Not, the novel explored in this essay, traits of Hemingway’s renowned sexist depiction of women have been investigated, and the purpose of the essay was to illuminate that the women of To Have and Have Not are reduced to roles which resembles Simone de Beauvoir’s observations, namely the perception of women as the Other, assuming subordinate roles. In order to achieve this task, a close reading has been done on Hemingway’s novel To Have and Have Not, and his portrayal of five female characters in the novel has been analyzed. Simone de Beauvoir’s theory has been applied for an understanding of these female characters in order to see if these women were portrayed in a manner resembling de Beauvoir notions, that is, marked by patriarchal perspectives.

  The conclusion drawn in this essay is that all the women in the novel are portrayed as "absolute sex", subordinated to men. Thus, the depictions of the women in the novel To Have and Have Not were found to correspond to patriarchal gender roles as described by Simone de Beauvoir.

 • 226.
  Dwomoh, Nana Kwabena
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  Women as Other: Hemingways portrayal of females in To Have and Have Not2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay explores Hemingway’s depiction of women in the novel To Have and Have Not. In To Have and Have Not , the novel explored in this essay, traits of Hemingway’s renowned sexist depiction of women have been investigated, and the purpose of the essay was to illuminate that the women of To Have and Have Not are reduced to roles which resembles Simone de Beauvoir’s observations, namely the perception of women as the Other, assuming subordinate roles. In order to achieve this task, a close reading has been done on Hemingway’s novel To Have and Have Not , and his portrayal of five female characters in the novel has been analyzed. Simone de Beauvoir’s theory has been applied for an understanding of these female characters in order to see if these women were portrayed in a manner resembling de Beauvoir notions, that is, marked by patriarchal perspectives.

  The conclusion drawn in this essay is that all the women in the novel are portrayed as “absolute sex”, subordinated to men. Thus, the depictions of the women in the novel To Have and Have Not were found to correspond to patriarchal gender roles as described by Simone de Beauvoir.

 • 227.
  Edenborg, Fredrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Språk och medier, Kinesiska.
  Chinese guanxi and gift giving culture – how tounderstand and deal with Chinese guanxi and giftgiving in business.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  As China has developed rapidly, western companies and investors are now paying more and moreattention to China. They are no longer only looking for manufacturing services but also want to get apiece of the enormous market potential that China holds. A common problem that westerncompanies often face in China is the one of culture differences. Two of the most important parts inthe Chinese business culture that foreigners need to understand include guanxi and gift giving. Onlywhen they master these areas they can be accepted and included in the social network that guanxi is.The main point of this thesis is to give the viewer a clear understanding of what guanxi and gift givingin China is all about and how it can be used to help in business and networking as well as point outthe differences between western and Chinese business culture. Interviews have been made withthree companies with different background in order to get a better understanding of the real lifeimplementation of guanxi and gift giving. The findings of this thesis include that networking andrelation management in China can’t exclusively be implemented in professional situations only butalso in daily private life. Gift giving is a way of maintaining guanxi and a good relationship with yourChinese counterpart at all times.

 • 228.
  Eder, Josef
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Arkitektur och korporativism: Nytt huvudkontor för Skellefteå Kraft2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Architecture and Corporatism

  New Headquarters for Skellefteå Kraft

  Abstract

  After an invited competition In 2006 Skellefteå Kraft decided to add a new building to its headquarters from 1964. The assignment was given to General Architecture. The project was to be carried out with exceptionally high quality at a reasonable cost after a short and efficient process. Process and performance has been characterized by a stable local political environment with features of corporatism.

 • 229.
  Edling Helmers, Siri
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Mobile Space2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  My project creates spaces for common use, reclaiming a little left-over piece of the city landscape. The mobile culture house unfolds and fragments in interaction with the places it encounters. It is flexible, multi-use and respectful of the surrounding environment. I have attempted to answer to questions concerning the development of the city of Stockholm in times of escalating urbanization and galloping housing shortage when unreflected densification risks to erase diversity, cause gentrification and reinforce segregation. I have investigated the existing flora of small, urban grass-root, resistance movements and I have added my own contribution to the set. 

 • 230.
  Edlund, Emilia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Göteborg 2021: En studie om destinationsutveckling, platsmarknadsföring och internationellt avtryck2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 231.
  Edqvist, Sanna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  When I get old...: Nursing home and Senior housing in Liljeholmen2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This project explores alternative approaches to housing the aged, by acknowledging the complex needs of a life situation most of us will one day experience ourselves.

  I have been looking at fiction, research, theory, art and contemporary and historical architectonic references that concerns ageing and spatial environment for elderly.

  I decided to work with two main references that tell two different stories of ageing and the associated spatial and material conditions for it. The first one is the French renaissance writer Montaigne and his tower. The second one is the architect-artist-poet couple Arakawa and Gins and their work with the architectural body.

  I am using the idea of the tower from Montaigne and the idea of the terrain from Arakawa and Gins. They are relating to both the physical and social role of ageing. My aspiration has been to take those references and make them into a nursing home. The result of these is a different typology for the elderly home, than what is common today.

 • 232.
  Edsjö, Anna
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Att uttrycka och innehålla idén: Om utställningsdesign2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett sammanfattande arbete med genomförda utställningsprojekt. Här berättas om en attityd till skapande inom fältet utställningsarkitektur. Med ett stort intresse för och arbete med upplevelsebaserat lärande, utforskande via medverkande besökargrupper, utvecklande av utställningsmediet, presenteras ett antal utställningar via text och bild.

 • 233.
  Ehn, Annalena
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för pedagogiska studier.
  Språket som verktyg i matematik och NO-ämnen: Två ämneslärares erfarenheter av att möta elever med olika språklig förmåga2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva två högstadielärares erfarenheter av möten med elever med olika språklig förmåga. Mitt intresse riktar sig mot erfarna lärare som undervisar i matematik och naturorienterande ämnen.

  I studien utforskas fyra frågeställningar: Vilken variation i elevers olika språkliga förmågor har lärarna mött? Vad ser de som utmaningar och möjligheter i dessa möten med elevers olika språkliga förmågor? Vilka erfarenheter har lärarna av att ha fått stöd för att möta dessa utmaningar? Hur framstår språkets betydelse för utveckling av ämneskunskaper i lärarnas erfarenheter?

  Forskningsmetoden har varit kvalitativa livvärldsintervjuer med livsberättelsen som forskningsansats. Intervjuer med två verksamma ämneslärare har genomförts.

  Båda lärarna betonar språkets betydande roll för elevers lärande. Personliga möten med elever med språkliga förmågor har varit avgörande för hur lärarna idag tänker runt sin egen undervisning. Med en ökad insikt har lärarna i studien förhållit sig annorlunda utifrån den variation av språklig förmåga de dagligen möter i syfte att utveckla elevernas ämneskunskaper. Betydelsen av att i undervisningen synliggöra ämnenas specifika språk, betonas av studiens lärare. Ett tillåtande klassrumsklimat samt relationens betydelse för elevers lärande lyftes av lärarna som viktiga aspekter. De båda ämneslärarna påtalar ett kollegialt stöd men saknar speciallärarens kompetens i mötet med elever med olika språklig förmåga, såväl av handledande karaktär som i arbetet med eleverna.

  Mina slutsatser blir att det tar tid att erfara och förstå arbetsbördan för elevers studiesituation då språkliga hinder finns. Relationens betydelse i att stärka elevers självkänsla och komma bakom och förbi hinder ska inte underskattas. Specialläraren är betydelsefull både vad gäller lärarnas önskade handledning beträffande elevers språkliga förmåga men också i elevers dagliga arbete där språket kan vara ett hinder för lärande.

   

 • 234.
  Ehrlin, Linus
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik. Eskilstuna.
  Handkontroll för luftburna kamerasystem2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rapporten avhandlar studenten Linus Ehrlins examensarbete inom produktdesign på Mälardalens Högskola. Hos företaget Swesystem i Ärla, som erbjuder skräddarsydda produktlösningar av luftburna kamerasystem, utfördes examensarbetet vars mål var att ta fram en prototyp på en alternativ handkontroll till företagets styrsystem.

 • 235.
  Einarsson, Annika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Berättelsen om Milo2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20hpOppgave
 • 236.
  Einarsson, Christopher
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM.
  Pottery in Museums: How, Why and What do we exhibit?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis is a study of pottery in the museum world. Throughout the study, questions along the lines of how, why and what we exhibit are brought up and answered. The study is done through observations and interviews with seven different museums, four of which are located in Sweden and three in Italy. The author has also used museological literature and theories in order to strengthen the essay and show that the issues brought up in the observations are known since before in the field, but still exist in the museums today.The exhibiting of pottery comes with several issues, such as overcrowding of displays, requirements of pre-knowledge from the visitors, aesthetical problems with broken, coarse or fine pottery and epistemological prob-lems. Epistemology is a subject that seems to be partly ignored in the observed museums, despite it being general knowledge that fewer visitors will read the text the longer it is. Other epistemological problems that are brought up are the issues of text placement, vocabulary and actual mediated information. These problems are brought up throughout the essay and explained, with a smaller section that discusses possible improvements to them, which have been brought up by researchers in the field.In interviews with curators of the museums, thoughts about what the visitors see and understand compared to what the museums want them the see are presented. Also their views on the possibilities of interaction with pottery as a mediator and whether they focus primarily on aesthetics or learning in the exhibitions are shown. This essay is not meant to be a decider between what is right or wrong concerning the exhibiting of pottery, but could be used as a stepping-stone towards such studies. This is a two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies.

 • 237.
  Ejermo, Eisabeth
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Matematikångest: Några lärares uppfattningar av hur elevers känslor påverkar självförtroende, prestationer och undervisning2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 60 poäng / 90 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under våren 2014 genomfördes en kvalitativ intervjustudiemed fem matematiklärare som undervisar i årskurserna 7-9 i en svensksmåstadskommun. Studien har ett sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt ochhar inspirerats av fenomenografisk ansats. Tidigare forskning beskrivermatematikångest ur ett internationellt perspektiv. I Sverige har begreppetmatematikångest inte uppmärksammats i så hög utsträckning. Syftet med den härstudien var att undersöka hur några lärare uppfattar begreppet matematikångest,hur de uppfattar elever med matematikångest och hur de uppfattar att skolan kanförebygga och motarbeta att elever får negativa känslor till matematik. Detempiriska materialet har analyserats tematiskt. Teman som lyfts fram i studienär samband mellan elevers känslor och prestationer i matematik, vilken åldereleven har när matematikångest uppstår, att lärare uppfattar att elever med negativinställning till matematik också har lågt självförtroende, att elevernasengagemang samt att inkludering och nivågruppering påverkar elever som har ennegativ inställning till matematik. Lärarna i den här studien uttrycker visserfarenhet av elever med negativa känslor för matematik men de känner inte tillbegreppet matematikångest, dess definition och forskning i ämnet. Informanternabeskriver, liksom tidigare forskning, att undervisning baserad pågruppdiskussioner där eleverna är muntligt aktiva är bättre för elever som harlågt självförtroende och upplever ångest i matematik än vad traditionellundervisning är. Ändå väljer lärarna i studien oftast att utgå från traditionellaundervisningsmetoder, i uppsatsen beskrivs varför man gör det valet.

 • 238.
  Ek, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Akademisk skrivkompetens i utveckling: En studie av organisation och ställningstagande i gymnasie­elevers utredande texter 2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Synen på vad som utgör akademisk skrivkompetens varierar över tid och i olika kulturer. Förmågan att strukturera texter på ett logiskt och begripligt sätt kan dock ses som en universell vetenskaplig kompetens oavsett skrivmiljö, liksom förmågan att värdera kunskap och ta ställning i relation till olika källor. Denna studies syfte är att undersöka och kategorisera förekomsten av markörer för textuell organisation och ställnings­tagande i en grupp gymnasieelevers utredande texter samt att undersöka sambandet mellan bruket av dessa markörer och texternas betyg. Studiens korpus består av 18 utredande elevtexter, jämnt fördelade mellan betygen A, C och E. Texterna har analyserats genom kvalitativ närläsning med en analysmodell avsedd att fånga uttryck för textuell organisation och ställningstagande. Resultatet visar att elevernas bruk av organisations- och ställningstagandemarkörer varierar, men att det finns mönster i användandet som har kopplingar till texternas betyg. A-texterna utmärker sig genom en större variation av organisations- och ställningstagandeuttryck än texterna med lägre betyg. Markörer för textuell organisation och ställningstagande används i A- och C-texterna främst för att belysa och jämföra olika perspektiv, medan E-skribenterna i högre grad använder samma markörer för att förklara och ge uttryck för personliga åsikter om ämnet. I materialet som helhet finns få exempel på källkritiska värderingar. En slutsats av resultatet är att eleverna befinner sig olika långt ifrån de normer som kännetecknar akademiskt skrivande. Framförallt E-texterna innehåller drag som inte är funktionella i vetenskapliga sammanhang. Detta väcker frågor om hur undervisningen om akademiskt skrivande bör utformas för att möta elevernas utvecklingsbehov – på såväl språklig som innehållsmässig nivå. 

 • 239.
  Ek, Carolina
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Idrottsämnets legitimitet som ett bildningsämne2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att belysa hur tre olika gymnasielärare inom idrott och hälsa på olika studieinriktningar resonerade om ämnets legitimet som ett bildningsämne, och att få en förståelse för elevernas uppfattning av ämnet som ett bildningsämne. Vidare har undersökningen genomförts med både strukturerade intervjuer och strukturerade enkäter med en öppen fråga. Detta gjorde att arbetet har både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultaten som framkom var att ämnet är ett populärt ämne enligt eleverna och att lärarna menade att deras viktigaste uppgift var att undervisa eleverna i vad en god hälsa innebar. Ytterligare ett resultat var att det knappt användes någon litteratur i ämnet och att en anledning var tidsbristen. Ämnet behöver enligt lärarna mer timmar för att kunna ha mer teoretiska lektioner. Sammanfattningsvis blir då att ämnet är populärt men tiden räcker inte till för litteratur och att ämnet inte ses som ett bildningsämne av de allra flesta.

 • 240.
  Ek, Elin
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Några tusen år senare: En diskursanalys av diskussionerna vid kriminalisering av våldtäkt inom äktenskap 19652014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 241.
  Ekemark, Viktor Zapata
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Högdalstoppens begravningsplats2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Högdalstoppen är konstruerad med myter och rykten. Och av teglet från Klara-kvarteren. I vissa ljus är det en ruin, ibland en bortglömd allmänning. Bland sly och trasiga lyktstolpar går du på avvägar, så plötsligt: du ser ett hörn av ett gravröse, ett monument. Att betrakta och bestiga Högdalstoppen är lika mycket en alldaglig som en storslagen upplevelse. Stadsträdgårdsmästare Holger Blom ville att ”topparna skall utföras som fristående konstverk”, och bortom förfallet kan det konstruerade urskiljas: genom toppens distinkta kanter och planerade planteringar. Begravningsplatsen landar bra på Klarakvarterens gravröse, krematoriet möter värmeverket. Min uppgift blir att gestalta uppstigningen. Från områdets primära ingång är det omöjligt att se själva toppen, men hela vägen måste berätta samma historia – om Döden och om Högdalstoppen. Resan till toppen ska skvallra om vad som ska möta en där uppe. Jag ser Högdalstoppen som en ruin av en storslagen park, och vägen genom skogen konstrueras av spillror från denna park. 

 • 242.
  Ekengren, Lina-Maria
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Läsning i barnperspektiv: En uppföljning av en studie från 19852014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva hur 10 barn i en förskoleklass uppfattar fenomenet läsning och vad läsning är samt att jämföra detta med Dahlgren och Olssons studie från 1985.

  Studien har en fenomenografisk ansats som är en kvalitativ metod i form av uttydande och tolkning av intervjuer. Totalt har tolv barn intervjuats. Två av dessa var med i min inledande pilotstudie men ingick inte i den redovisade studien. Intervjufrågorna var en upprepning av Dahlgren & Olssons studie 1985 men med tillägg för relevanta frågor som rör samtiden.

  Resultatet visar att de flesta barn förknippar läsning med skolan och vuxenlivet. Barn i förskoleåldern är omedvetna om läsningens form men uttrycker ofta en positiv inställning till läsning som de tror kan ge fördelar senare i livet. Att läsa framstår som hela poängen med läsning och barnen anger inte att de relaterar till textens inehåll. Dahlgren och Olsons (1985) resultat samanfaller till allra största delen med mina och någon nämnvärd skillnad i barnens uppfattning om vad läsning är idag och för 30 år sen finner jag inte.

 • 243.
  Eklöf, Åsa
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  Den upplysta projektorn: Analog film i förändring2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  As we speak, analogue film is being phased out of the international film industry. The medium that once reigned in capturing and projecting our world's light and the flow of time, has now been rendered obsolete and replaced by digital media technology. However, analogue film remains, and has come to be increasingly used and investigated in contemporary art. In my essay, I examine how our aesthetic perception of analogue film is changing with this shift to digital film technology. How do we experience analogue film – now that it is both on the verge of disappearing from society and is put in contrast to its digital successor? My investigation is based on the thesis that analogue film is now in a state of change. By analyzing three contemporary artists I attempt to discern how this change is aesthetically articulated, and trace alternative forms of continued existence for analogue film. The British artist Tacita Dean, the Italian artist Rosa Barba and the Swedish artist Alexander Gutke all work with film in their own way, and also in the context of the changed status of analogue film today. Furthermore, I examine the possibility that these artists form an active part of a continuous reshaping of analogue film, which is taking place in the fracture created in this shift to digital media technologies.

 • 244.
  Ekman Flenberg, Emma
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  En egen värld vid ån2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi hade en skissuppgift i början av kandidatprojektet, där vi skulle fundera över vår passion till arkitekturen. Min passion kan vara minnet av en byggnad, ett rum, där jag känt ett sug i magen. Jag inspireras av film, teater, foto och konst. Jag vill sträva efter att konsthallen ska skapa samma sug och dragningskraft för människor i Uppsala. Jag har jobbat med att bygga upp konsthallen som olika scener, minnen, fragment och reflexioner. En egen värld. Jag vill att det ska finnas en vaghet samtidigt som riktning, utåt och inåt. Jag vill även att den ska smälta samman med vattnet och marken runtomkring. Min vision är att vi som besökare dras in i ett sammanhang, en rumslighet, någonting som skiljer sig från vardagen om än bara litegrann. Att komma in i en annan värld.

 • 245.
  Ekman, Ludvig
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  ÖPPNA ARKIVET/OPEN THE ARCHIVES2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten till projektet har varit att den samtida museibyggnaden och sättet som man rör sig genom den och använder den är föråldrat och inaktuellt. Som inspiration stod Augsburgska konstskåpet i Museum Gustavianum som genom sitt samlande av omkring tusen olika föremål i 400 år haft i syfte att informera och dokumentera. Man har förutsättningslöst samlat en mängd föremål, mytiska och lyxiga, som alldagliga och praktiska, balsamerade krokodilungar samsas om rummet tillsammans med tandpetare och pennor.

   

  Liksom konstskåpet är muséets uppgift att genom ett samlande av objekt dokumentera och sammanfatta vår omvärld så som den ter sig och på så sätt bilda folket och ge en aktuell avbild av det samhälle vi lever i. Genom att tillgängliggöra samlingen om ca 12000 föremål kan detta göras men då ställs man inför frågan, hur ställer man ut så många objekt?

  För att hantera detta byggs ett rum som hjälper besökaren att röra sig runt, förbi och genom konsten. På detta sätt ges betraktaren möjlighet att själv välja hur den vill se konsten istället för att följa kuratorns traditionellt utstakade bana.

 • 246.
  Ekroth, Isak
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL). Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Det allmänmänskligas betydelse för litteraturundervisning i GY 2011: Världslitteratur och narrativ kompetens som ämnesdidaktiska strategier2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay examines the specific uses of literature and the implications of the expression det allmänmänskliga (what is common to all mankind) emphasized in the subject of Swedish in the curriculum for the Swedish upper secondary school, GY 2011. Using discourse analysis as a method, this essay shows that the phrase det allmänmänskliga suggests teaching literature as a way to emphasize universal experiences over time and place, thus revealing an implication of the nineteenth-century idea of World Literature. Furthermore, this essay shows that the challenges inherent in the phrase det allmänmänskliga, and its implications for World Literature, require new didactic strategies and approaches to designing courses and teaching literature.

  In relation to this, the essay examines theories that focus on approaches to teaching World Literature and the uses of narration as a means to understand and emphasize the specifics of World Literature and the universal experiences.

  The final part of this essay examines the recent use of the concept of narrativ kompetens (narrative competence) emphasizing interaction and key elements of the reading experience as a specific way to understand and approach fiction. This essay concludes that the inherent benefits of narrativ kompetens combined with approaches to teaching World Literature, seem to offer great possibilities fulfilling the obligations and the specific uses of literature suggested in the curriculum for the Swedish upper secondary school.

 • 247.
  Ekstrand, Nicklas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för industridesign.
  Ipad-hållare för såmaskin2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rapporten redogör för ett examensarbete i industridesign på kandidatnivå – Mittuniversitetet.Projektet innefattar att ta fram en hållare för Ipad Air med funktionsknappar för styrning avVäderstads applikation via bluetooth.Designarbetet innefattar research, användaretester, kreativt arbete med idégenerering, visualiseringaroch fysisk modell. Designen är gjord för att vara hållfast och tålig för miljön den utsätts för.Den är även ergonomisk, flexibel och användarvänlig. Den nya designen återspeglar Väderstadsvarumärke och kärnvärden.Övriga aktörer i projektet är Prodelox AB som hjälpt till med konstruktionsfrågor och handledning.Projektet inleds med en research-fas som innefattar insamlande av information och tester. Det följsav en kreativ fas med idéframtagning. I presentationsfasen tas det fram CAID-visualiseringar, enfysisk presentationsmodell samt rapport.

 • 248.
  Ekström, Sara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för humaniora.
  Den kommunala skolan: Riksdagspartiernas åsikt i frågan då och nu2014Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet var att utreda partiernas ställning till genomförandet av kommunaliseringen samt partiernas

  åsikt idag. Arbetet har lyft fram en del av de argument som fanns för- och emot innehållet i

  proposition 1990/91:18 ”

  Om ansvaret för skolan”. Det huvudsakliga innehållet handlar om

  huruvida kommunaliseringen är bra för svenska skolan samt hur den skulle genomföras på ett

  vettigt sätt. Dock var regeringens proposition alldeles för otydlig i många fall. Socialdemokraterna

  ansåg att en kommunalisering var bra för den svenska skolan men de förklarade inte exakt hur de

  skulle gå tillväga då ansvaret skulle lämnas över till kommunerna på ett bra sätt. Övriga partier i

  riksdagen tog dock upp många viktiga frågor angående det som ansågs otydligt, även en del förslag

  som inte ansågs lämpliga kritiserades. Trots att beslutet om kommunaliseringen vid denna

  proposition redan var taget fanns fortfarande många inlägg där politikerna kritiserar själva beslutet

  om att kommunalisera skolan och önskar att detta ska tas tillbaka, detta gäller främst moderaterna.

  Vissa partier låter mer positiva till beslutet av decentralisera skolan där bland Lars Leijonborg (fp),

  vilket han senare säger sig aldrig varit. Alla riksdagspartier hade dock invändningar på regeringens

  proposition vilka var av både större och mindre grad. Begreppet ”

  likvärdighet” dyker upp många

  gånger i denna proposition samt tillhörande material. Regeringen anser att man kan bibehålla en

  likvärdig skola trots att man byter huvudmannaskap, dvs flyttar över ansvaret från staten till

  kommunerna. Socialdemokraterna menar på att skolan efter kommunaliseringen skulle behålla

  likvärdighet eftersom det kommer ske uppföljningar och utvärderingar som skulle säkra

  likvärdigheten. Det finns dock argument från partier som anser att så inte är fallet. Efter att ha läst

  igenom de olika argumenten mot denna proposition verkar de största ligga i en rädsla för att barnen

  inte skulle få en likvärdig skola. Bl a vänsterpartiet menar att likvärdigheten inte kan garanteras och

  kräver en lagändring. Moderaterna menar på att bidragssystemen socialdemokraterna tagit upp

  gällande vuxenutbildningarna skulle medföra att vissa kommuner skulle få kraftiga nedskärningar

  och andra skulle få extrema uppräkningar. Detta medför att skolan inte skulle vara likvärdig.

  Centerpartiet diskuterar huruvida kommunerna kommer ha råd med vissa utbildningar och att vissa

  skulle kunna tvingas lägga ned pga fördelningen av det nya bidragssystemet. Andra centrala delar är

  det ökande inflytandet hos skolans personal samt elever och föräldrar. Socialdemokraterna menar

  att man skulle få ett ökat inflytande då ansvaret övergår från staten till kommunen. Kritik fås dock

  från folkpartiet då de anser att skolan kommer föregå politikerstyrd efter decentraliseringen om det

  inte görs en ändring i skollagen som bör ändras på så sätt att elever och föräldrar skulle få ett större

  inflytande över skolan.

   

  Det är intressant att titta på debatterna kring skolan och kommunaliseringen idag, främst med tanke

  på att det anses vara olikvärdig. Målet regeringen hade med reformen var tvärtom, att den skulle bli

  mer jämlik och likvärdig. Som tidigare nämnts är dock de flesta partier idag för att behålla den

  kommunala skolan, de åsikter som förs mot en kommunal skola handlar om mycket av det som

  redan kom fram i proposition 1990/91:18 bl a en mindre likvärdig skola och stora regionala

  skillnader. Att skolan har blivit mindre likvärdig har getts fakta på däremot kan det diskuteras

  huruvida det beror på kommunaliseringen eller inte. Det som är helt klart är att allt detta har skett

  efter reformen. Det diskuteras även att klasserna ska bli mindre, idag är klasserna större än tidigare.

  Därav kan man anse att målen med införandet inte blev förverkligade. Dock fanns det kritik från

  partierna som var emot kommunaliseringen redan då som sade sig tro att skolan skulle bli mindre

  likvärdig och att de inte hade ett bra svar på hur de skulle få klasstorlekarna mindre vilket idag inte

  längre är spekulationer utan sanning. Även kunskapsnivån har sänkts,

  58 detta trots att

  socialdemokraterna hade som mål att denna skulle öka efter kommunaliseringen. Vissa partier har

  idag ändrat åsikter angående den kommunala skolan. Vänsterpartiet är det parti som svängt mest i

  frågan, från att ha röstat igenom reformen till att vara starkt kritiska till denna reform. Folkpartiet lät

  till en början positiva till en decentraliserad skola, dock ansåg de genomförandet inte var korrekt

  och stod därför aldrig bakom detta beslut. Idag är även dem väldigt kritiska till den kommunala

  skolan. De övriga borgliga partierna och även miljöpartiet verkar anse att skolan ska vara

  kommunal så länge det inte finns ett betydligt bättre alternativ då denna omstrukturering skulle vara

  kostsam. I de två avhandlingarna som valt som forskningsläge tror författarna att

  kommunaliseringen av den svenska skolan kan ha handlat om ekonomiska orsaker att staten inte

  skulle klara av att finansiera en utbildning. Detta tas även upp av politiker vars texter som valts att

  ha med i denna uppsats. Även Bergströms diskussioner om att kvaliteten inte skulle kunna hållas

  verkar det finns många diskussioner om idag, han får alltså medhåll i hans tidigare funderingar om

  att den kommunala skolan inte är hållbar på vissa fronter.

  Intressant för annan forskning i området är att titta på Leif Lewins utredning som tillsattes av

  regeringen 2011 och jämföra detta resultat med vad som förespåddes om kommunaliseringen i

  början på 1990-talet. Detta har jag inte haft möjlighet att göra eftersom den inte kommer presenteras

  förrän den 10 februari 2014, de lovar dock att de har

  ”ganska skarpa resultat att redovisa”.59 Denna

  undersökning skulle kunna leda till förändrade åsikter hos riksdagspartierna.

  58 Skolverket, PISA

  59 Skolvärlden (

   

 • 249.
  Elander, Maria
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Konsten i periferin: En studie av villkoren för kulturskapare på landsbygden i Värmland, med fokus på Alma Löv och konstnärerna Broos2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine the political ambitions regarding culture in

  Värmland, and the situation for artists living on the countryside in Värmland. This means

  that the conditions surronding the artists situation will be looked upon. I have chosen the

  political document Kulturplanen, created by Region Värmland, as my guideline to what

  kind of political view there is on art and cultures role in the region. Furthermore, I have

  chosen Pierre Bourdieu`s theory about art as a field controlled by and under the influence

  of different rules within the filed itself and what or whom has the power to act and be a

  part of the filed. I also use interviews as my method for this study. The purpose is to learn

  more about and understand the experiences expressed by the artists themselves. The main

  focus of this study is the Art project and Art museum Alma Löv, and the artist Karin and

  Marc Broos. A comparison between the political agenda concerning culture in Värmland

  and the situation described by the artists themselves is also made. The analysis is held as a

  discussion where I look at the different parts and by comparing them create an

  understanding regarding the conditions and thee situation for art and culture. I found that

  the role and the support given to art and culture in the region often has to do with the idea

  of creating side effects rather than supporting art for arts own sake. According to my

  analysis there is a danger in losing sight of the values that art itself can offer and many

  artists struggle to make it work which I argue has to do with the political ambitions.

 • 250.
  Elf, Therese
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för humaniora.
  Buddhism enligt sex läroböcker: - bäddar böckerna för en liknande kunskap-2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
2345678 201 - 250 of 1103
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf