Change search
Refine search result
23456 201 - 250 of 253
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Svensson, G
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Fuktstabilt flamskydd för trä1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Träs brännbarhet är ett problem vid t ex vägg- och takbeklädnad. Brännbarheten kan minskas genom impregnering med s k flamskyddsmedel. En sådan impregnering behövs för att klara de brandskyddsbestämmelser som finns, t ex för offentliga lokaler. En litteratursökning visade att det gjorts en mängd undersökningar av fuktstabila och laksäkra behandlingar, men dessa var i många fall ofullständigt eller inte alls provade för svenska förhållanden. Det nu gjorda arbetet visar på ett antal lovande behandlingar samt framkomliga vägar för ett effektivt fuktstabilt flamskydd. Behandlingarna bedöms som tekniskt/ekonomiskt intressanta, men är inte helt färdiga för kommersiell tillämpning.

 • 202.
  Svensson, G
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Mikroautoradiografi för bestämning av cellväggspenetration vid impregnering av trä1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Träets egenskaper kan förbättras genom impregnering. Kunskapen idag om vilka ämnen som penetrerar cellväggen vid impregnering är dock begränsad. En orsak är att endast få begränsade metoder finns utvecklade för att studera detta. Autoradiografi används inom medicinen för att lokalisera ämnen i vävnader. I detta arbete undersöks möjligheten att använda tekniken för att se hur vattenlösliga ämnen penetrerar träets cellväggar. En litteraturstudie har gjorts liksom försök för att fastställa vilken noggrannhet som går att nå på trä. Oönskad spridning erhölls dock och ytterligare arbete krävs för att fastställa teknikens användbarhet för trä.

 • 203.
  Svensson, G
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Naturliga försvarssubstanser i trä litteraturstudie 19881989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att skydda trä i utomhusanvändning finns idag ett antal mögel- och röthämmande medel som tillsatser i träoljor, lasyrer, impregneringsmedel m m. Långtidseffekten hos vissa av dessa är begränsad samtidigt som allt hårdare miljökrav ställs på skyddsmedel med lång beständighet. Det finns alltså behov av nya effektivare och miljövänliga medel. I denna litteraturstudie redovisas vad som är känt om träets innehåll av naturliga svamphämmande substanser samt trädets naturliga försvar mot angrepp av mikroorganismer. Arbetet blir underlag för fortsatta undersökningar av möjligheten att utnyttja träets egna försvarssubstanser i ren eller modifierad form i träskyddande syfte. Rapporten är till nytta för bl a tillverkare av träskyddsmedel.

 • 204.
  Svensson, Gunilla
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Vattenavvisande temporärt ytskydd av konstruktionsvirke1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid lagring och hantering på byggplatsen utsätts byggvirke för regn och snö. Blött virke som byggs in i huset möglar och ruttnar. Vaxbehandling ger god effekt under kort tid och är fördelaktigt av miljö- och ekonomiska skäl. Såväl ändytor som planytor bör vaxas för att man ska få ett fullgott skydd. Rapporten är försedd med färgbilder.

 • 205.
  Svensson, Gunilla
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Johansson, Ingvar
  Lindgren, Owe
  Träskydd - ytbehandling - limning - lagring rapport från IRG- och IUFRO- konferens samt studieresa i Nordamerika 19871988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett av många föredrag som presenteras behandlar ett grundläggande arbete om brun- och vitrötesvamparnas nedbrytningsmekanismer. En djupare förståelse av dessa mekanismer kan förväntas leda till mer selektiva och ogiftiga träskyddsmedel. Studieresan gav många intressanta erfarenheter och uppslag, rörande bl a incising (impregnering genom perforering av virket) och dimensionsstabiliserade skivor, som också redovisas i rapporten.

 • 206. Svensson, Gunilla
  et al.
  Östman, Birgit
  Trätek..
  Rate of heat release by oxygen consumption in an open test arrangement1984In: Fire and Materials, ISSN 0308-0501, E-ISSN 1099-1018, Vol. 8, no 4, p. 206-216Article in journal (Refereed)
 • 207.
  Svensson, Nils
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Ett projekt om kvalitetsförbättring i trämöbelindustrin1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett kvalitetsförbättringsprojekt har genomförts i ett typiskt svenskt trämöbelföretag. Det omfattade bl a utbildningsinsatser för slip- och ytbehandlingspersonal (dessa avdelningar hade onormalt höga felkostnadsnivåer), genomgång av maskinutrustning i slipverkstaden, uppdatering och förbättring av instruktioner och rutiner. Efter 6 månader minskade de totala kvalitetskostnaderna drastiskt, framförallt för kassation och omarbete. Nivån stabiliserades på ca 5 % av tillverkningsvärdet, motsvarande en kostnadsbesparing på 1--1,5 miljoner kronor per år. Man kan alltså nå förvånansvärt bra resultat på kort tid genom att definiera ett kvalitetsproblem i kostnad och orsak och arbeta aktivt med att förbättra kvaliteten. Att bygga upp ett kvalitetssystem kräver dock långsiktig och målmedveten satsning. Rätt genomförd kan den vara skillnaden mellan att finnas kvar på marknaden eller att försvinna.

 • 208.
  Svensson, Nils
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Flödesorienterad tillverkning av stolar. Ett exempel på förändrad produktionsuppläggning - förstudie1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs hur man i ett produktionssystem skulle kunna tillverka t ex stolar på ett konkurrenskraftigt sätt, även med internationella mått mätt. Utformningen av den goda arbetsplatsen är ett centralt begrepp, liksom ökad konkurrenskraft. En arbetsmodell har också tagits fram som kan användas vid utveckling av produktion, arbetsplatser och arbetsorganisation.

 • 209.
  Svensson, Nils
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Kvalitetskostnadsuppföljning i träindustrin1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kostnaderna för bristande kvalitet har visat sig vara betydligt högre än vad man tidigare trott. De ligger ofta i nivå med vad många företag anser som normal vinst, mellan 5 och 15 % av företagets nettoomsättning. De flesta definieras som indirekta kostnader som normalt inte specificeras och därför inte uppmärksammas. Rapporten ger en introduktion i hur man med hjälp av ett system för uppföljning kan få grepp om sitt företags kvalitetskostnader och hur man genom att använda nyckeltal kan följa utvecklingen. Rapporten är försedd med ordlista över kvalitetstermer.

 • 210.
  Svensson, Nils
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Ultraljud för identifiering av felaktigheter i trä1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Om träindustrin skall kunna utvecklas mot högre automatiseringsgrad måste nya kontrollsystem, som kan installeras on line, utvecklas. Ett fel måste identifieras före bearbetningen. Automatiska visuella system bör, om de fullt ut skall kunna klara träindustrins krav, kompletteras med någon oförstörande provningsmetod, som vid höga matningshastigheter klarar att identifiera träets inre egenskaper. Ultraljudstekniken kan vara av särskilt intresse där kontrollen skall utföras på relativt tunna materialdimensioner, t ex sågade trävaror och limmade konstruktioner. Tekniken är dessutom relativt prisbillig och installationen är okomplicerad utan speciella skyddsarrangemang.

 • 211.
  Söderström, Ove
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Analys av driftsparametrar för planktorkning i tvåzons längdcirkulationstorkar1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En tvåzons längdcirkulationstork begränsar möjligheterna att torka plank efter ett givet klimatschema. Styrningen sker vanligen på klimatet och temperaturen i uttagsänden. Dessa två parametrar kan ändras, liksom den totala längden och fördelningen av antalet virkesstaplar mellan zonerna. Vid en våttemperatur på 38° C är det svårt att kvalitetstorka plank. Resultatet blir något bättre om den första zonen görs längre än den andra. Mögelrisken ökar då, men sprickmängden minskar något. Plank bör torkas vid våttemperaturen 50° C eller däröver. Sprickmängden blir då relativt liten. Om den första zonen görs något kortare än den andra förefaller torkningstiden kunna minskas utan att kvaliteten blir lidande.

 • 212.
  Söderström, Ove
  Trätek..
  Computer simulations of a progressive kiln with longitudinal air circulation1987In: Forest products journal, ISSN 0015-7473, Vol. 37, no 10, p. 25-30Article in journal (Other academic)
 • 213.
  Söderström, Ove
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Fortsatt utprovning av färdigtorkningsschema för virke1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten presenteras datorprogram med s k färdigtorkningsschemata för torkning av virke i ett steg från rått tillstånd till användarfuktkvot. Kvalitetsutfallet när det gäller sprickor kan enkelt mätas med Träteks nya spricklängdsmätare. Metod för jämförelser mellan olika torkningar finns framtagen. Den inledande fasen av uttestningen är därmed avslutad. De framtagna schemata kan tjänstgöra som en bas för hur den framtida trätorkningen skall gå till. Med hjälp av den kan kraven på nästa generations trätorkar formuleras.

 • 214.
  Söderström, Ove
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Inverkan av stora blåsdjup i kammartorkar1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att få en hög torkningskapacitet har många kammartorkar byggts så att torkningsluften passerar stora virkesmängder innan den avfuktas. Luftens torkningsförmåga avtar när den passerar virket. För att råda bot på detta reverseras luftströmningsriktningen. Om passagesträckan för luften är för stor exponeras virket i mitten för ett väsentligt annorlunda klimat än virket i ändarna. Ett stort blåsdjup ger ett stort temperaturfall. Det var dock inte möjligt att klarlägga temperaturfallets inverkan på torkningskvaliteten. Problemet är så komplicerat att mera avancerade angreppssätt än de som använts tidigare måste användas. Arbetet avslutas med konkreta förslag till sådana.

 • 215.
  Söderström, Ove
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Missfärgning och kådflytning vid konventionell torkning1993Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Missfärgningar och kådflytningar kan uppträda under torkningen och ge virket ett mindre tilltalande utseende. Stora kådflytningar kan dessutom förorsaka svåra driftstörningar. Här har vi försökt kvantifiera dessa problem och förelsår torkningsschemata som både ger lite sprickor och lite kådflytningar. Hög virkestemperatur ger kådflytningar och därför bör torkningen utföras vid hög våttemperatur i början, för att ge lite sprickor. I slutet av torkningen bör torrtemperaturen begränsas.

 • 216.
  Söderström, Ove
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Sågsättets inverkan på virkeskvaliteten efter torkning1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kurvsågning av virke innebär att stockens naturliga form följs. Volymsutbytet blir ca 2 % högre än vid raksågning. Här indikeras att även kvalitetsutfallet förbättras med kurvsågning. Särskilt då temperaturnivån i torkningen är förhållandevis låg. Ett preliminärt resultat redovisades vid en internationell konferens i Skellefteå 1987 (Söderström och Sederholm, Rapport I 8803023, 1988).

 • 217.
  Söderström, Ove
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Torkning av fönstervirke1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Framtida miljökrav gör att fönstervirke kommer att målas med vattenbaserade färger. Problemet är kvistgulning från kådan. Genom torkning vid hög temperatur, över 100 C, kan kådan drivas ut till ytan och avlägsnas genom hyvlingen före ytbehandlingen. Oimpregnerat trä som torkats med höga våttemperaturer gav en relativ låg kvistgulning. Effekten var ej så stor att den ännu är industriellt intressant. Dock är resultaten lovande.

 • 218.
  Söderström, Ove
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Torkningssprickor och slutfuktkvoter1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten föreslås hur två virkespartier skall jämföras med avseende på sprickförekomst. Analysen visar att sprickbildningen i första hand beror på densiteten, men med låg korrelationskoefficient. Den mest relevanta styr- och/eller materialparametern saknas ännu. Slutfuktkvoten beror i första hand på torkningsschemat.

 • 219.
  Söderström, Ove
  et al.
  Trätek..
  Salin, Jarl-Gunnar
  On determination of surface emission factors in wood drying1993In: Holzforschung, ISSN 0018-3830, E-ISSN 1437-434X, Vol. 47, p. 391-397Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The diffusion problem with internal and external resistances to misture transport is theoretically analysed with special attention paid to wood drying problems. The coefficients involved are all assumed to be constant. The results both clarify why peculiar results have been obtained earlier by others and give facilities to analyse sorption experiments that are designed to simulate a wood drying process in a practical kiln.

 • 220.
  Söderström, Ove
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Wamming, Thomas
  Bergkvist, Björn
  Utprovning av färdigtorkningsschema för virke1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tidigare systematiserade torkningsschemata har anpassats för praktisk tillämpning på svenska träslag vid svenska sågverk. Ett datorprogram för framtagning av torkningsschemata för färdigtorkning från rått tillstånd till användarfuktkvot har tagits fram och uttestats i laboratorium och i praktisk sågverksdrift. Dessa schemata ger kortare torkningstider än tidigare använda. Men de kräver att torken går att styra, är tät och klarar höga, våta och torra temperaturer.

 • 221.
  Tell, Björn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Miljövänliga ytbehandlingar med lut, bets, olja, vax och såpa1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nygamla metoder för ytbehandling kommer allt flitigare i bruk. I en uttömmande rapport beskrivs vilka ämnen de s k biobehandlingarna innehåller och hur de fungerar. Kraven på underlaget redovisas och lämplig utrustning rekommenderas. Hållbarheten och underlaget av de behandlade ytorna belyses, liksom kostnadsaspekterna. En del av de ingående ämnena är dock varken ofarliga eller helt "miljövänliga", vilket tas upp i ett avsnitt om hälsorisker och miljöaspekter.

 • 222. Terziev, Nasko
  et al.
  Boutelje, Julius
  Söderström, Ove
  Trätek..
  The influence of drying schedules on the redistribution of low-molecular sugars in Pinus sylvestris L.1993In: Holzforschung, ISSN 0018-3830, E-ISSN 1437-434X, Vol. 47, p. 3-8Article in journal (Refereed)
 • 223. Thelandersson, Sven
  et al.
  Isaksson, Tord
  Suttie, Ed
  Frühwald, Eva
  Toratti, Tomi
  Grüll, Gerhard
  Viitanen, Hannu
  Jermer, Jöran
  Trätek..
  Quantitative design guideline for wood outdoors above ground applications2011Article in journal (Other academic)
 • 224.
  Trygg, Martina
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Kortare ställtider i träindustrin - erfarenheter från två företag1995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Möjligheterna att reducera ställtiderna vid maskiner för träbearbetning har analyserats. Olika metoder har använts för analys och probleminventering; videoteknik, SMED-metoden, ABC-analys etc. Rapporten beskriver kortfattat de olika metoderna och möjligheterna med dem i träindustrin. Två praktikfall från industrier redovisas.

 • 225.
  Trygg, Martina
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Lönsamma investeringar - handledning för effektivt införande av ny teknik i företaget1995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Handledningen är ett stöd för träindustrier som står i begrepp att införa ny teknik eller genomföra en investering i sin produktion. Handledningen kan fungera både som checklista och utbildningsmaterial. Steg för steg beskrivs från hur man minskar risken för felsatsningar till hur man håller nere kostnaderna vid upphandling och installation.

 • 226.
  Tsantaridis, Lazaros
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Brandprovning av ytmaterial - jämförelse av data från lådmetoden och konkalorimetern1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Resultat från två småskaliga brandprovningsmetoder har jämförts för 49 byggprodukter. Det handlar om lådmetoden, som sedan länge används i Norden, och den nya, internationellt framtagna konkalorimetern. Metoderna är principiellt helt olika, men används för samma område. Studien är gjord för att se konsekvenserna vid eventuell övergång till den nya metoden. New fire test methods have been developed within ISO in order to determine and characterize the fire behaviour in a more elaborate way, than the present national test methods. One of these new methods is a small scale test, the Cone Calorimeter. The national test method used in Sweden and in the other Nordic countries is the Box Test. Results from these two methods are compared for 49 surface products.

 • 227.
  Tsantaridis, Lazaros
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Cone calorimeter data for the EUREFIC products using and not using a retainer frame1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Konkalorimetern har introducerats under de senaste åren som brandprovningsmetod i liten skala för byggnadsmaterial. Här visar vi hur användandet av en stålram som skyddar provets kanter inverkar på provningsresultaten. Stålramen bör användas vid provning av byggnadsmaterial.

 • 228.
  Tsantaridis, Lazaros
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Smoke, gas and heat release data for building products in the cone calorimeter1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med den slutliga avsikten att underlätta utrymning vid brand har rökalstringen från 13 olika byggnadsmaterial bestämts i en småskalig brandprovningsmetod, den s k konkalorimetern. Konkalorimetern är den centrala nya brandprovningsmetoden för material och standardiseras inom ASTM, ISO och CEN. Rapporten visar fullständiga resultat för träbaserade, syntetiska och mer "obrännbara" material. Rapport på engelska med svensk sammanfattning.

 • 229.
  Tsantaridis, Lazaros
  et al.
  Trätek..
  Östman, Birgit
  Trätek..
  Retainer frame effects on cone calorimeter results for building products1993In: Fire and Materials, ISSN 0308-0501, E-ISSN 1099-1018, Vol. 17, p. 43-46Article in journal (Refereed)
 • 230.
  Uusijärvi, Richard
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Givarteknologi för skogsbruket nordiskt seminarium om ett NSR-projekt1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Givare, liksom andra tekniska komponenter som krävs i skogsbruket, kommer att påverka både maskinerna och förarna. Ett nordiskt seminarium hölls i Västerås i december 1987 där en beröringsfri optisk stockdiametergivare för skogsmaskiner, som utvecklats i projektet Givarteknologi för skogsbruket, presenterades. Vidare presenterades resultat från utveckling av enspaksstyrning av skotarkran, beröringsfri slidlägesgivare baserad på Hall-effekt, ett master-slave-system använt till styrning av flera hydraulventiler, resultat från projektet Skonsam terrängmaskin och ett mätsystem för mätning av dragkraft.

 • 231.
  Uusijärvi, Richard
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Givarteknologi för skogsbruket sammanfattning av ett NSR-projekt1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Slutrapport i NSR-projektet Givarteknologi för skogsbruket. Projektet har pågått åren 1985--1987. Resultatet blev en givare baserad på en beröringsfri mätmetod med kapacitet att mäta diameter per centimeter frammatad stocklängd, vid matningshastigheter på upp till 5 m/s och med noggrannheten ±2 mm på diametermåttet. I projektet har deltagit Skovteknisk Institut (Danmark); Metsäteho och Skogsforskningsinstitutet (Finland); Norsk Institutt for Skogforskning och Norges Skogeierforbund (Norge); Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, SLU-institutionen för skogsteknik och, som projektledande institution, Trätek (Sverige).

 • 232.
  Uusijärvi, Richard
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Seriell kommunikation och funktionsstyrning för skogsmaskiner (SKOF). Erfarenheter och resultat från ett nytt sätt att samarbeta i ett tekniskt projekt. Sammanfattning av ett NSR-projekt1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom SKOF-projektet, och dess underprojekt NODDATOR, har en prototyp av komponenten noddator tagits fram liksom ett system, i vilket flera noddatorer samverkar i ett nät. Uttestningen blev lyckad. För skogsbruket möjliggör tekniken enklare systemlösningar på maskiner, vilket förbättrar driftsäkerheten och förenklar servicen på maskinerna. Dessutom blir skonsammare och mer användarvänliga maskiner med allt högre prestanda möjliga att ta fram.

 • 233.
  UUsijärvi, Richard
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Ut med intelligensen, in med noddatorn dokumentation från Träteks nordiska seminarium 1990-12-101990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  De samlade föredragen från seminariet. Noddator är ett stort samnordiskt projekt. Syftet är att ta fram en specifikation för komponenter i ett distribuerat realtidssystem samt prova och utvärdera konceptet med målet att revolutionera tekniken inom många områden, bl a för maskiner inom skogsbruket. I ett fullständigt distribuerat system är noddatorerna utlokaliserade till de platser där maskinrörelserna genereras -- en hydraulcylinder eller en motor. Det blir då bl a möjligt att avsevärt förenkla ledningsdragningen.

 • 234.
  Widell, Karl-Olof
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Elektronstrålehärdning för ytbehandling inom träindustrin , dess användbarhet samt ekonomiska och miljömässiga aspekter1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trätek har undersökt om elektronstrålehärdning är en användbar teknik att investera i för ytbehandlande företag inom trämanufakturområdet. Resultatet visar att EB-tekniken kan användas om lämpliga färger, som uppfyller t ex krav på produkternas yta, kan erbjudas av färgleverantörerna. Det är också väsentligt att anläggningens kapacitet kan utnyttjas till fullo samt att övrig ytbehandlingsutrustning och EB-anläggningen fungerar tillsammans. I rapporten beskrivs även vad som krävs för att en EB-anläggning ska vara lönsam.

 • 235.
  Widell, Karl-Olof
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Stoftavskiljare för snickeriindustrins pannanläggningar - en handledning vid valet1993Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Olika typer av stoftavskiljare som är användbara för att minska stoftutsläppen från träindustrins pannanläggningar beskrivs i denna rapport. Här finns bland annat också fakta om bränslen och deras egenskaper, pannor, eldning och förbränningsrester.

 • 236.
  Widell, Karl-Olof
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Viktiga faktorer som påverkar fasadvirkets kvalitet1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Här sammanfattas den litteratur som berör faktorer av vikt för det trämaterial, från stock till bräda, som ger den slutliga träfasaden på våra hus. This work has been carried out by means of literature studies. It deals with factors that are of importance to the quality of the wood material intended for wood sidings.

 • 237.
  Wiklund, Martin
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Forskningsprogram 1988/891988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanställning av TräteknikCentrums forskningsprojekt inom ramprogrammet, finansierat av industrin och STU. Projektledare samt projektens mål och omfattning anges kortfattat.

 • 238.
  Åström, Malin
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  EDI i sågverksbranschen - en kartläggning av informationsflödet hos ett sågverksföretag och av mognaden hos dess potentiella EDI-partner1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  EDI, eller Electronic Data Interchange, är en teknik som används för att effektivisera informationsflödet mellan företag. Tekniken innebär att företagen skickar affärsmeddelanden till varandra på elektronisk väg, via sina administrativa datorsystem. Undersökningen ska fungera som underlag för Iggesunds Timber AB när man ska besluta i vilken utsträckning man ska satsa på EDI. Rapporten är resultatet av det examensarbete, som Malin Åström genomfört för sin jägmästarexamen.

 • 239.
  Östberg, Gunilla
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Vattenbaserade vattenavvisande medel för impregnering av trä1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En ny typ av vattenbaserade vattenavvisande medel för behandling av trä har studerats. Med två medel baserade på tallharts respektive linolsyra har en vattenavvisande effekt uppnåtts som är bättre än med ett kommersiellt lösningsmedelbaserat medel, som använts som referens. Medlen har också provats med kommersiella fungicider tillsatta och bra vattenavvisande effekt har erhållits vid låga koncentrationer.

 • 240.
  Östman, Birgit
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Brandklassade paneler med träyta1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En systematisk studie av möjligheterna att uppnå ytskikt klass I enligt Svensk byggnorm för en panel med träyta utan att använda brandskyddsimpregnering eller särskilda brandskyddslacker. Valet av basskiva har störst betydelse för brandprovningsresultatet. Dessutom inverkar fanerets tjocklek och lacktypen, medan limtyp och träslag hos faneret tycks ha mindre betydelse.

 • 241.
  Östman, Birgit
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Comparison of smoke release rate from building products1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rökalstringen från 13 olika byggnadsmaterial har bestämts i en småskalig metod, den s k konkalorimetern. Resultaten har på ett preliminärt sätt jämförts med data från Statens provningsanstalt, där exakt samma material provats vid rumsbrand i full skala. Överensstämmelsen är förvånansvärt god, men sambanden måste studeras betydligt mer. Rapport på engelska med svensk sammanfattning.

 • 242.
  Östman, Birgit
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Correlation between cone calorimeter data and time to flashover in the room fire test1993Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett enkelt empiriskt samband har utvecklats för att beräkna tiden till övertändning i ett rum klätt med olika vägg- och takmaterial vid fullskalig rumsbrandprovning. Det baseras på provning av 28 olika ytmaterial. Bland dessa fanns både träbaserade och oorganiska material med och utan ytskikt samt syntetiska material. The correlations are based on linear regressions between data as time to ignition and total heat release in the cone calorimeter and time to flashover in the room fire test. They are further development of an earlier approach which has been modified and extended to a wider range of surface linings. The correlations apply so far only to surface linings on both walls and ceilings. When the density of the linings is included, the correlations are improved significally.

 • 243.
  Östman, Birgit
  Trätek..
  Fire retardant wood-fiber insulating board1984In: Journal of fire sciences, ISSN 0734-9041, E-ISSN 1530-8049, Vol. 2, no 6, p. 454-467Article in journal (Refereed)
 • 244.
  Östman, Birgit
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Ignitability in the cone calorimeter and the ISO ignitability test1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det finns flera standardiserade sätt att mäta antändligheten hos byggnadsmaterial. Här har data för samma byggnadsmaterial jämförts för de 2 vanligaste metoderna, konkalorimetern och ISOs antändlighetstest, den senare svensk standard. Analysen visar att ungefär samma värden erhålls för tid till antändning med de 2 metoderna. Konkalorimetern är att föredra som småskalig brandprovningsmetod även för bestämning av tid till antändning eftersom den också mäter flera andra parametrar samtidigt. Den bör således kunna ersätta ISOs antändlighetstest. Rapport på engelska med utförlig svensk sammanfattning.

 • 245.
  Östman, Birgit
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Jämförande brandprovning av trädörrar1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Brandsäkra dörrar skall hindra brandspridning från en del av byggnaden till en annan. En branddörr skall vid en standardbrand behålla sin avskiljande funktion (får inte släppa genom slicklågor som varar längre än 10 s), vara värmeisolerande (medeltemperaturen på utsidan får öka med högst 140° C). Detaljer i utformningen kan var avgörande för brandmotståndet. Särskilt betydelsefull tycks bredden på springan mellan dörrblad och karm vara liksom utformning och val av brandsvällande list. Provningarna har också visat hur viktigt det är att ha full kontroll över tillverkning, montering och brandprovningsbetingelser. Precision och kvalitet i alla detaljer är avgörande.

 • 246.
  Östman, Birgit
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Results of Scandinavian tests and research on reaction to fire. Paper presented at the Eurowood Oxford Fire Conference, July 19931993Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Brandens tidiga skede är avgörande för personsäkerheten vid utrymning av ett rum, en lägenhet eller en byggnad. Kunskapen har länge varit bristfällig inom området. Därför har det varit angeläget att ta fram ny kunskap och att utveckla experimentella och teoretiska metoder som förbättrar möjligheterna att förutsäga det tidiga brandförloppet och bedöma risker i olika brandmiljöer. Sverige och Norden i övrigt bedriver internationellt uppmärksammad forskning inom området. De omfattande projekten "Brandrisker i det tidiga brandförloppet" och "Eurefic" har lett till standardiserade provningsmetoder och ytterligare standardiseringar diskuteras. New techniques based on oxygen consumption as the cone calorimerer and the room fire test have been studied and utilized. Different models which predict the full-scale behaviour from small-scale data have been developed. These models clearly show that the new technique is superior to the present national standards and thus supplies new possibilities.

 • 247.
  Östman, Birgit
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Spånskivor1992Report (Other academic)
 • 248.
  Östman, Birgit
  Trätek..
  Wood tensile strength at temperatures and moisture contents simulating fire conditions1985In: Wood Science and Technology, ISSN 0043-7719, E-ISSN 1432-5225, Vol. 19, no 2, p. 103-116Article in journal (Refereed)
 • 249.
  Östman, Birgit
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Stensaas, Jan
  Hovde, PerJostein
  Smoke production in the cone calorimeter and the room fire test for surface products - correlation studies1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rökutvecklingen från ytmaterial på väggar och tak vid rumsbrandprovning och vid småskalig brandprovning i den s k konkalorimetern har jämförts. Totalt har 28 olika ytmaterial studerats. Om alla ytmaterialen inkluderas i analysen blir korrelationen relativt låg, men regressionslinjerna är ungefär desamma som för ytmaterial som övertänder efter 10 minuter. Dessa regressionslinjer bör därför kunna användas för samtliga ytmaterial som en första uppskattning. Den rökparameter som då bör väljas är totala rökproduktionen. Ett enkelt samband ges, som kan användas för alla ytmaterial. För ytmaterial som övertänder efter 10 minuter kan sambandet användas med större säkerhet.

 • 250.
  Östman, Birgit
  et al.
  Trätek..
  Svensson, Gunilla
  Blomqvist, J
  Comparison of three test methods for measuring rate of heat release1985In: Fire and Materials, ISSN 0308-0501, E-ISSN 1099-1018, Vol. 9, no 4, p. 176-184Article in journal (Refereed)
23456 201 - 250 of 253
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf