Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 440
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Hopstadius, Helena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Gräsrotsbyråkratens beslutsfattande: Handlingsutrymme och upplevelse av makt2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den allt större offentliga sektorn i Sverige har resulterat i att antalet gräsrotsbyråkrater ökat avsevärt, deras arbete har blivit alltmer tidskrävande på grund av ett komplext regelverk. Tillämpningen av regelverket får stor betydelse för hur beslut fattas. Följande rapport fokuserar på det handlingsutrymme gräsrotsbyråkrater har att tillgå i sitt beslutsfattande och undersöker vilka faktorer som inverkar då gräsrotsbyråkraten fattar beslut, syftet var även att undersöka hur gräsrotsbyråkraten upplever tjänstemännarollen och maktaspekten i sitt arbete. Kvantitativa och kvalitativa data inhämtades via en webbaserad enkät från 81 beslutsfattande tjänstemän inom ett av Försäkringskassans Nationella Försäkringscenter (NFC) i Sverige. Resultatet visade att gräsrotsbyråkraten påverkas av medborgaren, organisationen och regelverket. Att utgå från regelverket visade på två förhållningssätt, en strikt- och flexibel tillämpning. Över 75% av respondenterna uppger att de har fattat beslut som strider mot egna normer och värderingar och nästan 40% uppger att de fattat beslut som avviker från gällande regelverk.

 • 202.
  Hulin, Elisabeth
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sörling, Madeleine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Centralskolan i Bergsjö: -en fallstudie om hur samarbetet mellan lärare och elev fungerar för att nå målet: att alla elever ska gå ut med ett slutbetyg.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 203.
  Hurnasti, Emelie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Pedersen, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Varför skulle det förändras för att vi blir gamla, vi alla är ju människor”: En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelser av psykisk ohälsa bland äldre personer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Åldersrelaterade föreställningar tenderar att skapa en bild av psykisk ohälsa som något naturligt vid hög ålder, detta kan resultera i bristfällig upptäckt samt att äldre personer inte får rätt stöd vid psykisk ohälsa. Syftet med denna studie är att få kunskap om hur yrkesverksamma inom socialt arbete, som på olika sätt möter äldre personer i sin yrkesverksamhet, upplever och arbetar med psykisk ohälsa bland äldre personer. Resultatet bygger på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer, där insamlad data analyserats med hjälp av en innehållsanalys samt genom det intersektionella perspektivet, livsloppsperspektivet och teorin om ålderism. Av resultatet framgår att de yrkesverksamma har breda kunskaper inom området men de upplever att åldersrelaterade föreställningar på olika sätt påverkar äldre personer i samhället. Ytterligare framgår beskrivningar av det konkreta arbetet, däribland beskrivs betydelsen av de anhörigas roll i arbetet med psykisk ohälsa bland äldre personer.

 • 204.
  Husén, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Samverkan under ett tak: Professionellas syn på behovet av barnahus i Östersund2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att undersöka synen på ett eventuellt behov av ett barnahus i Östersund hos representanter som skulle komma att beröras av barnahus. Utifrån ett målstyrt urval genomfördes semistrukturerade intervjuer med representanter från socialtjänsten, polis, åklagarmyndigheten, barnmedicinska kliniken, barn-och ungdomspsykiatrin och ett målsägandebiträde/särskild företrädare. Resultatet pekar entydigt på att respondenterna anser att ett barnahus i Östersund skulle vara positivt både utifrån ett barnperspektiv och när det gäller samverkan mellan de berörda myndigheterna. Undersökningen visar även att respondenter anser att ett barnahus skulle innebära fördelar för de enskilda professionella så som en känsla av gemenskap och möjlighet till briefing. Då flertalet av respondenterna framhävt vikten av politiska beslut anses det nödvändigt att inkludera politiker på kommunal och regional nivå.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 205.
  Häggström, Linn
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Skolkuratorns upplevelse av att arbeta med nätmobbning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nätmobbning får idag ses som ett relativt nytt fenomen som vi ännu inte vet så mycket om. Rapporter från organisationerna Friends och Statens medieråd visar att problemet är vanligast bland ungdomar i åldrarna 13-16 år. Den tidigare forskningen inom området är begränsad och behandlar i huvudsak huruvida mobbning och nätmobbning skiljer sig åt eller inte. Denna studies huvudsakliga syfte var att belysa skolkuratorers upplevelse av att arbeta med nätmobbning. Det genomfördes därför fyra semistrukturerade intervjuer med skolkuratorer som i sitt dagliga arbete möter ungdomar i åldrarna 13-16 år. Resultatet presenterades genom en tematisk analys som visade att skolkuratorerna ansåg sig ha god kompetens om problemområdet, men att det fanns områden där kunskapen kan utvecklas. Deras gemensamma uppfattning är att skolan och föräldrar måste arbeta tillsammans för att förebygga och motverka nätmobbningen. Det framkom under intervjuerna att det idag inte finns en specifik handlingsplan för att hantera nätmobbning. En sådan handlingsplan verkar inte heller saknas då uppfattningen tycks vara att nätmobbning inte skiljer sig mycket från traditionell mobbning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 206.
  Högqvist, Viktor
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vad krävs för att "leva ett normalt liv"? - En kvalitativ studie om faktorer som upplevs som viktiga för att ta sig ifrån en missbruksproblematik2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 207.
  Ibrahim, Samia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Valdes, Carolina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Män som har blivit utsatta för sexuella övergrepp under sin uppväxt: En kvalitativ studie baserad på intervjuer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sexuella övergrepp mot pojkar är en problematik som existerar i samhälle. Det finns för lite forskning om män som blivit sexuellt utsatta som barn och trots sin problematik får denna utsatta grupp för lite uppmärksamhet. Studiens syfte är att utifrån litteratur, tidigare forskning och intervjuer, redogöra för vuxna mäns upplevelser om att berätta om deras sexuella utsatthet under barndomen, samt huruvida sexuella övergrepp har påverkat deras vuxenliv. Studien är genomförd med en kvalitativ ansats och metoden som använts var semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att män som blivit sexuellt utsatta under sin barndom har påverkats av övergreppen under sitt vuxna liv. Förekommande känslor kring att berätta var rädsla över att ses som avvikande eller som lögnare. Resultatet kan användas som underlag till att öka medvetenhet om sexuella övergrepp och bidra till vidare forskning om manliga individer som utsätts för sexuella övergrepp under uppväxten. Som yrkesutövare inom socialt arbete är det viktigt att vara medveten om sexuella övergrepp vid möten med denna målgrupp.

 • 208.
  Israelsson, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Internationell utblick över tvångsvårdslagstiftning för personer med missbruk- eller beroendeproblem.2014In: Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv / [ed] Hillevi Busch (red.), Stockholm: Statens institutionsstyrelse , 2014, no 2, p. 38-50Chapter in book (Other academic)
 • 209.
  Israelsson, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Internationella komparativa studier av lagar om tvångsvård vid missbruk: -omfattning, trender och mänskliga rättigheter2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The Universal Declaration of Human Rights and Fundamental Freedoms and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights state that everyone has the right to good health. According to the conventions, the states have obligations to prevent and combat disease, and if necessary, ensure that the conditions for treatment of the disease are appropriate (UDHR 1948, UNCESCR 1966). The broad wording in the conventions on the right to good health includes the right to care of substance use disorders. In the 1960ies the World Health Organization recommended, that people with such disorders should be seen as sick and that the legislation governing such care should be in accordance with special administrative legislations and not criminal legislation. The recommendation indicates WHO:s clear position that persons with substance use disorders primarily should be treated as persons suffering from disease and in need of care, and not primarily as disruptive individuals or criminals who should be disciplined or punished. This applies also to situations when treatment and care cannot be provided on a voluntary basis, but compulsorily. In Swedish context, the most commonly mentioned law in these cases is the social special legislation Law (1988: 870) on care of misusers, special provisions (LVM). Ever since the implementation of LVM in 1982, its legal position as well as application in institutional care has been subject of critical discussions within social work as well as in social science research. Such debate in the Nordic countries has until now mostly been marked by two important limitations. First, most comparisons are restricted to very few countries, e.g. four of the Nordic countries; secondly the notion of involuntary care is often limited to social legislation on compulsory care without taking criminal justice legislation or mental health legislation into account. The present dissertation studies legislations on compulsory commitment to care of persons with substance use problems (CCC), and compares these legislations from a larger number of countries, on global or European levels. This approach makes it possible to explore the great variation in CCC legislation between countries, i.e. type of law (criminal justice, mental health care and social or special legislation),  time limits (maximum duration) as well as levels of ambition, ethical grounds, criteria for admission, and adaption to human and civil rights.  In addition, the comparisons between many countries are used to investigate factors related to different national choices in legislations from country characteristics, e.g. historical and cultural background as well as economic and social conditions, including level and type of welfare distribution. Available datasets from different times permits trend analyses to investigate whether CCC or specific types of such are increasing or decreasing internationally.

           Empirical materials: Article I is based on three reports from the WHO on existence of CCC legislation, before the millennium shift, in 90 countries and territories in all populated continents. Articles II and IV are based on own data collection from a survey in 38 European countries. Article III uses a combination of those data and additional information from country reports in scientific and institutional publications in three times of observation during more than 25 years, and including a total of 104 countries. Additional data for Articles I and II are information on various countries' characteristics obtained from different international databases.

           Findings based on data from WHO reports at the eve of the millennium show that CCC legislation was very common in the world, since 82 per cent of the 90 countries and territories had such law. Special administrative (“civil”) legislation (mental health or social) was somewhat more prevalent (56 %), but CCC in criminal justice legislation was also frequent and present in half of the countries. The study shows that economically stronger countries in the western world and many of the former communist countries in Eastern Europe, the so-called "first and second worlds" in cold war rhetoric, more often had adapted to the recommendations made by WHO in the 1960ies, with CCC more often regulated in civil legislation. In the so-called "third world" countries, CCC in criminal justice legislation dominated. The new data collection from 38 European countries ten years later confirmed that legislation on CCC is very common, since 74 per cent of the explored countries have some type of legislation. The most common type was now CCC in criminal legislation (45%), although special administrative legislation (mental health or social) was almost equally common (37%). Special administrative legislation on CCC (both acute and rehabilitative), was more common in countries with historic experience of a strong influential temperance movement, and in countries with distribution of health and welfare more directed through the state, while countries with less direct government involvement in distribution of health and welfare and lacking former influence of a strong temperance movement more often had CCC in criminal justice legislation. During all the 25 years period from early 80ies up to 2009, it was more common for countries to have some type of law on CCC than not, although some reduction of CCC legislation is shown, especially during the last decade. But within countries having CCC, more cases are compulsorily committed and for longer time duration. This is related to a global shift from civil CCC to CCC in criminal justice legislation, directly in the opposite direction from what WHO recommended in the 60ies. Changes in CCC legislation are often preceded with national political debate on ethical considerations, and criticisms questioning the efficiency and content of the care provided. Such national debates are frequent with all types of CCC legislation, but ethical considerations seem to be far more common related to special administrative (civil) legislation. National legislations on CCC within Europe should conform to the human and civil rights stipulated in ECHR (1950). There seems, to be some limitations in the procedural rules that should protect persons with misuse or dependence problems from unlawful detentions, regardless type of law. The three types of law differ significantly in terms of criteria for CCC, i.e. the situations in which care may be ensured regardless of consent.

         Conclusions: It is more common that societies have legislation on CCC, than not. This applies internationally – in all parts of the world as well as over time, for a period of 25 years, at least. Sweden’s legislative position is not internationally unique; on the contrary, it is quite common. Law on CCC tend to be introduced in times of drug epidemics or when drug-related problems are increasing in a society. Changes in CCC legislation are often preceded by national debates on ethics, content and benefits of such care. These findings here discussed may reflect different concurrent processes. A shift from welfare logic to a moral logic may be understood as more moralization, perhaps due to relative awaking of traditionalism related to religious movements in various parts of the world (Christian, Hindu, Muslim or other). But it may also be understood from more libertarianism that stresses both individual responsibility for one’s welfare and the state´s responsibility to discipline behaviours that inflict negatively on the lives of others. Possibly do these two tendencies work in conjunction to one another. At the same time, however, there is a stronger emphasis on care content within criminal justice CCC, especially in the Anglo-Saxon drug court system. Some shift within Civil CCC is also noticed, i.e. from social to mental health legislation. Thus drug abuse and dependence is increasingly more recognized and managed in the same way as other diseases, i.e. an increased normalization. Since social CCC has been more in focus of research and debates, this may also result in CCC turning into a more hidden praxis, which from ethical perspectives is problematic. The thesis shows that there are examples of focus on humanity and care in all three of the law types, but there are also examples of passive care, sometimes even inhumane and repressive, in all types. Thus, type of law cannot be said to in general correspond to a specific content of care. Although CCC can be delivered in accordance with human and civil rights, there is still a dissatisfying situation concerning the procedural rights that should ensure the misuser his/her rights to freedom from unlawful detention. The possibility to appeal to a higher instance is missing in about 20 percent of European CCC laws, although not differentiating one type of legislation from the others. A clear difference between the three law types concerns criteria that form the basis for who will be provided care according to the laws. This is of major importance for which persons of the needy who will receive care: addicted offenders, out-acting persons or the most vulnerable. The criteria for selecting these relate to the implicit ambitions of CCC – correction, protection, or for support to those in greatest need for care. The question is what ambition a society should have concerning care without consent in case of substance abuse and addiction problems. The trend that CCC according to special administrative legislation is declining and criminal legislation increases in the world should therefore be noticed.

   

   

  Keywords: Alcohol, drugs, substance misuse, coercive care, compulsory commitment to care, involuntary care, mandatory care, legislation, human and civil rights, comparative analysis, prediction models, and trend analysis

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 210.
  Israelsson, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sverige – ett avvikande fall? : Tvångsvård av personer med missbruk eller beroende i internationell jämförelse2017Conference paper (Other academic)
 • 211.
  Israelsson, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sverige – ett avvikande fall?: Tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem i internationell jämförelse2014Conference paper (Other academic)
 • 212.
  Israelsson, Magnus
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nordlöf, Kerstin
  Univ Orebro, Sch Law Psychol & Social Work, SE-70182 Orebro, Sweden.
  Gerdner, Arne
  Jonkoping Univ, Sch Hlth Sci, SE-55111 Jonkoping, Sweden.
  European laws on compulsory commitment to care of persons suffering from substance use disorders or misuse problems: a comparative review from a human and civil rights perspective2015In: Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, E-ISSN 1747-597X, Vol. 10, no 34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Laws on compulsory commitment to care (CCC) in mental health, social and criminal legislation for adult persons with alcohol and/or drug dependence or misuse problems are constructed to address different scenarios related to substance use disorders. This study examines how such CCC laws in European states vary in terms of legal rights, formal orders of decision and criteria for involuntary admission, and assesses whether three legal frameworks (criminal, mental and social law) equally well ensure human and civil rights.

  Methods

  Thirty-nine laws, from 38 countries, were analysed. Respondents replied in web-based questionnaires concerning a) legal rights afforded the persons with substance use problems during commitment proceedings, b) sources of formal application, c) instances for decision on admission, and d) whether or not 36 different criteria could function as grounds for decisions on CCC according to the law in question. Analysis of a-c were conducted in bivariate cross-tabulations. The 36 criteria for admission were sorted in criteria groups based on principal component analysis (PCA). To investigate whether legal rights, decision-making authorities or legal criteria may discriminate between types of law on CCC, discriminant analyses (DA) were conducted.

  Results

  There are few differences between the three types of law on CCC concerning legal rights afforded the individual. However, proper safeguards of the rights against unlawful detention seem still to be lacking in some CCC laws, regardless type of law. Courts are the decision-making body in 80 % of the laws, but this varies clearly between law types. Criteria for CCC also differ between types of law, i.e. concerning who should be treated: dependent offenders, persons with substance use problems with acting out or aggressive behaviors, or other vulnerable persons with alcohol or drug problems.

  Conclusion

  The study raises questions concerning whether various European CCC laws in relation to substance use disorder or misuse problems comply with international ratified conventions concerning human and civil rights. This, however, applies to all three types of law, i.e. social, mental health and criminal legislation. The main differences between law types concern legal criteria, reflecting different national priorities on implicit ambitions of CCC – for correction, for prevention, or for support to those in greatest need of care.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 213.
  Jaimovich, Dany
  et al.
  Goethe Univ Frankfurt Main, Frankfurt, Germany.
  Gonzalez, Belen
  Univ Mannheim, Mannheim, Germany; Consejo Invest Europeo ERC, Brussels, Belgium.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Orellana, Nicolas del Valle
  Int Inst Philosophy & Social Studies, Berlin, Germany.
  Graus, Claudia Maldonado
  Free Univ Berlin, Berlin, Germany.
  Conflictos Sociales Y Ambientales En Chile2018In: Iberoamericana: América Latina, España, Portugal, ISSN 1577-3388, E-ISSN 2255-520X, Vol. 18, no 67, p. 205-230Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Jamtelind, Jessica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lindgren, Berit
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Samverkan inom socialtjänsten: En kvantitativ studie om samverkan inom enheterna barn och familj samt vuxen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka inställningen till samverkan hos socialsekreterare som arbetar inom barn och familj samt vuxen. Anledningen till att vi valt ämnet samverkan mellan två enheter inom socialtjänsten är att samverkan tenderar att brista och att konsekvenserna blir att klienter ”faller mellan stolarna”. För att undersöka inställningen till samverkan har vi utgått från New Public Management, samverkansteori och systemteori. Studiens genomförande har grundat sig på en kvantitativ ansats och datainsamlingsmetoden bestod av enkäter. Generellt visar resultaten på att samsyn och struktur är viktiga delar vid samverkan och att arbetstid samt ekonomi har en tendens att påverka samverkan negativt. Kontentan av resultaten visar att det inte finns några hämmande faktorer gällande inställningen hos socialsekreterare utan att det snarare ligger på en organisatorisk nivå.

 • 215.
  Jashari, Adelina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Olofsson, Katarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Dokumentation, på väg till ett administrativt socialt arbete.: En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av dokumentation ibarnavårdsutredningar.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dokumentationsskyldighet har implementerats genom socialtjänstlagen och förvaltningslagen.Det har tidigare riktas kritik mot dokumentation som genomförs i barnavårdsärenden eftersomdokumentationen i det sociala arbetet är alltför tidskrävande. Studien syftar till att undersökasocialarbetarnas upplevelser av BBIC som dokumentationsmetod i barnavårdsutredningar ochdenna metods för- och nackdelar. En kvalitativ studie har utförts genom att intervjua sexsocialsekreterare. Samtliga intervjupersoner är verksamma inom socialtjänsten på enheten förbarnavårdsärenden. Som ett komplement till intervjuerna har två vinjetter använts. Materialethar vidare analyserats genom teorin New Public Management. Det mest omfattande resultatetsom framkommit genom denna studie är att dokumentationstiden påverkar den direktaklientkontakten samt att socialsekreterarna upplever blandade känslor kring dokumentationen.

 • 216.
  Jensen, Anniken
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Når far må reise: Mødres erfaringer med barns reaksjoner og situasjon når far må forlate Norge på grunnav avslag i familieinnvandringssaker2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [no]

  Denne studien retter fokus på en gruppe som i liten grad har vært gjenstand for forskning tidligere; Barnefamilier der den ene forelderen er norsk statsborger og den andre forelderen er utenlandsk statsborger og hvor Utlendingsdirektoratet (UDI) har gitt avslag på søknad om familieinnvandringstillatelse. Det som er spesielt med disse familiene er at de allerede har bodd sammen i Norge og fått barn. Deretter har den ene parten blitt nødt til å forlate landet. UDI gir avslag i familieinnvandringssaker dersom ikke alle kravene som utlendingsloven stiller er oppfyllt eller ved brudd på loven. Media har laget reportasjer om flere familier som har fått slike avslag og hvor familiemedlemmene har blitt adskilte. Reportasjene har pekt på ulike konsekvenser for familiene; praktiske, økonomiske og helsemessige problemer. Studiens mål har vært å beskrive noen viktige konsekvenser avslagene har gitt for barna. Det ble benyttet halvstrukturert kvalitative intervjuer som metode. Studiens åtte informanter er alle mødre og den omsorgstakeren som ble igjen alene i Norge med barna etter at fedrene måtte forlate landet. Analysen tar utgansgpunkt i mødrenes beskrivelser av barnas reaksjoner. Sentrale funn viser at mødrene og barna ble sterkt påvirket av adskillelsen med fedrene. Barna viste stor sorg og mødrenes viste svekket foreldrefunksjon. En konsekvens av dette var at barna utviklet negativ atferd i form av regresjon, selvskading, seperasjonsangst, aggresiv oppførsel og tvangstanker. Disse funnene kan forklares med tilknytningsteorien som viser sammenhengen mellom separasjon fra en nær omsorgstaker og risiko for negativ atferdsutvikling. Tilknytningsteorien hevder også at redusert foreldrefunksjon kan bidra til utvilkling av negative tilknytningsmønster som i sin tur kan påvirke barnas atferdsutvikling negativt. Adskillelsen fra far og den endrede omsorgssituasjon utgjøre to risikofaktorer for barnet. Barn som utsettes for mange risikofaktorer på samme tid har stor sansynlighet for å utvikle negativ atferd. Denne nye livssituasjonen var en direkte følge av UDIs avslag. Når man ser dette i lys av den utviklingsøkologiske teori, så er avslaget en ytre faktor som eksisterer på makronivået som påvirker barnet som befinner seg på mikronivået. Studien peker på at UDI ikke foretar en individuell vurdering av barnets særegne situasjon, behov og omsorgssituasjon, men vurderer barnets beste på et generellt grunnlag. I flere tilfeller må barnets beste vike for innvandringsregulerende hensyn. Dette er i strid med et barneperspektiv som mener at man må ta utgangspunkt i barnets beste ut i fra barnets ståsted, og ikke ut ifra voksnes perspektiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 217.
  Jensen, Max
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Andrafiering och diskriminering i rasistisk "nyhetsmedia" på Internet: En kritisk diskursanalys2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rasistisk "nyhetsmedia" på Internet har växt i samband med den alltmer framträdande rasistiska politiken i Europa och de diskurser som skribenterna på webbplatserna producerar berör oundvikligen många människors vardag. Dessa webbplatser utpekas i Sverige ofta av massmedia som "de där rasisterna" i en bekväm distansering, och mindre arbete görs för att förstå webbplatsernas faktiska roll i reproduceringen av strukturell och institutionell diskriminering i samhället. Denna studie undersökte under en 3 månaders period den rasistiska webbplatsn Avpixlats uppladdade "nyheter" samt kommentarer som medlemmar skrev på dessa. Empirin analyserades utifrån teori om andrafiering och intersektionella perspektiv inom en kritiskt diskursanalytisk ram. Studiens resultat visade på hur rasistisk "nyhetsmedia" på Internet reproducerar andrafiering och diskriminerande föreställningar i linje med diskursiva strategier som tidigare forskning påvisat hos annan media. Studien argumenterar att rasistiska "nyhetsmedier" genomgående fortsätter samma tradition av modern rasism och sexism som karaktäriserar massmedia i stort.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 218.
  Johansson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bröstcancerpatienters upplevelser av stöd i samband med sjukdom samt vilka faktorer det är som gör att vissa människor klarar av att hantera sjukdomar medan vissa har större benägenhet att hamna i kriser och depression2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur cancerpatienter ser på stöd i samband med sjukdom samt vilka faktorer är det som gör att vissa människor klarar av att hantera sjukdomar medan vissa har större benägenhet att fastna i kriser och hamna i depression. För syftet valdes den kvalitativa forskningsansatsen och vidare valdes Ad-hoc metoden som intervjuanalys då målet och mitt fokus som forskare låg i att skapa mening och sammanhang i materialet. Två kvinnor har intervjuats vid ett tillfälle och till grund för det transkriberade intervjumaterialet ligger tidigare forskning om stöd vid sjukdom, upplevelser av sjukdom, KASAM, coping, kristeori och depression i samband med cancer. Resultat och analys består av utdrag från respondenternas beskrivelser och berättelser samt citat kopplat och knutet till tidigare forskning och teoretiska perspektiv. I resultatet framgår hur kvinnorna upplevde stödet under sjukdom såväl som efter, KASAM och coping samt fokus på personliga faktorer för livskvalité.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 219.
  Johansson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Grundskolekuratorernas förhållningssätt till anmälningsplikten - En kvalitativ studie om yrkesprofessionens tolkning av begrepp och lagstiftning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 220.
  Johansson, Linnea
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Wallblom, Julia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mot ett lättare liv - En kvalitativ studie om  hur föräldrar med funktionsnedsatta barn upplever personlig assistans2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 221.
  Johansson, Matilda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nimrodsson, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "De hjälper de som vill bli hjälpta" - En studie om unga kvinnors upplevelser av Naguru Teenage Information and Health Centers arbete med sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 222.
  Johansson, Susanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Uppsökande teamet i Östersund ur ett brukarperspektiv: Ungdomarnas egna röster2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att skapa en förståelse för hur ungdomar i Östersunds kommun upplever Uppsökande teamet Östersunds arbete och eventuella utvecklingsbehov, dels ur ett brukarperspektiv men också ur ett empowermentperspektiv. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer baserade på en intervjuguide har ungdomarna haft möjlighet att berätta så mycket eller så lite som de önskat. Analysen av den empiri som samlats in har bestått av en innehållsanalys där fem olika teman legat till grund för analysen. I en samlad bild av den analys som färdigställts kan man se att ungdomarnas upplevelse av kontakten med det Uppsökande teamet är att teamet ”alltid finns där” och ”att de gör ett bra arbete”. Trots detta kan vi också urskilja en önskan om ett utökat team, både vad det gäller antal anställda i teamet men också arbetstiderna ”de skulle varit flera och arbetat även på helgerna för att kunna hjälpa fler och arbeta förebyggande”.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 223.
  Jonasson Dagher, Lovisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Wiksten, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Det är så stort och okontrollerbart": En kvalitativ studie om nätmobbvning ur föräldrarnas perspektiv2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa studie med hermeneutisk ansats har det övergripande syftet varit

  att undersöka vad föräldrar har för kunskaper om deras barns användning av Internet

  och om fenomenet nätmobbning. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer

  med nio informanter. Urvalet har varit föräldrar till barn i åldrarna 13-18 år. För

  analysen har symbolisk interaktionism använts. Resultatet visade att flera av

  föräldrarna hade bristande vetskap om deras barns användande av Internet. Flera

  beskrev Internet som okontrollerbart och upplevde en känsla av maktlöshet och att det

  var svårt att hänga med i utvecklingen som sker på Internet. Nätmobbning beskrevs

  som något som var enkelt genom att det går att vara anonym. Verktyg som föräldrarna

  upplevde sig behöva var mer information om nätmobbning och vad som finns på

  Internet för att få en bättre förståelse om ungas vardag på nätet

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 224.
  Jonsson, Alexandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nyman, Iman
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Familjehemsplacerade barn - En studie om barns upplevelser av att vara familjehemsplacerade2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 225.
  Jonsson, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Malmbo, Elina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Samverkan för återanpassning av unga lagöverträdare2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad och förbättrad kunskap om arbetet och samarbetet mellan socialtjänst och polis i en svensk mellanstor stad, vad gäller återanpassning av unga lagöverträdare till samhället. Undersökningen har antagit en kvalitativ komparativ/jämförande forskningsdesign där intervjuer genomfördes dels med polisens ungdomsgrupp dels med enheten MST på socialtjänsten. Resultatet påvisar ett behov av en ökad förståelse för varandras arbete, en önskan om ett närmare samarbete och bättre kunskaper om vad som sker bortom de egna arbetsuppgifterna. Trots detta framkommer det i resultatet av undersökningen att man respekterar och värderar varandras arbeten och att man kompletterar varandra väl. 

  Download full text (pdf)
  Samverkan för återanpassning
 • 226.
  Jonsson, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att mörda sitt barn: En studie om hur dagspress samt kvällspress skriver om detta hemska brott.Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT: I denna studie har jag använt mig av kvalitativ forskningsansats baserad på Faircloughs kritiska diskursanalys. Empirin består av 10 artiklar från både kvällspress och dagspress om ett fall där en 10-årig pojke utsattes för kränkningar och torterades till döds av sin egen familj. Uppsatsens syfte är att kritiskt granska hur media framställer och debatterar kring samhällets ansvar inför att ett barn blir torterad till döds av sin egen familj. Studien är baserad på dagspress samt kvällspress kring ett i media, väl uppmärksammat fall från 2006, där en 10-årig pojke blev torterad och mördad av sin mamma och styvfar. Resultatet visar att media påverkar våra diskurser och fördomar kring olika saker i ett samhälle, i detta fall vem som är förövare, offer och vem som bär ansvaret för detta mord.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 227.
  Jonsson, Joel
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Helmerius, Johannes
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Online-datorspel - Mer än bara ett nöje: En flermetodsstudie om ungdomars upplevda erfarenheter av online-datorspelJoel Jonsson2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Datorspelande fascinerar många ungdomar, men detta skapar även oro hos många utifrån föreställningar om datorspelandets konsekvenser. Syftet med studien är att undersöka online-datorspelande som social företeelse utifrån ett strukturfunktionalistiskt perspektiv samt upplevda konsekvenser till följd av online-datorspelande. Insamling av empiri har gjorts genom enkät-undersökning och intervjuer. Analysen av vår studie visar att 47% av den totala undersökningspopulationen spelar online-datorspel, att majoriteten av männen spelar varje dag och minst tre timmar per dag, att 10% av de som spelar kan antas ligga i riskzonen för ett beroende och att konsekvenserna inte enbart är negativa utan även positiva. Våra slutsatser är att online-datorspel tilltalar manliga ungdomar och att mycket talar för att populariteten kommer att tillta, även bland kvinnor, att online-datorspel verkar fungera som en meningsfull tillflyktsstrategi för ungdomar som är begränsade att- eller inte kan motsvara etablerade normer och uppnå ideala mål om hur man bör vara för att passa in, att online-datorspelande visat sig kunna innebära risker för negativa konsekvenser och att en viss oro inför detta är både rimlig och positiv. Att online-datorspelande är ett multi-dimensionellt och mycket komplext ämne att studera och som behövs forskas mer på utifrån sociologiska perspektiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 228.
  Josefsson, Anton
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Penttinen, Niklas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bara ordet anmäla är ju...: BVC-sköterskors och förskolepedagogers tillämpning av anmälningsskyldigheten enlig SoL 14:12015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Både internationellt och nationellt visar forskning att tillämpningen av anmälanskyldigheten

  kring barn som far illa är problematisk. Uppsatsen syftar till att belysa hur professionella

  tillämpar anmälningsskyldigheten enligt Socialtjänstagen 14 kap. 1§. Fokus i studien ligger

  utöver tillämpningen på hur de professionella tolkar anmälningsskyldigheten och vilka

  faktorer som bidrar till att en anmälan genomförs eller inte. Studien utgår ifrån ett kvalitativt

  förhållningssätt där fokus legat på att förstå de professionellas tillämpning. För att besvara

  studiens syfte och frågeställningar genomfördes sammanlagt sex semi-strukturerade intervjuer

  med förskolepedagoger och BVC-sköterskor. Dessa intervjuer har analyserats utifrån en

  socialkonstruktionistisk teorigrund, olika tolkningsmodeller för tillämpandet av lagstiftning

  samt begreppet diskretion inom människobehandlande organisationer. Studiens resultat visar

  att det är en svår utmaning de professionella ställs inför vid tillämpningen av

  anmälningsskyldigheten i sitt vardagliga arbete. Resultatet visar även att det finns skilda sätt

  att förhålla sig till lagstiftningen samt att olika faktorer har betydelse för beslutet att anmäla.

 • 229.
  Josefsson, Anton
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Penttinen, Niklas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bara ordet anmäla är ju....   BVC-sköterskors och förskolepedagogers tillämpning av anmälningsskyldigheten enlig SoL 14:12015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 230.
  Josefsson, Ester
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att arbeta med papperslösa immigranter: En kvalitativ studie om hur några socialarbetare och ideellt aktiva arbetar med papperslösa immigranter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Papperslösa immigranter saknar uppehållstillstånd eller medborgarskap i landet vilket leder till att deras rättigheter begränsas utifrån den nationella lagstiftningen. I föreliggande studie har några socialarbetares och ideellt aktiva personers sociala arbete med papperslösa immigranter undersökts. I studien diskuteras kunskap, nationella lagar och regler samt internationella lagar som påverkar arbetet och om det uppstår etiska dilemman i arbetet med papperslösa immigranter. Studien har en kvalitativ ansats och intervjuer har utförts med tre socialsekreterare och tre ideellt aktiva. De teoretiska utgångspunkterna för studien har varit välfärdsnationalism och byråkrati ur ett mänskliga rättighetsperspektiv. Studiens resultat visar att papperslösa immigranter exkluderas till största del från socialtjänstens insatser på grund av nationella lagar och lokala riktlinjer. Vidare visar studien att på grund av denna exkludering är det ideella organisationer som har det största ansvaret för att stötta och hjälpa papperslösa immigranter. Detta visar att de nationella lagarna går före de internationella lagarna om mänskliga rättigheter som ska gälla alla människor. Exkluderingen av papperslösa immigranter går emot det sociala arbetets värderingar, som principer om social rättvisa och mänskliga rättigheter för alla. Resultatet visar också att det förekommer etiska dilemman hos socialarbetarna i form av en upplevelse av maktlöshet genom att inte ha möjlighet att hjälpa till på grund av organisationens lagar och regler. Jag argumenterar att politik och arbetsmetoder för socialt arbete behöver förändras samt att de mänskliga rättigheterna för alla behöver förverkligas i det praktiska sociala arbetet för att kunna förbättra papperslösa immigranters levnadsvillkor.

 • 231.
  Junno Gelin, Mia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialsekreterares maktposition och hantering av den: En kvalitativ studie om hur socialsekreterare med strategier och förhållningssätt bemöter hanterar sin maktposition i mötet med klient2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Individer behöver mat, vatten och tak över huvudet. Har en individ inte ekonomiska förutsättningar för att uppnå dessa behov kan hen känna skam och skuld. Skyddsnät i samhället ska ge stöd om en själv inte kan tillgodose dessa behov. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) anger att socialtjänsten skall främja individers ekonomiska trygghet. Socialtjänsten vänder individen sig till om hen behöver stöd. Syftet med studien är därför att undersöka hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd ser på sin maktposition i mötet med klient samt vilka förhållningssätt och strategier det finns för att bemöta individer som kan uppleva skam. Det undersöks genom semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare som jobbar med ekonomiskt bistånd. Av studien framgick att arbetet inom ekonomiskt bistånd är flexibelt och att flexibiliteten påverkas av socialsekreterarnas kunskap och kompetens. God samtalsmetodik ansågs som framgångsrikt i mötet med klient. Utbildningar för de som arbetar med ekonomiskt bistånd upplevs vara få.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 232.
  Jäderbrant, Lovisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Persson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Rätten till en säker abort: Betydelsen av ett globalt socialt utvecklingsarbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att få kunskap om globalt utvecklingsarbete angående rätten till en säker abort, och det sociala arbetets relevans för att stärka kvinnors rättigheter i frågan. Genom en kvalitativ innehållsanalys och ett globalt, kritiskt och feministiskt perspektiv analyseras kvinnors rätt till säker abort utifrån strategiska dokument; styrdokument, policys och globala utvecklingsmål från Förenta Nationerna (FN), World Health Organisation (WHO), International Federation of Social Workers (IFSW), International Association of Schools of Social Work (IASSW) och International Council on Social Welfare (ICSW). Studiens resultat visar att globala utvecklingsmål och policys är nödvändiga för att stärka kvinnors rättigheter inom sexuell och reproduktiv vård och hälsa. Genom att länder och professioner tar del av de globala organisationernas gemensamma tillvägagångssätt och riktlinjer skapas förutsättningar för ett gemensamt utvecklingsarbete gällande kvinnors rätt till en säker abort. Vidare uppmärksammas betydelsen av ett starkt samarbete mellan olika professioner (inter-professionella samarbeten) inom sexuell och reproduktiv vård för att se till kvinnors fysiska, psykiska och sociala behov, och de utmaningar som finns för att uppnå en säker abortvård globalt. Socialt arbete står ofta utanför beslutsfattande inom abortvården, trots att beslut och lagar på global nivå influerar utövandet av det sociala arbetet på lokal nivå. I studien argumenteras för att socialt arbete som profession kan bidra med viktiga sociala dimensioner och perspektiv i globalt utvecklingsarbete för kvinnors rätt till en säker abort, för jämlikhet i vården och för att stärka kvinnors rättigheter globalt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 233.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  A Social Work Education Without Borders2015In: Social Dialogue, ISSN 2221-352X, Vol. 3, no 11, p. 4-7Article in journal (Other academic)
 • 234.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  A weakening welfare state and the changing professional identities of social workers in Sweden2018In: 8th European Conference for Social Work Research Book of Abstracts, Edinburgh, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Social workers have historically been an integral part of a well-developed welfare state in Sweden. However, the traditional ‘solidary role’ of social workers has rapidly altered due to the neoliberal changes, which has weakened the social support system. This has created ‘identity crisis’ for many social workers who still perceive themselves as promoters of ‘welfare of the people’. This study explores the neoliberal transformations and the changing professional identity of municipal social workers and their experiences of, and responses to, the neoliberal reorganisation of public social work in Sweden. The following questions have guided the study: How has the recent political, social and organisational transformations influenced the daily work of social workers? How such changes have influenced the relationship and trust between social workers and service users? How such neoliberal transformations have influenced social workers professional identity? How do social workers respond to neoliberal changes in and limitations to their professional activities? The contribution is based on interviews with 15 social workers working in different municipalities in Sweden, during 2016-17. The interviewed social workers were engaged in different areas of public municipal social work, such as in the areas of child and family welfare, homelessness, mental health problems and substance abuse and social work with asylum-seekers. The results have been analysed in the frame of critical social theory. The study shows that meanwhile some social workers are resisting the neoliberal managerialism, which influence their sense of pride in their professional identities by finding new creative and progressive ways of working with people in need, others are uncritically adjusting themselves to evolving forms of neoliberal managerialism. It is concluded that the new neoliberal political and organisational landscape of professional social work in Sweden and the retreat of the welfare state from its traditional duties and, thereby, the reduction of social workers possibilities to work directly with service users, make the struggle for revitalisation of rights-based welfare state and solidary social work more urgent than ever.

 • 235.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Book review: Child Welfare Systems and Migrant Children: A Cross Country Study of Policies and Practice2016In: Critical Social Policy, ISSN 0261-0183, E-ISSN 1461-703X, Vol. 36, no 3, p. 458-460Article, book review (Refereed)
 • 236.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Globalisation, Community Development and Empowerment2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In a time of growing demand for and debate on sustainable development, which also influences thefield of social work, development is often related to various empowerment-oriented and neoliberalinvestment related activities for the development of ‘non-developed’ countries. This risks ignoring thestructural mechanisms, which reproduce global inequalities and non-sustainability. This postercritically examines the dilemmas linked to a neoliberal and linear global development agenda forcombating poverty and global problems declared by international organs, such as the UN and the EU,which also influences the practices of social work.The following questions are guiding the study: ‘Which are the core arguments behind the recent UNand EU reports concerning sustainable development for empowering local communities? ‘How doindividuals and families from local communities evaluate the effects of such projects and programs fortheir life conditions? What is the role of social work in combating shortcomings of a lineardevelopment agenda and the development of new sustainable alternatives?The study is based on analysis of official UN and EU documents guiding sustainable developmentand interviews with individuals with experiences of development projects and programs in localcommunities in Southern India and in a few West African countries. The results of the study show thatthe discourse of ‘sustainable development’ in the recent UN report and EU documents are very muchguided by a neoliberal and West-centric understanding of global development and empowerment,which deteriorate the living conditions of people living in non-Western local communities. It is arguedthat social work should consider the dilemmas and problems engaged in the established discourse of‘sustainable development’ and find alternative programs beyond the West-centric developmentagenda. This requires further development of ‘the global agenda for social work’ in order to addressthe mechanisms behind the reproduction of inequalities in the name of development.

 • 237.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Krokodiltårar i Italien2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 238.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Local Reactions to Global Problems: Undocumented Immigrants and Social Work2014In: British Journal of Social Work, ISSN 0045-3102, E-ISSN 1468-263X, Vol. 44, p. 35-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines the tensions between the Global Statements of Ethical Principles of Social Work influenced by the Universal Declarations of Human Rights and related international conventions and the social work practices with undocumented immigrants in Sweden. The paper is based on a comprehensive study of working practices with undocumented immigrants in the framework of the Swedish social care system, where municipal social workers and non-governmental organisations (NGOs) actors have been interviewed. The material was complemented by participant observations. The empirical results show how globalisation, migration and social problems of undocumented immigrants increasingly challenge the national basis of social work and create tensions between national laws and practices guiding the Swedish welfare services and the Global Statements of Ethical Principles of Social Work. The lack of adequate working methods and legal frames makes it possible for social workers and NGO actors to make informal alliances with other actors for the improvement of undocumented immigrants’ living conditions. It is argued that the national basis of social work should be reformed in order to include global conditions of local social problems and realise itself as a human rights profession.

 • 239.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Local Reactions to Global Problems: Undocumented Immigrants and Social Work2013Conference paper (Refereed)
 • 240.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Localised Globalities and Social Work: Contemporary Challenges2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Recent global and structural transformations, a West-centric development agenda and the triumph of neoliberal politics have led to destructive consequences for many local communities and individual life chances. The global dominance of the West-centric development agenda, with its roots in the colonial past, has created uneven developments and an unjust world in which Western countries continue to gain advantages and increase their prosperity. Although a minority elite in many non-Western countries share the same interests as Western countries and their global organs, the majority of people in these countries are suffering from increasing socioeconomic inequalities. As a result of the dogmatic belief in a singular and West-centric modernity and its practices, many problems are considered to be the result of non-Western countries’ inabilities to complete the project of modernity in accordance with Western blueprints. This has also influenced social work as a global and modern profession. Social problems are often individualised and the reasons behind many inequalities are increasingly related to non-Western people’s individual shortcomings and traditional cultural backgrounds. In Western and non-Western countries equally are the neoliberal structural and institutional transformations ignored and social problems of individuals and families defined as a matter of wrong and deviant actions and choices.

  The main objective of the dissertation, which is constituted of four articles and an overall introduction and summary, is to examine the consequences of recent neoliberal globalisation based on the belief in a single and West-centric modernity and development agenda and their consequences for social work facing increasing global inequalities. The following research questions have guided the work: ‘How can social work play an effective role in combating social problems and otherisation, marginalisation and increasing inequalities in a globalised world?’, ‘How does the global development agenda function within the local arenas of social work?’, ‘Are development projects improving people’s life chances in local communities in non-Western countries?’, ‘How informed and responsive are social workers towards the global context of local problems?’

  The work is based on a qualitative design using qualitative content analysis for analysing data collected through interviews, participant observations and official documents. The results show that irrespective of where and in which context social problems are appearing, since local problems often have global roots, a global perspective to local problems should be included in every practices of social work in order to develop new methods of practices in an increasingly globalised field of work. Destruction of local communities, forced migration from non-Western countries, and marginalisation of people with immigrant background in Western countries should not be considered only as local problems, but also as problems with their roots in global structural inequalities which reproduces global social problems with local consequences.

  It is argued that social work should consider the dilemmas and problems connected to the taken for granted West-centric theories, understandings and practices of social work in order to develop new methods of practices for combating social problems, marginalisation and increasing inequalities in a globalised world. Such a position includes practicing multilevel social work, social work in global alliances beyond the division of East and West, and mobilisation against neoliberalism and the retreat of the welfare state. This requires critical standpoints against the relationship between the global context of the neoliberal ideology and practices in a Western-dominated and postcolonial world and the daily practices of social work.

   

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 241.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Poverty alleviation, development, and social work practice in West Africa: A focus on Senegal2016In: The Handbook of Social Work and Social Development in Africa / [ed] Mel Gray, Routledge, 2016, p. 243-255Chapter in book (Refereed)
 • 242.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sexualiserat våld och förtryck är också en klassfråga2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 243.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Social work beyond cultural otherisation2013In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 3, no 2, p. 159-167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Globalisation, increasing inequalities and marginalisation create new challenges for social work as a global profession and research arena. The recent global socio-economic and structural transformations have reinforced otherisation of non-western peoples and the use of the old colonial discursive repertoire of ‘Us’and‘Them’. This paper argues that culturalisation of social problems creates obstacles for the development of new methods and practices in social work.

 • 244.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sustainable development and the global role of social work: Discontents and new horizons2018Conference paper (Refereed)
 • 245.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  The contested field of social work in a retreating welfare state: the case of Sweden2015In: Critical and radical social work An international journal, ISSN 2049-8608, E-ISSN 2049-8675, Vol. 3, no 3, p. 357-374Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article critically examines the consequences of the neoliberal reorganisation of the welfare state for social work in Sweden in a time of increasing poverty, marginalisation and social problems. The retreat of the welfare state from its traditional obligations has resulted in the emergence of many voluntary and private actors in the Swedish ‘care market’, driving social work to authoritative action of social control and engagement in charitable activities. Based on a review of recent events indicating that municipal social work is in crisis, it is shown that critical voices are reacting against the increasing shortcomings of the welfare state, including municipal social work practices. It is argued that the pursuit of rights-based social work is urgent and that social work should be engaged in raising critical questions influencing public debate in order to counteract the increasing neoliberal dissolution of the Swedish welfare state and social work, which has led to increasing inequalities and injustices.

 • 246.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Vi och dem"-tänkandet är skadligt2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 247.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Välfärdsstatens försvagning, ökade sociala problem och social mobilisering2018In: Samhällsarbete: Aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Stefan Sjöberg och Päivi Turunen, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 237-250Chapter in book (Refereed)
 • 248.
  Jönsson, Jessica H.
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Flem, A. L.
  Critical and global approaches in social work education and field training2016Conference paper (Other academic)
 • 249.
  Jönsson, Jessica H.
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Flem, A. L.
  Teaching Social Work Values and Ethics in international field training2017Conference paper (Refereed)
 • 250.
  Jönsson, Jessica H.
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Flem, Aina Lian
  Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.
  International field training in social work education: beyond colonial divides2018In: Social Work Education, ISSN 0261-5479, E-ISSN 1470-1227, Vol. 37, no 7, p. 895-908Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines the influence of and need for a critical and global-oriented social work education on students’ learning and developments in the context of international field training. The study uses mixed methods strategy of web survey, focus groups and document review of field reports. Participants in the study are social work students from social work programs in Norway and Sweden who have conducted their international field training in the Global South. The results of the study show that in order to obtain a critical and postcolonial understanding of global inequalities and the role of social work, students need to be truly prepared for international field training by critical and postcolonial knowledge, which will challenge many students’ West-centric perspectives and facilitate them by a self-reflective positioning throughout their field training. The imagination of traveling to and ‘learning about the others’ should be then replaced by a move beyond ‘us-and-them’ divides in line with the ethical principles and values of social work.

  Download full text (pdf)
  fulltext
2345678 201 - 250 of 440
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf