Change search
Refine search result
3334353637 1751 - 1800 of 1831
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 1751.
  Weihagen, Caroline
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Hellqvist, Alicia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Bloggare som opinionsledare: En kvalitativ studie om unga kvinnors attityder till bloggar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser hur unga kvinnors attityder och identifikation ser ut till mode- och livsstilsbloggare i Sverige. Bloggar har under det senaste decenniet vuxit och blivit ett stort internetfenomen. Syftet med studien är således att ta fasta på hur bloggläsarnas blogganvändning ser ut samt hur deras förtroende och relation till bloggarna berör dem. Detta för att även kunna belysa hur reklamen i bloggarna upplevs av bloggläsarna. De teorier denna studie utgår från är dels uses and gratification, detta för att få ett perspektiv på vilka motiv och behov som bloggläsarna uppfyller vid bloggläsning. Studien utgår även från two- step flow model, som klarlägger hur opinionsledare filtrerar och sprider vidare information från sändare till mottagare/bloggläsare. Studien är empiriskt baserad på en semi-strukturerad fokusgruppsintervju med bloggläsare mellan 16-18 för att nå en djupgående förståelse för respondenternas upplevelser och användning av bloggen. Studiens resultat visar på att en hög identifikationsfaktor i förhållande till personen bakom bloggen bidrar till en större tillförlitlighet till bloggen samt en högre mottaglighet av reklam i bloggar. 

 • 1752.
  Wennerström, Ellen
  Södertörn University, School of Communication, Media and it.
  Vetenskapsjournalistens relation till forskaren: En jämförande studie mellan svenska och amerikanska vetenskapsjournalisters förhållningssätt till sina källor2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En vetenskapsjournalists främsta källa är forskare. Relationen mellan en journalist och forskare kan utstå en rad olika prövningar vad gäller språkliga, metodologiska och sociala kulturskillnader. Relationen mellan dessa två grupper har studerats för att ta reda på vilka de främsta svårigheterna är och vilka åtgärder som kan vidtas för att främja den. Den här uppsatsen är en jämförande studie mellan hur svenska och amerikanska vetenskapsjourn-alister ser på och hanterar relationen till forskare. Syftet är att ta reda på vilka förutsätt-ningarna är för en god relation mellan vetenskapsjournalister och forskare så att det journalistiska uppdraget kan genomföras. Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie med åtta vetenskapsjournalister som arbetar på vetenskapstidskrifter, fyra från respektive land.

  Resultatet visar att skillnaderna mellan hur svenska och amerikanska vetenskapsjournalister ser på och hanterar relationen till forskare är mycket små. Det finns tendenser som pekar på att svenska vetenskapsjournalister upplever forskarna som mindre tillgängliga i jämförelse med de amerikanska journalisterna. De svenska journalisterna påvisar också en något större tendens att förhålla sig kritiska till forskningen och bejaka den granskande rollen som vetenskapsjournalist.Förutsättningarna för en fungerande relation mellan vetenskapsjournalister och forskare består av dels yttre, dels inre faktorer. De yttre faktorerna är tid och utrymme. Ju mer tid och utrymme journalisten förfogar över, desto bättre är förutsättningarna för att bygga en förtroendeingivande relation till forskaren. De inre faktorerna handlar bland annat om journalistens bakgrund, förkunskap och journalistisk professionalism. En journalist med en vetenskaplig bakgrund, goda teoretiska och språkliga förkunskaper samt hög profession-ell integritet har generellt en bättre relation till forskare.

 • 1753.
  Werner, Ann
  Linköpings universitet.
  Cirkulation av populärmusik: Fildelning, MSN Messenger och MP3-spelare i ett föränderligt medielandskap2007In: Svensk tidskrift för musikforskning, ISSN 0081-9816, p. 91-106Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

     

 • 1754.
  Werner, Ann
  Linköping University.
  Samla, lagra, kasta: Musiksamlande i digitalt format2009In: Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda / [ed] Johan Fornäs, Tobias Harding, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2009, p. 252-260Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1755.
  Werner, Ann
  et al.
  Södertörns högskola.
  Johansson, Sofia
  Södertörns högskola.
  Experts, dads and technology: Gendered talk about online music2016In: International journal of cultural studies, ISSN 1367-8779, E-ISSN 1460-356X, Vol. 19, no 2, p. 177-192Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  With the internet and digital media technology increasingly central to practices around music, this shift is often seen as contributing to a networked music use characterized by individualism. Drawing on a focus group study with young adults in Stockholm and Moscow, this article argues, however, that digital music use today is shaped by discourses of difference, with gender a significant factor both in constructions of the ideal music and technology user, and in terms of musical influence and guidance. Taking into account contemporary research on new media technology, as well as feminist studies of technology and music, the article questions ideas of a neutral user of new music technologies, showing how the gendering of music and media technology can be seen as simultaneously context-bound and cutting across geographies.

 • 1756.
  Werner, Ann
  et al.
  Södertörns högskola.
  Johansson, Sofia
  Södertörns högskola.
  Genusskapande i digitalt musikbruk2015In: Mediers känsla för kön: feministisk medieforskning / [ed] Anja Hirdman; Madeleine Kleberg, Göteborg: Nordicom, 2015, p. 155-170Chapter in book (Refereed)
 • 1757.
  Wersäll, Britt-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Maskulinitetens förändring: teoretiska utblickar och medieinnehållen som representativa praktiker2011In: Ett sociologiskt kalejdoskop: aktuell forskning om ett mångskiftande samhälle / [ed] Eduardo Naranjo, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2011, p. 41-62Chapter in book (Other academic)
 • 1758.
  Wesolowski, Emil
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Arneback, Hilda
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Blod som toppar. En analys av vinnarbilder i World Press Photo och Årets Bild 1996-2016.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ambitionen med denna studie var att undersöka vad som i bildjournalistiska tävlingssammanhang anses vara eftersträvansvärt och därigenom blottlägga normer och ideal inom den bildjournalistiska professionen. Vi har tittat på tävlingar som en i en rad av normgivande mekanismer och de ideal som speglas i denna form.

  Undersökningen bestod av en kvantitativ och en kvalitativ del. I den kvantitativa delen tittade vi på bland annat på vilka teman som gestaltas i vinnarbilder från internationella World Press Photo samt svenska Årets Bild mellan åren 1996–2016. I den kvalitativa delen gjorde vi sedan nedslag i de vanligast förekommande temakategorierna i respektive tävling med en semiotisk bildanalys.

  Resultaten visade på samma tendenser som tidigare forskning har konstaterat, nämligen att krig var det vanligast förekommande temat i båda tävlingarna. Men en viss skillnad gick också att se, vinnarbilder i World Press Photo representerade ett färre antal teman och det näst största temat var sociala problem, medan Årets Bild hade en större representation och andraplatsen delades av tre teman: brott/terrorism, naturkatastrof/klimathot och framstående personer. Den kvalitativa analysen visade att drabbade barn och sörjande anhöriga var två återkommande innehåll i bilder på temat krig.

 • 1759.
  Wester, Petra
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Framtidens marknadsföring: En kvalitativ studie om hur B2B-företag definierar och tillämpar content marketing i digital marknadsföring2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has been conducted with an aim to examine how employees working at B2B companies in Umeå understand, and describe the ever changing strategy of content marketing whilst at the same time analysing how said companies utilise the strategy on their own websites. Another aim of this study is to determine whether content marketing is used differently depending on the companies size and reach. The study was conducted by means of interviews and content analysis, using semiotics as a method. The result showed that despite each company understanding and using the term content marketing they differed slightly when describing its meaning, and implementation.

 • 1760.
  Westerberg, Isabella
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Journalism, Media and Communication (JMK).
  A case study of the relationship between journalism and politics in Sri Lanka2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis is conducted as a Minor Field Study (MFS) in Colombo, Sri Lanka. The aim of the study is to investigate the relationship between journalism and politics from three questions at issue: 1) What is the role of media according to the journalists? 2) How do journalists work with political reporting in the Sri Lankan print media? 3) How does print media and politics correspond to each other in Sri Lanka?.

  The theoretical framework consists of theories onmedia systems, democracy models, the notion of the public sphere, media during elections and types of regulations.

  Semi-structured interviews were conducted with 17 informants, both editors and journalists, at eight different editorial offices. The newspapers at which the informants were employed were either state-owned or privately owned. The qualitative material was transcribed and analysed using thematisation and meaning concentration to reveal patterns, attitudes and opinions.

  The analysis is divided into two major sections; 'Media's Role in the Society' and 'Media and Politics'. The first section investigates the first question at issue. Informing and educating people are valued as important responsibilities amongst the informants. Media is considered to be powerful in terms of affecting both people and politicians, although, some reservations are made. The second section examines the second and third questions at issue. The ideal execution of political reportage includes notions of neutrality, fairness, balance and unbiased reporting. In reality this is not necessarily accomplished. The state newspapers seem to report on behalf of the government in a positive and uncritical way. Private newspapers consider themselves to be more independent, but political ties and restrictions can disable their independence. Tendencies towards clientelism, political parallelism and instrumentalization are noted in the media environment. Sensitive, political news is often self-censored by journalists due to fear of consequences.

  In 'Conclusions and Discussion' the questions at issue are connected to each other in an attempt to discuss the complex relationship between journalism and politics in Sri Lanka.

 • 1761.
  Westergård, Westesson, Johanna, Kristin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  "Jag sa nej. Hur säger man ett nej så att det blir mer nej?": En kvalitativ studie om hur Aftonbladet och Expressen skildrade gruppvåldtäkten i Tensta.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: ”Jag sa nej. Hur säger man ett nej så att det blir mer nej?”

   

  Författare: Kristin Westesson och Johanna Westergård

   

  Kurs, termin och år: C-uppsats, HT 2013

   

  Antal ord i uppsatsen: 16 785

   

  Problemformulering och syfte: En av de våldtäkter som kvällstidningarna bevakade 2013 var en gruppvåldtäkt på en 15-årig flicka i Tensta. Den fick stor uppmärksamhet i kvällspressen efter att de misstänkta, sex jämnåriga pojkarna, friades i hovrätten. Krönikörer, debattörer och ledarskribenter vaknade till liv och recenserade det domslut många tyckte var felaktigt. Politiker engagerade sig, folk skrev på protestlistor och det var nakenprotester utanför Svea Hovrätt.

  Det här fallet har alltså berört många i Sverige. Hur skildrade Sveriges största kvällstidningar, Aftonbladet och Expressen, händelsen? Tog de någons parti? Vem var offer och vem var egentligen gärningsman? Tenstafallet väckte många frågor och ligger till grund för den här fallstudien.

  Brottsjournalistik upptar en stor del av kvällstidningarna, samtidigt som forskning om medier och brott är knapphändig utifrån ett genusperspektiv. Att studera hur media skriver om brott, inte minst om våldtäkter, är viktigt då människans verklighetsuppfattning i allt högre grad formas av massmedier.

  Syftet med den här studien var att undersöka hur offret/flickan och gärningsmännen/pojkarna framställdes i Tenstafallet i Aftonbladet och Expressen, samt om gestaltningarna stämmer överens med de myter som finns i forskningen kring gärningsmän och offer.

   

  Metod och material: Fallstudien baserades på en kvalitativ textanalys där samtliga texter i de båda tidningarna om våldtäkten – nyhetsartiklar, ledare, debattartiklar, kolumner och krönikor – analyserades.

   

  Huvudresultat: Resultaten av denna studie visar att varken offret eller gärningsmännen beskrevs särskilt ingående, samt att rapportering om våldtäkter förändrats. Offret får ingen skuld i det inträffade och gärningsmännens skuld pendlar från att vara framstående i början av fallet till att vara mindre i slutet. De frias dock aldrig helt av media trots att de friats av hovrätten. I slutet av medierapporteringen är det hovrätten och hela samhället som är skurken. Hovrätten, som har gjort en felaktig bedömning och inte ställer sig på flickans sida, och samhället som har dåliga lagar och inte förmår hjälpa pojkar som kan göra sådana här saker. Att kritiskt granska och lyfta fram varför hovrätten har gjort den här bedömningen görs inte i många artiklar.

   

  Nyckelord: Journalistik, våldtäkt, offer, gärningsman, Aftonbladet, Expressen, genus, brott, kvällstidning, kriminologi.

 • 1762.
  Westerlund, Michael
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Att önska dö: Samtal om självmord på internet2012In: Döden i medierna: Våld, tröst, fascination / [ed] Anja Hirdman, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2012, p. 159-187Chapter in book (Other academic)
 • 1763.
  Westerstråhle, Elinor
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK. 8205287603.
  Internet- den virtuella skölden för en sexarbetare?: En kvalitativ studie om hur internets roll avspeglar sig i en sexarbetares liv Av: Elinor Westerstråhle2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to gain a closer understanding of how security and vulnerability are experienced online when sexual services are conveyed and if the sex worker finds it unpleasant to be monitored online. The issues relating to safety, vulnerability and monitoring have been analyzed using theories like Foucault's "Panopticism" (1991), which is a social theory of monitoring and Amanda Lagerqvist's theory of "digital throwness" (2017) in which she touches the vulnerability the network puts us in. Previous research such as Oulasvirta's (2012) study of the ten Finnish families whose online use was monitored and the effects of this have become a contributing factor to my investigation to get more insight into how a sex worker feels online.

  The method chosen for the study is a qualitative analysis study. The emperic material is collected by means of an interview guide consisting of semistructured questions and these have been distributed using asynchronous email interviews. The results found indicate that the sex workers that have participated in this study generally feel safe online, and in some cases it is because they are at their computer or mobile phone and not in a vulnerable location or in close proximity with their purchaser. It is also possible to draw certain conclusions that the concern of monitoring makes the respondents conceal their identity online. These factors reinforce the feeling of not feeling so exposed and monitored.

 • 1764.
  Westman, Daniel
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Nya utmaningar för medierätten2016In: Liber Amicorum Jan Rosén / [ed] Gunnar Karnell, Annette Kur, Per Jonas Nordell, Daniel Westman, Johan Axhamn, Stephan Carlsson, Visby: eddy.se , 2016, p. 853-882Chapter in book (Other academic)
 • 1765.
  Westmoreland, Mark R
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Making Sense: Affective Research in Postwar Lebanese Art2013In: Critical Arts. A Journal for Cultural Studies, ISSN 0256-0046, E-ISSN 1992-6049, Vol. 27, no 6, p. 717-736Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on long-term research with contemporary artists in Lebanon, who utilise documentary practices to advance experimental forms of evidence, this article explores the generative possibilities enabled by crossing disciplinary borders between anthropological and artistic modes of social inquiry. In the wake of an unresolved civil war in the country (1975–1990), a vibrant art movement emerged with a set of critical aesthetics aimed at identifying and working through a postwar crisis of representation. Although typically consigned to artistic engagements with the archive, the work of Jayce Salloum, Walid Raad and Akram Zaatari elucidates a motif of research curiously under-examined. Because they each have systematically grappled with the epistemological and methodological aspects of researching the war, their oeuvres provide a germane triptych for assessing alternative forms of evidence. By closely examining the way their work rethinks the taken-for-granted modes of knowledge production, this article argues that their experimental visual practices poignantly critique the politics of representation, redefine the codes of documentary evidence, and ‘make sense’ of the war on an affective level. Although these artists express antagonism toward traditional anthropology, the article contends that their minority perspectives, research methodologies and practice-based accounts work as alternative ethnographies of Lebanon. Drawing upon recent anthropology, film and art theory, this article demonstrates how disciplinary differences serve as ‘productive irritants’ (Schneider and Wright 2006b) and provides glimpses of different forms of knowledge.

 • 1766.
  Wetterborg, Caroline
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Persson, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Stekta ägg och vissen säd: En innehållsanalys av ofrivillig barnlöshet i reality-TV2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur stark är egentligen människans barnlängtan? Hur långt kan man gå i sina försök att få barn? De här frågorna, och många fler, står i centrum i de svenska reality-serierna Barn till varje pris? och Drömmen om ett barn. Serierna, som sändes på SVT1 respektive TV3 hösten 2011, skildrar svenska par och singlar som är ofrivilligt barnlösa och försöker bli föräldrar. Som genre gör reality-TV anspråk på att skildra människors verklighet, men är samtidigt ett resultat av urval, redigering och dramaturgiska grepp. Därför har vi i den här uppsatsen valt att studera hur de aktuella serierna representerar och konstruerar ofrivillig barnlöshet och de som drabbas av det. 

  Vi valde att göra en kvalitativ innehållsanalys av seriernas första avsnitt. Vårt intresse kretsade runt hur män och kvinnor framställs i programmen och hur olika berättartekniker inverkar på framställningen. Frågeställningarna formulerade vi så här: 

  - Vilka skillnader finns i representationen mellan ofrivilligt barnlösa män och kvinnor? 

  - Vad finns det för likheter och skillnader i berättartekniken i Barn till varje pris? och Drömmen om ett barn

  - Hur bidrar berättartekniker till att betona eller nedtona aspekter av barnlöshet och föräldraskap i de två serierna? 

  Vår utgångspunkt har varit att medier snarare konstruerar bilder av verkligheten än speglar den. I uppsatsen har vi därför utgått från bland annat teorier om representation, konstruktion och genus. För att besvara frågeställningarna använde vi tre olika analysmetoder: En narrativ analys genomfördes på avsnitten i sin helhet, syftet var att identifiera hur berättandet konstruerades och vad som betonades i det. Genom att välja ut två sekvenser från varje avsnitt kunde vi närmare analysera representationen med hjälp av bild- och textanalys. 

  Studiens resultat pekade på att serierna framställde barnlöshet som mer relaterad till kvinnan än till mannen. De var kvinnorna som oftast fick sätta ord på sorgen och de sociala konsekvenserna det innebar att vara barnlös. I seriernas framställningar av männen fanns ett större känslomässigt avstånd. De representerades med synlig handlingskraft, men fick sällan berätta om sina emotionella upplevelser av att inte ha barn. Strukturen på narrativen liksom klippteknik, bildformat och musik användes för att skapa dramatiska händelseförlopp i båda serierna. I Drömmen om ett barn bidrog bland annat programledaren till att känslobetonade sidor av barnlösheten blev mer framträdande. I Barn till varje pris? däremot kretsade mer av handlingen runt att reflektera och värdera deltagarnas tillvägagångssätt att bli föräldrar. 

  En slutsats av studien var också att båda serierna tycktes framställa ofrivillig barnlöshet som en avvikelse ställd mot en slags normativ, mytisk bild av kärnfamiljen och familjeskapande. 

 • 1767.
  Wettergren, Åsa
  et al.
  University of Gothenburg, Göteborg, Sweden.
  Jansson, André
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.
  Emotions, Power and Space in the Discourse of ’People of the Real World’2013In: Journal of Political Power, ISSN 2158-379X, E-ISSN 2158-3803, Vol. 6, no 3, p. 419-439Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article investigates the discursive trope of ‘People of the Real World’ (PRW) as it was launched by the leader of the Swedish Christian Democrats, Göran Hägglund, during a political campaign week on the Island of Gotland in 2009. Sociological and cultural theories of local vs. cosmopolitan identity, of emotions, and of space, are used to analyse the speech and a selection of newspaper articles from 2009. The PRW discourse defends local, sedentary communities against globalization and cosmopolitanization. It draws on the collective emotional resources of ‘normals’ as they feel threatened by the social and political advancement of previously marginalized groups, undermining the former group’s power to define social space. It thus contributes to the social and political cultivation of resentment among those who identify with conservative, anti-cosmopolitan values.

 • 1768.
  Wiberg Engström, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Clinton eller Trump?: En analys av nyhetsvärderingar i fyra svenska tidningar under presidentvalet i USA 20162017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main focus of this thesis is the American election of 2016 and how it was reported in four Swedish newspapers; Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen and Aftonbladet. The theoretical approach is based on an analysis of news values, explaining what generally attracts the attention of media outlets, specifically newspapers. A quantitative content analysis shows that Donald Trump was by far the most reported presidential candidate in the leading Swedish newspapers. Hillary Clinton was more seldom reported about. All newspapers had strong strong arguments against Donald Trumps presidential candidature, but the support for Hillary Clinton was at the same time relatively weak.

 • 1769.
  Wiberg, Natalie
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Vi svenskar och de där flyktingarna: En kvantitativ och kvalitativ innehållsundersökning av flyktingrapporteringen före och efter det att Sverige införde gränskontroller i november 20152016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to find out whether Swedish news reports on refugees changed after border controls were enforced on the 12th of November 2015, and thereby investigate if the changed political policies had any effect in the news reporting. Another aim was to study the general patterns in the news. Both qualitative and quantitative researches were made. Regarding the quantitative research, 50 articles from September 2015 were compared with 50 articles from January 2016. The variables were designed by means of framing theory and orientalism, both being parts of the theory framework of this study. Then the articles were analyzed qualitatively with a combined discourse and framing analysis to find out on a deeper level how refugees and the refugee situation in Sweden were described.

  The results indicate that there has been a change in the reporting between September 2015 and January 2016. The refugees were more frequently described as passive, and more seldom as individuals. More general, the results illustrated that, in most cases, refugees are described as a group without an identity. Identity-generating adjectives were sporadically used to describe them. Instead, they were associated to adjectives like ensamkommande (unaccompanied) and asylsökande (~asylum seeker). The most common word to describe refugees was flyktingar (refugees), followed by flyktingbarn (refugee children) and asylsökande (asylum seekers). Most frequently quoted people in the articles were government officials as well as politicians.

  These results indicate that Swedish journalists, consciously or not, are creating a picture of the world were the lines of orientalism still persist. A demarcation line between “us swedes” and “those refugees” is created. This line became more distinct after border controls were enforced.

 • 1770.
  Widestedt, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  A Visible Presence: Royal Events, Media Images and Popular Spectatorship in Oscarian Sweden2016In: Royal heirs and the uses of soft power in nineteenth-century Europe / [ed] Frank Lorenz Müller, Heidi Mehrkens, London: Palgrave Macmillan, 2016, p. 45-61Chapter in book (Refereed)
 • 1771.
  Widholm, Andreas
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Global Online News from a Russian Viewpoint: RT and the Conflict in Ukraine2016In: Media and the Ukraine Crisis: Hybrid Media Practices and Narratives of Conflict / [ed] Pantti, Mervi, New York: Peter Lang Publishing Group, 2016, p. 107-122Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter explores how the Russian global news broadcaster RT constructed the ongoing crisis in Ukraine during the summer of 2014 in light of theories of new public diplomacy and soft power. The summer of 2014 involved a number of dramatic events relating to the conflict, including the downing of the Malaysian MH17 passenger plane and a series of violent clashes between the Ukrainian army and pro-Russian separatists. During the same period, the US and EU sanctions against Russia were also intensified. This makes the period particularly interesting to examine, as it can give insights into how news from a Russian perspective is articulated during periods marked by political as well as military crises in which Russia plays a central role. Given that convergence and digitalisation have enabled new ways of producing, distributing and consuming news - as well as new ways of implementing politiical communication campaigns and public diplomacy - the analytical focus of this study is on RT’s online news service. 

 • 1772.
  Widholm, Andreas
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Mindre politik och mer dramatik?: Nyheter i public service och kommersiella medieföretag 2007 och 20142016In: Mediestudiers årsbok: Tillståndet för journalistiken 2015/2016 / [ed] Lars Truedsson, Stockholm: Institutet för mediestudier , 2016, p. 178-192Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I takt med att kanaler och distributionsformer konvergerar, skapas nya relationer på nyhetsmarknaden. Medierna tappar i allt högre grad sin unika specificitet, vilket gör att tidigare åtskilda medier, men också nya aktörer som Facebook och Google, kan konkurrera om annonsörerna genom nätets mer öppna strukturer. För pressen har den här utvecklingen varit dramatisk eftersom den skapat problem för de traditionella affärsmodellerna med mindre lönsamhet, redaktionella nedskärningar och en allt mer lättrörlig publik som resultat. Detta sker dessutom i en tid av ökade produktionskrav både vad gäller kvantitet och snabbhet. Mot den här bakgrunden så är den kanske mest centrala frågan just nu hur det journalistiska innehållet har påverkats, både inom public service där resurserna varit mer beständiga, och inom de kommersiella bolagen där framförallt den lokala journalistiken haft mer knappa resurser att arbeta med. I det här kapitlet studeras hur journalistikens innehåll och form förändrats mellan 2007 och 2014 med särskild betoning på just public service och kommersiella mediebolag, både på analoga och digitala plattformar.  

 • 1773.
  Widholm, Andreas
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Russia Today (RT): En rysk röst i ett globalt medielandskap2016In: Ukraina och informationskriget: Journalistik mellan ideal och självcensur / [ed] Nygren, Gunnar; Hök, Jöran, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) , 2016, p. 193-221Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I det här kapitlet diskuteras hur kriget i Ukraina och dess politiska konfliktlinjer har gestaltats i nyhetskanalen Russia Today (RT). Till skillnad från övriga medier som ingår i rapporten riktar sig inte RT primärt till en lokal eller nationell publik, och dess spridnings- område är därmed heller inte begränsat till ett givet geografiskt territorium. Istället ingår RT i den allt större grupp av tv-kanaler som riktar sig till en internationell publik och den kan därmed ses som ett uttryck för den pågående globaliseringen av såväl medielandskapet som politiken, kulturen och samhället i stort. Analysen visar bl.a. att RTs digitala nyhetsflöde i liten utsträckning inriktar sig på att klargöra skeenden genom faktiska egna observationer eller genom interaktion med primärkällor ute påfältet. Istället ägnas en mycket stor del åt att referera, förstärka, debattera och kritisera olika typer av externa mediekällor. En viktig slutsats som kan dras utifrån det analyserade materialet är att RT inte primärt inriktar sig på att forma en positiv bild av Ryssland. Störst utrymme ägnas istället åt att identifiera och kritisera brister i västvärldens politiska och mediala kulturer för att på så vis skapa grogrund för kritiska attityder. 

 • 1774.
  Widholm, Andreas
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Svenskarnas konsumtion av utländska nyhetsmedier2016In: Ekvilibrium / [ed] Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson & Maria Solevid, Göteborg: SOM-institutet , 2016, p. 389-401Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under det senaste decenniet har utbudet av utländska nyhetstjänster växt explo-sionsartat i takt med att både produktion och konsumtion av nyhetsinnehåll riktats mot digitala plattformar. Syftet med det här kapitlet är därför att teckna en bild av svenskarnas konsumtion av utländska nyhetsmedier. Resultaten visar att den dag-liga konsumtionen av utländska nyhetsmedier är begränsad, särskilt om man riktar uppmärksamheten mot specifika plattformar. Totalt sett konsumerar dock mer än en fjärdedel av alla svenskar någon form av utländsk journalistik minst en gång i veckan, och i synnerhet genom nyhetssajter och sociala medier. Ett tydligt resultat är också att få tycker att de utländska nyhetsmedierna håller en högre kvalitet eller är mer pålitliga än de svenska. Centrala motiv tycks istället vara att få annorlunda perspektiv och att lära sig mer om omvärlden. Detta antyder att de utländska nyhetstjänsterna tillfredsställer behov som skiljer sig från den dagliga och traditionella nyhetskonsumtionen.

 • 1775.
  Widholm, Andreas
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Tracing online news in motion: Time and duration in the study of liquid journalism2016In: Digital Journalism, ISSN 2167-0811, E-ISSN 2167-082X, Vol. 4, no 1, p. 24-40Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Over the latest decade, news production practices have undergone dramatic changes as a consequence of journalism’s migration from offline to online platforms. While the linear news models of the past were characterized by delivery of static texts within strict deadlines, contemporary non-linear production practices are characterized by flexibility and constant delivery of “liquid” news. This article presents a method specifically designed for the study of constantly evolving news flows online. Methodologically, the approach entails new opportuni- ties to systematically scrutinize the online news process, using time, duration and positioning of published materials as central variables. Based on an illustrative analysis of the online news flow of the Swedish Public Service Radio, the article gives examples of how such analyses can provide new knowledge about the processes of digital news production. 

 • 1776.
  Widholm, Andreas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies. Södertörn University.
  Becker, Karin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Celebrating with the celebrities: Television in public space during two royal weddings2015In: Celebrity Studies, ISSN 1939-2397, E-ISSN 1939-2400, Vol. 6, no 1, p. 6-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The recent emergence of an increasingly participatory media culture has opened up new ways for audiences to collectively negotiate the cultural meanings surrounding celebrities. Public screens are one such phenomenon, where people gather to witness the live broadcast of celebrity events. Taking our point of departure in two recent royal weddings in the UK and Sweden, we explore the performative displays that public viewing affords, as participants interact with the event on screen, with other participants, and with media representatives in the venue. This article provides a fresh analytical perspective on how audiences engage with royal celebrities in such mass-participatory consumption contexts, illuminating a little-studied area of celebrity culture.

 • 1777.
  Wiklund Abdelmoez, Joel
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies, Middle Eastern Studies.
  Is it a revolution or a coup? Scandinavian media representations of the ousting of Egyptian President Mohamed Morsy2017In: Journal of Applied Journalism and Media Studies, ISSN 2001-0818, E-ISSN 2049-9531, Vol. 6, no 2, p. 109-131Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the summer of 2013, millions of Egyptians returned to Tahrir square in Cairo to demand the resignation of the country’s first democratically elected president. This article examines the two key terms mainly used to describe the ousting of President Mohamed Morsy, ‘coup’ and ‘revolution’, and how these terms can be understood as arguments for two different interpretations of the event. Particular focus is given to the press corps of Denmark, Norway and Sweden, which reveals a discrepancy between the interpretation of Scandinavian online press and the Egyptian majority, meaning that the Scandinavian press corps is telling a story that is not recognized by those it is about. While many media producers speak of a severe polarization, it is found that the divide is actually small in number, but grows over time, raising questions about journalistic practice and media ethics. It is concluded that Scandinavian reporting on the Middle East needs to be seriously evaluated and reformed in order to improve its credibility.

 • 1778.
  Wiklund Abdelmoez, Joel
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies, Middle Eastern Studies.
  "Thawra di wala inqilab?" Representationer av Muhammad Mursis avsättande i Egyptiska och Nordiska nättidningar2014In: Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier, ISSN 1503-5727, E-ISSN 2535-3098, Vol. 12, no 2, p. 100-113, article id 962Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Var det en revolution eller en statskupp? Den tredje juli, 2013, avsattes egyptens första demokratiskt valda president, och sedan dess har media kämpat med vad de ska kalla händelsen. Revolution eller statskupp, det är frågan.

 • 1779.
  Wiktorsson, Oskar
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Svenska Journalistförbundets syn på högskoleutbildning för journalister2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En studie som undersöker SJFs syn på högskoleutbildning från 1970-talet till idag. Hur harsynen förändrats under denna period och hur är den idag?Genom att analysera dokument där SJF har uttalat sig i frågan från 1970-talet till idag, samtgenom att analysera kvalitativa intervjuer med representanter på SJF, Unionen, TU och DIKhar jag sammanställt synen på frågan om utbildning, såväl inom SJF över den angivnatidsperioden som skillnaderna i synen på frågan mellan SJF och de andra organisationernaidag.Teoretiskt utgår studien från journalistikens professionaliseringsprocess, journalistiken sominstitution, doxologi samt social closure.Studien visar på en genomgående dubbelhet från SJFs sida gentemot universitetsväsendet, därman både vill åt den statushöjande effekt som akademiska studier innebär för ett yrke samthur förbundet vill dra ner på utbildningsmöjligheterna för blivande journalister.

 • 1780. Willems, Mieke
  et al.
  Daemen, Els
  Carpentier, Nico
  Dumez, Christiane
  Meer om het lijf. Relationele en seksuele vorming voor de eerste graad van de lagere school1997Book (Refereed)
 • 1781. Willems, Mieke
  et al.
  Daemen, Els
  Carpentier, Nico
  Dumez, Christiane
  Meer om het lijf. Relationele en seksuele vorming voor de tweede graad van de lagere school1997Book (Refereed)
 • 1782. Williams, Kelsey
  The Role of Social Media & The Egyptian Uprisings2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
 • 1783.
  Wiltse, Heather
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Institute of Design.
  Mediating (Infra)structures: Technology, Media, Environment2017In: Postphenomenology and media: essays on human-media-world relations / [ed] Yoni Van Den Eede, Stacy O'Neal Irwin, Galit Wellner, Lanham, Maryland: Lexington Books, 2017, p. 3-25Chapter in book (Refereed)
 • 1784.
  Wiman, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  DISRESPECTED: a study concerning the journalist profession in Kosovo: corrupt employers, unfair working conditions and forgotten journalistic ideals.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study is to investigate how the journalist profession is challenged when the media in Kosovo is intruded by political and business interests and what happens to television journalists and editors; professionals who fight for their right to produce news. The intention with the study is to describe, discuss and analyze the results found in this study around the obstacles faced within the journalist profession in Kosovo caused by the intrusion of political and business interests in journalistic work. One has to also consider that Kosovo is a new state, having weak mechanisms for protecting the rights of journalists and editors.

  Research method: In this study, the qualitative interview has been used as research method to collect empirical data and to get an idea of the personal experiences of Kosovo journalists.

  Limitations: This study does not present an investigation into the Kosovo media landscape as a whole and does not give other parties involved in journalistic work (for example media owners, politicians and advertisers) the opportunity to express their views. Further, the voices of rural journalists and editors are not included. Finally, interviewees mainly work as television journalists and editors, reflecting the fact that media consumption in Kosovo is almost exclusively by viewing television.

  Results: Results suggest that Kosovo journalists and editors are held back in their profession due to political and economical influence on their work. This is carried out in the form of threats and blackmailing in which an external political or economical force personally threats the journalist or editor or threats to pull back financial support unless positive media coverage in a specific media is delivered. Journalists and editors are thus not able to carry out their role as watchdogs and are put in a position in which they feel unsafe and disrespected.

  Suggestions for future research: For future research, it would be interesting to look into “the other side” of the media, i.e. advertisers, political elite and media companies in Kosovo. A more comprehensive study could maybe shed a broader light on the Kosovo media problems and possibly find some solutions for the future of the existing problems. It can also be interesting to look at international interference in the journalist profession in Kosovo.

 • 1785.
  Windborg, Eddie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and communication science.
  Fagrell, Louise
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and communication science.
  Välkommen till Dumburken: Politiska reklamfilmer i den svenska televisionen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate what the content of political TV ads look like in Sweden when the politicians themselves have control over how they want to be portrayed in the medium. The point of origin for this study was the policy of Swedish mediatization and the theory of priming. The research value was that TV advertising was a new arena for political communication for the parliamentary elections in 2010, and no studies had been done on the content of political TV-commercials.

  A qualitative analysis was done by examining the content of the commercials from the AIDA model and with a rhetorical analysis. The results were then compared to the respective party programs and deduced by the theory of priming and the theory of mediatization.

  The results showed that the political commercials have adapted their message to awaken interest and to retain the viewer. The films used rhetorical means to create recognition and arouse sympathy for the parties. Commercials are structured in a similar way regardless of which party is the sender. All parties choose to highlight contemporary issues but they were still based one way or another on the parties' ideologies.

 • 1786.
  Wingstedt, Johnny
  Luleå University of Technology.
  Musical meaning in film: an intermedial perspective2007Conference paper (Refereed)
 • 1787. Wingstedt, Johnny
  REMUPP: A tool for investigating musical narrative functions2006In: Proceedings of the Audio Mosty Conference : a Conference on Sound in Games, 2006Conference paper (Refereed)
 • 1788.
  Wingstedt, Johnny
  et al.
  Luleå University of Technology, Royal College of Music, Stockholm, Sweden.
  Brändström, Sture
  Luleå University of Technology.
  Berg, Jan
  Luleå University of Technology.
  Narrative music, visuals and meaning in film2010In: Visual Communication, ISSN 1470-3572, E-ISSN 1741-3214, Vol. 9, no 2, p. 193-210Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Narrative media music, music used for narrative purposes in multimedia such as film, television or computer games, is becoming one of the largest sources of musical experience in our daily lives. Though typically experienced on an unconscious and unreflected level, this kind of music actively contributes narrative meaning in multimodal interplay with image, speech and sound effects. Often, what we (think we) see is to a large degree determined by what we hear. Using Halliday’s (1978) metafunctions of communication as a starting point, two short film scenes (from Jaws and The Secret of My Success) are examined, with a focus on the intermodal relationships of music and image. The examples illustrate how musical and visual expressions combine to form multimodal statements where the whole is certainly different than the sum of the parts.

 • 1789.
  Wodak, Ruth
  et al.
  Lancaster University, Lancaster, United Kingdom.
  Krzyzanowski, MichalUniversity of Liverpool, Liverpool, United Kingdom.
  Right-Wing Populism in Europe & USA: Contesting Politics and Discourse beyond 'Orbanism' & 'Trumpism'2017Collection (editor) (Refereed)
 • 1790.
  Wolofsky, Selma
  Södertörn University, School of Communication, Media and it.
  Människan och skogen: En artikelserie om människans relation till skogen ur ekologiska, ekonomiska, juridiska och själsliga perspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För Yvonne Smedberg och Owe Lindgren som lever fäbodliv är skogen en stor rikedom. Kanske verkar deras livsstil gammalmodig, men vi har alla har en relation till skogen då den finns i allt från luften vi andas till  arbetstillfällen. I "Skogsbränsle skapar arbete på hemmaplan" möter du några av personerna som skogsindustrin sysselsätter.

  Hur ska vi förvalta den stora tillgång som skogen är? I "Nytänk i skogsfabriken" kan du läsa om hyggesfritt skogsbruk och i "Tillsynslucka i Skogsvårdslagen" får du veta varför den som inte tar miljöhänsyn vid en avverkning slipper straff.

 • 1791.
  Wormbs, Nina
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Philosophy and History of Technology, History of Science and Technology.
  Public Service: Ruta och skärm2010In: Framtiden är nu: Kultursverige 2040 / [ed] Tobias Nielsén & Sven Nilsson, Lund: Volante , 2010, p. 190-197Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1792.
  Wormbs, Nina
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Philosophy and History of Technology, History of Science and Technology.
  Swedish Pre-Screening of New Services: Treading Lightly2011In: Exporting the Public Value Test: New Regulation of Public Broadcasters' New Media Services Across Europe / [ed] Karen Donders & Hallvar Moe, Gothenburg: Nordicom, 2011, p. 127-134Chapter in book (Other academic)
 • 1793.
  Wu, Weixian
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media, Media and Communication Studies.
  Popularity of Brand Posts on Sina Weibo: A Correlation Analysis of the Influential Factors on Tuborg’s Brand Community2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social media continues to serve as vehicles for fostering relationships with customers. One specific way to implement this is to create and operate brand fan communities on social networking sites. Brands can place posts (including videos, messages, quizzes, information, and other material) in these brand communities. By customer’s reposting or commenting on the posts, it subsequently reflects the brand post popularity. In order to investigate the possible drivers for brand post popularity in the Chinese social media context, this thesis selects Tuborg’s Green Fest as the case, its official account on Weibo as the platform, and analyzes the correlation between six driven factors and brand post popularity pairwise. 

  Results show that interactivity is the most important factor for popularity; a higher level of interactivity would help boost popularity. Followed by entertaining content and vividness are also two factors that positively related to brand post popularity. Moreover, the post theme of Fans interaction is most popular with fans, while the theme of Green Fest information would have negative impact on post popularity. Nevertheless, informational content is not welcome by the fans either, which may have a negative influence on popularity. Managers of brands that operate brand fan communities can be guided by this research with regards to deciding which characteristics or content to place in their brand posts. 

 • 1794.
  Wu, Yifan
  University of Skövde, School of Informatics.
  Varumärkesplacering i digitala spel: Inverkan av interaktiv belöning och bestraffning på spelarens inställning till och minnesbilder av varumärken2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varumärkesplacering i digitala spel i samband med belöning och bestraffning harundersökts i denna studie. Resultat från tidigare studier på varumärkesplacering i spelanvändes i utformningen av undersökningen. Tidigare undersökningar av belöningoch bestraffning och dess inverkan på minnet studerades också. Detta kan vara förstagången som varumärkesplacering i digitala spel undersöks i samband med interaktivbelöning och bestraffning.Två versioner av spelet Supertuxkart skapades för undersökningen; den ena medbelönings- och bestraffningsåterkoppling och den andra utan. Deltagare från Kina ochSverige medverkade i experimentet.Undersökningen visade att varumärken med belöning eller bestraffning har tydligaeffekter på deltagarnas memorering av varumärken. Detta verkar gälla oberoende avdeltagarnas kulturella bakgrund, genus eller erfarenhet av digitala spel. Resultatetvisade även att bestraffning inte nödvändigtvis leder till en negativ inställning hosdeltagarna i samband med varumärkesplacering. Vidare studier behövs för att bättreförstå inställningsförändring i detta sammanhang.

 • 1795.
  Wåhlstedt, Joanna
  Södertörn University, School of Communication, Media and it.
  Unseen and unheard: how Dalits are represented in three Indian newspapers2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  India has a population of 1, 2 billion people, and the country also has a great poor populationwhere 70 % still live in rural areas. The poorest are often Dalits, once called the untouchablesand they constitute one sixth, 167 million people, of India’s inhabitants. They are consideredoutside the caste system and are often on the bottom of the social ladder. Because of theircaste identity they are still discriminated.

  Since media has the power to influence this thesis focuses on how the Dalits arerepresented in three newspapers: Times of India, The Hindu and Indian Express. How dojournalists find their reporting about Dalits? The theories used are development journalism,the agenda setting theory and theory about minorities in media.

  A quantitative content analysis was done in Delhi during 17 days. 98 articles thatmentioned Dalits were found and coded.

  This was combined with a qualitative method: respondent research. Eight interviews withpolitical journalists were done. During the field work there was a legislative assembly electionin the state Uttar Pradesh, which affected the results since caste is closely related to politics inIndia.

  The results show that Dalits are mentioned quiet often in the newspapers, but the mainsubject is almost never Dalits and their situation in society. The most frequent topics were theelection, affirmative action, and crime and rape against Dalits. These subjects often have aconnection to sensation. The most quoted actors in the articles are the elite and not Dalits.Almost all respondents thought they could empower Dalits if they were reported about. Thisis a paradox since they almost never interview Dalits. There are no Dalit journalists at thethree newspapers, which can be one reason why they are not included in the news.

  There is little research done on this subject and therefore more research is needed.

 • 1796.
  Yan, Jizhou
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media, Media and Communication Studies.
  Understanding Chinese Student Social Networking: Interpersonal Communication at Renren.com2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the development of technology, the Chinese Internet enters into a socialization phase- Web 2.0 ages. In this phase, the Internet realizes socialization and individuation, and makes the individuals become the main role in the Internet. Now, Social Networking Service (SNS) is a new Internet service mode in Web 2.0 times, and it bridges the virtual network and real individuals, and also becomes a new popular vehicle to interpersonal communication. Social media is extending the communication scope of human beings and SNS connects people in different places together and it realizes the real interpersonal communication in the Internet to some degree. People can establish certain relationship with others in social network platform.

   

  In China, SNS sites are divided into many types and focus on different social groups. Among them, the development of student SNS is most fast. Now, numerous Chinese students use student SNS to communicate with others, and this thesis aims to explore the characteristics of the interpersonal communication at student SNS site. The thesis takes Renren.com as the study objective to explore. The study is mainly based on quantitative method and the primary data is collected by online questionnaire. Based on the data and the perspective of Peng (2001), I conclude five characteristics of the interpersonal communication in this SNS. They are, (1) the trust is establishing, (2) the development of communication scope is not evident, (3) the role of the communication objectives is relative single, (4) the weak instrumentality, (5) the high frequency of interaction.

   

  Besides analyzing the characteristics of the interpersonal communication in this site, I also discuss the general impact of student SNS on the interpersonal communication among Chinese students. In addition, I also come up with my personal view about the student SNS. Specifically, the traditional online community only shortens the information distance among individuals, but the effect on shortening the mental distance is less. The student SNS transforms the communication among individuals to a real and sincere condition, and it not only shortens the information distance among individuals, but also shortens the mind gap among individuals. Second, in student SNS, because individuals use real names, and most of the followers are acquaintances, individuals can get more self-consciousness through true feedback. Third, student SNS may be a new platform of public sphere and it enables the users to go there and back between the personal space and public sphere.

 • 1797.
  Yang, Shuo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media, Media and Communication Studies.
  The Political Economy of Provincial TV Stations in China2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My master thesis aims to examine how a Chinese political economy context has shaped the media landscape in China, especially in the domain of provincial television. The key issues are: 1) what the role of private profit accumulation is for provincial TV stations in China; 2) Whom the ownership of provincial TV stations in China belongs to; 3) how global capitalism influence provincial TV stations today; 4) how government regulation influence provincial TV stations today. Theoretically, we follow a political economy framework developed by Wasko (1994), Meehan (2005), and Mosco (2009) and relate western theories to a Chinese social context, by referring to a range of academic works focusing on the Chinese media and a political economy context in China (e.g. Bai, 2005; Zhao, 2008). Based on a case study of Hunan provincial satellite television (Hunan PSTV), the results show that: 1) advertising is the main contributor to the total income of provincial TV stations; 2) provincial TV stations are state-owned according to the party-state’s definition, but they have started to gain some capitalistic characteristics as they are increasingly driven by  audience-rating and advertising revenue; 3) party-state can support the commercialization of provincial TV stations by taking a series of reforms, and at the same time, it can readily suppress the development of provincial TV stations, by issuing legal decrees.

 • 1798.
  Yijun, Ding
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media.
  The aura of the artwork in the digitalization age: An experimental study based on Benjamin and Baudrillard2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis explores how the aura of the artworks changes in the age of digital reproduction through the empirical experiments conducted in Uppsala Konstmuseum. By employing the definition of the aura given by Benjamin in The work of art in the age of the mechanical reproduction and The arcade project, this thesis conceptualizes the “aura” into eight dimensions and then operationalizes the eight dimensions in order to find whether audience’s evaluation of the artwork changes when they are given different stimulus in the control experiment. From the control experiment, the quantitative data will be obtained from a questionnaire and non-participant observation. The qualitative data will be obtained from the interviews. By also applying the simulacra theory of Baudrillard to the analysis part, this thesis finds that there exists a small difference in the perception of the aura between the people who see a digital copy and who see a real painting. The aura still has its power. However, such power is really weak, as many dimensions of the aura have been weakened by the digital simulacra. Through this study, I suggest the museums to take cautious steps to digitalize their artworks though there is no evidence that virtual museums can replace real museums. 

 • 1799.
  YIN, ZEJIN
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media.
  Celebrity Humanitarianism in the era of Social Media: An Exploratory Case Study of the UN campaign “The World Needs More...”2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social Media has become a tool which connects distant people, but what kind of feelings does it connect? What motivates us to feel sympathy for a distant sufferer, for the tragedy of others? Moreover, what kind of discourse in social media can turn our feelings into actions, into donations, into help for those in need?

  This study intends, in first instance, to explore whether social media has transformed the essence of humanitarianism. Has cosmopolitanism actually changed through the humanitarian communication of today? Or has it just brought narcissism and locked the audience into a comfortable zone? Within this context, we explore what kind of role do celebrities play when they become part of a humanitarian campaign.

  This study explores the case of the United Nations campaign launched in 2013 under the name “The World Needs More______”, which through the use of celebrities such as David Guetta and Beyoncé, intended to build the connection between “how does people feel” about distant sufferers and “what can they actually do” to contribute to the cause.

  Through a multimodal critical discourse analysis performed via data collected on Twitter and YouTube, together with a Mediated Discourse Analysis carried out on three videos of the campaign, we conclude that social media has brought a shift in the way of constructing the humanitarian imaginary, not only within a positive or negative frame, rather as an hybrid of both, in which positive and negative representations merge to encourage participation and engagement from the audience, although for the particular campaign under study, the use of celebrities made people act in support of the celebrities and to enhance their own social media personae rather than promoting to solve a humanitarian cause. 

 • 1800.
  Yngfors, Jonathan
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Sandkvist, Fredrik
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Från skärm till perception: En studie om påverkan. Relationen mellan nyhetsvåld och oro bland studenter på Jönköping University.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker relationen mellan konsumtion av nyheter och oro för våldsbrott i Jönköping. Vi utgår från kultivationsteorin som undersöker de långsiktiga effekterna av tv-tittande och som påstår att ju mer tid människor tittar på tv ju mer tenderar dessa att tro på den realitet som porträtteras i tv. Som metod använder vi oss av en enkät som vi distribuerat till studenter på två förstaårsprogram inom varje fackhögskola. Totalt fick cirka 400 studenter tillgång till enkäten. Svarsfrekvensen var låg, endast 127 personer svarade, flest var kvinnor.

  Vårt resultat visar inget samband mellan nyhetskonsumtion och oro/rädsla för våldsbrott. Den data vi inhämtade var inte signifikant så vi kan inte dra några generella slutsatser. Det vi såg bland de som svarade på undersökningen var att kvinnor är mer oroliga för våldsbrott än män. 

3334353637 1751 - 1800 of 1831
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf