Change search
Refine search result
338339340341342343344 17001 - 17050 of 1167889
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 17001.
  Ahlström, Marcus
  KTH, School of Engineering Sciences (SCI), Theoretical Physics.
  Path Integral Monte Carlo Simulation of Helium-4 Nanodroplets2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 17002.
  Ahlström, Margareta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hörselskadade barn i kommunikation och samspel2000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to study the communicative and social development of twelve hard of hearing children, between the ages of two and seven. The children were observed by videorecordings, during a two year period in natural settings in three different sign language preschools, where sign language and spoken Swedish was exposed to the children at a varying extent. The theoretical basis of this thesis is found in modem child development research emphasising the significance of early close relationships with adults and peers. In order to give a description of the cultural context, interviews were made with parents and staffmembers. A descriptive qualitative analysis of the non-verbal and verbal communication between the children and the staff-members was conducted in order to focus on patterns of interaction within the group of hard of hearing children and between hard of hearing and deaf children, as well as between the children and the staff-members. From the analysis, five different patterns of interaction emerged and will be presented as five case studies at an individual and at a group level. These two perspectives were necessary in order to understand the way the hard of hearing children communicated in different contexts. The adults attitudes towards play and language, manifested by the way in which they acted towards the children played a central part to the outcome of peer-peer and adult-child interactions. The research findings indicated that a multitude of circumstances influenced the development of communicative skills of the children. The use of a language that enabled them to understand and to be understood, a supportive communicative style of the adults, where focus was on the content and the quality of the interaction in combination with a positive attitude towards fantasy and role play seemed to promote the children’s well-being and communicative and social development, more than an adult-centred and directive communicative style where the two languages per se were in focus.

 • 17003.
  Ahlström, Maria
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science.
  Selektivplan över mellanspänningsanläggningar på Munkedals AB2005Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 17004.
  Ahlström, Martin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Från rebell till accepterad: Rockmusiken i Aftonbladet och Expressen under sextiotalet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17005.
  Ahlström, Martin
  Linköping University, Department of Computer and Information Science.
  User-centred redesign of a business systemusing the Star Life Cycle method2008Independent thesis Advanced level (degree of Master), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose with this thesis was to study user activities in a business system, MediusFlow. The overall objective was to identify user related problems and to analyse which of the usability data gathering methods to use in the future development process of the company Medius.

  The outcome of this study indicated that a cognitive related user problem was the most important problem to solve. A Star Life Cycle method was preferred. Two low-fidelity prototypes were developed to exemplify an alternative design solution to the identified cognitive user problem. Furthermore, the two best methods to use when gathering user related requirements were heuristic evaluation and expert review.

  In addition a company specific Style Guide was created with generic guidelines as a foundation for development of future applications within Medius.

 • 17006.
  Ahlström, Matilda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Dangardt, Sandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Barn gör så gott de kan”: En intervjustudie om förhållningssätt och strategier imötet med barn som har utagerande beteendeproblem i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskollärare har idag tendenser att kategorisera barn efter deras beteende, det kan leda till att barn blir exkluderade i förskolans verksamhet.  Vi har därför valt att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger förhåller sig till barnet och barnets beteende. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger resonerar kring barn med utagerande beteendeproblem, vilka strategier de använder sig av för att inkludera dessa barn i förskolans verksamhet samt om förskollärarens förhållningssätt påverkar barn med utagerande beteendeproblem. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, vi har intervjuat sex förskollärare och två specialpedagoger. Vi valde intervju som redskap för att vi ville få en djupare förståelse av förskollärarnas och specialpedagogernas förhållningssätt och strategier. I resultatet framgår det att förskollärarna har olika sätt att möta barn med utagerande beteendeproblem och de tycker alla att dessa barn får en stämpel på sig eftersom att de syns och hörs i verksamheten. De tycker också att det är komplext att bemöta dessa barn för de väcker många känslor samt att förskollärarna vill ha mer kunskap om hur de ska bemöta barn med utagerande beteendeproblem.

 • 17007.
  Ahlström, Mattias
  Linköping University, Department of Science and Technology, Communications and Transport Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Development of an Attractive Network for Regional Bus Traffic in Dalarna County2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Även om direktbusstrafiken i Dalarnas län redan i dagsläget trafikerar relativt raka och snabba linjesträckningar anser länstrafikbolaget Dalatrafik att det finns potential till att ytterligare sänka restiderna för att locka fler resenärer. Fyra av länets viktigaste direktbusslinjer har därför studerats och för var och en av dessa har ett antal förändringsåtgärder tagits fram. Målet med förändringsåtgärderna har varit att, i första hand, åstadkomma en rakare linjesträckning och utreda hur mycket restiden skulle komma att förändras om bussen istället kör den nya vägen. Utifrån befintlig resandestatistik över hur många resenärer som reser på varje sträcka har den totala tidsbesparingen för samtliga förändringsåtgärder per linje beräknats och detta har givits ett monetärt värde. Genom täckningsanalyser har befolkningen inom upptagningsområdet kring varje hållplats beräknats, detta för att visa hur tillgängligheten till respektive linje förändras efter ett eventuellt införande av de föreslagna åtgärderna.

 • 17008.
  Ahlström, Mattias
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Kunskap under utveckling: En enkätundersöking på gymnasiets praktiska program.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att mäta elevernas kunskaper inom området evolution på yrkesförberedande program. En enkät delades ut till elever på en gymnasieskola med frågor som hade fasta och öppna svarsalternativ. Ett statistiskt test (Kurskal-Wallis) användes när materialet tolkades. De alternativa evolutionsidéerna dominerade svaren på flersarsfrågorna medan det hos de öppna frågorna var en dominans av vet ej/ingen aning svar. Det fanns ingen skillnad på rangen hos enkätfrågorna med öppna svar och intresset av att läsa naturkunskap b eller biologi. Förkunskaperna hos eleverna på yrkesförberedande program var liknande dem hos elever som läser biologi på gymnasiet.

 • 17009. Ahlström, Mattias
  et al.
  Antonsson, Per
  Börjesson, Elisabeth
  Svärd, Annette
  Market Strategic Planning1995Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  The project concerns the implementation of the electricity meter in the market.
 • 17010. Ahlström, Mattias
  et al.
  Antonsson, Per
  Börjesson, Elisabeth
  Svärd, Annette
  Product Strategic Planning1995Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  The project concerns the implementation of new products in the market.
 • 17011.
  Ahlström, Mattias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gustafsson, David
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  FLEXCON1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  A new system for intelligent buildings with an unique physical flexibility.
 • 17012.
  Ahlström, Mattias
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Bäckström, Göran
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Moving pictures - En bransch i rörelse: En undersökning om svenska konsumenters betalningsvilja för nedladdning av film2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem area and purpose

  Nowadays, 2006, the downloading of music and movies is an increasingly more burning issue. But while the music industry has made great progress in using the Internet as a distribution channel the film industry has been at a standstill for several years. Recently however there has been progress in the form of a few film companies beginning to offer their customers legal ways to acquire films over the Internet. But with this progress one central question arises, which this report will try to answer; what are the important factors for selling films as the Internet moves from primarily being a information channel to also functioning as a distribution channel? The purpose is to examine what the consumers find important when purchasing film, and to establish to what degree there is a substitution effect between DVDs and downloadable films.

  Method

  The report is first and foremost based on an Internet survey with a total of 383 participants. The respondents are divided into two separate selections, the first consisting of people already with a genuine interest in film (both watching and purchasing) and the second selection consisting of people with a more average interest. To get a wider perspective, but also to get an in-depth view of the business, we interviewed a Swedish journalist with strong connections both with the film companies and with the consumers.

  Theory

  The survey is based on three theoretical concepts; added value, differentiation and substitution. Together these concepts form two variables, Inclination to purchase DVD and Inclination to pay for downloading. Depending on the respondents’ answers to the survey, different values are given the variables, which in turn shows how inclined the different groups are to substitute DVD with downloaded films.

  Result and conclusion

  The report’s result shows that the first selection is not very inclined to replace DVDs with downloaded films, while the second selection shows slightly more interest. In conclusion, the most important factors for the consumers when, or rather if, downloading films are low price and an easy and functional system. When looking at the industry today this is not what the companies are offering the consumers, which puts the film industry’s role as Internet distributor in question.

 • 17013.
  Ahlström, Mette
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Att jonglera med ord: Berättelser om språksituationen på en mångspråkig cirkusskola2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen görs en kvalitativ samtalsanalytisk analys av sammanlagt åtta narrativer. Dessa är hämtade ur intervjuer med en lärare och en elev vid Cirkus Cirkörs dåvarande utbildning Cirkuspiloterna - en internationell utbildning där lärare och elever ofta inte hade ett gemensamt språk att mötas i. Syftet med analysen är att synliggöra likheter och skillnader mellan hur läraren och eleven berättar berättelser om händelser som har att göra med den språkliga situationen på skolan - vilken funktion berättelserna har i respektive intervju, samt vilka attityder till språksituationen som speglas i narrativerna. Analysen visar att läraren, till skillnad från eleven, verkar ha en färdig berättelserepertoar och att berättelserna fungerar som exempel i lärarens argumentation. För eleven verkar istället berättelserna utgöra en resurs att resonera sig fram till svar på intervjufrågorna, och elevens berättelser ger ett intryck av att födas i ögonblicket snarare än att vara en del av ett etablerat berättande. Både lärarens och elevens narrativ genomsyras av tydligt positiva attityder till språksituationen på skolan, men analysen visar en mer medveten och aktiv uppskattning från lärarens sida.

 • 17014.
  Ahlström, Michael
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Ateism: en studie av idé och debatt2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Frågeställningen i detta arbete består av huruvida det föreligger en idéförskjutning inom ateismen med utgångspunkt från den kristendomskritik som främst anfördes av Ingemar Hedenius i mitten av 1900-talet. Med idéförskjutning hänvisar jag till en tydlig stark ateism ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv. En sådan idéförskjutning skulle kunna vara att någon ny argumentation framkommit som ökar eller minskar sannolikheten för Guds existens, eller att man kommit fram till ny definition av ”säker kunskap”, som ur ett naturvetenskapligt perspektiv skulle kunna förändra begreppets betydelse. Jag har inom ramen för uppsatsen studerat några ledande aktuella debattörer genom litteraturstudier och belyst pågående debatt för att finna kärnan i deras argumentation. De ateistiska ståndpunkterna och argumentation som belyses kommer främst från Ingemar Hedenius, Christer Sturmark, Richard Dawkins, Michel Onfray och Sam Harris. Dessa författare bidrar med unikt fokus i sin argumentation, men stöder sig mot samma grundläggande syn på sann och säker kunskap. Jag har funnit att en idéförskjutning ej föreligger. Däremot har begreppets praktiska betydelse vidgats. På samma sätt som formen för det personliga andliga utövandet förändrats har även begreppets språkliga innebörd generaliserats i syfte att kunna argumentera för ateism i en värld där religionens inflytande på nytt ökar.

 • 17015.
  Ahlström, Michael
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Svensk Fritänkarrörelse: idé och debatt under sent 1800-tal2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fritänkarrörelsen, som den gestaltade sig under 1800-talets två sista decennier, är i den mån man kan tala om den som en egen rörelse relativt outforskad som sin egen helhet. Förutom några få undantag finns i första hand biografier över några av de ledande personerna inom fritänkarrörelsen, framför allt om de personer som var delaktiga i skapandet av de många stora folkrörelser som såg dagens ljus under denna tid. Folkrörelserna och ideologierna har i sina historieskildringar tagit med fritänkarna som en del av sitt ursprung. Det som kan saknas är en översiktlig genomgång av de gemensamma tankar och idéer som var centrala för dem som kallade sig själva fritänkare. Även om denna uppsats i sig inte i första hand är ett begreppsanalytiskt arbete så består en del av undersökningen av ett utredande av begrepp, översiktlig beskrivning av de olika grupperna inom fritänkeriet och dess idéinnehåll samt presentation av några av de mest tongivande agitatorerna. Många av dessa agitatorer blev aktivt motarbetade av samhället och åtalen för hädelse mot såväl kyrkan som staten var vanligt förekommande. Det hörde inte till ovanligheten att åtalen resulterade i fängelsestraff för dessa tankefrihetens förkämpar. Vad var då fritänkarnas farliga budskap och idéer som skulle komma att påverka historiens gång?

 • 17016.
  Ahlström, Michael
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Brandin, Malin
  University of Skövde, School of Business.
  Auditor independence: Auditor independence in Malaysia after the convergence to IFRS2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17017. Ahlström, Monica
  et al.
  Blomé, Ulrika
  Broqvist, Mari
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Göransson, Ingrid
  Nilsson, Anna-Karin
  Pettersson, Ulla
  Ett praktiskt försök: nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Idag finns en nationell modell för hur öppna vertikala prioriteringar kan genomföras. Den är resultatet av de samlade erfarenheterna av att omsätta riksdagens riktlinjer för prioriteringar i praktiskt prioriteringsarbete. Modellen är framtagen av Socialstyrelsen, PrioriteringsCentrum samt flera vårdförbund och landsting gemensamt. Också FSA och LSR har ställt sig bakom den. Fram tills nu har det dock saknats praktisk erfarenhet av att tillämpa modellen inom arbetsterapi och sjukgymnastik. Men sedan drygt två år tillbaka har de båda rehabiliteringsenheterna Samrehab och Rehab Söder i Landstinget i Kalmar län med stöd av PrioriteringsCentrum bedrivit ett prioriteringsarbete i enlighet med modellen. Det är deras erfarenheter denna rapport handlar om.

  Prioriteringsarbetet har med nära stöd av verksamhetsledningarna letts av en projektgrupp bestående av arbetsterapeuter och sjukgymnaster från de båda enheterna som fungerat som handledare, ansvarat för metodutveckling och utbildning samt kontinuerligt utvärderat arbetet. Själva tillämpningen av den nationella modellen har ett antal utvecklingsgrupper inom olika specialistområden stått för. De har valt ut och rangordnat tillstånd och olika åtgärder som de ansett angelägna att ta fram prioriteringar för.

  Ett av syftena med prioriteringsarbetet i Samrehab och Rehab Söder var att få till stånd länsövergripande prioriteringar inom vissa verksamheter och/eller för vissa sjukdomstillstånd för en mer likvärdig vård. Idag finns elva sådana prioriteringsordningar presenterade på landstingets intranät och ytterligare ett tiotal är under bearbetning. Utöver vinsterna med det förbättrade samarbetet mellan länsdelarna har alltså den interna öppenheten i prioriteringarna ökat. Alla anställda kan lätt få fram prioriteringsordningarna via basenheternas hemsidor när man behöver det. Andra vinster av prioriteringsarbetet är att kännedomen och kunskapen om riksdagens riktlinjer för prioriteringar har ökat, att en större del av basenheternas verksamhet idag är faktabaserad än innan prioriteringsarbetet startade samt att den kliniska erfarenheten har tillvaratagits och dokumenterats på ett mer systematiskt sätt än tidigare. Det har dessutom skett en utveckling av den nationella modellen som har blivit mer konkret vad det gäller svårighetsgrad och nytta. En majoritet av deltagarna i utvecklingsgrupperna har haft en positiv inställning till att arbeta med prioriteringar utifrån modellen och upplever också att de erhållit ett språk som gör det möjligt att kommunicera prioriteringar med politiker och landstingsledning.

  I rapporten presenteras också de frågor kring modellens olika steg som dykt upp under arbetets gång. Tre frågor har dominerat; syftet med prioriteringsarbetet, tolkningen av modellen samt dokumentationen av prioriteringsarbetet.

   

  Syftet har inte alltid upplevts som helt klart och sambandet mellan prioriteringsarbetet och annat kvalitetsarbete som t ex framtagande av behandlingsriktlinjer har varit otydligt. När det gäller tolkningen av modellen har t ex graderingen av svårighetsgrad och patientnytta gett upphov till frustration. Också den skriftliga presentationen av prioriteringsordningarna har stundtals upplevts som krånglig och svår att förmedla till övriga medarbetare på ett användbart sätt.

  Alla de åtgärder som projektgruppen vidtagit för att underlätta de svårigheter som dykt upp delar de här med sig av i rapporten. Likaså pekar de ut viktiga förutsättningar för ett prioriteringsarbete (som t ex tid, kompetens, kontinuitet och legitima deltagare). Syftet med att pröva om den nationella modellen för öppna vertikala prioriteringar är användbar i Samrehabs och Rehab Söders prioriteringsarbete är uppnådd och det har inte framkommit något som ger anledning att ifrågasätta modellens grundstruktur. Förslag har dock givits bl a avseende bedömning av svårighetsgrad och patientnytta för att ytterligare underlätta tillämpningen.

  Nu planerar enheterna att gå vidare med sitt prioriteringsarbete, dels genom att fortsätta att ta fram behandlingsriktlinjer som kombineras med prioriteringar men också genom att ytterligare utveckla prioriteringsstödet för de enskilda medarbetarna i deras dagliga patientarbete. Om andra verksamheter i Sverige  följer efter detta exempel från Kalmar län med att öppet redovisa hur de hanterar prioriteringar i sin verksamhet kommer ytterligare nya erfarenheter att hjälpa metodutvecklingen på traven.

 • 17018.
  Ahlström, My
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Hendriksson, Sanna
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Stevic, Bojan
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Den hälsosamma kosten: uppfattningar, resonemang och livsmedelsval2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Most consumers today are very health conscious and wish to eat a healthy diet, but they are faced with several problems in their everyday lives. Food and product choices can be about taking a stance and showing your identity, whether that is as a price conscious or environmentally conscious customer. As such many factors are in play when the consumer decides what a healthy diet is. The choice of diet and food thus becomes a complex everyday challenge. This is influenced by the debate around food and health in what is termed the mass media. The purpose of the study was to show how a sample of Swedish consumers percieve a healthy diet, the relation of said perception to comming nutrition reccommendations and the consumers’ views of diet and health. The study used semi-structured interviews as well as a web-based food frequency questionnaire with fourhundred respondents. Interviews centered on concepts of healthy diet and unhealthy diet, as well as the meaning of words frequently used in the debate around diet and health in mass media. The consumer’s view of a healthy diet mainly coincides with Swedish Nutritional Recommendations from 2004 and the proposal for Nordic Nutrition Recommendations from June, 2012. There are differences in the opinions of male and female subjects between self-estimated food consumption, the view of what a healthy diet should look like and on how often the defined food items should be consumed. A higher frequency of consumption of food items that the proposal for the Nordic Nutrition Recommendations have recommended be reduced, such as sausages, snacks and sweets was more acceptable to men than to women. Women’s perception of a healthy diet included a higher frequency of consumption of food items that the proposal for the Nordic Nutrition Recommendations have recommended be increased, such as fruits, berries and vegetables. Over all, the subjects were well informed and knowledgeable about what constitutes a healthy diet.

 • 17019. Ahlström, N.
  et al.
  Blomquist, Björn
  Wikström, K.
  Effects of thorough preparation phase planning on paper mill projects1999In: Paperi ja Puu, No.8, Vol. 81 (1999)Article in journal (Refereed)
 • 17020.
  Ahlström, Nathalie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Häggström, Elin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kvinnors levda erfarenheter av sexualiserat våld: En kvalitativ studie av texter från #metoo med fokus på utrymme, ansvar & motstånd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur kvinnor i text skildrar sina levda erfarenheter av sexualiserat våld i samband med me too-rörelsen med inriktning på vilket utrymme det sexualiserade våldet får, hur ansvaret beskrivs för utövandet av det samt motstånd gentemot det. Valet av studieområde har uppkommit utifrån att vi uppfattat en stor kunskapslucka gällande forskning om kvinnors egna skriftliga återberättelser om levda erfarenheter av sexualiserat våld. Studiens fokus på utrymme, ansvar och motstånd grundar sig i att Isdal (2017) anser att synliggörande av sexualiserat våld är en av den viktigaste komponenten i bekämpandet av det. Coates och Wade (2007) menar att ansvar för våld i stor utsträckning beskrivs på ett tvetydigt sätt och att offrets motstånd ofta döljs.

   

  Genom riktad och summerande innehållsanalys samt abduktiv ansats har texterna studerats. Resultaten visar att det sexualiserade våldet i genomsnitt ges 50 % av utrymmet i texterna, och att det verbala sexualiserade våldet är mest förekommande. Två typer av berättarstilar avseende hur skribenterna beskriver sina levda erfarenheter har noterats. I den första berättarstilen innehåller texterna längre beskrivningar kring bakgrund och följder av det sexualiserade våldet, medan den andra berättarstilen ger den levda erfarenheten av sexualiserat våldet en stor plats i texten i förhållande till övrigt innehåll.

   

  Gällande ansvaret för det sexualiserade våldet förmedlar texterna direkt och indirekt att det både ligger på skribenterna, på personen som beskrivs som förövare samt på utomstående. Detta görs bland annat genom skribenternas sätta att beskriva det sexualiserade våldet på ett ensidigt eller ömsesidigt sätt. I regel tillskriver skribenterna personen som beskrivs som förövare subjektsposition, medan de själva ibland framställs som objekt och ibland som subjekt.

                                                                                            

  Motstånd mot det sexualiserade våldet skildras i 94 % av de analyserade texterna i form av fysiskt, psykiskt, intellektuellt och/eller spirituellt motstånd. De olika typerna av motstånd benämns 353 gånger, där det fysiska motståndet är mest förekommande. Trots detta innehåller många av texterna uttryck av att skribenten inte anser sig ha gjort motstånd.

   

  Samtliga texter synliggör mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Skribenterna säger ifrån genom att dela med sig av sina levda erfarenheter och synliggör på så sätt sexualiserat våld.

 • 17021.
  Ahlström, Niklas
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies.
  Beteende eller sinnessjukdom?: Psykiatri och behandling vid Mariebergs sjukhus mellan 1930-19502015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper is interested in Swedish psychiatry during the period between 1930-1950,localized to Mariebergs hospital in Sweden. The purpose of this paper has been to testSjöstroms evidence of the pattern that he used to create three analytical concepts, roughlytranslated to; morally educative discipline-treatment, the production process and the idealinstitution citizen. Sjöström motivates that his concepts gives insight into one aspect of thepsychiatric expansion between 1860-1960 as well as creates an understanding of psychiatryas an institution. The source material for this paper has been patients' medical notes writtenby the chief physician of the institution. Via a method which mainly different from Sjöstromin its selection, categorization and more thorough presentation, this paper has seen the samepatterns which Sjöström has created his three concepts from. The ideal institution citizen,defined by its well behaved and calm behaviour emerges also in this papers quantitativecompilation of qualitative data as the clear majority. The morally educative disciplinetreatment,treatments and punishments that focuses on creating an acceptable behaviourrather than the treatment of insanity itself, can be seen in the adjective behaviouraldescriptions of the type well-behaved / badly-behaved which are dominant. The focus in thejournals is behaviour rather than mental decease symptoms such as hallucinations andtreatment is based on unaccepted behaviour rather than symptoms. Also, the sequential orderthat exists between badly-behaved behaviour and treatments, and well-behaved behaviourand rewards shows the focus on behaviour which the concept is based on. The previous tworesults together is the two parts of Sjöströms production process, that trough the morallyeducative discipline-treatment the institution creates an acceptable, quiet and well behavedideal institution citizen were the mental decease becomes secondary.

 • 17022. Ahlström, Niklas
  Beteendets hegemoni: En analys om behandlingar, diagnoser och synen på sinnessjukdom vid Backa vårdanstalts sinnessjukavdelning i Nyeds kommun mellan 1936-19342014Student paper second term, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17023.
  Ahlström, Niklas
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for the Studies of Social Sciences Didactics.
  Demokratiteoretisk analys av läromedel i Samhällskunskap: En kvalitativ studie om det demokratiteoretiska innehållet i läromedel för Samhällskunskap 1a1 och 1b under GY-20112013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study is done with the purpose of creating understanding for the theoretical democratic content in educational materials for Civic Education courses 1a1 and 1b during GY-11, so teachers create an intentional approach when using educational materials in their democratic education. This was motivated as important considering the reduction in obligatory Civic Education for the vocational programs. The study was conducted using a hermeneutic qualitative reading method where the educational materials, more specifically two series with one book for each course, was read with purpose of creating understanding for the democratic content according to ideal democratic models: deliberative democracy, participatory democracy and electoral democracy. A text voice analysis was also conducted using Bakhtins theory of dialogic and monologue text that contributed to the general result concerning the democratic content. The results show that the electoral democracy ideal is dominant in all educational materials, there is hence no striking difference between the democratic content in 1a1 and 1b educational materials. Though the study shows intention in the 1a1 educational materials towards a more participatory democracy ideal, the electoral ideal are still clearly dominant.

 • 17024.
  Ahlström, Olivia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Svensson, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Det skapande materialets tillgänglighet i relationtill barns lärande2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Enligt vår uppfattning påverkas barns lärande av pedagogers tankar och förhållningssätt till det skapande materialets tillgänglighet. Studien berör barns lärande kopplat till miljöns utformning och materialets placering. Vi har i vår undersökning, med hjälp av forskningsbakgrund och teoretiska utgångspunkter, diskuterat och analyserat nio pedagogers tankar om den skapande verksamheten.

  Syfte:

  Syftet med studien är att få ökad kunskap om det skapande materialets tillgänglighet och miljöns påverkan på barns lärande i förskolan.

  Metod:

  Vi har som metod utgått ifrån en kvalitativ intervju. Vi genomförde åtta intervjuer med nio pedagoger på olika förskolor. Under bearbetningen av intervjuerna valde vi att enskilt transkribera det empiriska materialet för att sedan tillsammans sammanställa ett resultat med hjälp av att kategorisera materialet.

  Resultat:

  I vårt resultat av studien ser vi att den skapande verksamheten är viktig för barns lärande och utveckling. Pedagogerna i vår undersökning lade vikt på att få in skapande i barnens vardag. Vi upplevde att samtliga pedagoger hade liknande tankar om materialets tillgänglighet och miljöns betydelse samt att det har en inverkan för barns lärande. Det fanns vissa skillnader mellan pedagogernas tankar om var materialet skulle stå, när barnen fick skapa och vem som fick skapa

 • 17025.
  Ahlström, Olle
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Nanotechnology and Functional Materials.
  Characterizing the state of water in an amorphous magnesium carbonate using Dielectric spectroscopy2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the industry of today, materials which can adsorb and hold large amounts of water are playing an important role. Here, the free and bound water carrying capacity of an amorphous magnesium carbonate is investigated. It is also determined how these parameters depend on the relative humidity of the surrounding environment. To do this, the technique of dielectric spectroscopy is employed. Along with the water binding properties, the concentration of charge carriers and the diffusion coefficient was determined. A smaller part of around 10-30 % of the water adsorbed was shown to behave as free water in the material. The concentration of charge carriers was calculated to be in an order of magnitude of 1018-1022 m-3 for the higher relative humidity environments. The diffusion coefficient was shown to be about 5*10-9 m2/s for the adsorption spectrum. This value is in good agreement with the value for OH- ions in water.

 • 17026.
  Ahlström, Otto
  The Nordic Museum.
  Från brännglaset till mikroskopet: jämte en undersökning av mikroskopen i Nordiska museet1953In: Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok, Stockholm: Nordiska museets förlag, 1953, p. 133-146Chapter in book (Other academic)
 • 17027. Ahlström, Patrik
  Kan frukosten påverka koncentrationsförmågan i skolan?2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17028.
  Ahlström, Pauline
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Wie, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Att återgå till arbete efter stressrelaterad ohälsa: -En intervjustudie om betydelsen av psykosociala faktorer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17029.
  Ahlström, Per
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Environmental and Life Sciences.
  Riskhantering i kommuner och landsting: ISO 31000, riskbegreppet och organisationsövergripande riskhantering2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2009 the first ISO-standard focused exclusively on risk management was adopted, ISO 31000:2009. It is supposed to be possible to use it in any societal sector. There is currently little information on how widely the standard has been used, regarding both public and private sector. The study at hand aims to collect information on how it is used in Swedish municipalities and county councils (i.e. local and regional level).  Furthermore, it aims to study how these actors’ risk management relates to some certain aspects of the standard. These are how risk is defined and enterprise risk management.

  A survey has been conducted. All county councils and 48 municipalities were contacted. Sampling regarding municipalities was made by using a categorization made by the Swedish Association of Local Authorities and Regions combined with random choices.

  The results of the study reveal that the use of ISO 31000 is very limited. It is used by two municipalities and not one of the county councils. Some of the latter are however considering using it.  It seems to be the ambition of both municipalities and county councils to apply enterprise risk management in a way that is principally in line with ISO 31000.  

  Furthermore, the results show that municipalities and county councils define risk in different ways. The majority of these organizations say that they use a defined definition of risk in the whole organization. Approximately half of the municipalities use the definition of risk being used by the Swedish Civil Contingencies Agency, i.e. risk is the product of probability * consequence. Amongst county councils only a quarter use this definition. To a larger extent they use definitions that take into account the objectives of their organizations.

  It is hard to judge which consequences this might have. It might be good to know though, e.g. when future governmental controls are being developed.

  The results also show that there are differences between municipalities and county councils when it comes to enterprise risk management, where the latter use it more extensively. There is a gap however between how much enterprise risk management is used and how much municipalities and county councils would like to use it. 

 • 17030.
  Ahlström, Per
  Linköping University, Department of Electrical Engineering. Linköping University, The Institute of Technology.
  Signalprediktering i vitt gaussiskt brus med hjälp av ett adaptivt signalanpassat filter1976Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett signalanpassat filter har ett impulssvar som är den exiterandesignalens spegelbild . Ett dylikt filter maximerar vid en viss tidpunkt signalbrusförhållandet på utgången.

  Ett adaptivt transversalfilter styrt av en gradientkännande algoritm, vilken maximerar signalbrusförhållandet på filterutgången, har studerats. Det spegelvända impulssvaret har använts som prediktion av signalen. Denna prediktion har, vid simulering gjord på dator, ej visat sig vara bättre än en klassisk prediktion med en ren summering av brusstörda upplagor av signalen. Inte ens då dylika summerade upplagor av den brusstörda signalenanvänts som insignal till filtret har signalprediktionen via filtrets impulssvar uppvisat ett lägre kvadratiskt medelfel än d en klassiska.

 • 17031.
  Ahlström, Peter
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Industrial Economics and Management (Dept.), Entrepreneurship and innovation.
  Framtiden för Svensk TV: Hur hanteraran den förändring av marknaden för TVsom följer med internet2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish TV market is changing. The number of views moving from the traditional TV-screen to mobile platforms and TV-online is growing. The Swedish television programmers, such as TV4-gruppen, SBS, SVT and MTG has followed this trend and is currently delivering content to their viewers without any middle men through their respective play services. This study looks into how this technological change affects the television market from a consumer and business perspective.

  The study is based on a theoretical framework and empirical studies within the television market. The main theories used in this study is: The role of business models in capturing value in new technology and delivering this value to the market, how to handle technological change within organizations and dominant design.

  The study shows that the current change in the Swedish television market is already threatening to overthrow the traditional distributors of linear-TV when they no longer have a natural monopoly on the viewers through their distribution infrastructure. The study also shows that one of the major challenges in implementing a successful business model for nonliner-TV is the change of viewer behavior and how this change affects licensing and rights owners.

 • 17032.
  Ahlström, Peter
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Aim, Karel
  Dohrn, Ralf
  Elliott, J Richard
  Jackson, George
  Jaubert, Jean Noël
  Rebello de A. Macedo, Maria Eugénia
  Pokki, Juha-Pekka
  Reczey, Kati
  Victorov, Alexey
  Fele Zilnik, Ljudmila
  Economou, Ioannis
  A Survey of the Role of Thermodynamics and Transport Properties in ChE University Education in Europe and the USA2010In: Chemical Engineering Education, ISSN 0009-2479, Vol. 44, no 1, p. 35-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Thermodynamics and Transport Properties (TTP) is a central subject in the majority of chemical engineering curricula worldwide and it is thus of interest to know how it is taught today in various countries if chemical engineering education is to be improved. A survey of graduate thermodynamics education in the USA was performed a few years ago by Visco et al. [1] but as far as we know no systematic study of the undergraduate thermodynamics education has been performed, at least in recent years. In the present study, a survey about TTP education in Europe and the USA is presented. Results were obtained from nearly twenty different European countries and the USA and in total answers from about 150 universities were used for this study. The study is performed under the auspices of the Working Party of Thermodynamics and Transport Properties of the European Federation of Chemical Engineering. The survey was performed using a web based surveying system for which invitations were sent out to the universities by local representatives who were responsible for one or more countries each. Of the universities that answered more than 70 % offer BSc education 65 % offer MSc education and 55 % offer PhD education. Most universities offer at least two courses of thermodynamics. The following discussion is mainly based on the first two (undergraduate) courses reported. Half of these are taught to chemical engineers exclusively whereas the rest are taught with other branches of engineering, mainly mechanical and / or process engineering. In general two sets of course lengths were observed, corresponding either to a full semester of full time studies or to quarter of a semester. Most courses are centered around lectures and exercise classes with little or no laboratory work whereas home assignments are given in the vast majority (70-80 %) of the courses. The first course is mainly centered around the first and second law of thermodynamics whereas the second course is frequently more concentrated on phase equilibria. Both of these courses are mainly comprising of classical thermodynamics whereas the molecular interpretation often is touched upon. An analysis of the differences between thermodynamics education in Europe and the USA in presently being undertaken and results from this will also be presented. An investigation of the use of thermodynamics within industry is also on-going within the Working Party and results will be reported in the near future. [1] S.K.Dube, D.P. Visco, Chem. Eng. Ed., 2005, 258-263.

 • 17033.
  Ahlström, Peter
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Aim, Karel
  Dohrn, Ralf
  Elliott, J. Richard
  Jackson, George
  Jaubert, Jean-Noel
  Rebello de A. Macedo, Maria Eugénia
  Pokki, Juha-Pekka
  Reczey, Kati
  Victorov, Alexey
  Fele Zilnik, Ljudmila
  Economou, Ioannis
  A Survey of Thermodynamics and Transport Properties in Chemical Engineering Education in Europe and the USA2008In: Proceedings of the 100th Annual Meeting of the American Institute for Chemical Engineering, 2008Conference paper (Refereed)
 • 17034.
  Ahlström, Peter
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Gebäck, Tobias
  University of Borås, School of Engineering.
  Johansson, Erik
  University of Borås, School of Engineering.
  Bolton, Kim
  University of Borås, School of Engineering.
  Water absorption in polymers2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this work two different examples of water absorbtion in polymers are studied by Monte Carlo simulations. Both of them are of large technical and commercial impotance. The first example is the water absorption in polyethylene cables where the water absorption plays a crucial role in the degradation of the cable insulation and thus should be as low as possible. The second example is bio-based superabsorbents made from denatured protein where water absorption capability is the prime desired property. Methods Gibbs Ensemble Monte Carlo simulations [1] were used to study the hydration of polymers. All simulations are performed with two boxes, one of which is filled with water at the start of the simulation, whereas the other contains polymer molecules and possible ions. The polymer molecules are not allowed to swap boxes whereas the water molecules are allowed to do so thus constituting an osmotic Gibbs ensemble [2]. For the polyethylene a connectivity-altering algorithm was used whereas the protein molecules were simulated using a side-chain regrowth model in addition to traditional Monte Carlo moves. For the polyethylene, the TraPPE [3] force field was used and the protein molecules, the Amber force field [4] was used. Water was modelled using simple point charge models [5]. Electrostatic interactions are treated using Ewald summation methods. The protein molecules were of different amino acid compositions and in different conformations, e.g., β-turns and random coils obtained using the amorphous cell method[6]. Studies were made with different degrees of charging on, e.g., lysine side chains mimicking different ionization states. Results The studies of polyethylene revealed the importance of ions left from the polymerisation catalyst for the absorbtion of water and the concomitant degradation of polyethylene cable insulation. Also the absorption properties of the protein molecules is strongly related to the presence of charged groups and fully charged protein molecules absorb large amounts of water. However, neither native nor denatured protein molecules show superabsorbing properties (i.e. absorbing hundreds of times their own mass) as they show in experimental studies and the reasons for this discrepancy will be discussed. References 1. A.Z. Panagiotopoulos, Mol. Phys. 61, 813 (1987). 2. E. Johansson, K. Bolton, D.N. Theodorou, P. Ahlström, J. Chem. Phys., 126, 224902 (2007). 3. M.G. Martin, and J.I. Siepmann, J. Phys. Chem. B, 103, 4508-4517 (1999). 4. W.D. Cornell, P. Cieplak, C.I. Bayly, I.R. Gould, K.M. Merz Jr, D.M. Ferguson, D.C. Spellmeyer, T. Fox, J.W. Caldwell, P.A. Kollman (1995). J. Am. Chem. Soc. 117, 5179–5197. 5. H. J. C. Berendsen, J. P. M. Postma and W. F. van Gunsteren, in Intermolecular Forces, B. Pullman, ed. (Reidel, Dordrecht, 1981) p. 331; H. J. C. Berendsen, J. R. Grigera and T. P. Straatsma, J. Phys. Chem. 91, 6269 (1987). 6. D.N. Theodorou, U.W. Suter, Macromolecules, 18, 1467 (1985).

 • 17035.
  Ahlström, Peter
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Högström, Ulf
  Swedish National Defence College, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Fältövningarnas metod2009In: Tankar om fälttåg: en bok om fälttåg och den gemensamma stridens komplexitet / [ed] Peter Ahlström och Ulf Högström, Stockholm: Försvarshögskolan , 2009, p. 13-19Chapter in book (Other academic)
 • 17036.
  Ahlström, Peter
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Högström, UlfSwedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för markoperationer (KV Mark).
  Tankar om fälttåg: en bok om fälttåg och den gemensamma stridens komplexitet2009Collection (editor) (Other academic)
 • 17037.
  Ahlström, Peter
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Moodley, Suren
  University of Borås, School of Engineering.
  Bolton, Kim
  University of Borås, School of Engineering.
  Ramjugernath, D.
  University of Borås, School of Engineering.
  Computer Simulations of Vapor-Liquid-Liquid Equilibria Involving Hydrocarbons and Water2008In: Proceedings of the 100th Annual Meeting of the American Institute for Chemical Engineering, 2008, CHPC National Meeting, Durban, South Africa, December 9-10, 2008, AlChe Annual Meeting, Philadelphia, November 15-21, 2008, 2008Conference paper (Other academic)
 • 17038.
  Ahlström, Petter
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, EISLAB - Economic Information Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Affärsstrategier för seniorbostadsmarknaden2005Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den demografiska utvecklingen i Sverige går mot en befolkningssammansättning med allt högre medelålder. Enligt svenska befolkningsprognoser kommer nästan var fjärde svensk år 2025 att vara över 65 år. Den äldre andelen av befolkningen utgör en välbeställd grupp med relativt stora realekonomiska tillgångar. Attitydundersökningar på morgondagens pensionärer talar för att denna grupp ställer högre krav på boendeutformning, kringservice, vård och omsorg än tidigare generationer. Flera studier visar på en ökad betalningsvilja och betalningsförmåga för alternativa service- och boendeformer. Samtidigt försöker olika marknadsaktörer att positionera ett produkt- och tjänsteutbud inom en bostadsmarknadens nischer, här definierad som seniorbostadsmarknaden. På seniorbostadsmarknaden har ett särskilt segment identifierats där utöver seniorboende även service-, vård- och omsorgsrelaterade kringtjänster bjuds ut. Mot den bakgrunden har avhandlingens problemställning formulerats enligt följande: vad skapar en stark marknadsposition för en aktör på seniorbostadsmarknaden med integrerad service, vård och omsorg?

  Utgångspunkten har varit ett sannolikt scenario där privata initiativ i allt större utsträckning kommer att bidra till framtida boendelösningar riktade till samhällets seniora och äldrebefolkningsgrupper. Syftet med avhandlingen har varit dels att identifiera de framgångsfaktorer som kan antas ligger till grund för en stark marknadsposition, dels att skapa en typologi över olika affärsstrategier. Genom en branschanalys har det i avhandlingen påvisats att seniorbostadsmarknaden är en nischmarknad med marginell omfattning. Avhandlingens empiriska undersökning har designats som en fältstudie. Fältstudien har i sin tur bl.a. genomförts i form av en förstudie och en intervjustudie. Intervjustudien ägde rum under hösten 2004 med platsbesök och intervjuer av verksamhetsföreträdare för elva utvalda fallstudieorganisationer. Utifrån ett antal i förhand uppställda kriterier har marknadsaktörernas framgångsfaktorer identifierats. Den bearbetnings- och analysmodell som konstruerats för detta syfte och som använts för att analysera fältstudiens empiri är baserad på studier inom strategiområdet. Modellen har bl.a. inspirerats av forskare som Miles & Snow (1978), Porter (1980) och Gupta & Govindarajan (1984). Vidare bygger den på antagandena om resursers och kompetensers betydelse för strategiformuleringen. Service management, och då särskilt tjänsters sammansättning, är ett annat område som beaktas. Analysmodellen har byggts upp kring fem dimensioner: omgivning, strategi, resurser, tjänstekoncept och konkurrens. De identifierade framgångsfaktorerna har baserats på intervjustudiens två mest framgångsrika aktörer. Resultatet har formulerats i ett antal strategiska vägval vilka kan sammanfattas i begreppen: differentiering, fokus, integration, samverkan, kontroll, verksamhetsutveckling, kärnkompetens och resurser. I avhandlingen påvisas att aktörer som bedriver framgångsrik verksamhet på seniorbostadsmarknaden till stora delar följer det Porter (1980) definierat som en differentieringsstrategi med fokus. Avhandlingen har också utmynnat i en affärsstrategisk typologi för seniorbostadsmarknaden. Dessa tentativa slutsatser har formulerats i fyra strategiska idealtyper: förvaltare, konceptbyggare, entreprenörer och idealister.

 • 17039.
  Ahlström, Petter
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economic Information Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The demographic trend in Sweden features a population with a rising average age. According to forecasts, nearly one Swede out of four will be 65 or older by the year 2025. Many individuals in this category of older persons, or seniors, can look forward to an active, healthy and relatively long old age. Studies have shown that tomorrow’s seniors and retirees will be relatively well off as social groups. In addition, attitude and generation surveys have indicated that these groups have high demands and expectations for their old age, future housing and related services. Society will thus face a considerable challenge, which includes maintaining a basic commitment to continue guaranteeing the standard of quality in housing and services for the elderly that is presently taken for granted. Necessary societal priorities, however, may require individuals to take more initiative and assume greater financial responsibility than before in some of these areas. In the 2000’s a new market segment has been established and shown vigorous growth. That segment is the senior housing market, where various housing concepts are offered to the target group, seniors, or persons aged 55+. The number of senior housing units in Sweden has soared in the last few years, from about 10 000 in 2000 to some 28 000 in 2007. In this study, the concept of senior housing, with features of integrated service and care, has been of special interest. What characterizes this housing concept is that housing and related services have been adapted and specially designed for living as an aging individual.

  This dissertation (”the survey”) is reported in the form of a monograph consisting of two separate studies. The research question that has guided the first study is, “What creates a strong market position for a player on the senior-housing market with integrated service, health care and other forms of service and care?” The research question for the second study is, “What production strategies and control systems can be identified for some of the most successful concept-builders?” The two studies are related in that the latter is based on the results of the former. The studies were conducted over a period from 2002 to 2008. The research was done as an exploratory field study. The field-study approach has given priority to breadth and inclusion of many aspects. The instrument of measurement has consisted of set interview questions with open-ended alternative responses. The underlying interviews, together with secondary data, have been presented as a number of case studies. In the survey, a number of successful players have been selected on the basis of the criteria considered typical of successful actors on the senior housing market. Both Swedish and North American organizations have participated in the survey.

  The empirical material of the survey has been analyzed on the basis of the theoretical conceptual frameworks developed for the two respective studies. The first study has been analyzed with a framework based on the concepts of environment, strategy, resources, service and competitiveness. The results have been formulated in a number of strategic choices that are summarized in the concepts of differentiation, focus, integration, collaboration, control, business development, core competence and resources. In this connection, it has been possible to show that actors who operate a successful business follow largely what Porter (1980) has defined as a strategy of differentiation. Moreover, a business-strategy typology of actors on the senior housing market has also been constructed. Also, the tentative conclusions of the first study have been formulated in four strategic ideal types: administrators, concept-builders, entrepreneurs and idealists.

  The point of departure for the second study has been the ideal type referred to as the concept-builder. The conceptual framework has therefore been developed further, based in part on the theoretical framework of Nilsson and Rapp (2005). With certain additions, these foundations have been used to construct a detailed theoretical framework for the study. The conceptual framework has been designed to describe and analyze the causal relationships relating to strategic congruence and integrated control. In this regard, additions and adjustments have been made to include strategies and control systems for the construction of buildings and the production of services. The results of the second study include a case description and an analysis of successful concept-builders. One reason for their success is assumed to be their ability to achieve strategic congruence and integrated control. In light of the findings from the analysis of the data, the conceptual framework has been somewhat modified. This adjustment has consisted in classification along the dimensions of IT, organizational culture and fundamental values. In this connection it has been possible to demonstrate the importance of the physical planning of housing for the production of services. Emphasis has been placed on designing the physical facility and housing right from the beginning so as to facilitate the service-producing operation in a later stage of the life cycle.

  One finding of the survey is that with North American concept-builders there is a high degree of consistency between strategies and control systems. The factors underlying this consistency can be summarized as market knowledge, industry experience, understanding the economies of scale attainable through clustering, organization on a small scale, a clear concept of business, a sense of value creation, a focus on objectives, farreaching delegation of authority and responsibility to the operating level, skilled management, value-oriented operations and a well-developed organizational culture. Through the survey, a number of customer-controlled operations have been illustrated in the case studies. It is apparent that compared to the past, there has been a shift in industry attitude in North America, creating a situation that differs from Swedish conditions in some respects. The North American concept-builders have defined their businesses as hotel operations for seniors. This has automatically shifted the focus toward one where residents have become customers and older people in general are regarded as assets.

 • 17040.
  Ahlström, Petter
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Computer and Information Science, EISLAB - Economic Information Systems.
  Nilsson, Fredrik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Computer and Information Science, EISLAB - Economic Information Systems.
  Affärsstrategier och seniorbostadsmarknaden2005In: Fastighetsnytt, ISSN 1104-8913, Vol. 12 nr 5, p. 36-37Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

    Artikeln beskriver några av resultaten från licentiatavhandlingen "Affärsstrategier för seniorbostadsmarknaden" av Petter Ahlström.      

 • 17041.
  Ahlström, Petter
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Nilsson, Fredrik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Boende för äldre - utmaningar och möjligheter2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det projekt som här avrapporteras är initierat och finansierat av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för fastighetsfrågor. I rapporten diskuteras och analyseras ett antal faktorer som kan antas påverka kommunernas kostnader, i vid bemärkelse, för service, vård och omsorg. Analysen inriktas på hur utformningen av dagens och framtidens boende för äldre kan antas påverka kostnadsläget. Rapporten omfattar 88 sidor.        

 • 17042.
  Ahlström, Petter
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, EISLAB - Economic Information Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Nilsson, Fredrik
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, EISLAB - Economic Information Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Interaktivt forskningssamarbete med seniorbostadsentreprenörer2003In: The 17th Nordic Conference on Business Studies in Reykjavik, 2003Conference paper (Refereed)
 • 17043.
  Ahlström, Petter
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Computer and Information Science, EISLAB - Economic Information Systems.
  Nilsson, Fredrik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Olve, Nils-Göran
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Computer and Information Science, EISLAB - Economic Information Systems.
  Att mobilisera och vårda samverkan i forskning2007In: Högskolor och samhälle i samverkan 2007 HSS07,2007, 2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Kunskapsutveckling är en långsiktig process där kontaktskapande och kontaktvård ofta har stor omfattning jämfört med den konkreta forskningsinsatsen. Utmaningen är att mobilisera och vårda en allians där forskare och praktiker samverkar. Ibland kan även finansiärer ha en aktiv roll. Intresse för forskningsinsatsen är en viktig utgångspunkt för samverkan men inte sällan finns det ytterligare orsaker till att ett samarbete kommer till stånd och består. Teoretisk inspiration för att diskutera detta kan hämtas från studier av s.k. imaginära och virtuella organisationer. I uppsatsen diskuteras detta mot bakgrund av erfarenheter från faktiska forskningsprojekt.     

 • 17044.
  Ahlström, Petter
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Economic Information Systems.
  Nilsson, Fredrik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Economic Information Systems.
  Olve, Nils-Göran
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Economic Information Systems.
  Att mobilisera och vårda samverkan i forskning2008In: Gemensamt kunskapande - den interaktiva forskningens praktik, Växjö: Växjö University Press , 2008, 1, p. 115-132Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I en tid då universitetens kunskapsmonopol är på väg att brytas får en nära samverkan mellan forskare, finansiär och studieobjekt en allt större betydelse (Nowotny et al., 2002, "Re-thinking Science"). Denna typ av samverkan är en central utgångspunkt i interaktiv forskning där ett vanligt syfte är att bedriva praktiknära studier med stor utomvetenskaplig relevans. I denna uppsats diskuteras hur samverkan mobiliseras och vårdas. Frågor som behandlas är hur forskarnas och praktikernas intressen ska förenas samt vad forskarna kan göra för att skapa rimliga förväntningar hos praktikerna och sprida sina resultat. Diskussionen baseras på egna erfarenheter där ett antal minifall får illustrera vad vi uppfattar vara typiska utmaningar i den här typen av samarbeten.   

 • 17045.
  Ahlström, Petter
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Economic Information Systems.
  Nilsson, Fredrik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Economic Information Systems.
  Olve, Nils-Göran
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Economic Information Systems.
  Mobilising and nurturing collaboration in research - the value of a focused imagination2007In: International Journal of Action Research, ISSN 1861-1303, E-ISSN 1861-9916, Vol. 3, no No 3, p. 297-327Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

     Establishing and nurturing contacts are important and time-consuming elements of interactive research. It is usually the researcher who has to establish and nurture collaboration with practitioners, a task that is not normally part of traditional research. A mutual interest in the subject of the research is a prerequisite for collaboration, but there are quite often other factors that explain why collaboration begins and endures. On the basis of the experience gained in a number of interactive research projects, we address the conditions required for an effective and lasting interplay between collaborating partners. Theoretical inspiration has been provided by studies of so-called imaginary organisations.        

 • 17046.
  Ahlström, Philip
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bolin Olsson, Max
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Flexible Snowboard System2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The project, Flexible Snowboard System, has been carried out by the project group independently and is a module developed for snowboarders, ski rentals and ski schools. The problems of today’s solutions are that they cause the user an inconvenient standing position when riding the ski lift or skating the transportation slope, also mounting, adjustments and disassembling of the bindings are time consuming and brings undesired wear to the screws and screw holes. In addition any adjustments require that the user steps out of the bindings and have tools at hand.

  Flexible Snowboard System is a universal module which means that it can be assembled with all of today’s snowboards and bindings. The module enables the user to do standing position adjustments with 360 degrees rotation within a 10 centimeters long interval along the snowboard’s length direction and saves time and wear when assembling/disassembling. Flexible Snowboard System includes few components which makes manufacturing and assembling easy and inexpensive. By an easy maneuver the user can adjust the standing position as he or she prefer.

  The result of this project is a prototype which firstly eases the snowboard session for the user when the module enables different standing options optimized for conditions like powder, park or piste. Flexible Snowboard System offers a great opportunity for ski rentals and ski schools to increase customer values on account of minimized idle time. The implementation of our product would bring low investment costs because it’s universal and fit the equipment they use today, easy to manufacture and assembly.

  The carry through of project Flexible Snowboard Binding has been according to dynamic product development and the project group has had great use of the different methods and tools such as idea generating, model making, evaluation matrixes and testing.

 • 17047.
  Ahlström, Richard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Debt2011In: Encyclopedia of consumer culture / [ed] Southerton, Dale, New York: Sage Publications, 2011, 1Chapter in book (Refereed)
 • 17048.
  Ahlström, Richard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The emotional impact of severe debts on the individual2007In: Proceedings of the Nordic Policy Research Conference 2007, 2007Conference paper (Refereed)
 • 17049.
  Ahlström, Richard
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Savemark, Mattias
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Dödsfall under och efter skuldsanering2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Konsumentverket har enligt skuldsaneringslagen (SFS 2006:548) uppdrag att stödja och vägleda den budget- och skuldrådgivning som kommunerna skall svara för. Detta innefattar bland annat utbildning, metodutveckling, kunskapsbyggande och information samt utvärdering. Som ett led i detta har verket initierat en utvärdering av verksamheten från, såväl ett gäldenärsperspektiv som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Föreliggande rapport är en del av en kommande större rapport rörande bl.a. ekonomi och hälsoaspekter i samband med överskuldsättning och skuldrådgivning i kommunerna. Författare är docent Richard Ahlstöm och forskningsassistent Mattias Savemark. De slutsatser och ståndpunkter som redovisas här är författarnas egna och de ansvarar för delrapportens riktighet och innehåll.

 • 17050. Ahlström, Robert
  En simuleringsmodell för kapacitetsdimensionering vid Eniro2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Eniro 118 118 AB is Sweden's largest enlightenment company. The company provides numerous operator-based services in addition to their main service 118 118. For a service company like Eniro 118 118 AB, the telephone operators required to provide its services represents a significant proportion of the total expenses. It is therefore of great interest for the company to maintain these costs at lowest possible levels. The current business cycle along with competition from new companies and new technological possibilities for its customers has led to a situation where the importance of an efficient resource planning is becoming increasingly more significant. The dilemma lies in the complexity and versatility of the operating system. A large number of telephone operators with a unique set of core skills are working simultaneously in three different systems that interact with each other according to certain predetermined rules. To determine the number of telephone operators required at any given time for each service is very complicated.The purpose of this thesis is to provide the planning office in Sundsvall with a tool that facilitates the resource planning activities on a daily basis. This is to be done by constructing a simulation model that looks and behaves like the real system, combined with an easy-to-use user interface that allow planners to test various staffing scenarios in a safe environment.The first step was to accurately create an understanding of, and to record exactly how Eniro 118 118 AB´s telephone system is structured. A number of interviews were conducted with the supervisor at Eniro 118 118 AB, who also provided certain documentation and lots of statistics. Additional interviews with stakeholders in the planning office were made in order to clarify how the user interface was to be designed, what parameters to make adjustable, and the types of results to be presented. The simulation model has been developed in the Simul8 simulation package as requested by Eniro 118 118 AB. The model has been designed to handle all requirements defined by the company and offers a complete tool for testing different staffing scenarios in a safe environment that behaves just like the real system. The user of the simulation model specifies input data such as operator availability, phone call arrival rate, average operation time and setup time for each service. After being run, the model will present the following results; operator workload, level of service and average wait time. The simulation model communicates and is controlled by MS Excel, which means that users do not need to learn Simul8 in order to use the product. Considering Eniro 118 118 AB’s requirements for documentation, a manual has been prepared which in detail describes how the simulation has been constructed and how Simul8 operates. This is to facilitate a possible future scenario in which current conditions no longer apply and the simulation model needs to be modified.

338339340341342343344 17001 - 17050 of 1167889
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf