Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 2956
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Aras, Elizabet
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Early Opportunities for Quality Learning: A Comparative Study of Swedish Preschools' Language Practice2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den svenska förskolan är internationellt känd för sin höga kvalitet. Barn i Sverige ges tidiga utbildningsmöjligheter för lärande och utveckling inför deras skolstart. Den svenska förskoleverksamheten bör omfatta ett övergripande språkutvecklande arbetssätt, men däremot visar studier att barnens förutsättningar för språkinlärning varierar inom landet. Medan den svenska förskolans läroplan reflekterar barns lust att lära, bör förskolepersonalen ändå vara medveten om sin egen praktiska teori för att arrangera för lärande. Forskning visar att förskoleverksamheter av hög kvalitet gynnar barns framtida skolresultat. Därmed syftar denna studie på att undersöka barns möjligheter för kvalitet i lärande och utvecklande inom den svenska förskolan, genom att utforska innehållet av förskolans pedagogiska arbete. Förskolans roll är att erbjuda alla barn en utbildning av hög kvalitet. Denna studie syftar på att undersöka vad kvalitet kan innebära i relation till språkinlärning. För att få en förståelse för kvalitet fokuserar denna studie på de struktur- och processinriktade insatserna inom sex kommunala förskolor och två kommuner. För att ge insikt om förskolornas praktik har ett kvalitativt förhållningssätt använts för att genomföra intervjuer med förskolechefer och tjänstemän från utbildningsförvaltningar, samt enkäter med förskolepersonal och observationer av läromiljöer. Eftersom kvalitetsinsatserna varierar mellan förskolorna och kommunerna påverkar detta resultaten av barnens språkutveckling. Denna studie tydliggör att resultaten beror framför allt på förskolepersonalens förmågor och kompetenser att utveckla verksamheten.

 • 152.
  Arbin, Lisa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk.
  Älvdalsmålet under förändring: En studie genom tre generationer2013Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 153.
  Arborgh, John
  Konstfack, IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik.
  Error Syntax: Tre bilduppgifter2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt arbete är att undersöka hur jag som bildlärare kan skapa förutsättningar för lärandet av programmering i bildämnet. Detta undersöker jag genom att designa tre bilduppgifter som har med programmering att göra. Min frågeställning är: Hur kan jag som bildlärare skapa förutsättningar för lärandet av programmering i bildämnet? För att undersöka denna fråga kommer jag att fokusera på dessa underfrågor: Vilka är mina intentioner kring förutsättningar för lärandet av programmering i bildämnet? Hur kan jag iscensätta mina intentioner? Hur upplevs mina iscensättningar?Min designprocess består av tre steg. Först identifierar jag problem inom lärandet av programmering i skolan. Detta gör jag med hjälp av tidigare forskning i form av två avhandlingar. Ett problem som beskrivs är att många lärare anser att inte alla elever kan uppnå godkänt betyg och att en förändring i pedagogiken inte hjälper.2 I våra skolor är det även vanligt med ett fokus på lärandet av syntax samtidigt som lärandet av problemlösning hamnar i baksätet.3 Att kunna programmera handlar allt för ofta om att bara kunna skriva kod. De problem som jag vill lyfta fram i mitt arbete är: 1. Ordet programmering betyder olika saker för olika personer. 2. När vi lär oss programmering ligger fokus på syntax istället för problemlösning. För att undersöka dessa problem så vill jag: 1. Synliggöra vad programmering betyder för mig.2. Lägga fokus på problemlösning och ett undersökande av programmering.1Bild 1. 2Rolandsson, Lennart (2015), Programmed or not, Stockholm: KTH, s. 57 ff. 3Winslow, Leon E (1996), Programming pedagogy – A psychological Overview, New York: ACM, s. 21.3I nästa steg designar jag tre bilduppgifter. De är inspirerade av lärare, konstnärer och min egen konstnärliga utbildning. De programmeringsverktyg som bilduppgifterna låter oss undersöka är: Instruering, slinga och selektion. I sista steget av min designprocess så testar jag bilduppgifterna med tre elever. Tillsammans undersöker vi hur uppgifterna fungerar och kommer på förslag på förbättringar eller vidareutvecklingar. Vi diskuterar vad programmering är och vad dessa bilduppgifter berättar om programmering. Samtidigt som jag har utfört denna undersökning så har jag arbetat med en gestaltning som har med programmering att göra. Jag har programmerat en robotarm som ritar en slumpmässig linje vid ett tryck på en knapp. I denna gestaltning så är problemlösning i fokus och jag har programmerat armen utan kunskap om programspråkets syntax. Jag har undersökt samma programmeringsverktyg som bilduppgifterna handlar om. Error Syntax är titeln på detta arbete och min gestaltning. Det är en ordlek där jag vänder på felmeddelandet syntax error. Jag vill flytta felet från människan till syntaxen. Med detta perspektiv vill jag påstå att det vi behöver för att kunna programmera är bara lite nyfikenhet och kreativitet.

 • 154.
  Arif, Hatixhe
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Fawaz, Randa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Tvåspråkighet och läs- och skrivsvårigheter2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att sammanställa vad tidigare forskning har visat om de utmaningar som finns med att identifiera och bedöma läs- och skrivsvårigheter och/eller dyslexi hos tvåspråkiga elever. Genom en systematisk litteraturstudie undersöks hur läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever kan identifieras samt vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att göra en tillförlitlig bedömning av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi hos tvåspråkiga elever. I studien granskas och sammanställs sju vetenskapliga artiklar. Ett av resultaten är att tester som undersöker fonologisk medvetenhet på majoritetsspråket, det vill säga på elevernas andraspråk, kan bidra till att identifiera läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. Dock visar det sig att dessa tester endast är tillförlitliga om de tvåspråkiga eleverna har uppnått likvärdiga kunskaper i andraspråket som förstaspråkselever. Ytterligare ett resultat är att det finns flera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid bedömning av läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. Det är viktigt att läraren tar hänsyn till elevens hela sociala och språkliga bakgrund, samt hur nära elevens språk ligger varandra med avseende på språkens skriftsystem. När det gäller tester är det viktigt att ta hänsyn till vilka förutsättningar eleven har för att genomföra testet samt hur elevens exponering för det språk som testet genomförs på ser ut.

 • 155.
  Arifi, Hatixhe
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mujnovic, Sabina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Det mångkulturella klassrummet: En studie om några lärares förhållningssätt till mångkulturalitet i klassrummet2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur en grupp utvalda lärare förhåller sig till mångkulturalitet i klassrummet, samt vilka möjligheter och svårigheter de upplever genom att undervisa i klassrum präglade av mångkulturalitet. Vi använde oss av en kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer, vilka genomfördes på fyra verksamma lärare inom årskurserna F-3. Det framkommer i studien att samtliga lärare visar att begreppet mångkulturalitet är komplext och inrymmer flera olika aspekter. Trots detta associerar de personligen oftast begreppet till etnicitet. Utifrån intervjuerna kunde vi urskilja att när respondenterna talar om hur dem arbetar med mångkulturalitet i klassrummet relaterar samtliga arbetet till elever med utländsk bakgrund. Samtliga lärare är medvetna om att de egna stereotypa uppfattningarna om andra människor kan påverka synen på och bemötandet av eleverna i klassrummet, vilket ger uttryck för ett interkulturellt förhållningssätt. Studien har visat att lärarna till övervägande del talar positivt om mångkulturalitet i klassrummet, där möjligheterna tar mer utrymme än svårigheterna i intervjuerna. De svårigheter som lyfts fram i intervjuerna relaterar mycket till lärarnas arbetssätt, till skillnad från tidigare forskning som relaterar svårigheter till elever och föräldrar med utländsk bakgrund. Möjligheterna som framkommer i intervjuerna handlar om att undervisningen i ett mångkulturellt klassrum skapar möjligheter för lärarna att följa läroplanens skrivningar om att fostra eleverna till framtida demokratiska medborgare.

 • 156.
  Armér, Rebecca
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Lindh, Anne-Lie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  "Och sen tryck!": Kommunikation och lärande i samspel genom förskolebarns användning av surfplattor,2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 157.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Bergh, Andreas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Tryggvason, Ásgeir
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Help, my colleague expresses racism!: On professional ambivalence and moral responsibility2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This contribution is based on an ongoing study on teachers' anti-racist actions. The project is based on John Dewey's moral philosophy with an interest in teachers' experiences of racism and anti-racism in education. In the 25 teacher interviews conducted so far, teachers express that they have a moral responsibility to counteract racism among the pupils. But what should they do when a colleague expresses racism?

  Our study shows that this is a common experience among the informants, visible in colleagues’ racist jokes, speech and actions. In situation like this, there seems to be an uncertainty about their moral responsibility leading to professional ambivalence. On the one hand, the teachers feel that they are obligated to the values in the curriculum, on the other hand, they are uncertain about whether the moral responsibility could be applied in relation to colleagues.

  The interviewed teachers act in relate to this ambivalence in different ways. Some describe their moral responsibility as general and choose to counteract all kinds of racism in school, even among colleagues. Other states that this is beyond their moral responsibility as a teacher, and choose not to act or to inform the principal. The choice not to act has in previous research also been explained in terms of loyalty between colleagues. The uncertainty that occurs among the informants shows how the boundaries of moral responsibility becomes erased when moving from classroom to staff room.

 • 158.
  Arnesson, Kerstin
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Albinsson, Gunilla
  Blekinge Institute of Technology.
  Lärande seminariet, en metod för hållbart lärande2012Ingår i: NU2012, Göteborg, 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Syftet med rundabordssamtalet är att diskutera hur lärandeseminariet som metod, där observation, reflektion, analys och dialog är det centrala, kan bidra till att utveckla både praktisk användbar och teoretiskt förankrad kunskap inom högre utbildning.

  Lärandeseminariet har använts av oss, som en metod inom olika EU-projekt för att skapa en medveten strategi för hållbart lärande. Syftet var att vi även inom en specifik kurs, ville pröva och utveckla lärandeseminariet som metod för att integrera teori och praktik. Kursen benämndes ”Hållbar jämställdhet” och genomfördes som en obligatorisk programkurs, under femte terminen inom Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning, 180 hp, vid Blekinge Tekniska Högskola.

  Lärandeseminariet som metod vilar på idén att reflexivt lärande sker i en dialektisk process.  Lärprocessen startar när studenten medvetet och kritiskt reflekterar över vad som ska läras och kunskapen fördjupas när gruppen tillsammans analyserar och diskuterar en situation eller fenomen.

  Inför lärandeseminariet genomförde varje student en genusobservation. De valde att observera situationer som de själva varit en del av exempelvis parmiddagen, festen, balen, mötet inom idrottsföreningen, besök hos farfar på äldreboendet och det politiska mötet. Studenterna författade därefter en reflektionsrapport där den konkreta situationen analyseras i flera steg.  Inledningsvis ställdes frågor som: Vad hände? Varför hände detta? Vad betyder det? Att överväga en situation på detta sätt leder till ny förståelse av hur orsak och samband hänger ihop. Nästa steg innefattar abstraktion, generalisering och tolkning utifrån teori och begrepp. Exempel på teoretiska perspektiv som studenterna tillförde var Hirdmans genusteori, Connells genushierarki, över- och underordning, patriarkat, köns-maktordning. Vid lärandeseminariet var vår roll att skapa en struktur för de diskussioner som fördes, samtidigt som det var viktigt att vara tillåtande och lyhörd. Ambitionen var även att problematisera och ”störa” i syfte att främja reflektion och nytänkande hos studenterna.

  Rundabordssamtalet inleds med en presentation av en modell för hållbart lärande, där lärandeseminariet är ett medierande verktyg för ömsesidigt lärande. Därefter ges möjlighet att diskutera om lärandeseminariet som metod kan bidra till att utveckla både praktisk användbar och teoretisk förankrad kunskap inom högre utbildning. Samtalet avslutas med summering och utvärdering.

 • 159.
  Arnetz, Martin
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan.
  Use of Knowledge Management in Project Environments: A Cross-Case Analysis of Five Organizations2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This master thesis in project management focuses on the use of knowledge management methods in project management environments, since these two fields of study are important factors for companies whose aim is to gain advantages by continuous learning and improvement.

  For this study, organizations, as well as projects were divided into categories where project management methods and knowledge management methods were highlighted.

  The main questions which are given attendance in this study were if any knowledge management activities were incorporated into the work in projects as well as what dimensions that affect the use of knowledge management in project environments. The dimensions assumed to affect knowledge management in project environments which were studied in this master thesis were the project category, the use of project management methodologies, the organization and the knowledge management methodologies. Belonging to the dimension of knowledge management, conditions concerning the organizations and the projects were also studied.

  This study shows that, among five case organizations, only two actively use knowledge management methodologies to capture what has been learned by the projects.

  The findings from the study further show that, even though no generally applicable model could be formulated, there is a tendency in organizations which has an active approach to information gathering and uses project management methodologies, to use more knowledge management methodologies in projects.

  As a theoretical contribution, this master thesis shows than there is a connection between the organizational mode and the use of knowledge management and project management methodologies.

  As a practical contribution, this study shows the importance of labelling and organizing knowledge before it is stored, since only when knowledge is reused the knowledge management activities brings a value to the organization. As another practical contribution this study presents a model for researching knowledge management in project environment, as well as showing that lessons learned and project auditing are the two most common knowledge management methods in the studied case organizations.

 • 160.
  Aronius, Felicia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Lärarens roll vid lässvårigheter i årskurs 1-3: En litteraturstudie om god kunskap om läsinlärning och lässvårigheter2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att sammanställa vad den didaktiska forskningen kommit fram till angående hur lärare kan upptäcka lässvårigheter hos elever i årskurs 1–3 utifrån ett läsinlärningsperspektiv, samt hur lärarens kunskaper, inställningar och metoder påverkar elever i lässvårigheter.

  Litteraturen som använts i denna studie har hittats genom informationssökning i tre databaser, ERIC, PsycINFO och SWEPUB. Tre doktorsavhandlingar och sex vetenskapliga artiklar har använts för att få fram resultatet.

  Resultatet visar att flera forskare anser att lärare behöver ha kunskap inom de olika problemområden som elever kan uppleva under läsinlärningen. Det betyder att lärare behöver ha kunskap om hur läsinlärning är uppbyggt för att kunna förstå vad det är eleven har svårigheter med. Resultatet visar även att läraren vanligtvis upptäcker lässvårigheter på grund av brister inom fyra områden och därmed är det extra viktigt läraren har kunskap inom de fyra områdena. Utöver det visar forskning att identifiering av elever i lässvårigheter bör ske så tidigt som möjligt, helst innan eleven börjar i årskurs ett. Anledningen till att identifiering bör ske tidigt är för att eleven inte ska hamna efter resten av klassen. Dock visar forskningen att flertalet lärare har en inställning till lässvårigheter som kallas ”vänta-och-se” pedagogik. Det innebär att lärarna väntar med att identifiera lässvårigheter hos eleverna eftersom de tror att svårigheterna beror på elevernas mognad. Den här attityden kan orsaka mer svårigheter för eleverna och därmed minska deras läslust. När läraren har identifierat lässvårigheter hos en elev behöver de har tillräckligt med kunskap om metoder för att stödja eleven. Läraren behöver ha kunskap om olika metoder och kunna vara flexibel i sin undervisning eftersom det kan finnas många olika sorters lässvårigheter som kräver olika metoder i en klass. Därmed behöver bra lärare ha god kunskap om läsinlärning, lässvårigheter och metoder, dessutom behöver läraren ha en inställning att vilja identifiera lässvårigheter så tidigt som möjligt.

 • 161.
  Aronius, Felicia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Läsmotivation och läsförståelse hos elever i årskurs 1: En studie om elevers lässituation i hemmet och i skolan2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka om läsmotivation påverkar läsförståelsen för en utvald grupp elever i årskurs 1, samt hur deras lässituation ser ut. Materialet har samlats in genom samtalsintervjuer och har kompletterats med ett läsförståelsetest och en enkät. Materialet har analyserats med utgångspunkt från teorier om det subjektiva. Respondenterna har bestått av elva elever ur en klass och deras vårdnadshavare, samt två klasslärare.

   

  Det går att se genom resultaten att automatiserad läsning har en viss påverkan på läsförståelsen. Dock behöver inte automatiserad läsning betyda att eleven har läsförståelse.  Resultaten visar att läsmotivation kan påverka läsförståelsen, då majoriteten av elever med god läsförståelse har en positiv läsmotivation. Genom läsförståelsetestet går det att utläsa vilken del av den språkliga medvetenheten eleverna har svårigheter med. Genom resultaten går det att utläsa att modellen Läsning = avkodning x förståelse x motivation (Taube, 2007) stämmer till viss del.

   

  Genom slutsatserna som går att dra utifrån resultaten syns det att hela elevernas lässituation är viktig för en bra läsutveckling. Både hemmen och skolan behöver skapa ett intresse för böcker och läsning samt ge eleverna mycket tid som de kan ägna åt läsning eftersom utvecklandet av god läsförmåga tar lång tid.

 • 162.
  Arsenic, Marina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Larsson, Josephine
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  En litteraturöversikt om vilka effekter digital- och analogbaserade skrivverktyg har på elevers skrivinlärning i årskurs 1–3.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Analog- och digitalbaserade skrivverktyg kan ge både främjande och icke främjande effekter på elevers skrivinlärning. I denna litteraturöversikt diskuterar vi vad forskning belyser vara främjande och icke främjande gällande digital och analog skrivinlärning i skolan. Syftet med litteraturöversikten är att ta reda på vad forskning säger om effekter av digitala och analoga skrivverktyg för elevers skrivinlärning i ämnet svenska. Mer precist har vi besvarat frågeställningen: Vilka främjande och icke främjande effekter har digital- och analogbaserade skrivverktyg för elevers skrivinlärning i årskurs 1–3? För att kunna besvara frågeställningen och uppnå litteraturöversiktens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier inom digital- och analogbaserad skrivning inom ämnet svenska. Vårt resultat visar en stor spridning gällande digitalt och analogt skrivandes inverkan på skrivinlärning. Digitalbaserade skrivverktyg visar främjande och icke främjande effekter på elevers skrivinlärning och likaså analogbaserade skrivverktyg. I utvecklingsarbete är vi intresserade att studera hur digital- och analogbaserade skrivverktyg används kombinerat. För forskningsfältet kan vidare forskning innebära om mönster kan upptäckas på lång sikt mellan tidig skrivinlärning och senare skrivutveckling beroende på om eleverna skriver analogt eller digitalt. 

 • 163.
  Artjomenkov, Nikolai
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Lärande.
  Laborativt arbete inom fourieranalys och motivation till matematikinlärning: Utvärdering och vidareutveckling av en laboration inom fourieranalys och ljudbehandling vid Vetenskapens Hus2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker om ett skolprogram på Vetenskapens Hus har förmågan att skapa en bro mellan gymnasieelevers matematikkunskap, universitetsmatematik och dess praktiska tillämpning för att därmed öka deras intresse och motivation för inlärning av matematik- och fysikämnen. Skolprogrammets tema är fourieranalys och dess tillämpning inom ljudsyntes och digital ljudbehandling (DSP). Skolprogrammet har att göra med matematik, fysik och IT, vilket gör programmet tvärvetenskapligt.

  En viktig del av detta arbete är också att vidareutveckla detta skolprogram med avseende på resultaten från denna undersökning. Resultaten är baserade på kvalitativa data från enkäter och intervjuer med eleverna som deltog i testfallen av skolprogrammet och deras lärare samt på litteraturstudier. Information samlades också in under en iterativ process av programmets vidareutveckling.

  Denna rapport inleds med motivering till genomförandet av detta arbete, studiens syfte- och målsättning samt formulering av huvudfrågeställningar. Därefter beskrivs metoder som användes för att besvara frågeställningarna. I mitten av rapporten sammanfattas litteratur och forskningsstudier inom undervisning, intresse och motivation samt sammanfattas en vetenskaplig bas för innehållet i skolprogrammet inom fourieranalys. Därefter beskrivs utvecklingsprocessen av skolprogrammet. Detta följs av en presentation av resultaten från testning av skolprogrammet med gymnasieelever med avseende på hur deras intresse och motivation påverkas av det. Rapporten avslutas med diskussion av dessa resultat och dess trovärdighet.

  Resultaten visar att den sista versionen av den laborativa aktiviteten, som vidareutvecklades inom ramen av detta arbete, väcker elevernas intresse och motivation för temat av skolprogrammet. Resultaten visar också att vissa komplexa begrepp (både nya och de som eleverna lär sig i skolan) blir klarare för eleverna efter skolprogrammet, vilket potentiellt kan leda till ökning av deras motivation till att lära sig matematik och naturvetenskap generellt. Problemet är dock att skolprogrammet testades med för få gymnasieklasser för att kunna generalisera resultatet över hela målgruppen av gymnasieelever.

 • 164.
  Artman, Henrik
  et al.
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Medieteknik och interaktionsdesign, MID.
  House, David
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH.
  Hulten, Magnus
  Linköpings universitet.
  Designed by Engineers: An analysis of interactionaries with engineering students2015Ingår i: Designs for Learning, ISSN 1654-7608, Vol. 7, nr 2, s. 28-56, artikel-id 10.2478/dfl-2014-0062Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe and analyze learning taking place in a collaborative design exercise involving engineering students. The students perform a time-constrained, open-ended, complex interaction design task, an “interactionary”. A multimodal learning perspective is used. We have performed detailed analyses of video recordings of the engineering students, including classifying aspects of interaction. Our results show that the engineering students carry out and articulate their design work using a technology-centred approach and focus more on the function of their designs than on aspects of interaction. The engineering students mainly make use of ephemeral communication strategies (gestures and speech) rather than sketching in physical materials. We conclude that the interactionary may be an educational format that can help engineering students learn the messiness of design work. We further identify several constraints to the engineering students’ design learning and propose useful interventions that a teacher could make during an interactionary. We especially emphasize interventions that help engineering students retain aspects of human-centered design throughout the design process. This study partially replicates a previous study which involved interaction design students.

 • 165.
  Artman, Henrik
  et al.
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Medieteknik och interaktionsdesign, MID.
  Ramberg, Robert
  Tholander, Jakob
  Klas, Karlgren
  Rollen hos representationer och agerande inom interaktionsdesign2014Ingår i: Resultatdialog, Vetenskapsrådet , 2014, , s. 8s. 156-163Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 166.
  Arvidsson, Elin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Mc Culluogh Nylén, Michelle
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Utomhuspedagogikens betydelse i förskolan: en intervjustudie om pedagogers förhållningssätt kring utomhusmiljö i förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Upprinnelsen till den här studien var ett intresse av att undersöka hur pedagoger tänker om och använder sig av utomhuspedagogik som en resurs i barns lärande. Vad är då utomhuspedagogik? Det finns olika syn på vad utomhuspedagogik egentligen innebär. Enligt Szczepanski och Dahlgrens (1997) studie kan utomhuspedagogik omfatta all verksamhet som förekommer utanför förskolelokalerna. I pedagogiskt arbete utomhus kan man enligt Thulins (2006) avhandling få in flera olika ämnesområden i barns lärande. Exempelvis naturvetenskap, matematik, språk med mera. De teoretiska kunskaperna kan göras mer konkreta för barnen utomhus där de kan använda alla sina sinnen praktiskt. Deras förkunskaper blir dessutom bekräftade med hjälp av utomhuspedagogik. Enligt Engdahls (2014) avhandling har utomhuspedagogiken stor betydelse för barns lärande, de kan där använda sin kreativitet, fantasi och skapa egna lekar som leder till samspel, lärande och utveckling.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka pedagogers förhållningssätt till och uppfattning om utomhuspedagogik.

  Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod där vi har valt att intervjua nio stycken pedagoger i tre olika förskoleverksamheter.

  Resultat: Pedagogerna upplever bland annat att utomhuspedagogik är betydelsefullt för barns lärande och de önskar mer tid och kunskap för detta. Utomhusmiljön är språkligt och motoriskt utvecklande samt främjar användandet av olika sorters material. Pedagogerna uttrycker även att samspel och kommunikation ökar medan konflikterna minskar utomhus. Något som framkom specifikt var betydelsen av att kombinera inomhusmiljön med utomhusmiljön för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för barns lärande. De hinder som framkommer är brist på kunskap, säkerhet, resurser och pedagogers tid vad gäller planering av utomhusvistelsen.

 • 167.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro university.
  Grönlund, Åke
  Örebro university.
  On mobile learning with Learning Content Management Systems: a contemporary literature review2014Ingår i: Mobile as a Mainstream – Towards Future Challenges in Mobile Learning: 13th World Conference on Mobile and Contextual Learning, mLearn 2014, Istanbul, Turkey, November 3-5, 2014, Proceedings / [ed] Marco Kalz, Yasemin Bayyurt & Marcus Specht, 2014, s. 131-145Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Learning Content Management Systems (LCMS) are important tools for organizing learning material and communication. Increasingly mobile technologies are used for internet access; particularly important in developing countries where broadband is scarce. Mobile LCMS introduce specific challenges, which are yet not fully addressed. This paper reviews the literature on mobile LCMS for the purpose of identifying current research focus, research gaps, and future research directions regarding how to bridge the gaps and leverage CMS technology to support “mobile learning”. The concept matrix method is used to collect and analyze literature. Five prominent research areas are found; Use, access, design and infrastructure; communication and collaboration; engagement and knowledge development; content and service delivery; and implementation experiences and evaluation. A major gap identified is that research does neither clearly nor thoroughly address the intersection between learning and technology. Adjusting technologies to learning contexts and environments is a key area for future research.

 • 168.
  Ask, Kristine
  et al.
  Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Department of Interdisciplinary Studies of Culture, Trondheim, Norway.
  Abidin, Crystal
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC). Centre for Culture and Technology (CCAT), Curtin University, Perth, Australia.
  My life is a mess: self-deprecating relatability and collective identities in the memification of student issues2018Ingår i: Information, Communication and Society, ISSN 1369-118X, E-ISSN 1468-4462, Vol. 21, nr 6, s. 834-850Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, we investigate memes about student issues. We consider the memes as expressions of a new networked student public that contain discourses that may fall outside the mainstream discourse on higher education. The paper is based on content analysis of 179 posts in the public Facebook Group ‘Student Problem Memes’, combined with a nine-month media watch and a discussion workshop with 15 students. Through self-deprecating humour, students create an inverse attention economy of competitive one-downmanship, where the goal is to display humorous failure instead of perfect appearance. Our analysis shows that students use humour to express, share, and commiserate over daily struggles, but also that the problems related to work/study balance and mental health, are experienced as a persistent feature of student living. We also analyse limitations of meme-based publics, emphasizing processes of inclusion and exclusion through specific vernaculars of visual and discursive humour where issues related to gender, race, orientation, class, and ability are sidelined in favour of relatable humour. 

 • 169.
  Askeblad, Lina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Larsson, Madeléne
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Utbildning för hållbar utveckling                  : Faktabaserad-­‐, normerande-­‐ och pluralistisk miljöundervisning i forskning och Lgr 11 2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 170.
  Asklund, Helen
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Näsström, Linda
  Mittuniversitetet.
  Brander, Laura
  Mittuniversitetet.
  Implementing New Educational Strategies: Synergetic effects from a university overarching project2018Ingår i: Exploring the Micro, Meso and Macro: Navigating between dimensions in the digital learning landscape / [ed] Airina Volungeviciene, András Szűcs, 2018, s. 87-92Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In 2011 Mid Sweden University launched an educational strategy, which focused on creating active learning environments for the students, on increasing and improving the technical support for teaching and learning and on enhancing the teachers’ professional competence (Dnr MIUN 2011/277, 2009/1671). Several educational development projects were initiated. One of these, called Teaching and learning resources, was based on the idea that cooperation and shared experiences between teachers from different faculties and departments in different ways can promote educational development at the university. Our aim is to describe this university overarching project, and to discuss experiences and synergetic effects that have arisen from it. What happens when teachers from various faculties, departments and subjects come together and are assigned to work with educational development? What effects have we noticed and what would be our recommendations for future projects?

  An invitation to participate in the project was sent to all departments of both the Faculty of Human Science and the Faculty of Science, Technology and Media. In the end, seventeen out of twenty departments joined the project with altogether thirty teachers. Each participant focused on one or several subprojects, all with their own purposes and contents, but with the joint intention to develop new educational traits and methods of teaching and learning. The subprojects dealt with issues such as academic writing, constructing a guide for new teachers, and forming teaching and learning fora. These subprojects are useful examples of how teachers can develop teaching methods that can be shared across department and subject boundaries.

  According to our experience, the project has been successful due to several factors concerning strategical enhancement. The project has focused on exchanging knowledge and advancing the learning-teaching engagement, the subprojects were started by enquiring the departments’ needs, and we have wished to engage the management in forming strategies for a continual teaching and learning enhancement. Above all, this project has worked as a means for surfacing and sharing good practices.

  As a result, we would like to stress the importance of interdisciplinary collaboration, since this can give valuable synergy effects within an organization. Firstly, interdisciplinary collaboration is a way of bringing together the different subcultures that are always at work at different levels in a large organization, such as in various departments and within groups of fellow-teachers. When working on forming a university overarching educational/academic culture, it is vital to bring these subcultures together in order to find out what shared values and norms there are to build on in the organization. Secondly, when working with interdisciplinary projects, the risk of tunnel vision thinking and duplication of work is minimized. This kind of collaboration could thus save resources. Thirdly, at a university like ours, where many teachers are struggling with a heavy workload and symptoms of fatigue and burnout, collaboration and shared experiences might work as tools not only for individual empowerment, but also for group empowerment and job satisfaction. Therefore, in order to achieve a creative and supportive environment we need to continue encouraging staff collaboration.

  In sum, the project Teaching and learning resources has contributed, in our experience, to not only individual professional development of the teachers that participated in the project, but also to educational development and enhancement at group and organizational level. The unexpected forms of collaboration and united action across department and faculty borders has given us an understanding of the importance of structured forms of teaching and learning dialogue and fora. Learning on micro and meso level is broadened to macro level. It is surely worth the effort to give teachers time to participate in this type of activity, due to the synergetic effects that are discussed above. Our strong belief is that our university would greatly benefit from continually providing the prerequisites for the kind of cooperative teaching and learning environment of which our project is an example. For that, we need leaders on all levels who prioritize this sort of activity.

 • 171.
  Asmar, Rabi
  KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI).
  Elmontörernas syn på elsäkerhet: En studie om att öka elsäkerheten i Telge Nät AB2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie som genomfördes på uppdrag av Telge Nät AB i Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet har som syfte att via rådande teoretiska perspektiv och på empirisk bas bidra med kunskap om elmontörers uppfattning om elsäkerhet i företaget och via interventioner på elmontörsnivå påbörja ett förändringsarbete av organisationen och dess syn på elsäkerhet. Studien har således som ambition att besvara frågor kring dels elmontörernas syn på elsäkerhet och dels organisationens syn som helhet och vilka åtgärder som krävs för att förändra och förbättra elsäkerheten.Till hjälp för att kunna besvara dessa frågor tas några teoretiska perspektiv inom mänskligt handlande, bildandet och förändringen av säkerhetskultur och säkerhetsklimat och teorier om vuxenlärande. Huvudmetoden för att samla in data och som ligger till grund för studien är enkätundersökningar, fältobservationer samt intervjuer. Dessa data sammanställs sedan med hjälp av triangulering och analyseras.Resultatet tyder på att elmontörerna är delvis missnöjda med sin arbetssituation idag, där de upplever att säkerheten brister inte enbart på grund av en motvilja att följa satta rutiner och metoder, utan för att elmontörerna saknar inblick och kontroll över sina uppgifter. Elmontörerna upplever inte säkerheten som ett huvudmoment i yrket, utan som något vid sidan om arbetsuppgifterna med rutiner som oftast hindrar en att utföra uppgifterna på ett smidigt och effektivt sätt. För att kunna förändra denna situation behövs tidskrävande insatser där man bemyndigar elmontörerna i sin roll och via ett engagerat ledarskap förändra synen på yrket så att elsäkerheten blir som ett huvudmoment i yrket.

 • 172.
  Asp, Ellika
  Karlstads universitet.
  Gymnasieelevers motivation och ansvarstagande för studier inom ämnet svenska2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 173.
  Aspgren, Peter
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Svenssons vilja att söka kunskap: En studie om ABF-Sandviken mellan 1939-19682012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att skapa en bild om hur folkbildningsarbetet har pågått i Sandviken samt hur kvinnorna tar större plats i samhället. Det är ABF-Sandviken som folkbildare som står i centrum för undersökningen under perioden 1939-1968. Källmaterialet är studieprogram tryckta av ABF-Sandviken samt deras avrapporteringskort under tidsperioden.

  Frågeställningar som besvaras i uppsatsen är:

  • Vilket folkbildningsarbete gjorde ABF-Sandviken?

   • Fanns det någon ökning i antalet studiecirklar mellan åren 1939-1968?

    • Hur står sig resultatet i förhållande till den skedda invånarökning i Sandviken vid samma tidsperiod?

   • Hur såg könsfördelningen ut vid val av studiecirklar?

    • Vid ett eventuellt överslag åt ett av könen, är det då nya studiecirkelämnen som har gjort överslaget möjligt?

   • Hade studiecirklarna vid ABF-Sandviken någon koppling till samtiden?

  För att besvara dessa frågeställningar har jag använt mig av samtliga studieprogram och närvarolistor från ABF-Sandviken mellan 1939-1968. Jag har genom detta kommit fram till resultatet att det skedde en ökning av antalet studerande vid ABF-Sandviken på slutet av 1940-talet. Med ökningen av studerande så är en logisk förklaring att det även ökade antalet studiecirklar kopplade till ABF-Sandviken. Fördelningen mellan de olika könens val av studieämnen skiftar även under tidsperioden 1939-1968. Det börjar med ett överslag åt det manliga könet för att sedan under 1950- och 1960-talet göra en växling mot ett mer jämställt sökande.

  Dessa resultat har en grund i folkbildningsreformen år 1947 samt en jämställdhetsdebatt som blossade upp på 1950-talet. Folkbildningsreformen gjorde det möjligt att lättare få bidrag för studiecirklar och det gjorde en ökning in på 1950-talet och toppar på 1960-talet möjliga. Sedan med att fler kvinnor tog sig från den fasta positionen i hemmet och deltog mer i samhället blev deltagandet mellan könen mer jämställt.

  Studiecirkelämnen var påverkade av händelser i samtiden. Till exempel diskuterades andra världskriget och på en mer lokalnivå hur kommunen fungerade, och vart skulle man vända sig?

 • 174.
  Atif, Yacine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Chou, Chien
  Institute of Education, National Chiao Tung University, Taiwan.
  Digital Citizenship: Innovations in Education, Practice, and Pedagogy2018Ingår i: Educational Technology & Society, ISSN 1176-3647, E-ISSN 1436-4522, Vol. 21, nr 1, s. 3s. 152-154Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There are still disparities in technology-access despite economic pressures and widespread promises to overcome them. The induced digital gap defines the degree of digital citizenship for which, unified policies have yet to be drawn at various educational levels to reduce that gap. The quest for a broad participation to develop digital citizenship competencies needs further investigations into innovative educational approaches, pedagogical methods, and routine practices that foster digital literacy, and narrows the digital divide. This special issue accumulates original theoretical and empirical research contributions across contemporary digital citizenship perspectives. The final selection of the papers explores digital citizenship concepts such as ethics, digital literacy and participation, in various contexts to develop opportunities for a wider engagement in social actions. The international perspectives of contributing authors shed lights on digital citizenship prospects across unique contexts among different nations. 

 • 175.
  Atif, Yacine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Stylianos, Sergis
  University of Piraeus, Athens, Greece.
  Demetrios, Sampson
  Curtin University, Perth, Australia.
  Mathiason, Gunnar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  A Cyberphysical Learning Approach for Digital Smart Citizenship Competence Development2017Ingår i: WWW '17: Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, ACM Digital Library, 2017, s. 397-405Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Smart Cities have emerged as a global concept that argues for the effective exploitation of digital technologies to drive sustainable innovation and well-being for citizens. Despite the large investments being placed on Smart City infrastructure, however, there is still very scarce attention on the new learning approaches that will be needed for cultivating Digital Smart Citizenship competences, namely the competences which will be needed by the citizens and workforce of such cities for exploiting the digital technologies in creative and innovative ways for driving financial and societal sustainability. In this context, this paper introduces cyberphysical learning as an overarching model of cultivating Digital Smart Citizenship competences by exploiting the potential of Internet of Things technologies and social media, in order to create authentic blended and augmented learning experiences.

 • 176.
  Atthem, Björn
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Kulturmöten i historieläroböcker - en diskursanalys av historieläroböcker för grundskolans senare år, skrivna utifrån Lgr112018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 177.
  Attorps, Iiris
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Nordlander, Edvard
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Elektronik.
  Nordström, Göran
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Fysik.
  MST education in Swedish preschool2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study is part of the EU-Fp7 project SECURE. The research question in the present study is: How is the current Swedish MST curriculum for preschool implemented by the teachers, and perceived by the 5-year old learners?

  The introduction of a revised preschool curriculum in 2011 has given MST a prominent place in Swedish preschool, and may be intended by the authorities to change the weak positions and declining trends in the PISA and TIMSS surveys for Swedish school children. The new teaching task seems to be highly appreciated by the preschool teachers. However, the curriculum is quite ambitious, and a major concern is how the implementation will be done. The concept of ”emergent science” is discussed in order to induce positive attitudes towards MST.

  In this study, semi-structured interviews with teachers in 15 Swedish preschools are the main source of information combined with some interviews with learners and photographic materials. The method for the analysis uses a category system of which results from some of the categories are reported.

  The preschool teachers are aware of the new role as teachers rather than just child minders. The revised curriculum seems to increase the self-confidence for MST of the learners as well as the teachers. The teachers say that the learners are interested in MST and that it is a case of catching opportunities, which may lead to emergent science. The 5-year old learners confirm that they like the activities related to MST.

  Working with hypotheses and storyline activities is shown as an example how emergent science can be promoted in 5-year old children. Activities connected to ”emerging science” have been common in Swedish preschools for some time, but after the implementation of the revised curriculum teachers also verbalize this for themselves and the learners.

 • 178.
  Attorps, Iiris
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Nordlander, Edvard
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Elektronik.
  Nordström, Göran
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Fysik.
  MST-utbildning i den svenska förskolan2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Svenska elever hamnar efter i PISA- och TIMSS-undersökningarna. I matematik har matningarna visat på sjunkande kunskaper sedan början av 2000-talet och i naturvetenskap ligger de svenska eleverna ständigt under det internationella genomsnittet. Detta är alarmerande för landet och skälen bör utredas.Som en del i EU-projektet SECURE inom ramprogrammet Fp7 presenteras resultat från lokal forskning om genomförandet av MST-kursplanerna och attityder till ämnena bland lärare och elever. Med MST avser vi matematik, naturvetenskap och teknik. Intervjuer och enkäter har utförts bland lärare och elever i 47 klasser i 15 skolenheter i några mellansvenska kommuner. De åldersgrupper som studerats är elever från åldersgrupperna 5, 8, 11 resp. 13 år. Vi fokuserar här på förskolans verksamhet, d.v.s. arbetet med 5-åringar.Som en följd av införandet 2011 av en reviderad läroplan för förskolan, kan vi se att MST har fått en framträdande plats i den svenska förskolan som verkar vara mycket uppskattad av förskollärarna. I den reviderade läroplanen framgår att förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling, samt stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. Exempel på hur de skall gå tillväga finns också i läroplanen. Detta kan i praktiken uppfattas som en informell tidigareläggning av den obligatoriska skolan i Sverige, eftersom förskolan inte är obligatorisk men utnyttjas av de allra flesta. Det skulle därmed kunna innebära en vändpunkt för resultaten i grundskolan och förhoppningsvis ge avtryck i kommande PISA- och TIMSS-undersökningar.De förskollärare som intervjuats är medvetna om vikten av att undervisa MST i förskolan. Detta tydliggörs av några uttalanden från intervjuade förskollärare. 'Det som är nytt nu är att man pratar om lärare och att vi utbildar barnen.' 'Det här lärandet är för livet. Det är inte bara för individen. Verksamheten på förskolan bidrar till hela samhällsutvecklingen.' Även föräldrarnas förväntningar på förskolan har förändrats. 'Föräldrarna uppskattar resultaten i matematik och ser förskolan som en skolform snarare än förvaring av barn.'I denna presentation ges exempel på hur MST-ämnena undervisas på ett integrerat sätt i förhållande till den praxis som råder i svenska förskolan, samt i förhållande till ålder och mognad hos barnen.

 • 179.
  Attorps, Simon
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Lärande.
  Eng, Johanna
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Lärande.
  Att undervisa om och för hållbar utveckling: Utveckling av ett ämnesövergripande övningsmaterial till gymnasiet om plast och intressekonflikter2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige har utvecklingen gått från faktabaserad miljöundervisning till undervisning om hållbar utveckling som inte bara ska behandla fakta, utan även värderingar, känslor och de utmaningar som världen står inför. Komplexiteten i att undervisa om hållbar utveckling i kombination med att lärare förväntas inkludera det i sina undervisningsämnen sätter stor press på lärarna, inte minst för att många saknar eller tror att de saknar kunskap om hållbar utveckling och hur man kan undervisa om det. Detta bidrar till att lärare undervisar om hållbar utveckling i mindre grad än vad som förväntas från bland annat de globala målen och läroplanen.

  Med det som grund har den här studien syftat till att försöka minska glappet genom att ta fram ett övningsmaterial som kan användas ämnesövergripande på gymnasiet. Viktiga didaktiska aspekter och kunskapsaspekter togs fram från intervjuer med verksamma gymnasielärare respektive forskare inom polymerteknik. Från intervjuerna med lärarna framkom det att eleverna ska ges möjlighet att diskutera, se olika perspektiv, att undervisningen behandlar ämnen som eleverna kan relatera till. Det mest centrala som framkom i intervjuerna med forskarna var de konflikter som finns kring plast, som hur avfallshantering ska skötas, fördelning av markanvändning och hur ansvaret för nedskräpningen ska fördelas. Detta tillsammans med didaktisk forskning och aktuellvetenskap om plast blev resultatet tre stycken övningar med intressekonflikter som ett genomgående tema där eleverna ges möjlighet att utveckla flera viktiga kompetenser som behövs för att uppnå de globala målen.

 • 180.
  Aue Andersson, Gabriela
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Lärande.
  Hjortsberg, Tobias
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Lärande.
  Genusperspektiv på två av grundskolans teknikböcker: Två textanalyser2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt Skolverkets styrdokument ska skolan arbeta aktivt för jämställdhet och har även ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Dessa mönster blir tydliga inte minst ispråket. Sveriges Riksdag har antagit flera mål för svensk språkpolitik som bland annatinnebär att språkbruk som konserverar könsroller och osynliggör kvinnor ska motverkas. Skolans ansvar att aktivt arbeta för jämställdhet omfattar alltså också språket. Syftet med denna studie är att analysera två aktuella läroböcker i ämnet teknik för grundskolan för att undersöka i vilken utsträckning dessas texter uppfyller jämställdhetskraven från Sveriges Riksdag och Skolverkets styrdokument. Med utgångspunkt i genusteori och sociolingvistik har två läroböcker analyserats. Metoden som används i analysen är textanalys i form av en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ diskursanalys för att undersöka exempelvis tolkning av budskap, avsikter eller meningsstrukturer. Analysen genomfördes genom att jämföra hur ofta kvinnor och män nämns i texterna, samt genom att utvärdera vilka adjektiv och particip som används för att beskriva kvinnor och män. Resultatet visar att män oftare nämns i texterna än kvinnor. Dessutom är positivt laddade adjektiv, som nyfiken eller initiativtagande, oftare förknippade med det manliga könet. Analysen visar också att flest män förekom som personnamn, vilka till största del är välkända forskare och uppfinnare som historiskt sett mestadels varit män. Männen var representerade fler gånger i texterna men också fler aktiva particip, som resande eller skapande, var associerade med män. Kvinnorna blev i vissa fall starkt förknippade med hem och familj ochinte med sin yrkesroll. Denna studie drar slutsatsen att de granskade läroböckerna inte kan sägas uppfylla jämställdhetskraven i läroplanen för grundskolan. Läroböckerna uppfyller inte Statistiska centralbyråns (2016) 40/60-princip för jämställda texter och männen framställs som mer aktiva med fler positiva adjektiv knutna till sig medan kvinnorna antingen osynliggörs eller beskrivs som avvikande från normen. Dessa böcker behöver emellertid inte avfärdas på grund av detta. Lärare kan använda böckerna för att visa och diskutera förhållandet mellan kvinnor och män i dagens samhälle med sina elever. På så sätt kan normer utvecklas och bidra till ett öppnare och mer tillåtande klimat i framtiden. Studien lyfter slutligen även diskussionen runt könsneutrala texter då en av läroböckerna fanns mer könsneutralt skriven.

 • 181.
  Augustsson, Gunnar
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  The client company marginally utilises the knowledge of highly skilled temporary staff2016Ingår i: Journal of Education and Work, ISSN 1363-9080, E-ISSN 1469-9435, Vol. 29, nr 5, s. 519-539Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study is based on the presumption that there is often an underuse of temporary staff in client companies (CC) with highly skilled professionals. The study combines theories of the flexible organisation and a sociocultural perspective on learning within the framework of an inter-organisational context. The data are based partly on 17 transcribed, semi-structured interviews with individuals in various types of health care and social services. The data are also based on two semi-structured focus group interviews with managers responsible for hiring social workers, nurses and doctors in two different temporary work agencies (TWA) as well as semi-structured focus group interviews with eight managers from a large health care organisation. The results show that CCs only use a limited amount of the highly skilled personnel’s capacity and exclude preconditions for taking over and absorbing knowledge from temporary workers. This contradicts the idea that staffing allows temps to increase their skills and enhance their employability. In addition, both TWA and the CC pronounce an interest in and readiness for deepening the business relationships between them, but they claim the other is responsible for initiation. The results reflect information not only about temporary workers with higher education but also the new business relationship between TWA and CC in the form of combined skills and workplace validation.

 • 182.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Rasmusson, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Regular and Temporary Employees in Project Organized Business Pay Different Attention to Preconditions for Learning2018Ingår i: Organizacija, ISSN 1318-5454, E-ISSN 1581-1832, Vol. 51, nr 2, s. 97-111Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background and purpose: The purpose is to investigate whether regular and temporary staff differ in their per- ceptions of preconditions for learning and if there are some qualitative aspects that can be considered particularly significant in these differences. Design/Methodology/Approach: The approach consists of a case study based on both quantitative and qualitative data collected via an online questionnaire and individual interviews.

  Results: The paper question the understanding of the organization as a singular and more or less cohesive unit. On an organizational level, the project owner who hires staff does not care for competence transfer between regulars and temps, or between different groups of staff. At the individual level, temps are more focused on their specific task compared to regulars. Regulars’ seems to safeguarding a community or an organizational perspective, while temps are looking for their own good.

  Conclusions: There is a risk that one social unit differs, in attention payed to preconditions for learning, from an- other, when an organization use temporary staff. Therefore, the scientific value of this paper is that using temps may result in or be a consequence of a fragmented organization. The findings show no competence transfer in projects with both temps and regulars, and the project owner takes no active responsibility for human resource planning in terms of competence transfer between different groups of staff. The implications underline that long-term efficiency and rationality in an organization does not always have priority over organizational affiliation even with the hiring of expertise. When this happens, it may lead to a fragmented personnel group that is divided in thinkers/organizers and, performers/doers. When this happens, important practical skills fall outside of the organization, which in a metaphor- ical sense means that the hand is separated from the brain. Therefore, organizations with temporary staff need to plan for how to enable competence transfer between temporary and regular staff.

 • 183.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Rasmusson, Maria
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Regular and Temporary Employees in Project Organized Business Pay Different Attention to Preconditions for Learning2018Ingår i: Organizacija, ISSN 1318-5454, E-ISSN 1581-1832, Vol. 51, nr 2, s. 97-111Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background and purpose: The purpose is to investigate whether regular and temporary staff differ in their per- ceptions of preconditions for learning and if there are some qualitative aspects that can be considered particularly significant in these differences. Design/Methodology/Approach: The approach consists of a case study based on both quantitative and qualitative data collected via an online questionnaire and individual interviews.

  Results: The paper question the understanding of the organization as a singular and more or less cohesive unit. On an organizational level, the project owner who hires staff does not care for competence transfer between regulars and temps, or between different groups of staff. At the individual level, temps are more focused on their specific task compared to regulars. Regulars’ seems to safeguarding a community or an organizational perspective, while temps are looking for their own good.

  Conclusions: There is a risk that one social unit differs, in attention payed to preconditions for learning, from an- other, when an organization use temporary staff. Therefore, the scientific value of this paper is that using temps may result in or be a consequence of a fragmented organization. The findings show no competence transfer in projects with both temps and regulars, and the project owner takes no active responsibility for human resource planning in terms of competence transfer between different groups of staff. The implications underline that long-term efficiency and rationality in an organization does not always have priority over organizational affiliation even with the hiring of expertise. When this happens, it may lead to a fragmented personnel group that is divided in thinkers/organizers and, performers/doers. When this happens, important practical skills fall outside of the organization, which in a metaphor- ical sense means that the hand is separated from the brain. Therefore, organizations with temporary staff need to plan for how to enable competence transfer between temporary and regular staff.

 • 184.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Rasmusson, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Unstructured skills transfer between regular and temporary staff in project organized business2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study analyzes regular and temporary staff’s (temps’) perception of opportunities for learning in an inter-organizational project organization. Theoretically, aspects of organizational culture and dimensions of learning are combined. Data consist of a case study with mixed methods in terms of an online survey and individual interviews. The results show that male temps and female regulars are more aware of the learning preconditions than male regulars. On an organizational level, it appears to be misleading to assume that the project owner who hires staff strives for competence transfer between regulars and temps. Similarly, it is misleading to assume that the project owner takes responsibility for transferring competences between different groups of staff. At the individual level, temps tend to be more focused on their specific task compared to regulars.

 • 185.
  Augustsson, Martin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Gjörloff, Alexandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Hyschandets praktik - En Bra Pedagogik?: En kvalitativ studie med inriktning mot kommunikation, budskap och makt2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hyschandets praktik i förskolans verksamhet. Med utgångspunkt från två centrala frågeställningar har vi undersökt pedagogers inställning kring hyschandets praktik, såväl som vad pedagoger använder för alternativ pedagogik för att uppnå samma resultat som när de hyschar barn. För att få en djupare förståelse för hyschandets praktik i verksamheten valde vi att utföra fem kvalitativa intervjuer med pedagoger från två kommuner i södra Sverige.

  Resultatet analyserades genom att betrakta hyschandet som en kommunikationshandling. De två teoretiska ramverken som ligger till grund för analysen är Meads teori om interaktionismen och Foucaults teori kring makt. Interaktionismen utgår från det sociokulturella perspektivet, vilket centrerar kring hur människor förstår och tolkar budskap vid kommunikation medan Foucaults belyser hur makt kan ta form genom språkets olika kommunikationshandlingar.

  I studien framgår det att pedagogerna främst anser att hyschandet är en form av maktutövning med en negativ innebörd då de själva upplevt sig bli kränkta när någon hyschat mot dem. Trots detta hyschade majoriteten av pedagogerna till barnen på förskolan. Tre av fem pedagoger uppgav att de använde hyschandet som en metod för att få barnens uppmärksamhet och intresse. Alternativa metoder till hyschandet som pedagogerna använde sig av för att påverka ljudnivån i barngruppen var till exempel färgkort som visades upp för barnen. Färgen avgjorde om barnen skulle prata med normal samtalston, viska eller försöka vara tysta.

  Vårt syfte med denna studie är att den ska bidra till reflektion samt diskussion kring hyschandets praktik om huruvida det är en användbar pedagogik. Ambitionen är även att studien ska bidra med alternativa metoder för yrkesverksamma inom förskolan.

 • 186.
  Avby, Gunilla
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Organizing for deliberate practice through workplace reflection2016Ingår i: Supporting learning across working life: Models, processes and practices / [ed] Billett, Stephen; Dymock, Darryl; Choy, Sarojni, Springer, 2016, s. 75-90Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 187.
  Avered, Chris
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Varför krypa när man kan gå?: - en studie om motorik i ämnet idrott och hälsa2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Motoriken präglar ämnet idrott och hälsas alla vrår. Från skeppsbrott till dans, allt präglas av motorik. Min studie har som syfte att undersöka hur den motoriska träningen ser ut i skolan och hur metoder används genom två frågeställningar; vad använder sig lärare i idrott och hälsa av för innehåll vid träning i att utveckla elevers motorik och hur förklarar lärare i idrott och hälsa syftet med innehållet.

  Två metoder användes vid datainsamlingen; observationer och intervjuer. Observationerna gjordes med årskurs 2, årskurs 5 och årskurs 6 vid fyra tillfällen per årskurs. Intervjuerna gjordes på årskursernas lärare efter varje avslutad lektion eller dag med frågor som berörde de just observerade lektionerna. Detta skedde under totalt tio dagar.

  De resultat som jag genom observationer kom fram till i min studie var att praktiken lek och rekreation är den mest frekventa innehållet när motorik tränas följt av färdighetsinlärning och tävling och rangordning. Intervjuernas resulterade i svar där lärarens syfte återspeglade innehållet som iakttogs under observationerna, det vill säga att lek och rekreation framhålls som en stor del vid motorisk träning. 

  Slutsatsen är att den motoriska träningen i skolan präglades av praktiken lek och rekreation när denna studie genomfördes.

 • 188.
  Axell, Cecilia
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Langdon Winner: A Call for a Critical Philosophy of Technology2019Ingår i: Reflections on Technology for Educational Practitioners: Philosophers of Technology Inspiring Technology Education / [ed] John R. Dakers, Jonas Hallström and Marc J. de Vries, Brill Academic Publishers, 2019, s. 131-146Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 189.
  Axell, Cecilia
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Technology Education in a Sámi School: Using Cultural Artefacts as a Learning Tool2019Ingår i: PATT 37 Developing a knowledge economy through technology and engineering education Msida, Malta, June 2019 / [ed] Sarah Pulé and Marc J. de Vries, Msida: Department of Technology and Entrepreneurship Education, University of Malta , 2019, s. 25-38Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore the nature of technology education in a Sámi school, in order to identify the potential of indigenous Sámi knowledge for broadening the horizons of technological literacy. This paper presents the findings from the initial analysis of the empirical material. The purpose was to identify which specific artefacts play a central role in technology education in a Sámi school, and how the artefacts are implemented in technology education to convey technological knowledge. The participants (teachers and pupils) were all from the same Sámi School in Northern Sweden. The method employed was participatory observation and empirical material consists of field notes, recorded conversations, photographs and children’s drawings. The findings show that technology education is strongly connected to specific artefacts that are important in Sámi culture. Technology Education is grounded in a holistic view of knowledge and to a large extent integrated with other school subjects. The knowledge system embedded in technology teaching is collective and related to both artefacts and activities. Myths and storytelling are frequently used to contextualise the technological content, and the historical aspect of technology is largely present since connections between older and newer technological solutions are made. Technological knowledge, activities and specific artefacts are not only attributed a practical value, but also given a symbolic value, since a common knowledge base in Technology contributes to strengthening the children’s cultural identity.

 • 190.
  Axell, Cecilia
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Boström, Johan
  Department of Physics and Electrical Engineering, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Technology in children’s picture books as an agent for reinforcing or challenging traditional gender stereotypes2019Ingår i: International journal of technology and design education, ISSN 0957-7572, E-ISSN 1573-1804, s. 1-13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Technology is a field with strong connections to the female/male dichotomy. Children start to stereotype everyday life regarding this dichotomy as early as the age of two. The preschool, through its activities—among them reading aloud from picture books—is an arena where societal norms can be either preserved or challenged. Books about different artefacts, e.g. cars, airplanes and boats, often serve as an introduction for children about the human application of technology and may influence how they identify and categorise the technology they encounter in everyday life. The aim of this study was to investigate the technological content in a selection of picture books from a gender perspective. Since preschools in Sweden often use books from libraries in their daily activities, the empirical material was derived from the library sections Facts for youngsters and Technology for youngsters, aimed at children aged 1–3 and 3–6. A thematic analysis was used to discover the dominant themes within the books. The results show that there is a focus on how separate artefacts function but no detailed explanation of how these artefacts are connected or what kind of implications they have in a societal context. There also seems to be an emphasis on traditionally masculine coded technology.

 • 191.
  Axell, Cecilia
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Stolpe, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Programming as a New Content in Swedish Preschool: What Is It and How Is It Done?2019Ingår i: PATT 37 Developing a knowledge economy through technology and engineering education Msida, Malta, June 2019 / [ed] Sarah Pulé and Marc J. de Vries, Department of Technology and Entrepreneurship Education, University of Malta , 2019, s. 39-47Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In 2017, the Swedish government decided on a new national strategy for digitalisation of the school system. The strategy resulted in a revision of the curricula for Swedish preschool in order to strengthen digitalisation. Although programming is not explicitly mentioned in the curriculum, programming and robots have become a more common feature of preschool teaching. There are intervention studies showing that children can develop programming skills and conceptions. However, studies of programming from a technology education perspective are rare, and there is a need for further research. This study aims to investigate how programming in a preschool context and what the teachers and children do. This study focuses on the interaction between children, teachers and technology. The programming activities in preschool are not a separate activity, but part of a wider context, hence we adapt a sociocultural perspective. The empirical data consist of two group interviews with preschool teachers and one video-recorded programming activity with children aged 4-5 years and their teachers. The data material was analysed using a thematic content analysis to inductively search for patterns in the actions and methods used by teachers and children. This study shows that four aspects of programming were communicated: instructions, sequences, bugs, and language. Moreover, the relationship between humans and the technological artefacts was characterized in three different ways: technology as I) anthropomorphic, II) gender coded, and III) autonomous or non-autonomous. Thus, the programming activities and robot were incorporated in a wider context. Technology (the robot) became a tool to achieve several learning objectives. The technology was not the main focus; the overall message constructed in this teaching setting is that the human controls and uses the technology to achieve specific purposes.

 • 192.
  Axelsdottir, Frida
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "Det är min kropp och jag säger faktiskt stopp!": En kvalitativ studie om pedagogers beskrivning av sitt arbete och betydelse med barns integritet2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to examine how pre-school educators relate to the work on children’s integrity and how educators describe their didactic work on the integrity of children in pre-school. The purpose of the study is to get a better understanding of how educators teach children integrity in pre-school.

  Through interviews with educators who work actively with the children in preschool, it showed how the educators described their work with children's integrity. The result showed that the educators work to teach children the integrity but in different ways. Educators are aware that children need to learn integrity but the knowledge about how to teach the children integrity is not there yet. 

  With good communication and interaction with the children, educators can show the children how to show respect towards themselves and each other and how to be a good friend in pre-school.

  With this study, the idea is to contribute knowledge and awareness about how teachers in pre-school can work with children´s integrity and for the children to learn to respect their body and other bodies.

   

 • 193.
  Axelsson, Anton
  et al.
  Lund University Cognitive Science.
  Anderberg, Erik
  Lund University Cognitive Science.
  Haake, Magnus
  Lund University Cognitive Science.
  Can preschoolers profit from a teachable agent based play-and-learn game in mathematics?2013Ingår i: Artificial Intelligence in Education: 16th International Conference, AIED 2013, Memphis, TN, USA, July 9-13, 2013. Proceedings / [ed] H. C. Lane, K. Yacef, J. Mostow & P. Pavlik, Springer Berlin/Heidelberg, 2013, Vol. 7926 LNAI, s. 289-298Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A large number of studies carried out on pupils aged 8-14 have shown that teachable agent (TA) based games are beneficial for learning. The present pioneering study aimed to initiate research looking at whether TA based games can be used as far down as preschool age. Around the age of four, theory of mind (ToM) is under development and it is not unlikely that a fully developed ToM is necessary to benefit from a TA’s socially engaging characteristics. 10 preschool children participated in an experiment of playing a mathematics game. The participants playing a TA-version of the game engaged socially with the TA and were not disturbed by his presence. Thus, this study unveils exciting possibilities for further research of the hypothesised educational benefits in store for preschoolers with regard to play-and-learn games employing TAs. 

 • 194.
  Axelsson, Anton
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för visuell information och interaktion. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Bildanalys och människa-datorinteraktion.
  Andersson, Richard
  IT Univ Copenhagen, Eye Informat Grp, Copenhagen, Denmark; Lund Univ, Lund Univ Cognit Sci, S-22100 Lund, Sweden.
  Gulz, Agneta
  Lund Univ, Lund Univ Cognit Sci, S-22100 Lund, Sweden; Linkoping Univ, Dept Comp & Informat Sci, Cognit & Interact Res Grp, S-58183 Linkoping, Sweden.
  Scaffolding executive function capabilities via play-&-learn software for preschoolers2016Ingår i: Journal of Educational Psychology, ISSN 0022-0663, E-ISSN 1939-2176, Vol. 108, nr 7, s. 969-981Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Educational software in the form of games or so called "computer assisted intervention" for young children has become increasingly common receiving a growing interest and support. Currently there are, for instance, more than 1,000 iPad apps tagged for preschool. Thus, it has become increasingly important to empirically investigate whether these kinds of software actually provide educational benefits for such young children. The study presented in the present article investigated whether preschoolers have the cognitive capabilities necessary to benefit from a teachable-agent-based game of which pedagogical benefits have been shown for older children. The role of executive functions in children's attention was explored by letting 36 preschoolers (3;9-6;3 years) play a teachable-agent-based educational game and measure their capabilities to maintain focus on pedagogically relevant screen events in the presence of competing visual stimuli. Even though the participants did not succeed very well in an inhibition pretest, results showed that they nonetheless managed to inhibit distractions during game-play. It is suggested that the game context acts as a motivator that scaffolds more mature cognitive capabilities in young children than they exhibit during a noncontextual standardized test. The results further indicate gender differences in the development of these capabilities.

 • 195.
  Axelsson, Christer
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Herrera, Maria Jimenez
  Bång, Angela
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  How the context of ambulance care influences learning to become a specialist ambulance nurse a Swedish perspective.2015Ingår i: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: Ambulance emergency care is multifaceted with extraordinary challenges to implement accurate assessment and care. A clinical learning environment providing opportunities for mastering these essential skills is a key component in ensuring that prehospital emergency nurse (PEN) students acquire the necessary clinical competence.

  AIM: The aim is to understand how PEN students experience their clinically based training, focusing on their learning process.

  METHOD: We applied content analysis with its qualitative method to our material that consisted of three reflections each by 28 PEN students over their learning process during their 8weeks of clinical ambulance practice. The research was carried out at the Center for Prehospital Care, University of Borås, Sweden.

  RESULTS: The broad spectrum of ambulance assignments seems to awaken great uncertainty and excessive respect in the students. Student vulnerability appears to decrease when the clinical supervisor behaves calmly, knowledgeably, confidently and reflectively. Early traumatic incidents on the other hand may increase the students' anxiety. Each student is offered a unique opportunity to learn how to approach patients and relatives in their own environments, and likewise an opportunity to gather information for assessment. Infrequency of missions seems to make PEN students less active in their student role, thereby preventing them from availing themselves of potential learning situations. Fatigue and hunger due to lack of breaks or long periods of transportation also inhibit learning mode.

  CONCLUSION: Our findings suggest the need for appraisal of the significance of the clinical supervisor, the ambulance environment, and student vulnerability. The broad spectrum of conditions in combination with infrequent assignments make simulation necessary. However, the unique possibilities provided for meeting patients and relatives in their own environments offer the PEN student excellent opportunities for learning how to make assessments.

 • 196. Axelsson, Jennie
  Högläsning och lässtrategier: En kvalitativ studie om hur lärare i årskurs 2 arbetar med högläsning och lässtrategier för att utveckla elevers läsförståelse2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 197.
  Axelsson, Jonathan
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  Bjerke, Hannah
  Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
  ATT SKAPAS I SKAPANDET: EN MATERIELLT-DISKURSIV STUDIE OM BARN, MATERIALITETER, SKAPANDE OCH VARANDE2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den svenska förskolan har en väl etablerad skapandetradition. Mot bakgrunden av att skapande tycks ske på förskolor i stort sätt varje dag anser vi att det är av intresse att studera fenomenet. Syftet med denna studie är att studera yngre barns tillblivelser vid skapandeaktiviteter och på vilket sätt vuxnas förhållningssätt ingår i dessa processer. Studien har genomförts med deltagande-strukturerade observationer och med agentiell realism som teoretiskt perspektiv. Ett ändamål för studien har varit att pröva posthumanistiska teorier på förskolepedagogiska situationer. Studien har landat i en slutsats där materialiteter och vuxnas förhållningssätt har betydelse för yngre barns tillblivelse och att det materiella och det ontologiska ofrånkomligt är sammanflätade.

 • 198.
  Axelsson, Karin
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Innovation och produktrealisering.
  Mårtensson, Maria
  Stockholm University, Sweden.
  Höglund, Linda
  Örebro university, Sweden.
  Entrepreneurship in a School Setting – Constructing a Generation of Self-Conducted Managers?2015Ingår i: Research in Entrepreneurship and Small Business RENT2015, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: to enhance our understanding of how entrepreneurship is translated into the school setting and possible consequences of its interpretations in regard to citizens and the surrounding society. Design/methodology/approach – We take a discourse approach drawing upon governmentality and the concepts of program and technology. In this paper we have a specific focus on how a programmatic initiative - a strategy for implementing entrepreneurship in schools - is made operable in practice by means of a technology – a competence development initiative - which is something that so far has been scarce in prior research. Findings – The results shows the process of how entrepreneurship gets translated into a new discourse of an entrepreneurial approach, which takes on a broader perspective including a life-long learning, cooperation with the society and democratic values. In this way stretching the program beyond its initial intentions. Moreover, that the entrepreneurial approach could come with unintended consequences that are related to democratic values which the discourse tend to marginalize or exclude. Originality/value of the paper – There has been a lack of studies that focus on the process of how programs of entrepreneurship is translated and made operable in the school setting. We are also questioning what is often taken for granted when it comes to entrepreneurship in schools i.e. what is good for business is good for education and society in large

 • 199.
  Axelsson, Martin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  HR-medarbetares upplevelser kring spelprevention och policyimplementering på arbetsplatsen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skadligt bruk är ett brett begrepp som omfattar många olika former av bruk, till exempel av alkohol, droger eller spel om pengar vilket kan påverka arbetsprestationen negativt hos en arbetstagare. På uppdrag av Folkhälsomyndigheten ville man värdera verkningsgraden av genomförda utbildningsinsatser kopplat till problematiskt spelande. Syftet med den här studien är att kvalitativt utvärdera upplevelser av genomförda utbildningsinsatser som organisationen Alna genomfört kring skadligt bruk med fokus på spelproblem. Tematisk analys användes och datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer med tio HR-medarbetare, vars fem organisationer ingick i utbildningsprojektet Spel och spelförebyggande insatser för arbetslivet. Resultatet visar att Alnas metoder och verktyg upplevs som effektiva och värdefulla av undersökningsdeltagarna. Vissa hinder för effektiv implementering av uppdaterade policys och riktlinjer identifierades och dessa kunde bestå av tidsbrist, underbemanning eller eftersatt prioritering av spelfrågan. Vidare framgår det att Alnas utbildningsinsatser främjat utformandet av policys och riktlinjer kring skadligt bruk med fokus på spel och spelproblem i organisationerna. 

 • 200.
  Axelsson, Thomas
  Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten.
  Byggutbildningen: En undersökning av före detta elevers åsikter om byggutbildningen2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  How do we match our education with the needs of the construction line of business and the requirements

  of the Swedish National Agency for education? Is there something that we have to change?

  In this study I have asked our former students about their opinion of our education and I have also asked them to give me their view on what a good teacher is like. I have been able to benefit a lot from their answers in my efforts to be that good teacher. This survey took place at Facebook.

  The answers showed that we carry on a piece of solid workmanship. But you can always improve, try harder. The profession contains so many techniques, so many innovations that is impossible to match them all. So, training has to get on and on through all of the students professional life, starting when they leave school and get their first employment as apprentices.

  School education gives them 2500 hours. The trade union gives them still 300 hours if they have passed the core subjects. If they have been working during holidays they get a further 600 hours, making it a total of 3400 hours, equivalent to half way getting fully paid.

  The construction business and school have a shared responsibility for the education of constructors. The business has no specific requirements for their apprentices, more than the intention to work as best as they can, and to learn. Social behaviour is also very important, taking parts in conversations during breaks and being parts of good team work.

1234567 151 - 200 av 2956
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf