Endre søk
Begrens søket
1234567 151 - 200 of 1256
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Bordier, Janna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Potenzielle Auswirkungen eines neuen Fernbahnhofs auf seine Umgebung -- Diskussion zu den Entwicklungsmöglichkeiten um einen neuen Fernbahnhof in Hamburg-Diebsteich2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är skrivet på tyska och behandlar Deutsche Bahn AG:s (det tyska järnvägsaktiebolaget) planer på att förlägga järnvägsstationen Hamburg-Altona, till ett industriområde 2 km norr om det läge den har idag. Enligt dessa planer ska dagens säckstation ersättas av en genomfartsstation, där tunnelbanestationen Diebsteich idag ligger. Den centrala frågeställningen för examens­arbetet är: Vilken påverkan har en ny järnvägsstation på sin omgivning? Rent konkret står platsen för Altonas nya järnvägsstation i fokus och möjligheterna för en ny strukturell utveckling av dess närområde. Arbetet bygger på teorier av Prof. Luca Bertolini, som menar att potentialen för ett utvecklings­projekt kring en järnvägsstation be­ror på förhållandet mellan stationen som trafikknutpunkt och stationen som plats. Om det uppstår en obalans mellan dessa funktioner så skapas ett förändringstryck. Den nya placeringen av järnvägsstationen Altona skulle ge den en mycket stark funktion som trafikknutpunkt men inte tillgodose de vistelsekvaliteter och andra viktiga funktioner som kan attrahera människor. Därmed förefaller det finnas en potential för att utveckla närområdet kring stationen. Det kan även ses som en nödvändighet för att den nya järnvägsstationen långsiktigt skall kunna fungera och tillgodose samhällets behov. Examensarbetet har som mål att förklara planeringssituationen och dess komplexitet för en intresserad allmänhet. Det är ett brett upplagt arbete som ska kunna utgöra grunden för vidare planeringsdiskussioner. Baserat på den centrala frågeställningen har tre koncept med olika målsättningar formulerats. Koncepten konkretiseras i fyra planillustrationer. Förhållandet mellan dessa koncept och möjlig stadsutveckling kring stationen diskuteras, med fokus på de viktigaste intresseavvägningarna.

 • 152.
  Borgström, Jesper
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Analys Handelshamnen: Förslag till utveckling av Handelshamnen i Karlskrona2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Analys Handelshamnen, förslag till utveckling av Handelshamnen i Karlskrona är ett examensarbete för en kandidatexamen i Fysisk Planering från Blekinge Tekniska Högskola 2008, skrivet av Jesper Borgström med Anders Törnqvist som handledare. Den 5 december 1679 togs det officiella beslutet att grunda staden Karlskrona och örlogsbasen. 1998 upptogs Karlskrona på UNESCO:s världsarvslista med motivationen: ”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en planerad europeisk örlogsstad, som influerats av äldre anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för efterföljande städer med liknande uppgifter.” Handelshamnen är en utfyllnad, området fanns inte med i Karlskronas ursprungliga stadsplan utan har tillkommit senare. Handelshamnen är i dagsläget ett mycket attraktivt läge för exploatering inte minst på grund av dess närhet både till havet och till stadskärnan. Området ligger på den södra delen av Trossö mellan Skeppsbrokajen och Stumholmen och har en yta på omkring 650 gånger 60 meter med långsidan mot vattnet, för nuvarande används området främst till parkering. Syftet med arbetet är att utforma ett förslag till en användning och utformning av Handelshamnen som är bättre lämpad än den nuvarande. Förslaget medför huvudsakligen bostäder, det bedöms som viktigt att kajen görs tillgänglig för allmänheten, en viktig del av projektet handlar därför om en offentlig hamnpromenad.

 • 153.
  Borgström, Karin Margaretha
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Sustainability, Innovation and Management in Building (SIMB).
  Effects of Energy Saving Measures at Renovation2008Inngår i: Proceedings of the 2008 World Sustainable Building Conference: world SB08 Convention Centre 21-25 September 2008 / [ed] Greg Foliente et al, Balnarring, Vic.: ASN Events Pty , 2008, s. 441-444Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study focuses on the necessity of having knowledge about different energy saving measures when renovations and reconstructions are planned and designed. It is also of great importance to have routines to follow up what effects the actions taken have had on the energy consumption as well as on the indoor climate when the renovation is completed. A big part of the existing buildings in Sweden are built during a ten-year period between 1965 and 1974. When these buildings are to be renovated there is a great potential for energy saving.

 • 154.
  Borheim, Jenny
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Att vända staden mot Nissan2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  SammanfattninSammanfattning I många städer lägger industrier ner eller flyttar ut från stan. Detta medför att gamla hamnområden blir lediga och kan omvandlas. De blir istället nya attraktiva bostadsområden och populära platser för stadens invånare att röra sig i. Ån Nissan som flyter genom Halmstad delar staden i en västlig och östlig del. Den upplevs idag mer som en barriär än som en tillgång för staden. Kommunen har påbörjat arbetet med att ”vända” staden mot Nissan, men det finns mycket kvar att göra. I arbetet delar jag in Nissan i tre steg där jag först tittar mer övergripande på området runt Nissan från Frennarp i norr till hamnen i söder. Sedan går jag in lite djupare på en mellannivå och pekar på områden som kan förstärkas i området runt centrum. Här ger jag även övergripande förslag på åtgärder. I sista steget fördjupar jag mig mer i delen vid Norre Katts park och museet och visar förslag på nya byggnader och platser. Halmstads kommun har redan gjort mycket förbättringar mot Nissan på den östra sidan. Detta arbete är därför mer inriktat på den västra sidan av Nissan och vad som kan göras för att stärka detta område mot Nissan men även mot centrum. Genom att stärka Halmstad runt Nissan kommer stadens invånare få ett bättre och tätare centrum. I arbetet fokuserar jag på målpunkter, platser och tillgänglighet. Dessa är vägledande ord för den framtida planeringen.

 • 155.
  Boström, Julia
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Den Urbana Trädgården: Ett självorganiserat stadsrum2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Grönstruktur och parker har betydelse för livsmiljön i en stad. Urbana trädgårdar och informell påverkan på grönstrukturen är en allt mer vanlig syn i städer. Ofta tar dessa verksamheter mark i anspråk utan att ägandeskap föreligger men rätten till marken kan med tiden förändras. Uppsatsen undersöker vilka motiv som ligger bakom initiativ till urbana trädgårdar genom fyra fallstudier i Berlin. Intervjuer med initiativtagare och deltagare undersöker om de urbana trädgårdarna är mötesplatser, hur de upplevs påverka sin omgivning och varför informanterna väljer att tillbringa tid i trädgårdarna. Diskussion av resultatet belyses genom teori kring offentliga platser, självorganisering, appropriering och rätten till staden samt en historisk jämförelse med koloniträdgårdsrörelsen. Uppsatsen visar att stadsinvånare har ett behov av kontakt med naturen, och att det behovet kan tillfredställas på ytor i staden som inte behöver vara stora. Trädgårdarna påverkar sin omgivning genom en förändrad dynamik av människor som rör sig på platserna de finns på. Dock är de en del av större förändringar som sker i dess omgivning. Urbana trädgårdar skiljer sig från parker på så sätt att de är inkluderande i formandet av platsen, vilket skapar positiva sociala effekter för de som deltar. De urbana trädgårdarna kan komplettera grönstrukturen, fylla tomma mellanrum i staden och är ett uttryck för att stadsinvånare inte nöjer sig med vad staden erbjuder utan själv förändrar den för att uppfylla sina behov.

 • 156.
  Boström, Sandra
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Wagner, Tina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Development of the Culemborg goods yard, Cape Town, South Africa2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  The aim of this minor field study was to produce a physical plan of the Culemborg goods yard in Cape Town, South Africa, with a distinct alignment towards sustainability for a middle to low income group. With the use of a Kevin Lynch analysis, a block analysis and analysis by Piet Louw the information that had been collected through inventory and study of previous projects of the site was processed. A SWOT-analysis summarized the analyses and from that a few keywords were derived. The keywords, such as pedestrian friendly, dense, integration, mix use, etc., were used as goals in the drafting of the physical plan for the goods yard. Through this a plan proposal was created for the whole area. The authors chose one area each within the plan to explore more deeply. This resulted in two situation plans, one for ‘the activity bridge’ and one for ‘the centre of Culemborg’.

 • 157.
  Bramer, Camilla
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Perspectives on Children amongst Planners in Beijing. A field study in Beijing, China.2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  This thesis is focused on the perspectives on children held by urban planners in Beijing from an explorative approach. The aim is to investigate how planners in Beijing are considering children and the children’s perspective in the urban planning processes. My research is based on interviews with planners in Beijing and literature studies to achieve an understanding for what type of perspective on children that dominates among planners in Beijing. In addition to this, the environmental situation for children in Beijing has been researched through literature studies and observations, to enhance an understanding for children’s role in the Chinese society and Beijing’s urban environments. The interviews were performed in Beijing during the autumn of 2010 among six people involved in urban planning processes. The observations were performed in Beijing during the same time, predominantly in parks and hutong areas of Beijing. This report is based on the theoretical approaches of The child and urban environments, The urban planners and the perspective on children and The cultural, historical and contemporary context of China. The theoretical approaches are used in the analyses focused on the themes of Children in the urban public space in Beijing and The perspective on children among urban planners in Beijing. The result shows that the perspective on children among planners in Beijing today correspond to the perspective on children dominating urban planning processes in Europe during the 1960’s and 1970’s. These perspectives mean that in Beijing, children are not seen or used as active stakeholders in urban planning processes and the adult perspective on children is dominated by prioritizing children’s needs rather than their views and thoughts on their ambient environments. This derives from that in Beijing no sort of citizen participation is common. Therefore, neither are children asked to have their say during planning processes. Planning without citizen participation and with the main focus on the “expert planner” was the situation in many western countries in the 60’s and 70’s. This gives that the perspective on children among planners in Beijing today to some extent corresponds to the perspective among planners in Europe in past times. Today Beijing is undergoing radical urban changes due to of the rapid economical growth of China. This gives, that it is not only the political climate that affects the use of citizen participation, but also that private investors and their interest is dominating in the development processes.

 • 158.
  Brandt, Nils
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Leal, WWennersten, RonaldKTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.Krahn, D
  Conflict Resolution in Coastal Zone Management2008Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In view of the importance of coastal areas to Baltic countries, integrated coastal zone management (ICZM) is a matter of prime concern. ICZM is also an important feature of the project Coastal Zone Management in the Baltic Sea Region (COASTMAN), undertaken in the context of the Interreg IIIB (Baltic Sea) Programme. These experiences are presented in this book, which begins with an overview of the issue of conflict resolution in coastal zone management followed by a description of a set of administrative and legal processes and of case studies in the following regions: Hamburg (Germany), Haapsalu (Estonia), Klaipeda (Lithuania), Primorsk (Russia), Stockholm (Sweden) and Ventspils (Latvia). The third part presents information relating to the educational and training aspects of conflict resolution in ICZM. Thanks to its scope and trans-national dimension, this Handbook will be instrumental for organisations responsible for ICZM and will provide some inspiration towards initiatives that can be undertaken at the local level in order to better understand, and hopefully address, conflicts arising in coastal areas.

 • 159.
  Brandt, Nils
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Shahrokni, Hossein
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Wennersten, Ronald
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Developing a Framework for Transparent Green Building Rating Systems2011Inngår i: ISIE 2011 Conference: Science, Systems, and Sustainability, 2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 160.
  Brandt, S. Anders
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Betydelse av höjdmodellers kvalitet vid översvämningsmodellering2009Inngår i: ULI aktuellt, ISSN 1654-6016, nr 1, s. 8-9Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 161.
  Brandt, S. Anders
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Föreläsningar - övningar - eller?: en jämförande studie av undervisningsmetoder inom gevärsskytte och geografiska informationssystem2004Inngår i: Kunskap och lärande i den högre utbildningen: lärarreflektioner från praktiken / [ed] Sara Dahlström och Göran Fransson, Gävle: Pedagogiska rådet, Högskolan i Gävle , 2004, s. 19-38Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 162.
  Brandt, S. Anders
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Geoinformatics 2004: Proceedings of the 12th International Conference on Geoinformatics : Geospatial Information Research : Bridging the Pacific and Atlantic. University of Gävle, Sweden, 7-9 June 20042004Konferanseproceedings (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  FOREWORD

  Geoinformatics 2004, the 12th International Conference on Geoinformatics, is the premier research forum for Geospatial Information Research. It commenced in 1992 in Buffalo, and has been held every year since. Meetings have been held in North America and Asia in Beijing (1993), Calgary (1994), Hong Kong (1995), West Palm Beach (1996), Taipei (1997), Beijing (1998), Ann Arbor (1999), Monterey (2000), Bangkok (2001), Nanjing (2002), and Toronto (2003, cancelled due to the outbreak of SARS). This is the premier event organized by the University of Gävle, together with the Association of Chinese Professionals in Geographic Information Science (CPGIS-abroad).

   

  This conference is the first of the series that takes place in Europe, hence the subtitle of the conference - bridging the Pacific and Atlantic. I believe it offers an opportunity for all professionals involved in research and development of geographic information systems, global position systems and remote sensing to discuss new theories and technologies around geoinformatics research.

   

  Based on the extended abstracts and following advice from the program committee, the organizing committee selected 108 papers (involving 264 authors from 29 different countries) around 10 different themes included in the proceedings. The conference themes include some emerging research issues such as location-based services and geovisualization as well as long studied conventional issues. As a post-conference publication effort, some selected papers around special themes will go another round of review process to be published in special issues with some scientific journals.

   

  The organization of the event is rather team-oriented work. On behalf of the organizing committee, I would like to thank CPGIS, the University of Gävle, our sponsors and all those individuals involved in making it a successful event, in particular, Kickan Fahlstedt, the conference secretary who took most administrative and organizational matters into her hands; Anders Brandt who read the papers and provided useful comments to the authors; Bengt Eriksson, Stig-Göran Mårtensson, and Bengt Rystedt who are always very supportive for the event; Peter Fisher and David Maguire who share their vision on current geoinformatics research; and all the authors who contribute with their papers of high quality.

   

  Last but not least, the following colleagues or students deserve special thanks for their contributions to the organization of the conference: Gunter Göckelmann, Pia Ollert- Hallqvist, Anna Hansson, Neta Hedberg, Elisabeth Hugg, Mikael Johansson, Rebecca Jonsson, Hendrik Loch, Bengt-Olof Lundinger, Staffan Nygren, Kaj Wejander, and Wenjun Xie.

   

  Welcome to the Geoinformatics 2004, and enjoy your stay in Gävle!

   

  Bin Jiang

  Co-chair of the organizing committee

   

  ---

   

  CONTENTS - VOLUME 1

  Keynote session

  The logic of fuzzy detecting change in geographical information, p. 3

  P. Fisher

  Distributed GIS: computing in the internet age, p. 4

  D. Maguire

  Plenary session

  About egocentric geovisualisation, p. 7

  L. Meng

  Shannonian, semantic and pragmatic geoinformation, p. 15

  J. Portugali

  Spatio-temporal modelling and analysis of geolifelines, p. 22

  C. Claramunt

  Location-based service, mobile GIS and GPS

  Location-based solutions for application services, p. 25

  K.H. Kim, S.G. Hong, J.H. Park and J.H. Lee

  A test-bed simulator for GPS and GIS integrated navigation and positioning research: - bus positioning, using GPS observations, odometer readings and map matching, p. 31

  J. Li, G. Taylor, C. Brunsdon, A. Olden, D. Steup and M. Winter

  Real-time map labelling for personal navigation, p.  39

  Q. Zhang and L. Harrie

  Multi-criteria decision analysis for location based services, p.  47

  M. Raubal and C. Rinner

  Map generalization for OSMasterMap data in location based services & mobile GIS applications, p. 54

  S. Anand, J.M. Ware and G.E. Taylor

  The media and the messages of location-based services (LBS): death of distance or the revenge of geography?, p. 61

  D.Z. Sui

  Real time community mapping: evaluating two wireless technology approaches, p. 69

  Y. Lao

  Digital data collection and analysis techniques for forestry applications, p. 77

  M.G. Wing and L.D. Kellogg

  A review of research and development on intelligent transport systems in Hong Kong - a geographic information system perspective, p. 84

  W.Z. Shi and H.K. Lam

  A distributed architecture for WAP-based mobile GIS, p. 92

  Wang F., Bian F. and Hou Y.

  Efficient routing service for the open LBS services, p. 99

  S.-S. Kim and J.-H. Park

  Network perspective for spatial data distribution on wireless environments, p. 107

  E. Lee, M.-J. Kim, M. Kim and B.-T. Jang

  Precise navigation with the use of buffer zones, p. 115

  A. Banachowicz and J. Uriasz

  The implementation of presentation service using JAVA web services, p. 120

  T.-W. Heo and J.-H. Park

  An open architecture of common core component for location based service, p. 127

  J.-C. Kim, J.-H. Park and J.-H. Lee

  Open LBS solution architecture using service chaining webservices technology, p. 134

  S.-G. Hong, K.-H. Kim and J.-H. Park

  Analysis accuracy integrated position of hyperbolic system JEMIOLUSZKA and satellite navigation system GPS, p. 139

  A. Banachowicz and R. Kamiński

  Spatio-temporal modelling and databases

  A web-based multimedia framework for diffusing spatio-temporal information: application to natural hazards, p. 149

  P-A. Davoine, J. Gensel and H. Martin

  Continuous data warehouse: concepts, challenges and potentials, p. 157

  T.O. Ahmed, M. Miquel and R. Laurini

  An extended locking method for geographical database with spatial rules, p. 165

  Cheng C., Shen P., Zhang M. and Lu F.

  A hybrid approach to detect spatial-temporal outliers, p. 173

  T. Cheng and Z. Li

  A knowledge-based restricted problem solving method in GIS applications, p. 179

  Wei H., Xu Q. and Bai Y.

  Representation of moving objects along a road network, p. 187

  N. Van de Weghe, A.G. Cohn, P. Bogaert and P. De Maeyer

  A three-dimensional temporal GIS for the analysis of morphometric changes, p. 195

  M. Sriti, R. Thibaud and C. Claramunt

  Quality assessment and uncertainty handling in spatial data mining, p. 203

  B. He, T. Fang and D. Guo

  From the schema matching to the integration of updating information into user geographic databases, p. 211

  A. Braun

  Construction and specification of spatial configurations in a geographical information retrieval context, p. 219

  M. Ould Ahmed Limam and M. Gaio

  A new tetrahedral network (TEN) generation algorithm for 3-D GIS, p. 226

  Song Z., Liu Y. and Niu W.

  GIS data modeling of 17th century fortresses on Dardanelles, p. 233

  C. Guney, B. Yuksel and R.N. Celik

  The spatial data server based on open GIS standards in heterogeneous distributed environment, p. 241

  M.-J. Kim, E. Lee, B.-W. Oh and M. Kim

  Vector cellular automata based geographical entity, p. 249

  Hu S. and Li D.

  A method for testing low-value spatial clustering, p. 257

  G. Lin and T. Zhang

  Research on Petri Net based spatiotemporal data model, p. 265

  Yin Z. and Li L.

  Advances in earth observation technologies

  Lossless inter-array predictive coding for subpixel-shifted satellite images based on texture analysis, p. 275

  Gao S., Zhang X.J. and Sun W.D.

  Visualizing distributions from multi-return lidar data to understand forest structure, p. 283

  D. Kao, M. Kramer, A. Love, J. Dungan and A. Pang

  3D scanning and photogrammetry for heritage recording: a comparison, p. 291

  W. Boehler and A. Marbs

  On modelling and visualisation of high resolution virtual environments using LIDAR data, p. 299

  S. Ahlberg, U. Söderman, M. Elmqvist and Å. Persson

  The utilization of GPR data in GIS, p.  307

  Chen B.Z., Hu Z.Q. and Li W.D.

  APIAS - Airborne photos and images attainment system, p. 311

  J.C.C. Gonçalves Junior, E.C. Piovesan, G.C. Silveira and E.A. Silva

  Geovisualisation

  Representation of geographic terrain surface using global indexing, p. 321

  J. Kolar

  Geo-visualization support for multidimensional clustering, p. 329

  G. Andrienko and N. Andrienko

  Annotated observations as knowledge construction elements in visual data analysis, p. 336

  I. Denisovich

  3D geovisualization as a communication and analysis tool in fluvial geomorphology, p. 339

  S.A. Brandt and B. Jiang

  A study on algorithms of a 3D visualization dynamic modification system based on TIN, p. 347

  P. Yang, H. Lin, S.J. Mao and D. Shen

  A multi-user mobile system to visualize environmental processes, p. 355

  J. Danado, E. Dias, T. Romão, N. Correia, A. Trabuco, C. Santos, J. Serpa, M. Costa and A. Câmara

  Interacting with 17th century fortresses on Dardanelles through web-based geo-visualization, p. 363

  C. Guney and R.N. Celik

  Visualization of landscape data in digital maps by exclusive use of XML-based languages, p. 370

  K. Neumann, P. Ahlbrecht, S. Eckstein, B. Mathiak and A. Kupfer

  Embedding digital rights in geovisualizations, p. 375

  J. Döllner

  Experimental research on web-based 3D terrain visualization - using Java3D and Microsoft.Net, p. 383

  Wang Y., Tan H. and Liu J.

  The principles of designing CIS - cartographic information system, p. 389

  Zheng S. and Chen Y.

  A network common data form (NetCDF) utility for efficient environmental data processing and visualization, p. 397

  J. Liu, J.M. Chen, D.T. Price, and S. Liu

  Design and implementation of high precision map symbol library based on GDI+, p. 405

  Wu X., Du Q., Cai Z. and Xu Z.

  User-centered 3D geovisualisation, p. 412

  A. Nielsen

  Studying groundwater resource by volume visualization technology, p. 417

  Zhu G., Xu Z., Wu X. and Yan H.

  Cognition theory-based research on adaptive user interface for GEO-visualization system, p. 424

  Ling Y., Chen Y. and Wang Y.

   

  CONTENTS - VOLUME 2

  GIS in urban planning and modelling

  Spatial patterns of urban growth in Nepal: a GIS-assisted analysis, p. 435

  M. Adhikari, B.A. Portnov and M. Schwartz

  What's planning (support system design)?, p. 443

  M. Campagna and G. Deplano

  GIS and remote sensing for urban planning: a case of Festac town, Lagos, Nigeria, p. 451

  M.J. Fasona and A.S. Omojola

  Geographical information systems on the web for public participation in planning, p. 459

  O. Gudes, E. Stern and T. Svoray

  Study on China National Park planning supported by spatial information technology, p. 464

  Dang A., Liu X., Yang R. and Zhuang Y.

  Uncertainty and data quality

  Uncertainty evaluation of military terrain analysis results by simulation and visualization, p. 473

  P. Horttanainen and K.Virrantaus

  Defuzzification operators for geographical data of nominal scale, p. 481

  T. Hatzichristos and J. Potamias

  Fuzzy model and Kriging for imprecise soil polygon boundaries, p. 489

  R. Sunila, E. Laine and O. Kremenova

  Fuzzy description of fuzzy direction relations and their similarities, p. 496

  Du S., Wang Q. and Yang Y.

  A new approach for modeling uncertainty in remote sensing change detection process, p. 503

  A. Alimohammadi, H.R. Rabiei and P.Z. Firouzabadi

  GIS in environmental management and decision making

  Mapping landslide susceptibility in the Three Gorges area, China using GIS, expert systems and fuzzy logic, p. 511

  A-X. Zhu, R. Wang, J. Qiao, Y. Chen, Q. Cai and C. Zhou

  A 3D GIS for managing building rehabilitation process, p. 518

  F. Ramos, D. Siret and M. Musy

  Spatial-temporal carbon sequestration under land USE and land cover change, p. 525

  S. Liu, J. Liu and T.R. Loveland

  GIS based analysis of store closure: a case study of an Office Depot store in Cincinnati, p. 533

  Y. Xu and L. Liu

  Branch bank closures in Sydney: a geographical perspective and analysis, p. 541

  L. Zhao, B. Garner and B. Parolin

  Integration of multidisciplinary knowledge and modelling techniques for a river-SDSS, p. 549

  J. Möltgen and G. Schmidt

  Applications of GIS and RS for land use dynamics monitoring in the rim zone of North China, p. 557

  Z. Qin, B. Xu, J. Liu and W. Zhang

  A methodology for siting a water harvesting reservoir, p. 565

  W.M. Jabre and F.A. Awar

  Landscape indices for comparison of spatial forest patterns in different geographical regions, p. 573

  E.M. De Clercq and R.R. De Wulf

  GIS in spatial management on a local level of administration in Poland, p. 578

  P. Fogel and J. Fiszczuk-Wiktorowicz

  Development of spatial GIS database for monitoring on dynamic state of grassland productivity, p. 585

  and animal loading balance in Northern China

  B. Xu, X. Xin, Z. Qin, H. Liu, Z. Chen, G. Yang, W. Wu, Q. Zhou and X. Wu

  Remote sensing coupled to a database of catchments and coastal zones, p. 593

  S.G. Halldórsdóttir and H. Þorbergsson

  Regionalization of N2O measurements for the North China Plain, p. 599

  G. Bareth and M. Kogge

  Application of RS and GIS in ecological environmental dynamic monitoring and management information system, p. 607

  Liao K.

  Geospatial cancer analysis for the state of Santa Catarina, brazil - environmental parameters considered, p. 615

  C.E. Hübner and F.H. Oliveira

  Information extraction from remote sensing data

  Object-based updating of land-use maps of urban areas using satellite remote sensing, p. 623

  R.J. Dekker

  Multiscale object-specific analysis: scale problems and multiscale solutions, p. 631

  O. Hall, G.J. Hay and D.J. Marceau

  A greedy point algorithm derived by Gabor filter bank for IKONOS satellite image segmentation, p. 639

  N. Nezamoddini-Kachouie and J. Alirezaie

  A modeling-based threshold approach to derive change/no change information over vegetation area, p. 647

  Y. Hu, S.M. de Jong and R. Sluiter

  A neural network approach for information extraction from remotely sensed data, p. 655

  J. Liu, G. Shao, H. Zhu and S. Liu

  New stereo matching and 3D view generation algorithms using aerial stereo images, p. 663

  J.-C. Kim and J.-H. Park

  Comparison of remote sensing based analysis of crop diseases by using high resolution multispectral and hyperspectral data - case study: Rhizoctonia solani in sugar beet -, p. 670

  R. Laudien, G. Bareth and R. Doluschitz

  A comparison of land-use classification with sampled IKONOS and TM imagery, p. 677

  Tang Z. and Zhu L.

  Quality study of ASTER data geometry by digitize contour lines in ILWIS, p. 683

  A. Partovi, K. Grabmaier and J. Hendrikse

  A new algorithm for map projection reverse transformation in GIS, p. 691

  Teng J., Huang W. and Sun M.

  Exploitation of geospatial techniques for studying the snow and water runoff parameters, p. 699

  A.S. Almas, M. Azam, M.J. Butt and S. Amer

  Land cover mapping of Khulna City applying remote sensing technique, p. 707

  M. Billah and G.A. Rahman

  Integration of ground sampling with satellite imaging through GIS database to monitor rangeland productivity for grazing in north China, p.  715

  Z. Qin, B. Xu, W. Li, W. Zhang and J. Liu

  Forestry inventory and information systems in developing countries: constraints and benefits, p. 723

  S.M. Malaza, P.G. Abbot and S. Mabena

  Multi-scale representation and generalisation

  Building a multi-granularity based spatial database, p. 733

  Cheng C. and Lu F.

  Automated generalisation in a multiple representation database, p. 741

  M. Dunkars

  Data update across multi-scale databases, p. 749

  H.-K. Kang, J.-W. Moon and K.-J. Li

  Modelling urban road networks integrating multiple representations of complex road and junction structures, p. 757

  N.N. Ulugtekin, A.O. Dogru and R.C. Thomson

  Streaming of compressed multi-resolution geographic vector data, p. 765

  J. Persson

  Metadata and spatial data infrastructure

  A hierarchical framework to aid the entry of metadata, p. 775

  J.-H. Hong, Y.-H. Chen and H.-P. Liao

  Building a taxonomy of GI knowledge - using Bloom's taxonomy to evaluate non-professional users' understanding of GI, p. 783

  M. Arleth

  Opportunities and challenges for SDI development in developing countries - a case study of, p. 789

  Uganda

  M. Musinguzi, G. Bax and S.S. Tickodri-Togboa

  SDI and network-based GIS for disaster management, p. 797

  A. Mansourian, A. Rajabifard and M.J.V. Zoej

  Discovering structure in geographical metadata, p. 805

  I. Podolak and U. Demšar

  Map interface valid coverage analysis based on XML metadata, p. 812

  H.-P. Liao and J.-H. Hong

  A cadastral domain model, p. 820

  J.M. Paasch

 • 163.
  Brandt, S. Anders
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Rapport från Utbildningssektionens årliga utbildningskonferens2009Inngår i: Kart- & bildteknik, ISSN 1651-792X, Vol. 2009, nr 3, s. 18-19Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Kartografiska sällskapets utbildningssektion genomför varje år de så kallade lärardagarna, en utbildningskonferens som kretsar kring geografisk information. Tilltänkta deltagare är alla, både utbildare och avnämare, som har intresse av utbildningsfrågor från skol- till universitetsnivå. Den 17 till 18 augusti detta år stod KTH som värd, med Hans Hauska hållande taktpinnen, och med 19 deltagare från ett tiotal olika arbetsgivare.

 • 164.
  Brandt, S. Anders
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Resolution issues of elevation data during inundation modeling of river floods2005Inngår i: Proceedings of the XXXI IAHR Congress [Elektronisk resurs]: Water engineering for the future: choices and challenges. COEX Seoul September 11-16, 2005, Seoul: Korea Water Resources Association , 2005, s. 3573-3581Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A case study of the Eskilstuna River in Sweden is presented. This study is carried out within the project KRIS-GIS®, a Swedish initiative of handling crisis situations, including flooding. The purpose is to show how different resolutions in input elevation data affect the resulting inundation maps. Terrain elevation points at the sides of the river were gathered from an airborne laser altimetry survey, and river bed elevations were gathered from an echosounding survey. The terrain model was constructed in ArcView GIS as a triangulated irregular network (TIN), which served as the base for all later modeling. The hydraulic modeling was done as one-dimensional steady flow in HEC-RAS flow routing software. High-resolution elevation data resulted in better inundation delineation than did lowresolution elevation data. If the mean water discharge was used in the modeling and if the river is narrow, a low resolution could even lead to that the river itself would not be marked as inundated. At high water discharges, the river was usually inundated, but there was great uncertainty if the riparian areas really would be flooded or not. With steep side slopes, the delineation of inundation becomes more certain, while at gentler side slopes, the flow is distributed on a larger surface with a risk that the raster cells will be incorrectly marked regarding inundation. Finally, the use of high-resolution elevation data compared with lowresolution data, makes estimates of friction factor, Manning’s n, relatively more important for correct results in inundation studies.

 • 165.
  Brandt, S. Anders
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Svensk kartografiutbildning i ett historiskt perspektiv2008Inngår i: Kartan i våra hjärtan: Kartografiska Sällskapet 100 år 2008, Stockholm: Kartografiska Sällskapet , 2008, s. 305-318Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 166.
  Brandt, S. Anders
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  The University Exchange Programme and the Master's Programme for ALAGaC Employees: Report No. MN 3-14 in the project Capacity Building in Human Resource Development to Strengthen the Land Administration Sector of Mongolia, September 20062006Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 167.
  Brandt, S. Anders
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Utbildning och kompetensutveckling inom lantmäteri, kartografi, GIS och mätningsteknik2008Inngår i: Atlas: Geografi och kartor — igår — idag — imorgon, ISSN 1654-9015, Vol. 1, s. 34-34Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 168.
  Brandt, S. Anders
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Översvämningsmodellering i GIS: betydelse av höjdmodellers upplösning applicerat på Eskilstunaån - ett delprojekt i KRIS-GIS®2005Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Under senare tid har översvämningar alltmer uppmärksammats av allmänhet, politiker, myndigheter och organisationer. Samtidigt har allt fler insett att det inte är en fråga om en översvämning kommer att ske utan när och hur stor den blir. Detta innebär att översvämningsrisker ständigt måste vara en närvarande del i politikers, planerares och krisberedskapsorganisationers arbete. Ett sätt att vara väl förberedd inför översvämningar är att ta fram översvämningsområden för olika stora vattenflöden. Därför har det inom projektet KRIS-GIS®, beställt och finansierat av Krisberedskapsmyndigheten, gjorts en mer detaljerad specialstudie över översvämningar kring Eskilstunaån. Tillförlitligheten hos framtagna översvämningsområden beror framför allt av två faktorer: korrekt vattenflödessimulering och korrekt beskrivning av terrängen. I denna studie har den endimensionella modellen HEC-RAS använts för flödessimuleringen och för beskrivning av terrängen har en flygburen 3D-laserskanning över området kring Eskilstunaån utförts. Dessutom har ekolodning utförts för att möjliggöra beskrivning av bottentopografin i Eskilstunaån. Samtliga höjddatapunkter kopplades ihop i ett GIS till ett triangulärt oregelbundet nätverk, TIN. Därefter lades sektioner tvärs över vattendraget och omgivande terräng. Dessa tvärsektioner tilldelades höjdvärden från TIN-modellen innan de exporterades till HEC-RAS. Fyra olika vattenföringar simulerades i HEC-RAS: medelvattenföringen på 23,7 m3/s, årsfloden på 70 m3/s, 100-årsflödet på 123 m3/s samt högsta beräknade flödet på 198 m3/s. Dessutom har det gjorts några alternativa körningar med varierande värden på Mannings n, dvs. markfriktion. Efter körningar i HEC-RAS, exporterades resulterande vattennivåer tillbaka till GISet där ett resultatraster skapades, där varje rastercell visades som översvämmad eller ej, och i förekommande fall översvämmat djup. Resultaten av översvämningsanalyserna visar att betydligt säkrare översvämningsprognoser nu kan göras när tillgång till terrängmodeller av hög kvalitet finns. Vid tidigare studier har Lantmäteriets höjddatabas använts, där höjder finns representerade med ett värde per 50-metersruta. Från att terrängmodellen har varit den begränsande faktorn övergår i stället en korrekt beskrivning av markens råhet eller friktion, uttryckt som Mannings n, till att vara den begränsande faktorn. Det rekommenderas därför att differentiera råhetsvärdena beroende på vilken markanvändningstyp som finns längs med vattendraget. Speciellt viktigt är detta i flacka områden. För Eskilstunaåns nordligaste delar är det viktigt att vattennivån i Mälaren bedöms korrekt. För att sprida och kunna dra nytta av resultaten framtagna i KRIS-GIS®-projektet rekommenderas det att färdiga översvämningspolygoner kan användas av kommuner, räddningstjänst osv. i deras arbete. De kan ringa eller automatiskt få information, från t.ex. SMHI eller vattenregleringsföretag, som innehåller upplysningar om förväntade flöden. Motsvarande polygon för förväntat flöde visas i ett GIS och direkt har man lägesbilden klart för sig. Utöver detta har även visualiseringsaspekter behandlats.

 • 169.
  Brandt, S. Anders
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Arnberg, Wolter
  Stockholm University.
  A harmonized GIS course curriculum for Swedish universities2007Inngår i: EUC'07 HERODOT Proceedings: ESRI European User Conference 2007: Stockholm, Sweden, 25-27 September 2007, 2007, s. 10 s.-Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  With the implementation of the Bologna declaration, European and other universities must change or adjust courses and programmes so they fit into the Bologna model. In Sweden this will take place during 2007. The intention with the declaration, for example, is that a basic course in one subject at one university should be treated as equivalent to the same type of course at another university. Once a year, the recently formed section for education of the Swedish Cartographic Society gathers university lecturers and others for an education conference to discuss matters concerning higher education in geomatics, geoinformatics, geography, etc. Last year’s conference identified the need for a harmonized course curriculum in basic GIS. One of the advantages of such a course is easier transfer of study records for inclusion of course credits in study programmes at other universities. Therefore, an attempt has been made to write a harmonized course curriculum for basic GIS. The course will contain about 50% common content and about 50% of content decided by the individual university. The common content will be described as learning outcomes, and then it is up to the universities to place the learning outcomes into a context. Thanks to this common core, the course can be given for such diverse programmes as archaeology, land surveying, or economy, and still be able to include the required knowledge for students to continue on more advanced courses at other universities.

 • 170.
  Brandt, S. Anders
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Bergquist, Arne
  Lantmäteriet.
  Översvämningskarteringars tillförlitlighet2009Inngår i: Kart & Bildteknik (Mapping and Image Science), ISSN 1651-792X, nr 4, s. 33-35Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I ett tidigare nummer av Kart & Bildteknik beskrevs ett pågående forskningsprojekt som försökte ta reda på om det finns en optimal kvalitet på geografisk information som underlag för detaljerad översvämningskartering (Bergquist, Brandt & Klang, 2008). Projektet är nu avslutat och avrapporterat i Brandt (2009) och Klang och Klang (2009). Av resultaten framgår bland annat hur mycket tillförlitligheten av en översvämningskartering minskar med graden av försämrad höjdmodell, vilken utgör ett av de viktigaste underlagen för en översvämningsanalys. I samband med EUs översvämningsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv, 2007) föranleder detta en diskussion om vilka översvämningskarteringar som krävs för att uppfylla direktivet.

 • 171.
  Brandt, S. Anders
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Karlsson, Janne Margrethe
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Ollert-Hallqvist, Pia
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Harmonization of GI educations in Sweden and the Bologna process: viewpoints of University of Gävle2006Inngår i: Fifth European GIS Education Seminar (EUGISES 2006), 2006, s. 10-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  With the implementation of the Bologna declaration, many study programmes and course curricula needs to be updated and revised. This paper describes the current situation in Sweden regarding GIT educations and courses and whether a harmonization is needed. A survey was made to see which GIT courses that are given and at which level they are given at the various universities. For some universities, interviews were conducted about their courses’ contents and their strategies for determining course levels. Discussions were also made about harmonization of courses between Swedish universities. Some problems due to lack of harmonization was noted, which probably will be more severe in the future due to increased student mobility. To harmonize courses, Bloom’s revised taxonomy is put forward as a tool which is used to clearly state the level of the course in relation to learning objectives.

 • 172.
  Brandt, S. Anders
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Larsson, Anders
  Göteborgs universitet.
  Kartografiska Sällskapets utbildningssektion: ett nytt tillskott i KS-familjen2006Inngår i: Kart- & bildteknik, ISSN 1651-792X, Vol. 21, nr 2, s. 10-11Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  På Kartografiska Sällskapets årsmöte i Jönköping den 21 mars beslutades att inrätta en ny sektion inom sällskapet – en utbildningssektion. Denna artikel beskriver bakgrunden till sektionen och dess verksamhetsidé. Utbildningssektionens embryo tillkom för tre år sedan efter förslag från ULI som delegerade uppgiften till Geomatikprogrammet vid Högskolan i Gävle. Tanken vara att skapa ett forum för lärare inom geomatikområdet. Både för att sammanföra lärare från olika lärosäten, för att öka förståelsen för varandras arbeten, och för att kunna förbättra möjligheterna till samarbete.

 • 173.
  Brandt, S. Anders
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Mårtensson, Stig-Göran
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Utbildning inom kart- och mätningsteknik2008Inngår i: Sveriges kartläggning: tillägg 1998-2007, Gävle: Kartografiska sällskapet , 2008, s. 208-213Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 174.
  Bredberg, Paulina
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Makten över handeln. En studie om maktförhållanden och deras betydelse i utvecklingen av handelsplatser i en kommun.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  Handel kan beskrivas som grunden i städer och deras utveckling. Handelsplatser lockar människor och skapar stadsliv. Handel är således en viktig del både i översiktliga mål och i den fysiska planeringen. I stadsbyggnadsideal om att skapa en tät och blandad stad är handel en central aspekt och en önskan om att kunna styra handelsplatsernas utveckling kan i idealen utläsas. I diskussioner kring handelns utveckling som förts av forskare och i myn- dighetsrapporter ifrågasätts dock var makten att styra utvecklingen egentligen ligger. I denna studie undersöks hur maktförhållanden kopplade till handel kan påverka utveck- lingen av handelsplatser i en kommun. Utvecklingen diskuteras främst utifrån dimensionerna lokalisering, utformning samt skala, och en diskussion förs kring vilka aktörer som har makt och är drivande i utvecklingen. I studien används maktperspektiv om t.ex. definitionsmakt och utvecklingskontroll för att belysa och diskutera handelsplatsers utveckling. Inom ramen för studien har en fallstudie genomförts i Malmö stad, där etableringen av de två köpcentrumen Entré och Emporia används som fallstudieobjekt. Analysen av fallen belyser etableringsprocessen utifrån ett aktörsperspektiv och i den avslutande diskussionen förs resonemang kring vilka maktfaktorer och vilka aktörer som är drivande i vilka frågor i handelsplatsers utveckling. Analysen visar att den bild som framställs av handel i den kommunala planeringen har stor betydelse för utvecklingen, bland annat genom definitioner av fokusområden och genom begreppsanvändning. Det offentligas styrmöjligheter är också beroende av hur stark eller vag den framställda bilden är. Studien visar sammanfattningsvis att det främst verkar vara privata aktörer och deras normer som har makt att driva utvecklingen av handelsplatser.

 • 175.
  Bredin, Johan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Majholm, Kim
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Utvärdering av multistation Leica MS50 för detektering av deformationer2014Independent thesis Basic level (professional degree), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Deformationsövervakning har en betydande roll i samhället idag. Genom att studera och förutse deformationer har problemen kring konstruktion av dammar, broar och tunnlar kunnat hållas nere. Utan en fungerande deformationsövervakning kan såväl industrier som människor påverkas negativt. Deformationer i gruvor kan leda till stopp i produktionen medan deformationer i byggnader utgör en risk för människans säkerhet. För att förhindra dessa följder är det viktigt att analysera och övervaka deformationer med lämpligast mätningsmetod. Punktmolnsinsamling för deformationsövervakning utförs i huvudsak med markburna laserskannrar. Ett nytt instrument har dock nyligen kommit ut på marknaden, multistationen Leica MS50, som har möjlighet att skanna in hela punktmoln på liknande sätt som markburna laserskannrar.

   

  I denna studie har deformationsmätningar utförts för att visa den minsta detekterbara rörelse som kan upptäckas med multistationen Leica MS50. Studien behandlar även hur olika upplösningar påverkar skanningstiden och skanningsfrekvensen samt om materialet som skannats har någon inverkan vid detektering av deformationer. I studien användes Leica MS50 i tre olika moment för att skanna punktmoln i flera olika upplösningar för deformationsmätningar. I de olika momenten skannades plastmaterial av olika tjocklekar och optiska egenskaper för att simulera deformation. För att analysera punktmolnen användes mjukvaruprogrammet Geomagic Control. Analysen utfördes genom att skapa en mesh av referensytan och mäta avstånden från deformerade objekt till den nämnda meshen.

   

  Resultaten som erhölls visar tydligt hur deformationer på 2,1 mm kan upptäckas i djupled. Vidare kunde det konstanteras att skanningsmaterialets egenskaper har en stor påverkan vid avståndsmätningar. Det gick att se ett tydligt samband mellan tjocklek på material och avståndsfel i de fall där reflekterande transparenta plastmaterial användes. I denna studie kunde samtliga icke-transparenta deformationsobjekt detekteras vid mätning med alla upplösningar. Därmed kan slutsatsen dras att den lägsta upplösningen (15 × 15 mm) är den mest fördelaktiga i denna studie p.g.a. den korta skanningstiden. Det kunde även fastställas att punktupplösningen hade en direkt inverkan på skanningsfrekvensen, ju lägre upplösning desto lägre frekvens.

 • 176.
  Bring, Hedda
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  A Digital Elevation Model of the Lövåsen Esker2007Student paper second term, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The threats imposed by the ongoing climate change become successively more clear. In the municipality of Sandviken the possible rise in water level in the lake Storsjön might cause major problems. This study aims to produce an elevation model over one of the threatened areas so that the effect of different water levels in the lake can be studied in the future.

  The area of study consists of an esker cutting straight through the lake Storsjön. The area is densely populated and the size is about 13 hectares.

  Measurements were performed, both with GPS, utilizing Network-RTK, and with total station. The formations of the ridge were captured by following the breaklines with a point density of 225 points/ha as an intended goal.

  The GPS measurements were transformed into the local coordinate system of Sandviken municipality. The measured coordinates for six control points were compared to the true coordinates. The fit was not perfect, so a Helmert transformation was performed on the plane coordinates. The accuracy of the measurements was below 50 mm after the transformation. Net adjustments in plane and height were performed on the total station measurements. The error ellipses for the station points varied from 2 to 44 mm. The over all point density achieved was 274 points/ha.

  Two elevation models were created, one Triangular Irregular Network (TIN) and one interpolated model using a kriging interpolation. Contour lines from both models were produced and compared with each other. The TIN creates a more angular surface and therefore the contour lines are not as smooth as in the interpolated model. Both models showed good resemblance compared with the original data.

 • 177.
  Broberg, Petra
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Fördjupad översiktsplan för Skegrie tätort2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Regionen kring Öresund befinner sig i ett expansivt skede, vilket bidrar till att trycket på bl.a. småhus i området har ökat och Trelleborgs kommun är intresserad av att ge Skegrie en större utbredning. Skegrie är en av de tre främsta utvecklingsorterna i kommunen. Den är belägen längs Skegrie byaväg, invid E6 mellan Malmö och Trelleborg. Det bor ca 560 människor i byn. Skegrie är en gammal ort, dock har över hälften av småhusbebyggelsen tillkommit år 1961 eller senare. I antagen översiktsplan från 2002 står att Skegrie saknar ett ”naturligt centrum” med varierat utbud, ett sammanhängande grönstråk inom orten liksom ett sammanlänkat cykelstråk inom byn och till andra orter i kommunen med viktiga målpunkter. Här förekommer problem gällande genomfartstrafik och kollektivtrafiken behöver ses över. I rapporten redovisas förslag på hur Skegrie kan expandera som en attraktiv by med service och bostäder utan att bykänslan går förlorad. Centrumbildning, grönstruktur, kommunikationer, historia och kulturmiljövård belyses. Ett förslag över ett nytt bostadsområde gestaltas.

 • 178.
  Broberg, Tora Sigynsdotter
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Södra Hamnen- en stadsdel i Helsingborg, Handbok i fysisk planering2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Helsingborg är i behov av att växa. Detta beror bl.a. på dess geografiska placering i centrum av Öresundsregionen. Som en av de större städerna i denna till innehållet växande landsdel är framtidsutsikter extra goda. Av den anledningen förutspås befolkningsantalet fortsätta stiga och behoven öka. Dess sundsnära läge är en av stadens stora kvaliteter vilket lockar många och gör sitt till den positiva framtidsbilden. Ytterligare en betydelsefull faktor för Helsingborgs utveckling är näringslivsklimatet. Nyligen etablerades Campus Helsingborg, som är en del av Lunds universitet, i staden. Inom kort kommer även portarna till IKEA:s huvudkontor att slås upp, vilket i sig ger en stark positiv signal. Dessa två medverkar, tillsammans med övrigt näringsliv, till liv och ökad rörelse. Med de båda nytillskotten kan stadens antas få nya invånare och nya behov. Det finns således ett underlag för tillväxt i Helsingborg. Dess geografiska läge och utbredning ger dock staden en del problematiska förutsättningar. Helsingborgs bebyggelse sträcker sig längs Sundet och staden har en långsmal form. Förutom detta delas staden i en övre och en nedre del av landborgen som sträcker sig från norr till söder. Kopplingen mellan de två delarna är betydelsefull för stadens sammanhang. Med det södra hamnområdet har Helsingborg en mycket god möjlighet att bli större, mer sammanhängande och mer innehållsrik. Området ligger väster om centrum och hyser idag mestadels hamnverksamheter av olika typ. Ambitionen att utveckla området har till viss del sin grund i utbyggnaden av Norra Hamnen på 1990-talet. Den nya bebyggelsen ökade stadens kontakt med vattnet och har blivit en mycket attraktiv del av Helsingborg. Detta positiva tillskott till stadsmiljön har därför delvis lett fram till målsättningen att skapa fler tillgängliga miljöer vid vattnet för stadens invånare och besökare. Helsingborg skall åter bli en stad vid Sundet. En utveckling av det södra hamnområdet kan vara till fördel för staden i flera avseende. Områdets storlek och läge innebär att stora tillväxtbehov kan tillgodoses på en yta som dessutom är centralt placerad. En ny urban och stadsmässig miljö, såsom Norra Hamnen, kan skapas intill Sundet. Förutom att centralt belägna miljöer intill vattnet ofta anses attraktiva och lockar människor kan ny bebyggelse ge staden nya och tydligare sammanhang. Idag kan de norra och södra delarna av Helsingborg delvis upplevas isolerade från varandra. En anledning till detta är deras olika sociala klimat och historiska utveckling. Kontakten mellan dem är svag. De södra delarna dras samtidigt med ett rykte som är sämre än de norra. En bättre koppling till Stadsparken, som ligger mittemellan de båda, kan medverka till att förändra denna situation. Med en utveckling av Södra Hamnen kommer Stadsparken att hamna i större fokus. Parken blir den punkt där de tre delarna möts. Möjligheten till att den blir livligare och en ännu mer betydelsefull målpunkt är stor. Längs den led, Malmöleden, som idag isolerar hamnen från staden kan ytterligare kopplingar skapas som bidrar till att göra hamnen till en del av staden och staden mer sammanhängande. Speciellt viktig kan kontakten till Helsingborgs södra delar anses vara. Uppfattningen är att utvecklingen av hamnområdet kan påverka stadsdelen Söder i positiv riktning. Kopplingarna i öst-västlig riktning kan dessutom ge bättre kontakt mellan stadens övre och nedre delar. Läggs extra vikt vid en del av dessa kan det bli mindre arbetsamt att ta sig på tvärs genomstaden. Nya attraktiva målpunkter i Södra Hamnen medverkar till att flödet genom staden, som under lång tid huvudsakligen gått i nord - sydlig riktning och som till viss del förändrats med tillskottet av Norra Hamnen, förändras ytterligare. Utvecklingen av en stadsdel nära vattnet kan ta sig olika uttryck. I boken ”The New Waterfront - A Worldwide Urban Success Story” av Ann Breen och Dick Rigby har olika typer av vattennära områden runt om i världen studerats och kategoriserats. I examensarbetet beskrivs de olika typerna som utkristalliserats och en del exempel redovisas utförligt. För många gäller att en sorts funktioner fått dominera. Exempelvis kan områdena, eller vattenfronterna, bli inriktade på rekreation, kultur eller bostäder. Några, som Akker Brygge i Oslo, får en miljö där funktioner integreras och traditionella stadsmiljöer kan växa fram. Att skapa en ny stadsdel, Södra Hamnen, är på många sätt en god idé. Att arbeta för att denna blir av traditionellt slag kan vara en ännu bättre idé. Som tidigare nämnts har Campus Helsingborg etablerats i Helsingborg och inom kort finns även IKEA på plats. Båda dessa ligger i Södra Hamnen. Förutom dessa två finns sedan länge färjetrafik till Oslo och Helsingør etablerad i området. Trafiken är på många sätt kopplad till Knutpunkten, stadens centralstation, i Södra hamnens nordöstra hörn. Alla dessa verksamheter medverkar till mycket liv och rörelse. Det innebär att området redan innan det bebyggts är livfullt. Detta skiljer hamnområdet från många andra stora projekt. Samordnas dessa med ny bebyggelse där bostäder såväl som fler verksamheter tillåts samexistera, kan en traditionell och händelserik stadsdel växa fram. I en sådan integreras funktioner och möjligheter finns för att bo, arbeta och tillbringa fritiden på ett och samma ställe. För att kunna förändra hamnområdets miljöer till en stadsmiljö präglad av mer liv och spänning måste en del problem angripas. En förutsättning för hamnområdets utveckling är att järnvägen, som idag sträcker sig längs Malmöleden och isolerar området från staden, placeras i en tunnel. Södertunneln har diskuterats en längre tid och en förstudie som föreslår ett antal olika alternativ till tunnelsträckningar har arbetats fram. Projektet kräver omfattande insatser, tid och målmedvetenhet. Vidare innebär en utveckling av området att ett flertal problematiska frågeställningar kring bl.a. trafikföring angrips. Med Campus Helsingborg, IKEA, Knutpunkten och färjeverksamheten är Södra Hamnen ett trafikintensivt område. Det förhindrar inte framväxten av en stadsmiljö men måste organiseras för att bli förenlig med en sådan. Om Södra Hamnen skall bli en traditionell stadsdel bör även beslut kring hur verksamheter i området, såväl sådana kopplade till hamnens funktioner som exempelvis reningsverket som är placerat i hamnens västligaste del skall hanteras. Genom en grundlig inventering och analys har slutsatser nåtts som talar för att hamnområdet skall prioriteras för stadsutveckling. De förutsättningar som finns, i form av stadens behov, områdets läge, existerande verksamheter och möjligheter, gör Södra Hamnen ovanligt bra för stadsbyggande. Med hjälp av inventering och analys dras slutsatser om hur befintliga funktioner skall hanteras för att göra en vidare utveckling möjlig. För hamnverksamheterna gäller att några blir förflyttade. Problem med platsbrist avhjälps till viss del genom nya utfyllnader. Sådana har kontinuerligt genomförts och anses vara en möjlighet för att lösa problem och samtidigt förbättra förutsättningarna för en del av områdets verksamheter. På den nya marken kan Oslofärjans angöringsläge och en hamn för kryssningsfartyg, som regelbundet anländer till Helsingborgs hamn, bl.a. förläggas. För reningsverket, som sätter en del käppar i utvecklingshjulet, föreslås en bebyggelse som kapslar in bassängerna. En sådan åtgärd kan dessutom bidra som ett spännande inslag i stadsbilden. För andra funktioner som gör det svårt att bebygga Södra Hamnen rekommenderas omlokalisering eller andra typer av åtgärder som stämmer väl med en utveckling. Ett inslag i hamnmiljön som måste hanteras för att Södra Hamnen skall kunna växa är uppmarschområdet. Markytan är till för de bilar som är på väg av och på färjan till Helsingør. Idag är området en stor yta dominerad av asfalt. Uppmarschområdet är dimensionerat för den del av året, cirka tre månader, som är högsäsong. Det får till följd att den till stora delar är tom under resterande nio månader. En utformning föreslås därför med utgångspunkt i att skapa ett vackrare och mer attraktivt område med möjlighet till förändring för andra andvändningsområden längre fram i tiden. Förslaget innebär att en bebyggelse med rutnätsstruktur skapas i Södra Hamnen. Strukturen grundar sig på den angränsande stadsdelen Söders stadplanemönster samt på de tidigare planer på bebyggelse som finns över hamnområdet. Med hjälp av denna sortens plan kopplas nya gator ihop med befintliga och staden växer naturligt. Därmed organiseras också trafikstrukturen i den idag mycket hårt belastade hamnen. Betydelsefullt i detta sammanhang är att Malmöleden, som idag utgör en stor barriär mellan hamnen och staden, ges en ny utformning och omvandlas till stadsboulevard. Bebyggelsen skall ges olika utryck beroende på placering i området. Det innebär att byggnader i öster, mot den nya stadsboulevarden, har annorlunda formspråk än de som ligger vid kajkanterna. Överlag gäller en låg bebyggelse, i genomsnitt fyra våningar. I byggnaderna är det viktigt att integrera funktioner. I så hög grad som möjligt skall bostäder och verksamheter existera vägg i vägg. För att behålla hamnmiljöns ”hårda” karaktär och samtidigt göra stadsdelen ”mjukare” förslås principer för offentliga platser och gaturum. Gator i nord – sydlig riktning domineras av vattenkonst i olika former medan de i väst – östlig riktning präglas av grönska. Vattnet kan medverka till att förstärka upplevelsen av hur kustlinjen successivt förflyttats åt väster medan grönska skall symbolisera hur vegetation letar sig från inlandet ut till havet. På en del av de platser som skapats och i många siktlinjers fond domineras den estetiska utformningen av vatten. Förutom att skapa en plan över Södra Hamnen har examensarbetet inneburit en närmare granskning av en ny Universitetsplats samt omorganisation av Knutpunkten. Många planer och idéer för Södra Hamnen har formulerats med anledning av viljan till att förändra och stadens behov av att växa. En del av dessa finns dokumenterade medan andra endast finns som tankar. Gemensamt för dem alla är att de bidrar till att skapa ett centralt och attraktivt område vilket tillför staden flera kvaliteter. I följande examensarbete har de planer, tankar och funderingar som finns sedan tidigare studerats och blandats med egna idéer. Med en levande stadsdel som utgångspunkt har en del av det befintliga materialet fått varierat utrymme och i en del fall vidareutvecklats.

 • 179.
  Broberg, Tora Sigynsdotter
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för fysisk planering och byggteknik.
  Södra Hamnen-en stadsdel i Helsingborg, Handbok för fysisk planering2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Helsingborg är i behov av att växa. Detta beror bl.a. på dess geografiska placering i centrum av Öresundsregionen. Som en av de större städerna i denna till innehållet växande landsdel är framtidsutsikter extra goda. Av den anledningen förutspås befolkningsantalet fortsätta stiga och behoven öka. Dess sundsnära läge är en av stadens stora kvaliteter vilket lockar många och gör sitt till den positiva framtidsbilden. Ytterligare en betydelsefull faktor för Helsingborgs utveckling är näringslivsklimatet. Nyligen etablerades Campus Helsingborg, som är en del av Lunds universitet, i staden. Inom kort kommer även portarna till IKEA:s huvudkontor att slås upp, vilket i sig ger en stark positiv signal. Dessa två medverkar, tillsammans med övrigt näringsliv, till liv och ökad rörelse. Med de båda nytillskotten kan stadens antas få nya invånare och nya behov. Det finns således ett underlag för tillväxt i Helsingborg. Dess geografiska läge och utbredning ger dock staden en del problematiska förutsättningar. Helsingborgs bebyggelse sträcker sig längs Sundet och staden har en långsmal form. Förutom detta delas staden i en övre och en nedre del av landborgen som sträcker sig från norr till söder. Kopplingen mellan de två delarna är betydelsefull för stadens sammanhang. Med det södra hamnområdet har Helsingborg en mycket god möjlighet att bli större, mer sammanhängande och mer innehållsrik. Området ligger väster om centrum och hyser idag mestadels hamnverksamheter av olika typ. Ambitionen att utveckla området har till viss del sin grund i utbyggnaden av Norra Hamnen på 1990-talet. Den nya bebyggelsen ökade stadens kontakt med vattnet och har blivit en mycket attraktiv del av Helsingborg. Detta positiva tillskott till stadsmiljön har därför delvis lett fram till målsättningen att skapa fler tillgängliga miljöer vid vattnet för stadens invånare och besökare. Helsingborg skall åter bli en stad vid Sundet. En utveckling av det södra hamnområdet kan vara till fördel för staden i flera avseende. Områdets storlek och läge innebär att stora tillväxtbehov kan tillgodoses på en yta som dessutom är centralt placerad. En ny urban och stadsmässig miljö, såsom Norra Hamnen, kan skapas intill Sundet. Förutom att centralt belägna miljöer intill vattnet ofta anses attraktiva och lockar människor kan ny bebyggelse ge staden nya och tydligare sammanhang. Idag kan de norra och södra delarna av Helsingborg delvis upplevas isolerade från varandra. En anledning till detta är deras olika sociala klimat och historiska utveckling. Kontakten mellan dem är svag. De södra delarna dras samtidigt med ett rykte som är sämre än de norra. En bättre koppling till Stadsparken, som ligger mittemellan de båda, kan medverka till att förändra denna situation. Med en utveckling av Södra Hamnen kommer Stadsparken att hamna i större fokus. Parken blir den punkt där de tre delarna möts. Möjligheten till att den blir livligare och en ännu mer betydelsefull målpunkt är stor. Längs den led, Malmöleden, som idag isolerar hamnen från staden kan ytterligare kopplingar skapas som bidrar till att göra hamnen till en del av staden och staden mer sammanhängande. Speciellt viktig kan kontakten till Helsingborgs södra delar anses vara. Uppfattningen är att utvecklingen av hamnområdet kan påverka stadsdelen Söder i positiv riktning. Kopplingarna i öst-västlig riktning kan dessutom ge bättre kontakt mellan stadens övre och nedre delar. Läggs extra vikt vid en del av dessa kan det bli mindre arbetsamt att ta sig på tvärs genomstaden. Nya attraktiva målpunkter i Södra Hamnen medverkar till att flödet genom staden, som under lång tid huvudsakligen gått i nord - sydlig riktning och som till viss del förändrats med tillskottet av Norra Hamnen, förändras ytterligare. Utvecklingen av en stadsdel nära vattnet kan ta sig olika uttryck. I boken ”The New Waterfront - A Worldwide Urban Success Story” av Ann Breen och Dick Rigby har olika typer av vattennära områden runt om i världen studerats och kategoriserats. I examensarbetet beskrivs de olika typerna som utkristalliserats och en del exempel redovisas utförligt. För många gäller att en sorts funktioner fått dominera. Exempelvis kan områdena, eller vattenfronterna, bli inriktade på rekreation, kultur eller bostäder. Några, som Akker Brygge i Oslo, får en miljö där funktioner integreras och traditionella stadsmiljöer kan växa fram. Att skapa en ny stadsdel, Södra Hamnen, är på många sätt en god idé. Att arbeta för att denna blir av traditionellt slag kan vara en ännu bättre idé. Som tidigare nämnts har Campus Helsingborg etablerats i Helsingborg och inom kort finns även IKEA på plats. Båda dessa ligger i Södra Hamnen. Förutom dessa två finns sedan länge färjetrafik till Oslo och Helsingør etablerad i området. Trafiken är på många sätt kopplad till Knutpunkten, stadens centralstation, i Södra hamnens nordöstra hörn. Alla dessa verksamheter medverkar till mycket liv och rörelse. Det innebär att området redan innan det bebyggts är livfullt. Detta skiljer hamnområdet från många andra stora projekt. Samordnas dessa med ny bebyggelse där bostäder såväl som fler verksamheter tillåts samexistera, kan en traditionell och händelserik stadsdel växa fram. I en sådan integreras funktioner och möjligheter finns för att bo, arbeta och tillbringa fritiden på ett och samma ställe. För att kunna förändra hamnområdets miljöer till en stadsmiljö präglad av mer liv och spänning måste en del problem angripas. En förutsättning för hamnområdets utveckling är att järnvägen, som idag sträcker sig längs Malmöleden och isolerar området från staden, placeras i en tunnel. Södertunneln har diskuterats en längre tid och en förstudie som föreslår ett antal olika alternativ till tunnelsträckningar har arbetats fram. Projektet kräver omfattande insatser, tid och målmedvetenhet. Vidare innebär en utveckling av området att ett flertal problematiska frågeställningar kring bl.a. trafikföring angrips. Med Campus Helsingborg, IKEA, Knutpunkten och färjeverksamheten är Södra Hamnen ett trafikintensivt område. Det förhindrar inte framväxten av en stadsmiljö men måste organiseras för att bli förenlig med en sådan. Om Södra Hamnen skall bli en traditionell stadsdel bör även beslut kring hur verksamheter i området, såväl sådana kopplade till hamnens funktioner som exempelvis reningsverket som är placerat i hamnens västligaste del skall hanteras. Genom en grundlig inventering och analys har slutsatser nåtts som talar för att hamnområdet skall prioriteras för stadsutveckling. De förutsättningar som finns, i form av stadens behov, områdets läge, existerande verksamheter och möjligheter, gör Södra Hamnen ovanligt bra för stadsbyggande. Med hjälp av inventering och analys dras slutsatser om hur befintliga funktioner skall hanteras för att göra en vidare utveckling möjlig. För hamnverksamheterna gäller att några blir förflyttade. Problem med platsbrist avhjälps till viss del genom nya utfyllnader. Sådana har kontinuerligt genomförts och anses vara en möjlighet för att lösa problem och samtidigt förbättra förutsättningarna för en del av områdets verksamheter. På den nya marken kan Oslofärjans angöringsläge och en hamn för kryssningsfartyg, som regelbundet anländer till Helsingborgs hamn, bl.a. förläggas. För reningsverket, som sätter en del käppar i utvecklingshjulet, föreslås en bebyggelse som kapslar in bassängerna. En sådan åtgärd kan dessutom bidra som ett spännande inslag i stadsbilden. För andra funktioner som gör det svårt att bebygga Södra Hamnen rekommenderas omlokalisering eller andra typer av åtgärder som stämmer väl med en utveckling. Ett inslag i hamnmiljön som måste hanteras för att Södra Hamnen skall kunna växa är uppmarschområdet. Markytan är till för de bilar som är på väg av och på färjan till Helsingør. Idag är området en stor yta dominerad av asfalt. Uppmarschområdet är dimensionerat för den del av året, cirka tre månader, som är högsäsong. Det får till följd att den till stora delar är tom under resterande nio månader. En utformning föreslås därför med utgångspunkt i att skapa ett vackrare och mer attraktivt område med möjlighet till förändring för andra andvändningsområden längre fram i tiden. Förslaget innebär att en bebyggelse med rutnätsstruktur skapas i Södra Hamnen. Strukturen grundar sig på den angränsande stadsdelen Söders stadplanemönster samt på de tidigare planer på bebyggelse som finns över hamnområdet. Med hjälp av denna sortens plan kopplas nya gator ihop med befintliga och staden växer naturligt. Därmed organiseras också trafikstrukturen i den idag mycket hårt belastade hamnen. Betydelsefullt i detta sammanhang är att Malmöleden, som idag utgör en stor barriär mellan hamnen och staden, ges en ny utformning och omvandlas till stadsboulevard. Bebyggelsen skall ges olika utryck beroende på placering i området. Det innebär att byggnader i öster, mot den nya stadsboulevarden, har annorlunda formspråk än de som ligger vid kajkanterna. Överlag gäller en låg bebyggelse, i genomsnitt fyra våningar. I byggnaderna är det viktigt att integrera funktioner. I så hög grad som möjligt skall bostäder och verksamheter existera vägg i vägg. För att behålla hamnmiljöns ”hårda” karaktär och samtidigt göra stadsdelen ”mjukare” förslås principer för offentliga platser och gaturum. Gator i nord – sydlig riktning domineras av vattenkonst i olika former medan de i väst – östlig riktning präglas av grönska. Vattnet kan medverka till att förstärka upplevelsen av hur kustlinjen successivt förflyttats åt väster medan grönska skall symbolisera hur vegetation letar sig från inlandet ut till havet. På en del av de platser som skapats och i många siktlinjers fond domineras den estetiska utformningen av vatten. Förutom att skapa en plan över Södra Hamnen har examensarbetet inneburit en närmare granskning av en ny Universitetsplats samt omorganisation av Knutpunkten. Många planer och idéer för Södra Hamnen har formulerats med anledning av viljan till att förändra och stadens behov av att växa. En del av dessa finns dokumenterade medan andra endast finns som tankar. Gemensamt för dem alla är att de bidrar till att skapa ett centralt och attraktivt område vilket tillför staden flera kvaliteter. I följande examensarbete har de planer, tankar och funderingar som finns sedan tidigare studerats och blandats med egna idéer. Med en levande stadsdel som utgångspunkt har en del av det befintliga materialet fått varierat utrymme och i en del fall vidareutvecklats.

 • 180.
  Brobert, Johan
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Leo, Waern
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Ett nytt LEED: Ett verktyg för effektivare hantering av poängen Sourcing of Raw Materials i LEED version 42017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Certification of buildings is now a big part of the construction industry. The role and

  importance of certifications is now undeniable. It has a positive impact on the

  environment, and in the meantime companies can label themselves as eco-friendly.

  Skanska is one of the biggest construction companies in Sweden. Lately LEED has

  become the most common certification system they use on larger commercial

  buildings.

  A new version has just been released, but how well has the system adapted to a

  Swedish market and environment, or vice versa? This can be difficult given that the

  certification system has been developed for an American market. In combination

  with the eventual problems given the system’s origin, working with LEED on the

  construction site is also a lot of work. Our Research indicates that approximately

  20% of a project engineer’s time is taken up by work with the system. This thesis

  examines the possibilities of reducing the amount of time LEED takes up.

  U.S Green Building Council has released a fourth version of LEED. In order to

  streamline the work with certification, an updated tool has been made that explains

  the credit Sourcing of Raw Materials and focuses on the essential parts for people

  who work in construction. In order to do this the previous tool made by Skanska has

  been studied, along with interviews with employees of the company. USGBC’s LEED

  Reference Guide is the core of the information regarding the new version.

  The conclusion is that given the right tools, the work with LEED can be more

  efficient.

 • 181.
  Brogren, Ida
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Forsberg, Elin
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  På väg mot en hållbar framtid?2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar dagens trafikproblem och den planering som vi tror krävs för att nå en hållbar utveckling. Med hållbar utveckling menar vi bl.a. ett hållbart resande – ett resande som inte begränsar mobiliteten men som ökar möjligheterna att förflytta sig mer miljövänligt. Mer konkret vill vi att folk ska kunna lämna barnen på dagis på väg till pendelparkeringen, ta tåget/ spårvagnen/bussen till jobbet och sedan efter jobbet kunna uträtta sina ärenden, i samband med att barnen hämtas på vägen hem. Vi har utformat en delstrategi med ett antal samordnade åtgärder. En komplett trafikstrategi kräver mer resurser och tid än vad vi har haft utrymme för. För att en trafikstrategi eller en del av en strategi ska få full effekt, krävs att den får konsekvenser inte bara för trafiken utan även för den fysiska planeringen som helhet. Trafiken och framför allt vägtrafiken är ett växande problem vad det gäller trängsel, tidsförluster och inte minst i form av miljöskador. Trafiken kräver stora delar av stadens begränsade ytor och ju mer ytor som tas upp av biltrafiken, desto mindre plats blir det över för stadsliv och vistelse. Det har skapat ett stort behov av mer hållbara transportsätt och det faktum att städernas ytor inte räcker till är en viktig faktor att beakta i dagens stadsplanering. London, Singapore och Stockholm är exempel på städer som bestämt sig för att åtgärda problemen, och fler städer tenderar att följa deras exempel. Även om de flesta städer som infört, eller talar om att införa väg/trafikavgifter är relativt stora städer, så talar mycket för att det bara är en tidsfråga innan även mindre städer följer samma exempel. Trenden visar att även mindre städer kommer drabbas av liknande problem i och med den privata bilens ökande popularitet. Utifrån detta har vi valt att arbeta med Göteborg, Sveriges andra största stad med ca 500,000 invånare som tillämpningsexempel. Utifrån att ha studerat London och Stockholm och de vägavgiftssystem som är i bruk där, har vi gjort ett förslag på hur vägavgifter skulle kunna bidra till ett mer hållbart resande i Göteborg. Vi har tittat på städer som jobbat med samverkande trafikstrategier och vägavgifter, och utifrån analyser har vi arbetat fram en paketlösning för Göteborg. En hållbar trafikutveckling är inget man skapar med ett enda medel, utan det kräver flera samordnade åtgärder som stärker varandra. Trafikproblem är problem som lättast åtgärdas innan de vuxit sig så stora att de blivit problem, och efter vad vi har lärt oss i detta arbete kan vi konstatera att vägavgifter är ett steg i rätt riktning för att undvika ohållbara situationer.

 • 182.
  Brokking, Peter
  et al.
  KTH, Tidigare Institutioner, Infrastruktur.
  Schmidtbauer Crona, Jan
  KTH, Tidigare Institutioner, Mark- och vattenteknik.
  Eriksson, Inga-Maj
  Swedish National Road Administration.
  Balfors, Berit
  KTH, Tidigare Institutioner, Mark- och vattenteknik.
  SEA in Swedish Transportation Policy-making and Planning: Political Ambitions and Practice2004Inngår i: European Environment, ISSN 0961-0405, E-ISSN 1099-0976, Vol. 14, nr 2, s. 94-104Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Since the mid-1990s, the aim to incorporate SEA into Swedish strategic transportation planning has been repeatedly expressed in government documents and directives. To support a successful implementation, efforts have been made to develop tools and methods for the integration of SEA into strategic transportation planning. These efforts concern, for example, the application of SEA in corridor development and long-term transportation planning. The practical experiences of SEA in strategic transportation planning have been influenced by the ambiguity of the scope and structure of SEA. In this paper the process of implementing the SEA in Swedish transportation planning will be reviewed. The review relates to political ambitions and practice, and highlights the methodological development of SEA applications in the Swedish transport sector.

 • 183.
  Brolin, Markus
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Åstaden2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Idrottsanläggningen Enavallen i centrala Enköping ska flyttas och ytan ska bebyggas med bostäder. Det geografiska läget och det faktum att området delvis gränsar till Enköpingsån, vars roll i staden Enköpings kommun har som ambition att utveckla, gör Enavallen till ett intressant område att studera. Området ligger dessutom nära befintliga villaområden, en prisbelönt park samt strax intill den centrala rutnätsstad som centrum utgör. Området studerades med analysverktyget Space Syntax för att ge en tydligare bild över de befintliga gångstråk som finns i staden. Analyserna visade att Enavallens potential begränsades av det faktum att ån spärrar av hela norra delen av området. Dessutom är idrottsplatsen, som upptar den största delen av ytan på Enavallen, till stora delar inte utformad för genomströmmande gångtrafik. En förutsättning för exploateringen av Enavallen är att antalet bostäder i området styrs av att försäljningen av bostäderna ska finansiera den nya idrottsplatsen som ska byggas på en närliggande plats. Detta innebär att kraven på täthet är stor. Av denna anledning lades mycket fokus på hur just tätheten påverkar den framtida byggnadsstrukturen. Slutsatsen var att en tät kvartersstruktur, av samma typ som i centrum, både kan göra att området smälter in i staden samtidigt som rutnätsstaden är en effektiv struktur för täta områden. Kommunen har som ambition att i samband med exploateringen av Enavallen skapa ett rekreationsstråk på båda sidor om Enköpingsån. Ån är intressant både som barriär och som tillgång och kom att spela en huvudroll i arbetet. Arbetet gick vidare med att planförslaget Åstaden presenterades Området ges en tät kvarterstruktur som genomskärs av tydliga gång- och cykelstråk. Integrationsanalyser för förslaget visade att integrationen i och utanför området förbättrats och att förutsättningarna för en levande stadsmiljö tack vare den föreslagna gatustrukturen är goda. Förhållandet till ån är viktigt och byggnaderna vänder sig mot ån utan att störa det promenadstråk som breddas så att enköpingsborna kan njuta av ån från båda sidor. Resultatet blev på många sätt ett traditionellt område men genom det fokus som området har på gång- och cykeltrafiken och ån kan förhoppningsvis fortsatta intressanta idéer dyka upp, idéer som kan inspirera till det fortsatta arbetet med Enavallen.

 • 184.
  Brox, Mario Sánchez
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Competitive Global Ports for Regional Economic Development: The Port of Valencia2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  Face to high unemployment and GDP stagnation, competitive ports bear potential positive impacts on regional economic development over their hinterland. Ports are conceived as nodes in global supply chains basing their competitiveness in deriving location, infrastructure, connectivity and supply chain integration advantages for logistics operators. In the current global logistics scenario, port oversupply has increased competition, and global shipping companies are increasingly influential in inserting ports into international maritime routes. This qualitative case study is a pragmatic research, making use of both new institutional economics to grasp the economic behaviour of port stakeholders, and the structure of provision approach to guide an institutional analysis on how the attributes of the Port of Valencia provide global shipping companies with competitive advantages. Institutions turn to be relevant in generating advantages such as a privileged connectivity to the centre of the peninsula, an outperforming integrated electronic information interchange system among all members of the port community, or the port authority’s valuable coordination, promotion and leadership of initiatives boosting logistics operators’ competitiveness. Port institutions have also shaped competitive disadvantages, namely the elevated cost of stowage, towage services, some taxes or low productivity of some terminals. The analysis of these findings grounds a discussion on possible adjustments of the port institutional attributes to strengthen the competitive advantages offered to global shipping companies, thus contributing to the regional economic development of the port hinterland. The paper concludes with some challenges for the future and further research tracks.

 • 185.
  Bruce, Christian
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Transit Oriented Development in China: Designing a new transit oriented neighbourhood in Hexi New Town, Nanjing, based on Hong Kong case studies2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [en]

  China is urbanizing rapidly and questions regarding urban sustainability has arisen. Researchers point out that China is going through a sub-urbanization with increasing automobile-dependence. Researchers underline that, with the concurrent rapid growth taking place on the urban periphery of Chinese cites, now is the critical time to achieve a sustainable urban form through implementation of Transit- Oriented Development (TOD). Researchers argue that while Chinese cities are currently investing heavily in infrastructure for mass transportation, they fail in integrating land use with transit. Furthermore, regarding urban design, the accessibility for non-motorized travellers is not well catered for. Although the concept of Transit-Oriented Development (TOD) can be traced to originate in Europe and the US, it has gained significant attention in China. Hong Kong is pointed out as the benchmark for how the TOD concept can be implemented in Asian cities and specifically in mainland China. Therefore a case study of several neighbourhoods in Hong Kong was made, using the TOD aspects Density, Diversity, Design, Destination accessibility and Distance to transit. To implement these principles, a case in Nanjing was chosen. Hexi New Town is a large scale commercial and residential area planned in the last ten years, and currently under construction. Several metro lines are constructed simultaneously with the development, yet the opportunity of fully integrating the new development with transit was missed. In this thesis, functional zoning, lack of density concentration around transit, and a focus on auto-oriented urban design were identified as the main problems. Plans are underway for extending the metro lines further out to the surrounding countryside. The aim of this thesis is to propose a design for a new neighbourhood around one of the future metro stations, using a transit-oriented concept. The long term goal is reduced car dependence. After taking into account local restraints in Nanjing, the key findings were synthesized into a set of design principles. While many aspects of previous developments in Hexi are kept, the proposal greatly contrasts with existing developments in the way land use is integrated with transit and how the public space is designed. The built environment is proposed to focus on providing ease of access for pedestrians, instead of the current car dominance. The level of mixed-use is greater and the distribution of density is more integrated with transit. Far more public places are also proposed. However, the use of Hong Kong design principles meant that local planning regulations could not be followed. The study shows that in order to fully implement the TOD strategies of Hong Kong, changes need to be made to the current Nanjing planning regulations. Central government policies promoting car sales as a way to grow the GDP is another problematic obstacle for obtaining the desired benefits of a transit-oriented design.

 • 186.
  Bruce, Christian
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Urban Sprawl och Dagens Stadsbyggnadstrender: en fallstudie av Kungsbacka2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka fenomenet Urban Sprawl för att se om det går och få svar på varför Kungsbacka kommun ser ut som den gör idag. Kungsbacka har ett speciellt utseende med en väldigt liten centralort i förhållande till kommunens storlek. De flesta av invånarna i kommunen bor i utbredda villaområden utanför staden. Arbetet inleds med en teoridel som börjar med att beskriva Urban Sprawl i ett internationellt perspektiv för att till sist gå in på vad det har betytt för Sveriges och enskilda kommuners del. När man talar om Urban Sprawl förs ofta tankarna till USA med dess breda motorvägar, stora köpcentrum och utbredda städer. Los Angeles är det vanligaste exemplet i litteraturen. Även fast de mest uppenbara exemplen av fenomenet hittas i USA är samma utveckling tydlig även i Europa. Trots att orsakerna till Urban Sprawl är olika i USA och Europa menar många forskare att det utgör det största hotet mot den traditionella europeiska staden. I Sverige är Värmdö ett av de tydligaste exemplen av Urban Sprawl. Det är Sveriges snabbast växande kommun, folkmängden förutspås att dubblas inom tjugo år. Likheterna med Kungsbackas utveckling är slående. Arbetets analys av Kungsbacka kommun leder till slutsatsen att Urban Sprawl har skett i Kungsbacka. Det är dock inte den vanliga typen av Urban Sprawl där en stads befolkning sprids ut från stadskärnan. Istället kan det kallas för ett fritidshussprawl. Ett fritidshussprawl innebär kortfattat att kommunen från början var en plats dit många lockades att bygga sina fritidshus. Det var då själva sprawl-utvecklingen skedde. Kommunen har därefter inte sprawlat utan fritidshusområdena har förtätats med vanliga hus. Bebyggelsens utbredning har inte ökat. Men i slutändan har ändå utvecklingen lett till samma konsekvenser som typiska sprawlade städer runtom i världen lider av: långa transportavstånd, högt bilberoende och brist på offentliga miljöer. En annan fråga som ställs i detta arbete är vad kommunen gör idag? Hur ser de på sin glesa bebyggelsestruktur? Vad har de för bebyggelsestrategier idag och kan dessa härledas till några av dagens gällande stadsbyggnadstrender? För att ta reda på detta beskrivs först ett antal av de stadsbyggnadstrender som dominerar i västvärlden idag: den hållbara staden, den täta staden, den flerkärniga staden, blandstaden, New Urbanism och Smart Growth. Gemensamt för dessa trender är att de alla förespråkar förtätning. De ställer sig alla negativa till utvecklingen som lett till många av dagens sprawlade städer. Genom olika metoder och principer förespråkar många av trenderna en återgång till den traditionella europeiska staden. Alla stadsbyggnadsdebattörer håller dock inte med utan framhåller olika brister i dessa idéer. I arbetets analys av Kungsbackas bebyggelsestrategier och byggnadsprojekt är det tydligt att kommunen sätter stor tilltro till lösningarna som dessa trender säger sig erbjuda. Det har skett en skiftning i hur kommunen planerar. Kommunens glesa struktur beror till viss del på en väldigt tillåtande planering under lång tid. Det är först på senare tid som kommunen har börjat utnyttja sitt planmonopol till fullo. Hittills har de flesta som flyttat till kommunen hamnat i villaområdena utanför staden. Nu vill man vända den utvecklingen. Majoriteten av alla nybyggnation ska ske i staden. Staden ska växa till en tät och blandad stad, allt enligt idealen som dagens stadsbyggnadstrender förespråkar. Huruvida målet med ”en stad för alla” och ”rikt stadsliv” har uppnåtts kan diskuteras. Kommunens ambition med att förhindra ytterligare sprawl är dock tydlig.

 • 187.
  Bruehmann, Timo
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Florkowski, Sabrina
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Ickes, Kevin
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Implementation of the ESDP: the example of North West Europe2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  The Thesis examines the implementation of the ESDP in the planning systems of North West Europe (Denmark, North Germany, Netherlands). For that it shows the influence of the ESDP on programmes and policies in the respective planning system, and also provides ideas to improve the interaction.

 • 188.
  Brännlund, Therese
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  En inblick i en byggmätares vardag vid LKAB:s anläggning i Kiruna2007Student paper second term, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Målet med detta examensarbete var att jag skulle omvandla mina teoretiska kunskaper inom mätning till praktiska färdigheter. Resultatet blev denna skriftliga rapport, en muntlig presentation och en poster.

  Jag gjorde mitt examensarbete hos Svenska Mätcenter AB. Projektet hette KK4 och innefattade kulsinterverk, utfrakt och bangård på LKAB:s anläggning i Kiruna. Svenska Mätcenter AB var även utsättare nere i gruvan där LKAB drev en ny väg. Under mitt examensarbete var jag runt på alla delarna av projektet för att lära mig så mycket som möjligt.

  När mina fem veckors praktik var över hade jag lärt mig en hel del om mätning i allmänhet och byggmätning i synnerhet. De områden där mina kunskaper ökade mest var inom toleranser, kvalitetssäkring, tunnel- och gruvmätning och maskinstyrning.

  En relationsritning över bultgrupperna vid drivstationen skapades för att kontrollera att de låg inom toleranserna.

  Den slutsats jag har dragit är att all kunskap man får inom skolan är bara en bråkdel av vad man kommer att lära sig när man börjar jobba. Men det är en bra bas att stå på.

 • 189.
  Brännström, Niclas
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Jämställdhet i svensk översiktsplanering2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet för ett mer jämställt samhälle, och hur detta kan uppnås genom den fysiska planeringen, är högst intressant och ett ständigt aktuellt ämne att debattera. Det har tidigare påvisats att behandlingen av jämställdhet i den kommunala översiktsplanen är milt uttryckt, otillfredsställande. Frågan är om det fortfarande finns tendenser att arbetet för ett ökat jämställt samhälle inte behandlas på ett tillfredsställande sätt i den översiktliga planeringen, eller om detta är något kommunerna i landet har ändrat på? Syftet med detta kandidatarbete är inte att explicit svara på dessa ovanstående frågor, utan ligger i att finna ett antal ”analysverktyg” för att undersöka hur ett urval av översiktsplaner behandlar jämställdhet. Kunskap om genus och människors vardagsliv är viktiga aspekter i arbetet mot ett ökat jämställt samhälle. Det är därför begreppen jämställdhet, vardagslivsperspektiv och genus som kommer genomsyra analysen av de utvalda översiktsplanerna. Analysdelen behandlar översiktsplanerna var och en genom kortare beskrivningar över hur respektive kommun resonerar i olika frågor, och en analys utifrån en jämställdhetsaspekt belyser avsiktliga eller oavsiktliga konsekvenser av detta. Avslutningsvis kommer arbetets frågeställning besvaras och en diskussion föras kring huruvida behandlingen av jämställdhet i de kommunala översiktsplanerna kan anses vara bra eller inte utifrån det forskningsunderlag som studerats.

 • 190.
  Bucher, Adrian
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Bo och pendla i Lindesberg. Hur kan Lindesberg bli en attraktivare boendeort. Vardagslivsfrågor i fokus2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  I nuläget minskar befolkningen i en stor del av landets mindre kommuner, vilket har inneburit en ökad konkurrens mellan kommunerna när det gäller att attrahera nya invånare (Arena för Tillväxt 2006). I jakten på nya invånare har det under de senaste åren begreppet attraktivitet blivit populärt i marknadsföringen av den egna kommunen. Ofta blir det att man med attraktivhet menar vattennära boende, kulturhistorisk intressant miljö och närhet till starka arbetsregioner. Men många gånger glömmer man bort de förutsättningar som påverkar hur människor lever sina vardagsliv. Givetvis har begreppet attraktivitet olika innebörd för olika människor men jag anser att man måste vidga begreppet attraktivitet till att även innefatta frågor om hur det är att konkret leva på orten. Attraktivitet innebär inte endast att det finns bostäder med sjöutsikt eller trädplanteringar i centrum, utan även att det finns möjligheter till ett bra vardagsliv. Syftet med examensarbetet är att studera hur Lindesberg kan bli en attraktivare boendeort ur ett pendlingsperspektiv med vardagslivsperspektiv i fokus och att omsätta studiens resultat i konkreta planförslag. Jag har gjort en inventering av Lindesberg och analyserat orten med hjälp av en metod som är utvecklad inom tidsgeografin. Resultaten från inventeringen och analysen har jag omsatt i ett planförslag där föreslagna förändringar syftar till att förbättra vardagslivet för pendlande barnfamiljer. I min inventering har jag fokuserat på de nyckelfaktorer som är av betydelse för vardagslivsperspektivet. Sådana faktorer är placeringen av förskolor, skolor, handel, och kollektivtrafikens hållplatser. Till min hjälp har jag haft en tidsgeografisk metod som heter ”tänkta dagsprogram”. Ett ”tänkt dagsprogram” kan kort beskrivas som ett fiktivt schema som redogör för en familj vardagliga aktiviteter under en dag. Detta ”tänkta dagsprogram” har jag sedan testat på fyra befintliga bostadsområden för att undersöka hur väl anpassade områdena är ur ett vardagslivsperspektiv. Resultaten mynnar sedan ut i ett planförslag, där de föreslagna förändringarna syftar till att förbättra vardagslivet för Lindesbergs invånare.

 • 191.
  Byheden, Therese
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Lejdebro, Maria
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Development of the Big Hole Precinct- in Kimberley South Africa2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  South African cities were during the apartheid era built with separated areas for different groups of the society and residential segregation is one of the legacies left by the apartheid regime. The white minority controlled the cities during this time period and they referred black, coloured and Indian people to live in isolated townships outside the cities. The result became the segregated city. The township of Galeshewe in Kimberley is located close to the city centre in comparison with townships in other South African cities. The reason for this is that Galeshewe originated as a settlement for the black people working in the diamond mine, today known as the Big Hole, which is located just next to the Central Business District (CBD). The work with the development of the Big Hole precinct aims at bringing Kimberley’s segregated areas together by providing links between the township of Galeshewe, the CBD and southern prosperous residential areas and by developing housing and commercial areas in the undeveloped zone that today separates Galeshewe from the CBD and the southern prosperous suburbs to create a more coherent city structure. Information about the planning conditions concerning our work with the Big Hole precinct was gathered through inventories, municipal reports and through plans closely related to the Big Hole precinct that will influence the area. Three analyse methods was used in the project to find the guiding principles for the development of the Big Hole precinct; Analysis of suggested land uses, Kevin Lynch analysis and SWOT- analysis. The results of these analyses are that the development in the Big Hole precinct needs to have a varied land use in order to bring the scattered surrounding districts together and especially to accommodate space for CBD with both formal and informal trading to grow in this direction. The result was further that the development needs to reduce the barrier effect between Galeshewe, CBD and the southern suburbs that the mine-dumps today creates and to preserve as much of the existing built up structure in the area to maintain the character of the area. The proposal for the Big Hole precinct is based on the analyses and focuses on reducing the importance of the car as transportation mean by providing amenities and facilities closer to the township and by linking the street network in Galeshewe to the streets in the CBD and the southern suburbs to make it easier to move between these areas. Developments are also proposed in order to fill the former undeveloped zone that separated Galeshewe from CBD and the southern suburbs making the city more coherent and CBD orientated. Principles for development and a spatial plan are proposed and presented for the Big Hole precinct which focuses on extending the CBD to the western and southern part of the project area and towards the Open Mine Museum and Galeshewe. The spatial plan and principles also focuses on making the area available for the public and on bringing the scattered residential areas that surrounds the Big Hole precinct together. The surrounding areas are foremost brought together with links that stretches both in an east western direction and in a north southern direction. How these links can be developed is also proposed through a street network plan for the Big Hole precinct which shows how different traffic modes can be prioritised on different street to make the area more safe and secure. The links are further developed and proposals for their developments are made in detail as our separated parts in the report. Therese Byheden has worked with the east-western links which connect residential areas in the west and CBD and developed them through proposing activities along them that are related to the existing land use, CBD and the Open Mine Museum. Maria Lejdebro has moreover worked with the links in the north-southern direction connecting Galeshewe and the southern suburbs and developed them through one movement link primarily for traffic and one activity link primarily for pedestrians and bicyclists. The work for all links has focused on making it possible for all traffic modes to move along them, but for one traffic mode to be prioritised. The work further focused on making all links available for the public and on creating activities along them so that they will be attractive and safe to use.

 • 192.
  Bylund, Sara
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  Buller i byn: En studie om detaljplanering i bullerutsatta områden intill järnvägsstationer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Sveriges demografiska utveckling visar att fler och fler bor i tätorter samtidigt som resandet ökar. Det skapar efterfrågan på bostäder i tätorter med god tillgång till kommunikationer. Boende nära kollektivtrafiknoder ger god tillgång till transporter samt möjlighet för god service, men en av dess baksidor är buller. Bostäder i tätorter planeras genom detaljplaner. Kommunen är ansvarig för planeringen samt att ta andra aktörers åsikter i beaktning. Uppsatsen studerar synpunkter från detaljplaneprocessen gällande buller från länsstyrelsen, Trafikverket och kommunala nämnder. Länsstyrelsen har ansvar att granska kommunernas planer utifrån bland annat planens hälsopåverkan. Trafikverket är ansvarig för de statliga vägarna och järnvägen, och därigenom för det buller dessa alstrar. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt tas i de två tankemönster Emmelin och Lerman anser är aktuella för planering av mark och miljö, miljöparadigmet och planparadigmet. Tre detaljplaneprocesser studeras i uppsatsens fallstudiedel och analyseras utifrån den teoretiska utgångspunkten. En detaljplan med bostäder vid järnvägsstation studeras i tre utvalda städer, Lund, Malmö och Växjö. Alla kommuner har en vision att bygga bostäder med god tillgänglighet i centrala delar. Planeringen grundas på avvägning mellan olika intressen. Synpunkter från de studerade aktörerna gäller främst bullerutredningar och riktvärden. Inga riktvärden är lagstadgade men de används i planeringspraxis. Boverkets Allmänna råd 2008:1 är central i de studerade städernas planering av bostäder i bullrig miljö. Skilda åsikter finns mellan statliga myndigheter gällande riktvärden och bullerberäkningar. Exempel på detta är skillnaden mellan Naturvårdsverket och Boverket gällande bullerberäkning vid uteplats. Studie av detaljplaneprocessen utifrån den teoretiska utgångspunkten visar på en spänning mellan planparadigmet och miljöparadigmet gällande buller. Skilda åsikter finns kring hur ett legitimt beslut tas samt hur ”bokstavligt” riktvärdena ska tolkas. Förslag på ändringar i plan- och bygglagen samt miljöbalken avser att skapa en mer sammanhållen prövning av buller. Emmelin och Lermans prognos över miljö- och planparadigmet utveckling är att miljöparadigmet kommer blir allt starkare och sätta gränser inom vilka planering får ske. Lagförslaget kring buller kan vara en del i miljöparadigmets gränssättande för planeringen.

 • 193.
  Bäckgren, Hanna
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Development of a residential area in the new town Rajarhat, Kolkata2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  The urbanisation in India has led to a growth of the larger cities, the number of cities with a population over 100 000 inhabitants is today 393 and among these cities 35 have a population over 1 million. Recent made calculations estimate that by the year 2021 the number of cities with a population over 100 000 will be 500 and cities with a population over 1 million will be 75. As the housing shortage today is 24,71 units it is clear that something needs to be done. The Kolkata region in West Bengal has started to develop a new town 10 km east of the Kolkata city core to cope with the housing shortage in the region. The new town Rajarhat will according to the planning program have 750 000 inhabitants when fully developed, three commercial centres and a new business district. I have chosen to analyse existing residential areas in the Kolkata region as well as in other parts of India to get better understand the urban planning in India. This analysis together with a landscape analysis of the project area and an analysis of the principals of both India´s town planning system as well as Rajarhat´s planning has lead to a plan proposal of the project area. My thesis conclude in a proposal on one residential area in the new town. In my plan proposal I have created a unique city, a walkable and well connected city, a social sustainable city and an environmental sustainable city for 5760 inhabitants.

 • 194.
  Bäckman, Mikael
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Rundqvist, Maria
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  Sociable Space in a City of Life: the Case of Hanoi2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  ABSTRACT This study, Sociable Space in a City of Life ¬ the Case of Hanoi, is a diploma work by Mr. Mikael Bäckman and Ms. Maria Rundqvist, for the Master’s Programme in Spatial Planning presented at the Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden. It was carried out as a Minor Field Study and a scholarship awarded by SIDA has partly financed it. The study began in Sweden, early 2003, when we learnt that Hanoi in Vietnam was the scene for large-scale housing developments and that there where discussions among experts about pros and cons of this modernisation process. The field study and the major background research were completed during a six months long stay in Southeast Asia. A large part of this stay was spent in Hanoi, Vietnam. To broaden our experiences of dense urban environments we also went to Hong Kong, Singapore and Kuala Lumpur, the capital of Malaysia. We arrived in Asia in September 2003 and left six months later in February 2004. The study introduces and investigates Sociable Space as a planning concept and explores aspects to consider when people-friendly urban environments are to be planned. It is to a large extent based on observations and experiences from our field studies in Hanoi. As a case study, a central urban area; Nguyen Cong Tru in Hanoi, which is about to undergo total reconstruction, is used. Two conceptual proposals created for this area aim to exemplify how different design approach in the physical structure affects the possibilities for sociable spaces to emerge in the urban environment. The study describes how the sociable spaces of the urban environments are dependant on certain physical and experiential fundamentals. The physical structure is one of the key elements behind the possibility for sociable spaces to emerge. The structure creates the arena for various activities and functions. Together with the structure, the functions set the conditions for where people stay in motion and where people linger. From our experiences of various urban environments and from observations of people making use of them, we formed our ABC’s of the Sociable Space: A. The Structure of the urban environment sets the arena for various functions and influences people’s direction of movement and choice of transportation means. B. Functions such as service, commerce or greenery for example, answer to people’s needs in one way or another and attract people to use the urban environment. C. Activities taking place in the outdoor environment are dependant on both structural and functional aspects to occur. These three parts: Structure, Functions and Activities are interlinked. A pedestrian-friendly structure is an important precondition for activities to emerge and the structure further work as an arena in which various functions are active. The various functions and activities taking place in the urban environment are sorted out in the study, to be able to handle them in a planning process. The following broad categories are identified as sources of activities taking place in the urban environments: Service & Commerce Greenery & Recreation History & Aesthetics These three categories comprise the multitude of factors that attract people to inhabit the urban environment. If one or more of these sources are present, various outdoor activities then have the possibility to emerge. The activities in turn, we have categorized into five groups: 1. The street as a living room 2. Daily delivery of serendipity and expectedness 3. When the occasional intervenes 4. A space for challenge and learning 5. Harmony and contrast All these aspects of the urban environment are necessary to keep in mind when one studies the sociability in existing neighbourhoods or plan for new sociable environments. The sociable spaces of the urban environment are spaces where people without effort can meet and interact; spaces in which we can learn from others and grow by experiences. These spaces must be designed for accessibility by pedestrians and must further appeal to all our senses and meet our needs. A city should have a people-friendly design all over and the sociable spaces should not be confined to ‘islands’ surrounded by its opposite. The more the structure forces (or encourages) people to use private vehicles to transport themselves to work, to school and home again, the more difficult it will be to move about in the city on foot. Heavy traffic creates barriers and hazardous environments for young and old. If people can not move about on foot in the urban environment it will never have the possibility to become people-friendly. One thing we have learnt while performing this study is that if one wish to create truly people-friendly environments then nothing can be simpler; - plan for man and not for man’s cars!

 • 195.
  Bäckström, Sara
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Social hållbarhet i den delade staden2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Många pekar på att dagens städer allt mer utvecklas mot vad som ofta benämns delade städer. Skillnader i levnadsvillkor mellan olika stadsdelar ökar - delar av befolkningen lever i exklusiva områden med dyra livsstilar samtidigt som fler blir fattigare och lever i områden som ibland beskrivs som gettoiserade. Dessa ökade skillnader bidrar till sociala spänningar. (Johansson, T & Sernhede, O. 2004) Som orsak till denna utveckling pekas det på avindustrialisering, globalisering och ett samhälle baserat på informationsteknologi. Resonemang som bland annat baseras på urbanteoretikern Manuel Castelles (2010) teorier om nätverkssamhället. Detta handlar om en utveckling mot ett globalt nätverk av städer, med ett konstant utbyte av information, kapital, kunskap och kultur sins emellan, där en del av dessa städer blir knutpunkter och växer sig allt starkare ju fler som ingår i nätverket. Denna utveckling pågår samtidigt med övergången från industrisamhälle till informationssamhälle, där högutbildad arbetskraft är eftertraktade medan de outbildade som utgjorde basen i industrisamhället inte längre efterfrågas. Det råder konkurrens mellan städer och en del blir starkare medan andra har svårt att klara sig, och på samma sätt ser det ut mellan individer inom städer. Det har alltid funnits ekonomiska klyftor i samhället, men idag är skillnaderna större än tidigare. (Sernhede. 2004) Samtidigt med denna utveckling talas det allt mer om hållbar utveckling, där social hållbarhet är en av dess tre delar. Hållbar utveckling har blivit till slagord, ord som markerar ett ställningstagande och en omsorg om samhället och medmänniskorna. Begrepp som ofta används till synes okritiskt och utan att definieras närmare. Så, vad är då hållbar utveckling? Kan den delade staden vara socialt hållbar? Alternativt: Hur planerar man för att skapa denna socialt hållbara stad? Och representerar dessa idéer något nytt, eller har gamla resonemang dammats av och fått ett nytt namn? En ersättning för begreppet välfärdssamhälle? Hållbar utveckling är ett politiskt begrepp och ett övergripande mål för regeringens politik. En politik som ska genomföras genom att av regeringen uppsatta mål bryts ner, operationaliseras och omsätts - så kallad målstyrning (Rombach, B. 1991). I den här uppsatsen har därför studerats hur social hållbarhet definierats i politiska dokument, vilket har jämförts med vetenskapliga definitioner för att om möjligt hitta ett kritiskt förhållningssätt till diskursen inom politiken. Resultat från dessa undersökningar har sedan jämförts med definitioner gjorda av samhällsplanerare, det vill säga personer som jobbar med att utarbeta och fastställa riktlinjer för lokalisering och utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer och miljö (Nationalencyklopedin. 2010). Uppsatsens organisering följer samma logik som denna tankekedja, alltså: först presenteras den politiska diskursen social hållbarhet (diskurs i meningen av en helhetsbild av hur begreppet används), därefter följer ett utsnitt ur den vetenskapliga diskursen som kan ses som en kritisk granskning och omsättning av detta normativa begrepp. Till sist når vi fram till det kritiska momentet - hur ska detta begrepp omsättas? Det är samhällsplanerare och kommunalpolitiker som står för själva verkställandet och operationaliserandet av denna ideologi. I denna uppsats jämförs två väldigt olika planeringsprojekt (Västra Hamnen och Rosengård i Malmö) för att återknyta till den samhällsutveckling som beskrivits ovan - den delade staden. Innebär hållbarhetspolitiken en ambition om att bromsa denna utveckling? Eller - kan den delade staden vara socialt hållbar?

 • 196.
  Bäckström, Sara
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  U+ME: “Den nordligaste kulturhuvudstaden någonsin”2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Oppgave
  Abstract [sv]

  I övergången från industrialism till post-industrialism förändras städernas ekonomiska förutsättningar och ökar konkurrensen. Städer som tidigare haft en god tillväxt med bas i tillverkningsindustri drabbas av konkurrens från länder som tillhandahåller billigare arbetskraft. I den här situationen väljer många städer att satsa på att stärka sin attraktivitet samt marknadsföra sig för att locka till sig nya invånare, nya företag, turister, externt kapital. En strategi är att satsa på kultur och evenemang. Värdskapet för evenemang kan vid första anblick framstå som en odelat positiv och oproblematisk företeelse, något som gagnar staden med alla dess invånare samt även regionen och landet som helhet. Det är på detta sätt dessa strategier säljs in, genom en tillväxtretorik som sällan problematiseras. Även om det är ett sport- eller kulturevenemang som ska hållas så har storskaliga omvandlingar av fysiska miljöer blivit en viktig komponent inför dessa. Ofta byggs hela stadsdelar om, med inslag av spektakulär arkitektur. Det är inte svårt att föreställa sig att debatten inför dessa storskaliga satsningar inom stadsbyggande blir het och att konsensus om frågor av karaktären var och vad som ska byggas snarare är undantag än regel. Samtidigt blir det också mer och mer vanligt att det offentliga ingår partnerskap med privata aktörer för att uppnå gemensamma vinster. Under dessa förutsättningar tycks frågor om inflytande och demokrati ställas på sin spets. Vem har möjlighet att påverka stadsbyggnadsfrågor när städers ekonomiska välgång tycks ligga mer och mer i händerna på privata aktörer som kan välja och vraka när det gäller etableringsorter. I denna uppsats undersöks hur kulturella samt evenemangsbaserade strategier i syfte att stärka stadens attraktivitet påverkar stadsbyggandet samt aktörers möjlighet till inflytande i denna process. I detta syfte riktas fokus mot kulturhuvudstadsåret 2014 och hur detta evenemang påverkar Umeås stadsbyggande samt aktörers inflytande kopplat till dessa processer.

 • 197.
  Böber, Elisabeth
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Seeds of Change: Urban Agriculture2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Nowadays more than half of the world´s population lives in cities. Urbanization is viewed as the primary cause of many problems, but also as the primary stage for more sustainable development in the 21st century. But the increasing and ongoing urbanization changes the economic, social, environmental and political setup of cities and can have several negative impacts related to economic and social inequities and environmental damage. At the same time the global sustainability challenges intensifies. Especially cities need to become more sustainable; they need to abolish their dependence on the unsustainable management of resources like water, energy and food.

 • 198.
  Böhm, Martin
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för fysisk planering.
  The demographic decline - The case of Sweden: The shrinking process in remote rural areas2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  In Sweden, growing processes and shrinking processes take place simultaneously since decades. The following thesis deals especially with the decline process in the remote rural municipalities in Sweden. The central question of the thesis is: how the national and municipal level in Sweden is dealing with the demographic decline in remote rural regions. To answer this question, the thesis includes three parts. The first part is the theoretical framework the thesis. The second part analyses the measures at the national level with a focus on the national regional growth policy as a support measure and the national equalisation policy as a compensation measure. The dealing on the national process is characterized by policies to reverse the decline and to compensate the negative impacts. The third part analyses the dealing process on the municipal level. Thereby, the dealing process has more a practical nature. This shows the two selected case study of the municipalities Arjeplog and Jokkmokk. It seems very common that the Swedish municipal measures are characterized by a two-way dealing namely reverse the decline and secure the municipal basic services.

 • 199.
  Caesar, Beate
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Fast Track Networks in the European Union2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  This thesis sets out to analyze “Fast Track Networks”, a special kind of city and regional networks and instrument of the European Commission. As there has been no scientific research about the current instrument of Fast Track Networks so far, this thesis fills this research gap. The aim is to find out the special features of Fast Track Networks in comparing them with the concept of city networks. As a basis for this comparison first a literature review of the two different concepts was conducted after which the concepts were compared. It was found out that, despite smaller differences, Fast Track Networks are mainly based on the characteristics of conventional networks but do have many additional special features. To find out if these features do not only exist in the concept but also in practice Fast Track Network members were polled with the help of a questionnaire. Additionally the European Commission was interviewed. The result of the comparison between the concept and practice of Fast Track Networks was that the special features of the concept can also be found in practice. However, not all Fast Track Networks fulfil all characteristics of the concept. Some features were fulfilled very seldom. To improve the concept of Fast Track Networks recommendations were given at the end. The thesis delivered evidence that Fast Track Networks are a special instrument and provide the European Commission with the possibility to influence the topic for co-operation in the networks and impact the local and regional level of the member states. Nevertheless, because Fast Track Networks are voluntary and not based on any regulations, the concept of Fast Track Networks does not function in the manner it was originally expected or desired. Although the idea of Fast Track Networks was evaluated as a good approach it needs to be improved so as to increase the benefits for all actors. To do so the Commission should clarify their expectations on Fast Track Networks and either increase the pressure or offer more incentives to ensure the full implementation of the concept. Additionally the Commission could prolong the networking time. Furthermore it is essential to adjust national and Structural Funds regulations to those of EU regulations.

 • 200.
  Calleberg, Lisette
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad.
  BoNatur: Planering av naturnära bostäder på norra Stäksön2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Naturmark har en tendens att bortprioriteras vid exploatering. Forskning visar på att gröna miljöer som utgörs av naturmark har en större positiv inverkan på människans välbefinnandeän planterad grönska. Det är därför av stor vikt att tillgången på naturmark tillgodoses vid planeringen av nya bostäder. En naturmiljö som inte upplevs ha ett rekreationsvärde kan med rätt kunskap och skötsel omvandlas till ett uppskatt at vistelseområde. För att åstadkomma detta krävs information och engagemang genom hela planprocessen. Att visa på värdet av att bevara naturmark och vikten av att utföra en landskapsanalys är ett av examensarbetets två delsyft en, medan huvudsyftet är att belysa hur norra Stäksön lämpligen kan bebyggas med bostäder. Stäksön är en halvö strax utanför Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Kommunens strategiska läge i Mälardalen och dess närhet till Stockholm innebär att eft erfrågan på bostäder väntas vara fortsatt stor under en lång tid framöver. Norra Stäksön har idag ingen bebyggelse och nytt jas idag främst för jord- och skogsbruk. Dess närhet till Kungsängen gör området intressant för utbyggnad av bostäder, som kan ta tillvara och utveckla de kvalitéer som området erbjuder genom sitt varierade landskap och vackra utblickar över Mälarens vatt en. Området bär inte enbart på goda förutsätt ningar utan är påverkat av buller från trafik och en bergkrossanläggning, samt en terräng som bitvis innebär risker med mycket branta stränder. En anpassad landskapsanalys visar på att området bär på olika kvalitéer i olika delar av området. Den norra udden och den uppodlade dalgången har ett högt biologiskt värde och föreslås förbli opåverkat. Valet av lokalisering av bostäder har främst styrts av markförhållanden samt det geografi ska läget. Förslaget innebär att områdets västra del bebyggs med bostäder samt ett mindre område med verksamheter närmast E18. Bebyggelsen delas upp på två områden med en skola centralt placerad som fungerar som en länk däremellan. Området föreslås i första hand bebyggas utmed den västra stranden där den vackra utsikten tas tillvara för att sedan bebyggas mer och mer inåt mot öns mitt. En utbyggnad på norra Stäksön bidrar till ett ökat underlag för Kungsängens centrum och innebär ett bostadsområde som präglas av stora kvalitéer som vattenkontakt och god tillgång på natur.

1234567 151 - 200 of 1256
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf