Endre søk
Begrens søket
1234567 151 - 200 of 1448
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Barow, Thomas
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Rosenqvist, Jerry
  Schweden und Deutschland als wechselseitige Vorbilder in der Sonderpädagogik2009Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 152.
  Barow, Thomas
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Östlund, Daniel
  Bildning för alla! en pedagogisk utmaning2012Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sedan mer än 200 år har ”Bildning för alla!” varit en pedagogisk utmaning. Devisen är knuten till tankar om likvärdighet, delaktighet och allas rätt till utbildning i ett inkluderande samhälle, men i boken betonas samtidigt de pedagogiska utmaningar som dessa intentioner för med sig. I antologin tar 26 författare från de nordiska länderna och Storbritannien upp aktuella frågor som på olika sätt knyter an till uppgiften om hur utbildningssystemet kan utvecklas i förhållande till elevers olikheter. I boken behandlas teman som varit centrala i forskningen hos professor Jerry Rosenqvist, som nu efter mer än fyra decennier av pedagogisk verksamhet går i pension. Boken tillägnas honom.

 • 153.
  Bartlett, Frida
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Samuelsson, Åsa
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Eget arbete, Några lärares erfarenheter av elevens enskilda arbete i undervisningen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Som lärarstudenter har vi fått se olika arbetsformer av eget arbete. Eget arbete är ett arbetssätt där eleverna arbetar individuellt med olika ämnen där eleven själv planerar och tar ansvar för de uppgifter som han eller hon ska göra. Det var under vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) som vi blev intresserade av att ta reda på hur och varför lärare arbetar med eget arbete. Vi jämförde varandras VFU upplevelser och insåg att lärarna arbetade olika med denna arbetsform beroende på om det var en åldersintegrerad klass eller ej, detta fick oss att vilja vidga våra kunskaper om eget arbete. I vår bakgrund har vi tagit upp tre områden som speglar eget arbete och detta är: styrdokumenten, samhället och individualiseringen. I bakgrunden tar vi även upp tidigare forskning dess fördelar och nackdelar. Vår undersökning har utgått ifrån sociologen Pierre Bourdieus teori om att varje barn som kommer till skolan har med en viss förståelse och erfarenhet. Detta kallas habitus och med det menas att det är människans sociala erfarenheter och hennes sätt att vara, handla och tänka som format oss människor till dem vi är. SYFTE: Vårt syfte med detta examensarbete var att undersöka hur och varför eget arbete används av några lärare i grundskolans tidigare år, skolår F-5. Vi ville även ta reda på om det arbetas mer med eget arbete i de åldersintegrerade klasserna än i de icke åldersintegrerade klasserna och vilka elever enligt lärarna som gynnats respektive missgynnas av denna arbetsform. METOD: Vi har använt oss av en kvalitativ metod, där datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer med nio lärare på tre olika skolor. Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberade vi svaren till skrift, därefter sammanställdes resultatet utifrån teman som vi fann i analysarbetet. RESULTAT: I vårt resultat kan vi se att lärarna definierar eget arbete på många olika sätt men det som alla lärare tar upp under intervjuerna är att det är fokus på individen och det är han eller hon som ska sättas i arbete. Flertalet av lärarna ser arbetsformen, eget arbete, som tid för att göra klart uppgifter eleverna inte hunnit med, medan andra lärare ser det på ett kreativt sätt och under dessa lektioner jobbas det mycket lite med böcker och stenciler. Lärarna är överens om att de elever som gynnas av eget arbete är de elever som kan ta eget ansvar, kan arbeta självständigt och ta egna initiativ och instruktioner dvs. göra det som omgivningen förväntar sig av dem. I resultatet har vi kommit fram till att det jobbas mer med eget arbete i åldersintegrerade klasser.

 • 154.
  Bartley, K.
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Ericson, M.
  “Stuprör” och “öppna kanaler”: Metaforer i talet om och för samverkan2014Inngår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 20, nr 2, s. 9-23Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 155.
  Bartley, Kristina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Barnpolitik och samhällelig styrning2008Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 156.
  Bartley, Kristina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  FN: s konvention om barnets rättigheter : Om perspektiv och innehåll med relevans för skolan2001Inngår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 10, nr 2, s. 25-37Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The article presents an overview of content and perspecitves in the U N Con- vention on the rights of the child. The four main categories of rights; the right to survive, the right to develop, the right to be protected and the right to participa- te are discussed. The distinction between absolute and relative rights, and bet- ween rights in view of the the child as object, and rights in view of the child as subject is elaborated. Different meanings of the concept ”child perspective” are discussed and the necessity to use a multi-dimensional approach to the concept is put forward, including the awareness that views on children also can be nega- tively loaded. The four fundamental articles in the Convention (articles 2, 3, 6 and 12) and the two articles concerned with schooling (articles 28 and 29) are presented and discussed with particular focus on their relevance for life in scho

 • 157.
  Bartley, Kristina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Skolans demokratiuppdrag förstärks: om rätten till skadestånd för kränkande behandling2007Inngår i: Perspektiv på demokrati. En vänbok till Hans Lindfors., Högskolan i Borås. Institutionen för pedagogik. , 2007Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 158.
  Bartley, Kristina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Berggren Torell, Viveka
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Oudhuis, Margareta
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Motherhood and blogs about children’s fashion2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 159.
  Bartley, Kristina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Dimenäs, Jörgen
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Hallnäs, Hanna
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Student participation in higher education: A question of governance and power2010Inngår i: Nordic Studies in Education, ISSN 1891-5914, E-ISSN 1891-5949, Vol. 3, s. 150-165Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The article presents a study of higher education teachers' view of student participation. The aim of the study is to describe and understand perceptions of student participation on teaching in relation to organisations, processes and contents through statements by a number of teachers. The theoretical framework consists of Foucault's view of power and Arnstein's participation model. The method is a qualitative textual analysis. The results show that student participation can be identified on the basis of the topics governance, activity and evaluation, and that there are six perspectives that show various levels of student participation and degrees of power. The conclusion is that student participation should be demonstrated on the basis of a broader perspective than normally seems to be the case.

 • 160.
  Bartley, Kristina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Dimenäs, Jörgen
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Hallnäs, Hanna
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Studentinflytande och makt: en studie av studentinflytande i relation till styrning, verksamhet och utvärdering ur lärares perspektiv2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syftet med rapporten har varit att genom ett antal lärares utsagor beskriva och förstå uppfattningar av studentinflytande över lärandet i relation till organisation, process och innehåll.

 • 161.
  Bartley, Kristina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Ericson, Mathias
  Ett plus ett kan bli tre. En studie om samverkan kring sociala risker2011Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 162.
  Bartley, Kristina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Ericson, Mathias
  Samverkan för hållbar stadsutveckling och tvärsektoriell samsyn2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Hur kan vi komma tillrätta med oroligheter i form av skadegörelse och anlagda bränder? Följande forskningsrapport – som är den tjugosjunde i serien Vetenskap för profession – söker svar på denna fråga genom att undersöka samverkan i en kommun. Bakgrunden till rapporten är att företrädare för Södra Älvsborgs Räddningstjänst (SÄRF) tog kontakt med Högskolan i Borås för att utvärdera och bidra till arbetet med sociala risker inom Borås stad. SÄRF hade, i likhet med andra räddningstjänster, uppmärksammat att antalet anlagda bränder ökat och att förövarna ofta var ungdomar. Man såg också samband mellan orolig skolmiljö, mobbning, skadegörelse och anlagda bränder. Ny kunskap samt en hög grad av samverkan med andra aktörer i kommunen efterfrågades. Rapportens problemställning är riktad mot möjligheten till samsyn mellan olika samverkande parter och utgår från följande frågeställningar: Hur beskriver praktiker inom olika verksamheter problemen? Vilka metoder finns för att förebygga, hantera och förhindra dessa? Vilka utvecklings- och forskningsbehov finns? Samverkan har studerats mellan räddningstjänst, polis, individ och familjeomsorg, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomssamordnare, brottsförebyggande råd, specialpedagogiskt centrum, folkhälsa, stadsplanering samt åklagare.

 • 163.
  Bartley, Kristina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Ravini, Victor
  Livsviktig kunskap och färdighet i pedagogiskt arbete2003Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 164.
  Bartley, Kristina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Thång, Per-Olof
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Ethical Work in the Village of Hope: Changing Life Conditions for Children and Women2014Inngår i: International Journal of Applied Ethics, ISSN 2321-2497, Vol. 2, nr 2013-2014, s. 45-69Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 165.
  Bartomeus, Gloria
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  The role of cognitive styles in e-learning2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background: several cognitive and learning style models (Curry’s taxonomy, Gardner, Dunn and Dunn, etc.) and literature related to flexible learning (Keegan, Moore, Bates). Purpose of dissertation: To investigate the existence of previous studies relating to a particular cognitive style of the e-learning student with factors such as an improved outcome of on-line courses, a preference for e-learning instead of traditional on-campus education and other relevant questions. Method: literature review of cognitive styles and distance education followed by an analysis of the implications of the cognitive styles of the students and their suitability for on-line courses. Main results: Although there’s extensive literature related to both cognitive styles and e-learning in a independent way, a lack of studies and specific theoretical frameworks relating cognitive styles to the particularities of e-learning was encountered. Characteristics such as field independence/ level of socialisation and locus of control may influence the adequacy of the student to e-learning courses.

 • 166.
  Bastiancich, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Enbert, Tobias
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  En studie om vad som skapar tillit hos den anställde för sin chef2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Två personalgrupper i två olika organisationer intervjuades. En av utgångspunkterna var att försöka ta reda på vad som skapar förtroende hos en anställd för sin chef. Tanken var att se vilka likheter och skillnader som kunde utrönas. Resultatet visade dock att likheterna var större än skillnaderna. Bakgrund: Inspirationen till detta arbete är Margaretha Oudhuis avhandling om ”Volvo- The bus plant case” Efter att ha tagit del av hennes arbete så växte inspirationen fram till att göra ett liknande arbete fast med tillit som utgångspunkt. Teoretisk utgångspunkt för detta arbete är Max Webers teorier om ledarskap samt Anthony Giddens teori om tillit. Dessutom finns det flera olika managementteorier med i arbetet. Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka vad som skapar tillit hos den anställda för sin chef. Tanken är att undersöka två personalgrupper i olika typer av organisationer och sedan jämföra det resultat vi fått fram. Vilka likheter och skillnader finner man om man undersöker två olika typer av organisationer? Metod: Med en kvalitativ ansats i undersökningen genomfördes tio strukturerade intervjuer. Flera företag kontaktades och två valde att medverka i undersökningen. Dessa var dels ett kommundelskontor i Borås och dels ett IT- företag i Borås. Resultat: I resultatet framkom det att det inte var några nämnvärda skillnader i tillit och förtroende till ledarskapet i de båda respondentgrupperna. Det fanns givetvis vissa skillnader, men dock mer likheter. Nyckelord för önskvärda egenskaper hos en ledare är följande: engagemang, kommunikation, lyhördhet, delegerat ledarskap/arbete, och tydlighet.

 • 167.
  Beach, D
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Angervall, P
  Dovemark, M
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Gustafsson, J
  Schwartz, A
  Öhrn, E
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  The impact of political changes in the Swedish education system2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 168.
  Beach, D
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Dovemark, M
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Schwartz, A
  Öhrn, E
  Complexities and Contradictions of Educational Inclusion: A Meta-Ethnographic Analysis2013Inngår i: Nordic Studies in Education, ISSN 1891-5914, E-ISSN 1891-5949, Vol. 33, nr 4, s. 254-268Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Recent socio-economic changes, developments in school policy, and increased migration have added new dimensions to debates about educational inequalities. They concern one of the major challenges facing Sweden today, which is to offer all its students an equal education. What we know so far is that growing up in a disadvantaged neighbourhood with high rates of poverty, joblessness, and single parenthood are often used to explain lower levels of schooling, but that their mechanisms and interactions are not well understood. This is the focus of the present article. In it we use meta-ethnography to explore expressions about the education experiences of youths from suburban areas with high levels of unemployment and migration and educational performances lower than the national average to try to cast further light on these problems. We suggest that the common arguments used to account for the problem of school performance are strongly correlated with proficiency in the language of instruction and socio-economic conditions, but that these factors cannot account for the full extent of the problem. What it means to live within specific multicultural urban contexts is important as is the segregation and media representation of these areas and those who live in them.

 • 169.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  A Place for the Discipline of Education? Re-defining the Space2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 170.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  An Allegory on the Importance of Social Class in Education, Organisations and Society2009Annet (Annet vitenskapelig)
 • 171.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Articulating theory, practice and objectivity in the ethnography of education as a community of practice2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  What ethnography is, what good ethnography is, and what is good and or bad about ethnography, has been debated and written extensively on both theoretically, philosophically and empirically. Attempts to define ethnography and describe it in ideal terms has been argued to be both good for ethnography, as it helps establish good standards, and bad, as it sets up barriers to experimentation and acts as a conservative force against new developments. The present paper is essentially an empirical and reflective one that has been developed from data produced by reflecting on actions and writings about ethnography and asking others do the same and to comment on these reflections. It is based on the analysis of notes and memos made in the field, as I have read and read about, supervised and carried out ethnographic research and carried out structured and unstructured conversations and deliberate and recorded interviews across a long term participation in ethnography in education research. The research has mainly been conducted in Scandinavia in particular but has also included activities with central and southern European and UK-based researchers.

 • 172.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Artistic representation and research writing2006Inngår i: Researching education policy: Ethnographic experiences, London: Tufnell Press , 2006, s. 95-108Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 173.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Book Review, Jensen, K., & Walker, S. (2007) Education, Democracy and Discourse, London: Continuum2010Inngår i: International Sociology Review of Books, Vol. 25, nr 2Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 174.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Changing higher education by reform2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 175.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Changing higher education: converging policy-packages and experiences of changing academic work in Sweden2013Inngår i: Journal of education policy, ISSN 0268-0939, E-ISSN 1464-5106, Vol. 28, nr 4, s. 517-533Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The past two decades of international higher education reform are often described by researchers as having produced new managerial and neoliberal policy turns that have brought about a fundamental global shift in the way institutions of higher education are defined, run and justify their institutional existence and practices. Universities in Sweden were felt able to offer some possible resistance and based on ethnographic research at three Swedish universities this idea is explored in the present article. The article suggests however that resistance has been circumscribed through a coordinated collection of policies and that as elsewhere, the proliferation of competition based on quasi-markets and the standardisation of quality assurance through new accountability systems predominates, with significant effects on universities, their interactions and agents, and the relative social positions, influence, status and relationships of these agents.

 • 176.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Changing service relations between citizens and the State.2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 177.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Chapter 3: On the value of Marxism in the understanding and anlysis of social class in educational ethnography and the misunderstanding of class as an epistemological category by critics of Marxist and other critical traditions2010Inngår i: New Frontiers in Ethnography: (Studies in Qualitative Methodology, Volume 11) / [ed] Sam Hillyard, Emerald Group Publishing Limited, 2010, Vol. 11, s. 47-64Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 178.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Contexts for restructuring welfare state education and health care:2007Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 179.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Contrived and Compromised: Creative Agency and Social Reproduction2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 180.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Creative Policies and Cults of Selfishness: An Ethnographic Analysis2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 181.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Creativity and Performativity Policies, Programmes and Practices in Europe: Tensions between new idealism and practical in classrooms: Outcomes from the Hybrid Classrooms project2008Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 182.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Den nyliberala utbildningsförändring, dess drag och konsekvenser2012Inngår i: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, Vol. 8, s. 60-68Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Forskning angående den omstrukturering som har ägt rum inom utbildningssektorn i Europa, framförallt under de två senaste decennierna, visar att det har skett en massiv omvandling av lärarnas, andra pedagogers och andra tjänsteutövares, socialt användbart arbete, till en objektiverad form av arbetskraft för mervärdesproduktion inom privatägda företag, med ibland allvarliga konsekvenser för dessa människors arbetsförhållanden, samt för utbildningens kvalité och elevernas hälsa och lärande. Relationer som tidigare varit förhållandevis opåverkade av kommersiella intressen har blivit involverade i ett system som bygger på ett direkt köpande och säljande av den fysiska och intellektuella arbetskraften i privata intressen. Denna kapitalisering av vad som tidigare har varit ett statligt och kommunalt arbete inom dessa länders offentliga sektorer känns igen även i Sverige, i relation till utbildningssystemet generellt, samt till skolan i allmanhet och gymnasieskolans marknadsanpassning i synerhet. Utbildningssystemens kapitalisering visar sig dessutom expandera i omfång i Sverige och andra länder med potentiellt negativa konsekvenser för arbetstagare och konsumenter på såväl ett lokalt som globalt plan. Föreliggande artikel diskuterar denna utveckling. Den har producerats utifrån en analys av nationell och internationell forskning om omstrukturering inom den offentliga sektorn med fokus på utbildning och omsorg.

 • 183.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Development of Scandinavian educational ethnography2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 184.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Education science in Sweden2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 185.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Education science in Sweden: Promoting research for teacher education or weakening its scientific foundations?2011Inngår i: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 2, nr 2, s. 207-220Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Certain common elements can be identified regarding teacher education development in advanced knowledge-based economies. One of these is an attempt, up until relatively recently, to develop a solid foundation of scientific professional knowledge for what Basil Bernstein called the teacher education Trivium: roughly speaking pedagogical sciences: approximately the psychology, sociology and philosophy of education. Another more recent development is to reverse this trend through a re-emphasis of academic subjects. This presentation is based on an analysis of this policy trajectory.

 • 186.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Ethnography and representation: About representations for criticism and change through ethnography2008Inngår i: How to do Educational Ethnography / [ed] Geoffrey Walford, London: Tufnell Press , 2008Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 187.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  From Fieldwork to Theory and Representation in Ethnography2005Inngår i: Methodological Issues and Practices in Ethnography / [ed] Geoff Troman, Bob Jeffrey, Geoffrey Walford, Amsterdam : Elsevier JAI , 2005, s. 1-17Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 188.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Humanism and creativity in restructured adult education in Sweden2006Inngår i: Ethnography and Education, ISSN 1745-7823, E-ISSN 1745-7831, Vol. 1, nr 2, s. 143-160Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Education restructuring is often based on the claim that markets have been shown to efficiently distribute goods to individuals who need and desire them, and that services should therefore be altered so that the market can also become the ultimate arbiter of what is included in them as well. However, restructuring has also been said to have negative effects on education values such as humanism and creativity. The present article has been developed from an ethnographic case study in relation to these values. It is supported by recent ethnographic research in adult Swedish language courses for immigrants (SFI) within a particular municipal region in Sweden.

 • 189.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Identifying and comparing Scandinavian ethnography2010Inngår i: Ethnography and Education, ISSN 1745-7823, E-ISSN 1745-7831, Vol. 5, nr 1, s. 49-63Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In recent years, there has been a significant growth in the volume of research production in education ethnography in Scandinavia due partly to a regionally financed network. The present article makes some comparisons between Scandinavian and other education research contexts in relation to aspects of general ethnographic design to try to analyse this production. It suggests some typical points of identity for Scandinavian educational ethnography, such as a distinct role for theories in fieldwork. But it also suggests that these characteristics are even apparent outside Scandinavia. Some blind-spots in ethnography are also suggested around quantitative aspects, but again, these are not unique. Scandinavian ethnographic research in education is broadly influenced by a range of different traditions in different parts of the region that have travelled with key people and from place to place, but it is also noted that there is seepage between ethnography and other traditions.

 • 190.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Neoliberal Restructuring in Education and Health Professions in Europe: Questions of Global Class and Gender2010Inngår i: Current Sociology, ISSN 0011-3921, E-ISSN 1461-7064, Vol. 58, nr 4, s. 551-569Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article is based on a meta-analysis of previous research on restructuring in relation to education and health professions in Europe and more globally. It highlights common developments and signals the significant and important role of specific cycles of public to private transformation in production relations in these professions over the course of the last century and a successive movement of labour from the domestic sphere of the home to private industry as commoditized labour power, as among the most significant common global features. State involvement has been an important intermediary in these processes, by which relationships that were formerly largely untainted by commerce have become relationships involving the direct buying and selling of labour power. The process of the creation of economically productive labour power also seems to be expanding in scope in the professions, with negative consequences for service workers, low-GDP countries and lower-class fractions of recipient-consumers worldwide.

 • 191.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Omstrukturering av utbildning och vård i Norden från ett socialt användbart till ett kommersialiserat och ekonomiskt produktivt arbete: I vems intressen?2009Inngår i: Nordisk Pedagogik, ISSN 0901-8050, E-ISSN 1504-2995, Vol. 29, nr 3, s. 294-302Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 192.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Omstrukturering inom utbildningsektorn i Europa2008Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Abstrakt: Utbildningens omstrukturering i Europa handlar om en förändring i produktionsrelationerna från offentligt ägande till privat. Detta har skett framförallt över de två-tre senaste decennier och har inneburit en förflyttning av offentligt arbete till en privatägd servisindustri som produktiv arbetskraft. Staten har varit en viktig mellanhand i dessa processer, där arbetsformer som tidigare varit mer eller mindre obefläckade av handel har blivit införda i en marknad av köp och försäljning. Detta har skett väldigt nyligen i vissa länder (ex Grekland och Spanien) och ibland i en väldigt koncentrerad rad form (ex Sverige och Storbritannien), i samtliga fall med negativa konsekvenser för lärare och underklassens konsumenter.

 • 193.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  On Structure and Agency in Ethnographies of Education2011Inngår i: European Educational Research Journal (online), ISSN 1474-9041, E-ISSN 1474-9041, Vol. 10, nr 4, s. 471-482Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The articles in this collection conceptualise and describe notions of human agency within educational exchanges and relationships. They are based on ethnography, which is now a common approach to educational research that has also been featured in previous special issues of the present journal. According to these special issues, ethnography is important to educational research as it takes us inside everyday educational contexts and brings us close to everyday practices and the people involved in these, in a manner that helps correct the oversimplifications of more distal approaches and that provides insider perspectives on everyday action and institutional arrangements (Beach et al, 2004). In the terms of Beach (2010a), Trondman (2008) and Willis & Trondman (2000), ethnography is in this sense about developing close-up detailed descriptions of education identities and activities through situated investigations that produce knowledge about basic educational conditions and practices and the perspectives of the participants involved in them, in order to identify and develop previously unexplored dimensions of education without over steering from purely personal ideas or pet theories. It provides valuable and detailed inside knowledge of what are often otherwise seen as closed social processes by opening up the black box of institutional educational activities and practices. Participant observation field notes and interview transcripts are usually the main data sources for analysis in educational ethnography, which is also often closely linked to particular theories (Trondman, 2008) and related methodologies (Beach et al, 2004; Jeffrey & Troman, 2004). Common amongst these theories at present are forms of discourse analysis, analytical induction, constant comparative method and processes of immanent criticism deriving from the Frankfurt school of critical theory and employed in the Birmingham (Centre for Contemporary Cultural Studies) school of critical cultural ethnography (e.g. Willis, 1977). There are thus key theoretical, practical and methodological differences within ethnography (Beach, 2010a). It is not a seamless, neutral observational practice (Hammersley & Atkinson, 1983...

 • 194.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  On the value of Marxism in the understanding and analysis of social class in educational ethnography and the misunderstanding of class as an epistemological category by critics of Marxist and other critical traditions2010Inngår i: Studies in Qualitative Methodology / [ed] Christopher Pole, Emerald Group Publishing Limited , 2010, s. 47-64Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  One thing that is very important with respect to Marxism in social research such as ethnography is the understanding adopted there of what kind of theory Marxist theory is and isn't and what consequences this has for its key concepts, their status, and what they represent philosophically as well as practically (i.e., in praxis). One important concept is the concept of social class. The Marxist concept of social class is very different to the class conceptions held in other research traditions. This isn't always fully appreciated by all critics of Marxist analysis in the social sciences.

 • 195.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Personalisation of Education: Policy Critique and Cultural Contexts2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Personalisation came to the forefront of the English reform agenda as the ‘big idea’ (Milliband) in2004. In this country, it has been specifically devised as a means to restructure public services like health and education. Even before that date but more intensively after the English agenda, reform initiatives and some piece-meal strategies are to be found, for instance, in such diverse contexts as Italy, Sweden or Japan. Two main perspectives are simultaneously at work in recent scholarship. In the first, personalisation is assessed as global education policy, in line with the current restructuring reforms of State administration worldwide. From this perspective, personalisation is largely a matter of education policy, clearly lacking proper pedagogical theory (Hartley, 2007; Peters, 2009). In the second perspective, personalisation is assumed to be not only a matter of recent education politics concerned with school customers and their choices, but foremost a reassembly of old and new pedagogical approaches under a new reform.

 • 196.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Policies of Creativity and Practices of Opposition: The construction of student preferences for creativity in different forms of school-work within school classrooms2006Inngår i: Creative learning practices: European experiences / [ed] Bob Jeffrey, London:Tufnell Press , 2006, s. 146-171Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 197.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Representations for Criticism and Change through Ethnography2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 198.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Restructuring in Education and Health Care Professions: General Developments in Teaching and Nursing and Teacher and Nurse Education in Seven European Countries2008Inngår i: Investigating the Teacher’s Life and Work / [ed] Ivor Goodson, Rotterdam: Sense Publishers , 2008Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 199.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Restructuring in Education and Health Care Professions: Some General Developements in Teaching and Nurse Education in Seven European Countries2008Inngår i: Investigating the Teacher´s Life and Work / [ed] Ivor Goodson, Sense Publishers , 2008Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 200.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Restructuring in Education and Health-Care Professions: Some General Developments in Seven European Countries2011Inngår i: Professional Knowledge and Educational Restructuring in Europe / [ed] I. F. Goodson, S Lindblad, Rotterdam: Sense Publishers , 2011, s. 25-41Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
1234567 151 - 200 of 1448
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf