Endre søk
Begrens søket
1234567 151 - 200 of 3671
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Ansell, Anders
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  The dynamic shear capacity of concrete structures2007Inngår i: Structural Concrete, ISSN 1464-4177, E-ISSN 1751-7648, Vol. 8, nr 3, s. 147-154Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  For shear capacity, the current design procedure used for concrete structures has been found to be inaccurate for some dynamic design load cases. Loads traditionally believed to be highly dynamic are only within the quasi-static range, but it is known that the combination of a high impact velocity and a hard, stiff impact will lead to shear failure. Load cases on concrete structures which can be classified as dynamic are, for example, those relating to weapons and hard impacts from steel objects. The characteristic of a dynamic load has great influence on the overall response and mode of failure of concrete structures. When structures which have been designed to fail in flexure under static loads fail in shear when loaded dynamically, the reason is probably the changing frequency content of the load. On the basis of a literature review, some important conclusions and recommendations are presented in this paper. The results will be used in further evaluation of existing design tools, aiming at accurate and reliable routines for the design of safe and cost-efficient concrete structures.

 • 152.
  Ansell, Anders
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Towards practical guidelines for shotcrete on rock exposed to blasting2008Inngår i: Sprayed concrete: Modern use of wet mix sprayed concrete for underground support / [ed] K. Berg, C. Hauck & R. Kompen, Oslo: Norwegian Concrete Association , 2008, s. 7-16Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 153.
  Ansell, Anders
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Tryck- och böjprovning av gängskarvade stålkärnepålar2001Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 154.
  Ansell, Anders
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Töjningsmätning vid tågpassage över Forsmobron2000Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 155.
  Ansell, Anders
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Töjningsmätning vid tågpassage över gamla Lidingöbron2003Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 156.
  Ansell, Anders
  KTH, Tidigare Institutioner, Byggkonstruktion.
  Töjningsmätning vintertid vid tågpassage över gamla Lidingöbron2004Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 157.
  Ansell, Anders
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Utdrags- och skjuvprovning av slipersskruv2001Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 158.
  Ansell, Anders
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Vibrationstålig sprutbetong2003Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 159.
  Ansell, Anders
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Vibrationsutsatt ung sprutbetong2000Inngår i: Bygg & teknik, ISSN 0281-658X, nr 7, s. 38-40Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 160.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Ahmed, LamisKTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Vulnerability of newly sprayed shotcrete on hard rock during blasting operations2017Konferanseproceedings (Fagfellevurdert)
 • 161.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Björnström, Jonas
  Ekström, Tomas
  Hassanzadeh, Manouchehr
  Unosson, Mattias
  Spricktillväxt i lamelldamm: Tillämpning av icke-linjära modeller – Del I2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Som ett inledande pilotprojekt utförde Vattenfall Research & Development,Carl Bro och Lunds Tekniska Högskola numerisk modellering av Storfinnforsens damm som byggdes 1949-1954. Dammen är en lammelkröndamm somdämmer ett vattenmagasin på 400 Mm3och dess vattennivå hålls nästan alltid i närheten av dämningsgränsen. Lamellerna består av monoliter, till antalet ca. 100. Omfattande sprickbildningar på monoliternas frontplatta och stödhar uppstått. En teori är att sprickorna har uppkommit p.g.a. av förhindradetermiska rörelser. För att undersöka detta utfördes numeriska beräkningar.Resultatet visade att de förhindrade termiska rörelserna kunde vara en avanledningarna bakom dammens uppsprickning. Med hjälp av beräkningarkunde visas var sprickorna initierades och i vilken riktning skulle de propagera. Men beräkningarna, som var baserade på en icke-linjär brottmekaniskmodell, kunde inte utföras fullt ut på grund av instabilitet i de numeriska beräkningarna. Därför initierades ett nytt projekt, d.v.s. det föreliggande projektet, i vilket Kungliga Tekniska Högskolan, Vattenfall Research & Development,Vattenfall Power Consultant och Carl Bro ingick som deltagare.I det föreliggande projektet, som i fortsättningen omnämns projekt eller projektet, har en del av de stabilitetsproblemen lösts. Vidare har projektet tillförts andra typer av beräkningsmodeller som har verifierats med resultatet avmätningar gällande temperatur och sprickrörelser orsakade av temperaturför-ändringar. Projektarbetet har även inkluderat en översiktlig studie av förekommande typer av dammar, de beräknings- och belastningsmodeller somanvänds vid statiska analyser av dammkonstruktioner samt tillämpning avicke-linjär brottmekanik på dammkonstruktioner.Vad gäller beräkningsmodeller konstateras att det finns både fysikaliska ochstatistiska modeller. De fysikaliska modellerna används för att uppskatta fysikaliska uppförande hos dammen och dess omgivning. Fysikaliska modellerbaseras på kunskap, erfarenhet, experiment och mätning. Statistiska modelleranvänds när de fysikaliska modellerna inte är tillräckligt kända. Genom ettstort antal observationer under lång tid kan beräkningsvariablernas slumpvisavariation göras mer känd. Vilka och hur komplexa modeller man använder förberäkning av betongdammar växlar från fall till fall. Vid enkla, överslagsmässiga beräkningar av okomplicerade konstruktioner eller okomplicerade angrepp av laster eller miljö används enkla modeller som t.ex. de handberäkningsmetoder som anvisas i RIDAS (2006). Finita Element Metoder (FEM) används oftast för mer realistiska balansekvationer, konstitutiva relationer,geometrier och randvillkor.Vad gäller internationellt arbete konstateras att ICOLDs utskott för ”Computational Aspects of Analysis and Design of Dams” har under sin verksamhetstidutarbetat flera bulletiner och ordnat en referensworkshop, så kallad Benchmark Workshop, för studie och verifiering av olika beräkningsmodeller ochdatorprogram som används vid analys av dammkonstruktioner. Resultaten ärsammanställda i olika bulletiner och rapporter. Vad det gäller numeriska analysmetoder tillämpade på dammkonstruktioner är bulletinernas och rapporternas innehåll omfattande och berör många olika aspekter. Utskottet behandlarfrågor rörande betong-, jord- och fyllnadsdammar; olika typer av dammar;olika delar av dammar; olika belastningar och belastningsstadier; mm.

  Utöver ICOLD finns Thematic Network on the Integrity Assessment of Largeconcrete Dams (NW-IALAD). NW-IALAD är ett program till stöd för en konkurrenskraftig och hållbar tillväxt/utveckling. Nätverket bildades med stöd frånEUGenomgången av de tillgängliga tillämpningarna visar att de icke-linjära modellerna kan användas för att beskriva sprickors initiering och tillväxt.Genomgången visar att de numeriska stabilitetsproblem som är ofta förekommande vid icke-linjära tillämpningar övervinns i de flesta fall.Som fortsättning på det tidigare arbetet utfördes under detta projekt beräkningar med finita elementmetoden, baserat på icke-linjära materialparametrar. En lamelldamm av betong har modellerats, vilket även var fallet i det tidigare arbetet som visade temperaturfördelningar och spänningar framräknade med en linjärelastisk materialmodell. Resultaten demonstrerade hur temperaturfördelningar över året påverkar dammen samt hur olika antagandenom graden av inspänning i berggrunden inverkar. I det tidigare arbetet redovisades också en första ansats till beräkningar med en ickelinjär materialmodell. Syftet med detta projekt är att fullt ut kunna beskriva uppsprickning avbetongdammen. För att möjliggöra detta har en tvådimensionell modell använts och lasterna har tillåtits avvika från de temperaturer i vatten, luft ochberg som tidigare antagits. För att framkalla spricktillväxt har till viss utsträckning icke realistiska lastfall använts.De redovisade beräkningsexemplen visar att en tvådimensionell finit elementmodell är fullt tillräcklig för att beskriva dammens beteende. Den typ avsprickor som har observerats på verkliga liknande dammkonstruktioner harkunnat efterliknas. Även propagering av sprickor i betong som beskrivits meden ickelinjär materialmodell har kunnat hanteras, för fall där belastningenutgörs av temperatur eller tvångsförskjutning.I ett uppföljande projekt kommer dammens beteende att studeras utifrånrealistiska temperaturförhållanden, randvillkor, lastfall och materialegenskaper. Arbetet kommer särskilt att fokuseras på hur olika laster samverkar ochvid vilken årstid risken för skada därigenom blir störst. Temperaturfördelningen i betongen ska detaljstuderas och de framräknade temperaturgradienternabör verifieras mot uppmätningar i fält.Som nämndes ovan har projektet haft tillgång till mätningar gällande temperatur och sprickrörelser orsakade av temperaturförändringar. Mätningarnavisar stora deformationer i sprickzonerna. En del av denna rörelse beror troligen på temperaturändringar.Temperaturfältet och sprickornas rörelser har analyserats genom beräkningar.Vad gäller temperaturberäkningar har god överensstämmelse mellan beräkning och mätning konstaterats. Beträffande sprickrörelser har konstaterats attresultatet är mycket beroende av de materialparametrar som används. Eventuellt går modellen att kalibrera så bra att det går att bättre förutse responsen på last.

 • 162.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Bryne, Lars Elof
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  In situ observations and laboratory testing of shrinkage cracking in shotcrete on soft drains2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In Scandinavian traffic tunnels soft drains covered with shotcrete are often installed to lead away un-wanted water, giving little resistance to shotcrete shrinkage, which may cause severe cracking. Mapping of shrinkage cracks was done in situ, followed by analyses focused on stresses due to drying shrinkage and various time of waiting between turns of spraying, with or without water curing. The effect of dilatation joints has also been investigated. A recently developed laboratory test set-up with shotcrete on instrumented granite slabs represent shrinkage of shotcrete on soft drains. The test results indicate that addition of glass fibres could reduce the cracking problem.

 • 163.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Bryne, Lars Elof
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Laboratory evaluation of shrinkage in shotcrete sprayed on soft drains2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 164.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Bryne, Lars Elof
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Holmgren, Jonas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Testing and evaluation of shrinkage cracking in sprayed concrete on soft drains2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 165.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Ekström, Tomas
  Energoretea AB.
  Hassanzadeh, Manouchehr
  Lund University, Building Materials.
  Malm, Richard
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Crack propagation in buttress dams: Application of non-linear models - Part II2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The largest and most important concrete dams in Sweden are buttress dams. These consist of a large number of concrete monoliths formed by a front-plate with a supporting buttress. Cracks have been observed in some of these dams which in a long-term perspective may affect their safety.

  Concrete dams located in cool areas are often subjected to severe environmental impacts. Recent assessments and investigations of a buttress dam built 1954 in northern Sweden points out several types of cracks. The front-plate of the dam was not heat insulated on the downstream side when constructed, which has led to freeze-thawing damages in the plate. However, in 1994 a heat insulation wall that prevents ice-formation and protects the front-plate against frost damage was installed. It is located between two buttresses in the dam, from the rock up to the dam crest. The wall has most probably led to increased mechanical stresses in the pillars as a result of contraction and expansion due to seasonal temperature changes.

  A finite element model based on non-linear fracture mechanic, plasticity theory and damage mechanics has been utilized to study crack development in a buttress dam. The combined effects of restrained thermal displacements and loads caused by water were studied. The development of cracks due to seasonal temperature variations was simulated, especially with respect to the effect of the insulating wall installed some 40 years after the completion of the dam. The results show that the seasonal temperature variation causes high tensile stresses at different locations on the dam, and that the cracks can be initiated from at least four locations. Thermal stresses in combination with the load caused by water were shown to be the reason for cracking. The results point out that the addition of the insulating wall greatly contributed to the development of cracks in the buttress. A more suitable placement of the insulation wall could have prevented the cracking of the pillars.

 • 166.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Ekström, Tomas
  Energoretea AB.
  Hassanzadeh, Manouchehr
  Lund University, Building Materials.
  Malm, Richard
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Verification of the Cause of the Cracks in a Buttress Dam2009Inngår i: ICOLD 23rd CONGRESS PROCEEDINGS, 2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Buttress dams located in cool areas are often subjected to severe environmental impacts. Recent assessments and investigations of a buttress dam in northern Sweden points out several types of cracks. The dam was built 1954. The front plate was not heat insulated on the downstream side when constructed, which has led to freeze-thawing damages in the plate. However, in 1994 a heat insulation wall protecting the front plate was installed. It is located between each pillar in the dam, from the rock up to the crest and located approximately in the middle of the pillars. The insulation wall has most probably led to increased mechanical stresses in the pillars as a result of contraction and expansion due to seasonal temperature changes. A finite-element model based on non-linear fracture mechanic has been utilized to study crack development in the buttress dam. The results show that the seasonal temperature variation causes high tensile stresses at different locations on the dam, and that the cracks can be initiated from at least four locations on the dam. All types of cracks can propagate simultaneously. The analysis indicates that the addition of an insulation wall, which did not include the whole body of the pillars, has caused diagonal cracks in the pillars. The insulation wall prevents the ice-formation on the front plate and protects it against frost damage. However, a more suitable placement of the insulation wall could have prevented the cracking of the pillars.

 • 167.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Holmgren, Jonas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Betongkonstruktioner2010Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 168.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Holmgren, Jonas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Dynamically loaded young shotcrete linings2001Inngår i: Shotcrete: Engineering developments / [ed] E. Stefan Bernard, Lisse: Swets & Zeitlinger, 2001, s. 33-40Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 169.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Holmgren, Jonas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Sprutbetongs krympning: fiberinblandning för bättre sprickfördelning2007Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 170.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Holmgren, Jonas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Young Shotcrete subjected to Blast Induced Vibrations1999Inngår i: Nordic Concrete Research: Research projects 1999 / [ed] O.H. Wallevik, Oslo: The Nordic Concrete Federation , 1999, s. 211-213Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 171.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Holmgren, Jonas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Lagerblad, Björn
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Fjällberg, Leif
  Westerholm, Mikael
  Sprutbetongs krympning: inverkan av betongsammansättning och fiberinblandning2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Erfarenheter från Södra Länken och andratunnelprojekt har visat på ett behov av bättrekontroll över krympegenskaper hos sprutbetong, främst för att undvika sprickbildningi samband med dräner för vatten- och frostsäkring. Två delprojekt har genomförts medsyfte att bättre förstå de grundläggande mekanismerna för krympning hos sprutbetong ochundersöka möjligheter att minska denna medbibehållen sprutbarhet. Effekten av fiberinblandning som kan bidra till att fördela krympningenpå flera fina sprickor och därmed undvika korrosion på stålfibrer undersöktes också. Undersökningarna visar att man i laboratorieskalakan åstadkomma en sprutbar betong med lägrecementinnehåll än vid vanlig proportionering,vilket begränsar krympningen. En begränsadförsöksserie visade att risken för sprickbildningmärkbart kan reduceras genom inblandning aven kombination av stål- och glasfibrer.

 • 172.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Holmgren, Jonas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Mundt, Elisabeth
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Installationsteknik.
  Silfwerbrandt, Johan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad.
  Stille, Håkan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Sundquist, Håkan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad.
  State-of-the-art och förslag till forskningsprojekt: Drift, underhåll och reparation av trafiktunnlar2007Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 173.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Holmgren, Jonas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Norlin, Bert
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad.
  Grunder för konstruktion med betong, stål och trä2006Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 174.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Tidigare Institutioner, Byggkonstruktion.
  Kalinowski, Mariusz
  Undersökning av takputs i Naturhistoriska Riksmuséets lokaler2004Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 175.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Malm, Richard
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Modelling of Thermally Induced Cracking of a Concrete Buttress Dam2008Inngår i: Nordic Concrete Research: Research projects 2008 / [ed] J. Silfwerbrand, Oslo: The Nordic Concrete Federation , 2008, s. 30-31Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 176.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Malm, Richard
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Modelling of thermally induced cracking of a concrete buttress dam2008Inngår i: Nordic Concrete Research, ISSN 0800-6377, Vol. 38, s. 69-88Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Some of the larger hydropower dams in Sweden are buttress dams, consisting of up to 100 concrete monoliths formed by a front plate with a supporting buttress. Cracks have been observed in some dams, through the buttresses and at the base close to the rock foundation. The combined effects of restrained thermal displacements and loads caused by water are studied through finite element analysis. The results demonstrate the use of a non-linear material model and show that it is possible to follow the formation and propagation of the cracks. The analyses indicate that thermal stresses in combination with the loads caused by external water pressure are the reason for the cracking.

 • 177.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Malm, Richard
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Strukturanalys för bärande konstruktioner2010Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 178.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Malmgren, Lars
  Bergmekanik, Luleå Tekniska Universitet.
  The response of shotcrete to blast induced vibrations in mining2003Inngår i: ISRM 2003: Technology roadmap for rock mechanics / [ed] M. Handley & D. Stacey, Johannesburg: The South African institute of mining and metallurgy , 2003, s. 33-38Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 179.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Pettersson, Tage
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad (byte av engelskt namn 20110630).
  Sundquist, Håkan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad (byte av engelskt namn 20110630).
  Envånings pelare och plana pelarsystem2006Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 180.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Racutanu, George
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad.
  Sundquist, Håkan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad.
  A Markov approach in estimating the service life of bridge elements in Sweden2002Inngår i: 9th International Conference on Durability of Building Materials and Components, CSIRO Australia , 2002, s. 142-143Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 181.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Silfwerbrand, Johan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad.
  Sprängavstånd till ung gjuten och sprutad betong2007Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 182.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Silfwerbrand, Johan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad.
  The vibration resistance of young and early age concrete2003Inngår i: Structural Concrete, ISSN 1464-4177, E-ISSN 1751-7648, Vol. 4, s. 125-134Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  During early age, concrete is vulnerable to disturbance from vibrations of large magnitudes. Today, conservative vibration limits are used as standards, and guidelines provide little information. The literature cited in this study contains experiences and results from the construction and civil engineering field, in-situ testing, laboratory testing and computer modelling. On the basis of the reviewed literature, recommended maximum vibration levels for young and early-age concrete are given.

 • 183.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Silfwerbrand, Johan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad (byte av engelskt namn 20110630).
  Sundquist, Håkan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad (byte av engelskt namn 20110630).
  Krympning, pågjutningar och samverkan hos betongkonstruktioner2006Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 184.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Sundquist, Håkan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad.
  Racutanu, George
  Nedbrytningsmodeller för broelement, etapp 12001Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 185.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Svedbjörk, Göran
  Dynamisk provning av fritt upplagda plattstrimlor av betong med armering av varierande seghet2001Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 186.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Svedbjörk, Göran
  Dynamisk provning av kontinuerliga plattstrimlor av betong med armering av varierande seghet2002Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 187.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Svedbjörk, Göran
  Kompletterande dynamisk provning av kontinuerliga plattstrimlor av betong med armering av varierande seghet2003Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 188.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Svedbjörk, Göran
  Static and dynamic testing of concrete strips reinforced with steel of stiff and soft quality2002Inngår i: Nordic Concrete Research: Research projects 2002 / [ed] D.H. Bager, Oslo: The Nordic Concrete Federation , 2002, s. 45-47Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 189.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Svedbjörk, Göran
  Statisk och dynamisk provning av fritt upplagda plattstrimlor med varierande betongkvalitet och armeringskonfiguration2003Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 190.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Svedbjörk, Göran
  Statisk provning av fritt upplagda plattstrimlor av betong med armering av varierande seghet2000Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 191.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Svedbjörk, Göran
  Statisk provning av fritt upplagda plattstrimlor med varierande tvärsnittsareor2005Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 192.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Svedbjörk, Göran
  Statisk provning av kontinuerliga plattstrimlor av betong med armering av varierande seghet2001Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 193.
  Ansell, Anders
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Betongbyggnad.
  Trillkott, Stefan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap.
  Provning av härdningstider för slitsgjutningsbruk för användning i Södra Länken SL372002Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 194.
  Anund, Anna
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Räfflor: effekter och konsekvenser av olika räffeltyper vid mitträffling på 2-fältsvägar2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Längsgående räfflor i vägbanan är ett sätt att påkalla förares uppmärksamhet när de ofrivilligt är på väg att lämna körfältet. Hur räfflorna kan se ut varierar. Dels finns de mer konventionella intermittenta räfflorna som används i Sverige. Dessa räfflor har tydliga kanter med en plan yta mellan räfflorna. Dels finns de mer sinusformade räfflorna som är vågformade utan en plan yta mellan de nedsänkta räfflorna. Sinusräfflan har uppkommit med en förväntan att den ska minska nivån av externt buller. Jämförelsen har haft som avsikt att beakta externt buller, internt buller, vibrationer, skador i vägbeläggningen och slitage samt kostnader för utförandet. Variationerna i mätresultat är stora för såväl intermittenta räfflor som för sinusräfflor. Resultaten visar att den konventionella räfflan bedöms ge en ökning av externt buller på 2–8 dB(A). Motsvarande siffra för sinusräfflan är 0,0–4 dB(A). Vidare kan det konstateras att den skillnad man ser i externt buller är att sinusräfflan ger mer lågfrekvent buller (30–40Hz) jämfört med andra typer av räfflor som ligger 60–160 Hz högre. När det gäller det interna bullret så har de flesta studier fokuserat på personbilar och där ser man en ökning av internt buller vid körning på intermittent räffla på 13–17 dB(A) och på sinusräffla på 1–6 dB(A). Resultat från simulatorstudier visar att även låga nivåer av internt buller är till hjälp för förare som är på väg att lämna körfältet beroende på sömnighet.

 • 195.
  Anund, Anna
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Ahlström, Christer
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Forsberg, Inger
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Nyberg, Jonna
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Räfflor i mitten av körfältet: ett försök i Skaulo2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim with the study was to evaluate the effects on road user behavior when using milled rumble strips in the centre of the lane on a road 6.5 meters wide. The evaluation included measurements of speed and lateral position. Measurements were done before and after milling, and focus group interviews were perfomed with motorcyclists and truck drivers after realisation. The results of the measurements of speed and lateral position showed that milled rumble strips in the middle of the lane do not affect car drivers. A slight increase in the standard deviation of the lateral position for passenger cars may be noted. Truck drivers were affected slightly more: significantly lower speed was detected as well as that trucks moved closer to the road centre, and the standard deviation of lateral position increased. This is not what the drivers themselves report to experience. They say that their choice of speed is unchanged. All in all truck drivers were negative to the rumble strips in the centre of the lane. One argument was that they disturbe the "line" during the drive and make it difficult to choose the placement they want to have. Truck drivers do not believe that they, in case of falling asleep, (in contrary to expectations) would have time enough to act in order to aviod a crash, since the roads are too narrow. Also the motorcyclists are negative to the centre lane location of rumble strips. They agree, however, that rumble strips in the centre of the road and in the roadside are postitive in terms of traffic safety.

 • 196.
  Anund, Anna
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Dukic, Tania
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Chalkia, Eleni
  CERTH/HIT.
  Project presentation2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  SAFEWAY2SCHOOL is a European research project carried out by research institutes, universities and industry in order to enhance safety for children on their daily way to school. SAFEWAY2SCHOOL aims to design, develop, integrate and evaluate technologies for providing a holistic and safe transportation service for children, from their home door to the school door and vice versa, encompassing tools, services and training for all key actors in the relevant transportation chain. These include optimal route planning and rerouting for school buses to maximize safety, on-board safety applications (i.e. for speed control and seat belts), "intelligent" bus stops, effective warning and information systems for bus drivers, children, parents and the surrounding traffic; as well as training schemes for all actors. The project innovative systems, services and training schemes will be tested in 4 sites Europewide, including North (Sweden), Central (Austria), South (Italy) and Eastern (Poland) Europe; to evaluate their usability, efficiency, user acceptance and market viability; taking into account the very different children's transportation to/from school systems across the different European regions as well as key cultural and socio-economic aspects.

 • 197.
  Anund, Anna
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Fors, Carina
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Eriksson, Jennie
  Occas AB.
  Utvärderingsmodell för ITS-baserade system vid hållplats: kunskapsöversikt och förslag på forskningsbehov2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det finns nya produkter av typen varningssystem som syftar till att öka säkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter. De har ofta tagits fram med särskilt fokus på barn. Produktutvecklarna har utvärderat sina produkter med positiva resultat och intresset hos Trafikverket och kommuner är stort för flera av dessa produkter. En typ av system är utmärkning vid hållplatser där blinkande ljus aktiveras när det finns oskyddade trafikanter i närheten, ett så kallat ITS-baserat varningssystem. Det finns idag ett antal platser i landet där sådana anläggningar är i bruk som ”försök” och det har skett utvärderingar av valda system vid hållplats som visat att systemen sannolikt är effektiva när det gäller att reducera hastigheten hos förbipasserande. Det finns dock en avsaknad av ett samlat utvärderingsupplägg. Avsaknaden av systematisk utvärdering har bidragit till bristen på formella beslut för att integrera denna typ av produkt i Vägar och Gators Utformning, VGU eller i Trafiklagstiftningen. I Trafikverkets region Stockholm har man utifrån resenärernas behov och i samarbete med kommunerna kring glesbygdsproblematik, särskilt intresse i att dessa produkter blir möjliga att använda. En förutsättning för detta är en systematisk utvärdering med avseende på om ett specifikt system fyller den funktion som det var avsett att fylla.

 • 198.
  Anund, Anna
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Forsberg, Inger
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Boende, pendlare och lastbilsförare tycker till om riksväg 23 och riksväg 402012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det är tydligt att de boende vid en väg vill vara delaktiga när en ombyggnation genomförs i deras närområde. Enligt en studie som VTI har gjort skulle Trafikverket med stor sannolikhet tjäna på att göra de boende mer delaktiga under processen och att tydligt informera om trafiksäkerhetspotentialen i de åtgärder som genomförs. En ökad kunskap om åtgärdernas potentiella bidrag till säkerheten kan förväntas ge en ökad acceptans.

  Syftet med VTI-studien angående riksvägarna 23 och 40 var att få en bild av hur ombyggnation uppfattas av boende och resande samt av lastbilsförare.

  Lastbilsförarna som deltog i studien angående en av vägarna var positiva till ombyggnationen även om deras farhågor om bristande respekt för spärrlinjerna hade besannats. De tyckte även att det var negativt att stigningsfälten var för korta, i några fall hade de gärna sett att stigningsfältet började tidigare.

  Vidare förespråkade lastbilsförarna djupare räfflor så att dessa även är till nytta för förare av tunga fordon. Kör man lastbil så känns de knappt, enligt förarna. De var positiva till omkörningsfälten och kände att dessa bidrar till att minska stressen.

  Trots att vägarna före ombyggnad hade en hög trafikintensitet med många farliga omkörningar och ett stort antal viltolyckor fanns inte den fulla förståelsen för de åtgärder som genomförts. Det fanns en hög grad av acceptans för det viltstängsel som monterats. De övriga åtgärderna som genomförts för att öka trafiksäkerheten på sträckan var mer svårmotiverade enligt studien.

 • 199.
  Anund, Anna
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Kircher, Albert
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Tapani, Andreas
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  The effect of milled rumble strips versus virtual rumble strips on sleepy drivers: a driving simulator study2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of the EU project IN-SAFETY is to create effective combinations of traditional infrastructure measures combined with new technology to increase the self-explanatory and forgiving nature of the road traffic system. This report describes the method, results and conclusions of a driving simulator experiment with the aim to evaluate the effect of two scenarios of importance selected on a theoretical framework within IN-SAFETY: lane departure warning in terms of milled rumble strips or as a driver support system, and the effect of an in-vehicle warning system informing there is a school bus ahead, simulating a system based on vehicle to vehicle information. Concerning the "lane departure warning", the experiment considered possibilities and consequences of replacing the infrastructure element milled rumble strips with a haptic in-vehicle system. Both centre and side line rumble strips on a two-lane highway were studied and compared with a baseline. In-vehicle "School bus ahead warning" was considered as an example of in-vehicle information used to inform the driver of upcoming events. Both rumble strips and school bus warning was studied for drivers after not having slept the night before driving as well as after a night's sleep in order to investigate consequences of driver state on system effectiveness. The results showed that there is a potential to substitute the infrastructure measure rumble strips with an in-vehicle assistance system. Moreover, in-vehicle information was found to be an effective way of reducing the subjects' speeds during temporary critical situations concerning traffic safety.

 • 200.
  Anund, Anna
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Nyberg, Jonna
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Trafikanternas uppfattning om frästa räfflor i mitten på 2-fältsväg: fokusgrupper med motorcyklister och pendlare samt vägkantsintervjuer2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The number of crashes caused by driver sleepiness or driver distraction is high. Rumble strips (milled) could be an alternative countermeasure on narrow roads where fences are not possible to be used. The Swedish Road Administration has initiated an evaluation of the effects of the use of milled rumble strips in the road centre on narrow roads. The evaluation includes crash studies, measurements of speed and lateral position in traffic flow and the drivers' opinions about the measure. This study focuses on the drivers' opinions. Discussions within focus groups with motorcyclist and commuters have been performed, but also road side interviews with 360 drivers at spots along roads where rumble strips are used. The results from the discussions within focus groups indicate that rumble strips are not a problem for either the motorcyclists or the commuters, taking into account both traffic safety aspects and accessibility. The motorcyclists do not seem to be influenced at all, in opposite to commuters who discussed the influence on speed and lateral position. The results from the road side interviews show that the majority (85%) do not think they reduce speed because of rumble strips. The majority of the drivers (58%) said that they do not change the distance to the centre of the road because of the rumble strips. In conclusion 90% of the drivers reported that they thought that the rumble strips will contribute to increased traffic safety. From the drivers' point of view we recommend further use of rumble strips in the centre of the road on roads with a lane width of around 9 meters.

1234567 151 - 200 of 3671
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf