Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 1847
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 151.
  Björk, Johannes
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Fletcher, Alex
  Gush, Rose-Anne
  AND: PHENOMENOLOGY OF THE END2016In: Philosophy of Photography, ISSN 2040-3682, E-ISSN 2040-3690, Vol. 7, no 1-2, p. 171-175Article, book review (Other academic)
  Abstract [en]

  AND – PHENOMENOLOGY OF THE END, FRANCO ‘BIFO’ BERARDI (2015) Semiotext(e), South Pasadena, 355 pp., ISBN-13, p/bk, 9781584351702, £12.47PHOTOGRAPHY AND ITS VIOLATIONS, JOHN ROBERTS (2014) New York: Columbia University Press, pp. 232, ISBN: 9780231168182, h/bk, £20.67ON PHOTOGRAPHY, WALTER BENJAMIN AND ESTHER LESLIE (ED. AND TRANS.) (2015) London: Reaktion Books, 160 pp., 31 Illustrations, ISBN: 9781780235257, p/bk, £14.95

 • 152.
  Björk Stiernström, Gabriel
  University of Skövde, School of Informatics.
  Video tutorials for artists in the entertainment industry: A comparative study of what makes a video tutorial effective2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research explores video tutorials for concept artists in the entertainment industry. Through websites such as Gumroad tutorials are today being sold and the problem is that there is no guarantee of the quality of the tutorials and people simply have to rely on the description of the product. The research question is: What is an effective video tutorial for concept artists in the entertainment and game industry and what elements contribute to what makes it effective? Five video tutorials were created based on a comparative study, and discussed during qualitative interviews with novice and proficient artists. The results say that parallels can be drawn between a person's proficiency, the content and the structure of the tutorial. If you understand these parallels you are able to create effective tutorials for specific audience groups.

 • 153.
  Björkholdt, Josephine
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and communication science.
  Dehgani, Shahab
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and communication science.
  Spelar storleken någon roll?: En kvantitativ innehållsanalys av Jönköpings-Posten vid övergången till tabloid2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study is to examine if there´s been any affects in the content of the newspaper regarding the transition of Jönköpings-Posten going tabloid. The primary question that this study is based upon is if Jönköpings-Posten shows tendencies regarding tabloidization in the content due to the shift of the format 7th of November 2013.

  Material and method: The material contains of six newspapers from Jönköpings-Posten, totally 12 parts, in printed format around the time of the shift. A quantitative content analysis has been used as a method where the notion tabloidization has been operationalized.

  Conclusion: As a whole it is not possible to gather a straightforward increase of the tabloidization tendencies. It is not until a closer review of the result been made which tendencies of tabloidization in the content of the newspaper can be identified. The results are many times ambiguous and should regard to earlier research and theories speak for and against a tabloidization at the same time. One conclusion that is drawn concerning Jönköpings-Posten is that the newspaper only in a certain degree show signs of tabloidization in its content, in relation to the shift to tabloid. The study only partially supports the earlier opinion of previous research where a changed format also contributes to a changed content.

 • 154.
  Björklund, Ellinor
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  "Man vill i alla fall ha en gilla liksom ...": om profilbildens roll i identitetsskapande och självrepresentation på Facebook2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi omges i vår vardag ständigt av bilder. Dessa spelar en roll för hur vi relaterar oss till omvärlden men också hur vi ser på oss själva. Idag är det enklare än någonsin att ta och dela med sig av fotografier och detta spelar roll för skapandet av vår egen identitet.

  Mitt arbete ställer frågan om hur profilbilden på Facebook är en del av  identitetsskapande processer. Jag försöker svara på frågan utifrån hur man ser på sitt eget användande av profilbilden och vad man som användare kan läsa in för betydelser i andras bilder. Eftersom det finns en pågående debatt om ungas användning av sociala medier och bilder på sig själva vill jag med detta arbete nyansera denna diskussion genom att beskriva de tankar och processer som ligger bakom unga och äldre användares användande bilder av sig själva på nätet.

  Frågan om ungas identitetsarbete har styrt både uppsatsen och den konstnärliga gestaltningen. Jag har genomfört intervjuer som jag studerat med hjälp av teorier kring hur vi använder och skapar vår identitet och relaterar oss till varandra, och på så sätt har jag kunnat visa att Facebook är en social scen eller arena som på många sätt fungerar som andra sociala arenor vi rör oss i. Mitt arbete visar på vilka olika sätt man försöker kontrollera den bild av sig själv andra får, samtidigt som man tolkar och påverkas av andras bilder. Det finns dock stora utmaningar i ett relativt nytt socialt forum som Facebook, och denna uppsats tar upp hur dessa utmaningar bemöts och hanteras.

  I min gestaltande del har jag valt att teckna profilbilder och animerat dessa. Över 3 miljarder bilder laddas upp på Facebook varje månad och denna ström av visuell information försöker jag illustrera. Men jag vill också visa att identiteten är mångbottnad och består av flera olika, ibland transparanta, lager och att vi spelar en mängd olika roller. Vår egen identitet blir till och förändras i mötet med andra identiteter; du, jag och de vi möter är en del av varandra. Jag gör medvetet mig själv till en del av min gestaltning. I mina intervjuer studerar jag de andras identitetsarbete men kan inte undvika att även bli en del av det, precis som de blir en del av min vardag och min identitet i nuet när jag skriver detta arbete. Jag har valt att försöka skildra hur vi tecknar vår egen identitet samtidigt som detta personliga arbete är en del av ett ständigt flöde där ingenting är fast och beständigt.

 • 155.
  Björkman, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Pressen och piraterna: En studie i representationen av fildelning och upphovsrätt i svenska storstadspress2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks svensk storstadspress representation av fenomenen fildelning och upphovsrätt. Fenomenen är en del av en pågående debatt kring Internets utveckling och reglering, inte sällan ingår begreppen då man talar om integritet och informationsfrihet. Politiska beslut tas som har juridiska påföljder, dessa påverkar människors vardag.

  Syftet med denna studie är att se hur diskurser, sätt att tala om, förstå och konstituera fenomen, ser ut och formar representationen av fenomenen i pressen. Press och media har stora maktpositioner i samhället, som granskare av makten och som frambringare av information till allmänheten. Utifrån objektivitets- och neutralitetsideal arbetar journalister med dagliga arbetsrutiner. Studien synar dessa utifrån fenomenens inverkan på pressen som en aktör på den kommersiella marknaden.

  Det teoretiska ramverket för studien är Kovach & Rosenstiels (2007) framställningar av journalistikens praktiska arbete, hur objektivitetsbegreppet kan impliceras till en arbetsmetod. Mot detta ställs McChesneys (2008) kritik av bakomliggande strukturer som påverkar journalistikens arbete, däribland efterlevnaden av objektivitetsidealet och pressens position på den kommersiella marknaden. Studiens metodtillämpning tilldelas Norman Faircloughs (1995) kritiska diskursanalys. Men hjälp av denna analyseras texterna och deras samband med sociala strukturer. Studien tillämpar Faircloughs tredimensionella modell för analys av kommunikativa händelser.

  Studien visar hur ett fåtal, tätt sammansatta och tillsammans välkoordinerade, diskurser konstituerar fenomenens representation i pressen. Främst juridisk diskurs och marknadsdiskurser återfinns i texterna. Texterna och diskurserna arbetar på ett sätt som gör att fenomenen ordnas på ett sätt som kan uppfattas som naturligt, självklart och ofrånkomligt. Individer och institutioner ordnas in i roller av diskurserna. Inga alternativ presenteras till den verklighet som diskurserna presenterar, diskurserna är ”sunt förnuft”.

 • 156.
  Björnberg, Hanna
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Coster, Marie
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Content marketing: En guide för digital marknadsföring på sociala medier2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this degree project is to explore how content marketing canbeused as a strategy in digital marketing in the limited area social media. The conclusion was brought together by our content analysis, along with some relevant theories in the subject. Our selection is based on fifty companies who each got positive attention for their content marketing. In addition we also conducted qualitative analyses on two of these companies content marketing. We realized when we went through the results that the companies have an entertainment value that relies on a strong customer relationship. A known deficiency was discovered about the companies results early on. We realized we would not be able to get an insight about the companies profits and increased traffic, because of this we where able to put in more effort in the other parts that comprises the full meaning of content marketing.Our conclusion is a graphic guide that shows the use of content marketing in digital marketing on social media.

 • 157.
  Björnham, Alexandra
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Agile communication for a greener world2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As a research focused organization the problem with making the information easily read and interesting to the extent that the reader wants to share this information with its friends is a crucial one. To create the perfect communication, reaching and affecting the majority of society is an impossible task. If the focus instead lies on the thought that by building a serious and dependable reputation, using the ease of social media and trying to create a ripple effect to make change by networking communication, there is a possibility to influence.

  The art of persuasion starts by building trust in a person or in this case in an organization. But if the communication is made by social media, how can one tell if the communication has built trust or created any positive response by the readers?

  By using Python, a search algorithm has been set up for mining Twitter and analyzing all data covering the area of biofuel and its participants. This data is then used to start an information feedback loop, where the analytical conclusions made from the retrieved information and activities can affect the communication forwarded from the sender. In an agile manner the user is to choose “sprint”-time as well as a time for retrospect, all to refine the analytical method and improve the process.

 • 158.
  Blixt, Mikael
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Alternativa fakta eller faktiska alternativ: En kvalitativ studie om källkritik och falska nyheter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att söka inställningen till källkritik i dagens medielandskap hos ett antal intervjuade nyhetskonsumenter. I en värld med allt mer falska nyheter och större informationsmängd behöver vi se över hur vi ser på källkritik, vad det innebär att vara källkritisk och hos vem ansvaret för källkritiken ligger. För att söka dessa svar genomfördes en intervjustudie med semi-strukturerade intervjuer. Att källkritik är en komplex fråga framstod tydligt och den ökade mängden information gör den än mer komplex. Mängden information tillsammans med debatten om falska nyheter har bidragit till en ökad medvetenhet kring källkritik. Många intressanta frågor uppkommer som en följd av detta, bland annat hur en ska klara av att vara källkritisk.

 • 159.
  Blomstedt, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Journalism, Media and Communication (JMK).
  Att blogga om självskada: En kvalitativ studie om unga tjejers skildring, identitetsskapande och skäl till att blogga om sitt självskadebeteende2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur bloggskribenter i sina bloggar skildrar sitt självskadebeteende, vilka olika identiteter som konstrueras samt varför de väljer att blogga om ett sådant personligt ämne offentligt på Internet för allmänheten att beskåda. Metoden som användes var kvalitativ, i form av en narrativ metod. Urvalet bestod av tre bloggar, där bloggskribenterna är tjejer mellan 16-20 år. Tio inlägg från varje blogg valdes ut för analys med hjälp av teorier och begrepp som självskadebeteendets funktioner, teorier om bloggande och självskadebeteende på Internet, bekännelse som tradition, identitetsbegreppet och stigmatisering. Resultatet och analysen visar på att bloggskribenterna på ett detaljerat sätt skildrar sitt självskadebeteende i bloggen, med ett kraftfullt målande språk samt bilder på skärsår, som en kommunikativ handling. Centrala teman handlar om varför de väljer att skada sig själva, där den vanligaste orsaken är affektreglering. Vidare utkristalliseras flera olika identiteter i bloggarna, som ”självskadare”, ”ångestfylld”, ”ensam”, ”utanför”, ”annorlunda”, ”emo”, ”attention whore” samt ”ängel” vilka konstrueras i relation till människor i tjejernas omgivning och även bloggens läsare. Skäl till att blogga om sitt självskadebeteende beskrivs vara skrivandets egenterapeutiska funktion, stöd och bekräftelse från läsare, ett rop på hjälp men också för att sprida kunskap om ämnet.

 • 160. Bogaerts, Jo
  et al.
  Carpentier, Nico
  Vrije Universiteit Brussel.
  Dislocation(s) of universalist journalistic claims. Strategies for constructing a trustworthy identity2009Conference paper (Refereed)
 • 161. Bogaerts, Jo
  et al.
  Carpentier, Nico
  Vrije Universiteit Brussel.
  The Postmodern Challenge to Journalism: Strategies for Constructing a Trustworthy Identity2012In: Rethinking journalism. Trust and Participation in a Transformed News Landscape / [ed] Chris Peters, Marcel Broersma, London: Routledge , 2012, p. 60-71Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Journalism scholars have noted a steady rise of skepticism among the public in the latter half of the past century. "The passing of the 'High Modernism'" of journalism as Daniel Hallin (1992: 14) famously put it, shows in a loss of faith in journalists (Kovach & Rosenstiel: 41) and a seeming dissolution of journalists' covenant with the public (Cappella and Jamieson, 1997). But the era of 'postmodernism' (McQuail, 1994) or 'liquid modernity' (Bauman, 2000) in journalism also fundamentally impacted upon journalists' self-perception - or the trust they have in their profession and their own practices. The "absence of a sense of doubt or contradiction," (Hallin: idem) on the part of journalists has in the past decades been challenged in the face of such developments as commercialization, cross-media mergers and the rise of new media that deprive the journalist of his/her privileged position as "society's truth-teller" (McNair 1998: 71). Since the above mentioned developments have contributed to the erosion of the status (and thus legitimation) of journalists (Hallin, 2006) and have evoked the claim of 'the end of journalism' in a traditional sense, we may expect journalists to invest more effort in generating trust in their profession both for the audience and themselves. In order to analyze these strategies we will take a discourse-theoretical perspective on journalism that regards the latter as a discourse centered on a number of privileged signifiers that are connected up in a hegemonic discursive formation. This theoretical model -mainly opened up by Foucault, Laclau and Mouffe and ?i?ek - allows us to analyze how this journalistic hegemonic discursive formation deals with so-called dislocations, i.e. events that destabilize and de-legitimize the dominant discourse by introducing elements that cannot be domesticated within its framework. More in particular we will be looking at how a number of the core journalistic values are being discredited in the era of 'liquid modernity'. Examples are the broad changes in the possibilities for circulating news (that challenge journalist's autonomy), in the attitude towards the representation of reality (that contest journalist's modernist bias towards truth (Zelizer 2004:112)) and the introduction of commercial imperatives in news production (that delegitimize journalist's claims on bringing service to the public). The actions journalists engage in as a means to deal with these changes and reaffirm their own status and professionalism in the face of challenge have been researched in a number of ways. These have, for instance, been investigated from a macro-perspective as actions of 'paradigmatic repair' (Reese 1990) that are directed at reaffirming the ideological model(s) of journalism (see Carpentier 2008 en 2009). Tightly interlinked with this are studies that address the meso-level of the newspaper institution (see Reese 1990; Tuchman 1972). This article proposes to look at the normalizing strategies that are at work at the level of the journalistic identity. In order to analyze these strategies we will turn to a specific field, namely that of online news, as this is one of the sites where the threats sketched out above have forcefully come to the surface. It is exactly at such moments of threat that the truth-claims and strategies of generating trust are most clearly at work. By investigating online journalism, we wish to shed light on three discursive strategies employed in reaction to these threats: A first strategy is the marginalization of rivaling media (through the logics of the constitutive outside) which disarticulates online journalists from the discourse of 'good' and 'professional' journalism. Secondly, mainstream journalism has tried to maintain its professional identity by normalizing the mainstream online environment which entails limiting the possibilities offered by the online environment and incorporating alternative voices in the mainstream model. Thirdly, we witness a rearticulation of the nodal points embedded in the mainstream discourse. We may here think of a tendency towards foregrounding the journalist as individual and thus of reinforcing his claims on trustworthiness. Of importance here is also the increasingly interpretative role taken on by the journalist (Hallin 1992: 19) and the growing importance of the public image of journalists in blogs and other writings of an autobiographical nature. We will contend that these all link up with a reinforcement of journalistic myths that (re)surface in the face of 'the end of journalism'.

 • 162. Bogaerts, Jo
  et al.
  Carpentier, Nico
  Vrije Universiteit Brussel.
  The postmodern challenge to journalism. Strategies for constructing a trustworthy identity, invited paper2012Conference paper (Refereed)
 • 163.
  Bolin, Göran
  Södertörn University, School of Culture and Communication, Media and Communication Studies.
  Value and the Media: Cultural Production and Consumption in Digital Markets2011Book (Other academic)
 • 164.
  Bomark, David
  Södertörn University, School of Culture and Communication.
  Den interplanetära rasismen: Star Trek Enterprise möte med världsrymden2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie vill undersöka om koloniala strukturer genomsyrar den senaste i raden av Star Trek-serierna, Enterprise. Med utgångspunkt i äldre forskning om just koloniala strukturer i Star Trek kommer en jämförelse göras om Enterprise först och främst har dessa strukturer och om så är fallet, göra en jämförelse med de andra serierna.

  Det postkoloniala forskningsfältet tillsammans med ett strukturalistiskt och post-strukturalistiskt tillvägagångssätt som innefattar semiotik och diskursanalys används för att kunna peka på hur de koloniala strukturerna genomsyrar serien.

  Analysen, som bland annat innefattar besättningens inbördes hierarki, hur andra främmande raser ser ut och vilka egenskaper de har och hur mötet går till med andra kulturer, visar att de koloniala strukturerna fortfarande genomsyrar Star Trek. Enterprise skiljer sig dock från de äldre serierna på ett sådant sätt att det koloniala tar mindre plats, bland annat seriens handling och även hur alla besättningsmedlemmar är med och skapar seriens handling.

 • 165.
  Bonini, Tiziano
  et al.
  IULM University of Milan.
  Fesneau, Elvina
  Paris Pôle-Alternance School of Communication .
  Perez, J. Ignacio Gallego
  Carlos III University of Madrid .
  Luthje, Corinna
  Hamburg University.
  Jedrzejewski, Stanislaw
  Kozminski University of Warsaw .
  Pedroia, Albino
  Institute of Political Sciences/SciencesPo Paris.
  Rohn, Ulrike
  University of Tartu.
  Sellas, Toni
  University of Girona.
  Starkey, Guy
  Sunderland University.
  Stiernstedt, Fredrik
  Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies.
  Radio formats and social media use in Europe: 28 case studies of public service practice2014In: Radio Journal: International Studies in Broadcast and Audio Media, ISSN 1476-4504, E-ISSN 2040-1388, Vol. 12, no 1-2, p. 89-109Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to report, summarize and spread the results of a largescale European research project funded by EBU Radio in 2011 to map best practices in social media and European public radio, focusing on the way successful public service radio formats have incorporated social media in their production flow. The programmes have been selected for one of the following reasons: programmes that are audience leaders in their country, use innovative radio language or are youthoriented productions. The survey has been carried out by a team of ten European researchers from seven countries on a sample of 28 public radio programmes analysed for two months between January and February 2011. The research team attempted to answer the empirical question: ‘How social media are used by public service?’. Are there some common threads and shared practices among successful programmes in different countries? The team adopted an empirical approach based on social media content analysis and interviews with radio producers. This article will present the main results of this empirical research project. It will conclude with practical guidelines for public radio production and social media innovation.

 • 166.
  Borell, Ellen
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism. Linnéuniversitetet.
  Sandström, Martina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism. Linnéuniversitetet.
  Den gråtande journalisten: En studie av publikens syn på subjektiv nyhetsrapportering2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how the public responds to the journalists’ use of subjectivity in the reporting of broadcasting news. The investigation is a qualitative study based on nine interviews with respondents in ages of 21 to 25 from different parts of Sweden. After showing five examples of news reporting with a subjective approach, the respondents gave their look on the use of subjectivity. The theoretical frame of the investigation is founded on the theory of framing (de Vreese, 2005; Entman, 1993) and the discussion concerning the terms objectivity and subjectivity (e.g. Westerståhl, 1972).

   

  The investigation shows that the respondents saw the use of subjectivity in news reporting as something that made them able to connect and identify to the news and the journalist. It also showed that the news was made more comprehensible. The investigation, on the other hand, also showed that the respondents felt like the journalists made assumptions for them. Irrespective of the reaction, the investigation showed clear results of the fact that the respondents own values was an underlying factor in their stance to subjectivity. 

 • 167. Borg, Alexandra
  et al.
  Pelle, Snickars
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Bokmediets omvandling: en lägesrapport2016In: Human IT, ISSN 1402-1501, E-ISSN 1402-151X, Vol. 13, no 3, p. 1-23Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapport från ett nyligen avslutat forsknings- och samtalsprojekt: "Kod[ex]. Bokmediets omvandling".

 • 168.
  Borg, Aurora
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Etik - en lyxvara i reklambranschen?: En studie av reklametik i teori och praktik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this interview study I have examined eleven Swedish advertisers and professional communicators and their view of ethics in the advertising industry. The purpose of the study was to shed light on how they see their ethical responsibilites, as well as trying to understand how they reason in regard to ethics as a whole. The main research questions regard the distinction between business and economic responsibilities towards their clients and societal ethical responsibilities, which ethical questions are of importance to them, and how they believe the industry should be regulated.

  The theoretical framework of the study uses media ethics, social responsibility theory, media accountability theory, and stockholder and stakeholder theory as its base. The study was performed using a qualitative method through interviews and the interpretation of these. The results of the study finds that the consulted advertisers have set opinions of what they themselves would decline to work with for ethical reasons, and has also been able to identify five main categories of ethical issues that they attach great importance to. The advertisers state a strong sense of ethical responsibility, but also that they may have a hard time exercising that sense if their clients offer resistance, as the economical implications of losing a client often is a strong incentive to let the client have their way. The study also found that the advertisers thought the current system of regulation of the industry to be invisible and toothless, and instead they sought more public discussion as a form of regulation. In conclusion I have been able to ascertain that the consulted advertisers have a generally high grade of self-reflection in regards to ethical matters, although they can feel restricted about how well they are able to exercise the responsibility they feel towards society as a whole.

 • 169.
  Borg, Tommy
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Andersson, Anton
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Urborn, Christoffer
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Var finns kvinnorna?2014Student paper first term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen gör Anton Andersson, Christoffer Urborn och Tommy Borg under sin andratermin på Journalistprogrammet en kvantitativ analys av könsfördelningen i Sundsvalls Tidning ochDagbladet. I undersökningen analyserades både text och bild i en veckas upplagor av bådatidningarna under våren 2014. Analysen omfattar endast tidningarnas egna material och inköptaartiklar. Material inskickat av läsare eller företagsannonser ingår inte i undersökningen.!Studien visar att tidningarnas namnomnämningar i text domineras av det manliga könet, endast varfjärde namn som fanns att läsa var ett kvinnligt. I bildsättningen var könsfördelningen mer jämn,men även där är männen överrepresenterade. Sportdelen sticker ut som den minst jämställda delendär endast var tionde person som omnämns är kvinna, medan förstasidan och de allmänna nyheternahåller en relativt jämn fördelning.

 • 170.
  Borgen, Turid
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Mellom samfunnsoppdrag og marked: En studie av utviklingen av sjefredaktørrollen i utvalgte norske og svenske mediehus fra 1985 til 20152017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The dissertation analyses changes in the role of editors-in-chief in ten leading Norwegian and Swedish media houses – today owned by either Bonnier or Schibsted – in light of the potential tensions between journalistic ideals and market demands. This duality is studied over a period of 30 years, from 1985 to 2015. The most defining changes in the structural framework under which editors-in-chief work are the ongoing technological revolution, the transformation from an analogue into a digital society, and structural, economic changes related to this development. Methodologically, the study builds on data from qualitative in-depth interviews, mainly with 33 past and present editors-in-chief. It also contains a study of how the role of editors-in-chief has been reported and discussed in the magazines of two media branch organisations. The changing role of editors-in-chief is analysed within an institutional perspective. The main empirical results are as follows: (1) Owners and company management have considered the recruitment of editors-in-chief to be highly important throughout the period, and they have used their influence actively. Internal recruitment processes are a standard procedure. Very few of those chosen are women; men recruit other men. The last decade shows a recruitment process becoming more centralized and professionalized. (2) Most editors-in-chief represented in the study have a background in the newsroom. This has traditionally been the main qualification. (3) Regular meetings have structured most of the working hours for editors-in-chief. From an institutional perspective, meetings have played a norm-setting and ritualised role. During the last decade, some of those meetings have included not only journalists but also employees from other departments. (4) Those respondents who were active during the last period investigated perceive the increased speed of work on a daily basis and the more complex editorial role as the main changes and challenges. (5) Many of the respondents are so-called ‘silent’ editors. Due to a lack of time, they do not write much in their own papers. Lately, this has changed to some extent, especially among Swedish editors. This finding is one of the major differences between Norwegian and Swedish editors-in-chief. (6) Editors are still responsible for journalistic content, but demands on the part of commercial management have gradually become more important, and strategic decisions have become more centralized. The metaphor about the need to balance the demands of the ‘Marketplace and Cathedral’ has been replaced by the metaphor ‘We are all in the same boat’. The journalistic institution is under pressure. (7) Despite the immense technological and economic changes in the business and in the structural framework, there is also stability in the role due to the robust nature of journalism as an institution. The role of editor-in-chief is complex, and during the last 30 years, it has become even more so. The structural conditions have affected the role in various ways. While the basic tasks of editors-in-chief remain rooted in editorial work, downsizing and market demands have simultaneously undermined the autonomy and power of editors-in-chief, especially in relation to central media group management. 

 • 171.
  Borko, Barbara
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  What Lies Underneath the LOVEly Image of sLOVEnia?: The construction of Slovenia and its national identity through nation branding on the website “I feel Slovenia”2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 172.
  Boulter, Caitlin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Unheard Voices: Representation of Roma in Swedish and German Media Discourse2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines the prevalence of Roma voices in Swedish and German newspaper articles specifically about Roma individuals or groups. It explores the importance of discursive self-representation for minority and marginalised groups, and evaluates the level of participation afforded to the Roma in three of the largest newspapers in each country, across a varied political spectrum. Sweden and Germany both profess to be seeking solutions to the widespread discrimination against Roma within their own countries and across Europe, and therefore provide interesting comparative case studies, both due to their historical relationship with Roma populations and in light of contemporary events. This study uses quantitative analysis to determine the percentage of newspaper articles about Roma that include a Roma voice and qualitative analysis to investigate the variety of voices included. The findings are then analysed using theories regarding European identity-building, Orientalism, and media analysis. The thesis concludes with a reflection upon the impact of under- or misrepresentation on minority groups, and includes recommendations for the improvement of representation and participation of marginalised voices in media discourse.

 • 173.
  Bouvier, Gwen
  Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion, United Kingdom .
  Breaking News: the First Hours of the BBC Coverage of 9/11 as a Media Even2005In: Journal for Crime, Conflict and the Media, ISSN 1741-1580, Vol. 1, no 4, p. 19-43Article in journal (Refereed)
 • 174.
  Bratt, Miriam
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hagnestad, Rebecca
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Att göra ett troll: En studie om konstruktioner av näthatares genus- och klassegenskaper i svenskt opinionsmateria2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte är att undersöka vilken bild som konstrueras av näthatare i svensk, tryckt press och hur dessa konstruktioner kan kopplas samman med föreställningar kring genus och klass. För att undersöka detta studeras en debatt som fördes i svensk dagspress år 2014. Debatten inleddes med en artikel av Jonas Thente i Dagens Nyheter, där han diskuterar näthat som en reaktion från män med underpriviligierade klassbakgrunder, i ett samhälle med exkluderande strukturer och minskad politisk debatt kring klassklyftor. Totalt undersöks 28 artiklar, varav 9 artiklar analyseras närmre. I artiklarna undersöks skribenternas sätt att beskriva och konstruera näthatare. Denna konstruktion analyseras med hjälp av diskursanalys, utifrån Michel Foucaults definition av diskursbegreppet. Studien har genomförts med en socialkonstruktionistisk och intersektionell teoretisk utgångspunkt, där vi valt att fokusera på maktordningar gällande klass och genus. Artiklarna har analyserats med hjälp av Pierre Bourdieus teorier kring kapital, Judith Butlers teorier kring genus och Raewyn Connells teori om hegemonisk maskulinitet.   Analysen visar att skribenterna skiljer sig åt när det gäller frågan om var ansvaret för näthatarens beteende ska läggas; näthatare framställs antingen som offer för strukturer eller som förövare med eget ansvar. Vidare visas i analysen att det i de artiklar som analyserats finns gemensamma föreställningar kring näthatares genus och klass. Genustillhörigheten, att näthatare skulle vara män, tycks vara betydligt mindre ifrågasatt i materialet. Tankar kring egenskaper som kan kopplas till klassföreställningar diskuteras däremot utifrån fler perspektiv. Näthatare framställs alltså ofta som män som innehar misslyckade, maskulina egenskaper och lågt kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. Denna bild konstrueras genom att skribenterna använder metaforer och systematiskt upprepar tankar kring egenskaper som associerar till dessa föreställningar.  

 • 175.
  Brattlin, Martina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Thulin, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Bortvända blickar och blandade budskap: Hur jämställdhetsintegrerade myndigheter representerar män och kvinnor på Instagram.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  59 government agencies in Sweden participate in the programme Gender Main- streaming in Government Agencies (sv: Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM). This programme aims to better the equal opportunities for women and men to shape society and their own lives. At the same time the social networks are steadily rising in popularity and they are excellent tools for the government agencies to communicate their values regarding equality to a broad audience in an easy and effective matter. Previous research focus mostly on the effect the content of social media have on the audience but the aim of this study was rather to examine how men and women are represented on Instagram accounts run by government agencies. This was done through a quantitative content analysis where 400 pictures posted on Instagram by Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Polismyndigheten and Sida were analysed with the help of variables based on previous studies. The results showed that both men and women are portrayed with certain gender stereotypes and that government agencies are more or less equal in their frequent use of men and women in their Instagram posts. 

 • 176.
  Bring, Lisa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and communication science.
  Barnmorskan Bertil och floristen Leif: En innehållsanalys om hur män kvinnliga yrken framställs i svensk dagspress2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kvinnliga yrken är yrken som domineras av kvinnor, exempelvis barnmorska,

  tandhygienist, sjuksköterska och förskollärare. Men det finns även män som har

  dessa yrken och det skrivs också då och då om dem i tidningar. De är ovanliga, men

  blir vanligare då det görs satsningar för att få in fler män på dessa arbetsplatser.

  Att undersöka hur de framställs i media och se vilka varianter av manlighet som

  förmedlas är syftet med denna undersökning. Materialet kommer från svensk

  dagspress och innefattar både lokala och rikstäckande tidningar.

  För att svara på frågeställningarna gjordes en kvalitativ innehållsanalys. Materialet

  omfattar tolv artiklar med intervjuer med män i kvinnodominerade yrken.

  Resultatet visar att de flesta männen inte tänker så mycket på manligt och kvinnligt

  och känner inte att deras manlighet är hotad av det kvinnliga yrket. De män som

  känner en motsättning mellan manlighet och yrket var äldre. I artiklarna framhålls

  det att männen trivs med yrket, att de är ovanliga på arbetsplatsen och är

  omvårdande som personer.

 • 177.
  Brodelis, Melinda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Lorek, Nora
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Vad är en vinnarbild?: En kvantitativ studie av vinnarbilderna i Årets Bilds kategorier Nyhetsbild Sverige och Nyhetsbild Utland 2006-20152016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats görs en bildanalys av vinnarbilderna i den svenska pressfototävlingen Årets

  Bild i kategorierna Nyhetsbild Utland och Nyhetsbild Sverige åren 2006-2015. Syftet med

  studien är att undersöka skillnaderna i de två valda kategorierna och att se om teorierna om

  lidande som porträtteras stämmer överens med våra resultat eller ej.

  Genom en analys av vinnarbilderna i de två kategorierna vill vi visa på eventuella strukturer i

  prisbelönta nyhetsbilder samt lägga en grund för framtida och mer ingående forskning av

  vinnande nyhetsbilder i svenska pressfototävlingar.

  Studien är en kvantitativ undersökning där vi använt oss av bildanalyser av de 54 bilder som

  vunnit i nyhetsbildskategorierna mellan 2006-2015. Vi har använt oss av retorisk och

  semiotisk bildanalys. Resultatet vi fått visar att vinnarbilderna i kategorierna huvudsakligen

  visar ett begränsat antal teman; naturkatastrofer, fattigdom och sociala problem samt krig och

  konflikt. Majoriteten av bilderna är negativt laddade och föreställer människor som visar

  negativa känslor. Samtliga bilder förutom en som kammade hem pris, innehöll detaljer som

  gjorde att de stack ut från mängden och som tilltalade oss. Exempel på det är punctum eller

  symboler som syntes i bilden. Det gjorde att vi drog slutsatsen att det är en av faktorerna som

  påverkar bildens chans att vinna i tävlingar som Årets Bild.

 • 178.
  Brodin, Leo
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Blomqvist, Eric
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  När lokaltidningen lämnar: En kvalitativ undersökning av politikernas reaktioner på Arbetarbladets flytt ifrån Hofors2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår studie har vi undersökt hur politiker i Hofors kommun hanterar och uppfattar situationen efter att Arbetarbladet 2014 flyttade sin lokalredaktion i Hofors till Sandviken. Detta eftersom redaktionen var kommunens sista och vi ville undersöka om och hur de upplever centraliseringens påverkan. Genom telefonintervjuer med 17 förtroendevalda politiker i Hofors kommun har vi undersökt det. Vi har också sett till att Arbetarbladet bemött politikernas åsikter, vilket de fick göra i form av en intervju med tidningens nyhetschef Jacob Hilding där vi presenterade politikernas svar för honom och han fick ge sin bild av situationen.

  Politikerna är missnöjda med den nuvarande situationen, deras förtroende är lågt för Arbetarbladets rapportering och enligt dem är kvaliteten också låg. Lokaljournalistiken upplevs ha försämrats kraftigt sedan lokalredaktionen flyttade enligt nästan samtliga respondenter. Jacob Hilding tror inte att den har försämrats utan tror att redaktionen på plats hade mer av en symbolisk effekt.

  Politikerna vänder sig mer och mer till sociala medier för att nå ut med sitt budskap, och de politiker som håller fast vid lokaltidningen upplever att det blivit lite eller mycket svårare att nå ut med sitt budskap i tidningen. Denna studie visar att lokaltidningen fortfarande är den vanligaste källan bland respondenterna då alla läste den innan flytten och 14 fortfarande gör det idag. Användandet av sociala medier och bloggar som huvudsaklig nyhetskälla har ökat från två till sex respondenter och två av de som slutat läsa lokaltidningen huvudsakligen har gått över till sociala medier eller bloggar som källor.

  På en punkt har politikerna svarat enhälligt, även Jacob Hilding. Alla är negativt inställda till centraliseringen av lokalmedia över hela Sverige och medieskuggan den skapar. Många av politikerna tror att den kommer leda till lokaljournalistikens död och vissa tar även upp ryktesspridning som en konsekvens.

 • 179.
  Broth, Mathias
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Laurier, EricUniversity of Edinburgh.Mondada, LorenzaUniversity of Basel.
  Studies of Video Practices: Video at Work2014Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  The last two decades have seen a rapid increase in the production and consumption of video by both professionals and amateurs. The near ubiquity of devices with video cameras and the rise of sites like YouTube have lead to the growth and transformation of the practices of producing, circulating, and viewing video, whether it be in households, workplaces, or research laboratories.

  This volume builds a foundation for studies of activities based in and around video production and consumption. It contributes to the interdisciplinary field of visual methodology, investigating how video functions as a resource for a variety of actors and professions.

 • 180.
  Brundell, Linnea
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Kommunikation, etik och moral: En studie baserad på nyhetsrapporteringar gällande avslöjanden av företag som inte följer sina egna värdegrunder och policydokument gällande kommunikation angående hållbarhetsfrågor.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Author: Linnea Brundell

  Mentor: Gábor Bora

  Course: Media and communication studies, C- level, advanced course. 

  Communication, ethical and moral – a survey based on news exposing companies which does not follow their own communication policies.

  Plot: In a leader in the newspaper Arbetarbladet, the writer says that the numbers of journalists are going to be reduced, while the numbers of informant officer are going to increase. 

  Theory: The theory which has been used in the essay is Pierre Bourdieu´s field theories, Jürgen Habermas theories on representation and theories about the company’s values.

  Method: The method used in the essay is a qualitative text-analysis. The material in the essay is articles from the newspaper Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter. Also two documentaries from the TV-show Kalla Fakta will be a part of the material. Adocument made by the trade union DIK, which tell about ethical guidelines for information officer, journalistic rules for their work are also a part of the material. 

  Result: The survey shows that the companies have been failing to work after own policy documents. 

 • 181.
  Bruér, Axel
  Södertörn University, School of Communication, Media and it.
  Håkan Juholt och Skavlan: En uppsats om pratshowens möjligheter och begränsningar för partiledare i förtroendekris2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines the appearance of Håkan Juholt, former party leader of the swedish social democratic party, in the norwegian/swedish talk show Skavlan, during Juholt’s crisis of confidence in the autumn of 2011. In this appearance it is clear that Juholt is badly treated by the host Fredrik Skavlan, and his guest, writer and journalist Linn Ullmann, while the audience seems to applaud and laugh at Skavlans and Ullmanns criticisms.

  The purpose of this essay is to investigate how, and why Juholt is treated in this way, and which rhetorical strategies Skavlan and Ullmann employ to create community between them selves and their audience. To understand this occurrence it is important to study Juholt’s rhetorical situation, and which conditions his lack of confidence creates for his appearance in Skavlan. Thus, I will perform two comparative analyses, by using cluster criticism, on one hand on how Juholt was spoken of in the media, and on the other hand on how Juholt is spoken of in his appearance in Skavlan. The goal of the first analysis is to determine how Aftonbladet are valuing Juholt, and how Aftonbladet are framing the ethos of Juholt. The goal of the second analysis is to identify how Skavlan and Ullmann are valuing Juholt, versus how Juholt is valuing himself. The purpose in doing this way is to identify a pattern, a common denominator, on how Juholt was framed in Aftonbladet and how Skavlan and Ullmann are responding to Juholt. This would show that Skavlan and Ullmann are valuing Juholt the same way as Aftonbladet did, i.e. negatively, and that their valuation are a result of Aftonbladets framing of Juholt, while Juholt is valuing himself positively.

  The results show a pattern in that both Aftonbladet and subsequently Skavlan and Ullmann are valuing Juholt negatively, and that both Skavlan and Ullmann are treating Juholt with suspicion and distance. First of all, the results show the persuasive effect Aftonbladet’s framing on Juholt had on Skavlan’s and Ullmann’s way in relating to Juholt. Secondly, the results show Juholt’s inability to adapt his communication to the situational constraints that surrounds both his crisis of confidence and the talk show as a medium. Thirdly, the results point to humour as an important rhetorical strategy to achieve identification and differentiation. Finally, this essay points to the talk show’s role as an admittedly important platform for consensus-building politicians, however, this requires an understanding of the rhetorical situation, and which cultural constraints that are inherent in both the audiences’ expectations on talk shows as a medium, and the host’s attempt at making an entertaining programme. 

 • 182.
  Bublitz, Hannelore
  et al.
  Germany.
  Kaldrack, Irina
  Röhle, Theo
  Germany.
  Winkler, Hartmut
  Germany.
  Einleitung2011In: Unsichtbare Hände: Automatismen in Medien-, Technik- und Diskursgeschichte / [ed] Bublitz, Hannelore; Kaldrack, Irina; Röhle, Theo; Winkler, Hartmut, München, Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2011, p. 9-18Chapter in book (Other academic)
 • 183. Bublitz, Hannelore
  et al.
  Kaldrack, IrinaRöhle, TheoKarlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.Winkler, Hartmut
  Unsichtbare Hände: Automatismen in Medien-, Technik- und Diskursgeschichte2011Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [de]

  Im Verhältnis von Medien, Technik und Menschen gewinnt Unkontrolliertes an Terrain: ›Intelligente‹ Objekte scheinen nach eigenen Gesetzen zu handeln, im gesellschaftlichen Raum setzt sich durch, was niemand gewollt hat, Prozesse verselbstständigen sich. Der Band knüpft – durchaus kritisch – an die Geschichte einer populären Metapher an und wirft ein neues Licht auf Prozesse, die hinter dem Rücken der Subjekte nicht kalkulierbare Wirkungen haben. Mit der Perspektive der Automatismen verbunden, zeigt der Band mit Beiträgen aus dem Bereich der Kultur- und Medienwissenschaft, der Soziologie und Informatik, wie sich Strukturen jenseits bewusster Planung durch Selbststeuerung etablieren.

 • 184. Bublitz, Hannelore
  et al.
  Kaldrack, IrinaRöhle, TheoKarlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.Zeman, Mirna
  Automatismen – Selbst-Technologien2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [de]

  Mit Automatismen zwangsläufig verbunden ist die Frage nach dem Selbst und nach den Bedingungen, die es hervorbringen. Automatismen setzen ein ›Selbst‹ einerseits voraus, andererseits ist zu fragen, wie ein ›Selbst‹ entsteht, wie es sich stabilisiert und reproduziert, und welchen Anteil hieran wiederum Automatismen haben. Auf Seiten der Technik kann das Konzept der Automatismen abgegrenzt werden gegenüber Theorien zum Automaten. Im Fokus des Bandes stehen Selbsttechnologien in einem umfassenden Sinne: kulturelle Muster der Selbstkonstitution, Prozesse der Selbststeuerung und Praktiken der Selbstführung wie auch Formen des Selbstmanagements.

 • 185.
  Bublitz, Hannelore
  et al.
  Germany.
  Kaldrack, Irina
  Germany.
  Röhle, Theo
  Germany.
  Zeman, Mirna
  Germany.
  Enleitung2013In: Automatismen – Selbst-Technologien / [ed] Bublitz, Hannelore; Kaldrack, Irina; Röhle, Theo; Zeman, Mirna, München, Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2013, 1, p. 9-41Chapter in book (Other academic)
 • 186.
  Bull, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Cinema Studies.
  Media and Monarchy in Sweden2011In: Historical Journal of Film, Radio and Television, ISSN 0143-9685, E-ISSN 1465-3451, Vol. 31, no 1, p. 112-113Article, book review (Other academic)
 • 187.
  Burkart, Patrick
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Developing a Global Media Studies Curriculum2011Conference paper (Refereed)
 • 188.
  Burkart, Patrick
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Hacking, jamming, boycotting, and out-foxing the markets for new media2011In: Online territories: Mediated practice and social space / [ed] Christensen, M., Jansson, A., and Christensen, C., New York, NY: Peter Lang Publishing Group, 2011Chapter in book (Refereed)
 • 189.
  Burkart, Patrick
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Music and cyberliberties: The Swedish Pirate Party as global bellweather2011Conference paper (Refereed)
 • 190.
  Burkart, Patrick
  et al.
  Texas A&M University .
  Andersson Schwarz, Jonas
  Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies.
  Gunboat Diplomacy and Pirate Sanctuaries: The Use of Trade Agreements to Promote Copyright Reform2013In: Communication and Media Policy in the Era of the Internet: Theories and Processes / [ed] Maria Löblich & Senta Pfaff-Rüdiger, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2013, 1, p. 133-145Chapter in book (Refereed)
 • 191.
  Burkart, Patrick
  et al.
  Texas A&M University.
  Andersson Schwarz, Jonas
  Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies.
  Post-Privacy and Ideology2014In: Media, Surveillance and Identity: Social Perspectives / [ed] André Jansson & Miyase Christensen, New York, NY: Peter Lang Publishing Group, 2014, p. 218-237Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  We offer reflections on the counter-discourse of “post-privacy” that has become prevalent among some net activists. The post-privacy position advocates the abandonment of privacy activism and personal privacy hygiene based on the conviction that digital privacy is both untenable and socially unrewarded. This laissez-faire attitude towards surveillance reveals deep anxieties about the loss of control over domains previously associated with autonomy, self-presentation and personal visibility. In our effort to make sense of post-privacy advocacy, we propose a framework within which post-privacy ideology is interpreted through the doxa and the praxis of maintaining personal online privacy under conditions of state and corporate surveillance.

 • 192.
  Burkart, Patrick
  et al.
  USA.
  Christensen, Miyase
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Geography, Media and Communication.
  Geopolitics and the Popular2013In: Popular Communication, ISSN 1540-5702, E-ISSN 1540-5710, Vol. 11, no 1, p. 3-6Article in journal (Refereed)
 • 193.
  Burkart, Patrick
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Media and Communication Studies.
  Westgate, Christopher
  Una convergencia con sabor: Mobile music in Mexico2013In: The Oxford Handbook of Mobile Music Studies / [ed] Sumanth Gopinath and Jason Stanyek, Oxford: Oxford University Press, 2013, Vol.1Chapter in book (Refereed)
 • 194.
  Bäck, Adam
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Lundberg, Adam
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Huvudtitel: Proffstyckarna: En kvantitativ innehållsanalys av opinionsmaterial och åsiktsbaserad journalistik på Expressen och Aftonbladets sportsidor 1995, 2005 och 20152016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem definition and purpose: In 2015, the newspapers sports columns is filled with opinions and analyzes of the events foretold by self-proclaimed experts, sports journalists at the newspapers, This is done to market themselves and their employer, create a relationship with their readers and stand out from the competition. In this thesis we researched two Swedish tabloids, to try to establish whether there has been a notable change in opinions on the sports sections during the last twenty years.

  Method and material: Quantative content analysis of sport pages of Swedish tabloids Aftonbladet and Expressen during 4-10 November 1995, 2005 and 2015. By identifying how many of the published articles that can be categorized as opinions, and by measuring those articles in square centimeter, we are using graphs and tables to show how the opinion-based material has changed fron 1995 until 2015.

  Main result: The thesis shows an increasing in opinions and opinion based journalism in Swedish tabloids sport pages over the course of a twenty-year period.

 • 195.
  Bäckström, Emelie
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Classon, Sandra
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  ÅH! Vad trendigt: Inspirationssökning, inställning till design, trender och plagiering hos designers och studenter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our essay is based on qualitative interviews that we have carried out with professional designers and students who are new to the field of design. From now on, we do only refer to these as "students". We have also collected literature studies to our work and reported these. The reason why we have chosen to interview designers who work professionally with design and design students is that we wanted to be able to compare the answers from these both groups with each other to see what parts they agree on and disagree on when it comes to inspiration, trends and ethics.Our result that we have retrieved in this essay shows that professional designers and students both agree and disagree in different parts when it comes to inspiration, trends and ethics. Both of these groups use, for instance, the social network Pinterest to find inspiration. The professional designers are rather looking for inspiration through portfolio pages where they know they will find materials of good quality than by Google. The students, however, do often search for inspiration by Google by using keywords. When it comes to design trends the professional designers consider trends as important in order to develop the society and themselves as designers. The students on the other hand have a desire that all design should feel timeless and that we should focus on creating sustainable design instead. When it comes to where the line between being inspired by a design and to copy it outright goes, both professional designers and students agrre on that it is permissible to copy some elements from other design work that they then use to create something own. But they agree on that a design has become a plagiarism of something else if an entire layout or design has been copied without any modifications were made

 • 196.
  Bältsjö, Ivar
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Interaktiv manual för en fysisk produkt: Hur interaktivitet påverkar instruktioner för skapandet av en fysisk produkt.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att undersöka huruvida interaktivitet kan göra instruktioner för en fysisk uppgift mer effektiva. För att göra detta skapades två applikationer som instruerade i vikningen av en origamifigur i form av en båt. En version implementerade interaktiva element medan den andra inte gjorde det. Testpersoner fick genomföra halva uppgiften med vardera applikationen och sedan fylla i en enkät. Inga definitiva svar hittades i undersökningen, men den skulle kunna användas som grund eller inspiration för vidare forskning.

 • 197.
  Camauër, Leonor
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  ’Drumming, drumming, drumming’: diversity work in Swedish newsrooms2011In: Media in motion: cultural complexity and migration in the Nordic region / [ed] Elisabeth Eide, Kaarina Nikunen, Farnham: Ashgate, 2011, p. 37-51Chapter in book (Refereed)
 • 198.
  Camauër, Leonor
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Media menus of Arabic speakers: Stockholm2010In: Journalism - Theory, Practice & Criticism, ISSN 1464-8849, E-ISSN 1741-3001, Vol. 11, no 6, p. 751-754Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article examines preliminary results of a focus group study where Arabic speakers living in Stockholm discuss matters of citizenship and belonging in relation to their use of Arabic- and Swedish-language television. The study relies on theories on diasporic groups' media use. The paper concludes that belonging to the country of origin appears as more clearly and strongly felt than belonging to the pan-Arabic community, and that participants' sense of belonging does not relate in any direct way to their media choices.

 • 199. Cammaerts, Bart
  et al.
  Carpentier, Nico
  Vrije Universiteit Brussel.
  Blogging the 2003 Iraq War: Challenging the Ideological Model of War and Mainstream Journalism?2009In: OBS - Observatorio, ISSN 1646-5954, E-ISSN 1646-5954, no 3, p. 1-23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  /

 • 200. Cammaerts, Bart
  et al.
  Carpentier, Nico
  Vrije Universiteit Brussel.
  Hegemonies and counter-hegemonies in the Iraqi War Blogs2008Conference paper (Refereed)
1234567 151 - 200 of 1847
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf