Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 4957
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Rows per page
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sort
  • Standard (Relevance)
  • Author A-Ö
  • Author Ö-A
  • Title A-Ö
  • Title Ö-A
  • Publication type A-Ö
  • Publication type Ö-A
  • Issued (Oldest first)
  • Issued (Newest first)
  • Created (Oldest first)
  • Created (Newest first)
  • Last updated (Oldest first)
  • Last updated (Newest first)
  • Disputation date (earliest first)
  • Disputation date (latest first)
  • Standard (Relevance)
  • Author A-Ö
  • Author Ö-A
  • Title A-Ö
  • Title Ö-A
  • Publication type A-Ö
  • Publication type Ö-A
  • Issued (Oldest first)
  • Issued (Newest first)
  • Created (Oldest first)
  • Created (Newest first)
  • Last updated (Oldest first)
  • Last updated (Newest first)
  • Disputation date (earliest first)
  • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
  • 151.
    Andersson, Alfred
    Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
    Hur klär sig barn vid utomhusundervisning?: Ett kartläggning av femteklassares klädsel vid utomhusaktiviteter2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Syftet med denna studie är att undersöka vilka kläder barn har tillgång till hemma, och vilka kläder de väljer att använda i skolan.  Studien undersöker även hur mycket undervisning femteklassare har fått om klädsel vid utomhusaktiviteter, samt om detta går att koppla till deras val av kläder i skolan. Studien utgörs av en enkätundersökning med 116 elever i årskurs 5 i en medelstor stad i södra sverige. Enkäten var av formen gruppenkät och distribuerades till femteklassarna på fyra olika skolor i staden. Resultaten har redovisats i diagram och analyserats utifrån Maslows behovsteori. Resultatet visar att det inte är alla elever som har tillgång till lämplig utomhusklädsel, av de som har tillgång till lämplig klädsel är det inte alla som tar med den till skolan. Implikationerna av detta är att det finns elever som inte har möjlighet att delta i undervisningen på lika villkor om den utförs utomhus. Enstaka skillnader har hittats mellan stad och landsbygd gällande användandet av vissa utomhusplagg vid olika årstider. Studien har visat på att mindre än hälften av de tillfrågade eleverna säger sig ha haft undervisning om hur de ska klä sig utomhus, men ingen koppling har kunnat hittas mellan undervisningsgrad och vilka kläder eleverna faktiskt tar med sig till skolan.

  • 152.
    Andersson, Andreas
    Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
    Big data - det nya hälsoverktyget?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    En inblick i ett nytt och snabbt växande område. En studie som undersöker användningen av datainsamling och Big data inom hälsoföretag. Syftet grundas i att skapa en kunskap och medvetenhet om hur det i dagens hälsoföretag ser ut inom denna del. Genom en granskning av nio företags användarvillkor samt deras integritetspolicy finner vi att samtliga företag samlar och spar data om sina kunder. Insamlingen sker utan användarens vetskap och denna Big data delas sedan vidare till andra företag som har användning för den. 

  • 153.
    Andersson, Andreas
    Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
    Prediktorer för sprintförmåga hos elitfotbollsspelare: Korrelerar styrke- och hopptest med sprintförmåga över 10 meter?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  • 154.
    Andersson, Anna
    et al.
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
    Jansson, Robert
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
    Vilka är Ni?: en undersökning om vilka som studerar på lärar- och tränarprogrammet på GIH i Stockholm2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
    Abstract [sv]

    Sammanfattning

    Syfte och frågeställningar

    Syftet med studien har varit att undersöka vilka som väljer att studera till lärare i idrott och hälsa samt till tränare på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

    • Hur ser studenternas bakgrund (ålder, kön, bostadsort, social bakgrund, invandrarbakgrund och idrottslig bakgrund) ut?

    • Varför valde studenterna att studera på GIH i Stockholm, och på vilka antagningsgrunder blev de antagna?

    Metod

    I studien deltog 83 studenter, varav 35 stycken från tränarprogrammet och 48 stycken från lärarprogrammet. Studenterna svarade på en enkät som tog upp frågor rörande studenternas bakgrund och studieval. Enkätsvaren bearbetades sedan i SPSS där signifikansnivån sattes till p<0,05. De resultat vi fick fram i vår undersökning tolkades sedan med hjälp av tidigare forskning samt Pierre Bourdieus teori om habitus, kapital och fält.

    Resultat

    Medelåldern på lärarprogrammet var 24,5 år samt 25,2 år för studenter på tränarprogrammet. Kvinnorna utgjorde 48 procent av de svarande på lärarprogrammet mot 43 procent på tränarprogrammet. Resultatet visade att de båda studentgrupperna till största del bestod av personer födda i Sverige (96 procent för lärarstudenterna mot 94 procent för tränarstudenterna). Ett stort antal studenter (48 procent av lärarstudenterna mot 57 procent av tränarstudenterna) kom från Stockholm med omnejd. Tjänstemannafamilj på mellannivå är den vanligaste socioekonomiska bakgrunden där 33 procent av lärarstudenterna mot tränarstudenternas 31 procent. Tränarstudenterna hade i hög grad, 49 procent sysslat med idrottslig verksamhet på elitnivå under grundskoletiden, siffran för lärarstudenterna var 33 procent. Studenterna på de båda programmen hade enligt Bourdieus kultursociologiska teori ett stort symboliskt kapital i form av idrottslig bakgrund. De båda studentgrupperna ansåg att GIH hade bra lärare och god pedagogik vilket kan vara en av orsakerna till varför de valde att studera just på GIH. Antagningen för studenterna ser olika ut på programmen. 63 procent av lärarstudenterna kom in på betyg från avslutad gymnasieutbildning medan 88 procent av tränarstudenterna antogs på GIH genom intervjuer och särskild behörighet.

    Slutsats

    Studien visade att de som valt att studera till lärare och tränare på GIH var studenter med svenskt ursprung, är uppväxta i tjänstemannahem och till stor del bestod av relativt unga studenter som under sin skoltid själva varit idrottsligt aktiva. Studenternas syn på GIH och dess utbildning var god och vidare ansåg de att deras utbildning kommer att leda till ett yrke för framtiden.

  • 155.
    Andersson, Annie
    et al.
    Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
    Björkén, Rebecca
    Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
    Kan fysisk aktivitet och kost ha en positiv inverkan på fysiska och psykiska subkliniska menstruella besvär?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    Background: Many women experience physical and psychological symptoms during their menstrual cycle. Research is scarce about how to ease subclinical menstrual disorders like dysmenorrhea, menorrhagia, premenstrual syndrome, premenstrual dysphoric syndrome, oligomenorrhea and amenorrhea without using medicines. Physical activity and diet is proved to have positive effects on several diseases and we therefore wanted to see if positive effects also could be seen on subclinical menstrual disorders.

    Aim: The aim of this study was to investigate if physical activity and diet could reduce physical and psychological subclinical menstrual disorders and lead to a better wellbeing.

    Method: Searching for subclinical menstrual disorders in relation to physical activity and diet in fertile, active and inactive women without the use of hormonal contraceptives was done using Pubmed.

    Results: The study has shown that physical activity and diet could reduce some of the problems associated with subclinical menstrual disorders. Premenstrual syndrome (PMS) could be eased through calm, meditative activities. Positive effects could be seen when eating more often but smaller meals containing complex carbohydrates and by taking additional vitamins and minerals. Yoga has been proved to reduce menstrual pain and there’s also an indication that physical activity could improve the regularity of the menstrual cycle. Adequate energy intake is needed to avoid oligomenorrhea and amenorrhea. No clear recommendations were found for the remaining subclinical menstrual disorders.

    Conclusion: The study has shown that physical activity and diet have positive effects on some subclinical menstrual disorders. Symptoms of PMS could be eased by calm, meditative activities. Yoga and physical activity have been shown to reduce dysmenorrhea. Adequate energy intake is essential to avoid oligomenorrhea and amenorrhea. Further research is needed to give general recommendations.

  • 156. Andersson, Anton
    et al.
    Ottosson, Gustav
    Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
    Den trettonde spelaren: En studie om kvinnligt supporterskap och dess avsaknad på de Allsvenska läktarna2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  • 157.
    Andersson, Axel
    University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
    Effektiviteten av högintensiv intervallträning som behandling för Typ 2 Diabetes: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Bakgrund Det finns många olika varianter av diabetes men av alla personer som har diagnostiserats med sjukdomen så har 80-90% typ 2 diabetes (T2D). Sjukdomen kan uppstå av ärftliga faktorer och förekommer ofta i äldre åldrar men kan utvecklas i samband med en ohälsosam livsstil. Vid behandling av T2D är en livsstilsförändring viktigast och sker främst genom förändrade kost- och träningssvanor. Traditionellt har länge måttligt intensiv uthållighetsträning (MICT) i 150 min/vecka rekommenderats till målgruppen som träningsform. Syfte Syftet med studien är att undersöka effektiviteten av högintensiv intervallträning som behandling för vuxna människor med typ 2 diabetes eller prediabetes. Metod Studien är en deskriptiv systematisk litteraturöversikt som innebär att tillgänglig forskning sammanställs inom ett specifikt ämnesområde för att skapa förståelse för forskningsområdet. Sökningar har skett i databaserna PubMed och samlingsdatabasen Discovery där MeSH termer och friasökningar har kombinerats för att täcka en så stor del av forskningsfältet som möjligt. Resultat 11 artiklar valdes ut och resultatet delades upp i tre olika kategorier mellan glykemisk kontroll, högintensiv intervallträning (HIIT) i jämförelse med MICT och genomförbarheten av HIIT med self-efficiency theory som utgångspunkt. HIIT gav liknande eller bättre effekter på glykemisk kontroll (HbA1c) jämfört med MICT. I studier där genomförbarheten av ett HIIT protokoll nämns så visade samtliga positiva resultat oavsett interventionens längd. Slutsats Liknande eller bättre förbättringar på glykemisk kontroll går att uppnå genom en lägre träningsvolym än de traditionellt rekommenderade 150 min/vecka med måttlig intensitet och HIIT skulle kunna rekommenderas som behandlingsmetod för typ 2 diabetiker samt personer med prediabtes inom vården.

  • 158.
    Andersson, Camilla
    et al.
    Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine.
    Törnqvist, Lena
    Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine.
    Effekten av plyometrisk träning i starten för unga elitsimmare2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    Previous studies on power have shown the relevance for athletic performance. Furthermore, there are several studies in plyometric training that demonstrate improvement in elasticity in sprint performance. However, few studies have been made on plyometric training for swimmers. We find it startling that no further studies have been made according to the positive effects that have been shown in swim performance. 

     

    The aim of this study was to investigate if the swimmer can increase in power output by performing plyometric training for eight weeks in link with regular exercise. In this study we used a test group of seven male and three female elite junior swimmers from Laxen, Halmstad.

     

    The tests conducted were 1RM squat, long jump, squat jump and the time between start and slide phase. We analyzed data with Dartfish. The training program was carried out twice a week for eight weeks to increase power output. The exercises were one leg bounding, truck jump, countermovement jump with medicine ball and vertical jump with weight.

     

    The improvements were significant in three of four tests. Mean pre-test of 1RM was 86.7 kg (± 16.8) and post-study had average increased to 95 kg (± 10.8). The results showed a significant difference (p = 0.05). Mean pre-test on the squat jump was 36.4 inches (± 5.5) and post-test had average increased to 41.8 cm (± 6.3). The results showed a significant difference (p = 0.001). Mean pre-test on the long jump was 2.42 meters (± 22.5) and post-test had average increased to 2.64 m (± 23.3). The results showed a significant difference (p = 0.001). The swim start showed no significant difference but the time was reduced by 9.2 percent. The greatest difference was in squat jump, which had an increase of 20 percent.

     

    The conclusion was that the swimmers gained a greater force after the training period. The tests in 1RM, squat jump and long jump had a significant difference. The swimmers had an increase in performance at the start of 9,2 percent. Although it was not a significant difference in the start, each percent increase in elite swimming is important.

  • 159.
    Andersson, Christoffer
    Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
    Golf swing rotational max power correlation to clubhead speed, ball speed and carry distance in young elite golf players.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    Background: In ballistic sports like golf power production in rotational movement play a major role for performance. To hit the ball far, high clubhead speed is crucial in golf and rotational power (medicine ball throws) have shown to have a good correlation to clubhead speed. A lower golf handicap has also shown to correlate well with higher clubhead speed. Few sport specific power tests have been executed and training and testing sport specific are associated with high performance in a sport. Aim: The aim of this study was to examine the correlation between three parameters (power, velocity and force) measured in a golf specific rotational test and clubhead speed (CHS), ball speed (BS) and carry distance (CD) on young elite golfers. Methods: Twenty-six golfers, 16 men and 10 women, completed the study. Two tests were performed on separate occasion; one golf performance test using Trackman launch monitor and one golf specific rotational test in 1080 Quantum. CHS, BS and CD were collected in the golf performance test and max power, force and velocity in the golf specific rotational test. To study the relationship between the selected variables, spearman’s correlations coefficient (rs) was used and analyzed the total group, and in men and women separately. Results: Excellent correlation was found between max power and CHS (r=0.9, p<0.00). Good correlation was found between force and CHS (r=0.8, p<0.00). Moderate correlations were found between force and BS and force and CD and max power and CD (r=0.7, p<0.00). Poor correlations were found between velocity and CHS, BS and CD (r=0.3, p>0.50). Conclusion: This study showed that strong correlations seem to exist between power production in a golf specific rotation test and Golf performance in young elite golfers. Even force also seems to have an impact on golf performance while velocity showed little to no correlation to golf performance.

  • 160.
    Andersson Dahlborg, Patrik
    et al.
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
    Eriksson, Viktor
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
    För en justare framtid: En studie av Nollvisionens införande i Södermanlands fotbollsdistrikt2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
    Abstract [sv]

    Syfte och frågeställningar

    Syftet med denna uppsats var att undersöka införandet av Nollvisionen i Södermanlands fotbollsdistrikt. För att uppnå syftet valde vi att utgå från följande frågeställningar: Vilken var bakgrunden till införandet av Nollvisionen? Vad ville Södermanlands fotbollförbund uppnå med införandet av Nollvisionen? Hur såg de involverade, det vill säga förtroendevalda och tjänstemän inom Södermanlands fotbollförbund, på beslutet att införa Nollvisionen? Hur har Södermanlands fotbollförbund informerat om Nollvisionen? Hur såg fotbollsföreningarna och domarna på införandet av Nollvisionen?

    Metod

    Vi har arbetat både med en kvalitativ metod och en kvantitativ metod. Fyra intervjuer genomfördes där intervjupersonerna valdes utifrån ett strategiskt urval i samråd med Södermanlands fotbollförbund. Två enkätundersökningar delades ut genom ett tillfälligt urval till föreningsrepresentanter och domare.

    Resultat

    Bakgrunden till införandet av Nollvisionen var en kraftig ökning av disciplinärenden i distriktet och influenser från andra distrikt. Södermanlands fotbollförbund vill uppnå en attitydförändring och därmed minska antalet disciplinärenden och få ett bättre klimat på och utanför fotbollsplanerna. Förbundet tillmäter ledarskapet en stor betydelse för att kunna förbättra klimatet på fotbollsplanerna. Man vill ta ett samhällsansvar samt förbättra fotbollens anseende. Föreningarna och domarna har varit huvudmålen för informationen om Nollvisionen. Informationen till domarna kunde ha varit bättre.

    Slutsats

    Nollvisionens införande ligger i linje med Riksidrottsförbundets riktlinjer. Införandet av Nollvisionen ska ses mot bakgrund av fotbollens historiska arv som en fostrande ungdomsaktivitet. Ledarna har en viktig roll i införandet, men deras inställning kan också försvåra genomförandet. Det är svårt att få ut budskap kring de frågor Nollvisionen berör.

  • 161.
    Andersson, Daniel
    Örebro University, School of Health Sciences.
    Elevers inställning till idrott och hälsa: Fysiska aktivitetsvanor, kön och ålders betydelse2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  • 162.
    Andersson, Daniel
    et al.
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
    Gustafsson, Peter
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
    Född i december - född förlorare?: en studie om elevers betyg i idrott och hälsa i relation till födelsedatum och kön2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Sammanfattning

    Syfte och frågeställningar

    Syftet var att undersöka om det finns ett samband mellan elevers betyg i idrott och hälsa i relation till kön och när på året elever är födda, samt om eventuella förändringar över tid går att utläsa.

    Frågeställningarna var: 1. Hur ser eventuella skillnader ut gällande slutbetyget i skolår 9 år 2008 i idrott och hälsa för elever födda tidigt på året respektive sent på året? 2. Hur ser eventuella skillnader ut gällande slutbetyget i skolår 9 år 2008 i idrott och hälsa mellan könen? 3. Vilka eventuella skillnader kan utläsas mellan resultaten i vår studie och Allan Svenssons rapport från 1993?

     

    Vi har använt oss av en statistisk metod. 1687 betyg från fyra olika områden i Stockholms län har samlats in. Tabeller har sammanställts över tidigt respektive sent födda elever, samt kön, i förhållande till betyg i idrott och hälsa. Jämförelser har gjorts med Svenssons resultat.

     

    Killar får klart högre betyg än tjejer i ämnet idrott och hälsa. Elever födda första kvartalet på året får klart bättre betyg än övriga elever. Sämst betyg får de elever som är födda det sista kvartalet. När vi jämför vår studie med Svenssons konstaterar vi att skillnaderna har ökat något mellan tidigt och sent födda killar. Svenssons undersökning visade inga större skillnader mellan tidigt och sent födda tjejer, medan vår visar en nästan lika stor skillnad som hos killarna.

     

    Vi tror att selektionen inom föreningsidrotten påverkar elevers betyg i idrott och hälsa. Många sent födda anses som mindre talangfulla, och slås ut. De som fortsätter med föreningsidrottandet är också de som får högst betyg i idrott och hälsa. Dessutom tror vi att lärare i idrott och hälsa fortfarande grundar sina betyg mycket på prestation. Den skillnad vi kunde se i vårt resultat mellan tjejerna tror vi beror på en ökad elitsatsning och selektering på tjejsidan, gentemot för 20 år sedan då Svensson genomförde sin studie.

     

  • 163.
    Andersson, David
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
    Effektutveckling i den koncentriska fasen i bänkpress och knäböj2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
    Abstract [en]

    Aim: The aim of the study was to investigate 1RM and what power could be generated in bench-press and half squat concentric at certain percentages of 1RM. Special interest was put to evaluate men (M) and women (K), strength trained (ST) verses non strength trained (EST) in generating absolute power as well as power relative to 1RM.

    Method: In total 59 subjects mean (± SD) age 24.9 ± 4.1 years divided into four test groups: 20 male non strength trained GIH-students (EST M), 20 female non strength trained GIH-students (EST K), 10 male strength trained - sprinters on national/regional level (ST M), 10 female strength trained - sprinters (ST K) on national/regional level. They did two tests on 1RM and power in events of concentric bench-press and half squat in a Smith machine. In the first test session 3 – 5 lifts were made to measure 1RM in each event. In the second session 7 – 12 lifts were made to measure peak power on different weights in percent of 1RM in each event. The orders of events and weights were randomised. Recordings were made with the Muscle-lab system and related software.

    Results: There were significant differences between gender and test groups in 1RM and peak power in half squat. 1RM in half squat for each group were: ST M 246.5 kg, ST K187.8 kg, EST M 229.2 kg and EST K 150.8 kg. Strength trained generated their peak power in half squat on heavier weights relative to their 1RM compared to the non strength trained: ST M 40 %, ST K 30 %, EST M 25 % and EST K 20 %. 1RM in bench-press fore each group were: ST M 87.5 kg, ST K 46.9 kg, EST M 84.5 kg and EST K 40.2 kg. There were significant differences in gender between the EST - groups in bench-press peak power relative to 1RM but not between ST and EST: ST M 50 %, ST K 55 %, EST M 50 % and EST K 60 % of 1RM. Average peak power generated in bench-press was 54 % and in half squat 29 % of 1RM calculated on all participants.

    Conclusions: The strength trained (ST) sprinters might have gained something from their specific training in relative to EST participants as they in this study showed significant differences in half squat. The mean relative load at peak power for all test groups in squat (29% of 1RM) is lower compared to previous studies. Peak power relative to 1RM in bench-press showed significant difference only between men and women in the EST-group. The participants showed a relatively higher load (54% of 1RM) in benchpress than in squat. Comparing strengths between genders mainly showed that males are proportionally stronger in the upper body musculature than legs muscles comparing to women.

  • 164.
    Andersson, Diana
    Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
    ”Vegankost, övervikt och hälsa”: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    Purpose

    The aim of this study was to investigate the effects of plant-based diets on

    overweight individuals based on previous research. The questions asked were: “Is

    there any evidence that suggest positive effects of plant-based diets on blood

    pressure-, blood sugar-, LDL-cholesterol- and blood lipids levels?” and “Is there

    any evidence that suggest positive effects of plant-based diets on BMI?”

    Method

    This study was conducted as a literature review containing 14 academic journal

    articles with a quantitative approach. The articles were found in databases such as

    PubMed (EBSCO), SportDiscus, Cinahl, Scopus and ERIC. A thematic analysis

    was used in the data compilation that seeks to identify patterns and themes of

    convergence in research. These following objects were researched in relation to

    plant-based diets: BMI, blood pressure-, blood sugar-, cholesterol and blood lipid

    levels.

    Result

    A number of articals showed that following a plant based diet gave significantly

    positive effects on health, such as lowered BMI-measures, blood pressure-, blood

    sugar-, cholesterol-, and blood lipid levels among overweight and obese

    individuals.

    Conclusions

    There is suggestive evidence that plant-based diets demonstrated numerous health

    benefits according to previously conducted research studies. Plant-based diets

    were shown to be effective in prevention of obesity by reducing BMI

    measurements in overweight individuals after following diet interventions.

  • 165.
    Andersson, Emelie
    et al.
    Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
    Fogelberg, Hanna
    Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
    Om sambandet mellan mat, motion och hälsa: Hur lärare i idrott och hälsa tolkar ett mål i kursplanen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Sammanfattning

    Människors kost- och motionsvanor framstår som ett av de mer centrala folkhälsoproblemen i dagens samhälle. Genom olika medier som lyfter samhällets normer och värderingar matas vi med budskap om hur vi ska agera för att bli hälsosamma. Då skolan och ämnet idrott och hälsa påverkas av hur hälsa framställs i samhället blir det viktigt att reflektera över begrepp som mat, motion och hälsa.

     

    Syftet med studien var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på grundskolan tolkade målet att eleven ska förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa. Metoden som användes var inspirerad av den hermeneutiska forskningsansatsen och semistrukturerade intervjuer av fem lärare i idrott och hälsa på grundskolan senare år genomfördes.

     

    Resultatet visade att majoriteten av lärarna tolkar målet främst ur ett patogent synsätt, som då handlar om att förebygga framtida hälsoproblem. Lärarna såg målet som svårt, men viktigt. Förväntningar på ämnet uppgavs som en av svårigheterna, medan elevernas fysiska status uppgavs som förklaring till varför målet var viktigt att uppmärksamma. Sambandet sågs i första hand ur ett fysiologiskt perspektiv, där det handlade om att fysisk aktivitet och bra mat leder till god hälsa. Lärarnas tal om sambandet mellan mat, motion och hälsa skiljde sig oftast åt från hur de sedan uppgav att de arbetade med sambandet. Det som sades och det som gjordes kom till uttryck på olika sätt.

     

    Slutsatserna utifrån studien blev ett flertal. En slutsats blev att lärarna resonerade kring sambandet ur ett fysiologiskt perspektiv och såg på målet ur ett patogent perspektiv. En ytterligare slutsats var att fetma och övervikt i vissa skolor kanske inte är ett så stort problem som det framställs i samhällsdebatten och i forskningen. Snarare talade lärarna om undervikt än om övervikt. Ännu en slutsats i studien blev att sambandet mellan mat, motion och hälsa sågs som något givet. Att lärarna talade om sambandet på ett sätt, men tycktes agera på ett annat, blev den sista slutsatsen i studien.

     

  • 166.
    Andersson, Emil
    et al.
    Halmstad University, School of Health and Welfare.
    Egertz, Sofia
    Halmstad University, School of Health and Welfare.
    Socialt stöd som moderator i relation mellan stressfyllda händelser och mental ohälsa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Syftet med föreliggande studie var att undersöka om socialt stöd fungerar som en moderator i relation mellan stressfyllda händelser och mental ohälsa hos elitidrottare. Genom ett strategiskt bekvämlighetsurval deltog 88 elitidrottare (ålder M=17.3, SD=2.4) från södra Sverige, som representerade idrotterna fotboll (N=71) och volleyboll (N=17). Studien baserades på ett frågeformulär med följande instrument: Life Events Survey for Collegiate  Athletes (LESCA), The Athlete Received Support Questionnaire (ARSQ) och General Health Questionnaire (GHQ 12). Resultatet visade stöd för hypotesen då socialt stöd delvis modererade sambandet mellan stressfyllda händelser och symptom av mental ohälsa. Resultatet diskuterades utifrån studiens referensramar.

  • 167.
    Andersson, Emilia
    et al.
    Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
    West, Malin
    Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
    Idrottande ungdomars inställning till mental styrka2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Syftet (även kallat huvudtema i kategoriprofilen) med studien var primärt att (1) undersöka vilkeninställning idrottande ungdomar har till begreppet mental styrka. Sekundärt syfte som förs upp tilldiskussion var att (2) skapa en förståelse om hur de tränar och upprätthåller sin mentala styrka samt(3) vilka faktorer under träning och tävling som deltagarna anser är viktiga för att utveckla ochupprätthålla mental styrka. I studien deltog tio idrottande ungdomar (m= 16,24), 6 män och 4kvinnor inom både lag och individuella idrotter. En egen utformad semi- strukturerad intervjuguideanvändes, utvecklad med teoretiskt stöd från Jones et al., (2007) och Gucciardi et el., (2009).Resultaten i studien visade att deltagarnas inställning och kunskap om begreppet mental styrkavarierade. De flesta deltagarna hade en positiv inställning och ansåg att det var en viktig faktor i deflesta situationer inom deras idrott. Vidare visade resultaten att ungdomarna fick för liteundervisning och fokus på mentala faktorer från både skola och tränare. Såväl praktiskaimplikationer av resultat som förslag på vidare forskning inom området ges.

     

  • 168.
    Andersson, Emma
    et al.
    Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
    Lagerstrand Johansson, Johanna
    Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
    Baksidan av det betydelsefulla engagemanget: En kvalitativ studie av föreningars arbete gällande idrottsföräldrar vid barnidrott2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Studien görs i samråd med Smålands Innebandyförbund där syftet är att kartlägga vad som anses vara ett positivt respektive negativt beteende hos idrottsföräldrar. Mer precist handlar det om att studera innebandyföreningars arbete med föräldrafrågan inom barnidrott. Vilka hinder och möjligheter upplever föreningarna att det finns för att kunna skapa en trygg och kravlös miljö för våra barn inom idrotten. Vår studie fokuserar specifikt på föräldrarnas roll och engagemang genom att undersöka föreningarnas strategi, syn på policydokument och övergripand arbete så vill vi fördjupa kunskapen inom området som berör föräldrarnas roll. Tillvägagångssättet för vår empiriinsamling har varit semistrukturerade intevjuer. Fyra intervjuer har gjorts med nyckelinformanter från de största innebandyföreningarna i Småland, sett till antalet medlemmar. Antalet medlemmar har betydelse för denna undersökning då den ämnar att få en bättre förståelse för hur föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet arbetar med föräldrafrågan.

    Studien tar sin utgångspunkt i tidigare forskning kring idrottsföräldrars beteende och hur det påverkar barnen utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt sammanhang. Resultatet ger insikt i föreningarnas arbete, synsätt samt hur de prioriterar ämnet i relation till dess tyngd. I nuläget finns det stor utvecklingspotential kring området och ämnet behöver belysas ytterligare för att öka förståelse, medvetenheten och kunskap kring de problem som finns. Tidigare forskning visar att idrottsföräldrar på senare år kommit att bli en allt större del av idrottsföreningen. Det vidgade engagemanget har på så sätt fått allt fler konsekvenser vilket undersöks i denna studie. Tidigare har ingen undersökning gjorts av de representerade föreningarnas verksamheter och hur de arbetar med barnidrott och idrottsföräldrar.

  • 169.
    Andersson, Erik
    Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
    d-GPS analys av tävlingsprestation i en sprintprolog på längdskidor i fri stil2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  • 170.
    Andersson, Erik
    Örebro University, School of Health Sciences.
    En historisk tillbakablick på fenomenet fysisk beröring: Kvalitativa textanalyser på en idrottslärartidskrift2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  • 171.
    Andersson, Erik
    Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
    Fysisk aktivitet - Psykisk hälsa: En enkätundersökning om hur högstadieelever upplever att fysisk aktivitet påverkar psykisk hälsa2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Syftet med undersökningen var att få en bild av högstadieelevers uppfattning om hur fysisk aktivitet påverkar psykisk hälsa samt idrottsundervisningens påverkan på psykisk hälsa.

    Det var en kvantitativ undersökning med enkäter, där 124 högstadieelever från två mellansvenska skolor besvarade enkäten.

    Resultatet visade att 85.5% av eleverna upplevde att fysisk aktivitet påverkar psykisk hälsa positivt när det gäller att känna sig avslappnad, humöret, självuppfattning och bättre livskvalitet. 71. 5 % av eleverna ansåg att de i idrottsundervisningen fick de lära sig om hur fysisk aktivitet har betydelse för hälsan hela livet.

    Däremot upplevde flertalet av eleverna att det som händer i omklädningsrummet och i samband med duschen samt kamraternas påverkan i samband med idrottsundervisningen var stressande faktorer.

     

  • 172.
    Andersson, Erik
    et al.
    Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
    Hamra, Ninos
    Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
    Betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa i grundskolans tidigare år: En kvalitativ studie om hur lärare i ämnet idrott och hälsa uppfattar kursplanen Lgr 11 och dess betygssystem.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Denna studie handlar om hur lärare i ämnet idrott och hälsa uppfattade införandet av en ny läroplan i grundskolans tidigare år. Studien riktade sig mot lärares uppfattningar om den nya kursplanen Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa samt vilka möjligheter och svårigheter lärare upplevde i samband med bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa.

     

    Studien utgick från en kvalitativ ansats, där empirin insamlades med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med fyra behöriga lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa för grundskolans tidigare år. Lärarna var verksamma i södra delar av Sverige. Resultaten analyserades med hjälp av Lindes (2012) beskrivning av läroplansteori och ramfaktorteori samt läroplansteoretiska begreppet skolkoder. Resultaten i studien visade att lärarna i ämnet idrott och hälsa tolkade formuleringsarenan genom olika skolkoder samt att fysiska ramar begränsade lärarna vid transformeringsarenan. Resultaten visade även att lärarna i ämnet idrott och hälsa upplevde svårigheter vid tolkning av kunskapskraven på grund av otillräckligt med stödmaterial och fortbildning samt att det var både för- och nackdelar med införande av betyg i årskurs 6.

  • 173.
    Andersson, Erik
    et al.
    Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
    Hamra, Ninos
    Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
    Betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa i grundskolans tidigare år: En kvalitativ studie om hur lärare i ämnet idrott och hälsa uppfattar kursplanen Lgr 11 och dess betygssystem.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Denna studie handlar om hur lärare i ämnet idrott och hälsa uppfattade införandet av en ny läroplan i grundskolans tidigare år. Studien riktade sig mot lärares uppfattningar om den nya kursplanen Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa samt vilka möjligheter och svårigheter lärare upplevde i samband med bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa.

    Studien utgick från en kvalitativ ansats, där empirin insamlades med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med fyra behöriga lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa för grundskolans tidigare år. Lärarna var verksamma i södra delar av Sverige. Resultaten analyserades med hjälp av Lindes (2012) beskrivning av läroplansteori och ramfaktorteori samt läroplansteoretiska begreppet skolkoder. Resultaten i studien visade att lärarna i ämnet idrott och hälsa tolkade formuleringsarenan genom olika skolkoder samt att fysiska ramar begränsade lärarna vid transformeringsarenan. Resultaten visade även att lärarna i ämnet idrott och hälsa upplevde svårigheter vid tolkning av kunskapskraven på grund av otillräckligt med stödmaterial och fortbildning samt att det var både för- och nackdelar med införande av betyg i årskurs 6.

  • 174.
    Andersson, Erik
    et al.
    Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
    Pellegrini, Barbara
    CeRiSM, Research Center for Sport, Mountain and Health, Rovereto, Italy.
    Sandbakk, Öyvind
    Centre for Elite Sports Research, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway .
    Stöggl, Thomas
    Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences. Department of Sport Science and Kinesiology, University of Salzburg, Salzburg, Austria .
    Holmberg, Hans-Christer
    Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences. Swedish Olympic Committee, Stockholm, Sweden.
    The effects of skiing velocity on mechanical aspects of diagonal cross-country skiing2014In: Sports Biomechanics, ISSN 1476-3141, E-ISSN 1752-6116, Vol. 13, no 3, p. 267-284Article in journal (Refereed)
    Abstract [en]

    Cycle and force characteristics were examined in 11 elite male cross-country skiers using the diagonal stride technique while skiing uphill (7.5 degrees) on snow at moderate (3.5 +/- 0.3m/s), high (4.5 +/- 0.4m/s), and maximal (5.6 +/- 0.6m/s) velocities. Video analysis (50Hz) was combined with plantar (leg) force (100Hz), pole force (1,500Hz), and photocell measurements. Both cycle rate and cycle length increased from moderate to high velocity, while cycle rate increased and cycle length decreased at maximal compared to high velocity. The kick time decreased 26% from moderate to maximal velocity, reaching 0.14s at maximal. The relative kick and gliding times were only altered at maximal velocity, where these were longer and shorter, respectively. The rate of force development increased with higher velocity. At maximal velocity, sprint-specialists were 14% faster than distance-specialists due to greater cycle rate, peak leg force, and rate of leg force development. In conclusion, large peak leg forces were applied rapidly across all velocities and the shorter relative gliding and longer relative kick phases at maximal velocity allow maintenance of kick duration for force generation. These results emphasise the importance of rapid leg force generation in diagonal skiing.

  • 175.
    Andersson, Erik
    et al.
    Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
    Stöggl, Thomas
    University of Salzburg.
    Pellegrini, Barbara
    University of Verona.
    Sandbakk, Oyvind
    NTNU, Trondheim, Norge.
    Holmberg, Hans-Christer
    Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
    Biomechanical comparison of different uphill techniques in the classical style cross-country skiing2010In: Proceedings for the fifth international conference on Science and Skiing / [ed] Erich Mueller, Salzburg, Austria: Meyer & Meyer Sport, 2010, p. 46-Conference paper (Refereed)
  • 176.
    Andersson, Erik
    et al.
    Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
    Supej, Matej
    University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenien.
    Holmberg, Hans-Christer
    Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
    Analysis of a sprint qualification round in cross-country skiing using a differential global navigation system2009In: Proceedings of the 14th Annual Congress of European College of Sports Science / [ed] Loland, S., Bø, K., Fasting, K., Hallén, J., Ommundsen, Y., Roberts, G., Tsolakidis, E., Oslo: Gamlebyen Grafiske AS , 2009Conference paper (Refereed)
  • 177.
    Andersson, Erik
    et al.
    Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
    Supej, Matej
    Faculty of Sport, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia.
    Sandbakk, Oyvind
    Human Movement Science Programme, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.
    Sperlich, Billy
    Institute of Training Science and Sport Informatics, German Sport University Cologne, Germany .
    Stöggl, Thomas
    Department of Sport Science and Kinesiology, University of Salzburg, Salzburg, Austria.
    Holmberg, Hans-Christer
    Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
    Analysis of sprint cross-country skiing using a differential global navigation satellite system2010In: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 110, no 3, p. 585-595Article in journal (Refereed)
    Abstract [en]

    The purpose was to examine skiing velocities, gear choice (G2-7) and cycle rates during a skating sprint time trial (STT) and their relationships to performance, as well as to examine relationships between aerobic power, body composition and maximal skiing velocity versus STT performance. Nine male elite cross-country skiers performed three tests on snow: (1) Maximum velocity test (Vmax) performed using G3 skating, (2) Vmax test performed using double poling (DP) technique and (3) a STT over 1,425 m. Additional measurements of VO2max during roller skiing and body composition using iDXA were made. Differential global navigation satellite system data were used for position and velocity and synchronized with video during STT. The STT encompassed a large velocity range (2.9-12.9 m s-1) and multiple transitions (21-34) between skiing gears. Skiing velocity in the uphill sections was related to gear selection between G2 and G3. STT performance was most strongly correlated to uphill time (r = 0.92, P < 0.05), the percentage use of G2 (r = -0.72, P < 0.05), and DP Vmax (r = -0.71, P < 0.05). The velocity decrease in the uphills from lap 1 to lap 2 was correlated with VO2max (r = -0.78, P < 0.05). Vmax in DP and G3 were related to percent of racing time using G3. In conclusion, the sprint skiing performance was mainly related to uphill performance, greater use of the G3 technique, and higher DP and G3 maximum velocities. Additionally, VO2max was related to the ability to maintain racing velocity in the uphills and lean body mass was related to starting velocity and DP maximal speed.

  • 178.
    Andersson, Erik
    et al.
    Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
    Willis, Sarah J.
    Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
    Holmberg, Hans-Christer
    Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
    Ørtenblad, Niels
    Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
    Energy System Contributions And Determinants Of Performance In Classical Sprint Cross-Country Skiing2014In: Proceedings for the 19th ECCS in Amsterdam, The Netherlands, 2014Conference paper (Refereed)
  • 179.
    Andersson, Eva
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
    Physical fitness: I. Muscle strength II. Aerobic fitness: Muscle oxygen uptake and heart rate2014In: Women and sport, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2014Chapter in book (Other academic)
    Abstract [en]

    Improved muscle strength and aerobic fitness are of great importance in many sports and are also associated with increased life expectancy and a reduced incidence of a number of diseases. In this chapter, we will discuss some of the factors that influence muscle strength and aerobic fitness, including sex-related factors. The way physical fitness is measured is also important when making comparisons. An increased understanding of the assessment of strength and aerobic fitness may inspire fruitful improvements in practical test and training programs in various sport and health contexts.

  • 180.
    Andersson, Eva
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
    Rygg-, buk- och höftmuskulatur - styrka, träningsövningar och stabilitet.2001In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 3, p. 43-49Article in journal (Other academic)
  • 181.
    Andersson, Eva
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
    Rygg- och bukmuskelträning samt bålstabilitet1998In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 4, p. 4-7Article in journal (Other academic)
  • 182.
    Andersson, Eva A
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
    Analys av träningsövningar för buk- och höftböjarmuskulatur1994In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 3, p. 16-18Article in journal (Other academic)
  • 183.
    Andersson, Eva A
    et al.
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology. Karolinska institutet.
    Frank, Per
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology. Karolinska institutet.
    Pontén, Marjan
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
    Ekblom, Björn
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, Björn Ekblom's research group.
    Ekblom, Maria
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology. Karolinska institutet.
    Moberg, Marcus
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
    Sahlin, Kent
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
    Improving Strength, Power, Muscle Aerobic Capacity, and Glucose Tolerance through Short-term Progressive Strength Training Among Elderly People.2017In: Journal of Visualized Experiments, ISSN 1940-087X, E-ISSN 1940-087X, no 125Article in journal (Refereed)
    Abstract [en]

    This protocol describes the simultaneous use of a broad span of methods to examine muscle aerobic capacity, glucose tolerance, strength, and power in elderly people performing short-term resistance training (RET). Supervised progressive resistance training for 1 h three times a week over 8 weeks was performed by RET participants (71±1 years, range 65-80). Compared to a control group without training, the RET showed improvements on the measures used to indicate strength, power, glucose tolerance, and several parameters of muscle aerobic capacity. Strength training was performed in a gym with only robust fitness equipment. An isokinetic dynamometer for knee extensor strength permitted the measurement of concentric, eccentric, and static strength, which increased for the RET group (8-12% post- versus pre-test). The power (rate of force development, RFD) at the initial 0-30 ms also showed an increase for the RET group (52%). A glucose tolerance test with frequent blood glucose measurements showed improvements only for the RET group in terms of blood glucose values after 2 h (14%) and the area under the curve (21%). The blood lipid profile also improved (8%). From muscle biopsy samples prepared using histochemistry, the amount of fiber type IIa increased, and a trend towards a decrease in IIx in the RET group reflected a change to a more oxidative profile in terms of fiber composition. Western blot (to determine the protein content related to the signaling for muscle protein synthesis) showed a rise of 69% in both Akt and mTOR in the RET group; this also showed an increase in mitochondrial proteins for OXPHOS complex II and citrate synthase (both ~30%) and for complex IV (90%), in only the RET group. We demonstrate that this type of progressive resistance training offers various improvements (e.g., strength, power, aerobic capacity, glucose tolerance, and plasma lipid profile).

  • 184.
    Andersson, Eva A
    et al.
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
    Thorstensson, Alf
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
    Utvärdering av träningsövningar för buk- och höftmuskulaturen.1993In: Arbetsmiljöfondens Sammanfattningar, no 1563, p. 1-8Article, review/survey (Other academic)
  • 185.
    Andersson, Eva
    et al.
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
    Oddsson, Kristjan
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
    Skador & sjukdomar: Akut omhändertagande inom idrotten2015Book (Other (popular science, discussion, etc.))
    Abstract [sv]

    Olika skador i rörelseapparaten och hur man agerar vid akuta sjukdoms- eller olycksfall ingår. Den första delen innehåller bland annat en genomgång av skadetyper kroppsdel för kroppsdel, samt ett avsnitt om tejpning. I den andra delen har det gjorts ett urval av olika akuta sjukdoms- och skadetillstånd som kan förekomma i samband med fysisk aktivitet. På ett enkelt och sakligt sätt beskrivs skador och sjukdomar som av olika anledningar drabbar fysiskt aktiva personer och vilken/vilka åtgärder som ska sättas in när olyckan är framme. Du får veta vad du kan göra själv och vad som måste behandlas av läkare.

  • 186.
    Andersson, Eva
    et al.
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
    Oddsson, Kristjan
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
    Skador, sjukdomslära samt akut omhändertagande2018In: Idrottens träning, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2018, p. 153-181Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
    Abstract [sv]

    Ambitionen med detta kapitel är att på ett enkelt, sakligt och inspirerande sätt beskriva akuta sjukdoms- och skadetillstånd (inkl. missbruk) som kan förekomma i samband med fysisk aktivitet, och vilken eller vilka åtgärder som ska sättas in när olyckan är framme. [...]

  • 187.
    Andersson, Eva
    et al.
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
    Oddsson, Kristjan
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
    von Rosen, Philip
    Karolinska institutet.
    Idrottsskador: Skadeförebyggande metoder, rehabilitering och akut omhändertagande2018In: Specialidrott: Tränings- och tävlingslära, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2018, p. 143-177Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  • 188.
    Andersson, Fredrik
    Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
    The feasibility of using a training- and injury log to quantify training load and injury incidence in powerlifting2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    Little is known about injuries and risk factors in powerlifting. In other sports, training load is an important factor that influences injury risk. However, no method to quantify training load in powerlifting exist.Objectives:

    The purpose of this study was to assess whether a standardised training and injury log is a feasible method to quantify training load and to prospectively record injuries.Method:The study was conducted in two phases with 7 respectively 8 powerlifters in each phase. In phase 1, the powerlifters logged their injuries and training for four weeks and then answered a feasibility questionnaire. Based on the results from the questionnaire, updates in the training and injury log were made and the powerlifters in phase 2 logged their training and injuries using the updated version and answered the same questionnaire as the powerlifters in phase 1.

    Results:

    It was possible to extract data and make calculations on training load based on the variables used in the training log and it was possible to calculate injury incidence and prevalence. Also, 9/12 powerlifters stated that they could use this standardised method for a period of at least 6 months.

    Conclusion:

    In conclusion, this standardised training and injury log seems to be a method to quantify training load and injuries in powerlifting. Further studies are needed to investigate the relationship between training load and injuries in powerlifting.

  • 189.
    Andersson, Frida
    Karlstad University.
    Idrottsprofilerad gymnasieutbildning: En studie om samarbetet mellan gymnasieskolan och ishockeyn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  • 190. Andersson, Frida
    et al.
    Vångell, Fredrika
    Yttergren, Leif
    Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
    Orienteringsträning i förändring: En komparativ studie av orienteringsträning på elitnivå på 1980-talet och 20102011In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, no 11 majArticle in journal (Other academic)
    Abstract [sv]

    Det har tagit åtta år och 137 uppdateringar innan orienteringssporten förekommer på idrottsforum.org mer än bara nämnd i förbifarten i en bisats i en text som handlar om något helt annat. Överhuvud taget har orienteringssporten inte i någon märkvärdig utsträckning väckt idrottsforskarnas intresse – med ett lysande undantag, nämligen pedagogikprofessorn vid Högskolan Kristianstad och Högskolan i Borås, Torgny Ottosson, som redan 1984 publicerade forskningsrapporten "Problemlösningsstrategier i orientering: En skiss till teoretisk ram och en metodstudie" vid Göteborgs universitet. Tre år senare kom avhandlingen Map-reading and wayfinding (Göteborg Studies in Educational Sciences, 65), och därefter har Ottosson publicerat ett flertal artiklar om orientering, bland annat i Scientific Journal of Orienteering. Om skälen till att Torgny Ottosson ensam fått föra orienteringsforskningen framåt i orienteringssportens hemland kan vi blott spekulera; möjligen kan det har att göra med att sporten till sin natur saknar viktiga förutsättningar för att bli en bred publiksport, och därmed uppvisar en markerad frånvaro av kommersiell potential. Här är dock inte sista ordet sagt; samma sak sas ju om skidskyttet innan televisionen utvecklade täckningen av tävlingar på ett sätt som gjort skidskytte till en av de främsta publiksporterna. Orienteringssporten sägs ha sitt ursprung i Sverige i slutet av 1800-talet – termen orientering användes första gången 1886, enligt engelska Wikipedia, medan SAOL refererar till Idrottsbladet från 1924. Oxford English Dictionary anger att orienteering infördes i engelskan på 1940-talet, från svenskans orientering. Ordet härstammar uppenbarligen från oriens, latin för Östern, Orienten, och definieras i orienteringssammanhang som "hitta väderstreck", med betydelsen "förflyttning från en punkt i terrängen till en annan (med hjälp av karta o. kompass)". Det började som militära övningar och därefter militära tävlingar. Den första tävlingen som var öppen för civila gick av stapeln i norska Nordmarka 1897. Sveriges första tävling för civila kom fyra år senare, i arrangemang av Sundbybergs IK. Damer släpptes in i sporten 1925 redan, och man hann med ett SM 1935, tre år innan Svenska Orienteringsförbundet bildades. 1960-talet inleddes med att Internationella Orienteringsförbundet bildades, och sporten nådde nu på allvar utanför den nordiska skogsmiljön. Frida Andersson, Fredrika Vångell och Leif Yttergren visar i sin artikel i den här uppdateringen hur orienteringssporten från och med 1980-talet genomgått en omfattande förändringsprocess, som kan sammanfattas med begreppen "miniglobalisering", det vill säga att sporten fått allt större internationell spridning; sportifiering, med innebörden att man brutit med traditionen att bara springa en enda distans; samt avskogifiering – man springer allt oftare i annan terräng än skogslandskap. Till det kan läggas att kartografitekniken har utvecklats med hjälp av datorer och GPS. Andersson, Vångell och Yttergren vill i sin studie undersöka i vilken utsträckning orienteringssportens förändringar under de senaste 30 åren lett till motsvarande förändringar i orienterarnas träningsstrategier. De kombinerar litteraturstudier och enkätintervjuer med aktiva förr och nu, och kommer fram till bitvis ganska förvånansvärda resultat, som kanske främst sätter sportifieringsbegreppets användning i samband med orientering ifråga. Traditionens makt är stor, här som i andra sammanhang.

  • 191.
    Andersson, Gabriel
    et al.
    Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
    Engstrand, Jesper
    Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
    Rekreation eller examination?: En studie av relationen mellan friluftsliv och betygsättning i ämnet idrott och hälsa2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Syftet med detta arbete var att studera relationen mellan ämnesområdet friluftsliv och betygssättning. Arbetet har utgått från två frågeställningar: Vilka arbetsformer har lärarna i friluftslivsundervisningen och hur resonerar lärare kring betygsättning av friluftslivsundervisningen. Både i det svenska samhället och i den svenska skolan finns det en lång tradition av friluftsliv. Tidigare forskning visar att ämnesområdet friluftsliv är problematiskt att genomföra i skolsammanhang samt att ämnet präglas av en aktivitetsdiskurs där fokus inte ligger på lärande utan på prestation. Intervjuer genomfördes med sex lärare i grundskolans senare år från fyra olika kommuner. För analysen har Bernsteins tre begrepp klassificering, inramning och koder använts. Resultatet visade att friluftsliv i ämnet idrott och hälsa har en låg klassificering. Det innebär att lärarens tolkning av begreppet friluftsliv får en stor betydelse för arbetssätt och betygsättning. Trots en bred tolkningsmöjlighet väljer de intervjuade lärarna samma innehåll. Resultatet visar även på en komplexitet i betygssättningen av friluftsliv. Lärarna har svårt att skilja mellan kompetenskoden som råder i ämnets syfte och prestationskoden i idrottsdiskursen samt kunskapskraven. Utifrån dessa svårigheter blir slutsatserna att lärarna behöver konkretisera betygskraven innan aktiviteter genomförs. Detta medför även att lärarna behöver ta ställning till vilken kod som bör råda inför varje lektion.

  • 192.
    Andersson, Gustav
    et al.
    Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Integrative Medical Biology (IMB), Anatomy.
    Backman, Ludvig
    Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Integrative Medical Biology (IMB), Anatomy.
    Scott, Alexander
    Department of Physical Therapy, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada; Centre for Hip Health and Mobility, Vancouver Coastal Health and Research Institute, Vancouver, British Columbia, Canada.
    Lorentzon, Ronny
    Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Sports Medicine.
    Forsgren, Sture
    Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Integrative Medical Biology (IMB), Anatomy.
    Danielson, Patrik
    Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Integrative Medical Biology (IMB), Anatomy.
    Substance P accelerates hypercellularity and angiogenesis in tendon tissue and enhances paratendinitis in response to Achilles tendon overuse in a tendinopathy model2011In: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 45, no 13, p. 1017-1022Article in journal (Refereed)
    Abstract [en]

    Background Tenocytes produce substance P (SP) and its receptor (neurokinin-1 receptor (NK-1R) is expressed throughout the tendon tissue, expecially in patients with tendinopathy and tissue changes (tendinosis) including hypercellularity and vascular proliferation. Considering the known effects of SP, one might ask whether SP contributes to these canges.

    Objectives To test whether development of tendinosislike changes (hypercellularity and angiogenesis) is accelerated during a 1-week course of ecercise with local administration of SP in an establish Achilles tendinopathy model.

    Methods Rabbits were subjected to a protocol of Achilles tendon overuse for 1 week, in conjunction with SP injections in the paratenon. Exercised control animals received NaCl injections or no injections, and unexercised, uninjected controls were also used. Tenocyte number and vascular density, as well as paratendinous inflammation, were evaluated. Immunohistochemistry and in sity hybridisation to detect NK-1R were conducted.

    Results There was a significant increase in tenocyte number in the SP-injected and NaCl-injected groups compared with both unexercised and exercised, uninjected controls. Tendon blood vessels increased in number in the SP-injected group compared with unexercised controls, a finding not seen in NaCl-injected controls or in uninjected, exercised animals. Paratendinous inflammation was more pronounced in the SP-injected group than in the NaCl controls. NK-1R was detected in blood vessel walls, nerves, inflammatory cells and tenocytes.

    Conclusions SP accelerated the development of tendinosis-like changes in the rabbit. Achilles tendon, which supports theories of a potential role of SP in tendinosis development; a fact of clinical interest since SP effects can be effectively blocked. The angiogenic response to SP injections seems related to parateninitis.

  • 193.
    Andersson, Hannes
    et al.
    Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
    Gröntvedt, John
    Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
    Effekten av 8-veckors medicinbollsträning på smashhastighet hos badmintonspelare2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  • 194.
    Andersson, Helena
    et al.
    Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
    Karlsen, Anette
    Inst Basic Med Sci, Fac Med, Dept Nutr, Univ Oslo, Oslo, Norway.
    Blomhoff, Rune
    Norwegian Sch Sport Sci, Oslo, Norway.
    Raastad, Truls
    Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway .
    Kadi, Fawzi
    Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
    Active recovery training does not affect the antioxidant response to soccer games in elite female players2010In: British Journal of Nutrition, ISSN 0007-1145, E-ISSN 1475-2662, Vol. 104, no 10, p. 1492-1499Article in journal (Refereed)
    Abstract [en]

    Changes in plasma endogenous and dietary antioxidants and oxidative stress markers were studied following two 90 min elite female soccer games separated by 72 h of either active or passive recovery. The active recovery group (n 8) trained for 1 h at 22 and 46 h after the first game (low-intensity cycling and resistance training), while the passive group rested (n 8). Blood samples were taken before the games; immediately after the games; 21, 45 and 69 h after the first game; and immediately after the second game. The oxidative stress markers and antioxidants were not affected by active recovery. The oxidative stress marker GSSG increased by the same extent after both the games, while the lipid peroxidation marker diacron-reactive oxygen metabolite remained unchanged. The endogenous antioxidants total glutathione and uric acid and ferric reducing/antioxidant power increased immediately after both the games with the same amplitude, while increases in cysteine, cysteine-glycine and total thiols reached significant levels only after the second game. The changes in dietary antioxidants after the first game were either rapid and persistent (tocopherols and ascorbic acid (AA) increased; polyphenols decreased) or delayed (carotenoids). This resulted in high pre-second game levels of tocopherols, AA and carotenoids. Polyphenols returned to baseline at 69 h, and were not affected by the second game. In conclusion, the soccer-associated dietary antioxidant defence, but not the endogenous antioxidant defence, is persistent. Similar acute oxidative stress and endogenous antioxidant responses and dissimilar dietary antioxidant reactions occur during two repeated female soccer games. Finally, the complex antioxidant response to soccer is not affected by active recovery training.

  • 195.
    Andersson, Helena M.
    Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
    The physiological impact of soccer on elite female players and the effects of active recovery training2010Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
    Abstract [en]

    Female soccer is becoming more popular and professional in the world. There are, however, limited scientific data available on how elite female players respond to physical stress during soccer games. An effective recovery strategy following a game is important, because there are few recovery days between the games in international tournaments. The present thesis, which was designed to mirror a competitive situation, aimed to investigate changes in several physiological systems occurring in female elite players in response to two soccer games. It also aimed to investigate the effects of active recovery training on the recovery of several physiological systems. METHODS: Two elite female soccer teams played two 90-min games separated by 72 h active or passive recovery. The active recovery training (cycling at 60% HRpeak, resistance training at <50% 1RM) lasted one hour and was performed 22 and 46 h after the first game. Countermovement jump (CMJ), 20-m sprint time and isokinetic knee strength were measured before, immediately, 5, 21, 45, 51, and 69 h after the first game, and immediately after the second game. The physical stress markers (CK, urea), oxidative stress markers (e.g., GSSG, lipid peroxidation), endogenous (e.g., UA, thiols) and dietary antioxidants (e.g., tocopherols, carotenoids) and a large battery of cytokines (e.g., IL-6, TNF-α) were analysed in blood. RESULTS: No significant differences were observed in the performance parameters, oxidative stress and antioxidant levels or inflammatory response between the active and passive recovery groups. Sprint and isokinetic knee strength were reduced by the same extent after both games. CMJ decreased after the first game and remained reduced throughout the study period. Blood physical stress markers, GSSG and endogenous antioxidants increased with similar amplitude after both games together with unchanged lipid peroxidation. The dietary antioxidants showed either a rapid and persistent change (e.g., tocopherols) or a delayed rise (carotenoids) after the first game. A transient increase occurred in several pro- (e.g., IL-12, TNF-a, MCP-1), anti-inflammatory (e.g., IL-4, IL-10, INF-a) and mixed (IL-6) cytokines after the first game. Fewer cytokines increased in response to the second game. CONCLUSION: Two repeated elite female soccer games separated by 72 h induced similar acute changes in several physiological parameters. After the first game, differences in the recovery pattern of the neuromuscular parameters occurred. In particular, the slow recovery of CMJ indicates that special attention should be devoted to the training of explosive force. Furthermore, the recruitment of antioxidants in response to the transient increase in GSSG resulted in the maintenance of the redox-balance in female players. Similarly, a strong and balanced pro- and anti-inflammatory cytokine response occurred after one single female soccer game. The consequences of the dampened cytokine response during repeated soccer games are, however, unknown. In general, the majority of the parameters had recovered prior to the second game and the physiological alterations induced by the first game did not affect the performance of players in the second game. Finally, active recovery training conducted after a soccer game does not accelerate the recovery time for neuromuscular, oxidative stress, antioxidant and inflammatory responses in elite female players.

  • 196.
    Andersson, Helena M.
    et al.
    Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
    Bøhn, S. K.
    Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Oslo, Norway.
    Raastad, T.
    Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
    Paulsen, G.
    Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
    Blomhoff, R.
    Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Oslo, Norway.
    Kadi, Fawzi
    Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
    Differences in the inflammatory plasma cytokine response following two elite female soccer games separated by a 72-h recovery2010In: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 20, no 5, p. 740-747Article in journal (Refereed)
    Abstract [en]

    We investigated changes in a large battery of pro- and anti-inflammatory cytokines in elite female soccer players following two 90-min games separated by a 72-h active or passive recovery. Blood samples were taken from 10 players before, within 15-20 min, 21, 45 and 69 h after the first game and within 15-20 min after the second game. The leukocyte count was analyzed, together with several plasma pro- and anti-inflammatory cytokines, using a multiplex bead array system. After the first and second game, the total leukocytes and neutrophils increased significantly. Likewise, increases (P<0.05) in pro-inflammatory cytokines [interleukin (IL)-12, tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha), interferon-gamma (INF-gamma), IL-17], chemokines [monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1), IL-8 and monokine induced by gamma interferon (MIG)], anti-inflammatory cytokines (IL-2R, IL-4, IL-5, IL-7, IL-10, IL-13, INF-alpha) and the mixed cytokine IL-6 were observed. Leukocyte and cytokine levels were normalized within 21 h. Active recovery (low-intensity exercises) did not affect the cytokine responses. A dampened cytokine response was observed after the second game as only IL-12, IL-6, MCP-1, IL-8 and MIG increased (P<0.05). In conclusion, a robust pro- and anti-inflammatory cytokine response occurs after the first but not the second soccer game. The implications of the dampened cytokine response in female players after the second game are unknown.

  • 197.
    Andersson, Helena M
    et al.
    Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
    Ekblom, Björn
    Krustrup, Peter
    Elite football on artificial turf versus natural grass: movement patterns, technical standards, and player impressions2008In: Journal of Sports Sciences, ISSN 0264-0414, E-ISSN 1466-447X, Vol. 26, no 2, p. 113-22Article in journal (Refereed)
    Abstract [en]

    The aim of the present study was to examine the movement patterns, ball skills, and the impressions of Swedish elite football players during competitive games on artificial turf and natural grass. Time - motion analyses (36 observations) and technical analyses (16 team observations) were performed and 72 male and 21 female players completed a questionnaire. No differences were observed between artificial turf and natural grass in terms of total distance covered (mean 10.19 km, s = 0.19 vs. 10.33 km, s = 0.23), high-intensity running (1.86 km, s = 0.10 vs. 1.87 km, s = 0.14), number of sprints (21, s = 1 vs. 22, s = 2), standing tackles (10, s = 1 vs. 11, s = 1) or headers per game (8, s = 1 vs. 8, s = 1), whereas there were fewer sliding tackles (P < 0.05) on artificial turf than natural grass (2.1, s = 0.5 vs. 4.3, s = 0.6). There were more short passes (218, s = 14 vs. 167, s = 12) and midfield-to-midfield passes (148, s = 11 vs. 107, s = 8) (both P < 0.05) on artificial turf than natural grass. On a scale of 0-10, where 0 = "better than", 5 = "equal to", and 10 = "worse than", the male players reported a negative overall impression (8.3, s = 0.2), poorer ball control (7.3, s = 0.3), and greater physical effort (7.2, s = 0.2) on artificial turf than natural grass. In conclusion, the running activities and technical standard were similar during games on artificial turf and natural grass. However, fewer sliding tackles and more short passes were performed during games on artificial turf. The observed change in playing style could partly explain the male players' negative impression of artificial turf.

  • 198.
    Andersson, Helena M.
    et al.
    Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
    Karlsen, A.
    Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Oslo, Norway.
    Blomhoff, R.
    Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Oslo, Norway.
    Raastad, T.
    Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
    Kadi, Fawzi
    Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
    Plasma antioxidant responses and oxidative stress following a soccer game in elite female players2010In: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 20, no 4, p. 600-608Article in journal (Refereed)
    Abstract [en]

    We aimed to investigate markers of oxidative stress and levels of endogenous and dietary antioxidants in 16 elite female soccer players in response to a 90-min game (average intensity 82+/-3% HRpeak). Blood samples were taken before, immediately and 21 h after the game. Plasma-oxidized glutathione, the ratio of reduced to oxidized glutathione (GSH:GSSG) and lipid peroxidation measured by d-ROMs were used as markers of oxidative stress. Plasma endogenous [uric acid, total glutathione (TGSH)] and dietary antioxidants (alpha-tocopherol, ascorbic acid, total carotenoids and polyphenols) were analyzed using liquid chromatography and the Folin-Ciocalteu method. Exercise induced an acute increase (P<0.05) in GSSG, uric acid, TGSH, alpha-tocopherol, and ascorbic acid. In parallel, the GSH:GSSG ratio and polyphenols decreased (P<0.05). GSSG, GSH:GSSG ratio, uric acid, TGSH, and ascorbic acid returned to baseline at 21 h, while polyphenols and alpha-tocopherol remained altered. Total carotenoids increased above baseline only at 21 h (P<0.05). Lipid peroxidation, measured by d-ROMs, remained unchanged throughout the study. Thus, intermittent exercise in well-trained female athletes induces a transient increase in GSSG and a decrease in the GSH:GSSG ratio, which is effectively balanced by the recruitment of both endogenous and dietary antioxidants, resulting in the absence of lipid peroxidation measured by d-ROMs.

  • 199.
    Andersson, Helena M.
    et al.
    Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
    Karlsen, Anette
    Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Oslo.
    Blomhoff, Rune
    Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Oslo.
    Raastad, Truls
    Norwegian School of Sport Sciences.
    Kadi, Fawzi
    Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
    Active recovery training does not affect the antioxidant response to soccer games in elite female playersManuscript (preprint) (Other academic)
    Abstract [en]

    Changes in plasma endogenous and dietary antioxidants and oxidative stress markers were studied following two 90-min elite female soccer games separated by 72 h of either active or passive recovery. The active recovery group (n=8) trained for one hour at 22 and 46 h after the first game (low-intensity cycling and resistance training)while the passive group rested(n=8). Blood samples were taken before, immediately after, 21, 45 and 69 h after the first and immediately after the second game. The oxidative stress markers and antioxidants were not affected by active recovery. The oxidative stress marker oxidized glutathione increased by the same extent after both games, while the lipid peroxidation marker diacrons reactive-oxygen metabolites remained unchanged. The endogenous antioxidants total glutathione, uric acid and ferric reducing/antioxidant power assay increased immediately after both games with the same amplitude, while increases in cysteine, cysteine-glycine and total thiols reached significant levels only after the second game. The changes in dietary antioxidants after the first game were either rapid and persistent (tocopherols, ascorbic acid increased; polyphenols decreased) or delayed (carotenoids). This resulted in high pre-second game levels of tocopherols, ascorbic acid and carotenoids. Polyphenols returned to baseline at 69 h and were not affected by the second game. In conclusion, the soccer-associated dietary but not endogenous antioxidant defence is persistent. Similar acute oxidative stress and endogenous antioxidant responses and dissimilar dietary antioxidant reactions occur during two repeated female soccer games. Finally, the complex antioxidant response to soccer is not affected by active recovery training.

  • 200.
    Andersson, Helena M.
    et al.
    Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
    Raastad, Truls
    Nilsson, Johnny
    Paulsen, Göran
    Garthe, Ina
    Kadi, Fawzi
    Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
    Neuromuscular fatigue and recovery in elite female soccer: effects of active recovery2008In: Medicine & Science in Sports & Exercise, ISSN 0195-9131, E-ISSN 1530-0315, Vol. 40, no 2, p. 372-380Article in journal (Refereed)
    Abstract [en]

    PURPOSE: To investigate the time course of recovery from neuromuscular fatigue and some biochemical changes between two female soccer matches separated by an active or passive recovery regime. METHODS: Countermovement jump (CMJ), sprint performance, maximal isokinetic knee flexion and extension, creatine kinase (CK), urea, uric acid, and perceived muscle soreness were measured in 17 elite female soccer players before, immediately after, 5, 21, 45, 51, and 69 h after a first match, and immediately after a second match. Eight players performed active recovery (submaximal cycling at 60% of HRpeak and low-intensity resistance training at < 50% 1RM) 22 and 46 h after the first match. RESULTS: In response to the first match, a significant decrease in sprint performance (-3.0 +/- 0.5%), CMJ (-4.4 +/- 0.8%), peak torque in knee extension (-7.1 +/- 1.9%) and flexion (-9.4 +/- 1.8%), and an increase in CK (+ 152 +/- 28%), urea (15 +/- 2), uric acid (+ 11 +/- 2%), and muscle soreness occurred. Sprint ability was first to return to baseline (5 h) followed by urea and uric acid (21 h), isokinetic knee extension (27 h) and flexion (51 h), CK, and muscle soreness (69 h), whereas CMJ was still reduced at the beginning of the second match. There were no significant differences in the recovery pattern between the active and passive recovery groups. The magnitude of the neuromuscular and biochemical changes after the second match was similar to that observed after the first match. CONCLUSION: The present study reveals differences in the recovery pattern of the various neuromuscular and biochemical parameters in response to a female soccer match. The active recovery had no effects on the recovery pattern of the four neuromuscular and three biochemical parameters.

1234567 151 - 200 of 4957
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf