Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 4589
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 151.
  Andersson, Daniel
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Elevers inställning till idrott och hälsa: Fysiska aktivitetsvanor, kön och ålders betydelse2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 152.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Gustafsson, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Född i december - född förlorare?: en studie om elevers betyg i idrott och hälsa i relation till födelsedatum och kön2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte och frågeställningar

  Syftet var att undersöka om det finns ett samband mellan elevers betyg i idrott och hälsa i relation till kön och när på året elever är födda, samt om eventuella förändringar över tid går att utläsa.

  Frågeställningarna var: 1. Hur ser eventuella skillnader ut gällande slutbetyget i skolår 9 år 2008 i idrott och hälsa för elever födda tidigt på året respektive sent på året? 2. Hur ser eventuella skillnader ut gällande slutbetyget i skolår 9 år 2008 i idrott och hälsa mellan könen? 3. Vilka eventuella skillnader kan utläsas mellan resultaten i vår studie och Allan Svenssons rapport från 1993?

   

  Vi har använt oss av en statistisk metod. 1687 betyg från fyra olika områden i Stockholms län har samlats in. Tabeller har sammanställts över tidigt respektive sent födda elever, samt kön, i förhållande till betyg i idrott och hälsa. Jämförelser har gjorts med Svenssons resultat.

   

  Killar får klart högre betyg än tjejer i ämnet idrott och hälsa. Elever födda första kvartalet på året får klart bättre betyg än övriga elever. Sämst betyg får de elever som är födda det sista kvartalet. När vi jämför vår studie med Svenssons konstaterar vi att skillnaderna har ökat något mellan tidigt och sent födda killar. Svenssons undersökning visade inga större skillnader mellan tidigt och sent födda tjejer, medan vår visar en nästan lika stor skillnad som hos killarna.

   

  Vi tror att selektionen inom föreningsidrotten påverkar elevers betyg i idrott och hälsa. Många sent födda anses som mindre talangfulla, och slås ut. De som fortsätter med föreningsidrottandet är också de som får högst betyg i idrott och hälsa. Dessutom tror vi att lärare i idrott och hälsa fortfarande grundar sina betyg mycket på prestation. Den skillnad vi kunde se i vårt resultat mellan tjejerna tror vi beror på en ökad elitsatsning och selektering på tjejsidan, gentemot för 20 år sedan då Svensson genomförde sin studie.

   

 • 153.
  Andersson, David
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Effektutveckling i den koncentriska fasen i bänkpress och knäböj2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of the study was to investigate 1RM and what power could be generated in bench-press and half squat concentric at certain percentages of 1RM. Special interest was put to evaluate men (M) and women (K), strength trained (ST) verses non strength trained (EST) in generating absolute power as well as power relative to 1RM.

  Method: In total 59 subjects mean (± SD) age 24.9 ± 4.1 years divided into four test groups: 20 male non strength trained GIH-students (EST M), 20 female non strength trained GIH-students (EST K), 10 male strength trained - sprinters on national/regional level (ST M), 10 female strength trained - sprinters (ST K) on national/regional level. They did two tests on 1RM and power in events of concentric bench-press and half squat in a Smith machine. In the first test session 3 – 5 lifts were made to measure 1RM in each event. In the second session 7 – 12 lifts were made to measure peak power on different weights in percent of 1RM in each event. The orders of events and weights were randomised. Recordings were made with the Muscle-lab system and related software.

  Results: There were significant differences between gender and test groups in 1RM and peak power in half squat. 1RM in half squat for each group were: ST M 246.5 kg, ST K187.8 kg, EST M 229.2 kg and EST K 150.8 kg. Strength trained generated their peak power in half squat on heavier weights relative to their 1RM compared to the non strength trained: ST M 40 %, ST K 30 %, EST M 25 % and EST K 20 %. 1RM in bench-press fore each group were: ST M 87.5 kg, ST K 46.9 kg, EST M 84.5 kg and EST K 40.2 kg. There were significant differences in gender between the EST - groups in bench-press peak power relative to 1RM but not between ST and EST: ST M 50 %, ST K 55 %, EST M 50 % and EST K 60 % of 1RM. Average peak power generated in bench-press was 54 % and in half squat 29 % of 1RM calculated on all participants.

  Conclusions: The strength trained (ST) sprinters might have gained something from their specific training in relative to EST participants as they in this study showed significant differences in half squat. The mean relative load at peak power for all test groups in squat (29% of 1RM) is lower compared to previous studies. Peak power relative to 1RM in bench-press showed significant difference only between men and women in the EST-group. The participants showed a relatively higher load (54% of 1RM) in benchpress than in squat. Comparing strengths between genders mainly showed that males are proportionally stronger in the upper body musculature than legs muscles comparing to women.

 • 154.
  Andersson, Diana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  ”Vegankost, övervikt och hälsa”: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose

  The aim of this study was to investigate the effects of plant-based diets on

  overweight individuals based on previous research. The questions asked were: “Is

  there any evidence that suggest positive effects of plant-based diets on blood

  pressure-, blood sugar-, LDL-cholesterol- and blood lipids levels?” and “Is there

  any evidence that suggest positive effects of plant-based diets on BMI?”

  Method

  This study was conducted as a literature review containing 14 academic journal

  articles with a quantitative approach. The articles were found in databases such as

  PubMed (EBSCO), SportDiscus, Cinahl, Scopus and ERIC. A thematic analysis

  was used in the data compilation that seeks to identify patterns and themes of

  convergence in research. These following objects were researched in relation to

  plant-based diets: BMI, blood pressure-, blood sugar-, cholesterol and blood lipid

  levels.

  Result

  A number of articals showed that following a plant based diet gave significantly

  positive effects on health, such as lowered BMI-measures, blood pressure-, blood

  sugar-, cholesterol-, and blood lipid levels among overweight and obese

  individuals.

  Conclusions

  There is suggestive evidence that plant-based diets demonstrated numerous health

  benefits according to previously conducted research studies. Plant-based diets

  were shown to be effective in prevention of obesity by reducing BMI

  measurements in overweight individuals after following diet interventions.

 • 155.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Fogelberg, Hanna
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Om sambandet mellan mat, motion och hälsa: Hur lärare i idrott och hälsa tolkar ett mål i kursplanen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Människors kost- och motionsvanor framstår som ett av de mer centrala folkhälsoproblemen i dagens samhälle. Genom olika medier som lyfter samhällets normer och värderingar matas vi med budskap om hur vi ska agera för att bli hälsosamma. Då skolan och ämnet idrott och hälsa påverkas av hur hälsa framställs i samhället blir det viktigt att reflektera över begrepp som mat, motion och hälsa.

   

  Syftet med studien var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på grundskolan tolkade målet att eleven ska förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa. Metoden som användes var inspirerad av den hermeneutiska forskningsansatsen och semistrukturerade intervjuer av fem lärare i idrott och hälsa på grundskolan senare år genomfördes.

   

  Resultatet visade att majoriteten av lärarna tolkar målet främst ur ett patogent synsätt, som då handlar om att förebygga framtida hälsoproblem. Lärarna såg målet som svårt, men viktigt. Förväntningar på ämnet uppgavs som en av svårigheterna, medan elevernas fysiska status uppgavs som förklaring till varför målet var viktigt att uppmärksamma. Sambandet sågs i första hand ur ett fysiologiskt perspektiv, där det handlade om att fysisk aktivitet och bra mat leder till god hälsa. Lärarnas tal om sambandet mellan mat, motion och hälsa skiljde sig oftast åt från hur de sedan uppgav att de arbetade med sambandet. Det som sades och det som gjordes kom till uttryck på olika sätt.

   

  Slutsatserna utifrån studien blev ett flertal. En slutsats blev att lärarna resonerade kring sambandet ur ett fysiologiskt perspektiv och såg på målet ur ett patogent perspektiv. En ytterligare slutsats var att fetma och övervikt i vissa skolor kanske inte är ett så stort problem som det framställs i samhällsdebatten och i forskningen. Snarare talade lärarna om undervikt än om övervikt. Ännu en slutsats i studien blev att sambandet mellan mat, motion och hälsa sågs som något givet. Att lärarna talade om sambandet på ett sätt, men tycktes agera på ett annat, blev den sista slutsatsen i studien.

   

 • 156.
  Andersson, Emil
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Egertz, Sofia
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Socialt stöd som moderator i relation mellan stressfyllda händelser och mental ohälsa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka om socialt stöd fungerar som en moderator i relation mellan stressfyllda händelser och mental ohälsa hos elitidrottare. Genom ett strategiskt bekvämlighetsurval deltog 88 elitidrottare (ålder M=17.3, SD=2.4) från södra Sverige, som representerade idrotterna fotboll (N=71) och volleyboll (N=17). Studien baserades på ett frågeformulär med följande instrument: Life Events Survey for Collegiate  Athletes (LESCA), The Athlete Received Support Questionnaire (ARSQ) och General Health Questionnaire (GHQ 12). Resultatet visade stöd för hypotesen då socialt stöd delvis modererade sambandet mellan stressfyllda händelser och symptom av mental ohälsa. Resultatet diskuterades utifrån studiens referensramar.

 • 157.
  Andersson, Emilia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  West, Malin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Idrottande ungdomars inställning till mental styrka2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet (även kallat huvudtema i kategoriprofilen) med studien var primärt att (1) undersöka vilkeninställning idrottande ungdomar har till begreppet mental styrka. Sekundärt syfte som förs upp tilldiskussion var att (2) skapa en förståelse om hur de tränar och upprätthåller sin mentala styrka samt(3) vilka faktorer under träning och tävling som deltagarna anser är viktiga för att utveckla ochupprätthålla mental styrka. I studien deltog tio idrottande ungdomar (m= 16,24), 6 män och 4kvinnor inom både lag och individuella idrotter. En egen utformad semi- strukturerad intervjuguideanvändes, utvecklad med teoretiskt stöd från Jones et al., (2007) och Gucciardi et el., (2009).Resultaten i studien visade att deltagarnas inställning och kunskap om begreppet mental styrkavarierade. De flesta deltagarna hade en positiv inställning och ansåg att det var en viktig faktor i deflesta situationer inom deras idrott. Vidare visade resultaten att ungdomarna fick för liteundervisning och fokus på mentala faktorer från både skola och tränare. Såväl praktiskaimplikationer av resultat som förslag på vidare forskning inom området ges.

   

 • 158.
  Andersson, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  d-GPS analys av tävlingsprestation i en sprintprolog på längdskidor i fri stil2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 159.
  Andersson, Erik
  Örebro University, School of Health Sciences.
  En historisk tillbakablick på fenomenet fysisk beröring: Kvalitativa textanalyser på en idrottslärartidskrift2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 160.
  Andersson, Erik
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Fysisk aktivitet - Psykisk hälsa: En enkätundersökning om hur högstadieelever upplever att fysisk aktivitet påverkar psykisk hälsa2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att få en bild av högstadieelevers uppfattning om hur fysisk aktivitet påverkar psykisk hälsa samt idrottsundervisningens påverkan på psykisk hälsa.

  Det var en kvantitativ undersökning med enkäter, där 124 högstadieelever från två mellansvenska skolor besvarade enkäten.

  Resultatet visade att 85.5% av eleverna upplevde att fysisk aktivitet påverkar psykisk hälsa positivt när det gäller att känna sig avslappnad, humöret, självuppfattning och bättre livskvalitet. 71. 5 % av eleverna ansåg att de i idrottsundervisningen fick de lära sig om hur fysisk aktivitet har betydelse för hälsan hela livet.

  Däremot upplevde flertalet av eleverna att det som händer i omklädningsrummet och i samband med duschen samt kamraternas påverkan i samband med idrottsundervisningen var stressande faktorer.

   

 • 161.
  Andersson, Erik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hamra, Ninos
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa i grundskolans tidigare år: En kvalitativ studie om hur lärare i ämnet idrott och hälsa uppfattar kursplanen Lgr 11 och dess betygssystem.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur lärare i ämnet idrott och hälsa uppfattade införandet av en ny läroplan i grundskolans tidigare år. Studien riktade sig mot lärares uppfattningar om den nya kursplanen Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa samt vilka möjligheter och svårigheter lärare upplevde i samband med bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa.

   

  Studien utgick från en kvalitativ ansats, där empirin insamlades med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med fyra behöriga lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa för grundskolans tidigare år. Lärarna var verksamma i södra delar av Sverige. Resultaten analyserades med hjälp av Lindes (2012) beskrivning av läroplansteori och ramfaktorteori samt läroplansteoretiska begreppet skolkoder. Resultaten i studien visade att lärarna i ämnet idrott och hälsa tolkade formuleringsarenan genom olika skolkoder samt att fysiska ramar begränsade lärarna vid transformeringsarenan. Resultaten visade även att lärarna i ämnet idrott och hälsa upplevde svårigheter vid tolkning av kunskapskraven på grund av otillräckligt med stödmaterial och fortbildning samt att det var både för- och nackdelar med införande av betyg i årskurs 6.

 • 162.
  Andersson, Erik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Hamra, Ninos
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa i grundskolans tidigare år: En kvalitativ studie om hur lärare i ämnet idrott och hälsa uppfattar kursplanen Lgr 11 och dess betygssystem.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur lärare i ämnet idrott och hälsa uppfattade införandet av en ny läroplan i grundskolans tidigare år. Studien riktade sig mot lärares uppfattningar om den nya kursplanen Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa samt vilka möjligheter och svårigheter lärare upplevde i samband med bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa.

  Studien utgick från en kvalitativ ansats, där empirin insamlades med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med fyra behöriga lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa för grundskolans tidigare år. Lärarna var verksamma i södra delar av Sverige. Resultaten analyserades med hjälp av Lindes (2012) beskrivning av läroplansteori och ramfaktorteori samt läroplansteoretiska begreppet skolkoder. Resultaten i studien visade att lärarna i ämnet idrott och hälsa tolkade formuleringsarenan genom olika skolkoder samt att fysiska ramar begränsade lärarna vid transformeringsarenan. Resultaten visade även att lärarna i ämnet idrott och hälsa upplevde svårigheter vid tolkning av kunskapskraven på grund av otillräckligt med stödmaterial och fortbildning samt att det var både för- och nackdelar med införande av betyg i årskurs 6.

 • 163.
  Andersson, Erik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Pellegrini, Barbara
  CeRiSM, Research Center for Sport, Mountain and Health, Rovereto, Italy.
  Sandbakk, Öyvind
  Centre for Elite Sports Research, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway .
  Stöggl, Thomas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences. Department of Sport Science and Kinesiology, University of Salzburg, Salzburg, Austria .
  Holmberg, Hans-Christer
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences. Swedish Olympic Committee, Stockholm, Sweden.
  The effects of skiing velocity on mechanical aspects of diagonal cross-country skiing2014In: Sports Biomechanics, ISSN 1476-3141, E-ISSN 1752-6116, Vol. 13, no 3, p. 267-284Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Cycle and force characteristics were examined in 11 elite male cross-country skiers using the diagonal stride technique while skiing uphill (7.5 degrees) on snow at moderate (3.5 +/- 0.3m/s), high (4.5 +/- 0.4m/s), and maximal (5.6 +/- 0.6m/s) velocities. Video analysis (50Hz) was combined with plantar (leg) force (100Hz), pole force (1,500Hz), and photocell measurements. Both cycle rate and cycle length increased from moderate to high velocity, while cycle rate increased and cycle length decreased at maximal compared to high velocity. The kick time decreased 26% from moderate to maximal velocity, reaching 0.14s at maximal. The relative kick and gliding times were only altered at maximal velocity, where these were longer and shorter, respectively. The rate of force development increased with higher velocity. At maximal velocity, sprint-specialists were 14% faster than distance-specialists due to greater cycle rate, peak leg force, and rate of leg force development. In conclusion, large peak leg forces were applied rapidly across all velocities and the shorter relative gliding and longer relative kick phases at maximal velocity allow maintenance of kick duration for force generation. These results emphasise the importance of rapid leg force generation in diagonal skiing.

 • 164.
  Andersson, Erik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Stöggl, Thomas
  University of Salzburg.
  Pellegrini, Barbara
  University of Verona.
  Sandbakk, Oyvind
  NTNU, Trondheim, Norge.
  Holmberg, Hans-Christer
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Biomechanical comparison of different uphill techniques in the classical style cross-country skiing2010In: Proceedings for the fifth international conference on Science and Skiing / [ed] Erich Mueller, Salzburg, Austria: Meyer & Meyer Sport, 2010, p. 46-Conference paper (Refereed)
 • 165.
  Andersson, Erik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Supej, Matej
  University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenien.
  Holmberg, Hans-Christer
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Analysis of a sprint qualification round in cross-country skiing using a differential global navigation system2009In: Proceedings of the 14th Annual Congress of European College of Sports Science / [ed] Loland, S., Bø, K., Fasting, K., Hallén, J., Ommundsen, Y., Roberts, G., Tsolakidis, E., Oslo: Gamlebyen Grafiske AS , 2009Conference paper (Refereed)
 • 166.
  Andersson, Erik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Supej, Matej
  Faculty of Sport, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia.
  Sandbakk, Oyvind
  Human Movement Science Programme, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.
  Sperlich, Billy
  Institute of Training Science and Sport Informatics, German Sport University Cologne, Germany .
  Stöggl, Thomas
  Department of Sport Science and Kinesiology, University of Salzburg, Salzburg, Austria.
  Holmberg, Hans-Christer
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Analysis of sprint cross-country skiing using a differential global navigation satellite system2010In: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 110, no 3, p. 585-595Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose was to examine skiing velocities, gear choice (G2-7) and cycle rates during a skating sprint time trial (STT) and their relationships to performance, as well as to examine relationships between aerobic power, body composition and maximal skiing velocity versus STT performance. Nine male elite cross-country skiers performed three tests on snow: (1) Maximum velocity test (Vmax) performed using G3 skating, (2) Vmax test performed using double poling (DP) technique and (3) a STT over 1,425 m. Additional measurements of VO2max during roller skiing and body composition using iDXA were made. Differential global navigation satellite system data were used for position and velocity and synchronized with video during STT. The STT encompassed a large velocity range (2.9-12.9 m s-1) and multiple transitions (21-34) between skiing gears. Skiing velocity in the uphill sections was related to gear selection between G2 and G3. STT performance was most strongly correlated to uphill time (r = 0.92, P < 0.05), the percentage use of G2 (r = -0.72, P < 0.05), and DP Vmax (r = -0.71, P < 0.05). The velocity decrease in the uphills from lap 1 to lap 2 was correlated with VO2max (r = -0.78, P < 0.05). Vmax in DP and G3 were related to percent of racing time using G3. In conclusion, the sprint skiing performance was mainly related to uphill performance, greater use of the G3 technique, and higher DP and G3 maximum velocities. Additionally, VO2max was related to the ability to maintain racing velocity in the uphills and lean body mass was related to starting velocity and DP maximal speed.

 • 167.
  Andersson, Erik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Willis, Sarah J.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Holmberg, Hans-Christer
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Ørtenblad, Niels
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Energy System Contributions And Determinants Of Performance In Classical Sprint Cross-Country Skiing2014In: Proceedings for the 19th ECCS in Amsterdam, The Netherlands, 2014Conference paper (Refereed)
 • 168.
  Andersson, Eva
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Physical fitness: I. Muscle strength II. Aerobic fitness: Muscle oxygen uptake and heart rate2014In: Women and sport, Stockholm: SISU idrottsböcker , 2014Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Improved muscle strength and aerobic fitness are of great importance in many sports and are also associated with increased life expectancy and a reduced incidence of a number of diseases. In this chapter, we will discuss some of the factors that influence muscle strength and aerobic fitness, including sex-related factors. The way physical fitness is measured is also important when making comparisons. An increased understanding of the assessment of strength and aerobic fitness may inspire fruitful improvements in practical test and training programs in various sport and health contexts.

 • 169.
  Andersson, Eva
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Rygg-, buk- och höftmuskulatur - styrka, träningsövningar och stabilitet.2001In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 3, p. 43-49Article in journal (Other academic)
 • 170.
  Andersson, Eva
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Rygg- och bukmuskelträning samt bålstabilitet1998In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 4, p. 4-7Article in journal (Other academic)
 • 171.
  Andersson, Eva A
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Analys av träningsövningar för buk- och höftböjarmuskulatur1994In: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, no 3, p. 16-18Article in journal (Other academic)
 • 172.
  Andersson, Eva A
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology. Karolinska institutet.
  Frank, Per
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology. Karolinska institutet.
  Pontén, Marjan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
  Ekblom, Björn
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology, Björn Ekblom's research group.
  Ekblom, Maria
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology. Karolinska institutet.
  Moberg, Marcus
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
  Sahlin, Kent
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Åstrand Laboratory of Work Physiology.
  Improving Strength, Power, Muscle Aerobic Capacity, and Glucose Tolerance through Short-term Progressive Strength Training Among Elderly People.2017In: Journal of Visualized Experiments, ISSN 1940-087X, E-ISSN 1940-087X, no 125Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This protocol describes the simultaneous use of a broad span of methods to examine muscle aerobic capacity, glucose tolerance, strength, and power in elderly people performing short-term resistance training (RET). Supervised progressive resistance training for 1 h three times a week over 8 weeks was performed by RET participants (71±1 years, range 65-80). Compared to a control group without training, the RET showed improvements on the measures used to indicate strength, power, glucose tolerance, and several parameters of muscle aerobic capacity. Strength training was performed in a gym with only robust fitness equipment. An isokinetic dynamometer for knee extensor strength permitted the measurement of concentric, eccentric, and static strength, which increased for the RET group (8-12% post- versus pre-test). The power (rate of force development, RFD) at the initial 0-30 ms also showed an increase for the RET group (52%). A glucose tolerance test with frequent blood glucose measurements showed improvements only for the RET group in terms of blood glucose values after 2 h (14%) and the area under the curve (21%). The blood lipid profile also improved (8%). From muscle biopsy samples prepared using histochemistry, the amount of fiber type IIa increased, and a trend towards a decrease in IIx in the RET group reflected a change to a more oxidative profile in terms of fiber composition. Western blot (to determine the protein content related to the signaling for muscle protein synthesis) showed a rise of 69% in both Akt and mTOR in the RET group; this also showed an increase in mitochondrial proteins for OXPHOS complex II and citrate synthase (both ~30%) and for complex IV (90%), in only the RET group. We demonstrate that this type of progressive resistance training offers various improvements (e.g., strength, power, aerobic capacity, glucose tolerance, and plasma lipid profile).

 • 173.
  Andersson, Eva A
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Thorstensson, Alf
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Utvärdering av träningsövningar för buk- och höftmuskulaturen.1993In: Arbetsmiljöfondens Sammanfattningar, no 1563, p. 1-8Article, review/survey (Other academic)
 • 174.
  Andersson, Eva
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Oddsson, Kristjan
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Skador & sjukdomar: Akut omhändertagande inom idrotten2015Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Olika skador i rörelseapparaten och hur man agerar vid akuta sjukdoms- eller olycksfall ingår. Den första delen innehåller bland annat en genomgång av skadetyper kroppsdel för kroppsdel, samt ett avsnitt om tejpning. I den andra delen har det gjorts ett urval av olika akuta sjukdoms- och skadetillstånd som kan förekomma i samband med fysisk aktivitet. På ett enkelt och sakligt sätt beskrivs skador och sjukdomar som av olika anledningar drabbar fysiskt aktiva personer och vilken/vilka åtgärder som ska sättas in när olyckan är framme. Du får veta vad du kan göra själv och vad som måste behandlas av läkare.

 • 175.
  Andersson, Frida
  Karlstad University.
  Idrottsprofilerad gymnasieutbildning: En studie om samarbetet mellan gymnasieskolan och ishockeyn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 176. Andersson, Frida
  et al.
  Vångell, Fredrika
  Yttergren, Leif
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Sport History Research Group.
  Orienteringsträning i förändring: En komparativ studie av orienteringsträning på elitnivå på 1980-talet och 20102011In: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, no 11 majArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det har tagit åtta år och 137 uppdateringar innan orienteringssporten förekommer på idrottsforum.org mer än bara nämnd i förbifarten i en bisats i en text som handlar om något helt annat. Överhuvud taget har orienteringssporten inte i någon märkvärdig utsträckning väckt idrottsforskarnas intresse – med ett lysande undantag, nämligen pedagogikprofessorn vid Högskolan Kristianstad och Högskolan i Borås, Torgny Ottosson, som redan 1984 publicerade forskningsrapporten "Problemlösningsstrategier i orientering: En skiss till teoretisk ram och en metodstudie" vid Göteborgs universitet. Tre år senare kom avhandlingen Map-reading and wayfinding (Göteborg Studies in Educational Sciences, 65), och därefter har Ottosson publicerat ett flertal artiklar om orientering, bland annat i Scientific Journal of Orienteering. Om skälen till att Torgny Ottosson ensam fått föra orienteringsforskningen framåt i orienteringssportens hemland kan vi blott spekulera; möjligen kan det har att göra med att sporten till sin natur saknar viktiga förutsättningar för att bli en bred publiksport, och därmed uppvisar en markerad frånvaro av kommersiell potential. Här är dock inte sista ordet sagt; samma sak sas ju om skidskyttet innan televisionen utvecklade täckningen av tävlingar på ett sätt som gjort skidskytte till en av de främsta publiksporterna. Orienteringssporten sägs ha sitt ursprung i Sverige i slutet av 1800-talet – termen orientering användes första gången 1886, enligt engelska Wikipedia, medan SAOL refererar till Idrottsbladet från 1924. Oxford English Dictionary anger att orienteering infördes i engelskan på 1940-talet, från svenskans orientering. Ordet härstammar uppenbarligen från oriens, latin för Östern, Orienten, och definieras i orienteringssammanhang som "hitta väderstreck", med betydelsen "förflyttning från en punkt i terrängen till en annan (med hjälp av karta o. kompass)". Det började som militära övningar och därefter militära tävlingar. Den första tävlingen som var öppen för civila gick av stapeln i norska Nordmarka 1897. Sveriges första tävling för civila kom fyra år senare, i arrangemang av Sundbybergs IK. Damer släpptes in i sporten 1925 redan, och man hann med ett SM 1935, tre år innan Svenska Orienteringsförbundet bildades. 1960-talet inleddes med att Internationella Orienteringsförbundet bildades, och sporten nådde nu på allvar utanför den nordiska skogsmiljön. Frida Andersson, Fredrika Vångell och Leif Yttergren visar i sin artikel i den här uppdateringen hur orienteringssporten från och med 1980-talet genomgått en omfattande förändringsprocess, som kan sammanfattas med begreppen "miniglobalisering", det vill säga att sporten fått allt större internationell spridning; sportifiering, med innebörden att man brutit med traditionen att bara springa en enda distans; samt avskogifiering – man springer allt oftare i annan terräng än skogslandskap. Till det kan läggas att kartografitekniken har utvecklats med hjälp av datorer och GPS. Andersson, Vångell och Yttergren vill i sin studie undersöka i vilken utsträckning orienteringssportens förändringar under de senaste 30 åren lett till motsvarande förändringar i orienterarnas träningsstrategier. De kombinerar litteraturstudier och enkätintervjuer med aktiva förr och nu, och kommer fram till bitvis ganska förvånansvärda resultat, som kanske främst sätter sportifieringsbegreppets användning i samband med orientering ifråga. Traditionens makt är stor, här som i andra sammanhang.

 • 177.
  Andersson, Gabriel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Engstrand, Jesper
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Rekreation eller examination?: En studie av relationen mellan friluftsliv och betygsättning i ämnet idrott och hälsa2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att studera relationen mellan ämnesområdet friluftsliv och betygssättning. Arbetet har utgått från två frågeställningar: Vilka arbetsformer har lärarna i friluftslivsundervisningen och hur resonerar lärare kring betygsättning av friluftslivsundervisningen. Både i det svenska samhället och i den svenska skolan finns det en lång tradition av friluftsliv. Tidigare forskning visar att ämnesområdet friluftsliv är problematiskt att genomföra i skolsammanhang samt att ämnet präglas av en aktivitetsdiskurs där fokus inte ligger på lärande utan på prestation. Intervjuer genomfördes med sex lärare i grundskolans senare år från fyra olika kommuner. För analysen har Bernsteins tre begrepp klassificering, inramning och koder använts. Resultatet visade att friluftsliv i ämnet idrott och hälsa har en låg klassificering. Det innebär att lärarens tolkning av begreppet friluftsliv får en stor betydelse för arbetssätt och betygsättning. Trots en bred tolkningsmöjlighet väljer de intervjuade lärarna samma innehåll. Resultatet visar även på en komplexitet i betygssättningen av friluftsliv. Lärarna har svårt att skilja mellan kompetenskoden som råder i ämnets syfte och prestationskoden i idrottsdiskursen samt kunskapskraven. Utifrån dessa svårigheter blir slutsatserna att lärarna behöver konkretisera betygskraven innan aktiviteter genomförs. Detta medför även att lärarna behöver ta ställning till vilken kod som bör råda inför varje lektion.

 • 178.
  Andersson, Gustav
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Integrative Medical Biology (IMB), Anatomy.
  Backman, Ludvig
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Integrative Medical Biology (IMB), Anatomy.
  Scott, Alexander
  Department of Physical Therapy, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada; Centre for Hip Health and Mobility, Vancouver Coastal Health and Research Institute, Vancouver, British Columbia, Canada.
  Lorentzon, Ronny
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Sports Medicine.
  Forsgren, Sture
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Integrative Medical Biology (IMB), Anatomy.
  Danielson, Patrik
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Integrative Medical Biology (IMB), Anatomy.
  Substance P accelerates hypercellularity and angiogenesis in tendon tissue and enhances paratendinitis in response to Achilles tendon overuse in a tendinopathy model2011In: British Journal of Sports Medicine, ISSN 0306-3674, E-ISSN 1473-0480, Vol. 45, no 13, p. 1017-1022Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Tenocytes produce substance P (SP) and its receptor (neurokinin-1 receptor (NK-1R) is expressed throughout the tendon tissue, expecially in patients with tendinopathy and tissue changes (tendinosis) including hypercellularity and vascular proliferation. Considering the known effects of SP, one might ask whether SP contributes to these canges.

  Objectives To test whether development of tendinosislike changes (hypercellularity and angiogenesis) is accelerated during a 1-week course of ecercise with local administration of SP in an establish Achilles tendinopathy model.

  Methods Rabbits were subjected to a protocol of Achilles tendon overuse for 1 week, in conjunction with SP injections in the paratenon. Exercised control animals received NaCl injections or no injections, and unexercised, uninjected controls were also used. Tenocyte number and vascular density, as well as paratendinous inflammation, were evaluated. Immunohistochemistry and in sity hybridisation to detect NK-1R were conducted.

  Results There was a significant increase in tenocyte number in the SP-injected and NaCl-injected groups compared with both unexercised and exercised, uninjected controls. Tendon blood vessels increased in number in the SP-injected group compared with unexercised controls, a finding not seen in NaCl-injected controls or in uninjected, exercised animals. Paratendinous inflammation was more pronounced in the SP-injected group than in the NaCl controls. NK-1R was detected in blood vessel walls, nerves, inflammatory cells and tenocytes.

  Conclusions SP accelerated the development of tendinosis-like changes in the rabbit. Achilles tendon, which supports theories of a potential role of SP in tendinosis development; a fact of clinical interest since SP effects can be effectively blocked. The angiogenic response to SP injections seems related to parateninitis.

 • 179.
  Andersson, Hannes
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
  Gröntvedt, John
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
  Effekten av 8-veckors medicinbollsträning på smashhastighet hos badmintonspelare2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 180.
  Andersson, Helena
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Karlsen, Anette
  Inst Basic Med Sci, Fac Med, Dept Nutr, Univ Oslo, Oslo, Norway.
  Blomhoff, Rune
  Norwegian Sch Sport Sci, Oslo, Norway.
  Raastad, Truls
  Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway .
  Kadi, Fawzi
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Active recovery training does not affect the antioxidant response to soccer games in elite female players2010In: British Journal of Nutrition, ISSN 0007-1145, E-ISSN 1475-2662, Vol. 104, no 10, p. 1492-1499Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Changes in plasma endogenous and dietary antioxidants and oxidative stress markers were studied following two 90 min elite female soccer games separated by 72 h of either active or passive recovery. The active recovery group (n 8) trained for 1 h at 22 and 46 h after the first game (low-intensity cycling and resistance training), while the passive group rested (n 8). Blood samples were taken before the games; immediately after the games; 21, 45 and 69 h after the first game; and immediately after the second game. The oxidative stress markers and antioxidants were not affected by active recovery. The oxidative stress marker GSSG increased by the same extent after both the games, while the lipid peroxidation marker diacron-reactive oxygen metabolite remained unchanged. The endogenous antioxidants total glutathione and uric acid and ferric reducing/antioxidant power increased immediately after both the games with the same amplitude, while increases in cysteine, cysteine-glycine and total thiols reached significant levels only after the second game. The changes in dietary antioxidants after the first game were either rapid and persistent (tocopherols and ascorbic acid (AA) increased; polyphenols decreased) or delayed (carotenoids). This resulted in high pre-second game levels of tocopherols, AA and carotenoids. Polyphenols returned to baseline at 69 h, and were not affected by the second game. In conclusion, the soccer-associated dietary antioxidant defence, but not the endogenous antioxidant defence, is persistent. Similar acute oxidative stress and endogenous antioxidant responses and dissimilar dietary antioxidant reactions occur during two repeated female soccer games. Finally, the complex antioxidant response to soccer is not affected by active recovery training.

 • 181.
  Andersson, Helena M.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  The physiological impact of soccer on elite female players and the effects of active recovery training2010Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Female soccer is becoming more popular and professional in the world. There are, however, limited scientific data available on how elite female players respond to physical stress during soccer games. An effective recovery strategy following a game is important, because there are few recovery days between the games in international tournaments. The present thesis, which was designed to mirror a competitive situation, aimed to investigate changes in several physiological systems occurring in female elite players in response to two soccer games. It also aimed to investigate the effects of active recovery training on the recovery of several physiological systems. METHODS: Two elite female soccer teams played two 90-min games separated by 72 h active or passive recovery. The active recovery training (cycling at 60% HRpeak, resistance training at <50% 1RM) lasted one hour and was performed 22 and 46 h after the first game. Countermovement jump (CMJ), 20-m sprint time and isokinetic knee strength were measured before, immediately, 5, 21, 45, 51, and 69 h after the first game, and immediately after the second game. The physical stress markers (CK, urea), oxidative stress markers (e.g., GSSG, lipid peroxidation), endogenous (e.g., UA, thiols) and dietary antioxidants (e.g., tocopherols, carotenoids) and a large battery of cytokines (e.g., IL-6, TNF-α) were analysed in blood. RESULTS: No significant differences were observed in the performance parameters, oxidative stress and antioxidant levels or inflammatory response between the active and passive recovery groups. Sprint and isokinetic knee strength were reduced by the same extent after both games. CMJ decreased after the first game and remained reduced throughout the study period. Blood physical stress markers, GSSG and endogenous antioxidants increased with similar amplitude after both games together with unchanged lipid peroxidation. The dietary antioxidants showed either a rapid and persistent change (e.g., tocopherols) or a delayed rise (carotenoids) after the first game. A transient increase occurred in several pro- (e.g., IL-12, TNF-a, MCP-1), anti-inflammatory (e.g., IL-4, IL-10, INF-a) and mixed (IL-6) cytokines after the first game. Fewer cytokines increased in response to the second game. CONCLUSION: Two repeated elite female soccer games separated by 72 h induced similar acute changes in several physiological parameters. After the first game, differences in the recovery pattern of the neuromuscular parameters occurred. In particular, the slow recovery of CMJ indicates that special attention should be devoted to the training of explosive force. Furthermore, the recruitment of antioxidants in response to the transient increase in GSSG resulted in the maintenance of the redox-balance in female players. Similarly, a strong and balanced pro- and anti-inflammatory cytokine response occurred after one single female soccer game. The consequences of the dampened cytokine response during repeated soccer games are, however, unknown. In general, the majority of the parameters had recovered prior to the second game and the physiological alterations induced by the first game did not affect the performance of players in the second game. Finally, active recovery training conducted after a soccer game does not accelerate the recovery time for neuromuscular, oxidative stress, antioxidant and inflammatory responses in elite female players.

 • 182.
  Andersson, Helena M.
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Bøhn, S. K.
  Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Oslo, Norway.
  Raastad, T.
  Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
  Paulsen, G.
  Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
  Blomhoff, R.
  Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Oslo, Norway.
  Kadi, Fawzi
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Differences in the inflammatory plasma cytokine response following two elite female soccer games separated by a 72-h recovery2010In: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 20, no 5, p. 740-747Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We investigated changes in a large battery of pro- and anti-inflammatory cytokines in elite female soccer players following two 90-min games separated by a 72-h active or passive recovery. Blood samples were taken from 10 players before, within 15-20 min, 21, 45 and 69 h after the first game and within 15-20 min after the second game. The leukocyte count was analyzed, together with several plasma pro- and anti-inflammatory cytokines, using a multiplex bead array system. After the first and second game, the total leukocytes and neutrophils increased significantly. Likewise, increases (P<0.05) in pro-inflammatory cytokines [interleukin (IL)-12, tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha), interferon-gamma (INF-gamma), IL-17], chemokines [monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1), IL-8 and monokine induced by gamma interferon (MIG)], anti-inflammatory cytokines (IL-2R, IL-4, IL-5, IL-7, IL-10, IL-13, INF-alpha) and the mixed cytokine IL-6 were observed. Leukocyte and cytokine levels were normalized within 21 h. Active recovery (low-intensity exercises) did not affect the cytokine responses. A dampened cytokine response was observed after the second game as only IL-12, IL-6, MCP-1, IL-8 and MIG increased (P<0.05). In conclusion, a robust pro- and anti-inflammatory cytokine response occurs after the first but not the second soccer game. The implications of the dampened cytokine response in female players after the second game are unknown.

 • 183.
  Andersson, Helena M
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Ekblom, Björn
  Krustrup, Peter
  Elite football on artificial turf versus natural grass: movement patterns, technical standards, and player impressions2008In: Journal of Sports Sciences, ISSN 0264-0414, E-ISSN 1466-447X, Vol. 26, no 2, p. 113-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to examine the movement patterns, ball skills, and the impressions of Swedish elite football players during competitive games on artificial turf and natural grass. Time - motion analyses (36 observations) and technical analyses (16 team observations) were performed and 72 male and 21 female players completed a questionnaire. No differences were observed between artificial turf and natural grass in terms of total distance covered (mean 10.19 km, s = 0.19 vs. 10.33 km, s = 0.23), high-intensity running (1.86 km, s = 0.10 vs. 1.87 km, s = 0.14), number of sprints (21, s = 1 vs. 22, s = 2), standing tackles (10, s = 1 vs. 11, s = 1) or headers per game (8, s = 1 vs. 8, s = 1), whereas there were fewer sliding tackles (P < 0.05) on artificial turf than natural grass (2.1, s = 0.5 vs. 4.3, s = 0.6). There were more short passes (218, s = 14 vs. 167, s = 12) and midfield-to-midfield passes (148, s = 11 vs. 107, s = 8) (both P < 0.05) on artificial turf than natural grass. On a scale of 0-10, where 0 = "better than", 5 = "equal to", and 10 = "worse than", the male players reported a negative overall impression (8.3, s = 0.2), poorer ball control (7.3, s = 0.3), and greater physical effort (7.2, s = 0.2) on artificial turf than natural grass. In conclusion, the running activities and technical standard were similar during games on artificial turf and natural grass. However, fewer sliding tackles and more short passes were performed during games on artificial turf. The observed change in playing style could partly explain the male players' negative impression of artificial turf.

 • 184.
  Andersson, Helena M.
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Karlsen, A.
  Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Oslo, Norway.
  Blomhoff, R.
  Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Oslo, Norway.
  Raastad, T.
  Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway.
  Kadi, Fawzi
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Plasma antioxidant responses and oxidative stress following a soccer game in elite female players2010In: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 20, no 4, p. 600-608Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We aimed to investigate markers of oxidative stress and levels of endogenous and dietary antioxidants in 16 elite female soccer players in response to a 90-min game (average intensity 82+/-3% HRpeak). Blood samples were taken before, immediately and 21 h after the game. Plasma-oxidized glutathione, the ratio of reduced to oxidized glutathione (GSH:GSSG) and lipid peroxidation measured by d-ROMs were used as markers of oxidative stress. Plasma endogenous [uric acid, total glutathione (TGSH)] and dietary antioxidants (alpha-tocopherol, ascorbic acid, total carotenoids and polyphenols) were analyzed using liquid chromatography and the Folin-Ciocalteu method. Exercise induced an acute increase (P<0.05) in GSSG, uric acid, TGSH, alpha-tocopherol, and ascorbic acid. In parallel, the GSH:GSSG ratio and polyphenols decreased (P<0.05). GSSG, GSH:GSSG ratio, uric acid, TGSH, and ascorbic acid returned to baseline at 21 h, while polyphenols and alpha-tocopherol remained altered. Total carotenoids increased above baseline only at 21 h (P<0.05). Lipid peroxidation, measured by d-ROMs, remained unchanged throughout the study. Thus, intermittent exercise in well-trained female athletes induces a transient increase in GSSG and a decrease in the GSH:GSSG ratio, which is effectively balanced by the recruitment of both endogenous and dietary antioxidants, resulting in the absence of lipid peroxidation measured by d-ROMs.

 • 185.
  Andersson, Helena M.
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Karlsen, Anette
  Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Oslo.
  Blomhoff, Rune
  Department of Nutrition, Institute of Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Oslo.
  Raastad, Truls
  Norwegian School of Sport Sciences.
  Kadi, Fawzi
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Active recovery training does not affect the antioxidant response to soccer games in elite female playersManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Changes in plasma endogenous and dietary antioxidants and oxidative stress markers were studied following two 90-min elite female soccer games separated by 72 h of either active or passive recovery. The active recovery group (n=8) trained for one hour at 22 and 46 h after the first game (low-intensity cycling and resistance training)while the passive group rested(n=8). Blood samples were taken before, immediately after, 21, 45 and 69 h after the first and immediately after the second game. The oxidative stress markers and antioxidants were not affected by active recovery. The oxidative stress marker oxidized glutathione increased by the same extent after both games, while the lipid peroxidation marker diacrons reactive-oxygen metabolites remained unchanged. The endogenous antioxidants total glutathione, uric acid and ferric reducing/antioxidant power assay increased immediately after both games with the same amplitude, while increases in cysteine, cysteine-glycine and total thiols reached significant levels only after the second game. The changes in dietary antioxidants after the first game were either rapid and persistent (tocopherols, ascorbic acid increased; polyphenols decreased) or delayed (carotenoids). This resulted in high pre-second game levels of tocopherols, ascorbic acid and carotenoids. Polyphenols returned to baseline at 69 h and were not affected by the second game. In conclusion, the soccer-associated dietary but not endogenous antioxidant defence is persistent. Similar acute oxidative stress and endogenous antioxidant responses and dissimilar dietary antioxidant reactions occur during two repeated female soccer games. Finally, the complex antioxidant response to soccer is not affected by active recovery training.

 • 186.
  Andersson, Helena M.
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Raastad, Truls
  Nilsson, Johnny
  Paulsen, Göran
  Garthe, Ina
  Kadi, Fawzi
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Neuromuscular fatigue and recovery in elite female soccer: effects of active recovery2008In: Medicine & Science in Sports & Exercise, ISSN 0195-9131, E-ISSN 1530-0315, Vol. 40, no 2, p. 372-380Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To investigate the time course of recovery from neuromuscular fatigue and some biochemical changes between two female soccer matches separated by an active or passive recovery regime. METHODS: Countermovement jump (CMJ), sprint performance, maximal isokinetic knee flexion and extension, creatine kinase (CK), urea, uric acid, and perceived muscle soreness were measured in 17 elite female soccer players before, immediately after, 5, 21, 45, 51, and 69 h after a first match, and immediately after a second match. Eight players performed active recovery (submaximal cycling at 60% of HRpeak and low-intensity resistance training at < 50% 1RM) 22 and 46 h after the first match. RESULTS: In response to the first match, a significant decrease in sprint performance (-3.0 +/- 0.5%), CMJ (-4.4 +/- 0.8%), peak torque in knee extension (-7.1 +/- 1.9%) and flexion (-9.4 +/- 1.8%), and an increase in CK (+ 152 +/- 28%), urea (15 +/- 2), uric acid (+ 11 +/- 2%), and muscle soreness occurred. Sprint ability was first to return to baseline (5 h) followed by urea and uric acid (21 h), isokinetic knee extension (27 h) and flexion (51 h), CK, and muscle soreness (69 h), whereas CMJ was still reduced at the beginning of the second match. There were no significant differences in the recovery pattern between the active and passive recovery groups. The magnitude of the neuromuscular and biochemical changes after the second match was similar to that observed after the first match. CONCLUSION: The present study reveals differences in the recovery pattern of the various neuromuscular and biochemical parameters in response to a female soccer match. The active recovery had no effects on the recovery pattern of the four neuromuscular and three biochemical parameters.

 • 187.
  Andersson, Helena M.
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Randers, Morten B
  Department of Exercise and Sport Sciences, Section of Human Physiology, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Heiner-Møller, Anja
  Department of Exercise and Sport Sciences, Section of Human Physiology, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Krustrup, Peter
  Department of Exercise and Sport Sciences, Section of Human Physiology, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Mohr, Magni
  Department of Exercise and Sport Sciences, Section of Human Physiology, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Elite female soccer players perform more high-intensity running when playing in international games compared with domestic league games2010In: Journal of Strength and Conditioning Research, ISSN 1064-8011, E-ISSN 1533-4287, Vol. 24, no 4, p. 912-919Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to compare movement pattern, fatigue development, and heart rate (HR) for top-class elite female players when playing international (INT) vs. domestic league games (DOM). Video-based time-motion analyses and HR recordings were performed on 17 players during INT and DOM. The distances covered in high-intensity running (HIR) and sprinting were longer (p < 0.05) in INT compared with DOM. More (p < 0.05) HIR was covered in INT than DOM during first and second half. Additionally, more (p < 0.05) sprinting occurred in INT compared with DOM in the first half. In both game types, the amount of HIR was reduced by 24-27% (p < 0.05) in the last 15-minute period compared with the first four 15-minute periods of the game. The midfielders covered longer (p < 0.05) distances with HIR in INT than in DOM over the entire game and in the most intense 5-minute period of the games, whereas no differences were observed between the game types for defenders. No difference in the HR response was found between INT and DOM. In conclusion, more HIR and sprinting occur in international compared with domestic games, which may affect the fatigue development for players in physically demanding roles. Thus, our results are important to coaches to prepare players to meet the challenges of international soccer games and show that the ability to perform intense intermittent exercise should be trained regularly in elite female players.

 • 188. Andersson, Helena
  et al.
  Raastad, Truls
  Nilsson, Johnny
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences, Laboratory for Biomechanics and Motor Control.
  Paulsen, Gøran
  Garthe, Ina
  Kadi, Fawzi
  Neuromuscular fatigue and recovery in elite female soccer: effects of active recovery.2008In: Medicine & Science in Sports & Exercise, ISSN 0195-9131, E-ISSN 1530-0315, Vol. 40, no 2, p. 372-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To investigate the time course of recovery from neuromuscular fatigue and some biochemical changes between two female soccer matches separated by an active or passive recovery regime. METHODS: Countermovement jump (CMJ), sprint performance, maximal isokinetic knee flexion and extension, creatine kinase (CK), urea, uric acid, and perceived muscle soreness were measured in 17 elite female soccer players before, immediately after, 5, 21, 45, 51, and 69 h after a first match, and immediately after a second match. Eight players performed active recovery (submaximal cycling at 60% of HRpeak and low-intensity resistance training at < 50% 1RM) 22 and 46 h after the first match. RESULTS: In response to the first match, a significant decrease in sprint performance (-3.0 +/- 0.5%), CMJ (-4.4 +/- 0.8%), peak torque in knee extension (-7.1 +/- 1.9%) and flexion (-9.4 +/- 1.8%), and an increase in CK (+ 152 +/- 28%), urea (15 +/- 2), uric acid (+ 11 +/- 2%), and muscle soreness occurred. Sprint ability was first to return to baseline (5 h) followed by urea and uric acid (21 h), isokinetic knee extension (27 h) and flexion (51 h), CK, and muscle soreness (69 h), whereas CMJ was still reduced at the beginning of the second match. There were no significant differences in the recovery pattern between the active and passive recovery groups. The magnitude of the neuromuscular and biochemical changes after the second match was similar to that observed after the first match. CONCLUSION: The present study reveals differences in the recovery pattern of the various neuromuscular and biochemical parameters in response to a female soccer match. The active recovery had no effects on the recovery pattern of the four neuromuscular and three biochemical parameters.

 • 189. Andersson, Håkan
  et al.
  Johansson, Tim
  Fröjd, Kennet
  Nilsson, Johnny
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Träningslära för rullstolsåkning2007Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Spridd över hela världen finns det mycket kunskap om rullstolsträning, men det har inte tidigare funnits samlat någonstans. Samtidigt finns behov av ytterligare forskning inom området. Flera års litteraturstudier, erfarenhets – och datainsamling samt forskningsstudier har resulterat i denna bok. En stor del av utrymmet i boken ägnas åt styrketräning då detta är viktigt ur ett idrotts- rehabiliterings- och folkhälsoperspektiv. Detta gäller för såväl rullstolsidrottare som andra rullstolsbrukare. Författarkvartetten som skrivit boken är sammantaget etablerade inom såväl den paralympiska som den olympiska idrotten och också i forskarvärlden.

 • 190.
  Andersson, Ida
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Eskesjö, Jimmy
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  FMI deltagare – motivation till motionsidrott2016In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, p. 44-48Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 191. Andersson, J
  et al.
  Biasoletto-Tjellström, G
  Schagatay, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Reduced pulmonary oxygen uptake during apnea in resting humans: European Underwater and Baromedical Society (EUBS) meeting Copenhagen2003Conference paper (Other academic)
 • 192.
  Andersson, Jacob
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Aktivitetens betydelse för fysiskt aktiva ungdomar: En kvantitativ studie om lektionsinnehållet i ämnet idrott och hälsa2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 193.
  Andersson, Joacim
  et al.
  Department of Education, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Garrison, Jim
  School of Education, Virginia Tech, Blacksburg, Virginia.
  Embodying meaning: Qualities, feelings, selective attention, and habits2016In: Quest (National Association for Physical Education in Higher Education), ISSN 0033-6297, E-ISSN 1543-2750, Vol. 68, no 2, p. 207-222Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recently, there has been increasing pedagogical interest in the qualities and characteristics of movement. This article examines these qualities and characteristics in terms of John Dewey's distinction between abstract, linguistic significant meanings and concrete, embodied imminent meanings. Imminent meanings are comprised of intuitive qualities, feelings, selective attention, and habits. We examine each of these in turn in hopes of better understanding the learning of "body techniques" while illuminating some important aspects of body pedagogics.

 • 194.
  Andersson, Joacim
  et al.
  Department of Education, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Öhman, Marie
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Garrison, Jim
  School of Education, Virginia Tech, Blacksburg VA, USA.
  Physical education teaching as a caring act: techniques of bodily touch and the paradox of caring2018In: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243, Vol. 23, no 6, p. 591-606Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we investigate “no touch policies” as a practical teacher concern that includes the body as a location, a source, and a means in educational activity. We argue that to understand issues regarding physical touch within school practice we must conceive it as deeply associated with specific teaching techniques. Thus, the didactical challenge is not found in argumentations about the pro and cons of physical touch, but through analysis of how teachers handle student interaction and teaching intentions.

  We consider teaching as a caring profession. Caring, as a practical teacher concern, requires wisdom regarding the right time to use bodily touch and to refrain from such use. This wisdom involves the ability to discern people’s needs, desires, interests, and purposes in particular situations and act appropriately. From a body pedagogical perspective we approach intergenerational touch not only as a discursive and power related question but as an essential tension in the intersection of the; ambiguity attendant to any intentional act such as teaching, the conflict between the ethics of care and the ethics of justice, and finally, the paradox of caring.

  We draw on interviews with PE-teachers in Swedish primary, secondary, and upper-secondary schools and analyses of a collection of techniques of bodily touch that are established and practiced with specific pedagogical purposes. The results shows PE teacher’s competence in handling different functions of intergenerational touch in relation to three different techniques of bodily touch; 1) Security touch, which is characterized by intentions to handle the fragile; 2) Denoting touch, which is characterized by intentions to handle learning content; 3) Relational touch, which is characterized by caring intentions. Each of these is of importance for the teachers in carrying out their call to teach and each of these relies on professional assessments whether or not it meets its intended purpose.

   

 • 195.
  Andersson, Joacim
  et al.
  Örebro University, School of Health Sciences. Uppsala university, Uppsala, Sweden.
  Östman, Leif
  Uppsala university, Uppsala, Sweden.
  Öhman, Marie
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  I am sailing: towards a transactional analysis of ´body techniques´2015In: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243, Vol. 20, no 6, p. 722-740Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years there has been a growing interest in questions related to embodiment and learning. Within the field of ‘body pedagogics’ great efforts have been made to develop theory and methodology that can deal with the corporeal aspects of experience and knowledge without adopting any form of dualistic conceptions of body/mind and organism/environment. This article connects to this body of research. The purpose is to first present a synthesis of James’ radical empiricism, Dewey’s transactional understanding of experience and learning and Marcel Mauss’ concept of ‘body techniques’ and the notion of education embedded in it. Against the background of this theoretical development, and with a Transactional Model of Analyzing Bodying (TMAB), we then show how we can analytically come to terms with different dualistic problems that research into ‘body pedagogics’ has to deal with. We use an empirical example of dinghy sailing to create knowledge about what we learn when learning embodied knowledge, and how this learning takes place. We argue that experience is an important concept for understanding the acting knowing human being, describing how experience is organized and developed and outlining how this organization can be understood as learning. We hold that situations where someone learns to embody certain knowledge are cases of overt actions, in which we can see what kinds of relations are created and how these relations become meaningful for further action.

 • 196.
  Andersson, Johan
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Mål och motivation hos elitjuniorer i höjdhopp: En kvalitativ studie om hur elitjuniorer i höjdhopp arbetar med målsättningar2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine how the Swedish elite juniors in the high

  jump use goals based on current research. Most are setting up goals, but few

  understand how they can best use them. Goal setting can help the individual to a

  higher level of motivation, which in turn promotes a higher intensity for a longer

  period of time in the relatively tough training as an elite athlete commits. However,

  there is also the risk that the objectives hamper performance if used incorrectly.

  Which means it probably requires a good knowledge and experience to succeed. 10

  athletes were interviewed that in 2009 competed in the junior classes and formed the

  country's primary. The results show that there were well-developed thoughts of most

  on their goals that also was the fundamental reason to why they competed. However,

  there were indications that these goals were not used optimally for the active

  achievements. Some of this was a lack of communication between the coach and

  active in the goal setting process. A discussion took place on this basis of how goals

  can be optimized for a high jumper. In addition an opinion that goals of specific

  heights is negative was found which led to a discussion of goal focus at different

  times.

 • 197.
  Andersson, Johan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Andersson, Max
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Stämning, styrka och status: En skildring av barns inställning till och utförande av styrketräning ur ett barndomssociologiskt perspektiv 2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med denna kvalitativa forskningsstudie vill vi bidra med kunskap om mellanstadieelevers syn på sin egen och andras styrketräning, samt vad som uppstår elever emellan när styrketräning genomförs.Vi vill också bidra med kunskap om vilka genusaspekter som gör sig gällande vid styrketräning bland mellanstadieelever. Det här görs med frågeställningar om elevers erfarenhet om styrketräning, det sociala samspelet när barn styrketränar tillsammans, barns inställning till styrkträning på gym och med genusaspekter som grund. I bakgrunden till studien presenteras hur synen på styrketräning bland barn har förändrats över tid, samt vad styrkträning är. I den tidigare forskningen presenteras gymkultur, gymtyper och styrketräning med genusaspekter i fokus. För att bidra med kunskap om syftet för studien valde vi att se på resultatet utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv. Genom två observationer och en intervju i fokusgrupp samlades data in genom att använda en etnografisk ansats, vilket resulterade i tre underrubriker stämning, styrka och status. Materialet analyserades och visade att styrketräning är och kommer att spela en central roll i barns idrottande och fysiska aktiviteter. Det konstaterades att killar tar större plats i styrketräningssammanhang både bland barn och vuxna och sociala medier och förebilder påverkar hur barn ser på styrketräning

 • 198. Andersson, Johan
  et al.
  Linér, Mats
  Fredsted, Anne
  Schagatay, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Cardiovascular and respiratory responses to apneas with and without face immersion in exercising humans2004In: Journal of applied physiology, ISSN 8750-7587, E-ISSN 1522-1601, Vol. 96, no 3, p. 1005-1010Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The effect of the diving response on alveolar gas exchange was investigated in 15 subjects. During steady-state exercise (80 W) on a cycle ergometer, the subjects performed 40-s apneas in air and 40-s apneas with face immersion in cold (10degreesC) water. Heart rate decreased and blood pressure increased during apneas, and the responses were augmented by face immersion. Oxygen uptake from the lungs decreased during apnea in air (-22% compared with eupneic control) and was further reduced during apnea with face immersion (-25% compared with eupneic control). The plasma lactate concentration increased from control (11%) after apnea in air and even more after apnea with face immersion (20%), suggesting an increased anaerobic metabolism during apneas. The lung oxygen store was depleted more slowly during apnea with face immersion because of the augmented diving response, probably including a decrease in cardiac output. Venous oxygen stores were probably reduced by the cardiovascular responses. The turnover times of these gas stores would have been prolonged, reducing their effect on the oxygen uptake in the lungs. Thus the human diving response has an oxygen-conserving effect.

 • 199. Andersson, Johan P A
  et al.
  Schagatay, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Repeated apneas do not affect the hypercapnic ventilatory response in the short term2009In: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 105, no 4, p. 569-74Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Long-term training of breath-hold diving reduces the hypercapnic ventilatory response (HCVR), an index of the CO(2) sensitivity. The aim of the present study was to elucidate whether also short-term apnea training (repeating apneas with short intervals) reduces the HCVR, thereby being one contributing factor explaining the progressively increasing breath-holding time (BHT) with repetition of apneas. Fourteen healthy volunteers performed a series of five maximal-duration apneas with face immersion and two measurements of the HCVR, using the Read rebreathing method. The BHT increased by 43% during the series of apneas (P < 0.001). However, the slope of the HCVR test was not affected by the series of apneas, being 2.52 (SD 1.27) and 2.24 (SD 1.14) l min(-1) mmHg(-1) in the control test and in the test performed within 2 min after the last apnea of the series, respectively (NS). Thus, a change in the HCVR cannot explain the observed short-term training effect on BHT.

 • 200.
  Andersson, Johan P.A.
  et al.
  Lunds universitet.
  Biasoletto-Tjellströma, Gustaf
  Schagatay, Erika K.A
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Pulmonary gas exchange is reduced by the cardiovascular diving response in resting humans2008In: Respiratory Physiology & Neurobiology, ISSN 1569-9048, E-ISSN 1878-1519, Vol. 160, no 3, p. 320-324Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The diving response reduces the pulmonary O2 uptake in exercising humans, but it has been debated whether this effect is present at rest. Therefore, respiratory and cardiovascular responses were recorded in 16 resting subjects, performing apnea in air and apnea with face immersion in cold water (10 ◦C). Duration of apneas were predetermined to be identical in both conditions (average: 145 s) and based on individual maximal capacity (average: 184 s). Compared to apnea in air, an augmented diving response was elicited by apnea with face immersion. The O2 uptake from the lungs was reduced compared to the resting eupneic control (4.6 ml min−1 kg−1), during apnea in air (3.6 ml min−1 kg−1) and even more so during apnea with face immersion (3.4 ml min−1 kg -1). We conclude that the cardiovascular djustments of the diving response reduces pulmonary gas exchange in resting humans, allowing longer apneas by preserving the lungs’ O2 store for use by vital organs.

1234567 151 - 200 of 4589
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf