Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 372
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Gustavsson, Alice
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Phonetics.
  Beröring i interaktion mellan föräldrar och deras barn2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Beröring är, efter att länge ha varit ganska förbisett, numera ett växande forskningsområde inom förälder-barn kommunikation. Detta har skett i takt med att man har insett vikten av social interaktion för utvecklingen av alla kognitiva förmågor, och kanske särskilt för språkutvecklingen. Denna studie undersöker hur beröring ser ut i förälder-barn interaktion, och anpassar en tidigare utarbetad mall (Agrawal, 2010) för annotering av beröring i interaktion av svenska förälder-barn dyader. Inspelningar av fyra förälder-barn-par i åtta filer, två filer per barn, annoterades och analyserades. Barnen, två flickor och två pojkar, var vid första inspelningstillfället 3 månader gamla och vid andra 6 månader.

  Förälderns beröring annoterades och analyserades med perspektiv på vilka kroppsdelar som berördes mest, vilken typ av beröring som var vanligast och hur mycket hudkontakt som förekom i den totala tiden av beröringen. Resultaten visar att föräldrarna vid båda inspelningstillfällena mest höll sina barn, samt att de mest förekommande kroppsdelar att beröra var händerna och överkroppen vid 3 respektive 6 månaders ålder. Det framkom även att den totala beröringen samt beröringen med hudkontakt minskade från första inspelningstillfället. Detta konfirmerar tidigare forskningsresultat som bland annat sett att hållande av barn är vanligast vid tidig ålder, samt att beröringen i stort minskar gradvis under det första levnadsåret.

 • 152.
  Göransson, Helena
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Källström, Caroline
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Äldre patienters upplevelser av sjuksköterskans beröring2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When a person gets older their verbal communication becomes poor and the use of touch becomes an important way to communicate. The purpose of this literature review was to identify which factors that has a meaning of how older patients experience touch. Touch has different dimensions, such as instrumental and affective or expressive. Older patients’ experiences instrumental touch as necessary but affective as something spontaneous. Results show that the gender and age of the nurse influence older patients’ perception of touch. Both female and male patients prefer a female nurse. There are safe zones and unsafe zones that can be touched. The safe zones are hands, shoulders and lower legs. The unsafe zones are intimate parts of the body. Gentle massage has positive effects in older patients’ for example giving them improved sleep, less pain and anxiety. The older patients experiences both positive and negative feelings when they were touched by a nurse. When the nurse showed competence and was sensitive they felt well-being, in opposite way when the nurse was stressed or rough they felt pain and became worried.

 • 153.
  Götesdotter, Helen
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Beröring som omvårdnadshandling i äldreomsorg 1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I omvårdnad av äldre patienter är den fysiska beröringen myckekt viktig. Vårdpersonal berör äldre patienter i det dagliga omvårdnadsarbetet; både för att hjälpa patienter med t ex hygien och förflyttningar och för att förmedla ömhet och omsorg. Ibland kan beröringen bli en rutin i omvårdnaden och vårdpersonalen glömmer de äldre patienternas upplevelse. Beröring som sker mot patientens vilja kan uppfattas som en kränkning av den personliga integriteten. Därför är det viktigt att vårdpersonal har en förståelse för hur beröring kan upplevas av äldre patienter. Syftet var att beskriva beröring som en del i omvårdnaden av patienter inom äldreomsorgen och hur vårdpersonal och äldre patienter upplever denna beröring. Material söktes från två databaser och sökord som användes var touch, nursing och elderly/old age. Materialet bestod av 13 vetenskapliga artiklar som analyserades efter syftet och frågeställningarna. Resultatet visade att vårdpersonals beröring hade många positiva effekter på äldre patienter och patienters upplevelse av beröring påverkas av flera faktorer. Vårdpersonalen hade en positiv syn på att beröra äldre patienter. Men det framkom även att inte alla patienter accepterar beröring från vårdpersonal och att en del vårdpersonal inte berör patienter mer än nödvändigt. Implikationer för vidare forskning kan vara att undersöka varför patienters upplevelser av beröring är olika. Vidare skulle det vara intressant att se studier som visar svenska patienters upplevelser av vårdpersonalens beröring.
 • 154.
  Haegermarck, Maria
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Behaglig beröring: en enkät- och observationsstudie2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka hur den behagliga beröringen på ett naturligt och planerat sätt används i förskolan och försöka se var gränsen går för vad som anses accepterat. Samt att studera den behagliga beröringens eventuella effekter på barn och barngrupp.

 • 155.
  Hag, Linnéa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Larsson, Sigrid
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Kvinnors erfarenheter av vardagen efter en hjärtinfarkt: en litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Myocardial infarction is the most common cause of death in Sweden and is usually caused by a blood clot that formed from a plaque rupture in one of the coronary arteries. The risk of suffering a heart attack increases with age, but also factors such as diabetes, hereditary predisposition, stress, smoking, high blood pressure and obesity are risk factors for developing the disease. Men are affected more often by heart diseases than women, and women's symptoms at onset can sometimes be diffuse to make a diagnosis. The nurse need to be able to meet the basic needs of people with heart disease that requires good skills. The goal is to promote health and well-being of the patient and to prevent illness and relieve suffering. Aim: The aim of this study was to describe how women experiences the everyday life after a heart attack. Furthermore, the aim was to describe the articles included data collection method. Method: A descriptive literature of ten scientific articles. Main Results: The results reflect how the women on a physical and emotional way are affected by the myocardial infarction. They feel a fear that they will suffer a heart attack again and they need to do some lifestyle changes. The support and help from the family, is important for them such as touch and intimate relationships and its significant part in the recovery of women. Conclusion: After myocardial infarction have been related to a major significant role in the recovery process. To maintain a good self-care, it is important that women receive help from skilled health professionals. As a nurse, it is important to have knowledge about women's experiences and about the disease

 • 156.
  Haglund, Ulrika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Hermansson, Emmy
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Beröringens betydelse vid vård och omsorg av personer med demenssjukdom-en litteraturstadie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: To investigate the role of physical touch in the care of people with dementia. The aim was also to examine the quality of the selection method and non-response sample of the included articles.

  Method: A descriptive literature study based on 13 scientific articles with qualitative and quantitative approach. The literature research was made in the databases PubMed, Medline, Cinahl and Psycinfo.

  Main Results: In people with dementia, physical touch contributes to peace and quiet. During and after treatment many falls asleep, which is a sign of relaxation and that contributes to a better quality of full sleep. Physical contact also contributes to the improvement of everyday pain.People with behavioral symptoms should be given physical touch gently, during communication and observation and everyone's individual needs must be taken care of. A physical action gives comfort in the form of confirmation. It creates feelings of thoughtfulness and pleasure for example.Oxytocin, that is important for the wellbeing, gets released by human touch.

  Conclusion: The majorities of the included articles are based on people with dementia and the results appear to show a positive reaction of touch on several factors.

 • 157.
  Hallberg, Emilia
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Larsson, Sara
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing.
  Taktil beröring och aromaterapi som komplementära behandlingsmetoder för att bevara livskvalitet i palliativ vård: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 158.
  Hallengren, Ida
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Bizozzero, Lena
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Omvårdnadsåtgärder vid Beteendestörningar och Psykiska Symtom hos Demenssjuka personer i ordinärt och särskilt boende2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Dementia is common in the elderly. With the increasing number of elderly people in the community, the proportion of people with dementia will also increase. Behavioral and Psychological Symptoms in Demented individuals (BPSD) are common and these can affect the quality of life negatively and cause great suffering. Nursing interventions to reduce the prevalence of BPSD are described and can be found in current nursing research. OBJECTIVE: The study aimed to describe nursing interventions for BPSD, such as the district nurse can use in the work with individuals with dementia in ordinary and special housing. METHOD: A literature review based on 21 scientific articles was implemented. RESULTS: The results showed that there are certain prerequisites for nursing interventions in BPSD, the nursing staff should have knowledge of BPSD and care should be based on individualized care with a professional approach. Senses in individuals with dementia can be activated to manage BPSD (music-hearing, touch- sensory, light-vision). Physical activity can be used to manage BPSD. CONCLUSION: It's usually not just one nursing intervention that may be appropriate for BPSD, they can be used together. The foundation should consist of knowledge of BPSD and individualized care.

 • 159.
  Hallgren, Lars
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Nilsson, Marcus
  Division for Health and Caring Sciences.
  Att vara man i vården: - manliga sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters upplevelser2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Män är en minoritet i sjuksköterskeyrket. Att som man arbeta inom vården leder till komplexa situationer. Manliga sjuksköterskor beskriver att de känner sig utanför, har svårt att tänka sig att åldras i yrket och känner att deras sexualitet ifrågasätts. Studiens syfte var att beskriva manliga sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters upplevelser av att vara man i vården. Metoden som användes var litteraturstudie. I resultatet ingår tio granskade artiklar, en kvantitativ och nio kvalitativa. Resultatet redovisas i sju teman: upplevelser av att lära sig bli sjuksköterska, att möta allmänhetens reaktioner, upplevelser av krav på att vårda ”såsom kvinnor gör”, ensam man i kvinnornas värld, ”män för med sig manlighet till vården”, sexualisering av manliga sjuksköterskor och deras beröring, ”män knuffas framåt av sina kvinnliga kollegor”. Männen upplevde att utbildningen inte förberedde dem för problem kring könsroller. Misstron mot manliga sjuksköterskor upplevdes som frustrerade. Att vara annorlunda ger männen mer uppmärksamhet, något som upplevs både som positivt och negativt. Bilden av män som starka och tekniskt kunniga påverkar deras arbetsuppgifter. Beröring är laddat och undviks eftersom det skulle kunna leda till anklagelser om övergrepp. Manliga sjuksköterskor upplever att de inte förväntas arbeta kvar som sjuksköterskor, utan uppmuntras av kollegor att gå vidare till ledarskapsställning.

 • 160.
  Hallén, Erica
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ohlin, Natalie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Inte utan mina bröst: Kvinnors sexualitet efter en mastektomi2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Breast cancer and mastectomy can lead to sexual difficulties. Sexuality and intimacy is of great importance to the quality of life, and health care professionals are either not comfortable with or do not deal with sexual problems among patients. The aim of this literature review was to describe factors that may affect women’s experience of their sexuality after a mastectomy. Eighteen scientific articles were analyzed and the results show that changes of the body, socio-demographic differences, the psychological and physical health are factors that affect the sexuality after a mastectomy. Women who undergo breast conserving therapy experience a better sexual health than those who undergo mastectomy. Nipple-Areolacomplex is significant to sexuality and should be preserved if possible. The relationship with the partner plays a significant role in a woman’s sexuality. A supportive and understanding partner results in women being satisfied with their sexuality after a mastectomy. Age is also an important factor. Young women’s’ sexuality is often worse than for older women. Body image is important to older women, although younger women experience greater difficulties with their body image. The psychological health worsens after a mastectomy, which leads to a deteriorated sexuality. Pain and discomfort when being touched and vaginal dryness can occur after a mastectomy, this can also lead to a worsened sexuality. Health care should develop procedures so that patients with an altered sexuality won’t be ignored, and further research would be desirable.

 • 161.
  Halvarsson, Jonas
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Widén, Eric
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Beröring bygger broar: en studie om massage och påverkan på klassens sociala klimat2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study was to investigate how regular massage in school affects students' perception of the social climate in class. • What changes in students' frame of mind can be found after four weeks of massage in school? • Do students notice any impact on the social climate in class after completing the massage session? • How does the individual student react on regular massage in school?

  Method This study was carried out with an action study design in which we have introduced a change in the students’ everyday lives to see if it provides any impact on the social climate in class. The sample for the study was based on a convenience sample, which was based on students in grades 5-7 in the Stockholm area. A total of five classes spread over three schools, four classes in year 7 and a class in year 5. The data collection was quantitative where pre- and post questionnaires were collected and analyzed the statistical program SPSS. A total of 91 students participated in pre-and post questionnaires. Since action research is performed on site things will occur that can influence the result which will not be seen in the surveys. Therefore in addition to the surveys we have also made observations and written field notes during the study.

  Results

  The results show an improvement of the social climate in the classes. This could also be observed on sight. We saw in our field notes that there was an increased calm among the students and those who chose not to participate in the massage showed more respect for those who chose to do so. Just over half of the students did not experience that there had been any change due to the massage. Our interpretation is that the students could have difficulties to determine the improvement of the social climate on their own. We also saw indications that the students wanted to continue with massage, but not during lessons in physical education where they would rather be active.

  Conclusion

  The improvement of the social climate that we see in the results can not be attributed solely to the massage when a number of confounding factors such as group processes, the fact that the students got used to our presence and the fact that a class tends to calm down a few weeks into the semester, may have influenced the results. However, based on previous research pointing to positive effects of massage in addition to our own observations, we believe that massage has helped these processes to evolve.

 • 162.
  Hansen, Stina
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Rudolphi Birgersson, Pernilla
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences.
  Effekter av terapeutisk och taktil beröring: - En litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Terapeutisk och taktil beröring är behandlingsmetoder som har använts i flera decennier. Vid sjukdom rubbas kroppens energifält. Beröring aktiverar parasympatiska nervsystemet och utsöndring av oxytocin. Omvårdnad baseras på en holistisk människosyn där helheten är en betydelsefull aspekt. Studiens syfte var att belysa effekter av terapeutisk och taktil beröring. Litteraturstudie användes som metod och baserades på 12 artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Resultatet av understrykningar och anteckningar sammanställdes gemensamt för analys och för identifiering av huvudkategorier, kategorier och underkategorier och för att finna likheter och olikheter i de olika artiklarna. Terapeutisk och taktil beröring reducerade stress, ångest, smärta. Det ökade välbefinnandet och livskvalitet för patienterna. Puls, blodtryck, HbA1C och hormonella faktorer påverkades på ett tillfredsställande sätt. Läkemedelsanvändning minskade efter komplementär behandling. Avslutningsvis påvisade resultatet att terapeutisk och taktil beröring kan användas som komplement till medicinsk behandling inom hälso- och sjukvård.

 • 163.
  Hansson, Erik
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Surgical Sciences.
  Holm, Stefan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Surgical Sciences.
  Upplevelsen av beröring inom intensivvård2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att kunna bedriva en god omvårdnad ses beröringen som en nödvändighet inom vården inte bara för praktiska ändamål utan också för att förmedla emotioner, skapa ett lugn och trygghet. Om beröringen används på fel sätt kan den dock utgöra ett obehag. Beröringen blir således ett fenomen som omvårdnadspersonalen måste förhålla sig till för att kunna utföra en god holistisk vård för patienten där vårdaren ser till hela människan.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa patienters och omvårdnadspersonalens upplevelse av beröring, om och i så fall hur vårdrelationen och lidandet påverkas vid beröring i samband med omvårdnadsmoment i en intensivvårds kontext.

  Metod: Studien har genomförts med en deskriptiv design med kvalitativ ansats. Intervjuer har genomförts med narrativa ostrukturerade frågor. Insamlade data analyserades genom en innehållsanalys med induktiv ansats. Totalt genomfördes tolv intervjuer med patienter och omvårdnadspersonal.

  Resultat: Huvudresultaten bestod av tre kategorier; Lidandet och lindrandet, Nödvändig beröring samt Förbättrad Vårdrelation. I resultatet framkommer att beröringen upplevs kunna utgöra en kränkning av integritet samt orsaka smärta men att om det används på rätt sätt så kan det också bidra till att lugna, skapa trygghet och fysiskt välbehag hos patienten. Beröringen upplevdes som nödvändig för att patienten skulle känna sig säker och för att omvårdnadspersonalen skulle kunna utföra sina uppgifter. Beröringen upplevdes också som ett sätt att förbättra vårdrelationen mellan omvårdnadspersonal och patienten.

  Slutsats: Beröringen upplevdes både kunna skapa ett lidande men också lindra beroende på hur beröringen användes och vilken information som gavs i samband med beröringen. Omvårdnadspersonalen upplevde beröringen som mer restriktiv hos förvirrade och intoxikerade patienter samt som mindre nödvändig och mer hårdhänt hos patienter som var medvetslösa. Beröringen upplevdes av både omvårdnadspersonal och patienter kunna förmedla en bättre vårdrelation.

 • 164.
  Hansson, Susanne
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Ingerby, Jenny
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Beröring och dess betydelse för mötet mellan patient och vårdpersonal - En litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Background: Nursing staff use touch on a daily basis, often without reflecting over it. It is not only the touch itself that emerges, everyday nursing staff get involved in the meeting with patients. The use of touch can be divided in to different kinds of touch, due to its purpose these are instrumental- and expressive touch. Purpose: The purpose with the study was to illustrate what physical touch means for the meeting between patient and caregiver. Method: A literature review has been done, based on ten scientific articles and by these four domains emerged. Result: Four domains emerged why touch is given, how touch is given, where touch is given and its effects and how touch effects the meeting. Touch was given in the purpose of helping and calming the patients. It was described on which part of the body that was acceptable to touch and not acceptable. Studies also showed a difference between male and female staff giving touch to female respective male patients. Conclusion: It is important as nursing staff to have a good intention and a good will when they are about to touch a patient. The patient is often in a weak position. Therefore it is important that the nursing staff observe and listen to the patient so the meeting and the touch can be as good as possible.

 • 165.
  Hasselby Ingemanson, Marika
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lööf, Emma
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Anestesisjuksköterskans kommunikation med patienten vid det intraoperativa mötet: En observationsstudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Dagens anestesisjuksköterskor har som uppgift vid det intraoperativa mötet att under några minuter skapaoch förmedla en stabil och trygg relation med patienten inför anestesin. Vår studie kommer att belysa olika frågeställningar som fokuserar på om anestesisjuksköterskan lyckas förmedla tillit och trygghet  under intraoperativa möten.

  Syftet: Syftet med studien är att beskriva anestesisjuksköterskans kommunikation med patienten vid det intraoperativa mötet. Metoden: Metoden som använts ären etnografisk icke deltagande observationsstudie med en induktiv ansats. Sex intraoperativa möten på en operationsavdelning observerades. Datamaterialet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet visar att anestesisjuksköterskan lyckas upprätthålla en god kommunikation med patienten. Mötet består av att skapa tillit och finna gemenskap med patienten. Att patienten är i fokus förmedlar anestesisjuksköterskan tydligt i samband med induktionen. Detta sker genom fraser och fysisk beröring för att inge trygghet.  Anestesisjuksköterskan försöker att skydda patientens integritet samt göra patienten delaktig under mötet. Då säkerhetsfrågor ställs till patienter inför anestesin, saknas ibland en förklaring till frågans bakgrund. Mycket av kommunikation som sker består av att bekräfta tidigare givna uppgifter från patienten. Diskussion: Diskussionen har gjorts utefter en navigationsmodell, där patientens säkerhet är i fokus. Diskussionen redovisas under följande rubriker kommunikation, teamarbete, effektivitet samt säkerhetsprocedurer vid intraoperativa möten. Kommunikation krävs för en god patientsäkerhet. Förslag på förbättringsåtgärder inom kommunikation vid de intraoperativa mötet diskuteras.

 • 166. Hedelin, Ewa
  et al.
  Laack, Mona
  Beröringens betydelse i omvårdnad - en litteraturstudie2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Människans grundläggande behov att bli bekräftad genom beröring riskerar i dagens hälso- och sjukvård att bli förbisedd. I sjuksköterskans vårdande funktion finns möjlighet att erbjuda uttrycksfull kroppslig beröring som motvikt till denna utveckling. Beröring i form av lätt hudmassage men även att t.ex. bara hålla i handen kan skapa ett ökat välbefinnande hos patienten. Syftet med arbetet var att beskriva vilken kunskap som finns beskriven om beröringens betydelse i omvårdnaden. För att uppfylla syftet valdes en litteraturstudie. Litteratur bestående av artiklar utgivna år 1990-2002 har studerats för att klargöra vilken forskning som finns inom området. Sexton vårdforskningsartiklar har bearbetats och ur dataanalysen framträdde fyra huvudteman; Effekter av lätt hudmassage, Expressiv beröring som en lugnande handling, Beröring som bekräftelse samt Beröring och integritet. Resultatet visar att lätt hudmassage kan ge en lugnande och avslappnande effekt men även lindring från smärta och lidande. Expressiv beröring har visat sig minska patientens oro genom att förmedla trygghet och närhet. Beröring är även ett sätt att bekräfta patienten som en unik individ. Hur människan upplever beröring är individuellt och olika i olika kulturer. En professionell sjuksköterska ska vara medveten om detta och anpassa sitt handlande efter den enskilda individen.

 • 167.
  Hederstedt, Karl
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Jungervik, Carola
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Wikstedt, Camilla
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Vägen till beröring i det palliativa skedet2006Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  In the palliative care there are many close encounters between the care-taker and the care-giver. To be touched is foundational to every human being and the care-giver shows his presence to the care-taker, when he touch the care-taker. Touch is an important tool for the care-giver in the care for the care-taker. It becomes a natural way of communicating. The aim of this literature study was to describe which factors that are important, for the care-taker in the palliative care, to receive touch in the purpose of feeling well-being. The scientific articles were found by using "Academic Search". "AMED", "Cinahl" and "Science Direct" data bases. The results show that there were three factors that can help care-takers in end of life care, communication, safety and a good environment. Which leads to the possibility of touch for the care-taker This way helped the care-taker to a higher well-being and quality of life, since they're sense of well-being often were low and influenced they're quality of life. Touch can be used as a complementary therapy, the care-taker felt more pain-relief and less anxiety. They also felt more well-being and a higher quality of life, which were important for these care-takers at the end-of-life.

 • 168.
  Hedlund, Veronica
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Pulkkinen, Anders
  Sophiahemmet University College.
  Effekten av mjuk massage på smärta2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 169.
  Heiskanen, Jenni
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Stange, Tanya
  Sophiahemmet University.
  Faktorer som påverkas av beröring hos den palliativa patienten: en litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Beröring är ett grundläggande behov hos människan genom hela livet. Det är inte ovanligt att palliativa patienter saknar närstående och kan därmed uppleva brist på beröring. Sömnproblem, oro, ångest, smärta och illamående är vanliga symtom som kan drabba den palliativa patienten och dessa kan lindras genom beröring.

  Palliativ vård har som syfte att lindra och främja patientens livskvalitet i livets slutskede och enligt Virginia Hendersons teori är sjuksköterskans uppgift bland annat att hjälpa individen att utföra åtgärder som leder till en fridfull död. Beröring är ett sätt att hjälpa den palliativa patienten att möta döden fridfullt.

  Syfte

  Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkas vid beröring hos den palliativa patienten.

  Metod

  En litteraturöversikt valdes som metod för att sammanställa tidigare forskning inom ämnet. Databaserna Cinahl, Medline och PubMed användes för sökningar vilket resulterade i 16 vetenskapliga artiklar.

  Resultat

  Studiens resultat visade att beröringen kunde påverka flera faktorer hos den palliativa patienten. Resultatet delades i följande teman: smärta, livskvalitet, välmående, ångest och sömn. Resultatet visade bland annat att patienterna kunde få ökad livskvalitet, upplevelsen av välmående och mindre ångest. Beröring visade sig även att ha en positiv påverkan på patienternas smärtupplevelse.

  Slutsats

  Utifrån resultatet i studien har författarna konstaterat att beröring kan ha gynnande effekter på den palliativa patienten. Enligt studiens resultat kan beröring användas för att lindra patientens symtom som framkallas av sjukdomen, behandlingen eller biverkningar. Studien kan ha en värdefull inverkan på omvårdnadsåtgärder inom palliativ vård.

 • 170.
  Hellgren, Pernilla
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Svensson, Veronika
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Teknikorienterad omvårdnad på intensivvårdsavdelning: En observationsstudie av intensivvårdssjuksköterskans samspel mellan teknik och patient2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vården på en intensivvårdsavdelning är högteknologisk där tekniken ses som ett hjälpmedel i vårdandet för intensivvårdssjuksköterskan. Det finns dock en risk att tekniken kan ges företräde i intensivvårdssjuksköterskans arbete på bekostnad av patientens behov av mänsklig närhet, beröring och lyhördhet. Tekniken kan bli ett hinder för mellanmänsklig kontakt eftersom den riskerar att distrahera intensivvårdssjuksköterskans arbete med patienten. Ämnet är inte noga studerat, vilket föranleder genomförandet av denna studie där syftet var att undersöka intensivvårdssjuksköterskans samspel mellan teknik och patient. För att besvara studiens syfte har tio kvalitativa icke deltagande observationsstudier inne på patientsal genomförts, på en intensivvårdsavdelning i västra Sverige. Observationernas fältanteckningar analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.

  Studiens resultat visar framförallt att datorn och övervakningsskåpet var de tekniska hjälpmedel som fångade uppmärksamhet och fokus av intensivvårdssjuksköterskan. Samtidigt kunde det ses att intensivvårdssjuksköterskan tog sig tid att informera patienten om den tekniska apparatur som användes på patientsalen. Slutsatsen är dock att en betydande del av intensivvårdssjuksköterskans tid och uppmärksamhet går till att sköta den tekniska utrustningen, tid som tar fokus från patienten. Tekniken inom intensivvården bör ses som ett hjälpande komplement till den omvårdnad intensivvårdssjuksköterskan ämnar att ge och därmed skapa ett samspel mellan teknik och patient.

 • 171.
  Hellman, Ida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Wuorinen, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Upplevelsen av beröring och dess effekt i omvårdnaden av äldreStudent thesis
 • 172.
  Hellström, Alexandra
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Sjuksköterskors förhållningssätt till samtal om döden med äldre: En intervjustudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to gain knowledge about nurse’s attitudes to conversations about death with elderly´s and which communication ways they use. The study was carried out by interviews with four legitimated nurse´s. An interview study and substance analyze where used, it resulted in two headthemes. Headtheme one: attitude, with subthemes good listener, time and environment and the nurse´s own view on death. Headtheme two: communication ways, with the subtheme verbal and non-verbal communication. The time were an important factor, being able to give time for conversations with the elderly, but often on the ward there was lack of time and that made the nurse´s feel stress. Another factor was to listen, the nurse´s had to be good listener, even if they didn’t always have the answers and nurse´s own view of death were to be open. There own feelings about death didn’t influence with the nursing care of the elderly. The communication that dominated where the verbal and the non-verbal, like touch where only used when they thought the elderly needed it. Conklusion is that nurse´s don´t use excuses to conversate about death, instead it´s the stressful hospital envoirment that made the time not enough to conversate with elderly´s about death. The nurse´s seemed not to reflect that they use the non-verbal communication at the same time as the verbal communication.

 • 173.
  Hellström, Linda
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Lavenius, Caroline
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Massage som en omvårdnadshandling för cancerpatienter2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 174.
  Henricson, Maria
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Intensivvård2010In: Taktil beröring och lätt massage - från livets början till livets slut / [ed] Henricson, M. & Billhult, A., Studentlitteratur, 2010, p. 82-94Chapter in book (Other academic)
 • 175.
  Henricson, Maria
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Billhult, Annika
  Förberedelse, tillvägagångssätt, effekter och påverkan2010In: Taktil beröring och lätt massage - från livets början till livets slut / [ed] Henricson, M. & Billhult, A, Lund: Studentlitteratur, 2010, p. 15-30Chapter in book (Other academic)
 • 176.
  Henricson, Maria
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Billhult, Annika
  Taktil beröring och lätt massage: från livets början till livets slut2010Collection (editor) (Other academic)
 • 177.
  Henricson, Maria
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Billhult, Annika
  Utbildning, Lagstiftning och Dokumentation, Kontraindikationer och Etik2010In: Taktil beröring och lätt massage - från livets början till livets slut / [ed] Henricson, M. & Billhult, A., Lund: Studentlitteratur, 2010, p. 107-118Chapter in book (Other academic)
 • 178.
  Henriksson, Christer
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Pallari, Mika
  Manliga sjuksköterskor: Erfarenheter av omvårdnadsarbetet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Manliga sjuksköterskor är en minoritet och efter att de gavs möjlighet till legitimation har de existerat i ca 60-65 år. Männen fick enligt lag möjlighet till utbildning på 1950 talet.

  Syfte: Att beskriva manliga sjuksköterskor erfarenheter av omvårdnadsarbetet.

  Metod: Allmän litteraturstudie baserad på artiklar från databaserna Cinahl, Medline och Psycinfo. Artiklar som beskrev manliga sjuksköterskors erfarenheter inkluderades, bearbetades och analyserades enligt innehållsanalys. I resultatet bildades tre kategorier ”Yrkesrollen”, ”Yrkesutövning” & ”Yrkesutbildning”.

  Resultat: Mest framträdande var fysisk beröring. Mannen ansågs stark och förväntas hjälpa till vid tunga lyft samt att förebygga eller förhindra hotfulla och våldsamma situationer. Den manliga sjuksköterskan är medveten om könsskillnaden i vården. Oron över att omvårdnadshandlingar skall misstolkas och medvetenheten om att kunna bli anmäld för sexuella övergrepp gjorde att man utvecklade coping strategier. Att visa känslor skiljer sig mellan könen. Önskemål om utbildning med fokus på den manliga sjuksköterskan.

  Slutsatser: Tydligt behov att avsätta tid till diskussion och reflektion av hur de båda könens omvårdnadsarbete upplevs. Existerande svårigheter behöver behandlas för att kunna ge vägledning i hantering och förebyggandet av dessa. Behov av mer forskning om manliga sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser, framförallt fler svenska studier. Detta skulle kunna medföra en ny kunskapsnivå i t.ex. Sjuksköterskeutbildningen.

 • 179.
  Henriksson, Ivan
  et al.
  Red Cross University College of Nursing.
  Österberg, Johannes
  Red Cross University College of Nursing.
  Beröring inom omvårdnad: Patienters och sjuksköterskors erfarenheter av expressiv beröring : En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Touching provides emotional expression to both parties involved. Human touch is an expression of love or affection within families and other environments. Expressive touch in a clinical context is important due to its calming and emotional effect. Laying a hand on a suffering individual can provide comfort. Touch is the most important non-verbal behavior in caring. Touching calms comforts and stimulates the patient.

  Aim: The aim of the study was to describe patient´s and nurse´s experiences of expressive touch.

  Method: A literature review of 10 scientific articles consisting of nine was qualitative and one was quantitative. Articles were found using the databases CINAHL, MEDLINE and manually searched in Google scholar.

  Result: Touch was a central need for patients. When they were touched, they felt that they were seen as individuals. Nurses also had the need to touch and to be touched by the patients. Nurses used touch to connect emotionally with patients. The touch made nurse´s and patient´s feel solidarity on a deeper existential level. There was a difference in perceptions of touch between men and women. A good nurse patient relationship was crucial to how the touch was perceived.

  Conclusion: The nurses see expressive touch as something positive whilst the patient's perceptions vary. The nurse patient relationship is crucial to how the touch is perceived. This shows the necessity of checking with the patient while engaging in physical contact and to adapt the touch to the individual.

  Clinical significance: Being aware of how expressive touch should be used enables nurses to establish good nurse patient relationships and quickly avoid misinterpretations.

 • 180.
  Hermansson, Eva
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  En studie i synkroniciteten och individuationsprocessen: med utgångspunkt från C. G. Jungs definitioner2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en studie i synkroniciteten och individuationsprocessen med utgångspunkt från C. G. Jungs definitioner.

  Begreppet synkronicitet introducerades av C. G. Jung år 1951. Denna princip förenar händelser på ett akausalt sätt. Synkronicitet är enligt C. G. Jung ett sammanträffande av ett inre subjektivt tillstånd som sammanfaller med ett yttre skeende som står i direkt beröring med det inre tillståndet. De synkronistiska händelserna gör att vi måste se världen som ett enat fält vari ens egna upplevelser och handlingar i grunden hänger samman med andras erfarenheter och ageranden. Meningen är unik och specifik för just den eller de personer som är inblandade. Den är på det psykiska och emotionella planet.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en ökning eller minskning av synkronicitet beroende på var vi står i individuationsprocessen, om man kan påverka synkronicitets tillfällena och om vissa har mera eller mindre av dessa sammanträffanden. I uppsatsen redogör jag även för skillnaden mellan projektion och synkronisering.

 • 181. Herngren, Kathrine
  et al.
  Utsi, Malin
  Det känns rolig att göra någon annan glad: en studie om högstadieelevers tankar och upplevelser av kompismassage2003Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 182.
  Hillmann, Liselott
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Beröring. Tala till barnets hud1999Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet har varit att dels fördjupa mina egna kunskaper om beröringens betydelse för människan och människans utveckling och dels att söka kunskap om vilka reaktioner som sker i kroppen vid positiv beröring. Kunskaperna kommer sedan att ligga till grund för mötet med mina elever i framtiden. Resultaten bygger på läst litteratur inom området och på en intervju med en person som har stor erfarenhet av beröring och massage i skolan.

  Vi kan inte överleva om ingen rör oss, ingen ser oss, ingen bryr sig om oss. Beröring är inte bara vägen till känslomässig kontakt, den taktila kommunikationen är också relaterad till inlärning. Beröring är att kommunicera. Beröringssinnet, som är en del av känselsinnet, är det första sinnet som utvecklas hos det lilla barnet och ofta det sista sinnet som kvarstår vid ålderdomen. Genom att beröra varandra på ett positivt sätt skapas vänskapsband och trygghet. För att människan ska kunna utveckla koncentration, organisationsförmåga och teoretisk inlärning måste våra sinnen vara integrerade och kunna samordnas i hjärnan. Denna integrering sker i fyra flytande nivåer, där beröringen är en viktig delkomponent. Forskning inom området visar på att beröring minskar mängden stresshormoner i blodet. Vid forskning på djur har man kunnat uppmäta höjda halter av lugn- och rohormonet oxytocin i blodet efter lätt massage.

  På flera skolor i landet har man infört en typ av beröring som kallas kompismassage. Det har bland annat resulterat i ett lugnare och trevligare klassrumsklimat, bättre kamratrelationer och mindre mobbning. Genom en ökad medvetenhet om beröringens betydelse kan vi som arbetar i skolan bli mer uppmärksammade på hur vi kan använda beröring i ett utvecklande syfte.

 • 183.
  Hjelm, Martin
  KTH, School of Electrical Engineering and Computer Science (EECS), Robotics, perception and learning, RPL.
  Holistic Grasping: Affordances, Grasp Semantics, Task Constraints2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Most of us perform grasping actions over a thousand times per day without giving it much consideration, be it from driving to drinking coffee. Learning robots the same ease when it comes to grasping has been a goal for the robotics research community for decades.

  The reason for the slow progress lays mainly in the inferiority of the robot sensorimotor system. Robotic grippers are often non-compliant, lack the degrees of freedom of human hands, and haptic sensors are rudimentary involving significantly less resolution and sensitivity than in humans.

  Research has therefore focused on engineering solutions that center on the stability of the grasp. This involves specifying complex functions and search strategies detailing the interaction between the digits of the robot and the surface of the object. Given the amount of variation in materials, shapes, and ability to deform it seems infeasible to analytically formulate such a gripper-to-shape mapping. Many researchers have instead looked to data-driven methods for learning the gripper-to-shape mapping as does this thesis.

  Humans obviously have a similar mapping capability. However, how we grasp an object is determined foremost by what we are going to do with the object. We have priors on task, material, and the dynamics of objects that help guide the grasping process. We also have a deeper understanding of how shape and material relate to our own embodiment.

  We tie all these aspects together: our understanding of what an object can be used for, how that affects our interaction with it, and how our hand can form to achieve the goal of the manipulation. For us humans grasping is not just a gripper-to-shape mapping it is a holistic process where all parts of the chain matters to the outcome. The focus of this thesis is thus on how to incorporate such a holistic process into robotic grasp planning.  

  We will address the holistic grasping process through three jointly connected modules. The first is affordance detection and learning to infer the common parts for objects that afford an action, a form of conceptualization of the affordance categories. The second is learning grasp semantics, how shape relates to the gripper configuration. And finally the third is to learn how task constrains the grasping process.

  We will explore these three parts through the concept of similarity. This translates directly into the idea that we should learn a representation that puts similar types of the entities that we are describing, that is, objects, grasps, and tasks, close to each other in space. We will show that the idea of similarity based representations will help the robot reason about which parts of an object is important for affordance inference, which grasps and tasks are similar, and how the categories relate to each other. Finally, the similarity-based approach will help us tie all parts together in the conceptual demonstration of how a holistic grasping process might be realized.

 • 184.
  Hoffsten, Kristin
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Wingbo, Maria
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Upplevelser av massage hos patienter med långvarig smärta: En litteraturöversikt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Sjuksköterskan ska se och möta patientens lidande och med adekvata omvårdnadsåtgärder lindra så lång det är möjligt. Beröring är en viktig del iomvårdnaden och kan ske i syfte att lindra, trösta, bekräfta och behandlapatienten. Beröring kan ske på många olika sätt varav massage, somomvårdnadsåtgärd är en metod som kan lindra patientens lidande, ochforskning visar att patienter med bland annat smärta kan uppleva att smärtalindras av massage. Många patienter som vårdas inom institutioner lider avlångvarig smärta och det kan skapa konsekvenser som trötthet,nedstämdhet och depression.

  Syfte:Syftet med litteraturstudien är att beskriva upplevelsen av massage hos patienter med långvarig smärta.

  Metod:En litteraturstudie där sökningen utfördes i databaserna Cinahl, MEDLINE, Pubmed och AMED. Sökord bestod av massage, long-term pain och chronicpain m.m. Sökningen resulterade i tre kvalitativa och fem kvantitativavetenskapliga artiklar som analyserades enligt Fribergs (2006) tre analyssteg.

  Resultat:Majoriteten av patienterna upplevde att smärtintensiteten minskade tillfälligt efter massage. Patienterna upplevde även att rörligheten och motivationen tillaktivitet ökade samt bidrog massage till en upplevelse av ökad förbindelsemellan kropp och själ. I två studier upplevde patienterna att ångesten minskadetillfälligt för att sedan återgå till det ursprungliga.

  Diskussion:Vad det beror på att patienterna upplever att massage kan lindra smärta, öka rörligheten, öka motivationen till aktivitet och minska ångest kan förklarasmed olika faktorer. Ökning av oxytocin och minskning av kortisol är enfysiologisk förklaring medan vårdrelationen som skapas mellan patient ochsjuksköterska vid massage kan bidra till att patienten känner tillit, trygghet ochkänner sig bekräftad, vilket kan lindra lidande och främja hälsa.

 • 185.
  Hofmann, Charlotte
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Magnusson, Fredrika
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Beröringens betydelse för patienters upplevelse av smärta, oro och känsla av välbefinnande2006Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Touch that is performed in a sensitive and gentle way can be a good complement in caring. To be stricken with illness can involve that the individual feels powerlessness and to have no control over the own body. This could lead to both psychical and physical suffering. To strength health is one of the nurses' responsibilities and to touch can be one way. The aim of the study was to describe patients' experience of the effects of touch. This literature study is based of scientific articles. The result showed that touch contributes to several positive effects as pain relief, reduced anxiety and increased wellbeing. The patients felt both physical and emotional strength after the touch and this could help them to take an active part in their health process. Touch experienced as getting a meaningful relief from suffering that disease cause.

 • 186.
  Holmdin, Katarina
  Ersta Sköndal University College, Department of Social Work. Ersta Sköndal University College, Sköndalsinstitutet.
  Att bli berörd: en uppsats om massage mot våld1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 187.
  Holth, Hanne Marit
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Noen har sett meg i dag2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [no]

  Mitt valg om å gjøre en forskningstudie rundt viktigheten av temaene omsorg og berøring av rusmiddelbrukere som benytter seg av et lavterskeltiltak er todelt. For det første er det gjennom mitt flerårige arbeid med denne brukergruppen, blitt veldig klart for meg hvor avgjørende og viktig vårt møte med den enkelte bruker er, og for det andre ser det ut for meg som det er gjort veldig lite forskning rundt dette viktige temaet. Det at jeg velger rusmiddelbrukere som benytter seg av et lavterskeltiltak, er at det er en spesielt sårbar og stigmatisert gruppe i samfunnet vårt og absolutt en gruppe mennesker som trenger å bli satt mer fokus på når det gjelder omsorg og berøring.

  Resultatet av min forskning har ført til dette studiet som jeg har valgt å gi navnet: NOEN HAR SETT MEG I DAG

  Dette er en kvalitativ studie som er bygget opp på bakgrunn av semistrukturerte forskningsintervjuer, og som forsøker å få frem hjelpernes syn på viktigheten av god omsorg og forskjellig type berøring i lys av dette.

 • 188.
  Hreinsdóttir, Ingunn Elísabet
  et al.
  Stockholm University of the Arts, Dance Pedagogy Department.
  Dahlrot, Johanna
  Stockholm University of the Arts, Dance Pedagogy Department.
  Somatiska perspektiv inom balett: en kvalitativ studie om balettlärares användning av somatiska förhållningssätt i undervisning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Ballet and somatic practice are two different fields with separate approaches regarding the body and its movement. Ballet in general is structured by a specific frame emerging from traditions and conventions which have effect on the dancer’s movement patterns and body. On the other hand, a somatic approach initiates movement from within which depends on the individual daily condition. The practitioners are encouraged to work from their own terms, therefore all bodies can be included in somatic practices. The aim of this study was to find out which somatic principles and perspectives ballet teachers use in their ballet teaching and how they relate it to their teaching methods. Our empirical material consist of observations and interviews with three different ballet teachers that took place in Stockholm, which later are processed with content analysis. The content analysis resulted in five main categories. Based on the data collection the result showed that the ballet teachers use somatic approach in their teaching. It also revealed three basic components in their teaching which are: anatomy, the use of language and the use of touch. These three components complement each other and provide the dancer tools to support their dancing as well as becoming more aware of their body’s function. A fundamental element in somatic is the dancer’s negotiation about their bodily needs. Through their choices the dancer can develop a deeper awareness that can maintain a physical balance which leads to a sustainable body.

 • 189.
  Hussain, Zaynab
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Vad anser anställda inom näringslivet vara kränkande beteende med fokus på sexuella trakasserier och könstrakasserier?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Heinz Leymann is regarded a pioneer in research on adult bullying. The aim of this study was to examine which behaviors are considered to be the most insulting, with a focus on sexual harassment and gender harassment among employees in a male-dominated work sector. In addition to finding out if there is a connection between the phenomena and scenarios. The factors that were studied in addition to the con-text were gender, age, education and profession type. The respondents were em-ployees (

  N = 396; 54 women and 236 men) with the following professions; 187 of-ficials, 54 public employees, and 44 consultants. All were between 20 and 65 years. The questionnaire consisted of two main questions, eight phenomena and five scenarios. Some of them were related to sexual harassment and others to gen-der harassment. The results showed that ignoring and touching, as well as scenario touch from the boss was regarded as the most insulting. The older group experi-enced scenarios that was related to gender harassment more insulting, while the younger group experienced phenomenon that was related to sexual harassment as more insulting. Men experienced phenomena which were related to gender harass-ment more insulting than women did. The results showed that officials were more offended by the phenomena and scenarios that were related to gender harassment than consultants and public employees. Based on the results, the conclusion is that several phenomena were considered to be offensive when they were alone but not when put in context.

 • 190.
  Hyrkäs, Miriam
  Red Cross University College of Nursing.
  Bemötande av personer med demenssjukdom2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study highlights carer's treatment of people with dementia. The applied method is general literature study were 10 articles were chosen for further analysis. From the result three basic elements of good treatment emerge related to the topic, dementia care. These are: a good humanity, an established communication between carers and patients and to respect patient integrity and highlight their autonomy. The study shows that there is a general consensus that individual-based treatment should be given to patients with dementia, but it does not always come naturally in the clinical nursing situation. The view of the individual as a unique human being is fundamental to good treatment. The study obtains a discussion about the ability of patients to make their own decisions, and what controls this possibility. In order to increase the good treatment in dementia care, this study draws the conclusion of a need to develop tools so good communication can be established. In particular, this study stress that carer's should have increased knowledge of non-verbal communication and how to interpret this, and to make further use of touch in their nursing work. 

 • 191.
  Hänninen, Nina
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Torstensson, Nina
  University of Borås, School of Health Science.
  Påverkar taktil beröring välbefinnandet hos personer med demens?2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Demenssjukdomar ökar i samband med att medelåldern bland befolkningen i Sverige stiger. Sjukdomen innebär svåra kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar som vanligtvis leder till frustration och oro hos den som drabbats av demens. Dessa beteenden behandlas ofta med oro- och ångestdämpande läkemedel. Studien är del av en interventionsstudie som har genomförts på fem olika vård- och omsorgsboende i Marks Kommun. Syftet med studien var att undersöka om taktil beröring kunde öka välbefinnande hos personer med demens samt om administrationen av lugnande läkemedel minskade i samband med taktil beröring. Examensarbetet består av tre olika dataset; dagböcker, journalanteckningar/läkemedelslistor och sinnestämningskurvor. Dessa data bygger på omvårdnadspersonalens observationer av sju vårdtagare i samband med taktil beröring. Från läkemedelslistor registrerades mängd av lugnande läkemedel som gavs vid behov till vårdtagarna. Data har bearbetats med såväl kvalitativ- som kvantitativ innehållsanalys. I resultatet framkom att taktil beröring bland annat gav deltagarna i studien ett ökat välbefinnande, förbättrad samverkan med andra personer både kroppsligt och verbalt. Deltagarna fick även förbättrad sömn, minskad smärta och läkemedelsförbrukningen sjönk för två deltagare. En omvårdnadspersonal framhöll att hon fått en speciell relation till den vårdtagare hon gav beröring. Då undersökningsgruppen är liten går det inte att hävda om det är själva taktila beröringen som medför ökat välbefinnande eller om det är den mänskliga närheten. Mer forskning inom området behövs.

 • 192.
  Högberg Kalmering, Camilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Vårddjur och deras effekter på hälsan: En litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A basic emotional need of humans is physical touch, which in certain disease states may be difficult to satisfy in healthcare. The effect of physical touch reduces stress and enables humans to become more relaxed, the same effect may be attained by a physical encounter with an animal. Animal-assisted therapy, also referred to as pet therapy can be used as a complementary treatment in healthcare.

  Aim: To describe the species used in animal assisted therapy, in which way they can be used in the care of rehabilitation and habilitation of patients. A further aim was also to describe if it has an effect on human health, if so, what effect it has.

  Methods: A literature review, with 11 articles from the databases CINAHL, PubMed and Google Scholar. 

  Main results: Most animal species can be used for animal assisted therapy in both mental and physical health. The therapy, regardless of species and design had a stress-reducing and relaxing effect on study participants. This is believed to contribute to the reduction of symptoms they experienced. The positive effect lasted especially during the time of the therapy's intervention. The staff experienced a reduced stress and increased feelings of satisfaction with their work, which may have contributed to the therapy's effect on participants.

  Conclusion: Personalised animal assisted therapy may be effective as an adjunctive treatment in patients' perceived health in cases where the patient is open to participate in this form of therapy.

 • 193.
  Högberg, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Niklasson, Karin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Widéen, Daniel
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Williamson, Malin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Preoperativ oro -att lindra2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Oro är en känsla av obehag inför en kommande situation. Den preoperativa oron kan vara en del av en kris och det är viktigt att uppmärksamma de patienter som befinner sig i riskzonen. I mötet mellan patienter med oro och sjuksköterskan uppstår en interaktion som kan ha en lugnande effekt. Syftet med litteraturstudien var att belysa omvårdnadsåtgärder som kan lindra en patients preoperativa oro. Resultatet bygger på artiklar som sökts genom elektroniska sökmotorer. Artiklarna valdes utifrån syftet till litteraturstudien och lästes igenom samt granskades. De 20 artiklarna som valdes sattes samman till ett resultat. Resultatet visar att musik sänker patientens preoperativa oro. Denna omvårdnadsåtgärd kan tillämpas på fler olika sätt och har visat sig vara effektiv oavsett vilken musik som patienterna lyssnar på. Information och undervisning har en orosdämpande effekt. Däremot visades att informationen behöver individanpassas då olika människor har olika förkunskaper och behov. En faktor som påverkade var bland annat vilken utbildningsnivå patienterna hade. Även akupressur, terapeutisk beröring och värme verkar minska oro. Utifrån diskussionen ses ett behov av mer kvalitativ forskning om preoperativ oro samt fortsatt forskning om akupressur, terapeutisk beröring och värmeterapi.

 • 194.
  Ivarsson, Ann Kjellson
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Undeland, Ann Christine
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Beröringens betydelse i omvårdnaden1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Att röra vid patienter är en del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete men få känner till de möjligheter till kommunikation som beröring innebär. Syftet med litteraturstudien var att belysa beröringens betydelse i omvårdnaden och dess effekter. Litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och Spri och Medline. Studierna handlade om beröring och massage använt i omvårdnad. Litteraturen analyserades utifrån studiens syfte. Resultatet visade att effektiv beröring förekommer i omvårdnaden, men i olika utsträckning beroende på sjuksköterskans och patientens inställning till beröring. Beröring är en individuell upplevelse som tolkas olika beroende på faktorer som kultur och personliga erfarenheter, vilket också påverkar på vilket sätt någon berör. Hur och när det är lämpligt att använda beröring är något som kan läras in. I diskussionen poängteras vikten av att utbilda sjuksköterskor i beröring och massage. Massage som strukturerad beröringsform kan vara ett användbart redskap för sjuksköterskan och patienten att komma nära varandra. Sjuksköterskan kan genom att använda massage förmedla till patienten att hon är närvarande och bryr sig om. Detta inverkar lugnande på patienten som kan uppleva rädsla och stress när denne ligger på sjukhus. Forskning visar positiva psykologiska och fysiologiska effekter av massage som behandlingsform i sjukvården, vilket ytterligare stöder förslaget till att integrera massage som omvårdnadsåtgärd i sjuksköterskeutbildningen.
 • 195.
  Ivarsson, Isabella
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Millom, Malin
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Faktorer som påverkar sömnen hos äldre personer på vårdboenden: en litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sömnstörningar hos äldre personer på vårdboenden är vanligt förekommande. Störd sömn leder till en försämrad livskvalitet och konsekvenser inkluderar försämrad kognitiv förmåga och förhöjda symtom av ångest och depression. Syftet med den här studien var att belysa faktorer som påverkar sömnen hos äldre personer på vårdboenden. Litteraturstudie användes som metod och resultatet bygger på 11 kritiskt granskade artiklar. Efter analys framkom sex kategorier. Träning, avslappningsövningar och beröring, så som akupressur och massage, visade sig vara faktorer som kan gynna en god sömn. Resultatet indikerar även att miljö, omvårdnadsinterventioner nattetid, samt äldres egna strategier var faktorer som påverkade sömnen. Denna litteraturstudie belyser faktorer som påverkar den äldre personens sömn på vårdboende. Med kunskap i detta område kan sjuksköterskan identifiera risker och resurser som påverkar sömnen hos äldre, samt initiera omvårdnadsinterventioner som kan hjälpa äldre till en bättre sömn. En personanpassad omvårdnad som främjar sömn och därmed hälsa kan förbättra livskvaliteten hos äldre personer på vårdboenden.

 • 196.
  Jabiny, Inas
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskor upplevelse av icke- verbal kommunikation: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Non-verbal communication is a collection name for all the information through wordless cues, such as facial expressions, gestures, body language, empathy, eye contact, touch, active listening and intonation. Research shows a weakness in non-verbal communication in serious health situations, and that the patient may need more nonverbal communication from the nurse. It is necessary for the nurse to be able to see the patient as a unique individual and understand that each person has their own care needs.

  Aim: The purpose of the study is to describe nurses’ experiences of non-verbal communication with patients.

  Method: This thesis is based on literature studies with eight articles. The results are tabulated in five categories.

  Results: The result is presented in five categories: the nurse's personality factors, inadequate attitude of the nurse, extra difficult communication situations, non-verbal expression of the patient as well as non-verbal social activities. The study shows that communication with patients is seen as good nursing practice and as an important part of the care. In order to build a good care relationship, the staff should see the patient as an individual and have knowledge of non-verbal communication. The nurse's personality and understanding are of great importance when non-verbal communication is used in health care.

  Discussion: Most nurses lack the ability to capture the non-verbal communication signs of the patient. This needs to be trained, put more value on and appreciated.

 • 197.
  Jansson, Alexander
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Holmqvist, Rebecka
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Elevers självvärdering, psykosomatik och attityd till taktil massage: En interventionsstudie i årskurs sju2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige finns det en könsskillnad som visar att flickor mår sämre och har en mer negativ självvärdering jämfört med pojkar. Självbilden är en stark bidragande orsak till barns psykiska hälsa och det finns ett samband mellan barns självbild och attityd till beröring. Metod: Tre enkäter: Jag Tycker Jag Är (JTJÄ), Ben Sira psychological distress (Bspd) och egenformulerade frågor om taktil massage (TM) samlades in bland 93 elever i årskurs sju från en mindre inlandsstad i södra Sverige. Svaren analyserades med oberoende t-test och Pearsons korrelationstest i SPSS 2.0.0. Resultat: Resultatet av ett oberoendet-test visade att det fanns en tendens till könsskillnad i en aspekt avsjälvvärdering (JTJÄ). Resultatet av ett oberoende t-test visade att det fanns könsskillnad i attityd till TM. Resultatet av Persons korrelationstest visade att det fanns ett signifikant samband mellan Bspd och JTJÄ för flickor. Diskussion: Resultaten stämmer väl överens med vetenskaplig litteratur vilken beskriver att könskillnaderna kan förklaras av biologiska, psykiska och sociala faktorer.

 • 198. Jensen, Erik
  et al.
  Nemlander, Jenny
  Icke nödvändig beröring/komfort beröring - en underskattad omvårdnadsåtgärd?: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 199.
  Jern, Anna
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Hallberg, Maja
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Selberg, Erika
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Spädbarnsmassage, ett verktyg för socialt arbete?: En kvalitativ studie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overarching purpose of the study was to examine the effects of infant massage and to put these effects in

  context with mother – child attachment. The intention was also to study whether these effects have any relevance

  for social work. This was accomplished by studying earlier research, theory and laws but also through interviews

  with mothers who have followed through a course in infant massage. The main questions of the study was: After

  the completion of the course and after using the massage technique at home, does the mother experience that the

  bond with their child is influenced by the technique and are the mothers more apprehensive of their child’s

  signals? Has the mothers observed any signals from their infants during the massage and if so what has been

  their reaction? Does the mothers experience that the massage has provided any physiological effects? Has the

  completion of the course provided the mothers with knowledge that’s had an effect in their ways of parenting? In

  what way does the earlier research, reports and laws deal with the benefits and risks of a secure or insecure

  attachment, and can the quality of the attachment have any meaning in the social work? A qualitative approach

  was chosen with respondent-interviews. The respondents were mothers, currently living in Örebro who

  completed a course of infant massage with an instructor within International Association of Infant Massage

  (IAIM). All of the mothers experienced positive effects by the massage both within the child as well as

  themselves. Earlier research inclines that touch influences the mother – child attachment through bodily

  chemical processes but also through emotional experiences acquired by the infant. Touch is the first way of

  communicating with the infant, and this is also a way of strengthening attachment. Fogel schneiders (1996)

  conclusion by this is that the contact between caregivers and child is strengthen by infant massage. A secure

  attachment has positive effects for the child which might motivate the usage of attachment-strengthening

  methods, such as infant massage, within social work.

 • 200.
  Jettman Sundin, Malin
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att ge kroppslig beröring i omvårdnaden av äldre patienter inom palliativ vård2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 151 - 200 of 372
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf