Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 442
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Eriksson, Bertil
  et al.
  SMHI.
  Carlsson, Bengt
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Dahlström, Bengt
  SMHI, Core Services.
  Preliminär handledning för korrektion av nederbördsmängder1989Report (Other academic)
 • 152. Eriksson, Leif E. B.
  et al.
  Borenäs, Karin
  SMHI, Core Services.
  Dierking, Wolfgang
  Berg, Anders
  Santoro, Maurizio
  Pemberton, Per
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Lindh, Henrik
  SMHI, Core Services.
  Karlson, Bengt
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Evaluation of new spaceborne SAR sensors for sea-ice monitoring in the Baltic Sea2010In: CANADIAN JOURNAL OF REMOTE SENSING, ISSN 1712-7971, Vol. 36, p. S56-S73Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, synthetic aperture radar (SAR) data from the Advanced Land Observing Satellite (ALOS) and the Envisat, RADARSAT-2, and TerraSAR-X satellites were compared to evaluate their usefulness for sea-ice monitoring in the Baltic Sea. Radar signature characteristics at different frequencies, polarizations, and spatial resolutions are presented for three examples from 2009. C-band like-polarization data, which have been used for operational sea-ice mapping since the early 1990s, serve as a reference. Advantages and disadvantages were identified for the different SAR systems and imaging modes. One conclusion is that cross-polarized data improve the discrimination between sea ice and open water. Another observation is that it is easier to identify ice ridges in L-band data than in images from shorter wavelengths. The information content of X-and C-band images is largely equivalent, whereas L-band data provide complementary information. L-band SAR also seems to be less sensitive to wet snow cover on the ice.

 • 153.
  Evremar, Åsa
  SMHI, Core Services.
  Avdunstningens höjdberoende i svenska fjällområden bestämd ur vattenbalans och med modellering1994Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The evapotranspiration, one of the main parts of the waterbalance, is not well known in theSwedish mountains. The evapotranspiration is difficult to measure reliably and measurementsare only rarely done. To predict the available water quantity for hydro power generation or forthe risks for darnaging high flows, it is important to know the water balance in the mountains.Since many of the driving variables of the evapotranspiration are dependent on the altitude, itwas investigated in this work if the variation of evaporation in the mountains could beapproximated in simple functional form. The aim of this work was to make clear if theevaporation in the Swedish mountains has a dependence on the altitude and to investigate ifsuch a possible dependence could be used to improve the HBV-111odel. This was done bycalculating the evapotranspiration as a residual in the water balance equation for a number ofhigh-altitude drainage basins in the river Ljusnan, the river Indalsälven and the river Luleälven.The calculations were done with longtime mean values from the years 1961-90. The altitudedependence was calculated by linear regression. The result was inserted in the HBV-model as acorrection factor in the calculation of the evapotranspiration. It was also tested if anyimprovements in the model could be achieved by introducing an altitude dependence of thevariables in the Priestley-Taylor formula. In this case, evapotranspiration was calculated with adaily resolution. Simulations with the HBV-model were performed for the drainage basinsLjusnedal, Torrön and Kultsjön. Evaporation calculated as a water balance residual, decreased24 mm/100 m and year for the river Ljusnan, 54 mm/100 m and year for the river Indalsälvenand 48 mm/ 100 m and year for the river Luleälven. The result of the calculation in the riverLuleälven was condensation in a number of areas. This was probably caused by too fewraingauges in the area. The explained variance <luring simulations with the HBV-modelincreased in the area of Kultsjön if a dependence on the altitude was inserted. The explainedvariance however decreased for the areas of Torrön and Ljusnedal. lf a dependence on thealtitude of the evapotranspiration was inserted in the model the spring flood decreased fasterand the peaks of the water discharge were higher <luring summer. The model produced worseresults if the standard version sirnulated a spring flood that was too short and the dischargepeaks <luring summer that were too high. The Priestley-Taylors formula led toa calculatedevapotranspiration in the model that decreased with 40 mm/100 m per year in the drainge basinof Torrön and 23 mm/100 m per year of the drainage basin of Kultsjön. The conclusions of thiswork was that the evapotranspiration in the Swedish mountains decreases with about 30 mm/100 m per year and that knowledge may irnprove the HBV-model in some cases.

 • 154.
  Evremar, Åsa
  SMHI, Core Services.
  Svenskt dammregister. Norra Sverige: Svenskt Vattenarkiv1995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten över Sveriges dammbyggnader är resultatet av många års arbete. 1977 tillsatte chefen för Jordbruksdepartementet en arbetsgrupp vars uppgift var att "undersöka omfattningen av och formerna för en inventering av landets dammbyggnader samt att pröva behovet av ett register över dammbyggnader".  Arbetet resulterade 1987 i en rapport från Jordbruksdepartementet (Ds Jo 1978:9) där arbetsgruppen kom fram till att kunskapen om landets dammar var otillfredsställande och att en landsomfattande damminventering krävdes. Man utarbetade ett protokoll som skulle användas av Länsstyrelsen vid denna inventering. Man ansåg att det trots kostnaderna var motiverat ur samhällsekonomisk synvinkel med både en damminventering och ett nationellt dataregister över dammar för att förhindra dammolyckor och översvämningar. Länsstyrelserna uppdrogs i början av 1980-talet att utföra damminventeringar, vilket alla utom Gotlands län och Göteborgs och Bohus län har gjort. Inom dessa län saknas dammar av betydelse ur säkerhetssynpunkt (Länsstyrelsen i Göteborg och Bohuslän 1990; K-Å. Sjöborg, 1990).SMHI fick i regeringens proposition 1988/89: 116 i uppdrag att undersöka hur ett statligt register över Sveriges dammar borde byggas upp. Åren 1985-1988 kom uppgifter om ett stort antal dammar i Norrland in till SMHI i samband med översyn av regleringsdammars avbördningskapacitet. På eget initiativ genomförde SMHI en försöksverksamhet att lagra vissa uppgifter för ett antal stora dammar i ett dataregister. Försöksmaterialet togs från Norrland samt från damminventeringarna i Uppsala län och Kopparbergs län (SMHI,1989).I januari J 994 startade det huvudsakliga arbetet på SMHI med att lägga in data i dammregistret med utgångspunkt från länsstyrelsernas damminventeringsprotokoll. Protokollen har kopierats och arkiverats på SMHI. En viss kontroll av uppgifternas rimlighet har gjorts innan de lagts in i registret. Länsstyrelserna har sedan erhållit en diskett med den del av dammregistret som berör respektive län.

 • 155.
  Evremar, Åsa
  SMHI, Core Services.
  Svenskt dammregister. Södra Sverige: Svenskt Vattenarkiv1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten över Sveriges dammbyggnader är resultatet av många års arbete. 1977 tillsatte chefen för jordbruksdepartementet en arbetsgrupp vars uppgift var att "undersöka omfattningen av och formerna för en inventering av landets dammbyggnader samt att pröva behovet av ett register över dammbyggnader". Arbetet resulterade 1978 i en rapport från Jordbruksdepartementet (Ds Jo 1978:9) där arbetsgruppen kom fram till att kunskaperna om landets dammar var otillfredsställande och att en landsomfattande damminventering krävdes. Man utarbetade ett protokoll som skulle kunna användas av länsstyrelserna vid denna inventering. Man ansåg att det trots kostnaderna var motiverat ur samhällsekonomisk synvinkel med både en damminventering och ett nationellt dataregister över dammar för att förhindra dammolyckor och översvämningar. Länsstyrelserna uppdrogs i början av 1980-talet att utföra damminventeringar vilket alla utom Gotlands och Göteborgs- och Bohus län har gjort. Inom dessa län saknas dammar av betydelse ur säkerhetssynpunkt (Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1990, Sjöborg 1990).SMHI fick i regeringens proposition 1988/89:116 i uppdrag att undersöka hur ett statligt register över Sveriges dammar borde byggas upp. Åren 1985-1988 kom uppgifter om ett stort antal dammar i Norrland in till SMHI i samband med arbeten med översyn av regleringsdammars avbördningskapacitet. På eget initiativ genomförde SMHI en försöksverksamhet att lagra vissa uppgifter för ett antal stora dammar i Norrland, samt för dammarna i länsinventeringarna från Uppsala län och Kopparbergs län i ett dataregister (SMHI 1989). Urvalet av uppgifter som lagts in i det allmänna dammregistret har skett efter diskussioner med SÄPO. För de dammar som lades in under försöksperioden finns "känsliga" uppgifter lagrade i ett icke allmänt tillgängligt system på SMHI.I januari 1994 startade det huvudsakliga arbetet på SMHI att lägga in data i dammregistret med utgångspunkt från länsstyrelsernas damminventeringsprotokoll. Protokollen har kopierats och arkiverats på SMHI. En viss kontroll av uppgifternas rimlighet har gjorts innan de lagts in i registret. Länsstyrelserna har sedan fått tillbaka en diskett med den del av dammregistret som berör respektive län.

 • 156. Feister, U.
  et al.
  Junk, J.
  Woldt, M.
  Bais, A.
  Helbig, A.
  Janouch, M.
  Josefsson, Weine
  SMHI, Core Services.
  Kazantzidis, A.
  Lindfors, A.
  den Outer, P. N.
  Slaper, H.
  Long-term solar UV radiation reconstructed by ANN modelling with emphasis on spatial characteristics of input data2008In: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 8, no 12, p. 3107-3118Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Artificial Neural Networks (ANN) are efficient tools to derive solar UV radiation from measured meteorological parameters such as global radiation, aerosol optical depths and atmospheric column ozone. The ANN model has been tested with different combinations of data from the two sites Potsdam and Lindenberg, and used to reconstruct solar UV radiation at eight European sites by more than 100 years into the past. Special emphasis will be given to the discussion of small-scale characteristics of input data to the ANN model. Annual totals of UV radiation derived from reconstructed daily UV values reflect interannual variations and long-term patterns that are compatible with variabilities and changes of measured input data, in particular global dimming by about 1980/1990, subsequent global brightening, volcanic eruption effects such as that of Mt. Pinatubo, and the long-term ozone decline since the 1970s. Patterns of annual erythemal UV radiation are very similar at sites located at latitudes close to each other, but different patterns occur between UV radiation at sites in different latitude regions.

 • 157. Fiebig, M.
  et al.
  Hirdman, David
  SMHI, Core Services.
  Lunder, C. R.
  Ogren, J. A.
  Solberg, S.
  Stohl, A.
  Thompson, R. L.
  Annual cycle of Antarctic baseline aerosol: controlled by photooxidation-limited aerosol formation2014In: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 14, no 6, p. 3083-3093Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article investigates the annual cycle observed in the Antarctic baseline aerosol scattering coefficient, total particle number concentration, and particle number size distribution (PNSD), as measured at Troll Atmospheric Observatory. Mie theory shows that the annual cycles in microphysical and optical aerosol properties have a common cause. By comparison with observations at other Antarctic stations, it is shown that the annual cycle is not a local phenomenon, but common to central Antarctic baseline air masses. Observations of ground-level ozone at Troll as well as backward plume calculations for the air masses arriving at Troll demonstrate that the baseline air masses originate from the free troposphere and lower stratosphere region, and descend over the central Antarctic continent. The Antarctic summer PNSD is dominated by particles with diameters < 100 nm recently formed from the gas-phase despite the absence of external sources of condensible gases. The total particle volume in Antarctic baseline aerosol is linearly correlated with the integral insolation the aerosol received on its transport pathway, and the photooxidative production of particle volume is mostly limited by photooxidative capacity, not availability of aerosol precursor gases. The photooxidative particle volume formation rate in central Antarctic baseline air is quantified to 207 +/- 4 mu m(3)/(MJ m). Further research is proposed to investigate the applicability of this number to other atmospheric reservoirs, and to use the observed annual cycle in Antarctic baseline aerosol properties as a benchmark for the representation of natural atmospheric aerosol processes in climate models.

 • 158. Filipsson, Helena L.
  et al.
  McCorkle, Daniel C.
  Mackensen, Andreas
  Bernhard, Joan M.
  Andersson, Lars
  SMHI, Core Services.
  Naustvoll, Lars-Johan
  Caballero-Alfonso, Angela M.
  Nordberg, Kjell
  Danielssen, Didrik S.
  Seasonal variability of stable carbon isotopes (delta C-13(DIC)) in the Skagerrak and the Baltic Sea: Distinguishing between mixing and biological productivity2017In: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, ISSN 0031-0182, E-ISSN 1872-616X, Vol. 483, p. 15-30Article in journal (Refereed)
 • 159.
  Fogelqvist, Elisabet
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Krysell, Mikael
  SMHI, Core Services.
  NATURALLY AND ANTHROPOGENICALLY PRODUCED BROMOFORM IN THE KATTEGATT, A SEMIENCLOSED OCEANIC BASIN1991In: Journal of Atmospheric Chemistry, ISSN 0167-7764, E-ISSN 1573-0662, Vol. 13, no 4, p. 315-324Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The origin of bromoform in seawater and atmosphere, as well as possible sinks and breakdown mechanisms, is discussed. A bromoform budget is calculated for the Kattegatt area between Sweden and Denmark, where the input of bromoform from a power plant is significant. Both anthropogenically (250 x 10(6) g yr-1) and biogenically (350 x 10(6) g yr-1, 0.016 g m-2 yr-1) produced bromoform is likely to have a great impact locally on the inventory and the release to the atmosphere. Using measured sur-face concentrations of bromoform, the total annual release from the Kattegatt to the atmosphere is estimated to 550 x 10(6) g (0.025 g m-2 yr-1).

 • 160.
  Foltescu, Valentin
  et al.
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Häggmark, Lars
  SMHI, Core Services.
  Jämförelse mellan observationer och fält med griddad klimatologisk information1997Report (Other academic)
 • 161.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Core Services.
  Luktberäkningar för Bofors Plast i Ljungby, II1985Report (Other academic)
 • 162.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Core Services.
  Spridningsberäkningar för AB Åetå-Trycks planerade anläggning vid Kungens Kurva1987Report (Other academic)
 • 163.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Core Services.
  Spridningsberäkningar för AB Åkerlund & Rausings fabrik i Lund1985Report (Other academic)
 • 164.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Core Services.
  Spridningsberäkningar för en planerad panncentral vid Lindsdal utanför Kalmar1986Report (Other academic)
 • 165.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Core Services.
  Spridningsberäkningar för olika plymlyft vid avfallsvärmeverket Sävenäs1985Report (Other academic)
 • 166.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Core Services.
  Spridningsberäkningar för Spendrups bryggeri, Grängesberg1986Report (Other academic)
 • 167.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Core Services.
  Spridningsberäkningar för Volvo BMs fabrik i Landskrona1986Report (Other academic)
 • 168.
  Fredriksson, Ulf
  SMHI, Core Services.
  Vindklassificering av en plats på Hemsön1986Report (Other academic)
 • 169.
  Fredriksson, Ulf
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Krieg, Roland
  SMHI, Research Department, Air quality.
  En överskalig klimatstudie för Tornby, Linköping1987Report (Other academic)
 • 170.
  Fredriksson, Ulf
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Persson, Christer
  SMHI, Research Department, Air quality.
  NOx- och NO2-beräkningar vid Vasaterminalen i Stockholm1985Report (Other academic)
 • 171.
  Fredriksson, Ulf
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Persson, Christer
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Laurin, Sten
  SMHI.
  Helsingborgsluft1985Report (Other academic)
 • 172.
  Fredriksson, Ulf
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Ståhl, Stefan
  SMHI, Core Services.
  En jämförelse mellan automatiska och manuella fältmätningar av temperatur och nederbörd1994Report (Other academic)
 • 173.
  Fremling, Sven
  et al.
  SMHI.
  Karlin, Thore
  SMHI.
  Raab, Birgitta
  SMHI, Core Services.
  Edquist, Eva
  SMHI, Core Services.
  Eklund, Anna
  SMHI, Core Services.
  Is på sjöar och älvar: Erfarenheter sammanställda av statshydrolog Sven Fremling 1951. Bearbetade 1991 och 1997 av Thore Karlin och Birgitta Raab2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report can be viewed as a textbook about ice on lakes and rivers. The dynamic of the ice freeze-up, growth and break-up in lakes and rivers is described. The formation of cracks, ice folds and ice shove are described as well as what happens when water penetrates the top of the ice.

 • 174. Friberg, Johan
  et al.
  Martinsson, Bengt G.
  Andersson, Sandra M.
  SMHI, Core Services.
  Sandvik, Oscar S.
  Volcanic impact on the climate - the stratospheric aerosol load in the period 2006-20152018In: Atmospheric Chemistry And Physics, ISSN 1680-7316, E-ISSN 1680-7324, Vol. 18, no 15, p. 11149-11169Article in journal (Refereed)
 • 175.
  Funquist, Lennart
  et al.
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Ljungemyr, Patrik
  SMHI, Core Services.
  Validation of HIROMB during 1995-961997Report (Other academic)
 • 176. Gallardo, L
  et al.
  Olivares, G
  Langner, Joakim
  SMHI, Research Department, Air quality.
  Aarhus Andrae, Bodil
  SMHI, Core Services.
  Coastal lows and sulfur air pollution in Central Chile2002In: Atmospheric Environment, ISSN 1352-2310, E-ISSN 1873-2844, Vol. 36, no 23, p. 3829-3841Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Air pollutants in Santiago (33.5degreesS, 70.8degreesW, 500m a.s.l.), a city with 5 million inhabitants, located in a basin in Central Chile surrounded by the high Andes, frequently exceed air quality standards. This affects human health and it stresses vegetation. The most extreme winter and fall pollution events occur when the subsident regime of the Pacific high is further enhanced by coastal lows (CLs), which bring down the base of the subsidence inversion. Under these conditions, the air quality worsens significantly giving rise to acute air pollution episodes. We assess the ability of a regional transport/chemistry/deposition model (MATCH) coupled to a meteorological model (High Resolution Limited Area Model-HIRLAM) to simulate the evolution of oxidized sulfur (SOx) in connection with intensive CLs. We focus on SOx since it is an environmental issue of concern, and the emissions and concentrations of SOx have been regularly monitored making it easier to bracket model outputs for SOx than for other pollutants. Furthermore, the SOx emissions in the area are very large, i.e., about 0.4% of the global anthropogenic sources. Comparisons with observations indicate that the combination of HIRLAM and MATCH is a suitable tool for describing the regional patterns of dispersion associated with CLs. However, the low number and the limited geographical coverage of reliable air quality data preclude a complete evaluation of the model. Nevertheless, we show evidence of an enhanced contribution of the largest copper smelter in the area, i.e., Caletones, to the burden of SOx in the Santiago basin, especially in the form of sulfate associated to fine particles (diameters < 2.5 mum), during CLs. Further, we speculate that the Caletones plume may trigger or promote secondary aerosol formation during CLs in the Santiago basin. (C) 2002 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.

 • 177. Giorgetti, A.
  et al.
  Partescano, E.
  Barth, A.
  Buga, L.
  Gatti, J.
  Giorgi, G.
  Iona, A.
  Lipizer, M.
  Holdsworth, N.
  Larsen, M. M.
  Schaap, D.
  Vinci, M.
  Wenzer, Magnus
  SMHI, Core Services.
  EMODnet Chemistry Spatial Data Infrastructure for marine observations and related information2018In: Ocean and Coastal Management, ISSN 0964-5691, E-ISSN 1873-524X, Vol. 166, p. 9-17Article in journal (Refereed)
 • 178. Golbeck, Inga
  et al.
  Li, Xin
  Janssen, Frank
  Bruening, Thorger
  Nielsen, Jacob W.
  Huess, Vibeke
  Soderkvist, Johan
  Buchmann, Bjarne
  Siiria, Simo-Matti
  Vaha-Piikkio, Olga
  Hackett, Bruce
  Kristensen, Nils M.
  Engedahl, Harald
  Blockley, Ed
  Sellar, Alistair
  Lagemaa, Priidik
  Ozer, Jose
  Legrand, Sebastien
  Ljungemyr, Patrik
  SMHI, Core Services.
  Axell, Lars
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Uncertainty estimation for operational ocean forecast products-a multi-model ensemble for the North Sea and the Baltic Sea2015In: Ocean Dynamics, ISSN 1616-7341, E-ISSN 1616-7228, Vol. 65, no 12, p. 1603-1631Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Multi-model ensembles for sea surface temperature (SST), sea surface salinity (SSS), sea surface currents (SSC), and water transports have been developed for the North Sea and the Baltic Sea using outputs from several operational ocean forecasting models provided by different institutes. The individual models differ in model code, resolution, boundary conditions, atmospheric forcing, and data assimilation. The ensembles are produced on a daily basis. Daily statistics are calculated for each parameter giving information about the spread of the forecasts with standard deviation, ensemble mean and median, and coefficient of variation. High forecast uncertainty, i.e., for SSS and SSC, was found in the Skagerrak, Kattegat (Transition Area between North Sea and Baltic Sea), and the Norwegian Channel. Based on the data collected, longer-term statistical analyses have been done, such as a comparison with satellite data for SST and evaluation of the deviation between forecasts in temporal and spatial scale. Regions of high forecast uncertainty for SSS and SSC have been detected in the Transition Area and the Norwegian Channel where a large spread between the models might evolve due to differences in simulating the frontal structures and their movements. A distinct seasonal pattern could be distinguished for SST with high uncertainty between the forecasts during summer. Forecasts with relatively high deviation from the multi-model ensemble (MME) products or the other individual forecasts were detected for each region and each parameter. The comparison with satellite data showed that the error of the MME products is lowest compared to those of the ensemble members.

 • 179. Gonzalez-Pola, Cesar
  et al.
  Fratantoni, Paula
  Larsen, Karin M. H.
  Holliday, N. Penny
  Dye, Stephen
  Mork, Kjell Arne
  Beszczynska-Moller, Agnieszka
  Valdimarsson, Hedinn
  Trofimov, Alexander
  Parner, Hjalte
  Klein, Holger
  Cisewski, Boris
  Fontan, Almudena
  Lyons, Kieran
  Kolodziejczyk, Nicolas
  Grana, Rocio
  Linders, Johanna
  SMHI, Core Services.
  Wodzinowski, Tycjan
  Goszczko, Ilona
  Cusack, Caroline
  The ICES Working Group on Oceanic Hydrography: A Bridge From In-situ Sampling to the Remote Autonomous Observation Era2019In: Frontiers in Marine Science, E-ISSN 2296-7745, Vol. 6, article id UNSP 103Article in journal (Refereed)
 • 180.
  Gotthardsson, Martin
  SMHI, Core Services.
  Översvämningskänsliga områden i Sverige: Svenskt Vattenarkiv1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Länsstyrelserna fick genom Miljö och Energidepartementet 1989-06-29 i uppdrag att utreda vissa frågor rörande dammsäkerhet mm. Målsättningen var att förbättra planeringen för att förhindra översvämningsskador genom aktualisering av kommunernas fysiska planering och med genomförande av åtgärder. Utredningarna skulle vara klara senast den 22 februari l990. SMHI har erhållit kopior på länens redovisningar från 23 län, som rör översvämningskänsliga områden fram till 1990 och har upprättat ett nationellt register över dessa. Antalet redovisade områden för varje län framgår av bifogad karta. Siffrorna är inte helt jämförbara på grund av skillnader i redovisningssätt, men ger ändå en bra bild av fördelningen. Totalt redovisades 647 områden från länen. Följande personer på SMHl har arbetat med översvämningsregistret nämligen Torbjörn Lindkvist, Bernth Samuelsson, Stig Nilsson och framför allt Todor Milanov. Denna rapport har sammanställts på Analysenheten inom affärsområde Samhälle av Martin Gotthardssonmed hjälp av Maja Brandt.

 • 181.
  Gotthardsson, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Lindell, Sten
  SMHI, Professional Services.
  Hydrologiska stationsnät 1989: Svenskt Vattenarkiv1989Report (Other academic)
 • 182.
  Gotthardsson, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Rystam, Pia
  SMHI, Core Services.
  Westman, Sven-Erik
  SMHI.
  Hydrologiska stationsnät 1992 / Hydrological network: Svenskt Vattenarkiv1992Report (Other academic)
 • 183.
  Graham, Phil
  et al.
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Andersson, Lotta
  SMHI, Core Services.
  Horan, Mark
  Kunz, Richard
  Lumsden, Trevor
  Schulze, Roland
  Warburton, Michele
  Wilk, Julie
  Yang, Wei
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Using multiple climate projections for assessing hydrological response to climate change in the Thukela River Basin, South Africa2011In: Physics and Chemistry of the Earth, ISSN 1474-7065, E-ISSN 1873-5193, Vol. 36, no 14-15, p. 727-735Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study used climate change projections from different regional approaches to assess hydrological effects on the Thukela River Basin in KwaZulu-Natal, South Africa. Projecting impacts of future climate change onto hydrological systems can be undertaken in different ways and a variety of effects can be expected. Although simulation results from global climate models (GCMs) are typically used to project future climate, different outcomes from these projections may be obtained depending on the GCMs themselves and how they are applied, including different ways of downscaling from global to regional scales. Projections of climate change from different downscaling methods, different global climate models and different future emissions scenarios were used as input to simulations in a hydrological model to assess climate change impacts on hydrology. A total of 10 hydrological change simulations were made, resulting in a matrix of hydrological response results. This matrix included results from dynamically downscaled climate change projections from the same regional climate model (RCM) using an ensemble of three GCMs and three global emissions scenarios, and from statistically downscaled projections using results from five GCMs with the same emissions scenario. Although the matrix of results does not provide complete and consistent coverage of potential uncertainties from the different methods, some robust results were identified. In some regards, the results were in agreement and consistent for the different simulations. For others, particularly rainfall, the simulations showed divergence. For example, all of the statistically downscaled simulations showed an annual increase in precipitation and corresponding increase in river runoff, while the RCM downscaled simulations showed both increases and decreases in runoff. According to the two projections that best represent runoff for the observed climate, increased runoff would generally be expected for this basin in the future. Dealing with such variability in results is not atypical for assessing climate change impacts in Africa and practitioners are faced with how to interpret them. This work highlights the need for additional, well-coordinated regional climate downscaling for the region to further define the range of uncertainties involved. (C) 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 184.
  Granström, Carl
  et al.
  SMHI.
  Gren, Linda
  SMHI.
  Dahlin, Magdalena
  SMHI.
  Hellström, Sara-Sofia
  SMHI, Core Services.
  Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under höga flöden under vårfloden 20082008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en utvärdering av SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänsts arbete vid vårfloden 2008. I dokumentet beskrivs även den hydrologiska situationen för tiden från 24 april till 14 maj.Det höga flödet uppkom på grund av snösmältning. I stora delar av Norrland låg innan vårfloden mycket mer snö än normalt. När värmen kom i slutet av april så skapades en vårflod som genererade höga flöden och vissa översvämningsproblem. I de stora reglerade älvarna uppkom få problem, även fast det blev en rejäl vårflod, se figur 1.Med hjälp av observationer i realtid, meteorologiska prognoser, hydrologiska, prognoser, visualiseringsverktyg och ett nära samarbete med kraftbolagen är SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst kontinuerligt uppdaterad på det hydrologiska läget i hela Sverige. När sannolikheten bedöms vara större än 50 % för att en varningsnivå överskrids skall en varning utfärdas. Under mycket höga flöden skall SMHI också stötta länsstyrelse och räddningstjänst med meteorologisk och hydrologisk expertis samt med specialanpassade prognoser.SMHI gör dagligen automatiska prognoser för över 80 st utvaldaavrinningsområden i Sverige. Generellt var prognoserna av medelgod kvalité. Under flödet arbetade SMHI ca 650 arbetstimmar utöver det som är normalt för perioden för varningstjänst.SMHI har under perioden 24 april-14 maj skickat ut 18 flödesvarningar och 4 hydrologiska informationer. Träffsäkerheten i årets hydrologiska varningar utvärderas i november varje år och ingår därför inte i denna rapport.Efter flödessituationen skickades en enkät ut till de kommuner, länsstyrelser och kraftbolag som berördes av varningarna. En sammanställning av enkätsvaren och samtliga kommentarer redovisas i denna rapport. Det övergripande omdömet om SMHI:s tjänster var positivt.

 • 185.
  Granström, Carl
  et al.
  SMHI.
  Häggström, Martin
  SMHI, Core Services.
  Lindell, Sten
  SMHI, Professional Services.
  Olofsson, Judith
  SMHI, Core Services.
  Eklund, Anna
  SMHI, Core Services.
  Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under höga flöden i Götaland - juni och juli 20072007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en utvärdering av SMHI:s hydrologiska prognos och varningstjänsts arbete 26 juni till 20 juli 2007 med flödessituationen i sydvästra Sverige. I dokumentet beskrivs även den hydrologiska situationen för den aktuella tiden.Det höga flödet uppkom på grund av intensivt regnande i slutet på juni. På en del platser föll över 100 mm på ett dygn. Fortsatt regnande gjorde det som i början av juni såg ut som en torr sommar till en blöt sommar med höga flöden och översvämningar. Med hjälp av observationer i realtid, meteorologiska prognoser, hydrologiska, prognoser, visualiseringsverktyg och ett nära samarbete med kraftbolagen är SMHI:s hydrologiska prognos och varningstjänst kontinuerligt uppdaterad på det hydrologiska läget i hela Sverige. När sannolikheten bedöms vara större än 50 % för att en varningsnivå överskrids skall en varning utfärdas. Under mycket höga flöden skall SMHI också stötta länsstyrelse och räddningstjänst med meteorologisk och hydrologisk expertis samt med specialanpassade prognoser.SMHI gör dagligen automatiska prognoser för över 80 st utvalda avrinningsområden i Sverige. Under det aktuella flödet utfördes ett antal manuella specialanpassade prognoser med högre kvalitet för det drabbade området. Generellt var prognoserna av medelgod kvalité. Under flödet arbetade SMHI ca 650 arbetstimmar utöver det som är normalt för perioden för varningstjänst.SMHI har under perioden skickat ut 17 flödesvarningar och 4 hydrologiska informationer. Träffsäkerheten i årets hydrologiska varningar utvärderas i november varje år och ingår därför inte i denna rapport.Efter flödessituationen skickades en enkät ut till de kommuner, länsstyrelser och kraftbolag som berördes av varningarna. Enkäten avsåg perioden juni-juli 2007.En sammanställning av enkätsvaren och samtliga kommentarer redovisas i denna rapport. Det övergripande omdömet om SMHI:s tjänster var positivt.

 • 186.
  Granström, Carl
  et al.
  SMHI.
  Johnell, Anna
  SMHI, Professional Services.
  Häggström, Martin
  SMHI, Core Services.
  Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under höga flöden i sydvästra Sverige- nov 2006 till jan 20072007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en utvärdering av SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänsts arbete 26 oktober 2006-19 januari 2007 med flödessituationen i sydvästra Sverige. I dokumentet beskrivs även den hydrologiska situationen för den aktuella tiden.Det höga flödet uppkom på grund av en blöt höst och förvinter i södra Sverige. Det milda vädret med riklig nederbörd fortsatte sedan under första delen av januari och orsakade en andra flödestopp på många ställen. Med hjälp av observationer i realtid, meteorologiska prognoser, hydrologiska, prognoser, visualiseringsverktyg och ett nära samarbete med kraftbolagen är SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst kontinuerligt uppdaterad på det hydrologiska läget i hela Sverige. När sannolikheten bedöms vara större än 50 % för att en varningsnivå överskrids skall en varning utfärdas. Under mycket höga flöden skall SMHI också stötta länsstyrelse och räddningstjänst med meteorologisk och hydrologisk expertis samt med specialanpassade prognoser.SMHI gör dagligen automatiska prognoser för över 80 st utvalda avrinningsområden i Sverige. Under det aktuella flödet utfördes ett antal manuella specialanpassade prognoser med högre kvalitet för det drabbade området. Generellt var prognoserna av god kvalitet, men på vissa ställen blev prognoserna sämre på grund av olika orsaker. Under flödet lade SMHI ned ca 1100 arbetstimmar utöver det som är normalt för perioden.SMHI har under perioden skickat ut 38 flödesvarningar och 12 hydrologiska informationer. Utvärdering av årets hydrologiska varningars träffsäkerhet görs i november varje år och ingår därför inte i denna rapport. Efter flödet skickades en enkät ut till de kommuner, länsstyrelser och kraftbolag som berördes av varningarna. Enkäten avsåg perioden nov 2006-dec 2006. En sammanställning av enkätsvaren och samtliga kommentarer redovisas i denna rapport. Det övergripande omdömet om SMHI:s tjänster var positivt.

 • 187.
  Granström, Carl
  et al.
  SMHI.
  Sanner, Håkan
  SMHI, Core Services.
  Utvärdering av SMHIs prognos-och varningstjänsts verksamhet under flödet i området runt Emån juli 20032003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en utvärdering av SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänsts arbete juli 2003 i samband med kraftiga regn och mycket/extremt högt flöde i området runt Emån. I dokumentet beskrivs även den hydrologiska situationen för den aktuella tiden.Med hjälp av observationer i realtid, meteorologiska prognoser, hydrologiska prognoser, visualiseringsverktyg och ett nära samarbete med kraftbolagen är SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst kontinuerligt uppdaterad på det hydrologiska läget i hela Sverige. När sannolikheten bedöms vara större än 50 % för att en varningsnivå överskrids skall en varning utfärdas. Under mycket höga flöden skall SMHI också stötta länsstyrelse och räddningstjänst med meteorologisk och hydrologisk expertis samt med specialanpassade prognoser.Ett ovanligt torrt sista halvår 2002 följdes av en torr vårvinter, men trenden bröts under april 2003. April t.o.m juni var nederbördsrikare än normalt och följdes den 1 till 6 juli av ett kraftigt regnväder som gav mer än 80 mm regn i större delen av Småland och i sydligaste Östergötland. Stora delar av området fick mer än 120 mm och lokalt föll upp emot 190 mm, vilket ledde till flöden i Brusaån motsvarande ca 60 års återkomsttid. Längre nedströms i Emån dämpades flödet och återkomsttiden var där mellan 5 och 10 år.Ett viktigt underlag för flödesvarningar är dagliga automatiska flödesprognoser för utvalda avrinningsområden över hela Sverige. Ett sådant avrinningsområde är Brusafors som ligger centralt i det värst drabbade området. Nederbördsmängdernas stora lokala variationer kunde inte fångas upp av SMHIs relativt glesa nät av realtidsrapporterande nederbördsobservationer. Därför fick observerad nederbörd ökas med 40 % för att beräknad och observerad flödesvolym skulle stämma i Brusafors. Manuella specialprognoser för räddningstjänsten har också gjorts för vattenståndet i sjön Hulingen och för flödet i Blankaström.SMHI har under perioden skickat ut sju flödesvarningar och en hydrologisk information. Varningarnas träffsäkerhet var 92 %, vilket är mycket bra. Tyvärr kom inte SMHIs första varning fram till alla räddningstjänster, vilket ökade överraskningseffekten och försvårade räddningstjänstens kontakt med SMHI. Nuvarande första kontaktväg mellan SMHI och räddningstjänsten går via länsstyrelsen, vilket kräver att hela kedjan fungerar. En enkät skickades ut till de kommuner, länsstyrelser och kraftbolag som berördes av varningarna. En sammanställning av enkätsvaren och samtliga kommentarer redovisas i denna rapport. Det övergripande omdömet om SMHI:s tjänster var gott.

 • 188.
  Göransson, Bent
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Brandt, Maja
  SMHI, Core Services.
  Wittgren, Hans Bertil
  SMHI, Research Department.
  Markläckage och vattendragstransport av kväve och fosfor i Roxen/Glan-systemet, Östergötland1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Markläckage, vattendragstransport och sjöretention av kväve har beräknats med en modell (PULS-N) i de delar av Motala Ströms avrinningsområde, som faller inom Linköpings, Finspångs och Norrköpings kommuner. Modelleringar har gjorts för åren 1975-89 och verifierats mot befintliga mätdata.

  Modellen använder tre olika typer av indata: meterologiska uppgifter om temperatur och nederbörd, geografiska uppgifter om vattendelarnas läge och arealens fördelning på olika markanvändning, samt kemiska data om typiska halter i avrinnande vatten från olika typer åv markanvändning

  Markläckaget av kväve domineras av bidrag från åker med sädesodling. Från de delar av avrinningsområdet, som ungefärligen motsvaras av Linköpings kommun, svarade sädesodling för 31 % av arealen men 76 % av markläckaget. För Finspång var motsvarande siffror 4 resp. 18 % och för Norrköping 9 resp. 32 %. Dessa procentuella uppgifter på markläckaget gäller 1989 men varierar inte nämnvärt mellan olika år.

  Kvävetransporten i vattendragen visar kraftiga mellanårsvariationer, som huvudsakligen förklaras av skillnader i nederbörd. I de fall, då modellerade värden avviker från värden beräknade ur uppmätta koncentrationer, är detta en indikation på förändringar som inte förklaras av väderfaktorer. Exempelvis var 1977 ett år med starkt förhöjd uttransport ur sjön Glan. Uttransporten kan inte förklaras tillfredställande av en motsvarande hög intransport, vilket tyder på en frisättning av kväve från sjösedimenten i Glan.

  Både Roxen och Glan fungerar som kvävefällor. I genomsnitt kvarhölls, på basis av sjöyta, 53 kg/ha·år (17 % ) i Roxen och 36 kg/ha·år (9 % ) i Glan under perioden 1975-89. En orsak till skillnaden är antagligen att nitrat-N-transporten till Roxen är högre än till Glan, trots att total-N-transporten är högre till Glan. Förhållandet mellan nitrat-N och organiskt N i sjöarna speglar att Glan inte är en lika utpräglad slättsjö som Roxen.

  Beräkningarna, med hänsyn tagen till retentionen i sjöarna, visar att punktkällorna (de stora reningsverken och Skärblacka bruk) stod för 27 % av Motala Ströms nettobelastning på Bråviken under perioden 1985-89. Det lokala bidraget från markläckage i de aktuella kommunerna stod för 22 % och intransporten till kommunerna för 51 % .

  Nettotransporterna av fosfor, räknat per ytenhet, är störst inom Linköpings kommuns delar av Svartåns och Motala Ströms (huvudfårans) avrinningsområden.

  Transporten av fosfor från Roxen var under 1975-89 klart större än transporterna till Roxen. Under samma period hade Glan en nettoimport av fosfor.

 • 189. Hall, Per O. J.
  et al.
  Almroth-Rosell, Elin
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Bonaglia, Stefano
  Dale, Andrew W.
  Hylén, Astrid
  Kononets, Mikhail
  Nilsson, Madeleine
  Sommer, Stefan
  van de Velde, Sebastiaan
  Viktorsson, Lena
  SMHI, Core Services.
  Influence of Natural Oxygenation of Baltic Proper Deep Water on Benthic Recycling and Removal of Phosphorus, Nitrogen, Silicon and Carbon2017In: Frontiers in Marine Science, ISSN 2296-7745, Vol. 4, no 27Article in journal (Refereed)
 • 190. Hansson, M
  et al.
  Michelson, Daniel
  SMHI, Core Services.
  Integration of radar with analysis fields - Bringing distant radar observations "down to Earth"2000In: Physics and chemistry of the earth. Part B: Hydrology, oceans and atmosphere, ISSN 1464-1909, E-ISSN 1873-4677, Vol. 25, no 10-12, p. 1033-1036Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Normal refraction of radar waves through the atmosphere prevents radar data at distant ranges from being quantitatively representative for the Earth's surface unless precipitation-related processes taking place between the radar echo and the surface are taken into account. A one-dimensional model is presented which uses a physical description of the processes involved in obtaining surface precipitation rate from a radar echo aloft, comprising local production, coalescence and evaporation. One or two cloud layers are assumed depending on the cloud base height. Input data are operationally analysed cloud base height, temperature, and humidity along with radar observations and their altitudes. At the moment, only precipitation as liquid water is assumed in the model. The method and results using it will be presented and discussed. (C) 2000 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.

 • 191.
  Hansson, Martin
  SMHI, Core Services.
  Cyanobakterieblomningar i Östersjön, resultat från satellitövervakning 1997-20052006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I haven omkring oss är algblomningar ett vanligt och naturligt förekommande fenomen. Algblomningar i Östersjön under sommaren domineras av cyanobakterier eller blågrönalger som de också kallas. De arter som är vanligt förekommande är Nodularia spumigena (katthårsalg), Aphanizomenon baltica (flos-aquae) och Anabaena spp. (Edler et al., 1995). Utbredning, varaktighet, intensitet och dynamik hos cyanobakterieblomningar undersöktes i Östersjön mellan åren 1997-2005 med hjälp av NOAA-satellitdata från AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer)-sensorn. Blomningarna detekterades med hjälp av en semi-automatisk klassificeringsalgoritm.Cyanobakterieblomningar i Östersjön uppvisar stora variationer mellan olika år både då det gäller utbredning, intensitet och varaktighet. Blomningen 2005 uppvisade den längsta varaktigheten, medan 1998 års blomning hade den största utbredningen. Cyanobakterieblomningen 1999 hade både lång varaktighet och stor utbredning vilket gav den högsta intensiteten under den analyserade perioden. En blomning startar oftast sent i juni eller tidigt i juli. Initialt är blomningen fördelad i hela ytlagret, blomningen är alltså närvarande i ytlagret innan blomningen kan ses som ytansamlingar från satellit. Tiden från att blomningen startar till den första observationen av ytansamlingar är i medeltal 9 dagar. Vanligtvis pågår blomningen i 2-4 veckor, denna tidsperiod bestäms till stor del av väderförhållanden och tillgången på biologiskt tillgängligt fosfor. Högtrycksbetonat, varmt, lugnt och soligt väder tidigt i juli är troligen en avgörande faktor för att en blomning skall kunna uppstå och eventuellt bli kraftig.Den ökning av både utbredning, varaktighet och intensitet som diskuteras bland forskare, media och allmänhet är svår att påvisa med det dataunderlag som presenteras i denna rapport. Ökningen av cyanobakterieblomningar skulle kunna vara ett resultat av Östersjöns naturliga variationer i kombination med kraftig mänskliga påverkan.Det är uppenbart att det finns ytterligare okända faktorer som påverkar uppkomsten av en cyanobakterieblomning. Mer forskning och samordnad marin miljöövervakning behövs för att förklara detta. Kombinationen av ny teknik, satellitövervakning, in situ provtagning och modellresultat är ett mycket kraftfullt verktyg som kan erbjuda kunskap och realtidsinformation till forskare, myndigheter

 • 192.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Andersson, Lars
  SMHI, Core Services.
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2013: Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-20132014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A climatology atlas of the oxygen situation in the deep water of the Baltic Sea was first published in 2011 in SMHI Report Oceanography No 42. Since 2011, annual updates have been made as additional data have been reported to ICES. In this report the results for 2012 have been updated and the preliminary results for 2013 are presented. Oxygen data from 2013 have been collected during the annual Baltic International Acoustic Survey (BIAS) and from national monitoring programmes with contributions from Sweden, Poland, Finland, Estonia Lithuania, and Latvia. For the autumn period, August to October, each profile in the dataset was examined for the occurrence of hypoxia (oxygen deficiency) and anoxia (total absence of oxygen). The depths of onset of hypoxia and anoxia were then interpolated between sampling stations producing two surfaces representing the depth at which hypoxic and anoxic conditions are found. The volume and area of hypoxia and anoxia have been calculated and the results have then been transformed to maps and diagrams to visualize the annual autumn oxygen situation during the analysed period. The updated results for 2012 and the preliminary results for 2013 show that the extreme oxygen conditions in the Baltic Proper after the regime shift in 1999 continue. Both the areal extent and the volume of anoxia have, after the regime shift, been constantly elevated to levels only observed occasionally before the regime shift. In the Baltic Proper, Gulf of Finland and Gulf of Riga ~15% of the bottom areas was affected by anoxia and ~30% by hypoxia during 2013.

 • 193.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Andersson, Lars
  SMHI, Core Services.
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2014: Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-20142015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A climatological atlas of the oxygen situation in the deep water of the Baltic Sea was first published in 2011 in SMHI Report Oceanography No 42. Since 2011, annual updates have been made as additional data have been reported to ICES. In this report the results for 2013 have been updated and the preliminary results for 2014 are presented. Oxygen data from 2014 have been collected during the annual Baltic International Acoustic Survey (BIAS) and from national monitoring programmes with contributions from Sweden, Poland, Estonia Lithuania, and Germany. For the autumn period, August to October, each profile in the dataset was examined for the occurrence of hypoxia (oxygen deficiency) and anoxia (total absence of oxygen). The depths of onset of hypoxia and anoxia were then interpolated between sampling stations producing two surfaces representing the depth at which hypoxic respectively anoxic conditions are found. The volume and area of hypoxia and anoxia have been calculated and the results have then been transformed to maps and diagrams to visualize the annual autumn oxygen situation during the analysed period. The updated results for 2013 and the preliminary results for 2014 show that the extreme oxygen conditions in the Baltic Proper after the regime shift in 1999 continue. Both the areal extent and the volume with anoxic conditions have, after 1999, been constantly elevated to levels only observed occasionally before the regime shift. In the Baltic Proper, Gulf of Finland and Gulf of Riga approximately 15% of the bottom area was affected by anoxia and around 25% by hypoxia during 2014. En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES. I denna rapport har resultaten från 2013 uppdaterats. De preliminära resultaten för 2014 baseras på data insamlade under Baltic International Acoustic Survey (BIAS) och nationell miljööver-vakning med bidrag från Estland, Litauen, Tyskland, Polen och Sverige.Förekomsten av hypoxi (syrebrist) och anoxi (helt syrefria förhållanden) under höstperioden, augusti till oktober, har undersökts i varje mätprofil. Djupet där hypoxi eller anoxi först påträffas i en profil har interpolerats mellan provtagningsstationer och kombinerats med en djupdatabas för beräkning av utbredning och volym av hypoxiska och anoxiska förhållanden. Resultaten har överförts till kartor och diagram för att visualisera syre-situationen i Östersjöns djupvatten.Resultaten för 2013 och de preliminära resultaten för 2014 visar att de extrema syreförhållanden som observerats i Egentliga Östersjön efter regimskiftet 1999 fortsätter. Utbredningen av anoxi fortsätter att vara konstant förhöjd till nivåer som bara observerats i Östersjön vid enstaka år före 1999. Under 2013 beräknas ungefär 15 % av bottnarna i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten vara påverkade av anoxiska förhållanden och cirka 25% av hypoxi.

 • 194.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Andersson, Lars
  SMHI, Core Services.
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2015: Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2015. The major inflow in December 20142016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A climatological atlas of the oxygen situation in the deep water of the Baltic Sea was first published in 2011 in SMHI Report Oceanography No 42. Since 2011, annual updates have been made as additional data have been reported to ICES. In this report the results for 2014 have been updated and the preliminary results for 2015 are presented. Oxygen data from 2015 have been collected during the annual Baltic International Acoustic Survey (BIAS) and from national monitoring programmes with contributions from Sweden, Finland, Poland, Estonia and Germany. For the autumn period, August to October, each profile in the dataset was examined for the occurrence of hypoxia (oxygen deficiency) and anoxia (total absence of oxygen). The depths of onset of hypoxia and anoxia were then interpolated between sampling stations producing two surfaces representing the depth at which hypoxic respectively anoxic conditions are found. The volume and area of hypoxia and anoxia have been calculated and the results have then been transformed to maps and diagrams to visualize the annual autumn oxygen situation during the analysed period. The updated results for 2014 and the preliminary results for 2015 show that the extreme oxygen conditions in the Baltic Proper after the regime shift in 1999 continue. Both the areal extent and the volume with anoxic conditions have, after 1999, been constantly elevated to levels only observed occasionally before the regime shift. Despite the major inflow to the Baltic Sea in December 2014 approximately 16% of the bottom area was affected by anoxia and 29% by hypoxia during 2015.

 • 195.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Andersson, Lars
  SMHI, Core Services.
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2016 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-20162016Report (Other academic)
 • 196.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Andersson, Lars
  SMHI, Core Services.
  Axe, Philip
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Areal Extent and Volume of Anoxia and Hypnoxia in the Baltic Sea, 1960-20112011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A climatology atlas of the oxygen situation in the deep water of the Baltic Sea from 1960 to 2011 has been created based on all available data from ICES. Additional data collected during the Baltic International Acoustic Survey (BIAS) have been added to the year 2011. For the autumn period, each profile in the data set was examined for the occurrence of hypoxia (oxygen deficiency) and anoxia (total absence of oxygen). The depths of the onset of hypoxia and anoxia were then interpolated between sampling stations producing two surfaces representing the depth at which hypoxic and anoxic conditions are found. The volume and area of hypoxia and anoxia have been calculated and the results have then been transformed to maps and diagrams to visualize the annual autumn oxygen situation during the analysed period. From the analysed oxygen data 1960-2011 a distinct regime shift has been identified in 1999. During the first regime, 1960 to 1999, hypoxia affected large areas and volumes while anoxic conditions affected only minor deep areas. After the regime shift in 1999 both the areal extent and volume of hypoxia and anoxia are elevated to levels never recorded before. The bottom areas of the Baltic Proper (including the Gulf of Finland and the Gulf of Riga) affected by anoxic conditions have increased from 5%, before the regime shift, to 15% after, i.e. by a factor of 3. The extent of hypoxia has increased from 22% to 28%, i.e. by a factor of ~1.3. Excluding the results from 2011, which are preliminary, the largest areal extent of anoxia, 18%, in the Baltic Proper was recorded in 2005 and the largest affected water volume, 10%, was recorded in 2001. The cause and ecosystem effects of the new behaviour of the Baltic Sea that has been recognized after the regime shift, with continuously extreme oxygen conditions, are still not fully understood. However, there are several likely contributory and concurrent causes to the recent development such as changes in winds, changes in frequency and characteristics of inflows, increased loading of organic matter to the deep water, altered vertical mixing and stratification, and changed freshwater runoff. Historically, the oxygen development in the deep water of the Baltic Sea has been investigated in detail and most of the processes involved, both physical and chemical, have been described. But the development during the 2000s is alarming and should be investigated thoroughly. The areal extent and volume of hypoxia have today probably reached the maximal possible extent due to the permanent stratification in the Baltic Proper. However, the extent and volume of anoxic conditions can still increase, which further can enhance the eutrophication of the Baltic Sea due to released phosphorus from sediments that previously have been oxygenated. Sammanfattning En klimatologisk atlas av syresituationen i Östersjöns djupvatten från 1960 till 2011 har skapats baserad på all tillgänglig data från ICES. Ytterligare data från Baltic International Acoustic Survey (BIAS) har inkluderats separat för 2011. Förekomsten av hypoxi (syrebrist) och anoxi (helt syrefria förhållanden) under höstperioden har undersökts i varje mätprofil. Djupet då hypoxi eller anoxi först påträffas i en profil har interpolerats mellan provtagningsstationer och kombinerats med en djupdatabas för beräkning av utbredning och volym av hypoxiska och anoxiska förhållanden. Resultaten har överförts till kartor och diagram för att visualisera syresituationen i Östersjöns djupvatten. Utifrån analyserade data från perioden 1960-2011 har ett distinkt regimskifte skett 1999. Under den första regimen, från 1960 till 1999, påverkade hypoxi stora områden och volymer, medan anoxi enbart påverkade mindre djupområden. Efter regimskiftet 1999 har andelen hypoxi och anoxi förhöjts till nivåer som aldrig tidigare observerats i Östersjöns djupvatten. Utbredningen av bottnar påverkade av anoxi har i medeltal ökat från 5% av Egentliga Östersjöns (inklusive Finska viken och Rigabukten) bottenarea till 15%, i och med regimskiftet, d.v.s. med en faktor 3. Utbredningen av hypoxi har också ökat från 22% till 28% d.v.s. med en faktor ~1.3. Den största utbredningen av anoxi, 18%, i Egentliga Östersjön observerades 2005 och den största påverkade vattenvolymen, 10%, noterades 2001. Utvecklingen i Östersjön med fortsatt extrema syreförhållanden efter regimskiftet och dess orsaker och konsekvenser för Östersjöns ekosystem är idag inte helt klarlagd. Det finns emellertid flera troliga orsaker som kan samverka såsom; förändrade vindförhållanden, förändrad frekvens och karaktäristik av inflöden, ökad belastning av organiskt material till djupvattnet, förändrad vertikal omblandning samt skiktning och ändrad tillrinning till Östersjön. Historiskt så har syreförhållanden i Östersjön undersökts i detalj och de flesta processer, både fysiska och kemiska finns beskrivna. Men utvecklingen under 2000-talet är alarmerande och måste noggrant undersökas. Utbredningen och volymen av hypoxi har idag (2011) antagligen nått den övre gränsen för vad som är fysiskt möjligt med den permanenta skiktning som finns i Östersjön. De anoxiska förhållandena kan dock fortsatt öka om den negativa utvecklingen fortsätter, vilket ytterligare kan förvärra övergödningsproblematiken i Östersjön då mer fosfor kan frigöras från bottnar som tidigare varit syresatta.

 • 197.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Andersson, Lars
  SMHI, Core Services.
  Axe, Philip
  SMHI, Research Department, Oceanography.
  Szaron, Jan
  SMHI.
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2012: Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-20122013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  En klimatologisk atlas av syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Resultaten för 2011 var preliminära och har i denna rapport uppdaterats då ny data har rapporterats till ICES. Resultaten för 2012 är preliminära och är baserade på syredata insamlade under Baltic International Acoustic Survey (BIAS) med bidrag från Sverige, Polen, Estland och Finland. Data från SMHIs egna ordinarie expeditioner har också inkluderats.Förekomsten av hypoxi (syrebrist) och anoxi (helt syrefria förhållanden) under höstperioden, augusti till oktober, har undersökts i varje mätprofil. Djupet då hypoxi eller anoxi först påträffas i en profil har interpolerats mellan provtagningsstationer och kombinerats med en djupdatabas för beräkning av utbredning och volym av hypoxiska och anoxiska förhållanden. Resultaten har överförts till kartor och diagram för att visualisera syresituationen i Östersjöns djupvatten.Resultaten för 2011 och de preliminära resultaten för 2012 visar att de extrema syreförhållanden som observerat i Egentliga Östersjön efter regimskiftet 1999 fortsätter. Andelen områden påverkade av hypoxi och anoxi fortsätter att vara förhöjda till nivåer som aldrig tidigare observerats i Östersjöns djupvatten.

 • 198.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Viktorsson, Lena
  SMHI, Core Services.
  Andersson, Lars
  SMHI, Core Services.
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2017 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-20172018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A climatological atlas of the oxygen situation in the deep water of the Baltic Sea was firstpublished in 2011 in SMHI Report Oceanography No 42. Since 2011, annual updates have beenmade as additional data have been reported to ICES. In this report the results for 2016 havebeen updated and the preliminary results for 2017 are presented. Oxygen data from 2017 havebeen collected during the annual Baltic International Acoustic Survey (BIAS) and from nationalmonitoring programmes with contributions from Sweden, Finland and Poland.For the autumn period each profile in the dataset was examined for the occurrence of hypoxia(oxygen deficiency) and anoxia (total absence of oxygen). The depths of onset of hypoxia andanoxia were then interpolated between sampling stations producing two surfaces representingthe depth at which hypoxic and anoxic conditions respectively are found. The volume and areaof hypoxia and anoxia have been calculated and the results have then been transformed to mapsand diagrams to visualize the annual autumn oxygen situation during the analysed period.The updated results for 2016 and the preliminary results for 2017 show that the severe oxygenconditions in the Baltic Proper after the regime shift in 1999 continue. Both the areal extent andthe volume with anoxic conditions have, after 1999, been constantly elevated to levels onlyobserved occasionally before the regime shift. Despite the frequent inflows to the Baltic Seaduring the period 2014-2016 approximately 18% of the bottom area was affected by anoxia and28% by hypoxia during 2017. The hydrogen sulphide has, due to the inflows, disappeared fromthe Eastern and Northern Gotland Basin. However, the oxygen concentrations in the deep waterare still near zero and signs of increasing hydrogen sulphide close to the bottom have beenobserved during 2017.Sammanfattning

 • 199.
  Hansson, Martin
  et al.
  SMHI, Core Services.
  Viktorsson, Lena
  SMHI, Core Services.
  Andersson, Lars
  SMHI, Core Services.
  Oxygen Survey in the Baltic Sea 2018 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-20182018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A climatological atlas of the oxygen situation in the deep water of the Baltic Sea was first published in 2011 in SMHI Report Oceanography No 42. Since 2011, annual updates have been made as additional data have been reported to the ICES data center. In this report the results for 2017 has been updated and the preliminary results for 2018 are presented. Oxygen data from 2018 have been collected from various sources such as international trawl survey, national monitoring programmes and research projects with contributions from Poland, Estonia, Latvia, Russia, Denmark, Sweden and Finland. For the autumn period each profile in the dataset was examined for the occurrence of hypoxia (oxygen deficiency) and anoxia (total absence of oxygen). The depths of onset of hypoxia and anoxia were then interpolated between sampling stations producing two surfaces representing the depth at which hypoxic and anoxic conditions respectively are found. The volume and area of hypoxia and anoxia have been calculated and the results have then been transferred to maps and diagrams to visualize the annual autumn oxygen situation during the analysed period. The updated results for 2017 and the preliminary results for 2018 show that the severe oxygen conditions in the Baltic Proper after the regime shift in 1999 continue. Both the areal extent and the volume with anoxic conditions have, after 1999, been constantly elevated to levels only observed occasionally before the regime shift. Despite the frequent inflows to the Baltic Sea during the period 2014-2016 approximately 22% of the bottom area was affected by anoxia and 32% by hypoxia during 2018. The preliminary results indicate that this is the largest area affected by anoxia during the analysed period, starting 1960. The hydrogen sulphide that had disappeared from the Eastern and Northern Gotland Basin due to the inflows in 2014-2016 is now steadily increasing in the deep water again.

 • 200. Hedelin, Beatrice
  et al.
  Evers, Mariele
  Alkan-Olsson, Johanna
  Jonsson, Anna
  SMHI, Core Services.
  Participatory modelling for sustainable development: Key issues derived from five cases of natural resource and disaster risk management2017In: Environmental Science and Policy, ISSN 1462-9011, E-ISSN 1873-6416, Vol. 76, p. 185-196Article in journal (Refereed)
1234567 151 - 200 of 442
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf