Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 662
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151. Egermark-Eriksson, I
  et al.
  Carlsson, G E
  Magnusson, Tomas
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Thilander, B
  A longitudinal study on malocclusion in relation to signs and symptoms of cranio-mandibular disorders in children and adolescents.1990In: European Journal of Orthodontics, ISSN 0141-5387, E-ISSN 1460-2210, Vol. 12, no 4, p. 399-407Article in journal (Refereed)
 • 152.
  Eianrson, Susanne
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Wärnberg Gerdin, Elisabeth
  Folkhälsovetenskapligt centrum i landstinget Östergötland.
  Johansson, Ingegerd
  Tandläkarhögskolan, avd för cariologi, Umeå.
  Muntorrhet och munhälsorelaterad livskvalitet hos äldre2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Objective: The aim of the present study was to evaluate the impact of dry mouth conditions on oral health-related quality of life in frail old people, residents at community care centers. Further, reliability and validity of a visual analogue scale (VAS) for dry mouth symptoms were determined within the study cohort.

  Background: In old people functional, social and psychological impacts of oral conditions are associated with an overall sense of well being and general health. Subjective dry mouth and reduced saliva flow are common disorders in old people caused by disease and medication. Thus, dry mouth conditions may be determinants for compromised oral health-related quality of life in old people.

  Method: In total, 50 people living at service homes for the old people were asked to answer qustionnaires on subjective dry mouth (VAS) and Oral Health Impact Profile (OHIP-14) for oal health-related quality of life. Saliva flow was estimated by absorbing saliva into a pre-weighed cotton roll.

  Results: The final study cohort comprised 41 old people (aged 83-91 years). Significant associations were identified between both objective and subjective dry mouth and overall or specific aspects of oral health-related quality of life.

  Conclusion: Dry mouth (objective and subjective) is significantly associated with oral health-related quality of life strengthening the value of monitoring dry mouth conditions in the care of frail old people.

 • 153.
  Einarson, Susanne
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Muntorrhet hos äldre: - Validering av ett instrument och samband med munhälsorelaterad livskvalitet2003Report (Other (popular scientific, debate etc.))
  Abstract [en]

  Muntorrhet är ett folkhälsoproblem. Prevalensen ökar med stigande ålder, det vill säga med ökad sjukdomsprevalens och medicinering. Eftersom saliven är viktig för både ätande, tal, allmänt välbefinnande och immunförsvar, får muntorrhet en rad negativa effekter. Det är därför angeläget att diagnostisera muntorrhet, särskilt hos gruppen äldre, som är påtagligt sårbar för undernäring och oral sjukdomsutveckling. För detta ändamål skulle ett instrument, som är oberoende av klinisk mätning av salivsekretion, det vill säga ett frågeformulär, vara värdefullt för vård- och omsorgspersonal. Nyligen presenterades ett nytt visual Analogue Scale (VAS)-instrumetn, som visat sig ha reliabilitet och validitet i en grupp av 36 friska individer (18-77 år) med farmakologiskt framkallad muntorrhet. Syftet var att, hos äldre i kommunalt boende undersöka: -det nya VAS-isntrumentet avseende (i) reliabilitet och (ii) validitet att identifiera såväl salivsekretionshastigheten som objektivt och subjektivt muntorra personer - sambanden mellan objektiv och subjektiv muntorrhet och munhälsorelaterad livskvalitet mätt med OHIP14. Totalt ombads 50 äldre, boende på tre äldreboenden, dels att besvara testinstrumentet (VAS) två gånger, dels att utföra två referensmetoder: att registrera objektiv muntorrhet genom salivmätning och besvara ett etablerat instrument för registrering av subjektiv muntorrhet. Munhälsorelaterad livskvalitet mättes med instrumentet OHIP14. Den slutliga undersökningsgruppen bestod av 41 äldre (83-88 år). VAS-instrumentet som helhet hade hög reliabilitet r=0,607; p<0,01, liksom alla enskilda frågor, utom en. För denna undersökningsgrupp saknade instrumentet validitet att prediktera såväl variation i salivsekretion som objektivt muntorra individer, men uppvisade hög validitet för identifiering av subjektivt muntorrhet i relation till referensfrågorna (r=0,746; p<0,01). Ett signifikant samband fanns mellan objektiv och subjektiv muntorrhet och munhälsorelaterad livskvalitet.

  Slutsats: VAS-instrumentet har hög reliabilitet och validitet för mätning av subjektiv muntorrhet, men tycks sakna validitet för att identifiera äldre med objektiv muntorrhet. Vidare har muntorrhet signifikanta samband med munhälsorelaterad livskvalitet, vilket styrker värdet av att diagnostisera muntorrhet som ett led i att hitta lämpliga preventionsmetoder

 • 154.
  Einarson, Susanne
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Oral health.
  Oralhälsorelaterad livskvalitet i en vuxen svensk population2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Syftet med studiev var att beskriva oralhälsorelaterad livskvalitet mätt med OHIP-14 i en svensk vuxen population. Material och metod: Materialet är hämtat från 2003 års Jönköpingsundersökning. I studiendeltor 519 indivder 20-80 år gamla, utgörande ett stratifierat slumpmässigt urval av individer från Jönköpings kommun. Detagarna undersöktes kliniskt och radiologiskt och fick fylla i ett omfattande frågeformulär om bl.a. socioekonomi, tandvårdsvanor, tandhälsa och där även OHIP-14 ingick för mätning av oralhälsorelaterad livskvalitet. Resultat: Av deltagarna uppgav 21% att de inte hade några orala problem som påverkade deras välbefinnande (0 poäng). Medelvärdet för OHIP-14 var 6.4 (SD=7.1) för hela populationen; 5.9 (SD=7.1) för män och 6.8 (SD=7.2) för kvinnor. De indvider som rapporterade frekventa upplevelser av orala problem i förhållande till den orala hälsan, med en totalsumma av 16-41 poäng var 10%. Slutsats: I alla åldersgrupper återfanns individer somupplevde sig ha besvär från munnen som påverkade deras livskvalitet negativt.

 • 155.
  Einarson, Susanne
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Wärnberg Gerdin, Elisabeth
  Folkhälsovetenskapligt centrum, landstinget i Östergötland.
  Johansson, Ingegerd
  Tandläkarhögskolan, avd för cariologi Umeå.
  Xerostomia in the elderly and relationship with oral health-related quality of life2004In: Xerostomia in the elderly and relationship with oral health-related quality of life, 2004Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: The aim of the present study was to evaluate the impact of dry mouth conditions on oral health-related quality of life in frail old people, residents at community care centers. Further, reliability and validity of a visual analogue scale (VAS) for dry mouth symptoms were determined within the study cohort.

  Background: In old people functional, social and psychological impacts of oral conditions are associated with an overall sense of well being and general health. Subjective dry mouth and reduced saliva flow are common disorders in old people caused by disease and medication. Thus, dry mouth conditions may be determinants for compromised oral health-related quality of life in old people.

  Method: In total, 50 people living at service homes for the old people were asked to answer qustionnaires on subjective dry mouth (VAS) and Oral Health Impact Profile (OHIP-14) for oal health-related quality of life. Saliva flow was estimated by absorbing saliva into a pre-weighed cotton roll.

  Results: The final study cohort comprised 41 old people (aged 83-91 years). Significant associations were identified between both objective and subjective dry mouth and overall or specific aspects of oral health-related quality of life.

  Conclusion: Dry mouth (objective and subjective) is significantly associated with oral health-related quality of life strengthening the value of monitoring dry mouth conditions in the care of frail old people.

 • 156.
  Einarson, Susanne
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Hugoson, Anders
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  wärnberg Gerdin, elisabeth
  Folkhälsovetenskapligt centrum i landstinget Östergötland.
  Munhälsorelaterad livskvalitet i en vuxen svensk befolkning - en epidemiolgisk studie2008In: Munhälsorelaterad livskvalitet i en vuxen svensk befolkning - en epidemiolgisk studie, 2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Bakgrund: Munhälsan har stor betydelse för den allmänna hälsan och välbefinnandet och påverkar därmed livskvaliteten .Syftet med studien var att beskriva munhälsorelaterad livskvalitet i en svensk vuxen population.

  Metod: Munhälsorelaterad livskvalitet mättes med frågeformuläret Oral Health Impact Profile (OHIP-14). Med OHIP-14 poängsätts munbesvär (0-56 p). Mer besvär ger högre poäng. Ett slumpmässigt urval av 910 individer, 20-80 år tillfrågades att delta

  Resultat: Totalt 516 individer deltog. 78% uppgav att de hade någon form av orala besvär relaterat till livskvaliteten.  20-åriga kvinnor var de som hade mest besvär. 20% av 30-åriga män och 59% av 70-åriga kvinnor uppgav att de haft besvär från munnen som inneburit att livet varit mindre tillfredställande. Andelen individer med svåra besvär, 17-41 poäng, var 9 %.

  Slutsatser: Den studerade populationen uppvisade i sin helhet en god munhälso-   relaterad livskvalitet. Det förekom ett relativt stort antal både unga och äldre individer med munbesvär som påverkade livskvaliteten.

 • 157.
  Einarson, Susanne
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Oral health.
  Hugoson, Anders
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Oral health.
  Wärnberg Gerdin, Elisabeth
  Oral health impact on quality of life in an adult Swedish population2009In: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 67, no 2, p. 85-93Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives. Oral health has a major impact on general quality of life. The aspects of oral health that are most important for each individual vary, and quality of life is a construct and not a measurable variable. The aim of this study was to describe the impact of oral health on quality of life in an adult Swedish population. Material and methods. The study comprised a stratified random sample of 519 individuals. The OHIP-14 questionnaire was used and the answers were rated on a scale of 0-4. Results. Twenty-one percent of the respondents stated that they had no oral problems related to well-being, and 79% had some form of problem related to quality of life. The mean value for the entire population was 6.4 (SD=7.1); 5.9 (SD=7.1) for men and 6.8 (SD=7.2) for women. Of individuals who stated that they had oral problems, the majority were women aged 20 years. Nineteen percent of 30-year-old men and 53% of 70-year-old women stated that they had had problems that had made life less satisfactory. Individuals who frequently experienced problems related to oral health, with scores of 16-41 points, accounted for 10%. Conclusion. In this Swedish population, a number of individuals, young and old, experienced oral problems that had an impact on their well-being.

 • 158.
  Einarson, Susanne
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Johansson, Ingegerd
  Kariologiavdelningen Odontologen i Umeå.
  Mat och näring i ett munhälsoperspektiv2005Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 159.
  Einarson, Susanne
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Wärnberg Gerdin, Elisabeth
  Folkhälsovetenskapligt centrum landstinget i Östergötland.
  Hugoson, Anders
  HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Distribution of oral health impact profile in an adult population An epidemiological study2005In: Distribution of oral health impact profile in an adult population An epidemiological study, 2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: The study focus on oral health-related quality of life (OHRQOL) and how oral health effect individuals quality of life. The aim of this presentation was to describe the distribution of oral health impact profile (OHIP-14) in a population in the city of Jönköping, Sweden. Research Methods: A random selected sample of 572 (276 male, 296 female) individuals in age groups 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80 years answered a OHIP-14questioinnaire. The questionnaire capture five dimensions and 14 items. The dimensions are “functioning”, “discomfort”, “psychological aspects”, “social aspects” and “disabilities”. Results: 423 individuals answered all 14 items and 95 individuals answered 1-13 items. Of the individuals that had answered all items 23% were without problems. Highest frequency of answers with problems was found within the dimension “functioning” and the item “pain problems” (43% of individuals) and lowest frequency of answers with problems was found in the dimension “disability” and the item “totally unable to function”, (11% of individuals). Within the dimension “discomfort” the item “been self-consious during the last year” got answered from 39% of the individuals. Seventeen % of these individuals answered that they had problems “very often” or “quite often”. Outcomes: The results from this epidemiological study covering a random sample of a normal adult swedish population is expected to increase the knowledge about OHIP-14 and the possibility to study factors of importants for oral health-related quality of life.

 • 160.
  einarson, susanne
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  wärnberg gerdin, elisabeth
  hugoson, anders
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Oral health impact on quality of life in an adult Swedish population2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: Quality of life is an  expression with many meanings  and it creates positive associations  for most people. Oral health has a major impact on general quality of life. The aim of this study was to describe  oral health-related quality of life measured with Oral Health Impact  profile with 14 questions (OHIP-14)  in an Swedish adult population. Methods: This is an epidemiological study and it comprised a stratified random sample of 260 men and 259 women, 20-80 years of age. The OHIP-14 questionnaire was used. Results: Twenty-one percent of the respondents stated that they had no oral problems that were negative related to their well-being, and 79% had some form of problem related to quality  of life. The mean value for the entire population was 6.4 (SD=7.1). Of the individuals who stated that they had oral problems, the majority were among women aged 20-yearsInternal reliability of the OHIP scale showed good internal consistency with a Cronbach alpha coefficient of 0.90. Conclusions: In this Swedish population, a number of individuals, young and old, experienced oral problems that had a negative impact on their well-being.

 • 161.
  Einarson, Susanne
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Oral health.
  Wärnberg Gerdin, Elisabeth
  Johansson, Ingegerd
  Muntorrhet hos äldre: Validering av ett instrument och samband med munhälsorelaterad livskvalitet2004Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Muntorrhet är ett folkhälsoproblem. Prevalensen ökar med stigande ålder, det vill säga med ökad sjukdomsprevalens och medicinering. Eftersom saliven är viktig för både ätande, tal, allmänt välbefinnande och immunförsvar, får muntorrhet en rad negativa effekter. Det är därför angeläget att diagnostisera muntorrhet, särskilt hos gruppen äldre, som är påtagligt sårbar för undernäring och oral sjukdomsutveckling. För deta ändamål skulle ett instrument, som är oberoende av klinisk mätning av salivsekretion, det vill säga ett frågeformulär, vara värdefullt för vård- och omsorgspersonal. Nyligen presenterades ett nytt Visual Analogue Scale (VAS)-instrument, som visat sig ha reliabilitet och validitet i en grupp av 36 friska individer (18-77 år) med farmakologiskt framkallad muntorrhet.

 • 162.
  Einarson, Susanne
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Wärnberg Gerdin, Elisabeth
  Folkhälsovetnskapligt centrum i landstinget Östergötland.
  Johansson, Ingegerd
  Tandläkarhögskolan, avd för cariologi Umeå.
  Muntorrhet och munhälsorelaterad livskvalitet hos äldre2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

   

  Objective: The aim of the present study was to evaluate the impact of dry mouth conditions on oral health-related quality of life in frail old people, residents at community care centers. Further, reliability and validity of a visual analogue scale (VAS) for dry mouth symptoms were determined within the study cohort.

  Background: In old people functional, social and psychological impacts of oral conditions are associated with an overall sense of well being and general health. Subjective dry mouth and reduced saliva flow are common disorders in old people caused by disease and medication. Thus, dry mouth conditions may be determinants for compromised oral health-related quality of life in old people.

  Method: In total, 50 people living at service homes for the old people were asked to answer qustionnaires on subjective dry mouth (VAS) and Oral Health Impact Profile (OHIP-14) for oal health-related quality of life. Saliva flow was estimated by absorbing saliva into a pre-weighed cotton roll.

  Results: The final study cohort comprised 41 old people (aged 83-91 years). Significant associations were identified between both objective and subjective dry mouth and overall or specific aspects of oral health-related quality of life.

  Conclusion: Dry mouth (objective and subjective) is significantly associated with oral health-related quality of life strengthening the value of monitoring dry mouth conditions in the care of frail old people.

   

 • 163.
  Einarson, Susanne
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Oral health.
  Wärnbring Gerdin, Elisabeth
  Landstinget i Östergötland.
  Hugoson, Anders
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Oral health-related quality of life and its relationship to self-reported oral discomfort and clinical status2014In: Swedish Dental Journal, ISSN 0347-9994, Vol. 38, no 4, p. 169-178Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The impact of oral health on quality of life is one aspect when it comes to understanding the significance of oral health. The aim of this sudy was to analyse the self-reported oral discomfort and clincial status of individuals reporting oral problems never/very seldom affexting quality of life during the last year and compar ehem with individuals who reported oral problems hardly ever/occasiaonally or often/very often during the same period. The study comprised a stratified random sample of 515 individuals who lived in four parishes in the City of Jönköping, Sweden, and tyrned 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80 years of age in 2003. The impact of oral health on quality of life was examined using the OHIP-14 questionnaire. The individuals were also examined clinically and radiographically. Of the participants, 21 % reorted no experience of impaired quality of life and 20 % of the indivudals reported that they had expperienced impaires quality of life often or very often during the last year. The highest frequency of oral problems was found among individuals aged 20 and 80 years. Subjective symptoms, such as grinding/clenching and headache, were found among 20- and 30-year-olds. Edentulous individuals with many missing teeth, individuals with severe periodontal disease or subjective dry mouth answered that they experienced problems accordning to the OHIP-14 often or very often. A number of individuals, young and old, had thus experienced subjective or clinically verified oral conditions associated with a negative experience of quality of life. This complementary information will provide a deeper understanding of the importance of oral health in the population.

 • 164. Eklund, Jöran
  et al.
  Magnusson, Tomas
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Klinisk bettfysiologi: Attityder bland tandläkare i Norrbotten1985In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 77, no 4, p. 145-150Article in journal (Refereed)
 • 165.
  Ekstrand, Annie
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Pop, Maria
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Placenta growth factor som biomarkör vid screening av preeklampsi: Litteraturfördjupning och verifiering av metodologi2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Between 2003-2009 hypertensive disorders as eclampsia and preeclampsia constituted 14.0% of the world’s maternal mortality. Preeclampsia characterize as clinical observations of hypertension and significant proteinuria in the second trimester of pregnancy. In diagnostics a risk assessment software is normally used to estimate the probability of developing the disorder. Besides calculating the blood pressure and proteinuria, the placenta growth factor 1 (PlGF-1) has proven to possess a high predictive value. The study’s aim was to chart the different methods used to quantify the biomarker and verify the method for PlGF on Brahms Kryptor compact plus. The recess was based on review of scientific articles and resulted in the findings of two manual and three automated methods. The method Quantikine was used in 47% of the articles and was seen as the golden standard of the study. When comparing the methods a lower signal to noise-ratio, a higher sensitivity and a shorter assay time was observed in the automated methods. The verification contained determination of compliance with an external laboratory, calculation of carry over and quantification of inter-assay and intra-assay precision. The verification resulted in a good compliance (r=0.953, p=0,327) with the external laboratory, a carry over at 0,04% and a good precision within the providers indication.

 • 166. Elander, N
  et al.
  Zhou, J
  Ungerbäck, J
  Dimberg, Jan
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Biomedical Platform.
  Söderkvist, P
  Association between adenomatosis polyposis coli functional status and microsomal prostaglandin E synthethase-1 expression in colorectal cancer2009In: Molecular Carcinogenesis, ISSN 0899-1987, E-ISSN 1098-2744Article in journal (Refereed)
 • 167. Elfving, Lars
  et al.
  Helkimo, Martti
  Magnusson, Tomas
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Prevalence of different temporomandibular joint sounds, with emphasis on disc-displacement, in patients with temporomandibular disorders and controls.2002In: Swedish Dental Journal, ISSN 0347-9994, Vol. 26, no 1, p. 9-19Article in journal (Refereed)
 • 168.
  Elofsson, Jonathan
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Wetter, Ida
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Utvärdering av ett kortare dehydreringsprogram för stansbiopsier från human hud och portio: Har storleken betydelse?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  At the histopathological laboratory at Ryhov County Hospital in Jönköping the dehydration process is currently scheduled during nights. To maintain good diagnostic quality with improved sample flow and use of the instruments full capacity an implementation of a shorter dehydration program scheduled during daytime was needed. The purpose was thus to evaluate a shorter dehydration program for punch biopsies of human skin and portio. The evaluation was based on ratings of cellular morphology and quality of routine staining with Hematoxylin and Eosin as well as special staining with polychrome methylene blue according to Unna, Periodic acid-Schiff and Giemsa. A material containing 87 biopsies was dehydrated distributed between current routine program and the evaluated shorter program. The specimens were rated on the basis of ability to section, morphological and staining quality along with diagnostic ability. The results of the survey showed that smaller punch biopsies run in the shorter dehydration program were easy to section and received good results in general. In contrast, larger biopsies were more difficult to section and showed more dehydration artefacts when dehydrated in the shorter program. Altogether it was concluded that the short dehydration program could be implemented for smaller punch biopsies from skin and portio at the histopathological laboratory at Ryhov County Hospital in Jönköping.

 • 169. Enbom, L
  et al.
  Magnusson, Tomas
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Wall, G
  Occlusal wear in miners.1986In: Swedish Dental Journal, ISSN 0347-9994, Vol. 10, no 5, p. 165-170Article in journal (Refereed)
 • 170.
  Ericsson, Iréne
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Aronsson, Kerstin
  Folkhälsovetenskapligt centrum., Landstinget Östergötland.
  Cedersund, Elisabet
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Hugoson, Anders
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Oral health. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Jonsson, Margareta
  Landstinget Jönköpings län.
  Wärnberg Gerdin, Elisabeth
  Folkhälsovetenskapligt centrum., Landstinget Östergötland.
  The meaning of oral health-related quality of life for elderly persons with dementia2009In: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 67, no 4, p. 212-221Article in journal (Refereed)
 • 171.
  Eriksson, Ida
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Starck, Sven-Åke
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Båth, Magnus
  Göteborgs universitet.
  Comparison of gamma (Anger) camera systems in terms of detective quantum efficiency using Monte Carlo simulation2014In: Nuclear medicine communications, ISSN 0143-3636, E-ISSN 1473-5628, Vol. 35, no 4, p. 405-415Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of the present study was to perform an extensive evaluation of available gamma camera systems in terms of their detective quantum efficiency (DQE) and determine their dependency on relevant parameters such as collimator type, imaging depth, and energy window using the Monte Carlo technique.

  Materials and methods: The modulation transfer function was determined from a simulated Tc point source and was combined with the system sensitivity and photon yield to obtain the DQE of the system. The simulations were performed for different imaging depths in a water phantom for 13 gamma camera systems from four manufacturers.

  Results: Except at very low spatial frequencies, the highest DQE values were found with a lower energy window threshold of around 130 keV for all systems. The height and shape of the DQE curves were affected by the collimator design and the intrinsic properties of the gamma camera systems. High-sensitivity collimators gave the highest DQE at low spatial frequencies, whereas the high-resolution and ultrahigh-resolution collimators showed higher DQE values at higher frequencies. The intrinsic resolution of the system mainly affected the DQE curve at superficial depths.

  Conclusion: The results indicate that the manufacturers have succeeded differently in their attempts to design a system constituting an optimal compromise between sensitivity and spatial resolution.

 • 172.
  Eriksson, Ida
  et al.
  Department of Medical Physics, Karlstad Hospital, Karlstad, Sweden .
  Starck, Sven-Åke
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Båth, Magnus
  Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Determination of the detective quantum efficiency of gamma camera systems: a Monte Carlo study2010In: Radiation Protection Dosimetry, ISSN 0144-8420, E-ISSN 1742-3406, Vol. 139, no 1-3, p. 219-227Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the present work was to investigate the validity of using the Monte Carlo technique for determining the detective quantum efficiency (DQE) of a gamma camera system and to use this technique in investigating the DQE behaviour of a gamma camera system and its dependency on a number of relevant parameters. The Monte Carlo-based software SIMIND, simulating a complete gamma camera system, was used in the present study. The modulation transfer function (MTF) of the system was determined from simulated images of a point source of (99m)Tc, positioned at different depths in a water phantom. Simulations were performed using different collimators and energy windows. The MTF of the system was combined with the photon yield and the sensitivity, obtained from the simulations, to form the frequency-dependent DQE of the system. As figure-of-merit (FOM), the integral of the 2D DQE was used. The simulated DQE curves agreed well with published data. As expected, there was a strong dependency of the shape and magnitude of the DQE curve on the collimator, energy window and imaging position. The highest FOM was obtained for a lower energy threshold of 127 keV for objects close to the detector and 131 keV for objects deeper in the phantom, supporting an asymmetric window setting to reduce scatter. The Monte Carlo software SIMIND can be used to determine the DQE of a gamma camera system from a simulated point source alone. The optimal DQE results in the present study were obtained for parameter settings close to the clinically used settings.

 • 173.
  Ernsth Bravell, Marie
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Jegermalm, Magnus
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Ersta Sköndal University College, Sweden .
  Fransson, Eleonor
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT. Ersta Sköndal University College, Sweden.
  Zarit, Steven
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Penn State University, State College, USA.
  Reciprocal patterns of support of very old people and their families2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: The aging population is often considered as a threat that will deplete family and societal resources. Yet older people may be a resource, giving support and care to their family. The aim of this study is to analyze patterns of giving and receiving support by the oldest old with their family. Method: Data were used from the OCTO2- study, a Swedish population-based sample of 171 women and 156 men, 75–90  years. Respondents completed the Intergenerational Support Index to examine patterns of receiving and giving care and support and factors associated with support exchanges. Results: Results showed that the oldest old gave as much support as they received within the family. Most of the older persons receiving formal help from the community (79%) continued giving support to family. The most common types of support given and received within the family were emotional (89% given, 90% received) and practical (44% given, 46% received). Older persons gave more financial support (26%) than they received (2%). Age, gender, functioning in daily life activities and satisfaction with life were associated with giving different types of family support. Conclusion: Old-old people in Sweden are not just consumers of care, but are involved in reciprocal patterns as receivers and providers of care and support. It is not a simple opposition between being a giver and receiver of informal support simultaneously, but more knowledge is needed about the complex interplay between various form of care and support.

 • 174.
  Estberg, Evelina
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Dulic, Mirela
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Jämförelse av Fluidigm-PCR och realtids-PCR vid detektion av Rickettsia spp.: Samt undersökning av risken att drabbas av infektion efter bett av rickettsiainfekterad fästing2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Tick-borne infections are increasing, including infections caused by Rickettsia spp. The aim of this study was to examine the risk of developing an infection after being bitten by a tick infected with Rickettsia spp. Specificity and sensitivity of a Fluidigm-PCR assay were compared to real time polymerase chain reaction (real-time PCR) assay when detecting Rickettsia spp. in ticks that had bitten humans. Possible correlation between the tick's feeding time and seroconversion against Rickettsia spp. was also investigated. A total of 753 ticks from 104 participants in Sweden and the Åland Islands (Finland) were analyzed with real-time PCR to detect the gltA gene specific for Rickettsia spp. 3.5 % of the samples were positive for Rickettsia spp. with real-time PCR, while only 1.3 % of the samples were positive with Fluidigm-PCR. Calculations showed that Fluidigm-PCR assay has lower specificity and sensitivity than the real-time PCR assay. Unfortunately, no conclusions could be drawn considering correlation between the tick's feeding time and seroconversion of the bitten humans since no participants who had seroconverted had also submitted ticks containing Rickettsia spp. Therefore, no conclusions could be drawn considering the risk of developing an infection after being bitten by a tick infected with Rickettsia spp.

 • 175.
  Fakhereddin, Golan
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Patientens upplevelser av obehag och smärta i samband med datortomografi av tjocktarmen.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 176.
  Falkenberg, Helena
  et al.
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Fransson, Eleonor
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Westerlund, Hugo
  Stress Research Institute, Stockholm University.
  Head, Jenny
  University College London.
  Short- and long-term effects of major organisational change on minor psychiatric disorder and self-rated health: Results from the Whitehall II study2013In: Occupational and Environmental Medicine, ISSN 1351-0711, E-ISSN 1470-7926, Vol. 70, no 10, p. 688-696Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective To investigate short- and long-term effects of major organisational change on minor psychiatric disorder and self-rated health for women and men in different employment grades.

  Methods Minor psychiatric disorder and self-rated health among 6710 British civil servants (1993 women and 4717 men) in three employment grades from the Whitehall II study were examined from 1985 to 1988 under stable employment conditions. The short-term effects of organisational change were investigated in 1991–1993 after a time of major restructuring aiming at increasing the influence of market forces in the civil service and the long-term effects were investigated in 1997–1999.

  Results Those who had experienced organisational change and those who anticipated organisational change reported more negative short-term health effects (minor psychiatric disorder and poor self-rated health) compared with those who reported no change. No major differences were found depending on employment grade or gender. The negative health effects had diminished during 1997–1999 for those who reported that a major change had happened before 1991–1993. Those who anticipated an organisational change in 1991–1993 still reported more ill-health in 1997–1999 (both minor psychiatric disorder and self-reported health) than those in the comparison group.

  Conclusions The results indicate that organisational change affects employees’ health negatively in the short term but also that it is possible to recover from such negative effects. As it was not possible to discern any definite difference between the gender and grades, the results point at the importance of working proactively to implement organisational change for women and men at all levels.

 • 177.
  Faresjö, Maria
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Biomedical Platform.
  A Useful Guide for Analysis of Immune Markers by Fluorochrome (Luminex) Technique.2014In: Cytokine Bioassays: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology. / [ed] Ivana Vancurova., Springer Science+Business Media B.V., 2014, p. 87-96Chapter in book (Refereed)
 • 178.
  Faresjö, Maria
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Biomedical Platform.
  Children diagnosed with both type 1 diabetes and celiac disease - an Immunological challenge2016In: Immunoendocrinology, ISSN 2378-3079, Vol. 3, p. 1-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Type 1 diabetes (T1D) and celiac disease are both characterized by an autoimmune feature. As T1D and celiac disease share several common risk factors such as environment, genetics and immune dysregulation, patients have risk of developing the other disease subsequently. Patients with manifest T1D may have had a latent celiac disease, which is activated parallel to the anti-islet immune reactivity during the development of T1D. Contrary, a low prevalence of β-cell autoimmunity is found in young patients with celiac disease.

  The role of antigen-specific T cells and their relation to cytokines and chemokines is not well characterized in children with combination of T1D and celiac disease. Defective regulation and an impaired ability of responder T cells to be suppressed are suggested to contribute. We have previously shown that children suffering from these two immunological diseases in combination have a suppressed immune response to several antigens for example food antigens like gluten. Low percentages of both early and late effector memory CD8+ cells together with observations of immune aberrancies seen in the gut, in children who are prone to T1D, may suggests poor development of oral tolerance that may predispose for development of celiac disease.    

  This review highlights the immunological complexity in these two common pediatric immunological disorders that indicates that the combination of type 1 diabetes and celiac disease is an immunological challenge. It is obvious that we are far from understanding the immunological impact of these two autoimmune diseases in combination. This immunological challenge therefore needs to be elucidated to be able to predict and prevent these autoimmune diseases. 

 • 179.
  Faresjö, Maria
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Biomedical Platform. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Enzyme Linked Immuno-Spot; a Useful Tool in the Search for Elusive Immune Markers in Common Pediatric Immunological Diseases2012In: Cells, ISSN 2073-4409, Vol. 1, no 2, p. 141-152Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to provide better therapy we strive to increase our knowledge of how the immune system behaves and communicates in common pediatric immunological diseases, such as type 1 diabetes, allergic and celiac diseases. However, when dealing with pediatric diseases, where study subjects are almost exclusively children, blood volumes available for immunological studies are limited and as such must be carefully handled and used to their full extent. Single immune markers can easily be detected by a traditional Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), whereas multiple markers can be detected by a fluorochrome (Luminex) or electrochemiluminescence (MSD) technique. These techniques however are sometimes not sensitive enough to detect low levels of secreted immune markers in limited sample sizes. To detect immune markers at the single-cell level, an Enzyme Linked Immuno-spot (ELISPOT) can be used to pin-point elusive immune markers in common pediatric immunological diseases.

 • 180.
  Faresjö, Maria
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Biomedical Platform.
  The Challenge of Measuring Elusive Immune Markers by Enzyme-Linked Immuno-Spot (ELISPOT) Technique.2014In: Cytokine Bioassays: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology. / [ed] Ivana Vancurova, Springer Science+Business Media B.V., 2014, p. 3-12Chapter in book (Refereed)
 • 181.
  Faresjö, Maria
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Biomedical Platform.
  The link between psychological stress and autoimmune response in children2015In: Critical Reviews in Immunology, ISSN 1040-8401, E-ISSN 2162-6472, Vol. 35, no 2, p. 117-134Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Stress is defined as a state of threatened homeostasis or disharmony that is counteracted by a complex repertoire of physiological and behavioral adaptive responses in order to establish homeostasis. Confronted with a stressful condition, the nervous and immune systems initiate a coping process to maintain homeostasis in the body. Psychological stress, recognized as a public health issue in children and young adults, may be one mechanism to induce and maintain autoimmunity in children. It is necessary to increase our understanding of how psychological stress can affect the immune system at a young age because autoimmune diseases, especially type 1 diabetes, are alarmingly common in children. Psychological stress may be involved in other autoimmune diseases, such as celiac disease, systemic lupus erythematosus, and juvenile idiopathic arthritis, that frequently occur in children as well. This review summarizes the studies attempting to evaluate the link between psychological stress and autoimmune response in children. A number of them have observed that the autoimmune disease itself causes psychological stress. We are far from fully understanding how long-term psychological stress is linked to autoimmune response in children with a high risk of, or already diagnosed, autoimmune disease.

 • 182. Ferguson, F G
  et al.
  Wikby, Anders
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Maxson, P
  Olsson, J
  Johansson, B
  Immune parameters in a longitudinal study of a very old population of Swedish people: a comparison between survivors and nonsurvivors.1995In: The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, ISSN 1079-5006, E-ISSN 1758-535X, Vol. 50, no 6, p. B378-B382Article in journal (Refereed)
 • 183. Ferrie, Jane E.
  et al.
  Virtanen, Marianna
  Jokela, Markus
  Madsen, Ida E. H.
  Heikkilä, Katriina
  Alfredsson, Lars
  Batty, G. David
  Bjorner, Jakob B.
  Borritz, Marianne
  Burr, Hermann
  Dragano, Nico
  Elovainio, Marko
  Fransson, Eleonor I.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Knutsson, Anders
  Koskenvuo, Markku
  Koskinen, Aki
  Kouvonen, Anne
  Kumari, Meena
  Nielsen, Martin L
  Nordin, Maria
  Oksanen, Tuula
  Pahkin, Krista
  Pejtersen, Jan H.
  Pentti, Jaana
  Salo, Paula
  Shipley, Martin J
  Suominen, Sakari B.
  Tabák, Adam
  Theorell, Töres
  Väänänen, Ari
  Vahtera, Jussi
  Westerholm, Peter J. M.
  Westerlund, Hugo
  Rugulies, Reiner
  Nyberg, Solja T.
  Kivimäki, Mika
  Job insecurity and risk of diabetes: a meta-analysis of individual participant data2016In: CMJA. Canadian Medical Association Journal. Onlineutg. Med tittel: ECMAJ. ISSN 1488-2329, ISSN 0820-3946, E-ISSN 1488-2329, Vol. 188, no 17-18, p. E447-E455Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Job insecurity has been associated with certain health outcomes. We examined the role of job insecurity as a risk factor for incident diabetes.

  METHODS: We used individual participant data from 8 cohort studies identified in 2 open-access data archives and 11 cohort studies participating in the Individual-Participant-Data Meta-analysis in Working Populations Consortium. We calculated study-specific estimates of the association between job insecurity reported at baseline and incident diabetes over the follow-up period. We pooled the estimates in a meta-analysis to produce a summary risk estimate.

  RESULTS: The 19 studies involved 140 825 participants from Australia, Europe and the United States, with a mean follow-up of 9.4 years and 3954 incident cases of diabetes. In the preliminary analysis adjusted for age and sex, high job insecurity was associated with an increased risk of incident diabetes compared with low job insecurity (adjusted odds ratio [OR] 1.19, 95% confidence interval [CI] 1.09-1.30). In the multivariable-adjusted analysis restricted to 15 studies with baseline data for all covariates (age, sex, socioeconomic status, obesity, physical activity, alcohol and smoking), the association was slightly attenuated (adjusted OR 1.12, 95% CI 1.01-1.24). Heterogeneity between the studies was low to moderate (age- and sex-adjusted model: I2 = 24%, p = 0.2; multivariable-adjusted model: I2 = 27%, p = 0.2). In the multivariable-adjusted analysis restricted to high-quality studies, in which the diabetes diagnosis was ascertained from electronic medical records or clinical examination, the association was similar to that in the main analysis (adjusted OR 1.19, 95% CI 1.04-1.35).

  INTERPRETATION: Our findings suggest that self-reported job insecurity is associated with a modest increased risk of incident diabetes. Health care personnel should be aware of this association among workers reporting job insecurity.

 • 184.
  Filipsson, Emma
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Olsson, Cecilia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Interobserver variability when measuring the abdominal aorta with ultrasound: A comparison using the longitudinal and transverse axes2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A rupturing abdominal aortic aneurysm (AAA) has a mortality rate of 50% while an elective repair has a mortality rate of 3-8%. Screening programmes with ultrasound are used in some countries to detect AAA at an early stage. Ultrasound is however very observer bias and dependent on the observer's experience. The study was performed in Vietnam, a country that have experienced exceptional economic growth with increasing risk factors for cardiovascular diseases but has no national screening programme. The aim of this study was to examine the interobserver variability when measuring the abdominal aorta with ultrasound on young adults in Vietnam. The abdominal aorta was measured in the longitudinal and the transverse axis by two different observers using the leading edge to leading edge method. Participants in this study were 31 voluntary students, 16 men and 15 women in the ages 18-26 years, from the Da Nang university of medical technology and pharmacy and the design was a cross-sectional study with a quantitative approach. The study showed a significant difference between the longitudinal measurements but not between the transverse measurements. Despite this statistical significance, the observers' differences were within the recommended limit of 5 mm.

 • 185.
  Finkel, Deborah
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Lindmark, Ulrika
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Centre for Oral Health.
  Johansson, Linda
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Ernsth-Bravell, Marie
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Oral health predicts quality of life in data from Swedish National Quality Registries2019Conference paper (Refereed)
 • 186.
  Folkesson, Carl
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Christensson, Ola
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Genotypning av laktostolerans (LCT-13910C>T) direkt på blod med realtids-PCR: Utvärdering av Kapa Probe Force2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Among adults two phenotypes are found with regards to production of lactase, these are termed lactase persistence and lactose intolerance. Lactose intolerance is characterized by a low production of lactase, which leads to symptoms such as stomach ache and flatulence after the consumption of dairy products. A single nucleotide polymorphism (LCT-13910C>T) has been correlated with the occurrence of lactase persistence in northwestern Europeans. Genotyping of LCT-13910C>T is possible with melting curve analysis in real time PCR. The currently used method for genotyping of LCT-13910C>T at Ryhov County Hospital requires the extraction of DNA template from blood, due to the fact that the DNA-polymerase in the kit LightCycler® FastStart DNA Master HybProbe requires pure DNA template for analysis. With another DNA-polymerase, included in the kit Kapa Probe Force, analysis on crude samples such as pure blood should be possible. Evaluation of Kapa Probe Force included comparison of the results from both methods with regards to identification of genotypes LCT-13910C/C, C/T and T/T and with regard to imprecision. The results from Kapa Probe Force were 100 % consistent with the results from existing method and acquired melting temperatures (Tm) were all within the accepted ranges specified in the kit of primers and probes. The fluorescence of melting curves acquired with Kapa Probe Force was significantly lower, however this had no effect when it came to interpreting the results. A lower variation could also be seen between samples with Kapa Probe Force compared to existing method.

 • 187. Forsey, R J
  et al.
  Thompson, J M
  Ernerudh, J
  Hurst, T L
  Strindhall, Jan
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Biomedical Platform.
  Johansson, B
  Nilsson, B-O
  Wikby, Anders
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Plasma cytokine profiles in elderly humans.2003In: Mechanisms of Ageing and Development, ISSN 0047-6374, E-ISSN 1872-6216, Vol. 124, no 4, p. 487-493Article in journal (Refereed)
 • 188. Forsling, J O
  et al.
  Halling, A
  Lundin, S A
  Paulander, J
  Svenson, B
  Unell, L
  Wendt, Lill-Kari
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Oral health.
  Proximal caries prevalence in 19-year-olds living in Sweden: A radiographic study in four counties.1999In: Swedish Dental Journal, ISSN 0347-9994, Vol. 23, no 2-3, p. 59-70Article in journal (Refereed)
 • 189. Forslund, Heléne Bertéus
  et al.
  Lindroos, Anna Karin
  Blomkvist, Klas
  Hakeberg, Magnus
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Oral health.
  Berggren, Ulf
  Jontell, Mats
  Torgerson, Jarl S
  Number of teeth, body mass index, and dental anxiety in middle-aged Swedish women.2002In: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 60, no 6, p. 346-352Article in journal (Refereed)
 • 190.
  Fransson, Eleonor
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Work stress and physical inactivity2013Conference paper (Refereed)
 • 191.
  Fransson, Eleonor
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Arenhall, Eva
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Steinke, Elaine E.
  School of Nursing, Wichita State University, Wichita, Kansas, USA.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Nilsson, Ulrica G.
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Perceptions of intimate relationships in partners before and after a patient's myocardial infarction2014In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 23, no 15-16, p. 2196-2204Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives To describe and explore how partners rate their intimate relationship before and after the patients' first myocardial infarction. A further aim was to investigate the association between partners' rating of their intimate relationship and self-rated health.

  Background To date, information on how partners experience the intimate relationship before and after a patient's myocardial infarction is sparse.

  Design A descriptive and exploratory design with longitudinal data collection.

  Methods The study comprised 127 partners, aged 34–87 years. Data collection included self-reported information on socio-demographic data, intimate relationship and self-rated health one year before and one year after patients' first myocardial infarction. Intimate relationship was assessed by the Swedish version of the Relationship Assessment Scale. Self-rated health was evaluated by the EuroQoL visual analogue scale.

  Results In general, partners reported high satisfaction with their intimate relationship both before and after the patients' myocardial infarction. Women reported somewhat lower ratings in their intimate relationship than men before the myocardial infarction. Women increased their ratings after one year, while men on average decreased their ratings. Partners with higher education reported lower ratings for intimate relationship after one year. Those with children living at home rated intimate relationship lower than those without children living at home after one year. Partners' self-rated health status was stable over time. No significant association between intimate relationship and self-rated health was found.

  Conclusions This study provides important insights regarding couples' relationships from the perspective of the partner. Socio-demographic factors such as sex, educational level, having children living at home and employment status may influence how the relationship, from the partners' perspective, is affected by a myocardial infarction event.

  Relevance to clinical practice This study provides insight into how partners rate their intimate relationship and self-rated health over time before and after patients' myocardial infarction.

 • 192.
  Fransson, Eleonor
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. ADULT.
  Batty, David
  Tabak, Adam
  Brunner, Eric
  Kumari, Meena
  Shipley, Martin
  Singh-Manoux, Archana
  Kivimäki, Mika
  Weight gain is associated with greater increase in CRP among overweight and obese than among normal weight people2011In: Obesity Reviews: (Suppl. 1), 2011, p. 44-Conference paper (Other academic)
 • 193.
  Fransson, Eleonor
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. ADULT. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Heikkilä, Katriina
  Nyberg, Solja
  Zins, Marie
  Westerlund, Hugo
  Westerholm, Peter
  Väänänen, Ari
  Virtanen, Marianna
  Vahtera, Jussi
  Theorell, Töres
  Suominen, Sakari
  Singh-Manoux, Archana
  Siegrist, Johannes
  Sabia, Severine
  Rugulies, Reiner
  Pentti, Jaana
  Oksanen, Tuula
  Nordin, Maria
  Nielsen, Martin
  Marmot, Michael
  Magnusson Hanson, Linda
  Madsen, Ida
  Lunau, Thorsten
  Leineweber, Constanze
  Kumari, Meena
  Kouvonen, Anne
  Koskinen, Aki
  Koskenvuo, Markku
  Knutsson, Anders
  Kittel, France
  Jöckel, Karl-Heinz
  Joensuu, Matti
  Houtman, Irene
  Hooftman, Wendela
  Goldberg, Marcel
  Geuskens, Goedele
  Ferrie, Jane
  Erbel, Raimund
  Dragano, Nico
  De Bacquer, Dirk
  Clays, Els
  Casini, Annalisa
  Burr, Hermann
  Borritz, Marianne
  Bonenfant, Sebastien
  Bjorner, Jakob
  Alfredsson, Lars
  Hamer, Mark
  Batty, David
  Kivimäki, Mika
  Job Strain as a Risk Factor for Leisure-Time Physical Inactivity: An Individual-Participant Meta-analysis of up to 170 000 Men and Women2011Conference paper (Other academic)
 • 194.
  Fransson, Eleonor
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Heikkilä, Katriina
  Nyberg, Solja
  Zins, Marie
  Westerlund, Hugo
  Westerholm, Peter
  Väänänen, Ari
  Virtanen, Marianna
  Vahtera, Jussi
  Theorell, Töres
  Suominen, Sakari
  Singh-Manoux, Archana
  Siegrist, Johannes
  Sabia, Severine
  Rugulies, Reiner
  Pentti, Jaana
  Oksanen, Tuula
  Nordin, Maria
  Nielsen, Martin
  Marmot, Michael
  Magnusson Hanson, Linda
  Madsen, Ida
  Lunau, Thorsten
  Leineweber, Constanze
  Kumari, Meena
  Kouvonen, Anne
  Koskinen, Aki
  Koskenvuo, Markku
  Knutsson, Anders
  Kittel, France
  Jöckel, Karl-Heinz
  Joensuu, Matti
  Houtman, Irene
  Hooftman, Wendela
  Goldberg, Marcel
  Geuskens, Goedele
  Ferrie, Jane
  Erbel, Raimund
  Dragano, Nico
  De Bacquer, Dirk
  Clays, Els
  Casini, Annalisa
  Burr, Hermann
  Borritz, Marianne
  Bonenfant, Sebastien
  Bjorner, Jakob
  Alfredsson, Lars
  Hamer, Mark
  Batty, David
  Kivimäki, Mika
  Job Strain as a Risk Factor for Leisure-Time Physical Inactivity: An Individual-Participant Meta-analysis of up to 170,000 Men and Women2012In: American Journal of Epidemiology, ISSN 0002-9262, E-ISSN 1476-6256, Vol. 176, no 12, p. 1078-1089Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Unfavorable work characteristics, such as low job control and too high or too low job demands, have been suggested to increase the likelihood of physical inactivity during leisure time, but this has not been verified in large-scale studies. The authors combined individual-level data from 14 European cohort studies (baseline years from 1985–1988 to 2006–2008) to examine the association between unfavorable work characteristics and leisure-time physical inactivity in a total of 170,162 employees (50% women; mean age, 43.5 years). Of these employees, 56,735 were reexamined after 2–9 years. In cross-sectional analyses, the odds for physical inactivity were 26% higher (odds ratio = 1.26, 95% confidence interval: 1.15, 1.38) for employees with high-strain jobs (low control/high demands) and 21% higher (odds ratio = 1.21, 95% confidence interval: 1.11, 1.31) for those with passive jobs (low control/low demands) compared with employees in low-strain jobs (high control/low demands). In prospective analyses restricted to physically active participants, the odds of becoming physically inactive during follow-up were 21% and 20% higher for those with high-strain (odds ratio = 1.21, 95% confidence interval: 1.11, 1.32) and passive (odds ratio = 1.20, 95% confidence interval: 1.11, 1.30) jobs at baseline. These data suggest that unfavorable work characteristics may have a spillover effect on leisure-time physical activity.

 • 195.
  Fransson, Eleonor I
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Nyberg, Solja T
  Heikkilä, Katriina
  Alfredsson, Lars
  Bjorner, Jakob B
  Borritz, Marianne
  Burr, Hermann
  Dragano, Nico
  Geuskens, Goedele A
  Goldberg, Marcel
  Hamer, Mark
  Hooftman, Wendela E
  Houtman, Irene L
  Joensuu, Matti
  Jokela, Markus
  Knutsson, Anders
  Koskenvuo, Markku
  Koskinen, Aki
  Kumari, Meena
  Leineweber, Constanze
  Lunau, Thorsten
  Madsen, Ida E H
  Hanson, Linda L Magnusson
  Nielsen, Martin L
  Nordin, Maria
  Oksanen, Tuula
  Pentti, Jaana
  Pejtersen, Jan H
  Rugulies, Reiner
  Salo, Paula
  Shipley, Martin J
  Steptoe, Andrew
  Suominen, Sakari B
  Theorell, Töres
  Toppinen-Tanner, Salla
  Vahtera, Jussi
  Virtanen, Marianna
  Väänänen, Ari
  Westerholm, Peter J M
  Westerlund, Hugo
  Zins, Marie
  Britton, Annie
  Brunner, Eric J
  Singh-Manoux, Archana
  Batty, G David
  Kivimäki, Mika
  Job Strain and the Risk of Stroke: An Individual-Participant Data Meta-Analysis2015In: Stroke, ISSN 0039-2499, E-ISSN 1524-4628, Vol. 46, no 2, p. 557-559Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND AND PURPOSE: Psychosocial stress at work has been proposed to be a risk factor for cardiovascular disease. However, its role as a risk factor for stroke is uncertain.

  METHODS: We conducted an individual-participant-data meta-analysis of 196 380 males and females from 14 European cohort studies to investigate the association between job strain, a measure of work-related stress, and incident stroke.

  RESULTS: In 1.8 million person-years at risk (mean follow-up 9.2 years), 2023 first-time stroke events were recorded. The age- and sex-adjusted hazard ratio for job strain relative to no job strain was 1.24 (95% confidence interval, 1.05;1.47) for ischemic stroke, 1.01 (95% confidence interval, 0.75;1.36) for hemorrhagic stroke, and 1.09 (95% confidence interval, 0.94;1.26) for overall stroke. The association with ischemic stroke was robust to further adjustment for socioeconomic status.

  CONCLUSION: Job strain may be associated with an increased risk of ischemic stroke, but further research is needed to determine whether interventions targeting job strain would reduce stroke risk beyond existing preventive strategies.

 • 196.
  Fransson, Eleonor I.
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Stadin, Magdalena
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Nordin, Maria
  Umeå Universitet.
  Malm, Dan
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Quality Improvement and Leadership in Health and Welfare.
  Knutsson, Anders
  Mittuniversitetet.
  Alfredsson, Lars
  Karolinska Institutet.
  Westerholm, Peter J. M.
  Uppsala universitet.
  The association between job strain and atrial fibrillation: Results from the Swedish WOLF Study2015In: BioMed Research International, ISSN 2314-6133, E-ISSN 2314-6141, Vol. 2015, p. 1-7, article id 371905Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction. Atrial fibrillation (AF) is a common heart rhythm disorder. Several life-style factors have been identified as risk factors for AF, but less is known about the impact of work-related stress. This study aims to evaluate the association between work-related stress, defined as job strain, and risk of AF. Methods. Data from the Swedish WOLF study was used, comprising 10,121 working men and women. Job strain was measured by the demand-control model. Information on incident AF was derived from national registers. Cox proportional hazard regression was used to estimate hazard ratios (HR) and 95% confidence intervals (CI) for the association between job strain and AF risk. Results. In total, 253 incident AF cases were identified during a total follow-up time of 132,387 person-years. Job strain was associated with AF risk in a time-dependent manner, with stronger association after 10.7 years of follow-up (HR 1.93, 95% CI 1.10–3.36 after 10.7 years, versus HR 1.11, 95% CI 0.67–1.83 before 10.7 years). The results pointed towards a dose-response relationship when taking accumulated exposure to job strain over time into account. Conclusion. This study provides support to the hypothesis that work-related stress defined as job strain is linked to an increased risk of AF.

 • 197.
  Fransson, Eleonor
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping). Karolinska Institutet and Stockholm University, Sweden.
  Kivimäki, Mika
  University of Helsinki and Finnish Institute of Occupational Health, Finland.
  Psychosocial work environment and risk of stroke: Findings from the IPD-Work Consortium2017In: European Journal of Preventive Cardiology / [ed] Massimo Francesco Piepoli, Sage Publications, 2017, Vol. 24 (Suppl 2), p. 10-10Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To quantify the associations of two aspects of the psychosocial work environment, job strain and long working hours, with the risk of incident stroke.

  Methods: We conducted large-scale meta-analyses of working men and women from prospective cohort studies to evaluate job strain and long working hours at baseline as risk factors for incident stroke during a mean follow-up of 7–9 years. Job strain, which is one of several indicators of work stress, was defined according to the demand–control model, where those exposed to high psychological job demands in combination with low control (i.e. job strain) were compared with all others. Study-specific hazard ratios with 95% confidence intervals (CI) were estimated from 14 studies participating in the IPD-Work Consortium and were pooled in a random-effects meta-analysis (total N ¼ 196,380). The definition of long working hours varied from 45 hours or more to 55 hours or more per week, depending on study. Study-specific hazard ratios or odds ratios were pooled into a common estimate of relative risk from 17 studies, including cohorts from the IPD-Work Consortium and published studies identified via a systematic literature review (total N ¼ 528,908).

  Results: During a mean follow-up time of 9.2 years, 2023 first-time stroke events were recorded in the job strain analysis. After adjusting for age and sex, no association was found between being exposed to job strain and the risk of overall stroke (hazard ratio 1.09, 95% CI 0.94–1.26) or haemorrhagic stroke (hazard ratio 1.01, 95% CI 0.75–1.36). However, an increased risk of ischaemic stroke was observed among those with job strain (hazard ratio 1.24, 95% CI 1.05–1.47). After further adjustment for socioeconomic status the hazard ratio was 1.18 (95% CI 1.00–1.39). In the analysis of long working hours, 1722 stroke cases were identified during a mean follow-up time of 7.2 years. After adjustment for age, sex and socioeconomic status, long working hours were associated with an increased risk of incident stroke (relative risk 1.33, 95% CI 1.11–1.61). Furthermore, a dose–response association between weekly working hours and risk of stroke was observed.

  Conclusion: We observed an approximately 20% increase in the risk of ischaemic stroke for individuals exposed to job strain and a 30% increase in the risk of overall stroke among those working long hours. These results support the hypothesis that psychosocial factors in the work environment are important in the development of ill-health in terms of stroke. The potential mechanisms linking these workplace factors to increased stroke risk are unclear, but might involve both direct effects on the cardiovascular system through activation of the neuroendocrine stress response and dysregulation of the hypothalamopituitary axis, and indirect effects from changes in health-related behaviours, such as physical activity, diet and alcohol consumption.

 • 198.
  Fransson, Eleonor
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Nordin, Maria
  Umeå University.
  Knutsson, Anders
  Mid Sweden University.
  Westerholm, Peter
  Uppsala University.
  Alfredsson, Lars
  Karolinska Institutet.
  Exposure to exhaust fumes, combustion products or soot and the risk of atrial fibrillation: Results from the Swedish WOLF study2016In: Occupational and Environmental Medicine, ISSN 1351-0711, E-ISSN 1470-7926, Vol. 73, no Suppl 1, p. 140-141Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Atrial fibrillation is a common heart rhythm disorder affecting 1-3% of the adult population. Despite being such a prevalent disorder, the knowledge about risk factors preceding the disease is very limited, especially regarding work related factors. The aim of the present study was to estimate the association between the 310 exposure to exhaust fumes, combustion products or soot in the work environment and the risk of atrial fibrillation.

  Method

  Data from the Swedish Work, Lipids and Fibrinogen (WOLF) study was used. The study includes working men and women in the counties of Stockholm, Västernorrland and Jämtland (n=10416). The baseline data collection was carried out 1992-1998. Atrial fibrillation cases were identified by the Swedish national hospital discharge register.

  Results

  During a median follow-up time of 13.6 years, 252 incident cases with atrial fibrillation were identified. In total, 1249 (12.5%) people reported exposure to exhaust fumes, combustion products or soot at baseline. The age and sex adjusted hazard ratio (HR) for atrial fibrillation was 1.01 (95% CI 0.70-1.46) for the exposed group compared with the unexposed group. Further adjustment for socio-economic status, lifestyle factors, job strain, waist circumference and hypertension did not alter the estimated HR in any substantial way (HR 0.99, 95% CI 0.66-1.48). However, when combining the exposure with smoking status, an increased risk for atrial fibrillation was observed among those exposed both to smoking and exhaust fumes, combustion products or soot compared to non-smokers who were not exposed (HR 1.83, 95% CI 1.07-3.12).

  Exposure-Smoking status   HR*    95% CI

  Non exposed-Non-smoker   1         -

  Non exposed-Smoker         1.09   0.78-1.52

  Exposed-Non-smoker         0.69    0.40-1.19

  Exposed-Smoker               1.83   1.07-3.12

  *Adjusted for SES, life-style, job strain, waist circumference and hypertension

  Conclusion

  Preliminary results indicate that exposure to exhaust fumes, combustion products or soot in combination with smoking is associated with an increased risk of atrial fibrillation.

 • 199.
  Fransson, Eleonor
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. ADULT.
  Nordin, Maria
  Knutsson, Anders
  Westerlund, Hugo
  Westerholm, Peter
  Alfredsson, Lars
  Associations between physically demanding work and life-style: results from the Swedish WOLF study2014In: Human factors in organizational design and management -11 & Nordic ergonomics society annual conference -46 / [ed] Broberg O, Santa Monica: The IEA Press , 2014, p. 45-45Conference paper (Refereed)
 • 200.
  Fransson, Eleonor
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Nordin, Maria
  Knutsson, Anders
  Westerlund, Hugo
  Westerholm, Peter
  Alfredsson, Lars
  Associations betwwen physically demanding work and life-style: Results from the Swedish WOLF study2015Conference paper (Refereed)
1234567 151 - 200 of 662
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf