Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 8673
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Albin, Skillmark
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Diskursivt konstituerande av pojkars identitet som läsare och skrivare2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med studien är att undersöka fem svenskundervisande lärares språk- och talhandlingar avseende pojkars läs- och skriftspråkande. Studiens undersökningsfokus är således riktat mot på vilka sätt pojkars läs- och skriftspråkande uppfattas i lärares språk- och talhandlingar. Ambitionen har även varit att säga något om vilket literacyerfarande pojkar erbjuds inom svenskämnet.

  Teoretiskt förankras studien i två perspektiv, ett anglosaxiskt forskningsinriktat gällande literacy (Fast 2007) och ett diskursanalytiskt (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Studiens ansats är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer har genomförts (Kvale & Brinkmann 2009). Empirin har i sin tur analyserats genom ett diskursanalytiskt perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips 2000).

  Utifrån studiens resultat presenteras en konstruktion av svenskämnet samt två konstruktioner som belyser hur pojkar positioneras som läs- och skriftspråkande individer; Konstituering av ämnet, ”Pojkar är pojkar” samt ”Pojkar har inte tid att läsa”.  Intervjustudiens resultat visar att pojkars läs- och skriftspråkande konstitueras som åtskilt från flickors, vilka i sin tur förväntas göra andra literacyerfarenheter. Pojkar uppfattas befinna sig på olika literacyarenor som medskapare av literacies utanför skolan. Att intressera pojkar för literacyaktiviteter inom svenskämnets undervisningspraktik ser de intervjuade lärarna som en pedagogisk utmaning. Till följd av detta tyder studiens resultat på att en stor del av ansvaret för vilka former av literacies och på vilka sätt pojkar blir literacyutövande individer i klassrumspraktiken förläggs till den enskilde skriftspråkande pojken.

 • 152.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ecclesiastical Educational re-orientations: The Church of Sweden as neglected divorcée from the nation state2019Conference paper (Refereed)
 • 153.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Frågebaserad professionsetik eller etiska riktlinjer i högre utbildning?: Fungerar SULF:s yrkesetiska riktlinjer i relation till breddad rekrytering och deltagande, eller är det dags för en ny form av yrkesetik i högre utbildning?2016In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 6, no 2, p. 109-119Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna artikel är dels att undersöka hur den existerande professionsetiken ser ut för universitetslärare idag, 2016, dels att pröva utforma en ny, frågebaserad professionsetik, som istället för riktlinjer utgår ifrån de didaktiska frågorna hur, vad, varför och vem? Som en grund för artikeln står dels SULF:s etiska riktlinjer från 2005 för universitetslärare, dels den problematik som breddad rekrytering innebär vad gäller studenters prestationer och förutsättningar till studier. Stora brister identifieras i SULF:s etiska riktlinjer, framför allt vad gäller synen på svaga studenter och lärarens roll att hjälpa studenterna att nå godkända betyg i sin universitetsutbildning. För att ge universitetslärare den etiska assistans som SULF:s riktlinjer talar om, behövs en ny ansats till professionsetiken i högre utbildning. En konsekvens av denna slutsats är därför artikelns konceptuella modell för en ny professionsetik för universitetslärare som benämns som frågebaserad etik där universitetsläraren inte bara grundar sin reflektion om undervisning i etiska ställningstaganden utan även låter denna reflektion mynna ut i pedagogisk handling med hjälp av de didaktiska frågorna ”Vad utgör undervisningens innehåll?”, ”Hur väljs undervisningens metod ut?”, ”Varför bedrivs undervisningen?”, samt ”Vem deltar i undervisningen”. Svaren på dessa frågor är, enligt modellen, universitetslärarens egna, och är alla beroende av etisk reflektion för att kunna formuleras och realiseras.

 • 154.
  Aldrin, Viktor
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Kristendomen har en ny plats på schemat2014In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 4, p. 48-51Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 155.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kristendomen har en ny plats på schemat2014In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 4Article in journal (Other academic)
 • 156.
  Aldrin, Viktor
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Kristendomens roll i en ny läroplan och ny lärarutbildning: Didaktiska och högskolepedagogiska perspektiv på undervisningen i religionskunskap2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I samband med de nya läroplanerna i religionskunskap för grundskolan och gymnasiet har religionen kristendom kommit att fortsatt ha en särställning, trots att detta inte var inskrivet i Skolverkets förarbete. Kristendom är den enda religion som explicit skrivs ut i läroplanerna och därmed ställs specifika krav på lärare i religionskunskap. Undervisning om kristendom har alltid funnits med i lärarutbildningen men har många gånger kommit att behandlas som ett utomstående kompetensområde med liten didaktisk koppling till läraryrket. För att möta kraven i läroplanerna är det därför av största vikt att dels ge lärarstudenter kunskaper och kompetenser i hur kristendom kan utgöra en del i undervisningen i religionskunskap, samt dels utforma en relevant och praxisnära undervisning om kristendom i den religionsdidaktiska utbildningen. På så vis kan blivande lärare utrustas i arbetet som religionskunskapslärare i den nya grund- och gymnasieskolan.

  Min presentation bygger på en forskningsstudie i mötet mellan ämnesdidaktik och högskolepedagogik som kommer att bedrivas under våren 2014 vid Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad. Underlaget för studien har inhämtats dels i form av två enkäter till lärarstudenter i religionsdidaktik och dels i form av en workshop med fokus på hur kunskaper i religionen kristendom kan omformas i praktisk didaktik. En sådan studie om kristendomens roll i en ny läroplan och ny lärarutbildning har möjlighet att inte bara skapa förutsättningar för en mer praxisnära religionsdidaktisk undervisning i religionen kristendom utan även i förlängningen ge elever möjlighet att nå de nya målen i religionskunskap.

 • 157.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kristendomens roll i en ny läroplan och ny lärarutbildning: Didaktiska och högskolepedagogiska perspektiv på undervisningen i religionskunskap2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I samband med de nya läroplanerna i religionskunskap för grundskolan och gymnasiet har religionen kristendom kommit att fortsatt ha en särställning, trots att detta inte var inskrivet i Skolverkets förarbete. Kristendom är den enda religion som explicit skrivs ut i läroplanerna och därmed ställs specifika krav på lärare i religionskunskap. Undervisning om kristendom har alltid funnits med i lärarutbildningen men har många gånger kommit att behandlas som ett utomstående kompetensområde med liten didaktisk koppling till läraryrket. För att möta kraven i läroplanerna är det därför av största vikt att dels ge lärarstudenter kunskaper och kompetenser i hur kristendom kan utgöra en del i undervisningen i religionskunskap, samt dels utforma en relevant och praxisnära undervisning om kristendom i den religionsdidaktiska utbildningen. På så vis kan blivande lärare utrustas i arbetet som religionskunskapslärare i den nya grund- och gymnasieskolan.

  Min presentation bygger på en forskningsstudie i mötet mellan ämnesdidaktik och högskolepedagogik som kommer att bedrivas under våren 2014 vid Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad. Underlaget för studien har inhämtats dels i form av två enkäter till lärarstudenter i religionsdidaktik och dels i form av en workshop med fokus på hur kunskaper i religionen kristendom kan omformas i praktisk didaktik. En sådan studie om kristendomens roll i en ny läroplan och ny lärarutbildning har möjlighet att inte bara skapa förutsättningar för en mer praxisnära religionsdidaktisk undervisning i religionen kristendom utan även i förlängningen ge elever möjlighet att nå de nya målen i religionskunskap.

 • 158.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Learning with adults: a critical pedagogical introduction. By Leona M. English and Peter Mayo2014In: Teaching Theology and Religion, ISSN 1368-4868, Vol. 17, no 3Article, book review (Refereed)
 • 159.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Religionsunterricht in Schweden: Religionsdidaktik und Religionspädagogik2018Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 160.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Schulabslussfeiern in der Kirche: Konflikten über Religion und Tradition in dem Schwedisches Schulsystem2018Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 161.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sjundedagsadventisternas friskola i Ekebyholm2007In: Religiösa friskolor i Sverige: Historiska och nutida perspektiv / [ed] Jenny Berglund, Göran Larsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2007Chapter in book (Other academic)
 • 162.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Själavårdsundervisning i Svenska kyrkan: en nulägesrapport om utbildning och fortbildning i själavård 20152016Report (Other academic)
 • 163.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svenska folket om religion och tradition i skolan2017In: Larmar och gör sig till: SOM-rapport nr 70 / [ed] Ulrika Andersson, Jonas Ohlsson, Henrik Ekengren Oscarsson och Maria Oskarson, Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet , 2017, p. 515-528Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Religionens roll i skolan är något som ofta debatteras i Sverige. Ett av de mest omdebatterade religiösa fenomenen är skolavslutningar i kyrkan. I dessa ceremonier möts den konfessionslösa skolan med kristendomens heliga rum. Mötet är inte konfliktfritt. Detta kapitel behandlar svenska folkets attityder till att förbjuda skolavslutningar i kyrkan. Resultaten visar att 78 procent vill ha kvar skolavslutningarna i kyrkan. Det gäller särskilt bland personer som uppger att de föredrar höger-partier på en höger-vänster-skala. Personer som inte firar den traditionella högtiden jul är mindre kritiska mot ett förbud, vilket kan tyda på ett samband mellan avståndstagande från traditionsfirande och kritik mot skolavslutningar i kyrkan. Resultaten visar också att det för vissa politiska partier råder en tydlig polarisering mellan partisympatisörernas inställning till skolavslutningar och de valda politikernas agerande i frågan.

 • 164.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  The conflict over religious practice in Swedish schools: The Church of Sweden and its struggle to redefine its Lutheran confession in a secular state2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A vital aspect of the Church of Sweden is its Lutheran confession and its emphasis on the Two regiments doctrine - an equal interest of working together in the Nation state of Sweden. According to Casanova (2014), the Nordic countries have experienced a secularism where religion has merged with the state and become a department. At the end of the 20th century, state and church separated, and the Church of Sweden became a "free" denomination. in the public schools, this separation has led to a conflict between the church and state. Thus, the distribution of rights according to the Lutheran doctrine is no longer valid. The state discards the Church of Sweden's "spiritual regiment" for the society, considering its religious practices as illegal within the school system. Ecclesiastical debates have begun on a new Lutheran identity formation within the church - that of a church of a minority in a postsecular context. The aim of this paper is to examine this identity formation and, the conflict over religious practices in the schools. New results from the research project "End of term ceremonies held in churches and the debate on the role of religion in Swedish schools", will be presented.

 • 165.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Var är etikens plats i högre utbildning?: Ett förslag till teoretisk modell2014Conference paper (Other academic)
 • 166.
  Aldrin, Viktor
  et al.
  Högskolan i Borås.
  Aldrin, Emilia
  Högskolan i Halmstad.
  Hur förmedlas kristendomen i läromedelstexter för gymnasieskolan? En ideologikritisk analys2018In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, no 2018:2, p. 23-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aims at investigating how the image of the religion of Christianity is constructed in Swedish textbooks for the Upper Secondary School (gymnasieskolan), with a specific focus on the perspective from which the text considers the religion and how this perspective creates possibilities for and limitations of pupils’ identification. Introductions of Christianity through text and images were selected from six current textbooks; five printed and one digital. The method used for analysis was ideological text criticism with a combination of Linguistic and Theological perspectives. Three aspects were highlighted in the analysis: interest making strategies, demands of previous knowledge, and subject perspectives. The study showed that the examined texts did not express Christianity as the cultural norm as considered in previous research. Instead there seemed to be an ambivalence in the perspective from which the textbooks considered the religion. Demands of previous knowledge as well as subject positions varied highly both within and between textbooks.

 • 167.
  Aldrin, Viktor
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. Högskolan i Halmstad.
  Aldrin, Emilia
  Högskolan i Halmstad.
  Hur förmedlas kristendomen i läromedelstexter för gymnasieskolan?: En ideologikritisk analys2018In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, Vol. 2, p. 23-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aims at investigating how the image of the religion of Christianity is constructed in Swedish textbooks for the Upper Secondary School (gymnasieskolan), with a specific focus on the perspective from which the text considers the religion and how this perspective creates possibilities for and limitations of pupils’ identification. Introductions of Christianity through text and images were selected from six current textbooks; five printed and one digital. The method used for analysis was ideological text criticism with a combination of Linguistic and Theological perspectives. Three aspects were highlighted in the analysis: interest making strategies, demands of previous knowledge, and subject perspectives. The study showed that the examined texts did not express Christianity as the cultural norm as considered in previous research. Instead there seemed to be an ambivalence in the perspective from which the textbooks considered the religion. Demands of previous knowledge as well as subject positions varied highly both within and between textbooks.

 • 168.
  Aldrin, Viktor
  et al.
  Högskolan i Borås, Borås.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Hur förmedlas kristendomen i läromedelstexter för gymnasieskolan? En ideologikritisk analys2018In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, Vol. 2, p. 23-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aims at investigating how the image of the religion of Christianity is constructed in Swedish textbooks for the Upper Secondary School (gymnasieskolan), with a specific focus on the perspective from which the text considers the religion and how this perspective creates possibilities for and limitations of pupils’ identification. Introductions of Christianity through text and images were selected from six current textbooks; five printed and one digital. The method used for analysis was ideological text criticism with a combination of Linguistic and Theological perspectives. Three aspects were highlighted in the analysis: interest making strategies, demands of previous knowledge, and subject perspectives. The study showed that the examined texts did not express Christianity as the cultural norm as considered in previous research. Instead there seemed to be an ambivalence in the perspective from which the textbooks considered the religion. Demands of previous knowledge as well as subject positions varied highly both within and between textbooks.

 • 169. Aldrin, Viktor
  et al.
  Holmgren, Anders
  Religionskunskap 1 för gymnasiet: ett digitalt läromedel2016Other (Refereed)
 • 170.
  Aldrin, Viktor
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Homgren, Anders
  Religionskunskap 1: Ett digitalt läromedel för gymnasiet2016Other (Refereed)
 • 171.
  Aldén, Mona
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Design och meningsskapande i förskolan: En multimodal designteoretisk studie av fyra lärandesammanhang kring matematik2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study's purpose was, based on a design theoretical multimodal approach to describe, analyze and interpret how three preschool teachers design learning contexts, on the subject of mathematics. Besides, this was also the aim to gain insight on how context of learning designs could be understood and interpreted in terms of learning and meaning. The method I chose was built around a non-participating video observation with a qualitative approach where the goal was to try to understand what took place through the relevant interpretations. The results and conclusions that emerged was that the preschool teachers used a variety of semiotic resources in the form of physical tools along with facial expressions, voice and gestures in their communication with the children. Moreover, it appeared that the children also used a number of different semiotic resources in their work of creating meaning around the different learning situations, designed by the preschool educators, they participated in. It also became clear that the children's previous experiences had a significant role as they also used past experiences as a tool in the meaning-making process.

 • 172.
  Alerby, Eva
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Det pedagogiska rummet: Om erfarenheter, känslor och den rumsliga gestaltningen2015In: Thule: Kungl. Skytteanska samfundets årsbok. 2016 / [ed] red: Roger Jacobsson, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet , 2015, p. 69-78Chapter in book (Other academic)
 • 173.
  Alerby, Eva
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Places and spaces for learning: cultural differences and similarities in north-south perspectives2016Conference paper (Other academic)
 • 174.
  Alerby, Eva
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Places and spatiality in higher education2015Conference paper (Refereed)
 • 175.
  Alerby, Eva
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  The existential issues of children and youth when facing contemporary challenges2016Conference paper (Other academic)
 • 176.
  Alerby, Eva
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Bergmark, Ulrika
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Delaktighet för lärande2015Report (Other academic)
 • 177.
  Alerby, Eva
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Bergmark, Ulrika
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Student Participation and Influence in Education: Possibilities and Challenges2016In: Successful Approaches to Raising Attainment and Tackling Inequity: CIDREE Yearbook 2016 / [ed] Stephen Edgar, Livingston: Education Scotland , 2016, p. 168-182Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Education is one way for society to promote active engagement and participation as forms of civic responsibility. The decline in academic achievement in schools in Europe, and particular in Swedish schools, can be addressed through working with issues related to teaching, where student participation is an important part.

  In this article, we aim to illustrate and exemplify how student participation can be described and understood as a continuous process that includes both students’ influence over formal decision-making and student active education. The content of the text emerges from a research overview (Swedish National Agency for Education, 2015), in which current research about student participation and influence in schools was collected, illuminated, analysed and discussed.

  The article illustrates existing challenges and opportunities identified in educational research, relating to students’ influence over decision-making processes and students being active in their education. The article concludes with a few thoughts about the future, including how student voices are becoming a clearer part of school improvement. Furthermore, we discuss the need for staff training, organisational conditions for developing participation work and the importance of further educational research that will highlight student participation and influence. 

 • 178.
  Alerby, Eva
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Westman, Susanne
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Arndt, Sonja
  University of Waikato.
  Embodiment, Places and Relationships: Re-imagining creativity and innovation in the university2016Conference paper (Refereed)
 • 179.
  Alexandersson, Alexandra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Från E till A i samma text: Hur sju svensklärares och fem svensklärarstudenters bedömning av en elevtext varierar i helhet och detalj.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate how Swedish teachers and student teachers of Swedish vary in their assessment of a pupil’s text, in judging both the text as a whole and its parts. In the study the informants were asked to assess a pupil’s text (a text presenting an argument) from the national examination in Swedish 1 with the aid of an assessment matrix and then complete a questionnaire assessing the text as a whole and in its parts. The responses to the questionnaire were analysed statistically with a focus on how the assessments varied. A sociocultural and situated perspective was applied in the study, along with psychometry and the theory of discourses of writing, to give more perspectives on the results. The study found that the assessments varied between grades C and A for the text as a whole and between E and A for the aspects of argumentation, content and critical reading, contextual signals and reference connectors, introduction, conclusion, situational adaptation and self-sustaining. The study also found that the student teachers were generally stricter in their assessment. The greatest variations in the student teachers’ assessment were found to concern aspects of the communication discourse, while in the teachers’ assessment it was aspects of the construction discourse that revealed the greatest variation. The greatest difference between the two groups concerned aspects of the correction discourse.

 • 180.
  Alexandersson, Andreas
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Gymnasieelevers studievanor: Med inriktning mot matematik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att studera gymnasieelevers studievanor och se vilka skillnader och likheter det finns mellan kön och gymnasieprogram. Detta har främst gjorts genom en enkätundersökning i årskurs 1. Begreppet studievanor kan delas upp i de två huvudkomponenterna studiemetod och studiehygien. Studiemetod innehåller kvantitativa aspekter, som i vilken omfattning en elev studerar, men även sådant som vanligen betecknas som studieteknik. Studiehygien innefattar områden som läsplatsens ergonomi, om eleven studerar till musik etc. En typisk skillnad könen emellan är enligt teorin att flickor bearbetar text i större utsträckning än pojkar, detta kunde även bekräftas i denna uppsats. Denna uppsats visar även att de som bearbetar texten i sina övriga studier även gör det i sina matematikstudier. Uppsatsen visar på att ambitiösa elever tror även att deras klasskamrater är ambitiösa. Elever som ägnar mycket tid åt hemstudier i övriga ämnen ägnar även mycket tid åt matematik. Samband finns även mellan hur aktiv en elev är under lektionstid och hur mycket eleven studerar på fritiden. Ett annat resultat rörande studiehygien är att elever som ser till att rensa sin studieplats från störande element också blir avbrutna i sina studier i mindre utsträckning, dessa elever tycker även att de studerar effektivt, till skillnad från övriga. Slutligen kan sägas att det finns såväl likheter som skillnader mellan könen och gymnasieprogrammen så att något generellt studiemönster för kön eller gymnasieprogram är svårt att ge.

 • 181.
  Alexandersson, Mikael
  Göteborg University.
  Professionsinriktad forskarutbildning som grund för utbildningsvetenskaplig forskning2007In: Eskilsson, Olle, Redfors, Andreas (red.), Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv: rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik 2006, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2007, p. 19-30Conference paper (Other academic)
 • 182.
  Alexandersson-From, Jeanette
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Miladi, Gun
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hur beskriver studenter lärares bedömning?: Vad kan lärarstudenten som VFU-handledaren inte kan?2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärare använder sig av allt från summativ bedömning och fingertoppskänsla till beprövad didaktisk erfarenhet och formativ bedömning, när elevers kunskaper ska bedömas. Forskning visar att den största framgången för elevers lärande och kunskapsutveckling sker då formativ bedömning används.

  Syftet med denna studie är att studera hur blivande lärarstudenter beskriver lärares bedömningspraktiker under den verksamhetsförlagda utbildningen. Vad upplever studenterna i praktiken av lärares bedömning jämfört med teorin från lärarutbildningen?

  Det empiriska materialet, bestående av 18 examinationsuppgifter från lärarstudenter i Didaktik II, sammanställs och tolkas med inspiration utifrån det hermeneutiska tankesättet. Studenttexterna tolkas utifrån de begrepp som studenterna enligt examinationsuppgiften förväntades att studera från sin VFU- verksamhet. Det empiriska materialet beskrivs, analyseras och resultatet jämförs i relation till forskningsfrågorna.

  Resultatet av undersökningen visar att lärare inte alltid gör som de säger samt att studenterna visar att de ännu inte helt erövrat den praktiska erfarenheten, som en lång lärarpraktik innebär. Studenterna har emellertid med sig de senaste teorierna om bedömning av och för elevers lärande och kunskapsutveckling. Denna studie visar att en viss diskrepans tycks råda mellan teori och praktik.

 • 183.
  Alfredsson, Erika
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Programinriktad problemlösning i matematikundervisningen: en studie om uppfattningar hos elever på yrkesförberedande program2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna undersökning är att belysa elevers allmänna uppfattningar om matematik med särskilt fokus på programinriktad problemlösning. Jag redovisar även vad undervisning genom programinriktad problemlösning kan ha för effekter på de faktorer som påverkar elevernas motivation i ämnet. För att undersöka elevernas uppfattningar genomfördes halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med sex gymnasieelever på yrkesförberedande program.

  I studiens bakgrund presenteras vad tidigare forskning visat om svenska elevers matematiska kompetens och motivation för att lära sig matematik. Jag tar även upp teorier om motivation och variation i undervisningen. Jag förklarar även vad jag avser med programinriktad problemlösning i matematik, förklaringen bygger på vad tidigare forskare definierar som matematisk problemlösning.

  Resultatet av studien baseras på tolkningarna av elevernas utsagor i intervjuerna. Tolkningarna har resulterat i uppfattningskategorier, dels om elevernas allmänna uppfattningar av matematik men också om elevernas uppfattningar om programinriktad problemlösning.

 • 184.
  Alftberg, Ann-Kristin
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Vad lär man sig i idrott och hälsa?: en studie om högstadieelevers lärande i ämnet2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på vad eleverna upplever att de lärt sig i ämnet idrott och hälsa, samt om kunskapen motsvarar syften och mål i den nationella kursplanen för ämnet. Studien genomfördes i form av en enkätundersökning bland 59 elever i år 9. Resultatet visar att elevernas kunskap motsvarar målen i kursplanen i vissa moment, medan detta inte uppfylls i andra moment. Färdigheter inom olika idrotter och social utveckling är det som eleverna särskilt upplever att de lärt sig/utvecklat genom idrottsundervisningen, medan den psykiska aspekten av hälsa har hamnat i skymundan, tillsammans med kunskaper inom bland annat dans, friluftsliv och livräddning. Enligt detta kan konstateras att elevernas kunskap i sin helhet inte motsvarar syften och mål i kursplanen i tillräckligt hög grad, samt att undervisningen i idrott och hälsa fokuserar mer på utövande av fysisk aktivitet än övriga syften och mål i den nationella kursplanen.

 • 185.
  Alhabib, Mohammed
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Balic, Amel
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att bryta mönster: Att inkludera nya generationens invandrare i idrottsundervisning2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige genomgår en utveckling där en generationsväxling som har formats av tidigareflyktingströmmar från exempelvis forna Jugoslavien och Mellanöstern. Även idag tar Sverigeemot och hjälper individer med utländsk bakgrund in i det svenska samhället. Detta innebäratt skolor också står inför en förändring som skall anpassa sig till behovet som finns isamhället. Det övergripande syftet i detta arbete är att undersöka hur elever med utländskbakgrund i årskurs nio i en mindre svensk kommun upplever sin idrottsundervisning utifråninkluderande aspekter. Ett delsyfte är att undersöka hur läraren upplever att hon/han formarsin idrottsundervisning utifrån inkluderande aspekter. Denna studie har bedrivits medkvalitativa forskningsmetoder, metoderna vi har använt oss av är intervjuer och observationer.Insamlingen av empirisk data är gjord på två grundskolor i mellersta Sverige med sammanlagttvå lärare och sex elever. I resultatet går det att utläsa att lärarna anser att delaktigheten inomundervisningen är viktigt. Från elevernas upplevelser kan vi konstatera att de upplever attläraren inte lyssnar på dem, samt att genomgångarna av olika aktiviteter kan brista. Resultatetvisar också att elevernas motivation gentemot och delaktighet i idrottsundervisningen kanavta. Att relationen mellan de olika aktörerna inom idrottsundervisningen kan bidra till ökadmotivation, men även hämma den.

 • 186.
  Alhalabi, Alia
  Södertörn University, Teacher Education.
  Förskollärares användning av IKT för att synliggöra och utveckla barns skapande2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is togain more knowledge and a deeper understanding about the use of digital technology in the educational work in preschool settings. The particular objective of the study is to gain insight in preschool teachers’ view upon their work with ICT and to which extend their use of ICT tools advocates the child’s creative abilities.

  The study starts froma qualitative approach. Qualitative interviews and non-participant observations were conducted at twodifferent preschools. Interviews and observationscompleted and supported each other forgave a reliable performance. The results indicate participatingpreschool teachers’ digital skills and use of media and ICT and ICT’s effect on children’s creation. It appeared in both theoretical and empirical research material that the media educational approach is playful, with a focus on opportunities and that it organizes the children's learning.

 • 187.
  Aliaga, Valeria
  et al.
  Södertörn University, Teacher Education.
  Idle, Hodan
  "För att man saknar nästan föräldrarna...eller mycket!": En studie om hur barn berättar om sin vistelse på ob-förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: Thestudy's purpose is to with the help of interviews and conversations with children and teachers, examine the educational activities of the preschool on unsocial hours from a child's perspective, focusing on children's participation.

  Question at issue: How do children talk about their stay in the Ob-kindergarten? How does the teachers' responses relate to what the children tell?

  Method: Qualitative methods, interview, grounded theory Main theoretical connection: postmodernism, attachment theory.

  Conclusion:We have concluded that very little is known about the swedish preschool on unsocial hours(from now on uh-preschool). Based on the responses we received during our interviews, we see that children's attitudes and their willingness to be on uh-preschoolisvery much depending on the relationship between them and the teachers. We see that children who feel that they are being listened to and respected, is over all more favorable to reside inthe uh-preschool.

 • 188.
  Alkestrand, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Barn- och ungdomslitteraturvetenskapligt ämnesspråk: En läroboksanalys av svenska läroböcker om barn- och ungdomslitteratur för högskolor och universitet2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 42, p. 156-179Article in journal (Refereed)
 • 189.
  Allaf, Zahra
  Södertörn University, Teacher Education.
  Dansa fritt: En kvalitativ studie om barns dansupplevelser på förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this study is to examine how preschool children experience dance. Starting from the child's experiences and perceptions, I also want to investigate in which manner the child's creativity and learning are promoted through dancing. A qualitative approach was chosen to the study and the information was gathered through observations and open interviews with participating children. In order to understand and interpret children's experiences, a hermeneutic and phenomenological stance was taken. Data were analysed using Vygotsky's, Winnicott´s and May´s theory of play and creativity together with Dewey’s theory of experience and learning as points of view. The results indicate that dance created a forum and an opportunity for children to act out and express their creativity and learning. The children's curiosity was awakened by body movement, which allowed them to develop their creative and practical skills in an expressive, aesthetic manner. Dance enabled the children to establish a sensitive relationship and intensive interaction with each other and the surrounding world.

 • 190.
  Allberg, Linnea
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Kan undervisning i nordiska språk vara mer än ”røvkedelig dansk” och ”þungur hnífur”?: En komparativ studie av nordisk språkpolitik som norm och praktik i Sverige och på Island.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the Nordic Councils’ language policy as norm and practice in Sweden and Iceland. The study covers how the policy is represented in governing documents, how teachers  relate to the policy in attitudes and in teaching, and what differences and similarities can be seen in both countries. The study consists of qualitative interviews with Icelandic and Swedish teachers. The material was analysed by a theoretical framework set up by earlier studies done in the relevant field of research. The findings show that the aims of the Nordic language policy are not entirely met for various reasons.  There are discrepancies between teachers’ praxis and school curriculums in Iceland. Nordic languages are peripheral and vague subjects in the Swedish teacher’s praxis. Both countries have similar attitudes towards Nordic languages and the purpose of teaching coincide between the countries and the Nordic Council.

 • 191.
  Allen, Christopher
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Problem, Tasks and Language Teaching2000In: LMS : Lingua, ISSN 0023-6330, Vol. 2, p. 25-30Article in journal (Other academic)
 • 192.
  Allen, Christopher
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Hadjistassou, Stella
  University of Cyprus, Cyprus.
  Remote tutoring of pre-service EFL teachers using iPads2018In: ELT Journal, ISSN 0951-0893, E-ISSN 1477-4526, Vol. 72, no 4, p. 353-364Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  With the availability of portable and relatively inexpensive audiovideo recording devices in the form of iPads and other mobile technologies in combination with increasing bandwidth, the remote observation and training of pre-service EFL student teachers without the physical presence of a tutor in the classroom is now a viable proposition. This paper reports on a novel initiative to provide remote feedback to a group of primary EFL pre-service teachers on teaching practice placement in Africa from a tutor based in Sweden via iPad minis and the training institution’s Moodle virtual learning environment. The feedback was assessed in relation to the Cambridge English Teaching Framework. Results suggest that the combination of recorded audiovideo material during the pre-service teachers’ teaching practice and Moodle feedback from the remote tutor can provide a valuable basis for tutorial support, formative assessment, and reflection for student EFL teachers on teaching practice.

 • 193.
  Alm Fjellborg, Andreas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Uppsala University.
  Molin, Lena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Vilka typer av uppgifter gynnar elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk?: En undersökning med data från de nationella proven i geografi.2018In: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, ISSN 1504-9922, E-ISSN 1504-9922, Vol. 12, no 4, article id 5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Pupils born outside Sweden are likely to accomplish less in comparison to native pupils, primarily as a result of inferior knowledge of the Swedish language. Based on a statistical analysis (Differential item functioning) of questions given at national tests in geography (2014-2017), it was possible to identify questions where pupils following the syllabus of Swedish as a second language attain either considerably better or more inferior results than expected. Earlier research has shown that pupils whose native language is not Swedish find it particularly hard to comprehend geographic concepts, which was confirmed by the present study. This study furthermore revealed that in particular questions containing a limited amount of text concerning geographic concepts resulted in larger differences than expected between native pupils following the syllabus in Swedish and foreign born pupils following the syllabus in Swedish as a second language. These findings could aid teachers and test constructors in their efforts to adjust teaching and tests by not formulating questions that measure irrelevant background factors, which might affect the pupils’ ability to answer questions adequately, based on their level of knowledge.

 • 194.
  Almeida Eriksson, Aline
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  El Descubrimiento Guiado: Un estudio del método Descubrimiento Guiado en una clase de español como lengua extranjera2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  En la actualidad los profesores en Suecia no suelen utilizar un método específico de enseñanza. Los métodos no están de moda. Sin embargo hay argumentos a favor de la importancia de conocer varios métodos de enseñanza. Esta tesina tiene el propósito de estudiar y probar uno de los métodos actuales en la enseñanza de lenguas extranjeras. El Descubrimiento Guiado es un método basado en el enfoque comunicativo de la lengua y está en concordancia con el Plan de Estudio de Lenguas Modernas en Suecia. Elegimos probar el método con la enseñanza de los verbos en el pretérito indefinido en una clase del tercer año del instituto, paso 2. Llegamos a la conclusión de que dicho método, aplicado a este grupo de estudiantes, no da mejores resultados que la enseñanza tradicional. También llegamos a la conclusión de que hay varios factores que pueden haber afectado el resultado, como por ejemplo la cantidad de horas de lecciones, la experiencia de la instructora con el método, la edad y la motivación de los estudiantes.

 • 195.
  Almers, Ellen
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Sustainable Development and Science education.
  Handlingskompetens för hållbar utveckling: Tre berättelser om vägen dit2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the study at hand is to develop knowledge about the process of developing action competence for sustainable development. The overall research question explored is: How do young people experience that they have developed aspects of action competence forsustainable development?

  For the purposes of this study, action competence for sustainable development is defined as willingness and capability to act for changes in individual life style, as well as for structural changes of society, in a way that includes responsibility for present and future generations,globally.

  Life-world phenomenology provides the theoretical foundation of the study. Through purposive sampling, individuals have been found who, through different action strategies, engage in sustainability issues as for example climate change, bio-diversity and social justice. From a larger sample, three young adults have been selected for several life storyinterviews. Data has been analyzed and interpreted by use of narrative methodology.

  The result is presented as three stories, presented as thick descriptions, through whichthe winding paths towards aspects of action competence, as experienced, appear. This is followed by an integrative analysis presenting six themes that have emerged in theanalyses as relevant in the process of developing action competence for sustainable development: emotional reactions; perceived competence; contrasts and normative foundation;action permeation; trust and faith from adults and in adults; and social belonging in contrastto outsidership. Major motives and driving-forces for sustainability actions that emerge inthe stories are: emotional reactions initiating a desire for change and a desire to act; longingfor meaningfulness; a desire to feel comfortable with what you can contribute; and longing for belongingness. The findings are discussed in relationship to previous research and a modelof a possible way to develop aspects of action competence for sustainable development is introduced.

  This dissertation is part of a project supported by Formas, The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning.

 • 196.
  Almers, Ellen
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Sustainable Development and Science education.
  Wickenberg, Per
  Lunds universitet.
  Breaking and making norms - Young people’s stories of consumption actions for sustainable development2008In: Values and democracy in education for sustainable development: contributions from Swedish research / [ed] Johan Öhman, Malmö: Liber, 2008, p. 165-186Chapter in book (Other academic)
 • 197. Almgren, Magnus
  Ämnesövergripande projekt: Vad tycker eleverna på ett industriprogram om den här arbetsformen?2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 198.
  Almqvist Baglien, Anna
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Förskollärares och barnskötares perspektiv på barn, rörelse och utevistelse i förskolan: En enkätundersökning i förskolan2009Student thesis
 • 199.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Akademiska professionsutbildningar2011In: Det goda lärandet: en bok om Liberal Arts Education / [ed] Anders Burman & Patrik Mehrens, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 117-132Chapter in book (Other academic)
 • 200.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Att synliggöra det förgivettagna2014In: Lärande i handling: En pragmatisk didaktik / [ed] Britt Jakobsson, Iann Lundegård & Per-Olof Wickman, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, p. 119-128-Chapter in book (Other academic)
1234567 151 - 200 of 8673
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf