Endre søk
Begrens søket
25262728293031 1351 - 1400 of 1541
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1351.
  Stille, Håkan
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Zetterlund, Miriam
  Pérez, Kelvis
  Bagheri, Mehdi
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  The observational method2010Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 1352.
  Stråhle, Martin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Noggrannhetsanalys hos mätmetoderna; RTK-mätningmed SWEPOS tjänst, GNSS-mätning med egenbasstation, laserskanning samt mätning medtotalstation.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att erhålla en uppfattning omnoggrannheten med fyra av de mest använda mätinstrumenten inom dagenmätningsuppdrag; Totalstation, GNSS-mätning med egen bas, RTK-mätningmed SWEPOS-tjänst samt laserskanning. För att kunna göra en analys harvarje metod mätt under ett intervall på 2 veckor, där varje mätmetod samlatdata från 20 markerade punkter. Dels analyseras metodernas precision därspridningen från mätseriens medelvärde fastställs. Den andra delen avanalysen redogör mätningarnas spridning från det teoretiskt korrekta värdet.Skillnaden mellan precisionen och i detta arbete kallad noggrannheten är attnoggrannhetsanalysen tar hänsyn till mätseriens medelvärdes avvikelse fråndet korrekta värdet. I arbetet redogörs varje metods teori, utförandet avmätning, statistiskt tillvägagångssätt samt felkällor. I den avslutande delenav arbetet redovisas resultatet med en diskussion som följd.

 • 1353.
  Studer, J.A.
  et al.
  ETH, Zürich.
  Laue, Jan
  ETH, Zürich.
  Harassment and damage caused by vibrations: Prediction and evaluation in theory and practice2000Inngår i: / [ed] Chouw, N; Schmid, G, Leiden: Balkema, 2000, s. 317-324Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Harassment and damage are caused by perturbances, which could be either natural (earthquakes) or man made (explosions, traffic, or machines). The man made perturbances, which are the main topic of this paper, cause waves that propagate through the soil. The waves are received at a specified location of interest. Here harassments or even damage occur. The main influencing factors on the grade of damage are: frequency content, kind of the waves, duration and intensities. For both theoretical and practical consideration different influencing factors, such as source, transmission and receiver conditions have to be considered. The prediction of vibration levels in practise and the assessment of harassment and damage to human and structures following different codes of practice are presented.

 • 1354.
  Studer, Jost A.
  et al.
  Studer Engineering.
  Laue, Jan
  Institut für Geotechnik, ETH Zürich.
  Koller, Martin G.
  Résonance Ingénieur-Conseils SA, Carouge.
  Bodendynamik: Grundlagen, Kennziffern, Probleme und Lösungsansätze2008 (oppl. 3)Bok (Fagfellevurdert)
 • 1355.
  Sundström, Mattias
  Luleå tekniska universitet.
  Dräneringsegenskaper hos fyllsand2000Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten är resultatet av ett av examensarbete som behandlar dräneringsförmågan i återfyllnadssand till gruvbrytning. Resultaten bygger på försök gjorda på avfallsand från Bolidens anrikningsverk i Boliden, Garpenberg och Laisvall. Målet med försöken var att jämföra inverkan på permeabiliteten för variationer av följande materialparametrar kornstorleksfördelning, mineraltyp, portal och kompaktdensitet. Ett delmål var att hitta lämplig metod för att bedöma återfyllnadsmaterialets dräneringsförmåga. Försöken har indelats i två delar. Den första var inriktad på metod och segregering. Andra delen fokuserade hur ovan nämnda materialparametrar påverkar permeabiliteten. Två metoder jämfördes för bestämning av permeabilitet. Det var dels mätningar enligt den s.k. "Falling-head" metoden (FH), dels med den s.k. "Constant-head" metoden (CH). I försök enligt FH mäter man vattenytans sjunkning och därifrån räknar man fram permeabilitetskoeficienten. I försök enligt CH bibehålls tryckgradienten dvs vattennivån konstant och permeabiliteten beräknas genom att mäta det vatten som flödar igenom per tidsenhet. I genomförda försök är det ingen skillnad på resultaten mellan de bägge metoderna. För att få fram segregeringens betydelse för resultaten prövades dels prover med torrt istället för vattenmättat tillstånd vid ihällningen. Av samma anledning togs det översta skiktet bort från materialet. Av de testerna framgick att Laisvallsanden påverkades väldigt mycket av segregering medan Bolidensanden inte påverkades alls. Resultaten för samma material varierade mest för Garpenbergsanden. För de två övriga sandsorterna låg variationerna betydligt lägre. I den andra delen utfördes försöken med Constant-head metoden på 12 preparerade sander. Det var 4 olika material från respektive verk, Boliden, Garpenberg och Laisvall. De fyra materialen hade en varierande finandel (<20 micrometer) på mellan 6 till 20 procent. Meningen var att materialen med samma finandel från olika verk skulle ha en så överensstämmande kornstorleksfördelning att en jämförelse kunde göras. Permeabilitetsvärdet minskade med en ökning av finandelen för samtliga sandsorter. Den största förändringen av permeabiliteten skedde vid en ökning av finandelen från 14- 20 procent för Bolidensanden och Garpenbergsanden. För Laisvallsanden var den största förändringen vid en ökning av finandelen från 6 till 10 procent. Laisvallsanden hade också för samtliga prov en betydligt sämre dräneringsförmåga än de övriga. Bolidensanden hade den bästa dräneringsförmågan men mot Garpenbergsanden var skillnaden endast marginell. Geologiska skillnader och varierande malningsförlopp kan ge skillnader i kornstorlek och kornform som i sin tur påverkar permeabilitet. Formen och fördelningen av porer som uppstår i materialet har betydelse för permeabiliteten. En rund form på kornen antas vara gynnsam medan en kantig eller bladformad form är ogynnsam. Fotografering med elektronmikroskop av partiklarna i storleksområdet 20-45 micrometer visar att Laisvallsanden innehåller mineraltypen glimmer som har en bladig och därmed ogynnsam form. Bolidensanden hade en större kompaktdensitet än de övriga och det beror på en stor inblandning av mineralet svavelkis (FeS2) som var tydlig vid fotograferingen. De kornen har en gynnsam form och Bolidensanden hade också den bästa dräneringsförmågan.

 • 1356.
  Suta, Ferencz
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Prognostisering av sättning frånhög uppfyllnad i Högbytorp: Numerisk‐analytisk jäföelse samt uppmäta sätningar2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 1357.
  Svartsjaern, Mikael
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Eitzenberger, Andreas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Determination of magnitude completeness from convex Gutenberg-Richter graphs in the central portion ofthe Kiirunavaara mine2017Inngår i: The Southern African Journal of Mining and Metallurgy, ISSN 2225-6253, E-ISSN 1543-9518, Vol. 117, nr 6, s. 545-560Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper describes a study of seismic records from the Kiirunavaaramine footwall which were interpreted in relation with numerical modelsdeveloped outside the study. Seismic data was retrieved from a portion ofthe mine and filtered with respect to the ratio between energy carried byan event's P (primary) and S (secondary) waves (Es/Ep ratio), localmagnitude, and active mining depth. The data was analysed using Es/Epratios and Gutenberg-Richter graphs to determine the event origin,mechanisms, and minimum magnitude cut-off. The magnitudecompleteness was identified by studying the b-value stability and b-valuedifferentiation between origin sets. It was shown that, by separatingseismic events into the origin components shear, complex, and tensilebased on Es/Ep ratios, a representative value for the magnitudecompleteness can be identified for a catalogue with a convex cumulativelog curve. The majority of the events were shown to be of shear-slip originbased on the recorded Es/Ep ratios, with pure tensile events constitutingonly about 10% of the recorded data. Spatial and temporal event locationpatterns were studied and compared with numerical modelling results. Thecomparison showed a correlation between shear-slip seismic events andvolumes experiencing high differential stresses in the lower part of thefootwall. In the upper part of the footwall the results did not reveal anyclear correlation between observed damage in drifts and seismic eventlocations. The concentration of seismic events in the lower portion of thefootwall is discussed in the context of rock mass displacements. Theresults indicate a possible connection between mine seismicity at depthand damage observations in the drifts in higher non-seismic areas byseismic softening and subsequent lateral expansion of the rock mass.

 • 1358.
  Svedberg, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Aktivitet: Transportforum 20072007Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 1359.
  Svedberg, Bo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Miljögeotekniskt bedömningssystem: applikation på väg- och järnvägsbyggnadsmaterial2003Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Material som används vid väg- och järnvägsbyggnad påverkar och samverkar med den omgivande mark- och vattenmiljön. Att klarlägga och värdera denna påverkan såväl kvantitativt som kvalitativt är av central betydelse för att på ett säkert och bra sätt kunna nyttja traditionella material såväl som till exempel industriella restprodukter. Tyvärr saknas det i Sverige idag ett enhetligt system med bred acceptans för att göra denna typ av bedömningar för väg- och järnvägsbyggnadsmaterial. Detta är olyckligt då det gör att kriterierna eller argumenten vid materialval skiljer sig åt från fall till fall. I denna avhandling beskrivs en miljögeoteknisk modell för enhetlig värdering av emissioner från material i väg- och bankonstruktioner. Modellen utgör en del i "Projekt MGB" vars övergripande syfte är att utarbeta ett enhetligt bedömningssystem. Den föreslagna miljögeotekniska modellen är platsspecifik, beaktar material oavsett dess ursprung och delas in i tre steg; steg 1- Filter, steg 2- Karaktärisering och steg 3- Ställningstagande. I det första steget "filtreras" direkt olämpliga material bort som till exempel farligt avfall och material som saknar dokumentering av egenskaper. Samtidigt ska också gröna material som inte ska beläggas med restriktioner kunna undantas en fortsatt bedömning. De material som blir kvar betraktas som gula material och blir aktuella för fortsatt bedömning för att kunna nyttjas. I det andra steget beskrivs en transportbild baserat på en karaktärisering av den konstruktiva lösningen, dvs användningen (ban- eller vägkonstruktionen) och omgivningen. Vid ställningstagandet, i det tredje steget, sker en värdering av den studerade lösningen mot en kravspecifikation. Denna värdering fungerar som underlag för en klassificering i grön, gul eller röd lösning. Gröna lösningar är förknippade med obetydlig effekt och betraktas som acceptabla med avseende på människors hälsa och miljö. Gula lösningar förknippas med ringa effekt och erfordrar kompletterande kriterier som till exempel resurshushållning och ekonomi före en eventuell acceptans. Röda lösningar betraktas som direkt olämpliga. Studien av modellen visar att det är centralt att inhämta information avseende såväl användningen som omgivningen för att klassificera olika lösningar. Detta gäller inte minst information avseende traditionella material (krossat berg, morän, mm) och speciellt information avseende omgivningens mark- och vattenkemi. Modellen lägger tydligt fokus på de ämnen som kan frigöras och transporteras till omgivningen under anläggningens drifttid. Klassificeringen bör också kompletteras med krav relaterade till kvarlämning, återbruk eller deponering av material efter anläggningens livstid. Allt eftersom modellen används kommer gröna lösningar att identifieras och därmed kommer behovet av nya bedömningar att reduceras. Det inledande filtret är enkelt att tillämpa och kommer att kunna nyttjas av många aktörer, såväl specialister som icke-specialister. De fortsatta stegen, karaktärisering och ställningstagande, har karaktären av ett expertsystem där kompetens inom anläggningsteknik, kemi och hydrogeologi kommer att vara särskilt viktig. Avhandlingen som helhet består av en sammanhållande del samt därutöver 5 rapporter och 2 artiklar.

 • 1360.
  Svedberg, Bo
  et al.
  Ecoloop, Stockholm.
  Ekdahl, Peter
  Ramböll Sverige.
  Mácsik, Josef
  Ecoloop, Stockholm.
  Maijala, Aino
  Ramböll Sverige.
  Lahtinen, Pentti
  Ramböll Sverige.
  Hermansson, Åke
  VTI - Statens väg-och transportforskningsinstitut.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Edeskär, Tommy
  FUD - SALA: provsträcka med stabilisering av obundna lager2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The objective of the project is to develop two applications, in which a subbase is stabilized using binders, for full scale demonstration. The binders that were used are cement, Merit 5000 and fly ash. The work indicates that stabilization of unbound layers are expected to improve the bearing capacity of the road construction though the total depth of the structure is reduced. The developed applications are durable against freezing and thawing cycles, will not be lifting due to frost and are not considerably insulating. In a life cycle cost perspective the applications are likely to be favourable. Next step is to perform a full scale demonstration where amongst other knowledge regarding determination of modulus, frost durability and cost aspects related to maintenance should be developed further.

 • 1361. Svedberg, Bo
  et al.
  Holm, Göran
  Statens Geotekniska Institut, Linköping.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Decision support tool for sustainable management of contaminated sediments in coastal areas2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The sediments in ports, coastal areas, estuaries etc. are often highly contaminated due to human activities. Land reclamation for new residential areas and development, maintenance and dredging in ports and fairways imply management of these contaminated sediments. The volume to be dredged in the coming years in e.g. the coastal areas in Sweden and Norway is estimated to several million m3 incl. contaminated sediments. The paper has focus on the evaluation of established sustainability indicators using Multi-Criteria Decision tools. Furthermore the quantitative analysis of different scenario using environmental system analysis is described. One key scenario is beneficial use of contaminated sediment e.g. in new harbour areas by applying the emerging technology stabilisation/solidification. All in all the described tool can provide stakeholders with a sound base for using Best Available technology (BAT) for management of contaminated sediments. This method can also prove to be sustainable for handling of contaminated areas on land.

 • 1362.
  Svedberg, Bo
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Macsik, Josef
  LTU.
  Knutsson, Sven
  Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial: studie av modell2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport "Studie av modell" utgör en del i projektet "Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial" förkortat MGB. Rapporten beskriver det föreslagna angreppssättet, diskuterar dess tillämplighet och ger förslag till fortsatta arbeten. Syftet med projekt MGB är att ta fram en modell för miljögeoteknisk bedömning av material för väg- och järnvägsbyggnad. Målsättningen är att projektet ska leda till att bedömningar blir enhetliga och jämförbara och att modellen ska implementeras och nyttjas av Banverket och Vägverket. Arbetet har karaktären av ett syntesarbete och beskriver ett angreppssätt där kunskap inom en rad olika områden används som underlag för att ta ställning till effekten av emissioner från en användning i en viss omgivning. Kombinationen av en användning och en viss omgivning definieras som en lösning. Modellen är anpassad så att den kan bedöma alla material och lösningar oavsett ursprung. En lösning kan klassificeras i grön, gul eller röd lösning där en grön lösning förväntas ge obetydlig effekt på hälsa och miljö. Bedömningen sker stegvis, inleds med ett filter och följs av en karaktärisering som beskriver en transportbild som till slut värderas i det slutliga ställningstagandet. Redan i det första steget, filtret, kan såväl direkt olämpliga som direkt lämpliga material eller lösningar undantas en fortsatt bedömning. Inom ramen för karaktäriseringen beskrivs såväl användningen som omgivningen. Här är det tydligt att alla materials miljötekniska egenskaper måste tas fram för att genomför bedömningen. Det centrala, förutom den inledande karaktäriseringen, är kravspecifikationen som beskriver vad den som bedömer ska värdera och förhålla sig till. Kravspecifikationen är indelad i två delar avseende tiden under, respektive efter användning av geokonstruktionen. Kriteriet för tiden under användning, är att bakgrundshalter hos mark, vatten och luft inte ska förändras nämnvärt utanför väg- eller banområdet. Det är enkelt att tillämpa, men kommer att erfordra nya rutiner i anläggningsprojekt för att inhämta underlag om markkemiska förhållanden. Detta är något som dock görs rutinmässigt inom andra delar av byggbranschen, till exempel vid exploatering av mark och vatten. För värderingen efter tiden för användningen, kommer kriteriet avseende möjligheter att lämna kvar geokonstruktionen att bli svårare att bedöma. Används det föreslagna angreppssättet förväntas bedömningar bli såväl enhetliga som jämförbara. Modellen ger också en bra överblick och underlättar identifiering av kritiska parametrar i en bedömning. Det inledande filtret är enkelt att tillämpa och kommer att kunna nyttjas av många aktörer. Såväl specialister som icke-specialister. Å andra sidan har de fortsatta stegen, karaktärisering och ställningstagande, karaktären av att vara ett expertsystem där kunnande inom anläggningsteknik, kemi och hydrogeologi kommer att vara särskilt viktig.

 • 1363.
  Svedberg, Bo
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mácsik, Josef
  Luleå tekniska universitet.
  Knutsson, Sven
  Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I samband med frågeställningar rörande miljö är det en rad olika begrepp som nyttjas. Ibland används begreppen också med olika betydelse. Därför definieras olika begrepp som används eller kommer att användas i projekt MGB. Exempel på begrepp som beskrivs är påverkan, effekt, konsekvens och avfall, förorening mm. I denna rapport beskrivs projektet MGB närmare med avseende på de definitioner och begrepp som används i projektet. Det är bland annat samhällets mål och styrmedel och projektets avgränsningar. Avslutningsvis ges förslag på fortsatta arbeten. Olika mål, nationella såväl som verksamhetsanknutna mål beskrivs. Sammantaget gäller att målen inte direkt påverkar utformningen av modellen som arbetas fran i projekt MGB. Å andra sidan kan projektet ses som en del i att innehålla de mål som föreslås, t ex det nationella miljökvalitetsmålet, Giftfri miljö. Med styrmedel avses direktiv och lagar och dessa beskrivs och deras relevans för projektets utformning diskuteras i rapporten. I korthet gäller att den föreslagna modellen kommer att studera material oavsett dess ursprung och därmed kommer inte avfallslagstiftningen att direkt påverka utformningen av modellen. Däremot kommer material som kan hänföras till farligt avfall att betecknas som direkt olämpliga att använda i väg- och bankonstruktioner. Begreppen föroreningsrisk, ringa och utan risk för negativ miljöpåverkan, som hämtats från miljöbalken och tillhörande förordningar, utgör centrala delar i ett bedömningsförfarande och föreslås relateras till projekt MGB. Vid en miljöbedömning är det en mångfald av frågeställningar som aktualiseras, såväl avseende kvantitativa bedömningsgrunder som av mera kvalitativa grunder. Genom att diskutera ett antal frågeställningar har projektets avgränsning preciserats till att behandla miljötekniska aspekter, primärt emissioner, hos material och/eller lösning under tiden för dess användning. Tiden för användning kan t ex relateras till anläggningens tekniska livslängd men ska anpassas till transportbilden och dess tillstånd. Med lösning avses här kombinationen av användningen (geokonstruktionen) och omgivningen (platsen). Modellen förväntas därmed bli av platsspecifik karaktär.

 • 1364.
  Svedberg, Bo
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mácsik, Josef
  LTU.
  Knutsson, Sven
  Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial: inventering2002Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Ökat miljömedvetande och krav på god naturresurshushållning har lett till krav på miljömässiga materialval i anläggningsprocessen. Idag sker i Sverige miljögeotekniska bedömningar av material, dels i liten omfattning och dels på olika grunder. Detta gör att såväl byggare som myndigheter och verk ställs inför olika förutsättningar från gång till gång. I denna rapport redovisas hittills utförda arbeten inom deletappen inventering i projektet "Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial", MGB. Projektet MGB syftar till att ta fram en enhetlig modell för bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial ur en miljögeoteknisk synvinkel. Inventeringen har inriktats på bedömning av hur miljötekniska aspekter beaktas vid materialval i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Holland. I Finland, Danmark och Holland finns modeller för miljöteknisk bedömning av material sedan några få år. Den äldsta implementerades i Holland så sent som 1999. De holländska bedömningsgrunderna omfattar alla granulära konstruktionsmaterial, medan de övriga ländernas modeller primärt behandlar industriella restprodukter. I Sverige saknas modeller för miljöteknisk bedömning med ett undantag. Miljögranskningsgruppen "Hallandsås" har tagit fram en modell som beskrivs i MGG (1998) för miljömässiga materialval. Det finns dock flera exempel på näraliggande verktyg med relevans för projekt MGB. Bland dessa kan nämnas "Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Förorenade områden" Naturvårdsverkets rapport 4918 (1999) och "Miljömanualen 3.0" (2000). Följande principer har identifierats för att göra en miljöteknisk bedömning av material: Materialkaraktärisering (sammansättning och lakning) och kontroll mot framtagna rikt-/gränsvärden för viss användning i mark- och anläggningsbyggande Materialvarudeklaration och kontroll av sammansättning hos material mot olika ämnesdatabaser Materialkaraktärisering, bedömning av spridningsförutsättningar och användningen i ett stegvist förfarande. Näraliggande frågeställningar som inte studeras inom ramen för projektet är frågor kopplade till utförande, drift och underhåll samt arbetsmiljöaspekter mm. Detta görs dock till viss del i den metodik om tillämpas av Miljögranskningsgruppen Hallandsås. Genom s k "Mind-mapping" har en schematisk figur tagits fram, som beskriver mångfalden av frågeställningar vid en miljögeoteknisk bedömning. Frågeställningarna har grupperats i två grupper: Omgivnings- respektive användnings relaterade frågor. Omfattningen av dessa frågeställningar, som i arbetet benämns aspekter, är vid och i rapporten har en ansats gjorts för att beskriva detta och ge en bild av att det är kunskap om såväl omgivningen som av användningen som skall bedömas. Varje aspekt skall beskriva förutsättningar som kan påverka bedömningen av konstruktionen där materialet skall användas. Verktygets målsättning, baserat på svenska miljömål, är att identifiera huruvida ett materialval kan förväntas ge upphov till acceptabel eller oacceptabel påverkan på människors hälsa och miljön. Dessa aspekter har tydliga likheter med de frågeställningar som bedöms i "Bedömningsgrunder för Miljökvalitet Förorenad mark" Naturvårdsverket rapport 4918, (1999). Fortsatta arbeten inom projektet kommer att inriktas på val av aspekter, tillhörande underlagsdata och deras relevans för respektive aspekt. Med detta som underlag kommer sedan en teori på modell att presenteras.

 • 1365.
  Svedberg, Bo
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mácsik, Josef
  LTU.
  Knutsson, Sven
  Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial: teori2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport "Teori" utgör en del i ett projekt med namnet "Modell för miljöteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial" förkortat MGB. Projekt MGB syftar till att ta fram en enhetlig modell för användning i samband med mark- och anläggningsarbeten. Målsättningen med projektet är att utveckla en modell för implementering och användning av Banverket och Vägverket så att material och/eller tillämpningar som inte är acceptabla kan identifieras enkelt. Syfte med föreliggande rapport är att sammanfatta dagens kunskap och diskutera angreppssätt för utformning av en miljögeoteknisk modell för ban- och järnvägsbyggnadsmaterial och föreslå bedömningsgrunder. Bedömningsgrunder med projektets definition beskriver underlag för att ta ställning till om en påverkan, effekt eller konsekvens av ett materialval är acceptabelt eller ej. Denna rapport rekapitulerar först nuläget i projekt MGB. Därefter görs en sammanfattning av dagens kunskap avseende omgivnings- och användningsaspekter samt bedömningsgrunder. Sedan diskuteras angreppssätt utifrån miljöbalkens hänsynsregler och teori för modell. Diskussionen kring angreppssätt förs primärt med utgångspunkt från hur en verksamhetsutövare (som Vägverket och Banverket) kan ta ställning till de underlagsdata som inhämtats för bedömning, dvs det kan påvisas att ett materialval är acceptabelt eller ej. Avslutningsvis ges förslag på fortsatta arbeten. Modellen förväntas ge ett miljömässigt bedömningsunderlag för en ban- eller vägkonstruktion rörande dess miljötekniska egenskaper, påverkan, effekt på mark, vatten och luft samt konsekvens för människors hälsa och miljö. I projekt MGB, har i tidigare rapporter en rad olika aspekter, som aktualiseras vid ett materialval för en ban- eller vägkonstruktion, grupperats i Omgivnings- respektive Användningsaspekter. Det slutliga ställningstagandet baseras på en bedömningsgrund. Kunskapen om att ställa miljötekniska undersökningar på ett material i laboratorium i relation till vad som sker i fält är i allmänhet liten. Utformningen av en ban- eller vägkonstruktionen påverkar starkt den mängd vatten som kan perkolera genom konstruktionen och ge upphov till lakning av ämnen. För att uppnå en viss mängd perkolerande vatten kan 10 till 100 tals år skilja mellan en "öppen" och en "tät" konstruktion. För att göra en samlad bedömning av det faktaunderlag som beskrivs av omgivnings- respektive användningsaspekter finns idag ingen enhetlig modell med allmän acceptans. Antingen sker ingen bedömning alls, eller så används olika system med olika bedömningsgrunder:Absoluta bedömningsgrunder där till exempel vissa halter eller mängder av ämnen inte får överskridasRelativa bedömningsgrunder där man tar ställning till graden av en avvikelseExempel på absoluta bedömningsgrunder är Rikt- och gränsvärden, Normer för miljö- och hälsokvalitet och exempel på relativa bedömningsgrunder är Tillstånd, jämförvärden, BAT (Best Available Technology). För enbart att nyttja tillstånd och jämförvärden som bedömningsgrund behöver kunskapsbildningen utökas. Det innebär mer provtagning och att fler analyser kommer att erfordras. Används normer för hälsa och miljö, som till exempel dricksvatten- eller ytvattenkriterier kommer i många fall acceptabla halter hos väg- och järnvägsbyggnadsmaterial att upplevas som höga. Den slutliga bedömningsmodellen föreslås ta sin primära utgångspunkt i en bedömning av ett tillstånd följt av normer för miljö- och hälsa. Dessutom bör kriterier avseende återbruk, kvarlämning och deponering beaktas. Med detta som bas kommer olika typfall att kunna identifieras. Dessa kommer att underlätta bedömningen av material allt eftersom erfarenheten ökar. De olika omgivningarna och användningarna kommer att vara relaterade till specifika värden. Vi föreslår att dessa representeras av en gräns som ansluter till miljölagstiftningen, bland annat av begreppet "ringa föroreningsrisk" och / eller "utan risk för negativ miljöpåverkan". I de fall där förutsättningarna avviker från de som beskrivs av typfallen och tillhörande specifika värden, tillämpas projekt MGBs bedömningsmodell.. Modellen baseras på ett ingenjörsmässigt angreppssätt, där man i princip följer ämnen från dess källa i användningen och dess vidare transport i omgivningen till en recipient. Det beräknade resultatet jämförs sedan mot en kravspecifikation för att ta ställning till om en lösning (en platsspecifik kombination av användning och omgivning) med det valda materialet kan nyttjas. Före en bedömning av om ett material är aktuellt eller ej för en bedömning ska materialet passera ett "filter" Filtret ska sortera bort såväl direkt icke önskade, som mycket lämpliga material. I filtretr sorteras material som ej är aktuella att bedöma bort med hjälp av ett antal frågor. Därefter sker en karaktärisering av omgivningen respektive av användningen. Karakteriseringen av omgivningen sker med hjälp av fysikaliska parametrar såsom markanvändning, geologi, hydrologi, yt- och grundvattenkemi etc. Användningen karakteriseras i olika typer av väg- och järnvägskonstruktioner med beskrivning av lämpliga materialtekniska egenskaper och andra egenskaper. På grundval av karaktäriseringen kommer klassificeringar i olika typfall och acceptabla lösningar att kunna göras så bedömningar underlättas framgent. I den samlade bedömningen ställs den sammanställda informationen mot en kravspecifikation. Kravspecifikationen baseras på miljö- och hälsokrav tillsammans med bedömningsgrunder avseende återbruk, kvarlämning och deponering. Utifrån miljö- och hälsokrav klassificeras alternativen i kategorierna:- "inte ringa föroreningsrisk"- "ringa föroreningsrisk" - "utan risk för negativ miljöpåverkan"De alternativ som klassificerats som "utan risk för negativ miljöpåverkan" kan slutligen förordas. Finns det fler än ett alternativ som hamnar i denna kategori är det alternativet som fallit bäst ut i jämförelsen som bör väljas (bästa möjliga teknik). I det fall inget alternativ hamnar i denna klass måste alternativen förbättras och en ny bedömning påbörjas. En tänkbar form av förbättring kan vara att alternativet kompletteras med lämpliga skyddsåtgärder så att hela lösningen (alternativ + skyddsåtgärd) uppnår kravet "utan risk för negativ miljöpåverkan". En annan form av åtgärd kan vara att öka kunskapsnivån i det aktuella fallet och göra en mer objektsspecifik bedömning.

 • 1366.
  Svedberg, Bo
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mácsik, Josef
  LTU.
  Knutsson, Sven
  Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial: ämnestransport i mark - omgivning2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport "Ämnestransport i mark, Omgivning" utgör en del i ett projekt med namnet "Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial" förkortat MGB. Projektet MGB syftar till att ta fram en enhetlig bedömningsmodell för att möjliggöra en samlad bedömning av Användningsaspekter (själva ban- och vägkonstruktionen) och Omgivningsaspekter (omgivande områden) i samband med materialval för vägar och järnvägar. Målsättningen är att modellen ska vara repeterbar och enkel att tillämpa vid materialval och vara oberoende av materialets ursprung. I rapporten har en rad olika aspekter som identifierats vid ett materialval för en ban- eller vägkonstruktion grupperats i två huvudgrupper, Omgivnings- respektive Användningsaspekter. Exempel på aspekter är hydrogeologi, geoteknik, miljöteknik. Inom varje aspekt finns det parametrar som bland annat beskriver förutsättningar för ämnestransport, som till exempel hydraulisk konduktivitet, kornstorleksfördelning och pH. Syftet med denna rapport är att ge en förståelse för hur omgivningens (markens) tekniska och kemiska egenskaper påverkar ämnestransport från en ban- och vägkonstruktion. Utgångspunkten för arbetet är att man med rimlig noggrannhet ska kunna beskriva ämnestransporten i mark. Detta låter sig t ex göras genom att beskriva de styrande parametrarna och med dessa som underlag bedöma förutsättningarna för spridningen från ett objekt. Med bedömningen av ämnestransport som grund, kan sedan en bedömning göras av effekter och konsekvenser på människors hälsa och miljön i stort. Spridning av ämnen från en väg- och bankropp till omgivningen kan ske på olika sätt. Det vanligaste spridningssättet för olika ämnen och substanser är spridning i löst form i vatten, men det finns också andra transportsätt, t ex avgång i gasfas (lättflyktiga ämnen) eller i fast fas med vatten eller luft (partiklar). Parametrar som nedbrytning, fastläggning, utspädning etc medverkar också till att styra omfattningen av ett ämnes spridning kring en väg- eller bankonstruktion. Styrande parametrar Med bakgrund av den kunskap som inhämtats om valda aspekter och tillhörande parametrar har olika typer av ban- eller vägsträckningar studerats översiktligt. I exemplen, som avsett en sträckning genom skogsmark på undergrund av morän respektive en sträckning genom lövskog på undergrund av lera och berg, sammanställdes olika aspekter med deras tillhörande parametrar i tabellform för att beskriva förutsättningarna för bedömning av ämnestransport. Det framgår av arbetet att det finns några huvudfrågeställningar med avseende på transport av ämnen i den mättade zonen som måste vara uppfyllda för att ämnen överhuvudtaget ska transporteras i någon nämnvärd omfattning, till dessa hör att:- Det finns en källa- Det finns vatten som kan lösa och transportera ämnet- Marken kan transportera vatten i nämnvärd omfattning Dessa frågeställningar är primärt relaterade till aspekterna hydrologi och hydrogeologi samt jordartsgeologi. Finns det förutsättningar för transport är det sedan andra aspekter som styr om ämnet uppbromsas (retarderas) på något sätt. Detta kan till exempel ske genom fastläggning, nedbrytning eller omvandling. Den kanske viktigaste är sorption eller fastläggning som dels styrs av jordens kornstorleksfördelning och dels av markkemiska förutsättningar. Många av de parametrar som erfordras för en bedömning av förutsättningar för ämnestransport finns redan idag att tillgå i den byggprocess som tillämpas av Banverket och Vägverket. T ex ingår i tidiga skeden att inhämta kunskap om ett områdes geotekniska förutsättningar. Ur detta kan man inhämta kunskap om olika parametrar som grundvattennivå, jordlagerföljd m fl. Å andra sidan finns det andra parametrar som inte inhämtas idag, i vart fall inte regelmässigt. Till dessa hör t ex olika markkemiska parametrar som beskriver den intilliggande omgivningen.

 • 1367.
  Svedholm, Christoffer
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad. ELU Konsult AB, Stockholm, Sweden.
  Pacoste-Calmanovici, Contin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad. ELU Konsult AB, Stockholm, Sweden.
  Karoumi, Raid
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad.
  Modal properties of simply supported railway bridges due to soil-structure interaction2015Inngår i: COMPDYN 2015, 2015, s. 1709-1719Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Resonance vibration of railway bridges has become an important design issue during the last decade due to the development of new high-speed lines. At resonance it is well known that the damping of the structure has a great influence on the final response. The current paper presents modal parameters, such as modal damping ratios and natural frequencies, derived based on a simply supported Bernoulli-Euler beam on an elastic half-space. In the current chapters of Eurocode dealing with dynamical analysis of railway bridges, the expression for the modal damping ratio is essentially empirical. The novelty of this paper is therefore two-fold: (1) provide modal damping ratios for soil-structure interaction, and (2) show that the damping should not be considered as constant for all modes but it varies depending on the particular mode shape and interaction with the soil.

 • 1368.
  Söderlund, Olov
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Stabilization of Soft Soil with Lime and PetritT-An Experimental Study2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 1369.
  Söderström, Patrik
  et al.
  ATCON AB.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Olofsson, Thomas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Edeskär, Tommy
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mårtensson, Stefan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Zeinali, Amin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Snow grooming using machine guidance for piste management processes: Case study: Ormberget ski piste2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The snow is an increasingly precious commodity to the ski industry's production of pistes. To preserve this commodity is the basis for economic production. The wear on the groomed snow consists primarily of two reasons: skiers and melting. A slope that is optimally processed will last longer and require less maintenance. In addition to this obvious that maintenance must be planned based on where wear has taken place there is an additional planning variable, namely time. Timing is of utmost importance when it comes to snow as a material. A process model will be presented covering a systematic approaches how road construction technologies can be adapted to the snow grooming process. The expected results are a process model which can be used in order to optimize the snow grooming management in order to extend the skiing season. There is possibly two ways of doing this. Firstly to optimize the snow mass haul management process during the skiing season. Secondly re-build the different piste off season to create better environmental conditions during season. This study consists of four kinds of data. Laser scanned data for 3D terrain modeling of ski piste (ground) and collected data by snow groomer for 3D terrain modeling of ski piste during the objective period of investigation. The differences between 3D terrain models by laser scanning and snow groomer is representative of snow depth for corresponding day. Furthermore, in order to verify the method, snow depth and snow surface are measured by group of students from Luleå University of Technology.

 • 1370.
  Sölve, Hov
  et al.
  GeoMind.
  Persson, Erik
  Bjerking.
  Prästings, Anders
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Larsson, Stefan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Korrelationer mellan odräneradskjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck i lera2018Inngår i: Bygg & teknik, ISSN 0281-658X, nr 1, s. 55-58Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 1371.
  Taeseri, D
  et al.
  Department of Civil Engineering, ETH Zurich, Zurich, Switzerland.
  Laue, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Otsubo, M
  Department of Civil Engineering, University of Tokyo, Tokyo, Japan.
  Towhata, I
  Department of Civil Engineering, University of Tokyo, Tokyo, Japan.
  New mitigation method for pipeline uplift during seismic event2016Inngår i: Geotechnical Research, E-ISSN 2052-6156, Vol. 3, nr 2, s. 54-64Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Tohoku earthquake in 2011 caused several damages to the pipeline network in the Tokyo Bay area. Predominantly, the main damages were noticed in the artificial islands, where liquefaction destroyed and deformed numerous embedded pipelines. During a seismic event, lifeline systems are subjected to buoyancy forces in the liquefied soil, causing permanent deformations to pipelines and interrupting their serviceability. The current mitigation methods (backfill improvement) are not suitable for regions prone to future earthquakes because pipe excavation and improvement is time-consuming and costly. Therefore, the aim of this study is to present a new effective mitigation method: the so-called horn-type structure. This innovative mitigation method was analysed with different analytical, experimental and numerical methods.

 • 1372.
  Taeseri, Damoun
  et al.
  Institute for Geotechnical Engineering, ETH Zurich, Switzerland.
  Laue, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Martakis, P.
  ETH Zurich, Switzerland.
  Chatzi, Eleni
  Institute of Structural Engineering, ETH Zurich, Switzerland.
  Anastasopoulos, Iannis
  Institute for Geotechnical Engineering, ETH Zurich, Switzerland.
  Static and dynamic rocking stiffness of shallow footings on sand: centrifuge modelling2018Inngår i: International Journal of Physical Modelling in Geotechnics, ISSN 1346-213X, Vol. 18, nr 5, s. 315-339Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Small-strain foundation response has mostly been studied analytically, with limited experimental verification against 1g physical model tests. This paper revisits the problem of small-strain foundation response, conducting a series of centrifuge model tests, aiming to eliminate the limitations of 1g testing. A centrifuge modelling technique is developed, combining static pushover and dynamic impulse testing for similar systems. To allow for derivation of meaningful insights, a novel procedure for in-flight measurement of the distribution of shear modulus with depth is also developed. The latter combines spectral analysis of surface waves (SASW) measurement of the shear modulus G0 at the surface, and estimation of the distribution of the shear modulus G with depth using acceleration measurements in shaking tests. A novel centrifuge tube-actuator is developed and employed to discharge spherical projectiles against single-degree-of-freedom models lying on shallow foundations on sand. This allows generating dynamic impulse excitation, which is used to measure the small-strain dynamic rocking stiffness. The developed actuator is versatile, and was also used for in-flight SASW testing. The centrifuge model tests are shown to confirm the widely used and well-known formulas. This good agreement can also be seen as a confirmation of the validity of the developed experimental techniques. 

 • 1373.
  Taeseri, Damoun
  et al.
  ETH Zurich.
  Martakis, Panagiotis
  ETH Zurich.
  Chatzi, Eleni
  ETH Zurich.
  Laue, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  A centrifuge: experimental study in the soil and structure interaction effect on a SDOF systemMendeleyCSVRISBibTeX2016Inngår i: Eurofuge 2016: 3rd European Conference on Physical Modelling in Geotechnics, Nantes, France, June 1-3, 2016, 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Soil Structure Interaction (SSI) refers to structural elements in contact with soil and implies the response of the system to an external loading. Up to now, the importance of this effect is not thoroughly taken into account in the design codes. In praxis, geotechnical engineers tend to replace the foundation with a stiff inclusion while structural engineers assume springs or fixed boundary conditions in simulating foundations. In this work, a set of centrifuge experiments are conducted in order to highlight the influence of specific soil and structural parameters within the context of the SSI effect. The chosen model represents a SDOF system founded on homogenous soil. The main purpose of this experimental and analytical work is to examine the influence of the slenderness ratio between structure and soil to the magnitude of the SSI effects. These effects are quantified through the commonly adopted index of Period Lengthening Ratio (PLR). A centrifuge – experimental study in the soil and structure interaction effect on a SDOF system

 • 1374.
  Taeseri, Damoun
  et al.
  ETH Zurich.
  Otsubo, Masahide
  Imperial College London.
  Laue, Jan
  ETH Zurich.
  Towhata, Ikuo
  University of Tokyo.
  New mitigation method for pipelines under the effect of buoyancy forces during seismic events2015Inngår i: Geotechnical engineering for infrastructure and development: proceedings of the XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering / [ed] M.G. Winter, London: Research Publishing Services, 2015, Vol. 4, s. 2213-2218Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Lifeline systems in liquefiable soils are subjected to buoyancy forces during seismic events, causing permanent deformations to pipelines and interrupting their service (e.g. water supply, sewerage, etc.) for extended periods of time. For example, the Great East Earthquake and the Niigata Chuetsu Earthquake (Mimura et al. 2011) caused significant damage through floating of underground lifelines. Different mitigation methods, such as soil compaction, cement mixing or continuous structural measures, are currently used to reduce the liquefaction potential of the fill material. However, these methods are expensive and time consuming when considering the size of the lifelines' networks. This paper studies the "horn-type-structure" as a mitigation method, which is less expensive, more effective and faster to build for existing lifelines. One of the advantages of this method is that the horn-type-structure can be installed in strategic locations across the lifeline network only, thus reducing the overall amount of soil excavation along the entire network. Small scale experiments were conducted at the University of Tokyo and centrifuge tests were conducted at ETH-Zurich, aiming to understand the mechanism better and to develop a calculation method.

 • 1375.
  Taghizadeh Vahed, Amir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Drift, underhåll och akustik.
  Enhanced K-Nearest Neighbors Method Application inCase of Draglines Reliability Analysis2018Inngår i: Proceeding of MPES - SWEMP 2018 / [ed] R. Singhal, E. Widzyk-Capehart, A. Hekmat, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Dragline’s availability plays a major role in sustaining economicfeasibility and operation of opencast coal mine. Thus, its reliability is essentialfor the production availability of mine. The dragline’s reliability and maintenanceoptimization are key issues, which should seriously be considered. Draglines’unexpected failures and consequently unavailability result in delayed productionsand increased maintenance and operating costs. The applications ofmethodologies which can predict the failure mode of dragline based on thehistorical dataset of failure are not only useful to reduce the maintenance andoperating costs but also increase the availability and the production rate of miningmachineries. In this research a historical failure dataset of a dragline has beenutilized in order to analyze and conduct predictive maintenance. Authors havealready utilized the K-Nearest Neighbors (KNN) algorithm in order to predict thefailure mode; however, there was a chance of getting into local optimum byutilization of the mentioned methodology. In this case, combination of GeneticAlgorithm and K-Nearest Neighbor algorithm (i.e. called enhanced K-NearestNeighbors) was applied for the failure dataset, so the probability of localoptimum has been decreased by application of Genetic Algorithm. In previousstudies, the Artificial Neural Network methods and conventional method of KNearestNeighbor has been applied to the same dataset, yet the result fromenhanced K-Nearest Neighbor reveals better regression analysis.

 • 1376.
  Tajbakhsh, Mohammad
  et al.
  Regional Water AuthorityKermanshahIran.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Comparative study of multi-station method and Hershfield’s approaches for PMP determination (case study: Northeast of Iran)2018Inngår i: Sustainable Water Resources Management, ISSN 2363-5037Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The maximum daily rainfall values for 36 homogeneous stations in the northeast of Iran were adopted to estimate the appropriate Probable annual Maximum Precipitation 1-day precipitation (PMP24) values. PMP24 was found as 128.2–284.2, 62.7–160.2 and 124 mm for Hershfield 1, Hershfield 2 and multi-station approach, respectively. The ratio of PMP24 to the highest observed 1-day rainfall was consistent for the second approach of Hershfield. It was in harmony with the multi-station method, but varied widely for Hershfield 1. This may be the result of different record length effect on Hershfield 1 approach. Finally, the map of PMP24 isochrones was prepared for the second approach of Hershfield for over northeast of Iran.

 • 1377.
  Taule, Christoffer
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Soil Nailing: a Monte Carlo Simulation of Soil Parameters2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 1378.
  Tayebiyan, Aida
  et al.
  Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
  Mohammad, Thamer Ahmad
  University of Baghdad, Jadriya, Iraq.
  Al-Ansari, Nadhir
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Malakootian, Mohammad
  Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
  Comparison of Optimal Hedging Policies forHydropower Reservoir System Operation2019Inngår i: Water, ISSN 2073-4441, E-ISSN 2073-4441, Vol. 11, nr 1, artikkel-id 121Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Reservoiroperation rules play an important role in regions economic development.Meanwhile, hedging policies are mostly applied for municipal, industrial, andirrigation water supplies from reservoirs and it is less used for reservoiroperation for hydropower generation. The concept of hedging and rationingfactors can be used to maintain the water in a reservoir for the sake ofincreasing water storage and water head for future use. However, water storageand head are the key factors in operation of reservoir systems for hydropowergeneration. This study investigates the applicability of seven competinghedging policies including four customary forms of hedging (1PHP, 2PHP, 3PHP,DHP) and three new forms of hedging rules (SOPHP, BSOPHP, SHPHP) for reservoiroperation for hydropower generation. The models were constructed in MATLABR2011b based on the characteristics of the Batang Padang hydropower reservoirsystem, Malaysia. In order to maximize the output of power generation inoperational periods (2003–2009), threeoptimization algorithms namely particle swarm optimization (PSO), geneticalgorithm (GA), and hybrid PSO-GA were linked to one of the constructed model(1PHP as a test) to find the most effective algorithm. Since the results demonstrated the superiority of the hybrid PSO-GA algorithm compared to either PSO or GA, the hybrid PSO-GA were linkedto each constructed model in order to find the optimal decision variables of eachmodel. The proposed methodology was validated using monthly data from 2010–2012.The results showed that there are no significant difference between the output of monthly meanpower generation during 2003–2009 and 2010–2012.The results declared that by applying the proposedpolicies, the output of power generation could increase by 13% with respect tothe historical management. Moreover, the discrepancies between mean powergenerations from highest to lowest months were reduced from 49 MW to 26 MW,which is almost half. This means that hedging policies could efficientlydistribute the water-supply and power-supply in the operational period andincrease the stability of the system. Among the studied hedging policies, SHPHPis the most convenient policy for hydropower reservoir operation and gave thebest result.

 • 1379.
  Tengelin, Elin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Vetterlund-Handberg, Martina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  ÅTERANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Återanvändningen av schaktmassor inom anläggningsbranschen är i dagsläget begränsad. Bland annat på grund av otydliga regelverk samt låga kostnader och hög tillgänglighet av jungfruliga material. Trots att schaktmassor har en hög potential att återanvändas finns det andra alternativ för överskottsmassor som uppstår i ett projekt som är mer fördelaktiga för entreprenörer. Svårigheterna kring återanvändning av schaktmassor är det som skall undersökas och målet med rapporten är följaktligen att undersöka möjligheterna att främja återanvändning av schaktmassor inom anläggningsbranschen. Målet kommer att besvaras med hjälp av två frågeställningar: (1) Hur kan återanvändningen av schaktmassor främjas inom anläggningsbranschen? (2) Hur kan en återanvändningsterminal öka återanvändningen av schaktmassor?

  Metod: Metoderna som valts för att samla empiri till studien är litteraturstudie, dokumentanalys och intervjuer. Litteraturstudien och dokumentanalysen skapade en kunskapsuppbyggnad inom ämnet som bland annat låg till grund för utformningen av intervjuerna. Intervjuerna har genomförts tillsammans med tio respondenter från åtta olika företag inom anläggningsbranschen.

  Resultat: De regelverk och lagar som finns kring hanteringen av schaktmassor ses som det största hindret för återanvändningsmöjligheterna. Svårigheterna att få ekonomisk vinst i återanvändningsprocessen samt långa transporter är också bidragande orsaker. Även de geotekniska egenskaperna på schaktmassornas kan vara problematiskt, dels för att massorna skall klassificeras enligt sin byggbarhet samt att de skall vara jämförbara med jungfruligt material.

  Konsekvenser: Slutsatserna som dragits utifrån studien är att det krävs ett ökat samarbete inom branschen för att återanvändningen av schaktmassor skall främjas. Tydligare kommunikation behövs samt att planering kring masshanteringen bör ske i ett tidigare skeden i projekten. De regelverk och riktlinjer som finns idag behöver omarbetas för att bli tydligare och möjliggöra för ökad återanvändning. En återanvändningsterminal av storskalig verksamhet som placeras centralt skulle bidra till att återanvändningen av schaktmassor ökar vilket minskar miljöpåverkan och gynnar branschen.

  Begränsningar: Studien är begränsad och utförd inom Jönköpings län och intervjurespondenterna är valda utefter de verksamheter som verkar inom länet. Arbetets generaliserbarhet begränsar sig till Sverige eftersom att regelverk och tillvägagångssätt gällande hantering av schaktmassor ser olika ut i andra länder.

  Nyckelord: Utgrävd mark, återanvändning av schaktmassor, återanvändningsterminal, återanvändning av bergmaterial.

 • 1380.
  Tenzer, Robert
  et al.
  The Department of Land Surveying and Geo-Informatics, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.
  Foroughi, Ismael
  Department of Geodesy and Geomatics, University of New Brunswick, Canada.
  Sjöberg, Lars E.
  Division of Geodesy and Satellite Positioning, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Bagherbandi, Mohammad
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS. Division of Geodesy and Satellite Positioning, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Hirt, Christian
  Institute for Astronomical and Physical Geodesy and Institute for Advanced Study, Munich, Germany.
  Pitoňák, Martin
  New Technologies for the Information Society (NTIS), Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 301, Czech Republic.
  Definition of Physical Height Systems for Telluric Planets and Moons2018Inngår i: Surveys in geophysics, ISSN 0169-3298, E-ISSN 1573-0956, Vol. 39, nr 3, s. 313-335Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In planetary sciences, the geodetic (geometric) heights defined with respect to the reference surface (the sphere or the ellipsoid) or with respect to the center of the planet/moon are typically used for mapping topographic surface, compilation of global topographic models, detailed mapping of potential landing sites, and other space science and engineering purposes. Nevertheless, certain applications, such as studies of gravity-driven mass movements, require the physical heights to be defined with respect to the equipotential surface. Taking the analogy with terrestrial height systems, the realization of height systems for telluric planets and moons could be done by means of defining the orthometric and geoidal heights. In this case, however, the definition of the orthometric heights in principle differs. Whereas the terrestrial geoid is described as an equipotential surface that best approximates the mean sea level, such a definition for planets/moons is irrelevant in the absence of (liquid) global oceans. A more natural choice for planets and moons is to adopt the geoidal equipotential surface that closely approximates the geometric reference surface (the sphere or the ellipsoid). In this study, we address these aspects by proposing a more accurate approach for defining the orthometric heights for telluric planets and moons from available topographic and gravity models, while adopting the average crustal density in the absence of reliable crustal density models. In particular, we discuss a proper treatment of topographic masses in the context of gravimetric geoid determination. In numerical studies, we investigate differences between the geodetic and orthometric heights, represented by the geoidal heights, on Mercury, Venus, Mars, and Moon. Our results reveal that these differences are significant. The geoidal heights on Mercury vary from − 132 to 166 m. On Venus, the geoidal heights are between − 51 and 137 m with maxima on this planet at Atla Regio and Beta Regio. The largest geoid undulations between − 747 and 1685 m were found on Mars, with the extreme positive geoidal heights under Olympus Mons in Tharsis region. Large variations in the geoidal geometry are also confirmed on the Moon, with the geoidal heights ranging from − 298 to 461 m. For comparison, the terrestrial geoid undulations are mostly within ± 100 m. We also demonstrate that a commonly used method for computing the geoidal heights that disregards the differences between the gravity field outside and inside topographic masses yields relatively large errors. According to our estimates, these errors are − 0.3/+ 3.4 m for Mercury, 0.0/+ 13.3 m for Venus, − 1.4/+ 125.6 m for Mars, and − 5.6/+ 45.2 m for the Moon.

 • 1381. Tesarik, D.R.
  et al.
  Hustrulid, W.A.
  Nyberg, Ulf
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Assessment and application of a single-charge blast test at the Kiruna mine, Sweden2011Inngår i: Blasting and Fragmentation, ISSN 1937-6359, Vol. 5, nr 1, s. 47-72Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Partikelhastighet (PPV) och avståndsmätningar utförda av svenska forskare presenteras för enskottsladdningar i järnmalm i Kiruna gruvan i norra Sverige. De används tillsammans med teoretiska PPV-värden som beräknats med hjälp av en formel baserad på hydrodynamik för att bestämma skadornas omfattning orsakas av en enda laddning. Denna ekvation, som relaterar PPV till explosiva egenskaper, laddningsgeometri och avstånd från en laddning, tillämpades sedan på en laddning av olika geometri som användes i ortdrivning. En jämförelse mellan beräknade och uppmätta PPV tyder på att strosshålen sannolikt skada läget för hjälparhålen, och att hjälparhålen ger skador där konturhålen sitter. Den praktiska konsekvensen är att typiska skadeberäkningar baserade på mätningar utförda i oskadat berg är konservativa. Detta tyder på att även när begränsningar av sprängskador inte tillämpas för drivning (dvs konturhålen är fulladdade), kan den resulterande skadan bli mindre än förväntat på grund av den vågdämpande effekten som det förspräckta berget utgör. På grund av den dämpande effekten, kommer dålig kontroll av kontursprängning att till vis del vara sälvkorrigerande. Det måste dock starkt betonas att väl en utvecklad utformning av sprängning med kontroll av konturen är mycket fördelaktig i förhållande till både ekonomiska och säkerhetsmässiga aspekter.

 • 1382.
  Thoeni, Klaus
  et al.
  Centre for Geotechnical Science and Engineering, The University of Newcastle, Callaghan, NSW 2308, Australia.
  Servin, Martin
  UMIT Research Lab, Umeå University, Umeå, SE-90187, Sweden.
  Sloan, Scott
  Centre for Geotechnical Science and Engineering, The University of Newcastle, Callaghan, NSW 2308, Australia.
  Giacomini, Anna
  Centre for Geotechnical Science and Engineering, The University of Newcastle, Callaghan, NSW 2308, Australia.
  Designing waste rock barriers by advanced numerical modelling2018Inngår i: Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSN 1674-7755Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Design of waste rock barriers forming safety berms for haul trucks requires knowledge of complex interactions which cannot readily be tested by physical means. An advanced numerical model based on non-smooth multi-domain mechanics is presented together with model calibration using limited full-scaleexperimental data. Waste rock is represented by spherical particles with rolling resistance, and an ultra-class haul truck is represented by a rigid multibody system interconnected with mechanical joints. The model components are first calibrated and then the calibrated model is used for simulating various collision scenarios with different approach conditions and safety berm geometries. Numerical predictions indicate that the width of the berm is most critical for efficiently stopping a runaway truck. The model can also predict if a certain berm geometry is capable of stopping a runaway truck. Results are summarised in a series of diagrams intended for use as design guidelines by practitioners and engineers.

 • 1383.
  Thorbjörnson Lind, Thomas
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Rockfalls from rock cuts beside Swedish railroads: A full scale fieldtest, to investigate rockfalls and how rock bounces2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Rockfalls is a major problem around the world, if they occur in populated areas, they can cause major damage to infrastructure, injure or kill people. For this reason, it is important to be able to predict where the risk of rockfalls and how to prevent and protect populated areas from them. However, it is no easy task to predict rockfalls. Although if an area with potential area for rockfall is localized it may seem easy to construct protective meshing or bolting potential blocks down. But in many cases this is not easy to do due to practical issues or economic reasons, for example in rock cuts on older railways in Sweden. Fall heights from rock cuts like that are not particularly high but the risk of damage to the trains and infrastructure in the track area is high, however, it is unknown how extensive the damage may be. Trafikverket, the Swedish authority responsible for Sweden's roads and railways, has for some years investigated a new method for classifying and minimize the risk of rockfalls from rock cuts next to the railways. This study include aims to include the potential maximum distance of a block from the rockfall can travel to the existing method.

  This master's work is part of the investigation and will include full scale field test where the rockfalls are examined by filming them and then evaluate the “bounce coefficient”, coefficient of restitution, from the individual rockfalls using photogrammetric methods. During the field study, a geotechnical testing equipment, DCP test rig, to be evaluated for its ability of an easy way in the field to produce an estimated value on the coefficient of restitution. During the evaluation, two rockfall simulating software be used to investigate how well the results from them match the true blocks movements.

 • 1384.
  Toromanovic, Jasmina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  On Parameter Identification for Better Predictions of Dam Behaviour2018Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Numerical modelling is often needed as a tool to predict the behaviour and assess the safety of dam structures. Embankment dam structures analyses are quite complex and potential failures are hazardous. Predictions of dam behaviour by numerical modelling rely on knowledge about the mechanical properties of the materials the dam is constructed with. The materials included in a dam vary significantly because zones in the dam have different functions. In order to conduct reliable modelling, parameter values defining the stress-strain relationship of the materials are needed to be assigned.

   Obtaining information about the mechanical behaviour in already existing embankment dams is usually challenging. As many dams are old, there might be a limited amount of information available of the materials used, construction methods and mostly about the stress-strain relationship of the soil. Traditionally, field sampling is performed in order to obtain such information. However, conventional field sampling might negatively affect the dam body and thereby the performance as well as the safety of the dam. This is of special importance if sampling is performed in the impervious (core) part. Since traditional sampling might harm the dam body, use of non-destructive methods would be advantageous to utilise for obtaining information about the stress-strain relationship and the strength in a dam structure.

   An option for a non-destructive method is parameter identification by inverse analysis. The idea of inverse analysis is to calibrate finite element models towards field measurements. In the calibration process, the input for a stress-strain relationship (constitutive model) is modified until the discrepancy between the output of the numerical model and the associated chosen field measurement is minimised. The agreement between output from the numerical model and reality is measured by an objective function that will calculate the error. In order to automatically search for the minimum a search algorithm is utilised in the optimisation process. When the objective function is minimised, the calibration of the material parameters is done.

   In previous research at Luleå University of Technology, the method of inverse analysis was applied to an embankment dam. The finite element program PLAXIS was used in combination with an optimisation code. The optimisation code includes an objective function (for error evaluation) and a search algorithm. The genetic algorithm was employed as search algorithm, since it is known for its robustness and efficiency as well as the fact that it provides a set of solutions instead of one unique answer. This is beneficial from a geotechnical point of view, since engineering judgement can be included in the final choice of solution.   

   The first study in the present thesis deals with a case study of an embankment dam, where a simple model calibration was performed. This was a part of a larger study, at the ICOLD Benchmark Workshop in 2017, where the work presented here was forming one of the contributions. In order to have a model response similar to reality, the contributors were asked to choose constitutive models and calibrate them. The calibration was done by manually changing the input for the constitutive model chosen. While the response of the numerical finite element model was capturing the trends of measured total stresses and pore pressure in the dam quite well, there were difficulties in capturing the long term deformations of the dam. This was a challenge for all contributors. An idea for improving the model response, is to run a more advanced calibration by inverse analysis.

   In the second study in the thesis, predictions are presented for the embankment dam that inverse analysis was previously conducted for at LTU. Strengthening actions in form of a new berm were performed at the dam. With identified material parameter values from the inverse analysis, predictions were conducted both before and after the strengthening measures. The predicted deformations were compared to deformation data from inclinometer measurements.  A reasonably well agreement was obtained with the real deformations. The trend of the deformations was replicated and the magnitudes of the deformations were in the right order. The study is indicating that predicting future dam behaviour based on results from inverse analysis can be done reasonably well.

   In the third and final study in the thesis, effects of random measurement error on the performance of the genetic algorithm for soil parameter identification are assessed. Also here, with the application to the embankment dam used in previous research at LTU. Optimisations were performed against inclinometer measurements. To be sure that the constitutive model can find the correct solution, synthetic (i.e. numerically generated) inclinometer data was utilised. Perturbations were randomly generated within chosen intervals of error and added to the numerically generated deformations.

   The genetic algorithm showed its robustness, by continuing to search for solutions without breaking down even if the field data was substantially perturbed. Considering usual errors for inclinometer measurements, the genetic algorithm can deliver good solutions. The inclinometer errors used were taken from literature, and thereafter related to the perturbations of the numerically generated data. Dealing with errors that are becoming gradually larger than what can be considered as usual, problems are faced by the genetic algorithm. In this cases it is difficult to find a solution, and if solutions are found they might significantly deviate from the unperturbed optimum solution.

   The three studies handled in this thesis are treating aspects of back analysis of embankment dams; from a simple calibration, to predictions based on material parameters from advanced inverse analysis and finally effects of errors on the genetic algorithm. It been shown that using inverse analysis for already existing embankment dams is very beneficial for the material characterisation and is forming a step towards better predictions of future dam behaviour.

 • 1385.
  Toromanovic, Jasmina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Laue, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Utvärdering av dammars tillstånd2018Inngår i: SwedCOLD Nyhetsbrev, nr 2, s. 14-15Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 1386.
  Toromanovic, Jasmina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Laue, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Assessment of Arching and Cracking Potential by Numerical Modelling: A Case Study of the Mornos Dam2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 1387.
  Toromanovic, Jasmina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Laue, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Use of parameters identified by inverse analysis in an earth- and rockfill dam application2017Inngår i: 85th Annual Meeting  of International Commission on Large Dams, 2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 1388.
  Toromanovic, Jasmina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Sipola, Johanna
  ÅF Hydropower Industry.
  Effects on an earth and rockfill dam undergoing dam safety measures2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Over the lifetime of a dam several measures are usually taken in order to assure the stability and the performance of the dam. In this case a hydropower dam in Northern Sweden is in need of dam safety measures. The question arose, what consequences there might be when such measures are performed. In order to estimate these effects, simulations have been carried out in the finite element programme PLAXIS 2D. Thereby, the deformations and the stability of the dam for the planned work can be evaluated. The performed simulations are based upon previously conducted research at Luleå University of Technology, where soil parameters in the investigated dam were identified by a method of inverse analysis.Three sections have been analysed: A, B and C. In section A increasing pore water pressure has been observed at the downstream side of the dam. Thereby it has been concluded that a new drainage system is needed; new trenches of large size are to be excavated. In section B new toe berms are planned, due to the requirement that the dam should be able to divert leakage without erosion occurring at the dam toe. This contains soil material that might degrade when stresses are increased, with intensified deformations as a consequence. In section C a new berm is to be constructed, before this can be conducted an excavation is performed at the toe of the dam.The results have shown deformations of an acceptable magnitude and factors of safety that indicate conditions for the planned dam safety measures. Numerical values of deformations and factors of safety can be utilised as an attempt to establish alarm values for the stability of the dam. The finite element method is a useful tool for this kind of evaluation.

 • 1389.
  Toromanovic, Jasmina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Laue, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Effects of Measurement Error on the Genetic Algorithm in Soil Parameter Identification for an Earth- and Rockfill Dam2017Inngår i: ICSMGE 2017: 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 19th ICSMGE Secretariat , 2017, s. 2443-2446Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  It is usually difficult to determine values for soil parameter values in earth- A nd rockfill dams by traditional methods. Field sampling is not easily performed, especially in the impervious parts, since the performance and safety of the dam structure may be affected in an unfavourable way. Therefore other methods, preferably non-destructive, are needed to investigate the mechanical behaviour. Inverse analysis has been utilised to identify soil parameter values for an earth- A nd rockfill dam. An error function and a genetic search algorithm were combined with a finite element software to perform the analysis. The model parameters in the chosen constitutive model were calibrated until the horizontal deformations corresponded to the horizontal inclinometer deformations. Errors or irregularities in field measurements can occur, for instance based on the accuracy of the equipment. In this study, the performance of the genetic algorithm was investigated, when applied to identify soil parameters for a dam. Added perturbations to simulated inclinometer data are randomly generated within a chosen interval of error. The results showed that the genetic algorithm found a minimum for the error function even though the field data was substantially perturbed. Errors up to 10% were shown to have minor impact

 • 1390.
  Toromanovic, Jasmina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Laue, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Effects of random measurement error on the genetic algorithm in soil parameter identification for an earth- and rockfill dam2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 1391. Trouve, Emmanuel
  et al.
  Mercier, Gregoire
  Fauvel, Mathieu
  Bruzonne, Lorenzo
  Ban, Yifang
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Geoinformatik.
  Foreword to the Special Issue on Analysis of Multitemporal Data and Applications2016Inngår i: IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, ISSN 1939-1404, E-ISSN 2151-1535, Vol. 9, nr 8, s. 3356-3358Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 1392.
  Tsegay, Haftom Tesfay
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Vibration caused by sheet pile driving- effect of driving equipment2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 poäng / 120 hpOppgave
  Abstract [en]

  In many construction works in urban areas vibratory driving is the most widely used technique toinstall sheet piles. But due to vibration-sensitive equipment and structures the amount of inducedground vibration need to be minimized. Hence, it is important to select appropriate vibratorparameters that will minimize the level of induced ground vibration.The main objective of this thesis is to study the effect of the vibratory parameter eccentricmoment (vibrator displacement amplitude) on the induced ground vibration during sheet piledriving. To achieve the objective, a literature review and a full-scale field test has beenconducted. The literature review was conducted to provide guidance for the evaluation of thefield test results.The field study was performed in Uppsala in June 2018, where a series of six sheet pile drivingtests were conducted, the first three sheet piles were driven with lower vibrator displacementamplitude and the next three with higher vibrator displacement amplitude, but the same drivingfrequency was used for all six sheet piles. Five tri-axial accelerometers were used to measure thevibration amplitude on vibrator, sheet pile and ground.Important findings of the field study confirmed that, driving sheet piles with higher eccentricmoment will induce lower ground vibration and higher sheet pile penetration speed incomparison to driving with lower eccentric moment. Limitations and possible future researchworks are pointed out.

 • 1393.
  Tvinghagen, Adam
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
  Arching Stability in Shallow Tunnels: A comparison between analytical and numerous solutions2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 1394.
  Umar, Sraj Banda
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Sjöberg, Jonny
  Itasca Consultants AB, Luleå.
  Savilahti, Thomas
  Loussavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) Malmberget Mine, Gällivare.
  Modelling of caving and deformation mechanisms of the hangingwall of the Printzsköld oreboby at Malmberget mine2017Inngår i: The Southern African Journal of Mining and Metallurgy, ISSN 2225-6253, E-ISSN 1543-9518, Vol. 117, nr 4, s. 351-360Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Sublevel caving in Malmberget mine results in mining-induced surfacedeformation. One of the currently mined orebodies is the Printzsköldorebody. As mining deepens there is need to assess the behaviour of thecave formed in the subsurface above this orebody. Numerical analysis wasused to assess the effects of extraction to deeper levels and performstrength parametric studies. Stress redistribution was studied, and theresults showed high stress buildups in the hangingwall and the crownpillar. Two failure mechanisms have been identified – shear and tensile.Reducing cohesion by 50% increased the area of the yielded zone by morethan 100% in the hangingwall.

 • 1395.
  Uotinen, Lauri
  et al.
  Aalto University, Finland.
  Korpi, Eero
  Aalto University, Finland.
  Hartikainen, Ari
  Aalto University, Finland.
  Yorke, Raphael
  Aalto University, Finland.
  Johansson, Fredrik
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE).
  Rinne, Mikael
  Aalto University, Finland.
  A method to downscale joint surface roughness and to create replica series using 3D printed molds2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In order to determine the in-situ shear strength of rock joints, large scale testing is required. However, this is both expensive and difficult to execute. One possible method to overcome this may be to use photogrammetry to capture large joint surface roughness in-situ and downscale it to replica samples, which could be sheared in laboratory. In this paper, as a first part in such a method, a technique to digitize surface roughness and to produce replica samples for laboratory shear testing from a larger joint sample are presented. First, a thin granitic rock slice with dimensions of 1.75 m x 0.95 m of granitic intact rock was chosen for the study. The joint surface is fresh and created through tensile induced splitting. The large joint sample is digitized using photogrammetry. Then, one full-scale 1.7 m x 0.6 m geometry is cropped from the digitized joint geometry and then subsamples at 10x, 7.5x, 5x, 2.5x and 1x scales. All sub-geometries are scaled down digitally to produce 0.17 m by 0.06 m geometries. The geometries are used to make casting molds both positive and negative to produce samples with perfect matedness. The casting molds are 3D printed in polylactic acid plastic and C60/75 concrete is cast to produce a replica series. In addition to the creation of this replica series, two pilot replicas are also tested using a portable shear box with a 0.5 MPa normal pressure. The results from the pilot rounds are presented and discussed. Finally, suggestions for future research are given.

 • 1396.
  Vahdati, Pooya
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  CFD simulation of water behavior in bottom outlet channel of Storfinnforsen dam2010Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The focus of this project is to simulate the water behavior downstream of the Storfinnforsen dam, located in the centre of Sweden. Specifically, this will compare a simulation of the water in the curved channel after the bottom outlet to results obtained from hydraulic physical modeling tests carried out by Vattenfall R & D company at Älvkarleby laboratory. The parameters of velocity, depth of water while the gate is fully open and the variable level of water in the reservoir were compared with the velocity and depth parameters found in the physical model.

 • 1397.
  Vahdati, Pooya
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Identification of soil parameters in an embankment dam by mathematical optimization2014Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The finite element method (FEM) has been widely used to analyse earth and rockfill dams. In a finite element analysis a proper constitutive model has to be chosen for each part of the dam in order to simulate the relation between stresses and strains. The zones of an earth and rockfill dam have different functions. Because of that the zones normally consist of various soil types for which the stress/strain response could vary considerably. For each dam zone, suitable values have to be assigned to the parameters included in the constitutive model chosen. In general, laboratory tests and/or field tests of the soil are needed as a basis for this parameter evaluation. However, many dams are old and limited information might be available regarding the soil materials being used in the dam structures. In dams, it is normally very difficult to take up soil samples for testing, especially from the central impervious part, since this might affect the dam performance and the safety of the dam. For dams it would be advantageous if constitutive parameter values could be determined with some non-destructive method. Inverse analysis provides a possibility to determine the constitutive behaviour of different materials within the dam structure under the condition that the dams have been equipped with various instrumentations, for monitoring dam performance, which record data such as pore pressures, deformations, total stresses and seepage etc. In the method of inverse analysis, two separate parts are included: (1) an optimization method consisting of an error function and a search algorithm and (2) a numerical method to solve the partial differential equations arising in stress-strain analysis of structures. In this study, inverse analysis of a dam case was performed with a commercial finite element program Plaxis and the genetic algorithm was utilized as the search algorithm in the optimization method. The genetic algorithm was chosen due to its robustness and efficiency, particularly since it provides a set of solutions close to the optimum solution instead of one unique answer; a set of solutions is more practical from a geotechnical perspective. In the proposed inverse analysis a finite element model is calibrated automatically by changing the values of the input parameters of the selected constitutive model in different dam zones until the discrepancy between the measured results by dam instrumentations and the corresponding computed results is minimized.In order to examine the efficiency and robustness of the genetic algorithm, the research was initially focused on a synthetic case study. The synthetic case, a set of model parameters known in advance, is a good test of the mathematical basis used in the optimization, i.e. the objective function and the search algorithm. The Mohr-Coulomb model was chosen for all dam zones, as an initial choice for this research, chiefly because of its simplicity. A very good agreement for the optimization against the synthetic case was obtained. The practical outcome of an inverse analysis clearly depends on the ability of the constitutive models chosen to capture the real soil behaviour in the different dam zones. A proper choice of a constitutive model provides an opportunity to calibrate the finite element model properly. Therefore, in the next step the Hardening soil model, an advanced constitutive model, was chosen for optimization on the dam. In this part of the research, two cases (A and B) based on different reservoir water levels and number of berms constructed, were analysed. All the data of horizontal displacement were received from exactly the same positions in the geometry as the measurements carried out with the single inclinometer. The results of inverse analyses showed that the Hardening soil model is able to capture better the soil displacements within the dam structure, especially at the crest part, compared to the Mohr-Coulomb model.Finally, it was concluded that inverse analysis is a practical tool for identifying soil material properties of earth and rockfill dams and provides a non-destructive method for dam engineers to obtain more information about the dams. Moreover, if inverse analysis applications become available in commercial finite element software, it would certainly be a valuable tool for dam engineers assessing dam performance and dam safety.

 • 1398.
  Vahdati, Pooya
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Levasseur, Séverine
  Département ArGEnCo Service de Géomécanique et géologie de l'ingénieur Université de Liège.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Inverse Hardening Soil Parameter Identification of an Earth and Rockfill Dam by Genetic Algorithm Optimization2014Inngår i: The Electronic journal of geotechnical engineering, ISSN 1089-3032, E-ISSN 1089-3032, Vol. 19, nr N, s. 3327-3349Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper presents a study of identification of constitutive parameter values in the Hardening soil model by inverse analysis of an earth and rockfill dam application. The authors have experience from a previous study on the same case with the Mohr-Coulomb model. The objective of this research is to examine if the inverse analysis technique can be successfully used for this type of application and choice of constitutive model. The values of soil parameters are determined based on horizontal deformations obtained from installed instrumentations in the dam. The quantities that are monitored in the dam can be numerically predicted by a finite element simulation. In inverse analysis, constitutive parameter values are chosen in such a way that the error between data recorded by measurements in the dam and numerical simulation is minimized. An optimization method based on the genetic algorithm was applied to search for the minimum error in the search domain in this study. Optimizations have initially been performed in a large search domain in order to find a criterion identifying the best solutions. Thereafter, the optimizations were limited to this criterion in order to find the best set of solutions close to the optimum point. Moreover, the error function topology and smoothness was examined as well. It was overall concluded, that the inverse analysis technique could be effectively used for earth and rockfill dam applications, despite the fact that the technique is expensive in terms of computational time.

 • 1399.
  Vahdati, Pooya
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Levasseur, Séverine
  Département ArGEnCo Service de Géomécanique et géologie de l'ingénieur Université de Liège.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Inverse Mohr-Coulomb soil parameter identification of an earth and rockfill dam by genetic algorithm optimization2013Inngår i: The Electronic journal of geotechnical engineering, ISSN 1089-3032, E-ISSN 1089-3032, Vol. 18, nr X, s. 5419-5440Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper presents a study of identification of constitutive parameter values in the Mohr-Coulomb model by inverse analysis of an earth and rockfill dam application. The objective is to examine if the technique of inverse analysis can be effectively used for this type of case. The values of soil parameters are determined based on horizontal deformations recorded from installed instrumentations in the dam. The quantities that are monitored in the dam can be numerically predicted by a finite element simulation. In inverse analysis, constitutive parameter values are chosen in such a way that the error between data obtained by measurements in the dam and numerical simulation is minimized. An optimization method based on the genetic algorithm was utilized to search for the minimum error in this study. Optimizations have been performed against both a synthetic and a real dam case. The effect of the population size in the genetic algorithm was also analysed for this case in order to approach a proper set of solutions close to the optimum point by considering: the finite element computation time and the error function values. The error function topology was examined as well, and it was found to be complex and noisy for this application. The genetic algorithm is known to be a practically good choice of search method for such complicated topologies. It was overall concluded, that the inverse analysis technique studied, could be effectively used for this kind of earth and rockfill dam application despite the fact that, the technique is expensive in terms of computational costs. Inverse analysis has the potential to become a valuable tool for dam engineers assessing dam performance and dam safety if it becomes readily available in commercial finite element software.

 • 1400.
  Vahdati, Pooya
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Levasseur, Séverine
  Université de Liège.
  Mattsson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Knutsson, Sven
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi.
  Inverse soil parameter identification of an earth and rockfill dam by genetic algorithm optimization2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The paper presents a study of constitutive parameter value identification by inverse analysis on an earth and rockfill dam application. The objective is to examine if the technique of inverse analysis can be effectively used for this type of case. In the inverse analysis procedure discussed here, values of constitutive parameters are determined based on data recorded from installed instrumentations in the dam. The quantities that are monitored in the dam can be numerically predicted by a finite element simulation. To perform a finite element simulation, constitutive models have to be chosen and values have to be assigned to the parameters included. In inverse analysis, constitutive parameter values are chosen in such a way that the error between data obtained by measurements in the dam and numerical simulation is minimized. This is accomplished by optimization. The genetic algorithm was utilized as the optimization strategy, to search for the minimum error, in this study. Optimizations have been performed both against a synthetic dam case and a real dam case. It was concluded, that the inverse analysis technique studied, could be effectively used for this kind of earth and rockfill dam application. However, the technique was time consuming. Inverse analysis has the potential to become a valuable tool for dam engineers assessing dam performance and dam safety if it becomes readily available in commercial finite element software.

25262728293031 1351 - 1400 of 1541
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf