Change search
Refine search result
24008240092401024011240122401324014 1200501 - 1200550 of 1209072
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1200501.
  Barmarksinventering av utter i Västerbottens län 20062007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Satsningen på åtgärdsprogram för hotade arter har ökat intresset för, och strukturerat arbetetmed, en lång rad organismer i Sverige. Uttern är en av dem. Inventeringar har genomförts ochsammanställningar om arten har nu presenterats i ett antal län (t ex Andersson 2005b, Bergströmm.fl. 2006, Bisther 2006, Ring 2005).Inom ramen av Länsstyrelsens program för övervakning och uppföljning av utter har andraåret av barmarksinventeringar genomförts i Västerbottens län. Inom loppet av de närmasteåren ska hela länet inventeras. Aktiviteten följer det nationella åtgärdsprogrammet för arten.Resultaten av inventeringarna sommaren 2006 följer det mönstret som började träda fram efterförsta inventeringsåret: Uttern har en vidare spridning i länet än befarad.Sommarens inventeringar har finansierats med hjälp av särskilda medel som ställdes till Länsstyrelsensdisposition av Naturvårdsverket inom ramen av arbetet med åtgärdsprogram förhotade arter. Återigen har Anna Lejon (fd Andersson) hållit i trådarna för fältverksamhetenoch också skrivit rapporten.Uttern (lutra lutra) är ett mårddjur (familjen Mustelidae) och lever i nära anslutning till vatten(Mason och Macdonald 1986). Under 1960-80-talet reducerades den svenska utterpopulationenkraftigt till följd av bland annat jakt och miljögifter. I och med att sjöar, vattendrag ochmarker blir renare söker uttern sig nu tillbaka till sina ursprungliga livsmiljöer (Roos m.fl.2000, Roos 2005) och populationen växer sig starkare. I dagsläget uppskattas den svenska utterpopulationenatt bestå av mellan 1500 och 2000 djur (Bisther och Aronsson 2006). För attkunna förvalta utterpopulationen på ett bra sätt är det nödvändigt att fastställa förekomst (Andersson2005a). I enlighet med rekommendationerna i ”Övervakning och uppföljning av utteri Västerbottens län” (Andersson 2005a) har därför barmarksinventeringar utförts under tvåsäsonger. Målet är att hela länet ska vara inventerat inom ett par år.Under sex veckor i augusti och september 2006 inventerades tio kommuner helt eller delvis iVästerbottens län. Berörda kommuner var Skellefteå, Robertsfors, Umeå, Vännäs, Vindeln,Nordmaling, Bjurholm, Dorotea, Vilhelmina och Storuman.Berörda avrinningsområden under årets inventeringar var: Burälven, Byskeälven, Dalkarlsån,Hörnån, Kålabodaån, Leduån, Lögdeälven, Mångbyån, Rickleån, Sävarån, Tavelån, Umeälven,Åbyälven, Ångermanälven, Öreälven samt kustområdet.Som ett led i samarbetet med Vägverket Region Norr fotograferades och dokumenterades allabroar och vägtrummor på allmänna vägar som besöktes för utvärdering av säkra utterpassager.Fjolårets inventeringar visade att uttern verkar vara mest talrik i inlandet (Andersson 2005b),vilket även årets inventeringar visar. Kustområdena längs med E4:ans sträckning uppvisadebetydligt färre uttertecken än övriga lokaler.

 • 1200502.
  Barmarksinventering av utter (Lutra lutra) i Hallands län 20072008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten baseras på de inventeringar av utter som genomförts av Mia Bisther 2007, på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län. Syftet har varit att dokumentera förekomst av utter samt behovet av utteranpassade faunapassager vid hårt trafikerade vägar, en åtgärd som inte alltid behöver blir speciellt omfattande eller kostsam men som på ett effektivt sätt gynnar arten och dess överlevnad.Inventeringarna har utförts som ett led i arbetet inom åtgärdsprogrammet för bevarande av utter (Lutra lutra). Åtgärdsprogrammet ingår i den storsatsning för hotade växter och djur som Naturvårdsverket genomför i samarbete med länsstyrelserna, med syfte att till år 2015 minska antalet hotade arter med 30 %. Åtgärdsprogram har visat sig vara framgångsrika verktyg för att förbättra situationen för hotade arter. Förhoppningen är att detta material ska ge en fördjupad kunskap om artens status i Halland och utgöra ett viktigt underlag i bevarandearbetet.

 • 1200503.
  Barn och unga i Norden: - en tvärsektoriell strategi för Nordiska ministerrådet 2016-20222016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den visionen slås fast i denna tvärsektoriella strategi för barn och unga i Norden och gör barn och unga i åldern 0–25 år till en prioriterad målgrupp inom Nordiska ministerrådet.

  Ett centralt mål i strategin är att Nordiska ministerrådet i högre utsträckning ska integrera ett barnrätts- och ungdoms- perspektiv i sitt arbete och därmed i högre grad belysa och beakta barn och ungas egna röster. Med utgångspunkt i  FN:s konvention om barnets rättigheter ska Nordiska minister- rådet arbeta för att skydda och främja flickor och pojkars, unga kvinnors och mäns rättigheter samt främja deras möjligheter att utöva dessa rättigheter och kunna vara delaktiga i samhället.

  Barns och ungas välbefinnande och möjlighet att utöva sina rättigheter är en förutsättning för Nordens fortsatta utveckling. Ministerrådet ska bidra till att Norden är en ledande region och föregångare i arbetet för ett samhälle där barn och ungas rättigheter och skilda perspektiv ges utrymme och bidrar till samhällsutvecklingen.

 • 1200504. Samuelson, Gösta (Editor)
  Barn- och ungdomsdiabetes: vårdprogram1987Report (Other academic)
 • 1200505.
  Barn og unge i Norden: – en tverrsektoriell strategi for Nordisk ministerråd 2016–20222016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [no]

  "Norden skal være det beste stedet i verden for barn og unge"

  Dette er visjonen for denne tverrsektorielle strategien for barn og unge i Norden, som gjør barn og unge fra 0 til 25 år til en prioritert målgruppe i Nordisk ministerråd.

  Et sentralt mål med strategien er at Nordisk ministerråd i høyere utstrekning skal integrere et barnerettighets- og ungdomsperspektiv i sitt arbeid, og dermed i høyere grad belyse og ta hensyn til barn og unges egne stemmer.

  Med utgangspunkt i prinsippene i FNs konvensjon om barnets rettigheter skal Nordisk ministerråd arbeide for å beskytte og fremme rettighetene til gutter og jenter, unge kvinner og menn, samt fremme deres muligheter til å utøve disse rettighetene og kunne være deltakere i samfunnet.  Barn og unges velferd og muligheter til å utøve sine rettigheter er en forutsetning for en bærekraftig utvikling i Norden. Ministerrådet ønsker å sikre at Norden er en ledende region i arbeidet for å skape et samfunn der barn og unges rettigheter og perspektiver gis plass, og som gir barn og unge mulighet til å bidra til samfunnsutviklingen.

 • 1200506.
  Mårtens, Ylva (Editor)
  Stockholm University of the Arts, The Department for Acting. Stockholms dramatiska högskola.
  Barnet i dokumentären: åtta essäer om att skildra barn och unga dokumentärt i radio & film/tv2014 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 1200507.
  Barns utveckling i naturen: En studie om utomhusvistelse och hur förskolan kan arbeta för att barnen skal tillvarata ett miljömedvetande2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1200508.
  Åkeson, Mattias (Editor, Contributor)
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society and Media Production - KSM. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Östholm, Niklas (Contributor)
  Folkrörelsernas konstfrämjande, Stockholm.
  Lindstrand, Tor (Contributor)
  KTH Royal Institute of Technology, School of Architecture, Stockholm.
  Edlund, Elisabet (Contributor)
  Bergmancenter, Fårö, Gotland.
  Moltke-Hoff, Lisskulla (Contributor)
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society and Media Production - KSM. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nobel, Jonas (Contributor)
  Uglycute, Stockholm.
  Persson, Eva (Contributor)
  Riksutställningar / Arbetets museum.
  Barnstugan2015Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken är en del av projektet Barnstugan. Boken redogör för en konstnärlig undersökning av två arkitektoniska projekt från slutet av 60-talet. Husen är ett typdaghemsprojekt för Stockholm stad samt Ingmar Bergmans bostad på Fårö. Husen sammanlänkas av det kontor (Abramsons arkitektkontor) som under samma tid projekterade husen. Genom att se på liknelser och skillnader, fysiska och innehållsliga, vill undersöks relationen mellan kollektiv och individ. Till boken har ett antal personer bjudits in att reflektera kring de tematiker projektet tangerar.

 • 1200509.
  Åkeson, Mattias (Artist)
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society and Media Production - KSM. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Barnstugan: The Kindergarten2013Artistic output (Refereed)
  Abstract [sv]

  Filmen är en del av projektet Barnstugan. Filmen är en konstnärlig undersökning av två arkitektoniska projekt från slutet av 60-talet. Husen är ett typdaghemsprojekt för Stockholm stad samt Ingmar Bergmans bostad på Fårö. Husen sammanlänkas av det kontor (Abramsons arkitektkontor) som under samma tid projekterade husen. Genom att se på liknelser och skillnader, fysiska och innehållsliga, vill jag undersöka relationen mellan kollektiv och individ.

 • 1200510.
  Karlsson, Katarina A. (Creator)
  University of Gothenburg.
  Barocka kvinnoideal: Det essentiellt feminina – en konstnärligt gestaltande undersökning genom förmodern musik2014Artistic output (Unrefereed)
  Abstract [sv]

  Barocka kvinnoideal skildrade genom musik av Campion, Händel, Zelenka, Telemann, Lully, Rebel. Muntlig presentation av Katarina A Karlsson som utgår från forskningsprojektet "Det essentiellt feminina – en konstnärligt gestaltande undersökning genom förmodern musik". Presentationen belyser hur genus skapas i förmodern musik och dess relevans idag.

 • 1200511.
  Barrierer på arbeidsmarkedet for kvinner med innvandrerbakgrunn: Nordisk seminar, Oslo 3-4 februar 20032004Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [no]

  Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av et nordisk seminar om innvandrerkvinner og arbeidsliv, arrangert i Oslo 3-5 februar 2003. En viktig bakgrunn for seminaret var den vanskelige situasjonen innvandrerkvinner møter i arbeidslivet. Alle de nordiske landene har en ambisjon om likestilling og likeverdig deltakelse i arbeidslivet. Statistikken viser imidlertid at kvinner har en lavere sysselsetting enn menn, og den viser at personer med innvandrerbakgrunn har lavere deltakelse enn majoritetsbefolkningen. Innvandrerkvinner utsettes for en ”dobbel marginalisering”: de rammes både av sitt kjønn og sin etniske bakgrunn. Selv om dette har vært en realitet i en årrekke, viser statistikken at situasjonen endrer seg meget langsomt. Seminaret hadde et særlig fokus på årsakene til lav yrkesdeltagelse blant ikke-vestlige kvinner. Disse kvinnene utgjør imidlertid ingen ensartet gruppe. Forskjeller i utdanning, sosioøkonomisk bakgrunn, alder og helse vil gi ulike utgangspunkt for yrkesdeltakelse. I løpet av seminaret har vi fått presentert ulike innfallsvinkler både når det gjelder å forstå og handle. En generell oppsummering av disse to dagene er at verken eksisterer enkle forklaringer eller enkle løsninger, men at det jobbes på flere plan samtidig.

 • 1200512.
  Verkade, Gary (Musician)
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Basilika St. Ursula Köln: Orgelkonzert2015Artistic output (Unrefereed)
  Abstract [en]

  Gary Verkade plays music by Dietrich Buxtehude and Johann Sebastian Bach on the international organ series of the Basilika St. Ursula Köln

 • 1200513.
  Basinventering av laguner, rev och sublittorala sandbankar i Östergötlands skärgård 2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sveriges Natura 2000-områden och övriga skyddade ska inventeras i ettinventeringsprojekt som startades av naturvårdsverket 2003. Inventeringenkallas basinventeringen och syftar bland annat till att möjliggöraframtagandet av bra och uppföljningsbara bevarandemål för områdenasnaturvärden.Länsstyrelsen i Östergötland har låtit inventera habitattyperna laguner, revoch sublittorala sandbankar i Östergötlands skärgård. Tonvikten har valts attläggas på laguner. För detta habitat finns en utprovad och fastlagd metodikoch en relativt stor mängd inventeringar har gjorts på olika håll i landet.Syftet med inventeringen av rev och sanbankar är i första hand att ökakunskapen om habitattyperna så att länsstyrelsen kan lämna synpunkter påinventeringsmetoden samt att bidra med kunskap om de typiska arterna förrev respektive sandbankar i denna region.

 • 1200514.
  Basinventering av vattenväxter 2007: Bornan, Brosjön, Kyrksjön, Broviken, Norra Björkfjärden, Kilfjärden, Mårdsjön, Rassa träsk, Ryssevik och Storsjön2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sommaren 2007 inventerades kärlväxter, kransalger och mossor i tio sjöar inom Natura 2000-områden i Stockholms län. Syftet var basinventering av sjöar som redan klassificerats med avseende på naturtyp, samt att ta framunderlag för att möjliggöra klassificering av övriga sjöar.Fynd av de för respektive naturtyp typiska arterna gjordes i samtliga sedan tidigare fem klassificerade sjöar. För övriga sjöarna noterades typiska arter enligt nedan.I den del av Kilfjärden som ligger inom Natura 2000-område noterades den typiska arten kransslinga (Myriophyllum verticillatum). I Ryssevik förekom de typiska arterna kransslinga (Myriophyllum verticillatum) och havsnajas (Najas marina). I Storsjön noterades fyra av de typiska arterna, nämligen kransslinga (Myriophyllum verticillatum), vattenaloe (Stratiotes aloides), vattenstjärna(Ricciocarpus natans) och dyblad (Hydrocharis morsus-ranae).I Mårdsjön och Rassa träsk påträffades inte någon av de typiska arterna.

 • 1200515.
  Baslinjestudie av bottnar i Gullmarsfjorden: en inventering med ROV-teknik2000Report (Other academic)
 • 1200516.
  BASREC Regional Handbook on Procedures for Joint Implementation in the Baltic Sea Region: Version 2 June 20062008Book (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the third evaluation of the Nordic Swan ecolabelling scheme. The evaluation is conducted from the perspective of the public administration, and it examines the role of the Nordic Swan in a policy context. Recommendations are presented for authorities in the Nordic countries and for the bodies operating the schemes on a Nordic and national level. The evaluation focuses on current opportunities and challenges in the operating environment of the scheme. It examines the relations between the Nordic Swan and the EU Eco-label in the Nordic countries, including their governance procedures, popularity and reception in the market. Other current topics addressed include the progress achieved by the Nordic marketing strategy for the Swan and some current governance issues in the scheme, including the grounds for public funding for the Nordic Swan. The report also analyses the relations between the Swan and other environmental information systems. In particular, the report investigates the opportunities and challenges ensuing from the current attention to climate issues for the Nordic Swan. The printed report will be available mid April 2008

 • 1200517.
  BAT - Besta fáanlega tækni til að draga úr álagi á umhverfið.: Samnorræn verkefni varðandi BAT2008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [is]

  Á Norðurlöndunum er löng hefð fyrir samvinnu og einkum og sér í lagi á umhverfissviðinu. Það hefur reynst löndunum hverju fyrir sig gagnlegt og hafa Norðurlöndin tekið þátt í að móta þróunina á alþjóðavísu. Eitt af sviðum þar sem Norðurlöndin hafa haft mikil áhrif, varðar skilgreininguna og lýsinguna á BAT- Best Available Techniques eða bestu fáanlegri tækni. Með sögulegu fordæmi sínu til að koma í veg fyrir umhverfisvandamál hafa Norðurlönd lagt mikið til í alþjóðlegra samninga um hvað það sé innan ákveðinna greina sem líta megi á sem BAT. í þessum bæklingi er sagt frá starfi og niðurstöðum BAT hópsins, bæði í tengslum við norræn og alþjóðleg markmið. Starf BAT hópsins hefur birst í fjölmörgum skýrslum sem koma að góðum notum fyrir yfirvöld, starfsgreinasamtök og fyrirtæki sem starfa með BAT.

 • 1200518.
  BAT - Besta tøka tøknin till minking av umhvørvisárinum.: Úrslit av felags norðurlendskum BAT-arbeiði2008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [fo]

  Norðurlond hava í nógv ár havt stórt gagn av norðurlendska samstarvinum, serstakliga á umhvørvisøkinum. Samstarvið hevur stóra ávirkan á altjóða menningina. Norðurlond hava havt stóra ávirkan á allýsingarnar og ásetingarnar av BAT – Best Available Techniques ella Bestu tøku tøknini. Norðurlendska siðvenjan við at fyribyrgja umhvørvisárin, hevur havt stóran týdning í sambandi við millumtjóðasamráðingar um, hvat ið skal roknast sum BAT fyri ymiskar vinnugreinar. Hesin faldari greiðir frá arbeiðinum hjá BAT bólkinum, og úrslitum í norðurlendskum og altjóða høpi. BAT-bólkurin hevur útgivið fleiri frágreiðingar um BAT, sum eru aktuellar og nýtiligar, bæði hjá myndugleikum, vinnufeløgum og fyritøkum.

 • 1200519.
  BAT - car washing facilities2007Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Key environmental issues in relation to car washes are emissions to water and air, noise and generation of waste. Wastewater discharges contain substances from used cleaning agents, the road surface and from the car itself, and neighboursneighbors of car washes may be disturbed by unpleasant odoursodors and noise. This report provides an overview of the car wash industry in the Nordic countries and environmental impacts associated with car washes. Different systems for wastewater treatment are thoroughly described and information about associated investment costs is given. Risk factors related to discharges are listed and measures for minimizing risks. Advice is given regarding operation and maintenance. Recommendations are also included for wastewater treatment in relation to different sizes of car washes. The purpose of this report is to provide the industry, environmental authorities and consultants with a guide to the state-of-the-art of techniques that can be applied to reduce environmental impacts caused by car washes. The report was financed by the Nordic Council of Ministers' Working Group on Products and Waste through the Nordic Working Group on Best Available Techniques.

 • 1200520.
  BAT - De bedste tilgængelige teknikker til minimering af miljøbelastningen.: Resultater af en fælles nordisk indsats vedrørende BAT.2008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [da]

  Norden har en lang tradition for samarbejde og det i særdeleshed på miljøområdet. Det har været nyttigt for landene hver især, og Norden har været med til at præge udviklingen internationalt. Et af de områder, hvor Norden har haft stor indflydelse, er i definitionen og beskrivelsen af BAT – Best Available techniques eller Bedste Tilgængelige Teknikker. Med den nordiske tradition for at forebygge miljøproblemer har de nordiske lande haft meget at byde på i de internationale forhandlinger om, hvad der inden for en given branche bør betragtes som BAT. Denne pjece fortæller om BAT gruppens arbejde og om resultaterne i forhold til både det nordiske og internationale sigte. BAT gruppens arbejde er formidlet gennem en lang række publikationer, som er aktuelle og anvendelige for både myndigheder, brancheorganisationer og enkeltvirksomheder, som arbejder med BAT.

 • 1200521.
  BAT - De beste tilgjengelige teknikker for å forebygge og begrense miljøbelastning.: Resultatene av en fælles nordisk innsats vedrørende BAT.2008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [no]

  De nordiske landene har en lang samarbeidstradisjon, spesielt når det gjelder miljøspørsmål. Samarbeidet har vært nyttig for hvert enkelt land, og Norden har vært med på å prege utviklingen internasjonalt. Definisjonen og beskrivelsen av BAT – Best Available Techniques eller Beste Tilgjengelige Teknikker – er et av områdene hvor Norden har hatt stor innflytelse. På bakgrunn av den nordiske tradisjonen for å forebygge miljøproblemer har de nordiske landene hatt mye å by på i de internasjonale forhandlingene om hva som bør betraktes som BAT innenfor en gitt bransje. Dette heftet forteller om BAT-gruppens virksomhet og resultater i et nordisk så vel som et internasjonalt perspektiv. BAT-gruppens arbeid er formidlet gjennom en lang rekke publikasjoner som er aktuelle og nyttige for både myndigheter, bransjeorganisasjoner og bedrifter som arbeider med BAT.

 • 1200522.
  BAT - De bästa tillgängliga teknikerna för minimering av miljö-belastningen.: Resultaten av en gemensam nordisk insats beträffande BAT.2008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Norden har en lång tradition av samarbete, särskilt inom miljöområdet. Detta har varit givande för de enskilda länderna och Norden har också medverkat till att prägla utvecklingen internationellt. Ett av de områden där Norden har haft stort inflytande är definitionen och beskrivningen av BAT – Best available Techniques eller Bästa Tillgängliga Teknik. Utifrån den nordiska traditionen att förebygga miljöproblem har de nordiska länderna haft mycket att komma med i de internationella förhandlingarna om vad som inom en given bransch bör betraktas som BAT. Det här häftet beskriver BAT-gruppens arbete och de resultat man uppnått i relation till ett nordiskt såväl som ett internationellt perspektiv. BAT-gruppens arbete förmedlas genom en lång rad aktuella publikationer, som är användbara för myndigheter, branschorganisationer och enskilda företag som arbetar med BAT.

 • 1200523.
  BAT – Fordonstvätt2007Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nyckelfrågor i samband med biltvätt är emissioner till vatten och luft, buller och avfall. Vatten från biltvättanläggningar innehåller ämnen från använda tvättkemikalier, frigörning av material från vägbeläggningar, från fordonet, och närboende till biltvättanläggningar kan störas av buller och lukt. Denna rapport innehåller en översikt över biltvätt anläggningar i de nordiska länderna och miljöpåverkan kopplat till tvätt av bilar. Olika typer av tvättsystem är beskrivna och med information om investeringskostnader. Riskfaktorer relaterade till utsläpp är listade och åtgärder för att minimera dessa risker. Råd ges anseende drift och underhåll. Rekommendationer finns även om behandling av avloppsvatten för de olika anläggningstyperna. Syftet med rapporten är att förse branschen, miljömyndigheter och konsulter med en guide till senaste teknik som kan användas för att reducera miljöpåverkan från biltvättar. Rapporten är finansierad av Nordiska Ministerrådets arbetsgrupp för Produkter och Avfall genom den Nordiska arbetsgruppen för Bästa Tillgängliga Teknik.

 • 1200524.
  BAT - Paras käytettävissä oleva tekniikka ympäristövaikutusten minimoimiseksi.: Pohjoismaiden ministerineuvoston BAT-työn tulokset.2008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [fi]

  Pohjoismailla on pitkä yhteistyöperinne, erityisesti ympäristöasioissa. Yhteistyö on hyödyttänyt kaikkia Pohjoismaita, ja Pohjoismaat ovat yhdessä vaikuttaneet kansainvälisen ympäristöpolitiikan toteuttamiseen. Ympäristöasioissa yksi Pohjoismaiden ministerineuvoston keskeisistä vaikutusalueista on ollut parhaan käytettävissä olevan tekniikan eli BATin (Best Available Techniques) määrittäminen ja kuvaileminen. Pohjoismaat ovat jo pitkään työskennelleet ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, joten ne ovat voineet hyödyntää kokemustaan kansainvälisissä neuvotteluissa eri alojen parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta. Tämä esite kertoo BAT-ryhmän työstä ja sen tuloksista sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Ryhmän työn tuloksista on tehty monia julkaisuja, jotka ovat informatiivisia ja hyödyllisiä BAT-asioiden parissa työskenteleville viranomaisille, organisaatioille ja yrityksille.

 • 1200525.
  BAT - The best available techniques to minimise environmental impact.: The results of BAT activities by the Nordic Council of Ministers.2008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The Nordic countries have a long tradition for cooperation, especially in the environmental field. This cooperation has been useful for every single Nordic country, and the Nordic countries have together been influencing international environmental policy implementation. One of the areas in which the Nordic Council of Ministers has had great influence in the environmental area is in defining and describing BAT – Best Available Techniques. Building upon the Nordic tradition for prevention of pollution, the Nordic countries have had many experiences to draw upon in the international negotiations about what should be seen as BAT in a given sector. This booklet describes the work of the BAT group and their results in relation to both the national and international perspective. The work of the group has been disseminated through a range of publications, which are informative and useful for authorities, organisations and companies working with BAT.

 • 1200526.
  BAT and Cleaner technology in Environmental Permits: Part 1: Summary, Analysis and Conclusion2009Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The objective of the project has been to generate Easy-to-use tools for Nordic environmental authorities, providing them with guidance on what terms can be used when formulating BAT and CT conditions in the permit and licensing process. The tool can also be used as a guide to industries applying for permits. This report, Part 1, contains a summary of findings, analysis and conclusions of the project. There are two other reports from the project: "Part 2: Surface treatment of metals" and "Part 3: Fish processing industry" which give overviews of BAT, CT and Easy-to-use tools for the two specific sectors. The project has looked into common processes and production technologies for each of the sectors, and their main environmental impacts. Investigations on relevant permit requirements have been carried out in Denmark, Iceland, Norway and Sweden. The report compiles the common terms used in Nordic permits and summarizes experiences concerning BAT and CT requirements. The BAT and CT requirements identified in the Ease-to-use tools are separated into various themes to ease the user's identification of relevant information.

 • 1200527.
  BAT and Cleaner technology in Environmental Permits: Part 2: Surface treatment of metals2009Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The objective of the project has been to generate Easy-to-use tools for Nordic environmental authorities, providing them with guidance on what terms can be used when formulating BAT and CT conditions in the permit and licensing process. The tool can also be used as a guide to industries applying for permits. This report gives overviews of BAT, CT and Easy-to-use tools for the sector surface treatment of metals.  The project has looked into common processes and production technologies and their main environmental impacts. Investigations on relevant permit requirements have been carried out in Denmark, Iceland, Norway and Sweden. The report compiles the common terms used in Nordic permits and summarizes experiences concerning BAT and CT requirements. The BAT and CT requirements identified in the Ease-to-use tools are separated into various themes to ease the user's identification of relevant information. There are two other reports from the project. Part 1 contains a summary of findings, analysis and conclusions of the project, while Part 3 gives results for the sector of Fish processing industry.

 • 1200528.
  BAT and Cleaner Technology in Environmental Permits: Part 3: Fish Processing Industry2009Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The objective of the project has been to generate Easy-to-use tools for Nordic environmental authorities, providing them with guidance on what terms can be used when formulating BAT and CT conditions in the permit and licensing process. The tool can also be used as a guide to industries applying for permits. This report gives overviews of BAT, CT and Easy-to-use tools for the fish processing industry.  The project has looked into common processes and production technologies and their main environmental impacts. Investigations on relevant permit requirements have been carried out in Denmark, Iceland, Norway and Sweden. The report compiles the common terms used in Nordic permits and summarizes experiences concerning BAT and CT requirements. The BAT and CT requirements identified in the Ease-to-use tools are separated into various themes to ease the user's identification of relevant information. There are two other reports from the project. Part 1 contains a summary of findings, analysis and conclusions of the project, while Part 2 gives results for the sector surface treatment of metals.

 • 1200529.
  Lundqvist, Mathias (Musician)
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Nordström, Erik (Recording engineer)
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  B.B. Leon & Triple Treat: "Blues Barn" (CD)2017Artistic output (Unrefereed)
 • 1200530.
  Beaktar miljödomstolarna miljökvalitetsmålen?: En rapport från SGU ställd till Miljömålsrådet.2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Svensk miljölagstiftning är ett av flera styrmedel som finns att tillgå i arbetet med att nå

  miljömålen. Som ett led i miljömålsarbetet har Miljömålsrådet tillställt SGU medel att utreda

  i

  vilken utsträckning miljökvalitetsmålen beaktas

  vid domstolarnas tillämpning av miljöbalkens

  regler.

  Utredningen omfattar totalt 608 avgöranden från Högsta domstolen, Miljööverdomstolen

  (Svea HovR) samt de fem miljödomstolarna i Stockholm, Umeå, Vänersborg, Växjö och

  Östersund. Avgörandena är i ett första skede undersökta utifrån frågeställningen; framgår det

  av domskälen att miljökvalitetsmålen tjänat som vägledning för domstolarnas tillämpning av

  miljöbalkens regler. Undersökningens resultat visar att miljökvalitetsmålen uttryckligen tjänat

  som ledning i 10 av de totalt 608 undersökta avgörandena, alltså ca 1,6 %. Fördelat på olika

  instanser är resultatet för överrätterna 4 av 261 avgöranden (ca 1,5 %) och för underrätterna 6

  av 347 avgöranden (ca 1,7 %). Samtliga 4 fall från överrätterna härstammar från

  Miljööverdomstolen.

  I en uppföljning av den kvantitativa undersökningen, redogörs för de fall där det gått att

  utläsa miljökvalitetsmålens inverkan för utfallet. Här har studerats i vilka situationer

  domstolarna valt att hämta ledning och till vilka regler i miljöbalken som situationerna

  eventuellt anknyter. Av de fall där miljökvalitetsmålen diskuterats av domstolarna märks

  framförallt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Antalet avgöranden där miljökvalitetsmålen

  explicit tjänat som ledning har varit för lågt för att man skall kunna utpeka situationer där

  domstolarna är i större behov av vägledning än annars.

 • 1200531.
  Jaresand, Susanne (Choreographer)
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Beauty, Schönheit, Skönhet2014Artistic output (Refereed)
  Abstract [sv]

  BEAUTY/SCHÖNHEIT/SKÖNHET Hörsalen, Kulturhuset i Stockholm den 4 – 7 dec 2014Hur sjunger dansen, hur dansar musiken, hur uppstår en kontrapunkt mellan ton och rörelse? I Beauty/Schönheit/Skönhet utforskar koreografen och projektledaren Susanne Jaresand och tonsättaren Sven-David Sandström tillsammans med sexton dansare, en stråkkvartett och KammarensembleN med violinsolisten Anna Lindal , hur lyssnandet förenar dans och musik.Kan beröringspunkter uppstå mellan koreografisk och musikalisk komposition i en lyssnande hållning, punkter där möten mellan konstarterna blir synliga och hörbara?Ett sätt att lyfta fram den lyssnande hållningen – inte bara enkelriktad med koreografen som lyssnar till ett färdigt stycke – har varit att låta Sven-David Sandström göra en tonsättning som utgår från en dans koreograferad i tystnad.I stråkkvartetten Fragmente–Stille, An Diotima av Luigi Nono ger den lyssnande tystnaden i de många fermaten en möjlighet för lyssnaren att upptäcka, avtäcka sig själv. Av alla aspekter på språket är lyssna således den enda som är förhållandevis okänd och osynlig, outforskad och outvecklad, oreflekterad och oproblematiserad. Därför är den också hittills en anmärkningsvärt outnyttjad resurs i såväl klassrummet som samhällslivet. Det fanns en tid då människan var icke-verbal, då människan inte kunde tala med ord när hon kommunicerade. Läsa och skriva lärde hon sig långt senare. Men det har aldrig funnits en tid då människan inte kunnat se och lyssna. På så sätt är lyssnandet i någon bemärkelse ursprungligt.Luigi Nono lät differentieringen av ljudmaterialet bli märkbar för lyssnaren genom förlängning av ljud och användandet av tystnader. Lyssnaren är inte överhopad med information, utan har möjlighet att reflektera över varje ljud eller konstellation av ljud. Tystnaden kan uppmana lyssnaren att upptäcka sig själv . Det är uppfattningen om dess återspegling i vårt inre, i tystnad rum och minne, reflektion, självinsikt som öppnas upp av elementet fermat. Känslan av långsamma sönderfall genom smärtsam tvekan. Lyssnandet bjuder in lyssnaren att återupptäcka sig själv. För att återupptäcka sina egna mekanismer, system. i stället för att höra tystnaden, i stället för att höra de andra, hoppas man ofta att höra sig själv. Det är mycket svårt att lyssna på musik. Det är en sällsynt företeelse i dag. Kanske man kan ändra de ritualer i ett försöka att återuppväcka örat , ögat , mänskligt tänkande, den mest utsatta inåtvändheten. Detta är vad som är väsentligt.Undersökningen av de båda verken är möjlig endast på fragmentariska sätt; det är något som alltid saknas, något väsentligt verkar försvinna om och om igen, i varje nivå av observation och reflektion. De paradoxala försöken att ge upplevelsen av det outsägliga en exakt form. Alternativet att förstå Hölderlincitaten är mer som ett sammanhang än som en text. Genom att ansluta sin stråkkvartett till bilden av den fragmenterade, gåtfulla poesin av Hölderlin - genom titeln (an Dietima) och genom den mystiska existensen av de tysta citaten i notbilden - skapas en suggestiv inter-estetisk konstellation.Nonos användning av tysta Hölderlin citat i kvartetten, kan förstås som en fortsättning på ett förhållningssätt till texter och utommusikaliska betydelser som kännetecknar Nonos verk i alla hans perioder. Hans primära fokus var inte att förmedla en text, utan om att skapa ett engagerat humant sammanhang för sina verk.För att citera Paul Griffiths :" Den politiska viljan i Fragmente - Stille, an Diotima är lika viktig och verklig som det var i de revolutionära fresker från ett decennium innan. Men sättet har ändrats från retorik till tystnad, från övertalning till lyssnande. Lyssnandet var för Nono i sitt senaste decennium en politisk handling – ett lyssnande som skulle söka efter den andra , och inte bara vara ekon av jaget . "Projektet ”Lyssna till lysnandet, kontrapunktiken i dans och musik i en lyssnande hållning” syftar till att hitta strukturer där koreografisk och musikalisk komposition samt improvisation synliggörs i relation till varandra i en lyssnande hållning där de båda konstarterna har de musikaliska elementen som utgångspunkt och gemensam nämnare. Därigenom avses att belysa en komplexitet i lyssnandet i en konstnärlig process utgående från både dansen och musiken samt mötet däremelllan. Projektet baseras på frågor om likheter och skillnader mellan dansens och musikens gestik och den hörbara musiken och den fysiskt hörbara dansen. Projektet refererar till en fenomenologisk diskurs inom filosofin kring hörsinnet, som bl.a. framhäver lyssnandets estetiska och sociala implikationer. Det övergripande syftet är att följa en konstnärlig process där dans, koreograferad och improviserad och musik, komponerad och improviserad, formar en konstnärlig helhet som manifesteras i föreställningar. Dessa ska generera sitt stoff ur jämförande studier av de båda konstarternas egenskaper på samtliga parameternivåer som t.ex. volym, rörelsestorlek, densitet, muskeltonus eller klangfärg, rörelsekaraktär. På så sätt ersätta danskonstens traditionella tonvikt på det visuellt kroppsliga med en poetik som är informerad av auditiv gestiska flöden. I motsats till hur blicken relaterar världen med objektifierande och klassificerande distans är hörseln intiktad mot närhet och processuell öppenhet. Lyssnandet är som ett grundfenomen i mänskliga relationer. Forskningsprogrammets övergripande idé är att man med erfarenhet i koreograferad dans kan komma åt ett fysiskt lyssnande som återför musiken till en kroppslig erfarenhet. Undersöka, problematisera, synliggöra samt utveckla de olika rollerna - processerna som dansare, koreograf, musiker, dirigent samt de visuella sceniska konstnärerna genomgår i projektet.Föreställningen är resultatet av ett interdisciplinärt konstnärligt forskningsprojekt, med stöd av Vetenskapsrådet, där de konstnärliga uttrycken dans och musik har utforskats i det som förenar dem, lyssnandet. År 2009 utgick planeringsbidrag från Vetenskapsrådet för projektet och år 2013 utföll den omarbetade ansökan till fullt bidrag på 2,5 milj kr. Jag har sedan min första produktion år 1982 utvecklat möten mellan dans, teater och musik med lyssnandet som gemensam nämnare. All verksamhet såsom kurser/utbildningar partnerskap och andra satsningar som finns kopplat till denna verksamhet har utgått från begreppet lyssnandet. Det konstnärliga utvecklingsarbetet bygger dels på min samlade erfarenhet och kunskap inom scenkonstområdet, dels det arbete jag gjort de senaste trettio åren kring möten mellan scenkonst, lärandet och det lyssnande tänkandet.

 • 1200532.
  Bedste tillgængelige teknikker (BAT) i autoværksteder2007Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [da]

  Rapporten "Bedste tilgængelige teknikker (BAT) i autoværksteder" har som formål at præsentere en oversigt over de aktiviteter, der foregår på autoværksteder, og beskrive de nuværende muligheder for at implementere renere teknologi eller bedste tilgængelige teknikker for at undgå eller reducere emissioner og miljøbelastninger. Autoværkstederne frembringer støj, affald samt spildevand og kan desuden bidrage med luftforurening, primært fra brug af flygtige organiske opløsningsmidler (VOC) ved undervognsbehandling og lakering, men også fra f.eks. affedtningsmidler, spartelmasse og lim. Spildevand fra autoværksteder kan have et højt indhold af olie, tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer. Affaldsmængden fra autoværksteder er stor og indeholder mange typer af farligt affald, ligesom der er en betydelig risiko for jordforurening med især olie og tungmetaller. I selve bilerne og i en lang række af de bilplejemidler, reservedele og materialer, der benyttes på autoværksteder, indgår stoffer, der ud fra en miljø- og sundhedsmæssig vurdering er særligt betænkelige. Disse stoffer har stor betydning for arbejdsmiljøet, og spredes til miljøet ikke kun gennem forureningen direkte fra autoværkstedet, men også fra bilen i hele driftsfasen, og når den bliver skrottet.

 • 1200533.
  Haglund, Lena (Translator)
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Occupational Therapy. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Bedömning av delaktighet i aktivitet : manual Version 1.02009Book (Other academic)
 • 1200534.
  Haglund, Lena (Translator)
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Occupational Therapy. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S): version 2.2/20172017Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S) är ett instrument som ger en struktur för att systematisk samla in, bedöma och analysera information om en persons aktivitetssituation och delaktighet i det dagliga livet. Detta är en svensk översättning av det amerikanska originalet The Occupational Circumstance Assessment Interview and Rating Scale (OCAIRS). 

  OCAIRS-S är ett semistrukturerat intervjuinstrument och ett beslutsstöd i det dagliga arbetet. Den sammanfattande analysen underlättar journalföring och kommunikation mellan teammedlemmar och kan även utgöra en grund för utvärdering av de interventioner som gjorts.

  Nytt i version 2.2/2017 jämfört med tidigare version 2.1/2014 är att ny forskning har tillkommit samt att manualen har fått en tydligare utformning och en ny grafisk form.

  Teoretisk grund: Model of Human Occupation (MOHO).

  Avsedda användare: Instrumentet är utvecklat av arbetsterapeuter och används främst av leg. arbetsteraapeuter. Men även andra som i sitt yrkesutövande har behov av att förstå och bedöma en persons delaktighet i det dagliga livets aktiviteter kan finna värde i instrumentet.

  Målgrupp/verksamhetsområde: Instrumentet kan användas i verksamheter när det finns behov av att fånga personens delaktighet i sina vardagliga aktiviteter. Instrumentet är utvecklat tillsammans med vuxna personer med olika former av funktionsnedsättningar. Genom att anpassa intervjufrågorna så har det visat sig att instrumentet även fungerar tillsammans med ungdomar. Instrumentet är inte miljöbundet.

  Insamlingsmetod: Semistrukturerad intervju.

  Instrumentet innehåller intervjufrågor utifrån följande 12 frågeområden: 

  • Intressen
  • Roller
  • Vanor
  • Uppfattning om egen förmåga
  • Värderingar
  • Utförande: motoriska färdigheter, processfärdigheter och kommunikations- och interaktionsfärdigheter
  • Tolkning av tidigare erfarenheter
  • Fysisk miljö
  • Social miljö
  • Kortsiktiga mål
  • Långsiktiga mål
  • Beredskap för förändring

  OCAIRS-S kan också ingå som ett intervjualternativ vid tillämpning av bedömningsinstrumentet Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST-S).

 • 1200535.
  Haglund, Lena (Translator)
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Occupational Therapy. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Kjellberg, Anette (Translator)
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Occupational Therapy. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter: ACIS-S2012Book (Other academic)
 • 1200536.
  Haglund, Lena (Translator)
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Occupational Therapy. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Kjellberg, Anette (Translator)
  Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Occupational Therapy.
  Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S). Svensk användarmanual2017Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S) är ett observationsinstrumentsom bedömer en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter vid samspel med andra personer i någon form av aktivitet och/eller socialt samspel.

  Detta är en svensk översättning av det amerikanska originalet The Assessment of Communication & Interaction Skills (ACIS).

  ACIS-S bedömer inte underliggande orsaker till brister i kommunikations- och interaktionsfärdigheter. Med stöd av instrumentet bedöms personens utförande i ett socialt sammanhang och hur detta påverkar samspelet.

  Kommunikations- och interaktionsfärdigheterna betraktas ur två perspektiv:

  1. Fullföljande av målet eller syftet med aktiviteten. Har man beslutat att laga en lunch eller spela ett spel måste man samspela tills lunchen är klar eller spelet avslutats.

  2. Samspelet med andra människor. Vid samspel måste man kunna beakta motpartens reaktion, visa hänsyn för andras åsikter och kunna skapa en positiv atmosfär.

  Instrumentet innehåller 20 bedömningskomponenter uppdelat i tre domäner:

  • fysisk kontakt
  • informationsutbyte
  • relationer

  Under varje domän skattas olika variabler på en 4-gradig skala, där 4:an representerar "kompetent utförandet" och 1:an representerar "brister i utförandet".

  Teoretisk grund: Model of Human Occupation (MOHO).

  Avsedda användare: ACIS-S är utvecklat av arbetsterapeuter och används främst av den professionen. Men även andra som i sitt yrkesutövande har behov av att förstå och bedöma en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter i aktivitet kan finna värde i att använda instrumentet.

  Målgrupp/verksamhetsområde: ACIS-S är inte bundet till någon specifik diagnosgrupp utan kan användas när en person uppvisar svårigheter vad gäller kommunikations- och interaktionsfärdigheter oavsett om dessa svårigheter beror på en stroke, en psykiatrisk diagnos eller en utvecklingsstörning. Instrumentet är dock endast prövat på personer som är över 18 år.

 • 1200537.
  Bedömning av påverkansgrad för 16 vattenområden i Jönköpings länReport (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport har som syfte att beskriva tillståndet och påverkan för 16 olika vattenområden i Jönköpings län. Detta görs genom att använda de mål och bedömnigsgrunder som naturvårdsverket satt upp i "Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag" (Allmänna råd 60:4) och akttionsprogrammet för en god vattenkvalitet (Sötvatten 90).

 • 1200538.
  Bedömningsgrunder för fosfor, kväve, alkalinitet och metaller i NissanReport (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att underlätta bedömningen av analysresultat från den samordnade recipientkontrollen i Nissan har naturliga bakgrundshalter tagits fram för parametrar som beskriver näringstillstånd (fosfor och kväve), försurningstillstånd (alkalinitet) och metallpåverkan. Metoder för att besäkan bekgrundshalter beskrivs bl a i SNV Allmänna Råd 90:4. I föreliggande rapport görs endast en kortfattade genomgång av tillvägagångssättet.

 • 1200539.
  Befolkningsenkäter inom miljöövervakningen: Arbetsmaterial:1996-03-011996Report (Other academic)
 • 1200540.
  Befolkningsenkäter inom miljöövervakningen: Version 2:0 2004-03-102004Report (Other academic)
 • 1200541.
  Before and after birth: ritual and medical practices among Malay women in Southern Thailand: ASEASUK Conference – Leeds University, 17-19 October.2003Conference paper (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 1200542.
  Sundkvist, Petter (Musical director)
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Befrielsens musik: konsert med Norrbottens Kammarorkester, februari 20092009Artistic output (Refereed)
  Abstract [sv]

  Arrangör: Norrlandsoperan.Lokal: Norrlandsoperans konserthus, UmeåEtt konsertprogram "Befrielsens musik" med Norrbottens Kammarorkester med musik av Stravinsky, Beethoven och Mendelssohn. Solist var den internationellt erkände norske pianisten Håvard Gimse. Konserten gavs även i Kulturens Hus i Luleå och Studio Acusticum i Piteå. Udgivelsesdato: 06.02.2009

 • 1200543.
  Ghaderi, Ata (Contributor)
  Sektionen för psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Gustafsson, Sanna Aila (Contributor)
  Örebro University, School of Medical Sciences. Örebro University Hospital.
  Parling, Thomas (Contributor)
  Institutionen för psykologi, Uppsala universitet, Uppsala, Sweden.
  Råstam, Maria (Contributor)
  Institutionen för klinisk forskning, Lund, Barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet, Lund, Sweden; Sektionen för psykiatri och neurokemi, Gillbergcentrum, Göteborgs universitet, Göteborg, Sweden.
  Behandling av hetsätningsstörning: en systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter2016Report (Other academic)
 • 1200544.
  Hammarström, Margareta (Creator)
  Södersjukhuset, Stockholm, Sweden.
  Andersson, Gunnel (Creator)
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden. Örebro universitetssjukhus, Örebro, Sweden.
  Anttila, Sten (Creator)
  Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Stockholm, Sweden.
  Davidsson, Thomas (Creator)
  Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Stockholm, Sweden.
  Franzén, Karin (Creator)
  Örebro University, School of Medicine, Örebro University, Sweden. Örebro universitetssjukhus, Örebro, Sweden.
  Gustafsson, Elisabeth (Creator)
  Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Stockholm, Sweden.
  Gyllensvärd, Harald (Creator)
  Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Stockholm, Sweden.
  Malmberg, Lars (Creator)
  Skånes universitetssjukhus, Malmö/Lund, Sweden.
  Midlöv, Patrik (Creator)
  Lunds universitet, Lund, Sweden.
  Molander, Ulla (Creator)
  Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Sweden.
  Odeberg, Jenny (Creator)
  Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Stockholm, Sweden.
  Olofsson, Hanna (Creator)
  Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Stockholm, Sweden.
  Sahlin, Nils-Eric (Creator)
  Lunds universitet, Lund, Sweden.
  Samuelsson, Eva (Creator)
  Umeå universitet, Umeå, Sweden.
  Stenzelius, Karin (Creator)
  Skånes universitetssjukhus, Malmö, Sweden; Malmö högskola, Malmö, Sweden.
  Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre: en systematisk litteraturöversikt2013Report (Refereed)
 • 1200545.
  Behöver den nordiska modellen förändras?: - Huvuddragen från forskningsrapporten The Nordic model- challenged but capable of reform2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den nordiska modellen är ett väl etablerat begrepp i världen. Den förklarar bland annat de nordiska ländernas framgångarunder senare tid, inte minst vad gäller olika ekonomiskaaspekter. Men hur fungerar modellen i den globaliseradesamtiden och har den en framtid? Här beskrivs digitaliseringens, globaliseringens och den kantrande ålderspyramidenskonsekvenser. Forskarna ger också förslag på vad som behöver reformeras i de nordiska länderna för att modellenska ha en framtid.

 • 1200546.
  Bekämpa skadeinsekter med frysning2015Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skadedjur är ett hot mot våra samlingar på museer, i kyrkor och hembygdsgårdar. För att sanera föremål utsatta för skadeinsekter används ofta frysning. Frysning är en miljövänlig, giftfri och eff ektiv metod. Många använder frysning som en förebyggande metod genom att frysa alla nya objekt innan de tas in i en samling eller utställning. Vilka objekt kan frysas och hur gör man? Detta rådgivningsblad riktar sig till alla som har samlingar som kan bli utsatta för skadeinsekter.

 • 1200547.
  Bekämpningsmedel i samlingar2016Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett bekämpningsmedel är en kemikalie som är avsedd för att döda, förhindra framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer. Under 1900-talet eskalerade användningen av bekämpningsmedel och museerna använde en rad olika bekämpningsmedel för att motverka skadedjursangrepp. Tyvärr saknas ofta dokumentation om vilka kemiska substanser som användes, på vilka föremål de har använts och hur giftiga de är. De som arbetade med dessa har gått i pension eller har av andraskäl slutat och kunskap har därmed försvunnit.

 • 1200548.
  Bekämpningsmedel i samlingar2016Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under lång tid har vi använt en rad olika bekämpningsmedel i kampen mot skadedjur och så även i våra museisamlingar. Detta Vårda väl-blad vänder sig till dig som arbetar med samlingar.

 • 1200549.
  Bekämpningsmedel i Skånes grundvatten: strategi för övervakning och miljömålsuppföljning2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom det skånska jordbruket används betydande mängder bekämpningsmedel mot ogräs, svamp, insekter, mm.Relativt omfattande kemisk bekämpning bedrivs också i privata trädgårdar, inom trädgårdsnäringen, på golfbanor, idrottsplatser, banvallar, vägrenar och på hårdgjorda ytor.Rapporten presenterar strategier för övervakning och miljömålsuppföljning.

 • 1200550.
  Bekämpningsmedel, typområden: Version 1:1 2000-08-292000Report (Other academic)
24008240092401024011240122401324014 1200501 - 1200550 of 1209072
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf