Change search
Refine search result
23856238572385823859238602386123862 1192901 - 1192950 of 1200526
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1192901.
  Eklandskapet som miljöövervakningsobjekt1995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten undersöks möjlighete att använda skalbaggar och lavar vid övervakning av marker med gamla ekar.Syftet med denna sudie har varit:att ta reda på vilka eklevande skalbaggs- och lavarter som försvinner när öppna hagmarker växer igen och om det är möjligt att använda dessa vid en övervakning av denna typ av områden.att undersöka om det finns några eklevande lavarter som inte klarar av att växa nära vältrafikerade vägar och om några av dessa är lämpliga att använda i ett övervakningsprogram.att genom en grundlig litteraturstudie undersöka vad som finns skrivet i dessa ämnenatt prova ut lämpliga inventeringsmetoder för de eklevande lav- och skalbaggsarterna.att utforma förslag på hur man kan miljöövervaka dessa typer av områden.

 • 1192902.
  Eklandskapets insekter - sammanställning av insekter i eklandskapet söder om Linköping farm till 1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artlista över de insekter som är funna i eklanskapet till och med 1990. (Inkluderar ej de arter som ingår i eklandskapsinventeringen 1990).

 • 1192903.
  Eklänet Östergötland - naturinventering av ekmiljöer2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Omkring 15 års naturinventeringar av ekmiljöer har givit ett unikt underlagsmaterial om länets ek- och ädellövskogsmiljöer. Områdesinventeringar har följts av riktade artinventeringar i utvalda områden. I det inledande kapitlet presenteras de viktigaste resultaten av arbetet. I därpå följande kapitel presenteras arbetet mer ingående och ekmiljöerna samt delar av artinnehållet beskrivs. Slutligen ges en sammanfattning kommunvis av ekmiljöerna.

 • 1192904.
  Ekologisk kompensation: En vägledning om kompensation vid förlust av naturvärden2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Naturvårdsverket har tagit fram en handbok om miljöbalkens bestämmelser om kompensation. Vägledningen riktar sig i första hand handläggare på länsstyrelserna och kommunerna. Miljöbalken innehåller flera bestämmelser om kompensationsåtgärder i samband med påverkan på naturmiljön. Bestämmelserna har olika tillämpningsområde och ställer i viss mån olika krav på kompensationsåt­gärdernas inriktning, omfattning och lokalisering.

  Handboken redogör för Naturvårdsverkets syn på ekologisk kompensation och belyser ett antal viktiga frågor kopplade till tillämp­ningen av miljöbalkens kompensationsbestämmelser. Förhoppningen är att handboken ska kunna bidra till ökad användning av ekologisk kompensation och en mer enhetlig tillämpning av bestämmelserna.

 • 1192905.
  Ekologisk naturvårds-undersökning av Strands ravin i naturreservatet Huskvarnabergen1975Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Skogsvårdsstyrelsen i Jönköpings län har Siv Bengtsson utfört en växtekologisk undersökning av naturområdet Strands ravin. Undersökningen utförder under 1975 och syftet var att: 1. kartlägga och beskriva vegetationen i området. 2. utifrån undersökningen upprätta en skötselplan.

 • 1192906.
  Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ekologiskt känsliga områden i Uppsala län

 • 1192907.
  Ekonomiska utsikter i Norden 20042004Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1192908.
  Ekonomiska utsikter i Norden 2005: Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 20042004Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [da]

  Indeholder økonomisk politik og udvikling for 2005 i Norden, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

 • 1192909.
  Ekonomiska utsikter i Norden 2007: Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 20062007Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ekonomiska utsikter i Norden år 2007 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2006. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

 • 1192910.
  Ekonomiska utsikter i Norden 2008: Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 20072007Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ekonomiska utsikter i Norden år 2008 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2007. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

 • 1192911.
  Ekonomiska utsikter i Norden 2009: Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 20082008Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ekonomiska utsikter i Norden år 2009 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2008. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

 • 1192912.
  Ekonomiska utsikter i Norden 2010: Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 20092010Book (Other academic)
  Abstract [no]

  Ekonomiska utsikter i Norden år 2010 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2009. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

 • 1192913.
  Ekonomiska utsikter i Norden 2011: Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 20102011Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ekonomiska utsikter i Norden år 2011 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2010. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

 • 1192914.
  Ekonomiska utsikter i Norden 2012: Nordisk Konjunkturgruppes redegørelse efteråret 20112011Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  "Ekonomiska utsikter i Norden 2012" er Nordisk Konjunkturgruppes redegørelse for den økonomiske situation i de nordiske lande i efteråret 2011. Rapporten indeholder i lighed med tidligere års rapporter både et separat kapitel med en oversigt over den økonomiske situation i de nordiske lande og kapitler om situationen i hvert enkelt nordisk land. Rapporten blev udarbejdet i forbindelse med de nordiske finansministres møde i november 2011 i København.

 • 1192915.
  Ekonomiska utsikter i Norden 2013: Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 20122013Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ekonomiska utsikter i Norden år 2013 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2012. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

 • 1192916.
  EkoNorden: Informationsdatabas för ekologiskt utsäde och sorter till grönsaksodling2006Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Enligt EU:s förordningar måste ekologiskt producerat utsäde användas vid ekologisk odling. I detta projekt har en informationsdatabas skapats och på www.orgseed.com kan odlare, rådgivare, fröföretag och myndigheter få en samlad bild av utbudet av ekologiskt grönsaksutsäde på den nordiska marknaden. Den ekologiska grönsaksodlingen i Norden är av betydligt mindre omfattning än i övriga Europa. Vid en allt för liten marknad är risken överhängande att sorter anpassade för ekologisk odling i nordiskt klimat inte saluförs. Om en gemensam nordisk marknad för ekologiskt grönsaksutsäde skapas blir marknadspotentialen större och fler anpassade sorter tillgängliga, vilket därmed stärker odlarnas konkurrenskraft. Det föreslås att databasen med tillhörande webbplats utnyttjas gemensamt av de nordiska och baltiska myndigheterna för att på ett kostnadseffektivt sätt ge information i enlighet med EU:s förordningar och därmed skapa en större nordisk marknad för ekologiskt grönsaksutsäde.

 • 1192917.
  Ekosystemtjänster i MKB och samhällsekonomiska konsekvensanalyser2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ekosystemtjänstbegreppet förnyar sättet att identifiera, analysera och kommunicera miljöpåverkan. Ekosystemtjänstanalyser kan användas i samband med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och samhällsekonomiska konsekvensanalyser (SKA) för att säkerställa att värdet av ekosystemtjänster och biologisk mångfald bättre integreras i dessa obligatoriska ramverk för beslutsfattande.

 • 1192918.
  Ekosystemtjänstperspektivet i kommunernas plan- och beslutsprocesser2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Värdering av ekosystemtjänster (EST) kan ge konkreta beslutsunderlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), kommunala och regionala utvecklingsplaner, investeringsplaner med mera. Arbetet med att implementera ekosystemtjänstbegreppet i verksamheten beror i hög grad på förutsättningarna i den egna kommunen vilket ofta innebär att man stöter på både hinder och möjligheter när begreppet ska implementeras i den lokala verkligheten.

 • 1192919.
  El Mercurio - Spanish version: Reto internacional – Soluciones globales2008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [es]

  El mercurio constituye un problema medioambiental global. Este hecho está bien documentado y generalmente aceptado. La magnitud del problema del mercurio se ha analizado, discutido y reconocido a nivel global en el Consejo de Administración del PNUMA y en otros importantes foros internacionales y regionales. Ya se han tomado algunas medidas para reducir el suministro, la demanda y las emisiones. Pero todavía hacen falta acciones adicionales a nivel global.

 • 1192920.
  Myhr, David (Musician)
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  "El Perro" / Ulf Lundell på skivan Trunk2013Artistic output (Unrefereed)
  Abstract [en]

  Track on the record "Trunk" by Ulf Lundell.David Myhr sings (in Spanish) in the choir consisting of four people that does all the vocals on the song El Perro by Ulf Lundell. David also acted as recording engineer for the Spanish female vocalists.

 • 1192921.
  Sundkvist, Petter (Musical director)
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Eldiga danser2012Artistic output (Refereed)
  Abstract [sv]

  Med ett glödande temperament, dansanta rytmer och spännande tongångar presenterar Marinens Musikkår ett konsertprogram med temat eldiga danser.Dirigent: Petter SundkvistProgram:Alberto Ginastera Eztancia MalamboGiuseppi Verdi BallabilliManuel de Falla Tres PicosEmmanuel Séjourné Concerto for MarimbaDmitrij Schostakovitj Folk dancesPausBill Wheelan/Farr RiverdanceAdam Gorb Yiddish Dances Khosidl TerkisheDoina Hora FreylachsEvert Taube/Fjellström Pepita dansar BoleroIgor Stravinsky ur Eldfågeln Danse Infernal Du Roi Kastchei, Berceuse Finale

 • 1192922.
  Electric local space heaters2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This guide presents the technical documentation that you have to provide if the market surveillance authorities ask for it. There are however other information requirements and requirements on web-information that you always need to fulfil according to the regulations.

 • 1192923.
  Electric motors2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This guide presents the technical documentation that you have to provide if the market surveillance authorities ask for it. There are however other information requirements and requirements on web-information that you always need to fulfil according to the regulations.

 • 1192924.
  Electric water heaters and heat pump water heaters2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This guide presents the technical documentation that you have to pro-vide if the market surveillance authorities ask for it. There are however other information requirements and requirements on web-information that you always need to fulfil according to the regulations

 • 1192925.
  Electricity and District Heating Emission Baseline Methodologies2008Book (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the results of the project "Development of sector-specific baselines for energy-related Joint Implementation projects in the Baltic Sea Region". The project has developed baseline methodologies that can be used in the power and district heating sectors of the Baltic Sea Region, and has applied these methodologies to case studies in the Arkhangelsk region of Russia. Joint Implementation (JI) is the mechanism established under the Kyoto Protocol that provides Annex I countries or their companies the ability to jointly implement greenhouse gas emissions reduction or sequestration projects that generate tradable Emissions Reduction Units (ERUs).

 • 1192926.
  Elektroniske resepter over landegrenser i norden: Nordisk eHelseforum2009Book (Other academic)
  Abstract [no]

  Utgangspunktet for dette arbeidet er for det første at alle de nordiske landene enten har tatt i bruk elektroniske resepter eller har konkrete planer og prosjekter i gang for å ta disse i bruk. Videre foreligger det allerede et langt og godt samarbeid mellom landene i Norden når det gjelder tradisjonelle resepter og i flere tiår har landenes lovgiv-ning vært harmonisert slik at de nordiske land anerkjenner hverandres resepter. Denne rapporten er utarbeidet av Leif Erik Nohr ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø, Norge, på vegne av Nordisk eHelseforum. Medlemmene av forumet og medlemmene av Nordisk juristnettverk for eHelse har gitt viktige bidrag både i prosessen frem til ferdigstillelse av rapporten og ikke minst i forbindelse med gjennomføring av kartleggingen av elektroniske resepter i de nordiske landene.

 • 1192927.
  Elfiske 1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanställning av fältdata från undersökningar utförda av Fiskeriverkets utredningskontor 1991.

 • 1192928.
  Elfiske 1995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fiskeriverkets utredningskontor har på uppdrag av länsstyrelsen genomfört elfiskeundersökning i vissa av länets vattendrag under 1995. I föreliggande rapport redovisas en sammanställning av undersökningarnas omfattning. undersökningsdata från olika vattendrag bifogas i form av elfiskeprotokoll.

 • 1192929.
  Elfiske 1996 i Jönköpings länReport (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping har på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län genomfört elfiskeundersökning i vissa av länets vattendrag under 1996. I föreliggande rapport redovisas en sammanställning av undersökningarnas omfattning. Undersökningsdata från olika vattendrag bifogas i form av elfiskeprotokoll.

 • 1192930.
  Elfiske i i Vämmesån, Sävsjö kommun och Kvarnaån och Osån-Årån, Värnamo kommun. Utvärdering av måluppfyllelse och effekter av kalkning 1997-992000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid elfiskena 1999 ingick ett antal lokaler i Sävsjö och Värnamo kommun i programmet. I Sävsjö kommun undersöktes Vämmesåns vattensystem och i Värnamo kommun var det främst Osån-Åråns vattensystem som elfiskades. Dessutom ingick en lokal i Kvarnån i Värnamo kommun. Syftet med elfiskena var att följa upp och utvärdera fiskbeståndens utveckling i dessa kalkade vattendrag. Före kalkningsstarten har dessa vattendrag varit försurningspåverkade.

 • 1192931.
  Elfiske i Jönköpings län 2002. Redovisning av fältdata. En rapport från kalkningsverksamheten i Jönköpings län2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kommentar:En noggrannare utvärdering av elfiskena i Eksjö, Sävsjö och Värnamo kommuner görs i för varje kommun separat rapport.2003:18: Resultat Värnamo2003:19: Resultat Sävsjö2003:20: Resultat Eksjö

 • 1192932.
  Elfiske i Kalmar län 2002-20032004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Kalmar län utförs elfiske årligen på sex miljöövervakningsstationer i Yxeredsån, Virån, Sällevadsån, Nötån, Hagbyån och Alsterån. I Alsterån elfiskas även sex stationer nedströms Blomsterström för uppföljning av fiskvägarnas funktion samt övervakning av beståndet av lax. I Morån fiskas årligen tre stationer som referenslokaler inom det nationella kalkeffektuppföljningsprogrammet (IKEU). År 2003 elfiskades 14 lokaler för regional kalkeffektuppföljning i Kalmar län. Länsstyrelsen utförde i egen regi elfiske på 22 av ovanstående lokaler 2003. Resultatet från elfisken år 2002 redovisas i denna rapport med resultaten från elfiskena som utfördes av Länsstyrelsen år 2003. Baserat på resultaten från miljöövervakningsstationerna kan sägas att öringbeståndet i Yxeredsån har haft en stadigt vikande trend under perioden 1997-2002. I Virån fiskas en lokal i Stensjöby. Även här har en stadigt vikande trend i öringbeståndet registrerats mellan 1998-2002. I Nötån vid Svindlars kvarn har tätheten av öring minskat från år 1999 till år 2002. I Morån fiskas tre lokaler inom IKEU. Tätheten av öring verkar där öka på samtliga lokaler mellan 1998-2002. Elfiskena i Alsterån genomfördes 2002 och 2003 av en konsult. Utmärkande för resultaten båda åren var att goda tätheter av årsungar påträffades medan fjolårsungar förekom mycket sparsamt. Resultatet pekar på en negativ påverkan under vinterhalvåret som enbart drabbat den äldre fisken och inte rommen som då låg nere i lekgruset. Orsaken därtill kan bero på regleringen vid Hornsjö vattenkraftverk. Rapporterna om elfiskena i Alsterån finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida under Miljöövervakningens publikationer. Även denna rapport finns där att läsa.

 • 1192933.
  Elfiske i Kalmar län 20052006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Kalmar län utförs elfiske årligen av Länsstyrelsen på nio miljöövervakningsstationer i Yxeredsån, Virån, Sällevadsån, Nötån, Hagbyån och fyra i Alsterån. I Alsterån elfiskas ytterligare fem stationer för uppföljning av anlagda fiskvägars funktion. I Morån och Sällevadsån fiskas årligen sex stationer som referenslokaler inom det nationella kalkeffektuppföljningsprogrammet (IKEU). År 2005 fiskades även 15 lokaler i Nötån, Sällevadsån och Pauliströmsån inom Life-projektet ”Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i Sverige”. Baserat på resultaten från miljöövervakningsstationerna kan sägas att de havsvandrande öringbestånden i Virån, Alsterån och Hagbyån haft ett mycket bra år. Yxeredsån har haft en stadigt vikande trend under perioden 1997-2005. I Nötån vid Svindlans kvarn var tätheten av ensomrig öring rekordartad, så även på en av lokalerna i Morån.

 • 1192934.
  Elfiske i Osån-Åråns vattensystem, Värnamo kommunReport (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fiskeriverkets utredningskontor har under perioden 1985-1996, på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län, genomfört elfiskeundersökningar i Osån-Årån med tillflöden. Syftet med undersökningarna har varit att kontrollera förekomsten av öring och andra fiskarter i vattensystemet samt att följa upp effekterna på fiskfaunan av genomförda kalkningsåtgärder. I föreliggande rapport redovisas en sammanställning av dessa undersökningar tillsammans med en utvärdering av resultaten.

 • 1192935.
  Elfiske i rinnande vatten: Version 1:1 2001-07-012001Report (Other academic)
 • 1192936.
  Elfiske i rinnande vatten: Version 1:3 2002-06-202002Report (Other academic)
 • 1192937.
  Elfiske i rinnande vatten: Version 1:4 2009-11-172009Report (Other academic)
 • 1192938.
  Elfiske i Silverån och Brusaån, Eksjö kommun, utvärdering av måluppfyllelse och effekter av kalkning 1997-992000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Brusaåns tillrinningsområde uppmättes i slutet av 1970-talet låga pH-värden och för att förhindra skador på bland annat fisk- och kräftbestånd påbörjades kalkning. Genom elfiskeundersökningar har man följt upp utvecklingen i vattendragen och i denna rapport utvärderas ett antal kalkningsprojekt i Silveråns och Brusaåns vattensystem i Eksjö kommun med avseende på de fiskeribiologiska målsättningarna.

 • 1192939.
  Elfiske i Vämmeåns vattensystem, Sävsjö kommunReport (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fiskeriverkets utredningskontor har under perioden 1985-1996, på uppdrag av lännsyrelsen i Jönköpings län, genomfört elfiskeundersökningar i Vämmeån med tillflöden. I föreliggande rapport redovisas en sammanställning av dessa elfiskeundersökningar tillsammans med en utvärdering av resultaten.

 • 1192940.
  Elfiske i Västra Götalands län 1999. Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten.2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Elfiske i Västra Götalands län 1999. Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten.

 • 1192941.
  Elfiske i Västra Götalands län 20032005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Elfiske i Västra Götalands län 2003

 • 1192942.
  Elfiske i Västra Götalands län 20042005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Elfiske i Västra Götalands län 2004

 • 1192943.
  Elfiske i Västra Götalands län 2006 Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Västra Götalands län är hårt drabbat av försurningen. Belastningen har minskat avsevärt men trots det kommer det att behövas insatser i någon form utav kalkning under överskådlig tid. Detta beror på att nedfallet av försurande ämnen är stort och att marken på många håll inte är motståndskraftig mot försurningen. Internationella avtal har medfört att nedfallet av svavel minskat kraftigt medan nedfallet av kväve endast minskat något och ligger kvar på en hög nivå. Det är inte bara nedfall av försurande ämnen som inverkar på vattnets surhet. Markanvändningen spelar även den en stor roll. Vid uttag av virke ur en produktionsskog försvinner buffrande ämnen ur systemet i stället för att återcirkuleras vilket bidrar till att utarma marken och därmed försura vattnet.

 • 1192944.
  Elfiske inom delar av Emåns vattensystem, Eksjö kommunReport (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fiskeriverkets utredningskontor har under perioden 1985-1996, på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län, genomfört elfiskeundersökningar i Emåns vattensystem. Syftet med undersökningarna har varit att kontrollera förekomsten av öring och andra fiskarter i vattensystemet samt att följa upp effekterna på fiskfaunan av genomförda kalkningsåtgärder. I föreliggande rapport redovisas en sammanställning av dessa undersökningar i Silverån, Brusaån samt Nyemålaån med tillflöden, inom Eksjö kommun. Utifrån fångstresultaten görs en bedömning av försurningspåverkan och effekter av pågående kalkning på fiskfaunan.

 • 1192945.
  Elfiske- och bottenfaunaundersökningar i Husån vid Stormyran 20072007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I ett torvtäktsärende rörande Stormyran blev Neova AB ålagda att utföra kvantitativa elfiskeundersökningar samt undersöka bottenfaunan vid två lokaler i Husån, Örnsköldsviks kommun.

 • 1192946.
  Elfiskekontroller 1991 och 1992 - Emåns vattensystemReport (Other academic)
  Abstract [sv]

  I föreliggande rapport presenteras en sammanställning av resultaten från 1991 och 1992 års undersökning i vissa vattendrag inom Emåns vattensystem, samtidigt som en jämförelse görs med tidigare års undersökningsresultat från de aktuella vattendragen. Fortsatta uppföljande undersökningar med elfiske är planerade för 1993.

 • 1192947.
  Elfisken i Blekinge: En utvärdering i förhållande till Länsstyrelsens plan för biologisk återställning.1996Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport innehåller en sammanställning av alla elfisken i Blekinge som inrapporterats till elfiskeregistretvid Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium och vattensystemvisa kommentarer till Länsstyrelsens preliminära plan för biologisk återställning.

 • 1192948.
  Elfisken i Blekinge län 1995 - Fältdata1995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Länsstyrelsen i Blekinge län gav våren 1995 utredningskontoret i uppdrag att genomföra elfiskeundersökningar på ca 20 lokaler i olika vattendrag. Syftet med elfiskena var att öka kunskapen om fiskfaunan i vattendragen, i första hand för att kunna komplettera den preliminära plan för biologisk återställning som tagits fram på Länsstyrelsen. I denna sammanställning redovisas översiktskartor med elfiskelokalernas läge i vattendragen, samt fältdata med fångster från elfiskena i sk elfiskeprotokoll.

 • 1192949.
  Elfisken i Blekinge län 1998 - En undersökning av fiskfaunan vid 21 lokaler1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport har utarbetats av Medins Sjö- och Åbiologi AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län. Rapporten omfattar elfiskeundersökningar på 21 lokaler fördelade på 8 vattensystem inom länet. Undersökningarna som ingår i den effektkontroll som fortlöpande sker av länets kalkade vatten utgör underlag för återkommande studier av fiskfaunans utveckling i vattendragen. Undersökningarnas resultat utgör också ett komplement till de bottenfaunainventeringar och vattenkemiska analyser som regelbundet utförs i länet.

 • 1192950.
  Elfisken i kalkade vatten inom Hallands län: Redovisning av elfisken 1951 - 19941995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Underlaget för denna rapport utgörs av elfisken som under perioden 1951 - 1994 genomförts i 12 vattensystem med lax och havsöring och i 4 med enbart stationär öring. Sammanställningen har som syfte att dokumentera fiskbestånden i försurade och kalkade vattendrag, samt att studera effekter av kalkning och försurning på främst lax och öring. Kalkningarna har varit framgångsrika i de flesta vattendragen. För 11 lokaler i 6 olika vattendrag där elfiske utförts minst 3 gånger både före och efter kalkning har tätheten av ensomrig och flersomrig lax ökat efter kalkning. Ökningen är statistiskt signifikant för både ensomrig och flersomrig lax. För ensomrig och flersomrig öring på 13 lokaler i 7 olika vattendrag var ökningen inte statistiskt signifikant. Öringen har dock ökat kraftigt inom ett flertal vattendrag efter kalkningen. Elfisken i okalkade sura vattendrag visade på obefintlig eller mycket sparsam förekomst av stationär öring. Även andra faktorer som torka, grävning, minikraftverk och sedimentation har haft negativ inverkan på laxfisktätheterna i ett flertal vattendrag.

23856238572385823859238602386123862 1192901 - 1192950 of 1200526
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf