Change search
Refine search result
23845238462384723848238492385023851 1192351 - 1192400 of 1209178
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1192351.
  Öhgren, Evelina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Iassu, Jenny
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Unga kvinnor inom mansdominerade yrken: En kvalitativ studie om sex stycken kvinnors upplevelser, erfarenheter och känslor i deras nuvarande eller blivande arbete inom ett mansdominerat yrke efter avslutande studier.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker sex stycken kvinnors upplevelser, erfarenheter och känslor i deras nuvarande eller blivande arbete inom mansdominerade yrken efter avslutande studier. Syftet i denna studie är att få fördjupad kunskap om vilka faktorer som avgjorde valet av yrke, vilka reaktioner det fanns från närstående, vilka upplevelser de har av att ha arbetat inom ett mansdominerat yrke, samt hur deras framtidsplaner inom yrket ser ut. Denna studie är kvalitativ då vi intervjuade sex kvinnor i åldrarna 20–29 år. I intervjuerna framgick det att hälften av informanterna inte ser sig arbeta inom samma yrke om några år, detta kanske på grund utav det nuvarande individualistiska samhället som präglar människan med flertalet valmöjligheter. Med utgångspunkt i denna uppsats så bör framtida forskning undersöka fler och andra mansdominerade yrken än måleri, el, och lantbruk som undersöktes i denna studie. Det skulle vara intressant att få en djupare kunskap om varför de vill byta yrke samt om deras förväntningar de hade om yrket överensstämde med hur verkligheten faktiskt såg ut. För att kunna dra generella slutsatser bör en större studie genomföras med fler informanter för att uppnå högre reliabilitet dock så styrker andra studier resultatet.

 • 1192352.
  Öhgren, Jan
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Styrelsens lojalitetsplikt och självkontrahering: en jämförelse mellan USA och Sverige2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 1192353.
  Öhgren, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Avstängning från arbetslöshetsersättning på grund av eget förorsakande av anställningens upphörande2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1192354.
  Öhgren, Jens
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Johansson, Catrin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Sociala intranät för kommunikation och lärande: En studie av Svenska Spels intranät Hemmaplan2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sociala medier har blivit ett allt vanligare verktyg för internkommunikation i organisationer, men kunskapen om vilka konsekvenser, risker och möjligheter som sociala intranät medför är hittills begränsad. Forskning visar att sociala medier låter användareuttrycka sig och bidrar till effektivare kommunikation, förbättrade samarbeten, ökadtransparens och minskade hierarkier. Med denna studie ämnar vi undersöka vilken nytta sociala intranät skapar utifrån hur användare uppfattar dess värde, inverkan på organisationskulturen, samt vilka kommunikativa problem som eventuellt skapas och klaras upp.För att uppfylla studiens syfte har vi genom fokusgruppintervjuer och en webbenkät undersökt medarbetares och chefers uppfattningar om Svenska Spels intranät Hemmaplan. Resultatet visar att olika användare uppfattar och använder intranätet på olika sätt. Ifokusgruppintervjuerna visade det sig att vissa användare ser intranätet som ett kommunikationsverktyg som underlättar interaktionen med kollegor och delaktighet i organisationen, medan andra främst ser intranätet som en informationskälla. Detta styrks av enkätundersökningen, som även visade att vissa användare vill att det händer mycket på intranätet och att det ska finnas mycket information tillgänglig. De vill självakunnabestämma vad de vill läsa om och ta del av. Andra användare föredrar ett snabb-konsumerat intranät som har lättillgänglig, kvalitativ och relevant information, vilket visade sigbåde i fokusgruppintervjuerna och i webbenkäten.De slutsatser vi kandra från undersökningenär att respondenterna överlag ser de sociala attributen i intranätet som mer positiva än negativa. De beskriver att intranätet gjort användarna, såväl medarbetare som chefer,mer synliga och att det förs en bättre dialog inom organisationen.Att överlåta mycket kontroll och ansvar till redaktörer ute i organisationen har varit lyckat och gjort att Svenska Spel har kommit en bra bit på vägen för att göra intranätet till ett verktyg för dialog och meningsskapande i organisationen. DetSvenska Spelframför allt bör fokusera på i fortsättningen är att öka engagemanget bland chefer och redaktörer för att ytterligare förstärka de positiva effekter Hemmaplan ger i organisationen.De viktigaste rekommendationerna till Svenska Spel är:•Tydliggör syftet med Hemmaplan och tanken med de olika funktionerna. •Gör ett vägval när det gäller privat ellerarbetsrelaterat innehåll. •Skapa översikter och rubriker för de som har svårt att överblicka innehållet.•Ge viktig information en speciell plats.•Skapa utrymme för enhets- och avdelningsinformation. •Lägg in mer information om mål, resultat och medarbetare.•Kartlägg behoven av Hemmaplan hos Kasinopersonalen.•Uppmuntra kritiska synpunkter. •Möjliggör personlig anpassning av startsidan.

 • 1192355. Öhgren Johansson, Tobias
  Ideal på beställning: En jämförande kvantitativ studie mellan förlags- och kundtidningsjournalistik i modegenren2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is increasingly common that companies produce their own editorial content and magazines. This while many newspapers has trouble finding a financial funding and the traditional newspapers and magazines cut down on employees and shrink the newsrooms. Meanwhile, people still study in the field of journalism – and head a future of unemployment and insecurity. It’s in any case a pessimistic way of looking at it. Because fact is that more companies chooses to start their magazines will probably lead to more journalists working in this genre of journalism. An industry that has been early in the field of editorial content is the fashion industry as many fashion houses and stores have decided to produce their own magazines. But fashion journalism is often criticized for the ideals they represent. So the question that the assay explores is what happens to those ideals when fashion companies themselves create the editorial content? Is it possible to see any difference with the magazines produced by traditional publishers?Based on the theory of representation, gender and identity a quantitative survey has been conducted to measure the ideals of Nelly Magazine, NK STIL and KappAhl Life & Syle in the content genre – and Elle, Styleby and Plaza Kvinna in the publishing genre. The analysis shows that the differences are not significant, the magazines represent overall the same ideals – there is a strong ideal image of the woman as thin, successful, with long hair and in her twenties. Although we see that it’s more common for women in the content genre to be informally dressed unlike the publishing genre where it’s more common that the women are more dressed up.

 • 1192356.
  Öhgren, Jonny Karlsson
  Blekinge Institute of Technology, Department of Human Work Science and Media Technology.
  Sjukvårdsrådgivningen i Karlshamn, Blekinge Län,: Från utredning till verklighet, om processen att införskaffa ett system2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  This Batchelor?s Thesis concerns 20 points at the MDA-program (People, Computers and Work) at Blekinge Institute of Technology in Ronneby, Sweden. 10 points concerns Computer Science and 10 points Human Work Science. The thesis is about the process of starting a new department of Blekingesjukhuset [Blekinge Hospital] in Karlshamn, Blekinge called Sjukvårdsrådgivningen [Health Care Advice Bureau]. The thesis starts with a description of the ethnographical methods used, followed by the process of establishing the department. In this new department, the nurses are using a computer based system called Teleråd, developed by TietoEnator. The thesis takes up the issues of how the department uses this system today and concerns what ?user-friendliness? is. The end of the thesis contains an evaluation of the visions of the founders of the new service and how/if the visions have become reality.

 • 1192357.
  Öhgren, Sanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Dörröppnare eller grindvakt?: Studie- och yrkesvägledarens betydelse för nyanlända elevers övergång från språkintroduktion till andra studier eller arbete2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språkintroduktion är det största av gymnasieskolans introduktionsprogram. Programmet riktar sig till elever som nyligen kommit till Sverige där undervisningens tyngdpunkt ligger i det svenska språket. Syftet med Språkintroduktion är att ge elverna behörigheten till att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Enligt Skolverket kan nyanlända elever vara i större behov av information angående det svenska skolsystemet och arbetsmarknaden. Skolinspektionen redovisar dock att studie- och yrkesvägledningen uppfyller dock inte många av de nyanlända elevernas behov av vägledning, dels av information men även behovet av stöd och motiverande insatser. Syftet med denna studie är att beskriva och analysera studie och yrkesvägledares arbete med vägledning med nyanlända elever på språkintroduktion, dels av deras egen uppfattning av sin roll i elevernas övergång från språkintroduktion till andra studier eller arbete men även undersöka hur organiseringen av studie och yrkesvägledningen ser ut på de skolor informanterna är verksamma inom. Studien har utgått från en kvalitativ forskningsmetod där jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer med studie- och yrkesvägledare verksamma inom språkintroduktion på kommunala gymnasieskolor. Resultatet visar att informanternas arbete med studie- och yrkesvägledning med nyanlända elever som målgrupp sker i kombination av enskilda samtal, samtal och information i grupp samt i samarbete med andra aktörer. Informanterna arbetar med att vidga elevernas perspektiv gällande olika yrkens inkomst och yrkens olika krav på utbildning. Studie- och yrkesvägledarnas roll i arbetet med vägledning med nyanlända elever på språkintroduktion kan ses som både en dörröppnare och en grindvakt. Dörröppnare eftersom studie- och yrkesvägledarna vidgar elevernas perspektiv gällande karriärmöjligheter dels genom information om valalternativ gällande studie och yrkesval men även för att vägleda eleverna till att bli handlingskraftiga individer. Förutsättningarna för informanternas arbete med vägledning är försvårade på grund av gymnasieprogrammens behörighetskrav. Informanterna intygar det faktum att nyanlända elever har svårt att hinna nå gymnasieprogrammens behörighetskrav innan de blir för gamla för att få påbörja ett nationellt gymnasieprogram och därmed måste hänvisa elverna till alternativa studie- och yrkesvägar som som inte motsvarade elevens förväntningar. På så vis kan även studie- och yrkesvägledarnas roll ses som en grindvakt. 

 • 1192358.
  Öhlander Andersson, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  English Language Learning: Student's Perception on Their Own Language Learning2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a qualitative study, which aims at looking closer into how eight students look upon their own English perceiving skills. A qualitative interview method was used to interview eight students in upper secondary school. The participants were four girls and four boys. The result from the interviews have been presented under three different headings, which are as follows: Motivation, Classroom and Acquisition. A lot of studies have been done on the subject of language learning and it has resulted in many theories, and the ones that seemed relevant for this study have been brought up and connected to the answers the students gave. Most of the students felt motivated to learn English and the main reason was their future job plans. In the classroom, the participants thought that the teacher's behaviour and attitude towards the English subject was the most important factor to motivate them. The interview results showed that the student's thought that the best way to learn English was through media, foremost by speaking and writing with their friends on the computer. Those answers can be connected to something that the Russian psychologist Lev S. Vygotskij presents with the socio-cultural theory, were he promotes the idea that the best way to learn a new language is to interact with other people.

 • 1192359.
  Öhlander, Björn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  A molybdenite province in Norrbotten and Västerbotten, northern Sweden1983In: Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar, ISSN 0016-786X, Vol. 105, no 3, p. 229-234Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During the period 1967-1980 private prospectors recovered 122 molybdenite mineralized samples from Norrbotten and Vsterbotten, northern Sweden, representing acid igneous rocks of intrusive character, including quartz veins, supracrustal rocks of predominantly acid volcanic origin and skarns. The molybdenite occurrences are generally confined to the Proterozoic continental domain north of the Skellefte district. Fifty-six of the molybdenite samples from different rock types were analysed for major elements and 13 trace elements. Tin is, besides molybdenum, the only element enriched in all rock types. The molybdenite mineralized samples are poor in Nb, not enriched in Rb, and show occasionally high concentrations of F and Cu.

 • 1192360.
  Öhlander, Björn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Geochemical analyses of rocks of the Haparanda suite, northern Sweden1984In: Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar, ISSN 0016-786X, Vol. 105, no 2, p. 167-169Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Thirteen samples of the primorogenic Haparanda suite (gabbro to granodiorite) in northernmost Sweden were analysed for major elements and the trace elements Rb, Sr, Ba, Cu, Zn, Mo, Sn, Be, Nb, Y, Zr, Cr, Ni, V, F, Cl and S. The results accord with the view that the Haparanda suite is an I-type rock suite generated in a compressional environment. The Sn-content is higher than expected, but Sn, Mo and Be are not enriched in the most silicic samples. The F-content is higher in gabbros and Mo is correlated with Cu. -B.L.

 • 1192361.
  Öhlander, Björn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Geochemical characteristics of granites associated with molybdenite mineralization in northern Sweden1984In: Abstracts / 16e Nordiska geologiska vintermötet, Stockholm 9-13 januari 1984, Stockholm: Stockholm: Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet, 1984, p. 251-Conference paper (Other academic)
 • 1192362.
  Öhlander, Björn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Geochemical characteristics of granites associated with Proterozoic molybdenite mineralization in northern Sweden1985In: Chemical Geology, ISSN 0009-2541, E-ISSN 1872-6836, Vol. 51, no 3-4, p. 247-263Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Proterozoic molybdenite occurrences in northern Sweden are associated with small plutons of intrusive character located in supracrustal belts whereas large granite areas are barren. In this study, 152 samples of granites associated with molybdenite mineralization, mineralized aplites, granites not known to be associated with molybdenite occurrences but located in supracrustal belts and granites from the large granite areas have been analysed for major elements and the selected trace elements Mo, Sn, Be, Ba, Rb, Sr, Cu, Zn, Zr, V, Y, Nb, F, Cl and S. The study showed that major-element geochemistry and modal composition are not useful for distinguishing between potentially molybdenite-mineralizing and barren granites in northern Sweden. Enriched contents of Sn, Be, Y, Rb and F are most useful for identifying ore-associated granites in the supracrustal belts. The granites from the large granite areas have very low contents of Sn, Mo, Be, Nb, Y, F, Cl and S. It is proposed that the granites associated with molybdenite occurrences were probably generated by partial melting of earlier igneous rocks, or they may be of subcrustal origin, the large granite bodies originated by partial melting of Archean continental crust.

 • 1192363.
  Öhlander, Björn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Geochemistry of Proterozoic molybdenite - mineralized aplites in Northern Sweden1985In: Mineralium Deposita, ISSN 0026-4598, E-ISSN 1432-1866, Vol. 20, no 4, p. 241-248Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The largest known Precambrian molybdenite occurrences in Sweden are of the aplitic type. In order to improve the understanding of their genesis, 67 samples of aplites, aplitic granites and associated granites were analyzed for major elements, Mo, Sn, Be, Ba, Rb, Sr, Cu, Zn, Zr, V, Cr, Ni, Y, Nb, F, Cl and S. Five samples were analyzed for rare earth elements. The following genetic model can be proposed: In the upper parts of granitic intrusions the magma is enriched in lithophile elements and elements such as F and Mo. The aplites represent direct differentiation products of the granites and have solidified without the development of a second mobile aqueous phase, except locally, where small pegmatite segregations have formed. As crystallization proceeds, the concentration of Mo in the magma increases, and when the aplites solidify, the Mo that cannot be incorporated in the rock-forming minerals is precipitated as molybdenite. Biotite seems to be the major Mo-carrier among the rock-forming minerals in the aplites.

 • 1192364.
  Öhlander, Björn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Geochemistry of the Fellingsbro type granites, Sweden1987In: Proterozoic geochemistry: abstracts, Lund June 3-6 1987, IGCP , 1987, p. 67-68Conference paper (Other academic)
 • 1192365.
  Öhlander, Björn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Geological setting, tectonic control and REE geochemistry of Proterozoic Mo and W occurrences in northern Sweden1987In: Vol. 17, no 4, p. 643-Article in journal (Other academic)
 • 1192366.
  Öhlander, Björn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Geological setting, tectonic control and REE geochemistry of Proterozoic W occurrences in northern Sweden1987In: Vol. 17, no 4, p. 643-Article in journal (Other academic)
 • 1192367.
  Öhlander, Björn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Lantanoidmönstret i några Mo-och W-förekomster i norra Sverige1986In: Abstracts: 17e Nordiska geologmötet, Helsingfors universitet, 12-15.5. 1986, 1986, p. 286-Conference paper (Other academic)
 • 1192368.
  Öhlander, Björn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Proterozoic molybdenite mineralization in northern Sweden1983Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 1192369.
  Öhlander, Björn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Proterozoic molybdenite occurrences in northern Sweden: derived from acid volcanics or granites?1984In: Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar, ISSN 0016-786X, Vol. 106, no 1, p. 67-72Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Proterozoic molybdenite occurrences in Sweden are spatially associated with acid volcanics. To test if mineralization is caused by remobilization of molybdenum in such rocks, fifty samples from northern Sweden have been analysed for major elements and 15 trace elements. Volcanics from the mineralized Rappen district and Vidsel area, situated on the Proterozoic continental domain north of the Skellefte district, have lower Mo-contents than the calc-alkaline submarine Skellefte volcanics. It is therefore concluded that acid volcanics are not the source for molybdenum mineralization. The association between molybdenite occurrences and acid volcanics in northern Sweden is tectonic, suggesting that the late orogenic development of the Rappen district and the Vidsel area, characterized by block movements and development of rift systems, is favourable for generation and emplacement of the granites responsible for molybdenite mineralization

 • 1192370.
  Öhlander, Björn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Results from the flooded Stekenjokk tailings2001In: 8th Annual British Columbia Ministry of Energy and Mines - MEND, Metal Leaching and Acid Rock Drainage Workshop: Proceedings, D.3, 2001Conference paper (Other academic)
 • 1192371.
  Öhlander, Björn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Tectonic control and genesis of Proterozoic molybdenite occurrences in northern Sweden1986In: Vol. 6, no 3, p. 557-Article in journal (Other academic)
 • 1192372.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Alakangas, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Perez, Nathalie
  Project: Using MicroBes for the Regulation of heavy metaL mobiLity at ecosystem and landscape scAle: an integrative approach for soil remediation by geobiological processes2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1192373.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Axelsson, M.D.
  Luleå tekniska universitet.
  Muller, B.
  Institute of Geotechnical Engineering, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich.
  Analyses of trace elements on quartz surfaces in sulfidic mine tailings from Kristineberg (Sweden) a few years after remediation2003In: Environmental Geology, ISSN 0943-0105, E-ISSN 1432-0495, Vol. 45, no 1, p. 98-105Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS) has been applied to determine the elemental composition of the surface layer, as well as of the first interior layer, of quartz grains from the mine tailings from Kristineberg (northern Sweden) in order to determine concentration gradients between these two layers. The quartz grains were collected from the oxidized and unoxidized zones within the tailings. The aim of this study is to assess the role of quartz surfaces as sites for the attenuation of solutes from the mine-tailings porewater. Concentrations of Cu, Ag, Sb, Pb and Bi are highest near the surface of each grain and decrease towards the interior. The surface concentration of Cu, Zn and Pb is more pronounced within the unoxidized than within the oxidized zone of the tailings. Cu exhibits a distinct concentration peak at the surface of the quartz grains below the pre-remediation oxidation front. For Zn and Ce the trend of high surface concentration is less pronounced than for Cu or Pb. Silver, Bi and As are preferably adsorbed within the uppermost layers of the oxidized zone where the pH is as high as 6.2. The conversion of intensity signals of the elements to concentration values in ppm was done by using external standards (NIST silicate glass).

 • 1192374.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Billström, Kjell
  On the origin of the Yxsjöberg Cu-W skarn deposit, central Sweden: evidence from geochemical studies of the skarn and adjacent granitoids1989In: Abstracts / Symposium Precambrian granitoids - petrogenesis, geochemistry and metallogeny: August 14-17, 1989, University of Helsinki, Helsinki, Finland / [ed] Ilmari Haapala; Yrjö Kähkönen, Geological Survey of Finland , 1989, p. 97-Conference paper (Other academic)
 • 1192375.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Billström, Kjell
  Regional implications of U-Pb zircon dating of two proterozoic granites associated with molybdenite mineralized aplites in northern Sweden1989In: Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar, ISSN 0016-786X, Vol. 111, no 3, p. 229-238Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To contribute to the understanding of the timing of the molybdenite mineralizing events in the Proterozoic of Sweden, two granites associated with molybdenite enriched aplites at Allebuoda and Kåtaberget in northern Sweden have been dated by the U-Pb zircon method. The result is 1892+-62 Ma for the Kåtaberget granite, and 1767+-9 Ma for the Allebuoda granite. As the granitoids in the Svecofennian region generally fall into two major age groups, 1890-1860 Ma and 1800-1770 Ma respectively, this suggests that the Kåtaberget granite belongs to the older group and the Allebuoda granite to the younger group. Sulphur isotopic analyses suggest a larger admixture of sediments in the source material of the Allebuoda granite and aplite than in corresponding rocks at Kåtaberget. The results of this and previous studies suggest that the major Mo- and W-occurrences in the Precambrian of Sweden are associated with granites belonging to the 1800-1770 Ma group.

 • 1192376.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Billström, Kjell
  Laboratoriet för Isotopgeologi, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.
  Hålenius, Elke
  Sveriges Geologiska AB, Luleå.
  Behaviour of rare-earth elements in highly evolved granitic systems: evidence from Proterozoic molybdenite mineralized aplites and associated granites in northern Sweden1989In: Lithos, ISSN 0024-4937, E-ISSN 1872-6143, Vol. 23, no 4, p. 267-280Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Field relations, mineralogy, major- and trace-element contents (including REE analyses of whole-rock samples and minerals) of three Proterozoic granites and their associated molybdenite mineralized aplites have been studied at Allebuoda, Munka and Kåtaberget in northern Sweden. The granites crystallized from melts that were not saturated with water. The mineralized potassic aplites formed by quenching of residual melts caused by sudden pressure drop...

 • 1192377.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Billström, Kjell
  Laboratoriet för Isotopgeologi, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.
  Hålenius, Elke
  Sveriges Geologiska AB, Luleå.
  Geochemistry of the Proterozoic wolframite-bearing greisen veins and the associated granite at Rostberget, northern Sweden1989In: Chemical Geology, ISSN 0009-2541, E-ISSN 1872-6836, Vol. 78, no 2, p. 135-150Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  At Rostberget in northern Sweden, a swarm of thin, undeformed wolframite-bearing greisen veins occurs within the 1.78-Ga-old Joran granite intrusion. This is a microcline-rich porphyritic granite probably generated with sediments as important source materials. When the Joran granite crystallized, an aqueous fluid, rich in volatiles and W, was active in the central and apical parts of the intrusion. This fluid escaped through fractures caused by tectonic rupturing, the immediate surroundings of the fractures became altered, and the greisen veins were formed. The contents of SiO2, Na2O, Sr, V, Zr and LREE decreased during this greisenization, while the contents of Fe2O3, MnO, MgO, CaO, H2O, W, Sn, Mo, Cu, Rb, Sc, Pb, Be, Nb, HREE and probably Ag increased. K2O, TiO2, P2O5, Ba, Zn and Y were not immobile, but no consistent trends of gain or loss were found. Neutralization of the acid vapour by alteration reactions was probably important for controlling the precipitation of wolframite. Accessory minerals contain most of the REE in all sample types. The gain of HREE during the greisenization was caused mainly by deposition of fluorite (and xenotime), and the loss of LREE was the result of dissolution of monazite (and allanite). No change in Eu content was observed. The enrichment of HREE and the presence of fluorite and minor topaz, indicate alteration from a F-rich fluid, but do not necessarily imply that W was transported as F− complexes.

 • 1192378.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Carlsson, Erik
  Luleå tekniska universitet.
  Holmström, Henning
  Envipro Miljöteknik AB, Linköping.
  Elander, Pär
  Envipro Miljöteknik AB, Linköping.
  MiMi - Characterization of the tailings and the till cover in impoundments 1 and 1B, Kristineberg mine, northern Sweden2001Report (Other academic)
 • 1192379.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Chatwin, Terrence
  Alakangas, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Management of sulfide-bearing waste: a challenge for the mining industry2012In: Minerals, ISSN 2075-163X, E-ISSN 2075-163X, Vol. 2, no 1, p. 1-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Oxidation of iron sulfides in waste rock dumps and tailings deposits may result in formation of acid rock drainage (ARD), which often is a challenging problem at mine sites. Therefore, integrating an ARD management plan into the actual mine operations in the early phases of exploration, continuing through the mine life until final closure might be successful and decrease the environmental impact. A thorough characterization of ore and waste should be performed at an early stage. A detailed knowledge of mineralogical composition, chemical composition and physical properties such as grain size, porosity and hydraulic conductivity of the different waste types is necessary for reliable predictions of ARD formation and efficiency of mitigation measures. Different approaches to prevent and mitigate ARD are discussed. Another key element of successfully planning to prevent ARD and to close a mining operation sustainably is to engage the mine stakeholders (regulators, community and government leaders, non-governmental organization (NGOs) and lenders) in helping develop and implement the ARD management plan.

 • 1192380.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Correge, O.
  Luleå University of Technology.
  Evolution of the groundwater geochemistry in sulphide-rich mine tailings remediated by applying soil cover, Kristineberg, northern Sweden2002In: Vol. 66, no 15, Suppl. 1, p. 569-569Article in journal (Refereed)
 • 1192381.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Drugge, L.
  Widerlund, Anders
  Ingri, Johan
  Changed transport of weathering products after river regulation: the Lule River, northern Sweden2004In: Geochimica et Cosmochimica Acta, ISSN 0016-7037, E-ISSN 1872-9533, Vol. 68, no 11, p. 31-Article in journal (Other academic)
 • 1192382.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Forsberg, Jerry
  Österlund, Helene
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Ingri, Johan
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Ecke, Frauke
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Alakangas, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Fractionation of trace metals in a contaminated freshwater stream using membrane filtration, ultrafiltration, DGT and transplanted aquatic moss2012In: Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, ISSN 1467-7873, E-ISSN 2041-4943, Vol. 12, no 4, p. 303-312Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Four metal speciation and fractionation techniques – DGT (diffusive gradients in thin films), 1-kDa ultrafiltration, 0.22-µm membrane filtration and aquatic moss – were simultaneously applied to a small, contaminated freshwater stream in northern Sweden to investigate differences and similarities between the methods regarding trace metal speciation and their dependence on geochemical water properties. The investigated metals comprise Al, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, and Zn. The normal DGT devices with Chelex cation exchanger were used. Shoots from the aquatic moss Fontinalis antipyretica L ex Hedw. were collected in a non-polluted brook and transplanted to the sampling site for exposure. It was evident that 0.22-µm membrane filtration, 1-kDa ultrafiltration and DGT generally measured different metal fractions where

 • 1192383.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Forsberg, Jerry
  Österlund, Helene
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Ingri, Johan
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Ecke, Frauke
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Alakangas, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Speciation of trace metals in a contaminated stream at the Laver mine by using membrane filtration, ultrafiltration, DGT and transplanted aquatic moss2011Conference paper (Refereed)
 • 1192384.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Frietsch, Rudyard
  Luleå tekniska universitet.
  New ore types in northern Fennoscandia: introduction and summary1991In: GFF, ISSN 1103-5897, E-ISSN 2000-0863, Vol. 113, no 1, p. 39-40Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Summarizes proceedings of meeting arranged by Geological Society of Sweden (Geologiska Föreningen) and Department of Economic Geology at Lulea University of Technology (Tekniska Högskolan i Lulea) in Lulea, 26-27 September 1989. Followed (p. 40-72) by twenty brief papers presented at meeting, with several previously unpublished maps of ore deposits

 • 1192385.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Frietsch, RudyardLuleå tekniska universitet.
  New ore types in northern Fennoscandia: September 26-28, 1989, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden1989Collection (editor) (Other academic)
 • 1192386.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Hamilton, P. Joseph
  Scottish Universities Research and Reactor Centre, East Kilbride, Glasgow.
  Fallick, Anthony F.
  Scottish Universities Research and Reactor Centre, East Kilbride, Glasgow.
  Wilson, Michael R.
  Sveriges Geologiska AB, Luleå.
  Crustal reactivation in northern Sweden: the Vettasjärvi granite1987In: Precambrian Research, ISSN 0301-9268, E-ISSN 1872-7433, Vol. 35, no C, p. 277-293Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The 1.8 Ga old Vettasjärvi granite belongs to a widespread granite type in northern Sweden and northern Finland. It is a leucocratic, generally massive, pink granite covering a large area but possesses a small vertical extent. Foliated varieties occur and gneissic ghost structures are common. Gradual transitions from biotite-rich gneiss to granite have also been observed. Mineralogy and major and trace element geochemistry demonstrate the minimum-melt character of the Vettasjärvi granite. The low contents of elements such as Nb, Y, Sn and F indicate that it is also undifferentiated. Initial εNd values between −6.2 and −8.2 suggest that the Vettasjärvi granite was generated by crustal anatexis with a major Archaean component as source material. REE contents support this conclusion. Molar proportion ratios Al2O3/Na2O+K2O+CaO lower than 1.1, combined with δ18O values between 8 and 5 suggest that little or no pelitic sedimentary material was involved in the genesis. The Vettasjärvi granite is not a single intrusion, but more likely a zone of remobilisation where granite was generated and gently and irregularly emplaced.

 • 1192387.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Holmström, Henning
  Geochemistry of the tailings - pond water interface in the flooded tailings pond at Stekenjokk, northern Sweden2000In: Vol. 5, no 2, p. 753-Article in journal (Other academic)
 • 1192388.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Holmström, Henning
  Luleå tekniska universitet.
  Carlsson, Erik
  The geochemical dynamics of a pyrrhotite concentrate deposit, remediated by applying a till cover1999In: Vol. 4, no 1, p. 512-Article in journal (Other academic)
 • 1192389.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Ingri, Johan
  Land, Magnus
  Andersson, P.S.
  Schönberg, H.
  Fractionation of Sm-Nd isotopes during weathering of till1998In: Mineralogical magazine, ISSN 0026-461X, E-ISSN 1471-8022, Vol. 62A, p. 1104-1105Article in journal (Other academic)
 • 1192390.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Ingri, Johan
  Ponter, C.
  Geochemistry of till weathering in the Kalix river watershed, northern Sweden1990In: Chemical Weathering under Field Conditions: reports from a Nordic seminar, 27-28 September 1990, Wik, Uppsala / [ed] Kaj Rosen, Sveriges Lantbruksuniversitet, 1990, p. 1-18Conference paper (Refereed)
 • 1192391.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Ingri, Johan
  Pontér, Christer
  Luleå tekniska universitet.
  Lead isotopes as tracers of environmental pollution from mining industries1991In: Abstracts: [2nd International Symposium on Environmental Geochemistry], including 3rd International Symposium on Environmental Geochemistry and Health and 9th European Meeting of The Society for Environmental Geochemistry and Health, 16-19 September 1991, Uppsala, Sweden / [ed] O Selinus, Uppsala: Sveriges Geologiska Undersökning , 1991Conference paper (Other academic)
 • 1192392.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Ingri, Johan
  Pontér, Christer
  Lead isotopes as tracers of lead pollution from various sources: an example from northern Sweden1993In: Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927, E-ISSN 1872-9134, Vol. 8, no Suppl. 2, p. 67-70Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The surface sediments in the central Bothnian Bay are contaminated with antropogenic Pb. Preindustrial sources of the Pb pollution are anthropogenic atmospheric Pb, where the main Pb source is combustion of gasoline, and ore from the Laisvall mine which is processed in the smelter Rönnskärsverken. Because the Pb isotope composition of these possible sources are known, an attempt was made to trace the origin of the antropogenic Pb by studying the Pb isotope composition of sediments. The results show unequivocally that Laisvall Pb is not the source of the pollution. The enrichment of Pb in surface sediments is caused by atmospheric deposition of Pb additives from gasoline. Lead emitted from Rönnskärsverken is deposited relatively close to the smelter, and has not reached central Bothnian Bay in traceable amounts.

 • 1192393.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Lager, Ingemar
  Luleå University of Technology.
  Loberg, Bengt E. H.
  Luleå University of Technology.
  Schöberg, Hans
  Stratigraphical position and Pb-Pb age of lower Proterozoic carbonate rocks from the Kalix greenstone belt, northern Sweden1992In: Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar, ISSN 0016-786X, Vol. 114, no 3, p. 317-322Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Kalix area, a more than 3600 m thick sequence of continental rift-associated, well-preserved metasedimentary and mafic metavolcanic rocks occurs in a Lower Proterozoic greenstone belt which has no connection to other areas of mafic volcanites. These supracrustals are probably resting on an Archaean basement, and overlain by at least 2000 m of schists of marine prigin. By analysing for Pb isotopes, an attempt was made to date intertidal dolomites with evenly laminated stromatolites and supratidal, pisolitic dolomite calcretes. The resultant age was 2.1 +/- 0.2 Ga. The large uncertainty is partly due to a narrow range of Pb isotopic ratios. Small-scale postdepositional redristribution of lead in the stromatolites is probable. The sample sites are stratigraphically situated just below a 400 m thick sequence of mafic metalavas, which can be correlated with c. 2.1 Ga old mafic metalavas in the Peräpohja Schist Belt in adjacent parts of northern Finland. Despite the large uncertainty of the age obtained, the lithostratigraphical correlations with the Peräpohja Belt suggest that 2.1 Ga is a good approximation of the depositional age of the rocks studied. Later transgression with subsequent deposition of marine sediments is older than the peak of Svecofennian igneous activity at c. 1.9 Ga.

 • 1192394.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Land, Magnus
  Stockholms Universitet.
  Ingri, Johan
  Mobility and transport of Nd isotopes during weathering of till in a boreal forest2007In: Geochimica et Cosmochimica Acta, ISSN 0016-7037, E-ISSN 1872-9533, Vol. 71, no 15S, p. A732-Article in journal (Other academic)
 • 1192395.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Land, Magnus
  Mistra Council for Evidence-based Environmental Management (EviEM), The Royal Swedish Academy of Sciences.
  Ingri, Johan
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Widerlund, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Mobility and transport of Nd isotopes in the Vadose zone during weathering of granitic till in a boreal forest2014In: Aquatic geochemistry, ISSN 1380-6165, E-ISSN 1573-1421, Vol. 20, no 1, p. 1-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a broad correlation between the εNd values for rivers (including both the water and the particulate material it carries) and the age of the source terrain. This paper presents Nd isotope distribution data for soil, soil water, groundwater, and stream water samples gathered in a small catchment in northern Sweden. The results show that the release of Nd and Sm from boreal forests into streams and, eventually, into the oceans is more complicated than previously realized. The weathering of till causes changes in both the Nd isotopic composition and Sm/Nd ratios. Both the Sm/Nd ratio and εNd were higher in strongly weathered soils horizons than in less weathered till, since minerals with high Sm/Nd ratios were, on average, more resistant to weathering than those with low Sm/Nd ratios. In contrast to the situation for the main minerals and the major elements, the weathering of rare earth elements (REE) was not restricted to the E-horizon: the measured REE concentrations continued to increase with depth in the C-horizon. In addition, REE released by weathering in the upper parts of the soil profile were partly secondarily retained at deeper levels. Therefore, the dissolved Nd released by weathering in the upper soil horizons was trapped and did not enter the groundwater directly. Rather, the Nd in the groundwater largely originated from weathering within the groundwater zone. However, this was not the only source of Nd in the stream water. The Nd isotope composition and Sm/Nd ratio were determined by the mixing between of Nd and Sm in the groundwater and REE-carrying organic material washed out of the soil profile. The groundwater close to the stream reaches the upper soil horizons during high discharge events such as snowmelts, and organic matter carrying Nd and Sm is washed out of the soils and thus released into the stream. Therefore, the Nd exported from catchment is derived from both the weathering within the groundwater zone, and the organic matter washed out from the soil. If longer timescales with more advanced weathering stages in the groundwater zone are considered, it cannot be ruled out that there will be a shift towards more radiogenic values in the exported Nd. Recorded shifts in the Nd isotopic composition in the ocean may thus not only reflect changed source regions, but also the weathering history of the same source region

 • 1192396. Öhlander, Björn
  et al.
  Land, Magnus
  Luleå tekniska universitet.
  Ingri, Johan
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Widerlund, Anders
  Mobility of rare earth elements during weathering of till in northern Sweden1996In: Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927, E-ISSN 1872-9134, Vol. 11, no 1-2, p. 93-99Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Continuous, volume-controlled sampling from the surface down to a depth of 130 cm was conducted at two stations on weathered till (typic haplocryods). All the samples were analysed for major and trace elements including the rare earth elements (REE). Eight thousand seven hundred years of weathering since the glacial ice left the area, has resulted in a strong depletion of REE in the E-horizon. This loss decreases as atomic number increases, so that 80-85% of the La and 54-60% of the Yb have been lost. Europium has been lost to a greater degree than have the neighbouring elements. Possible explanations for the release of REE are: weathering of common silicates such as hornblende and epidote (and plagioclase in the case of Eu); weathering of apatite; weathering of rare but REE-rich minerals such as allanite and monazite; and release of REE adsorbed on clay minerals. Further studies on various size fractions and minerals are needed to quantify the importance of the various possible mechanisms of REE release. The release of REE continues within and below the Bs1-horizon, but the results from one station show that light REE can be enriched in the Bs1-horizon. This secondary enrichment could be caused by adsorption on secondary oxy-hydroxides, on clay minerals or on organic material. However, the net result of the weathering is that all REE have been released to the groundwater.

 • 1192397. Öhlander, Björn
  et al.
  Lindvall, Manfred
  Widerlund, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Holmström, Henning
  Carlsson, Erik
  Peinerud, Elsa K
  Correge, Olivier
  A system approach to mine waste remediation, the Kristineberg mine, northern Sweden2003In: Acid rock drainage: application and sustainability of technologies : sixth international conference ; 14 - 17 July 2003, Cairns, Queensland, Australia ; proceedings, Carlton, Victoria: The Australian Institute of Mining and Metallurgy , 2003, p. 81-92Conference paper (Refereed)
 • 1192398.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Ljungberg, J.
  Holmström, H.
  Luleå tekniska universitet.
  Desorption of metals retained secondarily after release by sulphide oxidation: the main mechanism for groundwater contamination in the tailings at the Laver mine, northern Sweden2001In: GFF, ISSN 1103-5897, E-ISSN 2000-0863, Vol. 123, no 3, p. 153-162Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Geochemical studies of pore water and groundwater in sulphide-bearing tailings have been performed at the Laver mine in northern Sweden. Pore water has been sampled from just above the groundwater table down to the peat and till underlying the tailings. Groundwater has been sampled weekly from April to November in pipes installed at various depths in the tailings. All samples were analysed for major and trace elements by using ICP-AES and ICP-MS. When the oxidation front in the tailings is moving downwards, metals released by weathering in this low-pH environment are to a large extent retained secondarily in the tailings below the oxidation front and do not reach the groundwater, except in areas where the oxidation front is situated close to the groundwater table. Vertical flow of precipitation water contaminated with metals released by sulphide oxidation is, thus, not the major explanation for groundwater contamination. Instead, contamination occurs when the advancing oxidation front pushes the secondary enrichments of metals ahead to meet the groundwater table and the metals are released to the groundwater. The release of metals is caused by desorption due to the low pH in this environment. Areas of the tailings deposit with shallow groundwater table are at present the main sources of metal release. There is a seasonal variation in the composition of groundwater, particularly shallow groundwater. This is caused by changing levels of the groundwater table. Rising groundwater table results in outflush of metals in areas where the groundwater reaches secondarily retained metals. A steady trend with rising groundwater table after snowmelt results in a larger proportion of contaminated water in shallow groundwater, which decreases during the autumn. Concentration peaks of Cu and other metals in shallow groundwater may be the result of small, rapid rises of the groundwater table due to strong precipitation, superimposed on the general seasonal trend.

 • 1192399.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Lu, Ming
  Alakangas, Lena
  Effect of liming a permanently stratifies pit lake, Rävlidmyran, northern Sweden2007In: Mining and the environment international conference: proceedings, Centre for Environmental Monitoring, Laurentian University , 2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Rävlidmyran pit lake situated in Northern Sweden had low pH, and a permanent stratification with anoxic water at depth. To improve the water quality, the pit lake was limed by using Ca(OH)2. Before liming, the lake was stratified with low pH (3.0 - 3.4) and high concentration of dissolved oxygen between 0 and 5 m depth, with a transition zone from 5 to 8 m depth, and a zone with pH 3.2 - 5.5 and very low dissolved oxygen from 8 m depth to the bottom. Metals such as Al, Cu and Pb had highest concentrations in the upper zone whereas the concentrations of most other elements including As, Ca, Cd, Fe, Mg, Mn, S and Zn increased with depth. The stratification remained also after the liming treatment. pH increased to about 8 in the whole water column although only one sixth of the Ca(OH)2 was rapidly dissolved, and the remaining part accumulated in the bottom sludge. Redox decreased, especially in the oxygen poor zone at depth. Concentrations of Fe, Mn, Zn and Mg decreased strongly in the upper oxic water, due to formation of oxyhydroxides. In the anoxic bottom water, the concentrations of these elements gradually increased towards pre-liming levels. Aluminium and Cu were almost completely depleted in the entire water column due to pH increase and precipitation of minerals such as gibbsite. The bottom sludge formed after the liming was dominated by Ca(OH)2, calcite and a group of Fe(II)-Fe(III) oxyhydroxides, so called green rust. Metals removed from the dissolved phase of the water column accumulated in the sludge. Although the bottom sludge will have a buffering effect for some time, the poor water mixing in the pit lake will rapidly result in acid water in the upper zones when liming ceases.Key Words: AMD, pit lake, liming, geochemistry, water column, bottom sludge

 • 1192400.
  Öhlander, Björn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Markkula, Heikki
  Luleå University of Technology.
  Alteration associated with the gold-bearing quartz veins at Middagsberget, northern Sweden1994In: Mineralium Deposita, ISSN 0026-4598, E-ISSN 1432-1866, Vol. 29, no 2, p. 120-127Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The mesothermal Au deposit at Middagsberget in northern Sweden is associated with irregular stock-works of quartz veins occurring in shear zones across a dioritic intrusion. Alteration in the shear zones is characterized by sericitization, chloritization, the presence of sulphides and several generations of veins and small-scale fractures. Small fractures which are filled with variable amounts of quartz, carbonate, sericite, chlorite, albite and sulphides, are particularly abundant in zones having a high Au content. In general, these fractures are younger than the major quartz veins and were apparently important for strong Au-enrichment. Au is associated with arsenopyrite and it occurs as droplets or interfillings in the arsenopyrite or at the crystal surface; together with pyrrhotite as inclusions in arsenopyrite; as free grains in silicates but close to arsenopyrite; or in very small fractures in carbonates. The Au-mineralization is associated with elevated contents of As, S, Sb and W and depletion of Cu, Zn, Ge and Bi. The entire altered areas are enriched in Au compared with the < 1 to 15 ppb found in the host intrusion. During alteration an initial increase in Na or K was accompanied by a weak enrichment of Au and associated elements together with a depletion of elements such as Ca and Mg. In Au-rich samples this alkali enrichment was overprinted by the carbonate-and sulphide-bearing fractures, which often led to an increased Ca-content. An clear zonation of alteration types has not been found. The host rock has been altered by several generations of fluids: the shear zones were repeatedly ruptured and new small-scale fractures were opened. The different fluids did not, therefore, flow through identical paths although they penetrated the same major zones. This resulted in a complex pattern of variously superimposed alterations.

23845238462384723848238492385023851 1192351 - 1192400 of 1209178
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf