Change search
Refine search result
23844238452384623847238482384923850 1192301 - 1192350 of 1208512
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1192301. Öhman, Eskil
  Geodesin med några räkneexempel2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1192302. Öhman, Eskil
  Vuxenhjälp med skolarbetet: en undersökning som visar till vem eleverna i år 8 vänder sig om de behöver hjälp för att förstå och hinna med skolarbetet2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1192303.
  Öhman, Eva
  et al.
  Karolinska Institute, Sweden; Stockholm County Council, Sweden.
  Alinaghizadeh, Hassan
  Karolinska Institute, Sweden.
  Kaila, Paivi
  Karolinska Institute, Sweden.
  Hult, Håkan
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Nilsson, Gunnar H.
  Karolinska Institute, Sweden.
  Salminen, Helena
  Karolinska Institute, Sweden.
  Adaptation and validation of the instrument Clinical Learning Environment and Supervision for medical students in primary health care2016In: BMC Medical Education, ISSN 1472-6920, E-ISSN 1472-6920, Vol. 16, article id 308Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Clinical learning takes place in complex socio-cultural environments that are workplaces for the staff and learning places for the students. In the clinical context, the students learn by active participation and in interaction with the rest of the community at the workplace. Clinical learning occurs outside the university, therefore is it important for both the university and the student that the student is given opportunities to evaluate the clinical placements with an instrument that allows evaluation from many perspectives. The instrument Clinical Learning Environment and Supervision (CLES) was originally developed for evaluation of nursing students clinical learning environment. The aim of this study was to adapt and validate the CLES instrument to measure medical students perceptions of their learning environment in primary health care. Methods: In the adaptation process the face validity was tested by an expert panel of primary care physicians, who were also active clinical supervisors. The adapted CLES instrument with 25 items and six background questions was sent electronically to 1,256 medical students from one university. Answers from 394 students were eligible for inclusion. Exploratory factor analysis based on principal component methods followed by oblique rotation was used to confirm the adequate number of factors in the data. Construct validity was assessed by factor analysis. Confirmatory factor analysis was used to confirm the dimensions of CLES instrument. Results: The construct validity showed a clearly indicated four-factor model. The cumulative variance explanation was 0.65, and the overall Cronbachs alpha was 0.95. All items loaded similarly with the dimensions in the non-adapted CLES except for one item that loaded to another dimension. The CLES instrument in its adapted form had high construct validity and high reliability and internal consistency. Conclusion: CLES, in its adapted form, appears to be a valid instrument to evaluate medical students perceptions of their clinical learning environment in primary health care.

 • 1192304. Öhman, Fatima
  Kvinnor som medskapare av hälsa: En etnografisk studie av hälsostödjande insatser på Indiska landsbygden.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Health as a concept encompasses every aspect of life, not merely our physiological functions. Even so, the global efforts on women’s health, both within the research and aid field, have a history of being reduced to reproductive health alone. The aim of this study was to look at the pre-existing health needs of women in rural India and also to investigate how increased knowledge is used as a tool for creating positive conditions for supporting health in congruence with their needs. The study was conducted using an ethnographic design and the context was an educational Institute for rural and tribal women in Indore, India. The study showed that having no access to education, information or frames of reference, individuals are unable to identify their own health needs and unlikely to question traditional practices or value systems however harmful they might be. Not until fundamental needs are met and skills such as literacy, numeracy and empowerment are implemented is health education likely to have any lasting impact on a population. Previous studies on health literacy have shown the interconnectedness of these individual skills and capacities and the health status of that same population.

 • 1192305.
  Öhman, Felicia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Jonsson, Karolina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Gymnasiestudenters uppfattningar om allvarlighetsgraden i partnervåld2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Partnervåld är ett fenomen som leder till allvarliga konsekvenser både påindivid- och samhällsnivå. Prevalensen för partnervåld har visat sig vara lika stor blandbåde kvinnor och män. Det finns indikationer på att våld som begås av en man gentemoten kvinna inom en heterosexuell relation uppfattas som mer allvarligt än våld som begåsav en kvinna gentemot en man. Syfte: Dels att analysera huruvida gymnasiestudentersuppfattningar om allvarlighetsgraden i partnervåld i en heterosexuell relation skiljer sigåt beroende på offrets kön, och dels att analysera huruvida det finns skillnader i hurkvinnliga och manliga gymnasiestudenter uppfattar allvarlighetsgraden i enpartnervåldssituation. Metod: En enkät utformades i två versioner bestående av enfallbeskrivning som skildrade ett partnervåldsscenario inom en heterosexuell relation.Fallbeskrivningarna var identiska bortsett från att offrets kön manipulerades. Enkätendistribuerades till totalt 201 gymnasieelever i årskurs tre. Resultat: Respondenternauppfattade det som allvarligare att bruka våld gentemot ett kvinnligt offer i jämförelsemed ett manligt offer för partnervåld. Kvinnliga respondenter var mer benägna attuppfatta situationen som allvarlig än manliga respondenter, oberoende om offret var enkvinna eller en man. Diskussion: Skillnader i uppfattningar om allvarlighetsgrad kanhärledas till de socialt konstruerade könsroller som existerar i dagens samhälle, där mänexempelvis förväntas vara mer toleranta gentemot våld. Skillnader i hurallvarlighetsgraden i partnervåld uppfattas beroende på om offret är en kvinna eller enman kan leda till allvarliga konsekvenser för offret. För att undvika denna problematikär det eftersträvansvärt att uppmärksamma detta och öka medvetenheten om attpartnervåld är lika allvarligt oberoende vilket kön den som utsätts har.

 • 1192306.
  Öhman, Filip
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  "Jag kan aldrig gå till skolan utan ångest."2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract examensarbete

  Av: Filip Öhman

  Mitt examensarbete är skrivet i form av ett informativt reportage om ämnet social ångest. Genom att presentera tre personer som själva talar om sina erfarenheter och upplevelser av sjukdomen så får läsaren en insikt i hur vardagen ser ut för de som drabbas. Syftet med mitt reportage har varit att delvis utreda vilka de huvudsakliga problemen för en drabbad är och delvis att informera alla läsare om sjukdomens påverkan samt om vilka möjligheter som idag finns tillgängliga för att bota social ångest. En stor del av intervjupersonernas ångestproblematik visade sig handla om skolmiljön. På grund av detta så läggs extra mycket fokus i mitt arbete på att ta reda på huruvida social ångest försvårar möjligheterna till att studera på en högre nivå. En representant från Studenthälsan i Stockholm bidrar med sin expertis som psykolog för att tala om problematiken för studenter med ångestsjukdomar samt de existerande hjälpmedel eller bristen därav som går att ta del av. Dessutom får de tre personerna som själva lider av sjukdomen påpeka brister och lyfta egna tankar om möjliga ändringar som högskolan skulle kunna genomföra för att förbättra situationen.

  På området som berör potentiella botemedel mot social ångest så uttalar sig psykologen och forskaren Tomas Furmark från Uppsala universitet. Han får presentera vad som enligt honom är den mest effektiva behandlingsformen, vilka styrkor den har, när man kan få hjälp och även på vilka sätt den har brister. Dessutom slår han ett slag för nya framgångsrika former av redan existerande behandlingar och poängterar att en avgörande faktor för en lyckad behandling beror på hur engagerad den som söker vård faktiskt är.

  Min arbetsprocess kan delas in i tre steg. Steg ett består av insamlandet av information och intervjupersoner. Här utfördes en grundresarch som handlade om att hitta korrekt fakta om sjukdomen samt att få kontakt med personer som själva led av den. Steg två bestod av att gå igenom, sålla ut och tolka informationen som hittades i del ett samt att bygga ett förtroende till de intervjupersoner som ställde upp. Detta arbete var ytterst omfattande då det krävdes mycket viljestyrka från både min och mina intervjupersoners sida för att de skulle känna sig redo för att tala om sin sjukdom. Steg tre i min arbetsprocess var sedan att sammanställa intervjuerna och informationen inom en form som kunde utgöra ett intressant reportage med ett faktiskt nyhetsvärde.

  Resultatet blev ett femton A4 sidor långt reportage som huvudsakligen presenteras i tre olika delar. Reportaget drivs framåt av intervjupersonerna som själva redogör för deras olika ångestsymptom och svårigheter i olika situationerna. De tre situationerna som tas upp är i kronologisk följd, ångestproblematik inom skolan, ångestproblematik i vardagen och slutligen ångestproblematik på sociala medier. Inom två av ämnena hörs också åsikter från Eric Bergström, grundaren av företaget Ångestskolan och enligt sig själv, den enda föreläsaren som talar om social ångest i Sverige.

  Slutsatsen som mitt arbete uppnår är att det kan bidra till att skapa en debatt om ämnet, belysa en problematik som sällan tagits upp och dessutom kritisera högskolans förmåga att hantera ångestsjukdomar. Mitt arbete är inte något som har skrivits för att besvara en fråga eller utreda vad som ligger bakom social ångest. Det är skrivet med syftet att informera och intressera för att slutligen öppna upp för en diskussion om ett ämne som fortfarande är ett mysterium för många. En förutsättning för detta är att mitt arbete därför väcker en mängd frågor som inte har några enkla svar och därför bör diskuteras.

 • 1192307.
  Öhman, Fredrik
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Att spela, eller att inte spela: Motivationer och roller i onlinespeletDreamlords: The Reawakening2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med detta arbete har varit att undersöka i vilken utsträckning speletDreamlords: The Reawakening tillfredsställer olika motivationer, samt hur det skullekunna omformas för att bättre tillfredsställa dessa.

  Det första som gjordes var att undersöka teorier som finns om ämnet, och av dessa harjag valt att använda mig av Bartles spelartyper (2003) och Yees komponenter förmotivation (2007), samt att jag även har använt mig av Yees undersökning av preferensav klasstyp (2008). Jag har valt ut de delar som är mest intressant för detta arbete, dvs.det som är applicerbart på Dreamlords: The Reawakening.

  I analysen används alla modeller var för sig för att utröna om de i sin helhet eller delar avteorierna är applicerbara på Dreamlords: The Reawakening. Analysen innebär enundersökning om vilka spelartyper, komponenter och roller som tillfredsställs, och vilka som inte gör det. Resultatet av denna undersökning är tänkt att ligga till grund för eneventuell om-design av raserna i spelet i ett försök att tillfredsställa fler spelartyper ochkomponenter.

  Om motivationer kan jag som slutsats säga att Dreamlords: The Reawakeningtillfredsställer de flesta motivationerna delvis, men det finns mycket som kan görasbättre.

  För rollerna är det dock värre. Jag fann att Dreamlords: The Reawakening i nulägeterbjuder några roller som en spelare kan anta, dock är det en som är överlägset bäst,”skada på avstånd”, eller ”kiting”. För att råda bot på detta problem föreslår jag att ökaantalet aktiva fiender, för att låta de andra rollerna komma till sin rätt. Ytterligare förslagjag ger är att ge möjlighet att specialisera sitt lag för att bättre kunna välja ochspecialisera sin roll. Även rollerna tillfredsställs alltså delvis, men det finns mycket somkan göras för att bättre tillfredsställa dem.

 • 1192308.
  Öhman, Fredrik
  Linköping University, Department of Biomedical Engineering.
  Går det att mäta blodtryck med fotopletysmografi och bioakustisk sensor i kombination?2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  The aim of the work was to investigate the possibility to combine information from PPG and bio-acoustic technology to extract information that is related to the blood pressure. The measurements have been carried out with several different configurations. First the relation between arterial sounds and the PPG-signal was studied. After those measurements with both PPG and the bio- acoustic technique was concluded on people in different positions and after riding a bike. The goal was to vary the blood pressure. The conclusion that can be drawn in this report is that the bio-acoustic and the PPG-signal in peripheral arteries have the same source. That implies that arterial sounds are a product of turbulence when the pulse wave passes by. Further it can be assumed that it is the first heart sound that is represented in the arterial sounds. The time before and after the arterial sound in one heart cycle vary whit the blood pressure. There relationship seems also to vary with the bloodpressure but it vary differently under different conditions.

 • 1192309.
  Öhman, Fredrik
  Linköping University, Department of Electrical Engineering.
  Modulgenerator för Matchade Transistorpar2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att implementera en modulgenerator som automatiskt genererar ett matchat differentialpar. Detta för att enkelt kunna generera detta vanlig förekommande byggblock utan att behöva rita om allt från grunden.

  Modulgeneratorn som konstruerats klarar att skapa upp till 2x2 transistor block matchad layout med eller utan sköld. Programmet skapar med hjälp av indata från konstruktören en skräddarsydd layout som kan användas som byggblock i integrerade kretsar.

  Examensarbetet är slutfört och har genomgått omfattande testning

  The aim of this thesis is to implement a module generator that automatically generates a matched differential pair. That is, to easily create new pairs without having to draw everything from scratch.

  The module generator is able to create matched layouts with up to 2x2 transistor blocks with or without a guard-ring. The program uses a number of input parameters from the user to customize the layout. Hence, the generated blocks can be used in a large range of analog integrated circuits.

 • 1192310. Öhman, Fredrik
  et al.
  Sikblad, Stina
  Integrated Marketing Communications: Management of Messages to External Stakeholders2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today's fragmented media landscape it has become increasingly important for companies to differentiate their message from all the other competitors’ messages. Another challenge for companies is to find ways to strategically communicate their corporate values, both internally and externally, so that the values are perceived unitary by companies and their stakeholders. Furthermore, it can be said that countless media options are competing for people's attention; thus it is imperative for companies´ to find optimal channels to their target audience and keep a “red thread” throughout the diversity of channels to obtain a coherent brand perception. Hence, the purpose of this study is to gain a deeper understanding of how companies can integrate their marketing communication and how they manage the communication towards the external markets (according to the concept of IMC). Furthermore, a qualitative case study with the communication bureau Yours in Luleå was conducted to reach the purpose.The findings from this thesis show that in order for companies to be successful in their external IMC, they have to identify long-term customers which in turn will ensure wealth contribution to the companies. In summary, IMC can serve as a base to help companies make the correct strategic choices and managing business processes to a high standard, which will lead to success.

 • 1192311. Öhman, Fredrik
  et al.
  Theliander, Hans
  Norgren, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Tomani, Per
  Axegård, Peter
  Method for separating lignin from a lignin containing liquid/slurry (Patent application WO2006038863)2011Patent (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 1192312.
  Öhman, Frida
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences.
  Läkemedelsbehandling med klomipramin och fluoxetin till hundar och katter med beteendestörningar: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1192313. Öhman, Frida
  Rapport från fjärran länder: Arbetsförhållandena för utlandsbaserade svenska frilansjournalister2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research key question is: How do the working conditions look like for Swedish freelance journalists living and serving abroad? The aim was to investigate how Swedish freelance journalists abroad themselves view their work and their working conditions. From wages and working hours to work and press freedom are discussed.Qualitative research interviews were conducted with four Swedish freelance journalists based abroad. One serving in the Middle East, one in India, one in France and one in Finland. It has been a gender balance of respondents. The responses of the four journalists have been processed based on a qualitative content analysis.The key that have emerged during the research is that freelance journalists enjoy to plan the working day as they wish, be able to settle wherever they want and travel a lot as the benefits of their working conditions. The disadvantages described is the insecurity regarding supplies, not getting a fair price, the loneliness that occurs without co-workers, and the risks that exist when reporting from war-torn countries without an editorial staff that stands behind it.

 • 1192314.
  Öhman, Gerth
  Mittuniversitetet, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Idé och innovation2012Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Present thesis is to deepen the current knowledge about the concept anddevelopment of ideas of innovators and the potential small businesses in ruralareas has to adopt innovation and new technology. The thesis is limited tostudying the process itself and the progression from concept and development ofideas for invention and innovation to market and customer.The research questions include: What motivates an inventor to innovate? Howto practice innovation in small companies? How are innovators approach toproblem solving? What opportunities exist for small businesses in rural areas toadopt innovations and new technologies?The thesis also discusses on the one hand innovators approaches to motivationand attitude and on the other hand, how ideas are selected and then developed inthe process and progression in the author via the invention to market andcustomer innovation. In the present thesis has been both quantitative andqualitative approach, based on behavioural research.Important conclusions from this thesis is: that the innovation process should bedeleted and recorded by the (basic) idea and author; innovator must remain in thedevelopment of ideas with complementary and alternative ideas, innovationprocess, the progression from idea to innovation should be based on a ʺbottom upʺperspective, where the patent law “previous user rights” supports innovatorsinvolvement in the process and progression

 • 1192315.
  Öhman, Gerth
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Idé och innovation2012Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Present thesis is to deepen the current knowledge about the concept and development of ideas of innovators and the potential small businesses in rural areas has to adopt innovation and new technology. The thesis is limited tostudying the process itself and the progression from concept and development of ideas for invention and innovation to market and customer. The research questions include: What motivates an inventor to innovate? Howto practice innovation in small companies? How are innovators approach toproblem solving? What opportunities exist for small businesses in rural areas toadopt innovations and new technologies? The thesis also discusses on the one hand innovators approaches to motivationand attitude and on the other hand, how ideas are selected and then developed inthe process and progression in the author via the invention to market andcustomer innovation. In the present thesis has been both quantitative andqualitative approach, based on behavioural research.Important conclusions from this thesis is: that the innovation process should bedeleted and recorded by the (basic) idea and author; innovator must remain in thedevelopment of ideas with complementary and alternative ideas, innovationprocess, the progression from idea to innovation should be based on a “bottom up” perspective, where the patent law “previous user rights” supports innovatorsinvolvement in the process and progression

 • 1192316.
  Öhman, Gerth
  et al.
  Mittuniversitetet, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Sandberg, Karl W
  Mittuniversitetet, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  A phenomenological study of innovators attitude to creative problem solving2009In: , 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this initial study was to investigate innovators attitudes to creative problem solving. A phenomenological method has been used. Five innovators included in present study. The outcome of the analysis of the interviews showed clearly those innovators identify attitude factors as essential to creative problem solving; and that can guide other people.

 • 1192317.
  Öhman, Gerth
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Sandberg, Karl W
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  A phenomenological study of innovators attitude to creative problem solving2009In: The 17th World Congress on  Ergonomics, IEA, 2009Conference paper (Refereed)
 • 1192318.
  Öhman, Gerth
  et al.
  Mittuniversitetet, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Sandberg, Karl W
  Mittuniversitetet, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Inventor motivations to go from idea to innovation?2011In: Ergonomis for all: Celebrating PPCOE's 20 Years of Excellence / [ed] Lin, Dyi-Yih Michael, Leiden: CRC Press , 2011, p. 461-464Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of present paper is to describe the motivations that underlie the choices made by inventors in the development of their technologies. These classifications can help managers of innovation programs direct sparse resources to inventors with the greatest probability of commercial success. The categorisation motivation to go from idea to innovation and commercialisation of new technologies is presented for inventors for the small business in rural area of Sweden. The main results showed least eight different inventor motivations.

 • 1192319.
  Öhman, Gerth
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Sandberg, Karl W
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Inventor motivations to go from idea to innovation?2011In: Ergonomis for all: Celebrating PPCOE's 20 Years of Excellence - Selected Papers of the Pan-Pacific Conference on Ergonomics, PPCOE 2010 / [ed] An-Hsiang Wang, CRC Press, 2011, p. 461-464Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of present paper is to describe the motivations that underlie the choices made by inventors in the development of their technologies. These classifications can help managers of innovation programs direct sparse resources to inventors with the greatest probability of commercial success. The categorisation of motivation to go from idea to innovation and commercialisation of new technologies is presented for inventors for the small business in rural area of Sweden. The main results showed least eight different inventor motivations.

 • 1192320. Öhman, Glate
  Phantom Center vs. Center Channel for Lead Vocals: what Does the Average Consumer Prefer?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Audio engineers differ in their views regarding the usage of the Center Channel or to use thecommonly known Phantom Center when creating music mixes in 5.1-surround. Some debate thatthis is because of their earlier experiences on mixing music for the stereo format, with relationsto the history of the 5.1 surround system being looked upon as a format for film only. But whatseem to be forgotten are the consumers’ preferences. A listening test is constructed to investigateif consumers have a clear preference regarding lead vocal panning. Subjects referred to asconsumers, consisting of untrained listeners, will listen to three songs mixed in 5.1 surround withthree conditions per song where the lead vocal panning is changed between each condition. Thesubjects choose their preference along with an attribute explaining why they preferred the chosencondition. A chi-squared distribution test is used for the statistical analysis. The result showedthat the subjects had no clear preference.

 • 1192321.
  Öhman Gullberg, Lisa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Didactic Science and Early Childhood Education.
  Laddade bilder: Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of this dissertation is to investigate how students engage with visual representations as a signifying practice in an educational context. This question is scrutinized through two young girls’ three video films and interviews with the producers. The study is guided by an interest in what these young students communicate with their films, how this is done and how they relate to the cultural and social world in their representation. The title, Ambiguous Images, alludes to the signifying work with film, images and words done by the two girls. The films raise topics such as sexuality, equality and gender which set their mark on the situation of young females, both in school and in their leisure time. The result shows that moving images fulfil the function of negotiating the significations as well as making it possible for the girls to create their own alternative representations. Each film contributes an alternative discourse, in contrast to dominant texts that apply to the constitution of the cultural and social context they address. The study demonstrates that learning is a process of selection, adaptation and transformation motivated by the interests of the pupils and the context of learning. Other important issues are also raised concerning the students’ possibilities to participate in and influence the school subject in question. This involves both the opportunity of engagement with a multiplicity of modes and the possibility to adopt their own voice and view of the world. Both the methodological and the theoretical approach in the dissertation have multimodal and social-semiotic perspectives, which are combined with a design approach. These combinations are united in a presentation of representation and communication as a social process of sign-making.

 • 1192322.
  Öhman, Hanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Sport Sciences Center.
  Anställdas upplevelser av hälsoprofilbedömning: Kan metoden påverka individers hälsofrämjande beteende?Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The workplace is an important arena to improve the health of the population in Sweden. Some workplaces are using a method called health profile evaluation to evaluate the employee’s health and to motivate them to a healthy behavior. The aim of this study was to analyze employee’s view of the method and to study if it could affect their health promoting behavior. Eight people from a workplace that recently have done a health profile evaluation took part in this qualitative interview study. The result showed that it’s a method that promotes a healthy lifestyle and a method that can motivate people to a healthier behavior. There was no specific section in the health profile evaluation that affected most people, it differed among the respondents. The method affected the employees in different ways and it also affected individuals that already had a healthy lifestyle. The employees were positive about the health profile besides one thing, it was hard to estimate the borg-scale.

 • 1192323. Öhman, Hannah
  Effektivisering av leveransplanerings- och lastningsprocess: en fallstudie vid Smurfit Kappa Kraftliner Piteå2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 1192324.
  Öhman, Hans
  Linköping University, Department of Biomedicine and Surgery, Division of dermatology and venereology. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Studies on the pH gradient in normal and ichthyotic human skin1998Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  In search for pathogenetic mechanisms underlying hyperkeratosis, we examined the pH gradient across the stratum corneum in normal and ichthyotic skin. Twenty students and employees, (12 men and 8 womenaged 25-69 years) served as controls. Patients with ichthyoses were recruited from the outpatient clinic (13 men aged 12-71 years). Diagnosis was made on the basis of clinical examination and serum lipid electrophoresis.

  For recording pH values, a flat glass electrode was repeatedly applied to the skin during tape stripping of volar forearm skin. Before stripping, surface pH (mean±SD) was higher in autosomal dominant ichthyosis vulgaris (IV) (5.2±0.3; n=7) than in x-linked recessive ichthyosis (XRI) (4.6±0.2; n=6) and healthy control skin (4.5±0.2; n=7). This comparision was made between men since a sex difference was observed when comparing men and women in the control group (4.5±0.2; n=7 for men and 5.3±0.5 for women).

  Removal of stratum corneum, which required 170-200 strippings in ichthyotic skin and 100-120 strippings in healthy control skin, dicsclosed markedly different pH variations in the two types of ichthyoses. The major abnormality in IV skin was that a neutral pH was attained already after half the total number of strippings through the hyperkeratotic stratum corneum, which may reflect a lack of acidickeratohyalin breakdown products in this condition.This in contrast to XRI where the pH gradient was less steep and eventually plateaued at pH 6.2-6.6 instead of at 6.7-7.0 as in normal skin. A likely explanation is the accumulation of cholesterol sulfate in lower stratum corneum which occurs in XRI.

  Our results suggest that the 'acid mantle' of normal skin, which penetrates deep into the stratum corneum, is the combined result of cornification-associated organic acids and back-diffusion of of acid material from the surface. Since comeocyte desquamation involves many pH dependent enzymes, abnormalities in the transcomeal pH gradient might play a role in the pathogenesis of ichthyoses.

 • 1192325.
  Öhman, Hans
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Biomedicine and Surgery, Division of dermatology and venereology. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Medicine, Department of Dermatology and Venerology in Östergötland.
  The pH gradient in the epidermis evaluated by serial tape stripping2006In: Handbook of non-invasive methods and the skin / [ed] Gary L. Grove ,Gregor B.E. Jemec and Jorgen Serup, Boca Raton, Florida: Taylor & Francis , 2006, 2, p. 421-427Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Inbunden

              Handbook of Non-Invasive Methods and the Skin       

  Engelska, 2006Firmly established as the leading international reference in this field, Non-Invasive Methods and the Skin broke new ground with its comprehensive coverage of methods used in both clinical and experimental dermatology. Completely revised and updated, containing more than twice as much information, the Second Edition continues the tradition. The authors' thorough research and clear organization make this book a baseline reference for those using noninvasive biophysical methods to study the skin.  Arranged by physical modality and structured to provide educational and practical information, the second edition, like its predecessor, will prove to be of value to young researchers and senior scientists alike. The coverage of major evaluation and measurement methods share a consistent format, including scope, sources of error, application, and validity. This edition incorporates 69 revised chapters with more than 90 new chapters covering topics such as computer technique, imaging techniques, skin friction, barrier functions, and more.New chapters provide coverage of: computers, computer techniques, and image analysis imaging techniques, including clinical photography legal situations and guidelines behind instrumental use skin friction barrier functions important new techniques such as in vitro confocal microscopy, OCT, and Raman spectroscopy veterinary/animal research use of methods  The truly interdisciplinary, international panel of contributors includes experts from the specialties of dermatology, bioengineering, pathology, manufacturing engineering, medical physics, pharmacology, microbiology, neurology, surgery, obstetrics and gynecology, cardiovascular research, and pharmacy from academic institutions and hospitals in countries such as Denmark, Germany, the United Kingdom, the United States, Japan, Israel, Taiwan, and Singapore. The revision is extensive and covers a broad spectrum of methods while providing the same caliber of authoritative information that made the previous edition so popular. Application oriented, practical, and instructive, this Second Edition will meet the needs of the researchers today, and in years to come.

 • 1192326.
  Öhman, Helena
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hur möter förskolan barn som inte följer mallen?: En studie om beteendeproblematik i förskolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien hade som syfte att beskriva och analysera hur pedagoger med specialpedagogiskt uppdrag i förskolan upplever och arbetar med beteendeproblematik. Frågeställningar som skulle besvaras var hur pedagoger med specialpedagogiskt uppdrag i förskolan definierar beteendeproblematik i förskolan, vad de anser kan vara möjliga orsaker till beteendet, vilka grundförutsättningar i verksamheten som är gynnsamma i det praktiska arbetet med beteendeproblematik samt hur det arbetet går till. Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod, intervju. Data till studien insamlades genom semistrukturerade telefonintervjuer med pedagoger med specialpedagogiskt uppdrag i förskolan i norra Sverige. Studien visade att det är komplext att definiera vad beteendeproblematik i förskolan är. Vad som orsakar beteendeproblematik är även svårbedömt. Både informanterna och forskare anser att beteendeproblematik kan bero på flera olika faktorer men att det är hur den blir bemött som avgör om barnet får möjlighet att utvecklas positivt eller negativt. Det informanterna lyfte som mest betydande vid arbetet med beteendeproblematik var relationer och kunskap. Genom bärande relationer och en ökad kunskap hos pedagogerna ansåg informanterna att beteendeproblematik inte behövde uppstå i förskolan. Har pedagogerna en förståelse för barnets beteende och inte lägger ansvaret för beteendet på barnet skapas en miljö som är tillåtande och positiv som låter barnet utvecklas.

 • 1192327.
  Öhman, Helene
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Expertkunskap och ledarskap-: om chefers kompetens och drivkraft2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1192328.
  Öhman, Helene
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Esbjörnsson, Ann-Kristin
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  BHV-sjuksköterskans erfarenhet av att ge stöd gällande amning vid första hembesöket2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att amma är förenat med betydande hälsovinster för både barn och mor ändå ses amningsfrekvensen sjunka i världen. För att lyckas med amning behöver familjen mycket stöd i ett tidigt skede efter hemkomsten från BB. Vid bristande stöd ses amningen avslutas tidigare än planerat. Tidigare studier har visat att många mödrar upplever bristande stöd relaterat till skiftande kunskaper hos BHV-sjuksköterskorna. Syfte: Syftet var att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenhet av att ge stöd till nyblivna mödrar gällande amning vid första hembesöket från barnhälsovården. Metod: En kvalitativ studie genomfördes med 16 semistrukturerade intervjuer. Både distriktsjuksköterskor och barnsjuksköterskor som arbetar i barnhälsovården deltog. Utifrån en kvalitativ innehållsanalys analyserades intervjuerna. Resultat: I resultatet framträdde ett övergripande tema: Att ett holistiskt förhållningssätt i mötet med mödrarna ger möjlighet att utforma ett individuellt stöd. Kategorierna som framträdde var skapa relationer, underlätta vid svårigheter samt förmedla trygghet utifrån kompetens. Slutsats: Resultatet i denna studie visar att för att BHV-sjuksköterskorna ska kunna känna sig trygga i sitt amningsstöd framkom tre viktiga aspekter: det första hembesöket, samarbetet mellan de olika instanserna som familjerna möter i samband med att bli föräldrar och tid för BHV-sjuksköterskor att utbyta erfarenheter med varandra. Studien visar också att attityder gällande amning i samhället påverkar BHV-sjuksköterskornas erfarenheter av att ge stöd vid amning.

 • 1192329.
  Öhman Helmer, Sofie Linnea
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Journalism, Media and Communication (JMK).
  Sjöstedt, Blanca
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Journalism, Media and Communication (JMK).
  Representationen av funktionshinder i SVT:s barnprogram: En studie av Lilla Aktuellt, Lilla Sportspegeln och Miljöhjältarna2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att ta reda på hur representationen av funktionshindrade ser ut i SVT:s barn- och ungdomsprogram; Lilla sportspegeln, Lilla aktuellt och Miljöhjältarna. Frågeställningarna uppsatsen besvarar är:

  • Hur ofta förekommer funktionshinder i SVT:s barnprogram, Lilla Aktuellt, Lilla Sportspegeln och Miljöhjältarna?

  • Om funktionshinder förekommer, i vilken kontext förekommer de? • Finns det vissa funktionshinder som förekommer oftare än andra i programmen vi

  undersökt? • Om funktionshinder förekommer, hur ser fördelningen ut programmen emellan?

  Programmen vi undersökt är aktuella och riktar sig mot målgruppen barn och ungdomar mellan 8-12 år. Dessutom har de en liknande sändningstid samt programlängd. Gemensamt för programmen är också att de bygger på nutidsorienterade ämnen. Vi har undersökt 20 stycken av varje program. Det motsvarar 300 minuter av Lilla Aktuellt, 560 minuter av Lilla Sportspegeln och ca 600 minuter av Miljöhjältarna. Vi tillämpade metoden kvantitativ innehållsanalys i studien av programmen. Vidare analyseras resultaten av undersökningen med kvalitativa metodverktyg.

  Vi kom fram till ett resultat som pekar i samma riktning som tidigare forskning. Det betyder att funktionshindrade sällan förekommer i media. Av de 60 program som studerades förekom det bara personer med funktionshinder i 5 stycken. Dock såg vi inget mönster av någon särskild kontext som förekommandet av funktionshinder påträffades i. Rörelsehinder visade sig vara det mest frekvent förekommande funktionshindret. Lilla sportspegeln var det program där funktionshindrade fick störst utrymme.

  För att analysera resultaten av studien använder vi teorier av bl a Gunilla Hulténs som skrivit om journalistik och mångfald samt McQuail och Habermas teorier om det offentliga rummet. Vidare tillämpar vi teorier av Cecilia Von Feilitzen och Ulla Carlssons som gjort forskning på mediers påverkan på barn. Där efter redogör vi för utvecklingspsykologiska teorier för att analysera vilka konsekvenser medieinnehållet får för sina yngsta mottagare.

 • 1192330.
  Öhman, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Analysis of early data from the ATLAS experiment towards H+ searches2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the ATLAS experiment software plays a central role in data taking, reconstruction, and analysis. This thesis presents a set of analysis algorithms written for the ATLAS software framework Athena, towards H+ searches in the τ+jets channel. Data recorded by the ATLAS experiment for 900 GeV proton-proton collisions from 2009 and 7 TeV proton-proton collisions from 2010 are analyzed with these algorithms and compared to Monte Carlo. A search for top quarks is performed on 36 pb-1 of data, and the results are found to agree well with Monte Carlo.

 • 1192331.
  Öhman, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Charged Higgs boson searches in ATLAS and CMS2016In: Charged Higgs searches from ATLAS and CMS, 2016, Vol. LHCP2016, article id 085Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Results from searches for charged Higgs bosons in ATLAS and CMS are presented. The searches cover singly charged Higgs boson decays in the $H^+ \rightarrow \tau\nu$, $H^+ \rightarrow t\bar{b}$, $H^+ \rightarrow c\bar{s}$, and $H^+ \rightarrow W^+Z$ modes, and doubly charged Higgs boson decays in the $\Phi^{++}\Phi^{--} \rightarrow 4l$ and $\Phi^{++}\Phi^{-} \rightarrow 3l$ modes, with \SI{7}{TeV} and \SI{8}{TeV} data from the Run 1 of the LHC. The first search for charged Higgs bosons with \SI{13}{TeV} data in the $H^{+} \rightarrow \tau\nu$ decay mode with ATLAS is also presented. The results are interpreted in various theoretical models.

  Results from searches for charged Higgs bosons in ATLAS and CMS are presented. The searches cover singly charged Higgs boson decays in the H+→τνH+→τν, H+→tb¯H+→tb¯, H+→cs¯H+→cs¯, and H+→W+ZH+→W+Z modes, and doubly charged Higgs boson decays in the Φ++Φ−−→4lΦ++Φ−−→4l and Φ++Φ−→3lΦ++Φ−→3l modes, with 7 TeV and 8 TeV data from the Run 1 of the LHC. The first search for charged Higgs bosons with 13 TeV data in the H+→τνH+→τν decay mode with ATLAS is also presented. The results are interpreted in various theoretical models.

 • 1192332. Öhman, Henrik
  Hantverksundervisning, specialundervisning eller serviceverkstad?: en kvalitativ studie av lärande i slöjdundervinsingen och slöjdens roll i skolan2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1192333.
  Öhman, Henrik
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology.
  Implementation and evaluation of a low temperature waste heat recovery power cycle using NH 3 in an Organic Rankine Cycle2012In: Energy, ISSN 0360-5442, E-ISSN 1873-6785, Vol. 48, no 1, p. 227-232Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  With increasing cost for power generation opportunities for small scale power generation from waste heat have increased. The awareness of untapped resources such as local waste heat streams as well as the available range of technology and products to harvest such streams is increasing steadily though field data is scarce for applications below 100 °C entry temperature. ORC applications have a large number of open parameters and therefore require field data for correlation of models.This paper presents field data and analysis of an ORC power generation plant operating with NH 3. The unit operates on waste heat from a Swedish pulp mill at an available temperature of 75 to 85 °C. Performance at varying heat source conditions and capacity is reported as well as an analysis of the particular investment case.The data was generated during a 15 day period and show a thermal efficiency of 8-9% at capacities from 50 to 100%. The results indicate a flat thermal efficiency from 20 to 100% capacity.Investment case analysis is based on a purchase model while the chosen economic model is a supplier own-and-operate arrangement supplying the mill with power at a predefined cost during an extended period of time.

 • 1192334.
  Öhman, Henrik
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology, Applied Thermodynamics and Refrigeration.
  Implementation and evaluation of low temperature waste heat recovery power cycle using NH3 in an organic rankine cycle2011In: / [ed] Zvonimir Guzovic, Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture , 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  With increasing cost for power generation the opportunities for small scale powergeneration from waste heat have increased. The awareness of untapped resources such aslocal waste heat streams as well as the available range of technology and products toharvest such streams is increasing steadily. For ORC power plant applications the numberof open parameters is large though the reported field data is limited, particularly for lowtemperature waste heat recovery.This paper presents field data and a performance analysis of an ORC powergeneration plant operating with NH3 as media. The ORC unit operates on waste heat froma Swedish pulp mill at an available temperature level of 75 to 85degC. Performance at lowwaste heat temperatures and during capacity variation is reported as well as an analysisof the particular investment case.The field data was generated by remote logging of control system information during a 15day period.The results show a thermal efficiency of 8 to 9% during a capacity range of 50 to 100%power generation. The results indicate a flat thermal efficiency curve from 20 to 100%power generation. The investment case is a supplier own-and-operate type of arrangement supplying thepulp mill with electric power at a predefined cost during a long period of time.

 • 1192335.
  Öhman, Henrik
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology, Applied Thermodynamics and Refrigeration.
  Low temperature difference power systems and implications of multi-phase screw expanders in Organic Rankine Cycles2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  New and old data on screw expanders operating with 2-phase mixtures in the admission line has been combined to enable the first public correlation of adiabatic expansion efficiency as a function of entry vapour fraction. Although not yet perfected, these findings have enabled an entirely new approach to the design and optimisation of Organic Rankine Cycles, ORCs. By allowing a continuous variation of vapour fraction at expander entry optima for thermal efficiency, second law efficiency and cost efficiency can be found. Consequently one can also find maxima for power output in the same dimension.

  This research describes a means of adapting cycle characteristics to various heat sources by varying expander inlet conditions from pure liquid expansion, through mixed fluid and saturated gas expansion, to superheated gas. Thermodynamic analysis and comparison of the above optimisations were a challenge. As most terms of merit for power cycles have been developed for high temperature applications they are often simplified by assuming infinite heat sinks. In many cases they also require specific assumptions on e.g. pinch temperatures, saturation conditions, critical temperatures etc, making accurate systematic comparison between cycles difficult. As low temperature power cycles are more sensitive to the ‘finiteness’ of source and sink than those operating with high temperatures, a substantial need arises for an investigation on which term of merit to use.

  Along with an investigation on terms of merit, the definition of high level reversible reference also needed revision. Second law efficiency, in the form of exergy efficiency, turned out to be impractical and of little use. A numerical approach, based on a combination of first and second law, was developed. A theory and method for the above is described. Eventually low temperature power cycle test data was compiled systematically. Despite differences in fluid, cycle, temperature levels and power levels the data correlated well enough to allow for a generalised, rough correlation on which thermal efficiency to expect as a function of utilization of source and sink availability. The correlation on thermal efficiency was used to create a graphical method to pre-estimate key economic factors for low temperature site potential in a very simple manner. A major consequence from the findings of this thesis is the reduced dependency on unique choices of process fluid to match heat source characteristics. This development significantly simplifies industrial standardisation, and thereby potentially improves cost efficiency of commercial ORC power generators.

 • 1192336.
  Öhman, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics. ATLAS Collaboration.
  Searches for Higgs bosons with hadronically decaying τ-leptons: Using Grid and Cloud computing techniques2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis describes a measurement of the Standard Model Higgs boson coupling to fermions in decays to two τ-leptons, a search for charged Higgs bosons in decays to a τ-lepton and a neutrino, as well as the reconstruction, identification and triggering of hadronically decaying τ-leptons. The data considered are collected by the ATLAS experiment at the Large Hadron Collider.

  The reconstruction and identification of hadronically decaying τ-leptons in the ATLAS experiment during Run 2 of the Large Hadron Collider are described, and the performance of the τ trigger is measured in events with top–antitop-quark pairs using data from 13 TeV proton–proton collisions, corresponding to an integrated luminosity of 3.2 fb-1, collected in 2015, and 11.5 fb-1, collected in 2016.

  Hadronically decaying τ-leptons are of importance to many physical processes involving Higgs bosons. The coupling of the Standard Model Higgs boson to fermions is measured in decays to two τ-leptons using 7 TeV data corresponding to an integrated luminosity of 4.5 fb-1, collected in 2011, and 8 TeV data corresponding to an integrated luminosity of 20.3 fb-1, collected in 2012. The signal strength is measured to be μ = 1.4, corresponding to an excess over the background-only model of 4.5σ.

  Charged Higgs bosons are searched for in decays to a τ-lepton and a neutrino, where the τ-lepton decays hadronically. 13 TeV data corresponding to an integrated luminosity of 14.7 fb-1, collected in 2015 and 2016, are used. No excess over the Standard Model background is observed, and the 95 % confidence-level exclusion limits on σ(pp → [b]tH+) × (H+ → τν) are set to 2.0 pb–8 fb in the range 200–2000 GeV.

 • 1192337.
  Öhman, Henrik
  Svenska Rotor Maskiner AB.
  Test Results of A Screw Type Expander/. Compressor and the Implication of Phase. Separators on the Refrigeration Process2004In: 2004 International Refrigeration and Air Conditioning Conference, West Lafayette, Indiana, USA: Purdue University Press, 2004Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Running a refrigeration cycle at saturated liquid conditions at the evaporator inlet has a few interesting advantages in comparison to the conventional 2-phase situation. Opportunities in using novelty heat exchangers, increased cycle efficiency and significantly reduced main compressor sizes occur. Using the two rotor integrated

  compressor/expander idea developed by Olofsson (1993) in a refrigeration cycle theoretically offer the possibility of pure liquid evaporator inlet conditions, the device is called Phase Separator. This paper reports results from hardware tests as well as some theoretical results. To evaluate the efficiency of a Phase Separator three terms of efficiency are suggested. The test results prove that pure liquid conditions to the evaporator are obtainable with a practical Phase Separator.

 • 1192338.
  Öhman, Henrik
  et al.
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology, Applied Thermodynamics and Refrigeration.
  Lundqvist, Per
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology, Applied Thermodynamics and Refrigeration.
  Comparison and analysis of performance using Low Temperature Power Cycles2013In: Applied Thermal Engineering, ISSN 1359-4311, E-ISSN 1873-5606, Vol. 52, no 1, p. 160-169Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Low Temperature Power Cycles have become increasingly interesting means of increasing energy efficiency of processes as well as for base load power generation from solar, and geothermal, heat. Theoretical understanding of the various processes, components and limitations is constantly increasing through extensive research. Practical utilisation of this knowledge is also increasing steadily though properly published field data is scarce. In this article a number of different solutions for power generation from low temperature heat sources have been gathered and analysed. Some of the studied units have not previously been described. A method for general evaluation of LTPC's is proposed and the outcome of the analysis is discussed as well as how to use it for practical purposes. By separating thermodynamic potential from irreversibilities the analysis indicates that the irreversibilities show limited dependency on temperature, size, thermodynamic cycle or working fluid. Instead performance of the studied units follows a relatively simple correlation with utilisation of the thermal potential. This correlation is defined and discussed. One conclusion is that the correlation allows for a possibility to express the maximum expected real power generation with knowledge of the characteristics of the heat source and heat sink only.

 • 1192339.
  Öhman, Henrik
  et al.
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology, Applied Thermodynamics and Refrigeration.
  Lundqvist, Per
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology, Applied Thermodynamics and Refrigeration.
  Experimental investigation of a Lysholm Turbine operating with superheated, saturated and 2-phase inlet conditions2013In: Applied Thermal Engineering, ISSN 1359-4311, E-ISSN 1873-5606, Vol. 50, no 1, p. 1211-1218Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Low temperature power cycles can benefit from the use of multi-phase flow expansion devices from a thermodynamic cycle efficiency point of view. Particularly power cycles such as ORC, Kalina and Trilateral Flash Cycles can be improved by multi-phase expansion. This article presents the experimental findings in a series of laboratory tests on a semihermetic Lysholm Turbine operating with R134a with superheated, saturated and wet inlet gas conditions. The test arrangements are described as well as discussion on the relevance of such test data. Finally comparison is made with findings from other investigations and recommendations for further studies are made. A correlation between peak efficiency and sensitivity to inlet vapour fraction was discovered which allows for estimations of adiabatic efficiencies with 2-phase inlet conditions even when only test data, or simulations, from single phase inlet conditions exist. The conclusions made are that Lysholm Turbines are well suited for low temperature power generation and that further understanding of the performance during 2-phase conditions is required.

 • 1192340.
  Öhman, Henrik
  et al.
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology, Applied Thermodynamics and Refrigeration.
  Lundqvist, Per
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology, Applied Thermodynamics and Refrigeration.
  On high level evaluation and comparison of ORC power generators2015In: Proceedings of the 3rd International Seminar on ORC Power Systems, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A review of the thermodynamic performance of ORCs from public, as well as non-public sources hasrevealed a correlation suitable to be used as a rule of thumb for  high-level performance estimation ofORC power generators. Using the correlation, the limited amount of available test data can begeneralised leading to a high level evaluation of the commercial benefits of any potential applicationfor ORCs.Power generators using ORC-technology exist in relatively low numbers. Furthermore, fieldinstallations seldom imply comparable boundary conditions. As ORCs generally  operate at lowtemperature differences between source and sink it has been shown that their relative sensitivity tovariations in temperatures i.e. the finiteness of source- and sink, is larger than the sensitivity of powergenerators operating with large temperature differences. Therefore the establishing of practical rule ofthumb performance estimation, similar to the figure of merit, Coefficient of Performance, COP, asused in refrigeration and air conditioning industry, has previously not been successful.In order to arrange field data in a manner suitable for comparison a refinement of suitable figures ofmerit was required. The suggested, refined terms are presented and explained as well as criticallyevaluated against the most common  efficiency terms traditionally used.The current lack of a performance rule of thumb leaves room for less serious vendors and laymen tomake performance claims unrealistic to practical achievements. Scrutinizing such questionablestatements requires detail process simulations and a multitude of technical assumptions. Henceargumentation becomes ineffective. If a suitable rule of thumb can be established argumentationagainst dubious claims would become significantly more forceful.This paper suggests a new term to be used as rule of thumb and explains a  method on how to use it.

 • 1192341.
  Öhman, Henrik
  et al.
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology, Applied Thermodynamics and Refrigeration.
  Lundqvist, Per
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology, Applied Thermodynamics and Refrigeration.
  Screw expanders in ORC applications, review and a new perspective2015In: Proceedings of the 3rd International Seminar on ORC Power Systems, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Performance of Organic Rankine Cycles is sensitive not only to the entry  temperature ratio betweenheat source and heat sink but also to the temperature  degradation of the heat source flow, caused bythe heat transfer to the process in pre-heater, evaporator and super heater. In order to adopt the cycleto the great variety of heat sources a multitude of fluids are required. Alternatively fluid mixtures,trans-critical or supercritical fluid conditions can be used to match the process temperatures with theheat source. Screw expanders offer an alternative, new approach to the matching problem of ORC’s asthey allow for flexible multi-phase expansion. Hereby the vapour fraction at the expander entry can beused to  partially match the temperatures of the process to a particular heat source. To provide aperspective on the use of such screw expanders in ORC-systems previous experimental andcommercial experience have been reviewed and discussed.Screw expanders are versatile machines used for the production of mechanical work in power rangesfrom 3kW to 1.5MW. As the functional characteristics differ significantly  from dynamic expandersthe explanatory models used to generalise results are different. Plenty of research has resulted in wellgeneralized explanatory models for dynamic expander analysis. For screw expanders similarexplanatory models exist mainly in commercially confidential environments. A few public sourcesdisclose test data. In the few cases data has been investigated the analyses tend to rely onthermodynamic models suitable for dry gas expansion. Typically that leads to reasonable replicationof test results but seldom to models suitable for detailed understanding of the process. In applicationswith 2-phase expansion the theories used to simulate functional characteristics is entirely insufficient.The main reason for  the scarcity of work in this field is probably the empirical difficulties in obtaininggood measuring data in multi-phase conditions.This paper describes a review of multi-phase screw expander experiences and explains why a uniquetheory is required to model its characteristics. In the absence of such a unique theory a correlationbased in empirical data is presented. This allow for estimations of screw expander efficiency in multi-phase conditions. Measured efficiency with dry expansion, or such efficiency simulated, can be usedto estimate adiabatic efficiency with expansion entry vapor fractions ranging from 0 to 1 by using thiscorrelation. Hence estimating expansion efficiency during multi-phase expansion is simplified,allowing for better optimisation of the ORC-systems. This way a new perspective of screw expanderpotential in ORC system integration can be presented.

 • 1192342.
  Öhman, Henrik
  et al.
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology, Applied Thermodynamics and Refrigeration.
  Lundqvist, Per
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology, Applied Thermodynamics and Refrigeration.
  Theory and method for analysis of low temperature driven power cycles2012In: Applied Thermal Engineering, ISSN 1359-4311, no 37, p. 44-50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A new method, using a combination of traditional first law and second law analysis, is developed to facilitate characterization and comparison of power cycles using low temperature heat sources. In trying to determine the best thermodynamic cycle and working media for a given application one must take the strongly non-linear effects of matching the pinch points of a particular cycle with a particular working media into account. The new method allows unbiased comparison of arbitrarily chosen power cycles, working fluids and component characteristics. The method also allows for operating conditions with finite capacity heat source and heat sink. The usefulness of the method is illustrated by the analysis of the effects of local temperature difference distribution for three different fully reversible power cycles using three different working media.

  The driver for developing this method is to simplify comparison and communication among users and industrial professionals and thus enable a better understanding of characteristics and design criteria for low temperature heat driven power cycles.

 • 1192343.
  Öhman, Henrik
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, High Energy Physics.
  Panitkin, Sergey
  Hendrix, Valerie
  Using Puppet to contextualize computing resources for ATLAS analysis on Google Compute Engine2014In: 20th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP2013), Parts 1-6, 2014, Vol. 513, p. 032073-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  With the advent of commercial as well as institutional and national clouds, new opportunities for on-demand computing resources for the HEP community become available. The new cloud technologies also come with new challenges, and one such is the contextualization of computing resources with regard to requirements of the user and his experiment. In particular on Google's new cloud platform Google Compute Engine (GCE) upload of user's virtual machine images is not possible. This precludes application of ready to use technologies like CernVM and forces users to build and contextualize their own VM images from scratch. We investigate the use of Puppet to facilitate contextualization of cloud resources on GCE, with particular regard to ease of configuration and dynamic resource scaling.

 • 1192344.
  Öhman, Henrik
  et al.
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology, Applied Thermodynamics and Refrigeration.
  Per, Lundqvist
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology, Applied Thermodynamics and Refrigeration.
  Organic Rankine Cycles with variable vapour fraction expansion entry: Reduced sensitivity to choice of working fluid in modified Organic Rankine Cycles by using wet vapour expansion entry conditions2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The task of reducing global carbon dioxide emissions leads to a need to reduce the average CO2-emission in power generation. A more energy efficient mix of power generation on national, or regional level, will require the re-use of waste heat and use of primary, low temperature heat for power generation purposes. Low Temperature Power Cycles, such as Organic Rankine Cycles, Trilateral Flash Cycles, Kalina Cycles offer a large degree of freedom in finding technical solutions for such power generation.

  Theoretical understanding of LTPC’s advance rapidly though practical achievements in the field show very humble improvements at a first glance. Cost of applying the new knowledge in real applications seems to be an important reason for the discrepancy. One central reason for the high cost level is the diversity of process fluids required and consequently the lack of standardization and industrialization of equipment. Uses of supercritical power cycle technology tend to cause the same dilemma. Furthermore upcoming regulations prohibiting the use of several process fluids tend to lead to remedies increasing plant cost.

  By using 2-phase, variable vapour fraction, expansion inlet conditions the need to use many different process fluids is reduced, allowing simpler and more cost efficient LTPC’s by easier matching with heat source temperature characteristics. This article explores some of the associated effects on cycle output and cost efficiency. A waste heat recovery application is investigated simulating cost efficiency, thermodynamic efficiencies and power generation while using fundamentally different working fluids, lumped component efficiencies, variable utilization of the waste heat and optimisation on expansion inlet vapour fraction.

  The conclusion made is that the sensitivity to choice of working fluid is lower than intuitively anticipated, in contrast to common consensus in science. Furthermore it is shown that exceptional component efficiencies are not required in order to achieve a performance comparable to current practise and that a good business case is possible under the assumed economic conditions.

 • 1192345.
  Öhman, Henrik
  et al.
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology, Applied Thermodynamics and Refrigeration.
  Per, Lundqvist
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Energy Technology, Applied Thermodynamics and Refrigeration.
  Thermodynamic pre-determination of power generation potential in geothermal low-temperature applications2014In: Geothermal Energy, ISSN 2195-9706, Vol. 2, no 1, p. 1-10, article id 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Small capacity, low temperature, geothermal heat sources providesignificant opportunities for distributed, small scale power generation. Projectdefinitions and pre-dimensioning however require advanced thermodynamicengineering at a cost independent of project size. In order to reduce this cost, anew method has been developed to allow basic level engineers to performpre-optimisation of thermodynamic potential as well as expected performance usingavailable power plant technology at such pre-optimized conditions.Results: By reducing the complexity of second-law computations, a simpletwo-dimensional diagram is shown representing the dimensioning criteria requiredfor maximum power generation using the particular heat source and sink whileconsidering expected power plant performance, using systems and componentson the market.Methods: By sensitivity analysis the combination of thermodynamic analysis and realworld data correlations was simplified and arranged for pre-dimensioning ofbusiness cases.Conclusions: Optimal pre-dimensioning of power generation system for anygeothermal heat source, with a defined heat sink, can be determined withoutadvanced thermodynamic expertise. This reduces the cost for business case proposals,pre-dimensioning and tender specifications of small-scale power generation systemsfor low temperature heat sources. The intended implication of this work is to increasethe use of low-temperature geothermal wells for distributed power generation.

 • 1192346.
  Öhman, Ida
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  "Heter de barrfällare då?": En studie av förändringen i elevers sätt att samtala om vinterekologi2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här kvalitativa studien är att öka förståelsen för hur elever i grundskolans årskurs 1 – 3 använder och utvecklar sitt språk under ett tematiskt arbete i naturvetenskap. Genom deltagande observation i en åldersintegrerad klass med årskurserna 1 – 3 besvarades studiens forskningsfråga. I undervisningens olika situationer användes filmkamera, ljudinspelning och fältanteckningar som metod, vilket gav ett rikt datamaterial att analysera. Vid analysen av datamaterialet användes den fenomenografiska forskningsansatsen, i vilken fem kvalitativt skilda kategorier i elevernas sätt att samtala om ämnesinnehållet framträdde. För att ta reda på vilka faktorer som påverkade elevernas sätt att samtala användes även det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att eleverna i studien förändrar sitt naturvetenskapliga språk över tid. Förändringen i språket påverkades av olika faktorer så som användandet av material, artefakter och situationerna eleverna befann sig i samt att eleverna i hög grad approprierade lärarens språkbruk i undervisningen.

 • 1192347.
  Öhman, Ida
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Magnusson, Ulrika
  Med sin kompetens som möjlighet och begränsning: En kvalitativ studie om socialsekreterares arbetssituation inom första linjens insats personligt stöd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur socialsekreterare inom första linjen ser på sitt handlingsutrymme i insatsen personligt stöd. För att titta närmare på detta har sex semistrukturerade intervjuer hållits med socialsekreterare inom första linjen. En förutsättning för samtliga informanter har varit att de ska ha erfarenhet av att bevilja sig själva som personligt stöd. Intervjuerna har därefter transkriberats och kodats för att slutligen utmynna i tre övergripande teman som tillsammans besvarar studiens syfte. Det insamlade datamaterialet analyseras och diskuteras med stöd i tidigare forskning. Resultatet visar att socialsekreterarna upplever ett stort handlingsutrymme i insatsen personligt stöd gällande vad insatsen kan innehålla. Handlingsutrymmet upplevs som nödvändigt för att kunna tillgodose och skräddarsy insatser efter individers enskilda behov. Handlingsutrymmet anses också nödvändigt på grund av att socialsekreterarna är olika individer. Vilket innebär att utrymmet begränsas av enskilda socialsekreterare och deras kompetens på olika områden. Resultatet visar på önskemål om tydligare riktlinjer främst gällande i vilka typer av ärenden som personligt stöd kan beviljas. Empirin visar att bristen på riktlinjer leder till att socialsekreterarna kan uppleva osäkerhet kring insatsen och deras befogenheter samt bidra till slitningar i arbetsgruppen. Tydligare riktlinjer skulle kunna bidra till att socialsekreterarna som kollegor får en större samsyn kring insatsen personligt stöd.

 • 1192348.
  Öhman, Ingemar
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Basic training programme for Police Officers.
  Gilderstam, Fredrik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Basic training programme for Police Officers.
  En kedja är inte starkare än dess svagaste länk: Om bevisvärdering i brottmål2005Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett uppmärksammat mord i Skönsberg (Sundsvall) på alla hjärtans dag 2004 blir föremål för en omfattande polisutredning. Förundersökningen är en diger lunta. Tingsrätten och Hovrätten fastställer olika domar. Tingsrätten anser det ställt utom all rimlig tvivel att den tilltalade är skyldig, den senare instansen friar dock personen från ansvar med motiveringen att utredningen inte är tillräcklig för att klargöra de väsentliga delarna av händelseförloppet. Vi kommer i vår rapport att studera hur man kan komma fram till så olika slutsatser när man har samma omfattande utredning med bevisning som grund. När utredningsstandarden i brottmål är uppfylld övergår rätten till bevisprövning. Hur skall man värdera den bevisning som finns? Vi förklarar på ett grundläggande sätt hur detta går till. Syftet är dock främst att belysa den problematik som det innebär när man i rätten har möjlighet till ett godtyckligt val av värderingsmetod, som i förlängningen kan innebära olika utfall i domen. Begränsningen ligger i att vi fokuserar och analyserar på rättsfallet och förundersökningen gällande "Skönsbergsmordet". Utöver detta sker en jämförelse med två andra liknande rättsfall, litterära källor angående bevisprövning och värdering kommer att studeras och vi skall även diskutera med Polis och jurister. Rapporten avslutas med en diskussion och de slutsatser vi kommit fram till vad det gäller rättssäkerheten kring det godtyckliga valet av metod för bevisvärdering.

 • 1192349. Öhman, Inger
  et al.
  Vitols, S
  Luef, Gerhard
  Söderfeldt, Birgitta
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Neuroscience and Locomotion. Östergötlands Läns Landsting, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Neurology.
  Tomson, Torbjörn
  Topiramate kinetics during delivery, lactation, and in the neonate: Preliminary observations2002In: Epilepsia, ISSN 0013-9580, E-ISSN 1528-1167, Vol. 43, no 10, p. 1157-1160Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: To study the pharmacokinetics of topiramate (TPM) during delivery, lactation, and in the neonate. Methods: TPM concentrations in plasma and breast milk were measured with fluorescence polarization immunoassay (FPIA) in five women with epilepsy treated with TPM during pregnancy and lactation. Blood samples were obtained at delivery from mothers, from the umbilical cord, and from the newborns on three occasions (24, 48, and 72 h) after delivery. Blood and breast milk also were collected from mothers 2 weeks, and 1 and 3 months postpartum. Blood samples also were drawn from the infants during breast-feeding. Three of the mother-infant pairs were studied both at delivery and during lactation, two contributed with data from delivery only. Results: The umbilical cord plasma/maternal plasma ratios were close to unity, suggesting extensive transplacental transfer of TPM. The mean milk/maternal plasma concentration ratio was 0.86 (range, 0.67-1.1) at 2-3 weeks after delivery. The milk/maternal plasma concentration ratios at sampling 1 and 3 months after delivery were similar (0.86 and 0.69, respectively). Two to 3 weeks after delivery, two of the breast-fed infants had detectable (>0.9 ╡M) concentrations of TPM, although below the limit of quantification (2.8 ╡M), and one had an undetectable concentration. Conclusions: Our limited data suggest free passage of TPM over the placenta and an extensive transfer into breast milk. Breast-fed infants had very low TPM concentrations, and no adverse effects were observed in the infants.

 • 1192350.
  Öhman, Ingvar
  Luleå tekniska universitet.
  Fältförsök med VA-brunnar i tjälaktiv mark1982Report (Other academic)
23844238452384623847238482384923850 1192301 - 1192350 of 1208512
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf