Change search
Refine search result
23841238422384323844238452384623847 1192151 - 1192200 of 1208833
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1192151.
  Öhlin, Lovisa
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Rosengren, Josefine
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Genus som den deliberativa kommunikationens utmaning: En klassrumsstudie av isärhållande och hierarki2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka genuskonstruerande i en specifik gymnasieklass samt analysera dess betydelse för deliberativ kommunikation. Utgångspunkterna i studien är alltså dels ett utbildningsideal – dels en genusteori. Deliberativ kommunikation är en samtalsform med målet att flera aspekter av en fråga ska bli beaktade i ett respektfullt samtal där alla fritt får säga sin mening och bli lyssnade till. Genus ses som konstruerat och föränderligt, samtidigt som det finns normer som ger kontinuitet. Detta har i klassen studerats genom observationer utifrån en etnografisk metodansats. Resultatet visar att den genusdikotomi som finns i klassrummet kring vem som pratar med vem ger brist på perspektiv i samtalen. Vidare avgör den genushierarki som finns vems röst som blir lyssnad till. Genus har också visat sig vara normerande för vem som får tala. Slutsatserna av studien är att genuskonstruerande är en utmaning i dubbel bemärkelse för den deliberativa kommunikationen.

 • 1192152.
  Öhlin, Madelene
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Zhou, Lina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Redovisning av alternativa resultatbegrepp:  I vilken omfattning presenteras alternativa resultatbegrepp i den koncerninformation som ges ut i noterade bolags bokslutskommunikéer och hur jämförbara är dessa alternativa resultatbegrepp? 2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan 2005 redovisar alla koncerner inom EU enligt normer och standarder framtagna av IASB. Övergången till dessa internationella, gemensamma redovisningsstandarder ämnar skapa större möjlighet för jämförbarhet mellan bolag och skydda investerare. Noterade bolag vid Nasdaq OMX Stockholm kommer årligen ut med en bokslutskommuniké som är den fjärde och sista delårsrapporten. De resultatbegrepp som ska användas i denna är reglerade enligt IAS 1 och IAS 34.

  Denna studie ämnar undersöka om det förekommer andra resultatbegrepp, så kallade non-GAAP measures, än de reglerade, i 204 bokslutskommunikéer från noterade bolag vid Nasdaq OMX Stockholm 2009. Huvudsyftet har en deskriptiv ansats och ämnar besvara i vilken omfattning alternativa resultatbegrepp förekommer, hur dessa benämns och om förklaringar ges till begreppen. Delsyftet har en förklarande ansats som används vid analysen för att kunna förklara om de resultatbegrepp som presenteras av bolag inom samma bransch är jämförbara.

  Studien visar att ungefär hälften av bolagen redovisar alternativa resultatbegrepp. Bolag inom samma bransch ger sällan samma benämningar och förklaringar till de alternativa resultatbegreppen vilket försvårar jämförbarhet. Endast två av åtta branscher, telekom och energi, redovisar samma sorts alternativa resultatbegrepp och uppvisar god jämförbarhet.

  Nyckelord:

  resultatbegrepp, non-GAAP measures, bokslutskommunikéer, IAS 1, IAS 34, deskriptiv ansats, förklarande ansats, jämförbarhet.

 • 1192153.
  Öhlin, Malin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences. Retorik.
  "Vi tar verkligen ett socialt ansvar, så mycket man kan begära!": en analys av H&M:s hantering och försvar efter Kalla Faktas granskning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den 24 oktober 2012 utför samhällsprogrammet Kalla Fakta en kritisk granskning av modeimperiet H&M, där man ifrågasätter H&M:s handlande angående levnadslönerna för textilarbetarna i deras produktionsländer. I denna uppsats är syftet att undersöka om H&M valt att försvara sig mot denna granskning i en korrespondens med Kalla Fakta. Det är ur ett retoriskt perspektiv intressant att studera hur ett värdsledande förtetag, som H&M, strategiskt väljer att svara på denna typ av situation för att försöka återuppta sin trovärdighet. I denna studie har jag med hjälp av retorikens statuslära och William L. Benoits apologia-teorier, kunnat konstatera att H&M använt sig av olika försvarstrategier som  förändras över tid i korrespondensen.  I denna studie har jag även kunnat konstatera att korrespondensen är en del av H&M:s återhämtningsarbetet i försök att förstärka deras ethos och till viss del reducera den bild som Kalla Fakta valt att målat upp av företaget.

 • 1192154.
  Öhlin, Petra
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, Software and Systems.
  Prioritizing Tests with Spotify’s Test & Build Data using History-based, Modification-based & Machine Learning Approaches2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis intends to determine the extent to which machine learning can be used to solve the regression test prioritization (RTP) problem. RTP is used to order tests with respect to probability of failure. This will optimize for a fast failure, which is desirable if a test suite takes a long time to run or uses a significant amount of computational resources. A common machine learning task is to predict probabilities; this makes RTP an interesting application of machine learning. A supervised learning method is investigated to train a model to predict probabilities of failure, given a test case and a code change. The features investigated are chosen based on previous research of history- based and modification-based RTP. The main motivation for looking at these research areas is that they resemble the data provided by Spotify. The result of the report shows that it is possible to improve how tests run with RTP using machine learning. Nevertheless, a much simpler history- based approach is the best performing approach. It is looking at the history of test results, the more failures recorded for the test case over time, the higher priority it gets. Less is sometimes more. 

 • 1192155.
  Öhlin, Sara
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  An improvisational, practice-oriented approach to innovation: Examples from the fashion industry2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Fashion and innovation interrelate in multiple and complex ways. With its routinized, cyclical production yet creative context, the fashion industry is sustained by an ongoing tension between stability and change. As a consequence, innovative activities are performed in everyday work routines. However, in previous research, the dominant view on innovation has mainly been influenced by technological innovations, emphasizing planning, sequencing, and separation among innovation phases and types. Our understanding of how different innovation types interrelate, how product, process, service, organizational, and stylistic innovations affect one another as they emerge and develop remains limited. Furthermore, separating innovation types into sequential models does not account for the unintended, improvised, and overlapping activities’ contribution to innovation. In order to address some of these shortcomings, the present study suggests a practice-based approach to understand how innovations emerge as an outcome of mundane activities, involving both planning and improvisation on routines. In such a relational, practice-based view, there are no levels of reality, but the world consists of interrelated practices. In driving this argument, this study makes use of a corpus of material drawn from a  two and a half year long study of practices involved in the making of fashion collections at the main offices of two separate fashion brands, in Stockholm, Sweden. Through interaction observations, interviews and the study of documents, three practices have been identified as relevant to the purpose of this study: Designing, Producing, and Selling. Results indicate that the interrelationships among innovation types are highly dependent on the co-created practice memory and the alignment or misalignment among practices that cut across  organizational borders, as well across individual, organizational and industry levels. The findings also contribute to the practice-based approach on innovation by suggesting a framework of how elements of practices may change (often resulting from practice alignment or misalignment), and how practitioners respond to these changes. Routines, planning, and improvisation constitute three different, though mutually interdependent relationships, that lie at the heart of innovation in the fashion industry.

 • 1192156.
  Öhlin, Sara
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies.
  Representant för hälsa: En kvalitativ studie om personliga tränarens roll i fenomenet hälsoism2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to shed light on the phenomenon healthism based on personal trainers’ perspective. Previous research has shown that healthism is a rapidly growing phenomenon in the western world.

  Based on the purpose, three issues were created; How do personal trainers discuss their view as a role model in health? How does health awareness appear in everyday life for personal trainer? What does a healthy lifestyle for personal trainer mean?

  The study used the qualitative method and consisted of four interviews. The informants were educated and worked in some form of personal training.

  A part of the the results show that personal trainers consider themselves as role models and representatives of health. This leads to the proper behavior must occur in an environment where clients or potential clients can keep track of one. Not having the right behavior in such situations can result in being considered as an extremely unreliable personal trainer. Another result shows that a healthy lifestyle is important for personal trainers but it is equally important not to have too healthy behavior either. A too healthy behavior or to have health as a religion can be regarded as unhealthy behavior.

  The conclusion in the paper suggest that the personal trainer is part of the healthism and fulfill some requirements to have health as a religion. But there is still a negative attitude towards taking health as a religion and prioritize health first. This can be explained on the basis that it is not socially acceptable yet to have health as a religion perhaps because it is such a new phenomenon.

 • 1192157.
  Öhlin, Simon
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Förklaringsmodell för cykelresor i Trondheim: Fysiska och demografiska faktorers betydelse för det geografiska resmönstret2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The work examines geographical variations of bicycle use in Trondheim municipality with the aim to create an understanding of what influences the use of bicycles and explain the geographical travel pattern for cycling. The work focuses on the how physical structures generates different transports effects. Where bicycle travels in Trondheim municipality are undertaken is described by using network analysis in ArcGIS, based on aggregated data from the travel habit survey (RVU) in 2009/2010. Trondheim municipality is divided into smaller geographical units (zoner) whose characteristics are described by 19 variables, categorized into 6 groups; Distance, Land use, Topography, Bicycle Facilities, Road characteristics and Demographic factors.

  By linear regression analysis in SPSS and ArcGIS Spatial Analyst, an explanatory model is elaborated. The variables

  distance to the regional center, workplace density, percentage separate bike paths and hilly terrain explains 78 percent of where cycle journeys are undertaken. Single variable with the highest explanatory power is degree of separate bicycle paths, which highlights the importance of infrastructure investment for bicyclists.

  Based on the result, recommendations are given on improvements of the bicycle routes in Trondheim, followed by a discussion of strategies for planning cycle routes.

 • 1192158.
  Öhlin, Simon
  Blekinge Institute of Technology, School of Planning and Media Design.
  Varför spårväg?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I Skåne pågår i dagsläget planeringsarbetet för spårvagn i de tre största städerna; Malmö, Lund och Helsingborg. Hur kommer det sig att samtliga Skånes tre största städer med så pass olika förutsättningar och storlek planerar för spårväg samtidigt? Är det ett resultat av ett ökat resande eller finns det andra, mer visionära faktorer som styr? Arbetet syftar till att undersöka och jämföra tre städers val av spårväg utifrån de undersökta städernas visioner och morfologiska förutsättningar. Vilka är de avgörande faktorerna i valet av kollektivtrafik, hur motiveras valet och vilka effekter förväntas ett sådant val ge staden? Den övergripande frågeställningen är; hur motiverar de studerade kommunerna att planera för spårväg? Tre fallstudier har genomförts i studien för att möjliggöra jämförelser mellan fallen. Det finns spårvägsplaner på flera håll runt om i landet så som i Linköping, Uppsala och Jönköping. Malmö, Helsingborg och Lund valdes då de i aktuella rapporter beskrivs som de kommunerna som har kommit längst (Johansson, 2011). De är också bara de som har konkreta planeringsdokument, vilket är en av viktig bit i arbetets granskning av kommunernas motiv. Datainsamlingen gjordes genom dokument- och litteraturstudier samt intervjuer. Studien utgår från en metodolisk triangulering som syftar till att belysa samma frågeställning från olika håll. Arbetet har utgått från tre analysområden; Stadens kollektivtrafiksystem, Stadens struktur och Stadens varumärke. Arbetet har följt ett induktivt angreppsätt och varje analysområde har preciserats i underkategorier. Det går av resultaten i arbetet inte att se några entydiga likheter mellan kommunernas kapacitetsbehov, stadsform, planeringsstrategi eller förväntade effekter. Däremot finns det likheter i kommunernas motiv för val av spårväg. I det avslutande kapitlet belyses dessa dominerande, gemensaamma motiv; kapacitetsbehov, spårfaktorn i vidare mening (spårvagnens unika egenskaper) och möjlighet till nationell finansierng i val av spårvägsplanering.

 • 1192159.
  Öhlin Sjögren, Madeleine
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Musik i förskolan - ett utrotningshotat ämne?: En undersökning om ämnet musik i lärarutbildningen med inriktning mot förskolan och sju förskolors musikundervisning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var tvåfaldigt. För det första var det att pröva hypotesen, att det finns brister i ämnet musik i lärarutbildningen med inriktning mot förskolan. För det andra var det att se hur Läroplan för förskolan uppfylls i ämnet musik på sju förskolor. Metoden var en varierad intervjumetod där personer på högskolor och universitet intervjuades via telefon och förskollärarna intervjuades vid personliga möten. Resultatet av undersökningen visar dels att hypotesen stämmer och dels att Läroplan för förskolan i ämnet musik inte uppfylls till fullo på de undersökta förskolorna. Detta beror dock inte på bristande utbildning. Bristerna i ämnet musik vid lärarutbildningen med inriktning mot förskolan syns ännu inte i musikundervisning i förskolan, men risken finns i framtiden om inte utbildningen görs om.

 • 1192160.
  Öhlin, Victoria
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sakotic, Vanja
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Multiplar som investeringsstrategi: En kvantitativ studie om bolag på Stockholmsbörsen mellan åren 2008- 20182019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: There are several investment strategies investors can use, where the strategy to invest in low multiples is well studied. By using low multiples investors can find undervalued companies to generate an excess return. Previous studies have been focusing on the P/E and EV/EBITDA- multiples, and not as much on other used multiples in relative valuation. Therefore an interest exists to also analyze multiples such as P/B, P/S, EV/EBIT and EV/S.

  Purpose: The study’s purpose is to analyze how well the multiples P/E, P/B, P/S, EV/EBIT, EV/EBITDA and EV/S can be applied as an investment strategy in the Stockholm Stock Exchange. Furthermore the study aim to analyze the possibility to generate a higher return than the index OMXSPI during the time period 2008-2018.

  Method: The study uses a quantitative research strategy, where two portfolios for each multiple has been created. The portfolio has been reinvested once a year, both the real and accumulated return was calculated. Also, the portfolios’ performance has been evaluated by adjusting it to risk by using the Sharpe ratio, M^2 , Treynor ratio and Jensen’s Alpha.

  Result: The investment strategy can be implemented for three of six multiples. The low P/B, EV/EBIT and EV/EBITDA generated a higher return than both index and their respective high portfolio. The other multiples P/E, P/S and EV/S cannot be used as an investment strategy. The high EV/S portfolio had the highest risk adjusted excess return meanwhile P/S had the highest accumulated return. The result of all multiples has been found to be statistically significant, therefore the market return has an effect on the portfolios’ monthly return.

 • 1192161.
  Öhling, A.
  Royal College of Music in Stockholm.
  Ensembleverksamhet på högstadiet1991Student thesis
 • 1192162.
  Öhling, Elin
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Reyes Orellana, Emelie
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Kvinnliga fotbollsspelare med siktet inställt på en tränarroll: En jämförande kvantitativ studie om vad som motiverat kvinnliga fotbollsspelare att bli tränare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med den här studien är att undersöka vad som påverkat kvinnliga fotbollsspelare till att engagera sig som tränare samt om förutsättningarna för kvinnliga fotbollstränare förändrats över tid genom att jämföra två förutbestämda generationer. 1. Vilka faktorer har bidragit till att kvinnliga fotbollsspelare valt att bli tränare? 2. Finns det någon skillnad mellan generationer av kvinnliga fotbollstränare gällande vilka faktorer som påverkat deras beslut att bli tränare? 3. Finns det någon skillnad mellan generationer av kvinnliga fotbollstränare gällande vilka faktorer som försvårat deras tränarkarriär?

  Metod

  Föreliggande studie utmynnade i en kvantitativ ansats med inslag av intervjuer då både bredd och djup eftersträvades. Enkätformuläret baserades på svar från respondenterna i för-intervjuerna för att få en djupare förståelse kring kvinnliga fotbollstränares syn på sin tränarroll. Enkäten innehöll sex bakgrundsfrågor samt två huvudfrågor med påståenden deltagarna fick ta ställning till. Studien genomfördes på 106 kvinnliga fotbollstränare i Sverige, varav fyra deltog i för-intervjuer och 102 (bortfall n=4) i enkätstudien. I för-intervjuerna deltog två från varje generation och i enkätundersökningen deltog 47 från den yngre generationen (generation 1) och 51 från den äldre (generation 2). Urvalskriterierna för studien var att ha spelat fotboll i minst tio år samt minst ha utbildningsnivå två av fyra möjliga (UEFA B ungdom eller motsvarande). Svaren analyserades i IMB SPSS Statistics 24 där det icke parametriska-testet Mann-Whitney användes för att jämföra generationernas skattningar. 

  Resultat

  Av faktorerna som bidragit till att kvinnorna valt att bli tränare skattades påståendet “Jag brinner för damfotboll” högst av båda generationerna. Den största signifikanta skillnaden mellan generationerna fanns i påståendet “Jag vill utveckla individer till att bli bra fotbollsspelare” där den äldre generationen skattade detta påstående högre. Faktorn att det är sämre förutsättningar på damsidan än på herrsidan gällande resurser och organisation har varit det som försvårat mest för båda generationerna. Den största tendensen till signifikant skillnaden mellan generationerna av faktorerna som försvårat fanns i påståendet “Att vara ensam kvinna bland många män inom tränarkåren” där den yngre generationen skattade detta lägre jämfört med den äldre generationen.                                                                                                        

  Slutsats

  Våra resultat visar tendenser på att i vissa påståenden har förutsättningarna för kvinnliga fotbollstränare förändrats med tiden, men det finns fortfarande mycket som behöver utvecklas och förbättras. Det högsta skattningsvärdet för den faktorn som bidragit eller försvårat mest till valet att fortsätta som tränare efter sin spelarkarriär hittas i samma påståenden för båda generationerna.

 • 1192163.
  Öhling, Klas
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Att skapa med sig själv som projekt1996Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1192164.
  Öhling, Klas
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Upplevelse och sammanhang: film som lärandekontext2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1192165.
  Öhling, Lina
  et al.
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Nilsson-Fornsedt, Emily
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Att börja i förskolan: Förskollärares perspektiv på inskolningsprocessen i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver inskolnings­processen i förskolan. Resultatet bygger på åtta semistrukturerade intervjuer med verksamma förskollärare. Teoretisk utgångspunkt i studien är ett norm­kritiskt perspektiv och anknytningsteorin. Analysmetoden i studien är tematisk. Fokus i ana­lys­metoden är centrala teman och subteman. I resultatet lyfter deltagarna tre områden kring inskolningsprocessen. Dessa är hur förskollärare förhåller sig till olika inskolningsformer, familjer med annat modersmål och hur de ser på föräldra­samverkan. Slutsatserna av denna studie är att förskollärarnas förhållnings­­sätt är viktigt för hur inskolnings­processen gen­omförs. Vårdnads­havares delaktighet och inflytande under inskol­nings­­­­­processen är också beroende av förskollärarnas förhållningssätt, och vilket normsystem för­skolan har.

 • 1192166.
  Öhling, Rose-Mari
  Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication.
  Från barnomsorg till undervisning för barn: Förskolan i förändring2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med detta examensarbete var att ta reda på vilka pedagogiska krav som ställs i och med den under året 2010 reviderade läroplanen för förskolan. Jag ville också ge en historisk tillbakablick på förskolans föregående styrdokument. Min huvudsakliga metod för att genomföra detta arbete har varit att genom textanalys jämföra den gällande läroplanen för förskolan, Lpfö 98, med den reviderade upplagan av Lpfö 98 (Lpfö 98 reviderad 2010). Jag har fokuserat på de förändringar i den reviderade läroplanen som förväntas ge pedagogiska konsekvenser, samt berör förskollärares uttryckliga ansvar. Min undersökning visade att de pedagogiska målen i förskolan var mer detaljerade och delvis omformulerade i den reviderade läroplanen. Undersökningen visade också att förskollärare har fått ett uttalat ansvar i läroplanens samtliga kapitelavsnitt, undantaget ett kompletterande avsnitt gällande förskolechefens ansvar.

 • 1192167. Öhlund, Andreas
  Omvärldsanalys inom småföretag: en studie av småföretag inom turismnäringen2004Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 1192168. Öhlund, Anna-Maj
  Kan isokinetisk styrketräning förbättra gång/balansförmåga och muskelfunktion hos en kronisk strokepatient?: en single subject experimental design studie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1192169.
  Öhlund, Axel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media.
  Spel och Träning: Spel som redskap för ökad motivation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1192170.
  Öhlund, Carl
  et al.
  Central Hospital, Jönköping, Sweden.
  Fransson, Sven-Göran
  Central Hospital, Jönköping, Sweden.
  Starck, Sven-Åke
  Central Hospital, Jönköping, Sweden.
  Calf compression for prevention of thromboembolism following hip surgery1983In: Acta Orthopaedica, ISSN 1745-3674, E-ISSN 1745-3682, Vol. 54, no 6, p. 896-899Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A prospective, randomized trial of the effect of graded compression of the calf was done in 62 patients operated on electively for hip disease. After total hip arthroplasty, compression reduced the number of positive fibrinogen uptake tests by two-thirds, significant only in males, who seem to run a higher risk of thrombosis than females.

 • 1192171.
  Öhlund, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Holmér, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  När familjehemssekreterare talar om umgänge: en diskursanalys2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När barn av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar hamnar de flesta inom samhällets vård under heldygnsinsats. Den vanligaste formen av heldygnsinsats är i dagsläget vård i familjehem. När barn placeras i familjehem får barnet en egen socialsekreterare och familjehemmet får en annan, denne kallas för familjehemssekreterare. Familjehemssekreteraren deltar vid överväganden av familjehemsvården och har ett visst inflytande i umgängesfrågor. Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vad familjehemssekreterarna anser om umgänge mellan de biologiska föräldrarna och barn placerade i familjehem enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) utifrån principen om barnets bästa. Genom intervjuer baserade på vinjetter med fem familjehemssekreterare och en familjehemsgruppschef verksamma på två olika socialkontor ämnade denna studie att finna diskurser om umgänge. Resultaten visar två diskurser rörande umgänge: diskursen om umgänge som en självklarhet och diskursen om umgänge utifrån barnets behov. Empirin analyserades med stöd av anknytningsteorin och teorin om handlingsutrymme.

 • 1192172.
  Öhlund, Daniel
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Basement membrane collagens in pancreatic cancer: novel stroma-derived tumor markers and regulators of cancer cell growth2010Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Among the common malignancies, pancreatic cancer has the shortest long-term survival. The aggressive, rapid, and infiltrative growth pattern of pancreatic cancer, together with the lack of specific symptoms, often leads to late diagnosis. Metastases are frequently found at the time of diagnosis, which prevents curative surgical treatment. Good tumor markers would enable early detection, thus improving the prognosis. Unfortunately, no such markers are available in the clinic.

  The tumor stroma is defined as the non-malignant cells and the extracellular matrix (ECM) of a cancer. Pancreatic cancer is characterized by an abundant tumor stroma, rich in ECM proteins such as collagens, which have been shown to play important roles in tumor progression. Furthermore, pancreatic cancer cells produce large quantities of ECM proteins, especially the basement membrane (BM) protein type IV collagen. All epithelial cells are anchored to a BM, which must be degraded in order for an in situ cancer to become invasive. Matrix metalloproteinases (MMPs) are enzymes involved in BM degradation.

  In this thesis, the tumor stroma of pancreatic cancer is studied, focusing on the BM proteins type IV and type XVIII collagen, with the aim to clarify if the stroma could be a source of novel tumor markers for this form of cancer. Additionally, the role of type IV collagen produced by the cancer cells is studied.

  Methods: Expression patterns of type IV and type XVIII collagen, MMPs involved in collagen degradation, and collagen receptors (integrins) were studied by immunoflourescence in both normal and pancreatic cancer tissue, and in pancreatic cancer cell lines. Circulating plasma levels of type IV and type XVIII collagen and conventional tumor markers (TPS, Ca 19-9, CEA and Ca 125) were measured in controls and pancreatic cancer patients at the time of diagnosis and after treatment.

  The role of cancer cell produced type IV collagen was studied in human pancreatic cancer cell lines by functional blocking of integrin receptors (integrin a1, a2 and b1) and integrin-binding sites on type IV collagen, and by siRNA-induced down-regulation of type IV collagen synthesis. Proliferation was analyzed by a luminescence based cell viability assay, migration by time-lapse microscopy, and apoptosis by M30-neoepitope detection.

  Results: MMPs involved in BM degradation were upregulated in pancreatic cancer tissue. The expression of type XVIII collagen shifted from a general BM expression pattern in normal tissue, to mainly being found in the tumor vasculature in pancreatic cancer. Type IV collagen, on the other hand, remained highly expressed in the vicinity of the cancer cells. The a1, a2, and b1 integrin receptors were highly expressed at the cancer cell surface.

  Both down-regulation of type IV collagen synthesis and blocking the integrin/type IV collagen interaction decreased cell proliferation and migration. The proliferative capacity was rescued by the addition of exogenous type IV collagen.

  Furthermore, the circulating levels of both type IV and type XVIII collagen were increased in pancreatic cancer patients at the time of diagnosis compared to controls. After treatment, the levels were normalized for type XVIII collagen, whereas the levels of type IV collagen remained high after surgery. High postoperative levels of type IV collagen were associated with short overall survival. A similar association to short survival was found for preoperative type XVIII collagen levels. No such associations to survival could be detected for the conventional markers.

   

  Conclusion: The results of this thesis show that type IV and type XVIII collagens can serve as tumor markers for pancreatic cancer with advantages compared to conventionally used markers. Additionally, evidence is provided of an autocrine loop, involving type IV collagen and its integrin receptors, with importance for retaining a proliferative and migratory phenotype in pancreatic cancer cells.

 • 1192173.
  Öhlund, Daniel
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery. Cold Spring Harbor Laboratory and Lustgarten Foundation Pancreatic Cancer Research Laboratory, Cold Spring Harbor, NY 11724.
  Distinct populations of inflammatory fibroblasts and myofibroblasts in pancreatic cancer2017In: Journal of Experimental Medicine, ISSN 0022-1007, E-ISSN 1540-9538, Vol. 214, no 3, p. 579-596Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Pancreatic stellate cells (PSCs) differentiate into cancer-associated fibroblasts (CAFs) that produce desmoplastic stroma, thereby modulating disease progression and therapeutic response in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDA). However, it is unknown whether CAFs uniformly carry out these tasks or if subtypes of CAFs with distinct phenotypes in PDA exist. We identified a CAF subpopulation with elevated expression of a-smooth muscle actin (alpha SMA) located immediately adjacent to neoplastic cells in mouse and human PDA tissue. We recapitulated this finding in co-cultures of murine PSCs and PDA organoids, and demonstrated that organoid-activated CAFs produced desmoplastic stroma. The co-cultures showed cooperative interactions and revealed another distinct subpopulation of CAFs, located more distantly from neoplastic cells, which lacked elevated aSMA expression and instead secreted IL6 and additional inflammatory mediators. These findings were corroborated in mouse and human PDA tissue, providing direct evidence for CAF heterogeneity in PDA tumor biology with implications for disease etiology and therapeutic development.

 • 1192174. Öhlund, Daniel
  Net Devil - an IP-disturbance tool2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis presents the devolvement of a network emulator. The emulator, Net Devil is aimed for the telecom sector in order to resemble live networks in test labs by intercepting packets and applying rules to them. Rules such as drop, delay and discard packets can be set by the user. In order for the emulator to control all types of network traffic it is developed as a generic tool allowing the user to intercept packets with fine granularity. Furthermore the thesis presents the evolution of cellular networks, different network characteristics are discussed in order to understand why IP-traffic over these networks is more prune to errors than the wired counterpart. The thesis shows that it is possible to use an emulator tool in order to impair the network traffic in a controlled way without extensive overhead. Furthermore the use of a tool like the Net Devil might have other areas of use when it comes to network monitoring and development.

 • 1192175.
  Öhlund, Daniel
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Ardnor, Bjarne
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Öman, Mikael
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Naredi, Peter
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Sund, Malin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Expression pattern and circulating levels of endostatin in patients with pancreas cancer2008In: International Journal of Cancer, ISSN 0020-7136, E-ISSN 1097-0215, Vol. 122, no 12, p. 2805-2810Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Endostatin is a potent inhibitor of angiogenesis that is cleaved from the basement membrane protein type XVIII collagen. Expression of endostatin has recently been shown by Western blot analysis of tissue lysates in normal pancreas and pancreas cancer tissue. We show here that the expression pattern of type XVIII collagen/endostatin is shifted from a general basement membrane staining and is mainly located in the vasculature during tumor progression. This shift in type XVIII collagen/endostatin expression pattern coincides with an up-regulation of MMPs involved in endostatin processing in the tumor microenvironment, such as MMP-3, MMP-9 and MMP-13. The circulating levels of endostatin was analyzed in patients with pancreas cancer and compared to that of healthy controls, as well as after surgical treatment or in a group of nonoperable patients after intraperitoneal fluorouracil (5-FU) chemotherapy. The results show that patients with pancreas cancer have increased circulating levels of endostatin and that these levels are normalized after surgery or intraperitoneal chemotherapy. These findings indicate that endostatin could be used as a biomarker for pancreas cancer progression.

 • 1192176. Öhlund, Daniel
  et al.
  Elyada, Ela
  Tuveson, David
  Fibroblast heterogeneity in the cancer wound2014In: Journal of Experimental Medicine, ISSN 0022-1007, E-ISSN 1540-9538, Vol. 211, no 8, p. 1503-1523Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Fibroblasts regulate the structure and function of healthy tissues, participate transiently in tissue repair after acute inflammation, and assume an aberrant stimulatory role during chronic inflammatory states including cancer. Such cancer-associated fibroblasts (CAFs) modulate the tumor microenvironment and influence the behavior of neoplastic cells in either a tumor-promoting or tumor-inhibiting manner. These pleiotropic functions highlight the inherent plasticity of fibroblasts and may provide new avenues to understand and therapeutically intervene in malignancies. We discuss the emerging themes of CAF biology in the context of tumorigenesis and therapy.

 • 1192177.
  Öhlund, Daniel
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Franklin, Oskar
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Lundberg, Erik
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Lundin, Christina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Sund, Malin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Type IV collagen enhances pancreatic cancer cell proliferation and migration through an autocrine loopManuscript (preprint) (Other academic)
 • 1192178.
  Öhlund, Daniel
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Franklin, Oskar
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Lundberg, Erik
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Lundin, Christina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Sund, Malin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Type IV collagen stimulates pancreatic cancer cell proliferation, migration, and inhibits apoptosis through an autocrine loop2013In: BMC Cancer, ISSN 1471-2407, E-ISSN 1471-2407, Vol. 13, article id 154Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Pancreatic cancer shows a highly aggressive and infiltrative growth pattern and is characterized by an abundant tumor stroma known to interact with the cancer cells, and to influence tumor growth and drug resistance. Cancer cells actively take part in the production of extracellular matrix proteins, which then become deposited into the tumor stroma. Type IV collagen, an important component of the basement membrane, is highly expressed by pancreatic cancer cells both in vivo and in vitro. In this study, the cellular effects of type IV collagen produced by the cancer cells were characterized.

  Methods: The expression of type IV collagen and its integrin receptors were examined in vivo in human pancreatic cancer tissue. The cellular effects of type IV collagen were studied in pancreatic cancer cell lines by reducing type IV collagen expression through RNA interference and by functional receptor blocking of integrins and their binding-sites on the type IV collagen molecule.

  Results: We show that type IV collagen is expressed close to the cancer cells in vivo, forming basement membrane like structures on the cancer cell surface that colocalize with the integrin receptors. Furthermore, the interaction between type IV collagen produced by the cancer cell, and integrins on the surface of the cancer cells, are important for continuous cancer cell growth, maintenance of a migratory phenotype, and for avoiding apoptosis.

  Conclusion: We show that type IV collagen provides essential cell survival signals to the pancreatic cancer cells through an autocrine loop.

 • 1192179.
  Öhlund, Daniel
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Lundin, Christina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Ardnor, Bjarne
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Öman, Mikael
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Naredi, Peter
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Sund, Malin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Type IV collagen is a tumour stroma-derived biomarker for pancreas cancer2009In: British Journal of Cancer, ISSN 0007-0920, E-ISSN 1532-1827, Vol. 101, no 1, p. 91-97Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Pancreas cancer is a dreaded disease with high mortality, despite progress in surgical and oncological treatments in recent years. The field is hampered by a lack of good prognostic and predictive tumour biomarkers to be used during follow-up of patients.

  METHODS: The circulating level of type IV collagen was measured by ELISA in pancreas cancer patients and controls. The expression pattern of type IV collagen in normal pancreas, pancreas cancer tissue and in pancreas cancer cell lines was studied by immunofluorescence and Western blot techniques.

  RESULTS: Patients with pancreas cancer have significantly increased circulating levels of type IV collagen. In pancreas cancer tissue high levels of type IV collagen expression was found in close proximity to cancer cells in the tumour stroma. Furthermore, pancreas cancer cells were found to produce and secrete type IV collagen in vitro, which in part can explain the high type IV collagen expression observed in pancreas cancer tissue, and the increased circulating levels in pancreas cancer patients. Of clinical importance, our results show that the circulating level of type IV collagen after surgery is strongly related to prognosis in patients treated for pancreas cancer by pancreatico-duodenectomy with curative intent. Persisting high levels of circulating type IV collagen after surgery indicates a quick relapse in disease and poor survival.

  CONCLUSION: Our results most importantly show that stroma related substances can be evaluated as potential cancer biomarkers, and thereby underline the importance of the tumour microenvironment also in this context.

 • 1192180.
  Öhlund, Daniel
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Lundin, Christina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Öman, Mikael
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Naredi, Peter
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Sund, Malin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Basement membrane fragments as pancreatic tumour markers: a comparison to conventional markersManuscript (preprint) (Other academic)
 • 1192181.
  Öhlund, Denice
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Närståendetransaktioner i aktiebolag: En utredning av hur närståendetransaktioner rättsligt hanteras2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den reglering som finns för aktiebolag är omfattande men saknar vid denna studie en uttrycklig reglering för närståendetransaktioner. Syftet med studien har därför varit att utreda området närståendetransaktioner och hur företeelsen rättsligt hanteras. För att uppfylla syftet med studien har rättsdogmatisk metod använts. Närståendetransaktioner kan efter denna utredning framställas innebära överföringar eller överlåtelser av tillgångar eller komponenter mellan ett aktiebolag och närstående till aktiebolaget. Utredningen visar även att närståendebegreppet anses vara i behov av en avgränsning och generalisering eftersom den krets av personer som omfattas av närståendebegreppet varierar mellan olika bestämmelser. Vidare visar utredningen att det finns betydande reglering som rättsligt hanterar närståendetransaktioner. Sådan reglering finns exempelvis i aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05, aktiebolagslagens 17 kap. ABL om värdeöverföringar och 16 kap. ABL om riktade emissioner. Rättspraxis har även visat att dessa bestämmelser rättsligt kan hantera närståendetransaktioner i praktiken, däremot ger rättspraxis ingen sammantagen vägledning för hur närståendetransaktioner praktiskt ska bedömas utan uppfattas bedömas i varje enskilt fall.

 • 1192182.
  Öhlund, Dennis
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Industrial Engineering & Management.
  Johansson, Robert
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Industrial Engineering & Management.
  Kylcontainerns teknologiska utveckling: Innovation och utveckling av containerteknologin för transport av kylda varor2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 1192183.
  Öhlund, Dennis
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Applied Materials Sciences.
  Johansson, Robert
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Applied Materials Sciences.
  Paketering av väredepåsar: Automatisering av en manuell process2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syfta på att automatisera en paketeringsprocess av mynt som idag utförs manuellt av personalen på företaget Loomis. Det automatiserade konceptet som kommer presenteras för företaget skall kortfattat klara av att paketera deras värdepåsar med myntenheter.

  Projektet startar med att skapa en förståelse för vad som skall utföras på företaget och vilka problem som finns idag. I arbetets första fas utförs samtal med behörig personal där noggrann dokumentation och granskning om hur arbetsmetodiken utförs för tillfället.

  Efter att tillräckligt med fakta hade samlats började nästa fas med informationsinsamling. Olika automationstillverkares hemsidor studerades för att få mer kunskap om olika lösningar. Även ett studiebesök utfördes på ett företag som använder maskiner och robotar i deras produktionslinor.

  När tillräckligt med information och kunskap hade samlats inom det berörda området så började enklare skisser på en helhetslösning att ritas upp. Flera olika koncept genererades men efter noggrann jämförande där konceptens för-­‐ och nackdelar ställdes mot varandra så bestämdes ett koncept. Det konceptet som valdes uppfyllde de ställda kraven bäst.

  Nästa steg i projektet genomfördes genom att olika standardkomponenter studerades och valdes. Olika dellösningar i helhetskonceptet studerades mer noggrant och olika förslag skissades upp. Slutligen bestämdes vilka delkoncept som skulle ingå i automationslösningen.

  När alla koncept till de specifika dellösningarna som ingår i helhetslösningen hade valts, började konstruktionsprocessen. Denna process utfördes i 3D-­‐programmet Solid Works och resultatet presenteras närmare i kapitel 6.

  Det färdigställda konceptet på automationslösningen uppfyller de ställda kraven som var satta på produkten. Om företaget väljer att gå vidare med detta koncept kommer kostnadsbesparingar göras genom minskad personalaktivitet. Men det viktigaste bidraget som automationslösningen kan bidrar till är att den förbättra arbetsmiljön för de anställda genom att arbetsskador som uppstod med tunga lyft nu kan elimineras. 

 • 1192184.
  Öhlund, Doris
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  ”Det väcker så mycket tankar, när du ställer dina frågor”: Föräldraintervjuer om deras upplevelser av barnpsykiatrisk behandling för deras barn med diagnos ADHD. 2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte har varit att ta del av föräldrars erfarenheter av den barnpsykiatriska behandlingen för deras barn med ADHD-diagnos. Jag ville också få en bild av hur samspelet fungerar mellan barn och föräldrar.

  Metoden jag använt har varit kvalitativa intervjuer med föräldrar till fyra barn.

  En utgångspunkt i mina frågeställningar har varit om vi inom barnpsykiatrin i bemötandet av dessa familjer har haft en helhetssyn och ett relationsperspektiv som sedan också präglat behandlingen.

  Sammanfattningsvis framkommer att föräldrarna fått behandling som dom är nöjda med men alla familjerna frågar samtidigt efter en helhetssyn i bemötandet och komplementära behandlingsalternativ.

  Djupintervjuerna belyser en stark efterfrågan på psykologisk behandling på både individual/familj och föräldranivå.

  Tre av fyra föräldrapar uttrycker behov av att utvecklingspsykologiskt kunna förstå sitt barn, vad är symtom och vad är normalt.

  Samspelet mellan barn och föräldrar är ett område som berör känslomässigt. Ett område som föräldrarna beskriver har inneburit osäkerhet i föräldraskapet och vanmakt inför att kunna få en fungerande relation till barnet.

   

   

   

   

 • 1192185. Öhlund, Elida
  Den stora stygga vargen och de tre björnarna: Medias framställning av varg och björn samt dess konsekvenser för rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningens legitimitet.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1192186.
  Öhlund, Elin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Nestor, William
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  ”Jaha, då föll polletten ner hos mig i alla fall, det är lite stereotyper här också”: En kvalitativ receptionsstudie av Elons reklamfilmer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to highlight the recipients' interpretations of the advertising message in the field of TV advertising, and its inclusion of regional stereotypes. Through the application of a reception study, where both a semiotic analysis and respondent interviews are presented, contributes the study to continued discussion within recipient studies. The material for the semiotic analysis is two commercials from Elon's commercial series published in 2012, named Elon Norrland and Elon Småland. These are used as material for the interviews in order to be able to produce the empirical material from the respondents. Different theories were used to steer the essay in the right direction, including semiotics with the relevant concepts of denotation, connotation and myth. The concept of stereotype is also of great importance to the thesis. Polysemy is also included as a theory and together with Hall's three codes; dominant, negotiating and oppositional, the answers from the interviews are divided thematically into several categories. The semiotic analysis resulted in a discovery of interconnecting chains that together contribute to a notion of and the creation of the regional stereotypes Norrland and Småland. In the second part of the reception study, the respondent interviews, the result showed that most respondents saw the advertisements as humorous and many also recognized the regional stereotypes, this can be interpreted as the dominant view. Furthermore, it appeared that everyone does not choose to fully accept the messages that were displayed, but rather negotiate with the message and what the advertisement wants to convey. And lastly some respondents emerged to oppose to these stereotypes and rejected them. We can state that there is a polysemic picture of the audience's interpretation.

 • 1192187.
  Öhlund, Elinor
  et al.
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Wang, William
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Phung, Gullis
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Olsson, Jonas
  Lundqvist, Felix
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Hultberg, Dag
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Fixcher, Max
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Back, Hampus
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Design och implementation av en e-butik med en personifierbar produkt för att uppnå nytta och effektivitet: Utveckling av e-butiken Coffe Creation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find factors that enhances the usability of an e-commerce with customizable products in terms of usefulness and effectiveness/efficiency. The process which has been used to reach the end product is an iteration-based user-centered design method in which the developers have had a continuous dialogue with the end users. The design choices that have been made are based on user test feedback. Five factors of importance to achieve usefulness and effectiveness/efficiency for an e-commerce website that sell customizable products have emerged from the study.  It has been shown that both usefulness and effectiveness/efficiency are affected by the presented functionality and purpose of the application. The users understanding of how a certain choice will affect a customizable product is connected with usefulness. The applications capability to inform the user of the information found on the e-shop need to have a proper structure to achieve effectiveness/efficiency. The last factor is related to the buying process, it is shown that the usefulness can be improved if there is a possibility to select products without the need to create a custom product from scratch.

 • 1192188.
  Öhlund, Emil
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Stråldosreducering till ögats lins genom vinklat gantry vid DT- skalle undersökningar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1192189.
  Öhlund, Emma
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Thorsell, Anna
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Iögonfallande layout & känsloväckande stimuli: En studie om modebutikers fysiska upplägg och dess påverkan på konsumentbeteende och köpbeslut, ur ett företagsperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to describe and to give greater understanding of how selected companies in the fashion industry works with the physical layout of stores, including the use of atmosphere, sensory stimuli and visual merchandising. Also what impact the layout can have on consumers buying process and the perception of the brand. Six interviews with different companies gave qualitative data that was analyzed together and against each other, based on the theoretical framework of the study. The result shows that the selected companies do not plan the layout based on theories of consumer behavior or sensory marketing. Instead the layout is planned based on the brand and the positioning the company works for, which differentiates itself based on what company it is. To convey a feeling and to give an overall impression of the brand with the help of layout is important, and it is based on how the companies want the brand to be perceived. This then affects the buying process because it determines if the customers choses to consume in the store or not. A successful planning of the layout, for the companies in the study, is therefore not based on how well it matches with recent research in the field, but how well it is matched based on the brand only.

 • 1192190.
  Öhlund, Erika
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science. Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS).
  Hammer, Monica
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science.
  Björklund, J.
  Örebro University.
  Managing conflicting goals in pig farming: farmers’ strategies and perspectives on sustainable pig farming in Sweden2017In: International Journal of Agricultural Sustainability, ISSN 1473-5903, E-ISSN 1747-762X, Vol. 5, no 6, p. 693-707Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Industrial meat production has several negative environmental effects. Governments’ agricultural policies aim for cost efficiency combined with high environmental and animal welfare, which puts farmers in a difficult situation trying to navigate between sometimes contradictory requirements. This paper studies how Swedish pig farmers resolve or cope with conflicting goals in pig farming. We have analysed the regulations governing EU and Swedish pig farming. We have also interviewed five Swedish pig farmers about their views of the different goals of pig farming and strategies for resolving conflicts between the goals of low environmental impact, high animal welfare and enough profitability to continue farming. The greatest divide was between the conventional farmers, who emphasized natural resource efficiency, and the organic farmers who stressed animal welfare, multifunctionality and ecosystem service delivery. We suggest four strategies to contribute to resolving some of the conflicting goals: improve communication about different types of pig farming; use public procurement as a driver towards more sustainable pork production; work towards improving the Common Agricultural Policy, perhaps by implementing payments for ecosystem services or multifunctionality; and finally, decrease the total production of pork to lower the emissions per land unit.

 • 1192191.
  Öhlund, Erika
  et al.
  School of Natural Science, Technology and Environmental Studies, Södertörn University, Huddinge, Sweden.
  Hammer, Monica
  School of Natural Science, Technology and Environmental Studies, Södertörn University, Huddinge, Sweden.
  Björklund, Johanna
  Örebro University, School of Science and Technology.
  Managing conflicting goals in pig farming: farmers’ strategies and perspectives on sustainable pig farming in Sweden2017In: International Journal of Agricultural Sustainability, ISSN 1473-5903, E-ISSN 1747-762X, Vol. 15, no 6, p. 693-707Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Industrial meat production has several negative environmental effects. Governments’ agricultural policies aim for cost efficiency combined with high environmental and animal welfare, which puts farmers in a difficult situation trying to navigate between sometimes contradictory requirements. This paper studies how Swedish pig farmers resolve or cope with conflicting goals in pig farming. We have analysed the regulations governing EU and Swedish pig farming. We have also interviewed five Swedish pig farmers about their views of the different goals of pig farming and strategies for resolving conflicts between the goals of low environmental impact, high animal welfare and enough profitability to continue farming. The greatest divide was between the conventional farmers, who emphasized natural resource efficiency, and the organic farmers who stressed animal welfare, multifunctionality and ecosystem service delivery. We suggest four strategies to contribute to resolving some of the conflicting goals: improve communication about different types of pig farming; use public procurement as a driver towards more sustainable pork production; work towards improving the Common Agricultural Policy, perhaps by implementing payments for ecosystem services or multifunctionality; and finally, decrease the total production of pork to lower the emissions per land unit.

 • 1192192. Öhlund, Erika
  et al.
  Zurek, Karolina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Swedish Institute for European Policy Studies, Sweden.
  Hammer, Monica
  Towards Sustainable Agriculture? The EU framework and local adaptation in Sweden and Poland2015In: Environmental Policy and Governance, ISSN 1756-932X, E-ISSN 1756-9338, Vol. 25, no 4, p. 270-287Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Agricultural systems can be seen as nested social-ecological systems. European Union (EU) Member States vary considerably in terms of their agricultural, socio-economic and environmental circumstances. Yet, as participants in the common agricultural market, they are subject to a uniform Common Agricultural Policy (CAP). An important question is whether there is enough room for flexibility to sustain diverse agricultural systems and facilitate national targeting of sustainability-promoting measures. This article analyses the institutional arrangements concerning cross-scale interactions and interdependencies at national and regional (EU) levels, focusing on how Poland and Sweden implement CAP funds in relation to sustainable agriculture, in particular the agri-environmental schemes, for the period 2007-2013. What room is there in practice for accommodating national differences and sustainability priorities offered by the EU agricultural policy, and how are the existing opportunities used by the two countries? It is shown that agri-environmental funds are too small to prevent transition towards large-scale farming in new Member States and CAP does not effectively promote transformation towards sustainable practices in the EU.

 • 1192193.
  Öhlund, Erika
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science. Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS).
  Zurek, Karolina
  Stockholm University / Swedish Institute for European Policy Studies.
  Hammer, Monica
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science.
  Towards Sustainable Agriculture?: The EU framework and local adaptation in Sweden and Poland2015In: Environmental Policy and Governance, ISSN 1756-932X, E-ISSN 1756-9338, Vol. 25, no 4, p. 270-287Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Agricultural systems can be seen as nested social-ecological systems. European Union (EU) Member States vary considerably in terms of their agricultural, socio-economic and environmental circumstances. Yet, as participants in the common agricultural market, they are subject to a uniform Common Agricultural Policy (CAP). An important question is whether there is enough room for flexibility to sustain diverse agricultural systems and facilitate national targeting of sustainability-promoting measures. This article analyses the institutional arrangements concerning cross-scale interactions and interdependencies at national and regional (EU) levels, focusing on how Poland and Sweden implement CAP funds in relation to sustainable agriculture, in particular the agri-environmental schemes, for the period 2007-2013. What room is there in practice for accommodating national differences and sustainability priorities offered by the EU agricultural policy, and how are the existing opportunities used by the two countries? It is shown that agri-environmental funds are too small to prevent transition towards large-scale farming in new Member States and CAP does not effectively promote transformation towards sustainable practices in the EU.

 • 1192194.
  Öhlund, Evelina
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Kärsbo Svanerud, Louise
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Wonder Woman – den ultimata hjälten?: En karaktärsanalys av Wonder Woman i två olika gestaltningar med utgångspunkt från dygdeetik och hjälteresan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är först och främst att undersöka om Wonder Woman är en komplett hjälte. Utefter Aristoteles dygdeetik och Voglers hjälteresa analyserar vi filmen

  Wonder Woman från 2017 samt ett icke producerat manus med samma titel. I uppsatsens sista kapitel diskuterar vi sedan kring hur genus har påverkat Wonder Womans möjlighet att framstå som en komplett hjälte. I analysen kommer vi fram till att filmen i jämförelse med manuset är nästintill strukturellt perfekt gällande hjälteresan och ytterligare förstärks av användningen av dygder. Vidare anser vi att gestaltningen av filmens Wonder Woman har påverkats av de karaktärsdrag som originalkaraktären påvisade under 1940-talet. Vi kommer fram till att det är framförallt av dessa två anledningar, samt att hon inte förhåller sig till det maskulina superhjälteidealet, som gör att Diana kan betraktas som en ultimat hjälte vid filmens slut, men inte vid manusets.

 • 1192195. Öhlund, Greger
  Flimmer inriktad på störning mellan dimmer och långsam elnätskommunikation2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1192196.
  Öhlund, Gunnar
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Ecological and evolutionary effects of predation in environmental gradients2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Understanding species interactions and how they affect densities and distributions of organisms is a central theme in ecological research. Studying such interactions in an ecosystem context is challenging as they often depend on species-specific characteristics and rates that not only change during the ontogeny of an organism, but also are affected by the surrounding environment. This thesis focuses on two separate questions and study systems that highlight different aspects of how effects of predation can depend on environmental conditions. In the first part of the thesis, we studied how temperature affects attack rate and handling time, two ecological rates with profound importance for predator-prey dynamics. Using a metaanalysis, we first show that the currently dominating model for temperature dependence in predator-prey interactions, i.e. the Arrhenius equation, has weak support in available empirical literature. This suggests that we need new rules for how and when we can generalize on the temperature-dependence of intake rates. We then use a simple model and a series of experiments to demonstrate that differences in the relative physiological capacity between predator and prey can impose strong non-linear effects on temperature-response curves of attack rate. In the second part of the thesis, we study the role of predation along a benthic-pelagic habitat gradient in promoting divergence and resource polymorphism among prey. We show that presence of a large piscivorous predator, the northern pike (Esox lucius), induces dwarfs, giants or divergence into both ecotypes in populations of European whitefish (Coregonus lavaretus) depending on lake characteristics. Using dated introductions of whitefish as controlled natural experiments, we show that pike presence induces rapid life history divergence between pelagic and littoral habitat use strategies, and that this divergence can translate into partial reproductive isolation in a matter of decades. Our results demonstrate the potential for thresholds in a crucial ecological rate, setting the stage for tipping points with potentially far reaching implications for effects of warming on predator prey dynamics and ecosystem stability. Moreover, they illustrate the potentially drastic consequences of such tipping points by demonstrating the importance of a single predator species as a driving force behind the creation and maintenance of biodiversity in a natural system.  

 • 1192197. Öhlund, Gunnar
  Tillsatsmaterial för lagning av trä1998Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 1192198.
  Öhlund, Gunnar
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Bodin, Mats
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Nilsson, Karin A.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Mobley, Kenyon B.
  Max Planck Institute for Evolutionary Biology, D-24302 Plön, Germany.
  Öhlund, Sven-Ola
  Peedu, Mikael
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Hein, Catherine L.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Englund, Göran
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Predation drives rapid and repeated sympatric divergence in European whitefish (Coregonus lavaretus)Manuscript (preprint) (Other academic)
 • 1192199.
  Öhlund, Gunnar
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Hedström, Per
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Norman, Sven
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Hein, Catherine L.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Englund, Göran
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Temperature dependence of predation depends on the relative performance of predators and prey2015In: Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, ISSN 0962-8452, E-ISSN 1471-2954, Vol. 282, no 1799, article id 20142254Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The temperature dependence of predation rates is a key issue for understanding and predicting the responses of ecosystems to climate change. Using a simple mechanistic model, we demonstrate that differences in the relative performances of predator and prey can cause strong threshold effects in the temperature dependence of attack rates. Empirical data on the attack rate of northern pike (Esox lucius) feeding on brown trout (Salmo trutta) confirm this result. Attack rates fell sharply below a threshold temperature of +11 degrees C, which corresponded to a shift in relative performance of pike and brown trout with respect to maximum attack and escape swimming speeds. The average attack speed of pike was an order of magnitude lower than the escape speed of brown trout at 5 degrees C, but approximately equal at temperatures above 11 degrees C. Thresholds in the temperature dependence of ecological rates can create tipping points in the responses of ecosystems to increasing temperatures. Thus, identifying thresholds is crucial when predicting future effects of climate warming.

 • 1192200.
  Öhlund, Gunnar
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Hedström, Per
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Norman, Sven
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Hein, Catherine L.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Englund, Göran
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Temperature-dependence of predation depends on relative performance of predators and preyManuscript (preprint) (Other academic)
23841238422384323844238452384623847 1192151 - 1192200 of 1208833
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf