Endre søk
Begrens søket
236237238239240241242 11901 - 11950 of 13071
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 11901.
  Thunblad, Daniel
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  Helmestam, Johan
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd.
  MANLIGA SOCIONOMER ENBRISTVARA? - OM KONSTEN ATTVARA NÅGON SORTS DR. PHIL2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsstudien undersökte med halvstrukturerade intervjuer yrkesverksamma manliga socionomer i socialt arbete. Informanternas upplevelse om hur det är att vara man inom socialt arbete sattes i fokus. Nio manliga socionomer i åldrarna 23–65 intervjuades. Teorin som valdes för denna uppsatsstudie var Connells (2005) hegemoniska maskulinitetsteori. Analysen bestod i en Framework-liknande tematisk matris (Ritchie, Lewis, Mcnaughton Nicholls & Ormston, 2014). Bland de viktigaste resultaten för uppsatsstudien var att det var önskvärt att rekrytera fler män till socialt arbete. Det framkom att kompetens går före kön. Resultaten visade att det saknades män med socionomexamen, vilket gjorde det svårt att uppnå könsblandade arbetsgrupper. En ökad tvåkönad blandning i arbetsgrupperna skulle både öka kvaliteten på insatser samt skapa en bättre arbetsmiljö, menar informanterna. De yrkesverksamma männen inom socialt arbete är en bristvara, därför förekom enligt informanterna att de fick fördelar i och med sin könstillhörighet. Fördelar i termer av karriär och löner och nackdelar i termer av en kårmässig negativ stereotypisering av män. Slutsatsen för detta arbete var att kunskap om maskuliniteter bör höjas inom socialt arbete.

 • 11902.
  Thunborg, Camilla
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Langström, Christer
  Stockholms universitet.
  Möjligheternas kontor?!: Rapport från ett interaktivt forskningsprojekt2014Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 11903.
  Thunman, Carin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Åström, Linn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Det är viktigt att uppmärksamma barnen": En kvalitatitv studie om barnperspektivets roll i socialtjänstens arbete med missbrukande föräldrar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar barnperspektivets roll i socialsekreterares arbete med föräldrar med missbruksproblematik. Syftet med studien är att undersöka barnperspektivets roll i socialsekreterares kontakter med missbrukande föräldrar. Datainsamlingen har skett genom åtta kvalitativa intervjuer med socialsekreterare som arbetar på socialtjänstens beroendeenheter. Därefter har intervjuerna analyserats genom innehållsanalys. Den vetenskapsteori som använts i uppsatsen är konstruktivism och analysen har präglats av såväl ett barndomssociologiskt perspektiv som ett systemteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att de intervjuade socialsekreterarna anser att det viktigaste i att tillämpa ett barnperspektiv i deras arbete är att uppmärksamma om det finns barn i den missbrukandes närhet. Däremot är det mycket sällan som socialsekreterare vid beroendeenheten pratar med barn om hur de upplever förälderns missbruk. Slutsatsen av resultatet är att barnen uppmärksammas av socialsekreterarna men deras delaktighet och möjlighet att påverka sin situation är mycket begränsad.

 • 11904.
  Thuredsson, Mari
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Se det friska!: En litteraturstudie med ett salutogenetiskt perspektiv på utbrändhet och resiliens2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11905.
  Thuren, Britt-Marie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Local Democracy under Siege: Activism, Public Interests and Private Politics: Book review2009Inngår i: Ethnos, ISSN 0014-1844, E-ISSN 1469-588X, Vol. 74, nr 1, s. 136-138Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 11906.
  Thuren, Britt-Marie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  The best of all possible islands: Seville's Universal Exposition, the New Spain, and the New Europe: Book rewiev2008Inngår i: ETHOS: Journal of the Society for Psychological Anthropology, ISSN 0091-2131, E-ISSN 1548-1352, Vol. 73, nr 2, s. 271-272Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 11907.
  Thuresson, Elinore
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  Jansson, Katharina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för socialt arbete, SA.
  Barnet i våldet: – En kvalitativ studie om hur socialsekreterare beaktar barnperspektivet när barn upplever våld2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11908.
  Thuresson, Mats
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  "... leksakslådorna har aldrig blivit bortplockade!": Gemenskap mellan generationer – förutsättningar för ett gott åldrande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I forskning, rapporter och medier framgår att upplevd ensamhet är vanlig i gruppen äldre. Syftet med denna studie är att undersöka ensamboende pensionärers upplevelse av sin sociala situation med fokus på umgänge och relationer mellan olika generationer utifrån ett livsloppsperspektiv. Som metod har den kvalitativa halvstrukturerade intervjuformen används för att kunna fokusera på enskilda individer. Fyra stycken ensamboende pensionärer har intervjuats och resultatet av intervjuerna har framlagts i studiens empiri och slutdiskussion. Resultaten visar att de pensionärer som intervjuades i denna studie upplevde sina respektive sociala situationer som goda i och med att samtliga fann gemenskap och hade ett socialt umgänge med familjemedlemmar och övrig släkt samt med grannar och andra vänner. Gemenskap kunde också uppstå genom intressen, hobbys och ideell verksamhet. Umgänge och gemenskap med andra yngre generationer upplevdes som positivt och skedde främst inom familj eller släkt. Samtliga informanter var även positiva till generationsöverskridande verksamhet för äldre och barn även om ingen av dem sade sig vara personligt intresserade.

 • 11909.
  Thuré, Maria
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Så här upplever vi ett arbete: fyra kvinnor med Aspergers syndrom berättar2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  People with Aspergers syndrome (AS) have proven difficulties maintaining jobs according to previous research. This is a quality study. Four women with AS were interviewed about their experience of employment. What difficulties and contributions have they experience at work? What is the self experienced need of support within the research group? The result has been analyzed with different types of “support”. The need of work related support has been analyzed with performance, assimilation, inclusion and marginalizing. In difference to previous research, social aspects of employment didn’t prove a sufficient difficulty in this study but some social difficulties were found. Misunderstandings between coworkers were found to complicate the work situations, together with their lack of ability to understand critics. Minor problems described within the research group were their need to be absolute honest. The lack of ability to deal with destructions such as surrounding noise has proven difficulties in their work role. Emotional support and clear instructions at work, together with a suitable work environment has been pointed out in the group. Key strengths found are their high levels of work ethics and their dedication to perfection.

 • 11910.
  Thurén, Britt-Marie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Hoy nadie se escandaliza de nada2008Inngår i: Feminismos en la antropología: nuevas propuestas críticas / [ed] Liliana Suárez, Emma Martín, Rosalba Hernández, San Sebastian: Congreso de Antropología , 2008Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 11911.
  Thurén, Britt-Marie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Women´s Space for Learning in a Spanish Social Movement: Decolonized methodologies, Södertörns högskola, April 27-302006Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 11912.
  Thurén, Erik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Eftervårdsinsatser i MTFC och MultifunC, två behandlingsprogram för ungdomar med antisocialt och/eller kriminellt beteende: En forskningsöversikt och kvalitativ innehållsanalys2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ungdomar som lämnar samhällsvården är en sårbar grupp med ett brett spektra av behov som behöver tillgodoses. I Sverige finns det inte, trots lagkompletteringar, inga renodlade eftervårdsprogram för ungdomar som lämnar samhällsvården. Syftet med denna studie var att undersöka eftervårdsinsatserna i MTFC och MultifunC då dessa är två behandlingsprogram för ungdomar med antisocialt och/eller kriminellt beteende som ska inkludera eftervård som en aktiv komponent i behandlingen. För att göra detta har metodvalet fallit på forskningsöversikt, materialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Det sammanställda materialet har sedan, med hjälp av social inlärningsteori och det familjeorienterade perspektivet, analyserats yterliggare. Det slutgiltiga resultatet visade på en diskrepans där familjen starkt betonades som eftervårdsresurs där denna skulle läras upp och få stöd samtidigt som den svenska barnavården har problem att tillgodose både föräldrars och barns behov. Resultatet har dock påverkats av att båda programmen är baserade på just social inlärningsteori.

 • 11913.
  Thyberg, Ingrid
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Rehabiliteringsmedicin. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Dahlström, Örjan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutet för handikappvetenskap (IHV).
  Thyberg, Mikael
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Rehabiliteringsmedicin. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Linköpings universitet, Institutet för handikappvetenskap (IHV).
  Factors related to fatigue in women and men with early rheumatoid arthritis: The Swedish TIRA study2009Inngår i: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 41, nr 11, s. 904-912Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: To study whether there are differences between women and men, with regard to the reported level of fatigue, and to explore the strength of the relations between fatigue and disease activity, pain, sleep disturbance, mental health, and activity limitation in early rheumatoid arthritis, and also to explore the consistency of such findings.

  Design: Analyses and comparisons of cross-sectional data.

  Subjects. 276 patients, 191 women and 85 men, with early rheumatoid arthritis were included.

  Method: Patients were examined with respect to 28-joint count disease activity score, and disability variables reflecting pain, sleep disturbance, fatigue, mental health, and activity limitation, at follow-ups at one, two and three years after diagnosis.

  Results: Women reported somewhat more fatigue than men. Fatigue was closely and rather consistently related to disease activity, pain and activity limitation, and also to mental health and sleep disturbance.

  Conclusion: Although this study does not permit conclusions about causal directions, statistical relationships may be related to clinical conceptions about causation: When disease activity can be significantly reduced by pharmacological treatment, this may have a positive effect on fatigue. Specific treatment with respect to the mentioned disability aspects that are related to fatigue is also a clinically reasonable strategy.

 • 11914.
  Thögersen, Josefina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Gimestam-Jarl, Sandra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Att skada sig med sex: En kvalitativ studie om professionellas syn på och arbete med unga som har ett destruktivt sexuellt beteende2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to shed light on the phenomenon of destructive sexual behavior among youth from the perspective of professionals working at nonprofit organizations. To examine this, we used a qualitative method; we interviewed professionals working at nonprofit organizations. To analyze our results we used gender theory and empowerment theory. Our main results are that the professionals view this behavior as deliberate self-harm, such as cutting, as they do it to achieve relief from anxiety. Also, the professionals think that gender norms affect young people with destructive sexual behavior in that it imposes guilt and shame, which inflicts their already low self-esteem and makes them feel inferior. The profes- sionals view this as the common denominator for this group of young people. Therefore it is very important for professionals to help these young people build self-esteem by using empowerment. Hopefully, this study can provide additional knowledge to the field of social work, due to the focus on a relatively new perspective on the phenomenon of deliberate self-harm. It is therefore important for agents in social work to have knowledge and comprehension about how to approach the phenomena and how to view and work with this group of young people. 

 • 11915.
  Thörn, Carina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Practice placement abroad: How we do it - Experiences from Mid Sweden University2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The social work education in Östersund has since the late 1970s sent more than 1000 student abroad for field practice. Our experiences are sometimes asked for by collegues both nationally and internationally, and this report focuses on how we do it all. How do we prepare students, how do we find placements, how do we establish contact and write contracts, how do we follow up and evaluate and let others benefit from experiences? These are issues being dealt with in this report.

 • 11916.
  Tidbeck, Camilla
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Demir, Mikaela
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Vad utmärker ett ledarskap inom den sociala omsorgen?2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11917.
  Tidblom Bergqvist, Elin
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Strand, Hanna
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Genuskonstruktioner i institutionsvård för unga: En kvalitativ studie om bekönade processer på två HVB-hem2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11918.
  Tidebrink, Therese
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Handläggning av tvångsvård: Socialsekreterares erfarenheter och upplevelser av att handlägga LVM ärenden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När en socialsekreterare ska handlägga ärenden enligt Lag om Vård av Missbrukare i vissa fall (LVM) behöver denne ta ställning utifrån många olika perspektiv. Syftet med denna studie är att ge kunskap om hur socialsekreterare upplever handläggning av LVM-ärenden samt vilka erfarenheter de har av en sådan process. Undersökningens material grundar sig på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare som alla har arbetat med LVM-handläggning. För att kunna tolka och analysera materialet användes gräsrotsbyråkrati, makt, etik i socialt arbete och handlingsutrymme som teoretisk referensram.

  Resultatet indikerar att socialsekreterarna upplever både för- och nackdelar i arbetet med lagstiftningen. De upplever handläggningen av LVM-ärenden likt ett dilemma. Socialsekreterarna anser att lagen är nödvändig då de i avsaknad av den skulle känna en stor maktlöshet av att inte kunna ingripa i allvarliga situationer där klienten riskerar att avlida eller skada sig själv och andra till följd av sitt missbruk.

  De anser även att tillämpningen av lagen medför inskränkningar i den enskilda klientens integritet och att klienten i mötet med socialtjänsten riskerar att bli kränkt utan noga eftertanke från socialsekreterarens sida. Resultatet visar även på att socialsekreterarna så långt som det är möjligt respekterar klientens autonomi men att autonomin vid fråga om liv och död måste förbises. 

 • 11919. Tideman, E
  et al.
  Vinnerljung, Bo
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Hintze, K
  A Isaksson, A
  Improving foster children’s school achievements: Promising results from a Swedish intensive small scale study2011Inngår i: Adoption & Fostering: The Quarterly Journal of British Agencies for Adoption & Fostering, ISSN 0308-5759, E-ISSN 1740-469X, Vol. 35, nr 1, s. 44-56Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Eva Tideman , Bo Vinnerljung , Kristin Hintze and Anna Aldenius Isaksson report on the results of a Swedish project aimed at improving foster children's school achievements. Standardised psychological and pedagogical instruments were used for assessing each individual foster child's potential, her or his educational service needs, and for tailoring the individualised educational and psychological support that was provided for two years. After this period, the 25 children included in the project were re-tested with the same instruments. Post-intervention test results were compared to preintervention scores for assessing outcomes. Results showed significant gains in IQ (as measured by WISC-III), reading and spelling skills, but weaker, non-significant improvements in maths skills.

 • 11920.
  Tideman, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  ”Sporter där man inte behöver träna så mycket”: En kvantitativ studie om ungdomars fysiska aktivitetsvanor på fritiden sett ur ett könsperspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien har varit att ur ett könsperspektiv undersöka den fysiska aktiviteten under fritiden hos ungdomar i skolår 9. Frågeställningarna var: Vilka aktiviteter har de valt och föreligger det några skillnader i val av fysisk aktivitet mellan könen? Varför är de fysiskt aktiva på sin fritid och finns det några skillnader mellan könen? Föreligger några skillnader mellan könen i aktivitetsgrad?

  Metod

  Studien utfördes med elever i skolår 9 på två högstadieskolor i Västervik. Resultatet bygger på 113 flickors och 126 pojkars enkätsvar. Undersökningen var av kvantitativ karaktär. Resultaten sammanställdes och bearbetades i Excel samt i statistikprogrammet SPSS.

  Resultat

  Resultatet visade att ungdomarna främst utövade aktiviteter som inte var föreningsbundna, till exempel promenader, jogging och styrketräning. Mer än hälften var medlemmar i en idrottsförening. Detta resultat kan te sig motsägelsefullt. En möjlig förklaring till detta kan vara att flera ungdomar är aktiva i mer än en aktivitet, det vill säga att de kombinerar en föreningsbunden aktivitet med en eller flera aktiviteter som de själva kan utöva på sin fritid. Aktivitetsvalen skiljde sig åt mellan könen då pojkarna utövade mer föreningsidrott än flickorna. Studien visade vidare att ungdomarna främst var fysiskt aktiva på sin fritid för att det var kul samt för att förbättra konditionen. Flickorna angav även att de var aktiva för att hålla vikten och pojkarna angav att de var fysiskt aktiva för att bygga muskler. Det fanns en signifikant skillnad mellan könen i aktivitetsgrad då pojkarna var fysiskt aktiva på en högre ansträngningsnivå än vad flickorna var. 43 procent av ungdomarna nådde inte upp till de statliga rekommendationerna för fysisk aktivitet. Cirka hälften av alla ungdomar trodde att de skulle vara mer fysiskt aktiv på sin fritid om det fanns ett större utbud av aktiviteter. Främst efterfrågades dans och friidrott.

  Slutsats

  Slutsatsen av min undersökning är att ungdomar är fysiskt aktiva på sin fritid men aktivitetsgrad, val av aktivitet och varför man är fysisk aktiv på sin fritid skiljer sig åt, både inom och mellan könen.

 • 11921.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Omsorg i förändring: en vänbok till Karl Grunewald2011Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
 • 11922.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Samhället och kategorin/diagnosen utvecklingsstörning2011Inngår i: Omsorg i förändring: en vänbok till Karl Grunewald / [ed] Olov Andersson, Thomas Barow, Magnus Tideman, Stockholm: Intra , 2011, 1, s. 135-148Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 11923.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Sammanfattande analys och diskussion av skolledares, lärares, vårdnadshavares och elevers erfarenheter av gymnasiesärskolans individuella program2010Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 11924.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Self-advocacy: New roles strengthen self-determination but also resistance2016Inngår i: Journal of Intellectual Disability Research, ISSN 0964-2633, E-ISSN 1365-2788, Vol. 60, nr 7/8, s. 750-750Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Aim: This study aimed to further understand the new forms of self-advocacy in Sweden by describing and analyzing the characteristics and organisation of the movement and its activities and by analyzing the meaning for the members and the influence for identifications, self-determination, relations and daily life.

  Method: A national mapping identified more than 60 self-advocacy groups. Case studies of four groups, selected to reflect organisational diversity, were conducted using interviews, focus-groups, observations and document review.

  Results: Self -advocacy groups can be everything from totally independent to controlled by parents or staff. Despite this, the self-advocacy groups have an important impact on the lives of their members through the value they experience by achieving independence, self-determination and social connections with each other and outsiders. The most independent groups have also mounted resistance to society´s views and treatments of people with ID and the ways of delivering services.

  Conclusions: Self-advocacy-groups in Sweden are important to their members daily life and are slowly beginning to influence attitudes towards people with ID and traditional ways to offer and organise support and service.

  © 2016 MENCAP, the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities and John Wiley & Sons Ltd.

 • 11925.
  Tideman, Magnus
  et al.
  La Trobe University, Melbourne; Högskolan i Halmstad.
  Lövgren, Veronica
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Szönyi, Kristina
  Högskolan i Halmstad.
  Intellektuell funktionsnedsättning och arbete2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Personer med funktionsnedsättning tillhör de grupper i samhället som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Flera olika faktorer har betydelse för möjligheterna att få ett arbete. Studier pekar på att det handlar om individuella förutsättningar och förmågor men också om omgivningsrelaterade faktorer som lagstiftning, tillgång till individuellt utformat och långsiktigt stöd, arbetsgivares attityder med mera. Majoriteten av unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige står utanför arbetsmarknaden. 22 procent har förvärvsarbete i någon utsträckning, oftast med någon form av lönesubvention till arbetsgivaren. Om andelen personer med intellektuell funktionsnedsättning, särskilt kvinnor, i arbete ska öka behöver mer hänsyn tas till faktorer på olika nivåer, och till hur de samspelar. Mer kunskap behövs om vad personer med intellektuell funktionsnedsättning själva upplever som främjande för etablering på arbetsmarknaden, samt hur olika stödsystem påverkar möjligheterna till arbete.

 • 11926.
  Tideman, Magnus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen. Living with Disability Research Centre, La Trobe University, Melbourne, Australia.
  Lövgren, Veronica
  Umeå universitet, Umeå, Sverige.
  Szönyi, Kristina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Bergkvist, Conny
  Riksförbundet FUB, Stockholm, Sverige.
  Haghjo, Abbas
  FUB Umeå, Umeå, Sverige.
  Intellektuell funktionsnedsättning och arbete2017Inngår i: Forskning i korthet, ISSN 2001-4287, nr 10, s. 2-8Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Personer med funktionsnedsättning tillhör de grupper i samhället som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Flera olika faktorer har betydelse för möjligheterna att få ett arbete. Studier pekar på att det handlar om individuella förutsättningar och förmågor men också om omgivningsrelaterade faktorer som lagstiftning, tillgång till individuellt utformat och långsiktigt stöd, arbetsgivares attityder med mera. Majoriteten av unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige står utanför arbetsmarknaden. 22 procent har förvärvsarbete i någon utsträckning, oftast med någon form av lönesubvention till arbetsgivaren. Om andelen personer med intellektuell funktionsnedsättning, särskilt kvinnor, i arbete ska öka behöver mer hänsyn tas till faktorer på olika nivåer, och till hur de samspelar. Mer kunskap behövs om vad personer med intellektuell funktionsnedsättning själva upplever som främjande för etablering på arbetsmarknaden, samt hur olika stödsystem påverkar möjligheterna till arbete.

 • 11927.
  Tideman, Magnus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Halmstad, Sweden.
  Strandberg, Thomas
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Litteraturöversikt: Funktionsnedsättning och funktionshinder i välfärdssamhället2018Inngår i: Socionomen, ISSN 0283-1929, nr 4, s. 1-8Artikkel, forskningsoversikt (Annet vitenskapelig)
 • 11928.
  Tideman, Magnus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Svensson, Ove
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning: motstånd, makt och gemenskap2013Inngår i: Utsatthet, marginalisering och utanförskap / [ed] Karlsson L-B, Kuusela K & Rantakeisu U, Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 185-209Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 11929.
  Tidlund, Malin
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Öberg, Elena
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Det har gått bra i mitt liv!: möte, samspel och klientmedvarkan i kontakten med socialtjänsten, ur ett klientperspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11930. Tigerstedt, Christoffer
  et al.
  Törrönen, Jukka
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD).
  Comparative research strategies and changes in drinking cultures2007Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 11931. Tigervall, Carina
  et al.
  Hübinette, Tobias
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Pedagogik.
  Adoption with complications: Conversations with adoptees and adoptive parents on everyday racism and ethnic identity2010Inngår i: International Social Work, ISSN 0020-8728, E-ISSN 1461-7234, Vol. 53, nr 4, s. 489-509Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study is based on qualitative interviews with 20 adult international adoptees of colour and eight adoptive parents with internationally adopted children in Sweden regarding their experiences of racialization, ethnic identifications and coping strategies. The findings suggest that the non-white bodies of the adoptees are constantly made significant in their everyday lives in interactions with the white Swedish majority population, whether expressed as 'curious questions' concerning the ethnic origin of the adoptees or as outright aggressive racialization. The study argues that race has to be taken into consideration by Swedish adoption research and the Swedish adoption community, to be able to fully grasp the high preponderance of psychic ill health among adult adoptees as found by quantitative adoption research.

 • 11932.
  Tigér, Sandra
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Rasmussen, Elin
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  "Han hotade att döda mig om jag inte gjorde det": En dokumentationsstudie av anmälningar om sexuella trakasserier i grundskolan som inkom till Diskrimineringsombudsmannen under år 20162018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11933.
  Tihanyi, Petra
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Internet och sociala mediers användning i socialt arbete: En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av digitala verktyg i arbetet gentemot samhällets medborgare2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11934.
  Tillemark, Linnea
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Ahlquist, Miranda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Kunskapssammanställning om behandlingsmetoder i ungdomsvården: En jämförande studie om tre metoder 2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe and analyse the knowledge of three of the treatment methods used in youth welfare and this is accomplished through a knowledge review. This study contains an analysis of three different treatment methods described in eleven different peer reviewed articles. The articles are all internationally published between the years 2006 to 2012 and they are all effectiveness evaluations. The articles deal with treatment methods concerning Motivational interviewing (MI), Aggression Replacement Training (ART) and Cognitive behavioural therapy (CBT) and these are three of the most common in youth welfare in Sweden. There is not much knowledge of Swedish conditions and that is why this study focuses on international research. The theoretical focus we use to analyse the results is approaches about knowledge. The earlier research used in this study is four meta-analyses on MI and CBT, none were found on ART. During this study we found that there is not much earlier research of effectiveness evaluations on these three treatment methods for adolescents. We also found that the effects shown in the articles were not as big as we expected and some of the studies may be difficult to use in practical social work in Sweden.

 • 11935.
  Tillenius, Malin
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Dom tror vi är handikappade där uppe: en fallstudie om elevers upplevelse av att gå i en särskild undervisningsgupp2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11936.
  Tillnert, Marita
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Haggren, Annica
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Shaken baby syndrome -Skakvåld eller sjukdom?: En kritisk diskursanalys av hur föräldrar och socialtjänst konstrueras i mediedebatten kring skakvåld2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur föräldrar och socialtjänst konstrueras i mediedebatten kring skakvåld. Detta för att nå kunskap om konstruktionen av ett socialt problem. Med större medvetenhet om konstruktionsprocesserna bakom sociala problem ökar chansen till reflexivitet i det sociala arbetet och synliggörande av bakomliggande maktstrukturer kan stärka utsatta gruppers ställning. Vi valde att studera just skakvåld eftersom det är ett aktuellt och uppmärksammat problem, där det skett stora förändringar på senaste tiden både då det gäller den medicinska förklaringsramen och de juridiska förutsättningarna. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det då intressant att undersöka hur dessa förändringar påverkar konstruktionerna av de personer som knyts till problematiken. För att undersöka detta har vi använt oss av kritisk diskursanalys som teori och metod, samt utgått från Doreen R. Losekes teori om konstruktionen av sociala problem. Studiens analysmaterial består av totalt 26 tidningsartiklar från svensk dags-, kvälls- och fackpress. För att studera förändring gjordes två olika nedslag i mediedebatten då konstruktionerna undersöktes. Det första undersökningstillfället sträcker sig från 1996-2001, då skakvåldsbegreppet var helt nytt och höll på att etableras i Sverige. Studiens resultat visar att föräldrarna då konstruerades som förövare, utsatta och hjälpbehövande. Konstruktionen av socialtjänsten var vid detta tillfälle mångtydig. Undersökningstillfälle två var under våren 2015, och resultatet visar att konstruktionen då har förändrats. Föräldrarna framställs då som kompetenta och oskyldiga offer medan socialtjänsten konstrueras som förövare och skyldiga till att ha splittrat skakvåldsfamiljerna genom att omhänderta barnen utan orsak. Analysen visar också att detta kan få betydande konsekvenser i den sociala praktiken, då konstruktionerna enligt Loseke kan påverka både de kollektiva- och de personliga identiteterna. Vidare visar analysen en maktobalans i konstruktionsprocessen då vissa anspråksgörare konstrueras som experter,vilket ger de ibland motstridiga anspråken olika tyngd och trovärdighet. Resultatet visar att framförallt media, läkare och jurister haft stor makt i konstruktionsprocessen kring skakvåld.

 • 11937.
  Timander, Ann-Charlott
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Experience of discrimination, collective identity and health.: Two studies carried out in Sweden and England, UK2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Both England and Sweden has an aim to improving the health of those groups that are most vulnerable to ill health, and those groups in society, who are most vulnerable to ill health, are also those who face the most discrimination.

  The main purpose of this paper is to study how female mental health service user/survivor experiences their health. The paper is composed of two studies carried out in a city in Sweden and a city in England, UK.  Four women from Sweden participated and two from England, UK. The empiric material has been collected by semi-structured interviews and the method that has been used for analysing the material was qualitative content analysis.

  The result shows that almost all of the women did experience discrimination. Almost all of the women that did experience discrimination did also express that experience of discrimination also influenced their health in a negative way. However, all of the women also resisted the experience of an oppressive society and the view that they are just “victims”, by reclaiming their identity and experiencing a collective identity or a self-identity. These experiences of identity have given them a sense of wellbeing and health.

 • 11938.
  Timander, Ann-Charlott
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Möller, Anders
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  The Issue of Gender in Relation to Mental Distress: Reflections on the Gendered Character of Disability and Resistance2018Inngår i: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 20, nr 1, s. 238-246Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Neither gender studies nor disability research/disability studies have explored gender to a great extent, especially in relation to disabled men or disabled women. In this article we reflect upon the issue of gender in relation to experiences of mental distress by drawing explicitly on some powerful narratives. Those narratives are argued to show the gendered character of disability and resistance; and display that the social forces and processes that construct and give shape to disability and gender are closely intermeshed. We argue that the gendered character of disablism and resistance should be further studies in the light of the new theoretical development that has been created, because gender matters.

 • 11939.
  Timuska Ahlskog, Cecilia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Hansen, Petra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Socialarbetare - Stålman eller människa?: En kvalitativ studie om socialarbetares medvetna och omedvetna strategier vid svåra situationer gällande barn och ungdomar2009Independent thesis Basic level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 11940.
  Tinglöf, Sanna
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  I valet och kvalet: En kvalitativ studie om äldreomsorgens etik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här är en studie om omsorgspersonals resonemang och erfarenheter av etik i deras yrkesutövning inom äldreomsorgens särskilda vård- och omsorgsboenden med demensinriktning. Studiens resultat bygger på kvalitativa intervjuer med fem undersköterskor från ett vård- och omsorgsboende i Stockholm. Metoden som använts för datainsamling är semistrukturerade intervjuer. Tolkning och bearbetning av den insamlade empirin har skett genom tematisk innehållsanalys där huvudteman och underteman identifierats och analyserats med hjälp av teorin om Accounts samt de etiska teorierna konsekvensetik, deontologisk etik och dygdetik. Slutsatser som gjorts utifrån resultat och analys är att undersköterskornas arbete är präglat av en mängd etiska val, men också av olika aktörers intressen som påverkar dessa val och vilka ibland försätter undersköterskorna i svåra lojalitetskonflikter. Det finns också en ovisshet kring huruvida de beslut och handlingar som undersköterskorna utför gentemot de äldre är till de äldres fördel. Andra konstateranden som kunnat göras är att det föreligger en maktobalans i förhållandet mellan undersköterskorna och de boende samt att ökade resurser och större förståelse för undersköterskornas arbete är viktiga aspekter för att kunna tillhandahålla en god vård och omsorg för de äldre.

 • 11941.
  Tinmark, Fredrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Analysis of elite golfers' kinematic sequence in full and partial shots2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim
  The purposes of the present study were, to determine if partial and full-swing shots performed by skilled golfers were organized in a proximal-to-distal sequencing (PDS) pattern and to examine the speed-summation effect at pelvis, upper torso and hand segments.

  Method
  Three-dimensional kinematic recordings of pelvis, upper torso, and hand were made while forty-seven skilled golfers stroke three different clubs a range of submaximal and maximal shot distances.

  Results
  This study showed a clear proximal-to-distal temporal relationship of movement onset and peak angular speed at the pelvis, upper torso and hand segments in the golf swing. The same temporal structure was evident at all test conditions, among different gender and level of expertise. Further, results revealed a summation effect of angular velocity from proximal-to-distal, with each succeeding segment generating a larger rotational speed than the proximal segment. However, the increment in speed from proximal-to-distal was different among gender and level of expertise. Conclusions The temporal relation of segment kinematics suggests a common PDS organization in partial and full-swing shots for skilled golfers. A speed-summation effect of segmental angular speed indicates that participants did utilize interaction torques in a proximal-to-distal manner. The role of the observed PDS organization and speed-summation effect in partial shots might be to improve accuracy and, potentially, golfers should concentrate on speed initially in learning the golf swing.

 • 11942.
  Tinnfält, Agneta
  et al.
  Örebro universitet, Hälsovetenskapliga institutionen.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Towards identifying and supporting children of alcoholics: adolescents´ perspectives2008Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Purpose: A large group among children and adolescents, who are at risk of abuse and neglect, are children of alcoholics (10-30%). Not all of them have big problems, but they are at risk for mental health problems, like emotional, behavioural, adaptive and cognitive problems as well as alcohol use disorder. In Sweden support groups for children of alcoholics (CoA) are common in the municipalities. However, only approximately 1% of the CoA gets this type of support, because few are identified and supported. The aim of this study is to describe how children of alcoholics signal being abused and neglected, and how they perceive that adults can identify, help and support them. Method: Support groups for CoA were identified in five Swedish municipalities, and adolescents who participate in theses groups were invited to participate in an interview study. Adolescents, 12 to 19 years old, were interviewed either individually or in focus groups. Twenty-seven adolescents, 24 girls and 3 boys, accepted the invitation. The difference between the number of girls and boys is due to the fact that fewer adolescent boys than girls participate in support groups. The interviews were transcribed and an inductive qualitative content analysis was implemented. The study has been approved by the regional research ethics committee. Results: Analysis is ongoing. The results will contribute to an understanding of how CoA signal being abused and neglected. The adolescents´ proposals what school can do to support will be given. Reasons for adolescents´ hesitation in telling adults about their situation will be highlighted. Full results will be reported. Conclusion: It is necessary to listen to the voices of children of alcoholics in order to overcome barriers to detection and support for many children living in this type of high risk families.

 • 11943.
  Tinnfält, Agneta
  et al.
  Örebro universitet.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Eriksson, Charli
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Barn i riskzon/barn till missbrukande föräldrar. Utvärdering av insatser i nio kommuner med medel från Alkoholkommittén 2005.2006Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Under 2005 erbjöd Alkoholkommittén små kommuner att ansöka om medel (40.000 kronor)för arbete kring barn till missbrukande föräldrar eller barn i riskzon. Detta är en utvärderingav vad dessa medel använts till. Syftet är att utvärdera vilka kommunala insatser för barn tillmissbrukare och andra barn i riskzon som det ekonomiska bidraget stimulerat kommunernatill att starta, och hur barnkonventionen implementerats i detta arbete.Barn som far illa är en stor grupp av barn som i olika situationer och relationer befinner sigi risk. Barn till missbrukande föräldrar är en sådan grupp. I barnkonventionen uttrycks synenpå barn så, att alla barn har rätt att få del av sina rättigheter, barnets bästa ska beaktas i allasituationer, deras utveckling ska säkerställas, deras åsikter ska komma fram och de ska visasrespekt och får inte diskrimineras (UD informerar 1996:2). Bedömningen av vad som är bästför barnet ska ske utifrån ett barnperspektiv då barnet skall behandlas som ett subjekt med rättatt yttra sig.Socialtjänstlagen reglerar kommunernas ansvar för dem som vistas i kommunen.Socialnämnden har det yttersta ansvaret för barns välfärd och att de får det skydd och stödsom de behöver i en risksituation. Sedan 2003 finns ett tillägg i lagstiftningen för polis, skola,hälso- och sjukvård och socialtjänst om att de skall samverka runt barn som far illa ellerriskerar att fara illa. Socialnämnden har ansvar för att en sådan samverkan kommer till stånd.Utvärderingen har gjorts genom intervjuer med projektledare och ansvariga tjänstemän inio kommuner; Uddevalla, Åmål, Borås, Sjöbo, Tomelilla, Lycksele, Vilhelmina, Dorotea ochSkellefteå. Intervjuer har också gjorts via telefon med den ansvarige politikern i varjekommun. Dessutom har ansökan till Alkoholkommittén lästs, liksom kommunernas hemsidoroch visa dokument som utvärderaren fått av tjänstemännen, för att få bakgrundsfakta omkommunerna.Utvärderingen visar att en stor entusiasm präglar de nio kommunerna. Att de fått medelfrån Alkoholkommittén har mottagits mycket positivt. Trots att summan var liten gavpengarna en puff till att sätta igång nya aktiviteter. Pengarna har använts till- Handledning och studiematerial för arbete med kvinnor med missbruk.- Föreläsning om barn i dysfunktionella familjer.- Föreläsningsserie för gemensam utbildning för skola och socialtjänst för ökat samarbete.- Uppstart av verksamhet för ”glömda och osynliga barn”. Utbildning och studiebesök.- Utveckling av pågående sommarverksamhet.- Utbildning i ART (Aggression Replacement Treatment).- Handledning av barngruppledare.- Gruppledarutbildning.- Föreläsning om barn i missbruksrelaterade miljöer.- Utbildning om självskadebeteende.- Utbildning i MoD (Mångfald och Dialog).Tjänstemän och politiker i de berörda kommunerna är mycket positiva även till småekonomiska satsningar från Alkoholkommitténs sida eftersom pengarna blir ett bra incitamenttill att komma igång med olika verksamheter. Hur barnen i kommunerna skall bli delaktiga iutformandet av de aktuella verksamheterna och hur barn även i åldersgruppen 6-13 år skalluppmärksammas, är frågor som man bör arbeta mer med.

 • 11944.
  Tinnfält, Agneta
  et al.
  Hälsoakademin.
  Eriksson, Charli
  Örebro universitet, Hälsoakademin.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Adolescent Children of Alcoholics on Disclosure: Support, and Assessment of Trustworthy Adults2011Inngår i: Child and Adolescent Social Work Journal, ISSN 0738-0151, E-ISSN 1573-2797, Vol. 28, nr 2, s. 133-151Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe adolescent children of alcoholics’ (COA) perspectives on disclosure and support. COA reported assessing the trustworthinessof adults before disclosing their home situation. Before disclosure theymay have raised their own level of consciousness, told a peer, told an adult stranger,or in-directly communicated with an adult. These findings are the result of interviewswith 27 adolescents attending support groups for COA in Sweden. Adults,who ask questions, listen carefully and cooperate with the child/adolescent, and who are knowledgeable about families with alcohol problems, are considered as supportive and trustworthy. The adolescents reported psychological, communicative, environmental, and generational aspects of the disclosure process.

 • 11945. Tinnfält, Agneta
  et al.
  Fröding, Karin
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Larsson, Madelene
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Dalal, Koustuv
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  "I Feel It In My Heart When My Parents Fight": Experiences of 7-9-Year-Old Children of Alcoholics2018Inngår i: Child and Adolescent Social Work Journal, ISSN 0738-0151, E-ISSN 1573-2797, Vol. 35, nr 5, s. 531-540Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Children are vulnerable when exposed to parental alcohol abuse. Although much is known about children of alcoholics (COA), research examining the experiences of younger COA is scarce. To gain knowledge of the consequences for these children, it is important to ask the children themselves. This study explored the consequences for a child of having an alcoholic parent, from the point of view of 7-9-year-old COA. Eighteen children were interviewed, whose alcoholic parent was undergoing treatment, using a vignette. In the analysis, using qualitative content analysis, the findings show that the children of this young age had much experiences and took a great responsibility for their alcoholic parent, and the family. The most significant feeling of the children was a feeling of sadness. They tried to control the situation in different ways. They wished for a change in the future, but despite problems in the family they described things they did together with a loving parent. Implications include the importance of listening to and supporting all COA, also children as young as 7-9 years old. Further studies should address the support that can and should be offered to COA.

 • 11946.
  Tjernberg, Christina
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Törnberg, Agneta
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Pappan den andre föräldern?2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11947.
  Tjärndal, Therese
  et al.
  Karlstads universitet.
  Melinda, Palmqvist
  Karlstads universitet.
  Bilden av att samverka: En kvalitativ studie om interorganisatorisk samverkan om psykisk ohälsa mellan socialtjänst, BUP och skolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur samverkan upplevs fungera mellan skola, socialtjänst och Barn-och ungdomspsykiatri (BUP) som möter barn med psykisk ohälsa i samverkansmöten. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare samt två kuratorer från BUP. Empirin har analyserats med innehållsanalys och har därefter tolkats genom Sociala representationer och Institutionell teori. Resultatet består av kategorierna Möjligheter med samverkan, Svårigheter med samverkan, Ansvarsfördelning, Sätt att främja samverkan och sist Sociala representationer. Resultatet visade att det som fungerade bra med samverkan var att det fanns tydliga rutiner och ansvarsområden samt att aktörerna lärde sig om varandras professioners sätt att tänka utifrån deras olika kompetenser. Resultatet visade att det inte existerade någon maktobalans mellan professionerna men att det kunde förekomma i deras handlingsförmåga. Det som kunde påverka samverkan negativt var resurshinder inom de olika organisationerna. Intervjupersonernas synsätt om varandra var positivt i övergripande bemärkelse och det framkom att det fanns åsikter om varandra som påverkade samverkan positivt. Slutsatsen är att samverkan genom samordnad individuell plan (SIP) haft en positiv utveckling för samverkan, då den gett möjlighet att träffas och få kännedom om varandras organisationer, kompetenser och ansvarsområden. Aktörernas olika organisatoriska förutsättningar ledde ofta till att det uppstod olika tolkningar om hur ett socialt problem skulle tolkas och lösas, vilket bidrog positivt till en helhetsbild av en klients situation.

 • 11948.
  Tjärnmo, Maria
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Björcke, Maria
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Man är en vanemänniska…: en studie av det IT-baserade planeringssystemet Lapscare inom den offentliga hemtjäns-ten.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  Antalet äldre i Sverige har ökat och det tillsammans med omorganisationer inom sjukvården har skapat ett större tryck på äldreomsorgen. Hemtjänsten är en stor del utav äldreomsorgen och eftersom många äldre vill bo kvar hemma, fastän de inte klarar sig självständigt, har hemtjänsten fått stor betydelse. För att klara av det ökade trycket ersätter många hemtjänstgrupper den manuella planeringen med en IT-baserad planering. Lapscare är ett IT-baserat planeringssystem som införts i Varbergs kommun för att ta fram den optimala planeringen för hemtjänstinsatser. Studiens syfte är att belysa hur de Lapscareansvariga i den offentliga hemtjänsten uppfattar att Lapscare fungerar. För att kunna genomföra studien utfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med de två Lapscareansvariga i fem hemtjänstgrupper. Vi har använt oss av en kombination av New Public Management, Human Resource och omsorgsrationalitet för att analysera det empiriska materialet. Vi fann att de Lapscareansvariga har både positiva och negativa åsikter om Lapscare. De anser att planeringen är enklare och smidigare men de upplever sig även kontrollerade på så sätt att cheferna lättare kan se hur effektivt de använder sin arbetsdag.

 • 11949.
  Tobin, Oscar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Månsson, Johannes
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  "Man lär sig något hela tiden": En kvalitativ studie om hur olika typer av lärande bidrar till upplevdkompetens hos behandlande personal på ett HVB-hem.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie utgår från de ökade krav på relevant utbildning som idag ställs på behandlande personal på HVB-hem. Enligt Inspektionen för vård och omsorg saknar cirka hälften av alla anställda på HVB-hem adekvat utbildning. Med detta som utgångspunkt skapades intresset att ur ett sociokulturellt perspektiv studera hur olika typer av tidigare lärande upplevs av behandlande personal på ett HVB-hem ha bidragit till deras upplevda kompetens. Samt hur deras olika typer av tidigare lärande kan bidra till ett personligt och kollektivt lärande i personalgruppen.

  Fem intervjuer har genomförts med behandlande personal på ett HVB-hem. Tre av fem respondenter har relevant utbildning, en har god man samt familjehemsutbildning och den sista respondenten har ingen relevant utbildning. Respondenterna har tre till tio års erfarenhet av socialt arbete. Datainsamlingen genomfördes via fem semistrukturerade intervjuer som transkriberades och kodades för att hitta centrala teman i det som sagts av respondenterna.

  Vår analys visar på att mycket av den kompetens som respondenterna upplever sig besitta huvudsakligen kan kopplas till tidigare praktiskt lärande från arbete och kollegor men också personliga erfarenheter. Det teoretiska lärandet upplever våra respondenter till störst del vara viktigt för den kunskap de besitter kring lagar och riktlinjer relevanta för arbete inom HVB-hem. Analysen visar vidare på att upplevd kompetens inom ett område inte nödvändigtvis behöver vara tillräcklig och att det teoretiska lärandet kan anses vara viktigare i behandlingsarbetet än vad våra respondenter ger uttryck för.

  Slutsatsen av vår studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv kan olika typer av tidigare lärande inom personalgruppen på ett HVB-hem anses vara en resurs i behandlingsarbetet och för det kollektiva lärandet.

 • 11950.
  Todorovac, Elizabeth
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Lennartsson, Annika
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
  Handlingsutrymme: En kvalitativ studie - ur ett socialsekreterarperspektiv, gällande insatser för barn till föräldrar med psykisk sjukdom2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  How does a social welfare officer know when a parent with mental illness or behavioral symptoms is harmful to the children? As a social you are confronted with different ethical dilemmas on a daily basis. The social welfare officers have to follow their own authorities, laws, guidelines and regulations while at the same time do everything to satisfy their clients’ needs. This inconsistency can sometimes be difficult to handle. The purpose of this study was to gain knowledge and a better understanding of how social welfare officers handles their elbow room in the field of actions to support the children of parents with mental illness. We have conducted a qualitative study where we interviewed six social welfare officers using the “vinjett” method. All social welfare officers included in the study are working with children of parents with mental illness. By using Michael Lipsky’s theory of Street-Level Bureaucrats we intended to get an understanding of how social welfare officers would act in specific situations. Our study shows that social welfare officers’ first contact is with the parents for a judgment of their capacity as parents. The results shows that the social welfare officers, who we interviewed, felt that they had a wide elbow room with resources to determine and shape different actions for the children of parents with mental illness but at the same time they experienced different barriers which may limit the alternatives in their decision-making. The majority of the social welfare officers in our study felt that they were aware of the power and control they possesses, which also are defined in Lipsky’s theory.

236237238239240241242 11901 - 11950 of 13071
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf