Endre søk
Begrens søket
236237238239240241242 11901 - 11950 of 12678
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 11901.
  Viklund, Mikaela
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Engström, Matilda
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Persson, Karin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Diskursen om våldtäkt i Dagens Nyheter: Fokus på förövare och offer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to describe the discourse of rape in the Swedish press Dagens Nyheter. The research questions are focused on how the concept of rape, the perpetrator and the victim are described in the discourse of rape in Dagens Nyheter. The study consists 48 articles from the Swedish press Dagens Nyheter and they have been published during 2004, 2008, 2012 and 2016. All the articles contain the term of rape. The articles have been analysed with Fairclough’s critical discourse analysis and resulted in four areas; "rape", "how the perpetrator and the victim are described based on gender, age and name", "the relation between the perpetrator and the victim" and "the attribute of the perpetrator and the victim". The main results can be explained by different theories, in this essay social constructivism and gender theory will be used as theoretical tools. The conclusions that can be drawn from this study are that the perpetrators are men at the age of below 20 to 30 years, the victims are women at the age of below 20 years and the diversely parts are described in different ways in the discourse of rape.

 • 11902.
  Vikman, Johan
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Mattsson, Carl-Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Samtalets betydelse för utredningsprocessen: En kvalitativ studie om Migrationsverkets arbete med ensamkommande flyktingbarn2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Migrationsverket har det övergripande ansvaret över samtliga som söker asyl och att ta beslut kring vem som får uppehållstillstånd och inte. Denna studie har till syfte att undersöka utredningsprocessen för ensamkommande flyktingbarn ur Migrationsverkets personals perspektiv samt hur de tillämpar ett barnperspektiv i deras arbete och säkerställer ett rättssäkert arbetssätt. Som metod för detta har författarna valt att genomföra fem kvalitativa intervjuer med handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket. Studien grundar sig främst på två teoretiska begrepp, barnperspektiv samt rättssäkerhet, för att kunna fördjupa sig i hur Migrationsverket arbetar. Studiens slutsats visar att den som söker asyl har till uppgift att göra sin identitet sannolik och en viktig del är det utredningssamtal som genomförs och som ligger till grund för utredningen. Studien visar även att Migrationsverkets personal har ett enhetligt arbetssätt kring rättssäkerhet och samtliga beslut som de tar är grundade i lagtexter. Arbetet med barnperspektivet handlar enligt Migrationsverkets personal att ha ett individanpassat arbetssätt genom att ta hänsyn till sökandes ålder, bakgrund och mognad. 

 • 11903.
  Vikmo, Frida
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Am Ali, Saif
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Socialtjänstens vräkningsförebyggande arbete med barnfamiljer: En vinjettstudie om socialsekreterares handlingsutrymme2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka socialsekreterares handlingsutrymme

  avseende vräkningsförebyggande arbete för barnfamiljer inom socialtjänsten. Vidare var

  studiens ambition att bidra med kunskap om hur socialtjänsten i praktiken arbetar

  förebyggande för att motverka att barnfamiljer vräks och med den kunskapen kunna utveckla

  det vräkningsförebyggande arbetet på socialtjänsten i Jämtlands län. För att undersöka detta

  gjordes en vinjettstudie av socialsekreterare i sex av åtta kommuner i Jämtlands län.

  Resultatet av vinjetterna har analyserats med hjälp av en kritisk diskursanalys och kopplats till

  tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Viktiga resultat som framkommit i studien är att

  det finns tydliga rutiner för hur socialsekreterarna arbetar vräkningsförebyggande, men det

  finns variationer i hur uppsökande de olika kommunerna arbetar. Andra viktiga resultat är att

  barnperspektivet inte alltid beaktas i praktiken vid risk för vräkning för barnfamiljer eftersom

  förälderns möjlighet att beviljas ekonomiskt bistånd för hyresskuld är villkorat.

 • 11904.
  Viksten, Michal
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Human rights activism in Mexico City – A case study on young people’s strategies for enacting citizenship2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to gain a deeper understanding of the strategies used by young people in Mexico City to exercise civic participation in the form of human rights activism. Mexican society is currently markedby an increased amount of human rights violations, together with high levels of corruption, violence and severe flaws within the democratic system. To claim and stand up for human rights in this context is not onlydifficult but also dangerous, which is a pattern that recurs in many context throughout the globe. The young activists who were interviewed share the experience of having attended the same human rights education, where human rights are taught through critical pedagogy. They manifest a perspective where human rights have to be enacted in all spheres of society, including interpersonal relationships. Human rights ideals also seem to represent something similar to an ideology that, when understood correctly, entails a transformative potential. The experience of undertaking human rights education formed new networks and bonds in civil society, as well as personal reflections on their own position in their surrounding. Although recognizing the importance of relating to the parliamentary structure and public institutions, the activists seem sceptical towards achieving human rights progress through that arena due to the large political and financial corruption. Instead, the result of this study highlights other strategies for exercising civic participation and defending human rights in Mexico, such as the creation and participation in autonomous, democratic structures within in the civil society and social movements, as well as actions executed within informal relationships and spheres.

 • 11905.
  Vikström & Nyström, Lisa & Elin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Hot och våld mot socialsekreterare2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11906.
  Vikström, Isabelle
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  "Okej det låter jättebra, jag ska gå mer": En kvalitativ studie om skolfrånvarande ungdomars upplevelser av sin skolgång och strategier för att hantera den.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning om skolfrånvaro har till stor del behandlat fenomenet ur medicinskt och psykologiskt perspektiv, men studier ur såväl socialt, rättsligt som pedagogisk perspektiv förekommer också. Syftet med den här studien var att undersöka ungdomars erfarenheter av skolfrånvaro och de aktiva handlingar som bidrar till att skolfrånvaro uppkommer och vidmakthålls. Studien är kvalitativ med socialkonstruktivistisk utgångspunkt. Grounded theory användes för produktion och analys av data. Sju semi-strukturerade intervjuer genomfördes med ungdomar/unga vuxna med tidigare erfarenheter av skolfrånvaro. Data analyserades utifrån socialkonstruktivistisk teori samt relationell pedagogik. Resultatet visade att deltagarna i studien hade långvariga upplevelser av skolmisslyckanden och vantrivsel i skolan. De upplevde sig osynliggjorda av vuxna i skolan och flera hade också en besvärlig hemsituation. Ungdomarna beskrev sig ha haft små möjligheter att kunna påverka sin situation. Vidare visade resultatet att ungdomarna använde olika slags strategier för att kunna hantera sin situation, exempelvis sätt att undvika en negativ skolsituation, hantera föräldrars försök att få iväg dem till skolan eller få makt över sig själv och andra. De ungdomar som återfått en fungerande skolgång betonade vikten av stöd från vuxna som såg och bekräftade dem, och fungerande relationer med jämnåriga.

 • 11907.
  Vikström, Joel
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Do not be angry to me. I am HIV positive: - Being HIV positive in The Philippiness2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11908.
  Vikström, Malin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Lindgren, Jonna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  En studie om ungdomars upplevelser av att ha bott på olika boenden för ensamkommande barn i Skellefteå kommun, samt boendepersonals uppfattning om arbetssättet med målgruppen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ensamkommande barn och ungdomar har kommit att bli ett aktuellt ämne i Sverige sedan en tid tillbaka. Det anses därför väsentligt att undersöka hur kommunerna, som har det yttersta ansvaret över dessa, arbetar, samt barnens och ungdomarnas upplevelser av detta. I studien har man valt att inrikta sig till Skellefteå kommun, som är en av Sveriges största mottagningskommuner av ensamkommande barn och ungdomar. Syftet med studien är att belysa hur ensamkommande ungdomar, över 18 år, beskriver sina upplevelser och erfarenheter av att ha bott på olika boendetyper i Skellefteå kommun, samt ta reda på hur personalen uppfattar och beskriver arbetssättet med målgruppen. I studien har man valt att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod i form av en fokusgruppsintervju och två enskilda semistrukturerade intervjuer. Empirin analyserades med hjälp av en innehållsanalys och teorierna; anknytningsteori, symbolisk interaktionism samt salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt. Utifrån empirin kunde det konstateras att ungdomars upplevelser och erfarenheter överlag varit positiva och att personalen bedriver sitt arbete utifrån teorierna salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt, dock görs detta till viss del utifrån skilda tolkningar av teorierna.

 • 11909.
  Viktorsson Blom, Julia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Silverberg, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  "Jag är en del av mörkertalet" - En innehållsanalytisk studie om sociala medier, exponering av privat information och sexuella övergrepp2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11910.
  Vilander, Carolin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Johansson, Evelina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Barnets vilja i tvister om vårdnad, boende och umgänge: En studie om hur barnets vilja framkommer och beaktas i svenska tingsrättsdomar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to increase understanding of the extent to which the child's will is given in Swedish courts' overall assessments of the best interests of the child in disputes on custody, resident and visitation (VBU). 18 District Court judgments have been collected from the database Zeteo via court judgments from Sweden's six Courts of Appeal. Based on a qualitative research effort, a content analysis was conducted on the judgments. The content analysis resulted in the following three categories being identified: The court judges according to the expressed will of the child, The court judges against the expressed will of the child, and The will of the child was omitted in the district court's assessment. The results were mainly analyzed based on childhood sociological perspectives, Hart’s ladder of participation and family law regulations. The theoretical framework was used to illustrate how the child was presented and socially constructed, and what impact this had on the space the child's will was given in the court's assessments of the best interests of the child. This was then reflected in the prevailing laws. The results of the study showed that the child's will appeared in about half of the cases, and that the court judged according to the will of the child in less than one third of them. The study also showed that the court tended to question the authenticity of the will of the children whose wishes did not comply with what the court considered to be the best interests of the child. In the majority of the cases where the children’s will were not given any room in the judgment, the court generally gave no reasons why the will was not reported.

 • 11911.
  Vilemsons, Anne
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Berättelser om hästar på behandlingshem2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study examined constructions of horses and means staff working with horses parallel to therapy in institutional care ascribes to horses. A narrative method was used and the theoretical framework was social constructionism. A question was asked to the narratives: How can practice in institutional care be understood through these stories? The result showed different pictures of institutional care. Horses seem to provide a multi-faceted therapeutic tool. Through the horses staff could establish relations built on trust with their clients. The stable-environment and the horses provided healthy recreation and a social competence usable for clients in life. The constructions of horses also seemed related to the means ascribed to them in the daily life of the institution. So far there has been little research about animals in Swedish institutional care. If there are animals in institutions they probably fill some kind of function for social work and therefore the phenomena needs to be further examined. Especially as research claim economical and social benefits in using animals in human health care. Animals have been looked upon as trivial but the academic discipline dealing with relations between animals and humans, anthrozoology, has gained respect and is now considered serious.

 • 11912.
  Villafuerte, Alexander
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Spik, Jenny
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  “Det är dålig uppfostran”: En stuide om föräldrarnas upplevelse av ADHD hos sina barn2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  “Det är dålig uppfostran” är ett examensarbete skrivet av Jenny Spik och Alexander Villafuerte. Studien undersöker utifrån ett föräldraperspektiv hur föräldrarnas tillvaro påverkats utav en ADHD-diagnos på deras barn. Syftet med studien är att försöka hitta en förståelse kring hur detta påverkar familjelivet men framförallt föräldrarna. Med teorier om stigmatisering, avvikande och normaliseringsprinciper som verktyg har författarna till studien försökt att analysera data.

  Semistrukturerade intervjuer har använts vid insamling av data för denna studie. Sex föräldrar har intervjuas med avsikt att fånga upp deras upplevelser. Resultatet redovisas med hjälp av kategorier och varje kategori analyseras enskilt. Resultatet av studien visar att hur föräldrarna mår påverkas till mycket stor del av hur barnen blir behandlade främst av skolan, men även av både barn och andra vuxna i barnets omgivning. 

 • 11913.
  Villiers, Victoria de
  Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete.
  Kurator som tolkanvändare inom hälso- och sjukvård2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11914.
  Vingare, Emme-Li
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Equal Rights for all?: A comparative study of dementia care and service in nine Swedish municipalities2016Inngår i: 8th International Conference on Social Work in Health and Mental Health, Singapore 19th-23rd, June, 2016, 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: According to Swedish legislation, all citizens have equal rights to receiving care and services when needed. National guidelines have been developed in order to secure regimentation, quality and clarity in the management of dementia care and services and other prioritized fields.   

  Aim: The aim of this ongoing study is to describe and analyse differences and similarities in care and services towards citizens with dementia. Further, the aim is to discuss possible reasons for differences and similarities.   

  Methods: A mapping study was conducted in nine Swedish municipalities. It covered 56 possible services, either generalized or specialized in the field of dementia or geriatric psychiatry. Specialization in terms of professional education was also covered. Approval of the study was granted by the regional Ethics committee in Lund (2010/538 and 2014/168).

  Results: Several differences were found between municipalities. Hence, the care and services provided aren’t equal between municipalities. An explanation may be found in the institutional logics used to explain and choose local priorities. 

 • 11915.
  Vingare, Emme-Li
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Giertz, Lottie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Melin Emilsson, Ulla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Do national guidelines have any impact?: a comparison of nine Swedish municipalities and the Dementia care2018Inngår i: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, s. 1-15Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Living with dementia, care and social care systems The aim of this article is to find out what impact national guidelines have on municipality dementia care. Furthermore, the aim is to compare organization of social care to the local adaptation of nationally invoked values. This article is connected to Living with dementia, care and social care systems , an interdisciplinary project between Health Sciences at Lund University and Social Sciences at Linnaeus University. The national guidelines for care and services to people with dementia recommend specialized units, and professional specialization in dementia care. Based on values of self-determination, integrity, accessibility, equity, rights and safety, they are meant to guide the dementia care in the community. In this article the organization of care is compared to how nationally invoked values are discussed in local policy documents in nine municipalities. These two aspects of dementia care are central to the national guidelines. The organization of care was explored by a mapping study of 19 municipality services. Type of organization was determined based on when, throughout the progression of the disease, services were made available, the existence of specialized dementia care units, and level of professional specialization. Information about values in local policies was examined by utilizing policy as discourse analysis of local policy documents. Four types of relationships between organization and value implementation were found. Eight out of nine municipalities failed to adapt to both aspects of the national guidelines.

 • 11916.
  Vingare, Emme-Li
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA). FoU i Sörmland.
  Umb Carlsson, Õie
  Uppsala University.
  "I always make coffee before they come”: A study of care dependency2016Inngår i: 8th International Conference of Social Work in Health and Mental Health, Singapore, 19th-23rd June, 2016, 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: An increasing number of people utilize the assistance of home care services, including home health and social care. Earlier research has shown that being the receiver of care in a home environment may make you vulnerable not only because of ill health and old age but also because of the subordinate role you get being in the receiving end of care. The importance of being considered an autonomous agent, despite being reliant upon care, has been focus of attention in earlier research.

  Aim: The aim of this study is to explore and understand the meaning of care dependency in ordinary housing from a care receiver perspective, focusing on the ways in which people receiving home care services adapt to a situation of care dependency.

  Method: The data was collected from nine Swedish municipalities. Ten respondents, 56-96 years of age, were interviewed. A phenomenological approach was used for the analysis. The study was approved by the regional ethics committee in Stockholm (2013/795-31/1).

  Results: Four distinct ways of adaptive modes were found. These correlated to four obstructions to the adaptive process. Care dependency was found to be interconnected to three types of adaptive processes, i.e. adaptation to power imbalance, adaptation to specific roles/role changes, and adaptation to limitations in self and environment.

 • 11917.
  Vinnerljung, Bo
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Commentary on Katz LY, Au W, Singal D, Brownell M, Roos N, Martens PJ, Chateau D, Enns MW, Kozyrskyj AL, Sareen J. Suicide and suicide attempts in children and adolescents in the child welfare system2012Inngår i: Evidence-Based Mental Health, ISSN 1362-0347, E-ISSN 1468-960X, Vol. 15, nr 2, s. 38-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 11918.
  Vinnerljung, Bo
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Registerforskning och socialt arbete2012Inngår i: Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning / [ed] E Backe-Hansen & I Frönes, Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012, s. 242-262Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 11919.
  Vinnerljung, Bo
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Uppväxtbakgrund, skolmisslyckande och narkotikamissbruk - en registerstudie av 1.4 miljoner svenskar2013Inngår i: Med narkotikan som följeslagare: femton texter till Bengt Svensson / [ed] Björn Johnson och Philip Lalander, Malmö: Hälsa och samhälle, Malmö högskola , 2013, s. 139-146Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 11920.
  Vinnerljung, Bo
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Brännström, Lars
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Hjern, Anders
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS). Karolinska Institutet, Sweden.
  Disability pension among adult former child welfare clients: a Swedish national cohort study2015Inngår i: Children and youth services review, ISSN 0190-7409, E-ISSN 1873-7765, Vol. 56, s. 169-176Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Using longitudinal register data on all persons born in Sweden 1973–1978, we report on prevalence of disability pension among young adults who were child welfare clients during their formative years, and explore risk factors for this long-term outcome. For most child welfare subgroups, prevalence approached or exceeded ten percent. Multivariate logistic regression analyses found high crude odds ratios of disability pension among child welfare alumni. These were substantially reduced – but not obliterated – after adjustments for a host of background factors. Decomposition analyses revealed that child welfare alumni’s poor school performance and low educational attainment accounted for most of the confounding effects. We also found that child welfare clients with a disability pension had far higher rates of psychosocial problems in their adult lives than other peers with a disability pension. Child welfare alumni should be regarded as a high risk group for future disability pension and for permanent exclusion from the labor market. Rates of suicidal behavior in adult age were extreme among some subgroups of child welfare alumni with a disability pension, which should be communicated to agencies who are likely to meet these groups (eg. primary health care).

 • 11921.
  Vinnerljung, Bo
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Brännström, Lars
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  Hjern, Anders
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS).
  Kontaktfamilj/-person för barn: Uppföljning och utvärdering med registerdata2011Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 11922.
  Vinnerljung, Bo
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Forsman, Hilma
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Jacobsen, Heidi
  Kling, Stefan
  Kornør, Hege
  Lehman, Stine
  Barn kan inte vänta: Översikt av kunskapsläget och exempel på genomförbara förbättringar2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Samhället har tagit på sig ett stort ansvar för de barn som placeras utanför hemmet. Många av dem har upplevt svårigheter och inte fått tillräcklig omvårdnad. Ska dessa barn få samma möjlighet till ett gott liv som sina jämnåriga kamrater behöver de därför ett minst lika bra omhändertagande, av både fosterföräldrar och samhället i stort.

  Barn som lever i fosterhem är en mycket heterogen grupp. De behöver olika vård och bemötande i familjehemmet för att utvecklas optimalt. Just detta mycket komplexa förhållande berörs inte i denna kunskapsöversikt. Här har vi valt att fokusera på samhällets grundläggande omhändertagande av barnen.

  Tre primära beståndsdelar i den nordiska välfärdsmodellen är att ge barn en god och jämlik utbildning, förebygga hälsoproblem och underlätta övergången från barndom till vuxenliv. Det är dessa områden som beskrivs här. Den nordiska forskning som finns pekar på att barn som växer upp i fosterhem inte får samma goda stöd som andra barn på dessa områden och det tycks inte bli bättre under tiden i vård!

  Nordens Välfärdscenter och författarna presenterar konkreta rekommendationer om hur man kan förbättra situationen för fosterhemsplacerade barn. Det är rekommendationer som sannolikt förhindrar utanförskap och ohälsa för ett antal av dem på både kort och lång sikt.

 • 11923.
  Vinnerljung, Bo
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Franzén, Eva
  Danielsson, Maria
  Teenage parenthood among child welfare clients: - a Swedish national cohort study2007Inngår i: Journal of Adolescence, Vol. 30, nr 1, s. 97-116Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To assess prevalence and odds for teenage parenthood among former child welfare clients, we used national register data for all children born in Sweden 1972–1983 (n=1,178,207), including 49,582 former child welfare clients with varying intervention experiences. Logistic regression models, adjusted for demographic, socio-economic and familial background factors, were used to estimate odds ratios.

  Among youth who received interventions in adolescence, 16–19% of the girls and 5–6% of the boys became teenage parents, compared to 3% for girls and 0.7% for boys without child welfare experiences. Youths who entered child welfare services in their teens had four- to fivefold adjusted odds for becoming a teenage parent. For other child welfare clients, adjusted odds were mostly twofold.

  Youth of both sexes who receive child welfare services in adolescence are a high-risk group for teenage parenthood. Child welfare agencies should, as a minimum, provide each individual client youth with access to birth control counselling and contraceptives.

 • 11924.
  Vinnerljung, Bo
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Hjern, Anders
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS).
  Barn i social dygnsvård - summering av tio års registerstudier2013Inngår i: Socionomen, ISSN 0283-1929, nr 8, s. 34-39Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 11925.
  Vinnerljung, Bo
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Lindblad, F.
  Hjern, Anders
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS).
  Rasmussen, F.
  Dalen, M.
  School performance at age 16 among intercountry adoptees – A Swedish national cohort study.2010Inngår i: International Social Work, ISSN 0020-8728, E-ISSN 1461-7234, Vol. 53, nr 4, s. 510-527Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 11926.
  Vinnerljung, Bo
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Sallnäs, Marie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Berlin, Marie
  Placement breakdowns in long-term foster care – a regional Swedish study2017Inngår i: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 22, s. 15-25Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We used a regional sample of children in long-term foster care to investigate the prevalence of placement breakdown in adolescence, and to assess risk factors/risk markers for placement disruption. The sample consisted of all 136 foster children in the region, born 1980–1992, who on their 12th birthday had been in the same foster family for at least 4 years. They were followed in case files until date of disruption or their 18th birthday. Data on conditions before and during placement were retrieved from case files, and analysed in bi- and multivariate models. Results showed that one in four placements broke down in adolescence. The median child who experienced a breakdown was 14 years old, and had been in the same foster home for more than 10 years. Prominent risk factors were (i) being placed after age 2 and (ii) having a birth sibling in the same foster home. We also uncovered strong risk markers that can be viewed as precursors of placement disruption. When the child or the foster parents repeatedly over time expressed dissatisfaction with the placement, this ended with a placement breakdown in 60% of cases. Implications for practice are discussed.

 • 11927.
  Virtanen, Helena
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  I skydd av internets anonymitet: Nätmobbning och genusskillnader2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11928.
  Virtanen, Kristina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Sääw, Ellen
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Mahmutovic, Dzenana
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Invandrares syn på och upplevelser av socialtjänsten2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine immigrants' experiences of social services' treatmentand their expectations of social services. In this study we have used the following questions:how immigrants have experienced the treatment of the social service, the way in whichimmigrants would like to be treated by social services as well as what kind of beliefs andexpectations immigrants have concerning the social services' duties and powers. We haveused a qualitative method in the study that consists of ten semi-structured interviews. Thetheoretical concepts we have used are culture, ethnicity, cultural competence, professionalismand social psychology. The survey reveals a majority of negative experiences, such as afeeling of being “tossed around”, suspicion and discrimination by the caseworkers due to theethnicity of the respondents. In the positive stories of social services, the caseworker hasgiven room for error, been readily available, proven commitment and understanding and hasbeen helpful. The respondents expressed a wish for a joyful caseworker who will show anunderstanding and commitment to the client. The caseworkers will also have an understandingof immigrant client's background. It also appears in the study that the respondents generallyhave inadequate knowledge of social service duties and powers. We suggest further researchon why information about social services do not reach out to immigrant clients, how culturalcompetence can be introduced more in practical work and how to reduce the high staffturnover in caseworkers.

 • 11929.
  Virén, Elin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bipolär sjukdom: Konsten att vara stark när man är svag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att leva med bipolär sjukdom innebär ett ständigt föränderligt stämningsläge som kantas av depression och mani/hypomani. Detta innebär svårigheter att utföra vardagliga sysslor och upprätthålla relationer. Det finns olika typer av insatser och behandlingar av bipolär sjukdom. Syftet med denna kvalitativa studie om livskvalitet och livsföring för personer med bipolär sjukdom är: att kartlägga och undersöka hur det är att leva med bipolär sjukdom, och vad den drabbade kan göra för att uppnå en dräglig levnadsnivå trots ett svängande stämningsläge. För att kunna utföra denna studie har enkäter skickats ut och respondenterna har valts ut genom ett bekvämlighetsurval. Intervjupersonerna har valts ut via en grupp om psykisk ohälsa som finns på det sociala mediet Facebook.com. Enkätsvaren var anonyma och har att bearbetas och analyseras för att kunna besvara studiens syfte tillsammans med relevant litteratur. Resultatet av denna studie visar exempelvis att struktur och rutiner är av vikt för att uppnå en autonom levnadsnivå, men det visar även på att respondenterna har lyckats anpassa, samt accepterat sitt psykiska funktionshinder och trots detta, lyft fram egna egenskaper, så väl som sjukdomens kvaliteter och därmed lyckats skapa en tämligen god livssituation.

 • 11930.
  Vishaj-Lapi, Filloreta
  Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap.
  En studie om äldre invandrare i Västerås kommun2007Oppgave
  Abstract [en]

  Området kring gruppen äldre invandrare i Västerås kommun är relativt aktuellt i nuläget. Antalet äldre invandrare ökar vilket leder också till att de möter äldreomsorgen i större utsträckning och på så sätt kanske möter svårigheter då de har andra behov som skiljer sig från deras jämnåriga svenskar. Kan äldreomsorgen möjligtvis vara utformat utifrån äldre svenskars behov.

  Syftet med studien har därför varit att undersöka hur äldreomsorgen är organiserad för äldre invandrare i Västerås kommun med tanke på de särskilda behov som äldre invandrare kan ha. Syftet har också varit att belysa äldreomsorgens planering för framtiden vad gäller det ökande antalet äldre invandrare. För att besvara syftet finns det tre frågeställningar som hjälp.

   Vilka planer finns inom äldreomsorgen för att i framtiden bemöta det ökade antalet äldre invandrare i Västerås?

   Vad möter man för behov vad gäller äldre invandrare till skillnad från äldre svenskar?

   Vad finns det för särskilda omsorgsformer för gruppen äldre invandrare?

  För att besvara studiens syfte har jag därför använt mig av kvalitativ metod och hermeneutisk ansats. I studien använde jag mig av ett strategiskt urval samt snöbollsurval.

  Genom kvalitativa intervjuer där jag intervjuade 6 viktiga personer inom äldreomsorgen i Västerås kommun kunde jag analysera empirin med teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism och dra olika slutsatser. Resultatet blev att det fanns behov som äldre invandrare har och som skiljer sig från deras jämnåriga svenskar. Det framkom att man tänker på gruppen äldre invandrare men att man inte nått fram till dem än och att man försöker olika vägar för att nå fram. Och att det inte finns några särskilda omsorgsformer för målgruppen.

 • 11931.
  Vistrand, Cecilia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Hur ord blir till handling: Enhetschefers erfarenheter av att arbeta praktiskt med trygghet och delaktighet inom äldreomsorgen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Äldreomsorgen har länge präglats av inrutade arbetssätt, där omsorgen har bedrivits utifrån organisatoriska principer, vilket resulterat i en förskjutning av egenmakten för den äldre som är i ett omsorgsbehov. Äldreomsorgen i Sverige har under de senaste decennierna genomgått omfattande förvandlingar och kännetecknas numera av mer detaljstyrning och effektivisering. Likaså har äldreomsorgens chefer fått ett allt större ansvarsområde, med ett mer administrativt uppdrag, vilket bidragit till att enhetschefer har dragits längre bort från verksamheterna. Detta har resulterat i kvalitetsbrister inom äldreomsorgen, där bland annat arbetet för en trygg och delaktig vardag för äldre personer begränsats. Syftet med denna studie var att undersöka förutsättningar enhetschefer i kommunal äldreomsorg har för att tillämpa trygghet och delaktighet i det praktiska arbetet med äldre personer som bor på ett särskilt boende. Fem enhetschefer har deltagit i undersökningen, där enskilda intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Resultatet har analyserats med hjälp av innehållsanalys och meningskategorisering. Resultaten visar att enhetscheferna var väl insatta i betydelsen av begreppen trygghet och delaktighet, att det arbetat fram olika arbetsstrategier för att trygghet och delaktighet skall bli en naturlig del av arbetet. Sjukdomsbilder, anhörigas inverkan, personalbrist och ekonomiska tillgångar är delar som begränsar deras handlingsutrymme för att skapa trygghet och delaktighet för de äldre.Nyckelord:

 • 11932.
  Vistrand, Cecilia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Rätten till sex på ålderns höst2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Många äldre personer har sexuella behov och är sexuellt aktiva, men trots detta finns det en allmän föreställning om att sexualiteten avtar med stigande ålder. För äldre personer som befinner sig i ett omsorgsbehov är sexuella uttryck och behov något som ofta förbises inom äldreomsorgen. Syftet med denna studie var att undersöka vårdpersonals attityder och förhållningsätt till äldres sexualitet. Det empiriska materialet har inhämtats dels genom en fokusgruppsintervju med fem vårdpersonal verksamma inom äldreomsorgen och dels genom en enkätundersökning riktad till vårdpersonal på särskilda boenden för äldre. Resultaten visar att äldre har sexuella behov men att behoven oftast uppenbarar sig i andra typer av uttryck eller känslor. Personalens inställning och äldres demenssjukdomar visade sig vara avgörande faktorer som begränsar äldres utrymme till sin sexualitet. Resultaten visar även att lyhördhet och att finnas i närheten blev viktiga strategier för att hantera och bemöta äldres sexuella behov men att det föreligger en bristande kunskap och ett behov av ökad kompetens och vägledning gällande dessa frågor.

 • 11933.
  Vitalisson, Jessica
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  ”Vi ger människor kraft och kunskap”: en kvalitativ studie om socionomers socialt förebyggande arbete med barnfamiljer på familjecentralen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Family centres are established to serve families with children and the personnel usually consists of units of social-workers, preschool staff, paediatric nurses and midwives. The purpose of the study was to examine the social-workers preventive work with families at the family centre. To fulfil the purpose, a qualitative interview with five social-workers was conducted. The theoretical framework referred to attachment and empowerment theory. The results of the study showed that the main part of the work consists of giving advice and support to parents. The social-workers do also organize different group activities. One example of group-work was about teaching parents to interplay with their children. Some work is also carried through in a structural level. The target groups are very varying, and consist of parents with different income, origin and social networks. Furthermore the study showed that the social-workers apprehend that most of their visitors are satisfied with their work. The important possibility united with the social work in a family centre is to meet the families in the beginning of parenthood, and to offer help early. The difficulties consist among other things to collaborate with the paediatric nurses and midwives, and also to claim the importance of their work towards employers and politicians.

 • 11934.
  Vitija, Albana
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Hassan, Dilan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  God man är som en spindel i nätet: En kvalitativ studie om gode mäns roll och deras relation till ensamkommande barn, ur gode mäns perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study is about a guardian ad litem mission, role and relation to unaccompanied children. On the basis of qualitative interviews the study aims to understand the trustees’ role and relation to unaccompanied children. We chose to interview nine trustees to achieve a better insight of the trustees roll. We analyzed the interviews and tried to gain a better knowledge about a guardian ad litem mission, role and relationship to unaccompanied children with role theory and concepts off pastoral power and trust. Our results demonstrate that the guardian ad litem task is complex. Their mission in the legislation is not clearly defined but it covers the general welfare of the child. Complying with unaccompanied children to various meetings with government agencies such as immigration office, tax office, social services, and help with their finances. As a conclusion we now understand that to be a guardian ad litem to unaccompanied children requires a great deal of effort and commitment. They have to actively be able to engage themselves into the role of a guardian ad litem. A guardian ad litem is like a parent for these children helping and guiding those to the new society.

 • 11935.
  Vitija, Floriana
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Alvarado Quezada, Elizabeth
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Det står ’jävlig mamma’ skrivet i pannan på mig": En kvalitativ studie om föräldrar till barn med diagnos inom autismspektrumet och deras vardag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of the study isto,based on network theory, systems theory and development ecological systems theory,understand parent’sexperiences of having children with autismspectrum, as well as understand the importance of social networksfor the parents. All of the intervieweeswere mothers. The results showed that it is important to parentsto have contact with other parents who are in the same situation as them. Many of the interviewees had a small social network. The parents have tostruggle to get the support they are entitled to and thereforetheyfeel likethe "annoying" parent. Some of the parents felt that they are socially isolated and do not have the energy to maintain asocial life. In some cases,thesurrounding had a lack of patience and understanding for the families with children with autismspectrumand the family did not have the energy to keep in touch with them.The resultsalso showed that all the interviewees have previously had difficulties in the cooperation with the school butithas slowly gotten better, which may be because the mothers have to be the "annoying" parents who require their rights to theirchildren.

 • 11936.
  Vlachos, Katarina
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för socialvetenskap.
  Ombytta roller: En litteraturstudie om unga omsorgsgivare i invandrade familjer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att identifiera barn som omsorgsgivande anhöriga är ett nytt sätt att förstå barns verklighet, och kunskapen och medvetenheten om den här gruppen är fortfarande begränsad både i Sverige och i andra länder. Detta gäller i ännu högre grad för unga omsorgsgivare i invandrade familjer. Det finns idag få studier som belyser situationen för den här gruppen specifikt. Syftet med föreliggande studie var att analysera forskningen om unga omsorgsgivare med fokus på de med utländsk bakgrund. Detta gjordes genom en litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar om situationen för invandrade unga omsorgsgivare sammanställdes och analyserades, och där resultatet diskuterades utifrån ett kunskapssociologiskt perspektiv. Resultatet visar att det i de studier som granskats finns en tendens att kulturalisera unga omsorgsgivare i invandrade familjer. Situationen för de invandrade unga omsorgsgivarna, oavsett etnisk tillhörighet, beskrivs vara delvis annorlunda den för unga omsorgsgivare från majoritetssamhället. Även om faktorer såsom socioekonomiska förhållanden anges spela roll är det kulturellt färgade föreställningar om att unga vill och kan ge omsorg till närstående, och att det framför allt är en uppgift för flickor, som framställs ha en avgörande betydelse för unga omsorgsgivare i invandrade familjer. Detta synsätt får också implikationer för hur stödet till den här gruppen föreslås ska utformas. Vidare visar resultatet att det finns en tendens att fokusera på de risker som kan finnas med ungas omsorgsgivande, speciellt då de unga tar över föräldrarnas ansvar och uppgifter. I det granskade materialet lyfts möjliga positiva effekter av invandrade ungas omsorgsgivande fram, men utgångspunkten är de potentiella problem som kan uppkomma i och med de invandrade familjernas anpassning till en ny kultur, vilket i sin tur anges kunna göra unga invandrare till en riskgrupp för en stor mängd omsorgsgivande. 

 • 11937.
  Vogel, Anna
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Familjetillhörighet och föräldrarelationer: En kvalitativ studie av unga vuxna, f.d. familjehemsplacerades erfarenheter under och efter placering i familjehem.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka unga vuxna f.d. familjehemsplacerades erfarenheter av föräldrarelationer och familjetillhörighet under och efter placeringstiden i familjehemmet. Studien tog sin utgångspunkt i de unga vuxnas egna erfarenheter. Målsättningen med undersökningen var att få en djupare förståelse av respondenternas erfarenheter, varför en kvalitativ metod användes. Fyra unga vuxna har intervjuats och materialet analyserades utifrån tidigare forskning och teorier med hjälp av forskningsbaserade och naturliga kategorier. Resultatet visade på likheter med tidigare forskning då respondenterna kunde delas in i familjetillhörighet till familjehemmet eller familjetillhörighet till både familjehemmet och biologfamiljen. Föräldrarelationerna skilde sig åt beträffande hur respondenternas beskrev dessa, vilket medförde att respondenterna delades in i en nyanserad respektive onyanserad kategori. Efter placeringens upphörande har de som flyttat hemifrån förändrat sig mest, vilket består i att de har fått en förbättrad relation till någon eller flera av sina föräldrar. En slutsats av studiens resultat är att det inte är avgörande om individen har tillhörighet till en eller två familjer utan hur stark familjetillhörigheten är, vilket i sin tur påverkas av föräldrarelationernas egenskaper och huruvida respondenten har bearbetat dessa.

 • 11938.
  Vogel, Claudia
  et al.
  Deutschen Zentrum für Altersfragen, Deutschland.
  Motel-Klingebiel, Andreas
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, NISAL - Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Altern im sozialen Wandel: Rückkehr der Altersarmut?2014Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [de]

  Der künftig drohende Anstieg der Altersarmut steht spätestens seit dem Paradigmenwechsel in der Alterssicherung auf der Agenda. Gleichzeitig verfügten die älteren Menschen im Durchschnitt nie zuvor über solch umfangreichen materiellen Wohlstand wie heute. „Die Alten“ gerieten so als Profiteure des vormaligen Ausbaus sozialstaatlicher Sicherung in den Fokus der Debatten um die Generationengerechtigkeit. Armut im Alter wurde kaum thematisiert und gilt zu Beginn des 21. Jahrhunderts weithin als überwunden. Allerdings ist die Armutsbetroffenheit etwa alleinstehender älterer Frauen nach wie vor hoch und die sich verändernden Erwerbs- und Familienbiografien wirken sich ebenfalls auf die Alterssicherung und Lebenssituation im Alter aus. Ist also mit einer Rückkehr der Altersarmut zu rechnen? Und welche soziologischen, alter(n)swissenschaftlichen und sozialpolitischen Implikationen haben die Diagnosen, insbesondere für die künftige Entwicklung der Lebensphase Alter und die Anforderungen an die Sozialpolitik? Diese Fragen versucht der vorliegende Band zu beantworten

 • 11939.
  Vogel, Gisela
  et al.
  Department of Clinical Science and Education, Karolinska Institutet, Unit of Anaesthesiology; Intensive Care, Södersjukhuset, Stockholm, Sweden.
  Forinder, Ulla
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Sandgren, A.
  Center for Collaborative Palliative Care, Department of Health and Caring Sciences, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Svensen, C.
  Department of Clinical Science and Education, Karolinska Institutet, Unit of Anaesthesiology; Intensive Care, Södersjukhuset, Stockholm, Sweden.
  Joelsson-Alm, Eva
  Department of Clinical Science and Education, Karolinska Institutet, Unit of Anaesthesiology; Intensive Care, Södersjukhuset, Stockholm, Sweden.
  Health-related quality of life after general surgical intensive care2018Inngår i: Acta Anaesthesiologica Scandinavica, ISSN 0001-5172, E-ISSN 1399-6576, Vol. 62, nr 8, s. 1112-1119Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Impaired mental and physical health are common complications after intensive care that could influence the patient's health-related quality of life (HRQoL). Earlier research has mainly focused on HRQoL in mixed surgical and medical ICU populations. This study aimed to describe and analyze factors associated with HROoL after discharge from a general surgical ICU.

  METHODS: A prospective cohort study was conducted in a general surgical ICU in Sweden between 2005 and 2012. Adult patients (≥18 years) with an ICU length of stay ≥96 hours were included. HRQoL was measured at 3, 6, and 12 months after discharge from the ICU using a questionnaire (SF-36). A linear mixed model was used to analyze changes over time and Wilcoxon Signed Rank Tests were used to compare the 12-months results to an age and gender matched reference population in Sweden. Linear regression analyses were performed to explore the impact on HRQoL from background variables.

  RESULTS: Of 447 patients eligible for the study, 276 patients (62%) answered SF-36 at least once at 3, 6 or 12 months after ICU care and were included in the study. HRQoL improved over time but was still significantly lower at 12 months compared to the reference population. Female gender, age <75 years, living single, and ICU-stay of more than 14 days were associated with lower HRQoL.

  CONCLUSION: General surgical ICU patients reports low HRQoL 1 year after ICU stay. The impaired HRQoL could be a long-lasting problem with major consequences for the individual, family, and society.

 • 11940.
  Vogel, Maria A.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Psykisk ohälsa, utsatthet och en legitimerande oro - diskursiva förståelser av flickor som placeras vid särskilda ungdomshem2016Inngår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 23, nr 2, s. 109-128Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  State-run secure accommodation has a double public function, which places it in the borderland between welfare and legal systems. However, girls in these facilities seldom show criminal behaviour but often report severe mental health problems. Given this, it has been questioned whether this form of care is suitable for these girls. This article aims to investigate discourses about girls and secure care as they are manifested in interviews with social workers. The interviews are analysed as conversations, and therefore feature the researcher in the material. The analysis is inspired by Laclau and Mouffe’s Discourse Theory. The results show that a gendered dichotomy dominates the discourse about girls in contact with social services. Girls are constructed, in relation to boys, by concepts of mental health and vulnerability. This discourse is somewhat destabilized by the suburban girl who simultaneously is given meaning by discourses about the suburbs and their inhabitants as “the Others”. Further, there seems to be a discursive battle concerning girls placed in secure care, who are constructed both as vulnerable girls and as antisocial in terms that tie them to the constructions of boys. Central to this battle is the social workers’ great concern over the girls’ actions and their consequences. The secure accommodation is discursively constructed on one hand as an institution imbued with meaning of being a horrible place, and on the other hand as a function with the possibility to stop, hold and protect. By emphasizing the connection between the social workers’ concern and the secure accommodation as a holding and protecting function, referring a girl discursively constructed as a vulnerable victim to this locked and disciplining form of care is legitimized. 

 • 11941.
  Vogel, Maria A.
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Enell, Sofia
  Staten och kapitalet: om statens institutionsstyrelses roll på barnavårdsmarknaden2018Inngår i: Socialtjänstmarknaden: om marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen / [ed] Marie Sallnäs, Stefan Wiklund, Stockholm: Liber, 2018, s. 183-205Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 11942.
  Vogel, Maria A.
  et al.
  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
  Enell, Sofia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Staten och kapitalet: Om Statens institutionsstyrelses roll på barnavårdsmarknaden2018Inngår i: Socialtjänstmarknaden: om marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen / [ed] Marie Sallnäs & Stefan Wiklund, Stockholm: Liber, 2018, s. 83-205Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 11943.
  von Borczykowski, Annika
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för forskning om äldre och åldrande (ARC), (tills m KI).
  Vinnerljung, Bo
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Hjern, Anders
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för forskning om äldre och åldrande (ARC), (tills m KI).
  Alcohol and drug abuse among young adults who grew up in substitute care: findings from a Swedish national cohort study2013Inngår i: Children and youth services review, ISSN 0190-7409, E-ISSN 1873-7765, Vol. 35, s. 1954-1961Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To what extent substitute long term care modifies intergenerational transmission of substance abuse has rarely been investigated. Using register data, we followed a national cohort born 1973-1985 consisting of 1012 national adoptees, 2408 former children from long term foster care, 348/846 environmental siblings of adoptees/foster children, and 952,935 majority population peers, from their 15th birthday to age 27-35. Using Cox regression, we calculated hazard ratios (HR) for hospital care and criminality associated with illicit drug/alcohol abuse, with adjustments for socio-demographic indicators of caring families, and substance abuse in caring and birth parents. Among 37% of foster children, 9% of adoptees, and 1% of majority population peers, both birth parents had indications of substance abuse. In age/sex adjusted models foster children had four to sevenfold elevated HR for substance abuse outcomes, and adoptees two to threefold HR, in comparison with majority population peers. Estimates were only marginally attenuated after adjustments for socio-demographic indicators and morbidity of caring parents. After adjustments for birth parental substance abuse, HR decreased to around 1.5 for adoptees and foster children equally. Biological children of substitute parents did not differ substantially from majority population peers.

 • 11944.
  von Braun, Therese
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan. Högskolan i Gävle, Sverige.
  Theorizing the therapeutic process in substance use-related dependency treatment2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of the thesis was to increase knowledge on how to understand the therapeutic process highlighting the importance of the therapeutic relationship as described by therapists and clients in substance use-related dependency treatment. The research questions were related to how the therapeutic process can contribute to a positive outcome considering the therapists’, the clients’ and close co-dependent relatives’ perspectives.

   

  The thesis followed a qualitative and narrative research design and consists of six studies (I-VI). Study I contributed a description of a multidimensional interactional model for the analysis of substance use-related dependency. The study revealed how a multidimensional interactional model can provide holistic and detailed knowledge about the complex processes involved in the use or misuse of alcohol and drugs. The interactional model was illustrated by a narrative analysis of qualitative empirical data. This model seemed to support a person-by-situation interactional analysis of substance use-related dependency. Study II revealed the possibilities and limitations of using a self-theoretical perspective in the analysis of the use or misuse of alcohol and drugs. The self-theoretical perspective was related to empirical case illustrations based on qualitative or narrative data. The implications of studies I and II were that a self-theoretical perspective can be integrated within a multidimensional model and can be a fruitful theoretical framework for the analysis of treatment processes of dependency. Study III presented conceptual contributions for understanding treatment of substance use-related dependency, focusing on the importance of the therapeutic process and the therapeutic relationship and the use of narrative methods. Study IV presented a structural perspective on clients’ narrative descriptions of different phases of the use or misuse of alcohol and drugs including phases of treatment. Study V contributed an in-depth analysis of three therapists’ narratives of therapeutic relationships in the treatment of drug-dependent clients. The analysis pointed out the multidimensional aspects of the treatment and focused on three phases of therapy; starting the therapeutic process and building a therapeutic relationship, the ongoing therapeutic process, and the closing phase of therapy. The study also presented an in-depth analysis of two narrative case histories on dependency treatment. Study VI focused on a qualitative in-depth analysis based on narrative data from a group of 10 clients that had undergone treatment for alcohol and drug use or misuse. The study also included qualitative and narrative data from four co-dependent clients and six therapists about their views on the treatment process and the therapeutic relationship. The results of the study described how to understand the experiential world of the clients and their cognitive, emotional and behavioral changes associated with the treatment process.

   

  The thesis’ contributions relate to an outline of a self-theoretical perspective integrated within a multidimensional interactional model for the analysis of the therapeutic process and the therapeutic relationship in substance use-related dependency treatment. The theoretical analysis sheds new light on the complexity of the treatment process and the clients’ struggle with their personal identity and sense of self, especially their drug self.

 • 11945.
  von Braun, Therese
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan. University of Gävle, Sweden.
  Therapists' Narratives of Therapeutic Relationships in the Treatment of Drug-Dependent Patients2013Inngår i: Substance Use & Misuse, ISSN 1082-6084, E-ISSN 1532-2491, Vol. 48, nr 13, s. 1416-1433Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The article explores and analyzes therapists' narratives, using selected stories, and their strategies for achieving a positive therapeutic relationship and a therapeutic alliance with their patients as a critical dimension to enable effective treatment with patients manifesting dependency problems. Although the therapists are applying different treatment and dependency theories and methods they all emphasize the importance of the therapeutic alliance in order to be successful in the treatment process.

 • 11946.
  von Braun, Therese
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan. University of Gävle, Sweden.
  Larsson, Sam
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan. University of Gävle, Sweden.
  Theorizing therapists’, clients’ and co-dependent relatives’ narratives of the therapeutic process in substance use-related dependency treatmentInngår i: Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study focuses on therapists’ and clients’ qualitative and narrative descriptions of how they experience the therapeutic process, including the therapeutic relationship, in substance use-related dependency treatment. The aim of the study was to increase knowledge on how to understand the treatment process, and highlighting the importance of the therapeutic relationship applied to substance use-related dependency treatment. The empirical study focuses on an in-depth analysis based mainly on qualitative and narrative data considering 10 clients, six therapists and four co-dependent relatives from a dependency treatment unit localized in a mid-sized town in Sweden. Clients who participated in the study had undergone treatment for alcohol and drug use/misuse or co-dependency problems that resulted in positive outcomes. The therapists included in the study were working at the same treatment center. The empirical results give a detailed picture of the experiential world of the clients and their cognitive, emotional and behavioral changes associated with the treatment process and how they viewed the meaning of the therapeutic relationship in the treatment process. The results also include the therapists’ point of view of the treatment process, including their opinion of the meaning of the therapeutic relationship and how they describe the treatment process related to “what works” in therapy. The results describe the complexity and importance of the therapeutic relationship in a substance use-related dependency treatment process. The results reveal that the treatment process follows a dynamic pattern in which changes of the clients’ sense of self, cognitions, emotions, self-knowledge and self-empowerment play a central role. The interviews described some divergent perspectives between therapists and clients concerning the interpretation of the therapeutic process. However, there were also similarities between the clients’ and the therapists’ narrative accounts regarding the importance of clients’ mentalization and self-realization processes, including the importance of finding their “true self” and coping with their inner struggle between “the drug self” and “the sober self “ and reaching a more sustainable self-system.

 • 11947.
  von Braun, Therese
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan. University of Gävle, Sweden.
  Larsson, Sam
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan. University of Gävle, Sweden.
  Sjöblom, Yvonne
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan. University of Linköping, Norrköping, Sweden.
  Narratives of Clients' Experiences of Drug Use and Treatment of Substance Use-Related Dependency2013Inngår i: Substance Use & Misuse, ISSN 1082-6084, E-ISSN 1532-2491, Vol. 48, nr 13, s. 1404-1415Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The article focuses on narratives of clients' experiences of using/misusing alcohol and drugs and includes comments on their therapeutic process during treatment for dependency on psychoactive drugs. It discusses the role of narratives that focus on clients' experiences of understanding the use/ misuse of psychoactive drugs, emphasizing the importance of the narratives. Narrative therapy for substance-use-related dependency is discussed. Insight into the treatment processes of dependency, based on narrative case illustrations, is also provided.

 • 11948.
  von Braun, Thérèse
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdokumenten som analyserats är artiklar som granskats vetenskapligt via peer-review och författats av forskare och professionella terapeuter och behandlare. Materialet har bearbetats utifrån en hermeneutisk ansats, socialkonstruktionism och psykodynamisk teori. Resultatet visade att individuella faktorer är av stor betydelse rörande relationens båda parter såväl som de professionella som i sin yrkesutövning träffar parterna. Det är dock nödvändigt att sätta både relationen och mötena med professionella i en social kontext för att nå en djupare och mer omfattande förståelse av samkönat partnervåld och de professionellas bemötande av våldet. En flerdimensionell analys, exempelvis en socialpsykologisk, verkar därför nödvändig.

 • 11949.
  von Braun, Thérèse
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Sociologi/Socialt arbete.
  Praktisk tillämpning av counselling inom socialt arbete2010Inngår i: Counselling - stödsamtal i socialt arbete / [ed] Sam Larsson och Sven Trygged, Stockholm: Gothia Förlag AB, 2010, s. 127-150Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 11950.
  von Braun, Thérèse
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete. Department of Social Work, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Therapists' Narratives of Therapeutic Relationships in the Treatment of Drug-Dependent Patients2013Inngår i: Substance Use & Misuse, ISSN 1082-6084, E-ISSN 1532-2491, Vol. 48, nr 13, s. 1416-1433Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The article explores and analyzes therapists' narratives, using selected stories, and their strategies for achieving a positive therapeutic relationship and a therapeutic alliance with their patients as a critical dimension to enable effective treatment with patients manifesting dependency problems. Although the therapists are applying different treatment and dependency theories and methods they all emphasize the importance of the therapeutic alliance in order to be successful in the treatment process.

236237238239240241242 11901 - 11950 of 12678
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf