Change search
Refine search result
23355233562335723358233592336023361 1167851 - 1167900 of 1177956
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1167851.
  Östman, Frida
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  SBAB:s roll som prispressare på den privata bolånemarknaden.2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1167852.
  Östman, Gunnar
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Roch-Norlund, Pie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Origo2: internetadministrerad självhjälpsbehandling för generaliserat ångestsyndrom med kbt respektive pdt2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  GAD är en vanligt förekommande psykiatrisk åkomma och behovet att utveckla behandlingsformer som kan nå fler ur denna patientgrupp är stort. Syftet med denna randomiserade kontrollerade studie, Origo2, var att replikera den åtta veckor långa kognitiva beteendeterapeutiska behandling som genomförts i studien Origo 2006, och att pröva om en motsvarande internetadministrerad psykodynamisk behandling skulle få lika god effekt. Utfallsmåtten var åtta självskattningsskalor samt kliniska bedömningar av diagnos och psykisk hälsa. Sammanlagt deltog 81 personer i 3 grupper med 27 personer i varje, varav en väntelistkontroll. Resultaten visade signifikanta förbättringar för båda de aktiva behandlingarna vid eftermätning samt vid 3-månadersuppföljning. Även kontrollgruppen uppvisade signifikanta förbättringar. De aktiva behandlingsgruppernas större effektstyrkor, färre diagnoser vid eftermätning samt mindre orossymptom vid 3-månadersuppföljningen, indikerar att det är möjligt att bedriva effektiv behandling av GAD över internet, inte bara med kognitiv beteendeterapi utan även på psykodynamisk grund.

 • 1167853.
  Östman, Hans
  Stockholm University, Faculty of Humanities.
  Gustavian non-academic criticism 1772-18091999Book (Other academic)
 • 1167854.
  Östman, Hans
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of French, Italian and Classical Languages.
  ,
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of French, Italian and Classical Languages.
  Meningsbyggnad. Övningshäfte med facit1987Book (Other academic)
 • 1167855.
  Östman, Hans
  Stockholm University, Faculty of Humanities.
  Realistiska drag i engelsk 1700-talspoesi: eklog, lärodikt och topografisk poesi1980Book (Other academic)
 • 1167856.
  Östman, Hans
  Stockholm University, Faculty of Humanities.
  Swedish non-academic criticism in the Era of Freedom 1718-17721993Book (Other academic)
 • 1167857.
  Östman, Hans
  Swedish National Defence College.
  Vilar doktriner för civil-militärt samarbete på aktuell forskning?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Doctrines constitute armed forces most important guidelines on how to achieve political objectives with military means. To serve its purpose doctrines should be developed on rational grounds based on current world situation and most recent research. However many thinks that other factors such as organisations cultures and special interests influence doctrinal development.

  Civil-military cooperation has in contemporary conflicts gained in importance. Strategies in complex peace support operations are increasingly based on integrated approaches between various functions and actors. Civil-military operations have traditionally played a secondary and supportive role in military organisations.

  This paper will study the role of scientific research in doctrinal development. More to the point, doctrines within the highly topical field of civil-military cooperation are tested regarding coherence with recent research. Doctrines concerning civil-military cooperation in Great Britain and United States have been compared to recent research. The result shows that these doctrines have taken care of relevant opinions within recent scientific research.

 • 1167858.
  Östman, Ida
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Lärare i svenska som andraspråk som sitt framtida yrke.: Om några lärarstuderandes val att utbilda sig till lärare i svenska som andraspråk och synen på ämnet.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att undersöka vad som kan ligga till grund till att några lärarstuderande väljer att utbilda sig till lärare i svenska som andraspråk och vad dessa lärarstuderande kan ha för förväntningar på sin roll som lärare i svenska som andraspråk. För att uppnå syftet genomfördes fyra kvalitativa forskningsintervjuer med aktiva lärarstudenter med svenska som andraspråk i sin ämneskombination som inte börjat arbeta som lärare än. I undersökningen framkom anledningar till att informanterna valt att bli lärare i svenska som andraspråk. Det visade sig att studenterna kommit i kontakt med ämnet svenska som andraspråk genom någon bekant, att det fanns ett intresse för ämnet och att informanterna ville ha ett socialt arbete där de får arbeta med människor. Undersökningen visar också att informanterna tror att de största svårigheterna kommer bli att anpassa undervisningen efter alla elever och motivera eleverna men de tror också att planering kan förebygga många problem. Undersökningen visar till sist att elevernas vilja att lära, variationen i arbetet samt att det är ett yrke som gör skillnad gör att informanterna tror att de kommer fortsätta att vara motiverade att arbeta som lärare.

 • 1167859.
  Östman, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Är skolämnet Idrott och hälsa för alla?: En undersökning om varför eleven inte deltar i Idrott och hälsaundervisningen samt hur lärare i Idrott och hälsa kan arbeta för att motivera eleven till att delta.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte var att söka förståelse om varför somliga elever väljer att inte delta i Idrott och hälsaundervisningen. Undersökningens syfte var också att söka kunskap om lärares strategier för att motivera inaktiva elever till att delta i undervisningen. För att uppnå syftet genomfördes sex stycken intervjuer, tre intervjuer med lärare och tre intervjuer med elever. Av resultatet framkom att bakomliggande problem som osäkerhet, rädsla och otrygghet i klassen ofta var anledningar till varför eleverna inte deltog i ämnet Idrott och hälsa. Det framkom också att eleverna betraktade ämnet som oförändrat under skolgången och de hade svårt att se relevansen i ämnet. I undersökningen framkom också några av elevernas egna förslag till förbättring till exempel vikten av elevinflytande, feedback och uppmuntran från läraren och att lärare och elev ska kunna kommunicera. I resultatet framkom också lärarnas strategier för att få med alla elever i undervisningen. Lärarna lyfte framför allt vikten av kommunikationen med eleven. De motiverade det med att kommunikation leder till flera positiva aspekter som bland annat elevens trygghet i klassrummet. De betonade också vikten av att kunna tala om problem för att tillsammans med eleven hitta lösningar som fungera för alla. Lärarna lyfte också problemet med att alla elever är unika och att det därför är vikigt att jobba med att anpassa lektionerna för att alla ska kunna utvecklas utifrån sin egen nivå.

 • 1167860. Östman, J.
  et al.
  Andersson, D.K.G.
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Diabetes mellitus1995In: Läkemedelsboken, Apoteksbolaget AB, Halmstad , 1995Chapter in book (Other scientific)
 • 1167861. Östman, J
  et al.
  Landin-Olsson, M
  Törn, C
  Palmer, J
  Lernmark, Å
  Arnqvist, Hans
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Medicine and Care, Internal Medicine. Östergötlands Läns Landsting, MKC-2, GE: endomed.
  Björk, E
  Bolinder, J
  Blohmé, G
  Eriksson, J
  Littorin, B
  Nyström, L
  Scherstén, B
  Sundkvist, G
  Wibell, L
  Ketoacidosis in young adults is not related to the islet antibodies at the diagnosis of Type 1 diabetes mellitus - A nationwide study2000In: Diabetic Medicine, ISSN 0742-3071, E-ISSN 1464-5491, Vol. 17, no 4, p. 269-274Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims: To test the hypothesis that there is lower prevalence of islet antibodies in subjects with newly diagnosed Type 1 diabetes mellitus in young adulthood than in children is associated with less severe diabetes at time of diagnosis. Methods: This investigation was based on a nationwide study (Diabetes Incidence Study in Sweden) of 15-34-year-old newly diagnosed diabetic subjects. During 1992-1993, all diabetic subjects (excluding secondary and gestational diabetes) were reported on standardized forms, with information about clinical characteristics at diagnosis. The study examined islet cell antibodies (ICA) by indirect immunofluorescence, and autoantibodies to glutamic acid decarboxylase (GADA), tyrosine phosphatase- like antigen (IA-2A) and insulin (IAA) as well as C-peptide by radioimmunoassay. Results: Blood samples were available from 78 patients with diabetic ketoacidosis (DKA) and 517 non-acidotic patients. The prevalence of ICA (63% vs. 57%), GADA (63% vs. 66%), IA-2A (35% vs. 44%) and IAA (20% vs. 15%) were very similar in patients with or without DKA. The median levels of the four autoantibodies did not differ between the two groups. High blood glucose (P < 0.001) and low C-peptide levels (P < 0.001) were the only parameters found to be related to DKA. Conclusions: The similarities in findings of newly diagnosed diabetic patients with or without DKA regarding ICA, GADA, IA-2A and IAA suggest that there is no relationship between the expression of antigenicity and the severity of ▀-cell dysfunction. The lower prevalence of the four autoantibodies in 15-34-year-old diabetic subjects compared with previous findings in children is not explained by misclassification of diabetes type.

 • 1167862.
  Östman, J.
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Molecular Biology (Faculty of Medicine).
  Lundgren, E.
  Caspase independent cytotoxicity induced by oligomeric TTR- mutants in neuroblastoma cellsManuscript (Other academic)
 • 1167863.
  Östman, J.
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Molecular Biology (Faculty of Medicine).
  Lundgren, E.
  Secretion of mutant amyloidogenic transthyretin bypasses cellular quality controlManuscript (Other academic)
 • 1167864. Östman, J
  et al.
  Lönnberg, G
  Arnqvist, Hans
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Cell Biology. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Medicine, Department of Endocrinology and Gastroenterology UHL.
  Blohme, G
  Bolinder, A
  Ekbom Schnell, J W
  Eriksson, J W
  Gudbjornsdottir, S
  Sundkvist, G
  Nystrom, L
  Gender differences and temporal variation in the incidence of type 1 diabetes: Results of 8012 cases in the nationwide Diabetes Incidence Study in Sweden 1983-20022008In: Journal of Internal Medicine, ISSN 0954-6820, E-ISSN 1365-2796, Vol. 263, no 4, p. 386-394Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives. To establish the gender difference amongst newly diagnosed type 1 diabetic patients aged 15-34 years, considering age at diagnosis, temporal trend and seasonal variation at time of diagnosis. Study design. A population-based prospective study with a mean annual population at risk of 2.3 million. Setting. All departments of medicine, endocrinology and paediatrics and primary health care units in Sweden. Subjects. Incident cases of diabetes aged 15-34 years at diagnosis 1983-2002. Measure instrument. Basic characteristics of patients at diagnosis were reported by the diagnosing doctor on a standardized form. Level of ascertainment was estimated at 80-90%. Results. Amongst all incident cases (n = 8012), 74% was diagnosed with type 1 diabetes. The mean annual incidence rate of type 1 diabetes was 12.7/100 000, in men 16.4/100 000 and in women 8.9/100 000. The incidence of type 1 diabetes decreased slowly by increasing age but was in all age groups higher in men, yielding an overall male/female ratio of 1.8. In both genders the incidence of type 1 diabetes decreased in average of 1.0% per year. A seasonal pattern with significantly higher incidence during January-March and lower during May-July was seen in both genders. Conclusions. A clear male predominance of type 1 diabetes was seen in all ages. The temporal trend and the seasonal pattern was similar in men and women. Hence, internal factors related to the gender rather than differences in the exposure to environmental factors seem to explain the consistent male-female bias in the postpubertal risk of developing type 1 diabetes. © 2008 Blackwell Publishing Ltd.

 • 1167865. Östman, J
  et al.
  Lönnberg, Göran
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Public Health Sciences.
  Arnqvist, H J
  Blohmé, G
  Bolinder, J
  Ekbom Schnell, A
  Eriksson, J W
  Gudbjörnsdottir, S
  Sundkvist, G
  Nyström, Lennarth
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Public Health Sciences.
  Gender differences and temporal variation in the incidence of type 1 diabetes: results of 8012 cases in the nationwide Diabetes Incidence Study in Sweden 1983-2002.2008In: Journal of internal medicine, ISSN 1365-2796, Vol. 263, no 4, p. 386-94Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: To establish the gender difference amongst newly diagnosed type 1 diabetic patients aged 15-34 years, considering age at diagnosis, temporal trend and seasonal variation at time of diagnosis. STUDY DESIGN: A population-based prospective study with a mean annual population at risk of 2.3 million. SETTING: All departments of medicine, endocrinology and paediatrics and primary health care units in Sweden. SUBJECTS: Incident cases of diabetes aged 15-34 years at diagnosis 1983-2002. MEASURE INSTRUMENT: Basic characteristics of patients at diagnosis were reported by the diagnosing doctor on a standardized form. Level of ascertainment was estimated at 80-90%. RESULTS: Amongst all incident cases (n = 8012), 74% was diagnosed with type 1 diabetes. The mean annual incidence rate of type 1 diabetes was 12.7/100,000, in men 16.4/100,000 and in women 8.9/100,000. The incidence of type 1 diabetes decreased slowly by increasing age but was in all age groups higher in men, yielding an overall male/female ratio of 1.8. In both genders the incidence of type 1 diabetes decreased in average of 1.0% per year. A seasonal pattern with significantly higher incidence during January-March and lower during May-July was seen in both genders. CONCLUSIONS: A clear male predominance of type 1 diabetes was seen in all ages. The temporal trend and the seasonal pattern was similar in men and women. Hence, internal factors related to the gender rather than differences in the exposure to environmental factors seem to explain the consistent male-female bias in the postpubertal risk of developing type 1 diabetes.

 • 1167866. Östman, J
  et al.
  Samuelson, Gösta
  Starkare insulin från första april 19871986In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 83, no 43, p. 3615-3616Article in journal (Other academic)
 • 1167867.
  Östman, Jan-Ola
  Helsingfors universitet.
  Constructions as cross-linguistic generalizaions over instances: Passive patterns in contact2018In: Constructions in contact: Constructional perspectives on contact phenomena in Germanic languages / [ed] Hans C. Boas & Steffen Höder, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2018Chapter in book (Refereed)
 • 1167868. Östman, Jan-Ola
  et al.
  Ekberg, Lena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Invandring och ambivalent grupptillhörighet på landsbygden i Svenskfinland2016In: Svenskan i Finland 16 / [ed] Jaana Kolu, Mikko Kuronen, Åsa Palviainen, Jyväskylä: University of Jyväskylä , 2016, p. 167-184Conference paper (Refereed)
 • 1167869.
  Östman, Jan-Ola
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Verschueren, JefUniversity of Antwerp.
  Handbook of Pragmatics. 21st Annual Installment2018Collection (editor) (Refereed)
 • 1167870.
  Östman, Jesper
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  It's All in the Brain: A Theory of the Qualities of Perception2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation concerns the location and nature of phenomenal qualities. Arguably, these qualities naively seem to belong to perceived external objects. However, we also seem to experience phenomenal qualities in hallucinations, and in hallucinations we do not perceive any external objects. I present and argue for a theory of the phenomenal qualities, "brain theory", which claims that all phenomenal qualities we experience are physical properties instantiated in the brain, regardless of whether they are experienced in veridical perceptions or in hallucinations.

  I begin by more carefully identifying the phenomenal qualities, discussing how they are related to "qualia" and "phenomenal character". Then I present brain theory, and investigate its implications for the perceptual relations we stand in to external objects, noting that it is mostly neutral. I also compare brain theory to a similar theory of perception advocated by Bertrand Russell. Next, I provide an overview over the competing theories of phenomenal qualities, and relate them to theories of perception, such as representationalism, qualia theory, sense data theory and disjunctivism.

  The majority of my argumentation for brain theory focuses on arguing that the phenomenal qualities are instantiated in the brain, rather than on arguing that they are physical properties. Instead, I largely assume physicalism. However, even independently of the physicalism assumption, I show that we have reason to believe that phenomenal qualities are experienced in hallucinations, and that qualities experienced in hallucinations are instantiated in internal objects, such as our brains or sense data. In the first step towards this conclusion I argue that theories which deny that phenomenal qualities are experienced in hallucinations face serious problems. In the next step I argue that theories which deny that phenomenal qualities experienced in hallucinations are instantiated in internal objects face serious problems. Finally, an important part of the argumentation is my replies to objections against brain theory, including common sense objections and the "observation objection". From these conclusions, together with the physicalism assumption, I infer that we have reason to believe that brain theory is true about hallucinations. On this basis, I then argue, through a generalizing argument, that the same is the case for veridical perceptions.

 • 1167871.
  Östman, Jimmy
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Olsén, Henrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  EEX2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Projektet EEX är inom genren Exertainment och syftar till att få träning att bli roligare/intressantare i t ex en grafisk miljö.
 • 1167872.
  Östman, Joel
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics.
  Mårtensson, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics.
  Ledtidsreducering genom värdeflödeskartläggning: Fallstudie på Humm Kombucha2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Organizations striving to grow competitive in the market must today achieve or maintain high productivity, produce the right products, in the right quantity at the right time with high delivery precision to cope with it. By applying effective improvement tools, organizations can reduce lead times, thus achieving higher productivity and quality, which in the long run contributes to lead-time reduction and cost savings. Shorter lead times are today an efficiently competitive weapon, where organizations that hold this can respond faster to market demand and increase customer satisfaction. Over the years, there have been many improvement tools that manufacturing industries can use to reduce lead times. At present, there are few completed and published studies on the use of enhancement tools in just breweries. The purpose is to investigate whether breweries which are a process industry can embrace manufacturing industries' improvement tools and achieve its effects that contribute to lead-time reduction.The methodology that has been the basis for this study is an explanatory case study. Based on this methodology, an approach has naturally arisen, which is a deductive approach. In order to answer the purpose and questions, interviews were conducted which consisted of qualitative semi structured questions, observations in production and measurements of each process step at Humm Kombucha in Gavle. Based on the secondary literature study, improvement tools have been developed that have been successfully used to reduce lead times in manufacturing industries The conclusion that can be established is that breweries can embrace improvement tools and their effects adapted to manufacturing industries. The study has developed improvement suggestions and improvement tools that Humm Kombucha can use in production to eliminate bottlenecks, which in turn reduces lead times.

 • 1167873.
  Östman, Johan
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Aids efter medieapokalypsen1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Förliggande uppsats avhandlar hur aids kan skildras i massmedier i dag. Delar ur en dokumentärfilm samt en artikelserie om tolv texter undersöks. De slutsatser som kan dras utifrån analyserad empiri, i skenet av diskuterad teori, är främst att aids förefaller cementeras spatialt hos de Andra och temporalt i imperfekt: Sjukdomen har i texterna dels förpassats till invandrare, främmande kontinenter och socialt utslagna, dels sorterats in bredvid till exempel spetälskan, svarta döden och koleran i västvärldens pestarkiv. I mitten av åttiotalet rådde aidshysteri i en västvärld som, när allt kommer omkring, sett sig väl förskonad från epidemin. En utgångspunkt är att denna hysteri till stor del har varit medialiserad. Från denna utgångspunkt redovisas och diskuteras ett relativt brett urval av teoretiska perspektiv - diskursanalytiska, medicinsociologiska, idéhistoriska och modernitetsteoretiska - som tillsammans utgör en nödvändig språngbräda för den egna analysen att utgå från.
 • 1167874.
  Östman, Johan
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Aids, risk och diskursen om Afrika: En kritisk analys av faktaprogram och dokumentärfilmer i SVT och TV4, 1985-20012002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen frågar sig hur den implicita betraktaren positionerats inför aidsrisken i svensksända reportage, faktaprogram och dokumentärfilmer som behandlar ämnet. Dessutom ställs frågan om vilka mer övergripande betydelsesystem som ges uttryck i detta samtal. Undersökningen placerar sig därmed bland andra kritiskt tolkande ansatser till den medierade konstruktionen av hiv och aids. Analysen identifierar och lyfter fram en diskurs om ”afrikansk aids” ur ett totalurval av dokumentärfilmer, reportage och faktaprogram som sänts i SVT och TV4 mellan 1985 och 2001. Undersökningen kan sluta sig till att 1) konstruktionen och positioneringen av en implicit västlig mottagare i riskzonen innan 1990; 2) ett tidigt virologiskt tolkningsföreträde till sjukdomskomplexet; 3) etablerade föreställningar om Afrikas ”promiskuösa” kultur och kontinentens ”naturligt” bördiga jordmån för virusmutationer; och slutligen 4) vissa aspekter av en hårdragen dokumentärrealistisk berättarstrategi samverkat och skapat en kraftfull symbolisk marginalisering av Afrikas aidssituation. En marginalisering som först under slutet av nittiotalet tycks utmanas i det dokumentära samtalet.
 • 1167875.
  Östman, Johan
  Örebro University, Department of Humanities.
  Border journalism and the articulation of national horizons2007In: Ideological horizons in media and citizen discourses: theoretical and methodological approaches / [ed] Birgitta Höijer, Göteborg: Nordicom , 2007, p. 75-93Chapter in book (Other academic)
 • 1167876.
  Östman, Johan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Information, expression, participation: how involvement in user-generated content relates to democratic engagement among young people2012In: New Media and Society, ISSN 1461-4448, E-ISSN 1461-7315, Vol. 14, no 6, p. 1004-1021Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A number of studies have linked citizens’ involvement in user-generated content (UGC) on the internet to democratic engagement. Whereas previous research implies a view of UGC involvement as the processing of political information, this study conceptualizes and operationalizes UGC involvement in terms of a distinct audience experience based on expressivity, performance and collaboration. Analysis of survey data from Swedish adolescents in the 13–17 age range shows that UGC involvement predicts offline as well as online political participation. In contrast to informational media use, however, UGC involvement is negatively related to political knowledge. The findings are compatible with recent theories suggesting that the expressive, performative and collaborative features of UGC involvement can promote political participation. Implications of the findings for youth democratic engagement are discussed.

 • 1167877.
  Östman, Johan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Journalism at the borders: the constitution of nationalist closure in news decoding2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation is a contribution to the social analysis of nationalism. Its disciplinary context comprises the field of empirical studies that explore how forms of mediated quasi interaction can function in processes of reproduction and transformation of nationality. The study poses the question of how news journalism can establish national frames of reference within which social reality is made meaningful by citizens.

  The research design facilitates a novel contribution to a field of research that is largely dominated by analyses of media output. Two distinct but intertwined domains are empirically studied: news as a form of discourse and the moment of news decoding as a form of social interaction between readers and texts.

  The results from the empirical studies show that phenomena deemed undesirable by the prevailing moral order tend to be symbolically expelled from the national community that news audiences recognize as their own. As a conclusion, two sets of structures and mechanisms are identified as generative of this logic. Their joint articulation in news decoding can establish nationalist closure of meaning by connecting morality to nationality.

  First, certain established interpretive repertoires can be brought into play in the moment of decoding. These function ideationally to depict other nations and ethnic minorities pejoratively. Thus they indirectly give meaningful content to the nation and its majority population. The invocation of such frameworks of meaning tends to employ discursive resources from the news domain itself. This is a feature that ultimately reveals the subordination of news reception to elite news journalism as a knowledgeable institution.

  Second, as a textual system, news discourse can function interpersonally to establish a configuration of identities and relations between itself, the news consumer and other institutions and actors in society. In accordance with this configuration, the audience can incorporate the position of being citizens (in a moral sense) and national members (in a geopolitical or an ethnic sense). The character of these identities and relations is an effect of news journalism being an inherently national institution, and of the normative presuppositions built into the structure of news values itself.

 • 1167878.
  Östman, Johan
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Molecular Biology (Faculty of Medicine).
  Mechanisms involved in amyloid induced cytotoxicity2005Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Amyloidoses comprise a group of diseases where normal or mutated protein precipitates into amyloid fibrils. The deposition of fibrils causes dysfunction of organs and toxicity to nervous tissue. Up to date, 24 different proteins and peptides are known to be able to form amyloid fibrils. The most well known are Amyloid beta peptide and Prione protein causing Alzheimer’s disease and Creutzfeld Jacob’s disease respectively.

  The aims of this thesis were to investigate the structural properties of cytotoxic amyloid and examine the mechanisms involved. The model protein mostly used in the studies was the plasma protein transthyretin (TTR). Familial Amyloidotic Polyneuropathy (FAP) is a hereditary, autosomal-dominant neurodegenerative disease caused by point mutations in the TTR gene. One of the most common variants of FAP is a mutation in position 30 where alanine is exchanged for methonine. This gives rise to “Skellefteåsjukan” in Sweden.

  TTR is secreted into the plasma as a tetramer. Point mutations destabilize the tetramer leading to disassembled monomers, which undergo partial denaturation as an initiation step to aggregation and amyloid fibril formation. In vivo amyloidogenesis takes a long time and does not occur until late in adult life. Most of the clinical TTR mutations do not form amyloid in vitro under physiological conditions. We have created amyloidogenic TTR mutants that are prone to aggregate and form fibrils under physiological conditions. This provides us with a model system on the cellular level for studies of the mechanisms of amyloid associated cytotoxicity as we can control the aggregation process and capture defined stages in the TTR amyloidogenic pathway.

  We used Atomic Force Microscopy (AFM) to follow the morphology of aggregates during fibril formation. Initially, amorphous aggregates were formed that subsequently matured into fibrillar structures, denoted protofilaments. This observation was interpreted as an optimisation of ß-strand registers. In addition we identified a correlation between the presence of early-formed aggregates of TTR and cytotoxicity. The toxic response was mediated via an apoptotic mechanism.

  We were not able to more carefully determine the structure and size of the toxic TTR species. To address this problem we turned to another amyloidogenic protein, equine lysozyme (EL). Intermediate samples corresponding to the aggregation and growth phase of amyloid fibrils of EL were collected. These samples were subjected to cytotoxicity assays as well as monomeric starting material and mature amyloid fibrillar species. The results clearly showed that the soluble oligomers were cytotoxic in contrast to the monomers and fibrils. Our data indicate that the toxic properties of the oligomers are size dependent.

  In this thesis we asked the question whether all mutated forms of TTR can be expressed and secreted or if there is a selection against the most aggressive mutations in vivo? We transfected hematopoetic K562 cells with wild type or mutant TTR, with or without the N-terminal signal peptide, responsible for secretion, to generate both extra- and intracellular TTR. We show that the post-translational quality control of the cells does not allow intracellular mutant TTR outside the secretory pathway, possibly due to the cytotoxic effects, while translocated to the secretory pathway made it escape the quality control permitting secretion and amyloid formation outside the cells.

  We have further analyzed the cytotoxic mechanisms induced by TTR oligomers with a focus on intracellular apoptotic signalling pathways. We show that TTR oligomers bind to the surface of the target cells but are not taken up, that is in contrast to mature fibrils that do not bind them at all. The apoptotic response occurred in a caspase-independent and a free radical dependent way.

 • 1167879.
  Östman, Johan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences. National Agency for Special Needs Education and Schools, Härnösand, Sweden.
  The Influence of Media Use on Environmental Engagement: A Political Socialization Approach2014In: Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, ISSN 1752-4032, E-ISSN 1752-4040, Vol. 8, no 1, p. 92-109Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Current research suggests that the media play an important part in informing and engaging citizens in environmental issues. Building on these findings, this study adopts a political socialization approach to citizens' involvement in everyday-life pro-environmental behavior. Multivariate analysis of recent survey data from Swedish adolescents (N = 1148) demonstrates direct as well as indirect relationships between frequency of news media use, talk about environmental issues with parents and peers, and extent of pro-environmental behavior. The findings are consistent with the notion that news media use promotes behavior by raising awareness of environmental issues. The results are also discussed in terms of a citizen-communication framework according to which interpersonal communication translates environmental information gleaned from news sources to adolescents' everyday-life reality, thereby motivating pro-environmental behavior. Future directions for examining causal mechanisms in more detail are discussed.

 • 1167880. Östman, Johan
  Vibrationssensor i vagnsmiljö2005Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 1167881.
  Östman, Johan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  When private talk becomes public political expression: examining a practice-field hypothesis of youth political development2013In: Political Communication, ISSN 1058-4609, E-ISSN 1091-7675, Vol. 30, no 4, p. 602-619Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous research indicates the importance of interpersonal communication in the political socialization process. Investigations of political talk have mostly been restricted to frequency, and the theorizing of its effects centered on cognitive outcomes such as knowledge and ideological identification. This study examined the part played by private political talk in promoting expressive forms of political participation among adolescents. Recent survey panel data from Swedish 13–18-year-olds were analyzed. Results showed that frequency of private political talk predicted the extent of public political expression even when self-selection and previous levels of political expression were accounted for. Data offered some support for an expected interaction of private political talk and political interest in predicting public expression. The overall findings are consistent with the theoretical idea that political talk offers adolescents opportunities to enact participation in safe settings, and that this is a mechanism that can explain why talking about politics is favorable for political development during adolescence.

 • 1167882.
  Östman, Johan
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ekström, Mats
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Information, entertainment and civic orientation among adolescents: exploring differential effects of media use2011Conference paper (Refereed)
 • 1167883.
  Östman, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography.
  Förtätning och grönstruktur i en tid av urbanisering: Strategier i kollision?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Although the world is facing major climate changes and science shows the importance of urban green structure in order to handle these changes, it seems to be subordinate in urban planning. For that reason, the aim of this thesis is to illustrate the problems associated with the concepts of densification and green structure in the context of growing cities. 

  By making a case study of Örebro municipality, one of Sweden’s largest cities and one of the fastest growing ones, the purpose is to describe the ongoing process of densification in combination with green structure planning. This is done by identifying the municipality densification strategies and chart their distribution by categorizing newly built residential buildings and relate the result to the intentions. Furthermore, the purpose is to understand how the green structure that is being occupied is being into account and discuss the contemporary process.

  Science shows a gap concerning how green structure strategies are being implemented in strategies of densification. Besides, the national authority for housing, building and planning (Boverket) request an evaluation of what types of priorities that is done during the densification process of the Swedish municipalities. Hence, in order to answer these questions a literature study and a spatial GISanalysis was made. 

  The result shows that Örebro municipality has a strategy that aims to control the densification process by categorize different types of methods. The GIS-analysis displayed a pattern of newly built residential buildings categorized by the types of methods found in the densification strategy. Generally, the outcome seems to follow the intentions of the strategy even though the majority are built on green structure. At the same time the strategies that seeks to compensate the loss of green structure are not fully implemented in the standardized planning process. 

 • 1167884.
  Östman, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  När barn utmanar: En undersökning av hur förskolepedagoger bemöter barn som utmanar2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to increase the understanding of how preschool teachers act in risk situations that arise in the meeting with children who challenges them. The study was based on eight observation occasions by three preschool teachers working with children aged two to five years.Three of these children are more challenging than others. The results show that they have an idea of the child is not the owner of its problems. They adapt responses in hazardous situations for what the kids need.

 • 1167885.
  Östman, Johnny R.
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Müllner, Elisabeth
  Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Eriksson, Jan
  Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Kristinsson, Hjalti
  Uppsala university, Sweden.
  Gustafsson, Jan
  Uppsala university, Sweden.
  Witthöft, Cornelia M.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Bergsten, Peter
  Uppsala university, Sweden.
  Moazzami, Ali A.
  Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Glucose Appearance Rate Rather than the Blood Glucose Concentrations Explains Differences in Postprandial Insulin Responses between Wholemeal Rye and Refined Wheat Breads—Results from A Cross-Over Meal Study2019In: Molecular Nutrition & Food Research, ISSN 1613-4125, E-ISSN 1613-4133, Vol. 63, no 7, p. 1-9, article id 1800959Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Scope: Ingestion of rye bread leads to lower postprandial plasma insulin concentrations than wheat bread ingestion, but most often not too different glucose profiles. The mechanism behind this discrepancy is still largely unknown. This study investigates whether glucose kinetics may explain the observed discrepancy. Methods and results: Nine healthy men participated in a crossover study, eating 50 g of available carbohydrates as either refined wheat (WB) or traditional wholemeal rye bread (WMR) during d-[6,6- 2 H 2 ]glucose infusion. Labeled glucose enrichment is measured by an HPLC-TOF-MS method. The calculated rate of glucose appearance (RaE) is significantly lower after ingestion of WMR during the initial 15 min postprandial period. Additionally, the 0‒90 min RaE area under the curve (AUC) is significantly lower after ingestion of WMR, as is plasma gastric inhibitory polypeptide (GIP) at 60 and 90 min. Postprandial glycemic responses do not differ between the breads. Postprandial insulin is lower after ingestion of WMR at 45 and 60 min, as is the 0‒90 min AUC. Conclusion: Ingestion of WMR elicits a lower rate of glucose appearance into the bloodstream compared with WB. This may explain the lower insulin response observed after rye bread ingestion, commonly known as the rye factor. © 2019 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

 • 1167886. Östman, Josef
  Evaluation of VPA Filtration Tests to Determine Relevant Scale-up Factors2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the mining industry dewatering by vertical plate airblow (VPA) filtration is commonly used as a last stage before shipping or producing agglomerates of the concentrate. The installations of VPA filters worldwide by Metso Minerals have led to a growing demand for on-site dewatering test work and, in order to do so, Metso Minerals has developed a new pilot scale pressure filter, the VPA04. Several test units have been produced and will be placed on different continents to be easily available for customers around the world. Before the VPA04 filters are shipped, an evaluation of the VPA04 filter is needed. This has led to this master thesis. The aim of this thesis has been to evaluate the pilot filter and develop a new scale-up approach for the VPA filters at Metso Minerals in Sala.The focus of the scale-up is between three different chamber sizes (33, 42 and 53 mm) and between laboratory, pilot and full-scale VPA filters. An experimental approach was developed from a literature survey and experiences provided by Metso. The approach was consider dolomite, lead and a zinc concentrate on laboratory (LabVPA) and pilot scale with full-scale samples for the lead and zinc concentrate. A material characterisation was made on each material and a determination of the residual moisture content distribution over the filter cake on the VPA04 was made. The scale-up was developed for the effective filling time, air blowing time and the dry cake density (kg/l) using three different models, a linear-, exponential- and an implicit additive moisture model.The results from determination of the residual moisture content on the VPA04 showed higher moisture content in the centre of the filter cake and further up close to the feed inlet. This was performed with dolomite and is probably true for other materials.The results of the dry cake density showed a loss of 5 to 11 % between the LabVPA and the full-scale filter, where a factor of 0.95 and 0.89 was established in a linear model for the lead respectively zinc concentrate. The verification and validation showed a very low spread and the factors are considered as reliable to be used for scale-up between the machines and the chambers.The verification of the scale-up models for the effective filling time showed a small spreading for each material and the models were validated between the chambers and the machines with limited amount of measured values. The conclusion is that the scale-up factors should be used with precautions between different equipment sizes and chambers as the filling time is very short on the LabVPA using the lead concentrate. A rule of thumb having a filling time shorter than 2 minutes, the sizing is set to 2 minutes and a scale-up factor of 1.26 is implemented to be used after 2 minutes of effective filling time on the LabVPA to reach the full-scale filling time.The analyse of the three models for scale-up of the air blowing time showed a good fit in the verification. However the validation of the models in other datasets showed a spreading of the measured values for the lead concentrate with a slightly better fit and consistency for the zinc concentrate. The moisture model turned out to have the best fit and to be most suitable for scaling- up the air-blowing for both the materials with a moisture model factor of 1.3 to 2 % between the LabVPA and full-scale filter for the zinc and lead concentrate, respectively.However, the general conclusion is that the filter machines appear to give slightly different results due to the variation in design, feeding procedure and filtration area. The results of VPA04 showed higher correlation with the full-scale for all investigated variables than the LabVPA did. The main reason is the similarity in the design between the pilot and full-scale filters.

 • 1167887.
  Östman, Josephine
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Biology Education Centre.
  Hännestrand, Jenny
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Biology Education Centre.
  Fridlund, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Biology Education Centre.
  Svedlindh, Elon
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Biology Education Centre.
  Littbrand, Lovisa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Biology Education Centre.
  Elgh, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Biology Education Centre.
  Jakobsson, Jenny
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Biology Education Centre.
  Hållbar proteinrening för framtiden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1167888.
  Östman, Karin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  En jämförande studie av demokratins konsolidering i Brasilien och Uruguay2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1167889.
  Östman, Karin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Fjällkommunernas syn på problematik kring överlappande markrättigheter2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1167890.
  Östman, Karin
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Inventering av lackeringsanläggningar1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 1988 genomförde Länsstyrelsen en tillsynskampanj av fasta lackeringsanlägningar inom Gävleborgs län.

  Tillsynskampanjen motiverades av de förhållandevis stora miljöproblem lackeringsanlägningar ofta medför, de relativt dåliga kunskaperna om varje enskild lackeringsanläggning som fanns samt behovet av en likartad bedömning av anläggningarna och deras miljöproblem. Totalt besöktes 28 lackeringsanlägningar i länet. Av dessa har 23 huvudsakligen lackering av metallprodukter, fyra huvudsakligen träprodukter och en både och.

 • 1167891.
  Östman, Katja
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå University School of Restaurant and Culinary Arts.
  Morgondagens hotelldirektör: Vilka ledaregenskaper behövs2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 1167892. Östman, Katrin
  et al.
  Bergh, Anders
  Mattsson Sydner, Ylva
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Mat för äldre2007Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1167893.
  Östman, Klara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Neutral or not?: A study of gender (in)equality in the use of professional terms in English.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Jenny Cheshire, current editor in chief of

  Language in Society, stated that there is a bias of masculine terms and referents in the English language (1985, p. 22). This poses a problem, both linguistically and socially, and conscious language reforms need to be imposed in order for the bias to drastically be countered (1985, p. 22). In the past decades, gender-neutral terms, such as chairperson has been gaining ground in English, particularly in business discourse, and are contributing to create a more gender-neutral language. According to Cheshire (2008), media discourse is enormously influential (p.9) in the way we communicate, and this study investigates patterns in the use of chairperson and salesperson, as well as historically male professions priest and manager and female professions nurse and secretary. The data for this study is taken from the TIME Magazine Corpus. The results of this study show that masculine gender collocates appear commonly with the historically female professions and conversely for the historically male professions which appear more often with feminine collocates. Furthermore, through analysis of 1,000 instances of the terms in the corpus, it is noted that there are differences as to how the professions are connected with other words as well. Sexuality, nationality and physicality are ways in which the collocates of the terms differ. It is noted that, over time, there have been both increases and decreases in how gender collocates appear with the terms and that the frequency in usage of the feminine, masculine and gender-neutral terms have all been noted to vary in usage over the past century in the selected discourse.

 • 1167894.
  Östman Kornefalk, Ellen
  Södertörn University College, Lärarutbildningen.
  Läraren Vs. Tekniken: en undersökning om lärares förhållningssätt till tekniken i undervisningen2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of technology in today's society is frequent and often necessary, but how, when and where are we supposed to learn how to use it? And if it is such a big and important part of our society, then why don’t teachers get more training in how to use the technology? The purpose of this paper is to examine whether teachers attitudes to technology affects their use of technology in their teaching. In school technology can be a complementary to other material, if teachers have the necessary skills to use technology in a pedagogical way. I have chosen to do a qualitative study in form of interviews and observations at a school outside of Stockholm. The results show that both school and teachers must want to work with technology if anyone will be getting something out of it. If schools invest a lot of money on technology that teachers can’t use, it is as bad as if the teachers would be in possession of all knowledge in the world but not be able to convey it. Schools must do more than just buy technology, they must give the classrooms enough computers so that several students can work at the same time, and they must have a functioning support and give the teachers necessary training in how to use it with their students. The teachers in this study said that there are several advantages and disadvantages of the use of technology in teaching. The advantages are that access to technology are fun for students and can often help them in different ways, the disadvantages are poor quality computers and the time it takes for the teachers to work with technology. During observations I could see that students who work together through technology enlisted help of each other, while students who work with books, completely forget the student who sits next to them and go directly to the teacher to get answers to their questions. Technology is here to stay and we must therefore adapt to it accordingly.

 • 1167895.
  Östman, Kristina
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå School of Architecture.
  Center Mellan Unga2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1167896.
  Östman, Kristina
  et al.
  KTH, School of Electrical Engineering (EES), Electric Power Systems.
  Hesamzadeh, Mohammad
  KTH, School of Electrical Engineering (EES), Electric Power Systems.
  Pricing electric-power transmission: The Swedish methodology and a new approach2013In: 2013 4th IEEE/PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT EUROPE), IEEE , 2013, p. 6695429-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Electricity systems are changing rapidly worldwide, and transmission pricing needs to adapt. As renewable energy production increases, it is vital that the costs for transmission are recovered while recognising the special characteristics of different energy sources. In this paper, a new transmission pricing approach is presented and compared to the approach currently used in Sweden. By calculating nodal transmission tariffs based on marginal transmission costs and incorporating uncertainty in demand and generation, the new approach caters for a changing electricity system. To assess their impacts on renewable energy production, the two methodologies are applied to a case study mimicking the Swedish system with an increased wind power penetration. The results show that location and generation type can strongly influence the transmission tariffs, and that charging renewable energy producers less could be a least-cost option.

 • 1167897.
  Östman, Kristina
  et al.
  KTH, School of Electrical Engineering (EES), Electric Power Systems.
  Hesamzadeh, Mohammad
  KTH, School of Electrical Engineering (EES), Electric Power Systems.
  The suitability of current transmission pricing systems for increased renewable energy production2013In: 2013 IEEE Power and Energy Society General Meeting (PES), IEEE , 2013, p. 6672674-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  As renewable electricity generation increases around the world, transmission networks are forced to adapt. The growing need for balancing services and long transmission distances lead to increased costs, which somehow need to be recovered. This paper considers the transmission pricing methodologies in four countries and assesses them against optimal pricing methodologies as defined in academic literature. The countries Australia, Spain, Great Britain and Sweden, with their different renewable energy potential and energy policies, provide a suitable snapshot of transmission pricing today. While they boast different levels of maturity, none of the methodologies fulfill all identified conditions for effective transmission prices with increased amounts of renewable electricity.

 • 1167898.
  Östman, Kristina
  et al.
  KTH, School of Electrical Engineering (EES), Electric Power Systems.
  Hesamzadeh, Mohammad Reza
  KTH, School of Electrical Engineering (EES), Electric Power Systems.
  Transmission pricing in interconnected systems - A case study of the Nordic countries2014In: ENERGYCON 2014 - IEEE International Energy Conference, IEEE Computer Society, 2014, p. 1480-1486Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  With renewable energy production increasing around the world, there is a growing need for interconnection to balance intermittent supply. This cross-border trade of electricity requires navigating in multiple regulatory regimes and market designs, not least when it comes to transmission pricing. By considering the Nordic countries as a case study, this paper investigates the impact of different transmission pricing regimes on investment decisions for renewable energy production. A generation expansion problem for wind power is simulated with the current transmission prices in Sweden, Finland, Norway, and Denmark applied, along with a baseline case with no transmission pricing differences, to achieve a quantitative comparison. The importance of coherent transmission pricing is demonstrated through the large discrepancy in wind power investments resulting from the two cases studied.

 • 1167899.
  Östman, Kristoffer
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Industriellt inspirerad A-projektering med parametriserade rumsobjekt: En studie över hur projekteringen kan gå från ETO-processer till processer grundade på masskundsanpassning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The digital wave that has engulfed the construction industry has in many ways changed how consultants work. The new working methods have created new conditions and opportunities for how architectural planning in construction can be conducted. Traditional planning is a project-oriented ETO process that can be compared with manufacturing of complex one-of-a-kind products (Jensen, 2014). Many consultants' business models based on the process gets criticized for not encouraging the reuse of solutions or development of their ways of working (Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström, 2015).

  In the manufacturing industry, processes based on the concept of mass customization are used. The purpose of these processes is to improve the flexibility of the final product, at the same time as the standardization and economies of scale is preserved in the components (Jensen, 2014). Modularization and configuration is central within mass customization. These concepts along with automation formed the basis of the study. The concept intended to incorporate these influences into traditional A-planning, is called room objects. Room objects are parametrically driven objects that collect furnishings and equipment as modules in a BIM environment. In this study the room objects has been developed as products families with the intention and ability to meet the underlying needs (Jiao, Simpson, & Siddique, 2007). The needs consisted of room layouts gathered from reference projects and regulations and have been identified through case studies. The needs have then been revised in stages to ultimately result in the design parameters used in the construction of the room objects. In this thesis, the development of the room objects has been delimited against WC environments.

  The technical use of the objects has been studied within the concept room objects. The result of the study is presented as a methodology for the use and management inside Autodesk Revit. A big part of the use consists of various tools in the form of scripts developed in the software Dynamo. The tools allow some operations within the use, and thus within the planning, to be automated. They also enable the creation of configurators outside of Revit that facilitates the configuration of the room objects.

  The analysis and evaluation of the flexibility and usability showed of the room objects, shows that room objects as concept has the potential to work in the phase of A-planning. The flexibility and modularity of the room objects could within the context of the work meet 97 % of the designs given by reference projects and 100% of the designs given by the regulations. The limits of the adjustment possibilities are situated in complex room shapes that require an advanced parametric basis. The usability of the objects appeared to be limited by technical knowledge. The configuration of the room objects requires an insight of the parametric construction. The modification of the room objects requires the user to possess an understanding of parametric modelling at family level in Revit. The alteration of the scripts demands knowledge of visual programming. The potential is there to solve or manage these limitations through technical means and suitable project organization.

  How the concept can be implemented purely in terms of the process should be further investigated. In this study, there has been a discussion of how the project group can be organized in order to fully utilize the benefits room objects can bring in terms of time savings, experience feedback and quality assurance.

 • 1167900.
  Östman, L.
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Goobar, A.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Mörtsell, E.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Looking at Quasars Through Galaxies2006In: Astronomy and Astrophysics, ISSN 0004-6361, E-ISSN 1432-0746, Vol. 450, no 3, p. 971-977Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Observations of quasars (QSOs) shining through or close to galaxies offer a way to probe the properties of the foreground matter through dust extinction and gravitational lensing. In this paper the feasibility of measuring the dust extinction properties is investigated using the backlitting of QSOs. We test our method to search for QSOs affected by intervening extinction, by matching the coordinates in the SDSS QSO DR3 catalogue with the New York University Value-Added Galaxy Catalog. In total, 164 QSO-galaxy pairs were found with a distance of less than 30 kpc between the galaxy centre and the QSO line-of-sight at the galaxy redshift. Investigating the QSO colours with multiband SDSS photometry, two pairs with galaxy redshifts z < 0.08 were found to be particularly interesting in that the QSOs show evidence of heavy Galactic type extinction with at very large optical radii in the foreground spiral galaxies. With the available data, it remains inconclusive whether the two pairs can be explained as statistical colour outliers, by host extinction or if they provide evidence of dust in the outskirts of spiral galaxies. Deeper galaxy catalogues and/or higher resolution follow-up QSO spectra would help resolve this problem. We also analyse five QSOs reported in the literature with spectroscopic absorption features originating from an intervening system. These systems are at higher redshifts than the other two and we find in most cases significantly lower best fit values of RV. The wide range of preferred values of RV found, although affected by substantial uncertainties, already indicates that the dust properties in other galaxies may be different from the Milky Way. Furthermore, the available data suggest a possible evolution in the dust properties with redshift, with lower RV at high z.

23355233562335723358233592336023361 1167851 - 1167900 of 1177956
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf