Endre søk
Begrens søket
12345 101 - 150 of 216
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Johansson, Joakim
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Två kritiska diskussioner- en retorisk studie av argumenten i debatten om fildelning2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 102.
  Johansson, Malin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Kinnekulle det blommande berget : En studie om platsimage och platsmarknadsföring2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 103.
  Johansson, Marie
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Den trygga staden?: En studie om kvinnors upplevda otrygghet när de vistas i det offentliga rummet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 104.
  Jäppinen, Anna
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Att lära sig eller att bli lärd: hur ett datorprogram i argumentation blev till2007Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en beskrivande och reflekterande studie över ett kombinerat demonstrations- och intervjuprogram. Programmet programmerades och användes i syfte att förbereda utvecklingen av ett datorprogram som ska lära ut och träna argumentation.

  Studien beskriver hur intervjuprogrammet konstruerades med avseende på teorier från retorik och pedagogik, samt resultat därur. Avslutningsvis diskuteras processen och potentialen i att skapa ett program som skulle kunna ligga till grund för ett personligt kunskapande, ett argumentationsprogram.

  Sammanfattning;

  Tekniker för argumentation tränas inte naturligt i skolorna, inte heller i vardagen. Successivt lärs argumentation på olika vis, självständigt eller genom andra. Man lär sig eller blir lärd. Intervjuprogrammet gav tydliga signaler om hur ett argumentationsprogram bör utformas för att tala till användaren på ett så tydligt och personligt vis som möjligt.

  Slutdiskussionen redogör för vad ett sådant argumentationsprogram skulle kunna innebära för användaren. Ett eventuellt argumentationsprogram kommer att lära ut en stabil, lite förenklad grund, som ger användaren fem tydliga topiker och träning i att använda dem. Verktyg som senare och i andra situationer kan tillämpas vid argumentation.

 • 105.
  Jäppinen, Anna
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Partesmodellen ett utvecklande redskap, för personer som har högfungerande autism eller Aspergers syndrom2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en komparativ studie av retorik och pedagogik vid högfungerande autism och Aspergers syndrom, med retorisk kommunikationsteori som plattform.

  Den undersöker om retoriska mallar kan vara bra verktyg och därmed skapa möjligheter till eget kunskapande för personer som har funktionshindret.

  Slutsatsen är att;

  Partesmodellen borde kunna användas för att utöka mängden strategier de personer som har högfungerande autism eller Aspergers syndrom behöver för att bli förstådda och för att förstå. Likt schema, sociala berättelser och seriesamtal, de pedagogiska hjälpmedel som används idag.

 • 106.
  Karlsson, Ann-Marie
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Topiker i vargdebatten: är det möjligt att hitta gemensamma utgångspunkter?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 107.
  Kvarnbrant, Alexandra
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  "Yes, we can!": En studie av retoriken i Barack Obamas tal med särskild tonvikt på topos "personlig bakgrund"2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att genom en analys av tre tal undersöka på vilket sätt USA:s president Barack Obama använder sig av berättelser om sin familj och sin bakgrund i sina tal för att försöka stärka sitt ethos. Uppsatsen har tre huvudsakliga frågeställningar: När i talen pratar Obama om sin familj och bakgrund? Vad i dessa berättelser kan höja Obamas ethos och skapa förtroende för honom? Vilka retoriska grepp använder Obama för att försöka få så många som möjligt att känna att de har något gemensamt med honom?

   

  Det material som analyseras i uppsatsen är tre tal framförda av Barack Obama. Det är det presentationstal (The Keynote Speech) som han höll på Demokraternas konvent 2004 när John Kerry skulle nomineras till presidentkandidat, det tal Obama höll om sin pastor när denne uttalat sig rasistiskt om vita (A More Perfect Union) samt det segertal han höll i Grant Park i Chicago 2008 då det stod klart att han blivit vald till USA:s 44:e president. Dessa tre tal har valts ut som analysmaterial då de dels rent kronologiskt speglar olika tidpunkter och avsatser i hans karriär och dels visar på tre olika sammanhang, ett då han egentligen presenterar en annan person (Keynote Speech) men ändå lyckas göra det även till ett presentationstal av sig själv, ett där han snarare ger ett slags försvarstal (A More Perfect Union) och ett som är mer präglat av glädje och förhoppning (The Victory Speech).

   

  Den teori som presenteras i uppsatsen rör framför allt ethos, den retoriska situationen och topikläran, men en kortare genomgång av den klassiska retorikens tre talgenrer, partesläran, publikbegreppet och presidenttal genomförs även. Vad gäller uppsatsens metod utgörs den av en kombination av olika metoder då det inte finns någon enskild metod som är ultimat för uppsatsens syfte. De metoder som använts är delar av Maria Karlberg & Brigitte Mrals analysmodell från Heder och påverkan, nämligen kontext-, stil- och dispositionsanalys, ordvalsanalys enligt Roderick P. Hart samt en narrativ analysmetod utifrån Sonja K. Foss bok Rhetorical Criticism – Exploration and Practice.

   

  Vad gäller de slutsatser som kan dras är två tydliga retoriska grepp som Obama använder sig av de värdeladdade orden och kodorden. Det finns ett överskott av positiva termer i de analyserade delarna av talen och det är knappast konstigt med tanke på att han pratar om saker som betyder mycket för honom. Familj är något som många kan relatera till, och därför kan man skapa gemenskap genom att prata om familjen och familjerelaterade frågor. Han beskriver hela tiden sin familj och släkt mycket kärleksfullt, och sanningen i det hela kan sägas bekräftas till exempel när Michelle Obama i slutet av The Keynote Speech kommer upp på scenen och omfamnar sin make. Vad gäller kodorden i sin tur är det ett effektivt sätt att göra USA:s befolkning till en grupp. Han använder begrepp som förmodligen är självklara för de flesta amerikaner och får dem därigenom att känna sig insatta och på samma nivå som talaren. På samma sätt finns även många stilfigurer som syftar till att måla upp positiva och vackra bilder av både familjen och landet USA.  Genom att använda sig av berättelserna om sin familj och bakgrund blir han personlig med publiken vilket gör att det är lättare att ta till sig vad han säger, och även lättare att få förtroende för honom.

 • 108.
  Köhler, Martin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Vi hjälper dig bli en bättre man: En receptionsstudie om mäns tolkning av livsstilsmagasin för män.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats studeras hur de två livsstilsmagasinen Slitz och King, riktade till män, bidrar till identitetsskapande bland män genom det material de publicerar. Detta studeras genom en receptionsanalys som innefattar två moment, en textanalys där specifika textelement lyfts ut ur dessa magasin som har betydelse för detta identitetsskapande och genom intervjuandet av fyra mäns som tolkat texterna. I de teoretiska utgångspunkterna behandlas identitetsbegreppet inom vetenskaplig forskning, den postmoderna teorin om identiteter och en teori om den manliga identiteten. Uppsatsen tar även utgångspunkt i teorin om encoding/decoding för att studera tolkande och effekt. Resultatet av analyserna påvisar hur de nämnda livsstilsmagasinen bidrar till identitetsskapande hos läsaren genom de texter de publicerar. Respondenterna i studien, i detta fall studenter, förhåller sig kritiskt till det material i livsstilsmagasinen som bidrar till identitetsskapande.

 • 109.
  Lagerlöf, Lena
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Platsberättelsen: En studie av berättelsens möjlighet att skapa relationer till platsen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 110.
  Ledin, Per
  et al.
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Selander, Staffan
  Lärarhögskolan i Stockholm.
  Institution, text och genre2003Inngår i: Teoretiska perspektiv på sakprosa / [ed] Boel Englund, Per Ledin, Lund: Studentlitteratur, 2003, 1, s. 91-122Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 111.
  Leek, Ida
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Salin, Markus
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  "Ingenting är omöjligt": En kvalitativ intervjustudie om idrottslärares uppfattningar om inkludering av röreslehindrade elever i idrottsundervisningen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats behandlar vi ämnet idrott och hälsa ur ett specialpedagogiskt perspektiv med fokus på rörelsehinder. Idrottsämnet kan för rörelsehindrade elever vara problematiskt eftersom kroppen och dess rörelser har en central roll i undervisningen. Däremot finns det en ambition att alla elever ska vara inkluderade och det är skolans uppgift att skapa pedagogiska miljöer där alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar.Syftet med vår studie är att undersöka fyra idrottslärares uppfattningar om inkludering av rörelsehindrade elever i idrottsundervisningen. För att ta reda på detta utgick vi från en kvalitativ forskningsansats med halvstrukturerade intervjuer som metod. Vi genomförde fyra intervjuer med idrottslärare som har olika erfarenhet av rörelsehinder. I resultatet framkommer det att idrottslärarna är positivt inställda till inkludering av rörelsehindrade elever. De anser att alla elever har rätt till fysisk aktivitet oavsett förutsättningar och att det är lärarens ansvar att inkludera alla. Inkluderingen kan emellertid ske på olika sätt. Det framkommer även att läraren ska vara lyhörd och flexibel, till exempel att läraren lyssnar och anpassar övningar utifrån elevens idéer.  Vår slutsats är att lärarna i vår studie anser att viljan hos elev och lärare påverkar inkluderingen. De menar att ingenting är omöjligt, bara den positiva inställningen finns.

 • 112.
  Lehto, Elviira
  et al.
  Folkhälsan Research Center, Helsinki, Finland; Department of Public Health, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Ray, Carola
  Folkhälsan Research Center, Helsinki, Finland.
  Haukkala, Ari
  Department of Social Research, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Yngve, Agneta
  Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan.
  Thorsdottir, Inga
  Unit for Nutrition Research, Landspitali University Hospital, Reykjavik, Iceland; Faculty of Food Science and Nutrition, School of Health Sciences, University of Iceland, Reykjavik, Iceland.
  Roos, Eva
  Folkhälsan Research Center, Helsinki, Finland; Department of Public Health, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Do descriptive norms related to parents and friends predict fruit and vegetable intake similarly among 11-year-old girls and boys?2015Inngår i: British Journal of Nutrition, ISSN 0007-1145, E-ISSN 1475-2662, Vol. 115, nr 1, s. 168-175Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We examined whether there are sex differences in children's fruit and vegetable (FV) intake and in descriptive norms (i.e. perceived FV intake) related to parents and friends. We also studied whether friends' impact is as important as that of parents on children's FV intake. Data from the PRO GREENS project in Finland were obtained from 424 children at the age 11 years at baseline. At baseline, 2009 children filled in a questionnaire about descriptive norms conceptualised as perceived FV intake of their parents and friends. They also filled in a validated FFQ that assessed their FV intake both at baseline and in the follow-up in 2010. The associations were examined with multi-level regression analyses with multi-group comparisons. Girls reported higher perceived FV intake of friends and higher own fruit intake at baseline, compared with boys, and higher vegetable intake both at baseline and in the follow-up. Perceived FV intake of parents and friends was positively associated with both girls' and boys' FV intake in both study years. The impact of perceived fruit intake of the mother was stronger among boys. The change in children's FV intake was affected only by perceived FV intake of father and friends. No large sex differences in descriptive norms were found, but the impact of friends on children's FV intake can generally be considered as important as that of parents. Future interventions could benefit from taking into account friends' impact as role models on children's FV intake.

 • 113.
  Lehto, Elviira
  et al.
  Folkhälsan Research Center, Helsinki, Finland.
  Ray, Carola
  Folkhälsan Research Center, Helsinki, Finland.
  Yngve, Agneta
  Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan.
  Thorsdottir, Inga
  Unit for Nutrition Research, Landspitali-University Hospital, University of Iceland, Reykjavik, Iceland; Faculty of Food Science and Human Nutrition, School of Health Sciences, University of Iceland, Reykjavik, Iceland.
  Roos, Eva
  Folkhälsan Research Center, Helsinki, Finland.
  The ones with lowest fruit and vegetable intake benefitted of the intervention only moderately2015Inngår i: Annals of Nutrition and Metabolism, ISSN 0250-6807, E-ISSN 1421-9697, Vol. 67, nr Suppl. 1, s. 360-361Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Introduction: Infrequent fruit and vegetable (FV) intake is especially common among children with low parental educational level (PEL) and among boys.

  Objectives: Our aim was to examine whether a school-based intervention was efficient in increasing children’s FV intake especially among those whose FV intake is the lowest and which factors could explain the the group differences in the associations.

  Method / Design: In Finland 11-year-old (at baseline) children participated in the PRO GREENS intervention in winter 2009. In control schools were 424 and in intervention schools 386 children (response rate 77%). Children filled in validated food frequency questionnaire assessing FV intake (times/day) and a validated questionnaire about factors influencing FV intake (availability of FV, liking for FV, preferences, self-efficacy to eat FV, attitudes towards FV and knowledge of the recommendations) both at baseline May 2009 and follow-up May 2010. Parental educational level (low, middle, high) was reported by the parents. Associations were examined with linear regression and mediation analyses.

  Results: The intervention increased fruit intake among girls but not among boys. Intervention increased also children’s knowledge of the recommendations. Since knowledge had no impact on boys’ fruit intake, the increase in knowledge mediated only intervention’s effect on girls’ fruit intake. Intervention increased children’s fruit intake similarly in all PEL groups.Intervention increased vegetable intake only in the middle PEL group but no intervention effect was noted among children with low or high PEL. Knowledge, the only factor which mediated the intervention’s effect on children’s vegetable intake, could not explain PEL differences in the effectivity of the intervention.

  Conclusions: Increase in knowledge was not a sufficient prerequisite to increase FV intake among boys or the lowest PEL group. More in depth analyses are needed to find out which factors to target in interventions to reach an effect in the target groups.

 • 114.
  Li, Jing
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Ericsson, Christer
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  The meaning of the Chinese cultural keyword xin2013Inngår i: Journal of Languages and Culture, ISSN 2141-6540, Vol. 4, nr 5, s. 75-89Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In China, the word, xin 心  (often translated as ‘heart’) is frequently used and its concept is central to Chinese culture. However, its meaning is not exactly the same as ‘heart’ in English. Using qigong as the context, this article aims to explore the meaning of xin as a cultural keyword in order to gain an in-depth understanding of Chinese culture and knowledge within that cultural system. Qigong is a Chinese health maintenance system and healing tradition which integrates physical activity with training of the mind and self-cultivation. One of qigong’s basic components is xin adjustment. It is impossible to convey the full meaning of this concept without understanding the meaning of xin. In Chinese culture, xin is the root of physical and mental life. It is the seat of all emotions, and embodies the inherent goodness of human nature and wisdom. Xin helps to guide the individual’s way of life and attitude, and can lead one to deep contentment.

 • 115.
  Lidskog, Rolf
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Pripp, Oscar
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Westvall, Maria
  Örebro universitet, Musikhögskolan.
  Kulturproduktion i föreningar med etnisk anknytning2018Inngår i: Migration – Musik – Mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle / [ed] M. Westvall, R. Lidskog & O. Pripp, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, s. 231-246Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 116.
  Lidskog, Rolf
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Pripp, Oscar
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Westvall, Maria
  Örebro universitet, Musikhögskolan.
  Musik, organisation och sammanhang2018Inngår i: Migration – Musik – Mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, s. 15-41Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 117.
  Lindersson, Michaela
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Ridderheed, Sara
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Följ ingen mall, bli som jag: En kritisk diskursanalys av konstruktionen av den kvinnliga identiteten på Egoboost Magazines ledarsida2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vår uppsats är gjord utifrån kritisk diskursanalys (CDA) och syftar till att undersöka hur den kvinnliga identiteten skapas genom det språkbruk och de diskursiva praktiker som används av tidningen Egoboost Magazine. Det empiriska material som uppsatsen bygger på är ledarsidorna ur åtta nummer av tidningen. I uppsatsen så granskar vi hur tidningen på ledarsidan, via språkbruk och bilder, gestaltar kvinnan och hur de genom denna gestaltning bygger upp en kvinnlig identitet. Studien är grundad i Yvonne Hirdmans (2003) genuskontrakt och identitetssynen som vi funnit finns inom både diskursteori och genusteori.

 • 118.
  Lorinius, Linnéa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Jämställd stad: – ett genusperspektiv i samhällsplaneringen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur jämställdhet påverkar och implementeras i samhällsplaneringensamt hur kvinnors upplevelse av staden ser ut. Genom att ställa frågor om kvinnliga medborgares tankar och önskemål om stadens utformning samt hur stadens fysiska form påverkar dessa kvinnliga medborgares vardagsliv har en kvalitativ ansats valts. Mina frågeställningar har behandlat på vilket sätt samhällsplaneringen präglas av jämställdhet och på vilket sätt samhällsplaneringen kan bidra till ett jämställt samhälle.

  För att besvara frågeställningarna har semistrukturerade intervjuer genomförts med en politiker, tre samhällsplanerare och tre kvinnliga medborgare. De kvinnliga medborgarna har selektivts valts ut med anledning för deras förkunskap inom området genus och jämställdhet. Samhällsplanerarna och politikern är också utvalda i studien på grund av deras expertis i ämnet och genom att de är verksamma inom samhällsplaneringen. Intervjuerna kompletteras av tidigare forskning där ämnet jämställdhet i samhällsplaneringen, i ett samhälleligt, historiskt perspektiv samt kvinnors upplevelser av staden studeras. Det geografiska urvalet för intervjuerna sträcker sig till Örebro och Kumla kommun.

  Bakgrunden till studien framställer jämställdhet som ett ämne som oftast implementeras i samhällsplaneringen utan en specifik tolkningsram, en företeelse som innebär att jämställdhet blir ett diffust begrepp. I förlängningen innebär det att olika projekt med jämställdhet som mål tenderar att handla om traditionella trygghetsinsatser för samtliga medborgare istället för specifikt kvinnor. Problematiken betyder också att jämställdhet blir svårt att implementera i planeringen eftersom ingen exakt vet innebörden av jämställdhet. En utmaning för samhällsplaneringen är även att öka kvinnors deltagande vid samråd eftersom majoriteten vid samråd oftast är manliga medborgare. Vissa forskare menar att en samhällsplanering med ett genusperspektiv inte bara kan bidra till att kvinnors erfarenheter tas tillvara på men också bidrar till deras ökade deltagande i samhällsplaneringens planprocesser.

  Resultatet i studien visar att även om kvinnor upplever staden som tillgänglig och funktionell sett till deras vardagliga rörelse så finns det en inneboende rädsla som är tidsbunden. Den tidsbundna rädslan begränsar dem att röra sig i det offentliga rummet kväll-och nattetid och förstärks när de är ensamma. Hotet om det sexuella våldet var en företeelse som bidrog till att de kvinnliga medborgarna undvek vissa platser och även utvecklade strategier för att undfly att bli utsatt för sexuellt våld. För de kvinnliga medborgarna som deltog i studien ansågs närhet mellan platser och hög närvaro som viktiga delar i en framtida stadsplanering.Segregationen i samhället upplevdes i sin tur som ett problem för att uppnå en sådan stadsplanering. Att undersöka manlighet och dess sociala mekanismer förefaller sig även viktigt i strävan efter ett jämställt samhälle.

  Resultatet visar också att samhällsplaneringen inkluderar jämställdhet i konsekvensbedömningar och checklistor, vilket ska säkerställa att det inte glöms bort. Dock finns det inga specifika strategier för att inkludera fler kvinnliga medborgare vid samråd eller för att nå ut till specifikt kvinnliga medborgare i planprocessen. En planering för alla medborgare var snarare en strategi som samhällsplaneringen tillämpar där inga grupper identifieras. Jag diskuterar fördelen med att införa ett genusperspektiv inom samhällsplaneringen för att synliggöra rådande normer i samhället och identifiera kvinnor och andra grupper i samhället. För att skapa en samhällsplanering som är verkar för alla kan ett alternativt tillvägagångssätt innebära att delarna i helheten först utforskas.

 • 119.
  Lundh, Sofia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Mårtensson, Evelina
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Anknytning - ett livsviktigt samspel: En studie om klinikers erfarenhet av arbete med blivande föräldrar2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Anknytningen mellan förälder och barn utgör en viktig del för barnets fortsatta utveckling i livet. Inom familjevård möter kliniker föräldrar som är i behov av extra stöd i föräldraskapet. Det är viktigt att kliniker uppmärksammar och bedömer om eventuella riskfaktorer i föräldraförmåga föreligger för att kunna erbjuda insatser som ökar möjligheten för att det väntade barnet utvecklas gynnsamt. Utifrån åtta intervjuer med kliniker, familjebehandlare och barnmorskor, som möter blivande föräldrar har studiens syfte undersökts, vilken vikt som inom familjevård tillskrivs anknytningsperspektivet i barnets första levnadsfas. Vidare syftar studien till att ta del av verksamma socionomers, inom familjebehandling, och barnmorskors kunskap och erfarenheter kring att tidigt uppmärksamma och bedöma föräldrars förmåga att knyta an till sitt väntade barn. Resultatet av studien visar att samtliga respondenter är förtrogna med anknytningens vikt i barnets första levnadsfas och denna kunskap omsätts i praktiken genom att respondenterna bland annat informerar blivande föräldrar om anknytningens vikt. Genom samtal med föräldrarna uppmärksammas och bedöms riskfaktorer som explicit eller implicit kan påverka föräldrars förutsättningar att ge sitt barn möjlighet till trygg anknytning. Respondenternas totala bedömningar av föräldrars förmåga att tillgodose sitt väntade barns behov grundas på personlig erfarenhet, yrkeskunskap samt information som framkommer i mötet med föräldrarna. Respondenterna framhöll delade åsikter angående om bedömningsinstrument kan underlätta bedömningar av föräldraförmåga.

 • 120.
  Lydrup, Amanda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Odlingson, Stina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Handlar det om kärlek eller är det propaganda?: En jämförande framing- och identifikationsanalys av hur svenska och ryska medier framställer HBT-samhället. C-2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 121.
  Löfström, Totte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Vi och dem: En studie av vad en fördom är, samt hur de yttrar sig i svensk politik2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 122.
  Marshall, Matilda
  et al.
  Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan. Restauranghögskolan, Umeå universitet, Umeå.
  Hagström, Charlotte
  Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Lund.
  ”Zone taken!”: Kunskap, förändring och kulturell gemenskap i mobilspelet Turf2018Inngår i: Idrott, historia & samhälle, ISSN 0280-2775, s. 72-91Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  How does a mobile game become a sport related community with its own cultural expressions and norms? This explorative article examines Turf, a mobile game where the players use the GPS function to navigate both a digital map and the physical landscape. By locating digital zones in the landscape, similar to the sport ori- enteering, the player gains points. Around the game various social activities, relations and norms have evolved. The purpose of this article is to empirically explore the phenomenon and its develop- ment and to discuss how cultural connections are created and es- tablished. We depart from the assumption that the digital game does not exclude a relation with the physical environment; instead there is an interaction between the digital and physical landscape that create new meanings and relations. Since the introduction in 2010, the game has created its own set of language, patterns of movement, objects and norms. Further, as the game is constantly evolving, so is the players’ use of Turf, which is a prerequisite for the survival of cultural phenomena.

 • 123.
  Mattisson, Klara
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Med retoriska (sol)glasögon på global uppvärmning: visuell argumentation i Aftonbladets kampanj2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur en tidning som Aftonbladet handskas med frågan om det globala miljöhotet; vilka känslor de appellerar till genom sin kampanj i både text och bild. Material som analyseras i uppsatsen är Aftonbladets serie om det globala miljöhotet. Den innehåller artiklar om såväl obefintliga snögubbar i framtiden och ett översvämmat Stockholm som skövlad regnskog och den förre amerikanske vicepresidenten Al Gore´s egna miljötips. Kampanjens ständiga maning var att skriva på ett upprop på Aftonbladets hemsida och på så vis avge fem löften för att bli en bättre miljövän. Den visuella argumentationen analyseras och kommer bland annat att visa på en stark tonvikt på känsloargument.

 • 124.
  Meidani, Mahdiyeh
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Visual and rhetorical analysis of the Holocaust cartoons2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 125.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  A womanization of public discourse?: Reflections on rhetorical strategies used by Swedish female politicians2009Inngår i: Women's rhetoric: argumentative strategies of women in public life : Sweden & South Africa / [ed] Brigitte Mral, Nicole Borg, Philippe-Joseph Salazar, Åstorp: Retorikförlaget , 2009, s. 11-30Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 126.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  Att ta ordet: Litteraturforstran och självbildning i tidig arbetarrörelse1995Inngår i: Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, ISSN 0281-7446, nr 1-2, s. 27-30Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 127.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Attitude matters: attitydyttringar som retoriska medel2010Inngår i: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, nr 56, s. 4-30Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Rhetorical criticism refers primarily to studying and critically analyzing explicit expressions of actors in rhetorical situations: arguments, stylistic approaches, visual messages, etc. It can also refer to additionally mapping a more implicit, unspoken and elusive level of implications, for instance, as well as underlying values and premises. This article presents a discussion on yet another elusive but often decisive communication level that has received little attention within the study of rhetoric, namely communication attitudesand how they manifest themselves, verbally as well as non-verbally. When controversial issues are discussed, a personal engagement often colors the exchange. The attitude individuals or groups have developed regarding a certain issue greatly determines what is said and negotiated. Within a rhetoric context, Kenneth Burke discusses the concept of attitude and in interesting but undeveloped lines of reasoning suggests that his own model of dramatism, the pentad (Act, Scene, Agent, Agency, Purpose), be complemented with attitude as a sixth element. Burke seems to even see attitudes as the core of rhetorical, symbolic action. In this article, in relation to Burke but also to Michael Billig, a line of thought is developed regarding attitudes and attitude expressions as rhetorical tools, that is communicative factors that can certainly be unconscious but can also be chosen just like other rhetorical strategies can.

 • 128.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Demagogens röst: Hitler som radiotalare2009Inngår i: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, nr 51, s. 25-51Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Hur kunde det hända att Adolf Hitler med sin demagogi lyckades påverka mycket stora befolkningsgrupper under lång tid? Frågan har sysselsatt både lekmän och forskare ända sedan han började dominera den politiska scenen tidigt på 1920-talet under en tid av stora kriser. Hitlers framgångar ter sig närmast paradoxala för vi har idag svårt att förstå hur denne i eftervärldens ögon både livsfarlige och i viss mån löjeväckande politiker kunde samla massorna bakom sig, i stor utsträckning med hjälp av det talade ordet. Hur ska man förklara att en person som Adolf Hitler på några få år kunde leda ett i många avseenden sofistikerat land från en spirande, om än kaotisk, demokrati till den mest extrema diktaturen.

 • 129.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Demonstrative rhetoric in crisis situations: based on Germany's response to the tsunami2011Inngår i: Transnational and national media in global crisis: the Indian Ocean Tsunami / [ed] Kristina Riegert, Maria Hellman, Alexa Robertson, Brigitte Mral, Cresskill, N.J.: Hampton Press , 2011, s. 63-83Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 130.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  "Den nya kvinnan": Alva Myrdal och medierna på 30-talet1996Inngår i: Makten, medierna och myterna: socialdemokratiska ledare från Branting till Carlsson / [ed] Erik Åsard, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1996, s. 175-215Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 131.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  Den offentliga kvinnan: kvinnliga talare vid sekelskiftet i Sverige1997Inngår i: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, nr 2, s. 28-35Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 132.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  Emilie Rathou och tidningen Dalmasen/Svenska Medborgaren1999Inngår i: Presshistorisk årsbok: 1999, Stockholm: Föreningen Pressarkivets vänner , 1999, s. 59-75Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 133.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  "En liten entusiastisk skara jämnstrukna ynglingar": Gruppen kring Örebro-Kuriren 19051996Inngår i: Arbetarna tar ordet: språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse / [ed] Olle Josephson, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1996, s. 198-228Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 134.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  En vanlig agitationskampanj i Bergslagen 1895-961996Inngår i: Agitatorerna / [ed] Kurt Johannesson, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1996, s. 50-90Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 135.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Gelassenheit, Humor und Engagement: Actio-Strategien moderner schwedischer Politikerinnen2003Inngår i: Weibliche Rede - Rhetorik der Weiblichkeit: Studien zum Verhältnis von Rhetorik und Geschlechterdifferenz / [ed] Dörte Bischoff & Martina Wagner-Egelhaaf, Freiburg im Breisgau: Rombach , 2003, s. 321-352Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 136.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  "Gerade wir Deutschen wissen, was Solidarität vermag": Tsunamikrisen som epidiktisk situation2008Inngår i: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, nr 46, s. 36-55Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The tsunami disaster of Christmas 2004 struck without warning and many countries were faced with totally unforeseen problems. One of these was how the citizens in the tourists' home countries should be informed and how the political leaders should act in order to create as much trust as possible for the crisis management and for the actions taken in response to the catastrophe. This task was, as known, dealt with in different ways in the countries that were affected and among others Sweden received extensive critic for failure to act and for lacking in communicative ability. In this study on of the positive examples shall be in focus, more precisely the German government's communicative actions taken the days after the catastrophe.

 • 137.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad, Sverige.
  Inledning2016Inngår i: Tal / [ed] Petra Söderlund, Stockholm: Svenska vitterhetssamfundet, 2016Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 138.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  Kata Dalström i talarstolen1996Inngår i: Agitatorerna / [ed] Kurt Johannesson, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1996, s. 210-244Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 139.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  Kvinnors retorik: Konsten att välja rätt mask1995Inngår i: Retoriska frågor: texter om tal och talare från Quintilianus till Clinton tillägnade Kurt Johannesson / [ed] Christer Åsberg, Stockholm: Norstedts Förlag, 1995, s. 98-111Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 140.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Maktens språk - om Göran Perssons retorik2005Inngår i: Makten framför allt: en antologi om statsminister Göran Persson / [ed] Mats Ögren, Stockholm: Wahlström & Widstrand , 2005, s. 43-51Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 141.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  Malmö kvinnliga diskussionsklubb: ett forum för kollektiva läroprocesser vid sekelskiftet 19001994Inngår i: Dagsverken: 13 essäer i arbetets historia / [ed] Alf O. Johansson, Susanne Lundin, Lars Olsson, Lund: Historiska media , 1994, s. 110-135Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 142.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  "Medborgarrätten heter icke allenast pengar utan också byxor!": ironier, metaforer och analogier i kvinnornas rösträttsargumentation2001Inngår i: Rösträtten 80 år: en forskarantologi / [ed] Christer Jönsson, Stockholm: Justitiedepartementet , 2001, s. 43-53Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 143.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  "My husband and our NATO allies ...": Hillary Clintons stödpropaganda under Kosovokriget2003Inngår i: Hur Kosovokonflikten kommunicerades: tre skrifter / [ed] Peter Berglez, Brigitte Mral, Thomas Listerman, Örebro: Örebro universitet , 2003, s. 15-34Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 144.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  "Någon annan än oss sjelva ha vi inte att lita på": Malmö kvinnliga diskussionsklubb 1900-19041996Inngår i: Arbetarna tar ordet: språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse / [ed] Olle Josephson, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1996, s. 160-197Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 145.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Olof Palme och retorikens paradoxer2002Inngår i: Politikern Olof Palme / [ed] Erik Åsard, Stockholm: Hjalmarson & Högberg , 2002, s. 160-167Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 146.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Retorik - demokratins förutsättning eller fiende?2006Inngår i: Om demokratins villkor: 2 / [ed] Mats Ekström ..., Örebro: Örebro universitet , 2006, s. 231-251Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 147.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Retorik i Sverige: en lägesbeskrivning1999Inngår i: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, nr 12, s. 44-50Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 148.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Retorik i valrörelser2000Inngår i: Politikens rum och tomrum: valrörelsen 1998 / [ed] Ulla Moberg & Cathrin Andersson, Örebro: Örebro universitet , 2000, s. 23-29Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 149.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Retorik på nätet2000Inngår i: RetorikMagasinet, ISSN 1403-9052, Vol. 7, s. 20-25Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 150.
  Mral, Brigitte
  Örebro universitet, Humanistiska institutionen.
  Retorikanalys2000Inngår i: Metoder i kommunikationsvetenskap / [ed] Mats Ekström & Larsåke Larsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2000, s. 151-165Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
12345 101 - 150 of 216
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf