Digitala Vetenskapliga Arkivet

Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 2834
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Andersson, Karoline
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  "Alla har väl en personlig bild av hur man fostrar ett barn": En kvalitativ studie om förskollärares utmaningar i fostransarbetet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Majoriteten av barnen i Sverige fostras idag av både sina föräldrar och av förskolan. Gränsen där förälderns roll slutar och förskollärarens roll tar vid i fostransarbetet är inte alltid tillräckligt tydlig. Forskning har visat att förskollärare upplever denna gränssättning som problematisk, samt att de saknar metoder för fostransarbetet och verktyg från utbildningen. Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares egen syn på fostransuppdraget. Syftet var även att belysa de utmaningar som förskollärare tycks uppleva i fostransarbetet i förskolan. Studiens frågeställningar undersöktes med hjälp av intervjuer som datainsamlingsmetod. Sex semistrukturerade intervjuer enligt den kvalitativa forskningstraditionen genomfördes med verksamma förskollärare. Resultaten visade att förskollärarna beskrev fostransuppdraget som en samhällsnytta, som ett komplement till hemmet samt att deras uppdrag går ut på att stötta barnen i processen av det sociala lärandet. Resultaten visade även att förskollärarnas bild av begreppet fostran varierade. En utmaning som förskollärarna i studien upplevde i det fostransarbete de utför var brist på resurser. Att personal-eller tidsbrist begränsar dem från att utföra deras fostransarbete på önskat sätt. Samarbetet i personalgruppen var en annan utmaning i fostransarbetet då metoder och syn på fostran varierar inom personalgruppen. I resultatet visades en tredje utmaning som förskollärarna var enhetligt överens om vilket handlade om samverkan med föräldrarna. Detta upplevdes som en utmaning i fostransarbetet mycket på grund av att förskollärarna och föräldrarna har olika uppfattningar om hur ett barn bör fostras.

 • 102.
  Andersson, Lina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Engblom, Erika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Nack- och rygghälsa i arbetslivet: En fallstudie av arbetsmiljö och friskvård2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study deals with the complex phenomenon of occupational health. There is knowledge of how a good work environment should look like, but despite this, many employees experiences ill health in the workplace mainly in the form of neck and back pain. This study is a case study conducted in a high-risk workplace. The overall purpose was to describe and analyze the health situation of a specific company with neck and back problems. Mainly, eight interviews had been used as the data collection method, but additional observations had also been implemented. The sources used in this study are mainly reports of health, work environment, health promotion activities and neck and back pain. The results of this study showed that there are shortcomings in the work environment and they often experiences high levels of stress, but despite this, the employees thrived at work. The employees had a relatively good health despite the fact that all the interviewees indicated that they had some form of neck and back pain. The results also showed that the most important conditions to promote health were motivation, time, and healthcare in the workplace.

  Fulltekst (pdf)
  Nack- och rygghälsa
 • 103.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Gardeström, Erik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Equity and equality in HR-work in South Africa.: HR professionals’ perspective.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this thesis we have studied equality and equity from an HR perspective in South Africa. The study is partly made from an inductive approach and an analytical interpretation in line with hermeneutic has been used. The data is mainly contracted from interviews with HR professionals within various South African organizations. A mix of snowball and convenience sample has been used and among our respondents there are a variety and mix of the following variables: gender, position (manager/practitioner), race (blacks/white) and organization sector(public/parastatal/private). Our main findings are that equality and equity are highly debated topics and that the laws regulating them have a major effect on the HR professionals’ dailywork. The study gives us various perspectives of employment equity but a majority of our respondents do believe that the regulation of employment equity is needed. We find that there are obstacles for achieving equality in South African workplaces and our respondents have given us examples of different ways of how to tackle them. Many of our respondents are also of the opinion that there is a lack of implementation of the regulations and that it is time to rewrite several Acts.

  Fulltekst (pdf)
  Equity and equality in HR-work in South Africa
 • 104.
  Andersson, Malin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Swärdsudd, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  "Det sitter i väggarna på nått sätt i ishockey": En kvalitativ studie om ishockeyns kultur och dess påverkan på aktiva inom svensk ishockey2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study has examined the culture in Swedish ice hockey and the visibility, construction,impact and consequences that comes from it. Opportunities for change and improvement hasalso been an important part of the chosen subject. Sweden is considered to be one of thefrontrunners of ice hockey, both in the execution of the game, but also in the growth anddevelopment of the sport. Historically, ice hockey is a physically tough and masculine sport, whythe aim of this study was to research how this reflects on the cultural environment and thepeople in it. The study was based on qualitative data that was gathered from interviews withpeople currently active in ice hockey. These people all have different roles in the field, such as,for example, players, coaches, consultants or other types of organizational leaders. The resultsshowed that there is a distinct norm and idea on how players and other people in the sportshould act, talk and present themselves. This creates homogeneous groups where you easilystand out if you are slightly different. The result also implicates that society’s depiction of icehockey in many ways are different from what people working with the sport believes it to be,something that can obstruct the growth of the sport of ice hockey. This study will hopefully serveas a base in continued research about sports culture and more specific the culture of ice hockey.

 • 105.
  Andersson, Marika
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Sjögren, Emma
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Samverkan mellan fritidslärare och klasslärare2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka och analysera hur fritidslärare och klasslärare samverkar i skolverksamheten. Hur de ansåg att samverka fungerade dem emellan och om de upplevde några svårigheter eller möjligheter. Även hur de uppfattade hur deras kompetenser nyttjades i samverkan. Studien tog sin utgångspunkt i hur samverkan uppkom, vad samverkan är, men även fritidslärarens kompetenser och roller. För att finna svar på vårt syfte valde vi att göra kvalitativa intervjuer på fyra skolor i Umeå Kommun. Dessa intervjuer genomfördes med fyra klasslärare och fyra fritidslärare som arbetade i samma arbetslag och klass. Vår studie visade på att samverkan oftast sker under skoltid i blandade former. Den sammantagna bilden visade på att både klasslärarna och fritidslärarna i vår studie är positiva till samverkansarbetet. Dock utryckte de flesta fritidslärarna i vår studie att det skulle vilja se en annan form av samverkan, där fritidslärarnas kompetenser används på ett mer tillfredställande sätt. Slutsatsen vi dragit av vår studie är att samverkan är viktig, men även att fritidslärarna och klasslärarna nyttjar varandras kompetenser för att gynna elevernas utveckling och lärande.

  Fulltekst (pdf)
  Samverkan mellan fritidslärare och klasslärare
 • 106.
  Andersson, Mats
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen. Umeå universitet, Umeå School of Education (USE).
  Lärling inom det Individuella programmet: En fallstudie från ett specialutformat program2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det är allt fler elever som går ut grundskolan med betyg som inte ger behörighet till någon utbildning på gymnasiet. Ett IV-program på den skola undersökningen gällde hade startat en lärlingsutbildning med namnet LIV (

  Lärande I Verksamhet) för att hjälpa dessa elever till en utbildning. Syftet med studien var att undersöka vad som bidrog till att dessa elever uppfyllde målet med lärlingsutbildningen om att bli anställningsbar. Utifrån detta syfte söktes svar på lärlingselevers bedömning av möjlighet till anställning, för- och nackdelar med lärlingsutbildningen, vad avgör att ungdomarna är i skolan, lär sig och når uppsatta mål. Nio intervjuer genomfördes fördelade på tre elever och fyra lärare inom lärlingsprogrammet samt två representanter från lärlingsföretagen. Dessutom gjordes en kartläggning av de femton första eleverna som efter preparandåret fortsatte sina studier på LIV. Resultatet visade att mer än hälften av eleverna hade ett arbete efter avslutade studier. Resultatet indikerade även på en hög måluppfyllnad hos eleverna. Eftersom de hade uppnått en hög grad av anställningsbarhet samtidigt som de tillskansat sig en bra plattform att bygga sitt sociala liv och yrkesliv på. Båda informanterna från företagen var överens om att det inte fanns några nackdelar med lärlingsutbildning. Utifrån deras positiva erfarenheter av lärlingar valde de att enbart handleda lärlingar på sina företag. Resultatet indikerade även att lärlingsutbildning som utbildningsform hade motiverat eleverna till att lära sig. Alla lärare var eniga om att motivationsarbete var viktigt för inlärning och att mellanmänskliga relationer mellan elever och lärare var helt avgörande om eleverna skulle komma till skolan och lära sig. Resultatet visade slutligen att med rätt verktyg var det möjligt för alla att prestera utifrån om de upplevde något meningsfullt eller inte.

  Fulltekst (pdf)
  Lärling inom det Individuella programmet
 • 107.
  Andersson, Monika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Lärande i digital förändring: En studie av medarbetares lärande i arbetslivets digitalisering2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att förstå hur medarbetare har påverkats av en digitalisering i en verksamhetoch att öka förståelsen för vad medarbetarna har lärt sig av förändringen. Två forskningsfrågor formulerades; hur har digitaliseringen påverkat medarbetarna? och vad har medarbetarna lärt sig av förändringen? Med en abduktiv ansats studerades två olika organisationer som har gjort olika digitala förändringar. Ett logistikföretag som har uppgraderat ett affärssystem och en kommun som har infört integrerade e-tjänster. Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer och analyserades med en kvalitativ analys med en hermeneutisk tolkningsansats. Det teoretiska perspektivet var Schöns lärandeteori om reflektion i praktiken och den tidigare forskningen berörde digitaliseringens organisatoriska förändringar, påverkande faktorer vid förändring och lärande i förändring. Resultatet visade att digitaliseringen påverkade medarbetarna och det dagliga arbetet. Arbetsuppgifter och rutiner standardiserades och anpassades utifrån systemets funktionalitet och externa samarbetspartners. Tidig delaktighet främjade lärande om systemet och förändringen vilket skapade en trygghet inför förändringen och att hantera den. Att ha nytänkande medarbetare som såg möjligheter och behov, med viljan att lära om och lära nytt, underlättade den digitala förändringen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Andersson, Natalia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Searching For Success.: An overview of factors relating to academic achievement.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this three-part study is to acquire greater knowledge of success in school and the factors that affects it, in order to better understand the school-related reality that students face every day. It is made up of a document study of some of the currently leading literature on academic and other types of success and of the Swedish steering documents that regulate the Swedish school system and a questionnaire based survey on what Swedish high school students believe it takes to succeed in school. Largely, the study finds that both inner factors, like personality traits and soft skills, and outer factors like school organization and good teachers, have a massive impact on academic outcome and therefore also adult outcome. The study largely finds that there are much empirical evidence suggesting that certain things affect achievement both positively and negatively. Nothing is left up to chance.

  Fulltekst (pdf)
  Searching For Success.
 • 109.
  Andersson, Niklas
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Holm, Anton
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Motiv till att fortsätta föreningsidrotta: En enkätstudie om 13 till 18-åriga föreningsidrottande flickor2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Pupils, and most of all girls, drop out of organized sports in the ages 13-18. The purpose of this survey was to study which motives girls had to proceed in sports together with differences between certain groups. This study was based on a survey which included 86 responses from girls active in sports in 10 different compounds. The results showed that the most frequent motives to do sports were to have fun and to feel well. Differences showed were that the ones who trained more often and the ones who practiced more than one sport found that to work hard was an important motive, compared to the other groups. The ones that trained more often also found that to have fun was an important motive in difference to the group which trained in less extent. The organizational factors that could influence on the girls’ exercise were the coaches’ motivational techniques and the athletes’ experiences of competition in a negative way.

  Fulltekst (pdf)
  Motiv till att fortsätta föreningsidrotta
 • 110.
  Andersson, Oliva
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Ottosson, Kajsa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Chefskap och ledarskap.: Vilka förutsättningar behöver chefer i sitt ledarskap?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Balansgången mellan chefskap och ledarskap kan vara en utmaning för många chefer. Organisationer klarar sig inte utan chefskapet och dess tillhörande arbetsuppgifter, men det kan samtidigt vara avgörande att kunna inspirera och skapa engagemang. Syftet med studien var att undersöka vilka förutsättningar chefer behöver i sitt ledarskap. Frågeställningar som användes för att besvara syftet gällde chefers behov av ledarutveckling, chefers behov av stöd i ledarskapet, samt vilka förbättringar chefer upplever att de behöver för att få bättre förutsättningar i sitt ledarskap. Kvantitativ och kvalitativ metod användes. En enkät sammanställd av Region Västerbotten analyserades vilket var den kvantitativa delen i studien. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med avdelningschefer vilket var den kvalitativa delen i studien. Centrala resultat i studien är att stöd, tydlighet och tidsbrist bör tas hänsyn till vid organisationers arbete med chefers behov i ledarutveckling för att kunna ge chefer rätt förutsättningar i ledarskapet. Chefers erfarenhet kan påverka behovet av coach, mentor och handledning. Resultatet visar också att en ökad grad av återkoppling, planering av kompetensutveckling och uppföljning kan minska behovet av coach, mentor och handledning. Det är nödvändigt att se över system, orsaker till tidsbrist,lönesättning samt hur man skapar en attraktiv arbetsplats för chefer. Det är svårt att arbeta enbart med chefskap eller enbart med ledarskap då dessa två delar är beroende av varandra. Det är därför av vikt att se över stödet både i vardagliga arbetsuppgifter men också gällande chefers egna utveckling, något som författarna hoppas denna studie har gett insyn i.

  Fulltekst (pdf)
  Chefskap och ledarskap.
 • 111.
  Andersson, Oskar
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Hiekkanen, William
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Är lågutbildade föräldrar mer engagerade inom ishockey än högutbildade?: Bakgrund, engagemang och intresse hos ishockeyföräldrar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This quantitative study was done within the research field of sports pedagogy, and in cooperation with the Swedish Ice Hockey Association (SIHA). The study was about the parents of young hockey players, and it focused on the parents' sporting backgrounds as well as their commitment to and interest in ice hockey. Data was collected with the help of a questionnaire (n=134) among 5 ice hockey clubs in the north of Sweden. The results show that the majority of the parents did not have a background in ice hockey themselves, and those who had such a background were all male. The results also show other differences between female and male parents in terms of commitment to and interest in ice hockey. There were also results that showed a relationship between the parents’ educational background and their levels of commitment to ice hockey. The study also contains a discussion about its possible contribution regarding knowledge about the parents of young hockey players and suggestions for future research.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 112.
  Andersson, Oskar
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Martinez, Adam
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Idrottskonsulenter som sektoriella pionjärer: Implementeringen av strategi 2025 och dess utmaningar2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den svenska föreningsidrotten hade stött på problem i takt med samhällets hastiga utveckling och tillsammans med de fem utvecklingsresorna; en ny syn på träning och tävling, den moderna föreningen, inkluderande idrott för alla, jämställdhet för en framgångsrik idrott och ett stärkt ledarskap så syftade strategi 2025 till att utveckla den svenska föreningsidrotten. Studien bidrog med kunskap utifrån att identifiera konsekvenserna av vad den interna idrottspolitikens policy förespråkade, de strategier som användes för att acceptera en viss politik och utmaningarna med en sådan legitimering. Studien utfördes med skuggning som metod och kompletterades sedan med semistrukturerade intervjuer för att försöka skapa en bredare bild inom forskningsfrågan. Idrottskonsulenterna ställdes inför utmaningar beträffande deras relationer till föreningarna. Dessa utmaningar handlade bland annat om bristen på kommunikation som gjorde den redan svåra implementeringen av strategi 2025 till en ännu svårare uppgift. Den skapta arbetsmodellen för den svenska idrotten överensstämde inte med medlemmarnas syn på hur beslut inom den svenska idrotten tas. Den svenska idrotten styrs av medlemmarna vilket resulterar i att alla beslut som fattas i själv verket grundades i medlemmarnas egna föreningar. Idrottskonsulenterna använde sig av olika implementeringsstrategier när de jobbade med föreningarna och studien identifierade ett antal strategier som var gemensamma för alla idrottskonsulenter inom denna region. Dessa strategier hade tillsammans skapat ett slags ramverk för hur implementeringen av strategi 2025 implementerades hos föreningarna och ett antal påverkansfaktorer identifierades, vilka senare fastställde vilken implementeringsstrategi som idrottskonsulenterna förespråkade

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 113.
  Andersson, Per
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Nätkommunikation i högre utbildning: En studie av användning av synkron kommunikation och Adobe Connect vid Umeå universitet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag bedrivs en stor del av högre utbildning med olika former av IKT-stöd och nya system

  införs allt eftersom tekniken utvecklas. System för direktkommunikation, synkron

  kommunikation används allt oftare i högre utbildning och ett sådant system är Adobe Connect

  som är infört på bl.a. Umeå universitet. Syftet med denna studie har varit att kartlägga

  användningen av synkron kommunikation och Adobe Connect (A.C.) vid Umeå universitet ur

  ett pedagogiskt perspektiv. Studien genomfördes med två enkätundersökningar 2005 och 2011

  och är analyser och jämförelser mellan dessa enkäter. Störst fokus i studien har lagts på

  användningen av A.C. 2011. Som teoretisk utgångspunkt har Diana Laurillards modell

  Conversational Framework använts för att analysera respondenternas enkätsvar. Studien visar

  att det skett en förändring av lärarnas användning av synkron kommunikation från mer

  förmedlande 2005 till mer kommunikativt 2011. Resultatet av studien 2011 visar att lärarnas

  syfte med att använda A.C. var att öka kommunikationen i kurserna och att lärarnas

  användning låg i linje med detta syfte. De pedagogiska fördelar lärarna lyfte fram var

  möjligheterna till förbättrad kommunikation och interaktion i kurserna. De pedagogiska

  problem lärarna angav var till stor del kopplade till tekniska problem och bristande kunskap

  om de pedagogiska möjligheter som fanns med synkron kommunikation och A.C..

 • 114.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Olsson, Johanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Byholm, Maria
  Vasa universitet, Finland.
  KVOOC istället för MOOC för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK)2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 115.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Olsson, Johanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  From, Jörgen
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Utbildningsinsats för att höja den pedagogiska digitala kompetensen2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Under 2015 genomförde Medicinska fakulteten vid Umeå universitet en satsning för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK) bland sina medarbetare i syfte att öka de digitala inslagen i undervisningen. En del i satsningen var att genomföra en utbildningsinsats. Uppdraget gavs till Pedagogiska institutionen som i samarbete med Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) genomförde ett antal seminarier under 2015. Deltagarna hade möjlighet att delta på plats i Umeå eller via nätet. Målsättningen var att varje seminarium skulle innehålla både teoretiska och praktiska inslag och en progression från inledande förmedlande information till allt fler deltagaraktiva inslag. Under hösten 2015 genomfördes även en workshop, som utgjorde en fördjupning där deltagarna med utgångspunkt i en fiktiv kursplan samt metoden flipped classroom utarbetade egna förslag till kursdesign och undervisningsaktiviteter med stöd av digital teknik. Exempel på digital teknik som deltagarna har fått ta del av eller själva arbeta med under utbildningsinsatsen är Moodle, Googleapps, Adobe connect, Socrative, Screen cast-o-matic och Prezi. En webbresurs har funnits tillgänglig som komplement till seminarieserien. Där har deltagarna haft tillgång till instruktioner, frågeställningar, föreläsningsfilmer samt de digitala presentationerna som hållits under seminarierna. Utöver detta har även ett s.k. bonusmaterial i form av länkar och frivilliga uppgifter tillhandahållits för de som varit intresserade att fördjupa sig inom exempelvis e-lärande i relation till pedagogisk meritering. Totalt medverkade ca 100 deltagare, som representerade 20 utbildningsprogram på fakulteten, i utbildningsinsatsen. Utvärderingen av insatsen visar att majoriteten av deltagare upplever att de höjt sin pedagogiska digitala kompetens i hög eller mycket hög utsträckning. De uttrycker även att de tillägnat sig generella kunskaper, vilket ses som en viktig grund för det egna arbetet med att öka de digitala inslagen i undervisningen. En annan framträdande synpunkt är att de praktiska och exemplifierande inslagen har uppfattats som betydligt mer värdefulla från ett lärandeperspektiv än de inledande teoretiskt inriktade inslagen. Resultatet visar också att majoriteten anser att de ökat sina kunskaper om digitala resurser och verktyg som kan användas i undervisningen. Även webbresursen har använts flitigt. Utvärderingen visar att majoriteten anser att webbresursen varit ett bra komplement till seminarieserien. Detta återspeglas också i de loggdata som visar på relativt omfattande besöksfrekvenser. Att seminariematerialet fanns samlat på ett ställe och tillgängligt för deltagarna före och efter seminarierna har haft stor betydelse för deltagarna. Därmed underlättades deras förberedelser inför seminarierna och möjligheten gavs att i efterhand repetera och ytterligare fördjupa sina kunskaper.Sammanfattningsvis visar resultaten från utvärderingen att målen med utbildningsinsatsen uppnåtts på ett tillfredsställande sätt, och att satsningen sålunda fallit väl ut. En aspekt som inte framkommit ovan men som är värd att lyftas fram är det faktum att ett flertal kommentarer i utvärderingarna handlar om ett ökande intresse för, och en ökande nyfikenhet på, att integrera digitala inslag i sin egen undervisningspraktik i större utsträckning än tidigare. Den samlade bedömningen är att Medicinsk fakultet vid Umeå universitet i och med denna satsning lagt en mycket god grund för fortsatta utvecklingsarbeten avseende PDK.

 • 116.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Olsson, Johanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  From, Jörgen
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Utbildningsinsats för att höja den pedagogiskt digitala kompetensen2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Utbildningsinsats för att höja den pedagogiskt digitala kompetensen

  Under 2015 genomförde Medicinska fakulteten vid Umeå universitet en satsning för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK) bland sina medarbetare i syfte att öka de digitala inslagen i undervisningen. En del i satsningen var att genomföra en utbildningsinsats. Uppdraget gavs till Pedagogiska institutionen som i samarbete med Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) genomförde ett antal seminarier under 2015. Deltagarna hade möjlighet att delta på plats i Umeå eller via nätet. Målsättningen var att varje seminarium skulle innehålla både teoretiska och praktiska inslag och en progression från inledande förmedlande information till allt fler deltagaraktiva inslag. Under hösten 2015 genomfördes även en workshop, som utgjorde en fördjupning där deltagarna med utgångspunkt i en fiktiv kursplan samt metoden flipped classroom utarbetade egna förslag till kursdesign och undervisningsaktiviteter med stöd av digital teknik. Exempel på digital teknik som deltagarna har fått ta del av eller själva arbeta med under utbildningsinsatsen är Moodle, Googleapps, Adobe connect, Socrative, Screen cast-o-matic och Prezi.

  En webbresurs har funnits tillgänglig som komplement till seminarieserien. Där har deltagarna haft tillgång till instruktioner, frågeställningar, föreläsningsfilmer samt de digitala presentationerna som hållits under seminarierna. Utöver detta har även ett s.k. bonusmaterial i form av länkar och frivilliga uppgifter tillhandahållits för de som varit intresserade att fördjupa sig inom exempelvis e-lärande i relation till pedagogisk meritering.

  Totalt medverkade ca 100 deltagare, som representerade 20 utbildningsprogram på fakulteten, i utbildningsinsatsen. Utvärderingen av insatsen visar att majoriteten av deltagare upplever att de höjt sin pedagogiska digitala kompetens i hög eller mycket hög utsträckning. De uttrycker även att de tillägnat sig generella kunskaper, vilket ses som en viktig grund för det egna arbetet med att öka de digitala inslagen i undervisningen. En annan framträdande synpunkt är att de praktiska och exemplifierande inslagen har uppfattats som betydligt mer värdefulla från ett lärandeperspektiv än de inledande teoretiskt inriktade inslagen. Resultatet visar också att majoriteten anser att de ökat sina kunskaper om digitala resurser och verktyg som kan användas i undervisningen.

  Även webbresursen har använts flitigt. Utvärderingen visar att majoriteten anser att webbresursen varit ett bra komplement till seminarieserien. Detta återspeglas också i de loggdata som visar på relativt omfattande besöksfrekvenser. Att seminariematerialet fanns samlat på ett ställe och tillgängligt för deltagarna före och efter seminarierna har haft stor betydelse för deltagarna. Därmed underlättades deras förberedelser inför seminarierna och möjligheten gavs att i efterhand repetera och ytterligare fördjupa sina kunskaper.

  Sammanfattningsvis visar resultaten från utvärderingen att målen med utbildningsinsatsen uppnåtts på ett tillfredsställande sätt, och att satsningen sålunda fallit väl ut. En aspekt som inte framkommit ovan men som är värd att lyftas fram är det faktum att ett flertal kommentarer i utvärderingarna handlar om ett ökande intresse för, och en ökande nyfikenhet på, att integrera digitala inslag i sin egen undervisningspraktik i större utsträckning än tidigare. Den samlade bedömningen är att Medicinsk fakultet vid Umeå universitet i och med denna satsning lagt en mycket god grund för fortsatta utvecklingsarbeten avseende PDK. 

 • 117.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Universitetspedagogiskt centrum (UPC).
  Stödberg, Ulf
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Söderström, Tor
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Virtuell utbildning på distans: erfarenheter från ledarskaps- och coachingprogrammet2006Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Pedagogik betraktas som en nyckelfaktor för hur kommunikation utvecklas i online utbildning. Det är emellertid inte bara pedagogik som är av betydelse för interaktions- och kommunikationsmönster. IT-systemen, t.ex. lärplattformar, strukturerar informationen på olika sätt (se t.ex. Kear 2001; Lövheim, 2002) och flera kommunikationskanaler kan också upprätthålla och öka kommunikationen bland studenter (Haythornthwaite et al., 2000). Utgångspunkt för pedagogiska institutionens utveckling av IT-stöd i utbildning bygger på en kombination av ett pedagogiskt förhållningssätt och nya moderna tekniska lösningar. Utifrån den utgångspunkten utvecklas modeller för IT-stöd, som kombinerar och pedagogiska och tekniska aspekter, i både campus- och distansutbildning.

  Institutionens senaste projekt är ledarskaps- och coachingprogrammet som är en 80-poängs distansutbildning under 3,5 år. Programmet sker i samarbete med flera idrottsförbund. En av ambitionerna med programmet är att försöka utveckla former för IKT-stödd undervisning mot idrottsområdet. T.ex. inom områden som av tradition starkt varit knutna till campus som t.ex. metodikundervisning. En viktig del i projektet är att skapa modeller och riktlinjer för utveckling av flexibla studentanpassade IKT-baserade lärmiljöer, där t.ex teknik som streaming, podcasting, synkrona möten, nätbaserad examination mm. byggs in som, naturliga kursverktyg. Utgångspunkten för den IT-pedagogiska basen i programmet bygger vidare på resultat från tidigare projekt inom pedagogiska institutionen. Dessa projekt är videoanvändning inom VFU för reflektion och diskussion (se t.ex. Söderström et al, 2004) och United Network for Educational Technology (UniNet). I samband med att utbildningen genomförs pågår ett forskningsprojekt om det IT-stödda lärandet inom ledarskaps- och coachingprogrammet.

  Utgångspunkten för ledarskaps och coachingprogrammet har handlat om att (se t.ex. Davies, 2002; Tolmie & Boyle, 2000):

  • Ge stöd och support (guider, webbaserade instruktioner mm)

  • Skapa meningsfulla och stimulerande uppgifter

  • Som lärare vara synlig

  • Stimulera samarbete och kollaboration

  Utbildningens virtuella lärmiljö (Open Source plattform) underlättar för att praktiskt, reflektivt och i interaktion med lärare och andra studenter förena teori och praktik. Miljön stödjer olika typer av digitalt material. T.ex. via synkrona (direkta) möten streamade föreläsningar, ljudfiler, forum för återkoppling och diskussion. Lärmiljön som används bygger på forskning runt lärgemenskaper där ljud och video har stor betydelse och textkommunikationen medvetet tonats ner. Utbildningen är åtkomlig via olika teknologier som mobiltelefoni (wap) och via www och stödjer ljud, bild och text. Programmets ca 60 studenter är för närvarande inne på sitt tredje moment. Vi kan konstatera att vi haft minimala teknikproblem vilket borgar för att vi kan fokusera resurserna mot pedagogiska och innehållsliga frågor. De data som samlats in inom ramen för forskningen om gemenskaper kommer att analyseras under 2006.

  Fulltekst (pdf)
  Virtuell utbildning på distans – erfarenheter från ledarskaps- och coachingprogrammet.
 • 118.
  Andersson, Stefan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Kalered, Lisa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Måste man vara bra på allt?!: En kvalitativ studie som visar på förändringen mellan lpo 94 och lgr 11 i ämnet idrott och hälsa2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftade till att utreda hur lärare upplever att de har påverkats av läroplansbytet. Uppsatsens metod har varit en kvalitativ undersökning som genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Sju högstadielärare inom idrott och hälsa har intervjuats och gett sina syner på hur de och eleverna har påverkats av läroplansbytet. Alla intervjuer spelades in och har sedan transkriberats samt analyserats. Analysen har skett utifrån Ekbergs modell kring stoffurval och arenor för produktion, formulering, transformering och realisering. Det tydligaste resultatet med denna undersökning var att samtliga respondenter ansåg att bytet av läroplan har medfört många förändringar för både elever och lärare. Vidare visade resultatet på att lärarna upplevde att det i lgr 11 har blivit svårare för eleverna att nå det högsta betyget på grund av att betygen bygger på elevens svagaste förmåga. Något som lärarna inte uppskattat.

  Fulltekst (pdf)
  Måste man vara bra på allt?!
 • 119.
  Andersson, Tina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Svensson, Linnea
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Mobbing på grundskolan: - En studie om hur pedagoger kan förebygga och motverka mobbing2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  This study treats the topic of bullying. The purpose of the report was to create a deeper knowledge about the prevention and counteracting efforts against bullying in schools. The issues, which were the basis for the work, were about how the teachers prevented and combated bullying, how diffeent models and methods looked like and how pupils could be involved in the efforts to prevent and combat bullying in schools. In order to answer those questions, interviews were carried out with educators who were active in various schools and had different teacher roles as youth worker, preschool teachers, primary school teachers and principals. The result of the study showed that schools used different equality plans which they constructed themselves and audited every year. How the pupils were involved in the work of prevention varied from school to school. Some schools used different methods such as peers whose assignment was to create a safer environment of the school. Other teachers interviewed the students to see how they were thriving in the school environment and some schools had discussions in class where they divided the pupils into groups.

 • 120.
  Andersson, Ulrika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Musik som verktyg för lärande: Inom grund- och gymnasiesärskolans undervisning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte var att undersöka lärares erfarenhet av och inställning till att använda musik som ett verktyg för lärande inom särskolans verksamhet. Kvalitativa intervjuer genomfördes med fem pedagoger som arbetar inom särskolans verksamhet och som på något sätt använder sig av musik i sin undervisning. Informanternas beskrivningar visade att musiken främst användes för att skapa och utveckla kommunikation, motivera elever till utveckling och lärande samt stimulera deras hälsa och välbefinnande. Det handlade såväl om färdigproducerad musik som sång och instrumentalspel, för att initiera till rörelse, väcka känslor och skapa stämningar, strukturera skoldagens innehåll, träna koordination med mera. Slutsatser som dras är att musiken används på ett allmänt. Detta kan ha sin grund i synen på att musiken i sig själv är viktig för människans utveckling och har flera och olika syften när den används i undervisningen. Det kan också bero på att forskning om musik som lärandeverktyg är begränsad. En annan slutsats är att musik som lärandeverktyg har olika funktioner beroende på om fokus ligger på den musikaliska processen eller på resultatet (produkten) och för detta krävs olika kunskaper hos pedagogen. Det förutsätter också en syn på att varje människas musikaliska förmåga är värd att ta tillvara. Ytterligare en slutsats är att när musik används för hälsa och välbefinnande och för att motivera till utveckling och lärande så kan konsekvensen bli att den används för att bearbeta upplevelser av den institutionella skolmiljön och för att göra denna mer användarvänlig. Detta istället för att vara ett verktyg för själva lärandet.

 • 121.
  Andersson, Yvonne
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Pedagogik.
  Elgqvist-Saltzman, Inga
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Pedagogik.
  Högskoleutbildning, yrkeskarriär och familjemönster: Kvinnor från tjänstemannamiljö berättar1984Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 122.
  Andrae-Thelin, Annika
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Elgqvist-Saltzman, Inga
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Side by side in classrooms and at work...?: Ideology and reality in Swedish educational policy and practice1987Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Angervall, Petra
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Gustafsson, Jan
  Göteborgs universitet.
  Silfver, Eva
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Academic Career: On institutions, social capital and gender2018Inngår i: Higher Education Research and Development, ISSN 0729-4360, E-ISSN 1469-8366, Vol. 37, nr 6, s. 1095-1108Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  During decades of change in the Western higher education sector, new ways of understanding academic work have reinforced notions of the impact of social capital. The present study investigates researchers’ experiences of their own career making within two areas of Education Sciences in Swedish higher education: Childhood Studies (CS) and Science Education (SE). The structure at the CS departments is collaborative and integrated; teaching and research are seen as an entity. This structure creates a coherent career path where members of the collective group jointly produce and accumulate social capital; it also appears to be related to discourses of femininity. In the SE departments, the career structure is strategic and differentiated; the two career paths work in parallel through a differentiation between teaching and research. This appears to be related to discourses of masculinity. In conclusion, our analysis shows how social capital and gender mutually create different ways of doing an academic career.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 124.
  Angervall, Petra
  et al.
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, and University of Borås, Borås, Sweden.
  Silfver, Eva
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Assembling lines in research education: Challenges, choices and resistance among Swedish doctoral students2019Inngår i: Studies in Graduate and Postdoctoral Education, ISSN 2398-4686, Vol. 10, nr 2, s. 142-154Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The higher education sector in Sweden has, over decades, faced increasing demands in terms of efficiency rates in research, as well as increasing demands in the international competition for external revenue. These demands have influenced academic career trajectories and postdoctoral tracks as well as the everyday work of doctoral students. The purpose of this paper is to investigate how doctoral students express and challenge subjectivity in the present context of research education.

  Design/methodology/approach – The authors depart from the overall understanding that doctoral students’ lines of actions in research education depend on and form assemblages and, thus, define an academic institution. By re-analysing eight in-depth interviews, they illustrate how doctoral students from different milieus not only comply but also challenge, use border-crossings and change directions in research education.

  Findings – The results show that some of these doctoral students try to act as loyal and satisfied, especially in regard to their supervisors, whereas others use coping strategies and resistance. It is illustrated that when some of the students use “unsecure” molecular lines, they appear more open to redefining possibilities and change, in comparison with those on more stable molar lines. Those acting on molar lines sometimes express a lack of emotional (productive) engagement, even though this particular group tend to more often get access to rewarded assemblages. These patterns are partly gender-related.

  Social implications – The tension between finding more stable lines and spaces for change is apparent in doctoral students’ subjectivity, but also how this tension is related to gender. The women doctoral students appear not only more mobile but also in a sense more alert than their men peers. This offers insights in how actions define and redefine not only academic institutions but also different subjectivities.

  Originality/value – In the present, given the manifold demands on academic institutions, new insights and methodological approaches are necessary to illustrate how contemporary changes affect research education and the everyday life of doctoral students.

 • 125.
  Anna-Katarina, Öjefors-Stark
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Universitetslärare, universitetsstudenter och lärgemenskap: Social närvaro vid nätstudier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En av tre universitetsstudenter läser idag via nätbaserade kurser. Nätbaserat lärande är flexibelt och baseras på asynkron kommunikation, men studentgenomströmningen är lägre än på campuskurser. Forskning har visat att nätbaserade lärgemenskaper byggs upp av tre delar; kognitiv närvaro, lärarnärvaro och social närvaro. Forskning rörande universitetslärares och distansstudenters egen upplevelse av betydelsen av beståndsdelen social närvaro för nätbaserade lärgemenskaper sker via enkät-eller intervjustudier. Syfte: Studien syftar till att genom en kvalitativ ansats beskriva universitetslärares och distanssstudenters upplevelse av möjligheter och utmaningar med nätbaserat lärande och betydelsen av lärgemenskaper, med fokus på social närvaro, inom och vid sidan om nätbaserade kurser. Metod: Kvalitativa intervjuer med fyra universitetslärare och fyra distansstudenter samt enkätundersökning med distansstudenter (n=29). Resultat: Distansstudenterna upplevde flexibiliteten inom nätkurser som både positiv (eftersom kurserna var tids- och ortsoberoende) och negativ (eftersom det fanns en risk för isolering och nätverksbyggandet var begränsat). Både distansstudenter och universitetslärare upplevde oro för att vara osynliga på nätkurser. Kunskapsvinst var den viktigaste faktorn bakom studenternas deltagande i en lärgemenskap. Vid en jämförelse av universitetslärares och distansstudenters beskrivningar av fenomenet lärgemenskap identifierades fyra teman; gruppkänsla, samarbetslärande, motivation och kommunikation. Dessa teman överlappar delvis med de fyra teman som utsagorna om social närvaro kunde delas in i: att vara synlig, deltagande, att upplevas verklig och gruppkänsla. Medan universitetslärarna beskrev vad social närvaro innebar var distansstudenternas utsagor inriktade på deras upplevelse. Universitetslärarna sökte genom lärarnärvaro och kursupplägg initiera samarbetslärande. Studentinitierade lärgemenskaper upplevdes dock mer betydelsefulla av distansstudenterna. Diskussion: Den sociala närvarons betydelse för att främja lärandet inom en lärgemenskap lyfts av informanter från båda grupperna. Kunskap om universitetslärare och distansstudenters upplevelse av lärgemenskaper generellt och specifikt social närvaro kan i förlängningen ha betydelse för framtida kursutvecklingsarbete och motivera utveckling av nya pedagogiska verktyg inom nätbaserade kurser.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 126.
  Annett, Vikström
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Att använda sig av hälsopromotion i grupputveckling.: Strävan mot ett team.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en fallstudie som handlar om de varierande uppfattningar som en arbetsgrupp vid en vårdavdelning har haft av ett påbörjat arbete med grupputveckling. Denna grupp gavs möjlighet för forskaren att studera under hösten 2013 och en studie av denna arbetsmetod är idag aktuell. Arbetet med grupputveckling har skett genom en modell innehållande hälsopromotion. För att ta reda på gruppens uppfattningar av denna metod genomfördes kvalitativa enskilda intervjuer med dem. Materialet har till en början inspirerats av en fenomenografisk analysmetod. Därefter förändrades valet av analysmetod till en blandad metod istället. Detta för att kunna visa en så rättvis bild som möjligt av informanternas uppfattningar. Fenomenografin är fördelaktig gällande analysen av det syfte som är formulerat, vilket är att förstå på vilka olika sätt som deltagarna har uppfattat den aktuella grupputvecklingsmetoden. Resultatet som visade sig i studien var att arbetsmetoden för grupputveckling till viss del har gett ett positivt resultat. Dock visade det sig att alla uppgifter som skulle genomföras inte ännu hade hunnit fullföljas. Detta på grund av svårigheter med att finna vikarier till en slimmad vårdavdelning. Tidsaspekten för denna studie har varit 10 veckor.

  Fulltekst (pdf)
  Att använda sig av hälsopromotion i grupputveckling.
 • 127.
  Anvell, Malin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Specialpedagogens yrkesroll och funktion: En kvalitativ studie som fokuserar specialpedagogers specifika kompetens och hur den tas tillvara i skolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study covers the work and assignment of special education teachers in Sweden today and also how their competence is being used in school. The study has the relational and categorical perspective as its starting point. This perspective has also been the method, which has been used to analyze the information gathered during the study. The study has a qualitative research method where the data consists of interviews with 8 special education teachers. !The results of the study reveal that schools need the competence of special education teachers and that the schools in this study are using that competence wisely. The statements of the special education teachers show that they have a variety of assignments. For example; guiding other teachers, making action plans for the students and also as important discussion partners for the principal regarding teaching. Several of the special education teachers emphasize that they almost never teach students themselves. In conclusion, the work they do in school is more on a general level than actual interaction with the students. This result differs in comparison to other studies on the subject.

 • 128.
  Arctaedius, Helena
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Spänningar mellan lagen och praktiken.: Hur skolledare, specialpedagoger och matematiklärare förhåller sig till skollagens text gällande barn i behov av särskilt stöd.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 129.
  Aronsson, Patricia
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Klefbohm, Alexandra
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Arbetsgivarnas hemsida, en outnyttjad rekryteringskanal: lEn studie om hur hemsidan används till att attrahera nya medarbetare och om budskapet som förmedlas inkluderar kvinnor och män2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats grundar sig i tesen om att arbetsgivare inte tar tillvara på hemsidan som en kommunikationskanal för att locka till sig potentiella medarbetare och att budskapet som förmedlas inte alltid är genomarbetat utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Tidigare forskning har undersökt jobbannonsens utformning och budskapet som förmedlas via denna medan hemsidan, som är en etablerad informationskälla, i mindre utsträckning berörts av forskningen.Denna studie utforskar hur företag använder sin hemsidas möjligheter att locka jobbsökande i marknadsföring- och rekryteringssyfte. En risk finns att arbetsgivare, omedvetet eller medvetet,förmedlar budskap i marknadsföringen som är mer riktat mot ena könet, därför undersöks även detta. Genom innehållsanalys visade resultatet, som utgör 70 undersökta hemsidor, på storvariation avseende hur hemsidan utnyttjas gällande informationsmängd, antal attribut,könskodade ord och bilder. Förmedlade attribut och budskap analyserades och dess möjliga konsekvenser diskuteras i uppsatsens analys- och diskussionsdel. Analysen visar att arbetsgivare bör använda hemsidan till att marknadsföra attribut tillsammans med ett jämställt språkbruk och på så sätt skapa förutsättning att locka både kvinnliga och manliga jobbsökande vilket skapar konkurrenskraft.

  Fulltekst (pdf)
  Arbetsgivarnas hemsida, en outnyttjad rekryteringskanal
 • 130.
  Arvidsson, Elisabet
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Det är jättestora frågor, man blir aldrig färdig!: Pedagogers erfarenheter och upplevelser av likabehandlingsarbetet i särskolan.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Likabehandlingsarbetet är ett stort område som omfattar likabehandling och värdegrundsfrågor och som styrs av diskrimineringslagen och skollagen. Detta arbete gäller för alla skolformer i Sverige och därmed även särskolan. Det fanns mycket skrivet om likabehandlingsarbetet i skolan men inget med fokus på särskolan. Denna studies syfte var därför att beskriva och analysera pedagogers erfarenheter och upplevelser av likabehandlingsarbetet i särskolan. Forskningsfrågorna handlade om pedagogernas erfarenheter av stöd och vägledning, vilka utmaningar det finns i arbetet kring likabehandling och upplevelse av elevers delaktiga i arbetet inom särskolan. Valet blev att göra en kvalitativ intervjustudie då syftet var att gå på djupet och se nyanser av pedagogernas erfarenheter och upplevelser. Intervjuer genomfördes med fyra pedagoger på fyra skolor i två olika kommuner i norra Sverige. Studien visar att pedagoger har mycket olika erfarenheter och upplevelser av likabehandlingsarbetet, framförallt när det gäller stöd och vägledning. I analysen återkommer särskilt olika aspekter av stöd och vägledning, som att pedagoger behöver kunskap om uppdraget, medvetenhet om sin egen roll i arbetet och stöd från skolledning för att driva likabehandlingsarbetet. Det är inte ett enkelt uppdrag, men viktigt.

 • 131.
  Arvidsson, Erik
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Lundell, Daniel
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Länge leve dagens idrottsrörelse!: En studie om specialidrottsförbundens förändringsbenägenhet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Swedish sports movement has in recent years raised an age related drop-out problematic. Just like their Scandinavian neighbours the Swedish sports movement appeal less adolescent participants as they grow older. This was largely explained by scholars and the Swedish sports movement as a competitive rationale. Therefore The Swedish Sports Confederation (Riksidrottsförbundet) has introduced a subject of change to become a more inclusive sports movement where people can exercise independently of their competitive commitment. The purpose of the study was to investigate how the national sports associations will manage members’ lifelong commitment to sport. Attitudes to changes was evaluated through the use of interviews with executives and employees in the national sports associations in order to know how the suggested changes will be received. Overall, the participants present elements of a strong competitive culture that tries to prevent the proposed change. Some aspects consisted of time consuming processes, conflicts and differentiated organizing ideas within all organizations. Even though many sports associations argue they have challenging conditions, there are people within the organizations who try to neglect a competitive sports ideal. New forms of ideas might still attract more people to organized sports movement. The main conclusion is that the competitive logic is maintained within the national sports associations. Change of the sports movement’s behaviour patterns will always act in comparison to the historically competitive rationale and therefore also be influenced by it.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Arwidson, Tobias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Effekten av direkt och indirekt yttre feedback på självförtroendet: En studie inom svenskt skidskytte på internationell nivå om vilka uppfattningar tränare och utävare har om den yttre feedbackens påverkan på idrottarnas självförtroende2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka vilka uppfattningar skidskyttetränare och utövare har, om hur en yttre feedback kan påverka utövarnas självförtroende. För att få mer information om hur utövarna reagerar på feedback togs även tränarnas upplevelser och tankar med, eftersom det kan vara svårt att som individ analysera sitt eget självförtreonde och se vad som påverkar en själv. Utifrån intervjuer med 8 skidskytteutövare och 3 skidskyttetränare som verkat på internationella tävlingar för Sverige, samlades information in om deras tankar och upplevelser inom yttre feedback och dess påverkan på utövarnas självförtroende. Resultatet visade att yttre feedback påverkar utövarnas självförtroende, varav en direkt yttre feedback ansågs mest kunna påverka självförtroendet. En indirekt yttre feedback ansågs vara bra för självförtroendet i längden, om den innehöll konstruktiv information. Yttre feedback som gavs från personer utövarna hade nära relation med eller såg upp till, som tränare eller familj, ansågs kunna ge mest effekt. Feedback ansågs kunna påverka individer på olika sätt samtidigt som tränarnas upplevelser inte skilde sig väsentligt från utövarnas egna upplevelser. En ökad kunskap hos tränare om hur användningen av yttre feedback påverkar individer beroende på hur den används, samt hur tränarna kan utveckla en trygg miljö, tycks kunna påverka utövarnas självförtroende positivt.

  Fulltekst (pdf)
  Effekten av direkt och indirekt
 • 133.
  Arwidson, Tobias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Faktorer som kan påverka elever till inaktivitet inom skolirotten: En studie om högstadieelevers tankar och upplevelser vid en skola i Mellansverige2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka vilka faktorer som kan påverka högstadieelevers inaktivitet inom skolidrotten. Utifrån 94 enkätsvar från högstadieelever på en skola i Mellansverige sammanställdes information om elevernas tankar och uppleverser inom skolidrotten. Resultatet visade att en mängd olika faktorer kunde påverka elevernas motivation till att delta på idrottslektionerna. 40 % av de elever som någon gång varit inaktiva på skolidrotten ansåg att det var aktiviteten som påverkade deras motivation så mycket att de inte deltog. De faktorer som påverkar 83 % av elevernas motivation negativt till att delta på idrottslektionerna är aktiviteten, lärare, klasskamrater och hälsan. Faktorer som enligt 90 % av eleverna kan motivera dem till ett deltagande på idrottslektioner är aktiviteten, klasskamrater, lärare och betygen. Majoriteten av eleverna (76 %) ansåg i slutändan att de viktigaste faktorerna som påverkar deras motivation och motverkar inaktivitet inom skolidrotten är aktiviteten (44 %), lärare (28 %) och klasskamrater (4 %). De faktorer som eleverna angav tycks kunna påverka varandra och en lösning för att minska inaktiva elever kan vara bättre utbildningar för lärare. Anledningen till att lärare har en viktig position beror på att de tydligen kan påverka de flesta faktorer genom sitt agerande. Lärare med en ökad kunskap och medvetenheten om hur deras undervisning påverkar omgivningen kan därför ge positiv effekt när det gäller elevernas motivation och deltagande inom skolidrotten.

  Fulltekst (pdf)
  Faktorer som kan påverka
 • 134.
  Aspehult, Natalie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Jämställdshetsförhållanden inom Stockholms läns Polis: Genusperspektiv på kvinnors karriärer och ledarskap i ett mansdominerat yrke2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka jämställdheten mellan män och kvinnor inom Polisen. Data samlades in från totalt 10 poliser, 5 kvinnor och 5 män. Alla intervjufrågorna besvarades. Frågorna som ställdes handlade om eventuella skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap inom Polisen i Stockholms län, samt om det existerade ”manliga” och ”kvinnliga” avdelningar. Resultatet bekräftade att det existerade könsdominerade avdelningar inom Polismyndigheten samt att det existerade skillnader i ledarskapet hos kvinnor och män.

 • 135.
  Aspehult, Natalie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Svenska studenter i Los Angeles:: En Bourdieuinspirerad analys av utlandsstudenters upplevelser2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka svenska studenters upplevelse av att studera i Los Angeles med fokus på vad de ansåg prioriterades inom högskoleundervisningen. Studien undersökte också de fördelar och nackdelar studenterna ansåg att utlandsstudier innebar samt av vilka skäl de valde att studera i USA. I studien ingick 10 kvinnliga studenter från Sverige som studerade eller hade studerat i Los Angeles. Alla intervjufrågor besvarades ur den intervjuguide som konstruerades för studien och de data som samlades in analyserades utifrån en bourdieuinspirerad ansats med fokus på habitus. Resultatet visade att studenter som väljer att studera utomlands har liknande kulturell bakgrund. Utlandsstudier är också ett sätt för svenska studenter att efter hemkomsten till Sverige förflytta sig i de sociala fälten till nya positioner som tidigare varit svåra för dem att nå. Utlandsstudier bidrog även till sociala förmågor och interkulturell förståelse som inte hade varit möjligt att lära sig vid studier i Sverige. Undersökningen visade även att studenter i Los Angeles lärde sig att lösa problem genom användandet av sociala nätverk, strategiskt planerande, och kommunikation. Resultatet stämde överens med tidigare forskning om utlandsstudier.

  Fulltekst (pdf)
  Svenska studenter i Los Angeles
 • 136.
  Asplund, Jeanette
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Pedagogik.
  Svensson, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Pedagogik.
  Lär man sig något av idrottsundervisningen?: En studie om gymnasieelevers lärande i Idrott och hälsa A2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this essay was to study what students at the upper secondary levels thought that they learned in physical education and if there were differences between girls and boys learning. The purpose was also to study different factors that could affect the learning and to show how curriculum and prior research relate to the students learning. In this essay we used the three aspects of health that are mentioned in the description of physical education: the physical, the social and the psychic. The study was based on a quantitative research where 165 students answered questionnaires about their learning. Our research showed that the students did not get the knowledge that the A-course in physical education should provide and that the goals for the course were not accomplished. From a gender perspective the boys learned more in comparison to the girls in several areas. The study also showed that the students that were physically active and who thought that physical education was fun were the ones who learned the most from the education. The students learning were also affected by different learning styles and by the teachers and their ways to plan their lessons.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 137.
  Aspviken, Jakob
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Zetterström, Carl
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Friluftslivets möjligheter och hinder: En kvalitativ undersökning av idrottslärares uppfattningar av friluftslivsundervisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen söker svar hur svenska idrottslärare arbetar med friluftsliv, ett område som pedagoger kan uppleva som problematiskt. Friluftsliv är något som kan bidra till såväl fysisk som psykiskt välmående för individer som genomför friluftslivsaktiviteter. Hur undervisningen ska bedrivas bestäms utifrån skolan styrdokument men den enskilda idrottsläraren får tolka styrdokumenten vilket resulterar i att undervisningen ser olika ut beroende på vilka tolkningar idrottsläraren gör. För att ta del av idrottslärares uppfattningar genomfördes e-postintervjuer som sedan tolkades med hjälp av den hermeneutiska analysmetoden. Resultatet påvisar att uppsatsens deltagare inte är överens om styrdokumenten behöver preciseras eller ej. Informanterna belyser att tid är en faktor som påverkar momentet i stor utsträckning. Uppsatsen påvisar att idrottslärare genomför friluftsliv praktiskt något som är positivt då eleverna då får möjligheter att ta del av de positiva effekterna friluftsliv kan leda till.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 138.
  Assmundson, Monica
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Att vara delaktig i känslan: Lärares uppfattning om elevers förutsättningar till delaktighet.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie erbjuder en fördjupad kunskap om lärares syn på elevers förutsättningar till att vara delaktiga i undervisningen. Studien lyfter delaktighetsbegreppets komplexitet och försöker genom att undersöka lärares syn på delaktighet få fördjupad kunskap om elevers möjligheter och hinder att nå delaktighet i undervisningen.

  Studien tar avstamp i en delaktighetsmodell, grundad på Ulf Jansons forskning kring sex aspekter av delaktighet (Janson, 2005), för att, utifrån studiens resultat, förstå elevernas möjlighet till delaktighet. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med nio speciallärare som är verksamma inom grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan.

  Resultatet indikerar att förutsättningarna för eleverna inom grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan att nå högre aspekter av delaktighet inte är så goda, men att de når full delaktighet vad gällande tillgänglighet, tillhörighet, engagemang, samhandling, autonomi och erkännande utifrån sina förutsättningar och behov. Eleverna är beroende av att personalen skapar förutsättningar för att eleverna skall vara och känna sig delaktig i sin lärmiljö. En viktig del är att eleverna skall få möjlighet att delta i ett socialt samspel med kompisar och skapa relationer och att personalen har en stor uppgift att möjliggöra delaktighet men att de samtidigt skall ta ett steg tillbaka så att eleverna kan utvecklas och skapa sin egen identitet.

  Fulltekst (pdf)
  Att vara delaktig
 • 139.
  Aurestrand, Helen
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Johansson, Therese
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Stöd och stimulans av gemensam lek i förskolan: Ur ett specialpedagogiskt perspektiv2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa vilka upplevelser och erfarenheter förskollärare har av att uppmärksamma, stödja och stimulera barns behov av stöd i det sociala samspelet i gemensam lek. Det har gjorts utifrån ett sociokulturellt perspektiv med en hermeneutisk ansats för att kunna tolka samt få en förståelse för hur stöd kan ges i det sociala samspelet i förskoleverksamheten. Studien sökte svar på hur förskollärare upplever att barn som behöver stöd i gemensam lek uppmärksammas, vilka metoder som används för att ge stöd och stimulans i gemensam lek samt hur förskollärare upplever att verksamheten kan anpassas för att ge stöd och stimulans till lärande genom gemensam lek. Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsmetod och ett specialpedagogiskt perspektiv. Empirin är inhämtad genom semistrukturerade intervjuer av åtta förskollärare med olika lång yrkeserfarenhet. Resultatet av intervjuerna visade att det fanns olika sätt att stödja och stimulera barns lek, samtidigt som pedagogerna hade olika erfarenheter av hur det skulle göras. Det som framkom som tydligast och avgörande för om barnen får stödet är pedagogernas kunskap, förståelse och synsätt för samspelsprocessen i leken. Leken behöver samtalas om, prioriteras, ges tid och räknas som ett verktyg för lärande. Studien kan bidra till ökad förståelse av pedagogens betydelse, samspelsprocessen i leken, barns olika förutsättningar att kunna utvecklas socialt genom lek, samt att det går att upptäcka barn som behöver stöd i lek genom att observera det gemensamma samspelet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 140.
  Axelsson, David
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Att förebygga negativ stress bland anställda inom daglig verksamhet: Uppfattningar bland habiliteringsassistenter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att skapa förståelse för habiliteringsassistenters uppfattning om hur negativ stress kan förebyggas på arbetsplatsen. Studiens frågeställning söker svar på innebörden av negativ stress för habiliteringsassistenter och deras uppfattning om hur den kan förebyggas. Sex habiliteringsassistenter deltog i studien och kontaktades via ett målstyrt bekvämlighetsurval. Datainsamlingen utfördes genom intervjuer med öppna frågor. Dataanalysen genomfördes ur ett fenomenografiskt perspektiv och resulterade i två kategorisystem. Innebörden av negativ stress förstås genom tre beskrivningskategorier: arbetsförutsättningar, social miljö i personalgruppen och arbetsledning. Uppfattningen om hur negativ stress på arbetsplatsen kan förebyggas förklaras i kategorisystem två. Fyra beskrivningskategorier upprättades: förändring, viljan att förändra, trygghet och självinsikt. Dessa skapar möjlighet att förebygga negativ stress på arbetsplatsen.

  Fulltekst (pdf)
  Att förebygga negativ stress
 • 141.
  Baartvedt, Nicoline
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Talent management as a strategic priority for competitive advantage.: A qualitative case study on talent management implementation within a Multinational Company.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Talent management has become a management priority among business leaders as a result of the transition from a commodity to a knowledge-based economy. Organizations are entering a new era affected by demographical challenges, increased globalization and a generation shift in the labor market that forces organizations to rethink how they attract, develop and retain talented employees. Research predicts that there will be a shortage on labor as a result of the baby boomers retirement in the coming years. Talent management strategies and processes linked to the business strategy is a key to organizational advantage. Organization´s most critical assets are the employees and by having the right people who perform in the right jobs is essential to get a sustainable organization. The concept of talent management is often ill defined and underdeveloped and talent management practice appears to vary widely among organizations. The purpose of this thesis is to get a deeper insight into the concept of talent management processes and framework. Through a single case study approach, this study explores how talent management practice and processes are implemented in a multinational knowledgebased company. The intention is to understand how line leaders and HR managers work with talent management activities by following a hermeneutic research method. A semi-structured interview method has been performed to collect the empirical data. The empirical findings show that many of the talent management activities are implemented in a sophisticated organizational process called the EMS (Employee management system). Employees are rated and evaluated based on their performance throughout the year. Line leaders are mainly accountable for employees’ development and growth in the organization. Findings also show that line leaders are mentors, coaches and a guidance to employees in the daily work. Findings show that HR managers support both leaders and employees in the work with talent management. HR managers’ responsibilities are to influence and coach the leaders in decision-making, in addition to work for employees’ well-being at the work. The organization has presently low turnover. This affects both the recruitment of new employees and hinders presents employee development. The competence level in the organization is estimated to be high and the organization struggle to store critical knowledge.

  Fulltekst (pdf)
  Talent management as a strategic priority for competitive advantage.
 • 142.
  Back, Emma
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Pettersson, Tova
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  På väg mot ett starkare Employer brand: En kvalitativ studie om tjänstemän och företagslednings upplevelse av Norrmejeriers arbetsgivarvarumärke.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag när det har blivit minst lika viktigt att konkurrera om anställda som att konkurrera om kunder, måste arbetsgivare skilja sig från mängden för att ses som en attraktiv arbetsgivare hos sökande och nuvarande anställda. Syftet med denna studie har varit att höra hur tjänstemän, på två olika arbetsplatser i Umeå, samt företagsledningen upplever företagets arbetsgivarvarumärke. En kvalitativ metod har använts för att kunna svara på syftet. Fokus lades på att undersöka deltagarnas upplevelse kring organisationskulturen och arbetsgivaren i stort, eftersom det är faktorer som går under begreppet arbetsgivarvarumärke. Tillvägagångssättet har varit att samla in material genom semistrukturerade intervjuer med 14 anställda inom företaget, som sedan har analyserats med en Hermeneutisk analysmetod i syfte att förklara, tolka och förstå informanternas upplevelser. Det resultat som framkommit har visat på att det kan skilja sig mellan grupperna vi undersökt men överlag uppfattas arbetsgivarens varumärke vara positivt, dels för att de är verksamma lokalt samt har bra värderingar. Det har däremot framkommit att man kan ha olika förutsättningar till karriärmöjligheter, ledarskap och god kommunikation, beroende på vilken roll man har och vilken utav arbetsplatserna man arbetar på. Det framgår även att det finns en gemensam värdegrund inom företaget som många utav informanterna relaterar till men att det däremot finns utrymme för utveckling inom vissa områden i företaget. Företaget är i början av sitt arbete med Employer branding och därför blir denna studie en god start i deras arbete med att spegla en, enligt tjänstemännen, sanningsenlig bild av företaget. På detta sätt får arbetsgivaren en bild av deras upplevelser och kan på så sätt attrahera, utveckla och behålla anställda.

  Fulltekst (pdf)
  På väg mot ett starkare Employer brand
 • 143.
  Backeström, Mona
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Kommunikation- nyckeln i ett förändringsarbete: En fallstudie om pedagogers och förskolechefers erfarenheter av ett påbörjat förändringsarbete2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna fallstudie har varit att få kunskap om pedagogers och förskolechefers erfarenheter av ett påbörjat förändringsarbete som uppmärksammar ett kommunikationsverktyg. Frågeställningar som skulle besvaras var hur förutsättningarna var för att genomföra ett förändringsarbetes intentioner i förskolans verksamhet då det initierades, vilka främjande och hindrande faktorer de upplever finns för att implementera innehållet i förskolans verksamhet samt vilket behov av stöd som finns. Genom semistrukturerade intervjuer av fyra pedagoger och två förskolechefer samt enkätstudie med 42 informanter inom två förskoleområden i en kommun i Norrland har studiens syftesfrågor besvarats. Analysen av det empiriska materialet har inspirerats av sociokulturellt perspektiv samt funnit stöd av förändringsprocessens fyra faser. Resultatet visade att informanterna fått förutsättning att utveckla ny kunskap, däremot har inte alla pedagoger fått förutsättning till kollegialt lärande. Resultatet visade också att främjande faktorer som exempelvis samarbete och kommunikation även kan vara hindrande faktorer. Informanterna lyfte kommunikation och samspel som de mest betydande faktorerna i ett förändringsarbete. De behöver stöd av förskolechefen att det skapas utrymme för detta och specialpedagogen har en betydande roll i samtalen i form av samtalsledare och handledning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Backman, Jarl
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Forskningsprocessen.1987Bok (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Backman, Jarl
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Pedagogik.
  Initial och reproduktiv förståelse vid läsning av brukstexter1984Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 146.
  Backman, Jarl
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Läsförståelse som funktion av subjektivt inducerade variationer i läshastighet1985Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Fyrtio universitetsstuderande deltog i ett experiment, vars syfte var att utreda hur en förändring av den egna läshastigheten påverkade läsförståelsen av text.vDenna intraindividuella hastighetsvariation bekräftar vad man funnit vid interindividuella jämförelser, t ex att differensen mellan snabba och långsamma läsare är störst i texter med normal svårighetsgrad. Studien gav också den praktiska implikationen att s k snabbläsningskursers positiva effekter på långsamma läsare inte omedelbart kan stödjas. Den konträra effekten får emellertid starkt stöd: om snabba läsare minskar sin läshastighet fås reliabla gynnsamma effekter på läsförståelsen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 147.
  Backman, Jarl
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Makrostrategier och mätningar av textförståelse1988Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  På en grupp universitetsstuderande utreddes om sammanfattningar av en läst text dvs anlitande av makrostrategier korresponderade mot samma personer resultat i ett synonymordprov dvs mikroprocessande, samt förmåga att besvara frågor på det lästa textinnehållet. Hypotesen att mikroprocessande inte samvarierade med prestationer på makronivå i form av sammanfattningar kunde stödjas. Frågeprovens status var däremot inte entydig. De samvarierade med mätningar på ordnivå, samtidigt som de emellertid befanns vara mera relaterade till makro- än mikronivå i sammanfattningarna. Det föreslås slutligen ett större hänsynstagande till olikheter mellan textstruktur och innehåll vid mätningar av textförståelse via frågor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Backman, Jarl
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Preferensbedömningar av ljudintensiteter: en jämförelse mellan sensoriska och preferentiella bedömningstyper1971Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Preference as a motivational concept was considered as an organismic disposition and a model which contained a region with three distinct points of preference was tested according to correspondence with.sensory data. The preference region was limited by an upper and a lower limit and in between there was a maximum point of preference. The experimental subjects were instructed to produce the three categories when stimuli consisted of simple sinusoidals.The experimental studies started with an exploratory experiment where the preference level was registered by a threshold technique and was followed by an experiment where the metric properties of the region were tested. The three categories were found to form an equidistant scale. The two following experiments could mostly be characterized as invariance studies över minor procedural changes. In the four experiments which followed,-changes in preference region were predicted from sensory laws e. g. temporal integration, equal loudnesscontours and adaptation. The predictions were all supported with minor exceptions.Finally, the independence assumption between the two ears was tested and the assumption was verified. The experimen-talresults showed that the preference region can bs considered as a limited part on the loudness continuum and that this region follows sensory or psychophysical principles of judgment.

  Fulltekst (pdf)
  Preferensbedömningar av ljudintensiteter: en jämförelse mellan sensoriska och preferentiella bedömningstyper
 • 149.
  Backman, Jarl
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Reading comprehension and perceived comprehensibility of lexical density at discourse and sentence level1976Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A text was varied in three levels with regard to lexical density (LD=the qouta lexical words/total amounts of words in a sentence). One hundred and thirty-two subjects comprehension of text (discourse comprehension) was tested by a knowledge test and by subjective ratings. From the same text were also sampled 10 sentences of which each varied in the same density levels and were judged in the same comprehension scale as the whole text (sentence comprehension). The discourse analysis gave no differential effects of comprehension defined via knowledge tests and ratings. The single-sentence analysis gave significant contrasts between different LD-levels for 7 of 10 sentences. In a factorial analysis a significant interaction effect between LD and sentence was obtained. The discrepancy between discourse comprehension and sentence comprehension was interpreted so that the subjects in the latter case were oriented towards non-lexical factors, one of the reasons beeing lack of context. Implications for reading research are finally discussed.)

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 150.
  Backman, Jarl
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Semantic variability and word comprehension1978Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Four different age groups (9, 12, 15 and 18 years) judged words which varied in three dimensions: syn­tactic category, objective frequency and polysemy (multiple meaning). The subjects judged ease of com­prehension of 24 words in a factorial arrangement, and the method was Thurstone's paired comparisons.

  A predicted complex relationship between the three independent variables e.g. a triple interaction could, however, not be supported. Subjects in older ages did not seem to have a finer discrimination ability for words with different degrees of polysemy It was concluded that the phenomenon of polysemy has to be incorporated in research on word comprehension This approach avoids the current normative approach and leads to a more relevant starting-point where semantic invariance must be substituted for semantic variability.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 101 - 150 of 2834
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf