Digitala Vetenskapliga Arkivet

Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 1906
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Andersson, Elin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Bohlin, Linda
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Ambulanssjuksköterskors bedömning av patienter som drabbats av stroke2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många av de patienter som insjuknar i stroke kommer till sjukhus med ambulans. Ambulanssjuksköterskors bedömning kan ha betydelse för att dessa patienter ska få ett snabbt omhändertagande och tidig behandling, vilket kan minska risken för bestående funktionsnedsättning och lidande samt påverka framtida livskvalitet. Som stöd i bedömningen finns idag behandlingsriktlinjer. Syfte: Syftet var att undersöka ambulanssjuksköterskors bedömning av patienter som drabbats av stroke avseende träffsäkerhet, samt skillnader i bedömning mellan de som bedömts ha stroke och de som ej bedömts ha stroke. Metod: Retrospektiv studie där journaler granskats med en kvantitativ ansats. Studiens urval bestod av patienter som skrivits ut från ett medelstort sjukhus i Västsverige under 2015, med ett vårdtillfälle där huvuddiagnos stroke angetts och som åkt ambulans till sjukhus med initial bedömning av en ambulanssjuksköterska, vilket resulterade i 454 journaler att granska.

  Resultat: För alla patienter med stroke som inkluderats i studien hade endast 52% av patienterna bedömts av ambulanssjuksköterskor ha stroke. Primär och sekundär bedömning var gjord i hög grad för alla patienter. Signifikanta skillnader fanns kring hur strokespecifika symtom var bedömda. Symtom från ansikte, arm eller ben, påverkan på tal och ögon var i högre grad bedömt i gruppen där ambulanssjuksköterskor bedömt att patienter drabbats av stroke. Huvudvärk, yrsel och illamående bedömdes i högre grad i gruppen ej stroke. Slutsatser: Mer forskning inom området behövs för att öka andelen patienter med stroke som identifieras av ambulanssjuksköterskor.

  Fulltekst (pdf)
  M2016:5
 • 102.
  Andersson, Elin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Bohlin, Linda
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Herlitz, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sundler, Annelie Johansson
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Fekete, Zoltán
  Andersson Hagiwara, Magnus
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Prehospital Identification of Patients with a Final Hospital Diagnosis of Stroke.2018Inngår i: Prehospital and Disaster Medicine, ISSN 1049-023X, E-ISSN 1945-1938, s. 63-70Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction the early phase of stroke, minutes are critical. Since the majority of patients with stroke are transported by the Emergency Medical Service (EMS), the early handling and decision making by the EMS clinician is important. Problem The study aim was to evaluate the frequency of a documented suspicion of stroke by the EMS nurse, and to investigate differences in the clinical signs of stroke and clinical assessment in the prehospital setting among patients with regard to if there was a documented suspicion of stroke on EMS arrival or not, in patients with a final hospital diagnosis of stroke.

  METHODS: The study had a retrospective observational design. Data were collected from reports on patients who were transported by the EMS and had a final diagnosis of stroke at a single hospital in western Sweden (630 beds) in 2015. The data sources were hospital and prehospital medical journals.

  RESULTS: In total, 454 patients were included. Among them, the EMS clinician suspected stroke in 52%. The findings and documentation on patients with a suspected stroke differed from the remaining patients as follows: a) More frequently documented symptoms from the face, legs/arms, and speech; b) More frequently assessments of neurology, face, arms/legs, speech, and eyes; c) More frequently addressed the major complaint with regard to time and place of onset, duration, localization, and radiation; d) Less frequently documented symptoms of headache, vertigo, and nausea; and e) More frequently had an electrocardiogram (ECG) recorded and plasma glucose sampled. In addition to the 52% of patients who had a documented initial suspicion of stroke, seven percent of the patients had an initial suspicion of transitory ischemic attack (TIA) by the EMS clinician, and a neurologist was approached in another 10%.

  CONCLUSION: Among 454 patients with a final diagnosis of stroke who were transported by the EMS, an initial suspicion of stroke was not documented in one-half of the cases. These patients differed from those in whom a suspicion of stroke was documented in terms of limited clinical signs of stroke, a less extensive clinical assessment, and fewer clinical investigations. Andersson E , Bohlin L , Herlitz J , Sundler AJ , Fekete Z , Andersson Hagiwara M . Prehospital identification of patients with a final hospital diagnosis of stroke.

 • 103.
  Andersson, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Carlberg, Tobias
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Vårdmiljön som en del av intensivvården: En kvalitativ intervjustudie ur intensivvårdspersonalens perspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Intensivvården är en högteknologisk avdelning där svårt sjuka patienter behandlas och vårdas för olika svikttillstånd. Nyare forskning har frångått det faktum att endast medicinskteknisk behandling kan ge patienten en snabbare återhämtning och också fokuserat på de faktorer som existentiellt stärker patienterna. Medvetenheten om vårdmiljön kan främja patientens hälsa och på så sätt minska vårdtid, lidande och kostnad. Syftet var att undersöka intensivvårdspersonals medvetenhet om vårdmiljön på patientrummet samt hur vårdmiljön påverkar vårdandet av patienten. Datainsamlingen gjordes med kvalitativa intervjuer där sex informanter intervjuades på två olika intensivvårdsavdelningar. Analysen gjordes utifrån en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet visade att vårdpersonalens medvetenhet var relativt hög men saknade stöd från organisationen då vårdytan och ekonomin begränsade dem att fullt ut förbättra patientens vårdmiljö. Faktorer som framhölls vara gynnsamma för patienten var till exempel naturen, anhöriga, begränsning av onödiga stimuli och att bevara patientens integritet och identitet. Med en ökad kunskap och mer reflektion om vårdmiljön kan utvecklingen fortsätta framåt för att bli så optimal som den kan bli för patient, personal och anhöriga.

  Fulltekst (pdf)
  M2016:27
 • 104.
  Andersson, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lindroth, Elin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Finns det samband mellan ungdomars känsla av sammanhang och självtillit vid kondomanvändning?: En pilotstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag belyser forskning att sexuellt överförbara infektioner (STI) och oönskade graviditeter ökar då ungdomar brister i kondomanvändning vid sex. Det är viktigt att förebygga sexuellt överförbara infektioner som behöver antibiotikabehandlas genom preventivt arbete. Minskas antibiotikaanvändningen främjas en hållbar utveckling. Genom en pilotstudie med tvärsnittsdesign under 2016, undersöktes om samband fanns mellan gymnasieungdomars känsla av sammanhang via mätinstrumentet (SOC) och deras självtillit vid kondomanvändning via mätinstrumentet (CUSES). Pilotstudien genomfördes i ett par klasser i ett fåtal skolor i mellersta Sverige.

  Studien innefattar 107 deltagare, 63 unga män, 41 unga kvinnor och en uppgav hen som kön. Åldersspannet på deltagarna ligger mellan 16-21 år. Pilotstudien visar att det inte fanns något samband mellan känsla av sammanhang och ungdomarnas självtillit vid kondomanvändning. Däremot visar resultatet att ungdomar med hög grad av känsla av sammanhang använde kondom vid sex i större utsträckning. Vi anser att det behövs studier som fokuserar på salutogena faktorer för att främja ungdomars sexuella- och reproduktiva hälsa samt deras kondomanvändning och därigenom minska STI och antibiotikaanvändning och på så sätt möjliggöra en mer hållbar utveckling.

  Fulltekst (pdf)
  M2016:46
 • 105.
  Andersson, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Puhaca, Katarina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Patientens delaktighet vid bedsiderapportering: En litteraturstudie med ett patientperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bedsiderapportering innebär att överrapporteringen vid personalens skiftbyte sker inne på patientens rum, tillsammans med patienten. Patienters delaktighet i sin egen vård är av stor betydelse för att kunna uppnå en vård av god kvalitet samt för att patienten ska uppnå hälsa och välbefinnande. Dock saknas det samlad kunskap om bedsiderapportering verkligen ökar patientens delaktighet. Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka patientens upplevelse av delaktighet i samband med bedsiderapportering. Vald metod var litteraturstudie och studiens resultat baseras både på kvalitativa och kvantitativa artiklar som utgår från ett patientperspektiv.

  Resultatet är indelat i två teman; inkluderande vårdrelation samt kommunikation och bristande kommunikation. Till respektive tema finns två till tre kategorier. I resultatet framkom det att patienter upplevde att bedsiderapportering gav möjlighet till delaktighet genom att de fick tillfälle att knyta an och skapa en mer personlig relation med vårdaren. De upplevde även att deras egna tankar och åsikter kunde bli bekräftade och ses som meningsfulla under rapporten. Flertalet patienter ansåg bedsiderapportering som positiv eftersom den möjliggjorde att en tvåvägskommunikation kunde upprätthållas, dock framkom det att rapporteringsformen saknar struktur. Studiens slutsats är att bedsiderapportering kan skapa goda förutsättningar för patientdelaktighet men detta förutsätter dock att patienten bjuds in till samtal av vårdaren, bemöts med ett patientcentrerat förhållningssätt och ett anpassat språk.

  Fulltekst (pdf)
  K2018:18
 • 106.
  Andersson, Erica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Johansson, Amanda
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Ansvarstagande hos tonåringar med diabetes mellitus typ 1: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom. 86.000 barn och ungdomar insjuknar varje år. Mellan åldrarna 10-19 år definieras en person som tonåring eller ungdom och under denna period sker många förändringar i ungdomens livsvärld. Forskning visar att ungdomar med diabetes anser sig ta mer ansvar generellt än sina jämlika. Sjuksköterskan behöver som en del i sitt hälsofrämjande arbete motivera dessa ungdomarna till egenvård.

  Syftet är att beskriva synen på ansvarstagandet för egenvården hos tonåringar med diabetes mellitus typ 1. Studien är en litteraturstudie som utgår från 8 stycken vetenskapliga artiklar. Vi har utgått från Axelssons metodbeskrivning från 2012. Dataanalysen mynnade ut i 3 teman: skiftandet i fördelning av beslutstagandet, konflikter mellan föräldrar och ungdomarna samt undervisning och kunskap skapar möjligheter. Vårt resultat visar att ansvarstagandet hos ungdomar med diabetes mellitus typ 1 måste ske successivt utifrån ungdomens förutsättningar. Föräldrarna måste fungera som ett stöd men får inte involvera sig mer än vad ungdomarna önskar då det kan skapa konflikter. Det är även viktigt att ungdomen tillgodogjort sig den kunskap och erfarenhet som krävs för att  bli självständig i sin egenvård, utföra den på ett bra sätt och därmed främja sin hälsa. I diskussionen stärktes att motivation och stöd från föräldrarna var mycket viktigt för ungdomen. Skulle ansvaret lämnas över till ungdomen innan han eller hon är redo kan detta få allvarliga konsekvenser. Kvarstående rädsla hos föräldrarna kunde ge långsiktiga konsekvenser för ungdomarnas ansvarstagande.

  Fulltekst (pdf)
  K2017:26
 • 107.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Axelsson, Aron
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjuksköterskans oro vid vård av barn i prehospital akutsjukvård: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ambulanssjukvården har de senaste decennierna utvecklats från transportverksamhet till avancerad vård. Som sjuksköterska inom ambulanssjukvård kan du möta patienter i alla åldrar och med alla tänkbara akuta och mindre akuta tillstånd. Barn är en patientgrupp som står för nästan 10% av dessa uppdrag och innehar samma rätt till individualiserad vård som vuxna. Barn skiljer sig dock från vuxna, både fysiologisk och mentalt. Att med dessa patienter kunna skapa en god vårdande relationen med korrekt omhändertagande, bedömning och behandling kan därför ställa höga krav på sjuksköterskan inom ambulanssjukvården. Forskning visar att oro är en vanligt förekommande känsla hos sjuksköterskan inom ambulanssjukvård när det är barn som är patienter. Hur denna oro upplevs är dock lite utforskat. Syftet med studien var därför att beskriva sjuksköterskans upplevelsen av oro vid vård av barn prehospitalt.

  I studien, som är av kvalitativ ansats, användes semistrukturerade intervjuer för inhämtning av data. Åtta sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvård med varierande erfarenhet, både specialiserade och grundutbildande, intervjuades. Den insamlade data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i fyra huvudkategorier; vård av barn kräver kunskap, bra bemötande är en utmaning, akuta bedömningar och behandlingar väcker starka känslor och tid och erfarenhet är påverkande faktorer. Oron som beskrivs av sjuksköterskorna är utbredd och mångfacetterad. Svårt sjuka barn väcker nästan alltid starka känslor, både hos den erfarne men även den mindre erfarna sjuksköterskan inom ambulanssjukvården. Den kunskapsrelaterade oron skulle kunna mildras med trygghet i kollegans kunskap eller med mer teoretisk och praktisk kunskap genom utbildning och hospitering.

  Fulltekst (pdf)
  M2017:19
 • 108.
  Andersson Fritzson, Pontuz
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Jansson, Rasmus
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  ”Jag blir inte sedd!”: Patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande på en akutmottagning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Patienter som uppsöker vård på en akutmottagning har en förförståelse över hur de ska få hjälp i det akuta skedet, oavsett allvarlighetsgrad. De hoppas få hjälp med de problem de söker för så snart som möjligt. Problemet är att sjukvården ofta inte kan uppnå dessa högt ställda förväntningar, därför tenderar patienters upplevelse av bemötandet att påverkas. Studiens syfte är att undersöka hur patienterna upplever bemötandet av vårdpersonalen på akutmottagningarna. Studiens målsättning är att tydliggöra patientens upplevelse av bemötandet, vilket kan hjälpa sjuksköterskor att belysa och hitta nya aktiva strategier för att bemöta patienter som söker akut. Studien är utformad efter Axelsson (2012) och är därmed en litteraturstudie, där 13 artiklar granskades och användes.

  Resultatet visar på att bristfällig information och kommunikation leder till att patientens  upplevelse av vården på akutmottagningarna påverkas.  Forskningen  som kom fram visar tydligt att fokus bör läggas mer på helheten runt patienten och inte enbart vårdandet av den biologiska kroppen samt att information och kommunikation bör ske mer aktivt. I diskussionen belyses hur studien har gått tillväga samt val av metod. Det redogörs även för kommunikationsbrist, informationsbrist, triagering och vårdlidande. Studien påvisar att det finns ett behov av att förbättra informationen angående hur triagesystemet fungerar samt vänte- och vistelsetider på akutmottagningarna.

  Fulltekst (pdf)
  K2017:9
 • 109.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Interrupted Time Series Versus Statistical Process Control in Quality Improvement Projects2016Inngår i: Journal of Nursing Care Quality, ISSN 1057-3631, Vol. 31, nr 1, s. E1-E8Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To measure the effect of quality improvement interventions, it is appropriate to use analysis methods that measure data over time. Examples of such methods include statistical process control analysis and interrupted time series with segmented regression analysis. This article compares the use of statistical process control analysis and interrupted time series with segmented regression analysis for evaluating the longitudinal effects of quality improvement interventions, using an example study on an evaluation of a computerized decision support system.

 • 110.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Backlund, Per
  Söderholm, Hanna Maurin
  Lundberg, Lars
  Lebram, Mikael
  Engström, Henrik
  Measuring participants’ immersion in healthcare simulation: the development of an instrument2016Inngår i: Advances in Simulation, ISSN 2059-0628, Vol. 1, nr 1, s. 1-9Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Immersion is important for simulation-based education; however, questionnaire-based instruments to measure immersion have some limitations. The aim of the present work is to develop a new instrument to measure immersion among participants in healthcare simulation scenarios.

  Methods: The instrument was developed in four phases: trigger identification, content validity scores, inter-rater reliability analysis and comparison with an existing immersion measure instrument. A modified Delphi process was used to develop the instrument and to establish validity and reliability. The expert panel consisted of 10 researchers. All the researchers in the team had previous experience of simulation in the health and/or fire and rescue services as researchers and/or educators and simulation designers. To identify triggers, the panel members independently screened video recordings from simulation scenarios. Here, a trigger is an event in a simulation that is considered a sign of reduced or enhanced immersion among simulation participants.

  Results: The result consists of the Immersion Score Rating Instrument (ISRI). It contains 10 triggers, of which seven indicate reduced and three enhanced immersion. When using ISRI, a rater identifies trigger occurrences and assigns them strength between 1 and 3. The content validity analysis shows that all the 10 triggers meet an acceptable content validity index for items (I-CVI) standard. The inter-rater reliability (IRR) among raters was assessed using a two-way mixed, consistency, average-measures intra-class correlation (ICC). The ICC for the difference between weighted positive and negative triggers was 0.92, which indicates that the raters are in agreement. Comparison with results from an immersion questionnaire mirrors the ISRI results.

  Conclusions: In conclusion, we present a novel and non-intrusive instrument for identifying and rating the level of immersion among participants in healthcare simulation scenarios.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lundberg, Lars
  Sjöqvist, Bengt Arne
  Chalmers.
  Maurin Söderholm, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  The Effects of Integrated IT Support on the Prehospital Stroke Process: Results from a Realistic Experiment2019Inngår i: Journal of Healthcare Informatics Research, ISSN 2509-4971Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Stroke is a serious condition and the stroke chain of care is a complex. The present study aims to explore the impact of a computerised decision support system (CDSS) for the prehospital stroke process, with focus on work processes and performance. The study used an exploratory approach with a randomised controlled crossover design in a realistic contextualised simulation experiment. The study compared clinical performance among 11 emergency medical services (EMS) teams of 22 EMS clinicians using (1) a computerised decision support system (CDSS) and (2) their usual paper-based process support. Data collection consisted of video recordings, postquestionnaires and post-interviews, and data were analysed using a combination of qualitative and quantitative approaches. In this experiment, using a CDSS improved patient assessment, decision making and compliance to process recommendations. Minimal impact of the CDSS was found on EMS clinicians’ self-efficacy, suggesting that even though the system was found to be cumbersome to use it did not have any negative effects on self-efficacy. Negative effects of the CDSS include increased on-scene time and a cognitive burden of using the system, affecting patient interaction and collaboration with team members. The CDSS’s overall process advantage to the prehospital stroke process is assumed to lead to a prehospital care that is both safer and of higher quality. The key to user acceptance of a system such as this CDSS is the relative advantages of improved documentation process and the resulting patient journal. This could improve the overall prehospital stroke process.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 112.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Magnusson, Carl
  University of Gothenburg and Sahlgrenska University Hospital,.
  Herlitz, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Seffel, Elin
  Department of Ambulance Care, Södra Älvsborg Hospital.
  Axelsson, Christer
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Munters, Monica
  Department of Ambulance Care, Region of Dalarna.
  Strömsöe, Anneli
  School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalens högskola.
  Nilsson, Lena
  Department of Anaesthesiology and Intensive Care and Department of Medical and Health Sciences, Linköping University.
  Adverse events in prehospital emergency care: a trigger tool study2019Inngår i: BMC Emergency Medicine, Vol. 19, nr 1Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Prehospital emergency care has developed rapidly during the past decades. The care is given in a complex context which makes prehospital care a potential high-risk activity when it comes to patient safety. Patient safety in the prehospital setting has been only sparsely investigated. The aims of the present study were 1) To investigate the incidence of adverse events (AEs) in prehospital care and 2) To investigate the factors contributing to AEs in prehospital care.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 113.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Nilsson, Lena
  Linköping University.
  Strömsöe, Anneli
  Mälardalens högskola.
  Axelsson, Christer
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kängström, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Herlitz, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Patient safety and patient assessment in pre-hospital care: a study protocol2016Inngår i: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, ISSN 1757-7241, Vol. 24, nr 1, s. 1-7Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Patient safety issues in pre-hospital care are poorly investigated. The aim of the planned study is to

  survey patient safety problems in pre-hospital care in Sweden.

  Methods/Design: The study is a retro-perspective structured medical record review based on the use of 11 screening

  criteria. Two instruments for structured medical record review are used: a trigger tool instrument designed for

  pre-hospital care and a newly development instrument designed to compare the pre-hospital assessment with

  the final hospital assessment. Three different ambulance organisations are participating in the study. Every month,

  one rater in each organisation randomly collects 30 medical records for review. With guidance from the review

  instrument, he/she independently reviews the record. Every month, the review team meet for a discussion of

  problematic reviews. The results will be analysed with descriptive statistics and logistic regression.

  Discussion: The findings will make an important contribution to knowledge about patient safety issues in prehospital

  care.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 114.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Vårdande och systematisk bedömning2016Inngår i: Prehospital akutsjukvård / [ed] B-O. Suserud & L. Lundberg, Stockholm: Liber, 2016, 2, s. 178-210Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 115.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Brink, P
  Högskolan väst.
  Herlitz, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hansson, P-O
  University of Gothenburg.
  A shorter system delay for haemorrhagic stroke than ischaemic stroke among patients who use emergency medical service.2018Inngår i: Acta Neurologica Scandinavica, ISSN 0001-6314, E-ISSN 1600-0404Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: We compare various aspects in the early chain of care among patients with haemorrhagic stroke and ischaemic stroke.

  MATERIALS & METHODS: The Emergency Medical Services (EMS) and nine emergency hospitals, each with a stroke unit, were included. All patients hospitalised with a first and a final diagnosis of stroke between 15 December 2010 and 15 April 2011 were included. The primary endpoint was the system delay (from call to the EMS until diagnosis). Secondary endpoints were: (i) use of the EMS, (ii) delay from symptom onset until call to the EMS; (iii) priority at the dispatch centre; (iv) priority by the EMS; and (v) suspicion of stroke by the EMS nurse and physician on admission to hospital.

  RESULTS: Of 1336 patients, 172 (13%) had a haemorrhagic stroke. The delay from call to the EMS until diagnosis was significantly shorter in haemorrhagic stroke. The patient's decision time was significantly shorter in haemorrhagic stroke. The priority level at the dispatch centre did not differ between the two groups, whereas the EMS nurse gave a significantly higher priority to patients with haemorrhage. There was no significant difference between groups with regard to the suspicion of stroke either by the EMS nurse or by the physician on admission to hospital.

  CONCLUSIONS: Patients with a haemorrhagic stroke differed from other stroke patients with a more frequent and rapid activation of EMS.

 • 116.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Axelsson, Christer
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Larsson, Anna
  Bremer, Anders
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gellerstedt, Martin
  Bång, Angela
  Herlitz, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Ljungström, Lars
  The early chain of care in bacteraemia patients: Early suspicion, treatment and survivalin prehospital emergency care2018Inngår i: American Journal of Emergency Medicine, ISSN 0735-6757, E-ISSN 1532-8171Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction: Bacteraemia is a first stage for patients risking conditions such as septic shock. The primary aim ofthis study is to describe factors in the early chain of care in bacteraemia, factors associated with increased chanceof survival during the subsequent 28 days after admission to hospital. Furthermore, the long-term outcome wasassessed.

  Methods: This study has a quantitative design based on data fromEmergencyMedical Services (EMS) and hospitalrecords.

  Results: In all, 961 patients were included in the study. Of these patients, 13.5% died during the first 28 days. TheEMS was more frequently used by non-survivors. Among patients who used the EMS, the suspicion of sepsis alreadyon scene was more frequent in survivors. Similarly, EMS personnel noted the ESS code “fever, infection”more frequently for survivors upon arriving on scene. The delay time fromcall to the EMS and admission to hospitaluntil start of antibiotics was similar in survivors and non-survivors. The five-year mortality rate was 50.8%.Five-year mortalitywas 62.6% among those who used the EMS and 29.5% among those who did not (p b 0.0001).

  Conclusion: This study shows that among patientswith bacteraemiawho used the EMS, an early suspicion of sepsisor fever/infection was associated with improved early survival whereas the delay time from call to the EMSand admission to hospital until start of treatment with antibiotics was not. 50.8% of all patients were deadafter five years.

 • 117.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gabre, Marita
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Dehre, Andreas
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Maurin Söderholm, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Simulation in Virtual World to Promote Communication2018Inngår i: Pre-hospital care- Education and training of ambulance professionals, Noordwijkerhout, The Netherlands, 2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Introduction

  Communication between ambulance professionals and patients is essential for understanding the patient's lifeworld (Wireklint Sundström & Dahlberg 2010). Simultaneously, communication is challenging to teach and learn within the framework of specific courses. However, simulation in virtual worlds can support the development of new skills such as communication (Combs, Sokolowski & Banks 2016).

   

  Aim

  The aim of this work was to design a simulation-based platform for communication training among ambulance nurse students (ANS).

   

  Methods

  A qualitative action research approach was used (Coghlan & Casey 2001). Second Life® (SL) was selected since it was an existing virtual world. SL is a web-based flexible three-dimensional platform that allows customization. Interaction and communication with other virtual people can be done through avatars in real time (Hodge, Collins & Giordano 2011). Three ANS and five teachers participated, none of the participants had prior experience of SL. Observations and interviews were used as data and analysed using thematic analysis.

   

  Results

  The participants’ experiences generated three themes:

   

  Understanding the virtual world

  It was easy to interact and communicate with other virtual people. However, it took time to feel comfortable to navigate in SL.

   

  Technological challenges

  One challenge was related to audio-visual problems e.g. not compatible headset, interfering echoes and that the image was distorted at times, which made it difficult to act and move the avatar. Another challenge was associated with the 3D modelling e.g. the capability to use of coordinates, positioning, object dimensioning and the fact that accidental deletions could not be restored. A third challenges that influenced the communication was the difficulty of visualizing clinically relevant care measures such as diagnostic examinations or drug treatment. Finally, there was a challenge to customize the avatars to look like ambulance professionals or a severely ill patient.

   

  Learning through avatars

  Learning through avatars requires that the participants take responsibility for delivering a convincing performance.  Immersion was limited since actions do not take place from a first-person viewpoint. There is a need that the scenario is based on realistic conditions e.g. interiors, equipment, clothing, avatar appearance and behaviour.

   

  Conclusion

  The present system is not suitable for training of medical assessment. Teachers who are considering using virtual worlds in the training for future ambulance professionals should note that an appropriate design is crucial for how the simulation is experienced.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gabre, Marita
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Dehre, Andreas
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Maurin Söderholm, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Simulation in Virtual World to Promote Communication2018Inngår i: Pre-hospital care- Education and training of ambulance professionals, Noordwijkerhout, The Netherlands, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction

  Communication between ambulance professionals and patients is essential for understanding the patient's lifeworld (Wireklint Sundström & Dahlberg 2010). Simultaneously, communication is challenging to teach and learn within the framework of specific courses. However, simulation in virtual worlds can support the development of new skills such as communication (Combs, Sokolowski & Banks 2016).

   

  Aim

  The aim of this work was to design a simulation-based platform for communication training among ambulance nurse students (ANS).

   

  Methods

  A qualitative action research approach was used (Coghlan & Casey 2001). Second Life® (SL) was selected since it was an existing virtual world. SL is a web-based flexible three-dimensional platform that allows customization. Interaction and communication with other virtual people can be done through avatars in real time (Hodge, Collins & Giordano 2011). Three ANS and five teachers participated, none of the participants had prior experience of SL. Observations and interviews were used as data and analysed using thematic analysis.

   

  Results

  The participants’ experiences generated three themes:

   

  Understanding the virtual world

  It was easy to interact and communicate with other virtual people. However, it took time to feel comfortable to navigate in SL.

   

  Technological challenges

  One challenge was related to audio-visual problems e.g. not compatible headset, interfering echoes and that the image was distorted at times, which made it difficult to act and move the avatar. Another challenge was associated with the 3D modelling e.g. the capability to use of coordinates, positioning, object dimensioning and the fact that accidental deletions could not be restored. A third challenges that influenced the communication was the difficulty of visualizing clinically relevant care measures such as diagnostic examinations or drug treatment. Finally, there was a challenge to customize the avatars to look like ambulance professionals or a severely ill patient.

   

  Learning through avatars

  Learning through avatars requires that the participants take responsibility for delivering a convincing performance.  Immersion was limited since actions do not take place from a first-person viewpoint. There is a need that the scenario is based on realistic conditions e.g. interiors, equipment, clothing, avatar appearance and behaviour.

   

  Conclusion

  The present system is not suitable for training of medical assessment. Teachers who are considering using virtual worlds in the training for future ambulance professionals should note that an appropriate design is crucial for how the simulation is experienced.  

 • 119.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lindholm, Maria
  Pettersson, Margareta
  Jonasson, Lise-Lotte
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Nurses competencies in Home health care: An interview study.2017Inngår i: BMC Nursing, ISSN 1472-6955, E-ISSN 1472-6955, Vol. 16, nr 65Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background:Nurses working in Home health care (HHC) are facing major challenges when more advanced care and treatment are performing in the patient's home. The aim of this study was to explore how nurses experiencing their competencies in HHC. 

  Methods:This study has a qualitative and explorative design. Ten nurses were interviewed and data were analysed by content analysis.

  Results:The themes “Being a capable nurse”, “Being a useful nurse” and “Being a subordinate and dependent nurse” were identified. Nurses want to be capable to take care of patients, develop their competencies and perform their duties in the way that are requested. They also want to be useful in their work and providing good and safe HHC. Finally, nurses want to improve the care in HHC with their competencies. Simultaneously, they are subordinate and dependent in the relation with their manager and manager's interest to encourage nurses’ competence development.

  Conclusions:Nurses in HHC are responsible for many seriously ill patients and they want to contribute to a good and safe patient care. To maintain patient safety, reduce the risk for burnout and staff turnover as well as to contribute to a sustainable development of the work, strategies for transfer competencies between nurses and efforts for competence development are needed. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 120.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Ullgren, Andreas
  Holmberg, Mats
  Karlsson, Thomas
  Herlitz, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Acute coronary syndrome in relation to the occurrence of associatedsymptoms: A quantitative study in prehospital emergency care2017Inngår i: International Emergency Nursing, ISSN 1755-599X, E-ISSN 1878-013X, Vol. 33, s. 43-47-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction: Acute chest pain is a common symptom among prehospital emergency care patients.Therefore, it is crucial that ambulance nurses (ANs) have the ability to identify symptoms and assesspatients suffering from acute coronary syndrome (ACS). The aim of this study is to explore the occurrenceof dyspnoea and nausea and/or vomiting in the prehospital phase of a suspected ACS and the associationswith patients’ outcome.

  Methods: This study has a quantitative design based on data from hospital records and from a previousinterventional study (randomised controlled trial) including five Emergency Medical Service (EMS) systemsin western Sweden in the years 2008–2010.

  Results: In all, 1836 patients were included in the interventional study. Dyspnoea was reported in 38%and nausea and/or vomiting in 26% of patients. The risk of death within one year increased with the presenceof dyspnoea. The presence of nausea and/or vomiting increased the likelihood of a final diagnosis ofacute myocardial infarction (AMI).

  Conclusion: This study shows that dyspnoea, nausea and/or vomiting increase the risk of death and seriousdiagnosis among ACS patients. This means that dyspnoea, nausea and/or vomiting should influencethe ANs’ assessment and that special education in cardiovascular nursing is required.

 • 121.
  Andersson, Jan-Otto
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Visar fysiologiska parametrar den prehospitala patientens smärta: registerstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: smärta är ett vanligt och betydande symtom inom ambulanssjukvården. En persons smärta är ett fysiologiskt kroppslig fenomen som blir en smärtupplevelse först när smärtsignalen når medvetandet. Upplevelsen är starkt påverkad av psykiska, kognitiva, emotionella, sociala, kulturella och existentiella faktorer. En noxisk skada leder till    en  smärtupplevelse  som  startar upp  kognitiva  och  emotionella processer såsom tolkning och symbolisering och som i sin tur är influerad av personens språk och omgivningens kultur. Upplevelse av lidande signaleras genom smärtyttringar som påverkas av den sociala och kulturella omgivningen. Olika smärtmodulerande system aktiveras och psykologiska aktiviteter förekommer som en reaktion på smärta. Ambulanspersonalen möter en allt större förväntan om smärtlindring. Inför beslutet om smärtomhändertagande värderar ambulanspersonalen både patientens beskrivning av sin smärta och de symtom och tecken som patienten uppvisar. Även fysiologiska förändringar anses vara viktigt inför beslut om smärtlindring. Forskning visar  att det finns ett samband mellan vitalparametrar och smärta men att detta samband inte är kliniskt användbart.

  Syftet är att inom prehospital kontext utforska huruvida ett klinisk användbart samband mellan patientens upplevda smärtintensitet och vitalparametrar och vegetativa symtom föreligger.

  Metoden är retrospektiv registerstudie med kvantitativ ansats samt ett bekvämlighetsurval. Huvudanalysen gjordes med binär logistisk regression.

  Resultatet visar ett positivt samband (Korrelationsanalys) mellan förändring av de fysiologiska parametrarna andningsfrekvens, hjärtfrekvens och hudstatus med ökad smärta. Däremot var sambandet negativt för systoliskt blodtryck. Sambandet (styrka) var starkast för andningsfrekvens. Sambandet (Beroendet) (binär logistisk regressionsanalys) mellan olika fysiologiska parametrar och utfall av svårare smärta var även det tydligast för andningsfrekvens, men fanns även för hudstatus. En klar åldersskillnad noterades där den yngre gruppen visade ett starkare samband. För hjärtfrekvens  och  systoliskt  blodtryck  fanns  inget  samband  förutom  för  den  äldre gruppen där det förelåg ett svagt samband med systoliskt blodtryck Detta samband blev svagare vid högre blodtryck.

  Slutsats: Smärta är ett vanligt symptom inom ambulanssjukvården.   Det   finns   ett   positivt   samband   mellan   andningsfrekvens, förekomst av blek hud samt fuktig hud och uppskattad smärtintensitet. Sambandet är större för yngre patienter. Användande av referensvärde på vitalparametrar kan vara ett stöd vid en klinisk individuell smärtbedömning. Resultatet tyder på att det finns en stor individuell variation vad avser sambandet mellan smärtupplevelse och den fysiologiska reaktionen på smärta varför fysiologiska parametrar skall tolkas med stor försiktighet.

 • 122.
  Andersson, Jan-Otto
  et al.
  Ambulance Service, Skaraborg Hospital.
  Nasic, Salmir
  Research and Development Centre, Skaraborg Hospital.
  Herlitz, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hjertonsson, Erik
  Department of Medicine, Skövde County Hospital.
  Axelsson, Christer
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  The intensity of pain in the prehospital setting is most strongly reflected in the respiratory rate among physiological parameters.2019Inngår i: American Journal of Emergency Medicine, ISSN 0735-6757, E-ISSN 1532-8171, Vol. 37, nr 12, s. 2125-2131, artikkel-id S0735-6757(19)30038-5Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: In order to treat pain optimally, the Emergency Medical Service (EMS) clinician needs to be able to make a reasonable estimation of the severity of the pain. It is hypothesised that various physiological parameters will change as a response to pain.

  AIM: In a cohort of patients who were seen by EMS clinicians, to relate the patients' estimated intensity of pain to various physiological parameters.

  METHODS: Patients who called for EMS due to pain in a part of western Sweden were included. The intensity of pain was assessed according to the visual analogue scale (VAS) or the Numerical Rating Scale (NRS). The following were assessed the same time as pain on EMS arrival: heart rate, systolic and diastolic blood pressure, respiratory rate, moist skin and paleness.

  RESULTS: In all, 19,908 patients (≥18 years), were studied (51% women). There were significant associations between intensity of pain and the respiratory rate (r = 0.198; p < 0.0001), heart rate (r = 0.037; p < 0.0001), systolic blood pressure (r = -0.029; p < 0.0001), moist skin (r = 0.143; p < 0.0001) and paleness (r = 0.171; p < 0.0001). The strongest association was found with respiratory rate among patients aged 18-64 years (r = 0.258; p < 0.0001).

  CONCLUSION: In the prehospital setting, there were significant but weak correlations between intensity of pain and physiological parameters. The most clinically relevant association was found with an increased respiratory rate and presence of pale and moist skin among patients aged < 65 years. Among younger patients, respiratory rate may support in the clinical evaluation of pain.

 • 123.
  Andersson, Jimmy
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Teiffel, Ellinor
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Anestesisjuksköterskors upplevelser av interhospitala överflyttningar av kritiskt sjuka patienter2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Interhospitala överflyttningar där anestesisjuksköterskor ansvarar för kritiskt sjuka patienter ökar i dagens samhälle. Hur anestesisjuksköterskor upplever dessa överflyttningar är oklart, då forskningen inom ämnet fortfarande är relativt begränsat. Syftet med examensarbetet var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser av att delta i interhospitala överflyttningar av kritiskt sjuka patienter. Åtta anestesisjuksköterskor har deltagit i semistrukturerade, öppna intervjuer vilka analyserats via kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet visar att de flesta anestesisjuksköterskorna upplevde interhospitala överflyttningar av kritiskt sjuka patienter som något positivt. De menade att de utvecklades i sin yrkesroll och fick ökat självförtroende efter de överflyttningar som varit lyckade. Dock kunde de känna sig stressade i miljön utanför sjukhus, där ovana anestesisjuksköterskor upplevde mer stress. Men samtidigt upplevde flera intervjupersoner att situationen gjorde dem mer skärpta. Stress kunde upplevas i samband med hantering av medicinteknisk utrustning och läkemedel då det ibland skiljde sig åt från det anestesisjuksköterskorna vanligtvis använde. Anestesisjuksköterskor som hade längre erfarenhet av yrket kände sig tryggare än de med kort erfarenhet i att ansvara för patienter under överflyttning. Överflyttningar där barn skulle förflyttas till annat sjukhus var något som i flera intervjuer upplevdes som svårt och utmanande. Ytterligare forskning skulle kunna leda till en ökad förståelse för anestesisjuksköterskors arbete och ansvar under interhospitala överflyttningar.

  Fulltekst (pdf)
  M2020:29
 • 124.
  Andersson, Jimmy
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  W-Andersson, Caroline
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Ambulanssjuksköterskans bedömningar och triagering av barn 0–16 år: En kvantitativ studie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ambulanssjuksköterskan gör en primär bedömning av barn under 16 år enligt Rapid Emergency Triage and Treatment System Pediatric (RETTS-p) som bygger på vitalparametrar (VP) samt symtom och tecken, Emergency  Signs and Symtoms (ESS- kod) exempelvis buksmärta. En summering av värden på VP och ESS-kod leder till en triagenivå som medföljer patienten till sjukhuset. Under vårdandet av barn finns föräldrarna eller närmsta anhörig närvarande som kan påverka situationen. Det medför en viss komplexitet i det prehospitala omhändertagandet av barn. Syftet med studien var att studera hur patientsäkra bedömningar ambulanssjuksköterskan gör av barn under 16 år och hur RETTS-P används. Bedömningarna jämförs med den hospitala slutdiagnosen för det aktuella vårdtillfället. Metoden är av kvantitativ ansats där datainsamlingen gjorts utifrån en retroperspektiv journalgranskning. Vi fann att ambulanssjuksköterskans bedömningar stämde överens med slutdiagnosen i 92.4 % av fallen. Dock fann vi även att 60% av barnen inte fick en fullständig triagering prehospitalt, där andningsfrekvensen stod för det högsta bortfallet. Cirka 30 % av barnpatienterna kvarstannade hemma efter ambulanssjuksköterskans primära bedömning. Av de patienter som lämnades hemma sökte 8.1 % en förnyad kontakt med akutsjukvården inom 72 timmar. Ambulanssjuksköterskan prioriterade ner 58 % av de fall som larmades ut som prio 1 av SOS alarm. Orsaken varför barnpatienterna blev nedprioriterade kan bero på att det oftast är oroliga föräldrar som ringer SOS alarm samt att ambulanssjuksköterskan, jämfört med larmoperatören, har en stor fördel av att de gör en visuell bedömning samt har ett annat bedömningsinstrument (RETTS-p).

 • 125.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Helminen, Matilda
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kvinnors kroppsuppfattning i samband med mastektomi: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och många av de drabbade kvinnorna får genomgå en mastektomi, vilket kan leda till en förändrad kroppsuppfattning, påverkad sexualitet och kvinnlighet. Syftet med litteraturöversikten är att beskriva kvinnors kroppsuppfattning i samband med en mastektomi. Författarna har valt att göra en litteraturöversikt utifrån Fribergs modell för litteraturöversikt (Friberg 2012, ss. 133-134).

  Tio artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats har använts i resultatet. Resultatet har två huvudkategorier, “Kroppsuppfattning”, “Kvinnans behov av stöd” och fyra subkategorier, “upplevelse av förändrad kropp”, “upplevelse av sexualitet”, “upplevelse av kvinnlighet” och “bröstrekonstruktionens betydelse”. Litteraturöversiktens resultat visar att kroppsuppfattning har stor betydelse för kvinnor som genomgått en mastektomi och den kan förändras i negativ riktning på grund av operationen. Kvinnorna hade svårt att tycka om sin kropp och visa sig inför andra. Kroppsuppfattningen hade olika betydelse för kvinnorna trots att den kunde vara förändrad. Många kvinnor kände sig mindre feminina med ett eller två förlorade bröst och en bröstrekonstruktion kunde då vara till hjälp för att återfå det som upplevs förlorat. Största fokus för kvinnorna var att överleva cancern men följderna av mastektomin var påtagliga. Vården har stor betydelse för att kvinnor ska få de bästa förutsättningarna till en rättvis och god vård under sjukdomsprocessen. Sjuksköterskan har en viktig roll som stöd för kvinnorna för att skapa trygghet och delaktighet.

  Fulltekst (pdf)
  K2017:36
 • 126.
  Andersson, Jonna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Danbo Dahl, Helen
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Varför stannar inte chefen?: En kvalitativ studie om enhetschefers val att avsluta tjänsten i äldreomsorgen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De senaste åren har medellivslängden i Sverige ökat och resurser har tilldelats äldre med behov av mer omfattande vårdinsatser. Kommunal sektor har även senaste åren genomgått stora omvandlingar, ett beställar-utförarsystem återfinns likväl som starka influenser från New public management skådas i verksamheterna. Samtidigt råder det personalbrist och svårigheter i att rekrytera utbildad personal på grund av dåliga arbetsvillkor. Liknande tendenser finns inom Vård- och äldreförvaltningen Borås Stad som har svårt att få sina enhetschefer att stanna.

  Syfte: Syftet med studien är att utifrån enhetschefers upplevelser skapa förståelse för deras arbetssituation och vad som ligger till grund för deras val att avsluta sin tjänst inom Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad (VÄF).

  Teoretisk bakgrund: I denna studie har Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell använts. Resultatet har även analyserats utifrån New public management.

  Metod: Forskningsstudien bygger på sju kvalitativa intervjuer av enhetschefer inom Vård och Äldreförvaltningen som valt att avsluta sina tjänster.

  Resultat: I resultatet skapas förståelse för enhetschefernas påverkansmöjlighet på den operativa verksamheten och dess positiva upplevelse som detta genererar. Något som framkommer är dock att mål och värderingar i organisationen inte alltid förankras i verksamheten, något som leder till frustration. Även förhastade implementeringar som inte grundats skapar irritation. Utöver detta beskrivs låg kontroll och höga krav på en budget i balans som en stressor hos enhetscheferna. Det påtalas även att behovet av stöd från verksamhetschefen varierar likväl som möjligheten till en fullständig introduktion skiljer sig respondenterna åt. Orsakerna till val om avslutad tjänst för utvalda respondenter kan härledas till låga lönenivåer, stress, budgetansvar, personalansvar, ständig närvaro samt avsaknad av stöd och återkoppling.

  Diskussion: I diskussionen förs ett resonemang gällande hur NPM kommit att påverka VÄF och den arbetssituation enhetscheferna ställts inför. Borås Stads tydliga fokus på en budget i balans och intäktsfinansiering ställs i relation till krav-, kontroll- och stödmodellen. Implementeringar som inte förankrats i verksamheten och ospecificerade mål kopplas till den klämda position enhetscheferna ställs inför. Orsaksfaktorer till val om avslutad tjänst analyseras utifrån krav-, kontroll- och stödmodellen.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2018:9
 • 127.
  Andersson, Kristina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Bengtsson, Lena
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjuksköterskans förutsättningar och metoder för att uppmärksamma alkoholvanor i hälsosamtalet i primärvården: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Allt fler människor i Sverige dricker alkohol regelbundet. Detta kan medföra försämrad hälsa och tilltagande sjukdom, bidra till skador och våld i samhället. Sjuksköterskan inom primärvården träffar många patienter i hälsosamtal och det är då viktigt att fråga om alkoholvanor liksom andra levnadsvanor. Detta upplevs dock som en svår uppgift för många sjuksköterskor, då det finns risk att patienten kan känna sig kränkt. Forskning visar att sjuksköterskor tycker att det saknas kunskaper och metoder för att fråga om alkoholvanor. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva förutsättningar och metoder för hur sjuksköterskan kan uppmärksamma alkoholvanor i hälsosamtalet. Sammanlagt har 11 artiklar analyserats; nio kvantitativa och två kvalitativa från Europa och USA. Studien är gjord enligt Axelssons modell (2012, s.203-219) och resultatet i studien består av tre huvudteman och fyra subteman. De tre huvudteman är Kommunikation, Metod och Kunskap. Subteman som ingår är Samtal, Motiverande samtalsteknik, Screening av alkoholvanor och Kort rådgivning.

  Resultatet visar att Screening och Kort rådgivning är användbara och tidsbesparande metoder och Motiverande samtalsteknik är effektivt vid alkoholprevention. En förutsättning är att sjuksköterskan får kunskap i metoder, samtalsteknik och alkoholens skadliga påverkan på hälsan. I den efterföljande diskussionen tas de delar upp som är väsentliga för sjuksköterskan i arbetet med alkoholprevention i hälsosamtalet. Slutsatser i denna litteraturstudie är att det finns bra metoder för att uppmärksamma alkoholvanor, men en förutsättning är att sjuksköterskan har kunskap om hur de används samt kännedom om alkoholens skador på hälsan. I det förebyggande arbetet är det effektivt att fråga patienten om alkoholvanor, men hur länge samtalet pågår är inte av lika stor betydelse.

  Fulltekst (pdf)
  K2014:70
 • 128.
  Andersson, Laila
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Oskarsson Is, Cemile
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Prevention i samband med graviditetsdiabetes: en litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som ökar i västvärlden. I Sverige är det uppskattningsvis fyra procent av befolkningen som har sjukdomen. Att få diabetes typ 2, innebär en riskökning att drabbas av för tidig död, komplikationer såsom stroke, hjärtinfarkt, njursvikt, nervskador och allvarlig synnedsättning. Att befinna sig i ett prediabetestillstånd ger upp till 70 % risk att utveckla diabetes typ 2 på sikt. De kvinnor som haft graviditetsdiabetes tillhör denna grupp.

  Att som kvinna drabbas av graviditetsdiabetes och sedan ha en förhöjd risk att utveckla typ 2 diabetes går att förhindra eller fördröja med livsstilsförändringar. Att förändra sin livsstil är en utmaning för de flesta och för nyblivna mammor ska detta införlivas i den nya rollen som förälder.

  Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor med graviditetsdiabetes som riskerar att få typ 2 diabetes upplever sin situation och vilket stöd de efterfrågar. En litteraturstudie har genomförts med kvalitativ innehållsanalys av åtta artiklar.

  Analysen resulterade i att två huvudteman: 1) behov av kunskap och 2) kontroll av livssituationen och fyra underteman: 1) livsstilsförändringar, 2) motivation, 3) stöd från närstående och andra samt 4) stöd från vården kunde identifieras. Studien visar att det finns hinder att komma förbi för de nyblivna mammorna även efter det att de fångats upp av vården. Kvinnornas behov av kunskap beskrivs som en förutsättning för att göra nödvändiga livsstilsförändringar liksom det bristande stödet från närstående och vården. Den redovisar också de möjligheter som finns för att identifiera förebyggande insatser samt att ge dessa kvinnor det stöd de efterfrågar och behöver.

  Fulltekst (pdf)
  K2018:66
 • 129.
  Andersson, Lena
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Morsten, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med överviktiga barn och deras föräldrar: En kvalitativ studie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma ökar bland barn i Sverige. Under de senaste 25 åren har fetmaförekomsten hos barn ökat från 1 procent till 4 procent. Totalt bland barn i Sverige idag lider 15–20 procent av övervikt och fetma. Studier har visat att 80 procent av de som lider av övervikt under förskoleåldern även lider av övervikt när de lämnar tonåren. Barn med fetma kan utveckla insulinresistens, blodfettrubbningar, påverkan på levern, psykisk ohälsa, och är en av dem främsta orsakerna till förlorade friska levnadsår. Det är därför viktigt att förebygga barnfetma och sätta in behandling tidigt. Barnhälsovårdssjuksköterskan har en unik roll att kunna påverka föräldrar och barn, tidigt i livet. Mötet mellan BVC-sjuksköterskan och familjen måste bli bra för att få rätt förutsättningar att kunna påverka. Syftet med studien är att beskriva BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med överviktiga barn och deras föräldrar. För att få svar på forskningsfrågan gjordes en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv inriktning efter att sju BVC-sjuksköterskor intervjuats kring sina erfarenheter.

  Intervjumaterialet resulterade i fem kategorier: Första mötet – en god start, att tydliggöra övervikt, BVC-sjuksköterskans begränsningar, mötet med familjens värld och det långsiktiga arbetet. I resultatet framkom att BVC-sjuksköterskans första möte med det överviktiga barnet och hens föräldrar är mycket viktigt, men att BVC-sjuksköterskorna känner att de saknar specifik utbildning för detta möte. BVC-sjuksköterskorna använde sig av både iso-BMI och tillväxtkurvan i sitt arbete, men föredrog att använda tillväxtkurvan framför iso-BMI.  Diskussionen tar upp vikten av att ta tag i problemet med övervikt i ett tidigt skede i livet för att minska framtida vårdkostnader och ett lidande för barnet upp i vuxen ålder.

  Fulltekst (pdf)
  M2019:77
 • 130.
  Andersson, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sigurdardottir, Linnea
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  ”När livet tar en oväntad vändning”: Föräldrars upplevelse av att få ett barn med medfödd hjärtmissbildning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige föds mellan 750-1000 barn per år med hjärtmissbildning. Utvecklingen kring medfödd hjärtmissbildning går framåt både medicinskt och kirurgiskt, vilket gör att sjukvården träffar på en helt ny patientgrupp eftersom det aldrig tidigare har funnits så många vuxna som överlevt hjärtmissbildning. När barnet föds med denna sjukdom resulterar det i en kris hos föräldrarna. Efter födseln väntar en lång och känslomässig tid med sjukhusvård för både barnet och föräldrarna. Under den svåra situationen är föräldrar i ett stort behov av stöd ifrån sjuksköterskan. För att sjuksköterskan ska kunna stödja föräldrarna i denna process krävs det att deras upplevelser uppmärksammas.

  Syftet är att beskriva föräldrars upplevelse av att få ett barn med en medfödd hjärtmissbildning. Den metod som användes var en litteraturöversikt enligt Friberg (2012, ss. 133-144). Nio artiklar inkluderades och dessa var kvalitativa. Genom analysen framkom fyra huvudteman; Att känna tumult, att känna sorg, att känna behov av stöd och att finna en ny mening. Föräldrar i denna situation upplever en svår tid men genom rätt stöd kan de även uppleva hälsa och finna mening i situationen. För att detta ska kunna ske gäller det att sjuksköterskan vet hur stödet ska ges och att hon finns tillgänglig för föräldrarna.

  Fulltekst (pdf)
  K2015:21
 • 131.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Björk, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Fysisk aktivitet som hälsobefrämjande omvårdnadsåtgärd vid depression: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Depression är ett globalt folkhälsoproblem med cirka 350 miljoner drabbade, där mindre än hälften av alla med diagnosen får behandling. Depression kan beskrivas med två huvudkriterier: nedstämdhet och minskat emotionellt engagemang. Behandlingen vid depression kan vara är antidepressiva läkemedel, ECT-behandling och olika beteendeterapier. Fysisk aktivitet har positiva effekter på stämningsläge och livskvalité. Motiverande samtal kan användas för att uppnå en beteendeförändring hos en person. Omvårdnadsteoretikerna Virginia Henderson och Dorotea Orem har teorier för hur sjuksköterskans roll vid egenvård.

  Syftet med studien är att undersöka om sjuksköterskan kan använda fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd vid depression för att främja livskvalité och välbefinnande. Kandidatuppsatsen är en litteraturstudie med utgångspunkt i Friberg (2012). Artiklarna är hämtade från tre databaser och är både kvantitativa och kvalitativa. Totalt användes 14 artiklar. Inklusionskriterierna var publiceringsdatum mellan 2005-2015 samt ungdomar och vuxna som har en depressionsdiagnos. Fysisk aktivitet vid depression ger ett ökat välbefinnande och en bättre livskvalité. Resultatet talar för att ha en mentor som stöd vid träningen samt gruppträning gav en bättre motivation och ett förbättrat humör. För sjuksköterskor är det viktigt att stödja patienten vid egenvård. Fysisk aktivitet kan ge ett ökat empowerment eftersom patienten kan utföra aktiviten på egen hand. Sjuksköterska bör finnas med och motivera patienten till att nå uppsatta mål. För att hjälpa patienten att utvecklas är undervisning viktigt. Sjuksköterskan kan genom undervisning hjälpa patienten att bli fysisk aktiv och därigenom främja livskvalité och välbefinnande.

  Fulltekst (pdf)
  K2015:84
 • 132.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Åberg, Evelina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Att leva med ett svårläkt sår relaterat till diabetes: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fotsår är en del av många diabetikers liv. Såren uppstår ofta till följd av sjukdomens komplikationer som nedsatt känsel och cirkulation. Sårläkningen tar lång tid vilket kan begränsa patienten i vardagen. När vardagen blir påverkad kan även livskvaliteten bli lidande. Syftet med studien är således att belysa hur ett svårläkt fotsår påverkar diabetikers livskvalité. Kvantitativa och kvalitativa artiklar analyserades för att genomföra en litteraturstudie. Resultatet omfattar tre huvudteman; hämning av fysiska behov, en inre påverkan och begränsning i det sociala livet. Patienterna får restriktioner och rekommendationer för att gynna sårläkning och undvika komplikationer vilket gör att de blir begränsade och livskvaliteten försämras. Många har även smärta, vilket också är en faktor som påverkar livskvaliteten. Som slutsats kan sjuksköterskan stärka patientens livskvalitet genom att anpassa vården, främja patientens självständighet och se till människan bakom såret.

  Fulltekst (pdf)
  K2016:106
 • 133.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Bergagård Hallstensson, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Unga kvinnors upplevelse av att ha drabbats av bröstcancer: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje år drabbas runt 8000 kvinnor av bröstcancer. Bröstcancer kan innebära en knöl i bröstet som uppkommit av okontrollerad celldelning. Att få diagnosen bröstcancer kan hos unga kvinnor skapa oro och lidande. Syftet är att beskriva unga kvinnors upplevelser av att ha drabbats utav bröstcancer. Vi har valt att göra en litteraturstudie enligt Axelssons (2012, ss. 203-220) modell. Vi har analyserat 10 artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod. Utifrån artiklarna har vi kunnat urskilja likheter och olikheter som bildat vårt resultat genom kategorier och subkategorier. De kategorier som vi har identifierat är upplevelsen av en förändrad kropp, upplevelsen av stöd och emotionell berg- och dalbana. Därefter identifierade vi subkategorierna; oro för fertilitet och graviditet, kroppsuppfattning, kvinnlighet och sexualitet, upplevelsen av närståendes stöd, upplevelsen av sjuksköterskans stöd, upplevda känslor och att hitta balansen.

  Resultatet visar att unga kvinnor kan uppleva en förändrad kroppsuppfattning detta relaterat till behandlingen. Fertilitet är också en viktig del som beskrivs i resultatet, då de kvinnor studien inriktar sig på är i fertil ålder. Att ha drabbats av bröstcancer innebär många känslor samtidigt. Resultatet visar att stöd från närstående var viktigt för kvinnorna, det skapade bland annat en trygghet för kvinnan. Stöd från sjuksköterskan anses också som en viktig del för kvinnan efter att hon har drabbats av bröstcancer då de skapade en trygghet. För att minska kvinnans lidande kan sjuksköterskan bidra med tydlig och adekvat information. För att detta ska bli möjligt är det viktigt att sjuksköterskan har en professionell inställning, god kunskap och en öppen kommunikation med kvinnan.

  Fulltekst (pdf)
  K2016:7
 • 134.
  Andersson, Morgan
  et al.
  Chalmers tekniska Högskola.
  Fridh, Isabell
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lindahl, Berit
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Is it possible to feel at home in a patient room in an intensive care unit? Reflections on environmental aspects in technology dense environments: Is it possible to feel at home in a patient room in an intensive care unit?2019Inngår i: Nursing Inquiry, ISSN 1320-7881, E-ISSN 1440-1800Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper focuses on the patient’s perspective and the philosophical underpinnings that support what might be considered optimal for the future design of the Intensive Care Unit (ICU) patient room. It also addresses the question of whether the aspects that support at-homeness are applicable to ICU patient rooms. The concept of ‘at-homeness’ in ICUs is strongly related to privacy and control of space and territory. This study investigates whether the sense of at-homeness can be created in an ICU, when one or more patients share a room. From an interdisciplinary perspective, we critically reflect on various aspects associated with conflicts surrounding the use of ICU patient rooms. Thus, from an architectural and a caring perspective, the significance of space and personal territory in ICU patient rooms is emphasized. Recommendations for further research are suggested. In conclusion, privacy and control are deemed to be essential factors in the stimulation of recovery processes and the promotion of wellbeing in situations involving severe illness or life-threatening conditions.

 • 135.
  Andersson, Niklas
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  När vårdande och lärande sammanfaller: Patienters, studenters och handledares erfarenheter av möten på en utbildningsvårdavdelning inom psykiatrisk vård2015Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  When students learn caring during clinical practice, the usual point of departure is thatcaring and learning coexist, as separate and parallel phenomena. There is, however, a needto study how caring and learning relate to one another, as well as when and how theyconverge. The aim of this dissertation is to describe how caring and learning converge inthe encounters between students and patients, in a dedicated educational unit withinpsychiatric care, as experienced by students, patients, and supervisors. Describing howsupervisory support can facilitate this is another aim. A reflective lifeworld approach basedon phenomenological philosophy has been applied. Data were collected through interviews,participant observations with follow-up interviews, and narrative diaries.The result shows that caring and learning converge in those encounters between studentsand patients which are characterized by reciprocity, wherein the patient’s narrative is thepoint of departure, complemented by the student’s listening and inquiring attitude. It ishere, that the desire for and pursuit of health and understanding, give the reciprocalinteraction power. The common desire of those involved to know, to become accustomedto the new and unfamiliar, as well as the presence of a feeling of responsibility for oneanother, create questions which in turn create opportunities wherein students and patientsare available to one another.The dissertation shows that learning in a caring context can be complex. Despite theirbeing prerequisites for one another, competition and conflicts can occur when the caringand learning perspectives are not equally attended to. When they are placed counter to oneanother, there is a risk that reciprocal interaction is hindered, which can cause loneliness forall involved. For convergence to occur most propitiously, those involved must exist in acaring and learning togetherness. Responsible and present supervisors are needed, whocreate possibilities for the perspectives to converge through maintenance and monitoring, sothat caring and learning receive equal space.A didactic concept has been developed based on the dissertation’s result, focusing on themeaning of creating forums where students’, patients’, and supervisors’ caringconsiderations and reflections can intertwine.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 136.
  Andersson, Oscar
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kettunen, Caroline
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hot mot handläggare på Försäkringskassan: En kvalitativ studie om Försäkringskassan i Borås och Värnamo2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att förstå hur handläggarna på Försäkringskassan upplever sin arbetssituation. Undersöka varför hot riktade mot handläggarna på Försäkringskassan förekommer. Förstå vilka konsekvenser hot riktade mot handläggare på Försäkringskassan har på myndighetens verksamhet. Samt ta reda på hur Försäkringskassan hanterar hoten som uppkommer. Vi kommer undersöka Försäkringskassan i två olika städer för att se om hanteringen av hoten skiljer sig åt. Studiens teoretiska utgångspunkter är den byråkratiska organisationsformen, teori om närbyråkraten och Lipskys teori om gräsrotsbyråkratier samt Robert D. Putnams teori om medborgaranda. Studien använder sig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Resultat och analys belyser handläggarnas arbetssituation, förekomsten av hot, konsekvenser för verksamheten och hanteringen av hot. Slutsatsen för studien är att handläggarna på Försäkringskassan befinner sig i en klämd sits, får ta emot hot från medborgare på grund av sin tjänstemannaroll, Försäkringskassan påverkas negativt av hoten samt att sammanhållning på kontoret är ett sätt att hantera hoten.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2019:40
 • 137.
  Andersson, Pernilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hedberg, Pernilla
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Skolsköterskans arbete med skolelevers sömnproblem2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt forskning sover en stor andel elever för lite och har osunda sömnvanor.  I skolan som omfattar alla barn i samhället kan elever med sömnproblem fångas upp i ett tidigt skede, därför har skolsköterskan en viktig roll i det hälsofrämjande arbete. Fastän forskning visar att ungdomar upplever att de har en otillräcklig sömn har mycket lite forskning gjorts utifrån skolsköterskans perspektiv. Vi vill med vår studie öka förståelsen för hur skolsköterskan ser på det växande hälsoproblemet. Syftet med studien är att undersöka hur skolsköterskor uppfattar, uppmärksammar och arbetar med högstadieelevers sömnproblem. För att besvara syftet har studien genomförts med hjälp av en kvalitativ metod utifrån en induktiv ansats. Kvalitativa intervjuer genomfördes med åtta skolsköterskor som arbetade på högstadiet i en medelstor stad i Västsverige. Data analyserades förutsättningslöst genom kvalitativ innehållsanalys.

  Två teman framkom i resultatet, dessa kunde beskrivas Utgångspunkt för skolsköterskans hälsofrämjande arbete, Valmöjligheter i sitt sömnbefrämjande arbete. Under dessa två teman framträdde fyra kategorier och fjorton underkategorier. Studien visar att skolsköterskan besitter en stor kunskap och har många uppfattningar om sömnproblem, denna förkunskap tillsammans med de förutsättningar skolsköterskan får i sitt arbete t.ex. tid att utföra arbete, tillfällen till utbildning, samarbete på skolan och kontakten med föräldrar utgör den utgångspunkt skolsköterskan har att förhålla sig till. Studien visar även att skolsköterskan har valmöjligheter i sitt hälsofrämjande arbete t.ex. i mötet med eleven då hon kan påverka vad som tas upp eller då hon väljer arbetssätt att arbeta utifrån. Resultat diskussionen ledde fram till slutsatsen att om mer tid hade funnits skulle skolsköterskan i större utsträckning sökt evidensbaserad kunskap och arbetat med sömnvanor i de lägre årskurserna och på så sätt bidragit till att minska elevers sömnproblem.  

  Fulltekst (pdf)
  M2015:74
 • 138.
  Andersson, Rebecka
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Svensson, Lisa
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Känslan av att bli behandlad annorlunda: En vårdvetenskaplig litteraturstudie om hur det är att möta vården som HIV-positiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag lever cirka 6800 personer i Sverige med en positiv HIV-diagnos. Trots en utveckling inom kunskapen kring sjukdomen HIV, och dess smittvägar, finns fördomar och diskriminering kring personer som lever med HIV. Syftet med studien var att beskriva hur personer som lever med HIV i i-länder upplever bemötandet i den icke HIV-specifika vården. I litteraturstudien granskades nio artiklar, både kvalitativa artiklar och artiklar med mixed method. Dessa är granskade enligt Axelssons (2012) beskrivning av tillvägagångssätt vid en litteraturstudie.

  Resultatet av de nio artiklarna visade att de flesta personer som lever med HIV i i-länder har upplevt någon form av stigmatisering inom vården. Nekad vård, bristande tystnadsplikt, bristande kunskap hos vårdpersonal och beskrivningen av ett skapat vårdlindande hittades i resultatet. Vissa artiklar visade även på positiva upplevelser av mötet med vården och att en viss utveckling i bemötande inom sjukvården fanns. Idag finns kunskapen kring HIV att tillgå och det ligger på vårdpersonalens ansvar att tillgodose sig med korrekt kunskap för att undvika att skapa ett vårdlidande för personer som lever med HIV.

  Fulltekst (pdf)
  K2015:90
 • 139.
  Andersson, Sara
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Crantz, Moa
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Skjaeråsen, Isabella
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  "Sitter man överst blåser det hårdast": En kvalitativ studie om förvaltningschefens upplevelse av deras befattning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka förvaltningschefens upplevelse av deras arbete som högsta tjänsteman inom en mellanstor kommun med cirka 100000 invånare i södra Sverige. Studien fokuseras utifrån tre aspekter: relationen till politiken, budgets betydelse och motstridiga krav. För att uppnå studiens syfte använde vi oss av kvalitativa intervjuer som metod. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för insamlandet av det empiriska materialet. Det empiriska materialet bygger på åtta förvaltningschefers utsaga utifrån vår intervjuguide. Resultatet av empirin pekar på att gränsdragningen mellan politik och förvaltning inte alltid är klar, men att upplevelsen från förvaltningscheferna skiljer sig åt i denna fråga. Även förvaltningschefernas upplevelse kring budget skiljer sig åt, beroende på vilken förvaltning de är chef över. Empirin pekar även på att förvaltningschefen upplever krav från olika håll, som kan vara motstridiga. Vi kan utifrån en analys och diskussion av resultatet konstatera att förvaltningschefen har en komplex uppgift som högsta tjänsteman inom kommunen. För att få en ökad förståelse för empirin använder vi oss av tre maktdimensioner, vilket hjälper oss nå förståelsen om vem som har den egentliga makten.

 • 140.
  Andersson, Sara
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gusinac, Hajrusa
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gravida kvinnors upplevelser av information om smärtlindring från barnmorska på barnmorskemottagning: en kvalitativ innehållsanalys2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ungefär 90% av alla födande kvinnor i Sverige är i behov av smärtlindring, antingen farmakologisk, icke-farmakologisk eller en kombination av båda. Barnmorskan ska kunna ge information och verktyg till kvinnan och partnern under graviditet för att få vetskapen om olika metoder av smärtlindring som finns att tillgå. Ämnet är relativt outforskat sedan tidigare och endast ett fåtal studier finns inom området.

  Studiens syfte är att beskriva gravida kvinnors upplevelser av information om smärtlindring från barnmorskan på barnmorskemottagning. Metoden som använts är kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats och totalt intervjuades tio kvinnor. I resultatet framkom ett tema vilket var: Att känna tillit hos barnmorskan på förlossningen trots en ovisshet inför smärtlindring. Resultatet presenteras i fyra kategorier: Tilltro till att barnmorskan på förlossningen kommer att guida, En känsla av kontroll genom information om olika metoder, Det är viktigt att få kunskap om smärtlindring, En känsla av otillräcklig information. Kvinnorna i studien visar stark tilltro till barnmorskan på förlossningen och att det är barnmorskan som har kunskap om vilken form av smärtlindring kvinnan är i behov av i ett visst skeende under förlossningen. Kvinnorna upplever barnmorskan som en viktig del i födandet och överlämnar sig själva trots att det finns en känsla av osäkerhet inför smärtlindring.

  Fulltekst (pdf)
  M2017:50
 • 141.
  Andersson, Sara
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Holmberg, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hur behåller vi våra värdefulla medarbetare?: En kvantitativ studie om vad som får yrkeserfarna ingenjörer att stanna hos en arbetsgivare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to investigate what experienced professional engineers value regarding work related factors and what makes them stay in an employment and in an organization.

  Theory: The theory used is derived from relevant research regarding work life science and was divided into several parts. The first part contains research about Employer Branding and how employers can use strategies to attract candidates and retain current employees. The second part concerns turnover intentions which is used to examine whether there are relationships between work-related factors that professional engineers believe they have in their workplace and their intentions to stay. The third part embraces Model of retention which contains eight work-related factors which are divided into organizational- and job level. These eight work-related factors shows to have impact on retention of professional workers. Some items were added from Bloom Live Connect Grow Employer Branding framework to complete the ability to measure retention levels. At last we used theory regarding employee engagement to predict the target group’s engagement level to see if it had significant impact on retention of experienced professional engineers.

  Methodology: A cross-sectional quantitative approach was used in this study and a questionnaire was sent out to 301 experienced professional engineers that had an employment within a global industrial enterprise. Approximately 158 experienced professional engineers completed the survey which lead to a responding frequency of 52,5 % percent.

  Findings: The result of the study showed that almost all 26 items tested out of Model of retention scored high means. Therefore they proved to be important for the maintenance of professional engineers to make them want to remain in an employment and in an organization. The only work-related factor that showed statistical significance from the regression analysis performed was compensation. Another interesting disclosure found was that the target group proved to be engaged, but nevertheless, there was a greater intention to leave than to remain in the workplace.

  Practical implications: It is important for employers to pay attention to the results of this study when shaping workforce strategies to become competitive as an employer.

  Social implications: Engineers are a sought-after target group in the labor market and therefore it is important for employers and HR-departments to work with strategies regarding remaining valuable competences such as experienced professional engineers to ensure the future of the organization.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2017:10
 • 142. Andersson, S-O
  et al.
  Dahlgren, L-O
  Lundberg, Lars
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjöström, B
  Criteria nurses use in assessing acute trauma in military emergency care2007Inngår i: Accident and Emergency Nursing, ISSN 0965-2302, E-ISSN 1532-9267, Vol. 15, nr 3, s. 148-156Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Emergency medical care for seriously injured patients in war or warlike situations is highly important when it comes to soldiers’ survival and morale. The Swedish Armed Forces sends nurses, who have limited experience of caring for injured personnel in the field, on a variety of international missions. The aim of this investigation was to identify the kind of criteria nurses rely on when assessing acute trauma and what factors are affecting the emergency care of injured soldiers. A phenomenographic research approach based on interviews was used. The database for the study consists of twelve nurses who served in Bosnia in 1994–1996. The criteria nurses rely on, when assessing acute trauma in emergency care, could be described in terms of domain-specific criteria such as a physiological, an anatomical, a causal and a holistic approach as well as contextual criteria such as being able to communicate, having a sense of belonging, the military environment, the conscript medical orderly and familiarity with health-caring activity. The present study shows that the specific contextual factors affecting emergency care in the field must also be practised before the nurse faces military emergency care situations. This calls for realistic exercises and training programs, where experience from civilian emergency care is interwoven with the knowledge specific to military medical care.

 • 143.
  Andersson, S-O
  et al.
  Linköping Universitet.
  Lundberg, Lars
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Jonsson, Anders
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Tingström, Pia
  Linköping Universitet.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Linköping Universitet.
  Fixing the wounded or keeping lead in the air-tactical officers' views of emergency care on the battlefield2015Inngår i: Military medicine, ISSN 0026-4075, E-ISSN 1930-613X, Vol. 180, nr 2, s. 224-229Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to identify tactical officers' views of prehospital emergency care in the field before an international mission. A qualitative study with a phenomenographic approach based on interviews was used. The result of this study is a set of descriptive categories on a collective level, showing the variation in how the tactical officers perceived the phenomenon of emergency care in the battlefield. The result can be viewed as (1) noncombat-oriented including being able to do one's specialist task, being able to talk with local people, and being able to give first aid, and (2) combat-oriented including soldiers' skills and roles in the unit, being able to act in the unit, and being able to lead the care of injured. These findings are important for officers' preparation for international missions. The interaction between military and medical knowledge on-site care should be developed between the tactical officer and the medical personnel in order to minimize suffering and to enhance the possibility for survival of the casualty.

 • 144.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hjälm, Emelie
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Att leva med diabetes typ 1: ur ett ungdomsperspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 1 är en sjukdom som ofta uppkommer i tidig ålder. Att få diagnosen innebär en stor omställning för ungdomen då livsstil måste anpassas efter sjukdomens behov. Under ungdomsåren är frigörelsen från föräldrarna samt att hitta en egen identitet framträdande. I vården kring ungdomar med diabetes har sjuksköterskan en stor betydelse. Sjuksköterskans pedagogiska roll men även stöd har en stor betydelse för hur ungdomar accepterar, hanterar och upplever sin sjukdom och är på så sätt betydelsefullt för hur god ungdomens egenvård blir.

  Syfte: Att beskriva ungdomars upplevelse av att leva med diabetes typ 1

  Metod: Litteraturöversikt. Sammanlagt har tio artiklar valts ut och granskats efter Fribergs granskningsmall. Alla artiklar är kvalitativa och etiskt godkända. Artiklarna analyserades utifrån Fribergs modell och resulterade i tre teman med subteman.

  Resultat: Sjukdomen fick ungdomarna att känna sig annorlunda. De flesta ungdomar fann ett stöd i deras omgivning, främst av föräldrar, vänner och vårdpersonal. En god kunskap om sjukdomen bidrog till en större mognad och kontroll över sjukdomen. Många ungdomar uttryckte en rädsla av att drabbas av hypoglykemi.

  Diskussion: Att generalisera ungdomars upplevelse av att leva med diabetes typ 1 är inte möjligt, då tankar och upplevelser är högst individuellt och alla ungdomar har olika förutsättningar att hantera sin sjukdom. Sjuksköterskan bör se till varje enskild individs behov samt ta hänsyn till ålder och mognad för att på så sätt individanpassa vården.

  Fulltekst (pdf)
  K2015:27
 • 145. Andersson, Sten-Ove
  et al.
  Lundberg, Lars
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Jonsson, Anders
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Tingström, Pia
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  Doctors' and nurses' perceptions of military pre-hospital emergency care - When training becomes reality.2017Inngår i: International Emergency Nursing, ISSN 1755-599X, E-ISSN 1878-013X, Vol. 32, s. 70-77, artikkel-id S1755-599X(17)30010-1Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to identify physicians' and nurses' perceptions of military pre-hospital emergency care before and after an international mission. A qualitative empirical study with a phenomenographic approach was used. The results after pre-deployment training can be categorised as (1) learning about military medicine and (2) taking care of the casualty. The results after an international mission can be categorised as (1) collaborating with others, (2) providing general health care and (3) improving competence in military medicine. These results indicate that the training should be developed in order to optimise pre-deployment training for physicians and nurses. This may result in increased safety for the provider of care, while at the same time minimising suffering and enhancing the possibility of survival of the injured.

 • 146. Andersson, Sten-Ove
  et al.
  Lundberg, Lars
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Jonsson, Anders
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Tingström, Pia
  Dahlgren, Madeleine Abrandt
  Fixing the wounded or keeping lead in the air-tactical officers' views of emergency care on the battlefield.2015Inngår i: Military medicine, ISSN 0026-4075, E-ISSN 1930-613X, Vol. 180, nr 2, s. 224-229Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to identify tactical officers' views of prehospital emergency care in the field before an international mission. A qualitative study with a phenomenographic approach based on interviews was used. The result of this study is a set of descriptive categories on a collective level, showing the variation in how the tactical officers perceived the phenomenon of emergency care in the battlefield. The result can be viewed as (1) noncombat-oriented including being able to do one's specialist task, being able to talk with local people, and being able to give first aid, and (2) combat-oriented including soldiers' skills and roles in the unit, being able to act in the unit, and being able to lead the care of injured. These findings are important for officers' preparation for international missions. The interaction between military and medical knowledge on-site care should be developed between the tactical officer and the medical personnel in order to minimize suffering and to enhance the possibility for survival of the casualty.

 • 147.
  Andersson, Stina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Wahlgren, Ellen
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Inskränkt: Livet med dialys2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kronisk njursvikt medför en minskad eller helt förlorad njurfunktion. Dialys är en behandlingsåtgärd som sätts in när kroppen inte själv kan rena blodet. Det finns två dialysformer; hemodialys och peritonealdialys. Vid hemodialys renas blodet utanför kroppen i ett semipermeabelt filter medan bukhinnan används som dialysfiler vid peritonealdialys. Patienters livskvalitet kan påverkas av dialysbehandling. På grund av detta är det betydelsefullt att sjuksköterskan som möter denna patientgrupp har en medvetenhet om de problem som kan uppstå gällande patienternas livskvalitet.

  Syftet med aktuell litteraturstudie är att beskriva patienters upplevda bundenhet och begränsningar av dialysbehandling för kronisk njursvikt. Elva artiklar med kvalitativ ansats och en artikel med kvantitativ ansats inkluderades i studien. Resultatet visar att patienterna känner sig inskränkta i sitt vardagliga liv på grund av dialysen samtidigt som de är tacksamma för att dialysbehandlingen ger möjlighet till förlängt liv. Beroendet till likväl maskin som vårdpersonal är ett genomgående tema i resultatet. Upplevelsen av att förlora tid, svårigheter att resa samt förändringar i olika sociala sammanhang var också något som patienterna uttryckte. Sjuksköterskan har en viktig roll genom att hon bör lindra patientens lidande. Litteraturstudien kan användas för att uppmärksamma det sjukdomslidande patienterna upplever.

  Fulltekst (pdf)
  K2015:26
 • 148.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Andersson, Henrik
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Bremer, Anders
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Falchenberg, Åsa
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Evidence-based guidelines for comprehensive assessment in pre-hospital and hospital emergency care2018Inngår i: 3rd Global Conference on Emergency Nursing & Trauma Care, Noordwijkerhout, October 4-6, 2018, 2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Download (pdf)
  presentationsbild
 • 149.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Falchenberg, Åsa
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Evidensbaserade riktlinjer för helhetsbedömning inom akutsjukvård: En nationell tvärsnittsstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det är en utmaning att tillgodose patienters akuta vårdbehov då dessa inte alltid tar sin form i fysiska besvär utan behoven måste även tolkas och förstås utifrån kulturella, andliga, känslomässiga och existentiella dimensioner. Forskning visar på att en tidig helhetsbedömning av patienter påverkar den fortsatta vården positivt genom ett förbättrat slutresultat för patienten. En helhetsbedömning omfattas av  tre huvudområden: fysiska,  psykiska  och  existentiella vårdbehov. Dessa kan sedan delas upp i fem mer specifika områden: medicinska behov, omsorgsbehov, fysisk- och mental förmåga, samt bedömning av patientens sociala situation inklusive boendesituation.

  Syftet var att undersöka förekomsten av riktlinjer för helhetsbedömningar inom akutsjukvården i Sverige.

  Metod: En nationell tvärsnittsstudie där riktlinjer avseende  helhetsbedömning av  patienter i ambulanssjukvård  och sjukhusbunden akutsjukvård granskades med hjälp av en kvantitativ undersökande design. Förfrågan om deltagande skickades till 72 akutmottagningar och 25 ambulansorganisationer vilka innefattade samtliga 20 landsting. Totalt inkom 17 riktlinjer för granskning.

  Resultat: Det saknas riktlinjer för helhetsbedömning av patienter som uppsöker akutsjukvården. De riktlinjer som används saknar tydlig koppling till evidens. Endast en riktlinje bedömdes ha hög evidensgrad. Resultatet visar också att målgrupperna som riktlinjen utvecklats för inte har medverkat i utvecklingsprocessen och att deras erfarenheter inte har efterfrågats. Konklusion: Det finns en avsaknad av evidensbaserade  riktlinjer för helhetsbedömning av patienters vårdbehov inom akutsjukvården. Därför är det nödvändigt att akutsjukvården skyndsamt utvecklar riktlinjer för hur helhetsbedömningar av patienters vårdbehov bör genomföras.

 • 150.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Maurin Söderholm, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Clinical reasoning in the emergency medical services: an integrative review2019Inngår i: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, ISSN 1757-7241, E-ISSN 1757-7241Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Abstract: Clinical reasoning is the process of gathering and understanding information conducted by clinicians in the emergency medical services (EMS) so as to make informed decisions. Research on clinical reasoning spans several disciplines, but a comprehensive view of the process is lacking. To our knowledge, no review of clinical reasoning in the EMS has been conducted.

  Aim: The aim was to investigate the nature, deployment, and factors influencing EMS clinicians’ clinical reasoning by means of a review.

  Method: Data was collected through searches in electronic databases, networking among research teams ,colleagues and friends, “grey literature,” and through ancestry searches. A total of 38 articles were deemed eligible for inclusion and were analyzed using descriptive thematic analysis. The analysis resulted in an overarching finding -namely, the importance for EMS clinicians to adjust for perceived control in unpredictable situations. Within this finding, 3 themes emerged in terms of EMS clinicians’ clinical reasoning: (1) maintaining a holistic view of the patient; (2) keeping an open mind; and (3) improving through criticism. Seven subthemes subsequently emerged from these three themes.

  Results: This review showed that EMS clinicians’ clinical reasoning begins with the information that they are given about a patient. Based on this information, clinicians calculate the best route to the patient and which equipment to use, and they also assess potential risks. They need to be constantly aware of what is happening on the scene and with the patient and strive to control the situation. This striving also enables EMS clinicians to work safely and effectively in relation to the patient, their relatives, other clinicians, associated organizations, and the wider community. A lack of contextually appropriate guidelines results in the need for creativity and forces EMS clinicians to use “workarounds” to solve issues beyond the scope of the guidelines available. In addition, they often lack organizational support and fear repercussions such as litigation, unemployment, or blame by their EMS or healthcare organization or by patients and relatives.

  Conclusion: Clinical reasoning is influenced by several factors. Further research is needed to determine which influencing factors can be addressed through interventions to minimize their impact on patient outcomes.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 101 - 150 of 1906
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf