Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 67288
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 101.
  Abdi, Ikran
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Does equity volatility affect the corporate investment level?2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The paper studies the relation between valuation and corporate investment level. It provides an insight to the q-model and its implications for investment level. By acknowledge the q-model’s empirical shortcomings it questions whether adjustments for volatility will strengthen the q-model empirically. It argues: as volatility is a proxy for risk, stock market volatility would be related to firm behaviour and investment decisions.

 • 102.
  Abdi Mohamed, Aukar
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Ramsey, Gabriel
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Ledarskap i den kreativa processen: En studie om små dataspelsföretag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Leadership in the creative process: A study about small computer game companies.

  Problem: Currently there is a lack of studies that focus on different leadership perspectives effect on creativity within groups. There is a lack of information about how leadership shapes and the leadership’s role in the creative process, especially in creative intensive industries. A big part of previous research focuses on countries like USA and Japan, but not Sweden. The computer game industry is a fast changing industry, therefore there are many challenges and business opportunities that organizations might lack knowledge about.

  Purpose: The purpose of this essay is to gain an understanding for what leadership in the creative process in small computer game companies look like. At the same time we want contribute knowledge and understanding about the leadership's influence on the creative process.

  Method: The study is based on a interpretive social science perspective with a qualitative research strategy. A phenomenological approach has been used to capture the respondent's’ experience of leadership in the creative process in the computer game industry with the help of semi structured interviews. The research approach was abductive due to the researchers constantly going between data and known theories when searching after the most probable explanations. During processing of data a phenomenographic data analysis model was used.

  Conclusion: Different leadership perspectives work differently under different circumstances. According to the theoretical framework leadership theories does not necessarily exclude one from another, rather aspects from different leadership theories are combinable. Since there are many kinds of computer game companies it is imperative to understand one’s own organization and to be open to pick aspects from different leadership theories to tailor a leadership perspective that fits the organization's context.

 • 103.
  Abdillahi, Mohammed
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Ghayoomi, Khaled
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Anpassning av belöningssystem under konjunkturnedgångar: – En kvalitativ studie av Länsförsäkringar, Kalmar Bilcentrum AB, Goexcellent och Swedbank2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Bakgrund: I de flesta företag och organisationer finns det idag någon form av belöningssystem som har till syfte att motivera anställda till att prestera goda resultat men också att göra företaget till en både framgångsrik och attraktiv arbetsgivare. Belöningar kan vara av olika slag, materiella, immateriella, individuella, kollektiva, omedelbara eller långsiktiga. Företag och marknaders förutsättningar kan ändras under konjunkturnedgångar vilket påverkar företagens målsättningar och strategier.

  Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur företag anpassar sitt belöningssystem för att motivera sina anställda under konjunkturnedgångar.

  Metod: Studie är genomförd med kvalitativ forskningsmetod med en induktiv forskningsansats. Studien har genomförts av en semi–strukturerad intervjumetod då vi intervjuade fyra chefer från fyra olika företag.

  Slutsats: företagen väljer sitt belöningssystem av strategiskt syfte för att påverka relationen mellan företag och anställda. Vi kan även se att våra respondenter lägger stor tyngd på icke monetära belöningar för att ge anställda en inre belöning. Studien visar att tre av fyra företag som vi har studerat har blivit berörda av konjunkturnedgången vad gäller personalens motivationsnivå. Följden utav detta visar att två av dessa företag dessutom har anpassat sitt belöningssystem efter konjunkturläget.

 • 104.
  Abdlwafa, Lezan
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Balci, Anita
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Safari, Awat
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Bokföringsbrott: Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Datum: 29 maj, 2013

  Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

  Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ESTMälardalens Högskola

  Författare: Lezan Abdlwafa, Anita Balci & Awat Safari

  Titel: Bokföringsbrott – Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?

  Handledare: Ulla Pettersson

  Nyckelord: Bokföringsbrott, oaktsamhet, bokföringsskyldighet, god redovisningssed, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltare

  Frågeställning: På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhet i bokföring till bokföringsbrott? Vilka faktorer bidrar till detta?

  Syfte: Att undersöka hur näringsidkarens oaktsamhet i bokföringen kan vara en av orsakerna till bokföringsbrott.

  Metod: För att uppnå syftet så använde vi oss av en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse av ämnet. Vi inhämtade vårt material till referensramen från litteratur samt lagar såsom bokföringslagen, årsredovisningslagen och brottsbalken. Material till empirin var hämtad från tre intervjuer med personer som besitter relevant kunskap, en skattebrottsutredare, en konkursförvaltare och en åklagare.

  Slutsats: Det vi har kommit fram till i vår uppsats är att oaktsamhet i bokföring är en orsak till bokföringsbrott, främst i mindre företag som inte har resurser till att upprätta bokföring på ett sätt som ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.

 • 105.
  Abdo, Johanna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gustavsson, Camilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Controllerns funktion en studie av business controllerns arbetsuppgifter2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen visar att en business controller i större utsträckning arbetar med analys och omvärldsbevakning än tidigare, vilket kräver att de tar hänsyn till både intern och extern information. Samtidigt har de inte helt övergivit redovisningsrelaterade arbetsuppgifter eftersom att det är en viktig del av den ekonomiska verksamheten, som business controllern behöver en övergripande förståelse för. En aspekt som påverkar business controllerns arbetsuppgifter i stor utsträckning är personalansvar.

 • 106.
  Abdo, Johanna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gustavsson, Camilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hur ser revisorn på sitt oberoende?: En caseundersökning utifrån analysmodellen2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En förutsättning för att revisorer ska kunna säkra tilltron till de granskande företagen är att de uppfattas som oberoende. En av anledningarna till att det är intressant att undersöka revisorns oberoende är att analysmodellen, som är ett verktyg för att säkra detta, lagstadgades för fyra år sedan, och vi förutsätter att den nu har förankrats bland revisorerna i Sverige. Frågor som tittas närmare på i undersökningen är om det är möjligt för en revisor att uppehålla sitt oberoende samtidigt som denne uppfyller kundernas krav, och hur revisorerna tolkar regleringen kring oberoende i sitt arbete. Undersökningen baseras på analysmodellens fem huvudsakliga oberoendehot. Studien genomförs genom att presentera ett case för godkända och auktoriserade revisorer, som efterföljs av en diskussion.

  Resultaten av undersökningen visar att revisorernas verklighet skiljer sig från befintliga regelverk i vissa hänseenden. I många situationer är en revisor mer överseende än vad lagens riktlinjer är. I slutändan är det upp till revisorn själv att avgöra vart gränserna går för revisorns oberoende, vilket kan ifrågasätta analysmodellens existens.

 • 107.
  ABDOLMOHAMMAD, BANAFSHE
  Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial Economics.
  Internationalization Process of Born Global Firms in IRAN2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 108. Abdoulkarim, Karima
  et al.
  Abdi Dirieh, Hamda
  Corporate Social Responsibility  in Supply Chain Management: A case Study of Volvo Group2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The concept of corporate social responsibility has become integral part of businesses´ strategy and communication. Under pressure or voluntary, social responsibility is neglected by any company, and at least definitely not by big corporations. That said, there is a difference between the determination of businesses in being responsibly and their efforts in acting responsibly. This thesis aims at investigating the reasons that motivate a company to address CSR issues and also to understand how CSR can influence the specific area of the supply chain management. To apprehend these questions a single case study was conducted in order to empirically study an important company -Volvo Group- and analyse the way it approaches and integrates CSR. The data used during this writing is mostly made of interviews with supply chain’s staff. When the findings are discussed in the light of the theory, the authors could conclude that Volvo group’s motivation -showed or hidden- behind CSR is to gain more reputation and visibility. The level of CSR integration in Volvo Group’s supply chain management shows a partial determination in fully addressing CSR. However a study of the others department of Volvo Group could maybe lead to different result.

 • 109.
  Abdu, Akrem
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Företagsamt förhållningssätt genom entreprenörskapsutbildning?: En kvalitativ studie om hur elevers företagsamma förhållningssätt kan utvecklas genom entreprenörskapsutbildning på gymnasieskolan2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har på senare tid växt fram en rad olika entreprenörskapsutbildningar i det svenska utbildningsväsendet och det verkar som att satsningarna på den här typen av utbildningar kommer att fortsätta att öka. Detta relativt nya sociala fenomen i det svenska utbildningsväsendet innebär att många elever och lärare i dagsläget har genomgått någon formav entreprenörskapsutbildning. Frågan som jag vill kasta ljus på i den här studien är: Hur utvecklas elevers företagsamma förhållningssätt genom entreprenörskapsutbildning?

  Till min hjälp har jag använt mig av en kvalitativ metod där jag har intervjuat elever och lärare som genomgått entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet. Jag har fördjupat mig i tre av dessa elever och en av lärarna. Ett aktörssynsätt utifrån ett bottom-up perspektiv används för att besvara studiens forskningsfråga och syfte. Vidare används en multipel fallstudie där jag analyserar varje fall var för sig och avslutar sedan med en jämförande analys mellan fallen från vilken slutsatserna dras.

  Det teoretiska ramverket fungerar som teoretiska utgångspunkter och innehåller begrepp och modeller från teorier om entreprenörskap och lärande. Dessa teoretiska utgångspunkter har utvecklats utifrån studiens angreppssätt som är abduktion eller den gyllene medelvägen. Centrala teoretiska begrepp som används i studien är lärandesituation, lärandeprocesser och lärandenivåer vilka sammanfattar studiens teoretiska referensram.

  Det huvudsakliga syftet med studien är att baserat på det teoretiska ramverket bidra med djupare förståelse för hur elevers företagsamma förhållningssätt kan utvecklas genom entreprenörskapsutbildning. Slutsatserna för denna studie är att utvecklingen av ett företagsamt förhållningssätt bestäms av olika inre och yttre lärvillkor i lärandesituationen. Lärandeprocesserna för de olika aktörerna kategoriserades som kognitiva (kunskapsmässiga), psykodynamiska (emotionella) och sociala (samarbetsmässiga). Lärandenivåerna som berördes av eleverna kategoriserades som: know-me, know-what, know-when, know-how, know-who och know-why.

 • 110.
  Abdu, Akrem
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Johansson, Erik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Social Entrepreneurship: A Case Study of SIFE Umeå University2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today the world faces a lot of societal challenges in the economical, social and environmental spheres that needs to be overcome. Global warming, poverty and increasing economic inequality are only some of these challenges. The public debate has been focused on finding solutions to them and one of these has been addressed as social entrepreneurship. This phenomenon is about the era of the new type of entrepreneurs – social entrepreneurs – that recognize these challenges as opportunities that can be exploited in a both profitable and sustainable manner. Social entrepreneurship has in this way emerged as an interesting phenomenon and a new area in the entrepreneurship research.

   

  This study examines the phenomenon of social entrepreneurship by scrutinizing the concept SIFE - Students In Free Enterprise. SIFE is a non-profit organization that claims to be actively engaged in working with social entrepreneurship. The general purpose of this study is to bring a deeper understanding of the social entrepreneurship phenomenon, by describing the particular purpose, the case of SIFE Umeå University as a social entrepreneurship model. Our study is a qualitative case study using semi-structured interviews. Six respondents have been interviewed from different levels of the organization - SIFE Umeå University - in order to reflect the entire organization. We have used a deductive approach by establishing a theoretical framework that guided the interviews and has been used in the analysis of the empirical data.

   

  The main conclusions in this study show that SIFE Umeå University’s work with social entrepreneurship is mainly about socioeconomic and personal development. Another conclusion is that cooperation with partners from different sectors of the society is an important fundament in their work with social entrepreneurship. Furthermore, SIFE Umeå University can be considered as hybrid of a voluntary organization and social enterprise since it includes similarities of both organizational forms. Moreover, the study shows that entrepreneurial skills play an important role in SIFE Umeå University’s work with social entrepreneurship. Finally, we can from this study draw the conclusion that SIFE Umeå University’s work with social entrepreneurship can be divided in six steps: Target group, Job/life training, Commercial enterprises, Personal development, Socioeconomic development, Partnership Network.

 • 111.
  Abdu, Ramadan
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Zerhouni, Jonas
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Värdering av elitlicenser inom fotbollsallsvenskan: Hur gör man och hur påverkar variationsmöjligheterna jämförbarheten?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Accounting in companies has for a long time been a good way to show profitability for external people. Accounting has become more legitimate over time and is being drown towards more secure numbers that show the real performance of the company. This is an important matter because of the large amount of investors ready to invest in a company with good profitability. The matter of correct accounting has become a serious deal over the years for the companies and associations that are bound with accounting obligations. This has become such a big deal that even the whole football world has been dragged into it. Since the football clubs receive an immense amount of attention regarding their accounting we believed it would be an interesting objective for our study. The factor that adds to the interest is specifically how Swedish football clubs adapt to the accounting rules that are set.The type of approach we have chosen for this study is a qualitative research. We therefore assumed the hermeneutic interpretation doctrine would be a good tool to achieve our aim with the study, since it will increase the knowledge and interpretation of our research topic (Wallen, 1996), (Bryman & Bell, 2013).The result of the study shows that the Swedish football association has given football clubs two alternatives to report new player signings. These two ways are either to expense play acquisitions in the balance sheet as a direct cost or to activate the play acquisition in the balance sheet (Svenska fotbollsförbundet, 2013). Among the football clubs in the league the majority of the football clubs activates the play acquisitions in the balance sheet, there were only two clubs who expensed play acquisitions as a direct cost. All the football clubs will be doing linear depreciations along the lease term (Svenska fotbollsförbundet, 2013).

 • 112.
  Abdubaliev, Ulukbek
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Akysheva, Aizhan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Storytelling Practices in Project Management: Exploratory study in new business process implementation in Information and Communication Technology projects2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Stories have always been present in the life of people as a part of their culture, it is a rather ancient narrative technique. The message delivered in a form of a story is specifically appealing to listeners, which makes it a powerful communication tool. The thesis explores storytelling practices in project management by answering the question: “How project managers use storytelling in new business process implementation in ICT projects?” The choice of the topic was driven by the gap in the literature and the choice of context was chosen by the level of maturity of project management in ICT industry. Within the framework of interpretivist research paradigm, the data was collected by interviewing ten project managers of new business process implementation in ICT projects.

  The thesis findings suggest that storytelling in implementation of new business processes in ICT projects is used in formal and informal forums in written and verbal format. Project managers use storytelling to pursue several goals: making sense of ICT projects, human resource management, promoting adaptation to new business processes, knowledge management and attracting new customers and investments into ICT projects. Storytelling in ICT projects is also limited by storytelling conditions, such as organizational culture, extent of change, governance structure. Storytelling in projects is subject to challenges, such as logistics and timeliness of practices.

  From the practical point of view, the thesis explores storytelling as an effective communication tool that can be used for multiple goals in project management. It allows adding storytelling to the requirement list of new soft competences of project managers. The thesis has bridged a literature gap between storytelling and project management, which opens new theoretical perspective of interpreting the reality in projects and creates space for further research.

 • 113.
  Abdul Kader, Hale
  et al.
  Centre for Risk and Insurance Studies, University of Nottingham, Nottingham,.
  Adams, Michael
  Swansea University, UK.
  Andersson, Lars Fredrik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Lindmark, Magnus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  The determinants of reinsurance in the Swedish property fire insurance market during the interwar years, 1919–392010In: Business History, ISSN 0007-6791, E-ISSN 1743-7938, Vol. 52, no 2, p. 268-284Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing a framework from agency theory, we use a panel data design to examine the factors motivating the level of demand for reinsurance in the rapidly developing Swedish property fire insurance market during the interwar period 1919–39. We find that as hypothesised, reinsurance enabled Swedish fire insurers to mitigate underwriting and solvency risks and thus increased their capacity to underwrite new business in uncertain economic times. This in turn helped to increase the supply of indemnity coverage for property (buildings) fire risks in the Swedish insurance market. We also find that as expected, investment earnings are inversely related to reinsurance purchases. However, contrary to what was hypothesised, reinsurance appears to be positively related to liquidity levels, suggesting that over our period of analysis, fire insurers could have been reinsuring to ‘protect’ earnings and accumulated cash reserves therefore enabling investment opportunities to be realised. Analysis of the sub-period 1919–28 further supports this contention, while our results for the economic depression years after 1929 show that reinsurance helped mitigate underwriting and insolvency risks, suggesting that the reinsurance decision of fire insurance companies could be motivated by macroeconomic factors.

 • 114.
  Abdul Malek, Nurul Aida
  et al.
  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia / Department of Production, University of Vaasa, Finland.
  Shahzad, Khuram
  Department of Production, University of Vaasa, Finland.
  Takala, Josu
  Department of Production, University of Vaasa, Finland.
  Bojnec, Stefan
  Faculty of Management, University of Primorska, Slovenia.
  Papler, Drago
  Faculty of Management, University of Primorska, Slovenia.
  Liu, Yang
  Department of Production, University of Vaasa, Finland.
  Analyzing Sustainable Competitive Advantage: Strategically Managing Resource Allocations to Achieve Operational Competitiveness2015In: Management and Production Engineering Review, ISSN 2080-8208, E-ISSN 2082-1344, Vol. 6, no 4, p. 70-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In today’s dynamic business environment, a key challenge for all companies is to make adaptive adjustments to their manufacturing strategy. This study demonstrates the competitive priorities of manufacturing strategy in hydro-power case company to evaluate the level of sustainable competitive advantage and also to further analyze how business strategies are aligned with manufacturing strategies. This research is based on new holistic analytical evaluation of manufacturing strategy index, sense and respond, and sustainable competitive advantage models. These models help to describe, evaluate, and optimize resource allocation to meet the performance requirements in dynamic decision making. Furthermore, these models evaluate operational competitiveness for manufacturing strategies according to the multi-criteria priority. The results show that the adjustments of competitive priorities in manufacturing strategies by implementing the proposed holistic analytical models are helpful in strategically managing business operations. The discussion derives the most critical attributes in business operations while alignment of resource allocation with competitive priorities help to strategically focus those attributes. In conclusion, we argue that resource allocation and manufacturing strategies have become the most important capabilities in a business environment where companies focus to get a sustainable competitive advantage.

 • 115.
  Abdul, Shakoor
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Electronic Customer Relationship Management (eCRM) from the Perspective of Two Banks with Online Marketing in Pakistan: case of HSBC PK and Standard Chartered Bank PK2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This study observes an approach which is known as explorative because it aims to evaluate and examine online media as a tool for e-CRM. In addition, this involves the approach known as iterative also depends on the data, which is qualitative in congestion with observational information. This study builds on the existing literature and theories within customer relationship marketing (CRM). The subfield to CRM, called e-CRM, is further studied the phenomenon of online marketing and online CRM (customer relationship management) in a banking business context. The study builds upon empirical studies of two banks using online banking on a daily basis. The empirical material was collected through face-to-face interviews in order to gain knowledge and understanding of how corporations use e-CRM. Moreover, observations were conducted in order to gain a deeper understanding of how differently e-CRM was used by the two banks, and to see how customers reacted to their initiatives. e-CRM is a new way to interact, it involves rapid interactions that are spread faster and can be visible to anyone using the Internet. It comes along with many challenges as well as great opportunities. It is vital that managers can direct the employees to use online sources and e-CRM in a correct way in accordance with the brand values to avoid contradicting messages. It needs to be used by employees with social competence, as it involves interaction with customers. Organizations need to be involved in e-CRM and online media to be able to influence what people write about the corporation. It is a valuable channel in order to gain customer knowledge and customers' opinions about the business and their offerings. Its also a way to acknowledge complaints and thus be able to handle them. An adequate complaint handling can in turn enhance customer relationships. As e-CRM is a relatively new and constantly evolving phenomenon, it requires curiosity and courage. Further, it can be used to create emotional bonds with customers by providing a personalization.

 • 116.
  Abdulah, Sandra
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Dini, Rahma
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Kulturell mångfald inom företag: En fallstudie om kulturell mångfaldsarbete inom transportsektorn2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund​: En ökad globalisering, internationalisering och invandring runt om i världen idag har påverkat näringslivet på olika sätt. Effekterna av detta har haft en kulturell inverkan på Sveriges organisationer. År 1945 ersattes arbetskraftsinvandringen med flykting- och anhöriginvandring. Invandringen har inneburit att den kulturella och religiösa heterogeniteteni det svenska samhället har ökat jämfört med åren innan, vilket har bland annat skapat kulturella utmaningar för företagen i Sverige.

  Problemdiskussion:​ Kulturell mångfald har bidragit till olikheter på arbetsplatsen som har skapat utmaningar för företagen. Olikheterna är allt ifrån sättet man tänker, hur man utför sitt jobb, språket man talar till sättet man klär sig och de symboler man bär. Det är inte alltid de kulturella värderingarna går i enlighet med företagets värderingar och normer. Frågan är hurföretagen ser på dessa utmaningar och hur de hanterar dem.

  Forskningsfråga:​ Hur arbetar företag inom transportbranschen med kulturell mångfald och hur definierar dem utmaningarna som kommer med mångfald bland de anställda?

  Syfte: ​Studien syftar till att undersöka hur företag inom persontransportsektorn arbetar med kulturell mångfald bland de anställda samt hur de hanterar utmaningarna kring den.

  Metod:​ Vi har valt att använda den kvalitativa metoden för att samla information. I vår kvalitativa forskningsmetod har vi använt oss utav semistrukturerade intervjuer bestående av öppna frågor med ledningen för att förstå hur de valda företagen arbetar med mångfald.

  Resultat:​ De fyra företag som undersökts i studien har alla sitt sätt att arbeta med den kulturella mångfalden, men inget av företagen har i dagsläget en medveten strategi som specificerar arbetet med kulturell mångfald på en djupare nivå. Därmed hanterar företagen de utmaningar som uppkommer i samband med detta först när diskriminering eller händelser som strider mot jämställdheten uppstår

 • 117.
  Abdulahad, Jennifer
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Nordling, Lisa
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Inget vågat, inget vunnet: En kvantitativ studie om skillnader i riskbenägenhet mellan män och kvinnor utifrån demografiska faktorer och geografiska områden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: This study aims to examine the factors that influence the individual's different choice of risk level. Demographic characteristics are the underlying factors being analyzed in the study with a special emphasis on geographic factors – this in order to analyze and explain the Swedish individual’s approach to risk. Based on certified private advisers’ perspective, the study will also examine their approach to manage individuals’ risk.

  Purpose: Studying the differences in risk aversion among individuals when making investment decisions, based on demographic factors and geographical areas.

  Theory: The essay’s theoretical framework deals with theories covering behavioral finance, the risk appetite development in individuals at a demographic and geographic way, and an overview of previous research on the subject.

  Method: We conducted a quantitative study in which 340 respondents were asked to answer a survey. We also interviewed three certified counselors from three different banks in Sweden.

  Conclusions: In line with behavioral finance theory, people are not rational when making investment decisions. The study concludes that people in big cities tend to be more risk-averse than people in smaller cities. Sex is shown to be a differentiating factor with men having a higher risk-aversion than women. A higher income and level of education leads to a higher risk attitude and marital status affects the risk appetite where a married person has a higher risk appetite than a person who is single. Age and education, showed to have no relationship to the level of risk.

 • 118.
  Abdulahad, Naim
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Akdemir, Liliane
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Ekonomistyrning i Sigtuna Kommun: Förbättringsförslag på gymnasieverksamheten2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gymnasieskolan är för eleverna en avgiftsfri och frivillig skolform. Kommunerna är skyldiga att erbjuda folkbokförda elever som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning. Allt fler väljer dock att läsa på andra skolors kommuner. Elever som väljer att läsa på andra skolor har andra ersättningskostnader. Detta gör det svårt att budgetera för hur fördelningen av resurser blir för året. Sigtuna kommun förväntar sig ett underskott i en av nämnderna under kommunfullmäktige under året. Denna prognos baseras på ett delårsbokslut den sista augusti för Arlandagymnasiet där ett underskott på 2.5 miljoner kronor upptäcktes. Underskottet väntas bli 10 miljoner kronor till årsslutet. 6 Problemet idag börjar när kommunernasövergripande strategier, mål och visioner bryts ned på verksamhetsnivå. En modell för den ekonomiska styrningen inom nämnden är idag avsaknad eller inte fullgod.

  Frågan som ställs i denna uppsats är; hur kan den strategiska ekonomistyrningen för gymnasieverksamheten i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun förbättras utifrån givna ekonomiska ramar från kommunfullmäktige? KSL(Kommunförbundet Stockholms län) har tagit fram en kalkylmodell för beräkning av programkostnader inom gymnasieskolan. Syftet med modellen är att alla kommuner ska beräkna interkommunala ersättningar på samma sätt. Sigtuna kommunen blandar även den interkommunala ersättningen med anslagen gymnasieledningen får. Dessa ska och bör vara uppdelade då detta inte ger en rättvisande bild, eller något att bygga utifrån enligt gymnasiechefen. Det främsta styrverktyget de använder sig av är budgeten, som man enligt kommunallagen måste upprätta. Ett förslag är att använda sig av riktade resultatkrav ibudgetarbetet, detta vilket ger en bättre överblick över vilka enheter som behöver komma i ekonomisk balans. Ett annat förslag är att jobba mer med fler nyckeltal som implementeras och följs upp på verksamhetsnivå.

 • 119.
  Abdulahi, Adan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Invandrarföretagares möjlighet till ekonomiskt stöd från statliga institutioner2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid slutet av 80-talet ökade invandringen till Sverige samtidigt som dess karaktär förändrades. Idag pratar man om flyktinginvandring till skillnad från 80-talet då arbetskraftsinvandring dominerade de invandrare som fanns i Sverige. Det har blivit svårare för invandrare som kom till Sverige som flyktingar att integrera sig eftersom det råder hög arbetslöshet.

 • 120.
  Abdulbaqi, Dana M.
  et al.
  Saudi Aramco, Dhahran.
  Dahl, Carol
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences. Mineral and Energy Economics Program and Payne Institute of Earth Resources, Division of Economics and Business, Colorado School of Mines, Golden, CO .
  Al-Shaikh, Mohammed
  Saudi Aramco, Dhahran.
  Enhanced Oil Recovery (EOR) as a Stepping Stone to Carbon Capture and Sequestration (CCS)2018In: Mineral Economics, ISSN 2191-2203, E-ISSN 2191-2211, Vol. 31, no 1-2, p. 239-251Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Environmental concerns about carbon emissions coupled with the oil industry’s need to secure additional CO2 for enhanced oil recovery (CO2-EOR) projects have sparked interest in the potential that CO2-EOR may have in jumpstarting carbon capture and sequestration (CCS). However, existing studies on the viability of coupling CO2-EOR with CCS have generally placed more focus on either the engineering or economic aspects of the problem. Most engineering studies focus on the technical aspects of the CO2-EOR project to produce the maximum amount of oil, while simultaneously storing the most CO2 during the production process with the economics as an afterthought, while most economic studies found have focused on a singular aspect of the issue such as impacts of exogenously varying injection rates. Furthermore, modelling efforts have stopped at the end of the productive life of the field. We build a unique two-stage dynamic optimization model, which simultaneously addresses engineering and economic policy aspects, to study the viability of coupling CO2-EOR transitioning into CCS. Our model includes a carbon tax for emissions, which becomes a subsidy for full scale sequestration after oil production has ceased; this allows us to explore the transition from CO2-EOR, our first stage, to sole CO2 sequestration in our second stage for a single field. We maximize the operator’s profits across both stages, while tracking the responsiveness of oil production and total carbon movements to both price and policy changes. We pair our optimization model with a reservoir simulation model, allowing us to mimic actual field behavior, giving our work a more realistic representation of both production and sequestration profiles. Our results suggest that small increases in the level of carbon tax can have large and discontinuous impacts on net sequestration. This stems from the observed transition from limited natural sources of CO2 to more expensive captured CO2 resulting from the implemented policy. With appropriate taxes, total volumes of captured CO2 sequestered across both stages are equivalent to 30 to 40% of the emissions from the use of the oil produced. With the credits oil producers receive from sequestering CO2, which equate to the tax, relatively high carbon taxes incentivize additional sequestration without significantly impacting the supply of oil. This, alongside maintaining a steady stream of profits, is a win-win situation for energy security and the climate.

 • 121.
  Abdulkadir, Muna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Bozhko, Kristina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Driving university towards change and innovation: Impact of national culture and environmental factors2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: To investigate the impact of national culture on the process of managing change and innovation in the sector of higher education and identify what kind of environmental factors could produce a moderating effect on the cultural impact.

  Method: Inductive method and qualitative approach were used. With the purpose of collecting qualitative data, 15 in-depth semi-structured interviews were conducted with employees of Faculty of Education and Business Studies in University of Gävle, Sweden.

  Results & Conclusions: The study suggests that any innovation is a change, while change is always a process and, thus, should be managed as such. Authors draw attention from the process of management of innovation itself towards managing through manipulating by such an influencer as national culture. At the same time authors point out that not everything can be explained on the basis of culture providing a range of potential factors that can strongly moderate the impact of culture.

  Suggestions for future research: Current research is limited by the choice of country, sector of economy, number of studied cases, etc. Investigation of cultural impact on change and innovation management in universities of other countries or the choice of another economic sector would open opportunities for further research.

  Contribution of the thesis: During the study the authors verified a part of the suggested hypotheses demonstrating the strength of the impact that national culture produces on management of change and innovation. Moderating effect of different environmental factors such as employee’s age and position within organizational structure, governmental policies in the sphere of higher education, type of organizational structure and type of leadership, was demonstrated. Authors come up with implications of managing the process of change and innovation through manipulation of cultural impact.

 • 122.
  Abdulkarim, Zahra
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Malmstedt, Annelie
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Segmentation model for strategic decision-making to increase customer value: A study of absentee proprietors in the Swedishforest industry as a result of urbanization2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Urbanization is a major factor causing unsupported perceptions within the traditional vision offorest management. Urbanization has led to a reconstruction on forest owners’ economicdependency on the forestry. This contributes in emigration from rural areas to bigger cities.To understand how distant forest owners, manage their forest they need to be segmentedaccording to specific criteria. The purpose of the study is to create a segmentation model thatis theoretically anchored and empirically verified, to increase the customer value and maptheir different needs. Through the purpose a research question was developed: How can asegmentation model for absentee proprietors within the forest industry be developed toincrease the customer value? A segmentation model provides comprehensive knowledge andinsights about forest owners’ different needs. The empirical data, collected through surveys,was presented individually and some connections could be found. Through these connectionsproperty area and distance were chosen as factors that are appropriate for segmentation. Basedon the segmentation factors a correlation analysis was made to create four demographicsegmentations. The visitors: small area, small distance. Conservationists: small area, largedistance. Investors: large area, small distance. Specifiers: large area, large distance. Theconclusion shows that a segmentation model over absentee proprietors is necessary for thestrategic management in forest companies, when it comes to decisions regarding sales criteria,communication and recommended approaches.

 • 123.
  Abdullaev, Shuhrat
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Abdurahmonov, Sharof
  Blekinge Institute of Technology, School of Management.
  Title: Potentials of Insurance Market Development in Jizzak region2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Title: Potentials of Insurance Market Development in Jizzak region Authors: Shuhrat Abdulaev, Sharof Abdurahmonov Supervisor: Anders Hederstierna Department: Business Administration, Blekinge Technology Institute Course: Master’s thesis in Business Administration, 10 credits Background and Problem Discussion: The main reasons why we have chosen this topic “Potentials of insurance market development in Jizzak region” for our thesis are the followings: 1) Strong and Competitive insurance market is one of the essential parts of well-developed market economy. How to reach well-developed insurance market is a complex problem that the economy of Uzbekistan is facing now. 2) Having studied previous researches regarding insurance market of Uzbekistan and the role of marketing in development of companies we concluded that there are huge potentials for growing in insurance market which have not learned yet. Purpose: The purpose of this thesis is to find the answers to following questions: How is the current situation in the insurance market of Uzbekistan? What kind of insurance services are there and what is the demand for them? The determination of main clientele of insurance companies; The determination of factors that can affect on insurance services The analysis of proportion of population who do not apply for insurance services and the reasons; The role of marketing research in companies’ growth; Method: This research used Quantitative method. Survey technique used to conduct a quantitative study. Primary data collected through questionnaire. Secondary data collected from banks and department of Statistics of the local government. This research can be seen as deductive research since it begins by examining theories related to insurance and consumer behavior to insurance services. Following hypothesis were developed by the assumption that • Person’s insurance expenditure dependent of their annual income • Person’s positive opinion about insurance dependent of their gender • Person’s positive opinion about insurance dependent of their age • Person’s positive opinion about insurance dependent of their education • Person’s who is insured dependent of their income Theory: The theory section contains a review of theories concerning in economic nature and functions of insurance, marketing in insurance, insurance market in Uzbekistan. Analysis: Statistical program SPSS 14v.(Statistical Package for the Social Sciences) - is used to compute the correlation values and the regression coefficients. The results presented in appropriate table and graph. We divided our analysis into three parts: 1) Using the secondary data, we analyzed accidents that happened during the last two years, obligatory insurance, insurance companies in Jizzak. 2) We analyzed dependence of respondents’ annual insurance expenditure on their annual income using the multiple regression analysis. 3) Based on the primary data and using Chi-square statistical test, we analyzed consumer behavior to insurance service interviewing people individually. Conclusion: Analysis showed that insurance premiums mostly come from obligatory insurance. We discovered that banks are the main clients of insurance agencies at the present and insurance market undeveloped yet, the main reasons are low level of insurance culture, low level of citizens income, lack of understanding by the population and legal entities the need in insurance services; undeveloped economy of country, which doesn’t allow the insurance market to develop as a whole; lack of brokerage companies to work with insurance agencies; lack of skilled specialists and prepared insurance managers.

 • 124.
  Abdullah Asif, Farazee Mohammad
  et al.
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Production Engineering.
  Rashid, Amir
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Production Engineering, Machine and Process Technology.
  Bianchi, C.
  Nicolescu, Cornel Mihai
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Production Engineering.
  System dynamics models for decision making in product multiple lifecycles2015In: Resources, Conservation and Recycling, ISSN 0921-3449, E-ISSN 1879-0658, Vol. 101, p. 20-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The main drivers for adopting product multiple lifecycles are to gain ecological and economic advantages. However, in most of the cases it is not straight forward to estimate the potential ecological and economic gain that may result from adopting product multiple lifecycles. Even though many researchers have concluded that product multiple lifecycles result in gain, there are examples which indicate that the gain is often marginal or even none in many cases. The purpose of this research is to develop system dynamics models that can assist decision makers in assessing and analysing the potential gain of product multiple lifecycles considering the dynamics of material scarcity. The foundation of the research presented in this paper is laid based on literature review. System dynamics principles have been used for modelling and simulations have been done on Stella iThink platform. The data used in the models have been extracted from different reports published by World Steel Association and U.S. Geological Survey. Some of the data have been assumed based on expert estimation. The data on iron ore reserves, iron and steel productions and consumptions have been used in the models. This research presents the first system dynamics model for decision making in product multiple lifecycles which takes into consideration the dynamics of material scarcity. Physical unavailability and price of material are the two main factors that would drive product multiple lifecycles approach and more sustainable decisions can be made if it is done by taking holistic system approach over longer time horizon. For an enterprise it is perhaps not attractive to conserve a particular type of material through product multiple lifecycles approach which is naturally abundant but extremely important if the material becomes critical. An enterprise could through engineering, proper business model and marketing may increase the share of multiple lifecycle products which eventually would help the enterprise to reduce its dependency on critical materials.

 • 125.
  Abdullah, Tazhan
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Industrial Economics and Management (Dept.), Entrepreneurship and innovation.
  Suppl-SideRiskMitigationinManufacturingCompany2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Supply chain risk is a challenge, because they can disrupt the supply of components and raw

  material to the company. The Supply Chain Risk Management (SCRM) is reality in today’s

  resource-optimized supply systems. Disruption can cause an increase of production cost. In more

  serious production breaks it can jeopardize the fulfillment of contracts.

  The complexity of supply network increases risk as the rate of dependency on both single and

  dual sourcing increases either jointly or separately. When suppliers are placed far away, the risk

  of interference in time increases, which is the case of today’s global companies is a common

  issue.

  A framework has been developed in this study based on previous literature to investigate the

  sources of the supply-side risk and its categories, to implement the mitigation strategies the

  company can reduce the probability of occurrence of any undesired event and negative impacts.

  The proposed framework was applied, in form of a case study, on the global truck manufacturer

  Scania. Two managers of the company were interviewed by the author with this purpose.

  The main findings indicate that when the framework was applied, mitigation strategies were

  effective in truck manufacturing industry such as Scania. In the case of Scania, two more risk

  sources that were not included in the framework are monitored by the company, namely safety

  and health and security. In summarizing, the establishment of the risk mitigation strategiesmapping

  up, follow up, and continuous improvement, leads to improvement of the OEM. Formal

  training programs to achieve continuous improvement and the participation of the crossfunctional

  groups in the mapping and follow up practices to create a successful supply chain risk

  management.

 • 126.
  Abdullahi, Abdi Isamail
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  Does Export Diversification Boosts Economic Growth in Sub SaharanAfrica Countries?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Growth induced export has become a major concern for policy makers to transform and upgrade the export composition to achieve economic growth objectives; in this respect, export diversification become at the heart of growth induced export narrative. Nevertheless, this study attempts to find relationship between export diversification and economic growth. To investigate this relationship, a cross-section method is used with averaged data from the period 1991 to 2009 of 41 sub Saharan Africa countries; moreover, diagnostic tests were conducted to ensure the robustness of the model. The empirical result of this study shows positive correlation between export diversification and economic growth which can be concluded that export diversification promotes economic growth.

 • 127.
  Abdullayev, Muzaffar
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Decline in distance effect in international trade2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 128.
  Abdulreda, Alico
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Giba, Gabriela
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Generation Y: En studie om vad som motiverar yngre medarbetare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Generation Y or Millennials are people born 1980-1999. They are raised with a more advanced technology like no other generation before them. The technology has affected the individuals from generation Y in a way which has led them to become impatience. Studies have shown that people in generation Y are very emotional compared to other generations before them. Individuals from generation Y are already entering the labour market. Studies have shown that if an organisation wants to have a bright future the employees are a very important access. A leader who knows how to motivate and lead his co-workers has a great asset which may have a positive impact on the organisation. The purpose of this study is to understand what motivates people who are included in generation Y and what kind of leadership suits them best. Most of the theoretical framework came from scientific articles with theories and models of motivation and leadership for generation Y. Semi-structured interviews were chosen for the research method to get right information. The result of the study showed that generation Y is mostly motivated by inner motivation and prefer a leader who can adapt to the many work situations that can occur in the organisations.

 • 129.
  Abdulsalam Osman, Dana
  et al.
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Hamad, Ivan
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Hantering av styrande dokument: Hantering av styrande dokument i stora företag2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 130.
  Abebe, Meaza Eshetu
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Kalinina, Ekaterina
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Coordination of inter-organizational projects within creative industries: A contextual perspective2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Inter-organizational projects have become common forms of organizing in various industries such as construction, advertising, music, film making etc. The unique structural nature of Inter-organizational projects coupled with the fact that they carried out through the participation of multiple organizations, raises issues of coordination. Particularly when it comes to creative industries, coordination is challenged by demand and transactional uncertainties. In order to understand how inter-organizational projects achieve coordination in such situations, it is important to study their interior processes putting in consideration their environmental context. 

  The aim of this research is to study how network embeddedness enhances coordination in inter-organizational projects within creative industries.

  Inter-organizational projects: are projects that are carried out through the collaboration of multiple legally independent organizations

  Inter-organizational networks: refer to sets of long-term ties among independent organizations that are engaged in continuous exchange relations.

  Embeddedness: refers to the continuous interaction of individuals, organizations, projects etc. with their environmental context.

  Macrocultures: refer to the shared beliefs, norms values rules and practices with in inter- organizational networks that guide members on their actions.

  A qualitative approach using a multiple comparative case study was conducted. Accordingly four projects chosen from creative industries were studied using both primary and secondary data.

  Macrocultures that are embedded inter-organizational networks facilitate coordination within inter-organizational projects. Further projects that differ in their constituents task nature, time duration and team composition relied on different types of embeddedness for coordination.

 • 131.
  Abedian, Emil
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Mattsson, Mattias
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Revisionsplikt: Mikroföretagens inställning till revision och revisorer2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 132.
  Abedian, Emil
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Pettersson, Helene
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  "REVISORN SKA INTE BEHÖVA VARA NÅGON STÅLMANNEN": En efterfrågestudie av revisorsproven2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 133.
  Abedian Sanandaji, Foad
  Örebro University, Swedish Business School at Örebro University.
  Imageskapande och marknadsföringskommunikation: En deskriptiv studie om Örebro Bostäders arbete i Vivalla och Markbacken2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The conclusion made after finishing this essay is that Örebro Bostäder AB desires to communicate an image of Vivalla as an area with a unique and personal environment with small individual neighborhoods where there is something for everyone. In Markbacken Öbo wants to retain and reinforce the image of variety, where everything from children's families is attracted to those looking for a little more exclusive accommodations. Further investigation has shown that these desirable images mainly are communicated through mouth to mouth method,media, community activities and events.

 • 134.
  Abeditary, Monica
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Pamukci, Sara
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  IFRS 2: Effekten på optionsprogram i svenska bolag2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan den 1 januari 2005 skall alla börsbolag inom EU upprätta sina koncernredovisningar

  enligt standarder utgivna av International Accounting Standard Board (IASB).

  Syftet med standarderna är att kapitalmarknaden effektiveras genom att jämförbarheten

  av redovisningshandlingar på den inre marknaden förbättras. IFRS 2 är den andra standarden

  som IASB gett ut och heter Aktiebaserade betalningar. IFRS 2 omfattar optionsprogram

  vilka är ett sätt för arbetsgivaren att rekrytera, behålla och motivera medarbetare.

  Tidigare studier visar att det kan finnas en tendens att bolag överger optionsprogram på

  grund av IFRS 2. Detta då IFRS 2 lett till en mer dealjerad redovisning av optionsprogram

  och då detta medfört negativa ekonomiska konsekvenser för bolagen på grund av

  kostnadsföringen av dessa program. Syftet med denna studie är att beskriva och förklara

  hur svenska bolag förhåller sig till IFRS 2 och om detta haft en inverkan på svenska bolags

  val att ha kvar optionsprogram. Detta skall ställas mot storleken på bolaget. För att

  uppnå studiens syfte har författarna valt att genomföra en kvantitativ studie i form av en

  webb enkät. Studien innefattar samtliga bolag i Large –och Small Cap som idag har optionsprogram

  och eller som haft optionsprogram utgivna efter 7 november 2002 men

  som valt att slopa dessa.

  Vidare har en omfattande litteraturinsamling gjorts för att ge en förståelse kring IFRS 2

  och den problematik som finns med standarden. Enligt IFRS 2 skall optionsprogram

  kostnadsföras enligt verkligt värde. Problematiken uppstår enligt många med de optionsvärderingsmodellerna

  som finns för att beräkna det verkliga värdet, exempelvis

  Black & Sholes då de inte ger en tillförlitlig värdering. Andra problem som IFRS 2 lett

  till är exemplvis att kostnadsföringen av optionsprogram blir för omfattande för de

  mindre bolagen då de inte har samma resurser som de större bolagen.

  Resultatet visar att de bolag som valt att ha kvar optionsprogram har gjort detta på

  grund av att det är ett sätt för dem att locka till sig kvalificerad personal. Att IFRS 2

  medfört att resultatet påverkas negativt har ingen betydelse för att nyttan överstiger

  kostnaden. De bolag som valt att slopa optionsprogram har gjort detta på grund av

  andra faktorer än de redovisningsmässiga och IFRS 2 har inte något med detta val att

  göra. Exempelvis anser dessa bolag inte att nyttan överstigit kostnaden och att optionsprogram

  inte varit ett bra sätt att motivera personalen på. Att mindre bolag skall ha en

  högre tendens till att överge optionsprogram i jämförelse med större bolagen, eller vice

  versa, till följd av IFRS 2 är inget som denna studie kunnat utpeka.

 • 135.
  Abel, Maxime
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The Impact of Working Capital Management on Cash Holdings: A Quantitative Study of Swedish Manufacturing SMEs2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 40 poäng / 60 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines the impact of working capital management on cash holdings of small and medium-sized manufacturing enterprises in Sweden. The aim of this work is to theoretically derive significant factors related to working capital management which have an influence on the cash level of SMEs and test these in a large sample of Swedish manufacturing SMEs. The theoretical framework for this study consists of a treatise of motives for holding cash, working capital management and cash level. From these theoretical findings, two hypotheses are deduced:

  • H1: Cash holdings are negatively related to the presence of cash substitutes

  • H2: Cash holdings are positively related to working capital management efficiency

  The quantitative investigation consists of the statistical analysis – namely comparison of means and correlation analysis – of key figures which are calculated from the financial statements of a large sample of firms. The dataset contains 13,287 Swedish manufacturing SMEs of the legal form ‘Aktiebolag’. Both hypotheses are confirmed by the results. Empirical evidence is presented which substantiates the supposition that the presence of cash substitutes – namely inventory and accounts receivable – entails lower cash holdings. Furthermore, it is confirmed that working capital management efficiency – measured by the cash conversion cycle – is positively related to cash level. The discussion of the empirical findings pays regard to the different subordinate components of both cash substitutes and working capital management efficiency. Implications of the detected findings are highlighted with respect to their potential utility for the achievement and maintenance of a firm’s target cash level.

 • 136.
  Abelin, Matthias
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Processorientering och lärande organisation på Huddinge Universitetssjukhus AB - En beskrivning av ett pågående förändringsarbete inom sjukvården2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En beskrivning och kategorisering av ett arbete med att processorientera och skapa en lärande organisation på Huddinge Universitetssjukhus AB, som pågått sedan 1996. En observation är att metodik förknippad med pragmatism och lärande organisation vid organisationsförändring kan minska risken pga större flexibilitet och lyhördhet för organisationskulturen och det specifika för en viss verksamhet.

 • 137.
  Abelmazovs, Ivans
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Engström, Henrik
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Response strategies of traditional firms indisruptive times.: A case study on sustainable strategies of the hotel industry in response tothe sharing economy evolution.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose - Traditional firms within mature markets are challenged, as they have to rely a lot on adaptation of new technologies in order to keep their service sales among consumers and survive in a highly competitive globalized environment. One of the examples of a mature industry is the hotel industry, in which sustainability is a vital necessity, however implementation efforts are slow. Nowadays, a business shift is occurring from traditional to disruptive innovation models. One such model is that of the sharing economy. The aim of this thesis therefore targets the finding of the understanding and reaction, by analyzing and describing actions, of traditional hotel firms for sustaining their business in times when sharing economy firms become increasingly influential on the traditional business.

  Design/methodology/approach - An abductive approach was followed throughout the thesis spanning a qualitative data analysis of the empirical base of the study, which consisted of six semi- structured interviews of traditional hotel firms that were chosen through theoretical sampling. The multiple and holistic case study setup is a means of explaining response strategies in the hotel industry.

  Findings - The findings are that while some are aware of the growing impact of sharing economy on the mature industry, few firms have concrete strategies to sustain their own business in the light of the upcoming challenges. Moreover, the interviewed firms have lost large percentages of their traditional direct sales channels, making it essential to sell increasingly through online channels and third party providers such as online travel agencies. This adds to the challenge that the service offerings of sharing economy firms and established firms are becoming more comparable to each other, making it easier for the customer to compare directly which choice is preferable. The empirical data suggests that this is of relevance for both the leisure and business segment of travelers. However, there were also positive effects found, that the sharing economy is an opportunity for traditional firms to learn and for travel destinations to be boosted through increased supply and variety.

  Research limitations/implications - The chosen case study setup is a means of explaining responses from the hotel industry due to the sharing economy. However, there is an indication that a similar phenomenon can occur in a different mature industry, such as the taxi industry with Uber or the financial industry with Bitcoin. Moreover, this case had hotel firms operating on a 3-star level or higher, which imposes potential limitations for the applicability. However, for the research implications this thesis includes a model that contains theoretical description of a practical phenomenon within a shifting context.

  Practical implications - Traditional businesses must find new ways to highlight their unique values, core competences and what most significantly distinguishes their offering, for example beyond being an accommodation provider, in order to develop a sustainable business that can withstand the challenges in the 21st century. It is recommended for firms to assess their position in the market, their customers and competitors to decide on which strategy is best suited, as it may vary with every firm. Analogous, it is not recommended to rest on previous successes.

  Originality/value - Increasing influence of the sharing economy forces traditional firms to respond with their own strategic countermeasures. However, the response of traditional firms to the impact of sharing economy firms is not well described and has empirically been insufficient. In this way, the thesis contributes to the existing research on the sharing economy and its impact by studying the consequences for and responses of firms in a mature industry. Therefore, it addressed challenges in theory all well as in practice for the affected businesses. The finding and combination of response strategies in this thesis presents a valuable contribution to academia and practical implications for the mature industries.

 • 138.
  Abelson, Elin
  Örebro University, Swedish Business School at Örebro University.
  Getting through the Glass Ceiling: A minor field study of obstacles for businesswomen pursuing a career in Thailand2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 139.
  Abelsson, Erik
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Adam, Herhold
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Produktplacering i bloggar: Vägen till generation Y!2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle blir människan utsatt för mer information än någonsin tidigare. Företagen konkurrerar om att just deras budskap ska nå fram till konsumenten för att skapa den påverkan som i slutändan resulterar i konsumtion och som företagen tjänar sina pengar genom.

  Företagen har inte bara problem att sticka ut bland all övrig marknadskommunikation, människor blir även allt bättre på att sålla ut den information de själva är intresserade av. En av de största svårigheterna i sin kommunikation har företagen fått med den generation som precis ska kliva in i vuxenvärlden, de som är födda mellan 1977 och 1994 vilka varit uppvuxna med en ständig ström av information. Denna generation kallas för generation Y och är individer som utvecklat ett kritiskt sätt att sålla bland information och i synnerhet traditionell reklam. Detta tvingar företagen att finna nya vägar för att kunna påverka denna kräsna generation som ses som en viktig framtida konsument.

  Denna uppsats hade därför som syfte att undersöka en ny möjlig väg för företagen att komma åt generation Y på varpå en frågeställning har upprättats som lyder: Hur kan generation Y påverkas av produktplacering i bloggar?

  Produktplacering i bloggar var av stort intresse att utforska då generationen består av de människor som är mest aktiv på sociala medier och som läser flest bloggar. Då det fanns begränsad forskning på hur generation Y påverkas av bloggar och forskning inom produktplacering främst var gjord på medier så som film och TV fann vi ett kunskapshål att försöka fylla.

  För att fylla kunskapshålet har framförallt teori om kommunikation, påverkan, och generation Y samlats in för att kunna analyseras med det resultat som vi erhöll via en kvalitativ undersökning med två fokusgrupper som innehöll deltagare från generation Y.

  Resultatet av denna studie påvisade att produktplacering i bloggen kan påverka generation Y:s köpbeteende och hur produktplacering bör utformas samt vad som bör tas i beaktning för att påverkan på generation Y. Denna studie har därför bidragit med relevant kunskap till ett delvis outforskat område. Slutsatserna användas som en vägledning och riktlinjer för flera företag och marknadsförare som funderar på eller har bestämt sig för att produktplacera i bloggar.

 • 140.
  Abeshi, Flavja
  et al.
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Mortimer, Therese
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Situationsanpassat ledarskap inom kunskapsföretag: En studie inom läkemedelsbranschen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att beskriva ledarskapet i kunskapsintensiva företag med avseende på hur den situationsanpassade ledarskapsmodellen påverkat utformningen av deras interna chefsprogram och vad det finns för stöd för cheferna i deras ledarroll. Studien är baserad på en fallstudie av tre stycken läkemedelsföretag där vi intervjuat totalt nio personer, en HR- ansvarig och två mellanchefer på respektive företag. Studien har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer där det är intervjusvaren som ligger till grund för resultatet. I studien framkom det att alla tre företagen använder situationsanpassat ledarskap men att de tillämpar detta på olika sätt i organisationen och att ledningen och företaget använder modellen när de ska anpassa sig efter individen och situationen. En kunskapsintensiv organisation kännetecknas av självgående individer som kan vara svåra att styra och därför är det viktigt att en chef kan hantera detta och anpassa sin ledarstil utifrån den enskilda individens behov. Utifrån analysen visade det sig att respondenterna ser situationsanpassat ledarskap som något som återkommer i allt ledarskap.

 • 141.
  Abeywickrama, Madawa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Vasickova, Jana
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Attitude towards mobile advertising and purchase intention of Swedish customers: A quantitative study on the impact of message content and flow experience2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to the rapid technological development in information technologies, and mobile phone industry the usage of smart phone became a new trend consequently leading to more than one billion Smartphone users in the world. One of the most significant characteristic of those users is their growing need to be always connected to the Internet. Desire to do not miss important conversation, news, favorite TV series or result of sports events leads them to subsribe for mobile broad band or else use internet-on-the-go. Consequently telecommunication service providers witnessed increasing trend in mobile broad band subscription over the past five years outnumbering access to the Internet via desktop or other fixed broad band alternatives. Telecommunication providers are not the only one who experienced those changes. The crowd of smart phone users is constantly growing, thus on one hand it represents a compelling group of customers to target yet on the other hand due to its novelty it represents an obstacle for marketers and advertisers when executing communication with customers via a new channel, mobile advertising.

  Based on market research firms’ predictions of future trends in marketing, mobile advertising represent a one of the most effective communication channels due to its measurability, individual targeting via personalised messages and geo-location targeting.

  Therefore, in this thesis paper we identified research gap in form of lack of knowledge, that prevents both marketers and advertisers from leveraging the potential of mobile advertising. Designated purpose of this theis is to investigate role of attitudes and flow experience in mobile advertising. Research question to be answered is: What is the impact of advertising message personalisation, permission, and flow experience on attitude towards mobile advertising? And consequently examine what is the effect of attitude towards mobile advertising and flow experience on purchase intention of Swedish customers?

  In order to address such an issue we developed theoretical framework and conducted survey among Umeå inhabitants to find out their preferences and experiences with mobile advertising. Collected information were analysed in regards to the theoretical framework consisting of theory of flow experience and theory of reasoned action.

  However the data analysis did prove flow of experience theory as well as theory of reasoned action not all aspects did stand. Through our work we found out that flow experience and attitude towards mobile advertising were supported for purchase intention. While permission, personalisation, infotainment and incentives were supported for attitudes towards mobile advertising.

 • 142.
  ABGHARI, SHABNAM
  et al.
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  FAKHOURI, REEF
  Mälardalen University, School of Sustainable Development of Society and Technology.
  The Relationship between Level of acculturation and Service Quality Perception: A Case study of Swedish Banks and Customers with Iranian and Iraqi cultural origins living in Sweden2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 143.
  Abic, Ahmet
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Ekonomiska konsekvenser av förbudet mot progressiva avskrivningar för bostadsrättsföreningar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In 2014 a ban was introduced on the progressive depreciation of housing associations. The same year it became mandatory to apply any of the K-regulatory frameworks, a new project developed by the Accounting Board. Housing associations immediately began speculating in the financial impact of the legislative amendment. It was believed that the ban would be characterized by negative results due to higher depreciation costs as well as to the members’ annual fees that would be increased.

  Aim: The purpose of the survey was to create an understanding of the financial consequences from the ban on progressive depreciation received for the housing associations, with regard to which of the regulations applied.

  Method: I chose to use a qualitative method in the study. By interviewing eight respondents I collected the empirical data which I analyzed with the help of my theoretical framework.

  Results & conclusion: My study has shown that those who participated in my research did not feel that the ban on progressive depreciation resulted in negative consequences or that the selection of the regulatory had an impact on what they received for consequences. I have therefore concluded that the selection of the regulations did not affect how the associations was affected by the ban on progressive depreciation. I also came to the conclusion that the economic consequences of the ban resulted in higher depreciation expenses.

 • 144.
  Abid, Umair
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Ahmed, Bilal
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Semwoul, Shamaoun
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Managing Finished Goods Inventory at regional level: A case study on Dalda Foods (Pvt.) Ltd. Pakistan2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 145.
  Abidi, Sami
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Björklund, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Mosseby, Per
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Living the Brand: A case study of Stadium Sweden AB2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  No summary is available.

 • 146.
  Abidin, Crystal
  et al.
  University of Western Australia.
  Ots, Mart
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Media Management and Transformation Centre (MMTC). Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Consumer-led innovation in social media advertising formats2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  On Instagram, Twitter, Facebook, and weblogs, consumer activity is increasingly institutionalized, guarded by rules and norms. Consumers take on tasks previously performed by trained media workers, but they also create new activities, emerging as a new breed of media workers, institutionalizing new fields of the media and advertising industries and their associated practices (Dolbec and Fischer 2015). It has been described how amateur workers develop new ethical norms and rules for publishing, by taking journalistic/editorial decisions on what content to publish and how, within their new institutional domain (Abidin & Ots, 2015).

   

  This paper is focused on a specific group of stakeholders – everyday Internet users who manufacture themselves into a new form of social media microcelebrity known as the ‘Influencer’ (Abidin 2015). Since 2005, many young women have taken to social media to craft ‘microcelebrity personas’ as a career – “a new style of online performance that involves people ‘amping up’ their popularity over the Web using technologies like video, blogs and social networking sites” (Senft 2008: 25). In their most basic capacity, Influencers produce advertorials on blogs and social media platforms in exchange for payment or sponsored products and services (Abidin 2015). Owing to their power to shape purchase decisions, their clients have progressed from small home businesses to bluechip companies including Canon, Gucci, and KLM. Until recently, the most effective advertorials are those that are seamlessly woven into the daily narratives Influencers publish on their blogs and social media, such that readers are unable to tell apart ‘paid opinions’ from ‘unpaid’ sentiments (Abidin 2014). However, along with the maturity of the field, there is a gradual standardization of new advertising formats.

   

  The conducted study explores how semi-professional microcelebrity Influencers create advertising market innovations. Researchers have previously described how consumer fans help firms innovate (e.g. Füller et al 2008), and how fan cultures celebrate their favourite brands by creating their own advertisements (Muniz & Schau 2005; for overview see Ots & Hartmann 2015). This paper takes a slightly different approach – rather than seeing consumers as co-creators, it demonstrates how new actors outside the traditional media and advertising industries, make innovations that compete with the incumbents. We focus on these vernacular advertising innovations in the age of social media, and seek to understand how Influencers orientate towards a youth market in the saturated, visually dominated attention economy of Instagram. The findings include a typology of innovative advertising formats emerging outside the traditional media companies, along with their associated publishing rules as defined by the semi-professional Influencers.

   

  The data draws on a larger study of social media Influencers in Singapore since mid-2010, including over a year of intensive participant observation conducted with these Influencers in the flesh in the capacity of various roles. These interactions and observations were archived in extensively detailed field diaries. 120 personal interviews were conducted with Influencers, Influencer management agencies, (prospective) clients, readers, and friends and family of Influencers between December 2011 and July 2013. Social media content from blogs, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, AskFM, and popular public forums was archived until December 2015. Fieldwork entailed continued interaction with other actors involved in the Influencers’ social milieu, including their peers, backend production management, sponsors and advertisers, and readers. As such, although the data is drawn mainly from the textual and visual content of publically accessed blogs and associated social media platforms including Instagram, Twitter, and Facebook, the analysis is highly contextualised and shaped by long-term ethnographic work among these Influencers. 

 • 147.
  Abidin, Crystal
  et al.
  University of Western Australia.
  Ots, Mart
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Media Management and Transformation Centre (MMTC). Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Influencers Tell All?: Unravelling Authenticity and Credibility in a Brand Scandal2016In: Blurring the lines: Market-driven and democracy-driven freedom of expression / [ed] Maria Edström, Andrew T. Kenyon & Eva-Maria Svensson, Nordicom, 2016, p. 153-161Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter discusses the emerging practices of social media Influencers. In focus are six influential Instagram Influencers who were ‘exposed’ for involving themselves in campaigns aiming to discredit telecommunications providers in Singapore. In the absence of enforced legal boundaries and industry norms regarding advertising formats and advertising ethics, brand scandals are frequent, causing concern among regulators, brand managers, and platform owners. When starting to accommodate commercial brands and contents in social media posts, Influencers are constantly at risk of breaching their contract of trust with their followers. The case study shows how Influencers, followers, and eventually also the brand clients, are sensitive to what they experience as deceptive and unethical behaviours that will put normative pressures onto the Influencers to conform to certain ethical standards.

 • 148.
  Abidin, Crystal
  et al.
  University of Western Australia.
  Ots, Mart
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Media Management and Transformation Centre (MMTC). Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Microcelebrity influencers and advertorial disclosure: Practicing the advertising/editorial divide on Instagram2016Conference paper (Refereed)
 • 149.
  Abidin, Crystal
  et al.
  University of Western Australia.
  Ots, Mart
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Media Management and Transformation Centre. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  The Influencer’s dilemma: The shaping of new brand professions between credibility and commerce2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The new "liquid" media environment involves a range of new professions, practices and practitioners (Deuze 2011). Based on a rich ethnographic study containing personal interviews and participant observation, this paper looks at semi-professional Influencers in the social media marketing industry and asks how these new branding professions and their practices emerge and institutionalize. Specifically, the material draws on data collected between 2011 and 2015 among women Influencers in the ‘lifestyle’ genre in Singapore who advertise products and services in the industry verticals of Fashion, Beauty, and Electronic goods on blogs, Twitter, and Instagram.

 • 150.
  Abildgaard Nielsen, Søren
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Köhler, Florian
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Exploring Organizational Identity as a Potential Process: A multiple case study on employee-oriented companies2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to explore organizational identity as a potential process.

   

  Design/Methodology/Approach: We applied a qualitative method and followed an inductive approach that was applied to a multiple-in-depth-case study for which we conducted semi-structured interviews with 26 members of two organizations, the Swedish consulting company REACH and the Swiss digital agency WONDROUS. Following a narrative approach, both for structuring the empirical findings, as well as conducting the analysis, we used over 16 hours of interviews to create company narratives and subsequently analyzed them in multiple steps in the fashion of a narrative analysis.

   

  Findings: Based on our empirical findings and the empirical analysis, we developed a conceptualization, the Flux Model. We contribute to the existing body of literature by proposing that the Flux Model visualizes the dynamics of how organizational members socially construct organizational identity on the premise of their own (self-)perceptions. By presenting the different parts of the model and their multiple layers, the process of how organizational identity is continuously becoming is illustrated.

   

  Research Limitations/Implications: The scope of our study is restricted to the two case companies in question. If our abstractions from the cases in form of the Flux Model help to better understand the process of organizing, managers become liberated to make deliberate choices about their organizations’ identities. For research this means an even tighter connection to individual psychology and a deepening of the perspective that organizational identity can not only be viewed as something companies have.

   

  Originality/Value: Out of skepticism towards the usefulness of viewing organizational identity as a process, we applied a symbolic interpretivist perspective and allowed for the possibility that we might not find a process after all. The primary value of this study we believe to be found in the extensive presentation of empirical data, together with our narrative analysis and our conceptual contribution (the Flux Model).

1234567 101 - 150 of 67288
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf