Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 372
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Eile, Helene
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Estlind, Yvonne
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Beröring som en omvårdnadshandling2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 102. Einarsson, Helena
  et al.
  Flodman, Carina
  Beröringens betydelse i omvårdnadsarbetet av patienter med smärta - en litteraturstudie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Beröring tillhör ett av människans grundläggande behov och är en del i kontakten med andra människor, beröring påverkar kroppen fysiskt, psykiskt och emotionellt. Syftet med studien var att undersöka betydelsen av beröring i omvårdnadsarbetet av patienter med smärta. Metoden har varit en litteraturreview. Efter systematisk sökning i elektroniska databaser samt manuell sökning bedömdes 11 kvantitativa och kvalitativa artiklar relevanta för studiens syfte. Resultatet visade efter bearbetning och analys av studiernas resultat tre dimensioner som belyste beröringens betydelse; kroppsligt och själsligt välbefinnande; en form av kommunikation; komplement i omvårdnaden. Beröring kan med fördel användas vid smärtlindring, som ett komplement till farmakologisk behandling. Beröring gör det möjligt att lindra konsekvenserna av smärta vilket leder till ett ökat välbefinnande och en högre livskvalitet. Vårdpersonal blev medvetna om beröringens betydelse och upplevde sig ha fått ett bra redskap att använda i omvårdnaden. Kroppslig beröring är något naturligt och enkelt och beröring borde kunna ingå som en naturlig del i omvårdnaden.

 • 103.
  Ek, Lena
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Westring, Katarina
  Sophiahemmet University College.
  Taktil massage som beröringsmetod i omvårdnaden2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 104.
  Ek, Sofia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Holmqvist, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Anestesisjuksköterskans personcentrerade omvårdnadsåtgärder för att lindra oro hos patienter som genomgår regional anestesi2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Anestesisjuksköterskan är den som står i närmast kontakt till patienten under operationen och som främst ska skydda och tillgodose dennes individuella behov. Det är vanligt att patienter som genomgår kirurgi i regional anestesi upplever oro inför och under ingreppet. Både utifrån det aktuella sjukdomstillståndet men även på grund av rädsla för vad som ska ske inne på operationssalen. Syfte: Beskriva hur anestesisjuksköterskan identifierar och lindrar oro ur ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv hos patienter som genomgår regional anestesi. Metod: En kvalitativ intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys. I studien intervjuades 11 anestesisjuksköterskor som arbetade med planerad och akut operationsverksamhet med varierande ålder och yrkeserfarenhet. Huvudresultat: Anestesisjuksköterskornas erfarenheter visade att tydlig och individanpassad information var viktigt för att kunna arbeta personcentrerat. För att kunna ge individanpassad information var det viktigt att få tid och enskildhet tillsammans med patienten innan operationen. Oro hos patienten identifierades genom att observera fysiska tecken samt att kommunicera med patienten under operationen. Strategier för att lindra oro var närvaro, ögonkontakt, fysisk beröring samt att erbjuda musik och lugnande läkemedel. Slutsats: Studien belyste anestesisjuksköterskors erfarenhet av att arbeta personcentrerat för att identifiera och lindra oro hos patienter under regional anestesi. Det framkom att de ofta saknade tid och enskildhet med patienten som var viktigt för att kunna arbeta personcentrerat. För att identifiera och skatta oro användes inga andra hjälpmedel än anestesisjuksköterskans egen bedömning, det ställdes därmed höga krav på den egna förmågan att läsa av och bemöta patienterna på ett individanpassat sätt.

 • 105.
  Ekelund, Karin
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Ståhl, Anna
  University of Borås, School of Health Science.
  ”Om man ser någon som är på väg utför ett stup så vill man hindra den”: Distriktssköterskans syn på arbetet med att främja hälsa2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Upplevelsen av hälsa är unik hos varje individ och innefattar mer än ”att vara frisk”. Hälsan är komplex och inbegriper närvaro av välbefinnande, balans i tillvaron samt en frånvaro av lidande och illabefinnande hos människan. En fysiskt frisk människa kan uppleva ohälsa på samma sätt som att en fysiskt sjuk människa kan uppleva hälsa. Distriktssköterskan har en central roll i det hälsofrämjande arbetet och bör anpassa arbetet efter patienten. Vårdande möten och patientens delaktighet är väsentliga delar i arbetet. Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans erfarenhet av hälsofrämjande arbete för den vuxne patienten. I studien har en kvalitativ metod med induktiv ansats använts. Nio distriktssköterskor som arbetar på vårdcentral i Västsverige och Småland intervjuades. Resultatet av intervjuerna analyserades i en innehållsanalys. Analysen resulterade i temat Vägledning som berör och främjar insikt med kategorierna Etablera en förbindelse, Vägvisare för patienten, Hälsofrämjande arbete berör och Insikt ökar viljan. I resultatet framkommer att distriktssköterskan identifierar behov och arbetar sedan för att motivera och inspirera patienten genom att bland annat lyssna och ge information. Kunskap och medvetenhet är av stor betydelse i arbetet. Hälsofrämjande arbete berör distriktssköterskan där såväl positiva som negativa känslor upplevs. Det finns en medvetenhet om att det är en yrkesroll i förändring. En fortsatt utökad studie, patienters upplevelser av distriktssköterskans hälsofrämjande arbete samt distriktssköterskans faktiska handlingar vid hälsofrämjande arbete är förslag på fortsatt forskning. Kliniska implikationer belyser kontinuitet i patientmötet och vårdrelationen, möjlighet till fortbildning, reflektion över den egna hälsan samt den beröring som sker hos distriktssköterskan.

 • 106.
  Eker, Nicole
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Pettersson, Malin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Omvårdnadsåtgärder för att minska procedursmärta hos spädbarn: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Background:Infants are exposed to several medical technical procedures that can cause procedural pain. To ensure that infants do not experience procedural pain, it is required to find nursing methods that can reduce this type of pain. Nursing methods that prevent and reduce procedural pain in infants can be pharmacological and non-pharmacological. Procedural pain in infants leads to infants suffering from disease, which should be avoided.

  Aim:The aim of this literature study is to chart if preventive pharmacological and non-pharmacological nursing methods can reduce procedural pain in infants during medical technical procedures.

  Method:To answer the aim of the study, a literature study with 11 quantitative articles were conducted. 

  Result:The pharmacological methods that reduce procedural pain in infants are sucrose and glucose while paracetamol is a method that is not effective. The non-pharmacological methods that reduce procedural pain are for example breastfeeding, familiar auditory stimulus and swaddling. Swaddling was also effective in combination with sucrose and non-nutritive sucking while non-nutritive sucking had an preventing effect in combination with oral breastmilk and facilitated tucking. Skin-to-skin contact reduces procedural pain both alone and in combination with breastfeeding. There is no evidence that classical music reduces procedural pain in infants.

  Conclusion:There is evidence that pharmacological and non-pharmacological nursing methods reduce procedural pain in infants during medical technical procedures. Comfortability, physical contact and closeness are important factors in the prevention of pain in infants and can be achieved by use of various non-pharmacological methods. Although the use of pain prevention nursing methods reduces procedural pain, the absence of pain and suffering from disease can not be ensured.

 • 107.
  Ekholm, Emma
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  von Schreeb, Alexandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Individuella skillnader i sensoriska behov: “Need for Scent”, “Need for Sound” och “Need for Vision” skalor: Ett bidrag till ämnets teoriutveckling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Individual differences in sensory needs, “Need for Scent”, “Need for Sound” and “Need for Vision” scales: a contribution to theory development, in the subject of sensory marketing. 

  Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration

  Author: Emma Ekholm and Alexandra von Schreeb

  Supervisor: Jonas Kågström

  Date: 2017 - May

  Aim: The purpose of our study is to contribute to the field of theory development, in the subject of sensory marketing. The aim of the survey is to analyze how the Need for Touch scale can be converted into other senses, and to be used in multisensory marketing.

  Method: In this study, a quantitative study was performed and 158 questionnaires were collected from a web-based survey where the scales were tested on the respondents. We analyzed our collected data in the statistical program SPSS and a factor analysis, cluster analysis and a correlation analysis were conducted.

  Result & Analysis: This study present six different factors from the factor analysis, of which factor one and two made two independent scales, “Need for Scent” and “Need for Sound”. Factor three, four and five all includes vision, and developed a three-dimensional scale “Need for Vision”. This study also present four clusters, where we developed one cluster that exhibited very high-sensory behaviors and a second cluster that exhibited very low-sensory behaviors.

  Suggestions for future research: Since we found that the senses smell, sound and vision could be formed into three independent scales, future research could use the scales on consumer research. Future research could also study each cluster individually on a deeper level with qualitative interviews. Furthermore, it would be interesting to examine if our scales could be transformed into the sense of taste. Which has not yet been studied.

  Contribution of the thesis:  The study has contributed to develop the theoretical foundation in the subject of sensory marketing, and by expanding Peck and Childers (2013) “Need for Touch” scale to three new functional scales. We highlighted how it is possible to use scales for scent, sound and vision to measure consumers individual need for scent, sound and vision in regarding product evaluation.

 • 108.
  Eklundh, Ida
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Gustavsson, Karl-Gustav
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Värdighet i vardagen för personer med demenssjukdom: en litteraturstudie2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I arbetet inom vård och omsorg kommer sjuksköterskan i stort sett på varenda arbetsplans i kontakt med personer med demenssjukdom, som ofta är mycket vårdkrävande då de kan uppträda aggressivt och oroligt. Syftet med uppsatsen var att beskriva hur personer med demenssjukdom behåller sin värdighet i det vårdande mötet med hjälp av musik (i musik ingår även sånt) och beröring. Studien är en litteraturstudie och utgår ifrån en kvalitativ metodansatse. analysmetoden har varit en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att personer med demenssjukdom som är agiterade och aggressiva blir lugna och harmoniska, mer samarbetsvilliga och självmedvetna när mysik spelas för dom. Detta i sin tur leder till att vårdaren inte behöver ta till "vålds"-åtgärder för att kunna utföra exempelvis morgonarbetet. Värdigheten bibehålls därigenom och patienten behöver inte uppleva situationen som kränkande. Genom musiken kan personer med demenssjukdom känna sig oberoende och självständig samt få kontroll över sin tillvaro och därigenom känna frihet och en känsla av ansvar. Även beröring har visat på minskad oro och aggressivitet, dock inte i lika stor utsträckning som musiken. Övergripande resultat från vår studie är att ett vårdande möte med personer med demenssjukdom visar att om vårdare sammanförde musik och beröring gentemot dessa patienter, så skulle det få en gynnsam effekt. Detta skulle bidra till att värdigheten bibehölls och att kränkande handlingar skulle uteslutas.

 • 109.
  Eklöf, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience.
  Personals ställningstagande till fysisk kontakt med barn, inom barn- och ungdomspsykiatrin2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Detta är en kvalitativ och kvantitativ tvärsnittsstudie med en deskriptiv och komparativ design. Syftet med studien var att undersöka vilka ställningstaganden till fysisk kontakt som personal inom barn- och ungdomspsykiatrin gör, utifrån en fiktiv fallstudie. Syftet var också att jämföra om det är några skillnader i ställningstagande till fysisk kontakt beroende på personalens kön, psykoterapeutkompetens och yrkeskategori samt att beskriva hur deltagarna kommenterat sina ställningstaganden. Resultatet visade att kvinnor är mer positiva till fysisk kontakt än män, att sjuksköterskor är mer positiva till fysisk beröring än psykologer och att personal som inte är legitimerade psykoterapeuter är mer positiva till fysisk beröring än legitimerade psykoterapeuter.

  Respondenterna lämnade kommentarer till frågeformuläret. Dessa har fördelats i fyra temagrupper. 95 personer har gett kommentarer inom temagruppen fysisk kontakt, 150 personer inom temagruppen fysisk kontakt – vad påverkar? 59 personer har gett kommentarer inom temagruppen förhållningssätt till att ingripa fysiskt och 27 personer inom temagruppen övriga kategorier. Respondenterna anser att det finns många olika faktorer som påverkar om/i vilken utsträckning man bör ge fysisk kontakt till ett barn och de anser att det är svårt att avgöra detta utan tillräcklig information om barnet och situationen.

 • 110.
  Elfving, Erica
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Marklund, Lisa
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  En pärla i sitt skal: en narrativ analys om beröringens betydelse för patienter inom palliativ vård2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 111.
  El-helou, Darine
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Krohn, Sofia
  Sophiahemmet University College.
  Sjuksköterskors erfarenheter av spontan beröring: en intervjustudie på en hjärtintensivavdelning2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 112.
  Eliasson, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Redmo, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  ”Vill du kramas?”: En kvalitativ studie om hur barns rätt till fysisk integritet kan respekteras i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barns rätt till fysisk integritet är ett kontroversiellt ämne. Det förknippas ofta med beröring av sexuell karaktär, men sällan med den vardagliga fysiska kontakt som förekommer i förskolan. Syftet med studien är därför att bidra med kunskap om hur barns rätt till fysisk integritet kan respekteras i förskolan, genom att undersöka hur några barn resonerar kring fysisk integritet i vardagliga interaktioner. Vad identifierar barn för strategier som gör att barns rätt till fysisk integritet kan respekteras i vardagliga barn-barn-interaktioner? Vad identifierar barn för strategier i barn-vuxen-interaktioner? För att nå barns resonemang används en metodkombination av forumspel och barnsamtal som datainsamlingsmetod. Studiens resultat visar att barn identifierar strategierna säga ifrån, be om ursäkt och fråga om samtycke i vardagliga interaktioner mellan barn, och be om ursäkt och undvika beröring i interaktioner mellan barn och vuxen. Barnen identifierar även strategier som innebär att barns fysiska integritet inte respekteras i de båda interaktionstyperna. En slutsats som kan dras av barnens resonemang är att respekten för barns fysiska integritet tycks variera och vara kompromissbar, beroende på om barn interagerar med andra barn eller med vuxna.

 • 113.
  Elzén, Beatrice
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Barns kroppsliga samspel i lek2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en kvalitativ studie som visar vilka kroppsliga fenomen barn i 2-3 års ålder använder sig av när de samspelar med varandra i den fria leken på en förskola. Barnen använder sig av olika strategier för att skapa kontakt och påbörja ett samspel med varandra. I avsnittet tidigare forskning så förklaras dessa strategier och hur barn använder dessa. Avsnittet tidigare forskning tar också upp vad materialet har för betydelse, och hur mycket yngre barn erfar av sina kroppar. Studiens resultat visade att barn sökte kontakt till andra barn och lekte mycket tillsammans. Barnen visade med gester vad de ville och med deras kroppar. Gesterna de använde sig mest av var blickar och miner och med kropparna var det beröring och pekning som visade sig vara de barnen använde sig mest av för att skapa kroppslig kontakt. Miljön visade sig också spela en betydelsefull roll till hur stor plats och hur barnen kunde samspela med varandra. Intresset var en stor del av att barnen samspelade med varandra, om inget intresse fanns så uppkom inte ett samspel mellan barnen.

 • 114.
  Engström, Amanda
  Södertörn University, School of Culture and Education.
  Bundna Positioner: Känsla och teknologi i kinbaku som förkroppsligande praktik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay explored gendered embodiement within the practice of kinbaku, also called shibari or Japanese rope bondage. The research has been done within the Swedish kinbaku community using ethnographic methods consisting of interviews with practitioners of kinbaku and complete participation observations. By using phenomenology of touch as a methodological and theoretical approach together with theories of somatechnics the intimate experiences and relationships practitioners have to kinbaku, the practice of rope bondage can be understood as processes of embodiement through affect, sensation and technology. By using this understanding of kinbaku questions are asked about how these embodied positions are gendered and further what possibilities, restrictions and potential of renegotiating these positions are embedded within the practice.

 • 115.
  Engvall, Oksana
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Larsson, Sara
  Sophiahemmet University.
  Att leva med komfort till livets slut: patienters upplevelse av mjukmassage: en litteraturstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Beröring är ett grundläggande behov hos människan som kan ha beskyddande, vårdande, sociala och tröstande funktioner. I olika kulturer utgör beröring uttryck för trygghet, vänskap eller att man älskar sin närstående och bryr sig om deras hälsa. Vid uppkomst av svår sjukdom ändras närståendes förutsättningar att vara nära varandra, och den sjukas tillgång till beröring och kroppskontakt blir annorlunda fast behovet kvarstår eller till och med blir starkare. Palliativ vård bedrivs på sjukhus, andra vårdenheter eller i patientens eget hem och har som syfte att lindra lidande i livets slutskede samt främja patientens livskvalitet. Symtomlindring är en stor del av det palliativa vårdandet, farmakologiskt men även i kombination med icke farmakologiska behandlingar. I sjuksköterskans professionella ansvar ingår det att vara ett stöd för patienten och hennes eller hans närstående och att organisera omvårdnaden på ett effektivt sätt. Kari Martinsen belyser i sin omvårdnadsteori omsorgen som grundläggande förutsättning för människans liv och hon förespråkar goda omtänksamma åtgärder som kan utföras genom användning av enkla redskap. Ett av dessa redskap kan vara beröring genom användning av mjukmassage som komplementär behandling. Syftet med denna studie var att beskriva mjukmassagens betydelse för patienter med palliativa vårdbehov.

  Undersökningen utformades som en litteraturstudie. Sökningar genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och Google Scholar, och bland träffarna identifierades 17 vetenskapliga artiklar som särskilt relevanta i förhållande till studiens syfte. På dessa artiklar tillämpades en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av en rad kategorier och underkategorier som etablerats utifrån tidigare forskning.

  I resultatet framkom tre kategorier: Upplevelse av övergripande välbefinnande, Upplevelse av uppmärksamhet och Negativa upplevelser. Därtill framkom sex underkategorier. Resultatet visar att samtliga patienter upplevde välbefinnande och komfort i olika dimensioner. Den väsentliga betydelsen av att få mjukmassage är en upplevelse av meningsfull lättnad från lidande. Massagen bidrar till utveckling av ett positivt förhållande till personalen som genererar en känsla av värdighet samt en balans mellan autonomi och beroende, tillit och närhet. Terapeuten upplevdes också som ett stöd i patientens andliga behov och existentiella frågor, ett stöd som i vissa fall hade större betydelse än mjukmassagen i sig.

  Slutsatsen är att mjukmassage är ett värdefullt verktyg som har positiva effekter för patienter med palliativa vårdbehov och kan vara en komplementär behandlingsmetod till farmakologisk behandling. Användning av mjukmassage är ett viktigt omvårdnadsområde som behöver lyftas och belysas framöver. Mer forskning behövs för att integrera mjukmassage som en naturlig del av den palliativa vården.

 • 116.
  Enmark, Ulrika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Stenberg, Teresa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Jakten på det perfekta resultatet: En studie om hur man bedömer läsförmåga i åk 22017Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att beskriva hur två skolor med likartade förutsättningar från samma skolområde, arbetat med resultaten av den obligatoriska kommunala screeningen i åk 2 vårterminen 2016. Studien avser också att klargöra hur kommunikationen angående screeningen mellan de olika nivåerna fungerar, till exempel mellan kommunens centrala tjänstemän och rektor, samt vidare ut till verksamheten. Avsikten är även att belysa hur den årliga screeningen påverkar specialpedagogers arbete, samt hur de olika skolornas arbete skiljer sig åt. Vi har undersökt detta ur ett sociokulturellt perspektiv och har använt intervjuer och dokumentstudier som datasamlingsmetod. Vi har intervjuat nio personer i olika positioner inom kommunen för att få en så heltäckande bild av processen som möjligt. Även ett stort antal informella samtal med personer som har beröring med ämnet har skett och har fördjupat förståelsen av det som undersökts. De dokument som studerats har varit instruktioner till genomförandet av screeningen (från kommunens intranät) samt statistik från Skolverkets databas SIRIS. Resultatet visade att arbetet med screeningen skiljer sig åt mellan de två skolorna, framför allt i efterarbetet med resultaten och påverkan på specialpedagogens arbete. Den ena skolan genomför ett arbete med träningstillfällen som sedan avslutas med ett nytt testtillfälle. Allt detta sker på uppdrag av rektor. På den andra skolan genomför ansvarig pedagog ett självständigt arbete med fokus på samarbete eftersom hen anser att det är vad gruppen främst behöver. Dessa skillnader i arbetssätt menar vi hör samman med olikheter i kontinuitet i personalsituationen samt ledningens inställning till resultat. Studien har också visat på brister i kommunikationen mellan de olika organisationsnivåerna och en tveksamhet till materialets utformning. Detta har vi tolkat som att screeningen som fenomen är ifrågasatt, utifrån aktuell läroplans synsätt och modern forskning kring bedömning.

 • 117.
  Enmark, Ulrika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Stenberg, Teresa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Jakten på det perfekta resultatet: En studie om hur man bedömer läsförmåga i åk 22017Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att beskriva hur två skolor med likartade förutsättningar från samma skolområde, arbetat med resultaten av den obligatoriska kommunala screeningen i åk 2 vårterminen 2016. Studien avser också att klargöra hur kommunikationen angående screeningen mellan de olika nivåerna fungerar, till exempel mellan kommunens centrala tjänstemän och rektor, samt vidare ut till verksamheten. Avsikten är även att belysa hur den årliga screeningen påverkar specialpedagogers arbete, samt hur de olika skolornas arbete skiljer sig åt. Vi har undersökt detta ur ett sociokulturellt perspektiv och har använt intervjuer och dokumentstudier som datasamlingsmetod. Vi har intervjuat nio personer i olika positioner inom kommunen för att få en så heltäckande bild av processen som möjligt. Även ett stort antal informella samtal med personer som har beröring med ämnet har skett och har fördjupat förståelsen av det som undersökts. De dokument som studerats har varit instruktioner till genomförandet av screeningen (från kommunens intranät) samt statistik från Skolverkets databas SIRIS. Resultatet visade att arbetet med screeningen skiljer sig åt mellan de två skolorna, framför allt i efterarbetet med resultaten och påverkan på specialpedagogens arbete. Den ena skolan genomför ett arbete med träningstillfällen som sedan avslutas med ett nytt testtillfälle. Allt detta sker på uppdrag av rektor. På den andra skolan genomför ansvarig pedagog ett självständigt arbete med fokus på samarbete eftersom hen anser att det är vad gruppen främst behöver. Dessa skillnader i arbetssätt menar vi hör samman med olikheter i kontinuitet i personalsituationen samt ledningens inställning till resultat. Studien har också visat på brister i kommunikationen mellan de olika organisationsnivåerna och en tveksamhet till materialets utformning. Detta har vi tolkat som att screeningen som fenomen är ifrågasatt, utifrån aktuell läroplans synsätt och modern forskning kring bedömning.

 • 118.
  Ericsson, Ulrika
  et al.
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Samuelsson, Gina
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Massage: En studie om hur lärare kan introducera massage i skolan.1999Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur man som lärare kan arbeta med massage i klassrummet. Frågor som behandlas i arbetet: Hur kan man introducera massage i skolan?, Vad visar studier på för nackdelar och fördelar?, Hur påverkas kroppen av massage? Arbetet bygger på litteraturstudier, en empirisk undersökning i form av intervjuer samt egna erfarenheter efter att introducerat massage på slutpraktiken. I resultatdelen redovisas intervjuerna som gjorts med två lärare som håller på med massage i skolan och tio elever samt hur vi genomförde vår egen massageintroduktion. Genom detta arbete har vi kommit fram till massage och beröring är mycket viktig för barns välbefinnande och att man med enkla medel kan introducera kompismassagen i skolan.

 • 119.
  Eriksson, Damaris
  Södertörn University, Teacher Education.
  En kvalitativ studie av fysisk beröring och dess betydelse för pedagoger och barn på förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate physical touch and how it effects educators and children at preschool. This is done by answering the questions, “How does educators in preschool use physical touch?” and “What are the educators purpose regarding physical touch? “

  The empirical material is collected through qualitative interviews with five different educators. 

  The empirical evidence showed that the educators see physical touch as an important part of their and the children's everyday at preschool. Touch is used by the educators with the purpose to among others create safety, calm, better relationships and confirm the children. The touch used depends on the situation and is given on the children's terms. The result also shows that many of the educators who have worked with planned contact, such as massage, does not do it at all or to a very small extent at the present time. In the analysis, I have chosen to look at the material from an intercultural and socio-cultural perspective.

 • 120.
  Eriksson, Emma
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Wassborg, Ida
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder och dess påverkan på patienter vid smärta: En litteraturöversikt gällande smärtlindring inom palliativ vård2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Pain is a subjective experience and a multi-dimensional concept based on physical, psychological, psychosocial and existential dimensions. Within palliative care, pain is a symptom that is regularly occurring. To achieve pain relief that is individually adapted, the nurses should have the different dimensions of pain in regard. Pain relief in palliative care is seen as inadequate and touches mostly on actions from a medical perspective. The nurses can respond to patients with non-pharmacological nursing measures to treat symptoms of pain.

  Aim: To illuminate non-pharmacological nursing measures and its meaning with pain in palliative care.

  Method: The literature review is based on ten articles in nursing science; two qualitative, four quantitative and three articles based on both methods. The content of the articles has been reviewed and analyzed with Katie Erikssons nursing theory by categories tend to, play and learn.

  Results: From these three concepts the results from the category tend to demonstrated that the non-pharmacological nursing measures which included physical touch gave rise to pain relief. Results from the category play demonstrated that non-pharmacological nursing measures affected the psychological aspect of the patients' pain where social interactions can affect pain relief. From the category learn it was shown that nurses and patients attitudes and approach to non-pharmacological nursing measures can affect the pain relief both positively and negatively.

  Discussion: The result is discussed and linked to Katie Erikssons theory of nursing tend to, play and learn. The writers also reinforces and critiques the result tied to the nursing skills description

 • 121.
  Eriksson, Ida
  et al.
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Åström, Maja
  Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences.
  Inte bara analgetika: En litteraturöversikt om smärtlindrande omvårdnadsåtgärder för patienter med cancersjukdom i palliativ vård2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Patients with cancer are common within palliative care. Having cancer can generate pain and to provide adequate pain relief it is important to understand that pain is both a multidimensional and a subjective experience. Pain management can be approached in different ways however the current focus is on pharmacological relief with analgesics. But what pain relieving care options are available?

  Aim: To describe pain relieving care options and their impact on patients with cancer in the palliative care.

  Methods: Ten nursing articles were studied in this literature review to answer the purpose. All the articles were reviewed and analyzed.

  Results: Pain relieving care in combination with analgesic treatment is advocated by both nurse and patient. Massage and physical contact were the most commonly used care option. Pain relief also resulted from nurses being present and nurses taking the time to make personal contact with patients. It was also seen to be significant for nurses to possess knowledge of pain relieving options. The importance of nursing care in pain relief is highlighted as they can offer a holistic approach to treating the patient's pain. Existential pain can also be reduced which analgesics alone cannot treat.

  Discussions: A discussion has been based on the results and the nursing model of care; The 6 S-words. The patient’s self-image is central in the 6 S-words, and something that the palliative care should be shaped around. The significance of good communication between patient and nurse is discussed, stressing the importance of the patient being in control of his or her situation. Control that is achieved by non-pharmacological therapies that can positively affect the patient´s self-image. Implementing pain relieving care requires knowledge and time meaning that it becomes the responsibility of both the nursing staff and the organization as a whole. Good cooperation within the care team is essential.

 • 122.
  Eriksson, Isabelle
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Evensen Haugholt, Margit
  Sophiahemmet University.
  Att vårda med hjärtat: sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med medkänsla inom hjärtsjukvård2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att förmedla medkänsla ses som en etisk grund i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Tidigare forskning tyder dock på att den personliga relationen mellan sjuksköterska och patient inte alltid upplevs hinnas med eller prioriteras. Att arbeta som sjuksköterska inom hjärtsjukvård innebär möten med patienter där en ökad oro och ångest kan förekomma och höga krav på prioritering ställs på sjuksköterskan. Dessutom kan medkänsla i sig vara krävande för sjuksköterskan, en profession som innehar ökad risk att drabbas av compassion fatigue.

  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med medkänsla inom hjärtsjukvård.

  Metod: Kvalitativ metod tillämpades och utgjordes av semistrukturerade intervjuer med sju allmänsjuksköterskor, verksamma inom hjärtsjukvård. Materialet analyserades induktivt med stöd av Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys.

  Resultat: Tre huvudkategorier växte fram: Sjuksköterskors syn på medkänsla, sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med medkänsla och sjuksköterskors erfarenhet av compassion fatigue. Helhetssyn, information, närvaro och fysisk beröring var viktiga aspekter av att förmedla medkänsla. Arbetsmiljön i form av tid, arbetsbelastning samt samarbete i arbetsteamet framhölls som viktiga faktorer. Symtom av compassion fatigue beskrevs kunna förekomma där strategier som att ta en paus, ta stöd av kollegor och ha gemensamma reflektioner på arbetsplatsen beskrevs kunna minska risken att drabbas av utmattning.

  Slutsats: Sjuksköterskor beskriver medkänsla som att se helheten samt visa förståelse för patient, likväl anhörig. Sjuksköterskan använder medkänsla som en del av omvårdnaden i sitt yrke. Arbetsmiljön påverkar och kan både begränsa och gynna sjuksköterskans möjlighet att förmedla medkänsla. Vidare kan symtom av compassion fatigue förekomma hos sjuksköterskor som arbetar inom hjärtsjukvård.

 • 123.
  Eriksson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Creating customer value in commercial experiences2009Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  There is a type of business offering gaining much attention, both in the media and in financial figures, which provides the customer with something extra, something to be remembered. This offering is a commercial experience. It is claimed that commercial experiences are different from traditional industry and mass-production and even separated from goods and services. The possibility of creating something extraordinary in order to gain profit is of increasing interest in today’s business world. Consumers are seeking for experiences to reach a higher level of personal growth, an experience that create personal identity and lead to long-lasting memories. This is something an increasing amount of consumers are willing to pay money for - the commercial experience market.

  The purpose of this thesis is to contribute knowledge about and a deeper understanding of commercial experiences, both in general and especially with regard to how customer value is created. The focus of the research was also to strengthen and support organizations that offer commercial experiences. In order to fulfill the purpose, two case studies were conducted with different focal points. The first aimed to find best practice and explore excellent ways of working when providing commercial experiences. The second study aimed to identify the needs for improvement to strengthen organizations offering commercial experiences.

  According to my findings, there seems to be several distinctions between commercial experiences and goods and services. These include; the level of price, the time spent by the customer, the customer affect as strongly emotional and maybe most importantly, the finding that commercial experiences create a higher level of customer value than goods and services. All this proves that the commercial experience is to be considered an offering on its own, a refined customer offer of higher value. Since commercial experiences are said to engage customers in an inherently memorable way, reaching a higher level of customer value than goods and services, is seen as a critical factor. Understanding what the customer really wants, needs and what builds customer value when offering commercial experiences then become particularly important as drivers of success. When studying a particular organization for best practice, several similarities between providing commercial experiences and working according to the core values of TQM were found and established as a factor of business excellence. Further when it comes to providing commercial experiences storytelling, theming and a creative environment stood out as additional factors of business excellence. Moreover, selecting the right co-workers based on their values rather than merely their skills and academic qualifications was seen as an important factor of success. The co-worker is often the co-creator of the experience together with the customer and therefore has an important part to play in the organization. Creating a corporate culture with co-workers sharing the values is seen as essential in order to run a successful business. It appears that any type of organization can provide an experience for the customer, the key is adding on the extra value to reach the level of attractive quality. The commercial experience is described as deeply affecting both the feelings and senses of the customer, resulting in new memories; it is a memorable event the customer is willing to pay for. The commercial experience contains elements of engagement, personal relevance, novelty, surprise and learning and is not limited to certain types of businesses. The fact that this is an area of increasing business interest but as yet a poorly explored one indicates that there is a need to develop improved ways of working, tools and methods, tailor-made for providing commercial experiences. Improved tools for identifying customer expectations and measuring customer satisfaction are clearly needed, especially since this is a growing industry that cannot be ignored. Welcome to further explore the experience economy where new memories are so highly valued that people are prepared to pay for them!

 • 124.
  Esati, Ergin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Oliwer, Wolff
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Intim omvårdnad av kvinnliga patienter: Manliga sjuksköterskors upplevelser och strategier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sannolikheten att manliga sjuksköterskor väljer att avsluta sin yrkeskarriär är fyra gånger större än för kvinnliga sjuksköterskor – en anledning kan vara svårigheterna att utföra intim omvårdnad på kvinnliga patienter. Syftet med studien var att belysa manliga sjuksköterskors upplevelser av intim omvårdnad på kvinnliga patienter samt vilka strategier som användes i omvårdnadssituationerna. Intim omvårdnad innebär omvårdnadsåtgärder som involverar patientens kroppsfunktioner, personlig hygien samt blottning av könsdelar. Studien genomfördes som en litteraturstudie där tio resultatartiklar granskades och sammanställdes i subteman. Resultatet visar att manliga sjuksköterskor upplever den intima omvårdnaden av kvinnliga patienter som genant samt känner oro för att bli missförstådda och anklagade för sexuella trakasserier. För att undvika det har manliga sjuksköterskor utvecklat särskilda strategier. Dessa strategier har erfarits genom praktisk erfarenhet, inte från evidensbaserad utbildning. Manliga sjuksköterskor upplever att deras sjuksköterskeutbildningar inte tillhandhåller nödvändig kunskap om hur intim omvårdnad ska utföras på kvinnliga patienter, vilket resulterar i att de känner sig dåligt förberedda inför det praktiska arbetslivet. Studiens resultat rekommenderas vara till grund för en implementering av problemet i sjuksköterskeutbildningen men även i den kliniska vårdverksamheten för att förbättra den kvinnliga patientupplevelsen och arbetsmiljön för manlig hälso- och sjukvårdspersonal.

 • 125.
  EWERS, FREDRIK
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  OLOFSSON, MATTIAS
  University of Borås, School of Health Science.
  Sjuksköterska: med licens att beröra. En litteraturstudie i patientens upplevelse av empatisk beröring2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Vid ohälsa förändras människans upplevelse av den subjektiva kroppen vilket leder till en känsla av otrygghet. Det leder i sin tur till ett behov av att bli sedd och hörd samt till ett ökat behov av bekräftelse, vilket delvis kan tillgodoses genom empatisk beröring. Studier visar att empatisk beröring som fenomen är en bristvara i vården. Genom att belysa patientens upplevelse av empatisk beröring vid ohälsa, ges möjlighet till sjuksköterskan att få förståelse för patientens behov och betydelsen av empatisk beröring. Tidigare forskning har till stor del inriktat sig på begreppet terapeutisk beröring och effekterna av detta hos patienten, utifrån vårdarens perspektiv. Syftet med denna studie är att belysa behovet och betydelsen av empatisk beröring vid ohälsa utifrån ett patientperspektiv. För att få en ökad förståelse för patienternas upplevelse av fenomenet empatisk beröring och effekten av denna så bestämdes att genom en litteraturstudie enbart analysera kvalitativa artiklar. Analysen resulterade i tre huvudteman och nio subteman som i stort svarar på frågorna när, var, hur, vem och varför empatisk beröring bör ges. I vårt resultat finner vi argument som talar för att empatisk beröring ökar välbefinnandet, vilket påverkar hälsan och ger lindrat lidande. För att beskriva denna påverkan har vi skapat en modell inspirerad av Katie Erikssons hälsoteori om hur kropp, själ och ande hör ihop.

 • 126.
  Fabbrianesi, Chiara
  et al.
  Karlstad University.
  Zetterström, Camilla
  Karlstad University.
  Kommunikation mellan sjuksköterskan och patienter i palliativ vård: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Kommunikation delas in i verbal och icke-verbal då det inte bara är språket som är viktigt i förmedlandet av ett meddelande, utan också de icke- verbala signalerna som sänds via kroppen eller tonläget. Relaterat till hälso - och sjukvård innebär kommunikation att kunna förstå och tillämpa olika behov samtidigt som att kunna skapa en interpersonell relation av ömsesidigt förtroende med patienter. Syfte: Att belysa kommunikation mellan sjuksköterskan och patienter i palliativ vård. Metod: Litteraturstudien genomfördes i enlighet med Polit och Becks nio steg. Elva vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskats utgjorde resultatet. Resultat: Genom belysningen av kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienter i palliativ vård framkom det fyra teman: Verbal kommunikation, Icke-verbal kommunikation, Bristfällig kompetens i kommunikation och Tidsbrist. Ytterligare fyra subteman identifierades inom icke verbal kommunikation: Ögonkontakt, Beröring, Närvaro och Aktivt lyssnande. Slutsats: Kommunikation uppfattas som en viktig copingstrategi för patienter i palliativ vård i hanteringen av lidandet och dessutom en central faktor för tillhandahållandet av kvalitet inom vården. Utbildning i kommunikation anses som nödvändigt för att ge en personcentrerad och patientsäker vård.

 • 127.
  Falcon, Julieta
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Små barns kommunikation i den fria leken på förskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund I den fria leken kommunicerar små barn med varandra genom olika kommunikationssätt. De förmedlar budskap och avsikter och det förutsätter att barn har en förståelse för andra barns sätt att kommunicera. Bland annat kommunicerar små barn med hjälp av verbal och icke verbal kommunikation. När yngre barn kommunicerar gör de det med hela sin kropp och uttrycker sina känslor och tankar med hjälp av kroppsspråk såsom beröring och imitation. Små barn använder även ord för att uttrycka det inre talet. Syfte Studiens syfte är att undersöka små barns kommunikation i den fria leken på förskolan. Metod I studien används observationer i form av löpande protokoll. Observationerna genomfördes under den fria leken på förskolan. Resultat I resultatet av denna undersökning visar att små barn använder språket genom olika uttrycksätt i den fria leken, såsom beröring och imitation. Beröring uppstår när små barn har en fysisk kontakt och använder kroppen till hjälp för att kommunicera med barn och vuxna. Imitationen visar sig i att små barn härmar varandras rörelser för att kommunicera med sin omgivning. Genom leken erövrar små barn förståelse för sina kamraters intentioner och avsikter vid olika situationer där känslor och upplevelser uttrycks i ord i den fria leken.

 • 128.
  Fazlhashemi, Mohammad
  Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Den "kränkande" läraren: Bemötandets problematik2008In: Utsikter, insikter, avsikter: Den åttonde universitetspedagogiska konferensen 27-28 februari 2007, 2008, p. 95-106Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under 2006 genomförde de samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna vid Umeå universitet den senaste omgången av sina återkommande studentenkäter. I samband med detta fick studenterna möjlighet att svara på frågor med anknytning till likabehandling, trakasserier och diskriminering. Anledningen till att sådana frågor inkluderades i studentenkäterna var att Likabehandlingsrådet vid Umeå universitet ville, i enlighet med de aktiviteter som fanns med i universitetets likabehandlingsplan, skaffa sig en bild av studenternas upplevelser med utgångspunkt från nämnda bevekelsegrunder. En sammanställning av enkäterna visar att sammanlagt 7 procent av dem som besvarade enkäterna hade vid enstaka eller upprepade tillfällen blivit illa behandlade. En del av informanterna upplever att kränkningen hade samband med deras könstillhörighet, etniska tillhörighet eller religiösa uppfattning. De flesta uppger dock andra grunder. När det gäller typ av kränkning är det språkbruk som utpekas som den främsta grunden för kränkning. Några andra typer av kränkningar är ovälkommen beröring, utfrysning, skriftliga kommentarer etc. I fråga om aktörerna så är det lärarna som utpekas som den främsta gruppen, tätt följd av studenter och annan personal. I enkäterna hade studenterna också möjlighet att med egna ord beskriva på vilket sätt de kände sig illa behandlade samt vem eller vilka som stod för denna behandling. I detta paper tecknas en bild av vad det är som studenter uppfattar som kränkande och hur man kan förstå detta.

 • 129.
  Fazlhashemi, Mohammad
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Den "kränkande" läraren: bemötandets problematik2007In: Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 / [ed] Mohammad Fazlhashemi och Thomas Fritz, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet , 2007, p. 95-106Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 2006 genomförde de samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna vid Umeå universitet den senaste omgången av sina återkommande studentenkäter. I samband med detta fick studenterna möjlighet att svara på frågor med anknytning till likabehandling, trakasserier och diskriminering. Anledningen till att sådana frågor inkluderades i studentenkäterna var att Likabehandlingsrådet vid Umeå universitet ville, i enlighet med de aktiviteter som fanns med i universitetets likabehandlingsplan, skaffa sig en bild av studenternas upplevelser med utgångspunkt från nämnda bevekelsegrunder. En sammanställning av enkäterna visar att sammanlagt 7 procent av dem som besvarade enkäterna hade vid enstaka eller upprepade tillfällen blivit illa behandlade. En del av informanterna upplever att kränkningen hade samband med deras könstillhörighet, etniska tillhörighet eller religiösa uppfattning. De flesta uppger dock andra grunder. När det gäller typ av kränkning är det språkbruk som utpekas som den främsta grunden för kränkning. Några andra typer av kränkningar är ovälkommen beröring, utfrysning, skriftliga kommentarer etc. I fråga om aktörerna så är det lärarna som utpekas som den främsta gruppen, tätt följd av studenter och annan personal. I enkäterna hade studenterna också möjlighet att med egna ord beskriva på vilket sätt de kände sig illa behandlade samt vem eller vilka som stod för denna behandling. I detta paper tecknas en bild av vad det är som studenter uppfattar som kränkande och hur man kan förstå detta.

 • 130.
  Fernström, Anna
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Gulliks, Erika
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder som kan öka välbefinnandet hos personer med demens2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder som bidrar till reducerad förekomst av beteendestörningar och ökar välbefinnandet hos personer med demens. Studien utfördes som en systematisk litteraturstudie där 15 artiklar inkluderades. Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder som inkluderades i den här studien var musik, aktivitet och träning och massage och beröring. Beteendestörningar framför allt agitation kan lindras med hjälp av massage och beröring, aktivitet samt musikterapi i olika former. Det är viktigt att utforma alla dessa omvårdnadsåtgärder utifrån individen för att erhålla ett gott resultat. Även välbefinnandet påverkas positivt av dessa icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder. Fördelarna med dessa omvårdnadsåtgärder är att de är enkla att utföra och lära ut, kostnadseffektiva och har få biverkningar. I denna litteraturstudie framgår även att det sociala samspelat har en viktig roll för att personer med demens upplever välbefinnande. Slutsatsen är att det borde vara enkelt att använda sig av dessa effektiva metoder i både demensvård och annan vård.

 • 131.
  Fethi, Hemayon
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Palliativ vård innebär för individen att det inte längre finns möjlighet att bli botad. Denna vårdform räknas som en viktig vård-filosofi med egen specifik kunskap. Grundstenarnaär omhändertagande och vård av den drabbade individen för vilken lindrande vård blir aktuell i livets slutskede. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. För att kunna beskriva sjuksköterskors upplevelser används metoden kvalitativinnehållsanalys medinduktiv ansats.Analysen resulterade i fem kategorier: Att bli känslomässigt berörd; Att känna sig obekväm; Att känna sig otillräcklig; Att se närvaro och fysisk beröring som betydelsefullt samt Att se palliativ vård som givande och tillfredsställande.Resultatet visade att ett gott teamarbete förhindrades av tidsbrist och underbemanning men underlättades av stöd från kollegor och positiv feedback. Sjuksköterskor upplevde även att de kunde känna sig obekväma att arbeta med patienter i ett palliativt skede.

  Nyckelord:Palliativ vård, patient, omvårdnad, sjuksköterska, upplevelser, kvalitativ metod, litteraturstudie.

 • 132.
  Florström, Linda
  et al.
  Sophiahemmet University.
  Wallin, Helena
  Sophiahemmet University.
  Sjuksköterskors och patienters upplevelse av fysisk beröring i omvårdnaden: en litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 133.
  Forsling, Mona
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Karlsson, Lena
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Beröring - Ett sätt att få vård. Ett sätt att ge vård.: En systematisk litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar äldre, över 65 år, patienters upplevelse av beröring, dess effekter samt belysa sjuksköterskans upplevelse av att ge beröring. Metoden är en systematisk litteraturstudie, baserad på 15 vetenskapliga artiklar sökta via databaserna Cinahl, Cochrane och sökmotorn Elin@dalarna. Resultatet visade att genus, livserfarenhet, yrkeskompetens hos sjuksköterskan, relationer samt vilken del av kroppen som berördes var faktorer som styrde patientens upplevelse av beröring från sjuksköterskan. Sjuksköterskors upplevelse av att ge beröring visades genom en helhetssyn av patienten, ge bekräftelse, vårda med respekt samt kunna beröra på ett naturligt sätt. Beröring visades ha goda effekter både hos den äldre patienten och sjuksköterskan genom att relationsbanden mellan dem styrktes, minskade sömnproblemen samt lindrade smärta, stress och oro hos den äldre patienten.

 • 134.
  Forslund, Therese
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Midér, Ulrika
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Patienters upplevelser av mjukmassage2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Inom sjukvården har massage och beröring ökat som omvårdnadsåtgärd, i synnerhet inom äldrevården och demensvården. För människor är beröring och massage livsviktigt eftersom det ger en stunds vila och skapar även en trygg och förtroendefull relation. Genom att beröra frisätts ”lugn och ro hormonet” Oxytocin. Vårdpersonal vet att de med sina händer kan skapa kontakt och lugna sina patienter ändå beskrivs inte mjukmassage i den medicinska litteraturen. Syftet med denna litteraturstudie var att lyfta fram vilka positiva och negativa upplevelser mjukmassage kan ge till patienter i sjukvården. Metoden som användes var en systematisk litteratur studie där tio vetenskapliga artiklar analyserats utifrån en modifierad granskningsmall. I resultatet framkom övervägande positiva upplevelser. Resultatet diskuterades utifrån de faktorer som tagits fram som handlade om smärta, stress, ångest och oxytocin. De patientgrupper som svarade positivt på mjukmassage var patienter med smärta, ångest, stress och övriga faktorer som framkom i artiklarna. Oxytocinet visade sig både ge positivt och negativ påverkan. Slutsatsen som kom fram var att upplevelserna var övervägande positiva vilket gör den mjuka massagen till en bra omvårdnadshandling i sjukvården.

 • 135.
  Frankenius, Kristina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Karlsson, Kristina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Stefanovic, Ingrid
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Effekter av sinnesstimulans2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Människan har fem sinnen. Dessa ger oss en flerdimensionell bild av omvärlden och hjälper oss i vår kommunikation med andra människor och vår miljö. Sinnesstimulans är en del av omvårdnaden och att ha kunskap om effekterna av dessa kan underlätta det kliniska arbetet för sjuksköterskan. Syftet var att belysa sinnesstimulansers effekter i omvårdnadssammanhang. Metoden var en litteraturstudie. Resultatet visade att sinnesstimulans gav effekter och att personers individuella val av stimulans var avgörande för att effekten skulle bli positiv. Mest framträdande effekter av sinnesstimulanserna var avslappning och välbefinnande. Sjuksköterskans roll är att uppmuntra till sinnesstimulans för att öka omvårdnadkvalitén. Sjuksköterskan bör respektera personers integritet och se till den enskildes behov av sinnesstimulans. Inom området doft, smak och synstimulans behövs mer forskning. Utbildning i beröring och musikstimulans är en förutsättning för att kunna ge en god omvårdnad.
 • 136.
  Frid, Helen
  et al.
  Sophiahemmet University College.
  Gebart, Kerstin
  Sophiahemmet University College.
  Musik och akupunktur som omvårdnadsåtgärder vid postoperativ smärta: en forskningsöversikt2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Smärta är en sensorisk upplevelse såsom syn, hörsel och beröring vilket gör att smärta är mångfasetterad. Detta gör postoperativ smärta till en komplex uppgift för sjuksköterskan. Postoperativ smärtbehandling är att avlägsna obehag, att underlätta återhämtning och att undvika komplikationer. Varje patient har en unik upplevelse av smärta och en individuell acceptans av smärta vilket skapar skillnader i önskemål om smärtlindring. Vården ska så långt som det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Då alternativa vårdformer efterfrågas allt mer inom vården är det viktig att ta reda på om akupunktur och musik kan användas som smärtlindrande metoder vid postoperativ smärta. Alla patienter har rätt att kräva en god farmakologisk som icke farmakologisk postoperativ smärtlindring.Syftet var att belysa hur musik och akupunktur kan påverka postoperativ smärta.En forskningsöversikt valdes som metod. Artiklarna söktes i PubMed med sökorden postoperative pain, acupuncture, complementary therapy, analgesic non narcotic och music therapy. Totalt inkluderades 16 artiklar i resultatet.Resultatet visade att akupunktur och musik i kombination med andra metoder lindrade postoperativ smärta samt minskade morfin konsumtionen. Vidare framkom det att även om postoperativ smärta hos deltagarna som fått akupunktur var oförändrad i både kontrollgrupp och testgrupp i två av studierna, behövde patienterna i akupunkturgrupperna mindre morfin än patienterna i kontrollgrupperna. I två artiklar framkom att akupunktur utan kombination med andra metoder minskade postoperativ smärta.Slutsatsen var att både enskilt och kombination med andra metoder kan akupunktur och musik påverka postoperativ smärta och minska morfin konsumtionen. Det är viktigt att sjuksköterskan och annan vårdpersonal har kunskap om dessa alternativa behandlingsmetoder som ett led i att minska farmakologiska biverkningar vilket i sin tur kan minska lidandet för patienten.

 • 137.
  Friman, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Positiv beröring på barnets villkor.: En studie om beröring och massage som metod på förskolan ur pedagogernas perspektiv.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie tar upp beröring som metod på förskolan ur pedagogernas perspektiv. I dagens samhälle går stressen ner allt mer i åldrarna. Vi behöver alla tid för avslappning och återhämtning. Kan strukturerad massage motverka stress och skapa lugna miljöer på förskolan? Förskolans läroplan betonar vikten av en balanserad dagsrytm. Barnens dag skall ha en balans mellan vila och andra aktivitieter. I studien användes en kvalitativ metod där 5 pedagogoer från 4 olika förskolor intervjuades. Alla pedagogerna arbetar eller har arbetat med strukturerad massage i förskolans verksamhet. Massagestunderna sker oftast i samband med vilan, detta för att det är lättast att få in beröringen på schemat på detta sätt. Pedagogerna anser de viktigt att barnen får gå ner i varv, miljön anses vara en viktig del i arbetet med strukturerad massage. Massage metoden lär barnen att säga JA och NEJ till beröring. Barnen bestämmer själva över sin kropp och vad som upplevs bra eller obehagligt när det gäller beröring. I enskilda fall har pedagogerna sett att barnen blivit mer trygga i sig själv och när det gäller beröring själva sökt kontakt med pedagogerna för att få kramar eller sitta i famnen något som barnen tidigare inte gjort.

 • 138.
  Fyhr, Sofia
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.
  Sexuella behov hos äldre personer i särskilt boende: vård - och omsorgspersonals och sjuksköterskors upplevelser, bemötande och handlingsberedskap2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Sexuality has been shown to be important for the experience of a healthy life, and one of the human's basic needs consisting through the entire life is the physical touch. However, it has been found that residential homes is not suited for a private life, people with dementia are deemed to be easily exploited, and there are disputes in terms of individual rights, freedom and protection. When the topic sexuality has discussed in health care, it has rather have an emphasis as a problem rather than as a human need.

  Aim: The purpose of this study was to examine the experience of health – care personal and registered nurses and their attitude to older people’s sexual needs in special housing for the elderly.

  Method: A qualitative method with semi- structured interviews was used. A total of three different special accommodations with focus on elderly with dementia or general nursing home there the area of Stockholm were involved. The participants consisted of registered nurses, assistant-nurses, nursing assistants, and a total of  eleven participants. The methodology used for data analysis was inductive content analysis.   

  Results: The analysis resulted in five major themes, and five subthemes. The main topics was The health – care personal and registered nurses thoughts of older people and sexuality, The health – care personal and registered nurses experience of the resident sexual expression within the special housing for the elderly,   The health – care personal and registered nurses experience of reactions among the residents when sexual expression were shown by others, The health – care personal and registered nurses management and treatment of the residents sexual expression and needs, and Residents opportunities to vent out there   sexual needs.

  Discussions: A qualitative method with semi- structured interviews was used where the informants had   the opportunity to express theirs experience, though limited by the predestined main topic. A another alterative could have been to use only one opening question to get a results with broader spectrum, where the informants could have speak free around the topic and where the author could have used supplementary questions to move the conversation forward.

  The author discussed the eventual meaning of the participant’s age, personal attitude, education and commitment as well as experience of sexual expressions in health- care. All the interviews conducted at the participant’s workplace and during working hours. The result was discussed against a framework of Tzeng, Lin, Shyr och Wens (2009).

  The result discussion showed differences among the participant’s experiences about older people and sexuality. There were very different perceptions about if the elderly had or not had sexual needs and experiences about that   the older people’s sexual behavior or needs would have taken a different direction and turn in to a different pattern of behavior or needs.

 • 139.
  Fält, Cassandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Steinberger, Catrin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Icke farmakologisk smärtlindring: -Effekten av musik och beröring som kompletterande smärtlindring inom palliativ vård2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård kan förklaras som lindrande vård och ges när kurativ behandling inte längre har någon effekt. Behandlingen inriktar sig på att ge livskvalité och smärtlindring. Syfte: Syftet är undersöka de komplementära metoderna musik och beröring som smärtlindrande effekt för personer i palliativ vård. Metod: Litteraturöversiktens sökningar utfördes via databaserna Pubmed och Cinahl. Artiklarna var av kvantitativ, kvalitativ samt mixad metod och kvalitetsgranskades genom granskningsmallar. Resultat: I de flesta av studierna upplevde deltagarna att de fick en smärtlindrande effekt efter deltagande i musikterapi eller beröring/massage. Diskussion: Att arbeta med komplementära metoder är ett sätt för sjuksköterskan att arbeta med smärtans olika delar. För att uppnå detta krävs det att sjuksköterskan ser helheten och hela människan. Konklusion: Musikterapi och beröring är ett sätt för sjuksköterskan att möta de utmaningar sjuksköterskan ställs inför i vården av en palliativ patient. Genom musik och beröring kan sjuksköterskan nå smärtan utifrån olika dimensioner.Mer forskning krävs för att öka det vetenskapliga beviset av den smärtlindrande effekten och göra komplementär medicin till en del i den palliativa vården. Brist på utbildning, engagemang, tid och förståelse har visat sig vara de bristande länkarna för att de komplementära metoderna används i vården.

 • 140.
  Gad, Johan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Ek, Tony
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Arbetssituationen för manliga sjuksköterskor: Yrkesrollen, beröring och arbetsstrategier2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative interview study was to examine the work situation of today for theswedish male nurses, with a focus on touch and strategies for intimate care work. Nine male nurseson staff at a University Hospital in Uppsala, were interviewed.The informants said they all felt well recieved among their female colleagues and that they feltcomfortable in their workplaces. The fact that they were men in a female-dominated profession didnot affect them in any significant way, either behaviorally or in how they were treated. Theinformants saw all duties as a natural part of the role, a role they all felt safe in. To explain thepurpose of intimate procedures and how they were implemented and to, in potentially problematiccases, ask if the patient would rather have a female nurse were the single most common strategies.Sensitivity to patient preference and mood were also seen as important.This study provides a very positive image of nursing as open-minded and equally, where thedifferences between the sexes is an asset rather than a burden. Having nurses of both sexes wasconsidered by the informants as something that strengthened the patient's autonomy and wellbeing.However, the nurse's sex is not an issue in most cases, and the differences are of minor importancefor professional practice.

 • 141.
  Gartne, Jonny
  Örebro University, School of Health Sciences.
  ”Så jag känner att vi inte ska vara rädda för beröring, men det säger inte att vi ska införa mer.”: En kvalitativ studie om elever uttalade inställning till fysisk interaktion i skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 142.
  Gimbler Berglund, Ingalill
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Är vi rustade att möta barn med speciella behov?2018In: Abstract AnIva Höstkongress 2018, Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård , 2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att komma till ett sjukhus för en undersökning eller behandling kan vara en skrämmande upplevelse för barn. När de kommer till en främmad miljö som inte är anpassad för dem kan de uppleva känslor av osäkerhet, hjälplöshet och oro. Barn med autismsspektrumtillstånd (AST) har problem med kommunikation, social interaktion, är känsliga för sensoriska stimuli, till exempel ljud, ljus eller beröring, och är dessutom beroende av rutiner. Dessa barn utgör en utsatt grupp i den högteknologiska miljön inom sjukvården och detta gör att de löper en stor risk att ett besök inom denna miljö riskerar att bli en skrämmande upplevelse. Detta i sin tur kan leda till att barnen inte medverkar och besöket blir en upplevelse som ytterligare förstärker deras rädsla för sjukvården. Att möta barn med AST kan vara en utmaning för vårdpersonalen, där riktlinjer för omhändertagande kan vara en hjälp för att kunna ge en person-familjecentrerad omvårdnad men det är få anestesiavdelningar i Sverige som har strukturerade riktlinjer för omhändertagandet av barn med autismsspektrumtillstånd. Dessa barns besök behöver vara välplanerade och genomföras på ett sätt som tar hänsyn till det individuella barnets fungerande och behov. En förutsättning för att kunna ge dessa barn ett bra omhändertagande är att man vet i förväg att det är ett barn med denna diagnos som är planerad för en procedur. Har man denna kunskap kan man ta kontakt med föräldrarna och skräddarsy planeringen och vården efter barnets specifika behov. Det behövs också en kunskap hos personalen om autismspektrumtillstånd och hur man kan möta barn med denna funktionsnedsättning för att skapa en gott bemötande för dessa barn.

 • 143.
  Glans, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Nordenhem, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Massage som omvårdnad för att lindra lidande hos patienter med cancer2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att leva med cancer innebär ett stort lidande, som kan te sig i olika former. Beröring kan användas vid omvårdnad för att skapa kontakt och förtroende. Massage är en form av beröring som ökar i popularitet.

  Syfte: Syftet är att beskriva olika intentioner med massagebehandling vid omvårdnad av patienter med cancer.

  Metod: Systematisk litteraturstudie där sökning i databaser och manuell sökning gav 10 vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa. Efter analys framkom sju teman. 

  Resultat: Beröring i form av massage kan minska smärta, minska ångest, erbjuda patienten fysisk avslappning och en känsla av mental avslappning. Det kan även skapa en relation mellan vårdpersonal och patient, ge patienten uppmärksamhet och bekräftelse samt erbjuda patienten en positiv upplevelse och ett avbrott från sjukdomen.

  Slutsats: Massage kan lindra lidande hos patienter med cancer. Resultaten visar hur viktigt det är med fysisk beröring inom vården.

 • 144.
  Goedecke, Klara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Centre for Gender Research. Centre for gender research, Uppsala university.
  Riktiga vänner och andra män: Äkthet, känslor och beröring i mäns vänskapsrelationer.2016In: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, Vol. 37, no 2, p. 77-98Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Feminist researchers have had an ambivalent relation to friendships between men.They have been seen as both threatening and promising, as relationships in which gendered power relations can be either reproduced or challenged. This article draws upon interviews with heterosexual men about their friendships with other men, and the role of emotional and physical closeness in these friendships. The interviewees distinguish between “real” and less real friendships, and argue that they are capable of recognizing and having “real” friendships. They see friendship as gendered, and argue that men in general have difficulties with friendship. Physical closeness, especially hugging, is also discussed. The interviewees distinguish between “real” hugs and back pat hugs, arguing that most men engage in the latter out of fear of closeness and homophobia, but that they themselves prefer the former kind of hug. These narratives are analysed as rhetorical tools making the interviewees stand out as exceptional in relation to other men, who are depicted as shallow or scared of getting close to male friends. By drawing on ideas about “real friendship” and authenticity, they position themselves as anti-homophobic and anti-laddish; as a certain kind of men, aware of gender constructions and different from various “Others”. The article highlights the construction of an anti-homophobic and anti-laddish masculine position in a contemporary Swedish context, focusing on ideas about friendship and authenticity. The interview is theorized as an arena for doing positioning work, where boundaries are drawn and categories are re/produced, one of which is the idea of “real” friendship, used for distinguishing between different kinds of men and relationships. The discussions about friendship are complex, as well as filled with longing for and envisionings of new kinds of friendships and intimacies between men.

 • 145.
  Granath, Jeanette
  et al.
  The Swedish Red Cross University College.
  Hedin Mannelkvist, Caroline
  The Swedish Red Cross University College.
  Den expressiva beröringens effekt på personer med demenssjukdom2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Touch is an integral part of human behavior and can improve well-being and provide a moment of peace and quiet. In nursing, an interest in complementary and alternative therapies has increased to treat dementia-related symptoms, such as agitation and aggression. Expressive touch in the form of massage and acupressure are of interest since these treatments are cost-effective and side effects are limited.

  Aim: To examine the effects of expressive touch on agitated and aggressive behavior in people with dementia.

  Method: Literature review containing ten scientific articles with quantitative approach. Articles were searched in the databases CINAHL, MEDLINE and PubMed.

  Result: The findings demonstrate that when receiving hand massage and acupressure, agitation and aggression were significantly decreased. When soft massage and foot massage were received results varied, agitation and aggression both decreased and increased.

  Conclusion: Since not all studies were of adequate quality, it was difficult to draw conclusions and generalize the results of the power of touch. However, a trend in decreased agitated and aggressive behavior was observed when people with dementia were touched.

  Clinical significance: Knowledge and information about the effects of expressive touch to reduce agitated and aggressive behavior in people with dementia are missing. To have knowledge about the effects of touch are therefore of importance as a nurse. 

 • 146.
  Granqvist, Kajsa
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Interaktionen mellan vårdare och personer med demens i samband med taktil massage: en observationsstudie2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to describe the interaction between caregivers and persons with dementia during soft touch massage and to describe the caregivers experience of what happened in the interaction. The study had a descriptive design and included two persons with dementia (two cases) and three caregivers. Each case included five observations. Data were collected through unstructured participant observations of treatments with soft touch massage and thereafter interviews with the caregivers who performed the treatment. Qualitative content analysis was used to analyze data. The result which emerged in the two cases that was studied is presented each separately based on the respective themes. The theme in case 1 - To appreciate the contact but to be uncomfortable of touch - illustrates how the individuals interacted with each other during the massage and what prevented a good interaction. The theme in case 2 – From not understanding and ignore to gradually increased response and trust - reflects the development in the person with dementia´s interaction with the caregivers who performed the massage. The conclusion of the study is that soft touch massage can be a tool for interaction with some people with dementia and an obstacle in the interaction with others.

 • 147.
  Gränström, Danielle
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Atterström, Johanna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  E-handel av livsmedel: En kvalitativ studie som undersöker hur e-service quality påverkar kundens köpbeteende2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: E-commerce has shown a large increase in the last years and constitutes a great portion of the market. This has led to a digital shift and more people choose to e-shop. This has affected the retail business, since there are new, more comfortable ways to buy your groceries. Furthermore, the food e-commerce differentiates from the general e-commence, since customers feel comfortable being able to smell, touch and see the groceries they are buying.

  Purpose: The purpose of this study is to achieve a higher and deeper knowledge of how the e-service quality affects the customers purchasing behavior in a digital food commence. Furthermore, the purpose is to identify notable factors within e-service quality which affects the customers purchasing behavior.

  Method: This is a qualitative study which has had an abductive approach. It is a combination between an inductive and a deductive attempt. The empirical material has been collected through six semi-structured interviews with Zeithaml, Parasuraman & Malhotra (2002) e-service quality dimensions for basis. Thereafter the empirical results were analyzed with the different steps of the buying process.

  Conclusion: Through this study, we noticed no significant difference between the interviewees which probably is a result of a high "internet habit". Thanks to the study, we were able to conclude that there are a number of distinct factors within the e-service quality dimensions that affects the customers purchasing behavior. Seeing that this is a subject going through constant development in contemporary with the digital evolution we find it useful to study, because the old barriers are replaced with new ones.

 • 148.
  Gunnarsson, Lotten
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lindblom, Josefina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Effekter av beröringsterapierna Therapeutic Touch och Reiki: Litteraturstudie2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Smärta och lidande har i alla tider varit en del i människors liv. Sättet att uttrycka såväl som att uthärda smärtan skiljer sig åt mellan olika kulturer och individer. Therapeutic Touch är en beprövad metod framförallt i USA, Canada och England. Metoden används vid olika sjukdoms- och smärttillstånd. Krieger utvecklade metoden på 70-talet, och enligt henne är Therapeutic Touch en kommunikation eller överföring av energi från den som utför healing till patienten. Reiki är en metod vars historia sträcker sig 2500 år tillbaka och kommer från Japan. Litteraturstudiens syfte var att beskriva effekterna av metoderna Therapeutic Touch och Reiki. Metoderna kan användas vid olika smärttillstånd som bland annat artrit, cancer, fantomsmärta, artros och inom operationsvård. Används även för att lindra symtom som illamående och oro. Denna studie beskriver även patienters upplevelser av Therapeutic Touch och Reiki. Resultatet, som baseras på 17 vetenskapligt granskade artiklar, visar effekterna av Therapeutic Touch och Reiki vid olika smärttillstånd och på olika användningsområden. Resultaten visar också att Therapeutic Touch och Reiki har god avslappningsförmåga samt framkallar lugn och säkerhet. På patienter med t.ex. artriter har Therapeutic Touch god effekt som smärtlindring, minskad muskelspänning och ökad rörlighet. Det är viktigt att erhållna resultat dokumenteras vetenskapligt för att beröringsterapier skall kunna få ökat utrymme i vården och att utbildning ges.
 • 149.
  Gustafsson, Tony
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Zaar, Malin
  Blekinge Institute of Technology, School of Health Science.
  Sjuksköterskors erfarenhet och uppfattning av icke farmakologiska metoder på särskilt boende – En enkätstudie2013Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Äldre personer använder ofta flera olika läkemedel vilket medför risk för allvarliga biverkningar. Det finns icke farmakologiska metoder (IFM) som skulle kunna användas i förebyggande syfte, som komplement till eller istället för läkemedel. Det saknas studier om IFM som fokuserar på sjuksköterskor verksamma på särskilt boenden och deras erfarenheter och uppfattningar om IFM. Syfte: Syftet var att göra en kartläggning av sjuksköterskors erfarenhet och uppfattning av icke farmakologiska metoder bland äldre personer på särskilt boende i två primärkommuner i södra Sverige. Med särskilt fokus på om det går att behandla nedstämdhet med icke farmakologiska metoder. Metod: Enkätstudie med sjuksköterskor i två kommuner. Femtiotre utdelade enkäter resulterade i en svarsfrekvens på 83 %. Resultat: Fyrtiotre av 44 sjuksköterskor uppgav att de känner till en eller flera IFM. Fysisk aktivitet och taktil beröring är de metoder som flest sjuksköterskor använder och/eller delegerar i sitt arbete. Fysisk aktivitet och taktil beröring var även de IFM som sjuksköterskorna uppfattade som mest effektiva vid behandling av äldre med nedstämdhet. Majoriteten av sjuksköterskorna (84 %) hade inte erfarenhet av någon specifik utbildning inom IFM, men alla utom fyra sjuksköterskor angav en eller flera IFM som de skulle vilja ha kunskaper om och använda sig av i sitt arbete. En majoritet av sjuksköterskorna uppgav att de tillämpar IFM sällan eller någon gång i veckan. Slutsats: Majoriteten av sjuksköterskorna på särskilt boende uppger sig känna till flera olika IFM, däremot använder de sig inte av dem i lika stor utsträckning. Sjuksköterskorna känner också till fler IFM än vad som angavs i enkäten. De som använder sig mest av IFM är sjuksköterskor som har 6-10 års erfarenhet av professionen. Utbildning skulle troligtvis kunna leda till en ökad kunskap och tillämpning av IFM bland sjuksköterskorna. Vidare studier behövs för att få en djupare förståelse för sjuksköterskornas kunskaper om IFM.

 • 150.
  Gustavson, Malena
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Beröringspraktiker i sexuella narrativ: Reflektioner kring ett påbörjat fältarbete om sexuella känslor och njutning2013In: Tidskrift för genusvetenskap TGV, ISSN 1654-5443, no 4, p. 7-23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article I investigate how tactile practicies appear in sexual narratives among trans persons and women in an ongoing ethnographic study on sexual feelings. I explore the political subjectivity of the sexual story, and how it is entangled or detached from mainstream imaginary of sex. Aiming at rerouting touch as categorically reconstructing bodily shapes, I highlight the dynamics between the sensational, emotional, material and social representations. Influenced by feminist and queer writers such as Luce Irigaray, Susan Stryker, Eve Sedgewick and Sara Ahmed I turn to the sexual narratives of how touch would revamp the mainstream discourses of an embodied sexual self.

1234567 101 - 150 of 372
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf