Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 2929
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Andersson, Ing-Marie
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Gunnarsson, Kristina
  Arbets och miljömedicin Uppsala universitet.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Moström Åberg, Marie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Knowledge and Experiences of Risks among Pupils in Vocational Education2014In: SH@W Safety and Health at Work, ISSN 2093-7911, E-ISSN 2093-7997, Vol. 5, no 3, p. 140-146Article in journal (Refereed)
 • 102.
  Andersson, Ing-Marie
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Hedlund, Ann
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Branschråd inom Focus InnoWents profilområden: Turism/besöksnäring, Materialutveckling, Energi & Miljö, samt IT & Media2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport har skrivits på uppdrag av Focus InnoWent och är baserad på samtal med representanter för profilområdena Turism/besöksnäring, Materialutveckling, Energi & Miljö samt IT & Media vid Högskolan Dalarna. Syftena är att kartlägga aktuella branschrådskontakter inom respektive profilområde och att fånga upp respektive profilområdes önskade behov av nya projekt med inriktning mot området Attraktivt Arbete. Andra nätverk och näringslivskontakter har också dokumenterats. Undersökningen har genomfört i form av samtal utgående från en samtalsmall. Följande områden har berörts – branschråd, andra nätverk, alumni och Attraktivt Arbete. Arbetet har sammanfattats i några rekommendationer inom samma områden.

 • 103.
  Andersson, Ing-Marie
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Rosén, Gunnar
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Occupational science.
  Gunnarsson, Kristina
  Uppsala University.
  What pupils in vocational schools learn about risk at work2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Negative health effects because of poor work environment is more common among young workers compared to older. One explanation might be that younger ones have a low awareness of risk, a lack of safety training, and inadequate introductions to the work. A study has been made focusing on the pupils in vocational schools knowledge and experiences about potential work environment risks in their future work. Questionnaires were distributed to 239 pupils in ten Swedish upper secondary schools’ graduating classes in four vocational programs focusing on basic knowledge about health risks at work as well as the work environment legislation. The programs were the Industrial Technology Program, the Restaurant Management and Food Program, the Transport Program, and the Handicraft Program (in which students specialize in wood). The results from the questionnaires were followed up with focus group discussions. The results showed that the pupils in general had limited knowledge that employers must, by law, conduct risk analyses and prevent risks. It was common that they mentioned themselves as the main responsible to work safe and was not clear about the employers’ duty to arrange for safe work. Pupils in all programs mentioned acute risk as the biggest risk at work. It was concluded that a systematic approach to pupils’ training in work environment is lacking. The results indicates a clear gap between what knowledge the pupils are offered and what’s intended by laws as well as state-of-the-art in occupational health risk research.

 • 104.
  Andersson, Jeanette
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Stålhammar, Malin
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Sociala medier - en gråzon i arbetslivet?: En kvalitativ studie om arbetsgivares upplevelser kring anställdas publiceringar i sociala medier2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har utfört en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjumoment. Syftet med studien är att få djupare insikt om hur arbetsgivare upplever anställdas publiceringar i sociala medier. Detta då det gällande rättsläget ligger inom en gråzon som arbetsgivare inte kan grunda sina beslut på när även publiceringarna kan uppkomma utanför arbetstagares arbetstid. Därför har vi även tittat på kringliggande faktorer för varför arbetsgivare tror att dessa publiceringar uppkommer och hur arbetsgivare rent praktiskt resonerar kring problematiken. Det som blivit uppenbarat i studien är att arbetsgivares personliga värderingar spelar stor roll i huruvida utgången av uppkomna händelser ter sig.

 • 105.
  Andersson, Jonas
  Södertörn University, School of Culture and Communication, Media and Communication Studies.
  Gör känslor bäst nytta på arbetsplatsen?2011In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 28 febArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 106.
  Andersson Joona, Pernilla
  et al.
  Stockholms universitet.
  Wennemo Lanninger, Alma
  Stockholms universitet.
  Sundström, Marianne
  Stockholms universitet.
  Etableringsreformens effekter på integrationen av nyanlända2017In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, no 1, p. 25-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Etableringsreformen genomfördes under 2010 av den förra regeringen för att underlätta och påskynda integrationen av nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Reformen innebar att ansvaret för de nyanländas etablering överfördes från kommunerna till Arbetsförmedlingen. I den här artikeln analyserar vi reformens effekter på de nyanländas sysselsättning, löneinkomster och deltagande i utbildning ett, två och tre år efter beviljat uppehållstillstånd på basis av registerdata från SCB över samtliga nyanlända.

 • 107.
  Andersson, Josefin
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Arbetsmarknadsprojekt som kooperativ: Erfarenheter från fyra ESF-projekt med ett kooperativt arbetssätt2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Arbetskooperativ har i Sverige en lång historia bakom sig men har under senare år uppmärksammats under nya former; sociala arbetskooperativ eller sociala företag. Dessa utmärker sig genom att främst skapa arbeten för personer med olika former av arbetshinder. I den här rapporten har personal från fyra ESF-projekt med inriktning mot social arbetskooperation intervjuats. Rapporten ger en bild av hur den kooperativa rörelsen kan kombineras med arbetsmarknadspolitisk projekt­verksamhet – men också av de svårigheter som denna verksamhet kan möta. I studien analyseras bland annat hur inkludering får betydelse i projektverksam­heten i relation till frivillighet och tvång.

   

 • 108.
  Andersson, Kristin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Martins, Julia
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Psykopater i arbetslivet: En kvalitativ studie om hur psykopater kan undvikas vid chefsrekrytering2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar rekryteringsprocessen samt hur man kan identifiera och undvika psykopater vid chefsrekrytering. Syftet är att undersöka hur HR-personal och bemanningsföretag går till väga vid rekrytering samt hur väl rekryteringsprocessen fungerar för att undvika psykopater. Syftet är också att undersöka hur rekryteringsansvariga ser på fenomenet psykopater i arbetslivet och hur dessa kan anses vara en felrekrytering. 

  I uppsatsen används inte den medicinska definitionen av begreppet psykopat. När vi nämner psykopater i uppsatsen krävs endast att personen uppvisar vissa personlighetsdrag som enligt teorin anses vara psykopatiska.  I den teoretiska referensramen går vi djupare in på vad som avses med begreppet psykopat, egenskaper hos dessa personer och vilken problematik de kan orsaka på arbetsplatser. Teorin behandlar också rekrytering och att man bör vara så noggrann som möjligt vid rekryteringens olika delmoment för att kunna undvika psykopater. Särskilt viktigt är skapandet av kravprofil och referenstagningen. I teorin framkommer även att en felrekrytering bland annat är att kandidaten inte klarar av att utföra sitt arbete eller att förväntningarna hos kandidaten inte stämmer överens med tjänsten. Vi redogör också för vad som kan orsaka en felrekrytering samt vilka problem detta kan leda till hos organisationerna.

  För att besvara syftet och frågeställningarna har en kvalitativ metod använts vid genomförandet av undersökningen. Sex intervjuer har genomförts, varav tre var med personer som arbetar på HR-avdelningar inom offentlig sektor, en som arbetar på en HR-avdelning inom privat sektor samt två personer som arbetar på bemanningsföretag. Vårt resultat och analys visar att respondenterna i stort använder sig av en liknande rekryteringsprocess, men att noggrannheten i de olika metoderna skiljer sig åt mellan respondenterna. Det visar sig ha stor betydelse för hur säkra processerna är gällande att undvika psykopater. Skillnaderna märks också inom organisationerna, där de är mer noggranna vid chefsrekrytering eller rekrytering av känsliga befattningar. Resultatet visar skillnader mellan bemanningsföretag och HR-avdelningar. Bemanningsföretagen har både säkrare processer vad gäller att undvika psykopater samt större medvetenhet om fenomenet psykopater i arbetslivet. Undersökningen har som utgångspunkt att psykopater är en felrekrytering vilket också bekräftas i resultatet. Ett intressant resultat som dock framkom i undersökningen är att psykopater inte alltid behöver vara en felrekrytering utan i vissa sammanhang kan ses som en fördel. 

 • 109.
  Andersson, Lina (current name Aldén, Lina)
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Hammarstedt, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Hussain, Shakir
  University of Birmingham, UK.
  Shukur, Ghazi
  Jönköping University, Sweden.
  Ethnic origin, local labour markets and self-employment in Sweden: A multlilevel approach2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  We investigate the importance of ethnic origin and local labour markets conditions for self-employment propensities in Sweden. In line with previous research we find differences in the self-employment rate between different immigrant groups as well as between different immigrant cohorts. We use a multilevel regression approach in order to quantify the role of ethnic background, point of time for immigration and local market conditions in order to further understand differences in self-employment rates between different ethnic groups. We arrive at the following: The self-employment decision is to a major extent guided by factors unobservable in register data. Such factors might be i.e. individual entrepreneurial ability and access to financial capital. The individual’s ethnic background and point of time for immigration play a smaller role for the self-employment decision but are more important than local labour market conditions.

 • 110.
  Andersson, Linus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Jemt, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Den anställningsbara personalvetaren: en jämförande studie gällande vilka typer av kompetenser som gör personalvetare anställningsbara i Sverige respektive Sydafrika2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is about the employability of persons working with human resources (HR-person) in Sweden and South Africa, with a focus on informal competences. The purpose of the study was to examine what kind of skills that make HR-persons employable from anemployer´s perspective, and how these types of skills are valued. The purpose was furthermore to investigate whether there is a difference in the perception of the abovebetween Swedish and South African employers. Out of this, four questions were formulated in order to substantiate the purpose. The questions were intended to clarifywhat types of competences make HR-persons employable in the respective countries, to clarify how competences were valued and if there were any differences between the two countries. As the study involves subjective assessments of what makes HR-persons employable, and as the empirical material was gathered from two countries with differentlanguages and cultures, only interviews were used as a method for collecting data.Furthermore, the Lindelöw competence model and its enclosed definitions of competences have been used for the valuation of competences, made by the persons interviewed. The empirical data thus consisted of results from interviews - three in each country - with persons responsible for, or involved in, the recruitment of HR-persons in the companies´ human resources departments within each country. The theories used for analyzing our results from the interviews were Ellström´s division of the concept of competence, Keen´s division of the concept of competence and Lindelöw´s model of competences. The results indicate that the Swedish employers focus a lot on the HR-persons values, experiences, motivational and emotional reasons behind the certain actions as well as knowledge and intellectual skills. The South African employers were instead focusing more on how the person fits in and complements the existing group.Furthermore, they highly valued the experience, knowledge and intellectual and social skills. Certain minor differences can however be detected in valuation of specific competence. As a general note, it could also be perceived that the Swedish employers seem to value the intellectual skills higher than the South African, and the South Africanemployers have a slightly bigger demand for leadership abilities than the Swedish. The most obvious differences are the expression of different valuations of specificcompetences, the differences in the interviewees competence ranking.

 • 111.
  Andersson, Lisa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Gender equality: for a social sustainable development in Nordic mining2015Conference paper (Other academic)
 • 112.
  Andersson, Lisa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Sprickor i arbetarkollektivet?: Möjligheter till förändrade genusmönster i gruvnäringens arbetsorganisationer2016Conference paper (Refereed)
 • 113.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Betydelser av kön, klass och plats i svensk gruv- och skogsnäring2016Conference paper (Refereed)
 • 114. Andersson, Lisa
  et al.
  Johansson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Genusmönster och jämställdhet i den svenska gruv- och skognäringen2015Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 115.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Industri i förändring?: Komplexa ojämlikheter i svensk gruv- och skogsnäring2016Conference paper (Refereed)
 • 116.
  Andersson, Malin
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Aronsson, Linn
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013).
  Medarbetares upplevelse av en organisationsförändring: En kvalitativ studie om företagets betydelse i ett litet samhälle2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att få en förståelse för medarbetarnas upplevelse av en organisationsförändring på ett företag i den privata sektorn. Studien syftar även till att ta reda på vilka faktorer som skulle kunna påverka upplevelsen. I studien har en kvalitativ metod använts med intervjuer som datainsamlingsteknik varav totalt har nio intervjuer genomförts. Åtta av intervjuerna skedde med medarbetare på företaget och en intervju med en person ur ledningsgruppen. Resultatet av undersökningen visar på faktorer som har betydelse för upplevelsen varav företagets geografiska läge hade störst betydelse för upplevelsen av förändringen, då det bidrog till en upplevelse av meningsfullhet med förändringen. Detta till trots att deltagarna var missnöjda med stora delar av förändringen. De upplevde de ändå en meningsfullhet med den eftersom företaget kunde leva vidare och alla anställda fick behålla sin anställning. Resultatet visar också att det geografiska läget bidrog till en upplevelse av att förändringen till en viss grad var påtvingad, då det fanns få andra alternativ på arbetsmarknaden. Alternativet till förändringen upplevdes dessutom vara att företaget skulle varsla en stor del av personalstyrkan, vilket upplevdes som ett ännu sämre alternativ. Därför accepterade deltagarna ändå i stor utsträckning förändringen trots att de inte var nöjda med den.

 • 117.
  Andersson, Malin
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Reine, Lisa
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  ”Ska jag jobba med en ny, gud vad jobbigt. Dom kan ju ingenting”: En undersökning om socialisationsprocesser för nyanställda2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Recruitment needs in Swedish health care are the basis of this study. The requirements are

  increasing according to SKL (2015) and the lack of staff leads to competition for labour

  among organisations. Better knowledge and understanding of human socialisation would help

  to solve the problem, with a focus in the workplace in order to facilitate the organisation's

  management to retain staff.

  Further research is needed regarding managerial support and colleague relationships, and the

  impact they have on the socialisation of new employees. The aim of this study is to examine

  how a company in the health care sector works with the socialisation of new employees by

  focusing on social relationships and managerial support.

  Research involving the socialisation of new employees highlights colleagues as a tool to gain

  access to important resources, for example: tacit knowledge. Managers need to be present and

  give feedback, organisational culture influences as part of the organisation's personality.

  The study consists of abductive and qualitative interviews, with focus on individual

  interpretation and experience of their socialisation within the company. Eleven interviews

  were conducted, with four managers and seven new employees participating in the study.

  The result of the interviews have been analysed using a theoretical framework. We have

  concluded that manager awareness of what the individual goes through, during their

  socialisation process, affects the managerial support given to the new employees. Colleagues

  are important resources and not just a tool for new employees, without also needing to take on

  a large responsibility for individuals introduced to the social environment in the workplace.

  However, the new employees also need to be open and active in order to receive support from

  their colleagues. For the staff to share the organisational culture, they need to be involved in

  the changes and common purposes, which permeate the entire operation. To achieve the

  successful assimilation of a new employee into such an environment requires a company to be

  fully aware of the social development structure within its own organisation. Working closely

  with the Human Resources' department, playing a large part in the success of the socialization

  process.

 • 118.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Karlsson, Caroline
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Från vision till medarbetare: En kvalitativ studie om hur medarbetare inom Halmstads kommun använder visionen Halmstad 2020 i sitt arbete2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study aims to investigate how the employees in the munipacility of Halmstad practice the vision - Halmstad 2020 and its value foundations in their working process. We have applied theories about communication, value-based and expressive leadership, leadership in public organizations and Human Resource Management. In total, we performed two interviews with informants, and ten interviews within two different administrations in the munipacility. We have also taken note of various documents that has been the basis of our study. The results indicated that several of the respondents experienced the vision as abstract and vague. It also appeared that communication about the vision was insufficient in the two administrations. Further, the results also indicated that leadership is an important matter in the working process towards a vision. Our conclusion is that the work towards a vision is covered by good communication, a value-based/expressive leadership and that a practice of human resources management are integrated in to the organizations overall vision.

 • 119.
  Andersson, Oskar
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Erlandsson, Pontus
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Attityder till användandet av skyddsutrustning: En undersökning av arbetsledarens attityder till en säkrare arbetsmiljö till sjöss2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ombord på fartyg transporteras, hanteras och används farliga kemikalier. Ansvariga för arbetsmiljön är fartygsbefälen. Syftet med studien är att undersöka hur de ansvariga ombord förhåller sig till skyddsutrustning och vilket ansvar de tar för att se till att skyddsutrustning används på rätt sätt. I undersökningen har kvalitativa intervjuer genomförts. Resultatet visar att fartygsbefälen är medvetna om att de är ansvariga att se till att lagar och regler följs. De är medvetna om att de har en viktig roll och att de kan påverka säkerhetskulturen ombord. Faktorer som påverkar de ansvarigas attityd till kemiska hälsorisker enligt den här studien är lagar, påtryckningar från rederiet, egna erfarenheter, yttre kontroller som till exempel vettinginspektion och att de värnar om besättningens hälsa.

 • 120.
  Andersson, Peter
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Jag är tränare!: En studie om den professionella fotbollstränarens arbetsmiljö2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Studien skall ge en inblick i den vardag som professionella tränare verkar i, vilket kan skapa en vidare utveckling på hur man i denna yrkesroll kan förbereda sig själv och anhöriga för den framtid som väntar. Frågeställningarna är: Hur ser den professionella tränaren på sin arbetsmiljö?  Hur ser den professionella tränaren på sin yrkesroll? 

  Metod

  För att på bästa sätt få fram värdefull data till denna uppsats så valdes den kvalitativa intervjun. Däri valdes den semistrukturerade intervjumetoden, där grundbasen utgörs av fasta frågor men där följdfrågor kan skapas efterhand beroende på vad intervjupersonen kommer med för svar. Fyra manliga fotbollstränare med erfarenhet från den professionella elitnivån i Sverige valdes ut till intervjuer. Intervjuerna gjordes på överenskommen plats och pågick mellan 30 - 90 min. Intervjuerna spelades in på en digital diktafon.  

  Resultat

  Utsattheten hos tränarna har ökat. Risken för utbrändhet, våld och hot likaså. Den ekonomiska förtjänsten har stigit och kan idag likställas med en riksdagsman. Arbetsotryggheten är större då kravet på framgång ökar från media, sponsorer och supportrar. Tränarna anser att ta sig tid för anhöriga är viktigare än att ständigt se på fotboll. Passionen till idrotten är det som håller dessa tränare kvar i yrket. Samtliga anser att de har ett samhällsnyttigt värde där det agerar både tränare, lärare och ledandeförebilder för en personal av idrottsmän i skiftande åldrar 16-40.

  Slutsats

  Fotbollen har gått från en idrottsligt styrande verksamhet till en samhällsindustri där utomstående krafter har en mer betydande roll för fotbollen än tidigare. Tränarrollen har sedan 1990-talet gått från en ledande roll i idrottsklubben till en professionell position med en bredare betydelse än att bara ta hand om sina spelare. Den idrottskultur som länge stöttats av demokratiska värderingar ur folkhemmet har med den globala ekonomin skapat en tuffare arbetsmiljö. Långsiktiga satsningar blir svårare att genomföra då spelare inte längre är klubbarna trogna utan ses idag som ett säsongsprojekt. Detta gör att dagens elittränare tvingas att använda sig av pragmatiskt ledarskap.

 • 121.
  Andersson, Ragnar
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Inclusion of immigrants -- effects of diffent kinds of partnerships2008In: Partnership: As a Stragegy for Social Innovation and Sustainable Change / [ed] Lennart Svensson, Barbro Nilsson, Stockholm: Santérus Academic Press , 2008, 1, p. 159-172Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Is partnership as an organisational principle a way to overcome the limitations of project-organisation and its focus on short-term outcomes? Or is the interest in partnership organisations only an expression of a trend or a fashion in the growing market for organisational development in complex situations? In this book 14 scholars get new data and make careful analysis of the partnership organisation both in theory and in practice. They analyse the effectiveness of the partnership organisation in implementing changes and innovation with long-term effects rather than short-term results. The ambition is to address practical dilemmas and problems in the partnership organisation by using different theoretical perspectives - theories about organisational learning, strategies for change, power and empowerment, gender analysis, governance and participation etc. The research presented is valuable in order to achieve deeper understanding of the pros and cons with the partnership organisation. When can it be useful? What kind of problems can be addressed? Which conditions are necessary if the partnership model is to be used? Editors are Lennart Svensson, professor of sociology at the University of Linkoping, Sweden and Barbro Nilsson, Ph.D. and lecturer of pedagogic at the Institution of Behaviour Science learning at the University of Linkoping. Also contributing are Ken Caplan, Leda Stott, Erik Lindhult, Ingela Malqvist, Marianne Parmsund, Ann-Christine Larsson, Maria Bogren, Sofia Wistus, Ragnar Andersson, Hanna Westberg, Anette Scoppetta and Gun Hedlund.

 • 122.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Carlson, Malin
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Kravprofilens roll vid rekrytering: En kvalitativ studie av en rekryteringsprocess med fokus på kravprofilen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The objective of this study has been to examine how a recruiting process may work in a highly skilled industry and how the involved Human Resources (HR) personnel describe it. Of particular focus was how the competence profile was used throughout the recruiting process. To meet this objective, two research questions were developed: How may a recruiting process work? How may the competence profile be used during a recruiting process and what obstacles and opportunities may consequently present themselves.

  The study was conducted utilizing the qualitative method. The results are based on seven semi-structured interviews conducted at an HR department at a highly skilled organization. We have used established theory about the recruiting process, competence profile, about decision-making and the various perspectives on recruiting.

  The results show that the recruiting process generally is a formalized process and contains pre-defined steps and various selection methods. In the end, the decision is made based on a comprehensive and all-inclusive review of the applicant. The study also shows that the competence profile is considered valuable, although not always of a top priority. Moreover, the study shows that the competence profile enables the identification of the recruiting need, facilitates matching of applicants, and is used to support decisions throughout the process. Noted obstacles were time constraints, an already biased view due to the previous employee which held the position, and that a favorite candidate existed early on in the process.

 • 123.
  Andersson, Sanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Andrén, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Att meddela ett uppsägningsbesked - en empirisk studie om chefers upplevelser av en uppsägningsprocess2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien är en empirisk undersökning där syftet har varit att skapa en förståelse över hur det är att vara chef i en uppsägningsprocess som beror på arbetsbrist. Frågeställningen som har legat till grund för att uppnå syftet har varit: Hur upplever chefer uppsägningsprocessen vid arbetsbrist? Med hjälp av en kvalitativ metod i form av fyra stycken ostrukturerade intervjuer har empiriskt material blivit insamlat. Informanterna har bestått av mellanchefer med upplevelser från olika uppsägningsprocesser under finanskrisen år 2008. Med hjälp av Mintzbergs (1973) teori om en chefs roller samt Molinsky och Margolis (2006) teori om copingtekniker i samband med ett uppsägningssamtal har resultatet analyserats. Det visade sig att en chef har flera olika roller under uppsägningsprocessen och använder olika typer av tekniker för att lyckas hantera sina känslor i samband med uppsägningssamtalen. Genom studien har det framkommit att ett gediget förberedelsearbete är grunden för att chefer skall må bra och lyckas hantera en uppsägningsprocess.

 • 124.
  Andersson, Sara
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Framgångsrikt ledarskap: En kvalitativ studie av ledarskap inom sjukvård2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie om framgångsrikt ledarskap inom sjukvård. Syftet med studien är att undersöka vad ett framgångsrikt ledarskap innebär för chefer i en organisation som fått en prestigefylld utmärkelse. Tre frågeställningar utarbetades för att kunna besvara studiens övergripande syfte. Den första frågeställningen handlar om vilka framgångsfaktorer som finns i ledarskapet. Den andra frågeställningen berör hur chefer utvecklar organisationen. Den tredje frågeställningen behandlar vilka svårigheter som chefer möter i sitt ledarskap.

  I teorikapitlet redogörs för olika definitioner av ledarskap samt sex olika ledarskapsteorier. Teorierna är effektivt ledarskap, autentiskt ledarskap, situationsanpassat ledarskap, transformativt ledarskap, utvecklingsinriktat ledarskap och förändringsledarskap.  Vidare presenteras ett framgångsrikt och effektivt ledarskap sett utifrån tre olika kontexter; global, svensk och hälso- och sjukvård. 

  I studien har en kvalitativ metod använts i form av semistrukturrerade intervjuer som har genomförts med sex avdelningschefer. Datamaterialet har sedan analyserats i två steg. I första skedet genomfördes en grundad-teori-inspirerad öppen kodning i syfte att få fram begrepp och i det andra skedet en tematisk innehållsanalys i syfte att finna olika teman.

  Studiens intervjupersoner framhåller relationer, lärande och ett etiskt förhållningssätt som framgångsfaktorer i ledarskapet. Chefer utvecklar organisationen ständigt genom att arbeta med och uppmuntra medarbetarnas deltagande i förbättringsarbete. Utveckling sker även genom att formulera och skapa stöd för visionen och genom en kontinuerlig omvärldsbevakning. Svårigheter i ledarskapet är att härbärgera mycket negativa känslor, kunna hantera egna känslor av ensamhet och kunna släppa arbetet när man går hem. En svårighet är även att hinna med det egna arbetet på arbetstiden samtidigt som man har en ständig tillgänglighet för medarbetarna och deras behov.

 • 125.
  Andersson, Sara
  et al.
  Karlstad University.
  Stenbäcken, Lovisa
  Karlstad University.
  Testar man inte, så vet man inte: En kvalitativ studie om utvecklingen mot en mer nätbaserad chefsutbildning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur de nyanställda cheferna i Karlstad kommun ser på nätbaserad utbildning och hur deras motivation har varit kopplat till den nätbaserade utbildningen de genomgått. Som det ser ut i samhället idag så används nätbaserad utbildning mer än tidigare och utvecklingen ser ut att fortsätta gå åt det hållet. Det utökade användandet av nätbaserad utbildning beror delvis på att det finns en teknik som tillåter en annan utbildningsform än den traditionella men också för att det har skett förändringar i hur människor lever och arbetar. Människor är i ett större behov av flexibilitet och det kan nätbaserad utbildning erbjuda. Teorier kring lärande, nätbaserad utbildning och motivation har studerats för att skapa en teoretisk utgångspunkt för studien. Studien är genomförd med en kvalitativ metod och intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Till intervjuerna så har det utformats en intervjuguide för att kunna få ta del av respondenternas tankar och därmed möjlighet att besvara våra frågeställningar som presenteras i det inledande kapitlet. I studien så framkommer det att respondenterna generellt sett är positiva till nätbaserad utbildning. Några positiva fördelar de redogör för är; tid för reflektion, effektivitet och att det möjliggör kontinuerligt lärande. Trots fördelarna så har de inte varit lika motiverade till nätbaserad utbildning som de har varit när utbildningen har bestått av fysiska träffar. Det beror bland annat på anledningar som tidsbrist, ovana eller att den nätbaserade delen av utbildningen anses ligga utanför utbildningen. Respondenterna menar också att den gemenskap som de får genom att träffas fysiskt motiverar dem och underlättar lärandet. För att respondenterna ska känna sig mer motiverade till nätbaserad utbildning så vill de ha tydligare krav, förväntningar och förutsättningar. Vi tror att respondenternas svar kunde ha sett annorlunda ut om den nätbaserade delen var tydligare integrerat i utbildningen från början och att det hade gjort att de hade känt sig mer motiverade till nätbaserad utbildning. Vi tror att det finns goda möjligheter till att utveckla den nätbaserade utbildningen i Karlstad kommun och att respondenterna också är positiva till det.

 • 126.
  Andersson Schwarz, Jonas
  Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies.
  Det dolda hotet2014In: Mooria Magasin, Vol. 1, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 127.
  Andersson, Stefan
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, Kalmar Maritime Academy.
  Varför anställs Stefan?: Vad arbetsgivarna anser är betydelsefullt hos de arbetssökande inom sjöfarten2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet var att ta reda på vem rederierna anställer, samt identifiera vilka faktorer som påverkar rekryterarna när de ska anställa en ny styrman.  För att ta reda på det har jag intervjuat två rederier som anställer svenska styrmän. Jag valde att göra en kvalitativ undersökning för att kunna ställa lite mer ingående frågor samt att ha möjlighet att ställa följdfrågor. Resultatet blev att det är till stor del de personliga egenskaperna samt den sociala kompetensen som är av störst betydelse så länge de formella kraven uppfylls. Erfarenhet inom sjöfarten eller utav yrken som man kan ha nytta av i sjöfarten är också meriterande samt att man har bra referenser.

 • 128.
  Andersson, Tina
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Berglöf, Sara
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Platschefen ur ett hållbarhetsperspektiv: En studie inom små- och medelstora byggföretag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to increase understanding of the role of the site manager in small and medium-sized construction companies from a sustainability perspective. We have investigated which areas of responsibility and internal support a site manager can have, how the psychosocial work environment for the site manager is and what competences and experiences are requested from a site manager. Furthermore, we have investigated whether there is strategic competence supply of site managers.

  The results show that small and medium-sized construction companies in Dalarna find it difficult to recruit site managers and in the case of recruitment, they preferably seek candidates with experience of being a site manager. Furthermore, they protect their current corporate culture. The responsibilities for a site manager are many, however, internal support is available. Several of the construction companies find the psychosocial work environment difficult to handle. Additionally, each of the respondents identify that the greatest health risk for a site manager is currently stress.

  The method used was qualitative and the empirical material was collected through semi structured interviews. Five respondents participated in the study and all held corporate leading positions in their respective companies, with good knowledge of the role of the site manager. The empirical material was analyzed and discussed based on previous research and theories.

  The conclusion of this study is that the role of the site manager is not maintained from a sustainable perspective, as the demands on the already existing site managers increase whilst new abilities doesn’t get access to the role due to lack of experience.

 • 129.
  Andreasson, Jörgen
  KTH, School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health (CBH).
  Organizational preconditions and supportive resources for Swedish healthcare managers.: Factors that contribute to or counteract changes2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Swedish Healthcare managers’ organizational preconditions and supportive resources are important for their ability to work with planned change in a sustainable way. This thesis further investigates these factors together with an output measure, healthcare process quality (HPQ).

  The overall aim was to investigate how healthcare managers’ organizational preconditions and support contribute to or counteract managers’ work with planned change in order to implement process development in a sustainable way. Specific aims were: to improve knowledge of managers’ views of and approaches to increasing their employees’ influence on and engagement in models for improving care processes (study I); to investigate relationships among managers’ organizational preconditions, support, and work to improve quality of care and HPQ over time (study II); to investigate whether managers’ coaching style, preconditions, implementation strategy, appraisal of change, and clinical autonomy are associated with HPQ (study III ); and to assess the influence of support from superiors, colleagues, external sources, subordinates, and private life on managers’ own health (study IV ).

  The data for Studies I – III came from five hospitals collected over a three-year period. The data were collected by means of interviews (Study I, qualitative analysis) and annual questionnaires (Studies II and III, quantitative and mixed-method analyses). The data for Study IV were based on questionnaires administered to first- and second-line managers in municipal care, twice during a two-year period.

  The results revealed that the healthcare managers were key actors in implementing planned change, but were dependent on their employees’ engagement in order to succeed. Managers’ appraisal of work with planned change became more positive with strong support from other managers, employees, and the organization as well as with long managerial experience. Support from private life and networks, as well as the managers’ attitudes towards their managerial role, predicted their own health. For new managers or managers with many employees, organizational support predicted their health-related sustainability. Managers practising a more distanced style of coaching (e.g., clearly delegating responsibility for implementation work to employees) were associated with better HPQ outcomes than were managers who were more involved in implementation. In conclusion, implementation of planned change are facilitated by, engaged managers, employees with knowledge of implementation work and of the healthcare system, as well as organizational structures that support the managers. Strong support from various sources as well as managerial experience are important for managers’ appraisal of work with planned change. Strong managerial support and a more delegated leadership style are both important factors related to higher estimated HPQ.

 • 130.
  Andreasson, Jörgen
  The University of Gothenburg.
  Organizational preconditions and supportive resources for Swedish healthcare managers: Factors that contribute to or counteract changes: Factors that contribute to or counteract changes2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Swedish Healthcare managers’ organizational preconditions and supportive resources are important for their ability to work with planned change in a sustainable way. This thesis further investigates these factors together with an output measure, healthcare process quality (HPQ).

  The overall aim was to investigate how healthcare managers’ organizational preconditions and support contribute to or counteract managers’ work with planned change in order to implement process development in a sustainable way. Specific aims were: to improve knowledge of managers’ views of and approaches to increasing their employees’ influence on and engagement in models for improving care processes (study I); to investigate relationships among managers’ organizational preconditions, support, and work to improve quality of care and HPQ over time (study II); to investigate whether managers’ coaching style, preconditions, implementation strategy, appraisal of change, and clinical autonomy are associated with HPQ (study III ); and to assess the influence of support from superiors, colleagues, external sources, subordinates, and private life on managers’ own health (study IV ).

  The data for Studies I – III came from five hospitals collected over a three-year period. The data were collected by means of interviews (Study I, qualitative analysis) and annual questionnaires (Studies II and III, quantitative and mixed-method analyses). The data for Study IV were based on questionnaires administered to first- and second-line managers in municipal care, twice during a two-year period.

  The results revealed that the healthcare managers were key actors in implementing planned change, but were dependent on their employees’ engagement in order to succeed. Managers’ appraisal of work with planned change became more positive with strong support from other managers, employees, and the organization as well as with long managerial experience. Support from private life and networks, as well as the managers’ attitudes towards their managerial role, predicted their own health. For new managers or managers with many employees, organizational support predicted their health-related sustainability. Managers practising a more distanced style of coaching (e.g., clearly delegating responsibility for implementation work to employees) were associated with better HPQ outcomes than were managers who were more involved in implementation. In conclusion, implementation of planned change are facilitated by, engaged managers, employees with knowledge of implementation work and of the healthcare system, as well as organizational structures that support the managers. Strong support from various sources as well as managerial experience are important for managers’ appraisal of work with planned change. Strong managerial support and a more delegated leadership style are both important factors related to higher estimated HPQ.

 • 131.
  Andreasson, Jörgen
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Linda, Ahlstrom
  Andrea, Eriksson
  Dellve, Lotta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  The importance of healthcare managers’ organizational preconditions and support resources fortheir appraisal of planned change and its outcomes2017In: Journal of Hospital Administration, ISSN 1927-6990, E-ISSN 1927-7008, Vol. 6, no 1, p. 25-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Healthcare managers are expected to lead and manage planned organizational change intended to improve healthcare process quality. However, their complex working conditions offer limited decision control, and healthcare managers often feel ill prepared and inadequately supported to perform their duties. Healthcare managers have previously described their need for organizational support, but we lack knowledge of the preconditions and resources that help managers implement planned change.

  Methods: This prospective cohort study examined healthcare managers at three Swedish hospitals implementing lean production and two Swedish hospitals implementing their own improvement model. Questionnaire data from 2012, 2103, and 2014 were used in following up. We used t-tests and a linear mixed model design in analysing the data.

  Results: Healthcare managers who perceived strong support from managers, employees, colleagues, and the organization and managers with the longest managerial experience had the least negative appraisal of change. Managers who perceived strong support from employees, management, and the organizational structure perceived higher levels of healthcare process quality.

  Conclusions: Long managerial experience and strong support from managers, employees, and the organization are important formanagers’ appraisal of, work on, and successful implementation of planned change. Top management must therefore ensure that the healthcare managers have sufficient managerial experience and support before they delegate to them the responsibility to implement planned change

 • 132.
  Andreasson, Jörgen
  et al.
  KTH, School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health (CBH).
  Ljungar, Erik
  Ahlstrom, Linda
  Hermansson, Jonas
  Dellve, Lotta
  Professional Bureaucracy and Health Care Managers’Planned Change Strategies: Governance in SwedishHealth Care2018In: Nordic Journal of Working Life Studies, ISSN 2245-0157, E-ISSN 2245-0157, Vol. 8, no 1, p. 23-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To increase efficiency and quality, process development has been implemented in many Swedish

  hospitals. These hospitals are usually organized as professional bureaucracies in which

  health care managers have limited decision control. The new governance principles has been

  implemented without removing bureaucratic elements. This study analyzes how managers implement

  planned change in these professional bureaucracies, considering if managers coaching

  style, organizational preconditions, implementation strategy, appraisal of change and clinic autonomy,

  is associated with health care process quality (HPQ). The study is based on interviews

  with health care managers and longitudinal assessments of HPQ. The results revealed significant

  differences between coaching style, organizational preconditions, and HPQ over time. The

  conclusion is that leadership and preconditions is of importance for the health care manager’s

  ability to work with planned change, as that the health care managers understand how management

  methods, governance principles, and professional bureaucracies work in practice.

 • 133.
  Andreasson, Jörgen
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ljungar, Erik
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Linda, Ahlstrom
  The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.
  Jonas, Hermansson
  Angered Hospital.
  Dellve, Lotta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Professional Bureaucracy and Health Care Managers’ Planned Change Strategies: Governance in Swedish Health Care2018In: Nordic Journal of Working Life Studies, ISSN 2245-0157, E-ISSN 2245-0157, Vol. 8, no 1, p. 23-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To increase efficiency and quality, process development has been implemented in many Swedish hospitals. These hospitals are usually organized as professional bureaucracies in which health care managers have limited decision control. The new governance principles has been implemented without removing bureaucratic elements. This study analyzes how managers implement planned change in these professional bureaucracies, considering if managers coaching style, organizational preconditions, implementation strategy, appraisal of change and clinic autonomy, is associated with health care process quality (HPQ). The study is based on interviews with health care managers and longitudinal assessments of HPQ. The results revealed significant differences between coaching style, organizational preconditions, and HPQ over time. The conclusion is that leadership and preconditions is of importance for the health care manager’s ability to work with planned change, as that the health care managers understand how management methods, governance principles, and professional bureaucracies work in practice.

 • 134. Andrée, Marie
  et al.
  Hansson, Lena
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  How industrial actors engage in and motivate engagement in STEM initiatives2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Many different actors, including government, academy and industry, are engaged in school- and recruitment-STEM-initiatives. The aim of this study is to shed light on industrial initiatives, what actors are involved and what different repertoires are being used when motivating engagement in STEM-initiatives. The data analysed consist web-material where industrial actors describe their engagement in STEM-initiatives and reasons for their engagement. The method for analysis is discursive psychology. The results show a variety of constellations of industrial actors and that the initiatives draw on a variety of discursive resources. In our analysis we identify the following interpretative repertoires: 1) The securing competent labour repertoire, 2) The developing specific job skills or competences repertoire, 3) The bright future repertoire, and 4) The general increase interest in science repertoire. The results are discussed in a perspective of previous research on cultural selection mechanism and students educational choices.

 • 135.
  Andrén, Kristoffer
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Urberg, Joakim
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Tillit till chefen: En kvalitativ studie om faktorer som påverkar tillit till chef2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svensk äldreomsorg tycks stå inför problem då den svenska befolkningen blir äldre och fler behöver äldrevård, samt ser man en minskning av antalet chefer och att det har blivit en oattraktiv arbetsplats. Tidigare forskning visar att tillit till chefen har positiva effekter i organisationen och personalens välbefinnande. Författarna vill undersöka huruvida det förekommer likheter och skillnader i hur personal och chefer tänker kring begreppet "

  tillit till chefen". Författarna har inte funnit några studier gällande angående tillit till chef utförda i svensk äldrevård. Studien är av kvalitativ metod i kombination med en hermeneutisk tolkning. Resultaten visar att både personal och chefer anser att lyhördhet samt chefens tillgänglighet är viktiga faktorer för tillit till chefer. Samtliga chefer anser att tillit byggs upp tillsammans av alla parter på arbetsplatsen. Vissa ur personalen anser att det är av stor vikt att chefen arbetat som vårdare inom äldrevården för att kunna förstå den problematik som finns i arbetet. Personalen tycker tillit till chefen är en tidskrävande process. Författarna har dragit slutsatsen att detta forskningsområde innebär viss tvetydighet då tillit som begrepp är en social konstruktion och har olika innebörd för olika personer.

 • 136.
  Andrén, Thomas
  Saco.
  Inkomstförsäkringars effekt på arbetslöshet och matchning2015In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 21, no 1, p. 54-71Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Inkomsttaket i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen är idag så lågt att få individer erhåller 80 procent av tidigare lön. Det har drivit fram alternativa lösningar för inkomstbortfall vid arbetslöshet där fackförbunden idag erbjuder sina medlemmar kompletterande kollektiva inkomstförsäkringar med högre inkomsttak. I den här artikeln undersöks dels om dessa försäkringar är associerade med längre arbetslöshetsperioder, dels om sannolikheten för återfall i nya ersättningsperioder påverkas.

 • 137.
  Andrén, Thomas
  The Swedish Confederation of Professional Associations (Saco), Stockholm, Sweden.
  Inkomstförsäkringars effekt på arbetslöshet och matchning2015In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 21, no 1, p. 54-71Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Inkomsttaket i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen är idag så lågt att få individer erhåller 80 procent av tidigare lön. Det har drivit fram alternativa lösningar för inkomstbortfall vid arbetslöshet där fackförbunden idag erbjuder sina medlemmar kompletterande kollektiva inkomstförsäkringar med högre inkomsttak. I den här artikeln undersöks dels om dessa försäkringar är associerade med längre arbetslöshetsperioder, dels om sannolikheten för återfall i nya ersättningsperioder påverkas.

 • 138.
  Angelov, Nikolay
  et al.
  Uppsala University, Units outside the University, Office of Labour Market Policy Evaluation. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Eliason, Marcus
  Uppsala University, Units outside the University, Office of Labour Market Policy Evaluation.
  Wage subsidies targeted to jobseekers with disabilities: subsequent employment and disability retirement2018In: IZA Journal of Labor Policy, ISSN 2193-9004, E-ISSN 2193-9004, Vol. 7, article id UNSP 12Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In many countries, a non-negligible percentage of the working-age population has impairments that also entail reduced work capacity, and disability retirement is increasing. Despite this, studies on the effects of policies aimed at enhancing the labour market inclusion among people with disabilities, such as targeted wage subsidies, are surprisingly few. In an attempt to fill this gap, we have studied how wage subsidies affect future labour market outcomes for jobseekers with disabilities, in terms of employment and disability retirement. By using inverse probability weighting applied to rich Swedish register data, we contrast participants in the wage subsidy program to observably similar non-participants during a 19-year period. We find that participation was associated with both positive and negative labour market outcomes. On the negative side, participants were less likely to have unsubsidised employment. On the positive side, leaving the labour market through the disability insurance program was somewhat less common among participants. Moreover, using a broader employment measure including subsidised jobs, the participants were found to be employed to a larger extent, which could be interpreted either as locking-in effects or as fostering labour market inclusion.

 • 139.
  Anna, Gustafsson
  Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering.
  Implementering av delat ledarskap inom en kommunorganisation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report addresses the management innovation and how shared leadership is a form of it. The report is a compilation of what shared leadership means and how two municipal organizations works with shared leadership. The two minicipal organizations are Strängnäs and Vällingby. One municipality (Strängnäs) is meanwhile this report produced during insertion of shared leadership. The other (Vällingby) has about two years experience of working with this form of leadership. The main question for this work is why does a local organization implements shared leadership? Other questions are how does shared leadership work? How does one avoid confusion and ambiguity for employees? What advantages and disadvantages are there with shared leadership? And what can be done better ? Through well- selected literature in the form of books, articles, reports, etc. a picture of how shared leadership is part of a management innovation has been created. To complement this, there have been interviews with unit managers who are working or will be working with shared leadership. The reason for writing this report is that in today's situation there is not much information about shared leadership, much less on shared leadership in the local organizations. The results of this work show that there are many different forms of shared leadership, that there are several different ways to implement shared leadership in a local organization. A form does not need to fit all businesses, but it is important to adapt the leadership mold after their own business. We have listed a number of pros and cons of shared leadership  the opportunities and risks there might be and how best to way implement shared leadership in a organization.

 • 140.
  Annell, Stefan
  et al.
  Stockholms universitet, Psykologiska institutionen.
  Sverke, Magnus
  Stockholms universitet, Psykologiska institutionen.
  Gustavsson, Petter
  Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.
  Lindfors, Petra
  Stockholms universitet, Psykologiska institutionen.
  Lämna yrket eller stanna kvar? En studie om nya poliser2019In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 25, no 2, p. 6-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilka faktorer som bidrar till att yngre poliser i Sverige väljer att lämna yrket. Studien följer en kohort (N=717) av yngrepoliser. Data från antagningen till polisutbildningen (T1-2008), efter ett årsarbete (T2-2011) och efter sju års arbete (T3-2017) används för statistiskaanalyser baserade på en bred uppsättning variabler. Resultaten visar attförhållandevis få poliser lämnat yrket (7,4%) och att det finns få skillnadermellan de som stannat respektive lämnat yrket. Låg organisationssamhörighetefter ett års arbete var den enskilt starkaste prediktorn av frivillig uppsägning.Åtgärder som stärker organisationssamhörigheten tidigt i karriären bör därförprioriteras.

 • 141.
  Antonsson Lundberg, Ann-Beth
  KTH, School of Technology and Health (STH), Health Systems Engineering, Ergonomics. IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Företagshälsovård2014In: Människan i arbetslivet: Teori och praktik / [ed] Eva Holmström, Kerstina Olsson, Lund: Studentlitteratur AB , 2014, 2:1, p. 199-223Chapter in book (Refereed)
 • 142.
  Antonsson, Victoria
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Enberg, Terese
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Arbetsmiljö: Med fokus ur ett könsperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To achieve a good work environment, the employer and the employee jointly cooperate under the Work Environment Act. This study has been performed in an industrial company with a view to examining the working environment and occupational injuries differs between men and women. In order to achieve a credible and reliable result, three different methods were used, such as interviews, participant observation and information from the company's IA system. The result shows that there are equally large differences between women and men today as it did a few years ago. Something else that was discovered was that there are many unreported when it comes to reporting the safety conversations, incidents and accidents in the company's IA sys-tem. After analyzing the collected empirical material was concluded that women do not get injuries easily than men, but it depends on the culture, norms and values in the industry. The company is working in the right way in terms of safety, equipment, ergonomics and more, still short right up to the employees. Culture, norms and values affect both working conditions and working environment, and for the success of their work environment, the company must be able to turn this around.

 • 143.
  Anåker, Sara
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Bergqvist, Thomas
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  När behövs HR?: En kvalitativ studie om när HR-funktionen kan behövas inom organisationer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has the purpose of examining if there is an answer to the question

  When is HR needed? The material in this study is based on five semi-structured interviews and two group interviews with people which are working with HR-related duties within small and medium-sized organizations in Dalarna county. The theoretical frame of reference in this study discusses the following areas: HR/HRM, strategic HRM, HR in small and medium-sized organizations, leadership, communication and Employer Brand. The reasoning behind choosing several different areas is that the main area of the study looks to be relatively unexplored, thus is the theoretical frame of reference shaped out of areas which are considered to have an impact on the question When is HR needed? The result of this study shows that there probably is no concrete answer to this question. What the results do show is that there are several areas which have an impact on the question and which are recurrent with all the interviewed organizations. These are: economics, communication, support from outside the company, stress on managers with a particular focus on labor law, and the organizations’ capacity to attract workforce. The result of the study has ultimately been compiled into a model which has the purpose of functioning as a form of checklist that organizations can use to help them appraise if they should consider establishing an HR-function.

 • 144.
  Appelbom, Sophia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology.
  Nordin, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology.
  Kvinnor i ledande positioner i organisatorisk motgång - chefers syn på glasklippan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Glasklippan symboliserar fenomenet att kvinnor oftare befordras till ledande positioner i motgång än framgång. Syftet med föreliggande studie var att hos chefer i Sverige undersöka upplevelser och förhållningssätt till glasklippan, vad den tros bero på samt hur kvinnor anses påverkas av den i arbetslivet. Semistrukturerade intervjuer där ett scenario om glasklippan diskuterades utfördes med 12 chefer. Induktiv tematisk analys användes. Några intervjupersoner hade själva hamnat på glasklippan utan att ha verkat medvetna om det. Deltagarna förde ofta motstridiga resonemang och deras uppfattningar var inte samstämmiga. Det lyftes även hur kvinnors situation ser ut på organisationer idag, varför det är viktigt att medvetandegöra fenomenet, och förklaringar till glasklippan. Trots glasklippans närvaro i organisationer verkar den vara svår att se och förstå. Olika förväntningar som ställs på kvinnor skapar en svårhanterlig situation för dem på glasklippan. Att fenomenet förekommer i Sverige men är svårupptäckt visar på vikten av att uppmärksamma glasklippan.

 • 145.
  Appelkvist, Jenny
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Professionsföretagare: I skärningspunkten mellan småföretagande, profession och genus2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is about women’s business ownership within a profession in a state of flux. Several professions in Sweden but also internationally are characterized by an increased proportion of women and structural transformations during the 1900s. An increase in businesses is another change that occurred in recent years. The study describes and analyzes women’s business ownership within a profession and a particular focus is placed on the intersection between business ownership, profession and gender. An example of a profession in a state of change in Sweden is the veterinary profession, which for the past 50 years have undergone a series of changes. A theoretical combination of small business ownership, profession and gender is used. The empirical material consists of interviews with all women who are business owners and veterinarians in Östergötland County. As a result of the study I coin the term profeneurs with the intention of making visible the interplay between business ownership and profession. The results of the study show that the profession is in many cases given priority over business ownership. Furthermore, the study shows that the profeneurs do gender at different levels and in different dimensions in relation to the profession. There is stability in how gender is done at a general level, while there are opportunities for change in how gender is done at a specific level. Even if stability dominates, business format provides opportunities to create some gaps in the pattern of the gender system.

 • 146.
  Aramo-Immonen, Heli
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Suominen, Anu
  Tampere University of Technology, Pori, Finland.
  Öberg, Christina
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Jussila, Jari J.
  University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Innovation enablers attracting Gen Z at future workplace2018In: Proceedings of the 2018 ISPIM Innovation Conference (Stockholm) / [ed] Iain Bitran, Steffen Conn, K.R.E Huizingh, Olga Kokshagina, Marko Torkkeli, Marcus Tynnhammar, LUT , 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Increased focus in popular press has been directed at how individuals born at different times differ in their preferences and ways of acting. Generation Z (Gen Z) refers to individuals born in the 1990s that are often described to be self-centred but also entrepreneurial, potentially based on how the abilities to get at permanent position has changed during the last decades. The purpose of this study is to investigate: What does Gen Z consider important organizational innovation factors at a future workplace? Based on a questionnaire directed at individuals as part of Gen Z, we focus our analysis on innovation enablers, to thereby also see how Gen Z’s expectations fit with needs to continuously and increasingly rapidly renew operations. With this study we contribute to a greater academic understanding of a new and in Sweden relatively unexplored Gen Z. The practical implication of the study is to provide employers with guidelines on how to create successful innovation incubation environments at their workplace.

 • 147.
  Arboleda, Jhon
  Luleå University of Technology.
  Hälsopromotion i offentlig sektor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 148.
  Arezina, Anja
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Bring, Josefine
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Det effektiva arbetsmötet: En kvalitativ studie om upplevelser av mö̈ten på arbetsplatsen och dess effektivitet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Möten som forum för att träffas, sprida information eller lösa problem har alltid funnits och det är en företeelse som finns på alla arbetsplatser idag. Därför är det också vanligt att alla har en åsikt om just möten och hur de fungerar på deras arbetsplats. Enligt tidigare studier är upplevelsen av effektivitet under möten viktigt för positiva jobbattityder och just attityder och emotionella upplevelser av ett möte påverkar deltagande och därmed hur mötets mål uppnås. Uppfattning kring möten kan även grunda sig från en kultur och normer som finns i organisationen, vilket kan vara svårt att sätta fingret på, men som kan tydas genom anställdas handlingar och kommunikationsmönster. Därför är dessa områden intressanta att undersöka och vårt syfte är att undersöka mötesdeltagares syn på effektivitet, upplevelse av norm och kultur, samt emotioner kopplat till arbetsmöten. Utifrån detta har vi formulerat tre frågeställningar; ”Hur är mötesdeltagares syn på effektivitet kopplat till arbetsmöten?”, ”Hur upplever mötesdeltagare norm och kultur kopplat till arbetsmöten?” och ”Vad är mötesdeltagare emotioner kopplat till arbetsmöten?”. Dessa frågor har besvarats genom att ta del av tidigare forskning och lyfta fram det som handlar om effektivitet, norm och kultur, samt emotioner kopplat till arbetsmöten. Vi har intervjuat nio anställda och chefer i en offentlig organisation. Vi har inte brytt oss om att lägga fokus på kön eller ålder, utan upplevelser bland anställda och chefer som har mycket möten inkluderat i arbetet. Därefter har materialet analyserats och resultatet har kopplats ihop med tidigare studier. Resultatet har visat att mötesdeltagare ser mötet som ett medel för att nå ett mål och snarare ett arbetssätt, än en trevlig sammankomst. Därmed uppnås effektivitet genom att uppnå mötets syfte och mål. Bakomliggande faktorer kan påverka effektiviteten på samma sätt som faktorer påverkar mötesdeltagares engagemang och deltagande under mötet, samt upplevelser av norm och kultur, vilket är en förutsättning för ett lyckat möte. Innovation och förnyelse är andra viktiga delar som nämns kunna påverka upplevelsen av arbetsmötet och skapa lyckade möten även i framtiden. 

 • 149.
  Arman, Rebecka
  et al.
  School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.
  Dellve, Lotta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wikström, Ewa
  Törnström, Linda
  What health care managers do: applying Mintzberg's structured observation method2009In: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, Vol. 17, no 6, p. 718-729Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim The aim of the present study was to explore and describe what characterizes first- and second-line health care managers' use of time. Background Many Swedish health care managers experience difficulties managing their time. Methods Structured and unstructured observations were used. Ten first- and second-line managers in different health care settings were studied in detail from 3.5 and 4 days each. Duration and frequency of different types of work activities were analysed. Results The individual variation was considerable. The managers' days consisted to a large degree of short activities (<9 minutes). On average, nearly half of the managers' time was spent in meetings. Most of the managers' time was spent with subordinates and <1% was spent alone with their superiors. Sixteen per cent of their time was spent on administration and only a small fraction on explicit strategic work. Conclusions The individual variations in time use patterns suggest the possibility of interventions to support changes in time use patterns. Implications for nursing management A reliable description of what managers do paves the way for analyses of what they should do to be effective.

 • 150. Arnström, Cecilia
  et al.
  Kungur, Amanda
  Jag försöker ju göra någon plan i huvudet i alla fall2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 101 - 150 of 2929
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf