Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 380
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aagaard, Annabeth
  et al.
  Aarhus University, Dept. Business Development & Technology.
  Ritzén, Sofia
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Creating and capturing sustainable value through business model and service innovation2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A number of researchers and practitioners emphasize the potentials of creating value through sustainable business models. However, little attention has been paid as to how sustainable value is created and implemented into the organization and how sustainable value is perceived by the customers. This research gap is explored empirically through a case study of active facilitation and implementation of sustainable business models as experience internally and externally among two hotels’ employees and customers. The findings reveal different key control mechanisms in sustainable value creation and value capture through sustainable business models and sustainable service innovation. The managerial implications of creating and implementing sustainable business models in ways that are perceived sustainable by customer, stress the need for employee engagement, customer involvement, and targeted and personal communication educating internal and external sustainability ambassadors.

 • 2.
  Abdullah, Maizura Ailin
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Öhrwall Rönnbäck, A
  Ölundh Sandström, Gunilla
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Building Networks for Delivering Integrated Product-Service Offerings (IPSOs)2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 3.
  Adamsson, Niklas
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Grimheden, Martin
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Mekatronik.
  The Product Developer: Education and Professional Role2007Ingår i: Proceedings of ICED 2007, the 16th International Conference on Engineering Design, 2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to present results from a study examining the relation between the educational background and professional roles with engineers engaged in product development. Derived from previous studies, the product development engineer ought to be a multifaceted engineer, knowledgeable and skilled in several fields. This engineer should work interdisciplinary, integrative and with the aim to be creative and innovative. By using a substantial data set consisting of 300 engineers in Swedish product development organizations, we derive some important research propositions. The data shows that there are correlations between organizational responsibilities and educational program, in particular regarding focus on design, system integration, project management and technical coordination. If we want to understand how the engineering education affects the professional role of an engineer; we believe that it is critical to further investigate the developed propositions. One example is mechanical engineers; the data shows that the studied mechanical engineers rarely work with design. Our proposition is therefore to investigate the identity and legitimacy of these programs to further clarify the professional role.

 • 4.
  AIDANPÄÄ, MATHILDA
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  SJÖBERG, MATHILDA
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  De etiska konsekvenserna av produktutveckling: Oönskade konsekvenser av strävan efter zero-labourfactories2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Graden av automatisering sker i allt högre takt idag, vilken drivs av innovationer och produktutvecklingar. Att följa med i denna utveckling är nödvändigt för att företag ska förbli konkurrenskraftiga på marknaden. Introduktion av ny och modern teknik har gjort att frågan om vi nu står inför en fjärde industriell revolution diskuteras flitigt. Begrepp som zero-labour factory blir allt mer använt vid denna tekniska framfart. Huruvida hänsyn tas till det etiska perspektivet vid automatisering och produktutvecklingsprocesser är en fråga som blir mer aktuell.

  Syftet med denna rapport är att utreda hur stor roll det etiska perspektivet har vid beslut om automatisering och vem det etiska ansvaret ligger hos vid automatisering. Utöver detta undersöks även om etik bör integreras i ingenjörsutbildningar och till vilken utsträckning. Utifrån detta har följande frågeställningar har studerats:

  Hur stor är vikten av det etiska perspektivet i beslutsfasen vid automatisering?

  Hos vem ligger det etiska ansvaret för produktutvecklingen?

  I vilken utsträckning borde det etiska perspektivet integreras i utbildningen?

  Metoden som använts under detta arbete är en omfattande litteraturstudie av hur forskningen ser ut i dagsläget. Till det har en kvalitativ studie gjorts genom semistrukturerade intervjuer med personer som är verksamma på företag som har automatiserat sin produktion eller arbetar med att ta fram produkter i automatiseringssyfte på den svenska marknaden.

  Resultatet av studien visar att de producerande företagen strävar efter zero-labour factories och gör sitt yttersta för att ta ansvar för de etiska konsekvenserna som drabbar medarbetarna på grund av det. Trots att det råder en gemensam åsikt om att automatisering kan få oönskade etiska effekter, väljer företagen att integrera produktutvecklingar. Det är effektiviseringar och kostnadsminimeringar som är drivande faktorer, det etiska perspektivet kommer i andrahand. Vidare säger de företag som automatiserar att de tar ett etiskt ansvar för sina medarbetare, men fortsätter med automatiseringsprocesser för att förbli konkurrenskraftiga. Intervjupersonen från det produktutvecklande företag anser sig inte ha något etiskt ansvar för hur teknikutvecklingen påverkar medarbetare hos slutkunden.

  Vidare visar forskning på området att teknikutveckling kan ha oönskade etiska effekter, något som en ingenjör måste ta hänsyn till. Kungliga Tekniska högskolan har idag inte etik som obligatoriskt moment på alla dess program. Personer som intervjuats anser att det bör ingå i utbildningen, vilket även styrks av genomförd litteraturstudie.

  Slutsatser som dragits är att det etiska perspektivet inte väger tungt jämfört med kostnadsbesparingar och effektivisering av produktionen vid beslutsprocesser, att det etiska ansvaret för produktutvecklingen ligger både på det producerande och de produktutvecklande företagen samt till sist att etik bör integreras i utbildningen.

 • 5.
  Aktas, Stefanos
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Wennhall, Thomas
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  AI - an Untapped Opportunity for Innovation Developing a Screening Tool for AI and Innovation2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är känt att innovation gör det möjligt för företag att tränga in på nya marknader och uppnå högre marginaler. Det är även känt att teknik kan bidra till att uppnå en konkurrensfördel och tillväxt för företag. En teknik som nyligen har vuxit till att bli relevant för företag är Artificiell Intelligens (AI). Trots det så har tidigare studier uttryckt svårigheten med att implementera AI, vilket motiverade denna studie.

  Huvudsyftet med denna studie var att utveckla och testa ett genomlysningsverktyg som kommer att fungera som ett stöd för att öka en organisations utnyttjande av AI och innovationsförmåga. Under studiens gång lades en stor del av fokuset också på att konstruera en preliminär analys i förberedning för en större studie som kommer att vara beroende av att samla stora mängder kvantitativ data.

  Forskningen utfördes genom en process uppdelad i tre faser. Den första fasen fokuserade på att få grundläggande kunskaper med avseende på AI, innovation, teknikhanterning och modellutveckling. Resultaten i den första fasen bidrog till att formulera lämpliga forskningsfrågor som var applicerbara för studien.

  Efter det så gick studien vidare till den andra fasen som fokuserade på en fördju-pad litteraturstudie. Detta ledde senare till utvecklingen av ett lämpligt frågefor-mulär som undersöker faktorer som är relevanta för både AI och innovation, och även en bedömningsmodell som är kopplad till frågeformuläret. Frågeformuläret användes för att samla svar som bidrog till den preliminära analysen i form av en pilotstudie. Frågeformuläret och bedömningsmodellen bildade tillsammans ett genomlysningsverktyg som ger en visuell redovisning av en organisations position med avseende på AI och innovation.

  Den tredje och sista fasen inkluderade tester av det skapade genomlysningsverktyget, analys av resultaten från pilotstudien och formuleringen av slutsatser gällande både genomlysningsverktyget och resultaten från pilotstudien.

  Resultatet från litteraturstudien var genomlysningsverktyget som tar hänsyn till fem dimensioner som anses vara relevanta för AI och innovation. Dessa dimensioner är Strukturer, Resurser, Metoder, Handling och Affärer,varavvarjeinnehållerområden som existerar i organisationen och kan anpassas för att förbättra AI-implementering och innovationshantering. Genomlysningsverktyget testades på två separata organ-isationer och lyckades reflektera dessa organisationers AI framsteg genom bedömn-ingsmodellen. Genomlysningsverktyget applicerades också på pilotstudien som re-sulterade i et antal indikationer av vad som kan förvätas i en större kvantitativ studie.

  Trots resultaten från denna studie visade det sig att ytterligare tester och studier måste göras för att uppnå mer pålitliga resultat. Denna studie kommer att fungera som riktlinje för framtida studier för att uppnå dessa resultat.

 • 6. Alfredsson, Ludvig
  et al.
  Fazl, Asade
  Lund, Katarina
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Söderberg, Björn
  Product Development Management2011Ingår i: Entering the tigers cave – Perspectives on Japanese and Swedish Product Development / [ed] Bergsjö, Dag, Göteborg: Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology , 2011Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 7.
  Alhifi, Haidar
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Samir, Laith
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Design och konstruktion av släpvagnför tävlingsbilar2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I samband med Transportstyrelsens införande av utökad B-körkortsbehörighet öppnades nya marknader för släpvagnar anpassade för transport av tävlingsbilar, verktyg och reservdelar. Sådana släpvagnar går att införskaffa sig idag på den svenska marknaden, dock är dessa endast anpassade för körkortsbehörigheten BE. Detta projekt utförs på uppdrag av företaget Fredrik Wagner AB, ett företag som designar och konstruerar transportband. Syftet med arbetet var att undersöka och utforska möjligheten för implementering av en ny släpvagnsmodell på den svenska marknaden. Målet med arbetet var att utveckla ett släpvagnskoncept anpassat för utökad B-behörighet, och därefter designa en CAD-modell av konceptet.Information om bilsporten och marknaden samlades in för att definiera och förstå problemet bättre. Därpå utfördes idé- och konceptgenereringsfaser för att hitta lösningar till problemet. Dessa lösningar utvecklades sedan till ett CAD-koncept med hjälp av CAD-programmet Solid Edge.Konstruktionsarbetet begränsades i detta projekt till släpvagnens påbyggnad och dess ingående komponenter. Påbyggnadskonceptet erbjuds i två utföranden, det ena är anpassat för utökad B-behörighet medan det andra är för BE-behörighet. För utökad B-behörighet blev påbyggnadens totala vikt 695 kg medan vikten för BE-behörighet blev 1 005 kg.Släpvagnen är konstruerad för att transportera tävlingsbilar med en vikt på 1 100 kg, det är dock även möjligt att transportera andra bilar med släpvagnen om dessa inte överstiger viktbegränsningen. Eftersom arbetet begränsades till endast påbyggnaden har konstruktionen av ett chassi uteslutits. Chassit kan antigen köpas från någon leverantör eller konstrueras av Fredrik Wagner AB. Hur chassit och påbyggnaden ska monteras ihop är något som utelämnades för vidare arbete.

 • 8. Allvin, M.
  et al.
  Karrbom Gustavsson, Tina
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Industriell ekonomi och organisation (Avd.) (stängd 20130101).
  Zika-Viktorsson, Annika
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Packendorff, Johann
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.).
  Project Overload: A study on work situation in complex industrial organizations2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 9.
  Amann, Daniel
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling. Department of Military Studies, Swedish Defence University.
  Kihlander, Ingrid
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling. KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Produktinnovationsteknik.
  Affordability aspects in the concept generation of defence systems2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cost escalation for fighter aircraft is arguably not sustainable. Pushing frontiers of technology by incremental improvements of traditional platforms has led to an exponential increase in cost. This paper addresses the process of concept generation with the purpose to explore how affordability is managed in that process, in order to identify possible measures to improve the likelihood of generating affordable concepts. This is done by studying two cases of concept generation of future combat air systems. The concepts generated in these two cases are however not curbing the cost escalation and are, with only one notable exception, based on incremental innovation. Nevertheless, the empirical observations offer leads to potentially foster a more innovative and cost conscious concept generation process, indicating avenues for future research.

 • 10.
  Amann, Daniel
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling. Department of Military Studies, Swedish Defence University.
  Kihlander, Ingrid
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Maskinkonstruktion (Avd.). KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling. KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Produktinnovationsteknik.
  Affordability Management And Its Influence On Concept Development2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 11.
  Amann, Daniel
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Kihlander, Ingrid
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Maskinkonstruktion (Avd.). KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling. KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Produktinnovationsteknik.
  DISRUPTIVE INNOVATION BARRIERS: EXPLORING VALUE NETWORK INERTIA IN COMPLEX LOW-VOLUME PRODUCTS2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 12.
  Amann, Daniel
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling. Swedish Defence University, Sweden.
  Kihlander, Ingrid
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  FACILITATING PATH CHANGE: A HISTORICAL SUCCESS STORY OF PRODUCT DEVELOPMENT2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 13.
  Amezcua Hidalgo, Ramon Andres
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Towards Understanding the “User of the Future”2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den snabba teknikutvecklingen driver dagens företag att ständigt söka efter morgondagens lösningar. Som ett resultat av detta söker företag ständigt efter nästa stora möjlighet och spekulerar i möjliga framtider. Inom flera branscher är det lätt att hitta koncept, workshops, hackathons och marknadsföringskampanjer som behandlar framtidens koncept. Med teman med titeln "Framtiden för ..." (vare sig det är medicin, mat, tillverkning, sport etc.) eller "... av framtiden" (vare sig det är bilar, interiörer, hem, transport, näring osv.), försöker företag ombilda produkter och tjänster för en spekulativ framtid. Designpraktik spelar en stor roll i denna utveckling. Men ett specifikt samtidigt globalt fenomen, åldrande population, lyfter upp viktiga begränsningar för användarcentrerad design. Dessa begränsningar resulterar i ohållbar praktik och negativa konnotationer i designlösningar som i sin tur leder till ålderism. Dessutom står användarcentrerade designprocesser inför utmaningen att skapa förslag som är begränsade av vad som kan vara missuppfattningar och fördomar baserade på personlig kunskap. Eftersom dessa förslag är påhittade utifrån nuvarande faktorer, behov och användare, är designen därför kantad av en temporär positionering. Kombinationen av dessa faktorer kan leda till framtidsidéer som kanske inte är tillräckliga eller korrekta varken för en osäker framtid eller de människor som kan delta i den.

  Man kan då fråga sig, när man identifierar nya möjligheter, eller när man utformar nya produkter, vilka egenskaper bör beaktas i produktutvecklingsprocessen som kommer att förbli stabila och kontinuerliga i framtiden? Detta examensarbete undersöker denna utmaning. Resultatet är ett teoretiskt utvecklat ramverk som hjälper designutövare att förstå det sammanhang som människor kan interagera med i framtiden. Baserat på en praktikorienterad designmetod föreslås en Destillationsprocess för transgenerationspraktiker och som resulterar i en enhet av transgenerationspraktiker, som syftar till att förstå sammanhanget där "framtidens användare" kommer att interagera med produkter och tjänster. Genom att studera äldre människors (60-80 år) praktik att äta på restaurang i Tokyo, undersöker det föreslagna ramverket hur långvariga kontextuella element kan hittas genom deltagande designmetoder. Resultatet från det föreslagna ramverket består av material för att stimulera kreativa processer och som kan stödja utvecklare att omformulera hur restauranger kan utformas.

 • 14.
  Anderson, Helén
  et al.
  Jönköping University.
  Lindström, Göran
  Uppsala University.
  Blombäck, Anna
  Jönköping University.
  Dahlin, Peter
  Jönköping University.
  Janhager, Jenny
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Lage Hellman, Jens
  Chalmers.
  Olofsson, Christer
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Olsson, Annika
  Lund University.
  Olsson, Magnus
  Lund University.
  Svengren Holm, Lisbeth
  Lund University.
  Ölundh Sandström, Gunilla
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Skapa kundnärvaro i innovationsprocessen2008Ingår i: Innovationsförmåga / [ed] Annika Olsson, Malmö: Holmbergs i Malmö AB , 2008, s. 40-59Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 15. Andrén, L
  et al.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Sjölander, S
  Opportunistic adaptation in start-up companies2003Ingår i: International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, ISSN 1368-275X, E-ISSN 1741-5098, Vol. 3, nr 5-6, s. 546-562Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 16.
  Aneflouss, Zineb
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  A new business model strategy to improve shared mobility services: A case study on Sweden2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är allmänt känt att världens beroenden av transporter bidrar till många miljöproblem, särskilt i stadsområden. Hållbar mobilitet är en lösning och en viktig dimension i en smart stad. Delade mobilitetstjänster är en del av hållbar mobilitet och dess portfölj har utökats särskilt under det senaste decenniet. Antalet användare är dock fortfarande lågt jämfört med den höga potentialen och innovativa lösningar kan bara lyckas med kombinationen av att öka medvetenheten om medborgarna, stimulera dem och främja deras beteendeförändringar.

  Denna rapport är inriktat på affärsmodellerna för delad mobilitet som en del av konsumtion genom samarbete och identifierar utmaningarna och möjligheterna på den nya marknaden i ett svenskt sammanhang och jämför det med en marockansk.

  Målet är att utforska huvudaktörerna hos de viktigaste marknadsaktörerna och möjliga sätt för förbättringar som möjligen kan ta bilpoolning och bildelning till nästa nivå. Potentialen inom gamification och andra mekanismer för att stimulera frivilliga beteendemässiga förändringar mot gemensamma mobila lösningar undersöks.

  Inledningsvis ger den teoretiska delen en översikt över den delade mobiliteten i allmänhet med sina olika aspekter som framhäver rollen som ny teknik och internet vid utvecklingen av detta koncept.

  Genom en online-undersökning som syftar till att testa kunskapen om konceptet hos de svarande, har faktorer som påverkar deras engagemang och hur saker kan förbättras identifierats.

 • 17.
  Annosi, Maria Carmela
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Brunetta, F.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Boccardelli, P.
  Predicting team collective intention to innovate: An institutional perspective2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Annosi, Maria Carmela
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Brunetta, Federica
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Self-organizing coordination and control approaches: the impact of social interaction processes on self-regulated innovation activities in self-managing teams2017Ingår i: Innovation Management and Computing: Ecosystems and TechnologyIdea Generation and Content Model Processing / [ed] Cyrus Nourcan, Apple Academic Press, 2017, s. 37-75Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The development of social norms, as well as how and under which conditions social norms impact behavior, are determined by the social influence process. By leveraging the influence process we can create and handle change in self-managing teams in order to foster growth and steer team members in a positive direction, away from negative habits. At the same time, if poorly managed the developed social norms can inhibit change, and in the worst case result in conflict and resentment within the team.

  If team members feel part of a group and consider that group membership is relevant for them, they will adapt their behavior to align to the group's norms and standards, which in turn will dictate context-specific attitudes and behaviors that are appropriate for the team.

  This chapter focuses on teams’ social norms, distinguishing between descriptive- (what most others do) and injunctive (what most others approve or disapprove of) norms, investigating important moderators in the relationships between descriptive norms and behaviors, discussing the role of the social environment on the changes to and inculcation of injunctive social norms, and describing how individual team members' attributes refine the susceptibility of individuals to normative influences.

 • 19.
  Annosi, Maria Carmela
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Foss, N.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Brunetta, F.
  Interaction of control systems and stakeholder networks in shaping the identities of self-managed teamsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 20.
  Annosi, Maria Carmela
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Foss, N.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Brunetta, F.
  The interplay between the pre-existing managerial control systems and stakeholder's networks in self-managed team's identities2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 21. Annosi, Maria Carmela
  et al.
  Foss, Nicolai
  Brunetta, Federica
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  The Interaction of Control Systems and Stakeholder Networks in Shaping the Identities of Self-Managed Teams2017Ingår i: Organization Studies, ISSN 0170-8406, E-ISSN 1741-3044, Vol. 38, nr 5, s. 619-645Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Team identity has received little research attention even though an increasing number of firms are moving to team-based organizations and there is evidence that teams form identities. We explore the extent to which team identity can be institutionalized as a central organizing principle of team-based firms. We argue that managerial and stakeholder interventions shape the self-construction of team identity as well as the team's commitment to specific work objectives. We also suggest that team identity becomes isomorphic to organizational identity because of pressures related to: (1) the presence of a dense network of managers and stakeholders, which orients teams towards a focus on certain aspects of the higher-order identity; (2) the use of team routines and regular feedback loops, which force alignment with the organizational identity; and (3) the use of coordinating roles aimed at promoting, ratifying and reinforcing the convergence of identity within the team. We analyse multiple cases from a major multinational corporation in the telecommunications industry, which we examine through the lens of a multi-level model of controls involving the micro, meso and macro organizational levels. We expand and refine the model in the process.

 • 22.
  Annosi, Maria Carmela
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  FOSS, Nicolai J.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Brunetta, Federica
  The interaction of control systems and stakeholder networks in shaping the identities of selfmanaged teams.Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Team identity has received little research attention even though an increasing number of firms are moving to team-based organizations and there is evidence that teams form identities. We explore the extent to which team identity can be institutionalized as a central organizing principle of team-based firms. We argue that managerial and stakeholder interventions shape the self-construction of team identity as well as the team’s commitment to specific work objectives. We also suggest that team identity becomes isomorphic to organizational identity because of pressures related to: 1) the presence of a dense network of managers and stakeholders, which orients teams towards a focus on certain aspects of the higher-order identity; 2) the use of team routines and regular feedback loops, which force alignment with the organizational identity; and 3) the use of coordinating roles aimed at promoting, ratifying, and reinforcing the convergence of identity within the team. We analyze multiple cases from a major multinational corporation in the telecommunications industry, which we examine through the lens of a multi-level model of controls involving the micro, meso, and macro organizational levels. We expand and refine the model in the process.

 • 23.
  Annosi, Maria Carmela
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  FOSS, Nicolai J
  Martini, Antonella
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  A Multilevel Framework for Organizational Learning in Self-Managed Team Organizations: an abductive micro-foundations studyManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Drawing on the social cognitive learning perspective, this study advances a multilevel theory of organizational learning for team-based organizations, which integrates principles of cognition and motivation through team-level self-regulation mechanisms. We highlight and unpack these mechanisms, which have long been treated as black boxes in organizational learning research. We describe them using an empirical case from a multinational company, and we reveal their potential to affect motivation and socio-cognitive functions in self-managing teams. We also clarify the complexity of their relationships through a set of propositions and provide a definition of the team-level self-regulation mechanisms constructs.

 • 24.
  Annosi, Maria Carmela
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Hemphälä, Jens
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Investigating the impact of agile methods on learning and innovation2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 25.
  Annosi, Maria Carmela
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Hemphälä, Jens
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Martini, Antonella
  Peonia, Laura
  The dual control systems of agile teams: exploring knowledge management issues2014Ingår i: IFKAD 2014: 9th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 2014, s. 1907-1931Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - This paper aims to contribute to the exploration of micro-foundations for innovation in autonomous team-based firms. It describes how different types of management control systems influence the innovation performance of teams through an extensive field study of a large scale agile implementation. It reveals the moderating role played by different kinds of managerial control systems and by perceived time pressure on teams in the relationship between a team's absorptive capacity and its innovation performance. Design/methodology/approach - A total of 44 individual semi-structured interviews were used to collect data over three separate data collection stages conducted from August to November 2013. All data were triangulated with the qualitative content analysis results of free comments from 121 people, covering different agile roles in the same organizations as above, and embedded in a survey performed in August 2013. Due to the complexity of the topic and the lack of prior studies investigating the effect of agile implementation on team learning and innovation capabilities, an abductive research approach (Peirce, 1931) was selected as a suitable method. Originality/value - The empirical results indicate that a team's beliefs on the importance of learning strongly influence its self-regulated learning behaviours. They represent the configuration of AC meta-routines underlying the concept of absorptive capacity (Lewin et al., 2011) at the team-level, conducive to teams' exploration activities. Moreover, the antecedents for a team's exploitative and exploratory innovation activities are presented and two types of managerial controls for driving exploitative innovation activities are identified. Additionally, team-level absorptive capacity was analysed, since it is a less explored, but important construct, leading to a team's exploitative product innovation. Practical implications - This study's findings have a number of implications for practice. The results imply that autonomous team-based organizations may be better off not using one single standard control system to manage all their teams. In fact, beyond securing a team's access to knowledge, management needs to provide teams with differentiated means to develop necessary competencies and capacities for understanding, assimilating and using the knowledge they retrieve. In addition, management should influence a team's beliefs by valuing the tasks requiring innovation and transmitting sustainable values to teams through their mission and vision statements.

 • 26.
  Annosi, Maria Carmela
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Khanagha, S.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Breaking the iron cage: A multi-level perspective towards organizational control in post-bureaucratic structure2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 27.
  Annosi, Maria Carmela
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Khanagha, S.
  Volberda, H.
  Self-Regulated Teams, Vicarious Learning, and Innovation: The role of managerial control systems2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 28.
  Annosi, Maria Carmela
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Khanagha, Saeed
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  A Multi-Level Study of Managerial Control Influence on Self-Managed Team Innovativeness2015Ingår i:  Academy of Management conference, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study we investigate organizational control systems as the underpinnings of large organizations’ ability to perform after transition to a flattened and decentralized structure. We consider horizontal social control mechanisms on team level (concertive control induced by high team identification) and vertical bureaucratic managerial control mechanisms on organization level (interactive and diagnostic management control systems), and examine their combined influence on the innovativeness of self-managing product development teams in a large company. We utilize a rich empirical data set including a multilevel multi-source survey of the members of 97 organizational teams, their internal team managers, and their higher-level managers. In contrast to some prior research findings, we find a negative effect of team’s concertive control on team’s innovativeness . In addition, managerial interactive control systems fostering a more prestigious team’s organizational image seem to strengthen the negative effect of concertive control on team’s innovativeness, while in combination with diagnostic control systems, legitimizing current external organizational team’s image, the effect of concertive control becomes positive. Interestingly, our analysis suggests that as team’s concertive control increases, managerial control systems show a converse relationship in such a way that the diagnostic control reduces and the interactive control increases the negative influence of concertive control.

 • 29.
  Annosi, Maria Carmela
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Learning and innovation issues in agile teams: A case study2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to contribute to a more nuanced understanding of thebarriers that an agile/lean research and development (R&D) organization hasto overcome in order to be able to manage and apply knowledge effectively tobalance exploration and exploitation activities. It explores how people working in agile teams create, retain and transfer knowledge through theimplementation of a so-called Agile Scrum methodology. Our main findings arein the form of recommendations about the different innovation strategies firms should pursue. The links to the firm’s environmental conditions (such asorganizational culture, maturity, management practices) should allow thoseresults to be applied to other organizational contexts.We build on our understanding of the effects of agile/lean characteristics onorganizational learning and knowledge creation to propose ways to achievealignment within the firm at the operational level in order to facilitateambidextrous organizational learning through a case study of a software R&Dorganization. Data were collected from a questionnaire and interviews in aniterative process.

 • 30.
  Annosi, Maria Carmela
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Martini, A.
  Peonia, L.
  Agile implementation and organizational knowledge: Is there a problem?: An abductive framework2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 31.
  Annosi, Maria Carmela
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Martini, A.
  Peonia, L.
  Investigating the impact of agile control mechanisms on learning in scrum teams2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 32.
  Annosi, Maria Carmela
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Martini, Antonella
  Appio, F. P.
  Social conduct, learning and innovation: An abductive study of the dark side of agile software development2015Ingår i: Creativity and Innovation Management, ISSN 0963-1690, E-ISSN 1467-8691Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Agile methodologies have been adopted by an increasing number of organizations to improve their responsiveness. However, few studies have empirically analysed the effect of Agile on long-term organizational goals such as learning and innovation. Using an abductive approach, this study examines the relationships between self-regulated teams’ social conduct and their resulting learning and innovation. Results indicate that the perceived time pressure to get the job done greatly impedes team engagement in learning and innovation activities. Time pressure is affected by the various control strategies deriving from the implementation of Agile, which constitute its dark side: concertive, belief, diagnostic and boundary controls.

 • 33.
  Arekrans, Johan
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Ritzén, Sofia
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Laurenti, Rafael
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Sopjani, Liridona
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Analysis of Innovation Management Issues in Barriers to Circular Economy2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The current linear system of extract-produce-consume-dispose poses considerable challenges for achieving sustainability goals and will eventually lead to the depletion of non-renewable natural resources. Circular Economy (CE) is promoted as a possible sustainable way forward. The suggested transition questions society at large and the business-as-usual of existing firms in particular.

  Barriers to CE implementation have become a growing stream of literature across several sectors and relating to different levels of society. However, this emerging stream of research and how it handles issues of management appears not to be helpful to managers and organizations. This study is, therefore, a systematic review of the current state-of art of circular economy barriers where we scrutinize issues related to management. Attention is brought to matters concerning innovation in management, in particular, business model innovation and innovation ecosystems. 

  Our findings suggest that these topics are indeed indicated as important in the CE literature, yet in very diverse ways depending on the studied case. Implications for future studies within CE are drawn, with suggested point of departure in innovation management topics.

 • 34.
  Baid, Vishal
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Seres, Irén
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  Service Design for Internal Sustainable Mobility: Designing Internal Sustainable Mobility Solutions for employees at a Swedish Automotive Industry2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är ett tjänstedesignprojekt som undersöker ämnet hållbar interntransport för anställda inom Scania CV ABs industriområde, i Sverige. Syftet med projektet var att leverera nya idéer för transporttjänster till Scania, eller förbättra befintliga tjänster baserat på användarnas behov och beteenden. Kraven på transportsystemet var tids- och kostnadseffektivitet, samt miljöhållbarhet.

  Idag erbjuds ett interntransportsystem som inte är populärt bland de anställda, vilket betyder att majoriteten väljer deras egen bil för att transportera sig på företagsområdet. Detta har medfört både ett ineffektivt system och en ökad efterfrågan på parkeringsplatser i området.

  En tjänstedesignmetodik valdes för att genomföra projektet. Detta är en användarcentrerad och iterativ metod, som låter undersöka användarnas behov och beteenden för att skapa tjänster baserat på insikter, som upptäcks under processen. Tre iterationer genomfördes, där varje iteration innehöll delarna Utforska, Definiera, Utveckla och Leverera. Varje iteration inleddes med intervjuer för att få nya insikter och en bättre förståelse. Det följdes av en analys och sedan gjordes konceptgenerering eller utveckling av befintligt koncept, vilket resulterade i utvecklade koncept för varje iteration.

  De slutgiltiga koncepten slogs samman i fem konceptgrupper, som kallades Gående, Cyklande, On-demand-tjänst (på begäran), Scania Move Application och Självkörande taxibilar. De slutgiltiga koncepten presenterades i en kronologisk implementeringsplan. En affärsmodell togs också fram genom att använda olika verktyg.

  Slutsatsen av projektet är att ett hållbart transportsystem designades för Scania att implementera i Södertälje. Lösningen uppfyllde alla projektmål. Designriktlinjer och rekommendationer för framtida arbete togs även fram för Scania. Baserat på upptäckterna i detta examensarbete, rekommenderas Scania att fortsätta arbeta på deras hållbara interntransportsystem.

 • 35.
  Bejefalk, Thomas
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling. KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Maskinkonstruktion (Avd.).
  Att konstruera för tillverkning: En arbetsmodell för ett enstyckskonstruerande företag2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SammanfattningDynaMate AB, som är ägare av DynaMate Industrial Services, är ett fristående helägt dotterbolagtill Scania CV AB. Bolaget startade sin verksamhet 1993 och då inledningsvis som enunderhållsavdelning inom och åt Scania. Under första halvåret av 2001 ombolagiserades dockDynaMate AB för att kunna erbjuda produktionsstöd även till andra kunder. Under 2009 bildades såDynaMate Industrial Services AB (DIS), där detta företag idag erbjuder specialkompetens inomautomation, el och mekanik. Med stöd av företagets kompetenser och erfarenhet av produktionsstödlöser de kundens problem från idé till färdig maskin.I Scanias regi har DynaMates uppdrag oftast vilat på enskilda konstruktörer, som då agerat bådeprojektledare, genomförare och slutförare. Som en konsekvens av detta har beslut i många fallendast varit informella och/eller muntliga, där uppdragsdokumentation och eventuellaritningskorrigeringar varit bristfälliga. I samband med att DIS nu, i allt större utsträckning, riktar sigmot andra kunder än Scania, krävs därför större krav på standardiserade arbetssätt med effektivaremetoder för att snabbare kunna angripa och lösa problem.Det primära syftet med detta projekt var att ta fram ett förslag till en standardiserad, enkel ochöverskådlig arbetsmodell för att minska ledtider, produktkomplexitet och underlättakonstruktionsarbetet. Detta för att skapa möjlighet till ökad uppdragsbeläggning på konstruktörerna,samt bättre kvalitetssäkring av produkt gentemot kund.Examensarbetet genomfördes med stöd från litteratur inom aktuellt område, utifrån vilkenintervjufrågor formades. Dessa intervjuer genomfördes med konstruktörer inom DIS avdelning förmekanisk konstruktion samt tillverkande företag.Det sammanställda resultatet visade på flera områden som en konstruktör bör tänka på förenstyckstillverkning. En av de främsta bristerna som påpekades av tillverkning är avsaknad av måtti ritningar. Dessutom förekom åsikter om onödigt fina toleranssättningar, radier och faser. Dessa äralla faktorer som bidrar till ökad ledtid och produktkomplexitet.Det förslag till ny arbetsmodell som presenteras i detta examensarbete är en fasindelad sekventiellmodell, där kund och tillverkning involveras i större utsträckning än idag. Detta för att lättare kunnasäkerställa att tillverkning får korrekt tillverkningsunderlag från konstruktion, samt att produktenuppnår kundens förväntningar. I modellens faser finns dessutom flera riktlinjer som avser vara ettstöd för konstruktören i sitt arbete.

 • 36.
  Bergendahl, Magnus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Collaboration and competition in firm-internal ideation management: Two alternatives – and a third way out2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The passive reliance on ideas to spontaneously emerge within companies is today replaced with more active and continuous ideation management that embraces employees from different functions and knowledge-domains within the company to create and develop ideas. A frequently observed feature in the active management of ideation is the reliance on collaboration and competition mechanisms. These mechanisms use the strength of enabling people to working together towards a shared interest (collaboration) and the power of enabling people to outperform each other in submitting the best idea (competition). The existing research on collaboration and competition in ideation is found inconclusive about their effects as collaboration is stated to both enhance and hamper performance, and as competition is claimed to both drive and reduce performance in ideation. This constitutes a limitation to the management of ideation as it reduces the ability to actively and purposefully guide ideation through a deliberate use of the two mechanisms.

  The aim of this thesis is to investigate collaboration and competition mechanisms in firm-internal ideation.

  A multi-methodological approach has been deployed using three different studies: a multiple case study, a survey, and an experiment. This has allowed for the phenomenon of ideation to be studied using different perspectives and for the individual results to be triangulated. The empirical data has been acquired from both industry and experiments with university students.

  The conducted research has revealed that the inconsistencies on the effects from the two mechanisms are possible to understand and resolve by applying a more detailed level of analysis. When competition is decomposed into components of individual- and group competition, it is found that individual competition drives idea quantity and that it hampers collaboration, whereas group competition instead is found to induce collaboration and to nurture idea quality. This indicates that competition can be used to manage levels of collaboration in ideation, thereby bridging the two mechanisms.

  This thesis further presents that the individual effects from each of the mechanisms are complementary to each other. This implies that the effect from each mechanism is retained when combined with the other mechanisms, and that the combined effect is equal to, or even greater than, the sum of the individual effects. This combined use is found to drive both ideation efficiency and motivation, and is offering management an interesting third alternative, out of the two mechanisms, of how firm-internal ideation can be managed in a more effective and efficient manner.

  An analytical framework is included, presenting the interrelationships between the mechanisms, motivation, ideation behavior and the ideation performance. 

 • 37. Bergendahl, Magnus
  et al.
  Björk, Jennie
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Karlsson, Magnus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Sapucci, Mirco
  Making collaborative ideation work: Challenges and success factors for the use of collaborative ideation tools2012Ingår i: IAMOT 2012, Taiwan, 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 38.
  Bergendahl, Magnus
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Dagnino, Giovanni Battista
  Ferrigno, Giulio
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Coopetition and ideation performance: Observations from two complementary experimentsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 39.
  Bergendahl, Magnus
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Combining collaboration and competition: a key to improved idea management?2014Ingår i: European Journal of International Management, ISSN 1751-6757, E-ISSN 1751-6765, Vol. 8, nr 5, s. 528-547Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Earlier research in the field of idea management has highlighted both collaboration and competition driving ideation. While these two are normally considered opposing and excluding, recent work proposes them to be complements. Previous studies have primarily focused on firm-external communities, and little is known about the joint use of collaboration and competition inside firms. This paper addresses collaborative and competitive mechanisms used in firm-internal idea management. Case studies of three multinational firms active in idea management have been performed. The firms' use of collaboration and competition in firm-internal idea management is analysed, revealing that the two approaches can be combined, and explores how their paradoxical coexistence can be managed. This study underlines the importance of addressing intrinsic motivation and facilitating sharing of knowledge in order to bridge and align collaboration and competition mechanisms. It also highlights issues of rewards and company culture, requiring informed attention from human resources management.

 • 40.
  Bergendahl, Magnus
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling. SCA Hygiene Products, Sweden .
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Creating Ideas for Innovation: Effects of Organizational Distance on Knowledge Creation Processes2015Ingår i: Creativity and Innovation Management, ISSN 0963-1690, E-ISSN 1467-8691, Vol. 24, nr 1, s. 87-101Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Innovation is to a large extent considered a social and communicative process, and input from other individuals potentially improves the generation of novel and valuable ideas also in the early stages of idea creation and development. Both colleagues inside organizations and external parties have frequently been proposed as important sources of information and knowledge within this part of the innovation process. Other contributions addressing social networks and innovation bring into focus the potentially negative effects that certain network structures may have on innovation, pointing to inconsistencies in received theory. In order to address these inconsistencies, an empirical study of ideation in a Swedish multinational firm was performed, taking into account two different knowledge creation processes - combination and in-depth analysis - and their inter-relationships with organizational distance between contributing individuals. Data was collected using a survey and was analysed using regression models. It was found that different levels of organizational distance correlate with different knowledge creation processes. In-depth analysis occurred more often with employees' close colleagues, whereas the combination of existing ideas and information was more frequent in interaction with employees' close colleagues and with external parties. Both these interaction patterns were also found to be positive for the generation of patents, whereas no such relationship could be seen when individuals interacted with colleagues in other departments in the same firm. The findings have implications for theory on cognitive distance, and also suggest that management needs to facilitate different types of collaboration and networking when aiming to facilitate and support ideation, taking into consideration the type of innovation aimed for, as well as its supporting knowledge creation processes.

 • 41.
  Bergendahl, Magnus
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Björk, Jennie
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Ideation High Performers: A Study of Motivational Factors2015Ingår i: Creativity Research Journal, ISSN 1040-0419, E-ISSN 1532-6934, Vol. 27, nr 4Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As innovation today is one of the keys to success for firms, creativity among its employees becomes a key asset and the understanding about what motivates employees in ideation is consequently of high interest. This article addresses differences in motivation among high- and low performers in ideation and contributes to existing theory by enhancing the understanding about what characterizes motivation among ideation high performers. The quantitative analysis used is based on a study performed at a multinational consumer goods company based in Sweden, surveying employees’ performance, motivation and their preferences towards collaboration and competition. Among key findings is the possible combination of collaboration and competition mechanisms as motivating means in firms’ ideation management. 

 • 42.
  Bergendahl, Magnus
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Magnusson, Mats
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Björk, Jennie
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Karlsson, Magnus
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Inducing ideation collaboration through competition?2015Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 43.
  Bergendahl, Margareta
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Combining collaboration and competition in firm-internal ideation management2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 44.
  Berglund, Anders
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Compose or decompose - Resource allocation in engineering design projects2013Ingår i: Proceedings of the 15th International Conference on Engineering and Product Design Education: Design Education - Growing Our Future, EPDE 2013, 2013, s. 362-367Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This is a paper that reviews the planning, execution and reflection of the collaborative writing efforts made by students when composing their final design project reports. Past research has indicated collaborative writing (CW) as one of the most challenging task that could be assigned to student groups [1]. CW is a process that involves project management, including resource allocation and essentially a great portion of writing skill. Whereas numerous engineering design projects highlight the uniqueness and creative aspects brought forward and the process in which this was created - the final piece of the puzzle how the final report was established is a phenomenon that get dimmed. There is dualistic propagation of parallel processes where the 'artifact' constitutes the main design work and where the efforts made to produce a written report relates to the other. A tradition that maybe is obsolete in some places but that has a life of its' own in other domains. The more administrative work involved with compiling a report of 'good enough' character whilst motivating and supporting each other should be balanced against the activities involved in producing the final output/design/prototype. This study is based on interviews and written 'pros and cons' reflections with project participants, project documentation and lecturer's reflections. Early indications show that communication and iterative work processes, allowing cross-checking, validation and confirmation is crucial for engaging greater commitment to the collaborative writing process. Independently of project management style and delegations made; labour intensity and work distribution of activities seem to propagate a skew execution of work. This is especially noticeable when administrative functions are weak amongst project members, which can be a consequence when putting students from various programs/disciplines/schools in a joint exercise of this type. Based on the findings, the paper stipulates a set of preventive coaching tips to guideline collaborative writing efforts and endorsing increased rigor to the final report and its process. Establishing this set of awareness among students would ultimately minimize uncertainties and dilemmas prior to 'entering the boat' - when the ship has sailed so has also its crew and based on how well they master to serve and execute their skills - so will also the trip be remembered - pleasant or horrific - taking them to paradise or hell.

 • 45.
  Berglund, Anders
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Do we facilitate an innovative learning environment?: Student efficacy in two engineering design projects2012Ingår i: Global Journal of Engineering Education, ISSN 1328-3154, Vol. 14, nr 1, s. 27-33Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article investigates student efficacy and motivation to work in relation to three distinct elements of interaction. Rather than rediscovering evaluation, student perceptions determine a project's overall efficiency by individual reflection on the effort made, and form circles of influence and impact on interacting elements. Based on previous research on student efficacy, this study takes a student-centric point of view, where the self-efficacy is grounded in stud ents' intr insic mo tiva tio n for work [1]. The article's principal ide a is to inve stiga te how differe nt elements of interaction cause students' beliefs to shift individually and in groups. A qualitative approach has been used, where the results have been collected through structured questionnaires, with respondents from an extensive engineering design project course. Results show that the internal proximity and joint motivation to work have positive influence together with lecturer/coach presence, informative clarity and valuable input. Reported differences clearly separated the teams with several useful features of course analysis to consider for future work.

 • 46.
  Berglund, Anders
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Innovation in Engineering Design Teams! Opening Pandora’s Box by Enabling Autonomous LearnersIngår i: European Journal of Engineering Education, ISSN 0304-3797, E-ISSN 1469-5898Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper investigates student prerequisites for innovation in education. Engineering design teams have been studied extensively over the last few decades, providing insights in a wide variety of areas. Building on how new knowledge is interpreted and disseminated as part of a design challenge in relatively large design teams involves a process perspective with a concern for project management, collaborative design, creativity and resource allocation. To clarify these issues, two student teams engaged in year-long engineering design Masters level project courses were studied. The case studies highlight activities that contributed to radical new outputs and a total of three patent applications. The importance of outcome-based project learning is frequently cited, but there is little understanding of the factors that spur early-phase innovation. This paper shows that early-phase innovation is strongly encouraged by active learning and forms of testing in the autonomous product development cycle. To increase student autonomy, it will be necessary to increase the extent to which the functionality of existing knowledge is put into practice.

 • 47.
  Berglund, Anders
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Moving Beyond Traditions: Bachelor Thesis Redesign2012Ingår i: International Journal of Quality Assurance in Engineering and Technology Education, ISSN 2155-496X, Vol. 2, nr 1, s. 31-45Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Student learning is built on native ability, prior preparation and experiences but also by the compatibility of his or her learning style and the instructor’s teaching style. Past research (Kolb, 1984; Felder & Silverman, 1988; Baillie & Moore, 2004; Biggs & Tang, 2007; Crawley, Malmqvist, Ostlund, & Brodeur, 2007) indicate mismatches between engineering students’ common learning styles and traditional teaching styles. This paper addresses a transition from a teacher centered approach to a collaborative student centered approach. A longitudinal study of bachelor thesis redesign is described by following the progression in three parallel courses over four consecutive years. Moving beyond the traditional practices of individual thesis writing, a strict individual assignment has been transformed where roughly 50% now originates from collective work efforts. Findings show support to a collective approach when working with bachelor thesis writing as work groups become self-governed, attached with a creative disposition, pursuing functioning knowledge, key generic skills of industrial relevance, and collectively supporting deep level learning.

 • 48.
  Berglund, Anders
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Moving Beyond Traditions: Bachelor Thesis Redesign2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 49.
  Berglund, Anders
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  Proactive Student Learning: Towards Innovation in Engineering EducationArtikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper investigates student prerequisites for innovation in education. It looks at the level of proactivity and autonomy in students taking two full-year engineering design masters-level project courses. This research is rooted in what traditionally is categorized as a problem-based learning course. The paper presents strategies to improve the quality of student learning by shaping learning activities to encourage strong self-discipline and motivation to perform. The case studies address activities that contributed to radical new outputs and a total of three patent applications. Outcome-based project learning is frequently cited across a multitude of studies in the field, but evidence is scarce regarding the characteristics that drive early-phase innovation efforts and maximize students’ level of autonomy. This paper shows that early-phase innovation excels through deep-level learning, where embedded knowledge is applied in and stimulated by peer interactions. Proactive characteristics are apparent in work motivation, time on task and overall performance. Clearly stated learning objectives are critical in curricula design, in combination with open and flexible coaching that nurtures the intrinsic motivation to learn, participate and understand future work roles and processes.

 • 50.
  Berglund, Anders
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Maskinkonstruktion (Inst.), Integrerad produktutveckling.
  The Experiences of an Engineering Design Education Project: The Case of Prototyping the Next Generation Dishwasher Door2008Ingår i: PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL AND KNOWLEDGE MANAGEMENT & ORGANISATIONAL LEARNING / [ed] OSullivan, K, NR READING: ACADEMIC CONFERENCES LTD , 2008, s. 61-69Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Innovation is not a skill that belongs to a single individual that cannot be improved. Instead innovation should be addressed as a social event where the unified working knowledge stands the chance of leveraging regular work activities, enhancing the status quo. The purpose of this paper is to describe how an engineering student project can produce radical new output working in a highly self-regulated project team. The paper investigates how learning objectives, creative activities and team performance is centralized around committed individuals working as one. Using a full year academic graduate course, observational data and participant's reflections has been directed to better understand the relationship between functional knowledge, problem-based learning and creative activities. The findings emphasize that clear stated learning objectives in combination with an open and flexible coaching could have a positive affect on students' motivation to learn, participate and understand future work roles and processes.

1234567 1 - 50 av 380
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf