Endre søk
Begrens søket
1234 1 - 50 of 157
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdi, Nawal
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Englund, Charlotte
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Stöd efter en hjärtinfarkt: - Patientens erfarenheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 2.
  Abdulaahi, Mustaf
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Ottosson, Erik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Livet efter en allogen stamcellstransplantation- ur ett patientperspektiv: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 3.
  Ahmadi, Marsal
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Sjuksköterskors erfarenheter av mötet med patienter med HIV-infektion2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4.
  Al, Ruken
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Modigh, Linnea
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  När livet drastiskt förändras…: - att vara förälder till ett barn med Diabetes Mellitus typ 1 under det första året efter insjuknandet.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 5.
  Albaeus, Alexandra
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Carlstedt, Sofia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Erfarenheter av prediabetes -: ur ett patientperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6.
  Andersson, Josefine
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Holm, Ellen
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Att leva med en stomi: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En stomi är en öppning på magen som avleder avföring eller urin. Att få en stomi kan innebära en stor förändring i personens liv och kan leda till psykosociala problem. Sjuksköterskans roll är att undervisa personer i hanteringen av stomin. Teorin känsla av sammanhang (KASAM) innehåller tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

  Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av att leva med en stomi.

  Metod: Resultatet i denna litteraturöversikt har sammanställts utifrån 15 vetenskapliga artiklar. Tre artiklar med kvantitativ design och 12 artiklar med kvalitativ design. Sökningar av artiklar gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. Artiklarnas kvalité granskades samt analyserades fram till kategorier och subkategorier.

  Resultat: Personer med stomi upplevde att kroppen hade förändrats efter operationen. De upplevde sig mindre attraktiva och minskad sexuell lust. En oro upplevdes över att andra skulle se, höra eller känna lukten av stomin. De kände sig annorlunda och upplevde minskat självförtroende. Utbildning och kommunikation från sjuksköterskan var viktigt för att hjälpa personer att upprätthålla en känsla av kontroll. När personer anpassat sig vid stomin upplevdes inga problem längre.

  Diskussion: En stomi medför en stor livsförändring för personer samt innebär det att lära sig hantera den nya vardagen. Detta kan kopplas till teorin KASAM som handlar om vikten av att få information, att ha ett starkt stödjande nätverk av familj, vänner och sjuksköterskan samt delaktighet i vården.

  Slutsats: Sjuksköterskan ska sträva efter att få personen att acceptera sin nya kroppsbild. Det behövs därmed vidare forskning inom ämnet för att utöka sjuksköterskans kunskaper.

 • 7.
  Andersson, Kajsa
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Smith, Clara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Livet med stomi- En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 8.
  Andersson, Linda
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Zakrisson, Julia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Den äldre personens hantering av ensamhet efter förlust av partner- En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 9.
  Andersson, Nancy
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Thang Nget, Van Boi Par
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Jag är alltid rädd för den dag mitt barn slutar kämpa mot cancern- En litteraturöversikt ur ett föräldraperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 10.
  Andersson, Robin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Neuman, Isabelle
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Tiden efter hjärtinfarkt - personers upplevelser2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtinfarkt är en utbredd sjukdom som drabbar ett stort antal människor varjeår. Ett stort lidande infinner sig ofta hos personer som drabbas och skrämmer många i denakuta fasen. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa personers upplevelser ivardagen efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. Metod: Totalt 15 artiklar från databasernaCINAHL och PubMed inkluderades i litteraturöversikten varav 12 artiklar av kvalitativdesign och tre av kvantitativ design. Resultat: Tre kategorier skapades efter analys avartiklarna med kvalitativ design; känslomässig påverkan, fysiska aspekter och behov av stöd. Dekvantitativa artiklarna analyserades och skapade tillsammans kategorierna; begränsningar ivardagen och i vården och PTSD efter hjärtinfarkt. Diskussion: Personers upplevelser ivardagen efter hjärtinfarkt kantades av mycket som kunde kopplas till Erikssons teori omlidande. Lidandet berodde i grunden på den fysiska och känslomässiga påverkan somuppstått efter hjärtinfarkten, men även på att sjukvårdens arbete inte fullföljdes på ettkorrekt sätt. Därför borde vården vara personcentrerad och ges enligt den enskildaindividens specifika behov. Slutsats: Personer som drabbades av hjärtinfarkt hade ett ökatbehov av stöd från vårdpersonalen men också av andra personer i samma situation. Attgenom ökad förståelse för dessa upplevda känslor bör vården se till vilket stöd som finns inuläget och att detta förbättras.

 • 11.
  Anrep, Lilly
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Sundelin, Sigmund
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Att vårda patienter med HIV eller AIDS: Sjuksköterskors upplevelser2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: HIV är en virussjukdom som systemiskt aktiverar immunsystemet. Viruset är blodburet och smittar genom olika typer av kontakt med blod. HIV-smittade personer har en högre förekomst av somatiska sjukdomar jämfört med den generella befolkningen och lider ofta av psykisk ohälsa såsom depression och ångest. Stigmatisering kring HIV förekommer i såväl allmänheten som inom sjukvården. Sjuksköterskor som vårdar patienter med HIV behöver besitta en rad kärnkompetenser för att kunna ge en god omvårdnad och även kunna stötta patienten psykiskt, socialt och andligt.

  Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till patienter med HIV eller AIDS.

  Metod: Litteraturstudie med kvalitativ design som grundades på arton vetenskapliga artiklar. Kvalitetsgranskning skedde enligt SBU (2014). Kvalitativ innehållsanalys genomfördes enligt Graneheim och Lundman (2004).

  Resultat: Analysen resulterade i sex kategorier; Vikten av patientrelationen, Ansvarstagande, Resursbrist, Sjuksköterskans roll och arbetsuppgifter, Samarbete med ledning och kollegor samt Kunskap och kompetens, med tillhörande subkategorier. Det framkom att sjuksköterskor upplever att goda relationer till patienter, gott samarbete med kollegor och ledning, tid, resurser, kunskap, kompetens, tydliga riktlinjer och en tydlig rollbeskrivning är viktigt, dock saknades dessa förutsättningar i många fall.

  Diskussion: Resultatet diskuterades mot Joyce Travelbees interaktionsteori (1971) samt mot vetenskapliga artiklar som stärker det som framkommit i resultatet.

  Slutsats: Sjuksköterskor strävar efter att ge en omvårdnad och skapa patientrelationer av god kvalité, men de upplever ett flertal hinder för att alltid åstadkomma detta. Denna studie bidrar till att belysa viktiga faktorer för god omvårdnad samt vilka områden som bör fokuseras på vid vidare forskning.

 • 12.
  Arvén Eriksson, Felizia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Eriksson, Joanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  HBTQ-personers lidande i vårdmöten: Vårdlidandets karaktär och konsekvenser för omvårdnaden2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I arbetets bakgrund definieras HBTQ-begrepp och HBTQ-personers rättigheter inom hälso- och sjukvården i Sverige tas upp. Goffmans teori om stigma visar på hur HBTQ-personer utsätts för stigmatisering som en minoritetsgrupp. Meyers modell för minoritetsstress visar att HBTQ-personer har en minoritetsidentitet som kan leda till minoritetsstressprocesser. Arbetet har en teoretisk anknytning i form av Katie Eriksson teoriom lidande.

  Syfte: Syftet var att belysa HBTQ-personers vårdlidande relaterat till bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal.

  Metod: Designen för arbetet var en litteraturöversikt som inkluderade studier medkvalitativ, kvantitativ och mixad metod. Studierna skulle fokusera på patienters upplevelser i vårdmöten och populationen skulle vara HBTQ-personer. Litteratursökningen utfördes i tre databaser. Analys av kvantitativt resultat utfördes enligt en modell av Friberg medans det kvalitativa resultatet analyserades enligt Graneheim och Lundmans modell för kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Det kvantitativa resultatet påvisade olika nivåer av negativa upplevelser beroendepå individuella faktorer, ett flertal påverkande faktorer samt konsekvenser. Det kvalitativa resultatet visade att vårdpersonalens bemötande, attityder och kompetens hade stor påverkan på vårdupplevelsen. HBTQ-personer utsattes för ett flertal negativa upplevelser som ledde till konsekvenser för omvårdnaden. Resultatet visade också på brister i vården av HBTQ-personer.

  Diskussion: Arbetets design hade både för- och nackdelar. Katie Erikssons teori om lidande ansågs vara passande för arbetet utifrån HBTQ-personers risk för sämre omvårdnad och bemötande. Utöver demografiska faktorer utsattes HBTQ-personer för olika nivåer av vårdlidande beroende på könsidentitet och sexuell läggning.

  Slutsats: HBTQ-personer utsätts för onödigt lidande i vårdmöten. För att möta HBTQ-personers behov är det viktigt med adekvat utbildning för vårdpersonal.

 • 13.
  Asklöf, Emmy
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Bodin, Sara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Att leva med fibromyalgi: - En litteraturöversikt med fokus på upplevelser och behov2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fibromyalgi är ett syndrom som karakteriseras av smärta. Många accepterar inte syndromet som ett somatiskt syndrom eftersom det inte objektivt går att diagnostisera. Att som sjuksköterska inneha god kunskap i möten med personer som har fibromyalgi är grundläggande för god vård där lidande kan lindras. Syfte: Att belysa personers upplevelser av att leva med fibromyalgi samt deras behov. Metod: Arbetet genomfördes som en litteraturöversikt och 17 kvalitativa artiklar inkluderades från sökningar i databaserna PubMed och CINAHL. Resultat: Osäkerhet kring relationer kunde ses, där personer med fibromyalgi ofta upplevde sig vara missförstådda. Mentala och fysiska förändringar var frustrerande och kunde resultera i förlust av identitet, förändrat vardags- och arbetsliv samt framtidsoro. Hantering av att leva med fibromyalgi visade på diverse vardagsstrategier, rädsla inför medicinering, samt att det var viktigt att försöka förstå sin diagnos. Diskussion: Att som sjuksköterska ha förståelse för hur personer med fibromyalgi upplever livet kan göra att vårdmöten underlättas. Det här arbetet belyser dessa upplevelser, och därmed kan arbetet användas som stöd för sjuksköterskor i möten med personer som har fibromyalgi. Slutsats: För att möjligen underlätta personens upplevelse av att leva med fibromyalgi samt förbättra vårdarbetet skulle en utökning av forskning uppskattas gällande olika behov som kan uppstå vid fibromyalgi. En utökning skulle även vara bra gällande mäns upplevelser samt botande behandling.

 • 14.
  Athanasiadis,, Simella
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Jonsson, Linnea
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Konsten att ge: En litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelser av att vårda personer ilivets slutskede inom hemsjukvården.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ hemsjukvård är vård som ges när patienten lider av en livsförkortandesjukdom. I denna vård är det viktigt att tillgodose alla de behov som patienten har, fysiska,psykiska, sociala och existentiella. När denna vård kan bedrivas i hemmet skapas en bättrelivskvalitet hos patienten och närstående. Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelser avatt vårda personer i livets slutskede inom hemsjukvården. Metod: En litteraturöversikt hargenomförts baserad på 13 vetenskapliga artiklar som har kvalitetsgranskats och analyserats.Resultat: De tre teman som genom analysen framkom var Att återkommande uppleva lidandeoch död, Sjuksköterskans upplevelse av att möta närstående och relationens effekt på lidandet ochVårdorganisationens inverkan på lidande. Faktorer som påverkade deras upplevelser var främstnärstående, tidsbrist, bristande samarbete och när patienten avled. Diskussion: Samtligahuvudfynd från inkluderade studier går även att identifiera i tidigare forskning ochlitteratur. Att finna strategier för att hantera upprepade dödsfall är en lärande process. Entydlig kommunikation där alla parter blir hörda och ett samarbete där alla gör sin del, visadesig vara en återkommande faktor som bidrog till ett bättre mående hos sjuksköterskorna.Slutsats: Tid till reflektion, utrymme till relationsbyggande åtgärder och samarbete mellanalla inblandade parter skapar möjlighet att minska lidandet hos sjuksköterskan vilket i sintur leder till minskat lidande hos patienten och dess närstående.

 • 15.
  Audulv, Åsa
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Ghahari, Setareh
  Queen’s University.
  Kephart, George
  Dalhousie University.
  Warner, Grace
  Dalhousie University.
  Packer, Tanya
  Dalhousie University; Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands.
  The Taxonomy of Everyday Self-management Strategies (TEDSS): A framework derived from the literature and refined using empirical data2019Inngår i: Patient Education and Counseling, ISSN 0738-3991, E-ISSN 1873-5134, Vol. 102, nr 2, s. 367-375Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: To extend our understanding of self-management by using original data and a recent concept analysis to propose a unifying framework for self-management strategies.

  Methods: Longitudinal interview data with 117 people with neurological conditions were used to test a preliminary framework derived from the literature. Statements from the interviews were sorted according to the predefined categories of the preliminary framework to investigate the fit between the framework and the qualitative data. Data on frequencies of strategies complemented the qualitative analysis.

  Results: The Taxonomy of Every Day Self-management Strategies (TEDSS) Framework includes five Goal-oriented Domains (Internal, Social Interaction, Activities, Health Behaviour and Disease Controlling), and two additional Support-oriented Domains (Process and Resource). The Support-oriented Domain strategies (such as information seeking and health navigation) are not, in and of themselves, goal focused. Instead, they underlie and support the Goal-oriented Domain strategies. Together, the seven domains create a comprehensive and unified framework for understanding how people with neurological conditions self-manage all aspects of everyday life.

  Conclusions: The resulting TEDSS Framework provides a taxonomy that has potential to resolve conceptual confusion within the field of self-management science.

  Practice Implications: The TEDSS Framework may help to guide health service delivery and research.

 • 16.
  Axelsson, Inge
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad. Östersund Hosp, Östersund.
  Bone maturation cannot be used to estimate chronological age in asylum-seeking adolescents2019Inngår i: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 108, nr 4, s. 590-592Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 17.
  Axelsson, Inge
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad. Östersunds sjukhus.
  COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn och ungdomar2020Inngår i: Internetmedicin, artikkel-id 9368Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 18.
  Axelsson, Inge
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad. Östersund Hosp, Östersund.
  Naumburg, Estelle
  Umeå Univ, Umeå.
  Prietsch, Silvio O. M.
  Fed Univ Rio Grande, Rio Grande, RS, Brazil.
  Zhang, Linjie
  Fed Univ Rio Grande, Rio Grande, RS, Brazil.
  Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma: effects of different drugs and delivery devices on growth (review)2019Inngår i: Cochrane Database of Systematic Reviews, ISSN 1469-493X, E-ISSN 1469-493X, nr 6, artikkel-id CD010126Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background Inhaled corticosteroids (ICS) are the most effective treatment for children with persistent asthma. Although treatment with ICS is generally considered to be safe in children, the potential adverse effects of these drugs on growth remains a matter of concern for parents and physicians. Objectives To assess the impact of different inhaled corticosteroid drugs and delivery devices on the linear growth of children with persistent asthma. Search methods We searched the Cochrane Airways Trials Register, which is derived from systematic searches of bibliographic databases including CENTRAL, MEDLINE, Embase, CINAHL, AMED and PsycINFO. We handsearched respiratory journals and meeting abstracts. We also conducted a search of ClinicalTrials. gov and manufacturers' clinical trial databases, or contacted the manufacturer, to search for potential relevant unpublished studies. The literature search was initially conducted in September 2014, and updated in November 2015, September 2018, and April 2019. Selection criteria We selected parallel-group randomized controlled trials of at least three months' duration. To be included, trials had to compare linear growth between different inhaled corticosteroid molecules at equivalent doses, delivered by the same type of device, or between different devices used to deliver the same inhaled corticosteroid molecule at the same dose, in children up to 18 years of age with persistent asthma. Data collection and analysis At least two review authors independently selected studies and assessed risk of bias in included studies. The data were extracted by one author and checked by another. The primary outcome was linear growth velocity. We conducted meta-analyses using Review Manager 5.3 software. We used mean differences (MDs) and 95% confidence intervals (CIs) as the metrics for treatment effects, and the random-effects model for meta-analyses. We did not perform planned subgroup analyses due to there being too few included trials. Main results We included six randomized trials involving 1199 children aged from 4 to 12 years (per-protocol population: 1008), with mild-to-moderate persistent asthma. Two trials were from single hospitals, and the remaining four trials were multicentre studies. The duration of trials varied from six to 20 months. One trial with 23 participants compared fluticasone with beclomethasone, and showed that fluticasone given at an equivalent dose was associated with a significant greater linear growth velocity (MD 0.81 cm/year, 95% CI 0.46 to 1.16, low certainty evidence). Three trials compared fluticasone with budesonide. Fluticasone given at an equivalent dose had a less suppressive effect than budesonide on growth, as measured by change in height over a period from 20 weeks to 12 months (MD 0.97 cm, 95% CI 0.62 to 1.32; 2 trials, 359 participants; moderate certainty evidence). However, we observed no significant difference in linear growth velocity between fluticasone and budesonide at equivalent doses (MD 0.39 cm/year, 95% CI -0.94 to 1.73; 2 trials, 236 participants; very low certainty evidence). Two trials compared inhalation devices. One trial with 212 participants revealed a comparable linear growth velocity between beclomethasone administered via hydrofluoroalkane-metered dose inhaler (HFA-MDI) and beclomethasone administered via chlorofluorocarbon- metered dose inhaler (CFC-MDI) at an equivalent dose (MD-0.44 cm/year, 95% CI -1.00 to 0.12; low certainty evidence). Another trial with 229 participants showed a small but statistically significant greater increase in height over a period of six months in favour of budesonide via Easyhaler, compared to budesonide given at the same dose via Turbuhaler (MD 0.37 cm, 95% CI 0.12 to 0.62; low certainty evidence). Authors' conclusions This review suggests that the drug molecule and delivery device may impact the effect size of ICS on growth in children with persistent asthma. Fluticasone at an equivalent dose seems to inhibit growth less than beclomethasone and budesonide. Easyhaler is likely to have less adverse effect on growth than Turbuhaler when used for delivery of budesonide. However, the evidence from this systematic review of head-to-head trials is not certain enough to inform the selection of inhaled corticosteroid or inhalation device for the treatment of children with persistent asthma. Further studies are needed, and pragmatic trials and real-life observational studies seem more attractive and feasible.

 • 19.
  Axelsson, Inge
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad. Östersunds sjukhus.
  Naumburg, Estelle
  Umeå universitet.
  Prietsch, Sílvio O. M.
  Federal University of Rio Grande, Rio Grande, Brazil.
  Zhang, Linjie
  Federal University of Rio Grande, Rio Grande, Brazil.
  Effects of inhaled corticosteroids on growth in children with persistent asthma: Impact of drug molecules and delivery devices – An overview of Cochrane reviews2019Inngår i: Paediatric Respiratory Reviews, ISSN 1526-0542, E-ISSN 1526-0550, Vol. 32, s. 28-29Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 20.
  Axling, Alice
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Ekman, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  IDENTIFIERA OCH STÖDJA VÅLDSUTSATTAKVINNOR I VÅRDEN: - Sjuksköterskans roll2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt problem som kraftigt påverkar kvinnans hälsa.Hälso- och sjukvården är ofta den enda myndighet som kvinnorna kommer ikontakt med. Vilket bidrar till att sjuksköterskan besitter en central roll i attidentifiera och stödja våldsutsatta kvinnor.Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans identifikation och stöd till denvåldsutsatta kvinnan.Metod: En litteraturöversikt utfördes. Artiklarna valdes utifrån litteraturöversiktenssyfte, artiklarna analyserades systematiskt. I resultatet inkluderades 19artiklar, 10 med kvantitativansats och nio i kvalitativutformning.Resultat: Resultatet utmynnade i flera faktorer som är gynnsamma för identifikation, såsom ett gott bemötande, att sjuksköterskan erhållit utbildning inomvåldsutsatthet. Men även hur sjuksköterskan kan arbeta för att identifiera ochstödja våldsoffer. Faktorer som hindrar identifikation var organisatoriskahinder, negativa attityder samt kunskapsbrist.Diskussion: Sjuksköterskans attityder, bemötande, kunskapsnivå och andraorganisatoriska hinder kan bidra till ”caring” och ”uncaring”. Dessa faktorerkommer att påverka identifikation och stöd av våldsutsatta kvinnor.Sjuksköterskan behöver vara medveten om sin roll i mötet med kvinnor somutsätts för våld för att uppnå omvårdnad av kvalité.Slutsats: Utbildning inom våldsutsatthet bör erbjudas för att minska barriärer somhindrar identifikation. Verksamheter och organisationer behöver tydligariktlinjer och rutiner för handläggning av våldsoffer.

 • 21.
  Beqiri, Albulena
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Pettersson, Sofia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Samtalsstöd till patienter med hjärtkärlsjukdom ochkroniskt obstruktiv lungsjukdom2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och hjärtkärlsjukdom har en högprevalens i samhället. De orsakas bland annat av ohälsosamma livsstilsfaktorer och därförhar patientens fortsatta levnadssätt en betydelse för sjukdomsförloppen. Sjuksköterskans rollför dessa patientgrupper är viktig för att främja ett hälsosamt levnadssätt. Denkommunikativa omvårdnaden utgör en betydande effekt för patientens förmåga att adapterasunda levnadsvanor. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva omsjuksköterskan genom kommunikation, motiverande samtal (MI) och coachande samtal kanpåverka hälsobeteenden och välbefinnande hos patienter med KOL och hjärtkärlsjukdom.Metod: En litteraturöversikt med 12 vetenskapliga artiklar bestående av kvalitativ,kvantitativ samt mixad forskningsdesign. Resultat: Tre kategorier framkom:”kommunikation, MI och coachande samtal genererar en ökad kunskap till patienten”, ”attavsätta tid är en hjälpande hand” samt ”motivation och vilja till att göra bättre ifrån sig”.Dessa samtalsmetoder gav patienten mer kunskap om sin sjukdom vilket resulterade i ökaderesurser för att förbättra hälsobeteenden. Sjuksköterskans engagemang för patienten undersamtalen gav patienten ett ökat välbefinnande då denne känner sig sedd. Diskussion:Kontinuitet i samtalen med sjuksköterskan var en bidragande faktor för att få en ökadmotivation till att förbättra dåliga levnadsvanor. Individanpassad information och strategierkunde öka patientens engagemang för att vilja göra bättre ifrån sig. Slutsats: Att tillämpakommunikation, MI och coachande samtal var effektiva tillvägagångssätt för sjuksköterskanför att uppnå positiva beteendeförändringar gällande patienters levnadsvanor samt för attfrämja ett gott hälsotillstånd och välbefinnande.

 • 22.
  Björk, Annette
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Rönngren, Ylva
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Hellzén, Ove
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Wall, Erika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Being embraced in a meaningful context - a nurse-led lifestyle intervention for adult persons with ADHDManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 23.
  Björk, Annette
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Rönngren, Ylva
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Vinberg, Stig
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Hellzén, Ove
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Wall, Erika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Olofsson, Niclas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  A nurse-led lifestyle intervention for adult persons with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in SwedenInngår i: Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 24.
  Björk, Sandra
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Wästerhed, Jenny
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Sjuksköterskors upplevelser av hjärt- och lungräddning prehospitalt: En kvalitativ intervjustudie med fokus på teamarbete och kommunikation2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 25.
  Björnfot, Isabelle
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Jonasson, Evamarie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  När ett barn är döende: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie om specialistsjuksköterskor som vårdar barn i livets slutskede2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När ett barn är i livets slutskede är det många som blir känslomässigt påverkade. Inte minst barnsjuksköterskan som vårdar barnet och dess familj. Barnsjuksköterskan får känslor och erfarenheter som behöver hanteras. Syfte: Var att belysa barnsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i livets slutskede. Metod: En kvalitativ induktiv design användes där semistrukturerade intervjuer genomfördes med barnsjuksköterskor. Resultatet analyserades enligt innehållsanalys. Resultat: Barnsjuksköterskornas relation med barnet och familjen hade stor inverkan på hur vårdandet kunde bli och vilka känslor som uppstod. Deras erfarenheter var att arbetssituationen påverkar och påverkas. Känslor, både svåra och fina, beskrevs uppstå hos barnsjuksköterskorna. Slutsats: Att vårda barn i livets slutskede är komplext. Verktyg behöver arbetas fram för att hjälpa barnsjuksköterskor att hantera de känslor som uppstår.

 • 26.
  Blom, Pernilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Önskan att bli seddPatienters upplevelse av bemötandet på en akutmottagning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 27.
  Bohlin, Tomas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Paananen, Fredrik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Patienter med bröstsmärtor:: Upplevelser i det akuta skedet.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 28.
  Brandtehagen, Marie-Therese
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Persson, Jaana
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Attityder gentemot personer med schizofreni och faktorer som påverkar dessa: – En litteraturöversikt om sjuksköterskor inom den somatiska vården2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många patienter med schizofreni dör i förtid på grund av fysiska sjukdomar. Utebliven sjukdomsinsikt, stigmatisering, lägre deltagande vid preventiv screening, samt brister i vårdgivares attityder ansågs vara påverkande faktorer som kunde leda till försenade diagnoser och i slutändan en försämrad prognos. Syfte: Att belysa sjuksköterskors attityder och bemötande samt faktorer som påverkar dessa gentemot personer med schizofreni inom den somatiska vården. Metod: En litteraturstudie som grundades på tolv kvantitativa studier utifrån sökningar som gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsychInfo. Resultat: Sjuksköterskorna hade överlag en mer positiv än negativ syn på personer med schizofreni, men hade även fördomar och ett behov av socialt avstånd till dessa. Sjuksköterskors kunskaper om patientgruppen var låg. Diskussion: Högre utbildning och personlig kontakt med patientgruppen kunde ha ett samband med positiva attityder, medan mer kunskap inte syntes ha samma effekt. Slutsats: Sjuksköterskor behöver mer utbildning och en större medvetenhet om de egna attityderna. Det finns även ett behov av fler studier inom området.

 • 29.
  Carlsson, Emelie
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Vasarainen, Linnea
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Erfarenheter av egenvård vid kronisk smärta ur ett personcentrerat perspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många personer i dagens samhälle lever med kronisk smärta. Det bidrar till ett lidande för personen och en försämrad livskvalité. Egenvårdsinterventioner hjälper till att hantera den kroniska smärtan. Personcentrerad vård är viktigt för hanteringen av den kroniska smärtan och utgår från personens förutsättningar och önskemål och därmed reducerar det smärtan.

  Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av egenvård vid kronisk smärta.

  Metod: Designen var en litteraturöversikt och 14 kvalitativa originalartiklar och en mixad metod inkluderades till resultatet. CINAHL och Pubmed användes som databaser till sökningarna efter de vetenskapliga artiklarna. Artiklarna kvalitetsgranskades och sedan analyseras enligt Graneheim och Lundman (2004).

  Resultat: Efter analys framkom två subkategorier och fyra kategorier som passade mot syftet. Kategorierna var: Upplevelser i samband med egenvårdsinterventioner, upplevelser av stöd, upplevelser av utmaningar i samband med egenvård och upplevelser av förhållningssätt till egenvård. Subkategorierna var: upplevelser av stöd till egenvård från sjuksköterskan och upplevelser av stöd från omgivningen.

  Diskussion: Att leva med kronisk smärta leder till att personerna utvecklar en bred kunskap för att hantera sin egenvård. God kommunikation mellan sjuksköterskan och personen stärkte egenvården. Acceptans leder till en bättre livssituation för personerna.

  Slutsats: En stor del av befolkningen lever med kronisk smärta och använder sig utav av egenvårdsinterventioner. Av sjuksköterskan krävs det att mer utbildningar och information kring egenvård till personerna för att hantera sin situation. Fortsatt forskning behövs för att följa med i utvecklingen.

 • 30.
  Carlsund, Åsa
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Söderberg, Siv
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Living With Type 1 Diabetes As Experienced By Young Adults2019Inngår i: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 6, nr 2, s. 418-425Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background. A person’s long-term illness influences many aspects of daily living, for the person affected as well as the family. Living with Type 1 Diabetes in young adulthood raises numerous challenges and concerns.

  Design. This study has a qualitative design.

  Methods. Semi-structured interviews were performed with 12 young adults living with Type 1 Diabetes. The interviews were analysed using qualitative content analysis.

  Results. The analysis revealed contradictory ways of handling the illness, as is illuminated in four categories: Handling the situation, dealing with others, lack motivation and relation to healthcare. Daily life for young adults with Type 1 Diabetes is filled with demanding tasks such as self-administration of insulin, blood glucose tests, and monitoring carb intake to manage blood glucose levels.

 • 31.
  Cortes Rico, Mathias
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Nilsson, Frejdon
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård fokuserar på att förbättra livskvaliteten för anhörig och närstående, som står inför livshotande sjukdom. Stöd skall erbjudas under och efter bortgången. Närstående kan utgöras av vänner, maka, make eller andra viktiga personer i den anhörigas liv.

  Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet.

  Metod: En litteraturöversikt innehållande 14 vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ och mixad studiedesign. Studiernas resultat analyserades utifrån en manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Databassökningar genomfördes i CINAHL och PubMed.

  Resultat: Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet kunde innebära positiva och negativa aspekter, närståendes livssituation förändrades och ansågs stundvis svår. En god relation med sjukvården skapade lugn och trygghet medan en dålig relation resulterade i frustration, osäkerhet och hjälplöshet. Tiden efter den anhörigas bortgång kunde se olika ut beroende på hur väl förberedda närstående var. Trots negativa upplevelser såg närstående tillbaka på tiden med stolthet och glädje över att spendera den sista tiden med sin anhöriga.

  Diskussion: Sjuksköterskan bör sträva efter att upprätta en god relation med närstående. Genom interventioner med individer i liknande situation kan negativa isoleringsmönster antas brytas. Tröst kan förmedlas genom familj, vänner och sjukvårdspersonal. Samtalen kunde underlätta att sätta ord på känslor.

  Slutsats: Då sjuksköterskan agerar lyssnande, bekräftande och icke dömande skapas förutsättning för en god relation. Sjuksköterskeutbildning på grundnivå bör i större omfattning fokusera på relationsskapande och kommunikation, för att möta anhöriga och närstående i livets slutskede.

 • 32.
  Dahlin, Jennie
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Van Munster, Thijs
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Självskattad livskvalitet hos vuxna personer med medfödda hjärtmissbildningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 33.
  Dahllund, Sonja
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Malker, Therese
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Anhörigas upplevelser av palliativ vård i livets slut på äldreboende: – En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  2015 avled cirka 16 000 personer på äldreboende, många hade anhöriga hos sig den sista tiden i livet. Tidigare forskning har inte kunnat påvisa bästa sättet att ge anhöriga stöd.Syftet med denna litteraturstudie var att belysa anhörigas upplevelser av palliativ vård i livets slut på äldreboende.Resultatet grundades på 13 vetenskapliga originalartiklar av kvalitativ- och mixad design, från länder med hög kvalitet på palliativ vård. Dessa analyserades induktivt och presenterades i tre huvudkategorier: Förståelse för vad som händer i livets slut, att vilja vara delaktig och klara av att hantera situationen. Anhöriga vill få information, ha regelbundna samtal, delta i omvårdnad och beslutsfattande, har ett behov av kontroll och dela på ansvaret samt önskar bli sedda.När anhöriga inte fick information och delta i vården blev situationen inte hanterbar. Detta ledde till svårigheter att släppa kontrollen vilket skapade missnöje. Sjuksköterskor behöver mer kunskap för att kommunicera och informera, så anhöriga känner sig delaktiga i vården i livets slutskede och får en hög känsla av sammanhang.

 • 34.
  Danielson, Ella
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Melin-Johansson, Christina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Modanloo, Mahnaz
  Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
  Adherence to treatment in patients with chronic diseases: From alertness to persistence2019Inngår i: International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, ISSN 2322-2476, Vol. 7, nr 4, s. 248-257Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Adherence to treatment is a process that begins with alertness about the disease and has to end with staying in treatment. It is a concern to all health care disciplines. The aim of this study was to explore the experience of adherence to treatment patients with chronic diseases. Methods: This qualitative study was conducted during a period of 6 months in Golestan province in Iran in 2017. In-depth semi-structured interviews were done with a purposive sample of 15 patients with chronic disease (i.e. Chronic renal failure (CRF), Hypertension (HTN), Multiple sclerosis (MS) and Diabetes). Data were analyzed using qualitative content analysis in MAXQDA Software. Results: The analysis of the data in this study led to the development of ten subthemes and four themes emerged as follows: motivation, cohesion, commitment and empowerment which are necessary components for adherence to treatment in patients. “Moving from alertness to persistence” emerged as the main theme. Conclusion: The findings of the study offer helpful insights into the concept of adherence to treatment and its components for health care providers, which can be used to develop the best possible care plan and may help health care providers to support the patients to have an active role for following treatment rather than just doing it. 

 • 35.
  Devik, S.A.
  et al.
  Centre for Care Research Mid-Norway, Norway; Nord University, Norway.
  Enmarker, Ingela
  Högskolan i Gävle.
  Hellzén, Ove
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Nurses’ experiences of compassion when giving palliative care at home2020Inngår i: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 27, nr 1, s. 194-205Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Compassion is seen as a core professional value in nursing and as essential in the effort of relieving suffering and promoting well-being in palliative care patients. Despite the advances in modern healthcare systems, there is a growing clinical and scientific concern that the value of compassion in palliative care is being less emphasised. Objective: This study aimed to explore nurses’ experiences of compassion when caring for palliative patients in home nursing care. Design and participants: A secondary qualitative analysis inspired by hermeneutic circling was performed on narrative interviews with 10 registered nurses recruited from municipal home nursing care facilities in Mid-Norway. Ethical considerations: The Norwegian Social Science Data Services granted permission for the study (No. 34299) and the re-use of the data. Findings: The compassionate experience was illuminated by one overarching theme: valuing caring interactions as positive, negative or neutral, which entailed three themes: (1) perceiving the patient’s plea, (2) interpreting feelings and (3) reasoning about accountability and action, with subsequent subthemes. Discussion: In contrast to most studies on compassion, our results highlight that a lack of compassion entails experiences of both negative and neutral content. Conclusion: The phenomenon of neutral caring interactions and lack of compassion demands further explorations from both a patient – and a nurse perspective.

 • 36.
  Dumky-Boström, Mikael
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Lekaregård Pettersson, Viktor
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Livskvalitet hos patienter med Implanterbar defibrillator: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 37.
  Edvinsson Sjökvist, Ida
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Jonsson, Tina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Föräldrar till ´sjukt söta´ barn och ungdomar-En litteraturöversikt om diabetes typ 12019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 38.
  Eivergård, Kristina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad. Ersta Sköndal .
  Enmarker, Ingela
  Högskolan i Gävle.
  Livholts, Mona
  Linköpings Universitet.
  Aléx, Lena
  Umeå Universitet.
  Hellzén, Ove
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  The Importance of Being Acceptable: Psychiatric Staffs’ Talk about Women Patients in Forensic Care2019Inngår i: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 40, nr 2, s. 124-132Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Currently, women comprise about ten percent of those sentenced to psychiatric forensic clinics in Sweden. Those who are sentenced to forensic care because of offending and violent behaviour have already taken a step away from the usually expected female behaviour. On the other hand, there are many women in forensic care who have not committed crimes, but who instead selfharm. Studies have identified a gender bias in diagnosing and care in psychiatric settings, but there are few studies conducted on women in forensic care. The present study therefore examined how the situation of women patients and female norms are expressed in the staff’s talk about these women during verbal handovers and ward rounds at a forensic clinic in Sweden. The aim was to explore how psychiatric staff, in a context of verbal handovers and ward rounds, talk about women who have been committed to forensic psychiatric care, and what consequences this might have for the care of the patients. The content of speech was examined using audio recordings and a method of analysis that was inspired by thematic analysis. The analysis identified that the staff talked about the women in a way that indicates that they expected the women to follow the rules and take responsibility for their bodies in order to be regarded as acceptable patients.                        

 • 39.
  Ekedahl, Line
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Svensson, Victor
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Smärta vid cancersjukdom: – En litteraturöversikt om sjuksköterskanshinder till smärtbehandling2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Då allt fler människor överlever sin cancer ställs högre krav på sjukvården.Omkring 90% av alla patienter upplever smärta i sin cancersjukdom. Trots stora framsteginom läkemedelsforskning har patienterna fortfarande ont. Syfte: Syftet med studien var attbeskriva vilka hinder sjuksköterskan har för smärtlindring av cancerrelaterad smärta.Metod: I denna litteraturöversikt sammanställdes forskning gällande vilka hinder som finnstill adekvat smärtlindring av cancerrelaterad smärta. 12 vetenskapliga artiklar inkluderades.Resultat: Huvudresultatet redovisades i fem teman, läkemedelsrelaterade problem,samarbetsproblem mellan olika vårdprofessioner, smärtskattningsrelaterade problem,arbetsmiljöproblem och sjuksköterskans kunskapsbrist. Diskussion: Många problem varrelaterade till utbildning och bristande kunskap. Sjuksköterskorna uppgav själva att debehövde mer utbildning i ämnet. Gällande arbetsmiljö och samarbete var den största faktorntidsbrist och stort patientansvar. Läkare hade en tendens att nonchalera sjuksköterskornaoch det bidrog till bristande kommunikation. Slutsats: Behovet av utbildning är stort. Ävenforskning för att framställa nya verktyg för smärtbedömning behövs.

 • 40.
  Eklund, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Cederlund, Gustav
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Att skapa trygghet och kommunicera med barn i ambulans2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 41.
  Engström, Christian
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Mårtensson, Veronica
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Barn som far illa: Ett lidande för resten av livet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 42.
  Eriksson, Erika
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Hansson, Tove Mathilda
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Smärtupplevelser hos patienter med avancerad cancer: - En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärta är ett återkommande begrepp i beskrivningen av patienter som lider av avancerad cancersjukdom. För att som sjuksköterska kunna smärtlindra dessa patienter behövs förståelse och insikt i den typ av smärta som patienterna upplever. Katie Erikssons omvårdnadsteori valdes därför ut som teoretisk referensram till arbetet då den speglar begreppet lidande ur olika perspektiv. Syfte: Syftet med detta arbete är att belysa upplevelsen av smärta hos vuxna patienter med avancerad cancer. Metod: Litteraturöversikt valdes ut som den typ av design detta arbete grundar sig på. Författarna använde sig av 13 vetenskapliga originalartiklar. Varav nio stycken av dessa artiklar var av kvalitativ design, tre stycken av kvantitativ design samt en artikel av mixad studiedesign. Förhållningssättet till litteraturöversiktens analysprocess utgick från ett induktivt perspektiv. Resultat: Efter genomgång av samtliga inkluderade artiklar bestämdes två huvudkategorier samt fem underkategorier. Patienter med avancerad cancer känner sig ofta begränsade på grund av smärtan relaterad till sjukdomen. Rädslan för biverkningar av smärtstillande läkemedel leder ofta till att patienter avstår medicinering. Många patienter upplever att smärtan är svår att beskriva samt att bristfällig information bidrar till ökad smärtupplevelse. Diskussion: Vikten av tid och korrekt bemötande av patienter med avancerad cancer har stor betydelse för den generella smärtupplevelsen. Slutsats: Patienter med avancerad cancer har individuella smärtupplevelser som påverkar dem i vardagen och det finns flera åtgärder som har betydelse för smärtupplevelsen. Det är av stor vikt att dessa patienter får den tid de behöver för att bli förstådda och på så sätt kunna bli smärtbehandlad på ett adekvat sätt.

 • 43.
  Eriksson, Marie
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Omar, Mona
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Som en oinbjuden gäst som aldrig går hem: En litteraturöversikt om hur personer upplever sin vardag med kronisk smärta2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det fanns en stark koppling med långvarig kronisk smärta samt försämrad livskvalitet. Livet med kronisk smärta skapade olika begränsningar för personen. Sucidrisken är ökad för dessa personer jämförelsevis med den generella befolkningen. Smärtan kan vara svår att mäta med kliniska markörer och det fanns olika typer av smärtbehandlingar. Smärtan kan komma i olika former av livslidande som beskrevs som en teori.

  Syfte: Beskriva personers upplevelser av att leva med kronisk smärta i vardagen.

  Metod: Litteraturöversikten var av kvalitativ design med en deskriptiv ansats där 11 vetenskapliga artiklar har efter urval baserat på inklusions- och exklusionskriterier gått vidare till kvalitetsgranskning samt analys.

  Resultat: Tre kategorier framkom. ”Emotionella upplevelser”, ”Begränsningar” samt ”Hantera den kroniska smärtan”. Personer som inte blev trodda på och inte sedda upplevde ett lidande. Personer upplevde olika typer av begränsningar i vardagen relaterade till sin kroniska smärta. Familjen var främsta stödet för personen i deras hantering av den kroniska smärtan. Olika typer av behandlingar hade också betydelse i deras upplevelse av att hantera smärtan.

  Diskussion: Omvårdnaden spelade stor roll i lindringen av den kronisk smärtan som också visar sig i olika former av lidande. Personer kan uppleva smärtlindring olika och det sätter ett krav att bra kommunikation ska tillhöra omvårdnaden. Närstående är ett stort stöd för dessa personer och borde inkluderas i omvårdnaden.

  Slutsats: Det fanns fördelar för personer med kronisk smärta att omvårdnaden tog hänsyn till deras upplevelser. Vidare behövdes mer forskning för att utveckla flera metoder att mäta smärtan mer effektivt och förebygga de ökade riskerna.

 • 44.
  Eriksson,, Natalie
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Sundell, Julia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Smärtbedömning vid demenssjukdom - ingen gissningslek: En! itteraturöversikt om den komplexa vårdsituationen utifrån sjuksköterskans perspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demens är en progressiv och försvagande sjukdom som kännetecknas av svåra

  Kognitiva brister, språkförlust och oförmåga att utföra dagliga aktiviteter. 130000C150000

  Personer lever med en demensdiagnos i Sverige. Smärta är förknippat med bland annat

  Begränsad rörlighet, minskad social aktivitet, depression samt sömnstörningar och orsakar

  Stort lidande. Smärta är vanligt förekommande bland äldre och misstas vara normalt i takt

  Med att man åldras. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur

  Sjuksköterskor upplever smärtbedömning vid demenssjukdom. Metod: Litteraturöversikten

  Består av 15 vetenskapliga artiklar. Datainsamlingen genomfördes i databaserna PubMed

  Och Cinahl samt manuella sökningar. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt två olika

  granskningsmallar. Resultat: Resultatet belyste samarbetet mellan anhöriga och

  vårdpersonal vid smärtbedömning. Brister identifierades i smärtbedömningen; tid och

  utbildning. Att skapa en relation och kontinuitet med den demenssjuke personen var viktigt

  för att identifiera beteendeförändringar. Diskussion: En god kommunikation mellan

  samtliga vårdgivare till personen med demenssjukdom bidrar till effektiv behandling.

  Sjuksköterskor besitter för lite kunskap för att bedöma smärta hos personer med

  Demenssjukdom och uttrycker ett behov av ytterligare utbildning och bättre

  smärtbedömningsintrument. Samtliga delar kopplades till Orlandos omvårdnadsteori.

  Slutsats: Mer utbildning för sjuksköterskor krävs för att öka medvetenheten och

  Kännedomen om hur smärta framstår vid demenssjukdom för att bidra till ökad livskvalitet

  för denna patientgrupp.

 • 45.
  Estefors, Linn
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Reijer, Susan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Föräldrars upplevelser av pediatriskpalliativ vård: - En litteraturstudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra lidande och främja livskvalitén för patientermed progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Varje år är det cirka 21 miljoner barn som är ibehov av pediatrisk palliativ vård världen över. Den pediatriska palliativa vården är unik pågrund av att föräldrarna är involverade i beslutsfattandet gällandet barnets vård. Syfte: Attbeskriva föräldrars upplevelser av pediatrisk palliativ vård. Metod: En litteraturstudie därelva kvalitativa vetenskapliga artiklar inkluderades. Artiklarna granskades enligt SBU:s(2014) granskningsmall för kvalitativa studier och artiklarnas resultat analyserades genom enmall av Granheim och Lundman (2004). Resultat: Analysen resulterade i tvåhuvudkategorier och sex subkategorier. Kategorierna beskrev föräldrars upplevelser avpediatriskt palliativ vård samt vikten av kommunikation och relation. Resultatet visade attföräldrarna värdesatte kontinuitet, god kommunikation och professionell vårdpersonal somvisade empati, var flexibla samt kunde frångå rutiner och regler vid behov. Föräldrarnavärdesatte även att barnen vårdas på avdelningar inriktade mot barn och ungdomar samt attfamiljen med barnet i fokus skulle vara involverad i barnets behandling samt vård. Slutsats:Stöd samt tydlig och ärlig kommunikation var centrala komponenter i att bedriva godpediatrisk palliativ vård enligt föräldrar. Till framtida studier föreslås forskning gällande hurvårdpersonal samtalar med barn och ungdomar samt anhöriga angående palliativ vård ochdöden.

 • 46.
  Falk Nilsson, Veronika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Omvårdnadspersonals erfarenheter av att utföra delegerat arbete från distriktssköterska. En intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Inom den kommunala hemsjukvården utförs många hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av omvårdnadspersonal utan formell kompetens. Personalen har olika bakgrund avseende utbildning, erfarenhet och språkkunskaper.

  Syfte: Att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter av att utföra delegerade arbetsuppgifter från distriktssköterska.

  Metod: Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes våren 2017 med delegerad omvårdnadspersonal ur tre olika arbetsgrupper i en kommun i norra Sverige. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes som analysmetod.

  Resultat: Resultatet utmynnade i tre kategorier: ”Risker”, ”Förbättringsområden” och ”Framgångsfaktorer” utifrån tio subkategorier.

  Slutsats: Omvårdnadspersonalen önskar tydliga instruktioner och kontinuerlig kontakt med den sjuksköterska som gett delegering. En god kommunikation och nära samarbete främjer patientsäkerheten. Mer utbildning efterfrågades om olika läkemedel, biverkningar, diabetes och hjärt- och lungräddning.

 • 47.
  Flodén, Isa
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Lanefelt, My
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Kvinnors känslomässiga upplevelser av abort: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 48.
  Forslund, Isabelle
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Edström, Linnea
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV PALLIATIVOMVÅRDNAD: - En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den palliativa vården är en helhetsvård som sjuksköterskan är högst involveradi. Sjuksköterskans roll innebär att vårda och vara närvarande, vilket kan generera storakänslomässiga utmaningar.Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till patienter sombefinner sig i ett palliativt skede.Metod: Denna studie var utformad som en litteraturöversikt baserad på 16 originalartiklarhämtade från Cinahl och PubMed. Artiklarna lästes och huvudresultaten struktureradesunder rubriker som baserades på likheter.Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskor både har stärkande och utmanandeupplevelser av att vårda palliativa patienter. De upplevelser som var stärkande och gavkraft var känslan av meningsfullhet, skapande av nära relation till patient och närstående,att få bekräftelse och uppskattning. De som innebar utmaningar Att inte få vara delaktig ibeslut gällande patientens vård, att möta frustration och ilska, att vara närvarande och mötaexistentiella frågor och bristande resurser.Slutsats: Arbetet inom den palliativa vården genererar utveckling och en känsla avmeningsfullhet, men det innebär även stora utmaningar. Att som sjuksköterska arbeta medpalliativ vård är en utmaning som med de rätta förutsättningarna kan bidra till positivaerfarenheter. Känsla av sammanhang, KASAM, kan ge en förståelse för hur sjuksköterskansgrad av hälsa kan bibehållas.

 • 49.
  Fält, Cassandra
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Steinberger, Catrin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Icke farmakologisk smärtlindring: -Effekten av musik och beröring som kompletterande smärtlindring inom palliativ vård2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård kan förklaras som lindrande vård och ges när kurativ behandling inte längre har någon effekt. Behandlingen inriktar sig på att ge livskvalité och smärtlindring. Syfte: Syftet är undersöka de komplementära metoderna musik och beröring som smärtlindrande effekt för personer i palliativ vård. Metod: Litteraturöversiktens sökningar utfördes via databaserna Pubmed och Cinahl. Artiklarna var av kvantitativ, kvalitativ samt mixad metod och kvalitetsgranskades genom granskningsmallar. Resultat: I de flesta av studierna upplevde deltagarna att de fick en smärtlindrande effekt efter deltagande i musikterapi eller beröring/massage. Diskussion: Att arbeta med komplementära metoder är ett sätt för sjuksköterskan att arbeta med smärtans olika delar. För att uppnå detta krävs det att sjuksköterskan ser helheten och hela människan. Konklusion: Musikterapi och beröring är ett sätt för sjuksköterskan att möta de utmaningar sjuksköterskan ställs inför i vården av en palliativ patient. Genom musik och beröring kan sjuksköterskan nå smärtan utifrån olika dimensioner.Mer forskning krävs för att öka det vetenskapliga beviset av den smärtlindrande effekten och göra komplementär medicin till en del i den palliativa vården. Brist på utbildning, engagemang, tid och förståelse har visat sig vara de bristande länkarna för att de komplementära metoderna används i vården.

 • 50.
  Gonzalez, Daniela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Hedlund, Jennifer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad.
  Palliativ vård av barn; början på slutet: Föräldrarnas perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
1234 1 - 50 of 157
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf